Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A nnhold: Rammer for budsjett særskilte tiltak Statsbudsjettet 2012 kap 41 Stortingets budsjett N 2010/ / Hans Brattesta nnhold: Personal - søknad studiestøtte Kandidatstudiet i økonomi og administrasjon Personal 2008/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Personal - søknad studiestøtte Kandidatstudiet i økonomi og administrasjon Personal U 2008/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Personal - kontrakt forskuddsdekning av kursutgifter Personal 2008/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 1 av 9

2 nnhold: Søknad praksisplass - elev fra videregående vg2 service og samferdsel Lærebedrift diverse fag for elever fra videregående skole i Stortingets administrasjon - Sak DL U 2009/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Stortinget krever ikke refusjon for trygdeytelser - folketrygdloven Avtalen om inkluderende arbeidsliv - A-avtalen -NAV - Sak DL U 2010/ /2011 Arbeids- og velferdsdirektoratet nnhold: Henvendelse om flysikkerhet - 12 flysikkerhetsforslag med presiseringer i totalt 7 brev Henvendelse - norsk luftfart / / Øyvind Asheim nnhold: Retten til statsborgerskap for personer med tvilsom identitet - underskriftslister vedlagt Asylsøkere - henvendelser / / Aksjonsgruppe for norsk statsborgerskap Side: 2 av 9

3 nnhold: Asylsøkernes mulighet til å kunne ta arbeid - NOAS kronikk Asylsøkere nektes arbeid Asylsøkere - henvendelser / /2011 Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS nnhold: Vedtak fra Nordland Fylkes Fiskarlags årsmøte Rammebetingelser for fiskeflåten Fiskeripolitikk / / Nordland Fylkes Fiskarlag nnhold: Kopi av brev til Norges Fiskarlag - Rammebetingelser for fiskeflåten - kvotebytte med andre land Fiskeripolitikk / / Nordland Fylkes Fiskarlag nnhold: Kopi av brev til FKD - Vedtak fra Nordland Fylkes Fiskarlags årsmøte Rammebetingelser for fiskeflåten Kopi av brev til / fra Fiskeri- og kystdepartementet FKD / / Nordland Fylkes Fiskarlag Side: 3 av 9

4 nnhold: Foreløpig invitasjon til Årsmøte i Norges Småkvalfangerlag NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Norges Småkvalfangerlag nnhold: Kopi av brev til FKD - Nettverk for fjord- og kystkommuner støtter Redningsselskapets søknad om rammetilskudd Kopi av brev til / fra Fiskeri- og kystdepartementet FKD / /2011 Nettverk for fjord- og kystkommuner nnhold: Statsbudsjettet 2011 kap 51 Riksrevisjonen - budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet i 2011 Statsbudsjettet 2011 Kap 51 og 3051 Riksrevisjonen 2010/ / Finansdepartementet nnhold: nvitasjon til forskningspolitisk seminar Oslo Hotell Bristol NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Forskerforbundet Side: 4 av 9

5 nnhold: nvitasjon til GassArena Haugesund NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Norsk Petroleumsforening m.fl. nnhold: nvitasjon til Kunnskapsdugnad - fra pilot til praksis - seminar om velferdsteknologi - Oslo NHOs konferansesenter NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Landsorganisasjonen i Norge m.fl. nnhold: nvitasjon til Kunnskapsdugnad - fra pilot til praksis - seminar om velferdsteknologi - Oslo NHOs konferansesenter ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: nvitasjon til kurs om likeverdige tjenester i Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Likestillings- og diskrimineringsombudet Side: 5 av 9

6 nnhold: nvitasjon til forskningspolitisk seminar Oslo Hotell Bristol KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Forskerforbundet nnhold: nvitasjon til seminar om ungdomsskolen - Oslo Litteraturhuset KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Norges forskningsråd nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring Prop. 1 S ( ) Statsbudsjettet for / /2011 NOTAM - Norsk senter for teknologi i musikk og kunst nnhold: Kopi av brev til FKD - Nettverk for fjord- og kystkommuner støtter Redningsselskapets søknad om rammetilskudd Kopi av brev til / fra departementeter / /2011 Nettverk for fjord- og kystkommuner Side: 6 av 9

7 nnhold: nvitasjon til forskningspolitisk seminar Oslo Hotell Bristol FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Forskerforbundet nnhold: nvitasjon til Kunnskapsdugnad - fra pilot til praksis - seminar om velferdsteknologi - Oslo NHOs konferansesenter HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: Statens forurensningstilsyn - SFT senere Klima- og forurensningsdirektoratet - Klif sin saksbehandling vedrørende avisingsvæsker for fly Statens forurensningstilsyn - SFT senere Klima- og forurensningsdirektoratet - Klif sin saksbehandling vedrørende avisingsvæsker for fly 2011/ /2011 Rolf Robertsen nnhold: Endring av privatskoleloven - opprette Vg2 Smed på Handverksskolen Hjerleid Henvendelser - skole og utdanning / /2011 Handverksskolen Hjerleid Side: 7 av 9

8 nnhold: nvitasjon til Kunnskapsdugnad - fra pilot til praksis - seminar om velferdsteknologi - Oslo NHOs konferansesenter KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Næringslivets Hovedorganisasjon nnhold: Kopi av brev til KD - Åpent brev fra ungdomsskolelærer om gledeskarakterer og karakterinflasjon Kopi av brev til / fra Kunnskapsdepartementet - KD / / Magnus Skrunes nnhold: Svar på henvendelse av Henvendelse fra journalist NRK - Norges forhold til Kina U 2011/ / NRK Nyheter nnhold: Kopi av brev til NHD - Høring NOU 2011 : 2 Mellomlagringsløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall Kopi av brev til / fra departementer / /2011 Norges Naturvernforbund Side: 8 av 9

9 nnhold: Oppfølging - varsling - mulige kritikkverdige forhold i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet Varsling - mulige kritikkverdige forhold i Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet 2011/ /2011 Rolf Wiborg Side: 9 av 9