Offentlig journal. Svar på invitasjon til Vestnordisk råds temakonferanse Vestnordisk Råd - Temakonferanser / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på invitasjon til Vestnordisk råds temakonferanse 2015. Vestnordisk Råd - Temakonferanser 2015 2015/64-2 504/2015 13.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Svar på invitasjon til Vestnordisk råds temakonferanse 2015 Vestnordisk Råd - Temakonferanser / / Vestnordisk råd Kondolansebrev i forbindelse med terror i København februar 2015 Stortingspresidenten - kondolansebrev / / Folketingets formand Mogens Lykketoft nvitasjon til deltakelse i Earth Hour nvitasjon til deltakelse i Earth Hour X Tilg.kode PS 2011/ /2015 Hjemmel: 4 annet punktum Side: 1 av 15

2 Dokument 8:48 S Avslag på anmodning om høring Dokument 8:48 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Terje Breivik, selin Nybø og Ketil Kjenseth om økt kapasitet og frekvens i lokaltogtrafikken 2015/ / Norsk Lokomotivmannsforbund Kopi av brev til SD - garanti for berging av vogntog TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2015 Hedmark fylkeskommune Europaparlamentet - Direktiv om vekt - og dimensjonsregler for vogntog Europaparlamentet - Europakommisjonen Det Europeiske Råd - rettsakter og saker til behandling 2015 X 2015/ /2015 Europautvalget Bakgrunn - nformasjonspakke Europautvalget - EØS komiteens møter 2015 X 2015/ /2015 Side: 2 av 15

3 Oversendelse av uttalelse fra Nordland fylkesting - prioriter Bodø lufthavn Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 3567/2015 Mosjøen Næringsforening Prop 58 L Anmodning om høring Prop. 58 L ( ) Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) 2015/ /2015 Blå Kors Prop 38 L nnspill Prop. 38 L ( ) Transplantasjonslov og obduksjonslov 2014/ /2015 Maj-Len Sundin Dokument 8:55 S nnspill Dokument 8:55 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Freddy de Ruiter og Karianne O. Tung om utvidet HPV-vaksinering 2015/ /2015 Norsk Gynekologisk Forening Side: 3 av 15

4 Henvendelse - Vegdirektoratets og Helsedirektoratets forslag til endringer i førerkortforskriften Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 3573/2015 nformasjonssenteret Hieronimus nvitasjon til frokostseminar - i Status og utviklingstrekk - Oslo FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 3574/2015 Henvendelse fra brasiliansk aktivist Stortingspresidenten og presidentskapet Henvendelser / / Erasmo de Oliveira Svar på henvendelse i brev av anmodning om møte med komiteen - undersøkelse om diskriminering i arbeidslivet ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Likestillings- og diskrimineringsombudet Side: 4 av 15

5 E-postkorrespondanse - Hets fra Stortingets talerstol Stortingspresidenten og presidentskapet Henvendelser / / Bent Ove Amundsen nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Side: 5 av 15

6 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - FK - Finanskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2015 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Side: 6 av 15

7 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 nvitasjon til frokostseminar - status og utviklingstrekk - presentasjon av årsmeldingene for - TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Side: 7 av 15

8 nvitasjon til regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet nvitasjon til regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet nvitasjon til regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet nvitasjon til regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Oslo JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Side: 8 av 15

9 nvitasjon til regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Henvendelse om diabetesmedisin Stortingspresidenten og presidentskapet Henvendelser / / MesoPhase Technologies Henvendelse om markering kl korrespondanse Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / Solidaritet for iranske kristne Takkebrev etter komitereise til Helsingfors KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Norges ambassade Helsingfors Side: 9 av 15

10 Forslag til løsning på medlemsrot i tros- og livssynssamfunn Religion - livssyn - trossamfunn - henvendelser / /2015 Humanistforbundet Dokument 8:48 S Presentasjon til høring Dokument 8:48 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Terje Breivik, selin Nybø og Ketil Kjenseth om økt kapasitet og frekvens i lokaltogtrafikken 2015/ /2015 Naturvernforbundet Dokument 8:48 S Høringsnotat Dokument 8:48 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Terje Breivik, selin Nybø og Ketil Kjenseth om økt kapasitet og frekvens i lokaltogtrafikken 2015/ /2015 Akershus fylkeskommune Dokument 8:48 S Presentasjon til høring Dokument 8:48 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Ola Elvestuen, Trine Skei Grande, André N. Skjelstad, Terje Breivik, selin Nybø og Ketil Kjenseth om økt kapasitet og frekvens i lokaltogtrafikken 2015/ /2015 Akershus fylkeskommune Side: 10 av 15

11 nvitasjon til komiteleder Anniken Huitfeldt - Markeringer knyttet til andre verdenskrig - Oslo og FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / / Forsvarsdepartementet Statsråden Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse Lukt av råte - svovel i S6-6 etg 2014/ /2015 NPRO Norwegian Property Artikkelserien Forsvar Hva hvis Putin etablerer en adiz i nord FK - andre henvendelser / /2015 John Berg Vurdering av maleriet ASTRA Stortingets utsmykningsutvalg / /2015 Nasjonalmuseet Side: 11 av 15

12 nvitasjon - The third world emerging industries summit WES 2015 Stortingspresidenten - tenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / / Henan Provincial Government of China and Asia-Pacific CEO Association Lukt av råte - svovel i S6-6 etg - stikkord Lukt av råte - svovel i S6-6 etg X 2014/ /2015 Mona Fredriksen Svar på invitasjon - The third world emerging industries summit WES 2015 Stortingspresidenten - tenlandsreiser - invitasjoner - besøk - møter / /2015 Henan Provincial Government of China and Asia-Pacific CEO Association nvitasjon til tmarkskommunenes landsmøte - Trondheim EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 tmarkskommunenes Sammenslutning Side: 12 av 15

13 Prop 56 L Svar på tilleggsspørsmål 1-2 i brev av Prop. 56 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) 2015/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Prosjektnr A41007 Prinsensgate svar på brev ***** ***** Avtale - generalentreprise - rehabilitering Prinsens gate 26 - avtaleprotokoll Veidekke Entreprenør / /2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 2 Veidekke Entreprenør AS Rettsakter for EØS - komiteens møte Europautvalget - EØS komiteens møter / /2015 tenriksdepartementet Oversendelse av referatprotokoll fra perioden Ref.sak, nr. 5 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember / / Kunnskapsdepartementet Side: 13 av 15

14 Forslag til ny postrutine - levering av all post til hylle ved kontoret Svar på forespørsel om levering av all post til personlig posthylle nær kontoret Tilg.kode SD 2015/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl. 14 Brukerrådet for representantordninger Forespørsel om møte med komiteleder Anniken Huitfeldt - Kypros ambassadør - Oslo FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2015 Kypros ambassade Stockholm Oppfølgning - menneskerettsloven og menneskerettighetenes stilling i norsk rett Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 3638/2015 Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 ***** Svar på henvendelse i brev av anmodning om møte - autorisasjonsordning for privatetterforskere i Norge JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet Side: 14 av 15

15 Svar på henvendelse i brev av anmodning om møte med komiteen - rusmiddelforebygging i arbeidslivet ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Akan kompetansesenter Prop 58 L Anmodning om høring Prop. 58 L ( ) Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) 2015/ /2015 OGT i Norge Side: 15 av 15

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 18.02.2015 DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning 170315 Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/1660-3

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.09.2015 nnhold: Takkebrev etter komitereise til Østfold 250815-260815 NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05.

Journaldato: 22.05.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.05.2014 Beslutningsnotat - Organisering av resepsjonstjenesten

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser 2013-2017. Dok.dato: 01.08.2014. Dok.

Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser 2013-2017. Dok.dato: 01.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 05.08.2014 nnhold: Henvendelse - verving av soldater til srael Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok.

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,, Status: J,A 29.12.2011 Prop 34 S Debattopplegg 141211 Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering 2011/1588-14 13502/2011 13.12.2011 Svein

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.06.2014 Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Dokument 8:30 S (2011-2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fremleie. Leiekontrakt for eiendommen Nedre Vollgate 3 - utleier Nedre Vollgate 3 AS - 010515-311217

Offentlig journal. Søknad om fremleie. Leiekontrakt for eiendommen Nedre Vollgate 3 - utleier Nedre Vollgate 3 AS - 010515-311217 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 07.07.2015 Søknad om fremleie Leiekontrakt for eiendommen Nedre Vollgate 3 - utleier Nedre Vollgate 3 AS - 010515-311217

Detaljer

Offentlig journal. Dagsorden til direktørens ledermøte 240615. Direktørens ledermøte 240615 2015/749-1 10690/2015 27.08.2015 24.06.

Offentlig journal. Dagsorden til direktørens ledermøte 240615. Direktørens ledermøte 240615 2015/749-1 10690/2015 27.08.2015 24.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,,N, Status: J,A 27.08.2015 Dagsorden til direktørens ledermøte 240615 Direktørens ledermøte 240615 DL 2015/749-1 10690/2015 1 jf. offl. 14

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer