Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl. 14 kke fordelt til saksbehandler Personal - ***** ***** ***** Personal ***** ***** ***** Tilg.kode P 2013/ /2015 Hjemmel: 7 Nan Hedberg Prop 56 L Program til åpen høring Prop. 56 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) 2015/ / Søknad om dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2015 N 2014/ /2015 Brit Brenno Side: 1 av 11

2 Samtykke til dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 ngunn Opsahl Viereid Forsikringsavtale personalforsikring mellom DNB Livsforsikring ASA - DNB Liv og Stortinget - kollektiv ulykke for for representanter og kollektiv ulykke og bedriftsgruppeliv for ansatte Rammeavtale forsikringstjenester - Kontrakt Bedriftsgruppeliv og kollektiv ulykke mellom DNB Livsforsikring og Stortingets administrasjon / / Tilg.kode SD Hjemmel: 1 jf. offl jf. fvl nr. 1 DNB Livsforsikring ASA - DNB Liv Oppfølging - vår nordlige dimensjon NÆK - næringskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Telekommunikasjonstjenester - søknad og svar mobilt kontor for Ståle Grøtte Telekommunikasjonstjenester - Hjemmekontor for ansatte i partigruppene - Sak / /2015 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Side: 2 av 11

3 Telekommunikasjonstjenester - søknad og svar hjemme-pc - Ragnhild H. Aadland Høen Telekommunikasjonstjenester - Hjemmekontor for ansatte i partigruppene - Sak / /2015 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Dokument 8:53 S Program til åpen høring Dokument 8:53 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Anne Tingelstad Wøien og Heidi Greni om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 2015/ /2015 Oversendelse av forskrifter for perioden Ref.sak, nr. 5 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember / /2015 Finansdepartementet Finansministeren Oversendelse av referatprotokoll og utvidede søkerlister for perioden Ref.sak, nr. 5 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember / / Olje- og energidepartementet Statsråden Side: 3 av 11

4 Oversendelse av tilleggsdokumentasjon i VimpelCom-saken nnst.sak, nr. ( ) Telenors håndtering i VimpelCom-saken 2014/ /2015 Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden Oversendelse av rapport - krise etter endt opphold på krisesenteret Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / / JRK - Juridisk rådgivning for kvinner Oppfølging - vår nordlige dimensjon ASK - arbeids- og sosialkomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Miljøvern - naturvern - klimaendringer - utslipp - forurensning - henvendelser / /2015 Side: 4 av 11

5 FKK - familie- og kulturkomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 nvitasjon til NSFs fagdag - sykehusfarmasien i utvikling - dekker vi pasientens behov? - Gardermoen HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Norske Sykehusfarmasøyters Forening Oppfølging - vår nordlige dimensjon Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2015 Dokument 8:53 S Høringsnotat Dokument 8:53 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Anne Tingelstad Wøien og Heidi Greni om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 2015/ /2015 Nasjonalforeningen for folkehelsen Side: 5 av 11

6 Dokument 8:53 S Høringsnotat Dokument 8:53 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Anne Tingelstad Wøien og Heidi Greni om en forpliktende opptrappingsplan for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens 2015/ /2015 Norsk Sykepleierforbund JK - justiskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Kopi av brev til diverse departementer - innspill til Statsbudsjettet for 2016 JK - justiskomiteen - Kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / / Politiets Fellesforbund Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2015 Side: 6 av 11

7 nvitasjon til frokostmøte om samfunnsnytten av Ringeriksbanen og E16 - Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2015 Ringerike Næringsforum Henvendelse om markering kl korrespondanse Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2015 Forening for beboere og pårørende i Ashraf nnspill til sak om eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal nnst.sak, nr. ( ) Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal 2014/ /2015 Edvin Leren 2015/ /2015 Side: 7 av 11

8 KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - henvendelser om forskjellige temaer / /2015 Henvendelse - Nordens rolle i verdenssamfunnet og hva som må gjøres 2013/ /2015 Stortingets pendlerboliger - Eierseksjonssameiet Fredensborgveien ***** ***** ***** ***** ***** Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 - ( tidl. Maridalsveien 10 ) - Sak DL Tilg.kode SD 2008/ /2015 Hjemmel: 1 jf. offl ledd Eierseksjonssameiet Fredensborgveien Prinsensgate 26 - rehabilitering - Avtale om leie av grunn mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (eier) og Stortinget gnr 207 bnr 14 (leier) - leie av gategrunn for avkastsjakt Avtale om leie av grunn mellom Oslo kommune Bymiljøetaten (eier) og Stortinget gnr 207 bnr 14 (leier) 2015/ / Multiconsult m.fl. Side: 8 av 11

9 Dok8:57 S Forslag om å opprette et norsk eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskaper DOK8:57 S Forslag om å opprette et norsk eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskaper 2015/ / Arbeiderpartiets stortingsgruppe Dok8:63 S Forslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen DOK8:63 S Forslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen 2015/ /2015 Arbeiderpartiets stortingsgruppe Dokument 8:42 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper Dokument 8:42 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper 2014/ /2015 Finansdepartementet Finansministeren Henvendelse om filmopptak kl korrespondanse Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / Motlys AS Side: 9 av 11

10 Henvendelse om gateopptreden på Eidsvolls plass og kl begge dager - korrespondanse Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2015 Jesus Revolution Henvendelse om markering kl korrespondanse Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2015 Besteforeldrenes klimaaksjon Prop 34 L Forslag til debattopplegg Prop. 34 L ( ) Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) 2014/ /2015 Svein Egil tsigt Karlsen Prop 37 L Forslag til debattopplegg Prop. 37 L ( ) Endringer i utlendingsloven (bortvisning på grunn av straff i utlandet) 2014/ /2015 Skarshaug Karen Marie Side: 10 av 11

11 Spørsmål til departementet i sak om falske basestasjoner Redegjørelse, nr. 6 ( ) Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om falske basestasjoner 2015/ /2015 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden Henvendelse om stand kl korrespondanse Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2015 Hørselsemmedes Landsforbund Side: 11 av 11

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.09.2015 nnhold: Takkebrev etter komitereise til Østfold 250815-260815 NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.06.2014 Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.04.2011 Søknad om samtykke til deltakelse på middag med

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer