Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 18.10.2013. Dok.dato: 22.10.2013"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A nnhold: Ny versjon av journalføring av presidentskapsprotokoller - praktisk gjennomføring og rutiner - vedl epost-kommunikasjon Presidentskapsprotokoller - journalføring i ephorte X 2013/ / Egil Borlaug nnhold: Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 10005/2013 Forening for beboere og pårørende i Ashraf nnhold: Opsjon - ønsker forlengelse på avtalen til gruppe 3 Avtale for kjøp av tjenester for produksjon av Stortingets dokumenter gruppe 1 - Type - it gruppe 3-07 Gruppen U 2011/ / Gruppen nnhold: Opsjon - ønsker forlengelse på avtalen til gruppe 1 Avtale for kjøp av tjenester for produksjon av Stortingets dokumenter gruppe 1 - Type - it gruppe 3-07 Gruppen U 2011/ /2013 Type - T Side: 1 av 18

2 nnhold: Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Berit Cecilie Mauseth Michelet nnhold: Personal - fratreden ***** ***** Personal U 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Personal - tilsetting som lederstøtte - koordinator - ***** ***** Personal U 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Sissel Kvarnes Side: 2 av 18

3 nnhold: Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal - ekstahjelp til kafeteriaseksjonen N 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Sissel Kvarnes nnhold: Kopi av brev til AD - allmengjøring av tariffavtalen for fiskeindustrien ASK - arbeids- og sosialkomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2013 Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL nnhold: Personal - søknad om permisjon ***** ***** ***** ***** Personal U 2010/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: P26 - Bestilling av interiørarkitekt til innredning av S-6 som vil være en pilot på innredning for P26 P26 rehabilitering - flyttinger prosjekt C C flytting til Stortingsgata 6 - S-6 - innredning av S-6 og P26 U 2013/ / Multiconsult m.fl. Side: 3 av 18

4 nnhold: nvitasjon til den nasjonale dagen - København JUK - justiskomiteen - Utenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 Forum for Samfundets Beredskab nnhold: nvitasjon til opplæringskonferanse - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Norsk Teknologi nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet m.fl. nnhold: Referat fra møte om P P26 rehabilitering - prosjekt A brukerprosessen A møtereferat PL U 2012/ /2013 OFL 14 Organinterne dokumenter Høyer Finseth Side: 4 av 18

5 nnhold: Personal - tilsetting Personal 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 Landsorganisasjonen i Norge - LO nnhold: 2013/ /2013 Norsk Varmepumpeforening nnhold: Avtale om bruk av pendlerbolig for stortingsrepresentanter Stortingets leiligheter - avtale om bruk av pendlerbolig for stortingsrepresentanter for perioden / /2013 Helge Thorheim Side: 5 av 18

6 nnhold: 2013/ /2013 Landslaget mot tobakksskadene nnhold: Avtale om bruk av pendlerbolig for stortingsrepresentanter Stortingets leiligheter - avtale om bruk av pendlerbolig for stortingsrepresentanter for perioden / /2013 Erik Skutle nnhold: Kopi av brev til - Prop 1 S nnspill TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / / Møre og Romsdal fylkeskommune nnhold: Åpne data på data.stortinget.no Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlig data - åpne data X 2013/ /2013 Eli Pauline Fiskvik Side: 6 av 18

7 nnhold: Henvendelse - norske helsemyndigheters ansvar for å handle adekvat ovenfor ME-pasienter Helsevesenet - henvendelser / /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: 2013/ /2013 Friluftsrådenes Landsforening nnhold: Dok8:3 S Forslag om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører DOK8:3 S Forslag om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører 2013/ /2013 Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe nnhold: 2013/ /2013 Norsk Studentorganisasjon Side: 7 av 18

8 nnhold: Søknad om kvalifisering på konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp SOCO Norge nnhold: Søknad om kvalifisering på konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Metier nnhold: 2013/ /2013 Hovedorganisasjonen Virke nnhold: Søknad om kvalifisering på konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Habberstad Side: 8 av 18

9 nnhold: 2013/ /2013 Forum for Reiseliv nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ / Politiets Fellesforbund nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 Landsorganisasjonen i Norge - LO nnhold: 2013/ /2013 Vin- og brennevinleverandørenes forening Side: 9 av 18

10 nnhold: Bosch teknologi - Concerns regarding Bosch technology Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt U Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 10046/2013 Nina Benum nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 Narvik kommune nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 KPMG nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 Storbedriftenes skatteforum Side: 10 av 18

11 nnhold: 2013/ /2013 Forum for Miljøteknologi nnhold: 2013/ /2013 Friluftslivets fellesorganisasjon nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ / Fiskebåtredernes Forbund nnhold: Henvendelse - karakterer fra femte klasse Skole - utdanning - forskning - henvendelser / /2013 Marie Ystad Side: 11 av 18

12 nnhold: nvitasjon til trosopplæringskonferansen - Lillestrøm KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Den norske kirke nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 Nordland fylkesfiskarlag nnhold: nvitasjon til NOKUTs jubileumskonferanse Oslo kongressenter KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT nnhold: 2013/ /2013 Avfall Norge Side: 12 av 18

13 nnhold: nvitasjon til årsmøte i Norges småkvalfangerlag - Svolvær NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Norges småkvalfangerlag nnhold: Konstituering - Næringskomiteen Konstituering - Næringskomiteen NÆK N 2013/ /2013 Brit Brenno nnhold: nvitasjon til jubileumskonferanse for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT nnhold: nvitasjon til generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening - FHL - Trondheim NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening - FHL Side: 13 av 18

14 nnhold: nvitasjon til akademikerkonferansen Valg og verdier for velferdsstaten - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Akademikerne nnhold: nvitasjon til seminaret Mat og industri - betydningen av norsk matindustri - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning nnhold: Henvendelse - AFP-ordningen og uførepensjon Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uførepensjon - sykelønnsordning henvendelser / /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: - notat 2013/ /2013 Publish What You Pay - PWYP Side: 14 av 18

15 nnhold: Kopi av brev til AD - behov for innstramming og presisering i dokumentasjonskravet i Lov om allmengjøring av tariffavtaler 5 NÆK - næringskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2013 Norske sjømatbedrifters landsforening - NSL nnhold: nvitasjon til NOKUTs jubileumskonferanse Oslo kongressenter ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT nnhold: Prop 1 S nnspill 2013/ /2013 UKM Norge nnhold: nvitasjon til ungdomskulturarrangementet UNG Trondheim FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 UKM Norge Side: 15 av 18

16 nnhold: nvitasjon til presentasjon av prosjektet drettsbyen Tromsø FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 Tromsø drettsråd nnhold: 2013/ /2013 ACTS - rusfeltets samarbeidsorgan nnhold: nvitasjon til presentasjon av kulturvernorganisasjonene i Norge FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Norges kulturvernforbund nnhold: Anmodning om møte med familie- og kulturkomiteen - statsbudsjettet 2014 FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Landslaget for lokalaviser Side: 16 av 18

17 nnhold: 2013/ /2013 Naturvernforbundet nnhold: Prop 1 S V Spørsmål fra Venstres fraksjon U 2013/ /2013 Finansdepartementet Finansministeren nnhold: Oversendelse av rapport om fribyordning på musikkområdet Kulturpolitikk - henvendelser / /2013 Safe Music Havens nitiative - SafeMUSE nnhold: nnspill om å lovfeste provokasjonsinstituttet Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser / /2013 Dag Sjåvik Side: 17 av 18

18 nnhold: nvitasjon til Akademikerkonferansen valg og verdier for velferdsstaten - Hotel Bristol JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Akademikerne nnhold: Prop 1 S Høringsnotat 2013/ /2013 For Jernbane m.fl. Side: 18 av 18

Offentlig journal. Klage på manglende innsyn. Forespørsel om dokumentinnsyn i hovedflyplass-saken - DL 200100708 2013/180-6 8634/2013 02.09.

Offentlig journal. Klage på manglende innsyn. Forespørsel om dokumentinnsyn i hovedflyplass-saken - DL 200100708 2013/180-6 8634/2013 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2013 Klage på manglende innsyn Forespørsel om dokumentinnsyn i hovedflyplass-saken - DL 200100708 2013/180-6 8634/2013

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 18.02.2015 DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning 170315 Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/1660-3

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Konstituering - Finanskomiteen 221013. Konstituering - Finanskomiteen FIK - 2013-2017 2013/1133-1 9981/2013 22.10.2013 29.10.

Offentlig journal. Konstituering - Finanskomiteen 221013. Konstituering - Finanskomiteen FIK - 2013-2017 2013/1133-1 9981/2013 22.10.2013 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2013 nnhold: Konstituering - Finanskomiteen 221013 Konstituering - Finanskomiteen FK - 2013-2017 N 2013/1133-1 9981/2013

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok.

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.08.2013 Søknad om enkel bevertning - møte med delegasjon fra Bulgaria

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 23.09.2009. Dok.dato: 23.09.2009

Dok.dato: 23.09.2009. Dok.dato: 23.09.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.09.2009 Personal - Tilsetting i deltidsstilling som konsulent i Budsjett- og komitesekretariatet, Tekstsenteret

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser 2013-2017. Dok.dato: 01.08.2014. Dok.

Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser 2013-2017. Dok.dato: 01.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 05.08.2014 nnhold: Henvendelse - verving av soldater til srael Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015

Dok.dato: 09.09.2015. Dok.dato: 10.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 23.09.2015 nnhold: Takkebrev etter komitereise til Østfold 250815-260815 NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009. Arealdisponering 2009/616-9 9048/2009 13.10.2009 12.10.

Offentlig journal. Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009. Arealdisponering 2009/616-9 9048/2009 13.10.2009 12.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 13.10.2009 nnhold: Fordeling av kontorer for partigruppene etter valget 2009 Arealdisponering X 2009/616-9 9048/2009 Geir

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer