Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen 1997 og Nixon visions til utstilling om Kjartan Slettemark - Kunsten å være kunst - i perioden / /2013 Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design m.fl. Bekreftelse på anmeldt forhold - skadeverk på bygning - monument Bekreftelse på anmeldt forhold - skadeverk på bygning - monument 2013/ / Oslo Politidistrikt Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / / LevMK nettverket Henvendelse - samferdselsutviklingen i Norge Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2624/2013 Ståle Selvik Side: 1 av 14

2 nvitasjon til morgenkaffe på NOVA - presentasjon av rapporten ngdomsarbeidsledighet - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring nvitasjon til morgenkaffe på NOVA - presentasjon av rapporten ngdomsarbeidsledighet - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring nvitasjon til morgenkaffe på NOVA - presentasjon av rapporten ngdomsarbeidsledighet - Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Dok8:44 S Forslag om gjeninnføring av særreglene for dagpengemottakere over 64 år, og øvrige endringer i folketrygdloven kapittel 4 DOK8:44 S Forslag om gjeninnføring av særreglene for dagpengemottakere over 64 år, og øvrige endringer i folketrygdloven kapittel / /2013 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Side: 2 av 14

3 Oppdatert program for Digitalforum - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Elektronikkbransjen Dok8:43 S Forslag om å tilby nye kreftmedisiner i tråd med faglige råd DOK8:43 S Forslag om å tilby nye kreftmedisiner i tråd med faglige råd 2013/ /2013 Fremskrittspartiets stortingsgruppe nterpellasjon fra Sonja rene Sjøli om å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester for ALS-pasienter og lik behandling uavhengig av hvor de bor i landet NT76 ( ) ALS, Amyotrofisk lateral sklerose, er en sjelden, alvorlig og uhelbredelig sykdom. Norge er det ca personer som har denne diagnosen. Det er blitt registrert en jevn økning i Norge de siste tiår, og menn rammes hyppigere enn kvi 2013/ /2013 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Oppdatert program for Digitalforum - Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Elektronikkbransjen Side: 3 av 14

4 Henvendelse - ferie og behandlingsreiser for personer med muskelsykdommer Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2633/2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Stortingets pensjonistforenings styre for 2013 Stortingets pensjonistforening - drift Sak DL 2009/ / Stortingets pensjonistforening Meld St 12 FrP Svar på spørsmål 126 fra Fremskrittspartiets fraksjon Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Finansdepartementet Finansministeren Avtale - rådgivningsoppdrag prosjektering av Prinsensgate 26 (PG) - avtalenummer Multiconsult - Link Arkitektur vedl presiseringer til avtale av Avtale - rådgivningsoppdrag prosjektering av Prinsensgate 26 (PG) - avtalenummer Multiconsult - Link Arkitektur vedl presiseringer til avtale av / / Multiconsult m.fl. Side: 4 av 14

5 Prop 70 L Forslag til debattopplegg Prop. 70 L ( ) Endringer i skatteloven (om skatt av formue og inntekt) 2013/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Dokument 8:33 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:33 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker og Gunnar Gundersen om opprettelse av en produktivitetskommisjon 2013/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Skrankeløsning for bibliotek og arkiv Rehabilitering av Prinsens gate 26 - prosjekt A brukerprosessen A møtereferat PL 2012/ /2013 Eli Pauline Fiskvik nvitasjon til Legemiddeldagen - Felix Konferansesenter Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Apotekforeningen Side: 5 av 14

6 nvitasjon til Legemiddeldagen - Felix Konferansesenter Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Apotekforeningen nvitasjon til Legemiddeldagen - Felix Konferansesenter Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Apotekforeningen nvitasjon til Legemiddeldagen - Felix Konferansesenter Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Apotekforeningen Varsling om politisk overvåkning og overgrep fra fremmede makter Varsling om politisk overvåkning og overgrep fra fremmede makter 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 6 av 14

7 Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Representantenes reisegodtgjørelse 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Representantenes reisegodtgjørelse 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Personal - oppsigelse Personal 2012/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Henvendelse - særfradrag og stønadsordninger for pleietrengende barn Helseøkonomi / /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 7 av 14

8 Personal - fratreden Personal 2010/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Personal - tilsetting i stilling som.net sharepointutvikler i KT-seksjonen Personal 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Personal - tilsetting i fast stilling som førstekonsulent korrekturleser i stortingssekretariatet Personal 2009/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Henvendelse - særfradrag og stønadsordninger for pleietrengende barn Henvendelse - særfradrag og stønadsordninger for pleietrengende barn 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 8 av 14

9 Personal - Personal 2010/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Meld St 7 Forslag til debattopplegg Meld. St. 7 ( ) Arkiv 2012/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen nvitasjon til internasjonal konferanse - Tackling homelessness in Europe - Brussel FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Public Policy Exchange Henvendelse om gjennomføring og visning av monument prosjekt. Kunstprosjekt - videoinstallasjon i vindu mot Wessels plass 2013/ / Merete Røstad Side: 9 av 14

10 Svar på henvendelse i brev av invitasjon til å besøke Skuespiller- og danseralliansen FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Skuespiller- og danseralliansen Svar på henvendelse i brev av anmodning om møte med komiteen i forbindelse med endringer i barnevernloven FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Forum for ideelle foreldre- og barnsentre Søknad om samtykke til fravær og dekning av utgifter - besøk hos ulike forsvarsinstallasjoner - våren 2013 FK nnenlandsreiser 2013 nvitasjoner Møter 2012/ /2013 Brit Brenno Røstad-kunstprosjekt Kunstprosjekt - videoinstallasjon i vindu mot Wessels plass 2013/ / Gro Vilberg m.fl. Side: 10 av 14

11 Søknad om samtykke til fravær og dekning av utgifter - Nordisk-Baltisk forsvarskomitemøte - Riga FK tenlandsreiser 2013 nvitasjoner Møter 2012/ /2013 Brit Brenno Prop 59 L nnspill Prop. 59 L ( ) Endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven mv. 2013/ /2013 Pelagisk Forening Mini-versjon av monument prosjekt Kunstprosjekt - videoinstallasjon i vindu mot Wessels plass 2013/ /2013 Merete Røstad m.fl. Testrapport H7 - Prosjekt - system for dokumenthåndtering og elektronisk saksbehandling - endelig versjon H7A Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no Tilpasningsavtalen - ephorte i Sharepoint - Evry - Dokumenthåndteringssystem - Making Waves Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2666/2013 Eli Pauline Fiskvik m.fl. Side: 11 av 14

12 Meld St 12 FrP Svar på spørsmål fra Fremskrittspartiets fraksjon Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Finansdepartementet Finansministeren Prop 105 L Forslag til debattopplegg Prop. 105 L ( ) Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) 2012/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Prop 106 S Forslag til debattopplegg Prop. 106 S ( ) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2012/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Prop 40 S Forslag til debattopplegg Prop. 40 S ( ) Samtykke til inngåelse av nordisk konvensjon om trygd av 12. juni / /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Side: 12 av 14

13 Prop 7 L Forslag til debattopplegg Prop. 7 L ( ) Endringer i folketrygdloven (tiltak mot misbruk av velferdsordninger) 2012/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Henvendelse - videoopptak om å bli bedre av ME og håpet om å få videre nødvendig medisinsk behandling Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2672/2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Meld St 18 Anmodning om høring Meld. St. 18 ( ) Lange linjer - kunnskap gir muligheter 2013/ /2013 KT-Norge Dokument 8:16 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:16 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen om endringer i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstakere mulighet til å stå i arbeid til fylte 75 år 2012/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Side: 13 av 14

14 Henvendelse - bruksrettigheter og lokal forvaltning av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark Henvendelse - bruksrettigheter og lokal forvaltning av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 2013/ /2013 Peder P. Evjen Meld St 12 FrP Svar på spørsmål fra Fremskrittspartiets fraksjon Meld. St. 12 ( ) Perspektivmeldingen / /2013 Finansdepartementet Finansministeren Meld St 6 Forslag til debattopplegg Meld. St. 6 ( ) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap 2012/ /2013 Svein Egil tsigt Karlsen Side: 14 av 14

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok.

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.08.2013 Søknad om enkel bevertning - møte med delegasjon fra Bulgaria

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.09.2011 - fratredelse - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 22.08.2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger -

Detaljer

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok.

Journaldato: 04.11.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 07.10.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.11.2013 nnhold: Forespørsel om møte med komiteen KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer