Dok.dato: Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 31.05.2011. Dok.dato: 31.05.2011"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Dokument 8:95 S ngen merknader til utkast til innstilling Dokument 8:95 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagrun Eriksen, Rigmor Andersen Eide, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell ngolf Ropstad om å iverksette en handlingsplan mot jødehat i Norge 2011/ /2011 Marianne Brænden Søknad om samtykke til studiereise - Japan HOK - tenlandsreiser invitasjoner - møter N 2011/ /2011 Prop 89 L Taletidsfordeling Prop. 89 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) 2011/ /2011 Side: 1 av 14

2 Dokument 8:146 S Ber om departementets uttalelse til forslaget om raskere og bedre tilgang til legemidler Dokument 8:146 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja rene Sjøli og Erna Solberg om raskere og bedre tilgang til legemidler 2011/ /2011 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Prop 102 L Spørsmål 1-6 fra komiteen Prop. 102 L ( ) Endringer i petroleumsloven 2011/ /2011 Olje- og energidepartementet Statsråden Henvendelse - fellesprosjektet på E6 Hamarbanen må stoppes. Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 6483/2011 Lars Frelsøy Meld St 2 FrP - Spørsmål 70 fra Fremskrittspartiets fraksjon Meld. St. 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett / /2011 Finansdepartementet Finansministeren Side: 2 av 14

3 Meld St 2 V - Svar på spørsmål 161 i brev av fra Venstres fraksjon - drivstoffavgiftene Meld. St. 2 ( ) Revidert nasjonalbudsjett / /2011 Finansdepartementet Finansministeren Prop 108 S Taletidsfordeling Prop. 108 S ( ) Pensjonar frå statskassa 2011/ /2011 Dokument 8:128 L Taletidsfordeling Dokument 8:128 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun, Laila Marie Reiertsen og Kari Kjønaas Kjos om endringer i folketrygdloven (en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunder) 2011/ /2011 Prop 76 S Taletidsfordeling Prop. 76 S ( ) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 123/2010 av 10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (E) nr. 285/2010 av 6. april 2010 om forsikringskrav for luftfartsselskap og luftfartsoperatører 2011/ /2011 Side: 3 av 14

4 Prop 103 S Taletidsfordeling Prop. 103 S ( ) Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime - Vesleelva i Søndre Land kommune i Oppland 2011/ /2011 Prop 104 S Taletidsfordeling Prop. 104 S ( ) Finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusand) - Slomarka i Hedmark 2011/ /2011 Prop 106 S Taletidsfordeling Prop. 106 S ( ) tviding av Aust-Agderpakka 2011/ /2011 Dokument 8:133 S Taletidsfordeling Dokument 8:133 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om 4 mrd. kroner ekstra i straksbevilgning til vedlikeholdstiltak på veinettet 2011/ /2011 Side: 4 av 14

5 Prop 100 S Taletidsfordeling Prop. 100 S ( ) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge 2011/ /2011 Søknad om samtykke til fylkesbefaringer - Vestfold og Buskerud Oppland og Hedmark Nordland Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Søknad om samtykke til studiereise - Svalbard TKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Anmodning om møte med komiteen HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Helse Sør-Øst RHF Side: 5 av 14

6 Forespørsel angående besøk fra the Committee on Foreign Affairs of the National Assembly of Vietnam - juni 2011 FK - Forespørsler - besøk - møter / / Vietnams ambassade Oslo Personal - ***** ***** ***** ***** Personal - Sak DL 2009/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse - bekymringsmelding Ruspolitikk - rusproblemer - rusomsorg / /2011 Rusmisbrukernes nteresseorganisasjon Personal - Tilsetting i fast stilling som rådgiver i regnskapsseksjonen Personal 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 6 av 14

7 Reisegodtgjørelse representant - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** ***** ***** Reisegodtgjørelse representant 2011/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Høyres stortingsgruppe Reisegodtgjørelse representant - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** ***** ***** Reisegodtgjørelse representant 2011/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Høyres stortingsgruppe Svar på forespørsel angående besøk fra the Committee on Foreign Affairs of the National Assembly of Vietnam - juni 2011 FK - Forespørsler - besøk - møter / /2011 Vietnams ambassade Oslo Prop 88 L nnspill Prop. 88 L ( ) Endringer i friluftsloven og straffeloven 2011/ / Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland Side: 7 av 14

8 200 års markering for the National Congress of Chile Valparaiso - svar på forslag om å sende en hilsen fra stortingspresidenten i anledning markeringen 200 års markering for the National Congress of Chile Valparaiso 2011/ /2011 Norges ambassade Santiago Prop 88 L Oppfølging etter høring Prop. 88 L ( ) Endringer i friluftsloven og straffeloven 2011/ /2011 Friluftslivets fellesorganisasjon Regnskapet for avsluttende revisjonsbrev EOS-utvalget - Kopi av brev sendt Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste Statsbudsjettet 2010 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS 2009/ /2011 Riksrevisjonen Regnskapet for avsluttende revisjonsbrev - Kopi av brev sendt Stortingets ombudsmann for forvaltningen Statsbudsjettet 2010 Kap 43 Sivilombudsmannen 2009/ / Riksrevisjonen Side: 8 av 14

9 Prop 102 L Anmodning om høring Prop. 102 L ( ) Endringer i petroleumsloven 2011/ /2011 Sogn og Fjordane fylkeskommune Henvendelse - bekymringsmelding Rusmisbrukere - rusreformen - rusbehandling / /2011 Rusmisbrukernes nteresseorganisasjon Meld St 18 ntensjonsavtale om overføring av skoledriften ved Hunstad skole fra Statped vest til Bergen kommune Meld. St. 18 ( ) (nnt. kap. 6) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ /2011 Kunnskapsdepartementet Statsråden Meld St 18 ntensjonsavtale om overføring av skoledriften ved Hunstad skole fra Statped vest til Bergen kommune Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ /2011 Kunnskapsdepartementet Statsråden Side: 9 av 14

10 Meld St 18 Merknadsforslag Meld. St. 18 ( ) (nnt. kap. 6) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ /2011 Hørselshemmedes Landsforbund nvitasjon til Forskningspolitisk seminar - Hotel Bristol Oslo FK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Forskerforbundet Meld St 18 Merknadsforslag Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ /2011 Hørselshemmedes Landsforbund nvitasjon til Forskningspolitisk seminar - Hotel Bristol Oslo NÆK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 6517/2011 Forskerforbundet Side: 10 av 14

11 nvitasjon til Forskningspolitisk seminar - Hotel Bristol Oslo KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Forskerforbundet Anmodning om møte med komiteen ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Prop 102 L Anmodning om høring Prop. 102 L ( ) Endringer i petroleumsloven 2011/ /2011 Troms fylkeskommune Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø - rapport - sluttdokument Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø 2009/ /2011 tenriksdepartementet tenriksministeren Side: 11 av 14

12 Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø - rapport - sluttdokument Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø 2009/ /2011 tenriksdepartementet tenriksministeren Meld St 18 Presisering av innspill Meld. St. 18 ( ) (nnt. kap. 6) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ /2011 Forskerforbundet Meld St 18 Presisering av innspill Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap.tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov 2011/ /2011 Forskerforbundet Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø - rapport - sluttdokument Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø 2009/ /2011 Samferdselsdepartementet Side: 12 av 14

13 Prop 126 S Vedrørende høringen i jordbruksoppgjøret 2011 Prop. 126 S ( ) Jordbruksoppgjøret endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m. 2011/ /2011 Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Prop 126 S Svar på henvendelse av Prop. 126 S ( ) Jordbruksoppgjøret endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m. 2011/ /2011 Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø - rapport - sluttdokument Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø 2009/ /2011 Kulturdepartementet Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø - rapport - sluttdokument Nordisk råd - andre parlamentariske forum for den nordlige dimensjon Tromsø 2009/ /2011 Sametinget Side: 13 av 14

14 Videresendt appell fra representant for Baharain folket Andre lands nasjonalforsamlinger - Saksnr DL 2008/ / rans ambassade Oslo Side: 14 av 14

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Dok.dato: 17.08.2010. Avtale om vinduspuss av Stortingets bygningsmasse - CD renhold Avant - 010810-010812 - Sak i DL 9801351-20051696. Dok.

Dok.dato: 17.08.2010. Avtale om vinduspuss av Stortingets bygningsmasse - CD renhold Avant - 010810-010812 - Sak i DL 9801351-20051696. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 19.08.2010 nnhold: Søknad om studiepermisjon ***** ***** ***** Personal - Sak 199902071 DL N 2009/2272-2 6976/2010

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Journaldato: 28.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2012. Dok.

Journaldato: 28.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 28.09.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: i,u,n,x, Status: J,A 01.10.2012 Planlagte saker til stabsmøte - Presidentskap - høsten

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 10.12.2010 Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 FKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 21.05.2010 Omdisponering av kontor - kontor til parlamentarisk leder i Høyre Omdisponering av kontor - kontor til

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok.

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,, Status: J,A 29.12.2011 Prop 34 S Debattopplegg 141211 Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering 2011/1588-14 13502/2011 13.12.2011 Svein

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011

Offentlig journal. Personal - fratredelse. Personal - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 06.09.2011 22.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.09.2011 - fratredelse - Sak 200700936 DL 2008/3551-2 8061/2011 22.08.2011 O 7 Taushetsbelagte opplysninger -

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer