Offentlig journal. Søknad om dekning av enkel bevertning - møte med delegasjon fra Thailand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om dekning av enkel bevertning - møte med delegasjon fra Thailand 190613"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A Søknad om dekning av enkel bevertning - møte med delegasjon fra Thailand FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 7045/2013 Brit Brenno Søknad om samtykke til deltakelse på Filmfestivalen i Haugesund FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 7046/2013 Brit Brenno Personal - oppsigelse Personal 2009/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Sikkerhetstiltak ved Stortinget Rapport ifm hendelser Sikkerhetstiltak 2011/ / O 6 Dokumenter unntatt offentlighet av forvaltningen Oslo kommune Byrådslederen Side: 1 av 14

2 Godtgjørelse til vararepresentant - fratredelsesytelse Vararepresentantenes godgjørelse - fratredelsesytelse U 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Sikkerhetstiltak ved Stortinget Rapport ifm hendelser Sikkerhetstiltak U 2011/ /2013 Oslo kommune Byrådslederen Vararepresentantenes godtgjørelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Vararepresentantenes godtgjørelser U 2010/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Arbeiderpartiets stortingsgruppe Meld St 38 Svar på spørsmål 7 til departementet Meld. St. 38 ( ) Verksemda til Avinor AS 2013/ / Samferdselsdepartementet Statsråden Side: 2 av 14

3 Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen for Kopi av brev sendt Ombudsmannen for Forsvaret - revisjonsberetning Statsbudsjettet 2012 Kap 42 Forsvarets ombudsmannsnemnd 2011/ / Riksrevisjonen Henvendelse - ny forskning om forbrukervalg og dyrevelferd Dyrevelferd - dyrevern - husdyrbruk / /2013 Dyrevernalliansen Forsikringstjenester - ulykkesforsikring - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Forsikringstjenester - Ulykkesforsikring N 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Roger Fretheim Søknad om dekning av enkel bevertning - møte med delegasjon fra Rheinland-Pfalz FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 7069/2013 Brit Brenno Side: 3 av 14

4 Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse ECPP - tilbakemelding Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse ECPP - Oslo september / /2013 Gyro Prop 162 L Forslag til debattopplegg Prop. 162 L ( ) Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep) 2013/ /2013 Svein Egil Utsigt Karlsen Prop 141 L Forslag til debattopplegg Prop. 141 L ( ) Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) 2013/ /2013 Svein Egil Utsigt Karlsen Prop 154 L Forslag til debattopplegg Prop. 154 L ( ) Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.) 2013/ /2013 Svein Egil Utsigt Karlsen Side: 4 av 14

5 Dokument 8:137 LS Forslag til debattopplegg Dokument 8:137 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Gjermund Hagesæter og Åge Starheim om innvandringspolitiske siktelinjer og endringer i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 2013/ /2013 Svein Egil Utsigt Karlsen Dokument 8:41 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:41 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å effektivisere arbeidsinnvandringen til Norge gjennom enklere regler, bedre rutiner og raskere saksbehandling 2013/ /2013 Svein Egil Utsigt Karlsen Prop 140 S Forslag til debattopplegg Prop. 140 S ( ) Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om vilkårene for Norges deltagelse i Det europeiske støttekontoret på asylfeltet (EASO) 2013/ /2013 Svein Egil Utsigt Karlsen Dokument 8:67 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:67 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om fellesnordisk landinfo 2013/ /2013 Svein Egil Utsigt Karlsen Side: 5 av 14

6 Prop 170 S nnspill Prop. 170 S ( ) Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud 2013/ /2013 Norges Automobil-Forbund - NAF Anmodning om møte med saksordførere fra Ungdommens storting TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N 2012/ /2013 Tore-dag Lien Henvendelse om markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 7080/2013 Berit Rasmussen Øie Anmodning om møte med saksordførere fra Ungdommens storting KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N 2012/ /2013 Alice Braadland Side: 6 av 14

7 nvitasjon til Stortingspresidenten - Crans Montana Brussel Crans Montana Forum - invitasjoner 2009/ / Crans Montana Forum Anmodning om møte med saksordførere fra Ungdommens storting KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N 2012/ /2013 Marianne Brænden Korrigert referat om planlegging av flyttinger til P Prosjekt C C41007 for alle flyttinger ifm P26 rehabiliteringen 2013/ /2013 Paul Kenneth Gundersen m.fl. Anmodning om møte med saksordførere fra Ungdommens storting HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N 2012/ /2013 Rune Jorgensen Side: 7 av 14

8 Varsel om proposisjon vårsesjonen 2013 Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen / /2013 Helse- og omsorgsdepartementet Anmodning om møte med saksordførere fra Ungdommens storting FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N Sak/dok nr: 2012/ Løpenr.: 7087/2013 Stale Rist Prop 135 L Rettelser Prop. 135 L ( ) Endringer i lov om folkebibliotek 2013/ / Kulturdepartementet Statsråden Anmodning om møte med saksordførere fra Ungdommens storting EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter N 2012/ /2013 Tiril Vogt Side: 8 av 14

9 Resolusjon vedtatt av PACEs faste komite Europarådet PACE henvendelser og annet om / /2013 Stale Rist Meld St 35 nnspill Meld. St. 35 ( ) Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken 2013/ /2013 Den norske Blue Shield-komite Resolusjoner vedtatt av Europarådets parlamentarikerforsamling Europarådet PACE henvendelser og annet om / /2013 Trude Lyng Meld St 35 nnspill Meld. St. 35 ( ) Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken 2013/ /2013 Fredet Side: 9 av 14

10 Bekrefter separate fakturaer fra 2014 Medlemskontingenter for ansatte i Stortingets administrasjon - DL / /2013 Den norske dataforening Endring i kontaktdata rundt fakturaer Medlemskontingenter for ansatte i Stortingets administrasjon - DL / /2013 Mona Fredriksen Resolusjoner vedtatt av Europarådets parlamentarikerforsamling Europarådet PACE henvendelser og annet om / /2013 Øystein Bø Møte med Norsk Folkehjelp og Bahey El Din El Hassan - Cairo nstitute for Human Rights Studies CHRS - Egypt UFK Forespørsler Besøk Møter / /2013 Norsk Folkehjelp Side: 10 av 14

11 nvitasjon til nordisk ekspertmøte om medie- og informasjonskunnskap - nøkkelen til demokrati og ytringsfrihet - Stockholm FKK - familie- og kulturkomiteen - Utenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Statens medieråd Sverige Anskaffelsesprotokoll nr. 2013/28 Kjøp av møbler, tepper, belysning og annet inventar til 38 nye leiligheter i Maridalsveien 15b Avtale om kjøp og levering av møbler og inventar til 38 nye pendlerboliger 2013/ / Gunnar Lovland Resolusjon vedtatt av PACEs faste komite Europarådet PACE henvendelser og annet om / /2013 Henvendelse - medisinsk cannabis Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7101/ O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 11 av 14

12 Avtale om levering av møbler og inventar til Maridalsveien 15 b mellom Rom for Flere og Stortingets administrasjon Avtale om kjøp og levering av møbler og inventar til 38 nye pendlerboliger 2013/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Rom for Flere Retting av feil i Prop. 135 L ( ) Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen / /2013 Kulturdepartementet Statsråden Henvendelse - Klagenemndas habilitet og vurderingsevne Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7104/2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - tilsetting i vikariat i informasjonsseksjonen Personal U 2012/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 12 av 14

13 Henvendelse - kontroll med ulovlig salg av medisiner fra dyrebutikker Dyrevelferd - dyrevern - husdyrbruk / /2013 Vestmar dyreklinikk Spørsmål til Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 2326 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request / /2013 Spania Nasjonalforsamlingen Svar fra Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 2326 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 2326 U 2013/ /2013 Spania Nasjonalforsamlingen EFTA ministermøter i Trondheim Program EFTA/EØS - Reiser og møter / /2013 Side: 13 av 14

14 Spørsmål fra Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 177/2013 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 177/2013 U 2013/ / Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen Møte med den ukrainske ambassadør Brev fra den ukrainske PACE-delegasjonen Europarådet PACE - Reiser og møter / /2013 Ukrainas ambassade Oslo Svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 177/2013 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 177/ / / Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen Henvendelse - Astana Kirgisistan - kvinnesak OSSE PA - Henvendelser og annet om U 2013/ / Norges ambassade Astana Side: 14 av 14

nb.PDF

nb.PDF 2 3 4 5 6 51,482.10 7 8 2000 8 8697.843 2002 12 6 2 PROP 2000 10 210860 2003 1 ( ) PROP PROP (2) 1948 1983 ( ) 26, 90 9 10 11 12 13 14 (1) 2002 12 31 2001 12 31 % 312,520,919.29 70,150,996.67 345.50 79.875.142.53

Detaljer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Detaljer

投影片 1

投影片 1 中 國 文 學 學 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 教 學 經 驗 分 享 會 與 教 系 列 照 顧 學 生 的 多 樣 性 地 利 亞 修 女 紀 念 學 校 ( 協 和 ) 李 浩 芝 老 師 教 學 經 驗 分 享 會 1 學 校 背 景 直 資 學 校 只 收 新 移 民 全 年 收 生 2 中 三 推 介 困 難 : 欠 缺 興 趣, 認 為 與 日 常 生 活 無 關

Detaljer

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27

20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 2 1 20 6 30 15 6 30 16 6 30 20 20 11 10 27 801-8511 050 (3530) 8380 http://www.customs.go.jp/moji/ http://www.customs.go.jp/ 1 4 10 5 7 11 8 6 6 3,180 2.1 6 4,533 29.5 5 4,157 18.4 4 5,732 23.1 9,023 1

Detaljer

02 1974 74 1983 162 1986 14 1979 75 1970 90 1977 69 443 1975 174 1967 10 11 1971 100 69 129 1986 226 129 1979 13 1990 381 1988 58 1986 24 20 30 50 1987 190 1989 158 159 42 1985 34 K.L. 1982 29 1987 39

Detaljer

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc)

(Microsoft Word - 3\271\375\246\321\257R.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 3 一 徹 老 爹 得 知 母 親 生 下 的 是 男 寶 寶 時, 我 打 從 心 底 感 到 開 心, 因 為 這 代 表 我 終 於 能 夠 逃 離 那 悲 慘 的 生 活 了 而 父 親 的 喜 悅 肯 定 是 遠 勝 於 我 的 母 親 在 產 房 時, 父 親 和 我 在 家 中 等 候 當 我 轉 告 他 醫 院 來 電 報 喜, 他 立 刻 如 健 美 選

Detaljer

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉

大 台 北 與 桃 竹 苗 地 區 北 得 拉 曼 巨 木 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鎮 西 堡 巨 木 群 步 道 新 竹 縣 尖 石 鄉 鳥 嘴 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 泰 安 鄉 加 里 山 登 山 步 道 苗 栗 縣 南 庄 鄉 地 區 步 道 名 稱 蘇 花 古 道 : 大 南 澳 越 嶺 段 困 難 度 分 級 長 度 ( 公 里 ) 2 4.1 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 南 澳 古 道 1 3.0 宜 蘭 縣 南 澳 鄉 拳 頭 姆 自 然 步 道 1 1.3 宜 蘭 縣 三 星 鄉 林 務 局 台 灣 百 條 推 薦 步 道 交 通 與 路 況 位 置 交 通 指 南 路 況 註 記 管 理 單 位 步 道 口 位 於

Detaljer

4399小游戏大全网易《天下3(微博)》同人创作再次发力

4399小游戏大全网易《天下3(微博)》同人创作再次发力 4399 小 游 戏 大 全 网 易 天 下 3( 微 博 ) 同 人 创 作 再 次 发 力 130 http://www.gusexp.com 4399 小 游 戏 大 全 网 易 天 下 3( 微 博 ) 同 人 创 作 再 次 发 力 不 翻 越 栏 杆 现 在 要 培 养 大 才 太 容 易 了 2. 横 穿 公 路 要 走 斑 马 线, 赌 博 游 戏 机 照 理 说, 听 听 7k7k

Detaljer

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc

Microsoft Word - REMEMBRANCE_No35.doc 2009 年 10 月 30 日 第 25 期 总 第 三 十 五 期 2008 年 9 月 13 日 创 刊 汇 聚 研 究 成 果 提 供 学 术 资 讯 建 立 交 流 平 台 推 动 文 革 研 究 本 期 目 录 史 林 一 页 丁 凯 文 杜 钧 福 从 林 彪 座 机 被 击 落 所 想 到 的 红 八 月 中 的 抗 暴 者 风 云 人 物 阎 长 贵 关 锋 是 否 被 任 命 过

Detaljer

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80

856 600306 商 业 城 2016-04-26 大 华 标 准 70 万 70 万 857 600497 驰 宏 锌 锗 2016-04-26 瑞 华 标 准 140 万 150 万 858 601890 亚 星 锚 链 2016-04-26 江 苏 公 证 天 业 标 准 80 万 80 附 表 1: 上 市 公 司 财 务 报 表 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 1-1 沪 市 主 板 序 号 833 603025 大 豪 科 技 2016-04-25 北 京 兴 华 标 准 39 万 1 834 603398 邦 宝 益 智 2016-04-25 大 华 标 准 50 万 2 835 603988 中 电 电 机 2016-04-25 天 健 标 准 35 万 35

Detaljer

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160510) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 300324 旋 极 信 息 2016-05-04 2016-05-10 365324 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-05-09 002209

Detaljer

股票代码:600732 股票简称:*ST新梅 编号:临2015-052

股票代码:600732       股票简称:*ST新梅       编号:临2015-052 股 票 代 码 :600732 股 票 简 称 :*ST 新 梅 编 号 : 临 2016-028 上 海 新 梅 置 业 股 份 有 限 公 司 关 于 回 复 上 海 证 券 交 易 所 问 询 函 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性

Detaljer

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客

34 002221 东 华 能 源 2014-10-29 江 苏 苏 亚 金 诚 已 报 备 因 地 域 及 审 计 时 间 安 排 等 原 因 中 兴 华 已 报 备 客 户 重 新 选 聘 会 计 师 事 务 所 35 002019 亿 帆 鑫 富 2014-09-30 立 信 已 报 备 客 附 表 6-1: 上 市 公 司 2014 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2015 年 3 月 2 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 601169 北 京 银 行 2014-05-20 安 永 华 明 已 报 备 事 务 所 轮 换 普 华 永 道 中 天 已 报 备 前 任 服 务 合 同 到 期, 客 户 重 新

Detaljer

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停

002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000534 万 泽 股 份 临 时 停 牌 002610 爱 康 科 技 重 大 事 项, 特 停 停 牌 002575 群 兴 玩 具 重 大 事 项, 特 停 002656 摩 登 大 道 重 大 事 项, 特 停 002725 跃 岭 股 份 重 大 事 项, 特 停 300084 海 默 科 技 重 大 事 项, 特 停 600250 南 纺 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002526 山 东 矿 机 重 大 事 项, 特 停 002571 德 力 股 份 重 大

Detaljer

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停

300356 光 一 科 技 重 大 事 项, 特 停 600828 茂 业 商 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002266 浙 富 控 股 重 大 事 项, 特 停 002316 键 桥 通 讯 重 大 事 项, 特 停 002387 黑 牛 食 品 重 大 事 项, 特 停 停 牌 000034 神 州 数 码 临 时 停 牌 000960 锡 业 股 份 重 大 事 项, 特 停 002658 雪 迪 龙 重 大 事 项, 特 停 300168 万 达 信 息 重 大 事 项, 特 停 600241 时 代 万 恒 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600538 国 发 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600540 新 赛 股 份 重

Detaljer

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份

600173 卧 龙 地 产 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002547 春 兴 精 工 临 时 停 牌 600230 *ST 沧 大 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600665 天 地 源 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300282 汇 冠 股 份 停 牌 000557 *ST 广 夏 撤 销 退 市 风 险 警 示, 停 牌 1 天 002131 利 欧 股 份 临 时 停 牌 002707 众 信 旅 游 临 时 停 牌 300005 探 路 者 重 大 事 项, 特 停 300061 康 耐 特 临 时 停 牌 300062 中 能 电 气 重 大 事 项, 特 停 600455 博 通 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停

Detaljer

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00

证券代码:000776  股票简称:延边公路  编号:2003-00 2005 1 23 1 77 -------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------6

Detaljer

欢迎辞

欢迎辞 欢 迎 辞 尊 敬 的 各 参 会 代 表 : 欢 迎 您 参 加 由 中 国 上 市 公 司 协 会 中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 部 主 办 的 2014 年 第 1 期 上 市 公 司 董 事 长 总 经 理 研 修 班! 本 次 培 训 得 到 了 广 大 上 市 公 司 的 高 度 关 注 与 积 极 反 馈, 报 名 人 数 远 超 预 期, 参 加 本 期 研 讨 班 的

Detaljer

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普

40 601007 金 陵 饭 店 2015-06-30 中 兴 华 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 天 衡 已 报 备 按 照 国 资 委 要 求 定 期 轮 换 41 000659 *ST 中 富 2015-06-30 中 喜 已 报 备 业 务 约 定 书 到 期 普 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 3 月 21 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Detaljer

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367

002496 辉 丰 股 份 重 大 事 项, 特 停 002553 南 方 轴 承 临 时 停 牌 002571 德 力 股 份 临 时 停 牌 300241 瑞 丰 光 电 临 时 停 牌 300269 联 建 光 电 临 时 停 牌 002656 卡 奴 迪 路 临 时 停 牌 300367 停 牌 600234 山 水 文 化 重 要 事 项 未 公 告, 下 午 002249 大 洋 电 机 重 大 事 项, 特 停 600337 美 克 家 居 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002192 路 翔 股 份 实 施 退 市 风 险 警 示 公 告, 停 牌 1 天 002137 实 益 达 重 大 事 项, 特 停 000766 通 化 金 马 重 大 事 项, 特 停

Detaljer

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617

日 涨 幅 偏 离 值 达 到 7% 的 前 五 只 证 券 : 温 氏 股 份 ( 代 码 300498) 涨 幅 偏 离 值 :11.68% 成 交 量 :1752 万 股 成 交 金 额 : 81104 万 元 机 构 专 用 104430598.43 0.00 机 构 专 用 7049617 深 圳 证 券 市 场 创 业 板 2016 年 02 月 29 日 公 开 信 息 证 券 列 表 证 券 代 码 证 券 简 称 披 露 原 因 300023 宝 德 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.31% 300100 双 林 股 份 日 价 格 涨 幅 偏 离 值 达 到 10.23% 300120 经 纬 电 材 日 价 格 振 幅 达 到 18.12% 300139

Detaljer

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定

39 600806 昆 明 机 床 2015-08-10 瑞 华 已 报 备 前 任 服 务 年 限 较 长 毕 马 威 华 振 已 报 备 未 与 客 户 未 就 2015 年 审 计 收 费 达 成 一 致 意 见 40 601985 中 国 核 电 2015-08-13 天 健 已 报 备 定 附 表 6-1: 上 市 公 司 2015 年 度 财 务 报 表 审 计 机 构 变 更 信 息 明 细 表 ( 截 至 2016 年 2 月 29 日 ) 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 变 更 日 期 1 300326 凯 利 泰 2014-07-21 大 华 已 报 备 聘 期 已 满 立 信 已 报 备 客 户 业 务 发 展 需 要 2 300129 泰 胜 风 能 2014-12-30

Detaljer

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌

600121 郑 州 煤 电 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 600105 永 鼎 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 停 牌 000025 特 力 A 股 价 异 动, 特 停 002631 德 尔 未 来 重 大 事 项, 特 停 002713 东 易 日 盛 重 大 事 项, 特 停 300351 永 贵 电 器 重 大 事 项, 特 停 000948 南 天 信 息 重 大 事 项, 特 停 300008 天 海 防 务 重 大 事 项, 特 停 300032 金 龙 机 电 重 大 事 项, 特 停 600853

Detaljer

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化

000546 金 圆 股 份 重 大 事 项, 特 停 002071 长 城 影 视 临 时 停 牌 000710 天 兴 仪 表 临 时 停 牌 600146 商 赢 环 球 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000517 荣 安 地 产 临 时 停 牌 002445 中 南 文 化 停 牌 300104 乐 视 网 临 时 停 牌 600272 开 开 实 业 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600315 上 海 家 化 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600745 中 茵 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 002624 完 美 环 球 重 大 事 项, 特 停 600338 西 藏 珠 峰 重 要 事 项 未 公 告, 连 续

Detaljer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Detaljer

:(1) ;(2) ;(3) ;(4) ;(5) ;(6) ( )( 1984) 1 1 : :..... : ( 1994) ( ) ( ) ( ) : : :

:(1) ;(2) ;(3) ;(4) ;(5) ;(6) ( )( 1984) 1 1 : :..... : ( 1994) ( ) ( ) ( ) : : : 1 : 1962 20 : ; :(1) ;(2) ;(3) ;(4) ;(5) 30 ( 1992; 1994; 1998) 20 80 2 1. 20 80 :(1) ;(2) ;(3) ;(4) ;(5) ;(6) ( )( 1984) 1 1 : :..... : 1984. ( 1994) ( ) ( ) ( ) : : : ( ) ( 1987)( 1) 1 ( ) ( ) / :. Human

Detaljer

會 議 紀 錄 第 9 屆 第 5 次 定 期 大 會 第 8 次 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 94 年 5 月 18 日 ( 星 期 三 ) 下 午 2 時 7 分 至 6 時 14 分 5 月 23 日 ( 星 期 一 ) 下 午 2 時 1 分 至 6 時 35 分 5 月 2

會 議 紀 錄 第 9 屆 第 5 次 定 期 大 會 第 8 次 會 議 紀 錄 時 間 : 中 華 民 國 94 年 5 月 18 日 ( 星 期 三 ) 下 午 2 時 7 分 至 6 時 14 分 5 月 23 日 ( 星 期 一 ) 下 午 2 時 1 分 至 6 時 35 分 5 月 2 \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ \ \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ \ 要 目 會 議 紀 錄 第 9 屆 第 5 次 定 期 大 會 第 8 次 會 議 紀 錄 及 速 記 錄 3650 臺 北 市 聯 營 公 車

Detaljer

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc

Microsoft Word - 目次範例-catalog016204.doc 財 政 經 濟 篇 行 政 規 則 行 政 院 金 融 監 督 管 理 委 員 會 令 中 華 民 國 99 年 10 月 25 日 金 管 銀 法 字 第 09910003990 銀 行 辦 理 結 構 型 商 品 所 收 本 金 性 質 及 會 計 處 理 之 相 關 事 項 規 定 如 下 : 一 結 構 型 商 品 所 收 之 本 金 不 視 為 存 款, 該 本 金 於 計 算 銀 行 法

Detaljer

中图分类号[化工].doc

中图分类号[化工].doc TQ [TQ-9] TQ0 TQ01 TQ011 TQ012 TQ013 TQ013.1 TQ013.2 TQ014 TQ015 TQ015.1 TQ015.2 TQ015.3 TQ015.9 TQ016 TQ016.1 TQ016.5 TQ016.5+1 TQ016.5+2 TQ016.5+3 TQ016.5+4 TQ016.5+5 TQ016.8 TQ018 TQ019 TQ02 TQ021 TQ021.1

Detaljer

,, [8 ] (p. 666),, [8 ] (p. 544), (1643 ), 30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [9 ] (),, [8 ] (p. 306),,, [8 ] (p. 1052),, [8 ] (p. 1070),,,,, (1640 ),, [10 ]

,, [8 ] (p. 666),, [8 ] (p. 544), (1643 ), 30,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [9 ] (),, [8 ] (p. 306),,, [8 ] (p. 1052),, [8 ] (p. 1070),,,,, (1640 ),, [10 ] 2010 1 (219 ) THE NORTHERN FORUM No11, 2010 Total No1219 (, 100871) [ ],,,,,,,,,, [ ] ; ; [] I206 [] A [] 1000-3541 (2010) 01-0065 - 06,, :, : :,,, : :,,,,, :, :,,, [1 ] (),,, (, ),,,,,,,, (1634 ),,,,,

Detaljer

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展

生产工艺难突破制约草铵膦行业发展 利 尔 化 学 - 1. 草 铵 膦 简 介 草 铵 膦 由 赫 斯 特 公 司 于 80 年 代 开 发 成 功, 属 广 谱 触 杀 型 除 草 剂, 内 吸 作 用 不 强, 与 草 甘 膦 杀 根 不 同, 草 铵 膦 先 杀 叶, 通 过 植 物 蒸 腾 作 用 可 以 在 植 物 木 质 部 进 行 传 导, 其 速 效 性 间 于 百 草 枯 和 草 甘 膦 之 间 主 要 用 于 果

Detaljer

腰部酸痛保健法

腰部酸痛保健法 識 臨 都 老 年 勞 不 不 理 不 便 了 療 離 狀 力 力 易 拉 狀 勞 裂 類 老 年 刺 滑 不 良 六 尿 列 類 說 裂 神 神 見 勞 滑 不 烈 兩 來 暴 力 勞 裂 刺 神 神 狀 見 勞 見 臨 度 降 年 連 都 類 淋 刺 刺 不 勞 易 老 不 不 若 神 神 行 力 不 良 了 不 良 立 年 女 老 年 度 度 度 勞 見 老

Detaljer

《阅微草堂笔记》(下)

《阅微草堂笔记》(下) ! " !""#$"%& ))!"#(&!"%*$&"* ))!""+%!"$&,!*#$+- )))) )))!"&*-!"&."!++$.. ))!"*""!.($,, ))!"*+&!"##$"&+ )!"*,*!"&%$"-- )!"-*% !!"# $ $ % $ $ % % % $ $ % $ % $ % $ $ % $ $ $ $( &%$!! " " " "! " " # "!!

Detaljer

列夫.PDF

列夫.PDF 006 009 011 013 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 031 032 033 034 035 037 039 040 042 043 044 045 049 050 051 052 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 068 069 070 072

Detaljer

《拍案惊奇》(中)

《拍案惊奇》(中) ! " # $! +"+ ###########!"" ##########!!$ ##########!$% " ##########!&! ############!%$ ########## $ " ########### $"( ########## $)* +,+ $$$$$$$$$$$!"# $$$$$$$$$$$!%& $$$$$$$$$$$!# $$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$

Detaljer

童话.doc

童话.doc 童 话 目 录 世 界 著 名 童 话...1 知 名 童 话 故 事 网 站...1 童 话 的 简 要 介 绍...2 童 话 的 人 物 形 象...2 童 话 的 逻 辑 性...3 童 话 的 荒 诞 美...4 童 话 的 象 征 美...5 童 话 的 喜 剧 美...8 童 话 的 悲 剧 美...11 流 行 歌 曲 童 话...13 影 视 歌 曲 童 话...14 游 戏 童

Detaljer

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Detaljer

542 33 1 20 20 6 435 15 311 48 1 4 3 2 0 8 18 200 4 1,888 305 62 2 2 3 61 42 1,346 47 390 40 12 2 2 6 41 8 7 3 3 1 18 301 1 19 24 14 3 3 12 335 110 1 1 1, 582 45 76 547 1 147 46 1,103 96 1 22 8 6,721 70

Detaljer

证券期货市场之主要诚信规范

证券期货市场之主要诚信规范 证 券 期 货 市 场 严 重 违 法 失 信 行 为 之 典 型 案 例 汇 编 二 〇 一 一 年 十 二 月 目 录 背 景 介 绍... 3 一 内 幕 交 易 泄 露 内 幕 信 息... 4 ( 一 ) 定 义... 4 ( 二 ) 法 律 责 任... 4 ( 三 ) 典 型 案 例... 4 1. 李 际 滨 黄 文 峰 内 幕 交 易 案... 4 2. 况 勇 张 蜀 渝 徐 琴

Detaljer

個 人 的 手, 拉 著 瞎 子 的 手 把 他 帶 往 村 外 的 時 候, 對 於 瞎 子 來 講, 那 個 人 的 手 和 耶 穌 的 手 有 沒 有 區 別? 沒 有! 為 什 麼 沒 有 區 別? 因 為 對 於 一 個 瞎 子 來 說, 手 和 耳 朵 就 是 他 接 觸 世 界, 瞭

個 人 的 手, 拉 著 瞎 子 的 手 把 他 帶 往 村 外 的 時 候, 對 於 瞎 子 來 講, 那 個 人 的 手 和 耶 穌 的 手 有 沒 有 區 別? 沒 有! 為 什 麼 沒 有 區 別? 因 為 對 於 一 個 瞎 子 來 說, 手 和 耳 朵 就 是 他 接 觸 世 界, 瞭 課 目 : 講 道 法 學 生 : 楊 建 偉 老 師 : 汪 院 長 時 間 :2009 年 8 月 1 日 靈 命 三 階 ( 可 8:22-26) 在 四 部 福 音 書 中, 這 是 一 段 很 特 別 的 記 載 特 別 在 什 麼 地 方 呢? 是 不 是 特 別 在 耶 穌 基 督 對 一 個 病 人 的 醫 治? 不, 在 耶 穌 三 年 半 的 服 侍 當 中, 曾 經 醫 治 數

Detaljer

2 1 4

2 1 4 08 2 1 4 é é 1584 1611 1727 186 1 2 5 1 2 é é é 3 1 2 4 2 3 4 5 4 2, 5 3 18 19 16 12 1 7 2 18 3 2 3 1 2 E F S M V I F t M V 2 4 9 4 27 1 W H MV 2 2 2 3 4 72 9 1 1 6 2 2 76 1

Detaljer

73670.indb

73670.indb 2006719 Kingston Grand 19985 19999 20004 2003320083 19985200511200511 20085 200891998519998 1999820089 200891998520015 2000220015 2001520089 200891998520015 2000220015 2001520041220041220089 207 200112200610

Detaljer

603100 川 仪 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002061 *ST 江 化 临 时 停 牌 000659 珠 海 中 富 盘 中 停 牌 000576 广 东 甘 化 重 大 事 项, 特 停 603025 大 豪 科 技 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组, 连 续

603100 川 仪 股 份 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 002061 *ST 江 化 临 时 停 牌 000659 珠 海 中 富 盘 中 停 牌 000576 广 东 甘 化 重 大 事 项, 特 停 603025 大 豪 科 技 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组, 连 续 停 牌 000560 昆 百 大 A 临 时 停 牌 000930 中 粮 生 化 临 时 停 牌 002505 大 康 农 业 临 时 停 牌 300264 佳 创 视 讯 重 大 事 项, 特 停 600301 *ST 南 化 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组, 连 续 停 牌 600485 信 威 集 团 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 600499 科 达 洁 能 重 要 事

Detaljer

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 停 牌 002063 远 光 软 件 重 大 事 项, 特 停 000638 万 方 发 展 临 时 停 牌 002608 *ST 舜 船 重 大 事 项, 特 停 300215 电 科 院 重 大 事 项, 特 停 300293 蓝 英 装 备 临 时 停 牌 600255 鑫 科 材 料 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 000611 *ST 天 首 重 大 事 项, 特 停 002627

Detaljer

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌

002558 世 纪 游 轮 重 大 事 项, 特 停 300447 全 信 股 份 临 时 停 牌 002464 金 利 科 技 临 时 停 牌 600071 凤 凰 光 学 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600397 安 源 煤 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 停 牌 002156 通 富 微 电 重 大 事 项, 特 停 000812 陕 西 金 叶 重 大 事 项, 特 停 300366 创 意 信 息 临 时 停 牌 300495 美 尚 生 态 临 时 停 牌 600072 钢 构 工 程 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 600967 北 方 创 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 300296 利 亚 德 重 大 事

Detaljer

002055 得 润 电 子 重 大 事 项, 特 停 002621 三 垒 股 份 重 大 事 项, 特 停 300047 天 源 迪 科 重 大 事 项, 特 停 300359 全 通 教 育 临 时 停 牌 600671 天 目 药 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 00215

002055 得 润 电 子 重 大 事 项, 特 停 002621 三 垒 股 份 重 大 事 项, 特 停 300047 天 源 迪 科 重 大 事 项, 特 停 300359 全 通 教 育 临 时 停 牌 600671 天 目 药 业 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 00215 停 牌 000028 国 药 一 致 重 大 事 项, 特 停 000035 中 国 天 楹 重 大 事 项, 特 停 000786 北 新 建 材 重 大 事 项, 特 停 300306 远 方 光 电 临 时 停 牌 600420 现 代 制 药 重 要 事 项 未 公 告, 连 续 停 牌 601877 正 泰 电 器 重 要 事 项 未 公 告, 停 牌 1 天 300262 巴 安 水 务

Detaljer

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明

着 力 推 进 提 高 项 目 总 包 能 力 ; 加 快 优 势 产 品 进 入 海 外 市 场 ; 努 力 盘 活 资 产, 提 高 经 营 收 现 能 力 ; 开 源 节 流, 做 好 资 金 收 支 平 衡, 确 保 资 金 链 安 全 但 由 于 当 前 重 机 行 业 形 势 仍 未 明 证 券 代 码 :601268 证 券 简 称 : *ST 二 重 公 告 编 号 : 临 2014-053 二 重 集 团 ( 德 阳 ) 重 型 装 备 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 报 事 后 审 核 意 见 函 回 复 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏,

Detaljer

宁 波 联 合 天 健 标 准 无 诺 德 股 份 立 信 标 准 无 振 华 重 工 普 华 永 道 中 天 标 准 无 百 隆 东 方 201

宁 波 联 合 天 健 标 准 无 诺 德 股 份 立 信 标 准 无 振 华 重 工 普 华 永 道 中 天 标 准 无 百 隆 东 方 201 附 表 3: 上 市 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 简 要 情 况 明 细 表 表 3-1 沪 市 主 板 序 号 股 票 代 码 股 票 简 称 披 露 日 期 会 计 师 事 务 所 审 计 意 见 类 型 277 600285 羚 锐 制 药 2016-03-29 大 华 标 准 无 278 600676 交 运 股 份 2016-03-29 上 会 标 准 无 279

Detaljer

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂 名 稱 : 建 築 技 術 規 則 建 築 設 計 施 工 編 修 正 日 期 : 民 國 103 年 11 月 26 日 生 效 狀 態 : 本 法 規 部 分 或 全 部 條 文 尚 未 生 效 1.93.03.10 修 正 之 第 301 條 條 文, 施 行 日 期 另 定 2. 本 規 則 103.11.26 修 正 之 第 99-1 128 條 條 文, 自 中 華 民 國 一 百 零

Detaljer

2012年新闻出版产业分析报告

2012年新闻出版产业分析报告 2013 年 新 闻 出 版 产 业 分 析 报 告 ( 正 文 摘 要 ) 中 国 新 闻 出 版 研 究 院 2014 年 7 月 说 明 本 报 告 基 于 2013 年 新 闻 出 版 统 计 年 报 数 据 报 告 的 基 础 数 据 采 集 的 时 段 为 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日, 信 息 采 集 年 度 为 2013 年 本 报 告 所 涉

Detaljer

2012年报.xls

2012年报.xls 合 计 平 均 0.3560 0.4140-14.02 245091.50 227618.11 7.68 19544.36 19536.49 0.04 50289 51020 51317 51393 51436 600000 浦 发 银 行 2013-05-09 1.8330 1.4630 25.29 8295200 6791800 22.14 3418600 2728600 25.29 411643

Detaljer

Microsoft Word - 04 陳翠蓮3校稿1017.doc

Microsoft Word - 04 陳翠蓮3校稿1017.doc 臺 灣 史 研 究 第 21 卷 第 3 期, 頁 137-180 民 國 103 年 9 月 中 央 研 究 院 臺 灣 史 研 究 所 祖 國 的 政 治 試 煉 : 陳 逸 松 劉 明 與 軍 統 局 陳 翠 蓮 摘 要 本 文 透 過 大 量 的 一 手 檔 案, 探 討 陳 逸 松 與 劉 明 兩 人 在 戰 後 初 期 的 活 動 二 二 八 事 件 中 的 角 色 及 事 後 的 遭

Detaljer

untitled

untitled 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 1,116,123,085.17 1,097,085,658.34 1.74% 603,343, 939.33 596,078,630.48 1.22% 358,413,026.00 358,413,026.00 / 1.68 1.66 1.20% 33,990,241.03 82,514,720.80-58.81% 14,865,390.54 11,683,942.72

Detaljer

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx

Microsoft Word - V1_2010513_王翔会计习题课二.docx 2015 注 册 会 计 师 会 计 习 题 班 二 王 翔 肆 大 会 计 高 级 培 训 师 第 二 章 金 融 资 产 1.A 公 司 于 2013 年 1 月 2 日 从 证 券 市 场 上 购 入 B 公 司 于 2013 年 1 月 1 日 发 行 的 债 券, 该 债 券 3 年 期, 票 面 年 利 率 为 4.5%, 到 期 日 为 2016 年 1 月 1 日, 到 期 日 一

Detaljer

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52 Ξ,,, :, (1928 1931) (1931 1937) (1937 1945),,,,,,,,,,,,,,,, Ξ:(1931 1945) (01JA770055) 51 2003 3,,, 1927 4 (1932 ;1937 11 1946 5 ) 20 30,,,,,,,,, (1931 1945),,,,,,,,,,,,,, 52 , ( : ),,, 1927 4,,, (1928

Detaljer

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 30% 50 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14 25 2 2 2 3 7 8 9 10 11 13 13 15 16 18-18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 12 28 28 29 31 32 34 35 36 36 37 38 39 40 14 42 42 43 44 46 60 61 62 63 67 68 69 69 71 72 4 73 E

Detaljer

现将《辽宁省烟花爆竹生产经营企业安全标准化工作实施方案》印发给你们,请认真组织贯彻实施

现将《辽宁省烟花爆竹生产经营企业安全标准化工作实施方案》印发给你们,请认真组织贯彻实施 辽 安 监 危 化 [2008]4 关 于 印 发 辽 宁 省 烟 花 爆 竹 生 产 经 营 企 业 安 全 化 工 作 方 案 和 辽 宁 省 烟 花 爆 竹 生 产 经 营 企 业 安 全 化 工 作 实 施 细 则 的 通 知 各 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 : 现 将 辽 宁 省 烟 花 爆 竹 生 产 经 营 企 业 安 全 化 工 作 方 案 和 辽 宁 省 烟 花 爆 竹

Detaljer

目 录

目  录 本 科 计 划 (2015) 东 北 师 范 大 教 务 处 编 印 东 北 师 范 大 本 科 计 划 目 录 东 北 师 范 大 本 科 专 设 置... 1 东 北 师 范 大 关 于 订 本 科 计 划 的 指 导 性 意 见... 3 关 于 订 本 科 计 划 的 具 体 要 求 和 说 明... 8 东 北 师 范 大 通 识 教 育 必 目 录... 10 东 北 师 范 大 通 识

Detaljer

God's Masterpiece- the Cross

God's Masterpiece- the Cross 神 的 杰 作 基 督 的 十 字 架 介 绍 内 住 在 里 面 的 罪 / 肉 体 / 自 我, 不 亚 于 一 个 肮 脏 的 暴 君 给 我 们 命 令 去 遵 行 对 于 许 多 信 徒 来 说, 这 所 有 的 事 实 已 经 成 为 了 多 年 来 一 个 继 续 不 停 的 问 题 我 们 为 此 而 挣 扎 而 斗 争 我 们 曾 在 无 价 值 的 努 力 去 摆 脱 我 们 自

Detaljer

550 1 2001 2006 資 料 來 源 : 澳 門 土 地 工 務 運 輸 局 在 國 內 目 前 建 築 業 除 了 有 明 確 的 註 冊 制 度 外, 尚 有 嚴 格 的 資 質 管 理 制 度, 企 業 資 質 分 為 施 工 總 承 包 專 業 承 包 和 勞 務 分 包 三 個

550 1 2001 2006 資 料 來 源 : 澳 門 土 地 工 務 運 輸 局 在 國 內 目 前 建 築 業 除 了 有 明 確 的 註 冊 制 度 外, 尚 有 嚴 格 的 資 質 管 理 制 度, 企 業 資 質 分 為 施 工 總 承 包 專 業 承 包 和 勞 務 分 包 三 個 行 政 第 二 十 二 卷, 總 第 八 十 五 期,2009 No.3,549 557 549 * 當 2008 年 的 金 融 海 嘯 後, 雖 然 源 頭 不 在 澳 門, 但 在 全 球 經 濟 一 體 化 的 大 環 境 下, 無 可 避 免 地 各 產 業 亦 受 到 不 同 程 度 的 沖 擊 和 影 響 以 建 築 業 為 例, 當 美 資 的 威 尼 斯 人 受 海 嘯 影 響,

Detaljer

上市公司股东大会投票信息公告(20110916)

上市公司股东大会投票信息公告(20110916) 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 公 告 (20160503) 证 券 代 码 证 券 简 称 投 票 登 记 日 会 员 投 票 日 投 票 代 码 客 户 投 票 意 见 征 集 渠 道 投 票 意 愿 征 集 截 止 日 002024 苏 宁 云 商 2016-04-25 2016-05-03 362024 融 资 融 券 交 易 系 统 营 业 部 2016-04-29 300057

Detaljer

45 08106000 鲜 榴 莲 仅 限 网 购 保 46 08109050 鲜 蕃 荔 枝 仅 限 网 购 保 47 08109090 其 他 鲜 果 仅 限 网 购 保 48 09061900 其 他 未 磨 的 肉 桂 及 肉 桂 花 49 09062000 已 磨 肉 桂 及 肉 桂 花

45 08106000 鲜 榴 莲 仅 限 网 购 保 46 08109050 鲜 蕃 荔 枝 仅 限 网 购 保 47 08109090 其 他 鲜 果 仅 限 网 购 保 48 09061900 其 他 未 磨 的 肉 桂 及 肉 桂 花 49 09062000 已 磨 肉 桂 及 肉 桂 花 附 件 : 跨 境 电 子 商 务 零 售 进 口 商 品 清 单 ( 第 二 批 ) 序 号 税 则 号 列 货 品 名 称 备 注 1 02101900 干 熏 盐 制 的 其 他 猪 肉 仅 限 网 购 保 2 02102000 干 熏 盐 制 的 牛 肉 仅 限 网 购 保 3 03061200 鳌 龙 虾 ( 鳌 龙 虾 属 ) 仅 限 网 购 保 4 03061490 其 他 冻 蟹 仅

Detaljer

1 ( Philistines) 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,??,,, :,,,, 92. 1 2. 20 10,,,, :,!,!,!,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

Detaljer

Microsoft Word - Chinese Book.doc

Microsoft Word - Chinese Book.doc 編 號 要 書 名 作 者 出 版 社 權 心 信 仰 概 論 馬 有 藻 中 信 絲 之 的 剝 神 危 繭 機 話 信 仰 箴 杜 奧 士 米 恩 倫 布 易 士 更 活 橄 新 泉 問 科 信 得 學 反 科 學? 霍 桑 什 麼? 李 德 爾 種 籽 踐 們 好!- 解 答 當 代 人 對 信 仰 的 困 擾 欖 與 的 所 人 信 需 之 仰 要 間 的 信 仰 郭 何 唐 文 世 崇 生

Detaljer

Daily

Daily 工 业 机 械 2010 年 10 月 19 日 研 究 报 告 板 块 最 新 信 息 高 端 装 备 制 造 业 A H 增 持 增 持 许 民 乐,CFA (8621) 6860 4866 分 机 8589 minle.xu@bocigroup.com 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 书 编 号 :S1300207090247 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 托 起 中 国

Detaljer

廖 运 凤 北 京 工 商 大 学 经 济 学 院 北 京 运 用 数 据 包 络 分 析 的 绩 效 评 价 方 法 对 中 国 年 间 发 生 并 购 的 家 零 售 业 上 市 公 司 的 绩 效 进 行 了 实 证 分 析 结 论 如 下 第 一 总 体 绩 效 呈 现 先 缓 慢 改 善 然 后 下 降 再 显 著 提 升 的 趋 势 第 二 股 权 收 购 样 本 的 绩 效 要 优 于

Detaljer

1

1 1 1 名 誉 主 任 院 徐 瑞 新 主 任 院 宋 贵 伦 北 京 社 工 故 事 编 委 会 副 主 任 院 赵 蓬 奇 刘 京 刘 占 山 委 员 院 赵 冠 军 董 鸿 乐 张 强 王 海 涛 刘 霖 梁 家 倩 参 与 编 写 院 杨 沛 龙 张 江 张 婷 尚 君 杨 洪 跃 周 海 山 王 勇 王 会 贤 徐 辉 刘 奇 序 看 到 这 么 多 基 层 社 会 工 作 者 的 故

Detaljer

Microsoft Word - 105YQ403試題分析

Microsoft Word - 105YQ403試題分析 1 105 學 年 度 學 科 能 力 測 驗 自 然 考 科 物 理 試 題 分 析 建 國 中 學 物 理 科 教 師 / 高 君 陶 壹 前 言 今 年 的 學 科 能 力 測 驗 是 99 課 綱 課 程 實 施 後 第 四 次 測 驗 命 題 的 重 點 與 方 向 均 能 依 照 課 綱 的 精 神 與 內 容, 題 目 的 難 易 度 也 趨 於 穩 定, 結 合 物 理 觀 念 的

Detaljer

目 录 一 公 开 陈 述... 1 二 单 位 概 况... 2 1. 规 模 与 性 质... 3 2. 所 属 类 别... 3 3. 组 织 机 构... 3 三 报 告 内 容... 4 I-1 队 伍 建 设 责 任... 4 II-1 教 工 教 育... 4 1. 贯 彻 落 实 党

目 录 一 公 开 陈 述... 1 二 单 位 概 况... 2 1. 规 模 与 性 质... 3 2. 所 属 类 别... 3 3. 组 织 机 构... 3 三 报 告 内 容... 4 I-1 队 伍 建 设 责 任... 4 II-1 教 工 教 育... 4 1. 贯 彻 落 实 党 2014-2015 年 社 会 责 任 报 告 2016 年 1 月 目 录 一 公 开 陈 述... 1 二 单 位 概 况... 2 1. 规 模 与 性 质... 3 2. 所 属 类 别... 3 3. 组 织 机 构... 3 三 报 告 内 容... 4 I-1 队 伍 建 设 责 任... 4 II-1 教 工 教 育... 4 1. 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 以 来 中 央

Detaljer

Sector — Subsector

Sector — Subsector 机 械 设 备 证 券 研 究 报 告 板 块 最 新 信 息 相 关 重 点 报 告 [Table_IndustryRank] 增 持 派 思 股 份 : 立 足 核 心 装 备 构 建 护 城 河, 打 造 清 洁 能 源 王 国 20160623 创 力 集 团 : 布 局 新 能 源 产 业, 成 为 动 力 电 池 pack 和 物 流 电 动 车 产 业 链 优 质 标 的 20160616

Detaljer

未命名-2

未命名-2 ) ) ) ) 72139175 D 150 225g 110g 1000 0980299702 80142 550 5 244 19.3 17.6 7.6 0 2.4 1 358 72139177 D 150 110g 225g 1000 0980299702 80142 525 5 233 16.2 18.4 8.1 0 0.4 0 304 72139218 D 730 500g15~20 /

Detaljer

Microsoft Word - file[1].doc

Microsoft Word - file[1].doc 签 批 盖 章 胡 振 江 等 级 平 急 局 发 明 电 2015 213 号 关 于 下 发 2015 至 2016 年 度 民 用 航 空 器 维 修 人 员 执 照 考 试 执 考 委 任 代 表 名 单 的 通 知 各 地 区 管 理 局 各 航 空 公 司 各 维 修 单 位 : 依 据 关 于 修 订 民 用 航 空 器 维 修 人 员 执 照 考 试 执 考 委 任 代 表 管 理

Detaljer

1 4 1890 1838 1846 1848 1862 1870 A A 2 1878 1887 3 6 6 7 1887 3 1782 1885 A 47 1817 1200 1800 B 1822 271 273 1887 1889 1911 1907 1907 100 2 32 34 17 64 8 900 1024 962 30 900 32 1024 960 1886

Detaljer

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 招 商 天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 19 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管

Detaljer

吉林省科技发展计划项目申报书25847

吉林省科技发展计划项目申报书25847 项 目 领 域 : 人 才 团 队 负 责 人 : 承 担 项 目 名 称 : 申 报 主 持 单 位 ( 盖 章 ): 通 讯 地 址 : 制 造 装 备 医 药 卫 生 信 息 光 电 建 筑 与 环 保 节 能 与 新 能 源 新 材 料 农 林 水 类 现 代 服 务 业 其 它 杨 屹 生 物 反 应 器 规 模 化 培 养 及 冻 干 人 用 狂 犬 病 疫 苗 的 研 究 长 春 生

Detaljer

不 知 肉 味 的 用 法 相 同? (A) 長 煙 一 空, 皓 月 千 里 (B) 五 臟 六 腑 裡, 像 熨 斗 熨 過, 無 一 處 不 伏 貼 (C) 兩 片 頑 鐵, 到 他 手 裡, 便 有 了 五 音 十 二 律 似 的 (D) 吾 觀 三 代 以 下, 世 衰 道 微 12. 文

不 知 肉 味 的 用 法 相 同? (A) 長 煙 一 空, 皓 月 千 里 (B) 五 臟 六 腑 裡, 像 熨 斗 熨 過, 無 一 處 不 伏 貼 (C) 兩 片 頑 鐵, 到 他 手 裡, 便 有 了 五 音 十 二 律 似 的 (D) 吾 觀 三 代 以 下, 世 衰 道 微 12. 文 新 北 市 立 板 橋 高 中 103 學 年 度 第 一 學 期 高 一 第 三 次 期 中 考 國 文 科 試 題 一 單 一 選 擇 題 :50 分 ( 每 題 2 分, 共 25 題, 答 錯 不 倒 扣 ) 1. 請 選 出 下 列 讀 音 完 全 不 相 同 的 選 項 : (A) 羯 鼓 一 聲 / 竭 盡 心 力 / 謁 見 君 主 (B) 鋒 鏑 / 貶 謫 / 嫡 長 子 (C)

Detaljer

,,,,,?,?,?,?,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,, 1997, 25 58

,,,,,?,?,?,?,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,, 1997, 25 58 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 2008 /3 ( 15 ), 57 70 Q uarterly Journal of Intenational Politics 57 ,,,,,?,?,?,?,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,, 1997, 25 58 ,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 59 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Detaljer

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2

( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 1 ( ) 1 ( ) ( ) 1. 2 2. 4 3. 5 4. 6 8 ( ) 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 14 15 ( ) 16 17 18 19 20 21 2 ( ) 3 1 2001 171-172 2 3 ( 1998) 34 3 ( ) 1. 1989 4 1991 1995 5 1999 1997 7 2000 6 2 21 4 2000 38 5 95 28

Detaljer

108班第10組小論文全文_2011_.doc

108班第10組小論文全文_2011_.doc 投 稿 類 別 : 健 康 / 護 理 類 篇 名 : 好 孕 當 頭 - 代 理 孕 母 的 正 當 性 與 合 法 性 作 者 : 周 樺 國 立 蘭 陽 女 中 高 一 8 班 林 若 慈 國 立 蘭 陽 女 中 高 一 8 班 康 力 蘊 國 立 蘭 陽 女 中 高 一 8 班 指 導 老 師 : 李 健 浩 老 師 壹 前 言 一 研 究 動 機 現 今 社 會 中 隨 著 醫 療 進 步

Detaljer

ADAPTER A L B 1S 60 E F JIS GAS MALE 60 CONE S1 THREAD DIMENSIONS PART NO. E F A B L S1 1S-02 G1/8"X28 G1/8"X S-04 G1/4"X19 G1/4"

ADAPTER A L B 1S 60 E F JIS GAS MALE 60 CONE S1 THREAD DIMENSIONS PART NO. E F A B L S1 1S-02 G1/8X28 G1/8X S-04 G1/4X19 G1/4 1S JIS GS M CON THRD DIMNSIONS PRT NO. 1S-02 G1/8"X28 G1/8"X28 12 12 30 14 1S-04 G1/4"X19 G1/4"X19 16 16 38 17 1S-06 G3/8"X19 G3/8"X19 18 18 42 19 1S-08 G1/2"X14 G1/2"X14 20 20 48 22 1S-12 G3/4"X14 G3/4"X14

Detaljer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE34A3BACCECBAEBD6DCC6DA32303130C4EAB5DA34BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE34A3BACCECBAEBD6DCC6DA32303130C4EAB5DA34BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63> 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2010 年 第 4 季 度 报 告 2010 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 一 年 一 月 二 十 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事

Detaljer

1

1 10.32 2009 122 1 P 310 2 10.32 P1119 3 10.3 P2032 P3346 2 1 3 TSUKISHIMA KIKAI CO., LTD. 1905388 191765 1715 6,646 45,625,800 1,000 2,066 601 20099 4 / 5 2 25 36 11 POINT 23 17 6 POINT 31 19 12 05.3 06.3

Detaljer

视窗1504.FIT)

视窗1504.FIT) 江 南 视 窗 JIANGNANWINDOWS 内 部 期 刊 免 费 交 流 苏 JSE-1005182 号 总 第 43 期 目 录 Contents 特 别 报 道 P3 江 南 公 交 圆 满 完 成 2015 年 清 明 客 运 任 务 P5 公 司 认 真 落 实 公 交 集 团 定 点 停 车 文 明 候 车 ( 示 范 点 ) 活 动 封 面 照 片 江 南 公 交 第 三 巴 士

Detaljer

26 000 000 250 000 4.27 4.31 35 000 000 15040 360 000 6.06 359 470 000 8.07 47 000 000 21185 490 000 8.33 510 000 8.65 10000 517. 10 30 10 000 360 ( 1) ( 1) ( 1) -1 ( 1) ( 1) 1 2 MV2

Detaljer

GBJ137 90 R C M W T S U G D 1000 2000 2 2 1 500

GBJ137 90 R C M W T S U G D 1000 2000 2 2 1 500 GBJ137 90 R C M W T S U G D 1000 2000 2 2 1 500 S1 FAR= S2 FAR S1 S2 2.2 2.2 S3 D= 100% S2 D S2 S3 150 2 1 1.2 2 4 1 1.5 4 1 2 5% S4 FAR2= 1 FAR1 0.7 S2 FAR1 FAR2 S2 S4 1.0 1% 300 1 200 1 10% 8 8 24 0.8

Detaljer

2 600890 *ST 17815.80 2006-12-30 746.25 1076.36 17439.82 3.30 + 372.68 3 000150 12,326.00 2006-12-31 12,326.00 4 600523 3041.84 2006-9-30 ( ) 901.32 +

2 600890 *ST 17815.80 2006-12-30 746.25 1076.36 17439.82 3.30 + 372.68 3 000150 12,326.00 2006-12-31 12,326.00 4 600523 3041.84 2006-9-30 ( ) 901.32 + 2006 1 600313 ST 8104.83 2006-12-31 174.03 331.84 219.90 391.00 143.78 ( ) 3659.04 1280.94 81.69 1 2 600890 *ST 17815.80 2006-12-30 746.25 1076.36 17439.82 3.30 + 372.68 3 000150 12,326.00 2006-12-31 12,326.00

Detaljer

游戏攻略大全(三十一).doc

游戏攻略大全(三十一).doc ...1...12...12...13 Blue Shift :...35...39...42...42...46 3...48...50...51...51...65... 102... 105... 105... 121... 122 III... 124 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Detaljer

The Fred Factor

The Fred Factor 70 2010 IT IP 312,322 49,124 15.7% 161,569 51.8% 99,704 31.9% 1,925 0.6% 312,322 100% 71 2010 1 1 The Fred Factor 72 80% 2010 73 2010 4 2010 7,291 6,454 6,957 9,783 480 2010 2010 2 90% 74 2010 2010 6 491

Detaljer

,,,,,,,,,,,,,,, ; 1854,, 19,,,,,, , 100,, ( ), :, 1992, 91 :, 1994, , 373 :, 1940, :, 1988, 52 82

,,,,,,,,,,,,,,, ; 1854,, 19,,,,,, , 100,, ( ), :, 1992, 91 :, 1994, , 373 :, 1940, :, 1988, 52 82 (1840 1949),,,,, ( ) 100,,,,,,,, :, 1994, 254, 387 81 ,,,,,,,,,,,,,,, ; 1854,, 19,,,,,, 1883 1898, 100,, ( ), :, 1992, 91 :, 1994, 219 283, 373 :, 1940, 37 42 :, 1988, 52 82 ,, :, ;,,,,,,,,, 40,,, 1901

Detaljer

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业 党建与员工活动 党建工作 反腐倡廉 工会工作 共青团工作 离退休干部工作 年度掠影 国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业发展提供坚强 的思想动力和组织保障

Detaljer

1,, 90%,,,,, (, ),,, 1. 2. 3. 1., 90%, 40%, 2 ( ) 2.5% ph, (3) : 2. (3 ) 99%, (40 5 ), ph( 1% ) 6.0 7.5, : 3.,,, 1 088 ;,,,1% ph 12.5, 72.2 ph : 4.,,, 300,,, : 5.,,, ph 6.5 8.5,, ( ) 3, : 6.,,,,, : 7.

Detaljer

幻灯片 1

幻灯片 1 二 十 年 目 睹 之 怪 现 状 清 吴 沃 尧 (1866 1910) 著 吴 氏 原 字 茧 人 后 改 趼 人 广 东 南 海 人 因 居 佛 山 故 笔 名 我 佛 山 人 出 身 世 宦 之 家 因 家 道 中 落 20 多 岁 去 上 海 谋 生 后 客 居 山 东 又 远 游 日 本 1904 年 任 美 国 人 办 的 楚 报 主 笔 后 辞 职 返 沪 参 加 反 华 工 禁 约

Detaljer

1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Detaljer

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net ,,,,,, 1994-2010 China Academic Journal Electronic

Detaljer

!" #!$ %& (()) %&!*+!)) " #! " #!"$* !"! # $ % & #"! # $ % $"! # $ % (()!#** ! " # " # #$ % & (( )$ # &$ ) & #)*! ! " # " # #$ % #& #( #! " $! " # " #) # * $ +! " # " #, #$&- !" # $"!% &!$ &! $ &! " #$

Detaljer