Offentlig journal. Svar på henvendelse av Henvendelser - pensjoner / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Svar på henvendelse av Henvendelser - pensjoner / /2012 Dag Forsberg Dokument 8:9 S Debattopplegg Dokument 8:9 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om en lovfestet, fullverdig nettolønnsordning for sjøfolk 2011/ /2012 Svein Egil tsigt Karlsen Komiteens oversendelse av egen sak til Stortinget Ref.sak, nr. 3 ( ) Omstillingen ved Oslo universitetssykehus 2011/ / Stortingets presidentskap og direktør FK Henvendelse fra Human rights house foundation HRHF FK Menneskerettigheter 2012/ /2012 Human rights house foundation HRHF Side: 1 av 14

2 Samarbeid med Zambia og Malawi - mulig reise i første halvdel av mai 2012 KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Riksrevisjonen Høflighetsbrev til stortingspresidenten - nyttårshilsen Høflighetsbrev og gratulasjoner til stortingspresidenten 2011/ / krainas ambassade Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av Dokument 1 ( ) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret / / Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråden Vedrørende forskriftskontroll Ref.sak, nr. 1 ( ) Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2011 til 30. juni / / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 2 av 14

3 Meld St 9 Spørsmål fra komiteens medlemmer fra Høyre Meld. St. 9 ( ) Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords 2011/ /2012 Landbruks- og matdepartementet Statsråden Mulig besøk av Artsdatabanken i februar eller mars EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Artsdatabanken Forespørsel om å foreta en parlamentsstudie om personforfølgelse Forespørsel om å foreta en parlamentsstudie om personforfølgelse 2012/ / Kjersti Narud Forespørsel om å foreta en parlamentsstudie om personforfølgelse Forespørsel om å foreta en parlamentsstudie om personforfølgelse 2012/ / Kjersti Narud Side: 3 av 14

4 FK henvendelse fra asylsøkere FK henvendelse fra asylsøkere 2012/ /2012 Alaa M Subaih og Suhail M Subaih Svar på henvendelse - asylsøkere FK henvendelse fra asylsøkere 2012/ /2012 Alaa M Subaih og Suhail M Subaih Ønske om å møte medlemmer i Justiskomiteen Politiets Fellesforbund JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Politiets Fellesforbund Prop 54 S FrP Svar på spørsmål i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon Prop. 54 S ( ) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 78/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet (S 2012/ /2012 Finansdepartementet Finansministeren Side: 4 av 14

5 Anmodning om møte med komiteen for å presentere arbeidet som blir gjort for å forebygge høy ungdomsledighet og diskriminering på arbeidsmarkedet av personer med utenlandske navn ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Jobb karrieresenter for ungdom Forsikringsselskapet Protector Forsikring har drevet forsikringsvirksomhet i Norge uten lovpålagt konsesjon Klage - Forsikringsselskapet Protector Forsikring har drevet forsikringsvirksomhet i Norge uten lovpålagt konsesjon 2012/ / Ørjan Hesjedal Lepsøyneset 106 Kopi av brev til Norsk Tipping - forespørsel angående varslet konsekvensutredning ved Norsk Tipping - offentlighetsloven Norsk Tipping 2010/ /2012 Norsk Presseforbund Svar på henvendelse av Henvendelser - Adopsjon 2012/ /2012 Koreaklubben Norge Side: 5 av 14

6 Søknad om dekning av reiseutgifter i forbindelse med møter og seminarer - Vinmonopolet Legeforeningen Hovedorganisasjonen Virke Tannlegeforeningen Norsk pasientskadeerstatning HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Stortingets presidentskap og direktør nformasjonsmateriell om medlemskap i Statens pensjonskasse - Service og leveranser fra Statens pensjonskasse nformasjon om medlemskap i Statens Pensjonskasse - arbeidsgiverportal - Statens Pensjonskasse 2011/ /2012 Statens Pensjonskasse Svar på henvendelse - mulig besøk til Stortinget FK - Forespørsler - besøk - møter / /2012 Romanias ambassade i Oslo ruguay - takkebrev etter besøk til Stortingspresidenten ruguay Besøk til Stortingspresidenten av rugays president / / ruguay ambassade i Stockholm Side: 6 av 14

7 Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Namdalseid Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2012 Heikki Holmås Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Namdalseid Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2012 Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe m.fl. Globalt helsearbeid i regi av FN-organisasjonen NTAD - mulig deltakelse på delegasjonsreise Deltakelse fra Stortinget på delegasjonsreise med NTAD til Liberia / / Hans Brattesta Delegasjonsreise til Liberia i regi av NTAD Hjemmel Deltakelse fra Stortinget på delegasjonsreise med NTAD til Liberia / /2012 Side: 7 av 14

8 Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Sogndal Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / Heikki Holmås Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil Sogndal Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ /2012 Heikki Holmås Protokoll fra lønnsforhandlinger - Hovedtariffavtalen - videreføring av forhandlinger pr mellom Stortingets administrasjon og foreningene - deling av drifts- og vedlikeholdsgruppen i teknisk seksjon Hovedtariffavtalen - Lønnsoppgjør offentlig ansatte lønnsregulering pr , lønnsjustesteringer pr og pr ansatte i Stortingets administrasjon - Sak 2010/1116 ephorte 2011/ / STAFO m.fl. Personal - lønnsendring fra forhandlinger Hovedtariffavtalen - Lønnsoppgjør offentlig ansatte lønnsregulering pr , lønnsjustesteringer pr og pr ansatte i Stortingets administrasjon - Sak 2010/1116 ephorte 2011/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 8 av 14

9 Personal - lønnsendring fra forhandlinger Hovedtariffavtalen - Lønnsoppgjør offentlig ansatte lønnsregulering pr , lønnsjustesteringer pr og pr ansatte i Stortingets administrasjon - Sak 2010/1116 ephorte 2011/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - lønnsendring fra forhandlinger Hovedtariffavtalen - Lønnsoppgjør offentlig ansatte lønnsregulering pr , lønnsjustesteringer pr og pr ansatte i Stortingets administrasjon - Sak 2010/1116 ephorte 2011/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - lønnsendring fra forhandlinger Hovedtariffavtalen - Lønnsoppgjør offentlig ansatte lønnsregulering pr , lønnsjustesteringer pr og pr ansatte i Stortingets administrasjon - Sak 2010/1116 ephorte 2011/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dokumentasjon - omstillingen ved Oslo universitetssykehus Ref.sak, nr. 3 ( ) Omstillingen ved Oslo universitetssykehus 2011/ / Ann Karin Osode Side: 9 av 14

10 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 16/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 16/ / /2012 Sverige Riksdagen Dokument 8:162 S Svar på spørsmål i brev av fra Høyres stortingsgruppe Dokument 8:162 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Marie Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Tord Lien om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak - fjerning av individstønad 2011/ /2012 Arbeidsdepartementet Statsråden Delegasjonsmøte oppsummering og liste over delegasjonsmedlemmenes komitetilknytning Europarådets parlamentarikerdelegasjon PACE - delegasjonsmøter / /2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 7/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 7/ / /2012 Sverige Riksdagen Side: 10 av 14

11 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 22/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 22/ / /2012 Sverige Riksdagens utredningstjänst Delegasjonsmøte vedlegg Europarådets parlamentarikerdelegasjon PACE - delegasjonsmøter / /2012 Dokument 8:10 S Debattopplegg Dokument 8:10 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold og Torgeir Trældal om å oppheve delingsforbudet i jordloven 2011/ /2012 Svein Egil tsigt Karlsen Svar på henvendelse av Klage på domstolsavgjørelser 2012/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 11 av 14

12 Svar på henvendelse av Ber om vurdering av forhold omkring saksbehandlingen - manglende svar fra Sivilombudsmannen - Plan Horsøy industriområde Askøy kommune i Hordaland 2012/ /2012 Jann Atle Jensen m.fl. Svar på henvendelse av Rettssikkerhet ved sivilrettslige tvister 2012/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Svar på henvendelse av Stiller spørsmål ved demokratiske prinsipp i konsesjonsvedtak fattet av Olje- og energiminister Ola Borten Moe 2011/ /2012 Svein Ove Nyvoll Likningssaker og forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen - EMK - ber om orientering fra finansministeren Statens brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon - EMK - i ligningssaker og andre saker 2012/ /2012 Finansdepartementet Finansministeren Side: 12 av 14

13 Likningssaker og forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen - EMK Statens brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon - EMK - i ligningssaker og andre saker 2012/ /2012 Larsen Oil & Gas AS Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Nordområdene. Visjon og virkemidler 2011/ /2012 niversitetet i Nordland Søknad om fravær og eventuell dekning av utgifter til transport - Møte med styret i Dommerforeningen møte med Advokatforeningen og middag med justisministeren JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Brit Brenno Søknad om samtykke til fravær og dekning av transportutgiftre - møter - tdanningsforbundet niversitets- og høgskolerådet Videnskaps-Akademiet middag med statsrådene i Kunnskapsdepartementet KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Brit Brenno Side: 13 av 14

14 Forespørsel om å holde innledningsforedrag på GeoNor-konferansen i Mo i Rana NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Programkomiteen GeoNor-konferansen 2012 Side: 14 av 14

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 16. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland 1567 Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr.

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Dokument nr 4 (2002 2003)

Dokument nr 4 (2002 2003) Dokument nr 4 (2002 2003) Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2003 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Innst. 43 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 43 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 43 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:114 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 3272 5. april Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 71): 1. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til inngåelse av

Detaljer

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39)

Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 39) 2010 17. des. Dagsorden 1989 Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 39) 1. Stortingets vedtak til lov om endringer i pensjonslovgivningen

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2008

S OM. Sivilombudsmannen. Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2008 S OM Sivilombudsmannen Årsmelding for 2008 Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen Dokument nr. 4 (2008 2009) Melding for året 2008 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2009 Til Stortinget

Detaljer

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006

Dokument nr. 20. Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 Dokument nr. 20 (2006-2007) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010

Offentlig journal. Mulig foredragsholder fra foretaket. Foredrag 2009/681-8 1249/2010 MED.OMR_MSJ/TSP 12.03.2010 22.02.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.3.2010-7.3.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2010 Mulig foredragsholder fra foretaket Foredrag 2009/681-8 1249/2010 22.02.2010 MED.OMR_MSJ/TSP 274

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Offentlig journal. Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad. AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015 Vedørende manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad AMK-sentralen i Kirkenes - utbygging 2014/1368-5 10934/2014

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 01/14 Mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og kritikkforslag en oversikt Av Per E. Hem og Tanja Wahl STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Stortingets ombudsmann. for forvaltningen. Årsmelding for 2004 Dokument nr 4 (2004 2005) Dokument nr 4 (2004-2005)

S OM. Sivilombudsmannen. Stortingets ombudsmann. for forvaltningen. Årsmelding for 2004 Dokument nr 4 (2004 2005) Dokument nr 4 (2004-2005) 15.03.04 12:11 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6 etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Sivilombudsmannen undersøker klager fra borgerne om urett og feil som måtte være

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 22. feb. Dagsorden 2555 Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 55): 1. Debatt om fiskeri- og kystministerens redegjørelse om status og utsikter

Detaljer