Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken 170412"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Søknad om enkel bevertning - møtet med Kommunalbanken KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ / Stortingets presidentskap og direktør Takkebrev - takker for bistand i forbindelse med komiteens besøk i Finland HOK - helse- og omsorgskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norges ambassade Helsingfors Takkebrev - takker for bistand i forbindelse med komiteens besøk i Sverige HOK - helse- og omsorgskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norges ambassade Stockholm Takkebrev - takker for bistand i forbindelse med komiteens besøk i Danmark HOK - helse- og omsorgskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norges ambassade København Side: 1 av 19

2 Evaluering av studiereise til Danmark - Sverige og Finland HOK - helse- og omsorgskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ /2012 Stortingets presidentskap og direktør Takkebrev - Kommunal- og forvaltningskomiteens reise til Troms fylke KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Berg kommune Takkebrev - Kommunal- og forvaltningskomiteens reise til Troms fylke KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Troms fylkeskommune Takkebrev - Kommunal- og forvaltningskomiteens reise til Troms fylke KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Fylkesmannen i Troms Side: 2 av 19

3 Takkebrev - Kommunal- og forvaltningskomiteens reise til Troms fylke KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Tromsø kommune Takkebrev - Kommunal- og forvaltningskomiteens reise til Troms fylke KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Lenvik kommune Takkebrev - Kommunal- og forvaltningskomiteens reise til Troms fylke KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Kåfjord kommune Forespørsel om å åpne Rampelysfestivalen - Black Box Teater Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Oslo teatersenter Side: 3 av 19

4 Søknad om arkivadgang nnsyn i arkiv etter Stortingets presidentskap 2012/ / Harald Espeli nnsyn i arkiv etter Stortingets presidentskap nnsyn i arkiv etter Stortingets presidentskap X 2012/ /2012 Kyrre Grimstad Planlagte proposisjoner og meldinger til Stortinget i våresesjonen Endring Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen vårsesjonen / /2012 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Takkebrev ifm komitereise til SA FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Generalkonsulatet New York Side: 4 av 19

5 Fremleggelse av Stortingsmelding om flom og skred i vårsesjonen 2012 Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen vårsesjonen / /2012 Olje- og energidepartementet Takkebrev ifm komitereise til SA FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Michael Soroy Henvendelse om tilgang til tegninger på 209/134 Eidsvolls plass - Besvart henvendelse Henvendelse om tilgang til tegninger på 209/134 Eidsvolls plass 2012/ /2012 Statsbygg Svar på forespørsel om møte med FK - Ambassadøren fra Moldovia FK - Forespørsler - besøk - møter / / Moldovias ambassade Stockholm Side: 5 av 19

6 Henvendelse - komptanseheving i kommunene relatert til Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen - nye krav og lovendringer 2012/ /2012 Vestvågøy kommune Søknad om fravær og dekning av transportutgifter - Sophies Minde Ortopedi og Hjelpemiddelsentralen ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ /2012 Stortingets presidentskap og direktør Oppfølging - Bruk av annen forskrift Forandring av lov om verkstedleder - brudd på Grunnloven da den nye loven blir praktisert med tilbakevirkende kraft 2012/ /2012 Finn Kristian Halvorsen Henvendelse - Komptanseheving i kommunene relatert til Samhandlingsreformen Kommuneøkonomi - henvendelser / /2012 Vestvågøy kommune Side: 6 av 19

7 Dokument 8:43 S nnspill Dokument 8:43 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per Arne Olsen og Laila Marie Reiertsen om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning. (Endring i lov 28. februar 2011/ /2012 Landsorganisasjonen i Norge Europautvalget bakgrunnsinformasjon Europautvalget - EØS-komiteens møte mars X 2011/ /2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 1947 om regler for trafikkforseelser som involverer vogntog - oppdrag nr 108/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 1947 om regler for trafikkforseelser som involverer vogntog - oppdrag nr 108/ / /2012 Sverige Riksdagen Kopi av brev til FN - D-kontroll av utenlandske arbeidstakere Kopi av brev til / fra Finansdepartementet / /2012 Nordkapp Næringshage Side: 7 av 19

8 Departementets tilskuddsforvaltning - redegjørelse vil komme innen utgangen av april Ref.sak, nr. 5 ( ) Departementenes tilskuddsforvaltning 2012/ /2012 tenriksdepartementet tenriksministeren Departementets tilskuddsforvaltning - redegjørelse vil komme i løpet av annen halvdel av april Ref.sak, nr. 5 ( ) Departementenes tilskuddsforvaltning 2012/ /2012 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Oppfølging - Bevisst mørklegging av Generalsekretær Dag Hammarskjölds død - flyhavariet i Ndola - Nord-Rhodesia Bevisst mørklegging av Generalsekretær Dag Hammarskjölds død - flyhavariet i Ndola - Nord-Rhodesia / /2012 Bodil Katarina Nævdal Meld St 13 Høringsnotat Meld. St. 13 ( ) tdanning for velferd 2012/ /2012 Kliniske ernæringsfysiologers forening - KEFF Side: 8 av 19

9 Offisielt besøk av Stortingets president til Canada - oppnevning av representanter Canada - offisielt besøk av Stortingets president til Canada N 2010/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser Hans Brattesta Offisielt besøk av Stortingets president til Canada - oppnevning av delegasjon Canada - offisielt besøk av Stortingets president til Canada / / Senterpartiets stortingsgruppe Henvendelse - bekymring vedrørende niversitetssykehuset Nord-Norges sitt orthopedtilbud i Nord Norge og dertil økende trafikk på farlige veier i nord Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3197/2012 Robert Ramsvik Offisielt besøk av Stortingets president til Canada - oppnevning av delegasjon Canada - offisielt besøk av Stortingets president til Canada / / Høyres stortingsgruppe Side: 9 av 19

10 Offisielt besøk av Stortingets president til Canada - oppnevning av delegasjon Canada - offisielt besøk av Stortingets president til Canada / / Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Offisielt besøk av Stortingets president til Canada - oppnevning av delegasjon Canada - offisielt besøk av Stortingets president til Canada / / Arbeiderpartiets stortingsgruppe Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3201/2012 Leger ten Grenser Besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3202/2012 Leger ten grenser Side: 10 av 19

11 Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3203/2012 Norges Fredsråd Statsbudsjettet 2013 kap 51 Riksrevisjonen - budsjettforslag Statsbudsjett 2013 Kap 51 Riksrevisjonen 2012/ / Riksrevisjonen Orientering om utsatt ikrafttredelse av datalagringsdirektivet og politiregisterloven Prop 49 L Es datalagringsdirektiv i norsk rett - saksbehandlingen 2011/ /2012 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden Besvart henvendelse Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 3206/2012 Norges Fredsråd Side: 11 av 19

12 Henvendelse - helsevesenet og bruk av penger Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3208/2012 Robert Aasen Takkebrev - komitereise til San Francisco og Los Angeles FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norges Generalkonsulat San Francisco Svar på henvendelse i brev av Kommuner - henvendelser 2010/ /2012 Song Solli Henvendelse - ny E 16 og Ringeriksbanen Henvendelse - jernbanens framtid - NSB - drift- og vedlikehold av jernbanen / /2012 Norsk Arbeidsmandsforbund avdeling 1 Øst Side: 12 av 19

13 Offisielt besøk av Stortingets president til Canada - kostnader Canada - offisielt besøk av Stortingets president til Canada / / Norges ambassade Ottawa Ønsker å forlenge rammeavtalen til Rammeavtale på kontorstoler - Kontorrama / /2012 Kontorrama Offisielt besøk av Stortingets president til Canada - formøte med landorienteringer - program Canada - offisielt besøk av Stortingets president til Canada X 2010/ / Offisielt besøk av Stortingets president til Canada - nyhetsarkiv Canada - offisielt besøk av Stortingets president til Canada X 2010/ / Side: 13 av 19

14 Statsbudsjettet Tilskudd til Det norske Nobelinstitutts bibliotek Stortingets budsjett 2013 kap. 41 Statsbudsjettet 2011/ / Det norske Nobelinstitutt Evaluering - Familie- og kulturkomiteens studiereise til Los Angeles - San Francisco og New York i tidsrommet FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter N 2011/ /2012 Brit Brenno Regnskap 2011 kap 51 Riksrevisjonen Statsbudsjettet 2011 Kap 51 og 3051 Riksrevisjonen 2010/ / Riksrevisjonen Henvendelse - ME og sikre funn Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3220/2012 May ren Kapelrud Side: 14 av 19

15 Forespørsel om møte med komiteen - orientere om familievernet generelt og det ideelle familievernet spesielt FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Stiftelsen Kirkens Familievern Meld St 10 nnspill Meld. St. 10 ( ) Kultur, inkludering og deltaking 2011/ / Trondheim kommune Henvendelse - kopi av brev til Oppdal kommune - skolebruksplan Kommuneøkonomi - henvendelser / /2012 Aud Marie Holand Meddelelse om kontraktstildeling - avtale om kjøp av rådgivende ingeniørtjenester innen bygningsteknikk RB Anskaffelse av rammeavtale for RB-tjeneste - Rådgivning innen Byggningsbransjen 2011/ /2012 Hjellnes Consult Side: 15 av 19

16 FK - reise til Afghanistan støtte fra FD FK - reise til Afghanistan / / Forsvarsdepartementet Statsråden Henvendelse - likebehandling i tiltakssonen for kommunene i Finnmark og Nord-Troms Kommuneøkonomi - henvendelser / /2012 Nord Troms Regionråd Meddelelse om kontraktstildeling - avtale om kjøp av rådgivende ingeniørtjenester bygningsteknikk RB Anskaffelse av rammeavtale for RB-tjeneste - Rådgivning innen Byggningsbransjen 2011/ /2012 Høyer Finseth FK - reise til Afghanistan utkast til ramme FK - reise til Afghanistan / / Forsvarsdepartementet Side: 16 av 19

17 Bekrefter møte med Det Norske Samlaget FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Det Norske Samlaget FK - reise til Afghanistan Anmodning om bistand FK - reise til Afghanistan / / Forsvarsdepartementet Statsråden FK - reise til Afghanistan Anmodning om bistand FK - reise til Afghanistan / / tenriksdepartementet tenriksministeren FK - reise til Afghanistan takkebrev FK - reise til Afghanistan / /2012 Norges ambassade Kabul Side: 17 av 19

18 FK - reise til Afghanistan takkebrev FK - reise til Afghanistan / /2012 Forsvaret PRT Meymaneh FK - reise til Afghanistan takkebrev FK - reise til Afghanistan / /2012 Forsvaret Mazar-e Sharif FK - reise til Afghanistan Evaluering og program FK - reise til Afghanistan N 2012/ /2012 Hans Brattesta Europarådet - Europarådets vårsesjon i Strasbourg program Europarådet - Europarådets vårsesjon i Strasbourg / / Europarådet Side: 18 av 19

19 Svar på henvendelse i brev av Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3237/2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Svar på henvendelse i brev av Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 3238/2012 Olav Albert Christophersen Svar på henvendelse i brev av HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 19 av 19

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.06.2014 Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 18.02.2015 DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning 170315 Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/1660-3

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok.

Journaldato: 04.05.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.05.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.05.2010 Søknad om infomøte med Telenor 270510 på Fornebu TKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 14.05.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2012 Prop 101 S Spørsmål 1-3 til departementet Prop. 101 S (2011-2012)

Detaljer