Offentlig journal. Klage på manglende innsyn. Forespørsel om dokumentinnsyn i hovedflyplass-saken - DL / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Klage på manglende innsyn. Forespørsel om dokumentinnsyn i hovedflyplass-saken - DL 200100708 2013/180-6 8634/2013 02.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Klage på manglende innsyn Forespørsel om dokumentinnsyn i hovedflyplass-saken - DL / /2013 Knut Lindh m.fl. Tilbud på rammeavtale for kjøp av uniformer og arbeidstøy Rammeavtale for kjøp av uniformer og arbeidstøy 2013/ /2013 Sverre W Monsen avd av Kwintet Norge Tilbud på rammeavtale for kjøp av uniformer og arbeidstøy Rammeavtale for kjøp av uniformer og arbeidstøy 2013/ /2013 de House of Brands Tilbudsåpningsliste for anskaffelse av uniformer og arbeidstøy Rammeavtale for kjøp av uniformer og arbeidstøy X 2013/ /2013 Gunnar Lovland Side: 1 av 14

2 Tilbud på rammeavtale for tidsskrifter Rammeavtale for kjøp av tidsskrifter - Swets nformation Systems opsjon til / /2013 EBSCO Tilbud på rammeavtale for tidsskrifter Rammeavtale for kjøp av tidsskrifter - Swets nformation Systems opsjon til / /2013 LM nformasjonstjenester Tilbud på rammeavtale for tidsskrifter Rammeavtale for kjøp av tidsskrifter - Swets nformation Systems opsjon til / /2013 Swets nformation Services Anskaffelsesprotokoll 2013/32 på rammeavtale for tidsskrifter - innholder også - spørsmål og svar - tidsskriftsliste - konkurransegrunnlag Rammeavtale for kjøp av tidsskrifter - Swets nformation Systems opsjon til X 2013/ / Gunn Anny Lauvnes Side: 2 av 14

3 Rammeavtale for kjøp av tidsskrifter - Swets nformation Systems opsjon til Rammeavtale for kjøp av tidsskrifter - Swets nformation Systems opsjon til / / Swets information Systems Representantenes reiser - Audun Lysbakken og Olav Magnus Linge - Søknad leiebil Flesland - Vaksdal Representantenes reisegodtgjørelse 2012/ / Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe Representantenes reiser - Audun Lysbakken og Olav Magnus Linge - Søknad leiebil Flesland - Vaksdal Representantenes reisegodtgjørelse 2012/ / Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe ndersøkelse om ledige stillinger for 3. kvartal 2013 RA-0678 Arbeidsmarkedsstatistikk - ledige stillinger 2010/ /2013 OFL 13 Taushetsplikt Statistisk sentralbyrå Side: 3 av 14

4 nneklima i Akersgata 18 - temperaturen på tekstsenteret Manglende varme i Komitehuset i Akersgata / /2013 Norske Selskab Hovedtariffavtalen - protokoll fra lønnsforhandlinger pr mellom Stortingets administrasjon og organisasjonene - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Lønnsforhandlinger offentlige tjenestemenn fra Hovedtariffavtalen 2013/ /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Norsk tjenestemannslag Stortinget m.fl. Svar på henvendelse om dokumentasjon på malere i 2006 Visitor System - System for registrering av besøk - Sak i DL / /2013 Per Wright nvitasjon til OECD-seminar for parlamentarikere - economic and employment outlooks - Strasbourg ASK - arbeids- og sosialkomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / / OECD Side: 4 av 14

5 Personal - tilsetting i engasjement i teknisk seksjon Personal 2013/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse - erfaringer med NAV Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Einar Gjetrang Oppstart av arbeid med planlegging av S-6 P26 rehabilitering - flyttinger prosjekt C C41007 ifm P26 rehabiliteringen - Flytting til Stortingsgata 6 - S-6 X 2013/ /2013 Liv rdal m.fl. Henvendelse - ung uførhet og refusjonskrav Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / / ***** Side: 5 av 14

6 Ønsker deltakelse av hovedvernombudet i befaring av nye lokaler i S-6 P26 rehabilitering - flyttinger prosjekt C C41007 ifm P26 rehabiliteringen - Flytting til Stortingsgata 6 - S-6 X 2013/ /2013 Frode Kvalvik Oversendelse fra stortingspresidenten - henvendelse - ung uførhet og refusjonskrav Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning N 2009/ / Berit Skovly Svar fra stortingspresidenten på henvendelse i brev av ung uførhet og refusjonskrav Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / / Andrew Rasmussen Konkurranse om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerleiligheter - innsyn Avtale om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerboliger - Vulkan 2013/ / Noma Side: 6 av 14

7 Konkurranse om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerleiligheter - innsyn i sladdet tilbud Avtale om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerboliger - Vulkan 2013/ /2013 Noma Svar på henvendelse i brev av ung uførhet og refusjonskrav Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2013 Andrew Rasmussen nvitasjon til innvielse av Kulturrådets nye lokaler - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Kulturrådet Konkurranse om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerleiligheter Avtale om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerboliger - Vulkan 2013/ / Noma Side: 7 av 14

8 nvitasjon til åpning av fotoutstillingen Mitt Norge - Wilse - Norsk Teknisk Museum FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ / Norsk Teknisk Museum Konkurranse om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerleiligheter - vedlagt mail av Avtale om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerboliger - Vulkan 2013/ / Noma Oppfølging - uføretrygd Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nvitasjon til seminar - hvordan finne frem i E-jungelen? - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Den europeiske unions delegasjon til Norge Side: 8 av 14

9 nvitasjon til seminar - hvordan finne frem i E-jungelen? - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2012/ /2013 Den europeiske unions delegasjon til Norge nvitasjon til ZERO konferansen Folketeateret i Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 ZERO - Zero Emission Resource Organization nvitasjon til seminaret Mat og ndustri betydningen av norsk matindustri - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / / Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tilbud til transport- og kommunikasjonskomiteen om lunsjseminarer - klima og samferdsel TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 CCERO - Senter for klimaforskning Side: 9 av 14

10 Oversendelse av Folkets transportplan Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / / Norges Automobil-Forbund - NAF nformasjon om oppstart av arealdisponeringen i S-6 P26 rehabilitering - flyttinger prosjekt C C41007 ifm P26 rehabiliteringen - Flytting til Stortingsgata 6 - S / /2013 Norwegian property ttalelse - overordnet plan for ny jernbane gjennom Gudbrandsdalen Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon / / For Jernbane Referat fra PL møte om P P26 rehabiliering - prosjekt A brukerprosessen A møtereferat PL 2012/ /2013 OFL 14 Organinterne dokumenter Høyer Finseth Side: 10 av 14

11 Oppfølging - Kongsberg sykehus Helsevesenet - henvendelser / /2013 Bjørg Sandbæk Henvendelse - erfaringer med helsevesenet Helsevesenet - henvendelser / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Steffano Castellanos Henvendelse - egenbetaling for langtidsplass på institusjon Helsevesenet - henvendelser / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Henvendelse - legebesøk og sykehusopphold for nordmenn bosatt i Sverige Helsevesenet - henvendelser / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 11 av 14

12 Tilbud på kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerboliger Avtale om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerboliger - Vulkan 2013/ /2013 Noma nteriørtekstiler Henvendelse - organisering av arkivtjenester i helseforetakene Helsevesenet - henvendelser / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Janne Løseth Tilbud på kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerleiligheter Avtale om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerboliger - Vulkan 2013/ /2013 Kvint interiør Kunngjøring av trykkeritjenester informasjonsbrosjyrer Avtale om anskaffelse av trykkeritjenester informasjonsbrosjyrer 2013/ / Doffin Side: 12 av 14

13 Tilbud på kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerleiligheter Avtale om kjøp av gardiner og solavskjerming til nye pendlerboliger - Vulkan 2013/ /2013 Kiil nteriørdesign Henvendelse - aktivt oppsøkende behandling rus- og psykiatriproblematikk Psykisk syke - psykiatrien - henvendelser / / Ole Andreas Svendsen Trykkeritjenester informasjonsbrosjyrer - konkurransegrunnlag Avtale om anskaffelse av trykkeritjenester informasjonsbrosjyrer X 2013/ /2013 Fredrik Falch Spørsmål - svar - trykkeritjenester informasjonsbrosjyrer Avtale om anskaffelse av trykkeritjenester informasjonsbrosjyrer X 2013/ /2013 Fredrik Falch Side: 13 av 14

14 Henvendelse - behandlingsalternativer innen psykiatrisk behandling Psykisk syke - psykiatrien - henvendelser / /2013 We Shall Overcome Svar på henvendelse i brev av anmodning om møte med komiteen FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Landslaget for lokalaviser Side: 14 av 14

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Dok.dato: 05.10.2009. Dok.dato: 05.10.2009

Dok.dato: 05.10.2009. Dok.dato: 05.10.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.10.2009, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 17.03.2011 nvitasjon til HSH-konferansen 2009 - fremtidens arbeidsliv - Folketeateret i Oslo 041109 FKK - nvitasjoner

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok.

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.08.2013 Søknad om enkel bevertning - møte med delegasjon fra Bulgaria

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok.

Journaldato: 14.04.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 26.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2015 Spørsmål og svar Anskaffelse trykkeritjenester 2014/1386-37

Detaljer

Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser 2013-2017. Dok.dato: 01.08.2014. Dok.

Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning - alminnelig sivillovgivning - henvendelser 2013-2017. Dok.dato: 01.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.8.2014, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 05.08.2014 nnhold: Henvendelse - verving av soldater til srael Justispolitikk - straffelovgivning - forvaltningslovgivning

Detaljer

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012

Dok.dato: 11.06.2012. Dok.dato: 14.06.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 14.09.2012 Svar på brev av 040612 - anmodning om møte - nye arbeidstidsbestemmelser for flyvende personell TKK

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Offentlig journal. Nasjonal transportplan 2014-2023 - innspill - revidert Østlandspakke. Nasjonal Transportplan 2014-2023 2011/397-2 7462/2011

Offentlig journal. Nasjonal transportplan 2014-2023 - innspill - revidert Østlandspakke. Nasjonal Transportplan 2014-2023 2011/397-2 7462/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.7.2011, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 06.07.2011 nnhold: Nasjonal transportplan 2014-2023 - innspill - revidert Østlandspakke Nasjonal Transportplan

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fremleie. Leiekontrakt for eiendommen Nedre Vollgate 3 - utleier Nedre Vollgate 3 AS - 010515-311217

Offentlig journal. Søknad om fremleie. Leiekontrakt for eiendommen Nedre Vollgate 3 - utleier Nedre Vollgate 3 AS - 010515-311217 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 07.07.2015 Søknad om fremleie Leiekontrakt for eiendommen Nedre Vollgate 3 - utleier Nedre Vollgate 3 AS - 010515-311217

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer