Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali WTO niende ministerkonferanse Bali

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali WTO niende ministerkonferanse Bali N 2013/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen nnsynsbegjæring - reisevirksomhet for stortingsrepresentantene for perioden økonomi Henvendelse fra pressen - NRK - stortingsrepresentantenes reiser - økonomi 2013/ / NRK nvitasjon til informasjonsmøte om forsknings- og næringspolitikk - Oslo januar februar 2014 NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 Abelia m.fl. Orientering om førjulsvisning av filmen Tusen ganger god natt - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Euforia Film m.fl. Side: 1 av 14

2 nvitasjon til informasjonsmøte om forsknings- og næringspolitikk - Oslo januar februar 2014 KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 Abelia m.fl. Forskningsrådets forslag til prioriteringer for 2015 Skole - utdanning - forskning - henvendelser / /2013 Norges forskningsråd Orientering om førjulsvisning av filmen Tusen ganger god natt - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Euforia film m.fl. Stortingets pendlerboliger - Grønnegate 2 - orientering fra boligsameiet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stortingets tjenesteboliger - Grønnegate 2 - Årsmøte 2012/ /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Boligsameiet Grønnegate Side: 2 av 14

3 nvitasjon til hjerteprisutdelingen - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 Nasjonalforeningen for folkehelsen Stortingets pendlerboliger - utleie av areal - Parkveien 17 - varsel om økning i husleie Stortingets leiligheter Parkveien 17 - utleie av arealer - leieavtale Rom For Flere - Sak DL 2009/ /2013 OFL 23.1 Økonomi-, lønns- og personalforvaltning Rom For Flere Forskningsrådets forslag til prioriteringer for 2015 Miljøvern - naturvern - klimaendringer - utslipp - forurensning - henvendelser / /2013 Norges forskningsråd Kopi av brev til MD - rovvilterstatning og Krokanndommen EMK - energi- og miljøkomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2013 Norsk Bonde- og Småbrukarlag m.fl. Side: 3 av 14

4 Protokoll presidentskapsmøtet Stortingets presidentskap protokoller 2013 X 2013/ /2013 O 5 Møteprotokoller Dokument 8:3 Anmodning om høring Dokument 8:3 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører 2013/ /2013 Den norske legeforening Orientering om førjulsvisning av filmen Tusen ganger god natt - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - høstsesjonen / /2013 Euforia film m.fl. Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / / Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon Side: 4 av 14

5 nterpellasjon fra Marit Nybakk om statsrådens planer for forsvarssamarbeidet i NORDEFCO i formannskapsåret NT15 ( ) Etter å ha vært en ikke-sak på den nordiske agendaen under den kalde krigen, er forsvarspolitikk blant de mest dynamiske samarbeidsområdene mellom de nordiske land. Et samarbeid som foregår på tross av og med respekt for de enkelte land 2013/ /2013 Forsvarsdepartementet Dokument 8:3 Anmodning om høring Dokument 8:3 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell om trygg rusomsorg gjennom langsiktige avtaler med ideelle aktører 2013/ /2013 Fellesorganisasjonen Orientering om førjulsvisning av filmen Tusen ganger god natt - Oslo JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Euforia film Stortingets pendlerboliger - utleie av areal - Telehus i Hoffsveien 49 - regulering av leie Stortingets leiligheter Hoffsveien 49 tleie av areal - leieavtale Telenor Eiendom Holding - Sak DL 2009/ /2013 OFL 23.1 Økonomi-, lønns- og personalforvaltning Telenor Eiendom Holding Side: 5 av 14

6 nterpellasjon fra Lise Christoffersen om tiltak for å sikre lønns-, arbeids- og konkurranseforhold i norsk og internasjonal luftfart NT16 ( ) Det har den seinere tida vært stor oppmerksomhet rundt ulike forhold innen luftfarten, spesielt når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for piloter, kabinansatte og bakkepersonale, men også spørsmål om skatt og trygdeavgifter. Stoltenbe 2013/ /2013 Samferdselsdepartementet Forsikringstjenester - innberetningspliktig premie avtalenummer SP representanter Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak / /2013 OFL 23.3 Offentlige innkjøp f Skadeforsikring NF Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / / niversitetet i Stavanger Legislative Cooperation Study trip Oslo - Stockholm og St Petersburg program - liste over deltakere - hjemmel Nordisk Råd - Besøk, møter og arrangement 2013 X 2013/ / Side: 6 av 14

7 PACE - Europarådets parlamentarikerforsamling - resolusjoner vedtatt Europarådet - PACE parlamentpresidentkonferanse - resolusjoner vedtatt 2013 N 2013/ /2013 Marianne Brænden Søknad om fravær - seminar hos kommunal- og regionaldepartementet KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter 2014 X 2013/ /2013 Brit Brenno nvitasjon - Vestnordisk råds temakonferanse Vestnordisk Råd - Temakonferanser / / Vest Nordisk Råd Søknad om fravær - møte med KS' hovedstyre KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter 2014 X 2013/ /2013 Brit Brenno Side: 7 av 14

8 Søknad om å ha med rådgiver på komitereise - Helsingfors og København KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 X 2013/ /2013 Brit Brenno Russland - Legislative Cooperation Study trip - Takkebrev etter besøk på Stortinget Nordisk Råd - Besøk, møter og arrangement / / St Petersburg Legislative Assembly Grunnlovsjubileet bekreftelse på deltakelse i offisielt program Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / / Eidsvoll 1814 nvitasjon til konferanse - høy sysselsetting og lav ledighet - kan det gjøres bedre? Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 Økonomisk nstitutt Side: 8 av 14

9 Resolusjoner vedtatt av Europarådets parlamentarikerforsamling - møte i Standing Committee i Wien Europarådet PACE - Reiser og møter 2013 N 2012/ /2013 Bengt Holmen Kopi av brev til LMD - praktisering av priskontrollen NÆK - næringskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2013 Norges Bondelag Orientering om førjulsvisning av filmen Tusen ganger god natt - Oslo KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Euforia film m.fl. Henvendelse - beskatningsproblemer med dansk pensjon Skatter og avgifter - henvendelser / /2013 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Gunnar Forsberg Side: 9 av 14

10 ttalelse - godstransport på Raumabanen må holde frem Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser / /2013 Møre og Romsdal fylkeskommune Europarådet PACE - mye brukte forkortelser 2013 Europarådet PACE henvendelser og annet om 2013 X 2013/ /2013 Midlertidig svar på invitasjon - Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse ECPP Oslo Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse ECPP - Oslo / / Det Kongelige slott Svar på invitasjon - Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse ECPP - Oslo Europarådet PACE parlamentpresidentkonferanse ECPP - Oslo / / Statsministerens kontor Side: 10 av 14

11 nnspill til statsbudsjettet 2015 Statsbudsjettet Transport- og kommunikasjonskomiteen - TKK 2013/ /2013 Norges forskningsråd Svar på invitasjon i brev av FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 Finansforbundet Orientering om førjulsvisning av filmen Tusen ganger god natt - Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter - høstsesjonen / /2013 Euforia film Visum - SA A2 og G2 for FK for perioden Visumsøknader - generelt 2013/ / tenriksdepartementet Side: 11 av 14

12 Bekreftelse på møte med KS politiske ledelse og administrasjon HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2013 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnspill til statsbudsjettet 2015 Statsbudsjettet Helse- og omsorgskomiteen - HOK 2013/ /2013 Norges forskningsråd Oppfølging - bogain-assistert behandling av stoffavhengighet Rusmiddelpolitikk - rusbehandling - henvendelser / /2013 Kjellrun Sonefelt Kopi av brev til Bivirkningsgruppen - fem års oppfølging etter sanering av amalgam Helsevesenet - henvendelser / /2013 Amalgamskaddes Støttegruppe Side: 12 av 14

13 Oppfølging - sak om anmeldelse for justismord og EMK-krenkelser - begjæring om tiltale for riksrett Begjæring om behandling av anmeldelse for justismord og EMK-krenkelser - begjæring om tiltale for riksrett 2010/ / Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling & co niversitets- og høgskolerådets innspill til statsbudsjettet 2015 Statsbudsjettet Kirke, utdannings- og forskningskomiteen - KK 2013/ /2013 niversitets- og høgskolerådet Oppdatert trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ / B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Oppdatert trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ /2013 B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Side: 13 av 14

14 Purring på krav om kompensasjon og billighetserstatning Krav om kompensasjon og billighetserstatning 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Purring på krav om kompensasjon og billighetserstatning Krav om kompensasjon og billighetserstatning 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Vedrørende purring på henvendelse til Stortingets presidentskap Krav om kompensasjon og billighetserstatning 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Oppnevning av Torbjørn Røe saksen som settestatsråd for Thorhild Widvey Oppnevning av settestatsråd 2013/ / Statsministerens kontor Side: 14 av 14

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon*

Årsrapport 2011 Stortingets administrasjon. Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* Organisasjonskart 2011 med antall ansatte per seksjon* 31.12.2011 Stortingets presidentskap 1 Direktøren Ekspedisjonskontoret Komitésekretariatet Komitésekretærene Stortingssekretariatet Drifts- og serviceavdelingen

Detaljer

Dokument nr 4 (2002 2003)

Dokument nr 4 (2002 2003) Dokument nr 4 (2002 2003) Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2003 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962

Detaljer