Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S ( ) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S ( ) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/ /2014 Svein Egil tsigt Karlsen Personal - tilsetting i stilling som seniorrådgiver - delegasjonssekretær i internasjonalt sekretariat Personal 2009/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Personal - tilsetting i vikariat som førstekonsulent i seksjon for representantordninger Personal 2013/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Delegering av attestasjonsfullmakt - Håvard Tvedte - Statsbudsjettet 2014 Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget N 2014/ /2014 Heidi Listaul Side: 1 av 25

2 Delegering av attestasjonsfullmakt - Merete Lossius Thorin - Statsbudsjettet 2014 Delegasjon av fullmakter - Statsbudsjettet 2014 Stortinget N 2014/ /2014 Heidi Listaul Søknad tilskudd til Stortingets pensjonister for vedlagt regnskap 2013 og medlemsliste Stortingets pensjonistforening - drift Sak DL 2009/ /2014 Stortingets pensjonistforening Seniorpolitikk i Stortingets administrasjon - ***** ***** ***** ***** ***** Seniorpolitikk i Stortingets administrasjon N 2014/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Kommunikasjonsbransjens syn på lobbyregister Forslag om lobbyregister 2014/ /2014 KOMM Side: 2 av 25

3 Anmodning om møte Forslag om lobbyregister 2014/ /2014 Norsk kommunikasjonsforening Prosjektmandat - prosjektforslag for C41006 flyttinger fase 3 - godkjent P26 rehabilitering - flyttinger prosjekt C C flytting til Stortingsgata 6 - S-6 - innredning av S-6 og P / /2014 Terje Olsen Oppdatert trusselvurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ /2014 B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Oversendelsesskriv - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Konstitusjonell avdeling - trusselvurderinger 2013/ /2014 B ht. sikkerhetslovens 11 og 12 jf. Offentlighetslovens 13 Politiets sikkerhetstjeneste Side: 3 av 25

4 Tilbudsbrev på kontormøbler til Stortingsgata 6 Anskaffelse av kontormøbler til Stortingsgata / /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp NorEngros Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Telekommunikasjonstjenester - søknad hjemmekontor Sriragulan Daksha Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2014/ /2014 Eli Pauline Fiskvik Telekommunikasjonstjenester - søknad hjemmekontor Sriragulan Daksha - låne pc Telekommunikasjonstjenester ansatt N 2014/ /2014 Jarle Skjørestad Side: 4 av 25

5 Tilbudsbrev på kontormøbler til Stortingsgata 6 Anskaffelse av kontormøbler til Stortingsgata / /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Ancona Grupa Anskaffelsesprotokoll - forskning om det parlamentariske system til bokverk om Stortingets historie Grunnlovsjubileet Anskaffelse av forlagstjenester og andre avtaler - Bokprosjekt - Stortingets historie / / Kopi av brev til HOD - anmodning om medisinsk bistand HOK - helse- og omsorgskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer - Helsedirektoratet / /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Representantenes reiser - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil 2009/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Arbeiderpartiets stortingsgruppe Side: 5 av 25

6 Representantenes reiser - Søknad leiebil ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil 2009/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Arbeiderpartiets stortingsgruppe Deltakelse i muntlig spørretime Muntlig spørretime - deltakelse 2013/ /2014 Statsministerens kontor Møte med tenriksdepartementet i forbindelse med komiteens studiereise til Canada ASK - arbeids- og sosialkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 tenriksdepartementet Presentasjon fra møte mellom Domstoladministrasjonen og komiteen JK - justiskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Domstoladministrasjonen Side: 6 av 25

7 Henvendelse - norske myndigheters feilinformering til Europarådet om organisasjonsplikt ved norske havner Arbeidslivet - arbeidsmiljø - arbeidsmiljøloven - henvendelser / /2014 Kvale advokatfirma nvitasjon til seminar om utdanning og arbeidsmarkedet for unge i Norden - Riksdagen i Stockholm ASK - arbeids- og sosialkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 N 2013/ /2014 Berit Skovly Tilbudsbrev på kontormøbler til Stortingsgata 6 Anskaffelse av kontormøbler til Stortingsgata / /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Kinnarps Anmodning om møte med familie- og kulturkomiteen FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 2073/2014 Norges Blindeforbunds ngdom Side: 7 av 25

8 Anmodning om møte med familie- og kulturkomiteen FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 2074/2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Dokument 8:7 S Forslag til debattopplegg Dokument 8:7 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om etablering av et faglig utvalg for litteraturbransjen 2013/ /2014 Svein Egil tsigt Karlsen nvitasjon - Oil & Finance Mixed Signals! - Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk Petroleumsforening Referat og oppfølging av møte / / NRK Side: 8 av 25

9 Svar på henvendelse i brev av trening som et forebyggende tiltak Helsevesenet - henvendelser / /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Tilbudsbrev på kontormøbler til Stortingsgata 6 Anskaffelse av kontormøbler til Stortingsgata / /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Rom For Flere Henvendelse - stopp farmasøytisk industri Helsevesenet - henvendelser / /2014 Kim Kvanvik Kontorstoler - konkurransegrunnlag Anskaffelse av kontorstoler 2014/ /2014 Gunnar Lovland Side: 9 av 25

10 Mulige programinnslag til festforestilling 2012/ / NRK Henvendelse - reservasjonsretten og en ung kvinnes historie Helsevesenet - henvendelser / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Oppfølging - reservasjonsretten og en ung kvinnes historie Helsevesenet - henvendelser / /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Spørsmål om kontaktinformasjon til fjorårets musikkprisvinner 2012/ / rd Johannessen Side: 10 av 25

11 Spørsmål om kontaktinformasjon til fjorårets filmprisvinner 2012/ / Hanne Palmquist Oversendelse - finansieringsordning for kommunene i Danmark Kommunal forvaltning - distriktspolitikk - henvendelser / /2014 Norges ambassade København Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 29/2014 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 29/ / /2014 Georgia Nasjonalforsamlingen Prop 204 L Anmodning om utsatt avgivelse Prop. 204 L ( ) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) N 2013/ /2014 Brit Brenno Side: 11 av 25

12 Nordisk råds litteraturpris for barn- og ungdom - tidspunkt for beslutning - e-postkorrespondanse 2012/ / Nordens hus i Reykjavik nvitasjon av nominerte personer og tidspunkt for kunngjøring av aktuelle kandidater og for vinner - e-postkorrespondanse 2012/ / NRK Meld St 47 Forslag til debattopplegg Meld. St. 47 ( ) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for / /2014 Svein Egil tsigt Karlsen Prop 180 L Forslag til debattopplegg Prop. 180 L ( ) Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) 2013/ /2014 Svein Egil tsigt Karlsen Side: 12 av 25

13 nvitasjon av nominerte personer og tidspunkt for kunngjøring av aktuelle kandidater og for vinner - e-postkorrespondanse 2012/ / NRK Meld St 48 Forslag til debattopplegg Meld. St. 48 ( ) Sametingets virksomhet / /2014 Svein Egil tsigt Karlsen A41020 P26 - teknisk rom - særmøte sprengningsuhell P26 - serverrommet - teknisk rom - lager - prosjektnummer A A Avtaledokument med KF Entreprenør / /2014 OFL 15 nterne dokumenter innhentet utenfra Høyer Finseth Økonomisk støtte til prisutdelingen 2012/ / Kulturdepartementet Side: 13 av 25

14 Deltakere ved prisutdelingen i operaen 2012/ / NRK Prop 204 L SV Spørsmål til departementet fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon Prop. 204 L ( ) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) 2013/ /2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Statsråden Spørsmål til Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 27/2014 Spørsmål - svar- Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 27/ / / Kroatia Nasjonalforsamlingen Oppfølging av spørsmål etter møte med komiteen KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser- invitasjoner - møter / /2014 Justis- og beredskapsdepartementet Side: 14 av 25

15 Økonomisk støtte til prisutdelingen i operaen - e-postkorrespondanse 2012/ / Nordisk ministerråd Svar fra Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 27/2014 Spørsmål - svar- Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 27/ / /2014 Kroatia Nasjonalforsamlingen Prop 32 S Forslag til debattopplegg Prop. 32 S ( ) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2013 av 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010/65/E av 20. oktober 2010 om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i med 2013/ /2014 Svein Egil tsigt Karlsen Transport- og kommunikasjonskomiteens studiereise til Sør-Korea og Japan TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norges ambassade Tokyo Side: 15 av 25

16 Transport- og kommunikasjonskomiteens studiereise til Sør-Korea og Japan TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norges ambassade Seoul Bebudede saker fra regjeringen våren 2014 Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen / / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser nvitasjon til faglunsjer med tema klima - Ås EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Kopi av brev til Norges Fiskarlag om øving Haltenbanken 2014 Fiskeripolitikk - akvakultur - henvendelser / /2014 Sogn og Fjordane fiskarlag Side: 16 av 25

17 nvitasjon til TNE Byrkjelo - Sogn og Fjordane NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 TNE Byrkjelo Samtykke til reiser - Finland JK - justiskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Trude Lyng Overordnet plan for Stortingets arealer Overordnet plan for Stortingets arealer 2014/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Takkebrev - møte med Næringskomiteen - Stortinget NÆK - næringskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / / Näringsutskottet Sveriges Riksdag Side: 17 av 25

18 Representantenes reiser - søknad leiebil ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2011/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Arbeiderpartiets stortingsgruppe Representantenes reiser - søknad leiebil ***** ***** ***** ***** ***** ***** Representantenes reisegodtgjørelse 2011/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Arbeiderpartiets stortingsgruppe Dokument 8:13 S Høringsnotat Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ / Norges Bondelag Dokument 8:13 S Høringsnotat Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ /2014 Norsk Bonde- og Småbrukarlag Side: 18 av 25

19 Dokument 8:13 S Høringsnotat Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ /2014 Norske Felleskjøp Kontrakt om rådgivningstjenester ifm valg av samarbeidspartner og utvikling av grafisk profil for Grunnlovsjubileet 2014 Grunnlovsjubileet Anskaffelse av jubileumsidentitet - profil - logo - Grafisk bistand og profilprogram 2010/ / Norsk designråd Dokument 8:13 S Høringsnotat Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ / Spire Avrop på kontrakt om rådgivningstjenester ifm valg av samarbeidspartner og utvikling av grafisk profil for Grunnlovsjubileet 2014 Grunnlovsjubileet Anskaffelse av jubileumsidentitet - profil - logo - Grafisk bistand og profilprogram 2010/ /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Norsk designråd Side: 19 av 25

20 Dokument 8:13 S Høringsnotat Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ /2014 Naturviterne nvitasjon til Norway-Asia Business Summit - Bangkok NÆK - næringskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norges ambassade Thailand Dokument 8:13 S Høringsnotat Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ /2014 Natur og ungdom Dokument 8:13 S Program til åpen høring Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ /2014 Side: 20 av 25

21 tkast til søknad om økonomisk støtte N 2012/ / Marit Nybakk Klage på innhold i video med innslag om pelsdyr - Minitinget - besvart Klage på innhold i video med innslag om pelsdyr - Minitinget 2014/ / Øya videregående skole Øvre grense for honorar til deltakende artister N 2012/ / Kjell Myhre-jensen Brev til Nordisk ministerråd - økonomisk bidrag til Nordisk råds prisutdeling i Oslo / / Nordisk råds sekretariat Side: 21 av 25

22 Ramme for honorar til artister som deltar på prisutdelingen i operaen 2012/ / Solvi Brun Godkjenning av dagsorden til møte og deltakelse fra to studenter som skriver oppgave om Nordisk råds priser - e-postkorrespondanse 2012/ / NRK Kontaktinformasjon til diverse personer 2012/ / NRK Kopi av brev til JD - ordlyd i kommunal stillingsannonse JK - justiskomiteen - Kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2014 Margrete Hallingstad Side: 22 av 25

23 nformasjon om hvilke kanaler som får sende prisutdelingen og en eventuell evaluering av prisutdelingen 2012/ / Nordisk ministerråd Planlegging av prisutdelingen i operaen - medvirkende 2012/ / NRK Avlevering av trykksaker ifm grunnlovsjubileet tstilling i forbindelse med jubileet faksimile av grunnloven 2012/ /2014 Nasjonalbiblioteket Grunnlovskopien - papirkonservator tstilling i forbindelse med jubileet faksimile av grunnloven 2012/ / Egil Borlaug Side: 23 av 25

24 tkast til kjøreplan for prisutdelingen i operaen - e-postkorrespondanse 2012/ / NRK Henvendelse - giftdeponi og utslipp i Repparfjord Miljøvern - naturvern - klimaendringer - utslipp - forurensning - henvendelser / /2014 Reddvillaksen.no Dokument 8:15 S Anmodning om høring Dokument 8:15 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om ekstern ekspertvurdering og fremleggelse av en plan for den videre omstillingen i hovedstadsprosess 2013/ /2014 Den norske legeforening tkast til kontrakt - samarbeidet mellom NRK og Nordisk råd 2012/ / NRK Side: 24 av 25

25 Dok8: 22 S Forslag om endringer i straffeloven om minstetid, permisjoner og ettervern for forvaringsdømte DOK8: 22 S Forslag om endringer i straffeloven om minstetid, permisjoner og ettervern for forvaringsdømte 2014/ /2014 Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Orienteringsnotat om sårbarhet i Netcoms systemer og konsekvenser for Stortinget Sårbarhet i Netcoms systemer og konsekvenser for Stortinget 2014/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Dok8:24 S Forslag om å trygge rekrutteringen til fiskeriene ved å sikre skolekvoter som sørger for en fullverdig opplæring av fremtidens fiskere DOK8:24 S Forslag om å trygge rekrutteringen til fiskeriene ved å sikre skolekvoter som sørger for en fullverdig opplæring av fremtidens fiskere 2014/ /2014 Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe Side: 25 av 25

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok.

Journaldato: 28.08.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.08.2013 Søknad om enkel bevertning - møte med delegasjon fra Bulgaria

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.06.2012 Dok8:129 S Forslag om en opptrappingsplan for tilpasset utdanning og arbeid for personer med utviklingshemning

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer