Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 12.03.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A nnhold: Svar på søknad om komiteplassering for møtende vararepresentanter fra Høyre Søknad om komiteplassering for møtende vararepresentanter fra Høyre 2014/ /2014 Høyres stortingsgruppe nnhold: Forsikringstjenester for stortingsrepresentanter og varerepresentanter - reiseforsikringskort oversendt nytt avtalenummer SP Europeiske forsikring - f Forsikringstjenester i perioden Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse -Vital - f Skadeforsikring Sak / /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Stortingsrepresentantene nnhold: Henvendelse om markering kl endring av tidspunkt til kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2014 Norges Bondelag Side: 1 av 10

2 nnhold: nvitasjon til LOs luftfartskonferanse Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Landsorganisasjonen i Norge nnhold: Dokument 8:17 S Anmodning om høring Dokument 8:17 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Marit Arnstad om å videreføre samarbeidsavtalen mellom staten og ideell sektor og om egne anbudsrunder for ideelle organisasjoner innen barn 2014/ /2014 Fellesorganisasjonen nnhold: A stortingstorget - referat fra arbeidsmøte - fremdriftsplan tvikling av Stortingstorget - prosjekt A / /2014 Høyer Finseth nnhold: Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 104/2014 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 104/ / /2014 sland Alltinget Side: 2 av 10

3 nnhold: Stortingets pendlerboliger - Stortingets eksterne ombud - utleie av leiligheter og dekning av pendlerreiser - Riksrevisor, Sivilombudsmannen, Ombudsmannen for Forsvaret og leder av EOS-utvalget Stortingets tjenesteboliger - innkvartering av eksterne ombudsmenn - Forsvarets ombudsmann - EOS Stortingets etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste - Riksrevisjonen - Sivilombudsmannen - DL N 2013/ / O 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen nnhold: Presentasjon fra komiteens besøk i Tromsø NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Nofirma nnhold: nvitasjon til seminar i NLF - Hvordan vil Es landbrukspolitikk påvirke norsk matindustri? - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning nnhold: nvitasjon til seminar om E 2030 climate and energy framework - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Es delegasjon Side: 3 av 10

4 nnhold: Henvendelse - støtte til motorprosjekt Henvendelse - støtte til motorprosjekt 2014/ /2014 Kjell R. Kilen nnhold: Henvendelse - sauesamdrift - rammevilkår Matpolitikk - landbruk - jordbruk - henvendelser / /2014 Det kongelige selskap for Norges Vel nnhold: nvitasjon til seminar om E 2030 climate and energy framework - Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Es delegasjon nnhold: Henvendelse - overvåking Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 4 av 10

5 nnhold: nterpellasjon fra Michael Tetzschner om vurdering av lovhjemlene i straffeloven som tilstrekkelige til å hindre at personer med krigserfaringer i land som ikke anerkjenner folkeretten kan utgjøre en trussel i Norge NT45 ( ) " løpet av det siste året har flere ekstreme islamister fra Norge, gjennom deltakelse i kamp med militante grupper i utlandet, fått økt kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger. Enkelte av dem som returnerer fra slike opphold, vil 2014/ /2014 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden nnhold: nterpellasjon fra Rasmus Hansson om strategi for ny klimapolitikk som kutter utslipp i tempo som er nødvendig for å unngå katastrofale klimaendringer NT46 ( ) Det er enighet på Stortinget om at klimaendringene er vår tids største utfordring. Samtidig er det åpenbart at norsk klimapolitikk er mislykket. tslippene er i dag om lag 5 prosent høyere enn i 1990, og Stortinget har vedtatt et klimaf 2014/ /2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråden nnhold: Kopi av brev til Riksadvokaten - til orientering - anmeldelse av Norges Bank KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - kopi av brev til / fra Statsministerens kontor - departementer / /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Godtgjørelse representant ***** ***** ***** ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 5 av 10

6 nnhold: Godtgjørelse representant - ***** ***** ***** Godtgjørelse representant 2013/ /2014 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Stortingets pendlerboliger - Grønnegate 12 - vannlekkasje - utvendig og innvendig vedlikehold - ansvar balkonger Stortingets pendlerboliger - Grønnegate 12 - lekkasje 2014/ /2014 Styret i Sameiet Grønnegate 12 nnhold: nterpellasjon fra Bård Vegar Solhjell om hva en frihetsreform i kulturlivet skal inneholde NT47 ( ) Kulturministeren har varsla ei 'fridomsreform' i kulturlivet. Ho har tidlegare lista opp 'fridom, mangfald og kvalitet' som dei tre føresetnadane for eit vel fungerande kulturliv, og sa i budsjettdebatten før jul dette i Stortinget: 'Je 2014/ /2014 Kunnskapsdepartementet Statsråden nnhold: nvitasjon til avfall- og gjenvinningsdag - Lier 2014 EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk industri Side: 6 av 10

7 nnhold: Svar på spørsmål om møte med delegasjon fra Guatemala epost korrespondanse FK - tenriks- og forsvarskomiteen - nnenlandsreiser - nvitasjoner - besøk - møter / /2014 Kirkens nødhjelp nnhold: Anmodning om et to timers seminar med Finanskomiteen - presentasjon av verdikjeden skog og tre og utfordringer næringen står overfor FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk Skogeierforbund nnhold: Anmodning om møte for å presentere skognæringen EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norges skogeierforbund nnhold: NHO og Akademikerne inviterer til frokostseminar om innovative offentlige innkjøp - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Akademikerne m.fl. Side: 7 av 10

8 nnhold: Tilgang til systemer hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM - Henvendelse om innskanning Tilgang til systemer hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM 2014/ /2014 Riksrevisjonen nnhold: Anmodning om møte for å presentere skognæringen NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norges skogeierforbund nnhold: Anmodning om innlegg fra komiteleder på Norsk Viseforums landsmøte - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 3696/2014 Norsk Viseforum nnhold: Svar på henvendelse i brev av anmodning om innlegg fra komiteleder på Norsk Viseforums landsmøte FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 3697/2014 Norsk Viseforum Side: 8 av 10

9 nnhold: Anmodning om innlegg fra komiteens nestleder på Norsk Viseforums landsmøte - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 3698/2014 Norsk Viseforum nnhold: Dokument 8:21 S Høringsnotat Dokument 8:21 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gina Knutson Barstad, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Johnny ngebrigtsen om å videreføre det viktige arbeidet for at ansatte i sykehusene skal få tilbud om full jobb 2014/ /2014 Fagforbundet nnhold: Dokument 8:21 S Høringsnotat Dokument 8:21 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gina Knutson Barstad, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Johnny ngebrigtsen om å videreføre det viktige arbeidet for at ansatte i sykehusene skal få tilbud om full jobb 2014/ /2014 Norsk Sykepleierforbund nnhold: ttalelse - prioritering av kroniske smertepasienter Helsevesenet - henvendelser / /2014 Friends nternational Support Group - FSG Side: 9 av 10

10 nnhold: Proposisjoner og meldinger til Stortinget vårsesjonen 2014 Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget - høstsesjonen vårsesjonen / / Samferdselsdepartementet Statsråden nnhold: Anmodning om seminar med komiteen om utfordringene i næringen for skog og tre TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norges Skogeierforbund nnhold: Tilbudsbrev om nye hovedfordelinger NV18 og NV20 Nye hovedfordelinger NV18 og NV / /2014 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Satema Side: 10 av 10