Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/ / Forsvarsdepartementet Statsråden Vedrørende NAVs nye T-løsning - spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Vedrørende NAVs nye T-løsning 2014/ /2014 Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Dokument 3:14 nvitasjon til kontrollhøring Dokument 3:14 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering 2013/ /2014 Helen Bjørnøy Dokument 3:14 Svar på henvendelse av Dokument 3:14 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering 2013/ /2014 Bellona v/frederic Hauge Side: 1 av 21

2 Dokument 3:14 Oversendelse av mail fra Bellona Dokument 3:14 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering 2013/ /2014 Olje- og energidepartementet Statsråden Besøk ved ia Campus Grimstad KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Fylkesmannen i Aust-Agder nvitasjon til Linderudseminaret 2014 om kapring og terroraksjoner på cruiseskip - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Kvinners Frivillige Beredskap nvitasjon til konferanser om the history of international criminal law - Singapore og New Dehli NÆK - næringskomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Forum for nternational Criminal and Humanitarian Law Side: 2 av 21

3 nvitasjon til Linderudseminaret 2014 om kapring og terroraksjoner på cruiseskip - Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Kvinners Frivillige Beredskap Oppsummering konklusjoner fra presidentskapsseminaret i Fredrikstad Presidentskapsseminar i Fredrikstad X 2014/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen Henvendelse - vern Karljohansvern mot bru- og togforbindelse over Oslofjorden Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser / / Eystein Raude Henvendelse - etablering av ny E16 gjennom Hole Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser / /2014 Bjørn Andvig Side: 3 av 21

4 nterpellasjon fra Marianne Marthinsen om å sikre at det internasjonale samfunn følger opp den 4. Genevekonvensjon og sørger for sikkerheten til iranske dissidenter i rak NT27 ( ) 1. september 2013 ble Camp Ashraf nord for Baghdad angrepet av irakiske styrker. 52 iranske dissidenter som holdt til i leiren, ble massakrert. 7 ble tatt som gisler, og er fortsatt ikke frigitt. Menneskene bosatt i leiren har krav på i 2014/ /2014 tenriksdepartementet Stortingets pendlerboliger - trippeltjenester - oversender faktura - utgifter til sportskanal og filmleie Avtale på trippeltjenester til Stortingets leiligheter - internet - TV og fasttelefoni - Viken fibernett / /2014 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** ndividuell karriereveiledning - enklere vei til ny jobb Stortingsvalg anskaffelse kurs i praktisk bistand - hjelp til selvhjelp for tidligere stortingsrepresentanter 2013/ /2014 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Sikring mot takras Stortingets bygninger - garasjeanlegg - sikring mot istapper 2014/ /2014 Den Norske Frimurerorden Side: 4 av 21

5 nnspill - domstolenes ressursbehov for 2015 Statsbudsjettet Justiskomiteen - JK 2014/ / Domstoladministrasjonen Henvendelse - salting og brøyting av veier i Oslo Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser / /2014 Hogne Forespørsel fra Teknologirådet om å arrangere EPTA-konferansen på Stortinget i 2014 EPTA-konferanse på Stortinget i 2014 N 2014/ /2014 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser da Børresen ttalelse - jernbane videre nordover fra Fauske Samferdsel - transport - kommunikasjon - henvendelser / /2014 For Jernbane Side: 5 av 21

6 Henvendelse - norsk barnevern Barnehager - barnevern - barnebidrag - barnetrygd - kontantstøtte - henvendelser / /2014 Anita Skippervik Svar på henvendelse i brev av norsk barnevern Barnehager - barnevern - barnebidrag - barnetrygd - kontantstøtte - henvendelser / /2014 Anita Skippervik nvitasjon til Emden filmfestival Emden - Tyskland FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 1230/ Filmfest Emden-Norderney Oppfølging - møte i E-parlamentets likestillingskomite - preventing violence against women - Brussel FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 N 2013/ /2014 Stale Rist Side: 6 av 21

7 Rammeavtale om kjøp av konsulentbistand KT - Test og testledelse Konsulenttjenester KT - prosjektledelse - test og testledelse og applikasjonsutvikling - kvalifikasjonsgrunnlag - begrenset anbudskonkurranse 2013/ / Soco Norge Oppfølging - møte i E-parlamentets likestillingskomite - preventing violence against women - Brussel FKK - familie- og kulturkomiteen - tenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 N 2013/ / Stale Rist Anmodning om møte med delegajon fra Colombia - Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Colombias ambassade Oslo Møte om lobbyregister Forslag om lobbyregister 2014/ /2014 Norsk kommunikasjonsforening m.fl. Side: 7 av 21

8 Søknad om komitereise - oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter 2014 X 2013/ / Brit Brenno Forslag om minnestund for personell som faller i Forsvarets tjeneste Forslag om minnestund for personell som faller i Forsvarets tjeneste 2014/ /2014 Stefan Heggelund Rammeavtale bygningsmessig vedlikeholdsoppdrag - avtaledokument - Aanerud Entreprenør Rammeavtale for bygningsmessig vedlikehold og lignende - avtaledokument - Aanerud Entreprenør / /2014 Aanerud Entreprenør Anskaffelsesprotokoll 2014/8 for kjøp av rammeavtale bygningsmessig vedlikehold Rammeavtale for bygningsmessig vedlikehold og lignende - avtaledokument - Aanerud Entreprenør X 2012/ / Bård Gransjøen Side: 8 av 21

9 Avrop på vedlikehold- og kundestøtteavtale - konsulenttimer - Agresso Planner ***** ***** ***** Lønns- og økonomisystem Agresso avtale Ergo Group - Sak DL Tilg.kode SD 2008/ /2014 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp EVRY Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/6 nstallasjon av tilleggsmodul - Agresso Planner Lønns- og økonomisystem Agresso avtale Ergo Group - Sak DL X 2008/ / Gunnar Lovland Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/7 kjøp av arrangementstjenester til avdelingsseminar forvaltningsavdelingen Soria Moria hotell- og konferansesenter Avdelingsseminar i forvaltningsavdelingen april 2013 X 2014/ / Bård Gransjøen Jetpeling - P26 - rom - lager - avtaledokument - Jetgrunn Jetpeling - P26 - rom - lager - avtaledokument - Jetgrunn Tilg.kode SD 2012/ /2014 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Jetgrunn Side: 9 av 21

10 Anskaffelsesprotokoll 2014/9 for jetpeling - P26 - rom - lager - avtaledokument Jetpeling - P26 - rom - lager - avtaledokument - Jetgrunn X 2012/ / Bård Gransjøen Dok8:21 S Forslag om å videreføre det viktige arbeidet for at ansatte i sykehusene skal få tilbud om full jobb DOK8:21 S Forslag om å videreføre det viktige arbeidet for at ansatte i sykehusene skal få tilbud om full jobb 2014/ /2014 Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe Bankgaranti nr for Jetgrunn - garantist Sparebanken Sør Jetpeling - P26 - rom - lager - avtaledokument - Jetgrunn 2012/ / Sparebanken Sør Nyhetsbrev - Gates foundation annual letter for 2014 FK - nyhetsbrev - andre invitasjoner / / Bill and Melinda Gates Foundation Side: 10 av 21

11 Dokument 12:21 Spørsmål om behandling av grunnlovsforslag Dokument 12:21 ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Per-Kristian Foss, Carl. Hagen, Michael Tetzschner og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnlo N 2012/ / Brit Brenno Dokument 12:26 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre - uttalelse fra lstein kommune Dokument 12:26 ( ) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H. Langeland og Aksel Hagen om endringer i 49 og 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølvstyre) 2012/ /2014 lstein kommune Dokument 12:25 Spørsmål om behandling av grunnlovsforslag Dokument 12:25 ( ) Grunnlovsforslag fra Marit Nybakk, Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland og Per Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk N 2012/ / Hanne Koll Larssen nvitasjon til næringspolitisk debatt - Bergen HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Bedriftsforbundet Side: 11 av 21

12 Svar på henvendelse i brev av invitasjon til næringspolitisk debatt - Bergen HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Bedriftsforbundet Dokument 12:5 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre - uttalelse fra lstein kommune Dokument 12:5 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Willy Amundsen, Bent Høie, Trond Helleland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om tillegg i Grunnloven 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet 2012/ /2014 lstein kommune Dokument 12:19 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre - uttalelse fra lstein kommune Dokument 12:19 ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, lf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og b Thomsen om endringer i Grunnloven 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) 2012/ /2014 lstein kommune Henvendelse - dagens fysioterapiordning Helsevesenet - henvendelser / / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 12 av 21

13 Kopi av brev til kommunal- og moderniseringsministeren - oversendelse av henvendelase fra Stortingets kontrollog konstitusjonskomite Forsøksordning med snøscooterkjøring 2013/ / Statsministerens kontor Statsministeren Forespørsel om hovedtaler på 1814-markering på Næs jernverk Grunnlovsjubileet dokumentasjon og annet om offisielt program i Norge / /2014 Aust-Agder fylkeskommune Dok8:19 S Forslag om etablering av en nasjonal bredbåndsplan DOK8: 19 S Forslag om etablering av en nasjonal bredbåndsplan 2014/ /2014 Venstres stortingsgruppe Prop 168 L nnspill Prop. 168 L ( ) Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) 2013/ /2014 Tor Gunnar Steen Side: 13 av 21

14 Deltakelse i muntlig spørretime Muntlig spørretime - deltakelse 2013/ / Statsministerens kontor Oppfølging - ønske om at dere jobber for at sykehusskadde pasienter skal få bedre rettigheter Helsevesenet - henvendelser / /2014 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Dokument 3:14 nnspill Dokument 3:14 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering 2013/ / Bellona v/frederic Hauge Dokument 8:13 S Anmodning om høring Dokument 8:13 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 2013/ /2014 Norges Bondelag Side: 14 av 21

15 nvitasjon til seminaret Spatial Effects of Policies: S cases - Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsning - NLF Anmodning om møte med Colombias arbeidsminister med flere eller NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser - invitasjoner - møter / /2014 Colombias ambassade Oslo nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Kim Leine nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Hallgrímur Helgason Side: 15 av 21

16 Dokument 12:5 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre - uttalelse fra Radøy kommune Dokument 12:5 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Willy Amundsen, Bent Høie, Trond Helleland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om tillegg i Grunnloven 49 om grunnlovsfesting av lokaldemokratiet 2012/ / Radøy kommune nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Guðmundur Andri Thorsson Dokument 12:19 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre - uttalelse fra Radøy kommune Dokument 12:19 ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, lf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og b Thomsen om endringer i Grunnloven 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) 2012/ / Radøy kommune nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Rosa Liksom Side: 16 av 21

17 Dokument 12:26 Grunnlovsfesting av kommunalt selvstyre - uttalelse fra Radøy kommune Dokument 12:26 ( ) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H. Langeland og Aksel Hagen om endringer i 49 og 75 i Grunnlova (grunnlovsfesting av kommunalt sjølvstyre) 2012/ / Radøy kommune nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 lla-lena Lundberg nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Nils-Øyvind Haagensen nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Ole Robert Sunde Side: 17 av 21

18 nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Lars Norén nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Johannes Anyuru nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Mariane Petersen nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Sollaug Sárgon Side: 18 av 21

19 nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Josefine Klougart Anskaffelsesprotokoll 2014/10 for anskaffelse av prosjekteringsgruppe P26 P26 rehabilitering - anskaffelse av prosjekteringsgruppe X 2012/ / Bård Gransjøen nvitasjon til Nordisk råds prisgalla - nominerte til Nordisk råds Litteraturpris for Oslo / /2014 Jóanes Nielsen Bestilling av arbeidssko Anskaffelse av sko og støvler sak DL og / /2014 Ortopedikk Side: 19 av 21

20 Henvendelse om demonstrasjon kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2014 Den krainske Forening i Norge Endring av tidspunkt for markering kl besvart Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / /2014 Natur og ngdom Henvendelse om informasjonsstand og alle dager kl Henvendelser om demonstrasjoner - markeringer - stand - arrangement på Eidsvolls plass / / Foreningen for Søvnsykdommer Oversendelse av referatprotokoll for perioden Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember / / Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Side: 20 av 21

21 Oversendelse av referatprotokoll og utvidet søkerliste for embedsstillinger for perioden Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli til 31. desember / / Klima- og miljødepartementet Dok8:20 L Forslag om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjenomføring av straffer (straffegjenomføringsloven) om straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller DOK8:20 L Forslag om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjenomføring av straffer (straffegjenomføringsloven) om straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller 2014/ /2014 Venstres stortingsgruppe Side: 21 av 21

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014

Dok.dato: 29.08.2014. Dok.dato: 02.09.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.9.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 09.09.2014 Henvendelse - utvidet politianmeldelse Rettsvesen - rettssikkerhet - straffeutmåling - henvendelser 2013-2017

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok.

Journaldato: 19.09.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 04.07.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.09.2014 nnhold: Anskaffelsesprotokoll nr. 2014/83 Språkkurs i

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01.

Forsikringstjenester i perioden 010111-311214. Gruppelivs, ulykkes- og reiseforsikring og selvassuranse - Sak 200803168. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 04.02.2011 Forsikringstjenester - opphør av tidligere avtaler fra 010211 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer