Innkalling til Årsmøte i Upsetedalen Vel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Årsmøte i Upsetedalen Vel"

Transkript

1 Til medlemmene i Upsetedalen Vel Upsetedalen Vel Innkalling til Årsmøte i Upsetedalen Vel Tid: Skjærtorsdag kl Sted: Peisestuen på Upsete Fjellstove Vi håper at så mange hytter som mulig blir representert men på grunn av begrenset plass er det en fordel om ikke flere enn 2 personer fra hver hytte møter. Hytteeiere, grunneiere og venner av Upsete er velkommen! Saksliste: 1 Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen. 2 Årsberetning 2011 fra styret. 3 Sak: Dugnadstidspunkt forslag fra styret er lørdag 28. juli 4 Regnskap Budsjett 2012 og kontingent. 6 Valg av styre samt revisor. 7 Forslag til saker kan sendes til styret ved styreleder (se adr.) Innkallingen sendes også til grunneierne. Vi takker Fjellstova for lån av peisestuen. Vel møtt! Vennlig hilsen på vegne av styret, Erik Serck-Hanssen adr: Årstadgeilen Bergen Tlf.: Side 1 av 8

2 Upsetedalen Vel ÅRSBERETNING FOR 2011 Styret har hatt følgende sammensetning: Erik Serck-Hanssen, leder (på valg - valgt 2011) Ida T. Sætersdal, kasserer (på valg - gjenvalgt 2010) Per Rondestveit, styremedlem (ikke på valg - gjenvalgt 2011) Håkon Kryvi, styremedlem (på valg - gjenvalgt 2010) Ola Nafstad, styremedlem (ikke på valg - valgt 2011) Varamedlemmer: Tom Skauge (ikke på valg - gjenvalgt 2011) Thomas Sørensen (ikke på valg - valgt 2011) Revisor: Lasse Gjelsvik (gjenvalgt 2011) Styrets leder velges årlig, styremedlemmer velges for 2 år, revisor velges årlig. Valgkomiteen: Peter Kryvi (valgt 2006) Lasse Gjelsvik (valgt 2007) Kari Juul (valgt 2011) Veidugnadskomiteen: Johannes Honve Per Rondestveit Peter Kryvi 1) Rallarvegen og dugnad Den årlige dugnaden ble gjennomført lørdag 23. juli Takk til alle som deltok, og spesiell takk til Johannes Honve som stilte med traktor og hadde organisert med gravemaskin. Styret er svært fornøyd med ordningen med veilaget sog ønsker å videreføre ednne ordningen, og årets dugnad var godt organisert. Jernbaneverket har i høst dumpet pugg på to steder i høst, ved Upsete stasjon og vest for tunnel ved Rustedalen. Disse pukkmassene vil bli benyttet ved dugnad i Side 2 av 8

3 Dugnadskomiteen planlegger med to dagers dugnad i 2012 med flere maskiner for håndtering av pukkmasser fra Jernbaneverket. Det vil i 2012 bli søkt om SMIL midler fra Ulvik og Aurland kommuner for vedlikehold av stier og for å hindre gjengroing. 2) Reguleringsplan for Upsete (kryssingsspor) Plan Vest Bergen AS utarbeidet på vegne av tiltakshaver, Jernbaneverket, et planframlegg, som ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Det kom inn 11 merknader. Oppdatert informasjon fra jernbaneverket vil bli presentert på årsmøtet. 3) Status Vieren og holdeplasser i Raundalen Vieren står fremdeles på listen over holdeplasser langs Bergensbanen som vurderes nedlagt. Jernbaneverket ønsker å legge ned stasjoner/holdeplasser som har færre enn reisende årlig. Styret hadde i april og juni møte med Jernbaneverket i sakens anledning. Styret har i sakens anledning hatt samarbeid med Mjølfjell Vel, Reime Vel og Voss Utferdslag. Styret har skrevet flere artikler angående togstopp i Bergens Tidende med to kommentarer og reportasje i Hordaland. videre så har vi hatt kontakt med poltiske partier i Voss kommune før kommunevalget Jernbaneverket har i høst utarbeidet en plan for videre drift avalle stasjoner på Bergensbanen. Jernbaneverket opplyste at Upsete stasjon vil bli videreført. Det er større usikkerhet knyttet til Vieren på grunn av svært lav trafikk og det er ikke aktuelt å oppgradere hodleplassen til å møte Jernbanetilsynets krav. Dette gjelder for mange holdeplasser på strekningen Bergen Myrdal, eksempelvis Ljosanbotn og Skiple. Jernbaneverkets holdninger er at de vil prøve å finne ordninger for de holdeplassene de ser det formålstjenelig å videreføre. Jernbaneverkets rapport for alle banestrekninger i Norge vil bli behandlet i forbindelse med rapport for fremtidig stasjonsstruktur. Denne rapporten skal offentliggjøres i slutten av mars Upsetedalen Vel vil få anledning til å uttale oss selv om vi ikke er en høringsinstans. 4) Togstopp for regiontog på Upsete stasjon Styret hadde møte med Jernbaneverket (JBV) i juni i forbindelse med fremtiden for stasjoner og holdeplasser i Raundalen. I den forbindelse diskuterte vi også muligheten for å få gjeninnført togstopp for regiontog med Stendal (JBV). JBV anbefalte oss å ta kontakt med NSB på nytt igjen for å innført togstopp for regiontog på Upsete. Vi sendte brev til NSB med referanse til dette møte og JBV sitt brev fra 2009 hvor de foreslo nødvendige tiltak. Styret fikk nok en gang avslag på innføring av togstopp for regiontog med følgende begrunnelse: Det er riktig som De anfører at det enkelte steder gjennomføres spesielle prosedyrer for av- og påstigning selv om plattformforholdene ikke legger til rette for det. Disse tilfellene representerer imidlertidig unntak, som både NSB og Jernbaneverket bestreber seg på skal være færrest mulig. Side 3 of 8

4 I utgangspunktet representerer unntakene en økt risiko i forhold til normale prosedyrer og forskriftsmessig tilrettelagte av- og påstigningsforhold. En økning av antall spesialprosedyrer og unntak bidrag ogsåi seg til å øke risikoen for at noe går galt, ettersom disse skal gjennomføres av en stor gruppe personal. På denne bakgrunn finner vi derfor å måtte holde fast på vår konklusjon om at Bergensbanens regiontog ikke stopper for av- og påstigning på Upsete, da denne holdeplassen ikke er tilrettelagt for betjening med regiontog. Holdeplassen er imidlertidig lagt til rette for betjening av lokaltog og vi bestreber oss på en tilfredstillende betjening av Upsete med disse, med overgang fra/til regiontog på Myrdal. Styret har desverre ikke tro på at vi nå ikke vil vinne frem overfor NSB om å innføre togstopp for regiontog på Upsete. Styret startet arbeid med denne saken i ) Langvassosen Jernbaneverket har i 2011 ferdigstilt arbeidet med sikringsarbeid av skinnegang muren langs Langvassosen. Det er støpt betongmur som er forblendet med naturstein. Betongen ble fløyet med helikopter fra Ungdomsherberget. Det gjenstår arbeid med planering av selve Rallarvegen. Jordalen Entreprenør som har utført arbeidet har i etterkant fylt masser på Rallarvegen. 6) Betaling av medlemskontingent Kontingentsatsen for hvert enkelt medlem er kr 500. Det er for betalende medlemmer i Upsetedalen Vel. Det er en forutsetning videreføring av høyt aktivitetsnivå på dugnad av Rallarvegen at det er en høy andel av hytteeierene som betaler medlemskontingent. Styret oppfordrer alle som har hytter eller støler i Upsetedalen om å betale medlemskontingent. Kontingent for 2012 på 500 kroner skal innbetales til følgende adresse og kontonummer: Upsetedalen Vel v/ida Sætersdal Breideblikkveien 11a, 5022 Bergen Kontonummer: Merk innbetaling med kontingent ) Feiing av skorstein Utstyr ligger i godsrommet på stasjonen. Det er også mulig å få feier fra Aurland kommune. 8) Bosstømming på Upsete stasjon Side 4 of 8

5 Det har for 2011 mye boss på stasjonen. SIMAS som er ansvarlig for tømmingen er ikke enig med Jernbaneverket om de økonomiske vilkårene for dette arbeidet. Det har ved flere anledninger blitt sendt purringer til SIMAS for å få bosscontaineren tømt. Det ble på et møte i februar 2012 besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skal foreslå en driftsløsning og fordeling av kostnadene for renovasjon på togstoppestder i Aurland kommune. 9) Skirom på Upsete stasjon Styret oppfordrer brukerne av godsrommet på Upsete stasjon til å holde orden. Ski og staver bør bindes sammen og antall ski per hytte bør begrenses til det nødvendige. Enkelte har opplevd at utstyr forsvinner. Det oppfordres derfor til at en har kontroll med eget skiutstyr. 10) Eventuelt Side 5 of 8

6 REGNSKAP FOR UPSETEDALEN VEL Beholdning pr Bank INNTEKTER Kontingent medlemmer Renter 38 SUM UTGIFTER Dugnad Porto, adm kost 408 Bankgebyrer 96 SUM RESULTAT BEHOLDNING BUDSJETT FOR 2012 INNTEKTER Kontingenter og renter (34 medl.) UTGIFTER Leie av godsrom ROM (JBV) Dugnad Adm. Kostnader 500 SUM Revidert av Lasse Gjeldsvik Side 6 av 8

7 Medlemsliste for Upsetedalen Vel 2011 Adresse Postnummer Telefon, E-post Etternavn Aase Aase Almenningen Almenningen Almenningen Bergkvam Hagen Bergkvam Fornavn Liv Sandbrekkeveien 5221 Nesttun Magnus Strandkaien Bergen Edel Kari, Anne Kristine, Ingard Montana Terasse, Johan Blyttsvei 46 E 5096 Bergen Magnus Wergelandsåsen 2D 5067 Bergen Morten Nybøveien 25 B 5221 Nesttun Thordis Billingstadåsen Billingstad Karina John Balsnesveien 4B 1900 Fetsund Børsheim Inge 5730 Ulvik Rune Bjørndalsstølen Djurhuus Loddefjord Finne Helge 5700 Voss Knut Magne Ygre 5700 Voss Finne Knut O. Gullfjordungsvei Voss Finne Voss 5700 Voss Folkehøgskole v/kjetil Folkehøgskole Dyrvik Gjelsvik Lasse Kringlebotn Nesttun Anne Lise Starasvingen Mathopen Graue Nonås Vetle Upsete Grunneigarlag Nedre Lekve 5750 Ulvik Grunneigarlag v/jørgen P. Lekve Grunneigarlag Dalen, Slondalen og Brauona grunneigarlag v/per Rondestveit 5730 Ulvik Rolf Dragefjellbakken Bergen Guldbrandsen Helle Honve Håland Juul Kavlihytten Kryvi Vibecke Serck-Hanssen Helle Lindhaugsvingen Høvik Johannes Honvesveien Voss John (ny grunneier) 5743 Flåm Kari og Knut Hesjakollen Ove Skarbø Fyllingsdalen Kavlihytten c/o Kavli AS, 5020 Bergen Postboks Håkon Søre Furudalen Bergen Kryvi Peter B. Skjoldvegen Nesttun Side 7 of 8

8 Kvammen Lien Martinsen Nafstad Nafstad Ohnstad Ohnstad Opheim Seim Serck-Hanssen Serck-Hanssen Serck-Hanssen Skauge Snellingen Spurvereiret Stephansen Stephansen Sætersdal Øivind Hovslagervei Fredrikstad 31 Øystein Bøafeltetet 6847 Vassenden Olav Holteveien Ski Ola Lofthus terasse Oslo A Ola Tom Toppen Oslo Odd 5743 Flåm Sigbjørn Søråshøgda Rådal Arild (ny eigar) Ljono 5730 Ulvik Liv Inndalsv. 52C 5063 Bergen Anne-Sofie Haakon Sæthresvei 5232 Paradis Erik Årstadgeilen Bergen Svein Voll terasse 50 B 1358 Jar Tom Kalvedalsveien Bergen Per Spurvereiret v/ Odd-Erik Bakken Trondheimsveien 492 Føygaten 0962 Oslo Bergen Anne Kari Garnesstølen Garnes Erik Christian Øvre Sædalsveien 42 Breidablikkveien Bergen Bergen Ida Breidablikkveien 5018 Bergen Sætersdal 11 a Søreide Truls og Petter Anne Grete og Bjøllebotn Nesttun Thue Geir Bård Søtnes Upsete Brakke Upsete Fjellstue Valland Vestrheim Upsete Brakke v/thomas Sørensen Upsete Fjellstue v/torstein Hellesnes Torkjell Furubotn Eidsvågneset Jensnessveien 6 A 0376 Oslo Georgernes Verft Bergen Sjur 5730 Ulvik Siver Postboks Flåm Wangen Øglænd Øydvin Frode Brinken Fyllingsdalen Ragna 5730 Ulvik Side 8 of 8

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen.

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2014 Oppsetting av skilt under dugnad 2014 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010

Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Referat fra årsmøtet i Trondhjems seilforening, onsdag 16.02.2011, 115 driftsår sesongen 2010 Sted: Skansen klubbhus Tid: kl 18 Tilstede: 49 stemmeberettigede personer. Se egen liste i årsmøteprotokoll

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Torsdag 10.feb 2011 kl 18.30 Idrettens hus, 2.etg, Stoa Til stede var: Bjørn Lien, Jonny Antonsen, Kim Stein Johnsen, Odd Olav Reiersen, Magnus Reiersen, Dag Anders Omholt,

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012

DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012 DES - NORGE NR. 2 2012 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien 13,

Detaljer

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL

FORENINGEN TIL USTAOSET VEL FORENINGEN TIL USTAOSET VEL PÅSKESIRKULÆRET 2009 Til medlemmene 1.0 Referat fra Årsmøte 2008. Protokoll fra Årsmøte i Ustaosets Vel 2008 Årsmøte i Velet ble avhold på Grendehuset kl. 16.00 lørdag 9. august

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2014 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling tirsdag 18. mars 2014, kl. 19:00-21:00 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer