Fire store forskjeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fire store forskjeller"

Transkript

1 RØDT NYTT Avis for Rødt Akershus Bilag til Rødt Nytt nr. 6/09 Krigsprofitøren Norge Norge er faktisk verdens største våpeneksportør i forhold til folketallet. Hvor havner våpnene? Se side 3 Foto fra gettyimages.com Få helse ut av markedet eller skal hun møte et sykehus som først sjekker bankkontoen din? Les mer på side 8. Foto fra StockXchange. Leilighet til ? Fire store forskjeller Stortingspartiene vil krangle i valgkampen, men i praktisk politikk er forskjellene overraskende små. Her er fire områder hvor Stortinget er tilnærmet enstemmig og der Rødt på Stortinget vil bety en viktig forskjell: Stortinget: Øker andelen av oljefon- Rødt: Krisepakker for arbeidsplas- Stortinget: Norsk krigsdeltakelse i Rødt: Trekk de norske soldatene ut det som settes i aksjer og redder den private bank- og finansnæringa. Afghanistan. Norske våpen til Israel via andre land. Stortinget: Pensjonsforlik som tar ser og til kommunene. Nasjonaliser DnBNOR og StatoilHydro. av Afghanistan. Trekk oljefondet ut av Israel. Ingen norsk våpenhjelp til Israel. Miljøskandalen i Bunnefjorden Rødt: Forsvar folketrygden. Minst fra sliterne og gir til de med god helse og god lønn. Legger til rette for mer av pensjonene på børs. 66% pensjon til alle og sosial fordeling. Stortinget: Vil ha fritt boligmar- Rødt: En sosial boligpolitikk med ked som betyr boligdyrtid og kjempefortjenester til spekulantene, mens boligmangelen og boligprisene øker. Dette er faktisk mulig hvis boligprofitørene stoppes og sosial boligbygging gjenreises, sier Akershus Rødts 1. kandidat Geir Christensen. Se side 5 storstilt bygging av boliger som holdes utenfor markedet. Styrk Husbanken tilby boliglån med lav rente og lang avdragstid. Rødt vil at folk sjøl skal styre økonomien og utviklinga av samfunnet. Vi vil ha mye mer demokrati og en politikk som skaper sosial likhet. Stem inn en reell venstreopposisjon på Stortinget! Are Dammann og Elin Leer-Salvesen fra Innbyggerinitiativet på Nesodden. Les hvordan statlige institusjoner og såkalte miljøpartier har hjulpet til med giftspredning - side 4

2 2 til bankene går ikke videre til produktiv virksomhet. En av årsakene til det store økonomiske tilbakeslaget var at nettopp internasjonalt bankvesen var mer opptatt av spekulasjoner enn av produktivt arbeid. Disse spekulantene har fått låne gullkortet av Kristin Halvorsen. Og de bruker det til å fortsette med spekulasjoner, ikke til å få fart på produktiv virksomhet. Rødt har bedt regjeringen om å lage krisepakker direkte utformet for å få i gang samfunnsnyttig og framtidsrettet industri. Ta gullkortet fra banksjef Bjerke og kompisene og la staten låne ut penger direkte. Til det henger regjeens regjeringen klør bankene på ryggen: rbeidsløshetskøene vokser arte Aartvedt (21) fra Oppegård mistet jobben i butikk hun hadde ved siden av studier i vår pga. nnskrenkinger. Ny sommerjobb har hun ikke fått og har derfor flyttet hjem for sommeren. Hun øker fast jobb gjennom NAV, primært innen butikk/service. Så langt uten napp. Hun er en av 6350 arbeidsløse i Akershus i juni. Det er en øking på 120 % på et år. Tallene vil antakelig øke betydelig i høst. Bare i sommer er en rekke virksomheter i Akershus under avvikling og nedtrapping. I årets tre første måneder gikk 130 virksomheter i Akershus konkurs. Ettersom krisa utvikler seg internasjonalt vil også norsk eksportindustri slite. Og ofrene blir norske arbeidstakere. Regjeringen har lansert krisepakker. De har i all hovedsak gått til bankene. Det har reddet styret i bankene sine gigantlønninger og sluttpakker samt aksjeeiernes penger. De store lånetilsagnene Et tøffere arbeidsliv ringen alt for fast i den markedsliberalistiske tenkingen. De toer sine hender og venter på at markedet - dvs. banksjefene - skal vise samfunnsansvar. At staten direkte skal gå inn i industri bryter med Utenlandske arbeidere trekkes direkte av lønna. Pengene vises ikke på lønnsslippen. Fellesforbundet kritisk. Arbeidstilsynet gransker bedriften. Av Anders Hamre Sveen Slik skrev Romerikes Blad 6. juni. I dette tilfellet var det dek kg jenv i n n i ngsf i r maet Nocas AS ved Jessheim som prøvde seg med lureri. De er ikke aleine. I fjor måtte Oslo Bygningsarbeiderforening hjelpe ti litauiske medlemmer med å få utbetalt den lønna de hadde krav på fra Axxe Prosjekt ANS i Jessheim. Rødt støtter fagbevegelsens kamp mot sosial dumping av lønn- og arbeidsforhold. Det er svært mange som utbytter utenlandske arbeidere i Norge. Rødt mener at alle som arbeider i Norge skal ha lik lønn for likt arbeid av lik verdi, uavhengig av hvor de har sitt statsborgerskap. Rødt vil ha lovfesta solidaransvar for lønn i arbeidslivet. Dette betyr at arbeidere som ikke får den lønna de skal ha, skal kunne kreve den lønna utbetalt av alle ledd i rekka av underselskaper og hovedselskaper i arbeidsfor- holdet deres. Rødt vil dessuten forby NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) og styrke Arbeidstilsynet. Arbeidslivet og krisa Mange selskaper utnytter krisa. Fellesforbundet ble forbanna da Sørum-bedriften GS Hydro Norge AS plutselig ga de ansatte en uke på å akseptere et tilbud om en ekstra månedslønn og jobbsøkerhjelp dersom de sa opp frivillig. De tillitsvalgte i Norfolier ble heller ikke blide da selskapets styre beslutta at Norfoliers produksjon i Lillestrøm skulle nedlegges, og at produksjonen av bl.a. byggfolie og landbruksplast skulle flyttes til Tallinn og Danmark. Dette vedtaket kom bare dager etter at de ansatte hos Norfolier i Lillestrøm ble bedt om å jobbe overtid for å dekke kundenes behov. Fagbevegelsen i Norge bør være svært skeptiske til alle påstander fra arbeidsplassenes ledelser om «umiddelbar fare for konkurs» i tida framover. Et nytt system er nødvendig Stortinget forholder seg utrolig passivt til den pågående økonomiske krisa, som er skapt av dagens økonomiske system. Verken regjeringa eller Stortingets opposisjonspartier går inn for å bryte med dette systemet. Det vil Rødt. Våre hele den økonomiske tenkingen. Den tenkingen som har fått verdensøkonomien til å kollapse, men som alle fra Siv til Kristin fremdeles klamrer seg til. Dermed vokser køen av arbeidsløse raskt. Anders Hamre Sveen (25 år, Skedsmo) er leder av Rødt Akershus og står på 3. plass på Stortingsvalglista. Han arbeider som trallebetjent på Gardermoen, hvor han også er verneombud. liv kan ikke bli styrt av hva noen bedriftseiere tror de kan tjene mest penger på. Vi må bytte ut dagens system med en demokratisk sosialisme der også økonomien og arbeidslivet er underlagt demokratisk styring. Rødt Nytt Akershus 2009 EUs tjenestedirektiv EUs tjenestedirektiv er en direkte oppfordring til sosial dumping. Det vil gjøre det helt lovlig for et selskap å operere i EU/EØS-området etter de lover og lønnsreguleringer som gjelder i det landet hvor det har sitt hovedkontor. Det vil si at et rumensk selskap vil kunne operere i Norge etter rumenske lover og rumensk lønnsnivå. Rødt vil ha norsk lønnsnivå i Norge. Statsråd Anniken Huitfeldt (Ap) fra Jessheim stemte for EUs tjenestedirektiv, sammen med resten av Aps statsråder i regjering. Sverre Myrli, som står på 2. plass på Arbeiderpartiets Akershus-liste i årets stortingsvalg, brukte mye tid og energi på å argumentere for tjenestedirektivet. Rødt har alltid vært for norsk veto mot EUs tjenestedirektiv. 6-timersdag Rødt vil at normalarbeidsdagen skal kortes ned til 6 timer, og vi vil at det skal gjøres uten at folk går ned i lønn. Dette vil føre til et mer inkluderende arbeidsliv og færre uføretrygda. Det vil dessuten normalisere arbeidssituasjonen for svært mange som nå er deltidsarbeidende. Rødt vil fjerne all lønnsdiskriminering knytta til kjønn, samt bekjempe lønnssystemer som fører til individuelle, personlige tillegg. Rødt trenger deg! Ta kontakt med Anders Hamre Sveen Tlf E-post: Rødt Nytt Akershus Osterhausgata Oslo Konto: Telefon E-post: Redaktør: Anders Hamre Sveen Opplag: Trykkeri: Nr1Trykk Om ikke annet er oppgitt tilhører bildene avisa. Stem Rødt!

3 Rødt Nytt Akershus 2009 Fritt Palestina Da Israel gjennomførte det ene massive angrepet etter det andre mot sivilbefolkningen på den palestinske Gazastripa, reagerte store deler av det norske folk med å ta til gatene for å vise sin avsky mot Israels terror. Gaza er verdens tetteste befolka område. I forkant av angrepet på Gaza ( ) hadde Gaza allerede vært utsatt for en brutal blokade, som blant annet har ført til massiv underernæring blant de palestinske barna i dette området. Israels forrige statsleder Ehud Olmert har hovedansvaret for massakrene på Gazastripa, samt Israels krigsforbrytelser under angrepet mot Libanon i Ehud Olmert hører hjemme i Haag, på tiltalebenken, tiltalt for krigsforbrytelser. Regjeringa må stoppe investeringene i Israel. Boikott israelske varer! Ida Søbye (24, Lørenskog) arbeider som hjelpepleier. Hun skal begynne å studere til førskolelærer til høsten, og står på 12. plass på stortingslista til Rødt Akershus. Det er trist at Rødt, som vil hente soldatene hjem fra Afghanistan, ikke er representert på Stortinget, og at Stortinget derfor er enstemmige på at soldatene skal bli i Afghanistan. Julie Nordby Egeland (19, Bjørkelangen) begynner på studier til høsten. Hun står på 8. plass på stortingslista til Rødt Akershus. 3 Krigsprofitøren Doktor Død Norge på Kjeller Regjeringa elsker å framstille Norge som en fredsnasjon. Men dette er ikke sant. Norge økte våpeneksporten til over 3 milliarder kroner i Det gjør oss til verdens største våpeneksportør i forhold til folketallet. Det aller meste selger vi til USA. Vi har ingen kontroll med videresalget av det vi eksporterer til NATO-land. Blant sannsynlige endestasjoner for norske våpen er Israel, Saudi-Arabia og Irak. Det norske oljefondet gjør store investeringer i Israel. Dette hjelper Israels regjering til å skaffe penger til krigføring. Vi har også hjulpet Israel mye mer direkte. Det var et norsk selskap som, med den daværende regjeringas stilltiende samtykke, skaffa Israel det tungtvannet som landet trengte til å utvikle sine egne atomvåpen. Dette ble gjort i strid med alle gjeldende FN-konvensjoner. Det er umulig å si hvor mye av jævelskapen som regna over Gaza i vinter som er utvikla på Kjeller, eller er delvis produsert i Norge. I Norge var det bare FrP og Siv Jensen som åpent forsvarte Israel sin terrorkrig mot Gaza. Men i Stortinget sin praktiske politikk er det enstemmighet om hennes linje. Krigen i Afghanistan 1. juli 2001 informerte USA Pakistan om at USA ville invadere Afghanistan i oktober. Altså drøyt to måneder før flykapringene og angrepene i USA 11. september og krigen mot terror ble gitt som offisiell begrunnelse. Før dette forhandlet USA med Taliban om oljerørledninger gjennom Afghanistan, men forhandlingene brøt sammen. Det første USA forhandlet om med regjeringen som ble innsatt etter invasjonen, var oljeledninger. Det sittende regimet har nettopp vedtatt nye lover som bl.a. tillater voldtekt innenfor ekteskapet og som ikke står særlig tilbake for Taliban i kvinnefiendtlighet. Etter åtte år med okkupasjon har analfabetismen i Afghanistan økt betydelig. Amnesty International anklager Norge og andre ISAFland for å være medansvarlig for tortur ved å utlevere fanger til afghanske myndigheter. Norge har siden 2003 brukt store ressurser på å trene opp flere tusen afghanske politifolk og høyere offiserer. Forsvarets Forskningsinstitutt er ikke den mest kjente institusjonen i Akershus. Men i motsetning til annen forskning har de fått stor øking i bevilgningene sine og har nå større inntekter enn f.eks. UMB (tidligere Landsbrukshøyskolen på Ås). Så forsker ikke FFI på "uviktige" ting som mat og miljø, men på død og fordervelse. Det er også for Stoltenberg sin regjering prioritet nummer en. Hva gjør FFI med 665 millioner og 685 ansatte? Vi prøvde å spørre informasjonsavdelingen, men ut over allmenne fraser på hjemmesidene var det bråstopp. Den konkrete delen av forskningsplanen er hemmelig og bare ytterst få av de over 100 forskningsprosjektene klarte vi å finne ut hva handlet om. Noe har vi sporet opp: FFI var premissleverandør for regjeringen når de skulle velge kampfly. FFI skryter selv av sitt tette samarbeid med amerikansk våpenindustri og fant helt overraskende at deres nære samarbeidspartnere hadde det beste kampflyet. Programmerbar ammunisjon og våpensystemer for fly og båter er et satsingsområde. Hvor blir dette testet og brukt? Våpensystemet Protector fra Kongsberg dreper flest, mener amerikanske soldater i Irak (US Army sin hjemmeside). Om dette er et resultat av forskning på Kjeller vet vi ikke, men at FFI er involvert er sannsynlig. Instituttet representerer Norge i NATOs teknologiske samarbeid og har et utstrakt samarbeid med andre land, står det i årsberetningen. På spørsmål om hvem det samarbeides med nevnes NATOkomiteer, USA og noen andre NATO-land. Israelske bomber over Gaza? Vi spør: Deltar FFI i noen felles fora med israelske forskere eller israelsk våpenforskning/ industri? Finnes det noen felles forskningsprosjekter med Israel? Har Israel noen tilgang til forskningsresultatene på Kjeller? Svaret er unnvikende. FFI viser til samarbeidsprosjektene i NATO og sier videre: Hvem som deltar i disse grupperingene må nesten de respektive sekretariater gjøre rede for selv. FFI gir altså inntrykk av at de ikke vet hvem som deltar i arbeidet og kan ikke avkrefte at de forsyner Israel med teknologi som brukes til terror mot palestinerne. Boikottforslag i Ski Foto: StockXchange Vestlige kolonisatorer har alltid forklart sine kriger og overgrep i fattige land med at de skal spre sivilisasjon. Norge er ikke i Afghanistan for å skaffe kvinnene skoler eller å spre demokrati. Vi er der for å hjelpe USA med militære støttepunkter de trenger i sin kamp for kontroll med olja og sin rolle som verdenshersker. Norske ungdommer blir sendt til Afghanistan for å drepe og å dø for USA sine supermaktsinteresser. Rødt vil hente soldatene hjem. - På grunn av Veolias engasjement med Jerusalem Light Railway ble det satt i gang mange forskjellige former for aksjoner rundt omkring i Norge for å tvinge firmaet til å si opp avtalen. I Ski kjørte vi i Rødt det som en interpellasjon, forteller Odd Klunderud, Rødtrepresentant i kommunestyret i Ski. Interpellasjonen ber kommunen endre sine innkjøpsog anbudsbestemmelser, slik at firmaer som tar oppdrag fra okkupasjonsmakter, eller på annen måte handler i strid med det som er fastslått i folkeretten, verken skal få delta i anbudskonkurranser eller levere varer og tjenester til kommune/fylkeskommune. - Saken kommer nå tilbake til kommunestyret når administrasjonen har sett på de juridiske aspektene. Vi Odd Klunderud håper da å få vedtatt etiske retningslinjer overfor firmaer som kommunen inngår avtaler med. Interpellasjonen hadde et eget punkt som gikk spesifikt på Veolias engasjement. Dette kan vi med glede trekke da Veolia, etter massivt press, har trukket seg fra hele prosjektet. Dette viser at det nytter å bry seg, og det viser hvor viktig det er at Rødt er representert, sier Klunderud.

4 4 Rødt Nytt Akershus 2009 Miljøskandalen i Bunnefjorden - Giftdumpingen i Oslofjorden er nå inne i sin siste fase. Det bløte slammet bombarderes med 900 kubikkmeter sand av gangen. Oslo Havn og Statens Forurensningstilsyn (SFT) kaller det tildekking. Dette forteller Are Dammann og Elin Leer-Salvesen fra Innbyggerinitiativet på Nesodden. Her følger historien om miljøskandalen. Politikerne ble lurt trill rundt. Prosjektet skulle gjennomføres raskt med beste teknologi. De giftige massene skulle føres ned til et søkk i sjøbunnen uten å være i kontakt med vannmassene, og så forsegles. Det skulle ikke være noen spredning fra deponeringen. Etter tiltak skulle sjøbunnen være ren (SFT klasse II) og spredningen fra massene i havna skulle reduseres med inntil 96%. Det ble sagt at landdeponering ville bli mye dyrere, ta mye lenger tid og at massene ville oppta verdifull plass fra spesialavfall. Alt dette var galt. Det var flertall mot prosjektet både i Oslo bystyre og Nesodden kommunestyre helt fram til høsten Da tok SFT fram sitt siste trumfess. Daværende SFT-direktør Håvard Holm gikk ut i media og stilte opp på møter med følgende kraftsalve: Hvis dere ikke bestemmer dere nå, blir det ingen opprydding overhodet! Partiene snur Det virket: Oslo bystyre snudde. Nesodden kommunestyre avholdt høringsmøte. Her ble både fromme løfter og trusler gjentatt av SFT, Oslo Havn og deres fremste støttespiller generalsekretær Tore Killingland fra Naturvernforbundet. Flertallet snudde på møtet, og godkjente reguleringsplanen. Siden har SFT og Miljøverndepartementet neglisjert alle advarsler og presset prosjektet igjennom på tross av at alle løfter og forutsetninger er brutt mail og et opprop om stans underskrevet av 78% av alle politiske partier i de ni kommunene som grenser til Indre Oslofjord samt Bellona, Greenpeace, Norges Miljøvernforbund, Norges Fiskarlag, Norges Velforbund Are Dammann og Elin Leer-Salvesen fra Inbyggerinitiativet på Nesodden. og 35 organisasjoner, ble avfeiet. SFT har latt en liten håndfull aktører ha full kontroll med prosjektet hele veien uten noen tredjepartskontroll. Det er de samme personene som har laget alle forprosjekter, konsekvensutredninger, måleprogram. De har selv foretatt målingene og skrevet overvåkningsrapportene. Kontrollene av NGI (Norges Geotekniske Institutt) sine rapporter over spredning ble foretatt av SFTs Marie Nordby, som samtidig satt i styret for NGI. SFT avviste alle anklager om inhabilitet med at Nordby selv visste når hun skulle skifte hatter. Mer forurensning I dag ser vi det sørgelige resultatet av SFTs råkjør: Nå viser det seg at sjøbunnen i havna er vel så forurenset som før tiltak. De har altså ikke oppnådd noe annet enn å forurense ytterligere ved å rote rundt i farlige miljøgifter med grabb i tre år. I deponiet er det dokumentert ved hjelp av ekkolodd at store mengder slam er forsvunnet. Ikke så rart ettersom SFT så igjennom fingrene med at tillatelsen ble brutt og massene ble iblandet store mengder vann (noe NIVA sterkt advarte mot) og pumpet ned med trykk. Konsekvensene av dette for fisken, for fjorden og for oss er det for tidlig å si noe om, avslutter Dammann og Leer- Salvesen. - Men at kommende generasjoner får i seg mer tungmetaller og hormonhermere som følge av miljøvernmyndighetenes manglende gangsyn, er hevet over tvil. SFTs dobbeltrolle - Rødt på Nesodden har hele tida vært imot deponiet og reguleringen, sier Geir Christensen, formannskapsmedlem og 1. kandidat for Akershus. - Dette er historien om hvordan både forskningsinstitusjonene og partiene ble lydige redskaper for prosjektet og lot dem spre gift i havvannet, med konsekvenser vi enda ikke overskuer. - SFTs rolle her er tvilsom. I stedet for å føre tilsyn har de fungert som talerør for Oslo Havns kommersielle interesser, og ble tilmed med som tiltakshavere (!) ved å spytte inn over 100 millioner i prosjektet. Og mens SV på Nesodden har vært blant de viktige kreftene i kampen mot giftdumping har regjeringen og miljøvernminister Solheim sittet med ansvaret. De har nektet å etterkomme lokale krav om stans og er derfor sentrale i maktspillet på feil side, sier Christensen. - Dette viser dessverre at i posisjon er ofte partiprogrammet mindre verdt enn å tilfredsstille makta. Kollektivtrafikken - vilje til snuoperasjon? Av Valentina Soto I lang tid har et samlet fylkesting i Akershus økt prisene på kollektiv transport, og neglisjert vedlikehold og forbedring av kollektivtransporten. Dersom man ønsker at folk skal ta i bruk og prioritere kollektiv transport, så er man nødt til å gjøre det til det mest økonomisk lønnsomme og lettvinte framkomstmiddelet. Med tanke på alt man i dag vet om menneskeskapte klimaendringer, er det en skandale at politikerne ikke er villige til å gjøre mer for å minske utslippene fra trafikken. Av hensyn til miljøet er vi nødt til å forandre på dagens bilbaserte trafikksystem. Dagens samferdselspolitikk bygger på at det er mulig å bygge seg ut av bilkøene. Ved økt bruk av kollektiv transport vil køene bli redusert. T-banen forringer ikke luftkvaliteten slik alle bussene og bilene som er blitt satt opp til å erstatte det dårlige tilbudet gjør. T-banen reduserer reisetiden drastisk sammenliknet med for eksempel bybane, siden den ikke må gå i trafikkerte gater. Ifølge Aksjon for Drift av Kolsåsbanen har reisetiden fra Jar til Jernbanetorget med trikk nr 10 økt med 40%. Fra Kolsås til Majorstua har reisetiden økt med 62% på grunn av buss-for-bane-ordningen. Undersøkelser har også vist at folk generelt foretrekker bane fremfor buss. For Rødt er oppgraderingen til metrostandard viktig. Forlengelse av T-banen til Kolsås og Ahus i Lørenskog må kommer i gang straks. Utbyggingen av samferdselen må være basert på samfunnsnytte og ikke på maksimering av profitt. God kollektiv transport er noe samfunnet har behov for, ikke noe private selskaper skal tjene penger på. Under den sittende regjeringen, som under Bondevik II, har de private i Valentina Soto (24, Bærum) er født i Norge. Hun har chilenske foreldre. Hun er 1. vara for Rødt i Bærum kommunestyre og står på 4. plass på Rødts stortingsliste i Akershus. økende grad overtatt arbeidsoppgaver. Regjeringen har brukt mange hundre millioner bare på å bygge opp private aktører for å drive bygging og vedlikehold av jernbanen. Regjeringen har til og med tatt i bruk mer private løsninger enn Bondevik II-regjeringa gjorde på dette området. Et markedsliberalistisk anbudssystem vil gjøre at fortjenesten ligger i å gjøre minst mulig av det du har forpliktet deg til å gjøre for å spare inn penger. Ikke en gang etter det togkaoset som var i England etter privatiseringen og konkurranseutsettingen der har man lært noe her i Norge. Sammenliknet med mange andre land har Norge mye ressurser. Det er klart at vi kan få på plass et moderne og framtidsrettet kollektivtilbud her i landet dersom det bare er politisk vilje til å ta de nødvendige grepene. Stem Rødt!

5 Rødt Nytt Akershus Leilighet til ? Høres det ut som en drøm? Det er bare priser tilsvarende det som ble betalt for borettslagsleiligheter (3-4 rom) fram til 1980-tallet. Da hadde vi prisregulering og sosial boligbygging. Vi kan lett gjenreise slike boligpriser i Norge. Vi må bare erstatte det ufrie monopolmarkedet vi har i dag med sosial boligbygging og prisregulering. I pressområder er boligmangelen (monopolsituasjonen) en mulighet for å skape kunstig høye priser og kalle det markedspris. I Oslo/ Akershus kan et fåtall bolighaier gjennom det ufrie markedet suge ut millioner av alle som må ut på boligjakt. Vi vil ta makten fra dem og få mange boliger ut av markedet. Vi vil at boligsøkende og beboere skal bestemme over boligpolitikken sammen med folkevalgte organer. For å få oss ut av gjeldsslaveriet og løse boligmangelen raskt vil Rødt: Av Gro Live Fagereng I Akershus, et av våre minste fylker, pendler vi lengst og mest. Stikkord her er sovebyutbygging, med lange avstander fra bolig til jobb, butikker, skoler, sjukehus og andre viktige institusjoner. Dette er rovdrift på: Naturen. I Akershus står transportsektoren for rundt 70 % av de forurensende utslippene. I følge Naturvernforbundet må vi redusere disse utslippene dramatisk dersom klimakatastrofene skal avverges. Våre sosiale liv. Dersom vi må plusse på en 8 timer lang arbeidsdag med mer enn to timers reising, samt henting og bringing Husbanken. Det innebærer langsiktige lån til lav rente maks 4 %. Det skal ytes lån til infrastruktur. Moms-fritak på boliger med en rimelig standard. Kommunene skal ha ansvaret for å framskaffe rimelige boligtomter. De skal tilrettelegge arealer og bygge ut vann, kloakk og infrastruktur. Boligene må prisreguleres slik at de også blir billige for kjøper nummer 2, 3 osv. og ha mekanismer som stopper betaling under bordet. Det innføres rett til bolig med rimelig standard lignende det Husbanken har definert. Kommuner som ikke kan skaffe boliger får etableringsstopp. Det gjeninnføres husleirereguleringslov som sikrer lave husleier på utleieboliger. av barn, blir det ikke mye igjen av døgnet. På Nesodden har Rødt lansert visjonen om «den gangbare bygda», som en ny norm for arealplanlegging. Det handler kort og godt om å legge til rette for at man skal ha alle livsnødvendigheter innafor en radius på 800 meter. Boliger, arbeidsplasser, skoler, barnehager, butikker, kafeer osv. skal finnes i nærmiljøet. På Nesodden er nøkkelen til dette å bremse drabantutbygging, samt legge til rette for utvikling av lokalt næringsliv. Dersom vi fikk til lokale arbeidsplasser som gjorde at bare halvparten av våre 5000 Oslo-pendlere valgte å jobbe på Nesodden, ville det være en miljømessig og sosial Derfor koster bolig skjorta Fram til 1986 ble det drevet en omfattende sosial boligbygging i Oslo og Akershus etter press fra arbeiderbevegelsen. Da ble endringene til såkalt fritt boligmarked "Fritt marked" Markedspris for tomt, samt full pris for vann og kloakk kr ,- Utbygging kr ,- Profitt til utbygger/investor 25% kr ,- Skatt til staten. 25% moms. kr ,- Gro Live Fagereng (24, Nesodden) er første vara for Rødt til kommunestyret på Nesodden. Hun sitter også i planutvalget. Hun står på 17. plass på Rødt Akershus' stortingsliste. revolusjon. Problemet er at «den gangbare bygda» krever omfattende samfunnsplanlegging. Da kan ikke utviklingen styres av hvor investorer til enhver tid gjennomført. Prisene eksploderte. Her kommer forskjellene for kjøp av en treroms leilighet hvor du må låne det meste, i dagens kroner: Sosial boligbygging (gamle regler) Tomtepris Byggekostnader Skatt Lån Ekspropriasjonspris for tomt og kommunalt subdsidiert vann og kloakk kr ,- Utbygging kr ,- Byggelag eid av boligbyggere/ beboere kr. 0,- Skattefritak for husbankstandard DELSUM: ,- DELSUM: ,- Renter av lån: 1,2 millioner i Lån i husbank 4% kr i 20 år med 8% rente 30 år kr ,- Stoppe sentraliserin- Nå stopper krisa boligbyggingen, kr ,- gen rundt Oslo. Det står boliger tomme andre selv om boligmangelen er like stor. Det viktigste krisetiltaket SUM: ,- SUM: ,- regjeringen må iverk- steder. Staten skal finan- sette er å gjenreise en storstilt Har fritt boligmarked gitt deg frihet til å bo hvor du vil siere et boligprogram for sosial boligbygging. og gjøre hva du vil? billige boliger gjennom For en kortreist hverdag tror det går an å tjene mest penger på å bygge boliger eller kjøpesentra. Vi må rett og slett begynne å tenke mye mer på helheten og demokratisk styring. Nei til ny rullebane på Gardermoen! Ledelsen i OSL og AVINOR har planer om en ny, tredje, rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen. Foreløpig har vi ikke sett noe særlig til motstand på Stortinget. Fra et miljøperspektiv ville det være katastrofalt. Romerikinger er dessuten allerede utsatt for mer enn nok flystøy med dagens trafikknivå. I stedet bør Norge bygge opp moderne høyhastighetsbaner mellom de store byene slik det gjøres i mesteparten av Europa. Oslo til Ski kan være starten på en høyhastighetsbane til København, og utbygginga av nye spor fra Eidsvoll til Hamar en start på en høyhastighetsbane til Trondheim. Åpent brev 28. mai utfordret jeg 1. kandidatene i Akershus til å ta stilling til forslaget om garantiinstitutt for el-biler. Situasjonen for Think er slik at de har produktet, de har lokaler, de har solgt biler. Men har vansker med å få banklån til deler og lønn slik at de kan produsere. Ønsket er en garanti for lån fra kjøpet er gjort til bilen leveres. Ingen offentlig utgift, men en egentlig liten risiko. For Romerike kan dette avgjøre om vi får beholde en framtidsrettet næring. Fremskrittspartiet fant forslaget tåpelig. De ville overlate til markedet å styre industriutviklingen i Norge. Så hvis bankene heller vil fortsette med spekulasjonene sine framfor å investere i næringsutvikling så vil ikke FrP legge fingrene i mellom. Greit bli arbeidsløs med FrP. KrF likte av ukjente grunner heller ikke forslaget og svarte noe svevende om rammebetingelser. Resten av Stortingspartiene svarer ikke et knyst. Er det et uttrykk for at dere som vanlig er enige med FrP, men ikke vil si det høyt? Er el-biler en for liten bagatell til å ofre noen linjer på?hvor er dere, Anniken Huitfeldt, Bård Vegard Solhjell, Dagfinn Sundsbø, Borghild Tenden og Jan Tore Sanner? Geir Christensen

6 6 Rødt Nytt Akershus 2009 Velferden trues av Bård-Kjetil Dahl Bård-Kjetil Dahl (40, Asker) har lang erfaring som tillitsvalgt i Fagforbundet, og står på 5. plass på Rødts stortingsliste i Akershus. De kommunale velferdstjenestene, som ble bygd opp gjennom politiske avgjørelser og arbeiderklassens politiske kamp gjennom et århundre, har i løpet av de siste tiårene vært under sterke angrep. Overnasjonale handelsavtaler har sørga for at stadig mer av kommunale tjenester underlegges markedsøkonomiske prinsipper, som i neste omgang lettere lar seg privatisere og konkurranseutsette. De internasjonale konsernene har ønska flere markeder å operere i, og de har blitt godt hjulpet av de vekslende flertallene av partier på Stortinget som ønsker å redusere mottakere av velferdstjenestene til forbrukere og kunder, og samtidig øke muligheten for store inntekter for private aksjonærer. Det er nødvendig å dra inn ressurser til felleskassa. Men skattesystemet må være rettferdig. Det er det ikke i dag. Det aller rikeste mindretallet må skattes mye hardere. Skatt må være rettferdig Kutt i de kommunale budsjettene og en nedbygging av det offentlige tjenestetilbudet utgjør en svekking av demokratiet. Jo lengre til høyre på den politiske skalaen man kommer, jo større er iveren etter å nøre opp under myten om "ukontrollert offentlig vekst" og farene med dette. Men bruk av skatt for å finansiere de kommunale velferdstjenestene er et effektivt virkemiddel for å omfordele velstand. Rødt vil at folk som har en yrkeskarriere med en relativt lav inntekt, skal ha like store muligheter til medisinsk hjelp, skolegang for sine barn, andre fundamentale velferdstjenester og et sosialt sikkerhetsnett som de med høye inntekter, sparekonto, aksjeutbytte og private forsikringer. Den norske staten er både grådig og gjerrig. Kommunene har blitt tildelt en rekke oppgaver fra staten, men får ikke nok penger til å kunne tilby gode nok tjenester for innbyggerne uten å bryte med de økonomiske rammene som settes av staten. Rødt krever at kommunene må få beholde en langt større del av kommunenes skatteinntekter, samt få økte statlige bevilgninger. Mest mulig av skattepengene til velferd Vi ønsker ikke å bruke av fellesskapets ressurser for å dekke inn de betydelige ekstrakostnadene som følger med privatisering, konkurranseutsetting og outsourcing. Det er også viktig at mulighetene for innsyn og påvirkning i driften av de kommunale velferdstjenestene styrkes betraktelig. En kommunal sektor som er mest mulig fristilt fra det private næringslivet, vil også i mye større grad stå rusta til å kunne tilby gode tjenester, uavhengig av om det er krisetider eller oppgangstider. Pensjon skal være trygghet Stortingets pensjonsforlik er en gigantisk omfordeling fra sliterne til de med god helse og god lønn. Tariffoppgjøret i offentlig sektor gav forliket et skudd for baugen, men Stortinget har fremdeles stø kurs til å omgjøre vår solidariske pensjon til et sparesystem tilrettelagt for privat spekulasjon. Levealderen varierer med hva slags jobb du har. Folk i tunge og underordna yrker dør gjennomsnittlig 10 år før de lengstlevende som for tiden er prester (og antakelig de i det yrke som ligner mest politikere). Sverre Myrli, leder i Akershus Arbeiderparti og pensjonstalsmann, sier at pensjonsforliket er rettferdig. Da syns han at det er rettferdig at han får ti gode pensjonistår mer enn de som jobber i de tyngste yrkene. Rødt synes pensjonsforliket er drepende urettferdig. Det er et mål at alle skal ha like god pensjon som de offentlige ansatte har i dag. Rødt arbeider for at alle skal få minst 66% pensjon etter besteårsregelen. Pensjonen Veto mot post- og datalagringsdirektivet EUs datalagringsdirektiv bryter med viktige prinsipper knytta til personvern. Direktivet innebærer langtidslagring av opplysninger fra privat kommunikasjon gjennom fasttelefon, mobiltelefon og epost. Dersom EUs tredje postdirektiv blir vedtatt, vil det innebære at det bli stor forskjell på leveringshurtighet og pris mellom tettbygde strøk og utkant. Det vil garantert føre til dårligere lønns- og arbeidsforhold for de postansatte. En slik utvikling vil vi ikke ha. Rødt går inn for at Norge legger ned veto mot begge direktivene. Likelønn? skal bidra til sosial utjevning. Pensjonene skal følge lønnsutviklinga ellers i samfunnet uansett når du går av eller hvor lenge du lever. Uførepensjonsutvalget går inn for å erstatte uførepensjon med uførestønad. Dette vil ramme de lavtlønte og de som ikke har helse til å kompensere for levealdersjustering ved å jobbe lenger. Rødt jobber mot at uførepensjon endres til uførestønad. Vi mener at uførepensjonister skal skatte som pensjonister, og ikke som lønnstakere. Uføre skal ikke rammes av levealdersjustering, og uføre skal få beholde sitt behovsprøvde barnetillegg. Siv Jensen laget mye støy rundt at regjeringen nektet å følge opp fagbevegelsens krav om en likelønnspott i tariffoppgjøret. Men FrP skriver ikke et ord om likelønn i sitt program og reiste heller ikke noe forslag til avstemning i Stortinget. De vedla protokollen et ønske om tiltak i etterkant av oppgjøret. Mer velgerfiske enn realiteter. Da RV/Rødts Erling Folkvord satt på Stortinget fremmet han forslag om minstelønn og et kvinnelønnstillegg som til sammen ville koste 3,3 milliarder. Det fikk som vanlig én stemme. Men hadde i alle fall den virkningen at SV fremmet et forslag om 0,5 milliard. Siden RV falt ut har ingen på Stortinget tatt seg bryderiet med å reise forslag om det. Mange snakker om likelønn, men gjøre noe se det krever mer enn klamme omfavnelser. Kutt i kommunale velferdstilbud Stoltenberg skryter av å ha snudd den vanskelige situasjonene for kommunene etter at Bondevikregjeringen kuttet ned kommunenes andel av skattepengene. I 2003, det verste Bondevikåret, var underskuddet for kommunene 17 milliarder. I 2008 var underskuddet for kommunene ca 23 milliarder. Ingen kan drive lenge med underskudd. Hva vil kutt i kommunens tilbud med 23 milliarder bety hos deg? Det må legges til rette for at man skal kunne få barn under utdanning. Det er kjent i dag at mange utsetter det å få barn lenger enn man ønsker og bør rent biologisk. Dette vi gi særlig kvinner større valgfrihet, og ikke minst økonomisk frihet. Det har vært krevende å kombinere rollen som småbarnsmor og sjukepleierstudent. Marte Kristin Langøen (28, Nittedal) er sjukepleier og står på 7. plass på Rødt Akershus sin stortingsliste. Kommunene har i økende grad fått ansvar for å imøtekomme behovene til mennesker som sliter psykisk. Da er det sørgelig å se at pågangen er så stor at Ullensaker krever henvisning og har ventetid for å komme inn på dagsenter og andre tilbud. Gunn Frisholm (54, Ullensaker) arbeider som psykiatrisk sykepleier. Hun står på 15. plass på Rødts stortingsliste i Akershus. Stem Rødt!

7 Rødt Nytt Akershus Voldtektsfare En skole for læring, ikke sortering - Jeg vil våge å påstå at vitnemålet mitt er satt sammen av trynefaktor, tilfeldigheter, flaks og pugg, fra før. Kanskje noe smisk også. Jeg skal heller ikke nekte for at jeg har lært noe, men jeg må ærlig innrømme at i forhold til hvor mange timer jeg har sittet på skolebenken, er kunnskapen jeg sitter igjen med fra tre år på videregående lav, sier Mona Mjøen McKiernan. - Eksamen gir deg jo mulighet til å vise alt du har lært på ett år, eventuelt pugge deg opp til noen gode karakterer? - Når det kommer til eksamen vil jeg si det er tre faktorer som spiller inn: flaks, evnen til å prestere maksimalt på fem timer på hvilken som helst gitt dag, og ehm ja, gode evner til å produsere det kunnskapsløftet krever, svarer Mona. Verken dagens eksamen eller karaktersystem vektlegger kunnskap. De er instrumenter for å sortere deg i forhold til andre elever. Et tall som forteller oss at vi er blant de 20% beste eller de 20% dårligste sier ingen ting om hva du kan. Det store frafallet på videregående er et godt synlig resultat av sorteringssystemet. Om vi har grunnlagskunnskaper nok til å studere matematikk eller engelsk derimot, er konkrete tilbakemeldinger. Det trenger vi. Derfor trenger vi å erstatte dagens karraktersystem med et system som vektlegger hva du kan. Mappevurderinger som er nøye på tilbakemeldinger om kunnskapene dine kan være et sted å starte. Høyre snakker om kunnskapsskolen, men det de sloss for er mer tallkarakterer, konkurranse og sortering av 1. Arbeidsplasser Ungdom er overrepresentert blant de arbeidsledige. Ungdom har ofte deltidsjobber og/eller midlertidige ansettelser, og i krisetider sparkes de yngste først. Rød Ungdom og Rødt vil ha krisepakke for arbeidsplasser. Vi vil iverksette omfattende sosial boligbygging og styrke kommunale omsorgstjenester. 2. Lærlingeplasser I juli stod 630 ungdommer - over halvparten av elevene fra faglinjene - uten lærlingeplass i Akershus. Rød Ungdom og Rødt vil lovfeste retten til lærlingeplass. Ved å øke frikortgrensen til vil vi gjøre den første lærlingetiden skattefri. Mona Mjøen McKiernan er 19 år og nettopp ferdig på Ski videregående skole. Hun er nr 6 på Rødts Stortingsliste og leder i Akershus Rød Ungdom. elever. Det bidrar ikke til mer læring, men til sterkere klasseskiller i samfunnet. En kunnskapsskole har fokus på læring og gode individuelle opplegg for alle elever. Det krever flere lærere og slutt på at skolene blir innsparingsobjekter i en skrantende kommuneøkonomi. KOM PÅ RØD UNGDOMS FEMINISMEFESTIVAL NOVEMBER NORDSETER SKOLE, OSLO - Tallene er usikre, fortsetter hun. Bare ca 10% av alle som har blitt voldtatt anmelder. Når 80% av sakene blir henlagt, er det ikke rart at jenter ikke tør å anmelde. Er det noe man ikke fortjener å få i fleisen etter man har tatt mot til seg og anmeldt, så er det en henleggelse. Dessverre er det også slik at bare 1% blir dømt, så sjansen for å vinne en sak er minimal, noe som selvfølgelig bidrar til at jenter ikke anmelder. - Hva vil Rødt gjøre? - Tre ting, svarer Linda. For det første: Hvis vi forbedrer seksualundervisningen i skolen og snakker om sex og kropp på en realistisk og god måte, vil elevene få et sunnere bilde på seksualitet. Det må snakkes om seksuell trakassering og voldtekt fra tidlig alder, slik at ikke porno og jenteblader er ungdommers seksualundervisning. I tillegg er vi avhengig av holdningskampanjer som lærer unge gutter at nei betyr nei og at kvinner selv bestemmer over sin egen kropp. For det andre er vi avhengig av at flere anmelder. Staten vil ta mer på alvor enn Da må unge jenter møtes på en god måte av politiet. Flere saker må oppklares og flere må dømmes. Strafferammen er høy, men ofte dømmes det etter laveste straff. Vi trenger strengere straffer for voldtekt enn for graffiti! Til sist ønsker 3. Skole Rød Ungdom og Rødt vil ha en skole som baserer seg på læring, ikke sortering. Vi ønsker oss en skole som er tilrettelagt for alle, med færre elever per lærer. Vi er mot dagens urettferdige eksamensordning. Vi vil fjerne dagens karakterer, og erstatte dem med et mer presist vurderingssystem. 4. Miljø I Akershus utgjør forurensing fra veitrafikk over 70 % av klimautslippene. Rød Ungdom og Rødt vil satse på kollektivtrafikk. Vi vil ha den billigere, med flere avganger og færre forsinkelser. Rødt støtter kampanjen for å sette ned månedskortet til 200 kr for ungdom og studenter. - Når man hører at jenter blir voldtatt hvert år skal man være ganske iskald for ikke å bli engasjert, sier Linda Strandmyr. Derfor bør ungdom stemme Rødt Linda Tinuke Thomas Strandmyr (20, Oppegård) arbeider som personlig assistent og er jentepolitisk ansvarlig i Rød Ungdoms sentralstyre. Hun står på 2. plass på Rødt Akershus' stortingsliste. vi at det åpnes en spesialenhet i politiet som tar for seg voldtekt, og jobber med forebyggende og etterarbeid. - Er dette realistisk å gjennomføre? - Absolutt. Voldtekt er det verste overgrepet du kan oppleve som kvinne, og er både psykisk og fysisk ødeleggende for ufattelig mange. Det er en skam at det ikke allerede gjøres større og mer omfattende arbeid mot voldtekt. Når Rødt kommer inn på Stortinget vil vi ta opp disse kravene raskt. Stortinget må få ut fingeren, og innføre en lovfesta rett til lærlingplass, slik at vi yrkesfagelever får den samme retten til utdanning som de som går på allmennfag. Jeg veit at svært mange har store problemer med å få lærlingplass nå om dagen. Vilbjørn Landmark (17, Nes) er elev ved Skedsmo videregående skole. Han går på byggfag, og har planer om å bli murer. Han er dessuten medlem av Romerike Rød Ungdom, fagorganisert i Fellesforbundet og aktiv i LO i Nedre Romerike.

8 Rødt Nytt Akershus Politikerlønn i Ski Flere reagerte da Andre Kvakkestad, som er lokalpolitiker for FrP i Ski, krevde til sammen kroner i tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med politisk virksomhet i Da Ski behandla sitt kommunebudsjett sist høst foreslo Odd Klunderud, som representerer Rødt i Ski, å kutte i utbetalingene til politikerne. Totalt utgjorde Klunderuds forslag til kutt i politikerlønningene i Ski kommune 1,2 millioner kroner. Klunderud sa til Østlandets Blad at det «er en kø av gode formål» som disse pengene burde blitt brukt på istedenfor. Mer demokrati Rødt vil melde Norge ut av EØS, WTO, Schengen og NATO. Rødt er mot norsk medlemskap i EU. Rødt vil at det oftere skal holdes folkeavstemning om viktigere saker, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Rødt vil at stemmerettsalderen for alle valg og folkeavstemninger i Norge skal senkes til 16 år. Rødt arbeider for åpne møter i alle offentlige styringsorgan og utvalg, med unntak for behandling av personsaker. Rødt vil ha full offentlighet om alle styreverv, aksjeposter, økonomiske godtgjørelser og organisasjonsverv for alle politikere i kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og regjeringa. Rødt vil ha økt pressestøtte som sikrer mangfoldet, samt offentlig støtte til nærradiostasjoner. Få helse ut av markedet Sykehusene har fått 3400 nye i administrasjonen og 2500 nye leger på 10 år. I Akershus er sykehusene Stensby, Ski og Blakstad trua av nedlegging. Ahus er overfylt fra det er åpna. Et nytt Follo sykehus blir forsøkt gravlagt. Sylvia Graham (H) og Gunvor Eldegard (Ap) stod på Ski torg forrige valg og lovet Follo sjukehus igangsatt. De løy velgerne rett opp i fjeset. Byråkratiseringen er politisk vedtatt av AP, H og FrP på Stortinget og heter helseforetak. Når helseforetak ble vedtatt betydde det at politisk styring ble avviklet og at sykehusene skulle styres på samme måte som aksjeselskap. Stykkpris og bedriftsstyrer ble innført for å tilrettelegge for konkurranse. Da må sykdom veies og måles og legges ut på anbud. Til det trengs en hær av økonomer og regnskapsmedarbeidere og kontrollører. Det kan internasjonal helseindustri og noen nasjonale helsespekulanter tjene seg rike på. Taperne er offentlige skattekroner og pasientene. Vi som pasienter blir redusert til vare og får stykkpris. Erling på tinget! Rødt sin førstekandidat i Oslo er legendariske Erling Folkvord. For plass på Stortinget kreves ca. 4,5% av stemmene i Oslo. Rødt fikk 5,2% i Oslo ved kommunevalget. Stem Rødt! Stem Rødt! Helse er fellesskapets ansvar Hele foretaksmodellen og helsereformen må avvikles. Vi må få mye mer demokratisk styring av sykehusene, gjennom politisk vedtatte helseplaner, samt økt makt til både pasientene og de ansatte. Tannpleie og optikertjenester må komme inn under folketrygden. Vi må fjerne alle former for brukerbetaling og egenandeler i helsevesenet. Den som er sjuk skal ikke tilføres en ekstrabelastning med skatt på sykdommen! EUs helsedirektiv Det kommer snart et helsedirektiv fra EU, som vil forsterke urettferdigheten i helsevesenet. Dette helsedirektivet åpner opp for mer bruk av helsetjenester utenlands, samtidig som det bare skal være de som har råd til å legge ut for helseutgiftene i forkant som skal få benytte seg av tilbudet. Rødt vil at Norge skal bruke reservasjonsretten, og legge ned norsk veto mot EUs helsedirektiv. En håpløs politiker? Mange synes jeg er håpløs. Ikke bare blir jeg indignert. Jeg sier det høyt. F eks til flertallet i kommunestyret på Nesodden at jeg synes det er opprørende hvor lett de overser behovene til de svakeste blant oss, som multihandikappede barn som her har blitt behandlet usedvanlig dårlig. Og hvor selvhøytidlige de er når de ikke forstår kritik ken av at de samtidig bevilger store økinger i godtg jørelser til seg selv. Slikt ødelegger samarbeidsklimaet må vite. Jeg har et annet problem også. Jeg rødmer når jeg lyver. Som selger på provisjon ville jeg fort blitt fattig. Så dårlig løgner som jeg er, går det an å lure på hva jeg vil på Stortinget. Så ser jeg det heller ikke som min jobb å selge luftslott eller å parfymere dritt. Dessverre handler norsk politikk alt for mye om det. For meg handler politikk om å forandre makt forhold. Å styrke folks innflytelse på bekostning av pengemak t og byråkrati. I det norske politiske miljøet er det faktisk en svim lende radikal og revolusjonær tanke. Er det det for deg? Er det nok bruktbilselgere på Stortinget? Ditt valg! Geir Christensen 1. kandidat for Rødt i Akershus Rødt Akershus stortingsvalgliste Geir Christensen, f Elektromontør, Nesodden 2. Linda Tinuke Thomas Strandmyr, f Personlig assistent, Oppegård 3. Anders Hamre Sveen, f Trallebetjent, Skedsmo 4. Valentina Soto, f Student, Bærum 5. Bård-Kjetil Dahl, f Miljøarbeider, Asker 6. Mona Mjøen McKiernan, f Student/pleieassistent, Ås 7. Marte Kristin Langøen, f Student, Nittedal 8. Julie Nordby Egeland, f Student, Aurskog-Høland 9. Dag Gladmann Sørheim, f Student, Bærum 10. Lill Kvaksrud, f Trafikkonsulent, Nannestad 11. Odd Klunderud, f Transportarbeider, Ski 12. Ida Søbye, f Student/hjelpepleier, Lørenskog 13. Per Ola Breivik Berntsen, f Kartkonstruktør, Eidsvoll 14. Silje Victoria Kleivdal, f Student, Ski 15. Gunn Frisholm, f Psykiatrisk sykepleier, Ullensaker 16. Bjørn Tore Ottesen, f Kundebehandler, Vestby 17. Gro Live Fagereng, f Doktorgradsstipendiat, Nesodden 18. Ivar Fiane-Ingebricson, f Vaktmester, Nes 19. Teresa Latorre, f Lærer, Bærum 20. Fredrik Jansen Egge, f Lærerassistent, Lørenskog 21. Geir Aasen, f Supervisor/mellomleder, Aurskog-Høland 22. Leif Berstad, f Adjunkt, Enebakk

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc

Stem Rødt! Program valgkampen 2009 RØDT. Foto: tsmyther/cc Stem Rødt! Foto: tsmyther/cc Program valgkampen 2009 RØDT Foto: David Muir/CC Krisepakker til folk, ikke banker Festen på verdens børser er over, og det er folk flest som sitter igjen med regningen. Flere

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare»

Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene, de sier «Vi ser ikke at disse spørsmålene er relatert til fylkeskommunen så vi avstår fra å svare» 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel?

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel? Årsmøte i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Marianne Borgen, SVs gruppeleder og leder av bystyrets samferdselsog miljøkomite To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø-

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt

FAGFORBUNDET BÆRUM. fagnytt FAGFORBUNDET BÆRUM fagnytt August/2017 2 Stortingsvalget 2017 Fagforbundet Bærum Bærum sine kampsaker: for: Et trygt arbeidsliv med trygge jobber. Hele, faste stillinger. Økt bemanning i helse- og omsorgstjenestene.

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011.

Jenter og SMERTE og gutter. Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. Jenter og SMERTE og gutter Vitenskapelig forskningsprosjekt på 6. trinn, Jørstadmoen skole, Vinteren 2011. 1 Innholdsfortegnelse Innhold s. 2 Deltagere s. 2 innledning s. 3 Problemstilling s. 3 Begrensninger

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING LANDSMØTET 2017 STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING STORTINGSVALGET 2017 Forslagsnummer: S0100 Linjenummer: 1 Forslagstiller: Mariette Lobo Lokallag: Bjerke, Oslo Dette er et forslag om å endre

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? AdvArSEl! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene raseres?

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm

Sak 2 Hovedkrav. Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag. Dato: sv.no/landsmote #svlm Sak 2 Hovedkrav Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne endringsforslag Dato: 19.03.2017 /landsmote #svlm /landsmote #svlm 1 2 RED1: Ny retning, ny regjering 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer