Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2011var på 45,9 milliarder kroner, sammenlignet med 40,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2011var på 45,9 milliarder kroner, sammenlignet med 40,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010."

Transkript

1 Pressemelding 8. februar 2012 Resultat for fjerde kvartal 2011 Resultat for 4. kvartal og foreløpig årsresultat for 2011 Driftsresultatet for fjerde kvartal 2011 var på 60,7 milliarder kroner, en økning på 42 % sammenlignet med 42,8 milliarder kroner i fjerde kvartal Driftsresultatet for 2011 var på 211,8 milliarder kroner, sammenlignet med 137,3 milliarder kroner i Statoil leverte et rekordhøyt økonomisk resultat, forbedret sikkerheten ytterligere og tok viktige strategiske skritt i 2011, sier Statoils konsernsjef Helge Lund. Produksjonen for 2011 var i tråd med forventningene. Statoil fullførte 41 letebrønner i 2011 og 22 av disse er funn. - Vi har oppnådd sterke leteresultater i 2011, og har økt Statoils ressursbase med mer enn 1 milliard fat. Dette er funn med høyt potensiale i en moden oljeprovins som Nordsjøen og i Barentshavet, og bekrefter potensialet til norsk sokkel, sier Lund. Statoil oppnådde en reserveerstatningsrate (RRR) på 1,17 i 2011, hvorav den organiske RRR var på over 1,0. RRR for olje separat var på 1,45 inkludert effektene av salg og oppkjøp. - Vi har i senere år systematisk styrket vår ressursbase. Vår nåværende ressursbase støtter opp under en fortsatt sterk reserveerstatning i årene framover, sier Lund. Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) gikk ned fra 1,4 i fjerde kvartal 2010 til 0,9 i fjerde kvartal For året som helhet ble SIF redusert fra 1,3 i 2010 til 0,9 i ) Egenproduksjon var på 1,975 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med 1,945 millioner foe per dag i fjerde kvartal Samlet egenproduksjon var 1,850 millioner foe per dag i 2011, sammenlignet med 1,888 millioner foe per dag i Statoil har i 2011 hatt både sterk kontantstrøm fra driften og betydelige inntekter fra strategiske porteføljejusteringer. Porteføljejusteringer i 2011 omfatter sluttføring av nedsalg i Peregrino-feltet og oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh, salg av eierandeler i Gassled, salgsavtale med Centrica vedrørende eierandeler på norsk sokkel, samt oppkjøpet av Brigham Exploration Company. - Gjennom utvikling av Statoils prosjektportefølje og de sterke leteresultatene, har Statoil styrket sin posisjon både på norsk sokkel og internasjonalt, sier Lund. 1) Segmentet Statoil Fuel & Retail ikke medregnet. Resultat for 4. kvartal og året 2011 Driftsresultatet i fjerde kvartal 2011 var på 60,7 milliarder kroner, sammenlignet med 42,8 milliarder kroner i fjerde kvartal Økningen skyldtes hovedsakelig høyere priser for væsker og gass, og en gevinst ved salg av eierandeler, hovedsakelig i Gassled, på 8,5 milliarder kroner. Lavere salgsvolumer både for væsker og gass, samt økte driftsutgifter motvirket delvis økningen i driftsresultatet. Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2011var på 45,9 milliarder kroner, sammenlignet med 40,8 milliarder kroner i fjerde kvartal Justert driftsresultat etter skatt i fjerde kvartal 2011 var på 14,5 milliarder kroner, en økning fra 11,0 milliarder kroner i fjerde kvartal Den effektive justerte skattesatsen var på 68,4 % og 73,0 % i henholdsvis fjerde kvartal 2011 og Resultatet i fjerde kvartal 2011 var på 25,5 milliarder kroner, sammenlignet med 9,7 milliarder kroner i samme periode i Den betydelige økningen skyldtes hovedsakelig høyere driftsresultat og lavere tap på netto finansposter, noe som delvis ble motvirket av økt skattekostnad. Skatteprosenten for kvartalet var på 57,7 %. Statoil betalte 112,6 milliarder kroner i skatt i 2011, sammenlignet med 92,3 milliarder kroner i Pressemelding 4. kvartal

2 Styret foreslår et utbytte på 6,50 kroner per aksje for Til sammenligning var utbyttet på 6,25 kroner per aksje for Utviklingen er i samsvar med retningslinjene for utbetaling av utbytte. Året Endring Endring Driftsresultat (mrd kr) 60,7 42,8 42 % 211,8 137,3 54 % Justert driftsresultat (mrd kr) 45,9 40,8 12 % 179,9 142,8 26 % Periodens resultat (mrd kr) 25,5 9,7 >100 % 78,4 37,6 >100 % Resultat per aksje (kr pr aksje) 8,01 2,99 >100 % 24,76 11,94 >100 % Gjennomsnittlig pris på væsker (kr per fat) % % Gjennomsnittlig gasspris (kr/sm3) 2,25 1,84 22 % 2,08 1,72 21 % Sum egenproduksjon av væsker og gass (1000 fat o.e. / dag) % % Utsikter for året og strategioppdatering Operasjonelle data Året Endring Endring Organiske investeringer for 2012 (eksklusiv oppkjøp og leiefinansiering) anslås til omkring 17 milliarder USD, medregnet kostnader knyttet til våre nye Priser eiendeler fra det nylig gjennomførte oppkjøpet av Brigham Exploration Company. Gjennomsnittlig pris på væsker (USD per fat) 102,8 84,1 22 % 105,6 76,5 38 % Gjennomsnittlig Statoil vil fortsette valutakurs utviklingen (NOK/USD) av den store porteføljen av leteandeler 5,76 og forventer 5,93 å ferdigstille -3 omkring % 40 brønner 5,61 i Samlet 6,05 aktivitetsnivå for -7 % Gjennomsnittlig letevirksomheten pris vil på tilsvare væsker nivået (NOK i 2011 per fat) på rundt 3 milliarder 592 amerikanske dollar, 499 eksklusiv signaturbonuser. 19 % % Gjennomsnittlig gasspris (NOK/sm3) 2,25 1,84 22 % 2,08 1,72 21 % Referanseraffineringsmargin Statoil har som ambisjon at produksjonsenhetskostnaden (USD per fat) fortsatt 1,6 skal ligge i øvre 4,2 kvartil blant -61 sammenlignbare % selskaper. 2,3 3,9-41 % Egenproduksjonen for 2012 anslås å vokse med en årlig vekstrate (CAGR) på omkring 3 % i forhold til faktisk egenproduksjon i Utsatt Produksjon gassproduksjon som følge av verdioptimalisering, kundenes gassuttak, tidspunkt for når ny kapasitet settes i drift, samt driftsregularitet utgjør de viktigste risikoelementene Sum bokført produksjon knyttet av til væsker produksjonsanslagene. (1 000 fat o.e./dag) % % Sum bokført gassproduksjon (1 000 fat o.e./dag) % % For Sum perioden bokført produksjon etter 2012 (1 har 000 Statoil fat o.e./dag) ambisjon om å oppnå en egenproduksjon 1 på 768 over 2,5 millioner 1 % fat oljeekvivalenter i % Sum egenproduksjon av væsker (mboe per dag) % % Viktige Sum egenproduksjon hendelser siden av gass tredje (mboe kvartal per 2011 dag) % % Sum egenproduksjon av væsker og gass Vellykket forretningsutvikling, understreket av Statoils kjøp av Brigham Exploration Company i desember. Dette posisjonerer Statoil for stegvis (1000 fat o.e./dag) % % oppbygging som operatør for eiendeler på land i USA. Optimalisering av porteføljen gjennom salg av eierandeler i Gassled, godkjent av Olje- og Energidepartementet (OED), og salg av eierandeler i tre felt Løfting som ledd i videre strømlinjeforming av porteføljen på norsk sokkel gjennom salgsavtalen med Centrica. Sum løfting Internasjonal av væsker vekst, (1 000 ved fat Statoil o.e./dag) ble tildelt operatøransvar 972 for pre-salt-blokkene og 39-1 og % en partnerposisjon 910 i blokk 22, og 40 i Kwanzaqbassenget -6 % av gass i Angola. (1 000 fat o.e./dag) Sum løfting % % Sum løfting Ytterligere av væsker styrking og gass av ressursene (1 000 fat ved o.e./dag) at avgrensningsbrønnen Espevær økte volumanslagene -2 % i det tidligere Aldous-, nå Johan Sverdrup-funnet. -5 % Produksjonskostnad Produksjonskostnad bokførte volumer (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) 48,4 42,8 13 % 48,4 42,8 13 % Produksjonskostnad egenproduserte volumer (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) 43,1 38,6 12 % 43,1 38,6 12 % Produksjonskostnad egne volumer eksklusive restrukturerings og gassinjeksjonskostnader (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) 42,4 37,9 12 % 42,4 37,9 12 % Pressemelding 4. kvartal

3 GJENNOMGANG AV DRIFTEN Året Endring Endring Statoils samlede bokførte produksjon av væske og gass i fjerde kvartal 2011 var 1,778 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,768 millioner foe per Driftsresultat dag i fjerde kvartal (mrd kr) Samlet egenproduksjon var 1,97560,7 millioner foe per 42,8 dag i fjerde kvartal , % sammenlignet 211,8 med 1,945137,3 millioner foe per 54 dag % i Justert fjerde kvartal driftsresultat (mrd kr) 45,9 40,8 12 % 179,9 142,8 26 % Periodens resultat (mrd kr) 25,5 9,7 >100 % 78,4 37,6 >100 % Økningen i samlet egenproduksjon på 2 % skyldtes hovedsakelig produksjonsoppstart fra feltene Peregrino og Pazflor, produksjonsøkning fra eksisterende Resultat per aksje (kr pr aksje) 8,01 2,99 >100 % 24,76 11,94 >100 % felt, økte eierandeler i flere felt, samt høyere vedlikeholdsaktivitet i fjerde kvartal Økningen ble delvis motvirket av forventet nedgang fra modne felt, Gjennomsnittlig pris på væsker (kr per fat) % % redusert vanninjeksjon på Gullfaks og utsatte gassalg. Gjennomsnittlig gasspris (kr/sm3) 2,25 1,84 22 % 2,08 1,72 21 % Sum Bokført egenproduksjon produksjon, opp av 1 % fra fjerde kvartal 2010, ble påvirket av ovennevnte økning i egenproduksjonen. Gjennomsnittlig negativ effekt av produksjonsdelingsavtalene væsker og gass (1000 fat o.e. (PSA) / dag) var 197 tusen foe per dag i fjerde kvartal 2011, sammenlignet 2 med % 177 tusen foe per dag i fjerde kvartal Den % høyere PSA-effekten i fjerde kvartal 2011 var hovedsakelig et resultat av høyere priser for væsker og gass, som førte til lavere bokført produksjon. Operasjonelle data Året Endring Endring Priser Gjennomsnittlig pris på væsker (USD per fat) 102,8 84,1 22 % 105,6 76,5 38 % Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD) 5,76 5,93-3 % 5,61 6,05-7 % Gjennomsnittlig pris på væsker (NOK per fat) % % Gjennomsnittlig gasspris (NOK/sm3) 2,25 1,84 22 % 2,08 1,72 21 % Referanseraffineringsmargin (USD per fat) 1,6 4,2-61 % 2,3 3,9-41 % Produksjon Sum bokført produksjon av væsker (1 000 fat o.e./dag) % % Sum bokført gassproduksjon (1 000 fat o.e./dag) % % Sum bokført produksjon (1 000 fat o.e./dag) % % Sum egenproduksjon av væsker (mboe per dag) % % Sum egenproduksjon av gass (mboe per dag) % % Sum egenproduksjon av væsker og gass (1000 fat o.e./dag) % % Løfting Sum løfting av væsker (1 000 fat o.e./dag) % % Sum løfting av gass (1 000 fat o.e./dag) % % Sum løfting av væsker og gass (1 000 fat o.e./dag) % % Produksjonskostnad Produksjonskostnad bokførte volumer (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) 48,4 42,8 13 % 48,4 42,8 13 % Produksjonskostnad egenproduserte volumer (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) 43,1 38,6 12 % 43,1 38,6 12 % Produksjonskostnad egne volumer eksklusive restrukturerings og gassinjeksjonskostnader (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) 42,4 37,9 12 % 42,4 37,9 12 % Samlet løfting av væsker og gass var 1,761 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2011, en nedgang på 2 % fra 1,794 millioner foe per dag i fjerde kvartal I fjerde kvartal 2011 var det et underløft på 5 tusen foe per dag, sammenlignet med et overløft på 39 tusen foe per dag i fjerde kvartal Raffineringsmarginen (referansemarginen) var USD 1,6 per fat i fjerde kvartal 2011, en nedgang på 61 % sammenlignet med fjerde kvartal 2010, da raffineringsmarginen var USD 4,2 per fat. Pressemelding 4. kvartal

4 Produksjonskostnaden per foe bokført produksjon var 48,4 kroner for de siste 12 månedene fram til 31. desember 2011, sammenlignet med 42,8 kroner for tilsvarende periode i Basert på egenproduserte volumer var produksjonskostnaden per foe for de to periodene henholdsvis 43,1 kroner og 38,6 kroner. Justerte produksjonskostnader per foe egenproduksjon for de siste 12 månedene fram til 31. desember 2011 var 42,4. Det sammenlignbare tallet for tilsvarende periode i 2010 var 37,9 kroner. Justering av produksjonskostnadene omfatter omstillingskostnader og andre kostnader knyttet til fusjonen regnskapsført i fjerde kvartal 2007 og delvis reversert i fjerde kvartal 2009 og 2010, samt gassinjeksjonskostnader. Økningen i justerte produksjonskostnader per foe er hovedsakelig knyttet til høyere kostnader for felt som har forberedt produksjonsoppstart og gått over i produksjonsøkningsfasen, noe som har ført til relativt høyere kostnad per foe for nye felt som kommer i drift. Leteutgiftene (inkludert balanseførte leteutgifter) i fjerde kvartal 2011 var 5,5 milliarder kroner, sammenlignet med 5,7 milliarder kroner i fjerde kvartal Nedgangen på 0,2 milliarder kroner skyldtes hovedsakelig høyere borekostnader i fjerde kvartal 2010 sammenlignet med samme periode i 2011 som følge av at brønnene som ble boret i fjerde kvartal 2010 var dyrere. Nedgangen ble delvis motvirket av at et høyere antall brønner ble boret i fjerde kvartal 2011 enn i samme kvartal i I fjerde kvartal 2011 ble til sammen ti letebrønner fullført før 31. desember 2011, tre på norsk sokkel og syv internasjonalt. Det ble bekreftet funn i tre brønner, hvorav ett ble gjort på norsk sokkel. I 2011 Samlet bokført produksjon av væsker og gass i 2011 var 1,650 millioner foe per dag, en nedgang på 3 % fra 1,705 millioner foe per dag i Samlet egenproduksjon var 1,850 millioner foe per dag i 2011, sammenlignet med 1,888 millioner foe per dag i Nedgangen i samlet egenproduksjon på 2 % i 2011 sammenlignet med i 2010 skyldtes hovedsakelig redusert vanninjeksjon på Gullfaks, utfordringer hovedsakelig knyttet til stigerør, revisjonsstanser og utsatte gassalg. I tillegg bidro forventede reduksjoner som følge av naturlig nedgang på modne felt og utsatt produksjon i Libya til nedgangen. Nedgangen ble delvis motvirket av produksjon fra nyoppstartede felt, produksjonsøkning på eksisterende felt, og økte eierandeler. Bokført produksjon, som viste en nedgang på 3 % i 2011 sammenlignet med tilsvarende periode i 2010, ble påvirket av ovennevnte fall i egenproduksjonen, samt økt PSA-effekt. Gjennomsnittlig PSA-effekt på bokført produksjon var 200 tusen foe per dag i 2011, sammenlignet med 183 tusen foe per dag i Økningen skyldtes høyere egenproduksjon fra PSA-felt, høyere priser for væsker og gass, som førte til lavere andel bokført produksjon, og endringer i overskuddsandeler for felt i Angola. Samlet løfting av væsker og gass i 2011 var 1,616 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,706 millioner foe per dag i Nedgangen på 5 % skyldes lavere bokført produksjon. I 2011 var det en underløftposisjon på 20 tusen foe per dag, sammenlignet med et overløft på 14 tusen foe per dag i Raffineringsmarginene (referansemarginen) var USD 2,3 per fat i 2011, sammenlignet med USD 3,9 per fat i Leteutgiftene (inkludert balanseførte leteutgifter) i 2011 var 18,8 milliarder kroner, sammenlignet med 16,8 milliarder kroner i samme periode i Økningen på 2,0 milliarder kroner skyldtes hovedsakelig høyere boreaktivitet ettersom det ble boret flere brønner i 2011 enn i I 2011 boret Statoil 41 letebrønner, 25 på norsk sokkel og 16 internasjonalt. Det ble bekreftet funn i 22 brønner 17 på norsk sokkel og fem internasjonalt. Påviste reserver ved utgangen av 2011 var millioner foe, sammenlignet med millioner foe ved utgangen av 2010, en økning på 101 millioner foe. Som følge av revideringer, forlengelser/utvidelser og funn økte påviste reserver med 599 millioner foe i Tilsvarende økning i 2010 var på 526 millioner foe, også da som følge av revideringer, forlengelser/utvidelser og funn. Samlet økning av påviste reserver, medregnet kjøp og salg, tilsvarte 693 millioner foe i 2011, sammenlignet med 538 millioner foe i Reserveerstatningsraten (RRR), som måler påviste reserver som tilføyes til reservebasen (medregnet virkningen av kjøp og salg) i forhold til mengden produsert olje og gass, var 117 % i 2011, sammenlignet med 87 % i Gjennomsnittlig erstatningsrate gjennom tre år, medregnet virkningene av kjøp og salg, var 92 % ved utgangen av 2011, sammenlignet med 64 % i Økningen i 2011 skyldtes positive revideringer av påviste reserver i flere produserende felt, nylig godkjente prosjekter knyttet til feltutvikling og økt utvinning, flere nye brønner i produksjon i skifergassområdene Marcellus og Eagle Ford, og kjøp av oljeforekomsten Bakken i Nord-Amerika. Pressemelding 4. kvartal

5 GJENNOMGANG AV RESULTATENE Driftsresultat Resultat per aksje Periodens resultat NOK milliarder NOK NOK milliarder kv 10 4kv 11 Hele året 2010 Hele året kv 10 4kv 11 Hele året 2010 Hele året kv 10 4kv 11 Hele året 2010 Hele året 2011 Driftsresultatet i fjerde kvartal 2011 var på 60,7 milliarder kroner, sammenlignet med 42,8 milliarder kroner i fjerde kvartal Inntektene ble positivt påvirket av høyere priser på både væsker og gass, urealiserte gevinster på derivater og gevinst ved salg av eiendeler. Lavere valutakurs mellom USD/NOK og høyere driftskostnader motvirket delvis økningen. Varekostnader består i all hovedsak av væskevolumer som Statoil kjøper av SDØE samt fra tredjepart, og viser en økning på 22 % sammenlignet med fjerde kvartal 2010, hovedsakelig som følge av høyere væskepriser målt i norske kroner. IFRS resultatregnskap Året (i milliarder kroner) Endring Endring Driftsinntekter Salgsinntekter 173,9 143,1 22 % 645,6 527,0 23 % Resultatandel fra egenkapitalkonsoliderte selskaper 0,1-0,1 < -100 % 1,3 1,2 8 % Andre inntekter 8,7 0,3 >100 % 23,3 1,8 >100 % Sum driftsinntekter 182,7 143,4 27 % 670,2 529,9 26 % Driftskostnader Varekostnad 82,8 67,7 22 % 319,6 257,4 24 % Salgs- og administrasjonskostnader og andre driftskostnader 20,7 14,9 39 % 73,6 68,8 7 % Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 13,8 12,6 10 % 51,4 50,7 1 % Undersøkelseskostnader 4,8 5,3-10 % 13,8 15,8-12 % Sum driftskostnader -122,0-100,5 21 % -458,4-392,7 17 % Driftsresultat 60,7 42,8 42 % 211,8 137,3 54 % Netto finansposter -0,6-5,0-89 % 2,1-0,4 >100 % Skattekostnad -34,7-28,2 23 % -135,4-99,2 37 % Periodens resultat 25,5 9,7 >100% 78,4 37,6 >100 % Driftsresultatet omfatter visse poster som ledelsen anser for ikke å være representative for Statoils underliggende drift. Ved å justere for disse forholdene har ledelsen kommet fram til justert driftsresultat. Justert driftsresultat er et "non-gaap" begrep som supplerer måletall fra Statoils IFRS-regnskap, og som ledelsen mener gir en bedre indikasjon på Statoils underliggende prestasjoner i perioden og gjør det lettere å vurdere driftsmessige utviklingstendenser mellom periodene. Justert driftsresultat Året (i milliarder kroner) Endring Endring Sum dritsinntekter - justert 169,5 144,6 17 % 640,0 530,2 21 % Pressemelding 4. kvartal Varekostnader - justert 82,9 68,1 22 % 320,3 258,0 24 % Salgs- og administrasjonskostnader

6 IFRS resultatregnskap Året (i milliarder kroner) Endring Endring I fjerde kvartal 2011 var driftsresultatet positivt påvirket av netto gevinst ved salg av eiendeler (8,5 milliarder kroner), høyere virkelig verdi på derivater (5,1 milliarder kroner), underløft (0,1 milliarder kroner), endringer i netto nedskrivninger (1,0 milliarder kroner) og lagereffekter (0,2 milliarder kroner), mens Driftsinntekter andre justeringer (0,2 milliarder kroner) påvirket driftsresultatet negativt. Justert for disse elementene og virkningene av elimineringer (0,2 milliarder Salgsinntekter kroner), var justert driftsresultat på 45,9 milliarder kroner 173,9 i fjerde kvartal 2011, 143,1 som er en økning 22 % på 12 % sammenlignet 645,6 med samme 527,0 periode året 23 før. % Resultatandel fra egenkapitalkonsoliderte selskaper 0,1-0,1 < -100 % 1,3 1,2 8 % Andre I fjerde inntekter kvartal 2010 var driftsresultatet negativt påvirket av endringer 8,7 i netto nedskrivninger 0,3 >100 (0,1 % milliarder kroner) 23,3 og lavere virkelig 1,8 verdi på derivater >100 % (2,3 milliarder kroner), mens overløft (1,0 milliarder kroner), lagereffekter (0,4 milliarder kroner), gevinst ved salg av eiendeler (0,2 milliarder kroner) og Sum andre driftsinntekter avsetninger (3,0 milliarder kroner) påvirket driftsresultatet 182,7 positivt. Justert 143,4 for disse elementene 27 % og virkningene 670,2 av elimineringer 529,9 (0,2 milliarder 26 % kroner), var justert driftsresultat på 40,8 milliarder kroner i fjerde kvartal Driftskostnader Økningen i justert driftsresultat på 12 % fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal 2011 skyldtes i hovedsak høyere priser på både væsker og gass og Varekostnad høyere væskevolumer. Økningen ble delvis motvirket av høyere 82,8 kostnader som 67,7 gjenspeiler det generelt 22 % høyere aktivitetsnivået, 319,6 spesielt 257,4 i Nord-Amerika 24 % der Salgs- Statoil og bygger administrasjonskostnader opp sin virksomhet, og kostnader knyttet til produksjonsavgifter, produksjonsbonuser og avsetninger relatert til omstridt tolkning av PSAavtaler andre i Angola driftskostnader og Nigeria. og Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 20,7 13,8 14,9 12,6 39 % 10 % 73,6 51,4 68,8 50,7 7 % 1 % Undersøkelseskostnader Justerte varekostnader økte med 22 %, noe som hovedsakelig 4,8 skyldtes høyere 5,3 priser på væsker -10 og % gass. 13,8 15,8-12 % Justerte driftskostnader og salgs- og administrasjonskostnader var på 20,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med 17,8 milliarder Sum driftskostnader -122,0-100,5 21 % -458,4-392,7 17 % kroner i fjerde kvartal i Økningen på 15 % skyldtes hovedsakelig høyere aktivitet knyttet til oppstart og opptrapping av produksjonen på forskjellige felt, høyere driftskostnader ved produksjonsanlegg på grunn av høyere aktivitetsnivå og høyere eierandeler. Estimatendringer knyttet til framtidige Driftsresultat forpliktelser, høyere produksjonsavgifter og produksjonsbonuser, 60,7 samt kostnader 42,8 knyttet til Statoils 42 % kjøp av Brigham 211,8 Exploration Company 137,3 bidro også 54 til % økningen. Lavere transporttariffer og lavere kostnader knyttet til avsetning for fremtidig fjerning av plattformer motvirket delvis økningen. U&P Netto Internasjonalt, finansposter som har har mange felt under utvikling og generelt -0,6 en mindre moden -5,0 portefølje -89 av eiendeler, % har et høyere 2,1 kostnadsnivå -0,4 enn U&P >100 Norge, % hvor en større andel av feltene er i stabil produksjon og dermed har relativt sett lavere driftskostnader. Skattekostnad -34,7-28,2 23 % -135,4-99,2 37 % Justerte avskrivninger, amortisering og nedskrivninger var på 13,9 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011, en økning på 11 % sammenlignet med samme periode i Økningen skyldtes i hovedsak at nye felt med høyere avskrivning kom i produksjon, høyere avskrivninger på grunn av høyere eierandeler og Periodens resultat 25,5 9,7 >100% 78,4 37,6 >100 % høyere avskrivning som følge av økt produksjon og opptrapping av produksjonen på eksisterende felt. Økningen ble delvis motvirket av lavere produksjonsenhetsavskrivninger på noen felt som følge av økte reserveanslag. Justerte letekostnader økte med 0,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med samme periode i Dette skyldtes i hovedsak at andelen leteutgifter balanseført i tidligere kvartal og kostnadsført i dette kvartalet var høyere sammenlignet med samme periode i Justert driftsresultat Året (i milliarder kroner) Endring Endring Sum dritsinntekter - justert 168,9 144,6 17 % 639,3 530,2 21 % Varekostnader - justert 82,9 68,1 22 % 320,3 258,0 24 % Salgs- og administrasjonskostnader og andre driftskostnader - justert 20,5 17,8 15 % 74,8 68,0 10 % Avskrivninger, amortiseringer og nedkskrivninger - justert 13,9 12,6 11 % 50,2 45,9 9 % Undersøkelseskostnader - justert 5,6 5,2 7 % 14,2 15,5-8 % Justert driftsresultat 45,9 40,8 12 % 179,9 142,8 26 % Pressemelding 4. kvartal

7 Finansielle data Året Endring Endring Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat per aksje (kr pr aksje) 8,01 2,99 >100 % 24,76 11,94 >100 % Minoritetsaksjonærer (mrd. kroner) -0,5 0,1 < -100 % -0,3-0,4-21 % ROACE justert (siste 12 mnd) 15,3 % 14,5 % 6 % 15,3 % 14,5 % 6 % Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner) 33,7 13,7 >100 % 111,5 80,8 38 % Investeringer brutto (mrd. kroner) 68,2 25,7 >100 % 133,6 84,4 58 % Gjeldsgrad 21,1 % 25,5 % 21,1 % 25,5 % Netto finansposter viste et tap på 0,6 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med et tap på 5,0 milliarder kroner i fjerde kvartal Tapet i fjerde kvartal 2011 skyldtes hovedsakelig en nedskrivning av investeringen i Pernis-raffineriet på 0,5 milliarder kroner, som ble motvirket av en økning i virkelig Net financial verdi items av in rentederivater the fourth quarter på of ,8 milliarder kroner, inkludert Interest i rentekostnadene, Net foreign knyttet til rentestyring Interest av eksterne Net before lån. Renteutgifter Estimated tax på langsiktige Net after obligasjoner, (in NOK billion) banklån og finansiell leasing utgjorde 1,0 milliarder income kroner. Tapet i fjerde exchange kvartal 2010 expense var hovedsakelig tax knyttet til en nedgang effect i virkelig verdi tax av rentederivater på 4,3 milliarder kroner, inkludert i rentekostnadene, knyttet til rentestyring av eksterne lån, som skyldtes en økning i rentesatsen på amerikanske Financial items dollar according i fjerde to kvartal IFRS Renteutgifter på langsiktige 0.7 obligasjoner, banklån (0.1) og finansiell 1.2 leasing utgjorde (0.6) 0,7 milliarder kroner 0.7 i fjerde kvartal 0.1 Finansielle data Året Endring Endring Foreign exchange (FX) impacts (incl. derivatives) (0.1) 0.1 Renteinntekter og andre finansinntekter i fjerde kvartal 2011 viste en gevinst på 0,7 milliarder kroner sammenlignet med en gevinst på 0,4 milliarder kroner Vektet Interest gjennomsnittlig rate (IR) derivatives antall (0.8) (0.8) for samme periode i Gevinsten i 2011 var resultatet av gevinst knyttet til finansinvesteringer, som hovedsakelig gjenspeilet en positiv utvikling i aksjemarkedet utestående Impairment aksjer Pernis i fjerde kvartal. Dette ble motvirket av en 840 negativ valutakursutvikling på våre pengeplasseringer, i 843 tillegg 0.53 til 182 renteinntekter på kortsiktige finansielle Resultat per instrumenter. aksje (kr pr aksje) 8,01 2,99 >100 % 24,76 11,94 >100 % Subtotal Minoritetsaksjonærer (mrd. kroner) -0,5 0 0,1 (0.1) < -100 % (0.3) -0,3(0.2) -0, % Rentekostnadene ROACE justert (siste i fjerde 12 mnd) kvartal 2011, inkludert urealiserte 15,3 % gevinster på 14,5 rentederivatene, % viste 6 % et nettotap på 15,3 1,2 % milliarder kroner, 14,5 sammenlignet % med 6 % rentekostnadene Kontantstrøm Financial items fra excluding i operasjonelle fjerde kvartal FX and 2010, IR derivatives som viste et nettotap på 5,4 0.7 milliarder kroner. 0.0 Forskjellen mellom (1.5) fjerde kvartal (0.8) 2011 og 2010 skrev 1.6 seg 0.8 hovedsakelig fra urealiserte gevinster på rentederivater som brukes i rentestyringen av eksterne lån, og skyldtes en nedgang i den langsiktige rentesatsen på aktiviteter (mrd. kroner) 33,7 13,7 >100 % 111,5 80,8 38 % amerikanske dollar i fjerde kvartal Dette førte til en gevinst på 0,8 milliarder kroner, sammenlignet med et tap på 4,3 milliarder kroner i fjerde kvartal Investeringer brutto (mrd. kroner) 68,2 25,7 >100 % 133,6 84,4 58 % 2010 grunnet en økning i den langsiktige rentesatsen på amerikanske dollar. Gjeldsgrad 21,1 % 25,5 % 21,1 % 25,5 % Justert for valutaeffekter og rentederivater, utgjorde justerte, netto finansposter før skatt et tap på rundt 0,8 milliarder kroner for perioden. Tapet var i hovedsak Exchange rates knyttet til rentekostnader i perioden og lave resultater på finansielle investeringer i fjerde 31 kvartal December 2011, noe 30 som September førte til 2011 en negativ 31 December justert 2010 renteinntekt. I fjerde kvartal 2010 utgjorde netto finansposter, justert for valutaeffekter og rentederivater før skatt, et tap på 0,2 milliarder kroner. USDNOK EURNOK Netto 7.75 Netto Netto Netto finansposter i fjerde kvartal 2011 Rente- valuta- Rente- finansposter Estimert finansposter (i milliarder kroner) inntekter tap/gevinst kostnader før skatt skatteeffekt etter skatt Netto finansposter iflg IFRS 0,7-0,1 1,2-0,6 0,7 0,1 Composition of tax expense and effective tax rate in the fourth quarter of 2011 Effekt av valutaomregning (inklusiv derivater) Before tax -0,1 Tax 0,1 Tax rate After tax Rentederivater -0,8-0,8 Nedskrivning Adjusted earnings Pernis ,5 (31.4) 0,5 68 % 14.5 Adjustments 14.8 (4.1) 27 % 10.8 Net Sum operating justeringer income 0,0-0, ,3 (35.4) -0,2 58 % 0, ,7 Financial Netto finansposter items eksklusiv (0.6) % 0.2 valutatap/-gevinst og rentederivater 0,7 0,0-1,5-0,8 1,6 0,8 Total 60.2 (34.7) 58 % 25.5 Valutakurser 31. desember september desember 2010 USDNOK 5,99 5,84 5,86 EURNOK 7,75 7,89 7,81 Pressemelding 4. kvartal

8 Nedskrivning Pernis 0,5 0,5 Netto Netto Netto Netto finansposter i fjerde kvartal 2011 Rente- valuta- Rente- finansposter Estimert finansposter (i Sum milliarder justeringer kroner) inntekter 0,0 tap/gevinst -0,1 kostnader -0,3 før -0,2 skatt skatteeffekt 0,9 etter skatt 0,7 Netto finansposter eksklusiv iflg IFRS valutatap/-gevinst og rentederivater 0,7 0,7-0,1 0,0 1,2-1,5-0,6-0,8 0,7 1,6 0,1 0,8 Effekt av valutaomregning (inklusiv derivater) -0,1 0,1 Rentederivater -0,8-0,8 Nedskrivning Pernis 0,5 0,5 Sum Valutakurser justeringer 0,0-0,1-0,3 31. desember ,2 30. september ,931. desember ,7 Netto USDNOK finansposter eksklusiv 5,99 5,84 5,86 valutatap/-gevinst EURNOK og rentederivater 0,7 0,0-1,5 7,75-0,8 7,89 1,6 7,81 0,8 Skattekostnaden i regnskapet i fjerde kvartal 2011 var 34,7 milliarder kroner, tilsvarende en effektiv skattesats på 57,7 %, sammenlignet med 28,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010, tilsvarende en effektiv skattesats på 74,4 %. Forskjellen i effektiv skattesats mellom periodene forklares hovedsakelig med Valutakurser kapitalgevinst i fjerde kvartal 2011 med en skattesats som er lavere enn den gjennomsnittlige Inntekter 31. skattesatsen, desember 2011 og inntektsføring 30. september Skatte av utsatt 31. skattefordel desember Inntekter 2010i fjerde Sammensetning kvartal av 2011 skattekostnad som ikke og skatteprosent er inntektsført i fjerde tidligere. kvartal 2011 Forskjellen i effektiv skattesats mellom før skatt periodene er også Skatt påvirket av avsetninger prosent i fjerde kvartal etter skatt 2010 for betingede skatteforpliktelser i Utvikling og produksjon internasjonalt (UPI), og tap på finansposter i fjerde kvartal 2010 med en skattesats som er lavere USDNOK 5,99 5,84 5,86 enn Justert den driftsresultat gjennomsnittlige skattesatsen. 45,9-31,4 68 % 14,5 EURNOK 7,75 7,89 7,81 Justeringer 14,8-4,1 27 % 10,8 Ledelsen gir et alternativt måletall for skatt som ekskluderer poster som ikke er direkte knyttet til den underliggende driften. Justert driftsresultat etter skatt, Driftsresultat 60,7-35,4 58 % 25,3 som ikke omfatter netto finansposter og skatt på netto finansposter, er et alternativt måletall som indikerer Statoils skatteeksponering på den underliggende driften i perioden, og ledelsen mener at dette gir et bedre grunnlag for sammenligning mellom periodene. Netto finansposter -0,6 0,8 >100 % 0,2 Inntekter Skatte- Inntekter Totalt Sammensetning av skattekostnad og skatteprosent i fjerde kvartal 2011 før 60,2 skatt -34,7 Skatt prosent 58 % etter 25,5 skatt Justert driftsresultat 45,9-31,4 68 % 14,5 Justeringer 14,8-4,1 27 % 10,8 Driftsresultat 60,7-35,4 58 % 25,3 Netto finansposter -0,6 0,8 131 % 0,2 Totalt 60,2-34,7 58 % 25,5 Justert driftsresultat etter skatt i fjerde kvartal 2011 var 14,5 milliarder kroner, en økning fra 11,0 milliarder kroner i fjerde kvartal Den effektive justerte skattesatsen var på 68,4 % og 73,0 % i henholdsvis fjerde kvartal 2011 og Justert driftsresultat per segment er vist i tabellen nedenfor. Sammensetningen av Statoils rapporteringssegmenter ble endret på bakgrunn av den nye konsernstrukturen som ble innført 1. januar Se note 3 til kvartalsregnskapet. Justert driftsresultat etter skatt per segment Skatt på Justert Skatt på Justert Justert justert driftsresultat Justert justert driftsresultat (i milliarder kroner) driftsresultat driftsresultat etter skatt driftsresultat driftsresultat etter skatt Utvikling og produksjon Norge 38,2 28,9 9,3 32,0 23,7 8,3 Utvikling og produksjon Internasjonalt 1,6-1,7 3,3 4,1 3,0 1,1 Markedsføring, prosessering og fornybar energi 5,5 4,0 1,4 4,3 2,9 1,3 Fuel & Retail 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,3 Annet 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 Konsern 45,9 31,4 14,5 40,8 29,8 11,0 Netto Netto Netto Netto finansposter i 2011 Rente- valuta- Rente- finansposter Estimert finansposter (i milliarder kroner) inntekter tap/gevinst kostnader før skatt skatteeffekt etter skatt Netto finansposter iflg IFRS 1,3 0,4 0,4 2,1 1,6 3,6 Effekt av valutaomregning (inklusiv derivater) 0,9-0,4 0,5 Rentederivater -6,9-6,9 Nedskrivning Pernis 0,5 0,5 Pressemelding 4. kvartal

9 Periodens resultat var 25,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med 9,7 milliarder kroner i Økningen skyldtes hovedsakelig høyere driftsresultat, som også inkluderer gevinst ved salg av eiendeler på 8,5 milliarder kroner, samt lavere tap på netto finansposter, som delvis ble motvirket av høyere skattekostnader. Skattesatsen for justert driftsresultat i fjerde kvartal 2011 for segmentet U&P Internasjonalt er påvirket av et beløp på 3,8 milliarder kroner knyttet til regnskapsføring av en utsatt skattefordel i USA som ikke er regnskapsført tidligere. Som ledd i allokeringen av kjøpsprisen (PPA) ved oppkjøpet av Brigham Exploration Company, ble det regnskapsført en utsatt skattegjeld på 8,7 milliarder kroner. Som følge av at denne utsatte skattegjelden ble regnskapsført, kunne utsatte skattefordeler i andre deler av virksomheten i USA som tidligere ikke kunne reflekteres i regnskapet, bokføres i denne perioden. Regnskapsføringen av denne utsatte skattefordelen reduserte skattesatsen for U&P Internasjonalt i fjerde kvartal Avsetningen per aksje basert på periodens resultat var på 8,01 kroner i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med 2,99 kroner per aksje i fjerde kvartal Året 2011 Driftsresultatet for året 2011 var 211,8 milliarder kroner, sammenlignet med 137,3 milliarder kroner i 2010, en økning på 54 %. Driftsresultatet ble positivt påvirket av høyere priser på både væsker og gass, urealiserte gevinster på derivater og gevinst ved salg av eiendeler hovedsakelig relatert til salg av andeler i Peregrino-feltet og Kai Kos Dehseh-feltet, samt nedsalget i Gassled i Lavere salgsvolumer for både væsker og gass, høyere driftskostnader og netto nedskrivninger motvirket delvis økningen i driftsresultatet. Varekostnaden økte med 24 % i 2011, hovedsakelig som følge av høyere priser på væsker målt i norske kroner. Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger økte med 1 % i 2011, sammenlignet med 2010, hovedsakelig som følge av høyere avskrivningskostnader fra nye felt som kom i produksjon. Letekostnadene gikk ned fra 15,8 milliarder kroner i 2010 til 13,8 milliarder kroner i 2011, hovedsakelig på grunn av høyere balanseførte letekostnader i 2011 som følge av mer vellykkede boreresultater, og at en lavere andel av tidligere balanseførte letekostnader ble kostnadsført denne perioden. Driftskostnader og salgs- og administrasjonskostnader økte med 7 % fra 2010 til 2011, hovedsakelig som følge av oppstart og opptrapping av produksjonen på forskjellige felt, høyere eierandeler, høyere transport- og prosesseringskostnader og høyere fjerningsestimater. I 2011 hadde endringer i netto nedskrivninger (0,9 milliarder kroner), underløft (2,9 milliarder kroner) og andre justeringer (0,2 milliarder kroner) en negativ påvirkning på driftsresultatet, mens gevinst ved salg av eiendeler (22,6 milliarder kroner), høyere virkelig verdi på derivater (12,0 milliarder kroner), lagereffekter (0,7 milliarder kroner) og reversering av avsetninger (0,6 milliarder kroner) påvirket driftsresultatet positivt. Justert for disse elementene og virkningene av elimineringer (0,1 milliarder kroner), var justert driftsresultat på 179,9 milliarder kroner i I 2010 hadde endring i netto nedskrivninger (4,8 milliarder kroner), lavere virkelig verdi på derivater (2,9 milliarder kroner) og andre avsetninger (0,9 milliarder kroner) en negativ påvirkning på driftsresultatet, mens overløft (1,4 milliarder kroner), lagereffekter (0,6 milliarder kroner) og gevinst på salg av eiendeler (1,3 milliarder kroner) virket positivt på driftsresultatet. Justert for disse elementene og virkningene av elimineringer (0,1 milliarder kroner), var justert driftsresultat på 142,8 milliarder kroner i Økningen i justert driftsresultat på 26 % fra 2010 til 2011 skyldtes hovedsakelig høyere priser på væsker og gass og lavere justerte letekostnader, og ble bare delvis motvirket av lavere salgsvolumer og høyere justerte drifts- og avskrivningskostnader. Justerte driftskostnader og salgs- og administrasjonskostnader økte med 10 % i 2011, sammenlignet med 2010, hovedsakelig som følge av høyere aktivitet knyttet til oppstart og opptrapping av produksjonen på forskjellige felt, høyere transport- og prosesseringskostnader, og høyere eierandeler. Endringer i anslag på fjerning av plattformer, høyere tariffer og produksjonsavgifter og høyere kostnader knyttet til forretningsutvikling, bidro til høyere kostnader. Justerte avskrivninger, amortisering og nedskrivninger økte med 9 % i 2011, sammenlignet med 2010, hovedsakelig som følge av høyere avskrivning fra nye felt og felt som kom i produksjon, i tillegg til påvirkningen på avskrivninger fra endrede anslag på fjerning og permanent nedstenging av plattformer. Økningen ble delvis kompensert av påvirkningen av lavere produksjon og høyere reserveanslag. Justerte letekostnader gikk ned med 8 % i 2011 sammenlignet med 2010, hovedsakelig fordi vellykkede boreresultater førte til at en høyere andel av letekostnadene ble balanseført, og fordi en lavere andel av letekostnadene som var balanseført tidligere ble kostnadsført i 2011 sammenlignet med Netto finansposter viste en gevinst på 2,1 milliarder kroner i 2011, sammenlignet med et tap på 0,4 milliarder kroner i Gevinsten i 2011 skyldtes hovedsakelig en gevinst på valutatransaksjoner på 0,4 milliarder kroner, kombinert med en gevinst på rentekostnader og andre finanskostnader på 0,4 milliarder kroner, som skyldtes en økning i virkelig verdi av rentederivater på 6,9 milliarder kroner knyttet til rentestyring av eksterne lån, som ble motvirket av kortsiktige og langsiktige rentekostnader på 4,7 milliarder kroner og tap på finansinvesteringer på 1,3 milliarder kroner. Tapet i 2010 skyldtes hovedsakelig et tap på valutatransaksjoner på 1,8 milliarder kroner, som ble motvirket av en økning i virkelig verdi av rentederivater knyttet til rentestyring av eksterne lån på 2,6 milliarder kroner. Rentekostnader på langsiktige obligasjoner, banklån og finansiell leasing utgjorde 2,4 milliarder kroner i Rentekostnader i 2011 utgjorde en gevinst på 0,4 milliarder kroner, sammenlignet med et nettotap på 1,7 milliarder kroner i Gevinsten på rentekostnadene i 2011 skyldtes hovedsakelig en økning i virkelig verdi av rentederivater på 6,9 milliarder kroner knyttet til rentestyring av eksterne lån, og er et resultat av nedgangen i rentesatsen på amerikanske dollar i løpet av Tapet i 2010 skyldtes hovedsakelig en økning i virkelig verdi av rentederivater på 2,6 milliarder kroner, som ble motvirket av kortsiktige og langsiktige rentekostnader på 2,9 milliarder kroner. Pressemelding 4. kvartal

10 Skatt på Justert Skatt på Justert Justert justert driftsresultat Justert justert driftsresultat (i milliarder kroner) driftsresultat driftsresultat etter skatt driftsresultat driftsresultat etter skatt Justert driftsresultat etter skatt per segment Utvikling og produksjon Norge 38,2 28,9 9,3 32,0 23,7 8,3 Skatt på Justert Skatt på Justert Utvikling og produksjon Internasjonalt 1,6-1,7 3,3 4,1 3,0 1,1 Justert justert driftsresultat Justert justert driftsresultat Markedsføring, (i milliarder kroner) prosessering og fornybar energi driftsresultat 5,5 driftsresultat 4,0 etter skatt 1,4 driftsresultat 4,3 driftsresultat 2,9 etter skatt 1,3 Fuel & Retail 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,3 Annet Utvikling og produksjon Norge 38,2 0,3 28,9 0,1 0,2 9,3 32,0 0,0 23,7 0,0 0,0 8,3 Utvikling Justert for og valutaeffekter produksjon Internasjonalt på finansinntekten og rentesatsen på derivater, 1,6 utgjorde netto -1,7 finansposter 3,3 før skatt et tap 4,1 på rundt 3,8 milliarder 3,0 kroner for 1,1 året. Konsern Markedsføring, Tapet var i hovedsak prosessering knyttet og til verdipapirer fornybar energi grunnet utviklingen i 45,9 aksjemarkedet 5,5 i 31,4 2011, 4,0 og valutaeffekter 14,5 1,4 på våre pengeplasseringer, 40,8 4,3 29,8 2,9 som medførte 11,0 en 1,3 Fuel lavere & justert Retail renteinntekt i I 2010 utgjorde justerte netto finansposter 0,3 før skatt 0,1 et tap på 1,10,2 milliarder kroner. 0,4 0,1 0,3 Annet 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 Netto Netto Netto Netto finansposter i 2011 Rente- valuta- Rente- finansposter Estimert finansposter Konsern 45,9 31,4 14,5 40,8 29,8 11,0 (i milliarder kroner) inntekter tap/gevinst kostnader før skatt skatteeffekt etter skatt Netto finansposter iflg IFRS 1,3 0,4 0,4 2,1 1,6 3,6 Netto Netto Netto Netto finansposter i 2011 Rente- valuta- Rente- finansposter Estimert finansposter (i Effekt milliarder av valutaomregning kroner) (inklusiv derivater) inntekter 0,9 tap/gevinst -0,4 kostnader før skatt 0,5 skatteeffekt etter skatt Rentederivater -6,9-6,9 Netto Nedskrivning finansposter Pernis iflg IFRS 1,3 0,4 0,4 0,5 2,1 0,5 1,6 3,6 Sum Effekt justeringer av valutaomregning (inklusiv derivater) 0,9-0,4-6,4-5,9 0,5 1,1-4,7 Rentederivater -6,9-6,9 Netto Nedskrivning finansposter Pernis eksklusiv valutatap/-gevinst og rentederivater 2,2 0,0 0,5-6,0 0,5-3,8 2,7-1,1 Sum justeringer 0,9-0,4-6,4-5,9 1,1-4,7 Netto Skattekostnaden finansposter i regnskapet eksklusiv i 2011 var 135,4 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats Inntekter på 63,3 %, sammenlignet med 99,2 Skatte- milliarder kroner Inntekter i 2010, Sammensetning av skattekostnad og skatteprosent i 2011 før skatt Skatt prosent etter skatt valutatap/-gevinst tilsvarende en skattesats og rentederivater på 72,5 %. Forskjellen i effektiv skattesats 2,2 mellom periodene 0,0 skyldes i hovedsak -6,0 kapitalgevinster -3,8 som hadde en 2,7 skattesats som -1,1 var lavere enn den gjennomsnittlige skattesatsen, og at en utsatt skattefordel som ikke tidligere var reflektert i regnskapet, ble bokført i Justert driftsresultat 179,9-129,2 72 % 50,7 Justeringer 31,9-7,8 25 % 24,0 Inntekter Skatte- Inntekter Driftsresultat Sammensetning av skattekostnad og skatteprosent i 2011 før 211,8 skatt -137,0 Skatt prosent 65 % etter 74,7 skatt Netto Justert finansposter driftsresultat 179,9 2,1-129,2 1, % 50,7 3,7 Justeringer 31,9-7,8 25 % 24,0 Totalt Driftsresultat 213,8 211,8-135,4-137, % 78,4 74,7 Netto finansposter 2,1 1,6-80 % 3,7 Totalt 213,8-135,4 63 % 78,4 Justert driftsresultat etter skatt omfatter ikke effektene av netto finansposter og skatt på netto finansposter. I 2011 var justert driftsresultat etter skatt på 50,7 milliarder kroner, en økning fra 42,0 milliarder kroner i samme periode året før. Skattesatsen på justert driftsresultat var på 71,8 % og 70,6 % i henholdsvis 2011 og Justert driftsresultat etter skatt per segment Året Skatt på Justert Skatt på Justert Justert justert driftsresultat Justert justert driftsresultat (i milliarder kroner) driftsresultat driftsresultat etter skatt driftsresultat driftsresultat etter skatt Utvikling og produksjon Norge 150,4 113,2 37,2 111,9 82,8 29,1 Utvikling og produksjon Internasjonalt 16,8 6,9 9,9 13,9 7,3 6,6 Markedsføring, prosessering og fornybar energi 11,2 9,0 2,1 14,8 10,6 4,2 Fuel & Retail 1,9 0,5 1,3 2,2 0,4 1,8 Annet -0,3-0,4 0,1 0,0-0,3 0,3 Konsern 179,9 129,2 50,7 142,8 100,8 42,0 Fourth quarter For the year ended HSE Pressemelding 4. kvartal Total recordable injury frequency Serious incident frequency

11 Resultatet i 2011 var på 78,4 milliarder kroner sammenlignet med 37,6 milliarder kroner i Den betydelige økningen skyldtes hovedsakelig et høyere driftsresultat som ble positivt påvirket av høyere priser på væsker og gass. Gevinst ved salg av eiendeler, høyere urealiserte gevinster på derivater, gevinst på netto finansposter og en lavere effektiv skattesats bidro også positivt til økningen i resultatet. Lavere salgsvolumer av væsker og gass og høyere driftskostnader motvirket delvis økningen i resultatet sammenlignet med Avkastningen per aksje basert på periodens resultat var på 24,76 kroner i 2011, sammenlignet med 11,94 kroner per aksje i Kontantstrømmen var sterk i Kontantstrøm fra underliggende drift var på 243,8 milliarder kroner i 2011, sammenlignet med 190,9 milliarder kroner i 2010, hovedsakelig som følge av høye priser på væsker og gass. I tillegg bidro gevinst ved salg av andeler i Kai Kos Dehseh-feltet i Canada og Peregrinofeltet i Brasil til den sterke kontantstrømmen i Økningen ble delvis motvirket av betaling for kjøpet av aksjer i Brigham Exploration Company. Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE) var 22,1 % for de siste 12 månedene fram til 31. desember I tilsvarende periode i 2010 var avkastningen 12,6 %. Basert på justert resultat etter skatt og gjennomsnittlig sysselsatt kapital, var justert ROACE på henholdsvis 15,3 % og 14,5 % for de to periodene. Statoils styre foreslår for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 6,50 kroner per aksje for For 2010 betalte Statoil et ordinært utbytte på 6,25 kroner per aksje. Pressemelding 4. kvartal

12 UTSIKTER FOR ÅRET Organiske investeringer for 2012 (eksklusive oppkjøp og finansielle leieavtaler), ventes å ligge på rundt 17 milliarder USD, inkludert investeringer knyttet til vår nye eiendel som følge av oppkjøpet av Brigham Exploration Company. Statoil vil fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteandeler og forventer å ferdigstille omkring 40 brønner i Samlet aktivitetsnivå for letevirksomheten vil tilsvare nivået i 2011 på rundt 3 milliarder amerikanske dollar, eksklusiv signaturbonuser. Statoils har som ambisjon at produksjonsenhetskostnaden fortsatt skal ligge i øverste kvartil blant sammenlignbare selskaper. Planlagte revisjonsstanser forventes å ha en negativ påvirkning på produksjonen på rundt 20 tusen foe per dag i første kvartal 2012, hvorav alle er planlagt utenfor norsk sokkel. Totalt er det anslått at revisjonsstansene vil ha en innvirkning på egenproduksjonen på rundt 50 tusen foe per dag for året 2012, hvorav det meste knytter seg til bortfall av væskeproduksjon. Egenproduksjonen i 2012 anslås å øke med en årlig vekstrate (CAGR) på rundt 3 % i forhold til faktisk egenproduksjon i Utsatt gassproduksjon på som følge av verdioptimalisering, kundenes gassuttak, tidspunkt for når ny kapasitet settes i drift samt driftsregularitet utgjør de viktigste risikoelementene knyttet til produksjonsanslagene. For perioden etter 2012 har Statoil en ambisjon om å nå en egenproduksjon på mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter i Det ventes at veksten vil komme fra nye prosjekter i perioden fra 2014 til 2016, og gi en vekstrate på 2-3 % (GAGR) for perioden fra 2012 til En ny bølge av prosjekter ventes å komme i produksjon fra 2016 til 2020, og føre til en økende vekstrate (GAGR) på 3-4 %. Produksjonen i 2013 ventes å ligge på omtrent samme nivå som i Ovennevnte informasjon om framtidige forhold er basert på nåværende oppfatninger om framtidige hendelser, og er i sin natur gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet, ettersom de gjelder begivenheter og avhenger av forhold som ligger fram i tid. RISIKOER ESTIMERT EFFEKT PÅ RESULTATENE FOR 2011 (milliarder kroner) Analysen er basert på aktuell oljepris og USDNOK valutakurs samt estimerte gasspriser og viser 12 måneders effekten av endringer i parametere. Oljepris: + USD 10/fat Gasspris: + NOK 0,50/sm3 Valutakurs: USDNOK +0,50 (Effekt på resultatet eksklusiv finansposter) Effekt på nettoresultatet Effekt på driftsresultat Risikofaktorer Driftsresultatene påvirkes av en rekke faktorer. Størst betydning har de faktorene som påvirker prisen vi oppnår for volumene vi selger. Spesielt omfatter dette prisen på væsker og naturgass, valutakurser, produksjonsvolumer av væsker og naturgass, som igjen avhenger av egne volumer i henhold til produksjonsdelingsavtaler og tilgjengelige petroleumsreserver, samt vår egen og våre partneres ekspertise og samarbeid i forbindelse med utvinning av olje og naturgass fra disse reservene og endringer i vår portefølje av eiendeler grunnet overtakelser og avhendelser. Illustrasjonen viser hvordan visse endringer i råoljeprisene (en erstatning for væskeprisene), kontraktspriser på naturgass og valutakursen mellom amerikanske dollar og norske kroner, dersom de opprettholdes gjennom et helt år, kan påvirke våre driftsresultater. Endringer i vareprisene, valutakurser og rentesatser kan føre til inntekter eller utgifter i perioden, i tillegg til endringer i den virkelige verdien av balanseførte derivater. Illustrasjonen er ikke ment å gi en fullstendig oversikt over risikoforhold som har, eller kan ha, en vesentlig påvirkning på kontantstrømmen og driftsresultatet. En mer detaljert og fullstendig presentasjon av risikoforhold som Statoil er eksponert for finnes i Statoils årsrapport for 2010 og i Annual Report on Form 20-F Finansiell risikostyring Gjennom bruk av derivater og markedsaktiviteter generelt, har Statoil etablerte retningslinjer for å påta seg akseptabel risiko når det gjelder handelspartnere og finansielle motparter. Statoils motpartsrisiko anses å ha en akseptabel risikoprofil. Markedene for kort- og langsiktig finansiering anses for tiden å fungere godt for låntagere med Statoils egenskaper og kredittverdighet. Når det gjelder likviditetsstyringen, vil fokuset være på å finne den rette balansen mellom risiko og avkastning. Mesteparten av selskapets midler er på det nåværende tidspunkt plassert kortsiktig i finansielle instrumenter med en kredittvurdering på minimum A-rating. I samsvar med våre interne retningslinjer for kredittvurdering vurderer vi våre handelspartneres og finansielle motparters kredittrisiko jevnlig, og vi fokuserer spesielt på motparter som anses å ha høy risiko. Vi vurderer vår generelle kredittrisiko til å være tilfredsstillende. Pressemelding 4. kvartal

13 Justert driftsresultat etter skatt per segment Året HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Skatt på Justert Skatt på Justert Justert justert driftsresultat Justert justert driftsresultat (i milliarder kroner) driftsresultat driftsresultat etter skatt driftsresultat driftsresultat etter skatt Utvikling og produksjon Norge 150,4 113,2 37,2 111,9 82,8 29,1 Utvikling Den samlede og produksjon personskadefrekvensen Internasjonalt var 3,9 i fjerde kvartal ,8 sammenlignet med 6,94,4 i fjerde kvartal 9, ,9 7,3 6,6 Markedsføring, prosessering og fornybar energi 11,2 9,0 2,1 14,8 10,6 4,2 Frekvensen for alvorlige hendelser viste en forbedring fra 1,6 i fjerde kvartal 2010 til 1,1 i fjerde kvartal Dersom segmentet Fuel & Retail (SFR) Fuel & Retail 1,9 0,5 1,3 2,2 0,4 1,8 holdes utenfor, var SIF på 0,9 i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med 1,4 i fjerde kvartal Annet -0,3-0,4 0,1 0,0-0,3 0,3 Det var ingen dødsulykker i fjerde kvartal Konsern 179,9 129,2 50,7 142,8 100,8 42,0 Antall oljeutslipp gikk opp i fjerde kvartal 2011 sammenlignet med fjerde kvartal Oljeutslippsvolumet gikk opp fra 3 kubikkmeter i fjerde kvartal 2010 til 12 kubikkmeter i fjerde kvartal Året HMS indikatorer Personskadefrekvens 3,9 4,4 4,4 4,2 Alvorlig hendelsesfrekvens 1,1 1,6 1,1 1,4 Antall utilsiktede oljeutslipp Volum fra utilsiktede oljeutslipp (sm3) Året 2011 Den samlede personskadefrekvensen var 4,4 i 2011, sammenlignet med 4,2 i Frekvensen for alvorlige hendelser viste en forbedring fra 1,4 i 2010 til 1,1 i Dersom segmentet Fuel & Retail (SFR) holdes utenfor, var SIF på 0,9 i 2011, sammenlignet med 1,3 i Det var en dødsulykke i En ansatt i et leverandørselskap som utførte vedlikeholdsarbeid på en bensinstasjon i Riga (Latvia) ble drept i en trafikkulykke. I tillegg ble en mann som arbeidet for et leverandørselskap meldt savnet fra Visund-plattformen i Nordsjøen den 6. oktober. Omfattende søk både på plattformen, i sjøen og på havbunnen rundt plattformen var dessverre resultatløst. Antall oljeutslipp i 2011 var på om lag samme nivå som i 2010, og oljeutslippsvolumet var på 44 kubikkmeter, det samme som i Kontaktpersoner: Investor relations Hilde Merete Nafstad, direktør IR, (mobil) Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, (mobil) Presse Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, (mobil) Pressemelding 4. kvartal

Pressemelding 26. juli 2012. Resultat for andre kvartal 2012

Pressemelding 26. juli 2012. Resultat for andre kvartal 2012 Pressemelding 26. juli 2012 Resultat for andre kvartal 2012 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2012 var på 62,0 milliarder kroner, en økning på 2 % sammenlignet med 61,0 milliarder kroner i andre

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2013

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2013 Pressemelding 7. februar 2014 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2013 Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2013 og kapitalmarkedsoppdatering Statoils driftsresultat for fjerde kvartal 2013 var

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2013

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2013 Pressemelding 25. juli 2013 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2013 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2013 var 34,3 milliarder kroner. Justert driftsresultat var 38,0 milliarder kroner. - Statoil leverte

Detaljer

Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal.

Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal. Pressemelding 8. mai 2012 Resultat for første kvartal 2012 Statoils driftsresultat for første kvartal 2012 var på 57,9 milliarder kroner, en økning på 14 % sammenlignet med 50,8 milliarder kroner i første

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. juli 2015 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 22,4 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 7,2 milliarder kroner

Detaljer

Justert driftsresultat i første kvartal 2011 var på 47,3 milliarder kroner, sammenlignet med 38,9 milliarder kroner i første kvartal 2010.

Justert driftsresultat i første kvartal 2011 var på 47,3 milliarder kroner, sammenlignet med 38,9 milliarder kroner i første kvartal 2010. Pressemelding 4. mai Resultat for første Statoils driftsresultat for første var på 50,7 milliarder kroner, en økning på 28 % sammenlignet med 39,6 milliarder kroner i første. Kvartalsresultatet var hovedsakelig

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. oktober 2015 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 16,7 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,7 milliarder

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2012

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pressemelding 26. oktober 2012 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2012 var på 40,9 milliarder kroner, en økning på 4 % sammenlignet med 39,3 milliarder kroner i

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2013

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2013 Pressemelding 30. oktober 2013 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2013 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2013 var 39,3 milliarder kroner. Justert driftsresultat var 40,4 milliarder kroner. - Statoil

Detaljer

Statoil rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016.

Statoil rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016. Pressemelding 27. oktober 2016 Tredje kvartal 2016 Statoil rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016. Tredje kvartal var

Detaljer

De justerte letekostnadene i kvartalet var 202 millioner USD, en nedgang fra 280 millioner USD i første kvartal 2016.

De justerte letekostnadene i kvartalet var 202 millioner USD, en nedgang fra 280 millioner USD i første kvartal 2016. Pressemelding 4. mai 2017 Resultat for første kvartal 2017 Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 3,3 milliarder USD og et IFRS driftsresultat på 4,3 milliarder USD i første kvartal 2017. IFRS-resultatet

Detaljer

RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2013

RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pressemelding 2. mai 2013 RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Statoils driftsresultat for første kvartal 2013 var 38,0 milliarder kroner. Justert driftsresultat var 42,4 milliarder kroner. - Våre økonomiske

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Pressemelding 4. februar 2016 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 15,2 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 1,6 milliarder

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Resultat for andre kvartal og første halvår 2017

Resultat for andre kvartal og første halvår 2017 Pressemelding 27. juli 2017 Resultat for andre kvartal og første halvår 2017 Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 3,0 milliarder USD og et justert driftsresultat etter skatt på 1,3 milliarder

Detaljer

Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017

Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017 Pressemelding 26. oktober 2017 Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017 Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 2,3 milliarder USD og 0,8 milliarder USD etter skatt i tredje

Detaljer

Justert driftsresultat i andre kvartal 2011 var på 43,6 milliarder kroner, sammenlignet med 36,5 milliarder kroner i andre kvartal 2010.

Justert driftsresultat i andre kvartal 2011 var på 43,6 milliarder kroner, sammenlignet med 36,5 milliarder kroner i andre kvartal 2010. Pressemelding 28. juli 2011 Resultat for andre kvartal 2011 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2011 var på 61,0 milliarder kroner, en økning på 129 % sammenlignet med 26,6 milliarder kroner i andre

Detaljer

Omfattende vedlikehold - solide resultater Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2010

Omfattende vedlikehold - solide resultater Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2010 Pressemelding 3. november 2010 Omfattende vedlikehold - solide resultater Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2010 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2010 var på 28,2 milliarder

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2014

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2014 Pressemelding 29. oktober 2014 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2014 Statoils kvartalsrapport for tredje kvartal 2014 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2014 var 17,0 milliarder kroner, en nedgang fra

Detaljer

Statoils driftsresultat for andre kvartal 2010 var på 26,6 milliarder kroner, sammenlignet med 24,3 milliarder kroner i andre kvartal 2009.

Statoils driftsresultat for andre kvartal 2010 var på 26,6 milliarder kroner, sammenlignet med 24,3 milliarder kroner i andre kvartal 2009. Pressemelding 29. Juli 2010 Høy aktivitet og god drift Statoils kvartalsberetning og regnskap for 2. kvartal 2010 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2010 var på 26,6 milliarder kroner, sammenlignet

Detaljer

Pressemelding. Resultat for fjerde kvartal februar 2017

Pressemelding. Resultat for fjerde kvartal februar 2017 Pressemelding 7. februar 2017 Resultat for fjerde kvartal 2016 Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 1,664 milliarder USD og et negativt IFRS driftsresultat på 1,897 milliarder USD i fjerde

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2014

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2014 Pressemelding 25. juli 2014 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2014 Statoils kvartalsrapport for andre kvartal 2014 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2014 var 32,0 milliarder kroner, en nedgang på 2,3

Detaljer

RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2014

RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 Pressemelding 29. april 2014 RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 Statoils kvartalsrapport for første kvartal 2014 Statoils for første kvartal 2014 var 51,4 milliarder kroner, en økning på 35 % sammenlignet

Detaljer

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2009 var på 34,4 milliarder kroner, sammenlignet med 43,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008.

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2009 var på 34,4 milliarder kroner, sammenlignet med 43,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008. Pressemelding 11. februar 2010 Fortsatt solide leveranser i urolige markeder Statoils strategioppdatering, kvartalsberetning og regnskap for 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009 Statoil presenterer

Detaljer

Pressemelding 4. november FORTSATT STERKE LEVERANSER Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2009

Pressemelding 4. november FORTSATT STERKE LEVERANSER Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2009 Pressemelding 4. november 29 FORTSATT STERKE LEVERANSER Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 29 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 29 var på 28,3 milliarder kroner, sammenlignet

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Pressemelding 6. februar 2015 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014 Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Statoils driftsresultat for året 2014 var 109,5 milliarder

Detaljer

Statoil rapporterer et driftsresultat på 180 millioner USD og et justert driftsresultat på 913 millioner USD for andre kvartal 2016.

Statoil rapporterer et driftsresultat på 180 millioner USD og et justert driftsresultat på 913 millioner USD for andre kvartal 2016. Pressemelding 27. juli 2016 Andre kvartal 2016 Statoil rapporterer et driftsresultat på 180 millioner USD og et justert driftsresultat på 913 millioner USD for andre kvartal 2016. Andre kvartal var karakterisert

Detaljer

SOLIDE LEVERANSER. Pressemelding. 30. juli 2007

SOLIDE LEVERANSER. Pressemelding. 30. juli 2007 Pressemelding 3. juli 27 SOLIDE LEVERANSER Statoil oppnådde et resultat i andre kvartal 27 på 11, milliarder kroner, sammenlignet med 9,8 milliarder kroner i andre kvartal 26. Resultatet for første halvår

Detaljer

Pressemelding 1. august 2008. Rekordresultat og høy produksjon StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 2. kvartal 2008. Resultatoppdatering

Pressemelding 1. august 2008. Rekordresultat og høy produksjon StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 2. kvartal 2008. Resultatoppdatering Pressemelding 1. august 2008 Rekordresultat og høy produksjon StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 2. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for andre kvartal 2008 er påvirket av høy produksjon og

Detaljer

Pressemelding 3. november 2008. God drift - finansiell styrke StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap, 3. kvartal 2008. Resultatoppdatering

Pressemelding 3. november 2008. God drift - finansiell styrke StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap, 3. kvartal 2008. Resultatoppdatering Pressemelding 3. november 2008 God drift - finansiell styrke StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap, 3. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for tredje kvartal 2008 var på 6,3 milliarder kroner, sammenlignet

Detaljer

Statoil leverer et justert driftsresultat på 857 millioner USD i første kvartal 2016

Statoil leverer et justert driftsresultat på 857 millioner USD i første kvartal 2016 Pressemelding 27. april 2016 Statoil leverer et justert driftsresultat på 857 millioner USD i første kvartal 2016 Solid drift finansielle resultater påvirket av lave priser Fortsetter å levere kostnadsreduksjoner

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Pressemelding 27. februar 2007 Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon StatoilHydros resultat for fjerde kvartal 2007 er, som tidligere annonsert, sterkt påvirket av fusjonskostnader og andre kostnader knyttet

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Pressemelding. Solid drift. 17. februar 2009

Pressemelding. Solid drift. 17. februar 2009 Pressemelding 17. februar 2009 Solid drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 4. kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 StatoilHydros resultat for året 2008 var på 43,3 milliarder

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

REKORDHØY INNTJENING OG PRODUKSJON

REKORDHØY INNTJENING OG PRODUKSJON Pressemelding REKORDHØY INNTJENING OG PRODUKSJON Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser 16 Resultat per aksje 35 Periodens resultat 8 14 3 Mrd. kroner 7 6 5 4 3 2 Kroner 12 8 6 4 Mrd. kroner

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Rentenetto 674 519 1 197 Resultat før skatt 821 506 1 034 Resultat etter skatt 591 364 741

Rentenetto 674 519 1 197 Resultat før skatt 821 506 1 034 Resultat etter skatt 591 364 741 Om Kommunalbanken Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i 1926. Bankens hovedmål er å sikre gode lånevilkår

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal

BNkreditt AS. rapport 1. kvartal BNkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall... 6 Resultatregnskap...7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter...11 Erklæring i henhold

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998.

Driftsresultatet økte med 15% fra NOK 309 millioner i 1997 til NOK 356 millioner i 1998. Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. Telex: 79 350 HSHIP. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr: 921 482 957 MVA.

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer