Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal."

Transkript

1 Pressemelding 8. mai 2012 Resultat for første kvartal 2012 Statoils driftsresultat for første kvartal 2012 var på 57,9 milliarder kroner, en økning på 14 % sammenlignet med 50,8 milliarder kroner i første kvartal Statoil økte produksjonen med 11 % og oppnådde høye olje- og gasspriser i første kvartal 2012, noe som ga et sterkt økonomisk resultat for perioden. Produksjonen var som forventet, og våre prognoser for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef Helge Lund. Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal. - Vi fortsatte å sette nye felt i drift og vi økte produksjonen fra eksisterende felt. Dette ga rekordhøy produksjon fra vår internasjonale virksomhet. På norsk sokkel økte vi gassproduksjonen i samsvar med strategien for gassoptimalisering. Vi leverte også stabil oljeproduksjon, som et resultat av vår vellykkede satsing på økt utvinning, sier Lund. Statoil fullførte 12 letebrønner i første kvartal Åtte av disse var funn, noe som gir en funnrate på 67 %. I kvartalet presenterte Statoil tre funn med høyt potensial (high impact-funn) gjort utenfor kysten av henholdsvis Norge, Tanzania og Brasil. Med det videreførte selskapet den vellykkede leteaktiviteten fra I løpet av de siste 12 månedene er det gjort seks high impact-funn. Dette har økt Statoils ressursbase betydelig, og vil styrke reserveerstatningen i årene framover. Statoil leverte en sterk kontantstrøm i kvartalet. Kontantstrømmen fra underliggende drift økte fra 56,4 milliarder kroner i første kvartal 2011 til 70,8 milliarder kroner i første kvartal Siden forrige kvartal har Statoil inngått en samarbeidsavtale med Rosneft, om leting i uutforskede områder i Russland og Norge. Vi har også forhåndsakseptert et kontantbud på alle aksjene i Statoil Fuel & Retail ASA, noe som underbygger selskapets posisjon som et teknologiorientert oppstrømsselskap. Vi fortsetter å utnytte våre konkurransefortrinn for å levere på produksjonsprognosen, som er på over 2,5 millioner foe per dag i 2020, sier Lund. Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 1,2 i første kvartal 2012, det samme som i første kvartal Egenproduksjonen var på 2,193 millioner foe per dag i første kvartal 2012, sammenlignet med 1,971 millioner foe per dag i første kvartal Justert driftsresultat i første kvartal 2012 var på 59,2 milliarder kroner, sammenlignet med 47,2 milliarder kroner i første kvartal Justert driftsresultat etter skatt i perioden var på 16,8 milliarder kroner, en økning fra 11,9 milliarder kroner i første kvartal Effektiv skattesats på justert driftsresultat var 71,6 % i første kvartal 2012, sammnelignet med 74,8 % i første kvartal Periodens resultat var 15,4 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med 16,1 milliarder kroner i første kvartal Reduksjonen skyldtes hovedsakelig inntektsføring av gevinst ved salg av 40 % andel i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh i første kvartal 2011 og høyere skattekostnad, som delvis ble motvirket av økningen i driftsresultatet. Skatteprosenten for kvartalet var 73,3 %, sammenlignet med 68,0 % i første kvartal Første kvartal Året Endring 2011 Driftsresultat (mrd kr) 57,9 50,8 14 % 211,8 Justert driftsresultat (mrd kr) 59,2 47,2 25 % 179,9 Periodens resultat (mrd kr) 15,4 16,1-4 % 78,4 Resultat per aksje (kr pr aksje) 4,75 5,02-5 % 24,76 Gjennomsnittlig pris på væsker (kr per fat) % 592 Gjennomsnittlig gasspris (kr/sm3) 2,26 1,97 15 % 2,08 Sum egenproduksjon av væsker og gass (1000 fat o.e./dag) % Pressemelding 1. kvartal

2 Viktige hendelser siden fjerde kvartal Sterke leteresultater - tre funn med høyt potensial, hvorav Statoil er operatør for to. Høy boreaktivitet i kvartalet, med boring i 22 brønner. Det ble gjort åtte funn, mens endelig vurdering gjenstår for to brønner. Ved utgangen av første kvartal 2012 pågikk det boring i ti brønner. Betydelig tilgang til nye og lovende områder - samarbeidsavtale med Rosneft, som sikrer langsiktig letesamarbeid i store, lovende, uutforskede områder i Barentshavet og Okhotskhavet. Nye leteområder sikret utenfor kysten av henholdsvis Norge, Grønland og Canada. Oppnådd første tilgang til leteområder i Ghana. Fortsatt internasjonal vekst - produksjonsøkning på Peregrino, Pazflor, Marcellus, Eagle Ford og Leismer, produksjon fra det nylig oppkjøpte Bakkenfeltet, og produksjonsstart på dypvannsprosjektet Caesar Tonga i Mexicogolfen én måned tidligere enn planlagt. Viktig industriell videreutvikling på norsk sokkel - IOR-prosjekter økte utvinningsgraden til over 50 %, pre-unitiseringsavtale inngått for Johan Sverdrup-feltet, lansering av nytt driftsområde i Nord-Norge, og godkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD) for Skuld og Åsgard Subsea Compression. PUD for Martin Linge-feltet innsendt av partnerne. Porteføljeforvaltning for å øke verdiskapningen - forhåndsaksept av kontantbud på aksjene i Statoil Fuel & Retail ASA, sluttføring av salget av eierandeler på norsk sokkel til Centrica i april, og tilretteleggelse for uttreden fra West Qurna 2-feltet i Irak. Videre styrking av teknologibasen - lansering av nye riggløsninger for norsk sokkel og kunngjøring av ny teknologistrategi med økt fokus på F&U og IOR. Pressemelding 1. kvartal

3 GJENNOMGANG AV DRIFTEN Statoils samlede bokførte produksjon av væsker og gass i første kvartal 2012 var 1,970 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,765 millioner foe per dag i første kvartal Samlet egenproduksjon var 2,193 millioner foe per dag i første kvartal 2012, sammenlignet med 1,971 millioner foe per dag i første kvartal Økningen i samlet egenproduksjon på 11 % skyldtes hovedsakelig produksjonsoppstart på feltene Peregrino i Brasil, Pazflor i Angola og Gullfaks Sør Brent på norsk sokkel, produksjonsøkning fra flere eksisterende felt, produksjon fra det nylig oppkjøpte Bakken-feltet i USA samt økt gassalg fra feltene Oseberg, Kvitebjørn og Troll på norsk sokkel. Økningen ble delvis motvirket av utfordringer knyttet til stigerør, brønnvedlikeholdsaktiviteter og naturlig nedgang på modne felt. På grunn av bidraget fra IOR-aktiviteter, var imidlertid den naturlig nedgangen fra modne felt forholdsvis lavere enn i tidligere kvartaler. Bokført produksjon, som økte med 12 % sammenlignet med første kvartal 2011, ble påvirket av ovennevnte økning i egenproduksjonen. Gjennomsnittlig negativ effekt av produksjonsdelingsavtalene (PSA) var 223 tusen foe per dag i første kvartal 2012, sammenlignet med 206 tusen foe per dag i første kvartal Den høyere PSA-effekten i første kvartal 2012 var hovedsakelig et resultat av den økte egenproduksjonen og lavere overskuddsandeler for en rekke felt i Også høyere oljepriser som førte til lavere bokført produksjon bidro til den høyere PSA-effekten. Operasjonelle data Første kvartal Året Endring 2011 Priser Gjennomsnittlig pris på væsker (USD per fat) 111,5 100,8 11 % 105,6 Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD) 5,79 5,72 1 % 5,61 Gjennomsnittlig pris på væsker (NOK per fat) % 592 Gjennomsnittlig gasspris (NOK/sm3) 2,26 1,97 15 % 2,08 Referanseraffineringsmargin (USD per fat) 2,9 2,6 12 % 2,3 Produksjon Sum bokført produksjon av væsker (1 000 fat o.e./dag) % 945 Sum bokført gassproduksjon (1 000 fat o.e./dag) % 706 Sum bokført produksjon (1 000 fat o.e./dag) % Sum egenproduksjon av væsker (1 000 fat o.e./dag) % Sum egenproduksjon av gass (1 000 fat o.e./dag) % 732 Sum egenproduksjon av væsker og gass (1000 fat o.e./dag) % Løfting Sum løfting av væsker (1 000 fat o.e./dag) % 910 Sum løfting av gass (1 000 fat o.e./dag) % 706 Sum løfting av væsker og gass (1 000 fat o.e./dag) % Produksjonskostnad Produksjonskostnad bokførte volumer (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) % 47 Produksjonskostnad egenproduserte volumer (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) % 42 Samlet løfting av væsker og gass var 1,955 millioner foe per dag i første kvartal 2012, en økning på 15 % fra 1,700 millioner foe per dag i første kvartal I første kvartal 2012 var det et underløft på 2 tusen foe per dag, sammenlignet med et underløft på 48 tusen foe per dag i første kvartal Referansemarginen for raffinering var USD 2,9 per fat i første kvartal 2012, en økning på 12 % sammenlignet med første kvartal 2011, da referansemarginen var USD 2,6 per fat. Produksjonskostnaden per foe bokført produksjon var 48 kroner for de siste 12 månedene fram til 31. mars 2012, sammenlignet med 43 kroner for tilsvarende periode i Basert på egenproduserte volumer var produksjonskostnaden per foe for de to periodene henholdsvis 43 kroner og 39 kroner. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere kostnader fra felt som i løpet av de siste tolv månedene, forberedte oppstart og økning av produksjonen. Dette førte til relativt høyere kostnad per foe fra nye felt som kom i drift. Pressemelding 1. kvartal

4 Leteutgiftene (inkludert balanseførte utgifter) var 6,0 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med 4,4 milliarder kroner i første kvartal Økningen på 1,6 milliarder skyldtes hovedsakelig økt borevirksomhet med aktivitet i 22 brønner i første kvartal 2012, sammenlignet med aktivitet i 18 brønner i første kvartal Boring av dyrere brønner bidro også til økningen. I første kvartal 2012 ble til sammen 12 letebrønner fullført før 31. mars 2012, syv på norsk sokkel og fem internasjonalt. Det ble bekreftet funn i åtte brønner, fem på norsk sokkel og tre internasjonalt. Pressemelding 1. kvartal

5 GJENNOMGANG AV RESULTATENE Driftsresultat Resultat per aksje Periodens resultat NOK milliarder NOK 3 2 NOK milliarder kv 11 1kv kv 11 1kv kv 11 1kv 12 Første kvartal Driftsresultatet i første kvartal 2012 var på 57,9 milliarder kroner, sammenlignet med 50,8 milliarder i første kvartal Inntektene ble positivt påvirket av høyere priser og høyere salgsvolumer av væsker og gass. Varekostnader består i all hovedsak av væskevolumer som Statoil kjøper av SDØE og av tredjepart, og viser en økning på 41 % sammenlignet med første kvartal 2011, hovedsakelig som følge av høyere væskepriser målt i norske kroner og høyere kjøpsvolumer av olje og gass. IFRS resultatregnskap Første kvartal Året (i milliarder kroner) Endring 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 194,8 145,7 34 % 645,6 Resultatandel fra tilknyttede selskaper 0,5 0,4 16 % 1,3 Andre inntekter 0,1 5,7-98 % 23,3 Sum driftsinntekter 195,4 151,9 29 % 670,2 Driftskostnader Varekostnad 98,6 70,1 41 % 319,6 Salgs- og administrasjonskostnader og andre driftskostnader 21,2 16,4 29 % 73,6 Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 14,6 11,1 32 % 51,4 Undersøkelseskostnader 3,1 3,6-14 % 13,8 Sum driftskostnader -137,5-101,1 36 % -458,4 Driftsresultat 57,9 50,8 14 % 211,8 Netto finansposter -0,5-0,5 5 % 2,1 Skattekostnad -42,1-34,2 23 % -135,4 Periodens resultat 15,4 16,1-4 % 78,4 Driftsresultatet omfatter visse poster som ledelsen anser for ikke å være representative for Statoils underliggende drift. Ved å justere for disse forholdene har ledelsen kommet fram til justert driftsresultat. Justert driftsresultat er et "non-gaap" begrep som supplerer måletall fra Statoils IFRS-regnskap, og som ledelsen mener gir en bedre indikasjon på Statoils underliggende prestasjoner i perioden, og gjør det lettere å vurdere driftsmessige utviklingstendenser mellom periodene. I første kvartal 2012 var driftsresultatet negativt påvirket av lavere virkelig verdi på derivater (1,8 milliarder kroner), mens endringer i overløft-/ underløftposisjoner (0,2 milliarder kroner), lagereffekter (0,4 milliarder kroner) og andre justeringer (0,4 milliarder kroner) påvirket driftsresultatet positivt. Justert for disse elementene og virkningene av elimineringer (0,5 milliarder kroner), var justert driftsresultat på 59,2 milliarder kroner i første kvartal 2012, som er en økning på 25 % sammenlignet med samme periode året før. Pressemelding 1. kvartal

6 I første kvartal 2011 var driftsresultatet negativt påvirket av lavere virkelig verdi på derivater (2.6 milliarder kroner) og endringer i overløft-/ underløftposisjoner (1,7 milliarder kroner), mens gevinst ved salg av eiendeler (5,5 milliarder kroner), reversering av nedskrivninger (0,9 milliarder kroner), lagervirkninger (0,8 milliarder kroner) og reversering av en avsetning knyttet til Cove Point (0,7 milliarder kroner), påvirket driftsresultat positivt. Justert for disse elementene og virkningene av elimineringer (0,1 milliarder kroner), var justert driftsresultat på 47,2 milliarder kroner i første kvartal Justert driftsresultat Første kvartal Året (i milliarder kroner) Endring 2011 Sum dritsinntekter - justert 197,4 151,6 30 % 639,3 Varekostnader - justert 99,1 70,9 40 % 320,3 Salgs- og administrasjonskostnader og andre driftskostnader - justert 21,4 18,0 19 % 74,8 Avskrivninger, amortiseringer og nedkskrivninger - justert 14,6 11,9 22 % 50,2 Undersøkelseskostnader - justert 3,1 3,6-14 % 14,2 Justert driftsresultat 59,2 47,2 25 % 179,9 Økningen i justert driftsresultat på 25 % fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012 skyldtes hovedsakelig høyere priser og høyere salgsvolumer for væsker og gass. Økningen ble delvis motvirket av økte kostnader som gjenspeiler det generelt høyere aktivitetsnivået. Justerte varekostnader økte med 40 % fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012, hovedsakelig som følge av høyere væskepriser. Justerte driftskostnader og salgs- og administrasjonskostnader var på 21,4 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med 18,0 milliarder kroner i første kvartal Økningen på 19 % skyldtes hovedsakelig høyere driftskostnader ved produksjonsanlegg på grunn av høyere aktivitetsnivå, høyere brønnvedlikehold på flere felt, høyere produksjonsavgifter og høyere transportaktivitet på grunn av høyere produksjon og handel med oljevolumer. Justerte avskrivninger, amortisering og nedskrivninger var på 14,6 milliarder kroner i første kvartal 2012, en økning på 22 % sammenlignet med samme periode i Økningen skyldtes hovedsakelig at nye felt med høyere avskrivning kom i produksjon i løpet av siste del av Høyere produksjon av væsker og gass og høyere investeringer bidro til økningen. Økte reserveanslag og reduserte eierandeler i Gassled motvirket delvis økningen. Justerte letekostnader gikk ned med 14 % til 3,1 milliarder kroner i første kvartal 2012 sammenlignet med samme periode i 2011, hovedsakelig fordi vellykkede boreresultater førte til at en høyere andel av leteutgiftene ble balanseført, og fordi en lavere andel av leteutgifter balanseført i tidligere kvartal, ble kostnadsført i dette kvartalet. Finansielle data Første kvartal Året Endring 2011 Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat per aksje (kr pr aksje) 4,75 5,02-5 % 24,76 Minoritetsaksjonærer (mrd. kroner) 0,2 0,1 >100 % -0,3 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner) 19,2 22,3-14 % 111,5 Investeringer brutto (mrd. kroner) 27,9 21,7 29 % 133,6 Gjeldsgrad 14,6 % 18,9 % 21,1 % Netto finansposter viste et tap på 0,5 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med et tap på 0,5 milliarder kroner i første kvartal Tapene både i første kvartal 2012 og 2011 skyldtes i hovedsak en nedgang i virkelig verdi av rentederivater knyttet til rentestyring av eksterne lån. Renteinntekter og andre finansinntekter i første kvartal 2012 viste en gevinst på 2,1 milliarder kroner sammenlignet med en gevinst på 1,4 milliarder kroner i samme periode i Gevinsten i 2012 skyldes en gevinst på 1,4 milliarder kroner på finansinvesteringer, hovedsakelig på grunn av positiv utvikling i aksjemarkedet i første kvartal og en positiv valutakursutvikling på våre pengeplasseringer samt renteinntekter på kortsiktige finansielle instrumenter. Gevinsten i 2011 var et resultat av en gevinst på 0,7 milliarder kroner på finansinvesteringer, hovedsakelig valutaeffekter på pengeplasseringer. Rentekostnadene i første kvartal 2012, inkludert urealiserte tap på rentederivater, viste et nettotap på 2,2 milliarder kroner, sammenlignet med et nettotap på 2,6 milliarder kroner i første kvartal Tapene i første kvartal 2012 og første kvartal 2011 skrev seg hovedsakelig fra urealiserte tap på rentederivater som brukes i rentestyringen av eksterne lån, og skyldtes en økning i den langsiktige rentesatsen på amerikanske dollar i første kvartal Dette førte til et tap på 0,7 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med et tap på 1,0 milliarder kroner i første kvartal Renteutgifter på kortsiktige og langsiktige verdipapirer, banklån og finansiell leasing utgjorde 1,1 milliarder kroner både i første kvartal 2012 og Pressemelding 1. kvartal

7 Justert for valutaeffekter og rentederivater utgjorde justerte, netto finansposter før skatt et tap på rundt 0,2 milliarder kroner for perioden. Tapet var i hovedsak knyttet til rentekostnader i perioden, som ble motvirket av positive resultater på finansinvesteringer i første kvartal I første kvartal 2011 utgjorde netto finansposter, justert for valutaeffekter og rentederivater før skatt, et tap på 0,8 milliarder kroner. Netto Netto Netto Netto finansposter i første kvartal 2012 Rente- valuta- Rente- finansposter Estimert finansposter (i milliarder kroner) inntekter tap/gevinst kostnader før skatt skatteeffekt etter skatt Netto finansposter iflg IFRS 2,1-0,4-2,2-0,5-1,0-1,5 Effekt av valutaomregning (inklusiv derivater) -0,8 0,4-0,4 Rentederivater 0,7 0,7 Sum justeringer -0,8 0,4 0,7 0,3 1,8 2,1 Netto finansposter eksklusiv valutatap/-gevinst og rentederivater 1,3 0,0-1,5-0,2 0,8 0,6 Valutakurser 31. mars desember mars 2011 USDNOK 5,69 5,99 5,51 EURNOK 7,6 7,75 7,83 Skattekostnaden i regnskapet i første kvartal 2012 var 42,1 milliarder kroner, tilsvarende en effektiv skattesats på 73,3 %, sammenlignet med 34,2 milliarder kroner i første kvartal 2011, tilsvarende en effektiv skattesats på 68,0 %. Forskjellen i effektiv skattesats mellom periodene skyldtes hovedsakelig kapitalgevinster i første kvartal 2011 som hadde en skattesats som var lavere enn den gjennomsnittlige skattesatsen. I første kvartal 2012 var resultat før skatt på 57,4 milliarder kroner, mens skattbar inntekt var anslått til å være 6,8 milliarder kroner høyere. Den anslåtte forskjellen på 6,8 milliarder kroner oppsto i selskaper som er gjenstand for beskatning i annen valuta enn den funksjonelle valutaen. Skatteeffekten på den anslåtte forskjellen bidro til en skattesats på 73,3 %. Ledelsen gir et alternativt måletall for skatt som ekskluderer poster som ikke er direkte knyttet til den underliggende driften. Justert driftsresultat etter skatt, som ikke omfatter netto finansposter og skatt på netto finansposter, er et alternativt måletall som indikerer Statoils skatteeksponering på den underliggende driften i perioden, og ledelsen mener at dette gir et bedre grunnlag for sammenligning mellom periodene. Skatte- Inntekter Sammensetning av skattekostnad og skatteprosent i første kvartal 2012 Inntekter før skatt Skatt prosent etter skatt Justert driftsresultat 59,2-42,3 72 % 16,8 Justeringer -1,2 1,3 104 % 0,1 Driftsresultat 57,9-41,1 71 % 16,9 Netto finansposter -0,5-1,0-185 % -1,5 Totalt 57,4-42,1 73 % 15,4 Justert driftsresultat etter skatt i første kvartal 2012 var 16,8 milliarder kroner, en økning fra 11,9 milliarder kroner i første kvartal Den effektive skattesatsen var 71,6 % i første kvartal 2012 og 74,8 % i første kvartal Forskjellen i skattesatsene på justert driftsresultat mellom periodene forklares hovedsakelig med relativt høyere justert driftsresultat fra norsk sokkel i første kvartal 2011, sammenlignet med første kvartal Inntekter fra norsk sokkel er gjenstand for en marginal skattesats på 78 %. Nedgangen i skattesats på justert driftsresultat i første kvartal 2012 skyldtes også en høyere skattesats på justert driftsresultat fra Utvikling og produksjon internasjonalt i første kvartal Dette skyldtes relativt sett høyere justert driftsresultat som følge av høyskatteregimer og letekostnader med en skattesats som er lavere enn den gjennomsnittlige skattesatsen. Pressemelding 1. kvartal

8 Justert driftsresultat per segment er vist i tabellen nedenfor. Justert driftsresultat etter skatt per segment Første kvartal Skatt på Justert Skatt på Justert Justert justert driftsresultat Justert justert driftsresultat (i milliarder kroner) driftsresultat driftsresultat etter skatt driftsresultat driftsresultat etter skatt Utvikling og produksjon Norge 47,1 35,7 11,4 39,4 29,7 9,7 Utvikling og produksjon Internasjonalt 7,0 2,6 4,4 5,1 3,8 1,4 Markedsføring, prosessering og fornybar energi 4,6 3,6 1,0 2,7 2,0 0,7 Fuel & Retail 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 Annet 0,2 0,4-0,2-0,4-0,2-0,1 Konsern 59,2 42,3 16,8 47,2 35,3 11,9 Periodens resultat var 15,4 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med 16,1 milliarder kroner i samme periode i Nedgangen på 4 % skyldtes hovedsakelig inntektsføring av gevinst ved salg av 40 % andel i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh i første kvartal 2011 og høyere skattekostnad, som delvis ble motvirket av høyere driftsresultat. Avsetningen per aksje, basert på periodens resultat, var 4,75 kroner, sammenlignet med 5,02 kroner i første kvartal Pressemelding 1. kvartal

9 UTSIKTER FOR ÅRET Organiske investeringer for 2012 (eksklusive oppkjøp og finansielle leieavtaler), ventes å ligge på rundt 17 milliarder USD, inkludert investeringer knyttet til vår nye eiendel som følge av oppkjøpet av Brigham Exploration Company i Statoil vil fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteandeler og forventer å ferdigstille rundt 40 brønner i Samlet aktivitetsnivå for letevirksomheten vil tilsvare nivået i 2011 på rundt 3 milliarder USD eksklusiv signaturbonuser. Statoil har som ambisjon at produksjonsenhetskostnaden fortsatt skal ligge i øverste kvartil blant sammenlignbare selskaper. Planlagte revisjonsstanser forventes å ha en negativ påvirkning på produksjonen på rundt 40 tusen foe per dag i andre kvartal 2012, hvorav de fleste er planlagt utenfor norsk sokkel. Totalt er det anslått at revisjonsstansene vil ha en innvirkning på egenproduksjonen på rundt 50 tusen foe per dag for året 2012, hvorav det meste er væsker. Egenproduksjonen i 2012 anslås å øke med en årlig vekstrate (CAGR) på rundt 3 % i forhold til faktisk egenproduksjon i Utsatt gassproduksjon som følge av verdioptimalisering, kundenes gassuttak, tidspunkt for når ny kapasitet settes i drift samt driftsregularitet utgjør de viktigste risikoelementene knyttet til produksjonsanslagene. For perioden etter 2012 har Statoil en ambisjon om å nå en egenproduksjon på mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter i Det ventes at veksten vil komme fra nye prosjekter i perioden fra 2014 til 2016, og gi en vekstrate på 2-3 % (CAGR) for perioden fra 2012 til En ny bølge av prosjekter ventes å komme i produksjon fra 2016 til 2020, og føre til en økende vekstrate (CAGR) på 3-4 %. Produksjonen i 2013 ventes å ligge på omtrent samme nivå som i Ovennevnte informasjon om framtidige forhold er basert på nåværende oppfatninger om framtidige hendelser, og er i sin natur gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet, ettersom de gjelder begivenheter og avhenger av forhold som ligger fram i tid. RISIKOER ESTIMERT EFFEKT PÅ RESULTATENE FOR 2012 Risikofaktorer (milliarder kroner) Analysen er basert på aktuell oljepris og USDNOK valutakurs samt estimerte gasspriser og viser 12 måneders effekten av endringer i parametere. Oljepris: + USD 10/fat Gasspris: + NOK 0,50/sm3 Valutakurs: USDNOK +0,50 Effekt på nettoresultatet Effekt på driftsresultat Driftsresultatene påvirkes av en rekke faktorer. Størst betydning har de faktorene som påvirker prisen vi oppnår for volumene vi selger. Spesielt omfatter dette prisen på væsker og naturgass, valutakurser, produksjonsvolumer av væsker og naturgass, som igjen avhenger av egne volumer i henhold til produksjonsdelingsavtaler og tilgjengelige petroleumsreserver, samt vår egen og våre partneres ekspertise og samarbeid i forbindelse med utvinning av olje og naturgass fra disse reservene og endringer i vår portefølje av eiendeler grunnet overtakelser og avhendelser. Illustrasjonen viser hvordan visse endringer i råoljeprisene (en erstatning for væskeprisene), kontraktspriser på naturgass og valutakursen mellom amerikanske dollar og norske kroner, dersom de opprettholdes gjennom et helt år, kan påvirke våre driftsresultater. Endringer i vareprisene, valutakurser og rentesatser kan føre til inntekter eller utgifter i perioden, i tillegg til endringer i den virkelige verdien av balanseførte derivater. Finansiell risikostyring Illustrasjonen er ikke ment å gi en fullstendig oversikt over risikoforhold som har, eller kan ha, en vesentlig påvirkning på kontantstrømmen og driftsresultatet. En mer detaljert og fullstendig presentasjon av risikoforhold som Statoil er eksponert for finnes i Statoils årsrapport for 2011 og i Annual Report on Form 20-F Gjennom bruk av derivater og markedsaktiviteter generelt, har Statoil etablerte retningslinjer for å påta seg akseptabel risiko når det gjelder handelspartnere og finansielle motparter. Statoils motpartsrisiko anses å ha en akseptabel risikoprofil. Markedene for kort- og langsiktig finansiering anses for tiden å fungere godt for låntagere med Statoils egenskaper og kredittverdighet. Når det gjelder likviditetsstyringen, vil fokuset være på å finne den rette balansen mellom risiko og avkastning. Mesteparten av selskapets midler er på det nåværende tidspunkt plassert kortsiktig i finansielle instrumenter med en kredittvurdering på minimum A-rating. I samsvar med våre interne retningslinjer for kredittvurdering vurderer vi våre handelspartneres og finansielle motparters kredittrisiko jevnlig, og vi fokuserer spesielt på motparter som anses å ha høy risiko. Vi vurderer vår generelle kredittrisiko til å være tilfredsstillende. Pressemelding 1. kvartal

10 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Første kvartal Den samlede personskadefrekvensen var 4,2 i første kvartal 2012, sammenlignet med 5,1 i første kvartal Frekvensen for alvorlige hendelser var 1,2 i første kvartal 2012, det samme som i første kvartal Det var i alt 39 alvorlige hendelser i første kvartal 2012, fem av disse relaterer seg til virksomheten i Statoil Fuel & Retail ASA. Det var ingen dødsulykker i første kvartal Oljeutslippsvolumet gikk ned fra 18 kubikkmeter i første kvartal 2011 til 6 kubikkmeter i første kvartal Antall oljeutslipp var 79 både i første kvartal 2012 og første kvartal Første kvartal Året HMS indikatorer Personskadefrekvens 4,2 5,1 4,4 Alvorlig hendelsesfrekvens 1,2 1,2 1,1 Antall utilsiktede oljeutslipp Volum fra utilsiktede oljeutslipp (sm3) Kontaktpersoner: Investor relations Hilde Merete Nafstad, direktør IR, (mobil) Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, (mobil) Presse Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, (mobil) Pressemelding 1. kvartal

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Pressemelding 6. februar 2015 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014 Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Statoils driftsresultat for året 2014 var 109,5 milliarder

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Årsberetning 2007 Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter var en kraftfull respons på økende kompleksitet og internasjonal konkurranse i bransjen. Det fusjonerte StatoilHydro har utvidet

Detaljer

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010

Petoro AS og SDØE Porteføljen. Årsberetning 2010 Petoro AS og SDØE Porteføljen Årsberetning 2010 Petoro er forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som representerer om lag en tredjedel av Norges samlede olje- og gassreserver. Petoro

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015

KVARTALSRAPPORT FOR. Trondheim, 15. JULI 2015 Q2 2015 KVARTALSRAPPORT FOR DET Norske oljeselskap Trondheim, 15. JULI 2015 VIKTIGE HENDELSER I Q2 2015 1. april: Obligasjonseiermøtet godkjente i DETNOR02 visse endringer i vilkårene for obligasjonslånet.

Detaljer

NORECO. Andre kvartal 2012

NORECO. Andre kvartal 2012 NORECO Andre kvartal 2012 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA Norsk versjon Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8.

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8. Styrets beretning og årsregnskap 2012 STYRETS BERETNING 2012 GLOBAL RIG COMPANY ASA OG KONSERNET 2012 Et bra år for Global Rig konsernet 2012 endte opp som det beste året i vår historie, med en EBITDA

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer