Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal."

Transkript

1 Pressemelding 8. mai 2012 Resultat for første kvartal 2012 Statoils driftsresultat for første kvartal 2012 var på 57,9 milliarder kroner, en økning på 14 % sammenlignet med 50,8 milliarder kroner i første kvartal Statoil økte produksjonen med 11 % og oppnådde høye olje- og gasspriser i første kvartal 2012, noe som ga et sterkt økonomisk resultat for perioden. Produksjonen var som forventet, og våre prognoser for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef Helge Lund. Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal. - Vi fortsatte å sette nye felt i drift og vi økte produksjonen fra eksisterende felt. Dette ga rekordhøy produksjon fra vår internasjonale virksomhet. På norsk sokkel økte vi gassproduksjonen i samsvar med strategien for gassoptimalisering. Vi leverte også stabil oljeproduksjon, som et resultat av vår vellykkede satsing på økt utvinning, sier Lund. Statoil fullførte 12 letebrønner i første kvartal Åtte av disse var funn, noe som gir en funnrate på 67 %. I kvartalet presenterte Statoil tre funn med høyt potensial (high impact-funn) gjort utenfor kysten av henholdsvis Norge, Tanzania og Brasil. Med det videreførte selskapet den vellykkede leteaktiviteten fra I løpet av de siste 12 månedene er det gjort seks high impact-funn. Dette har økt Statoils ressursbase betydelig, og vil styrke reserveerstatningen i årene framover. Statoil leverte en sterk kontantstrøm i kvartalet. Kontantstrømmen fra underliggende drift økte fra 56,4 milliarder kroner i første kvartal 2011 til 70,8 milliarder kroner i første kvartal Siden forrige kvartal har Statoil inngått en samarbeidsavtale med Rosneft, om leting i uutforskede områder i Russland og Norge. Vi har også forhåndsakseptert et kontantbud på alle aksjene i Statoil Fuel & Retail ASA, noe som underbygger selskapets posisjon som et teknologiorientert oppstrømsselskap. Vi fortsetter å utnytte våre konkurransefortrinn for å levere på produksjonsprognosen, som er på over 2,5 millioner foe per dag i 2020, sier Lund. Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 1,2 i første kvartal 2012, det samme som i første kvartal Egenproduksjonen var på 2,193 millioner foe per dag i første kvartal 2012, sammenlignet med 1,971 millioner foe per dag i første kvartal Justert driftsresultat i første kvartal 2012 var på 59,2 milliarder kroner, sammenlignet med 47,2 milliarder kroner i første kvartal Justert driftsresultat etter skatt i perioden var på 16,8 milliarder kroner, en økning fra 11,9 milliarder kroner i første kvartal Effektiv skattesats på justert driftsresultat var 71,6 % i første kvartal 2012, sammnelignet med 74,8 % i første kvartal Periodens resultat var 15,4 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med 16,1 milliarder kroner i første kvartal Reduksjonen skyldtes hovedsakelig inntektsføring av gevinst ved salg av 40 % andel i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh i første kvartal 2011 og høyere skattekostnad, som delvis ble motvirket av økningen i driftsresultatet. Skatteprosenten for kvartalet var 73,3 %, sammenlignet med 68,0 % i første kvartal Første kvartal Året Endring 2011 Driftsresultat (mrd kr) 57,9 50,8 14 % 211,8 Justert driftsresultat (mrd kr) 59,2 47,2 25 % 179,9 Periodens resultat (mrd kr) 15,4 16,1-4 % 78,4 Resultat per aksje (kr pr aksje) 4,75 5,02-5 % 24,76 Gjennomsnittlig pris på væsker (kr per fat) % 592 Gjennomsnittlig gasspris (kr/sm3) 2,26 1,97 15 % 2,08 Sum egenproduksjon av væsker og gass (1000 fat o.e./dag) % Pressemelding 1. kvartal

2 Viktige hendelser siden fjerde kvartal Sterke leteresultater - tre funn med høyt potensial, hvorav Statoil er operatør for to. Høy boreaktivitet i kvartalet, med boring i 22 brønner. Det ble gjort åtte funn, mens endelig vurdering gjenstår for to brønner. Ved utgangen av første kvartal 2012 pågikk det boring i ti brønner. Betydelig tilgang til nye og lovende områder - samarbeidsavtale med Rosneft, som sikrer langsiktig letesamarbeid i store, lovende, uutforskede områder i Barentshavet og Okhotskhavet. Nye leteområder sikret utenfor kysten av henholdsvis Norge, Grønland og Canada. Oppnådd første tilgang til leteområder i Ghana. Fortsatt internasjonal vekst - produksjonsøkning på Peregrino, Pazflor, Marcellus, Eagle Ford og Leismer, produksjon fra det nylig oppkjøpte Bakkenfeltet, og produksjonsstart på dypvannsprosjektet Caesar Tonga i Mexicogolfen én måned tidligere enn planlagt. Viktig industriell videreutvikling på norsk sokkel - IOR-prosjekter økte utvinningsgraden til over 50 %, pre-unitiseringsavtale inngått for Johan Sverdrup-feltet, lansering av nytt driftsområde i Nord-Norge, og godkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD) for Skuld og Åsgard Subsea Compression. PUD for Martin Linge-feltet innsendt av partnerne. Porteføljeforvaltning for å øke verdiskapningen - forhåndsaksept av kontantbud på aksjene i Statoil Fuel & Retail ASA, sluttføring av salget av eierandeler på norsk sokkel til Centrica i april, og tilretteleggelse for uttreden fra West Qurna 2-feltet i Irak. Videre styrking av teknologibasen - lansering av nye riggløsninger for norsk sokkel og kunngjøring av ny teknologistrategi med økt fokus på F&U og IOR. Pressemelding 1. kvartal

3 GJENNOMGANG AV DRIFTEN Statoils samlede bokførte produksjon av væsker og gass i første kvartal 2012 var 1,970 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,765 millioner foe per dag i første kvartal Samlet egenproduksjon var 2,193 millioner foe per dag i første kvartal 2012, sammenlignet med 1,971 millioner foe per dag i første kvartal Økningen i samlet egenproduksjon på 11 % skyldtes hovedsakelig produksjonsoppstart på feltene Peregrino i Brasil, Pazflor i Angola og Gullfaks Sør Brent på norsk sokkel, produksjonsøkning fra flere eksisterende felt, produksjon fra det nylig oppkjøpte Bakken-feltet i USA samt økt gassalg fra feltene Oseberg, Kvitebjørn og Troll på norsk sokkel. Økningen ble delvis motvirket av utfordringer knyttet til stigerør, brønnvedlikeholdsaktiviteter og naturlig nedgang på modne felt. På grunn av bidraget fra IOR-aktiviteter, var imidlertid den naturlig nedgangen fra modne felt forholdsvis lavere enn i tidligere kvartaler. Bokført produksjon, som økte med 12 % sammenlignet med første kvartal 2011, ble påvirket av ovennevnte økning i egenproduksjonen. Gjennomsnittlig negativ effekt av produksjonsdelingsavtalene (PSA) var 223 tusen foe per dag i første kvartal 2012, sammenlignet med 206 tusen foe per dag i første kvartal Den høyere PSA-effekten i første kvartal 2012 var hovedsakelig et resultat av den økte egenproduksjonen og lavere overskuddsandeler for en rekke felt i Også høyere oljepriser som førte til lavere bokført produksjon bidro til den høyere PSA-effekten. Operasjonelle data Første kvartal Året Endring 2011 Priser Gjennomsnittlig pris på væsker (USD per fat) 111,5 100,8 11 % 105,6 Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD) 5,79 5,72 1 % 5,61 Gjennomsnittlig pris på væsker (NOK per fat) % 592 Gjennomsnittlig gasspris (NOK/sm3) 2,26 1,97 15 % 2,08 Referanseraffineringsmargin (USD per fat) 2,9 2,6 12 % 2,3 Produksjon Sum bokført produksjon av væsker (1 000 fat o.e./dag) % 945 Sum bokført gassproduksjon (1 000 fat o.e./dag) % 706 Sum bokført produksjon (1 000 fat o.e./dag) % Sum egenproduksjon av væsker (1 000 fat o.e./dag) % Sum egenproduksjon av gass (1 000 fat o.e./dag) % 732 Sum egenproduksjon av væsker og gass (1000 fat o.e./dag) % Løfting Sum løfting av væsker (1 000 fat o.e./dag) % 910 Sum løfting av gass (1 000 fat o.e./dag) % 706 Sum løfting av væsker og gass (1 000 fat o.e./dag) % Produksjonskostnad Produksjonskostnad bokførte volumer (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) % 47 Produksjonskostnad egenproduserte volumer (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) % 42 Samlet løfting av væsker og gass var 1,955 millioner foe per dag i første kvartal 2012, en økning på 15 % fra 1,700 millioner foe per dag i første kvartal I første kvartal 2012 var det et underløft på 2 tusen foe per dag, sammenlignet med et underløft på 48 tusen foe per dag i første kvartal Referansemarginen for raffinering var USD 2,9 per fat i første kvartal 2012, en økning på 12 % sammenlignet med første kvartal 2011, da referansemarginen var USD 2,6 per fat. Produksjonskostnaden per foe bokført produksjon var 48 kroner for de siste 12 månedene fram til 31. mars 2012, sammenlignet med 43 kroner for tilsvarende periode i Basert på egenproduserte volumer var produksjonskostnaden per foe for de to periodene henholdsvis 43 kroner og 39 kroner. Økningen skyldtes hovedsakelig høyere kostnader fra felt som i løpet av de siste tolv månedene, forberedte oppstart og økning av produksjonen. Dette førte til relativt høyere kostnad per foe fra nye felt som kom i drift. Pressemelding 1. kvartal

4 Leteutgiftene (inkludert balanseførte utgifter) var 6,0 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med 4,4 milliarder kroner i første kvartal Økningen på 1,6 milliarder skyldtes hovedsakelig økt borevirksomhet med aktivitet i 22 brønner i første kvartal 2012, sammenlignet med aktivitet i 18 brønner i første kvartal Boring av dyrere brønner bidro også til økningen. I første kvartal 2012 ble til sammen 12 letebrønner fullført før 31. mars 2012, syv på norsk sokkel og fem internasjonalt. Det ble bekreftet funn i åtte brønner, fem på norsk sokkel og tre internasjonalt. Pressemelding 1. kvartal

5 GJENNOMGANG AV RESULTATENE Driftsresultat Resultat per aksje Periodens resultat NOK milliarder NOK 3 2 NOK milliarder kv 11 1kv kv 11 1kv kv 11 1kv 12 Første kvartal Driftsresultatet i første kvartal 2012 var på 57,9 milliarder kroner, sammenlignet med 50,8 milliarder i første kvartal Inntektene ble positivt påvirket av høyere priser og høyere salgsvolumer av væsker og gass. Varekostnader består i all hovedsak av væskevolumer som Statoil kjøper av SDØE og av tredjepart, og viser en økning på 41 % sammenlignet med første kvartal 2011, hovedsakelig som følge av høyere væskepriser målt i norske kroner og høyere kjøpsvolumer av olje og gass. IFRS resultatregnskap Første kvartal Året (i milliarder kroner) Endring 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 194,8 145,7 34 % 645,6 Resultatandel fra tilknyttede selskaper 0,5 0,4 16 % 1,3 Andre inntekter 0,1 5,7-98 % 23,3 Sum driftsinntekter 195,4 151,9 29 % 670,2 Driftskostnader Varekostnad 98,6 70,1 41 % 319,6 Salgs- og administrasjonskostnader og andre driftskostnader 21,2 16,4 29 % 73,6 Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 14,6 11,1 32 % 51,4 Undersøkelseskostnader 3,1 3,6-14 % 13,8 Sum driftskostnader -137,5-101,1 36 % -458,4 Driftsresultat 57,9 50,8 14 % 211,8 Netto finansposter -0,5-0,5 5 % 2,1 Skattekostnad -42,1-34,2 23 % -135,4 Periodens resultat 15,4 16,1-4 % 78,4 Driftsresultatet omfatter visse poster som ledelsen anser for ikke å være representative for Statoils underliggende drift. Ved å justere for disse forholdene har ledelsen kommet fram til justert driftsresultat. Justert driftsresultat er et "non-gaap" begrep som supplerer måletall fra Statoils IFRS-regnskap, og som ledelsen mener gir en bedre indikasjon på Statoils underliggende prestasjoner i perioden, og gjør det lettere å vurdere driftsmessige utviklingstendenser mellom periodene. I første kvartal 2012 var driftsresultatet negativt påvirket av lavere virkelig verdi på derivater (1,8 milliarder kroner), mens endringer i overløft-/ underløftposisjoner (0,2 milliarder kroner), lagereffekter (0,4 milliarder kroner) og andre justeringer (0,4 milliarder kroner) påvirket driftsresultatet positivt. Justert for disse elementene og virkningene av elimineringer (0,5 milliarder kroner), var justert driftsresultat på 59,2 milliarder kroner i første kvartal 2012, som er en økning på 25 % sammenlignet med samme periode året før. Pressemelding 1. kvartal

6 I første kvartal 2011 var driftsresultatet negativt påvirket av lavere virkelig verdi på derivater (2.6 milliarder kroner) og endringer i overløft-/ underløftposisjoner (1,7 milliarder kroner), mens gevinst ved salg av eiendeler (5,5 milliarder kroner), reversering av nedskrivninger (0,9 milliarder kroner), lagervirkninger (0,8 milliarder kroner) og reversering av en avsetning knyttet til Cove Point (0,7 milliarder kroner), påvirket driftsresultat positivt. Justert for disse elementene og virkningene av elimineringer (0,1 milliarder kroner), var justert driftsresultat på 47,2 milliarder kroner i første kvartal Justert driftsresultat Første kvartal Året (i milliarder kroner) Endring 2011 Sum dritsinntekter - justert 197,4 151,6 30 % 639,3 Varekostnader - justert 99,1 70,9 40 % 320,3 Salgs- og administrasjonskostnader og andre driftskostnader - justert 21,4 18,0 19 % 74,8 Avskrivninger, amortiseringer og nedkskrivninger - justert 14,6 11,9 22 % 50,2 Undersøkelseskostnader - justert 3,1 3,6-14 % 14,2 Justert driftsresultat 59,2 47,2 25 % 179,9 Økningen i justert driftsresultat på 25 % fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012 skyldtes hovedsakelig høyere priser og høyere salgsvolumer for væsker og gass. Økningen ble delvis motvirket av økte kostnader som gjenspeiler det generelt høyere aktivitetsnivået. Justerte varekostnader økte med 40 % fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012, hovedsakelig som følge av høyere væskepriser. Justerte driftskostnader og salgs- og administrasjonskostnader var på 21,4 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med 18,0 milliarder kroner i første kvartal Økningen på 19 % skyldtes hovedsakelig høyere driftskostnader ved produksjonsanlegg på grunn av høyere aktivitetsnivå, høyere brønnvedlikehold på flere felt, høyere produksjonsavgifter og høyere transportaktivitet på grunn av høyere produksjon og handel med oljevolumer. Justerte avskrivninger, amortisering og nedskrivninger var på 14,6 milliarder kroner i første kvartal 2012, en økning på 22 % sammenlignet med samme periode i Økningen skyldtes hovedsakelig at nye felt med høyere avskrivning kom i produksjon i løpet av siste del av Høyere produksjon av væsker og gass og høyere investeringer bidro til økningen. Økte reserveanslag og reduserte eierandeler i Gassled motvirket delvis økningen. Justerte letekostnader gikk ned med 14 % til 3,1 milliarder kroner i første kvartal 2012 sammenlignet med samme periode i 2011, hovedsakelig fordi vellykkede boreresultater førte til at en høyere andel av leteutgiftene ble balanseført, og fordi en lavere andel av leteutgifter balanseført i tidligere kvartal, ble kostnadsført i dette kvartalet. Finansielle data Første kvartal Året Endring 2011 Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer Resultat per aksje (kr pr aksje) 4,75 5,02-5 % 24,76 Minoritetsaksjonærer (mrd. kroner) 0,2 0,1 >100 % -0,3 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner) 19,2 22,3-14 % 111,5 Investeringer brutto (mrd. kroner) 27,9 21,7 29 % 133,6 Gjeldsgrad 14,6 % 18,9 % 21,1 % Netto finansposter viste et tap på 0,5 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med et tap på 0,5 milliarder kroner i første kvartal Tapene både i første kvartal 2012 og 2011 skyldtes i hovedsak en nedgang i virkelig verdi av rentederivater knyttet til rentestyring av eksterne lån. Renteinntekter og andre finansinntekter i første kvartal 2012 viste en gevinst på 2,1 milliarder kroner sammenlignet med en gevinst på 1,4 milliarder kroner i samme periode i Gevinsten i 2012 skyldes en gevinst på 1,4 milliarder kroner på finansinvesteringer, hovedsakelig på grunn av positiv utvikling i aksjemarkedet i første kvartal og en positiv valutakursutvikling på våre pengeplasseringer samt renteinntekter på kortsiktige finansielle instrumenter. Gevinsten i 2011 var et resultat av en gevinst på 0,7 milliarder kroner på finansinvesteringer, hovedsakelig valutaeffekter på pengeplasseringer. Rentekostnadene i første kvartal 2012, inkludert urealiserte tap på rentederivater, viste et nettotap på 2,2 milliarder kroner, sammenlignet med et nettotap på 2,6 milliarder kroner i første kvartal Tapene i første kvartal 2012 og første kvartal 2011 skrev seg hovedsakelig fra urealiserte tap på rentederivater som brukes i rentestyringen av eksterne lån, og skyldtes en økning i den langsiktige rentesatsen på amerikanske dollar i første kvartal Dette førte til et tap på 0,7 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med et tap på 1,0 milliarder kroner i første kvartal Renteutgifter på kortsiktige og langsiktige verdipapirer, banklån og finansiell leasing utgjorde 1,1 milliarder kroner både i første kvartal 2012 og Pressemelding 1. kvartal

7 Justert for valutaeffekter og rentederivater utgjorde justerte, netto finansposter før skatt et tap på rundt 0,2 milliarder kroner for perioden. Tapet var i hovedsak knyttet til rentekostnader i perioden, som ble motvirket av positive resultater på finansinvesteringer i første kvartal I første kvartal 2011 utgjorde netto finansposter, justert for valutaeffekter og rentederivater før skatt, et tap på 0,8 milliarder kroner. Netto Netto Netto Netto finansposter i første kvartal 2012 Rente- valuta- Rente- finansposter Estimert finansposter (i milliarder kroner) inntekter tap/gevinst kostnader før skatt skatteeffekt etter skatt Netto finansposter iflg IFRS 2,1-0,4-2,2-0,5-1,0-1,5 Effekt av valutaomregning (inklusiv derivater) -0,8 0,4-0,4 Rentederivater 0,7 0,7 Sum justeringer -0,8 0,4 0,7 0,3 1,8 2,1 Netto finansposter eksklusiv valutatap/-gevinst og rentederivater 1,3 0,0-1,5-0,2 0,8 0,6 Valutakurser 31. mars desember mars 2011 USDNOK 5,69 5,99 5,51 EURNOK 7,6 7,75 7,83 Skattekostnaden i regnskapet i første kvartal 2012 var 42,1 milliarder kroner, tilsvarende en effektiv skattesats på 73,3 %, sammenlignet med 34,2 milliarder kroner i første kvartal 2011, tilsvarende en effektiv skattesats på 68,0 %. Forskjellen i effektiv skattesats mellom periodene skyldtes hovedsakelig kapitalgevinster i første kvartal 2011 som hadde en skattesats som var lavere enn den gjennomsnittlige skattesatsen. I første kvartal 2012 var resultat før skatt på 57,4 milliarder kroner, mens skattbar inntekt var anslått til å være 6,8 milliarder kroner høyere. Den anslåtte forskjellen på 6,8 milliarder kroner oppsto i selskaper som er gjenstand for beskatning i annen valuta enn den funksjonelle valutaen. Skatteeffekten på den anslåtte forskjellen bidro til en skattesats på 73,3 %. Ledelsen gir et alternativt måletall for skatt som ekskluderer poster som ikke er direkte knyttet til den underliggende driften. Justert driftsresultat etter skatt, som ikke omfatter netto finansposter og skatt på netto finansposter, er et alternativt måletall som indikerer Statoils skatteeksponering på den underliggende driften i perioden, og ledelsen mener at dette gir et bedre grunnlag for sammenligning mellom periodene. Skatte- Inntekter Sammensetning av skattekostnad og skatteprosent i første kvartal 2012 Inntekter før skatt Skatt prosent etter skatt Justert driftsresultat 59,2-42,3 72 % 16,8 Justeringer -1,2 1,3 104 % 0,1 Driftsresultat 57,9-41,1 71 % 16,9 Netto finansposter -0,5-1,0-185 % -1,5 Totalt 57,4-42,1 73 % 15,4 Justert driftsresultat etter skatt i første kvartal 2012 var 16,8 milliarder kroner, en økning fra 11,9 milliarder kroner i første kvartal Den effektive skattesatsen var 71,6 % i første kvartal 2012 og 74,8 % i første kvartal Forskjellen i skattesatsene på justert driftsresultat mellom periodene forklares hovedsakelig med relativt høyere justert driftsresultat fra norsk sokkel i første kvartal 2011, sammenlignet med første kvartal Inntekter fra norsk sokkel er gjenstand for en marginal skattesats på 78 %. Nedgangen i skattesats på justert driftsresultat i første kvartal 2012 skyldtes også en høyere skattesats på justert driftsresultat fra Utvikling og produksjon internasjonalt i første kvartal Dette skyldtes relativt sett høyere justert driftsresultat som følge av høyskatteregimer og letekostnader med en skattesats som er lavere enn den gjennomsnittlige skattesatsen. Pressemelding 1. kvartal

8 Justert driftsresultat per segment er vist i tabellen nedenfor. Justert driftsresultat etter skatt per segment Første kvartal Skatt på Justert Skatt på Justert Justert justert driftsresultat Justert justert driftsresultat (i milliarder kroner) driftsresultat driftsresultat etter skatt driftsresultat driftsresultat etter skatt Utvikling og produksjon Norge 47,1 35,7 11,4 39,4 29,7 9,7 Utvikling og produksjon Internasjonalt 7,0 2,6 4,4 5,1 3,8 1,4 Markedsføring, prosessering og fornybar energi 4,6 3,6 1,0 2,7 2,0 0,7 Fuel & Retail 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 Annet 0,2 0,4-0,2-0,4-0,2-0,1 Konsern 59,2 42,3 16,8 47,2 35,3 11,9 Periodens resultat var 15,4 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med 16,1 milliarder kroner i samme periode i Nedgangen på 4 % skyldtes hovedsakelig inntektsføring av gevinst ved salg av 40 % andel i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh i første kvartal 2011 og høyere skattekostnad, som delvis ble motvirket av høyere driftsresultat. Avsetningen per aksje, basert på periodens resultat, var 4,75 kroner, sammenlignet med 5,02 kroner i første kvartal Pressemelding 1. kvartal

9 UTSIKTER FOR ÅRET Organiske investeringer for 2012 (eksklusive oppkjøp og finansielle leieavtaler), ventes å ligge på rundt 17 milliarder USD, inkludert investeringer knyttet til vår nye eiendel som følge av oppkjøpet av Brigham Exploration Company i Statoil vil fortsette utviklingen av den store porteføljen av leteandeler og forventer å ferdigstille rundt 40 brønner i Samlet aktivitetsnivå for letevirksomheten vil tilsvare nivået i 2011 på rundt 3 milliarder USD eksklusiv signaturbonuser. Statoil har som ambisjon at produksjonsenhetskostnaden fortsatt skal ligge i øverste kvartil blant sammenlignbare selskaper. Planlagte revisjonsstanser forventes å ha en negativ påvirkning på produksjonen på rundt 40 tusen foe per dag i andre kvartal 2012, hvorav de fleste er planlagt utenfor norsk sokkel. Totalt er det anslått at revisjonsstansene vil ha en innvirkning på egenproduksjonen på rundt 50 tusen foe per dag for året 2012, hvorav det meste er væsker. Egenproduksjonen i 2012 anslås å øke med en årlig vekstrate (CAGR) på rundt 3 % i forhold til faktisk egenproduksjon i Utsatt gassproduksjon som følge av verdioptimalisering, kundenes gassuttak, tidspunkt for når ny kapasitet settes i drift samt driftsregularitet utgjør de viktigste risikoelementene knyttet til produksjonsanslagene. For perioden etter 2012 har Statoil en ambisjon om å nå en egenproduksjon på mer enn 2,5 millioner fat oljeekvivalenter i Det ventes at veksten vil komme fra nye prosjekter i perioden fra 2014 til 2016, og gi en vekstrate på 2-3 % (CAGR) for perioden fra 2012 til En ny bølge av prosjekter ventes å komme i produksjon fra 2016 til 2020, og føre til en økende vekstrate (CAGR) på 3-4 %. Produksjonen i 2013 ventes å ligge på omtrent samme nivå som i Ovennevnte informasjon om framtidige forhold er basert på nåværende oppfatninger om framtidige hendelser, og er i sin natur gjenstand for betydelig risiko og usikkerhet, ettersom de gjelder begivenheter og avhenger av forhold som ligger fram i tid. RISIKOER ESTIMERT EFFEKT PÅ RESULTATENE FOR 2012 Risikofaktorer (milliarder kroner) Analysen er basert på aktuell oljepris og USDNOK valutakurs samt estimerte gasspriser og viser 12 måneders effekten av endringer i parametere. Oljepris: + USD 10/fat Gasspris: + NOK 0,50/sm3 Valutakurs: USDNOK +0,50 Effekt på nettoresultatet Effekt på driftsresultat Driftsresultatene påvirkes av en rekke faktorer. Størst betydning har de faktorene som påvirker prisen vi oppnår for volumene vi selger. Spesielt omfatter dette prisen på væsker og naturgass, valutakurser, produksjonsvolumer av væsker og naturgass, som igjen avhenger av egne volumer i henhold til produksjonsdelingsavtaler og tilgjengelige petroleumsreserver, samt vår egen og våre partneres ekspertise og samarbeid i forbindelse med utvinning av olje og naturgass fra disse reservene og endringer i vår portefølje av eiendeler grunnet overtakelser og avhendelser. Illustrasjonen viser hvordan visse endringer i råoljeprisene (en erstatning for væskeprisene), kontraktspriser på naturgass og valutakursen mellom amerikanske dollar og norske kroner, dersom de opprettholdes gjennom et helt år, kan påvirke våre driftsresultater. Endringer i vareprisene, valutakurser og rentesatser kan føre til inntekter eller utgifter i perioden, i tillegg til endringer i den virkelige verdien av balanseførte derivater. Finansiell risikostyring Illustrasjonen er ikke ment å gi en fullstendig oversikt over risikoforhold som har, eller kan ha, en vesentlig påvirkning på kontantstrømmen og driftsresultatet. En mer detaljert og fullstendig presentasjon av risikoforhold som Statoil er eksponert for finnes i Statoils årsrapport for 2011 og i Annual Report on Form 20-F Gjennom bruk av derivater og markedsaktiviteter generelt, har Statoil etablerte retningslinjer for å påta seg akseptabel risiko når det gjelder handelspartnere og finansielle motparter. Statoils motpartsrisiko anses å ha en akseptabel risikoprofil. Markedene for kort- og langsiktig finansiering anses for tiden å fungere godt for låntagere med Statoils egenskaper og kredittverdighet. Når det gjelder likviditetsstyringen, vil fokuset være på å finne den rette balansen mellom risiko og avkastning. Mesteparten av selskapets midler er på det nåværende tidspunkt plassert kortsiktig i finansielle instrumenter med en kredittvurdering på minimum A-rating. I samsvar med våre interne retningslinjer for kredittvurdering vurderer vi våre handelspartneres og finansielle motparters kredittrisiko jevnlig, og vi fokuserer spesielt på motparter som anses å ha høy risiko. Vi vurderer vår generelle kredittrisiko til å være tilfredsstillende. Pressemelding 1. kvartal

10 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Første kvartal Den samlede personskadefrekvensen var 4,2 i første kvartal 2012, sammenlignet med 5,1 i første kvartal Frekvensen for alvorlige hendelser var 1,2 i første kvartal 2012, det samme som i første kvartal Det var i alt 39 alvorlige hendelser i første kvartal 2012, fem av disse relaterer seg til virksomheten i Statoil Fuel & Retail ASA. Det var ingen dødsulykker i første kvartal Oljeutslippsvolumet gikk ned fra 18 kubikkmeter i første kvartal 2011 til 6 kubikkmeter i første kvartal Antall oljeutslipp var 79 både i første kvartal 2012 og første kvartal Første kvartal Året HMS indikatorer Personskadefrekvens 4,2 5,1 4,4 Alvorlig hendelsesfrekvens 1,2 1,2 1,1 Antall utilsiktede oljeutslipp Volum fra utilsiktede oljeutslipp (sm3) Kontaktpersoner: Investor relations Hilde Merete Nafstad, direktør IR, (mobil) Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, (mobil) Presse Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, (mobil) Pressemelding 1. kvartal

Pressemelding 26. juli 2012. Resultat for andre kvartal 2012

Pressemelding 26. juli 2012. Resultat for andre kvartal 2012 Pressemelding 26. juli 2012 Resultat for andre kvartal 2012 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2012 var på 62,0 milliarder kroner, en økning på 2 % sammenlignet med 61,0 milliarder kroner i andre

Detaljer

Justert driftsresultat i første kvartal 2011 var på 47,3 milliarder kroner, sammenlignet med 38,9 milliarder kroner i første kvartal 2010.

Justert driftsresultat i første kvartal 2011 var på 47,3 milliarder kroner, sammenlignet med 38,9 milliarder kroner i første kvartal 2010. Pressemelding 4. mai Resultat for første Statoils driftsresultat for første var på 50,7 milliarder kroner, en økning på 28 % sammenlignet med 39,6 milliarder kroner i første. Kvartalsresultatet var hovedsakelig

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2012

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pressemelding 26. oktober 2012 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2012 var på 40,9 milliarder kroner, en økning på 4 % sammenlignet med 39,3 milliarder kroner i

Detaljer

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2011var på 45,9 milliarder kroner, sammenlignet med 40,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010.

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2011var på 45,9 milliarder kroner, sammenlignet med 40,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010. Pressemelding 8. februar 2012 Resultat for fjerde kvartal 2011 Resultat for 4. kvartal og foreløpig årsresultat for 2011 Driftsresultatet for fjerde kvartal 2011 var på 60,7 milliarder kroner, en økning

Detaljer

RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2013

RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pressemelding 2. mai 2013 RESULTATER FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Statoils driftsresultat for første kvartal 2013 var 38,0 milliarder kroner. Justert driftsresultat var 42,4 milliarder kroner. - Våre økonomiske

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2013

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2013 Pressemelding 30. oktober 2013 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2013 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2013 var 39,3 milliarder kroner. Justert driftsresultat var 40,4 milliarder kroner. - Statoil

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2013

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2013 Pressemelding 25. juli 2013 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2013 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2013 var 34,3 milliarder kroner. Justert driftsresultat var 38,0 milliarder kroner. - Statoil leverte

Detaljer

De justerte letekostnadene i kvartalet var 202 millioner USD, en nedgang fra 280 millioner USD i første kvartal 2016.

De justerte letekostnadene i kvartalet var 202 millioner USD, en nedgang fra 280 millioner USD i første kvartal 2016. Pressemelding 4. mai 2017 Resultat for første kvartal 2017 Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 3,3 milliarder USD og et IFRS driftsresultat på 4,3 milliarder USD i første kvartal 2017. IFRS-resultatet

Detaljer

RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2014

RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 Pressemelding 29. april 2014 RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2014 Statoils kvartalsrapport for første kvartal 2014 Statoils for første kvartal 2014 var 51,4 milliarder kroner, en økning på 35 % sammenlignet

Detaljer

Statoil rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016.

Statoil rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016. Pressemelding 27. oktober 2016 Tredje kvartal 2016 Statoil rapporterer et driftsresultat på 737 millioner USD og et justert driftsresultat på 636 millioner USD for tredje kvartal 2016. Tredje kvartal var

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2013

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2013 Pressemelding 7. februar 2014 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2013 Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2013 og kapitalmarkedsoppdatering Statoils driftsresultat for fjerde kvartal 2013 var

Detaljer

Justert driftsresultat i andre kvartal 2011 var på 43,6 milliarder kroner, sammenlignet med 36,5 milliarder kroner i andre kvartal 2010.

Justert driftsresultat i andre kvartal 2011 var på 43,6 milliarder kroner, sammenlignet med 36,5 milliarder kroner i andre kvartal 2010. Pressemelding 28. juli 2011 Resultat for andre kvartal 2011 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2011 var på 61,0 milliarder kroner, en økning på 129 % sammenlignet med 26,6 milliarder kroner i andre

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. oktober 2015 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 16,7 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,7 milliarder

Detaljer

Resultat for andre kvartal og første halvår 2017

Resultat for andre kvartal og første halvår 2017 Pressemelding 27. juli 2017 Resultat for andre kvartal og første halvår 2017 Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 3,0 milliarder USD og et justert driftsresultat etter skatt på 1,3 milliarder

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. juli 2015 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 22,4 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 7,2 milliarder kroner

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017

Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017 Pressemelding 26. oktober 2017 Resultat for tredje kvartal og de første ni månedene av 2017 Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 2,3 milliarder USD og 0,8 milliarder USD etter skatt i tredje

Detaljer

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2014

RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2014 Pressemelding 25. juli 2014 RESULTAT FOR ANDRE KVARTAL 2014 Statoils kvartalsrapport for andre kvartal 2014 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2014 var 32,0 milliarder kroner, en nedgang på 2,3

Detaljer

SOLIDE LEVERANSER. Pressemelding. 30. juli 2007

SOLIDE LEVERANSER. Pressemelding. 30. juli 2007 Pressemelding 3. juli 27 SOLIDE LEVERANSER Statoil oppnådde et resultat i andre kvartal 27 på 11, milliarder kroner, sammenlignet med 9,8 milliarder kroner i andre kvartal 26. Resultatet for første halvår

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2014

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2014 Pressemelding 29. oktober 2014 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2014 Statoils kvartalsrapport for tredje kvartal 2014 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2014 var 17,0 milliarder kroner, en nedgang fra

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

Pressemelding 4. november FORTSATT STERKE LEVERANSER Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2009

Pressemelding 4. november FORTSATT STERKE LEVERANSER Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2009 Pressemelding 4. november 29 FORTSATT STERKE LEVERANSER Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 29 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 29 var på 28,3 milliarder kroner, sammenlignet

Detaljer

Statoils driftsresultat for andre kvartal 2010 var på 26,6 milliarder kroner, sammenlignet med 24,3 milliarder kroner i andre kvartal 2009.

Statoils driftsresultat for andre kvartal 2010 var på 26,6 milliarder kroner, sammenlignet med 24,3 milliarder kroner i andre kvartal 2009. Pressemelding 29. Juli 2010 Høy aktivitet og god drift Statoils kvartalsberetning og regnskap for 2. kvartal 2010 Statoils driftsresultat for andre kvartal 2010 var på 26,6 milliarder kroner, sammenlignet

Detaljer

Statoil rapporterer et driftsresultat på 180 millioner USD og et justert driftsresultat på 913 millioner USD for andre kvartal 2016.

Statoil rapporterer et driftsresultat på 180 millioner USD og et justert driftsresultat på 913 millioner USD for andre kvartal 2016. Pressemelding 27. juli 2016 Andre kvartal 2016 Statoil rapporterer et driftsresultat på 180 millioner USD og et justert driftsresultat på 913 millioner USD for andre kvartal 2016. Andre kvartal var karakterisert

Detaljer

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2009 var på 34,4 milliarder kroner, sammenlignet med 43,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008.

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2009 var på 34,4 milliarder kroner, sammenlignet med 43,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008. Pressemelding 11. februar 2010 Fortsatt solide leveranser i urolige markeder Statoils strategioppdatering, kvartalsberetning og regnskap for 4. kvartal 2009 og foreløpig årsregnskap for 2009 Statoil presenterer

Detaljer

Omfattende vedlikehold - solide resultater Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2010

Omfattende vedlikehold - solide resultater Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2010 Pressemelding 3. november 2010 Omfattende vedlikehold - solide resultater Statoils kvartalsberetning og regnskap for 3. kvartal 2010 Statoils driftsresultat for tredje kvartal 2010 var på 28,2 milliarder

Detaljer

Pressemelding. Resultat for fjerde kvartal februar 2017

Pressemelding. Resultat for fjerde kvartal februar 2017 Pressemelding 7. februar 2017 Resultat for fjerde kvartal 2016 Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 1,664 milliarder USD og et negativt IFRS driftsresultat på 1,897 milliarder USD i fjerde

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Pressemelding 4. februar 2016 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 15,2 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 1,6 milliarder

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Pressemelding 6. februar 2015 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014 Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Statoils driftsresultat for året 2014 var 109,5 milliarder

Detaljer

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon Pressemelding 27. februar 2007 Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon StatoilHydros resultat for fjerde kvartal 2007 er, som tidligere annonsert, sterkt påvirket av fusjonskostnader og andre kostnader knyttet

Detaljer

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

Pressemelding 1. august 2008. Rekordresultat og høy produksjon StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 2. kvartal 2008. Resultatoppdatering

Pressemelding 1. august 2008. Rekordresultat og høy produksjon StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 2. kvartal 2008. Resultatoppdatering Pressemelding 1. august 2008 Rekordresultat og høy produksjon StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 2. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for andre kvartal 2008 er påvirket av høy produksjon og

Detaljer

Pressemelding 3. november 2008. God drift - finansiell styrke StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap, 3. kvartal 2008. Resultatoppdatering

Pressemelding 3. november 2008. God drift - finansiell styrke StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap, 3. kvartal 2008. Resultatoppdatering Pressemelding 3. november 2008 God drift - finansiell styrke StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap, 3. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for tredje kvartal 2008 var på 6,3 milliarder kroner, sammenlignet

Detaljer

Statoil leverer et justert driftsresultat på 857 millioner USD i første kvartal 2016

Statoil leverer et justert driftsresultat på 857 millioner USD i første kvartal 2016 Pressemelding 27. april 2016 Statoil leverer et justert driftsresultat på 857 millioner USD i første kvartal 2016 Solid drift finansielle resultater påvirket av lave priser Fortsetter å levere kostnadsreduksjoner

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Pressemelding. Solid drift. 17. februar 2009

Pressemelding. Solid drift. 17. februar 2009 Pressemelding 17. februar 2009 Solid drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 4. kvartal 2008 og foreløpig årsregnskap for 2008 StatoilHydros resultat for året 2008 var på 43,3 milliarder

Detaljer

REKORDHØY INNTJENING OG PRODUKSJON

REKORDHØY INNTJENING OG PRODUKSJON Pressemelding REKORDHØY INNTJENING OG PRODUKSJON Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser 16 Resultat per aksje 35 Periodens resultat 8 14 3 Mrd. kroner 7 6 5 4 3 2 Kroner 12 8 6 4 Mrd. kroner

Detaljer

Pressekonferanse 3. kvartal - presentasjon

Pressekonferanse 3. kvartal - presentasjon Pressekonferanse 3. kvartal - presentasjon Fra Petoro: Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef SDØE produksjon (Eks. framtidige funn)

Detaljer

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009

Pressekonferanse årsresultat 2008 Presentasjon til utdeling. Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Presentasjon til utdeling Pressekonferanse årsresultat SDØE Stavanger 2. mars 2009 Historisk resultat - høye priser Resultater 2008 2007 Resultat etter finansposter (milliarder kroner) 160 113 Kontantstrøm

Detaljer

-SDØE: Resultat behov for omstilling

-SDØE: Resultat behov for omstilling -SDØE: Resultat 29 -Tema: Moden sokkel behov for omstilling Pressekonferanse 23. februar 21 Resultater 97 milliarder til staten i 29 Resultat 29 Resultat 28 Resultat etter finansposter (milliarder kroner)

Detaljer

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009

3. kvartalsresultat 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter. Pressekonferanse Stavanger 5. november 2009 Petoro pådriver for lønnsomme prosjekter Pressekonferanse Stavanger 5. november 29 SDØE kontantstrøm pr 3. kvartal: 77 milliarder Resultater Pr 3. kvartal 29 Pr 3. kvartal 28 Hele 28 Resultat etter finansposter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 394133 Innsendt dato: 04.02.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: STL Statoil ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER

Detaljer

2011 et jubelår - store framtidige utfordringer

2011 et jubelår - store framtidige utfordringer 2011 et jubelår - store framtidige utfordringer Pressekonferanse 28. februar 2012 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef 2011 jubelår

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime

Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Potensialet på norsk sokkel i et utfordrende prisregime Kjell Agnar Dragvik - OD 3. Mai 2016 2 Et kort tilbakeblikk 2012-2013 3 Skuffende avkastning til tross for høye priser De neste fem åra vil det skje

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat

DNO ASA. Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat DNO ASA Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 1999 STYRETS KOMMENTARER Inntektene fra olje-og gass virksomheten i 4. kvartal 1999 var 5 ganger høyere enn i 4. kvartal 1998. Mer enn en dobling av

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat DNO ASA Foreløpig resultat 4. kvartal og årsresultat 2000 DNO ASA KONSERN STYRETS BERETNING FOR 4. KVARTAL OG PR. 31. DESEMBER 2000. Innledning DNO konsernet hadde i 2000 en betydelig vekst i virksomheten,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Pressekonferanse 2 kvartal 2010

Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Pressekonferanse 2 kvartal 2010 Stavanger 30. juli 2010 Fra Petoro: Tor Rasmus Skjærpe (fungerende adm.dir.) Marion Svihus (økonomidirektør) Sveinung Sletten (informasjonsdirektør) 1.halvår: Økt gassalg,

Detaljer

Segmentene resultater og analyse

Segmentene resultater og analyse Segmentene resultater og analyse Følgende tabell viser utvalgt finansiell informasjon for våre fire segmenter. Når resultatene fra segmentene summeres, foretar konsernet elimineringer av internt salg.

Detaljer

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014

V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 V E R D I V U R D E R I N G A V S T A T E N S D I R E K T E Ø K O N O M I S K E E N G A S J E M E N T ( S D Ø E ), 2014 Figurer i offentlig rapport, 20. juni, 2014 Denne rapporten er laget på oppdrag for

Detaljer

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Statoil 2014 STATOIL ASA POSTBOKS 8500 4035 STAVANGER NORGE TELEFON: 51 99 00 00 www.statoil.com Forside foto: Harald Pettersen Årsrapport

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

i henhold til norske myndigheters krav

i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPORT i henhold til norske myndigheters krav ÅRSRAPPort i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2011 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 2 Vår virksomhet 3 Resultatanalyse 6 Kontantstrømmer

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON

3 KVARTAL 2014 - PRESENTASJON Stavanger 4. november 2014 Fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef KPI-er Lavere priser og mindre gassalg ga redusert kontantstrøm

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 Kvartalsrapport Tredje kvartal 2007 SalMar ASA Tredje kvartal 2007 1 Høyere slaktevolum og god produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske utviklingen og har i tredje kvartal 2007 slaktet det høyeste

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt

God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder. Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt 4 1. kvartal 2012 God volum- og marginutvikling de siste 12 måneder Verdijustering av basisswapper påvirket resultatet negativt Resultatfremgang i Baltikum Styrket innskuddsdekning og god tilgang g på

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer