Fred. Olsen Energy ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fred. Olsen Energy ASA"

Transkript

1 Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 153,4 MILLIONER, EKSKLUSIVE ET REGNSKAPSMESSIG TAP VED SALG AV BORGILA DOLPHIN HOVEDPUNKTER FOE hadde driftsinntekter på 438,8 millioner i 2. kvartal 2003 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet var 95,5 millioner, inklusive et regnskapsmessig tap på 57,9 millioner relatert til salget av Borgila Dolphin Driftsresultatet etter avskrivninger for kvartalet var minus 65,1 millioner, eksklusive det bokførte tapet ved salg av Borgila Dolphin Resultat før skatt viser et underskudd på 190,9 millioner, inklusive netto finanskostnader på 67,9 millioner Tildelt ny 12 måneders kontrakt for Borgholm Dolphin i Mexico Belford Dolphin påbegynte boring utenfor Færøyene Kontraktsforlengelse for FPSO Knock Taggart med to år Intensjonsavtale for kontraktsforlengelse av Knock Dee Nedskrivning på 50,9 millioner som følge av salget av Dolphin Well Services AS Intensjonsavtale om salg av eiendomsinteresser i Belfast Intensjonsavtale om salg av divisjonen for flytende produksjon KONTAKTPERSONER: Jan Peter Valheim/Per Sølvberg Tel:

2 Tall i NOK FINANSIELL INFORMASJON (1. kvartal 2003 i parentes) Som følge av salget av virksomheten innen brønnvedlikeholdstjenester, er dette forretningsområdet vist som virksomhet under avhendelse i samsvar med NGAAP og IAS. Driftsinntekter for 2. kvartal 2003 utgjorde 438,8 millioner (484,2 millioner), en nedgang på 45,4 millioner sammenlignet med 1. kvartal Nedgangen skyldes lavere aktivitet innen divisjonen for ingeniør- og fabrikasjonstjenester i kvartalet sammenlignet med foregående kvartal, delvis oppveiet av økte driftsinntekter i boredivisjonen. Driftskostnadene for kvartalet var 343,3 millioner (346,4 millioner). Beløpet inkluderer et regnskapsmessig tap på 57,9 millioner relatert til salget av Borgila Dolphin. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) var 95,5 millioner (137,8 millioner). Eksklusive det regnskapsmessige tapet vedrørende Borgila Dolphin var EBITDA 153,4 millioner). Driftsresultatet etter avskrivninger (EBIT) for kvartalet viser et underskudd på 123,0 millioner (underskudd på 87,0 millioner) for kvartalet. Netto finanskostnader i kvartalet utgjorde 67,9 millioner (246,6 millioner), inklusive urealiserte valutagevinster på balanseposter på 11,3 millioner. Netto finansposter i 1. kvartal 2003 inkluderte et urealisert valutatap på 146,7 millioner som følge av en styrking av dollarkursen i løpet av kvartalet. Resultat før skatt for kvartalet viser et underskudd på 190,9 millioner (underskudd på 333,6 millioner). Boredivisjonen oppnådde en omsetning på 349,4 millioner (315,7 millioner) og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 52,6 millioner (101,0 millioner) i kvartalet. Eksklusive det regnskapsmessig tapet vedrørerende salget av Borgila Dolphin var EBITDA 110,5 millioner. Divisjonen for flytende produksjon oppnådde en omsetning på 71,2 millioner (72,4 millioner) og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 42,3 millioner (41,9 millioner). Divisjonen for ingeniør- og fabrikasjonstjenester omsatte for 18,1 millioner (96,2 millioner) og driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet viser et overskudd på 0,5 millioner (underskudd på 5,0 millioner). Omsetningen er redusert etter ferdigstillelse og levering av det siste av de to ro-ro skipene fra Harland & Wolff (H&W) i mars DRIFTEN Boredivisjonen Page 2 of 4

3 Tall i NOK Dypvannsboreskipet Belford Dolphin avsluttet arbeidet for Petrobras i Brasil i begynnelsen av april og skipet påbegynte en kontrakt med Agip for boring av en brønn ved Færøyene 13. juni. Kontrakten har en antatt varighet på 60 dager. Bredford Dolphin fortsatte arbeidet for Agip Gas BV offshore Libya. Borgny Dolphin avsluttet et obligatorisk fem-års klassearbeid ved H&W i Belfast i 3. kvartal 2002, og har siden vært tilgjengelig for oppdrag. Borgsten Dolphin har avsluttet en teknisk oppgradering og er nå tilgjengelig i Invergordon i Skotttland. Bulford Dolphin, eiet av AS Borgå, er tilgjengelig for nye oppdrag og ligger ved H&W i Belfast. Borgholm Dolphin har vært i virksomhet i Mexico under en 6 måneders kontrakt for Pemex siden desember I juni påbegynte boligenheten en ny tolvmåneders kontrakt for Pemex i Mexico. Byford Dolphin er tilgjengelig for oppdrag og ligger i Invergordon, Skottland. Bideford Dolphin og Borgland Dolphin fortsatte sitt arbeid for Statoil på norsk sokkel under langsiktige kontrakter. Salget av Borgila Dolphin ble gjennomført i juni til en brutto salgspris på 20 millioner dollar. Dolphin AS, et heleiet datterselskap av FOE, forestår den tekniske drift av riggen for kjøperen. Dolphin Well Services ble solgt i juli til PSL Energy Services for en brutto kjøpesum på 13,5 millioner dollar. Alle tilgjengelige rigger blir aktivt markedsført for nye oppdrag på global basis. Divisjonen for flytende produksjon FPSO Knock Taggart fortsatte arbeidet under en femårskontrakt for Addax Petroleum i Nigeria. Den faste kontraktsperioden løper til juli Den flyttbare produksjonsplattformen Borgen Dolphin er tilgjengelig offshore Nigeria. FPSO Petróleo Nautipa fortsatte arbeidet under en femårskontrakt med Vaalco Gabon på Etame-feltet offshore Gabon. FSO Knock Dee fortsatte arbeidet for det sør-afrikanske oljeselskapet PetroSA Ltd. I juli meddelte PetroSA Ltd. at selskapet har til hensikt å forlenge kontrakten for Knock Dee med 14 måneder til I juli undertegnet selskapet en intensjonsavtale om salg av divisjonen for flytende produksjon. Avtalt kjøpesum er 58,5 millioner dollar. Endelig kjøpesum kan bli Page 3 of 4

4 Tall i NOK høyere under forutsetning av inngåelse av kontrakt for Borgen Dolphin innen utgangen av Gjennomføring av salget forventes innen utgangen av tredje kvartal. Ingeniør- og fabrikasjonstjenster (H&W og eiendomsutvikling) Etter en restrukturering er Harland & Wolff (H&W) en viktig leverandør av ingeniørtjenester og skipsreparasjoner. Omsetningnen er redusert etter levering av det siste av de to RoRo-skipene som er bygget for Andrew Weir-gruppen (for levering til det britiske forsvarsdepartementet) fra H&W. Fred. Olsen Energy ASA har undertegnet en intensjonsavtale med et europeisk eiendomsselskap om salg av selskapets frigjorte eiendomsinteresser etter restruktureringen av skipsverftet i Belfast for en samlet salgssum på GBP 47 millioner.. Endelig avtale forventes undertegnet i løpet av 3. kvartal 2003 med økonomisk oppgjør innen årskiftet. Markedsutsikter Gjennomsnittsprisen for olje (Brent blend) har ligget på ca. 23 dollar pr. fat over de siste 36 månedene, i en periode med begrenset økning i etterspørselen etter olje til tross for en stagnerende verdensøkonomi og usikkerhet knyttet til begivenhetene 11/ og krigen i Irak. Oljeselskapenes viser fortsatt, Til tross for sterk inntjening viser oljeselskapene fortsatt en tilbakeholdenhet med å investere i leteaktivitet og derigjennom øke etterspørselen etter offshore boretjenester. Det observeres imidlertid tegn til en viss økning i leteaktiviteten i alle markedssegmentene. Selskapet forfølger aktivt muligheter på global basis. Det er tegn til økt offshoreaktivitet i Mexico, India og Brasil samt innen produksjonsboring på dypt vann utenfor Vest-Afrika. Høstens bebudede skatteincentiver samt nye lisensrunder i UK forventes å stimulere til økt etterspørsel etter boretjenester i Oslo, 22 juli 2003 Fred. Olsen Energy ASA Styret Page 4 of 4

5 Fred.Olsen Energy ASA RESULTATREGNSKAP 2.kv 2.kv Jan-Jun Jan-Jun Året (NOK mill) Driftsinntekter 438,8 907,7 923, , ,5 Driftskostnader (343,3) (634,8) (689,7) (1 279,1) (2 106,5) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 95,5 272,9 233,3 650,1 785,0 Avskrivinger (218,5) (225,1) (443,3) (452,9) (933,2) Driftsresultat før spesielle poster (123,0) 47,8 (210,0) 197,2 (148,2) Spesielle driftsposter (1 175,0) (1 919,0) Driftsresultat (123,0) 47,8 (210,0) (977,8) (2 067,2) Netto finansposter (67,9) 744,3 (314,5) 828,5 960,8 Resultat før skatt og minoritetsinteresser (190,9) 792,1 (524,5) (149,3) (1 106,4) Estimert skattekostnad 53,6 (18,1) 74,8 (20,8) 58,1 Resultat etter skatt for den videreførte virksomheten (137,3) 774,0 (449,7) (170,1) (1 048,3) Resultat for virksomhet under avhendelse (5,9) (7,3) (11,5) (3,7) (1,1) Nedskriving av DWS / Tap ved avhendelse av virksomhet (50,9) - (50,9) - - Herav minoritetsinteresser (79,9) (79,9) Herav majoritetsinteresser (194,1) 766,7 (512,1) - (93,9) (969,5) Resultat per aksje for den videreførte virksomheten (2,4) 13,4 (7,9) (1,5) (16,8) Resultat per aksje for virksomhet under avhendelse (1,0) (0,1) (1,1) (0,1) (0,0) BALANSE (NOK mill) 31 Jun Mar Dec 02 Anleggsmidler 8 889, , ,3 Andre omløpsmidler 524,3 496,7 476,0 Kontanter og kortsiktige investeringer 501,2 656,9 629,0 Netto eiendeler for virksomhet under avhendelse 96,1 102,0 107,7 Sum eiendeler , , ,0 Egenkapital (eks. minoritetsinteresser) 4 839, , ,3 Annen langsiktig gjeld 98,3 118,2 64,9 Langsiktig rentebærende gjeld 3 452, , ,9 Kortsiktig gjeld 1 620, , ,9 Sum gjeld og egenkap , , ,0 SEGMENTINFORMASJON Offshore Flytende Ingeniør- og FOE (NOK mill) Boring * Produksjon Fabrikasjon Konsern 2.kv 2003 Inntekter 349,4 71,2 18,1 438,7 Kostnader (296,8) (28,9) (17,6) (343,3) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 52,6 42,3 0,5 95,4 Avskrivinger (177,8) (39,8) (0,8) (218,4) Driftsresultat før spesielle poster (125,2) 2,5 (0,3) (123,0) Spesielle driftsposter Driftsresultat for den videreførte virksomheten (125,2) 2,5 (0,3) (123,0) Driftsresultat for virksomhet under avhendelse (6,2) - - (6,2) 2.kv 2002 Inntekter 588,1 79,5 240,1 907,7 Kostnader (368,4) (37,8) (228,6) (634,8) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 219,7 41,7 11,5 272,9 Avskrivninger (190,4) (38,2) 3,5 (225,1) Driftsresultat før spesielle poster 29,3 3,5 15,0 47,8 Spesielle driftsposter Driftsresultat for den videreførte virksomheten 29,3 3,5 15,0 47,8 Driftsresultat for virksomhet under avhendelse (0,5) - - (0,5) Jan-Jun 2003 Inntekter 665,1 143,6 114,3 923,0 Kostnader (511,5) (59,4) (118,8) (689,7) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 153,6 84,2 (4,5) 233,3 Avskrivninger (356,6) (85,1) (1,6) (443,3) Driftsresultat før spesielle poster (203,0) (0,9) (6,1) (210,0) Spesielle driftsposter Driftsresultat for den videreførte virksomheten (203,0) (0,9) (6,1) (210,0) Driftsresultat for virksomhet under avhendelse (10,8) - - (10,8) Jan-Jun 2002 Inntekter 1 275,3 164,9 489, ,2 Kostnader (729,5) (73,0) (476,6) (1 279,1) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 545,8 91,9 12,4 650,1 Avskrivninger (378,1) (75,6) 0,8 (452,9) Driftsresultat før spesielle poster 167,7 16,3 13,2 197,2 Spesielle driftsposter - - (1 175,0) (1 175,0) Driftsresultat for den videreførte virksomheten 167,7 16,3 (1 161,8) (977,8) Driftsresultat for virksomhet under avhendelse 5, ,6 Året 2002 Inntekter 1 883,9 318,2 689, ,5 Kostnader (1 271,4) (132,9) (702,2) (2 106,5) Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA) 612,5 185,3 (12,8) 785,0 Avskrivinger (761,6) (162,3) (9,3) (933,2) Driftsresultat før spesielle poster (149,1) 23,0 (22,1) (148,2) Spesielle driftsposter (784,7) - (1 134,3) (1 919,0) Driftsresultat for den videreførte virksomheten (933,8) 23,0 (1 156,4) (2 067,2) Driftsresultat for virksomhet under avhendelse 9, ,8 * Inkludert Fred. Olsen Energy ASA

6 Fred.Olsen Energy ASA Egenkapital Aksje Egne Konsern Omregnins (NOK mill) kapital aksje fond differanser Sum Balanse 31 desember (60) (134) Periodens resultat - - (450) - (450) Periodens resultat for virksomhet under avhendelse - - (62) - (62) Egne aksjer Omregningsdifferanser Balanse 31 mars (60) (81) Kontantstrømsoppstilling (NOK mill) 2. kv kv Jan-Jun 03 Jan-Jun Kontantstrøm fra operasjonelle akitiviteter Periodens resultat (188,3) 774,0 (500,7) (170,1) (1 102,7) Avskrivinger 218,4 225,1 443,2 452,9 933,2 Endringer i andre balanseposter (61,3) (620,4) 122,6 (980,1) (1 347,4) Spesielle driftsposter , ,0 Netto kontantstrøm fra operasjonelle akitiviteter (31,2) 378,7 65,2 477,7 402,1 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler 121,0 (145,4) 112,8 (181,6) (511,8) Investeringer i andre eiendeler - 0,1-0,1 21,6 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 121,0 (145,3) 112,8 (181,5) (490,2) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger av rentebærende gjeld - (1,7) - 72,9 86,4 Utbetalinger av rentebærende gjeld (246,4) (350,5) (309,2) (494,8) (696,2) Netto kjøp av egne aksjer - (12,8) - (38,9) (38,9) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (246,4) (365,0) (309,2) (460,8) (648,7) Netto kontantstrøm fra virksomhet under avhendelse (9,0) 24,6 (10,1) 16,7 4,4 Effekt av valutakursendringer 0,7 (44,8) 3,5 (51,6) (22,9) Netto endringer i kontanter og kontantekvivalenter (165,6) (107,0) (141,4) (147,9) (732,4) Kontanter og kontantekvivalenter ved beg. av perioden 675, ,7 648, , ,4 Kontanter og kontantekvivalenter ved slutten av perioden 510, ,9 510, ,9 648,1 Kontanter og kontantekvivalenter ved slutten av perioden for virksomhet un der avhendelse 9,2 31,6 9,2 31,6 19,3

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2003 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 139,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2003 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2006 og foreløpig resultat for 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 342,8 MILLIONER I

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 3. kvartal 2002 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 114.5 MILLIONER I 3. KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2002 og foreløpig resultat for 2002 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 36,2 MILLIONER I 4. KVARTAL

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2001 Sammenlignbare tall fra 4. kvartal 2000 Alle tall i NOK FOE RAPPORTERER 1. KVARTAL 2001 RESULTATER BETYDELIG PÅVIRKET AV OPPSTARTSPROBLEMER PÅ BORESKIPET

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 455,7 MILLIONER I 2. KVARTAL 2006 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2002 Tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 278 MILLIONER FOR 2. KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER FOE hadde

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 971 MILLIONER I 2. KVARTAL 2010

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2002 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) MED REKORDHØYT DRIFTSRESULTAT I FØRSTE KVARTAL 2002. NEDSKRIVNINGER (UTEN LIKVIDITETSEFFEKT) OG RESTRUKTURERINGSKOSTNADER

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2005 og foreløpig resultat for 2005 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 343,0 MILLIONER I

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 3. kvartal 2001 Fred. Olsen Energy ASA FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) RAPPORTERER 3. KVARTAL 2001 RESULTATER. Sammenlignbare tall fra 2. kvartal 2001. Alle tall i NOK. FINANSIELLE HOVEDTALL FOE

Detaljer

1. kvartal 2000 Rapport og regnskap

1. kvartal 2000 Rapport og regnskap Finansielle forhold 1. kvartal 2000 Rapport og regnskap Sammenlignbare tall fra 1999 i parentes. Basert på totale driftsinntekter på NOK 1 378,3 mill. (1 017,4) ble Fred.Olsen Energys (FOE) kontantstrøm

Detaljer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports Rapport for 1. kvartal 2003 Alle tall i NOK. FINANSIELL INFORMASJON (4. kvartal 2002 i parentes) Fred. Olsen Energy ASA (FOE) oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 139,5 millioner i

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat for 2010 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 744 MILLIONER I 4.

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2009 og foreløpig resultat for 2009 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 530 MILLIONER I 4. KVARTAL 2009 OG EBITDA

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 2. kvartal 2007 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 509,4 MILLIONER I 2. KVARTAL 2007 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 391,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2006 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

Driften Selskapets tre operative halvt nedsenkbare borerigger fortsetter på sine langtidskontrakter med tilfredsstillende dagsrater:

Driften Selskapets tre operative halvt nedsenkbare borerigger fortsetter på sine langtidskontrakter med tilfredsstillende dagsrater: Fred. Olsen Energy ASA Regnskapsrapport for tredje kvartal 1998 Finansielle forhold Fred. Olsen Energys driftsresultat for 3. kvartal 1998 var NOK 86,0 mill. (mot NOK 117,7 mill. 2. kvartal 1998). Etter

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 1. kvartal 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 391,5 MILLIONER I 1. KVARTAL 2006 HOVEDPUNKTER FOR

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2007 og foreløpig resultat for 2007 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 498,0 MILLIONER I

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015

Regnskap etter 4. kvartal 2014. 25./26. februar 2015 Regnskap etter 4. kvartal 2014 25./26. februar 2015 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2014 og foreløpig årsregnskap: Store nedskrivninger økt ordreinngang andre halvår; Omsetning 326 mill kr i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Bonheur ASA Rapport 2. kvartal 2004

Bonheur ASA Rapport 2. kvartal 2004 Bonheur ASA Rapport 2. kvartal 2004 Regnskapet for 2. kvartal 2004 er utarbeidet i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 11 delårsrapporteringsstandarden, og i tråd med regnskapsprinsippene som er benyttet

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

GANGER ROLF ASA Rapport 2. kvartal 2003

GANGER ROLF ASA Rapport 2. kvartal 2003 GANGER ROLF ASA Rapport 2. kvartal 2003 Tall for 2. kvartal 2002 i parentes Konsernets driftsinntekter var 90,5 mill i kvartalet (106,9 mill). Nedgangen sammenlignet med tilsvarende periode i fjor skyldes

Detaljer

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tallene for 4. kvartal 2004 og året 2004 omarbeidet etter IFRS, er i parentes.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tallene for 4. kvartal 2004 og året 2004 omarbeidet etter IFRS, er i parentes. Ganger Rolf ASA Rapport for 4. kvartal 2005 og foreløpig årsmelding 2005 Nye regnskapsprinsipper IFRS Fra 1. januar 2005 har Ganger Rolf ASA avlagt konsernregnskap etter nye internasjonale regnskapsregler

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Bonheur ASA. Rapport 2. kvartal 2005

Bonheur ASA. Rapport 2. kvartal 2005 Bonheur ASA Rapport 2. kvartal 2005 Generelt Regnskapet for 2. kvartal er utarbeidet i samsvar med den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS) for delårsrapportering og er i tråd med regnskapsprinsippene

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

GANGER ROLF ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007. Tallene er i NOK med mindre annet er angitt. Tallene for tilsvarende periode foregåendeår i parentes.

GANGER ROLF ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007. Tallene er i NOK med mindre annet er angitt. Tallene for tilsvarende periode foregåendeår i parentes. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 o Resultat etter skatt var 307 millioner (272 millioner) o Resultat per aksje var NOK 8,5 (NOK 7,5) o Fortsatt sterkt marked innenfor offshore boring o Gevinst ved salg av aksjer

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING.

FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. FORELØPIG REGNSKAP PR. 31.03.2003 PDR STATUS DRIFT OG FINANSIERING. Petrolia Drilling ASA har tidligere meddelt at selskapet arbeider med en finansieringsløsning for å sikre fortsatt drift. Dette arbeidet

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tall for 1. kvartal 2003 i parentes.

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tall for 1. kvartal 2003 i parentes. GANGER ROLF ASA Rapport 1. kvartal 2004 Regnskapet for 1. kvartal 2004 er utarbeidet i samsvar med Norsk Regnskapsstandard 11 delårsrapporteringsstandarden, og er utarbeidet i tråd med regnskapsprinsippene

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Ganger Rolf ASA. Rapport 3. kvartal 2005

Ganger Rolf ASA. Rapport 3. kvartal 2005 Ganger Rolf ASA Rapport 3. kvartal 2005 Generelt Regnskapet for 3. kvartal er utarbeidet i samsvar med den internasjonale regnskapsstandarden (IFRS) for delårsrapportering og er i tråd med regnskapsprinsippene

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Bonheur ASA. Rapport 1. kvartal 2005

Bonheur ASA. Rapport 1. kvartal 2005 1 Bonheur ASA Generelt Rapport 1. kvartal 2005 Med virkning fra 2005 har Bonheur implementert internasjonal regnskapsstandard (IFRS), og 1. kvartalsrapporten er konsernets første delårsrapportering i henhold

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA

BØRSMELDING 1258/ DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO ASA Hovedtrekk og viktigste hendelser BØRSMELDING 1258/140803 DELÅRSRAPPORT PR. 2. KVARTAL OG 2. KVARTAL 2003 DNO oppnådde gode operasjonelle og finansielle resultater i 1. halvår 2003. I 2. kvartal ble feltutviklingsplanen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer