Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 18.10.05 Tidspunkt: Kl. 10:00."

Transkript

1 Hammerfest kommune Møteprotokoll 09/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen, Arnulf Arntzen (for Snorre Sundquist), Yngve Isaksen (for Solbjørg Mikkelsen), John Wahl og Ted Rune Paulsen (for Inger Jørstad). Det møtte ingen for Trude Klaussen. Fra Høyre/FRP: Grethe Anita Elverum og Roger Bock. Fra SV: Sylvi Helgeland. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Trude Klaussen, Snorre Sundquist, Inger Jørstad, Solbjørg Mikkelsen og Roger Bock. Fra varamedlemmer møtte i stede: Yngve Isaksen, Ted Rune Paulsen, Jan Elverum og Arnulf Arntzen (AP). Fra administrasjonen møtte: Rådmann, sektorleder Odd Edvardsen, arkitekt Kirsti Hansen, plansjef Bjørg Kippersund, konsulent Mikal Mikalsen, økonomisjef Hugo Pedersen, økonomikonsulent Thone Bjørklund, miljøvernrådgiver Tom Erik Ness og kultursjef Gerd Hagen. 10 representanter (av 11) til stede. Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær Innkallingen enstemmig godkjent. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 084/05til og med 097/05 Vedtak: Sakslisten med saken 084/05 til og med 097/05 enstemmig godkjent.

2 2 PS 084/05 Kommuneplan - Rullering av langsiktig del - orientering og diskusjon Saken tas til orientering. Administrasjonen tar innspill i diskusjonen med i arbeidet videre. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Bjørg Kippersund plansjef Odd Edvardsen Sektorleder plan, kultur, utvikling Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt Saken tas til orientering. Administrasjonen tar innspill i diskusjonen med i arbeidet videre. PS 085/05 Tertial - 2.tertial 2005 Tertialrapport 2.tertial 2005 tas til etterretning. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Tertialrapport 2.tertial 2005 tas til etterretning. Hugo Pedersen Økonomisjef PS 086/05 Renovasjonsordning i distriktet Styret for miljø og utvikling vedtar at det plasseres ut konteiner for brune og hvite varer i Kårhamn og Akkarfjord i år 2006 og deretter annenhvert år.

3 3 Styret vedtar samtidig at det plasseres ut konteiner for glass/hermetikkbokser og for brunt papir i Kårhamn og Akkarfjord i samsvar med saksutredningen. Det bevilges til sammen for begge ordningen kr ,00 + mva på budsjett for år Ordningen med innsamling av brune- og hvitevarer bør være et prøveprosjekt t.o.m 2008 for å vinne erfaring. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Mikal Mikalsen konsulent Torbjørn Næss sektorleder Hammerfest, den Jarle Edvardsen fremmet endring i avsnitt 2 i samsvar med administrasjonen: Styret vedtar samtidig at det plasseres ut konteiner for brunt papir i Kårhamn og Akkarfjord i samsvar med saksutredningen. Som innstillingen fikk en stemme. Administrasjonen m/endring vedtatt mot 1 stemme. Styret for miljø og utvikling vedtar at det plasseres ut konteiner for brune og hvite varer i Kårhamn og Akkarfjord i år 2006 og deretter annenhvert år. Styret vedtar samtidig at det plasseres ut konteiner for brunt papir i Kårhamn og Akkarfjord i samsvar med saksutredningen. Det bevilges til sammen for begge ordningen kr ,00 + mva på budsjett for år Ordningen med innsamling av brune- og hvitevarer bør være et prøveprosjekt t.o.m 2008 for å vinne erfaring. PS 087/05 Forslag til Forskrift vann- og avløpsgebyr i Hammerfest kommune I. Saksbehandler innstilling: Styret for miljø og utvikling vedtar at forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Hammerfest kommune godkjennes slik den foreligger. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Hammerfest, den Mikal Mikalsen konsulent Torbjørn Næss sektorleder

4 4 Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for miljø og utvikling vedtar at forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Hammerfest kommune godkjennes slik den foreligger. PS 088/05 Gebyrgrunnlag Vann Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for vann endres slik: gebyr for næringsbygg etter areal endres til kr 30,00 per m2 fra øvrige gebyrer økes med 5 % i 2006 og 12 % hvert av årene i tidsrommet Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Som saksbehandler. Hammerfest, den Som sektorleder. Per Arnesen rådgiver Torbjørn Næss sektorleder Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende endring: Hammerfest kommunestyre vedtar gebyrene for vann endres slik: Tilknytningsgebyrene opprettholdes på samme nivå som 2005 i hele økonomiplanperioden. Gebyr for vann opprettholdes på samme nivå som 2005 for budsjettåret 2006, fra 2007 til 2009 øker gebyrene med 4% pr. år. Votering: Ap s forslag enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar gebyrene for vann endres slik: Tilknytningsgebyrene opprettholdes på samme nivå som 2005 i hele økonomiplanperioden. Gebyr for vann opprettholdes på samme nivå som 2005 for budsjettåret 2006, fra 2007 til

5 PS 089/05 Gebyrgrunnlag Avløp 5 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest kommunestyre vedtar at gebyrene for avløp endres slik: gebyr for næringsbygg etter areal endres til kr 15,00 per m2. øvrige gebyrer øker med 17 % i 2006 og 12 % hvert av årene Som saksbehandler. Per Arnesen rådgiver Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende endring: Gebyr for avløp opprettholdes på samme nivå som 2005 for budsjettåret 2006,fra 2007 til 2009 øker gebyrene med 4 % pr. år. Votering: AP s forslag enstemmig vedtatt. Gebyr for avløp opprettholdes på samme nivå som 2005 for budsjettåret 2006,fra 2007 til 2009 øker gebyrene med 4 % pr. år. PS 090/05 Gebyrgrunnlag Renovasjon IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest kommunestyre vedtar følgende gebyrer for renovasjon i 2006: Fast gebyr kr 1 532,- Gebyr dunker 140 l kr 1 061,- Gebyr dunker 240 l kr 1 297,- Gebyr dunker 360 l kr 2 004,- Gebyr kontainer kr 1 061,- Gebyrene økes med 4,9 % årlig i årene Hammerfest, den Sektorleders innstilling: Som saksbehandler. Som sektorleder. Per Arnesen rådgiver Torbjørn Næss sektorleder

6 Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende endring: Gebyr for renovasjon økes med 5 % hvert år i perioden Votering: Som AP s forslag enstemmig vedtatt. Gebyr for renovasjon økes med 5 % hvert år i perioden John Wahl fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede. PS 091/05 Gebyr- og avgiftsregulativ 2006 IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest Kommunestyre fastsetter følgende gebyr- og avgiftsregulativ for 2006: 1. Gebyrer og avgifter økes med 2,7 % i forhold til satsene i 2005, jamfør heftet Gebyrog avgiftsregulativ 2006 med unntak for avrundinger og endringene som er nevnt nedenfor. 2. Eiendomsskatten settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr per boenhet. For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo. 3. Bevillingsgebyr for skjenkebevillinger og salg av alkohol. Bevillingsgebyr for skjenkebevillinger fastsettes slik: a) Salg av alkohol: kr 0,17 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. b) Alminnelig skjenkebevilling: kr 0,34 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. kr 0,94 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. kr 3,07 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. c) Bevillingsgebyret utgjør minimum kr per år for salg og kr for skjenking. d) Bevillingsgebyret for ambulerende skjenkebevilling fastsettes til kr 250 per gang. e) Bevillingsgebyret for enkeltanledninger med og uten skjenkebevilling fastsettes til kr 250 per anledning per dag. f) Gebyr for avlagt kunnskapsprøve etter serveringsloven fastsettes til kr Skolefritidsordningene. Gebyr for sent hentet barn per påbegynte halvtime: kr Kulturskolen. Materialavgift for elever på kunstfag: kr 350.

7 Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, voksne inklusiv materialavgift kr 200 : kr Ungdomstjenesten. Utleiesatsene for Bootleg endres ikke. 7. Sektor for barnehager. Barnehageavgiftene endres ikke. 8. Hammerfest kino. Satsene for leie av kino og lysutstyr forblir uendret. For utleie til næringsliv får vi følgende satser: Dagtid (det kan kjøres film om kvelden) kr 1000 Hele dagen (ingen film om kvelden) kr 5000 Det innføres gebyr ved billettsalg til kulturarrangement som følger: Lokale lag og foreninger billettpris kr kr 3 per solgte billett Lokale lag og foreninger billettpris kr kr 4 per solgte billett Lokale lag og foreninger billettpris kr 201 og oppover kr 5 per solgte billett Lokale næringsliv uansett billettpris kr 5 per solgte billett Eksterne/profesjonelle aktører uansett billettpris kr 5 per solgte billett 9. Hammerfest bibliotek. Satsene endres ikke. 10. Sektor for helse. Prisene på medisiner reguleres i takt med innkjøpsprisene multiplisert med 1, Sektor for pleie og omsorg. Satsene for praktisk bistand reguleres i takt med G (grunnbeløpet i Folketrygden). Timesats for selvkost fastsettes til kr 172 (uendret). Satsene for korttidsopphold i institusjon forblir endret. 12. Sektor for plan, kultur og utvikling. Under 9.3 Gebyr for behandling av byggesøknader, punkt 3 endres gebyr for behandling av søknad om riving av bygg betales 20 % av basisgebyret, minimum kr 965. Under 9.5 Gebyr for kart, punkt 3 endres gebyr for kopi til: 2006 Avgiftsart A2 A1 A0 Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) sort/vitt Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) farge Sektor for teknisk drift. Idrettsanlegg. Leie av uteanlegg for idrett: Trening per time, alle idretter, voksne kr 70 Per kamp, full bane, voksne kr 400 Per kamp, halv bane, voksne kr 200 Per kamp, aldersbestemte klasser kr 40 Friidrettsarrangement og lignende, voksne, per dag kr 400

8 Friidrettsarrangement og lignende av varighet mindre enn 3 timer, voksne, per gang kr Leie av Isbjørnhallen, Breidablikkhallen og Helsebadet: Trening på hverdager, hele hallen, per time kr 120 Trening på hverdager, 2/3 av hallen, per time kr 80 Trening på hverdager, 1/3 av hallen, per time kr 50 Bedrifter, hele hallen, per time kr 300 Trening i helgene, voksne per time kr 180 Trening i helgene, aldersbestemte klasser per time kr 100 Turneringer i helgene, voksne/barn (i hallene) per time kr 180 Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time kr 80 Klubbrom/kontor/annet lokale per m2 per mnd kr 12 Svømmehallene, voksne billetter per time kr 40 Svømmehallene, barn, pensjonister, funksjonshemmede, billetter per time kr 15 Trening på hverdager, svømmehallen, voksne per time kr 120 Trening i helger, svømmehallen per time kr 180 Leie av Helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time kr 240 Leie av Helsebadet, bedrifter per time kr 300 Leie av svømmehaller til bedrifter per time kr 300 Utleie til salgsmesser per time kr 400 Leie av skoler (gymnastikksaler, aula) til trening, turneringer, overnattinger: Trening på hverdager, voksne, gymnastikksaler per time kr 50 Trening på hverdager, voksne, aula per time kr 100 Trening i helgene, voksne, aula per time kr 180 Trening i helgene, voksne, gymnastikksaler per time kr 180 Turneringer i helgene, voksne per time kr 180 Skoler/gymnastikksaler til overnatting, voksne per gruppe kr 277 Ungdomstiltak, punkt Uendret sats for uteleie av grendehus. 14. Sektor for teknisk drift. Vann, avløp og renovasjon. Årsgebyrer vann, avløp og renovasjon: Gebyr for avlesning, kontroll og plombering av vannmåler: kr 300 Tilknytningsgebyrene for vann og avløp endres i takt med gebyrene for vann og avløp. For midlertidig tilknytning til vann/avløp betales det et depositum på kr for vann og kr for avløp. 15. Sektor for teknisk drift. Tilskudd til bygging i distriktene (punkt 10.9) endres ikke. 16. Parkering Parkeringsavgiftene fastsettes slik: Sone 1 indre sone. Pris per time, 1. time: kr 12 Sone 1 indre sone. Pris per time, 2. time: kr 13 Sone 1 indre sone. Pris per time, time: kr 17 Sone 2 midtre sone. Pris per time kr 8

9 Avgiftene for parkeringskort fastsettes slik: Parkeringskort næringsdrivende, service per år kr Parkeringskort sentrum, sone 2 per år kr Parkeringskort beboere i sentrum/fuglenesveien kr Avgiftene for parkulator for næringsdrivende/service fastsettes slik: Lading avgift kr 0 Parkering sone 1: 1. time kr 12 Parkering sone 1: Per time time kr 17 Parkering sone 2: Per time kr 8 Avgiftene for Smart Park for næringsdrivende/service fastsettes slik: Elektronisk parkeringskort kr Parkeringsavgiftene er lik de for parkulator. 17. Torgavgiften fastsettes slik: Salg fra bil per dag for 12.5 m2 kr 215,- Salg fra bil per dag per m2 kr 17,25 Salg fra utleid telt per dag kr 280,- Salg fra eget telt per dag per m2 kr 17,25 Salg fra egen hytte kr 345,- Helårsplass for egen hytte inklusiv utstillingsplass kr Hammerfest, den Som saksbehandler. Hammerfest, den Pkt 2 utsettes til budsjettbehandlingen. Per Arnesen rådgiver Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende endring: Pkt.2 Eiendomsskatten ny setning før første punktum endre til. Eiendomsskatten for, næringseiendommer, verker og bruk og boliger settes til 7 0/00. pkt.2 trekkes ut og behandles som en del av budsjettet i kommunestyre. Pkt.16 Parkering Avsnitt 2 Avgiftene på parkeringskort fastsettes slik: -Parkeringskort næringsdrivende,service per år kr.6000,- -Parkeringskort sentrum, sone 2 per år kr 5000,- -Parkeringskort beboere i semtrum/fyglenesveien kr. 666,- Gebyr- og avgiftsregulativet: Pkt i Frikjøpsbeløpet opprettholdes som i 2005 kr

10 Votering: Som innstillingen m/endring enstemmig vedtatt. Hammerfest Kommunestyre fastsetter følgende gebyr- og avgiftsregulativ for 2006: Gebyrer og avgifter økes med 2,7 % i forhold til satsene i 2005, jamfør heftet Gebyrog avgiftsregulativ 2006 med unntak for avrundinger og endringene som er nevnt nedenfor. 2. Eiendomsskatten for næringseiendommer, verker og bruk og boliger settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr per boenhet. For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo. For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo. Punktet trekkes ut og behandles som en del av budsjettet i kommunestyret. 3. Bevillingsgebyr for skjenkebevillinger og salg av alkohol. Bevillingsgebyr for skjenkebevillinger fastsettes slik: g) Salg av alkohol: kr 0,17 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. h) Alminnelig skjenkebevilling: kr 0,34 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. kr 0,94 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. kr 3,07 per vareliter for alkoholholdig drikke som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol. i) Bevillingsgebyret utgjør minimum kr per år for salg og kr for skjenking. j) Bevillingsgebyret for ambulerende skjenkebevilling fastsettes til kr 250 per gang. k) Bevillingsgebyret for enkeltanledninger med og uten skjenkebevilling fastsettes til kr 250 per anledning per dag. l) Gebyr for avlagt kunnskapsprøve etter serveringsloven fastsettes til kr Skolefritidsordningene. Gebyr for sent hentet barn per påbegynte halvtime: kr Kulturskolen. Materialavgift for elever på kunstfag: kr 350. Kurs av inntil 10 ukers/gangers varighet, voksne inklusiv materialavgift kr 200 : kr Ungdomstjenesten. Utleiesatsene for Bootleg endres ikke. 7. Sektor for barnehager. Barnehageavgiftene endres ikke. 8. Hammerfest kino. Satsene for leie av kino og lysutstyr forblir uendret. For utleie til næringsliv får vi følgende satser:

11 Dagtid (det kan kjøres film om kvelden) kr 1000 Hele dagen (ingen film om kvelden) kr 5000 Det innføres gebyr ved billettsalg til kulturarrangement som følger: Lokale lag og foreninger billettpris kr kr 3 per solgte billett Lokale lag og foreninger billettpris kr kr 4 per solgte billett Lokale lag og foreninger billettpris kr 201 og oppover kr 5 per solgte billett Lokale næringsliv uansett billettpris kr 5 per solgte billett Eksterne/profesjonelle aktører uansett billettpris kr 5 per solgte billett Hammerfest bibliotek. Satsene endres ikke. 10. Sektor for helse. Prisene på medisiner reguleres i takt med innkjøpsprisene multiplisert med 1, Sektor for pleie og omsorg. Satsene for praktisk bistand reguleres i takt med G (grunnbeløpet i Folketrygden). Timesats for selvkost fastsettes til kr 172 (uendret). Satsene for korttidsopphold i institusjon forblir endret. 12. Sektor for plan, kultur og utvikling. Under 9.3 Gebyr for behandling av byggesøknader, punkt 3 endres gebyr for behandling av søknad om riving av bygg betales 20 % av basisgebyret, minimum kr 965. Under 9.5 Gebyr for kart, punkt 3 endres gebyr for kopi til: 2006 Avgiftsart A2 A1 A0 Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) sort/vitt Kopi av kart/planer/tegning (større enn A3) farge Sektor for teknisk drift. Idrettsanlegg. Leie av uteanlegg for idrett: Trening per time, alle idretter, voksne kr 70 Per kamp, full bane, voksne kr 400 Per kamp, halv bane, voksne kr 200 Per kamp, aldersbestemte klasser kr 40 Friidrettsarrangement og lignende, voksne, per dag kr 400 Friidrettsarrangement og lignende av varighet mindre enn 3 timer, voksne, per gang kr 100 Leie av Isbjørnhallen, Breidablikkhallen og Helsebadet: Trening på hverdager, hele hallen, per time kr 120 Trening på hverdager, 2/3 av hallen, per time kr 80 Trening på hverdager, 1/3 av hallen, per time kr 50 Bedrifter, hele hallen, per time kr 300 Trening i helgene, voksne per time kr 180 Trening i helgene, aldersbestemte klasser per time kr 100 Turneringer i helgene, voksne/barn (i hallene) per time kr 180 Styrketreningsrommet Isbjørnhallen per time kr 80 Klubbrom/kontor/annet lokale per m2 per mnd kr 12

12 Svømmehallene, voksne billetter per time kr 40 Svømmehallene, barn, pensjonister, funksjonshemmede, billetter per time kr 15 Trening på hverdager, svømmehallen, voksne per time kr 120 Trening i helger, svømmehallen per time kr 180 Leie av Helsebadet, lag, foreninger og privatpersoner per time kr 240 Leie av Helsebadet, bedrifter per time kr 300 Leie av svømmehaller til bedrifter per time kr 300 Utleie til salgsmesser per time kr Leie av skoler (gymnastikksaler, aula) til trening, turneringer, overnattinger: Trening på hverdager, voksne, gymnastikksaler per time kr 50 Trening på hverdager, voksne, aula per time kr 100 Trening i helgene, voksne, aula per time kr 180 Trening i helgene, voksne, gymnastikksaler per time kr 180 Turneringer i helgene, voksne per time kr 180 Skoler/gymnastikksaler til overnatting, voksne per gruppe kr 277 Ungdomstiltak, punkt Uendret sats for uteleie av grendehus. 14. Sektor for teknisk drift. Vann, avløp og renovasjon. Årsgebyrer vann, avløp og renovasjon: Gebyr for avlesning, kontroll og plombering av vannmåler: kr 300 Tilknytningsgebyrene for vann og avløp endres i takt med gebyrene for vann og avløp. For midlertidig tilknytning til vann/avløp betales det et depositum på kr for vann og kr for avløp. 15. Sektor for teknisk drift. Tilskudd til bygging i distriktene (punkt 10.9) endres ikke. 16. Parkering Parkeringsavgiftene fastsettes slik: Sone 1 indre sone. Pris per time, 1. time: kr 12 Sone 1 indre sone. Pris per time, 2. time: kr 13 Sone 1 indre sone. Pris per time, time: kr 17 Sone 2 midtre sone. Pris per time kr 8 Avgiftene for parkeringskort fastsettes slik: Parkeringskort næringsdrivende, service per år kr Parkeringskort sentrum, sone 2 per år kr Parkeringskort beboere i sentrum/fuglenesveien kr 666 Avgiftene for parkulator for næringsdrivende/service fastsettes slik: Lading avgift kr 0 Parkering sone 1: 1. time kr 12 Parkering sone 1: Per time time kr 17 Parkering sone 2: Per time kr 8 Avgiftene for Smart Park for næringsdrivende/service fastsettes slik: Elektronisk parkeringskort kr 1 500

13 Parkeringsavgiftene er lik de for parkulator Torgavgiften fastsettes slik: Salg fra bil per dag for 12.5 m2 kr 215,- Salg fra bil per dag per m2 kr 17,25 Salg fra utleid telt per dag kr 280,- Salg fra eget telt per dag per m2 kr 17,25 Salg fra egen hytte kr 345,- Helårsplass for egen hytte inklusiv utstillingsplass kr Gebyr- og avgiftsregulativet: Pkt i Frikjøpsbeløpet opprettholdes som i 2005 kr PS 092/05 Reguleringsplan for Hammerfest lufthavn, forslag til veitrase. Styret for Miljø og Utvikling anbefaler at man i arbeidet med ny reguleringsplan for Hammerfest lufthavn går videre med veitrase alternativ 1. Dette fordi en løsning der man stenger Finnmarksveien som alternativ veitrase til Fuglenesdalen og Forsøl er problematisk vinterstid, samt at veitrase alternativ 2 krever betydelige terrenginngrep og vil legge sterke føringer for utformingen av boligområdet B2. Hammerfest, den Etatsjefs innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Saksbehandlers innstilling tiltres. Kirsti Hansen planlegger Odd Edvardsen Sektorleder plan, kultur, utvikling Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling anbefaler at man i arbeidet med ny reguleringsplan for Hammerfest lufthavn går videre med veitrase alternativ 1. Dette fordi en løsning der man stenger Finnmarksveien som alternativ veitrase til Fuglenesdalen og Forsøl er problematisk vinterstid, samt at veitrase alternativ 2 krever betydelige terrenginngrep og vil legge sterke føringer for utformingen av boligområdet B2.

14 PS 093/05 Hytte i Havnefjorden på Sørøya - dispensasjon 14 I medhold av plan og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan og bygningslovens 17-2, for oppføring av hytte på eiendommen Bjørkli i Havnefjorden, gnr 7 bnr. 36. Dette fordi det er oppført flere hytter i området og ingen høringsparter har noen merknader til tiltaket.. Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Saksbehandlers innstilling tiltres Odd Edvardsen Sektorleder Bjarne Hammervoll Avdelingsingeniør Hammerfest, den Som innstillingen enstemmig vedtatt. I medhold av plan og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan og bygningslovens 17-2, for oppføring av hytte på eiendommen Bjørkli i Havnefjorden, gnr 7 bnr. 36. Dette fordi det er oppført flere hytter i området og ingen høringsparter har noen merknader til tiltaket. PS 094/05 Boligfelt B2 i Fuglenesdalen, orientering Saken fremmes uten innstilling. Etatsjefs innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den Kirsti Hansen planlegger Odd Edvardsen Sektorleder plan, kultur, utvikling

15 Saksbehandlers innstilling tiltres. 15 Hammerfest, den Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag til innstilling: Boligfelt i Fuglenesdalen, orientering Forslag til vedtak : Administrasjonen innarbieder i budsjetter i budsjettet midler til forskuttering av boligfelt B2 med følgende summer: For mill og for mill. Kroner. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt Boligfelt i Fuglenesdalen, orientering Forslag til vedtak : Administrasjonen innarbieder i budsjetter i budsjettet midler til forskuttering av boligfelt B2 med følgende summer: For mill og for mill. Kroner. PS 095/05 Reguleringsplan for Hammerfest vindpark Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens 27-1, at forslag til reguleringsplan for Hammerfest vindpark, datert , med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid. Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives. Før sluttbehandling av planforslaget må Statkraft redegjøre for hvorfor formannskapets vedtak i sak 105/03 ikke er fulgt opp i planforslaget. Før sluttbehandling må også plankartet justeres, slik at nedslagsfelt for vannverk, og eventuelle områder for bevaring av kulturminner, er angitt i planen.. Saksbehandlers innstilling tiltres. Odd Edvardsen sektorleder. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens 27-1, at forslag til reguleringsplan for Hammerfest vindpark, datert , med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.

16 Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives. 16 Før sluttbehandling av planforslaget må Statkraft redegjøre for hvorfor formannskapets vedtak i sak 105/03 ikke er fulgt opp i planforslaget. Før sluttbehandling må også plankartet justeres, slik at nedslagsfelt for vannverk, og eventuelle områder for bevaring av kulturminner, er angitt i planen. PS 096/05 Byggeprosjektet Arktisk KulturSenter; fastsettelse av investeringsramme og godkjennelse av fremdriftsplan Hammerfest kommunestyret vedtar å bygge Arktisk KulturSenter slik det nå er prosjektert og innenfor en økonomisk ramme på ,- mill kr. Hammerfest kommunestyret vedtar å bygge nødvendig utomhusareal/ infrastruktur slik at AKS kan være operativ fra den dagen huset åpner i Med forbehold om endringer som følge av reguleringsplan for Findusområdet settes foreløpig kostnadsramme til ,- mill kr. Hammerfest kommunestyret ber administrasjonen se på en mulig samordningsgevinst for infrastrukturen knyttet til AKS og infrastrukturen for hele Findusområdet i h.h. til de premisser som blir lagt i den ferdige reguleringsplanen. Hammerfest kommunestyre har som intensjon å igangsette byggingen fra 15. september Imidlertid vil kommunestyret se endelig fremdriftsplan og finansiering av de totale kostnadene i sammenheng med det øvrige investeringsbudsjett for økonomplanperioden Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sektorleders innstilling tiltres. Gerd Hagen kultursjef Odd Edvardsen sektorleder Hammerfest, den Forslag fra Hammerfest Arbeidetparti til endret innstilling: Hammerfest kommunestyre vedtar å bygge Arktisk KulturSenter innenfor en økonomisk ramme på brutto 187 mill kr. Kostnader utover dette må plan- og byggekomiteen enten innarbeide i prosjektet ved å gjøre andre kostnadsreduserende tiltak eller komme tilbake til kommunestyret gjennom en egen sak (Jmfr. kommunestyrets vedtak i sak 47/05 i forbindelse med budsjettreguleringer 1.tertial 2005).

17 17 Kommunestyret viser til KOU-styrets vedtak av i forhold til å se på ulike alternativer for kostnadsreduserende tiltak og ber igjen om at plan- og byggekomiteen ser på arealreduksjoner uten at dette går på bekostning av nødvendig funksjonalitet og funksjoner, herunder hva det er mulig å redusere prosjektets arealramme (spesielt fellesfunksjoner) ved eventuelt å ha et samarbeid med et tilstøtende hotellprosjekt. Hammerfest kommunestyre har som intensjon å igangsette byggingen media september Imidlertid vil kommunestyret se endelig fremdriftsplan og finansiering av de totale kostnadene i sammenheng med det øvrige investeringsbudsjett for økonomiplanperioden Votering: Ap s forslag ble enstemmig vedtak. Hammerfest kommunestyre vedtar å bygge Arktisk KulturSenter innenfor en økonomisk ramme på brutto 187 mill kr. Kostnader utover dette må plan- og byggekomiteen enten innarbeide i prosjektet ved å gjøre andre kostnadsreduserende tiltak eller komme tilbake til kommunestyret gjennom en egen sak (Jmfr. kommunestyrets vedtak i sak 47/05 i forbindelse med budsjettreguleringer 1.tertial 2005). Kommunestyret viser til KOU-styrets vedtak av i forhold til å se på ulike alternativer for kostnadsreduserende tiltak og ber igjen om at plan- og byggekomiteen ser på arealreduksjoner uten at dette går på bekostning av nødvendig funksjonalitet og funksjoner, herunder hva det er mulig å redusere prosjektets arealramme (spesielt fellesfunksjoner) ved eventuelt å ha et samarbeid med et tilstøtende hotellprosjekt. Hammerfest kommunestyre har som intensjon å igangsette byggingen media september Imidlertid vil kommunestyret se endelig fremdriftsplan og finansiering av de totale kostnadene i sammenheng med det øvrige investeringsbudsjett for økonomiplanperioden PS 097/05 Godkjenning av protokoll fra møte i MU Protokoll fra møtene i MU datert og godkjennes. Hammerfest, den Svanhild Moen formannskapssekretær Protokoll 20/09 - sak 075/02: SV s andre forslag var falt ut, dette er korrigert. Som innstillingen m/korrigering enstemmig vedtatt. Protokoll fra møtene i MU datert og godkjennes. Møte slutt: Rett utskrift:

Søknad om serverings og skjenkebevilling - QA restaurantdrift S.U.S

Søknad om serverings og skjenkebevilling - QA restaurantdrift S.U.S Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Mandag 17.10.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte.

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte. Møteprotokoll 6/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06 Møteprotokoll 09/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.09.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.00 (innkallingen til kl. 12.00 var feil) Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 03.05.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

I forbindelse med behandlingen av sak 062/04 møtte lysdesigner Kristin Bredal, Oslo. Fra Hammerfest havnevesenet møtte havnekaptein Johan Hansen.

I forbindelse med behandlingen av sak 062/04 møtte lysdesigner Kristin Bredal, Oslo. Fra Hammerfest havnevesenet møtte havnekaptein Johan Hansen. Hammerfest kommune 1 Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.08.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 11/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.09.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Sak 025/06 Kostnader ved bygging av snøskjermer T3 til T9 i Fuglenesåsen.

Sak 025/06 Kostnader ved bygging av snøskjermer T3 til T9 i Fuglenesåsen. Møteprotokoll 02/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 21.02.06 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll,

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07 Møteprotokoll 01/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.01.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Jorun Flåten

Detaljer

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede.

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 19.06.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, nestleder Wenche Stenvoll,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Arktisk kultursenter, Magnus Larsensalen Dato 28.11.2011 Tid: 09:00 14:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 031/04 til og med 049/04.

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 031/04 til og med 049/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Formannskapssalen Dato: Onsdag 09.06.04 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Nina Onsaker Skjelbred

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, OBS klokkeslettet er endret Dato: 10.05.2016 Tid: 14:30 16:45 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 27.04.2010 Tid: 09:00 10:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Jarle Edvardsen Leder AP Wenche Stenvoll

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.05.2014 Tid: 09:00-12:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Gunhild

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Fra Hammerfest Turist A/S møtte Tormod Bartholdsen under behandling av sak 073/06.

Fra Hammerfest Turist A/S møtte Tormod Bartholdsen under behandling av sak 073/06. Møteprotokoll 7/06 Ekstraordinært møte Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Harald Rognes MEDL BL Erling Lenvik ORD AP Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aina Midthjell Reppe

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.09.2014 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt Methi Nestleder AP

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 001/04 til og med 007/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 001/04 til og med 007/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 1/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.01.04 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.11.2014 Tid: 09:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.06.2012 Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 10/05

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 10/05 Hammerfest kommune Møteprotokoll 10/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.08.05 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 17.04.2012 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 15.02.2011 Tid: 09:00 12:05 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Berit Hågensen

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 29.10.2013 Tid: 09:00 12:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 22.08.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 04.09.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 11:45 Faste medlemmer som møtte: Kurt Methi Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder AP Andreas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 25.08.2015 Tid: 09.00-13.30 Til stede på møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Ola Torgeir Lånke, Ragnhild Kulbrandstad Stene, Endre Lien, Ola Øie, Eli Krogstad

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 13:50 (Administrasjonsutvalget ble gjennomført i tidsrommet 11:35-11:55) Møteprotokoll Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04.

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen Formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 018/04 til og med 023/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 3/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 26.02.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.01.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 1/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.01.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 1/07 Møteprotokoll 1/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.01.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04.

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2008 Tid: 10:00 11:20 Faste medlemmer som møtte: Frank Hansen møteleder AP Berit Hågensen Medlem AP Hans Mathias

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Vandve Ungdomshus Møtedato: 20.06.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Anne Sofie S

Detaljer

Fra Hammerfest turist AS møtte styreleder Arne Reiersen, daglig leder Ståle Linnes og nestleder Lars Bjørn Mehus.

Fra Hammerfest turist AS møtte styreleder Arne Reiersen, daglig leder Ståle Linnes og nestleder Lars Bjørn Mehus. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, nestleder Wenche Stenvoll, Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.11.2008 Tid: 11:00 15:30

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.11.2008 Tid: 11:00 15:30 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.11.2008 Tid: 11:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 128/07 til og med 137/07 enstemmig godkjent.

Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 128/07 til og med 137/07 enstemmig godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Varaordfører Snorre Sundquist, Frank Hansen (for ordfører Kristine Jørstad

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2015 Tid: 13:30 15:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Eva Gebhardt Sjøtun Mia Hansen Medlem Medlem

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kopmmunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Tom Mortensen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tid: 09:00 13:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 19.02.2013 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Liv Mari Bakkeby Medlem AP Håvard

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Egil Jeremiassen Medlem PENSJFOR. Varamedlemmer som møtte: Navn Une Eriksen Egil Jeremiassen PENSJFOR Eldrerådet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.11.2015 Tid: 11:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt Sjøtun Nestleder AP Petter Karlsen

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Bystyresalen Dato: Tirsdag 22.11.05 Tidspunkt: Kl. 10:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Bystyresalen Dato: Tirsdag 22.11.05 Tidspunkt: Kl. 10:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 10/05 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Bystyresalen Dato: Tirsdag 22.11.05 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet følgende tilleggssak: 132/06 Inndragning av skjenkebevilling Bægge Dela AS

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet følgende tilleggssak: 132/06 Inndragning av skjenkebevilling Bægge Dela AS Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.12.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sunquist, Solbjørg Mikkelsen, John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 27.01.2014 Tid: 09:00 10:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP

Detaljer