Test. Drev eller strak aksel? STRAK AKSEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Test. Drev eller strak aksel? STRAK AKSEL"

Transkript

1 Test Drev eller strak aksel? Drev Vi har testet to Viksund 340 Fly en med drev og en med strak aksel. Drev er overlegent strak aksel på fart og støy. Men gevinsten av redusert forbruk spises opp av høyere vedlikeholdskostnader. STRAK AKSEL TEKST: LARS H. LINDÉN FOTO: LARS H. LINDÉN OG TROND J. HANSEN M ed ett drev i båten i stedet for strak aksel, kan drivstofforbruket reduseres med opp til 20 prosent. Men, noe av besparelsen i forbruk på drevbåten forsvinner imidlertid i form av økte vedlikeholdskostnader. Komfort og fart gjør likevel drev overlegent strak aksel. Det er konklusjonen på vår test av to identiske båter med to helt ulike fremdriftsløsninger. Klassisk mot moderne Den klassiske motorinstallasjonen er en innenbordsmotor som sitter midt i båten, koblet til en gearkasse og propellaksel. Systemet fungerer i nesten alle motorbåter, uansett 46

2 overlegent størrelse. Da Volvo Pentas Aquamtic-drev kom på markedet, fikk akselinstallasjonen en stor konkurrent. Først i de mindre, planende motorbåtene, og senere i stadig større bobåter. Drevenes kapasitet har satt begrensninger for hvor store båter som kan benytte drev, men nå finnes det drevmodeller som tåler dieselog bensinmotorer opp til rundt 400 hk. Nyere drevtyper som monteres under skrogbunnen, såkalte POD-drev som Volvo Pentas IPS og Mercruisers Zeus, er direkte alternativ til akselfremdrift, og takler enda større motorer enn vanlige drev og dermed også større båter. Flere båtprodusenter tilbyr alternative fremdriftsløsninger. Viksund har en 34-fots flybridgebåt som leveres standard med enten strak aksel eller drev. I begge tilfeller kan båten utrustes med Volvo Pentas D6-motorer som finnes i effektversjoner fra 330 hk og opp til 435 hk for aksel, og 330 og 370 hk for drev. STOR FORSKJELL: Båten med strak aksel skal ha 2,9 liter per nautisk mil ved toppfart, mens drevbåten bare forbruker 2,5 liter på den samme distansen. Prisen per liter 1. desember var forøvrig 8 kroner per liter i Bergen. DREV Sammenligning Vi har gjort en sammenligningstest mellom disse to systemene og begge båtene var utrustet med en D I akselversjonen 47

3 gir denne motoren en effekt på 363 hk på propellakselen, og med drev er den på 355 hk i henhold til Volvo Pentas tekniske data. Begge båtene var bunnstoffet. Vi veide også båtene før testen, og fikk en vekt på kg på båten med aksel og kg på båten med drev. Av forskjellen på 200 kg er 100 kg knyttet til selve motorinstallasjonen. Akselversjonen er ca 100 kg lettere. Båtene ble belastet med fire personer og drivstofftankene var fulle. Fart, forbruk og støyverdier ble testet på ni ulike turtall og i to retninger, 180 grader mot hverandre for å kompensere for strøm og vind. Testresultatene er derfor gjennomsnittsmålinger. Høyere fart med drev Ved første øyekast er drevbåten i denne testen helt overlegen den med strak aksel både når det gjelder forbruk, fart og støy. Farten er høyere, forbruket og støyen lavere. I nesten hele fartsregisteret ned til båten faller ut av plan, skiller det ca 3 knop mellom båtene. Forbruket per nautisk mil er rundt halvliteren lavere ved alle turtall. Støynivået er hele 6 ELEKTRONISK MÅLING: Samtlige målinger utført med Volvo Pentas egne instrumenter - en såkalt Vodia - som gjør det mulig å hente ut alle viktige data om motoren. 48 decibel lavere. Siden støy måles etter en logaritmisk skala, er dette en betydelig forskjell som av det menneskelige øre oppfattes som nær en halvering av støyen. Toppfarten målte vi til 26,9 knop med strak aksel og 29,5 knop med drev. Ved marsjfart på 23 knop forbruker motoren med drev rett over 2 liter per nautisk mil, og akselversjonen hele 2,6 liter per nautisk mil. Båten med drev forbruker således rundt 20 prosent mindre diesel i planende hastigheter. Men forskjellen mellom aksel og drev handler naturligvis ikke bare om forskjeller i støy og forbruk. Begge har fordeler og ulemper når vi sammenligner dem innbyrdes. Servicekostnader Kostnaden for service varierer mellom de to ulike fremdriftsalternativene. Selve motoren har samme kostnader for olje- og filterskift og eventuelle drivreimer. Og både på drevet og i gearkassen bytter man olje. På drevet hvert år, i gearkassen annethvert år. Både aksel og drev har zinkanoder som bør byttes hvert år. Her er anodene til drevet noe dyrere. Den største forskjellen er imidlertid at drevet må løftes av båten minst annethvert år for å bytte belg. Med oljeskift, bytting av anoder og belg havner denne servicen på rundt kroner på et autorisert motorverksted. Det betyr at det man sparer i drivstofforbruk utlignes av økte årlige vedlikeholdskostnader på drevet kostnader man ikke har samme grad på en akselinstallasjon. Samme premie I forhold til forsikring er det små forskjeller mellom drev og aksel. Forsikringsselskapet Atlantica forteller at premien er nærmest lik enten man velger strak aksel eller drev. I forhold til reparasjoner har Atlantica uttalt at en båt med aksel som går på grunn kan bli dyrere på grunn av at skroget ofte skades og at man i tillegg for kostnader for plastreparasjoner. Et drev kan man løfte av og reparere i et verksted, noe som kan påvirke antall timer som kreves for å reparere den respektive skaden. Generelt kan det sies at reparasjonstiden blir kortere for en drevbåt sammenlignet med en akselbåt. Leveringstiden på reservedeler til et drev pleier også å være kortere.

4 TRADISJONELT: Begge testbåtene var planende - men hadde ulike fremdriftssystemer. Akselinnstallasjonen viste seg å kreve betydelig mer drivstoff samtidig som ytelse var dårligere enn drevversjonen. DUOPROP: Drevet har betegnelsen DPH og har doble, kontraroterende propeller - en fordel ikke minst med hensyn til akselerasjon og styreegenskaper i høy fart. AKSELBÅTEN: Motoren med strak aksel monteres betydelig lengre frem i båten, og dette kan gi bra stuveplass aktenfor motoren. Eksossystemet tar imidlertid en del plass. Propellakselen går ned under aluminiumsdørken. Til venstre ser vi sjøvannsfilteret. DREVINSTALLASJON: Båten med drev har motoren montert inn mot akterspeilet og dette kan gi god stuveplass i forkant av motoren. Denne løsningen blir betydelig mer kompakt enn akselinstallasjonen. RENGJORT: Begge båtene ble tatt på land og rengjørt før testen. 49

5 Fordeler med strak aksel: Lavere servicekostnader. Man har ikke et drev som må demonteres for belgbytte og vedlikehold. Ingen komponenter som må fjernes for vinteren på grunn av konservering eller tyveririsiko. Høyere grense for hvor stor motor man kan installere i båten. Her har drevet en begrensning. Bedre retningsstabilitet i lave hastigheter for eksempel ved kanalferder. Ett singeldrev gjør lett at båten jager frem og tilbake i hastigheter under 10 knop. Dette kan imidlertid kompenseres ved å kjøre trimflapsene maksimalt ned. Mykere gearskift med hydraulisk gearkasse og en singel propell. Fordeler med drev: Mer kompakt motorrom fordi motoren er montert mot akterspeilet. Bedre manøvreringsegenskaper fordi man kan vri hele drevet. Her spiller det ingen rolle om man legger til med styrbord- eller babordsiden. I motsetning til akselbåter, som alltid har en godside avhengig av propellens rotasjonsretning. Bedre bakkeegenskaper med duoprop. Bedre akselerasjon fordi man kan trimme inn drevet ved start. Mindre vibrasjoner i og med at motoren sitter lengre bak i båten og ikke under for eksempel salongdørken. Bedre drivstofføkonomi i henhold til våre tester og dermed miljøvennligere. Svært lite sjenerende eksosutslipp som følge av at avgassene slippes ut gjennom drevet og blir trukket vekk fra båten i propellstrømmen. Dette gir et renere akterspeil sammenlignet med akselversjoner som har store eksosrør i akterspeilet. 50 DIFFERANSE I DRIVSTOFFPRIS blir da kroner. Om akselbåten holder en fart på 25,5 knop i 10 timer, har den en utseilt distanse på 255 n.mil. Holder drevbåten samme turtall, har den en fart på 28,3 knop og vil den seile den samme distansen på ca 9 timer 1 time kortere gangtid enn akselbåten. KONKLUSJON Besparelsen i forbruk ved å velge drev fremfor aksel blir spist opp av økte vedlikeholdskostnader på drevet. Drevløsningen fordyrer båten med kroner i forhold til strak aksel, men dette er en investering man antakelig vil få tilbake store deler av når båten selges. Tar man kun hensyn til driftsutgifter, finnes det ingen økonomiske grunner som taler sterkt for å velge drev fremfor aksel. Derimot må man basere valget på de andre parametrene i testen: Drev støyer vesentlig mindre enn aksel (nærmere en halvering av støyen), og drev gir betydelig høyere fart med samme motorstyrke som strak aksel. I tillegg gir drevet generelt mer fleksible manøvreringsegenskaper enn strak aksel. MÅTTE UTSETTES Denne testen skulle opprinnelig vært publisert i vår desemberutgave. På grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll kunne ikke testen gjennomføres på fastlagt tidspunkt. Ved første testforsøk viste det seg at motorene i de opprinnelige testbåtene hadde ulik effekt. Testresultatene ville derfor ikke blitt sammenlignbare, og publisering måtte derfor utsettes til nummeret du nå har i hånden. Vi beklager overfor våre lesere. Red.

6 FAKTA: VIKSUND 340 FLY Lengde: 10,35 meter Bredde: 3,50 meter Dyptgående: 1,00 meter Tørrvetkt med drev: kg Tørrvekt med aksel: kg Cirkapris med aksel: kroner Cairkapris med drev: kroner Produsent: Viksund Båt AS, Strusshamn, Askøy FAKTA: VOLVO PENTA D6-370 (363 HK) OG D6-370 (355 HK) Modell: D6-370 D6-370 Drevtype: Aksel DPH-drev Svinghjulseffekt: 370 hk 370 hk Propelleffekt: 363 hk 355 hk Antall sylindre: 6 6 Sylindervolum: 5,5 liter 5,5 liter Max turtall: omdr./min omdr./min. Dynamo, 12 V Vekt: 677 kg 770 kg Cirkapris: kr kr MERKNAD: Prisene er eksklusiv propell. TESTRESULTAT Motorfabrikat: Volvo Penta Volvo Penta Modell: D6-370 D6-370 Drevtype: HS 80-gearkasse DPH-drev Effekt i hk: Utveksling: 1,96 1,63 Propell: 22 x 24 G3 Toppturtall i test: Total testvekt i kg FART I KNOP: Turtall Aksel Drev Ved toppturtall 26,9 29, ,5 28, ,3 25, ,9 23, ,6 20, ,8 16, ,7 13, ,2 11, ,1 9,6 MERKNAD: Turtall oppgitt i omdreininger per minutt. FORBRUK I LITER PER NAUTISK MIL Turtall Aksel Drev Ved toppturtall 2,90 2, ,67 2, ,62 2, ,54 2, ,95 2, ,04 2, ,91 2, ,84 2, ,53 2,44 MERKNAD: Turtall oppgitt i omdreininger per minutt. STØY I dba: Turtall Aksel Drev Ved toppturtall MERKNAD: Turtall oppgitt i omdreininger per minutt. MERKNAD: Testene er gjennomført utenfor Bergen i samarbeid med Volvo Penta. Båtene ble veid før test og belastningen har vært fire personer og fulle drivstofftanker. Begge båtene var stoffet. Samtlige testresultater er gjennomsnittsverdier etter to kjøringer med og mot strøm og vind. Lufttemperatur +2ºC og vanntemperatur +7ºC. Støyen er målt ved førerens øre. DIFFERANSE I FORBRUK Aksel Drev Fart Turtall Forbruk Støy Turtall Forbruk Støy Differanse forbruk Differanse støy , , , , , , , , ,49 2 MERKNAD: Tabellen tar utgangspunkt i tre fartsintervaller, hvorav de to høyeste anses for å være en rimelig marsjfart. Som tabellen viser, har drevbåten i disse intervallene et forbruk som ligger rundt 0,5 liter lavere enn akselbåten. Ser man på det høyeste fartsintervallet (25 knop) er støyen hele 7 dba lavere i drevbåten enn i akselbåten. For det menneskelige øret oppleves det som en halvering av støyen. DIFFERANSE I FART Aksel Drev Turtall Fart Forbruk Fart Forbruk Differanse forbruk Differanse fart ,5 2,67 28,3 2,28 0,39 2, ,3 2,62 25,9 2,18 0,44 2, ,8 3,04 16,0 2,47 0,57 2,2 MERKNAD: Tabellen tar utgangspunkt i tre turtallsintervaller, hvorav de to høyeste anses for å være en rimelig marsjfart. Differansen i fart på henholdsvis og omdreininger er på 2,6 og 2,8 knop i drevbåtens favør. På en ti timers seilas vil akselbåten tilbakelegge en distanse på 255 nautiske mil og drevbåten hele 283 nautiske mil. Regner man farten om i tid, innebærer det at drevbåten gjør unna samme distansen som akselbåten på 9 timer og dermed sparer inn en time med et forbruk som ligger 100 liter lavere enn akselbåten. Med en dieselpris på 10 kroner per liter vil det tilsvare en besparelse på kroner. FORKLARING TIL TABELLENE: TURTALL er oppgitt i omdreininger per minutt. FART er oppgitt i knop. FORBRUK er oppgitt i liter per nautisk mil. STØY er oppgitt i dba. PRAKTISK EKSEMPEL Forutsetninger I eksempelet nedenfor har vi tatt utgangspunkt i følgende data: Akselbåtens marsjfart på 25,5 knop. En tenkt gangtid på 10 timer hvilket tilsvarer en utseilt distanse på 255 nautiske mil. Akselbåtens forbruk på 2,67 liter per nautisk mil. Drevbåtens forbruk på 2,28 liter per nautisk mil ved samme turtall som akselbåten. En dieselpris per liter på 10 kroner. FORBRUK AKSELBÅT: Forbruk i liter 255 n.mil x 2,67 liter = 681 liter Forbruk i kroner 681 liter x 10 kroner = kroner FORBRUK DREVBÅT: Forbruk i liter 255 n.mil x 2,28 liter = 581 liter Forbruk i kroner 581 liter x 10 kroner = 5810 kroner 51

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet

Detaljer

TEST Grandezza 27 OC. Vinner i. 10 Båtmagasinet 1 2012. www.batmagasinet.no

TEST Grandezza 27 OC. Vinner i. 10 Båtmagasinet 1 2012. www.batmagasinet.no TEST Grandezza 27 OC Vinner i 10 Båtmagasinet 1 2012 KJEMPELUKE: Taklua er gigantisk, og passasjerene har førsteklasses utsyn gjennom store sidevinduer. Planløsning og teknisk kvalitet gjør Grandezza 27

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler

Rapport 2009-096. Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Rapport 2009-096 Virkemidler for introduksjon av elog hybridbiler Econ-rapport nr., Prosjekt nr. 5Z090075 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-092-4 JMS/KFI/KGB/kki, KIB, 9. oktober 2009 Offentlig Virkemidler

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb

Slepeflyutredning. NTNU Flyklubb Slepeflyutredning NTNU Flyklubb 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 4 3 Alternativer... 5 3.1 HK 36 TTC Super Dimona som slepefly... 6 3.1.1 Tekniske data... 6 3.1.2 Beskrivelse... 6 3.1.3 Flyets grunndata

Detaljer

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring

Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Innledning 1 Innledning til opplæringsmodulen Øko-kjøring Denne innledning til temaet øko-kjøring er utviklet for folk som jobber med innvandrere og som ønsker å hjelpe dem til å tilpasse seg til mer bærekraftige

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet

Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Lokale og nasjonale prisstrategier i det norske dagligvaremarkedet En empirisk undersøkelse av Kiwi og REMA 1000 Trine Særvoll og Merete Bøe Tjøm Veileder: Lars

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Test: Paragon 25 TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

Test: Paragon 25 TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN Herlig oppl Test: Paragon 25 Tidlig i juni la vi i vei fra Alta mot Hammerfest i en Paragon 25. En annerledes båt i kontrastenes rike. Kraftig vind, sol, snødrev, opplett og null sikt i løpet av minutter,

Detaljer

Hva har vi gjort? Starten Overvekt Reaksjoner

Hva har vi gjort? Starten Overvekt Reaksjoner Hva har vi gjort? Det vi har gjort er å ha kjøpt nyere, større og tyngre bobil. Etter 4 år med krangling med trafikkstasjonen om å oppregistrere den gamle bobilen med 500 kg mer lasteevne til 4t, fikk

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

I hekken på hytta? Askeladden har lansert nyheter på. TEST Askeladden P80 Weekend Diesel eller bensin

I hekken på hytta? Askeladden har lansert nyheter på. TEST Askeladden P80 Weekend Diesel eller bensin TEST Askeladden P80 Weekend Diesel eller bensin I hekken på hytta? Flaggskipet Askeladden P80 Weekend er en styrhusbåt med sjøegenskaper for norske forhold. Den tilbys med både innenbords diesel og utenbordsmotor.

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Torstein, Rasmus, Johan, Sigve, Karl Martin, Joakim 26. juni 2015. Creative Undersea & Naval Technology PROSJEKT: HUGIN & MUNIN

Torstein, Rasmus, Johan, Sigve, Karl Martin, Joakim 26. juni 2015. Creative Undersea & Naval Technology PROSJEKT: HUGIN & MUNIN Torstein, Rasmus, Johan, Sigve, Karl Martin, Joakim 26. juni 2015 Creative Undersea & Naval Technology PROSJEKT: HUGIN & MUNIN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Kravdokumentet... 4 2.1 Stabskrav

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer