folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "folde propeller Moderne er fulle av kraft Test: Foldepropeller"

Transkript

1 Test: Foldepropeller MORTEN JENSEN Moderne folde propeller er fulle av kraft 28 SEILmagasinet 2004/2 Foldepropellene du får kjøpt i dag er langt bedre enn sitt rykte; det kan vi slå fast etter å ha testet ytelsen til markedets ledende merker. N TEKST år du går for motor forover, er det & FOTO: Andreas egentlig liten Holo grunn til at foldepropellen skal være noe dårligere enn en fast propell, så lenge den har samme diameter, bladtykkelse, overflateareal og riktig stigning. Det er når motoren settes i revers, at du gjerne merker forskjellen. Hvorfor? I en båt som går forover, vil vridningen på bladene presse dem utover. Det er gunstig. Setter du imidlertid motoren i revers, vil propellen gå motsatt vei, og bladene klapper sammen på grunn av den samme vridningen. I den stillingen er det ikke mye hjelp å få fra propellen. Måten å få dem til å slå ut i revers, er å benytte sentrifugalkraften, det vil si at bladene presses ut av sin egen tyngde når propellen roterer. Eldre foldepropeller var slanke i bladene, og de slo seg derfor dårlig ut i revers. Dagens foldepropeller har mye tykkere blader, spesielt nær tuppene, slik at sentrifugalkreftene overvinner vridningen i hele turtallsregisteret, og bladene blir utslått også i revers. De tykke bladene gir imidlertid en noe dårligere virkningsgrad forover enn en tilsvarende propell med slankere blader. Når det gjelder faren for å miste bladene, skyldes det som regel at en settskrue til en av akslene som bladene roterer om, har løsnet. Dermed jobber akslingen seg ut og du mister bladet. Ofte er det du som har glemt å skru til skikkelig eller glemt å ta på Locktite. Nå er låsemekanismene blitt mer robuste, men det hjelper helt opplagt å være nøye når du monterer propellen. IKKE LENGER TILFELLE! Testen vår viser at det ikke er noen grunn til å tviholde på den faste propellen for å få båten til å oppføre seg slik du vil for motor. Den tiden er heldigvis forbi. I SEILmagasinet 2003/2 viste vi at det var mye å hente på å ha en foldepropell når du seiler. Faktisk var det opptil 30% å tjene ved lave hastigheter ved å benytte en foldepropell fremfor en fast trebladet som sto stille. Og lav motstand; det vil man jo ha når man seiler, men hvor effektive er disse propellene for motor? Det var utgangspunktet for denne testen. Vi brukte en C&C 38 på rundt 8 tonn, og testet seks trebladete propeller, hvorav fire var foldepropel-

2 PRIMUS MOTOR: Andreas Holo har vært primus motor for testen av foldepropeller. Autoprop ler. To var av typen med vridbare blader. Vi ville også å teste tobladete propeller, men til testbåten anbefalte alle leverandørene en trebladet propell. To stilte likevel opp med hver sin tobladete foldepropell, men med klar beskjed om at disse propellene ville komme til kort på denne båten. De trebladete propellene vi testet var: Volvo, Gori, Flex-O-Fold og Varifold, alle av foldetypen, og MaxProp og AutoProp, som har vribare blader. Av tobladete propeller: Gori og Varifold. KOMPROMISSER. Ikke uventet ønsket alle leverandørene at båten skulle hatt plass til større diameter enn de rundt 18 tommene som var til rådighet. Med 50 hk motor ble det litt lite. Ideelt var ønsket at propellen skulle være mellom 19 og 21 tommer i diameter. Dette er et viktig poeng dersom du skal installere en større motor i båten din. Det er liten vits i å gjøre et stort hopp i motorstørrelse; med mindre det er plass til en optimal propell, hvilket for våre deplasementsbåter betyr så stor diameter som mulig. Enda verre blir det dersom du har helt feil girutveksling. Disse problemstillingene sliter propelleverandørene med til eldre båter som bytter motor; for først når motor og gir er ferdig installert, kommer kunden til propelleverandøren. Det er ingen god løsning. Kontakt dem god tid i forveien, slik at alt kan legges til rette for optimal kombinasjon av motor, gir og propell helt fra starten av. Manglende diameter kan til en viss grad kompenseres med bladareal og aller enklest med større stigning, noe også leverandørene av våre testpropeller hadde gjort, bortsett fra Autoprop, som på grunn av variabel og selvjusterende stigning, hadde problemer MORTEN JENSEN med å få en optimal propell ut fra plassen som var til rådighet. En tommelfingerregel sier at for seilbåtpropeller, bør forholdet mellom stigning og diameter være under 1. Seilbåter er i dag utstyrt med kraftigere motorer enn tidligere. For å greie å gjøre nytte av alle kreftene som motoren gir, må det et stort bladareale til. Selv om en tobladet propell i utgangspunktet faktisk er mer effektiv enn en trebladet, vil den kreve mer plass og dessuten vibrerer den mer. En tobladet foldepropell har ofte for lite areal, og en trebladet blir valgt. Faktisk etterspør markedet nå trebladete foldepropeller fremfor tobladete versjoner. Det er vanskelig å beregne nøyaktig propell for enhver båt, motor og gir-konstellasjon. Når propellene i tillegg kun kommer i faste diametre og stigninger med 1 tommes intervaller, vil maksturtallet sjelden stemme 100% med fabrikantens anbefalinger. Men det betyr i praksis lite, for det er litt slingringsmonn. For å sjekke i hvilken grad propellene passet vår testbåt, det vil si ga motoren riktig turtall, kjørte vi full fart forover og noterte turtall. Som ventet skilte propellene seg en del fra hverandre. Denne forskjellen er viktig å ha i bakhodet når vi sammenligner hastighet og krefter ved gitte turtall. En propell som «er for tung», det vil si ikke greier å oppnå maksimalt turtall ved full fart forover, vil naturlig nok ha mer krefter å rutte med på et gitt turtall enn en som passer 100% eller en som er for lett. Når man så sammenligner hastigheter og krefter for et gitt turtall, vil den tunge propellen tilsynelatende komme bedre ut, selv om den kanskje egentlig er dårligere. SLIK GJORDE VI TESTEN. Før du løper til propelleverandøren din og klager på at han har vært dårlig til å AUTOPROP: Propellen hadde testens største diameter, noe som bidro til litt bedre resultater enn de andre. Bladenes form og individuelle oppheng gir testens beste fart når båten først er kommet i siget. Pluss for skikkelig anode, men trekk for dårlig kraft når båten ligger i ro. Propellen krever mye plass. MaxProp MAXPROP: Testens vinner når det gjelder manøvrering. Pluss for stort bladareal, justerbar stigning og skikkelig anode, men den er mer på det jevne under fart under de forholdene vi hadde. Flex-O-Fold Gori trebladet Volvo FLEX-O-FOLD: Testens høyeste maksfart og makskrefter ved stilleliggende, men litt dårlig fart i vanlig turtall og i revers. Meget bra akselerasjon og kort stoppedistanse. GORI: Propellen viste sin klare fordel i overdrive, men er mer på det jevne i normal stilling. Bra sikring av bladene, god dempning og mulighet for skikkelig anode. VOLVO: Testens mekanisk enkleste propell, men er vinneren i akselerasjonstesten og for makshastighet. God nr. 2 i makskrefter forover. Minus for mangel på demping og mulighet for skikkelig anode. SEILmagasinet 2004/2 29

3 Varifold Testresultatene Jevngode VARIFOLD: Propellen fungerer bra forover, men faller igjennom i forhold til de andre i revers. Pluss for bra anode og at propellen leveres med avdrager. Dårlig demping av bladene. Gori tobladet GORI: Propellen hang bra med forover, men på grunn av feil var resultatene i revers gale. God sikring av bladene, men propellen kommer ikke med zinkanode. Varifold tobladet Testresultatene viser at det er små skiller i propellenes ytelse forover, mens det er når motoren settes i bakk, at forskjellen kommer til syne beregne riktig propell for deg når du ser at turtelleren viser langt unna riktig maksturtall, bør du sjekke at turtelleren faktisk viser riktige verdier. Den kan faktisk vise flere hundre o/min feil! Vi sjekket vår motor for hver 500 o/min ved å bruke en optisk måler. Det viste seg at det originale Yanmar-panelet fra 1996, viste mellom 50 og 150 o/min for mye hele veien. Ved maksturtall var feilen 120 o/min. I våre tabeller har jeg for enkelhets skyld benyttet verdiene fra turtelleren og ikke de korrekte verdiene, ettersom det er de relative forskjellene som er viktige å få frem. Det er årsaken til at maks anbefalt o/min er 3720 og ikke 3600 som er korrekt for motoren. Vi benyttet loggen for å måle hastigheter forover for å hindre at strøm skulle påvirke målingene. I revers fungerte loggen dår- 30 SEILmagasinet 2004/2 VARIFOLD: Testens minste propell, men den hadde likevel relativt god akselerasjon og fart. Den har god sikring av bladene, men den kommer ikke med zinkanode. lig. Da benyttet vi GPS, men kjørte begge veier hvis det viste seg å være noe strøm. Oppløsningen på logg og GPS var 0,1 knop. Det var bortimot helt vindstille under hele testen. For krefter benyttet vi kalibrert måleutstyr fra Nemko med en målenøyaktighet på 1 kg. Det viste seg senere at det var en produksjonsfeil på den tobladete Gori propellen vi testet. Dette påvirket testen i negativ retning når motoren var i revers, i tillegg til å gi unødvendig støy og vibrasjoner både forover og akterover. Grunnen til at propellen likevel er med, er at den i de tilfellene hvor feilen ikke påvirker resultatene, er med på å gi en god indikasjon på hvor god en tobladet propell er på testbåten FART FOROVER VED FASTE TURTALL. Så lenge motoren ikke overbelastes, er den mest effektive propellen ved et gitt turtall den som gir høyest fart forover. Dette gir også best driftsøkonomi. På turtall opp til 2000 o/min var det ingen av propellene som slo Autoprop. Den ga klart mer fart, og fartsgevinsten var så stor at det ikke bare kan skyldes den ekstra store diameteren. Ved over 2000 o/ min overtok Gori i overdrive, mens den i vanlig tilstand var som de andre, trebladete propellene. Ved 1500, 2000 og 2500 o/min var disse to propellene klart best. Et interessant forhold er hvor lik ytelsen til de andre propellene er når vi ser på korrigerte verdier. Ved 1000 o/min varierer hastighetene med 0,4 knop, mens det ved 1500 kun er 0,2 knop, og ved 2000 er det bare 0,1 knop som skiller, selv for de tobladete propellene! Ved 2500 er vi igjen oppe i 0,4 knop, men her er nok Flex-o-Fold blitt litt for hardt rammet av sin lave korreksjonsfaktor. Hadde vi hatt motvind og motsjø, ville vi nok sett større utslag, spesielt mellom to- og trebladete propeller. AutoProp og Gori i overdrive viser i denne testen sin klare styrke. Grunnen til at Gori overtar ved høyere turtall, er at Autoprop går ned i stigning for ikke å overbelaste motoren, mens Gori beholder den kraftige stigningen helt ut. På grunn av dette anbefales det ikke å kjøre motoren på alt for høye turtall når Gori er i overdrive. FART AKTEROVER. Må du bakke deg ut av en havn fordi du ikke greier å snu i den sterke vinden, er det greitt å vite at du har god fart akterover. Her skiller propellene seg en del fra hverandre. AutoProp er igjen den propellen som gir desidert best ytelse. Dårligst ut faller Varifold, som ved begge turtallene faktisk har under halvparten av hastighetene til AutoProp! Flex-o-Fold får heller ikke godkjent, mens de andre trebladete propellene fungerer godt nok. Her ser vi også ulempen med tobladete propeller.

4 forover, skiller i revers AKSELERASJON. Vi målte hvor lang tid det tok fra vi lå helt stille til vi passerte 5,0 knop ved full fart forover. Dette er en viktig måling som bidrar til å fortelle noe om hvor god propellen er når du manøvrerer i havn. Volvo kom best ut med 0 til 5,0 knop på 13,1 sekunder, mens dårligst av de trebladete var AutoProp, riktignok bare med 1,5 sekund lenger tid. De tobladete propellene brukte ytterligere litt tid. Alle disse resultatene er godkjent. STOPPEDISTANSE. Vi målte hvor lang distanse vi trengte og hvor lang tid det tok å stoppe helt opp fra en fart på 5,0 knop med full fart akterover. Dette er en svært viktig test; ikke bare for å kunne stoppe skuta når fordekksgasten roper SKJÆR FORUT!!!, den er også viktig for manøvrerbarheten i havn og evnen til å stoppe ved brygga og ikke 0,5 meter innpå. Her fikk vi oss en svært positiv overraskelse. Alle propellene greidde å stoppe båten innenfor én båtlengde! MORTEN JENSEN STOPPE-TEST: Alle propellene gjorde skam på foldepropellenes dårlige rykte; alle propellene stoppet helt innen en båtlengde fra en fart på 5 knop! FART AKTEROVER: Testens største forskjeller. Autoprop faller best ut med MaxProp som nr. 2. Varifold trebladet blir slått av sin tobladete bror! Flex-O-Fold får heller ikke godkjent. UKORRIGERT OG KORRIGERT: Kurven til høyre viser ukorrigerte verdier av farten forover, mens til venstre er verdiene korrigert. Legg merke til hvor like propellene er når verdiene blir korrigert. Kurvene viser tydelig at Gori i overdrive og AutoProp gir bedre fart enn andre. SEILmagasinet 2004/2 31

5 Hvordan sammenligne forskjellige resultater? Kreftene som skroget møter gjennom vannet, er komplekst sammensatt. Det er ingen enkel sammenheng mellom disse kreftene, hastigheten gjennom vannet og propellturtall. For å kompensere for dette for hver propell, beregnet vi forholdet mellom oppnådd og ideelt maksturtall under fart. For Gori trebladet propell, som har to modi; vanlig og overdrive, benyttet vi korreksjonsfaktoren for den vanlige tilstanden. Forholdstallet multipliserte vi med de oppnådde hastighetene. Dette ble imidlertid bare brukt for å korrigere hastigheter ved turtall godt under skroghastigheten, det vi si opp til 2500 o/min. Over dette blir det for høy korreksjon, ettersom det skal mye ekstra krefter til for å 32 SEILmagasinet 2004/2 gi litt mer fart. Maks-hastigheten som oppnås med denne teoretiske riktige propellen, antas å være den samme som den vi oppnådde. Forholdstallet multipliserte vi også med de målte kreftene. For denne delen gjorde vi det over hele registeret, men antok at målte maks-krefter ble de samme. I tillegg beregnet vi et korrigert maksturtall. I praksis viser det seg at korreksjonsfaktoren kun har innvirkning på fart forover. For fart akterover og krefter spiller faktoren liten rolle. Varifold tobladet utgave kommer i største versjon med 17 tommers diameter. Den er derfor mindre enn alle propellene i testen, noe som påviker resultatene for denne propellen. Det er imidlertid vanskelig å korrigere for dette. KREFTER FOR- OVER VED STIL- LELIGGE:Her faller AutoProp gjennom med de klart laveste verdiene. Best ut på lavere og midlere turtall kommer Gori trebladet, mens Flex-O- Fold og Volvo gir mest på maks turtall. KREFTER AKTEROVER: MaxProp slår de andre ned i støvlene, mens Varifold trebladet kommer dårligst ut. Hadde vi gjort den samme testen for 20 år siden, ville nok resultatet vært mye dårligere. Best resultat oppnådde MaxProp med 7,4 m, tett fulgt av Flex-o-Fold med 8,1 m. Dårligst ut kom begge utgavene av Varifold med henholdsvis 10,5 m og 11,2 m. KREFTER VED STILLELIGGE. Testen virker kanskje litt søkt, for kreftene vi måler blir ikke nødvendigvis reelle i forhold til når båten er i fart. Det har å gjøre med at med en gang båten er i bevegelse, vil vannstrømmen sørge for at propellen får et helt annet grep i vannet enn når den står stille. Dette ser vi tydeligst på Auto- Prop, som yter de minste kreftene, men likevel gir desidert størst fart underveis ved lavere og midlere turtall. For de andre propellene er det imidlertid lettere å se en sammenheng mellom krefter og resultater. Hvorfor gjorde vi denne testen? Når du står på grunn, og prøver å komme av for egen maskin, skjønner du hvorfor dette er vesentlig. Kreftene forteller oss også noe om hvor god båten er å manøvrere i trange farvann hvor du går vekselvis forover og akterover for å lirke deg frem. Høyere krefter ved lavere turtall gir enklere manøvrering. Maks krefter forover gir Flex o- Fold med hele 510 kg, mens Auto- Prop bare gir 60% av dette, det vil si 305 kg ved maksimalt turtall. Faktisk har Flex-o-Fold enten høyest eller nest høyeste krefter i hele registeret. Volvo gir mest krefter på laveste turtall, mens Gori trebladet i overdrive gir mest krefter i det vanligste turtallsområdet, det vil si 1500, 2000, og 2500 o/min, men så er også stigningen så kraftig at maksturtallet kun er 2500 o/min, og her overbelastes motoren kraftig. I vanlig modus, er Gori som de andre. AutoProp gir desidert minst krefter ved alle turtall, fordi det er så mye motstand at stigningen blir minst mulig, i motsetning til hva som skjer når du motorseiler hvor stigningen og dermed farten blir mye høyere enn normalt fordi motstanden er mindre. Dette viser at AutoProps store fordel også er den største ulempen. Av de tobladete gir Varifold minst krefter, bortsett fra en akseptabel maksimalkraft, mens Gori følger de trebladete helt opp til 3000 o/min hvor den som eneste TURTALLSMÅLING: For å sjekke båtens turteller ble en reflekterende tejp-bit festet på svinghjulet og en optisk turtallsmåler benyttet til å måle det virkelige turtallet i forskjellige hastigheter. propell starter å kavitere, sannsynligvis på grunn av feilen på propellen. KREFTER AKTEROVER. Her var det større sprik mellom de forskjellige propellene. Dette var testen hvor MaxProp virkelig kom til sin rett. Ingen andre kan oppvise samme krefter akterover, og på grunn av det var det også den propellen det var enklest å manøvrere båten med. Det skulle ikke store turtall til for å få båten til å lystre. I hele registeret har den mer enn 50% ekstra å rutte med enn Flex-o-Fold, Gori trebladet og Volvo. MaxProp yter maksimalt 405 kg akterover. Dette passer godt med det faktum at denne propellen også vant stoppetesten. På grunn av bladenes symmetri, gir denne propellen like mye krefter både forover og akterover. Dårligst ut blant de trebladete kom Varifold, noe som også er i tråd med stoppetesten. Maksimal verdi var 287 kg. Autoprop gir på samme måte som MaxProp like krefter akterover som forover, men i revers er disse kreftene nok til å havne midt på treet i forhold til de andre. STØY OG VIBRASJONER. Støy og vibrasjoner kan ha ulike årsaker. Dersom vi ser bort fra direkte feil og skader, så som kast i aksling, ubalanserte blader, ødelagte motorfester og feil opplining av propellakselen, vil for stor diameter på propellen, for lang avstand mellom støttelager og propell, antall blader, propellens tendens til å suge luft og kavitasjonsproblemer; alle bidra til støy og vibrasjoner. I vår test ga AutoProp mest vibrasjoner av de trebladete utgavene. Dette kommer mest sannsynlig av at den hadde en diameter på 18,5 tommer i motsetning til de andre som var på 18 tommer. Det skal være minimum 0,10 x propelldiameter klaring mellom pro-

6 pellen og skroget. Blir den mindre, slår vannet i skroget og lager vibrasjoner og støy. Vi hadde en avstand på 26 cm mellom aksel og skrog 90 grader på akselen, hvilket betyr at en propell som slår bladene 90 grader ut, maksimalt kan være på 18,4 tommer. Problemet med AutoProp er at bladene svinger 5 7 cm foran dette når båten går forover, og på testbåten med rett aksling og skrånende skrog over propellen, ga det atskillig mindre klaring i denne tilstanden. Med 18,5 tommer ble grensen klart overskredet, og det merket vi tydelig. Tilsvarende skal det være minimum 0,12 x propelldiameter klaring mellom propell og ror, men det er vanligvis ikke noe problem på en seilbåt. For de andre trebladete propellene var det liten forskjell i støyog vibrasjoner. MONTERING OG DEMONTERING. Alle propellene kommer med utførlig monteringsanvisning, men hvor enkle de er å montere, varierer. Bortsett fra Max-Prop, vil det enten ikke være mulig å montere feil, eller du vil raskt skjønne før du sjøsetter om du har montert propellen feil. Når det gjelder demontering, kommer trebladete Gori og Varifold med egen avdrager. Det er bra, for hvor mange av oss har ikke slitt med å få av en gjenstridig propell med en avdrager kjøpt for 200 kroner på Biltema. Det eneste vedlikeholdet foldepropellene trenger, er å smøre lagre og bladenes aksler en gang i året med vannfast fett. AutoProp må i tillegg bytte kulelagrene akslene roterer om med noen års mellomrom. SIKRING AV BLADENE. Propellene i testen hadde forskjellige måter å sikre at bladene ikke skulle falle av. Propellene med vribare blader skal det nok mye til å miste, men for foldepropellene har det tradisjonelt vært «enklere». Felles for disse er at de på en eller annen måte sikrer akselen som bladene dreier om, slik at akselen ikke går ut og bladet faller av. Alle fungerer nok etter hensikten om de blir satt på korrekt med riktig moment, men noen er sikrere enn andre. Den enkleste versjonen er å satse på en setskrue som stikker inn i hver aksling. Dette hadde man tidligere. Dette kan gjøres bedre ved å sette en ny setskrue utenpå og VARIFOLD TREBLADET SIKRING: En enkel skrue for hver av akslingene i bosset hindrer propellbladakslingene å komme løs. VOLVO SIKRING:Sikringen er på samme måte som hos Varifold trebladet; kun én skrue per aksling. VARIFOLD TOBL. SIKRING: En skrue stikker ned i hver av propellakslingene, og disse skruene er igjen sikret med en settskrue. GORI TREBLADET SIKRING: Hver av propellakslingene er sikret med to uavhengige skruer. Meget bra! MAXPROP SIKRING: Skal du greie å miste bladene på en MaxProp må hele propellen falle fra hverandre; og det skal godt gjøres. Finn den riktige propellen Vi ga importørene alle vitale data på båt, gir og motor, og lot dem beregne den optimale propellen. Det er mange kombinasjoner av diameter, stigning og overflateareal som kan gi riktig turtall for motoren. For oss som skal operere i deplasementskroghastigheter og ønsker god fart forover i motvind og motsjø, er diameter det aller viktigste. Jo større, jo bedre. Dernest kommer overflateareal opp til en gitt verdi; helt til friksjonen tar overhånd. Til slutt kommer stigningen. Den beregnes slik at motorfabrikantens maksimal-turtall oppnås ved full fart og normal maksimal last av båten. VIKTIG MED RIKTIG PROPELL. Hvor viktig er det at motoren oppnår anbefalt maksimalt turtall ved maksimal hastighet? For å svare på det, må man se litt på motorens effektkurve sammen med en propellkurve. I figuren er det tegnet inn tre alternative propellkurver sammen med motorens effektkurve. Effekten forteller hvor mye effekt motoren gir ved forskjellige turtall. Hvor mye av denne effekten som tas opp og utnyttes av propellen, ser man av propellkurven. Den riktige propellen er den som tar opp motorens effekt ved samme turtall hvor denne er maksimal. I dette punktet er det likevekt, og det er det turtallet motoren vil oppnå. En for tung propell vil oppnå likevekt ved et mye lavere turtall. Problemet er at de fleste motorer i dette likevektspunktet vil reagere med å levere et høyere moment enn motoren er konstruert for, slik at faktisk turtall blir noe høyere enn det kurven viser. Her overbelastes motoren, og i tillegg til sterk røykutvikling, får man over tid problemer med for eksempel brente ventiler og stempler. En for lett propell, som gir for høyt turtall og liten belastning på motoren i hele turtallsområdet, kan også gi problemer som koksing av sylindervegger og ødelagte stempler. Ser vi på disse kurvene, vil en for tung propell ikke overbelaste motoren ved lavere turtall. Den tunge propellen vil levere en gitt effekt på et langt lavere turtall enn den teoretisk, riktige propellen. De fleste motorer er både mer stillegående og økonomiske på lavere turtall. Derfor vil spesielt en del langturseilere montere propeller som er for tunge. Dette vil gi dem bedre driftsøkonomi i tillegg til stillere gange. For mange er det viktigste å få maksimalt med nautiske mil ut av hver liter diesel, og da kan man leve med at båten kanskje ikke kan kjøres på mer enn 70-90% av skrogfarten. Da er det viktig å passe på at man til enhver tid ligger godt under det maks turtall som installasjonen kan nå, hvilket i figuren vil si rundt 2500 omdreininger. VARIABLE FORHOLD. Å gå i tung motsjø og motvind gir mer motstand for propellen, og du oppnår ikke samme maks turtall lenger. Du overbelaster faktisk motoren hvis du kjører på full fart. Helt motsatt effekt oppnår du når du motorseiler. Da er det mye mindre motstand for motoren; i og med at seilene bidrar til å drive båten fremover, og motoren belastes for lett. Det er denne effekten Gori og AutoProp kompenserer for. Gori har mulighet for å kjøre med vanlig stigning under normale forhold, men har også mulighet for større stigning når du motorseiler eller går på lavere turtall i lette forhold. På denne måten får du ikke bare langt høyere hastighet ved lave turtall enn om du hadde den vanlige stigningen, du får også riktigere belastning på motoren. AutoProp har gått enda et skritt lenger ved å ha trinnløs stigning som helt mekanisk stilles inn av de hydrodynamiske kreftene som propellen møter gjennom vannet. Møter propellen mer motstand, reduseres stigningen, mens det motsvarende skjer når det blir lettere forhold. Propellkurven i figuren blir derfor annerledes for AutoProp ved at den er løftet på lavere og midlere turtall, for å gå mer mot den riktige kurven ved høyere turtall. Både AutoProp og Gori vil gi deg flere nautiske mil per liter diesel. RIKTIG PRO- PELL: En riktig propell er en som gjør at motoren når anbefalt maksimalturtall når motoren går for full fart. Er propellen for tung, oppnås ikke dette turtallet, mens en for lett propell gir altfor høy verdi. SEILmagasinet 2004/2 33

7 uavhengig av den første. Det hadde begge de tobladete propellene. For de trebladete propellene hadde Volvo og Varifold enkleste variant med kun en setskrue på enden av hver aksel, slik at akselen ikke skulle jobbe seg ut. Gori og Flex-O-Fold hadde begge hvert sitt system, som virket svært pålitelig med flere uavhengige låseskruer, som i praksis gjør bladene bortimot umulige å miste. ZINKANODE. Bortsett fra Volvo som kun leverer propell med zinkanode om den skal monteres på et seilbåtdrev, hadde alle de trebladete propellene i testen integrert anode som enkelt kunne byttes ut. Anoden på Gori var i minste laget, men du kan velge om du vil ha propellen levert med egen zinkring i forkant av propellen i tillegg. For de tobladete, var det ingen beskyttelse. Det burde det være. DEMPING. Når du setter motoren forover, vil bladene på en foldepropell slå ut til de stopper. I det lange løp kan en slik bråstopp slite på lagre, bosset og bladene. Bortsett fra Volvo har alle de trebladete foldepropellene en eller annen form for gummiforing for å dempe dette slaget. Gori har i tillegg latt bladene gå litt over midten for ytterligere demping. De beste foringene var hos Gori og Flex-O-Fold, mens Varifold bare hadde noen små gummiknotter som i tillegg til å være for små, raskt vil slites ut. For de tobladete var det ingen demping. KONKLUSJON. Det er viktig å være klar over denne testens begrensninger. Testen er utført på én type båt og motor, og resultatene ville kanskje vært annerledes om båten og motoren hadde vært en annen. Likevel kan det trekkes en del generelle konklusjoner. Det er ingen direkte dårlige propeller i testen. Det er opplagt at de tobladete var feil for denne type båt, men likevel greide de seg brukbart. Varifold hadde i tillegg mindre diameter enn de andre, noe som bidro til litt lavere hastigheter og lengre stoppedistanse. Gori tobladet holdt godt følge der feilen på propellen ikke var særlig fremtredende, det vil si på forover-testene og stoppe-testen. Tobladete propeller er langt billigere og enklere i oppbyggingen enn trebladete. Hadde vi hatt motvind og motsjø, ville vi nok sett større utslag. I praksis egner tobladete propeller seg normalt best på lettere båter under rundt 35 fot. Synes du det er viktig med topp manøvreringsegenskaper i havn, er nok MaxProp propellen for deg. Den har mye krefter å rutte med både forover og akterover, men er mer på det jevne fartsmessig. Den er også god å ha om du står på grunn eller skal slepe en annen båt. Propellen kan du finjustere stigningen på selv, og den har skikkelig anode. Ulempen er at den er dyr. Skal du på langtur, eller ønsker optimal motorbelastning, samtidig med et så lavt drivstofforbruk som mulig, bør du velge Gori eller kanskje aller helst Autoprop. Autoprop fungerer greit under manøvrering, men i og med at den hele tiden stiller inn optimal stigning uten å overbelaste motoren, er det underveis den kommer til sin fulle rett. Ingen annen propell oppnår høyere fart i normalt turtallsområde. Skikkelig anode har den også. Et minus får den for lave krefter ved stilleligge. På grunn av at bladene roterer, krever propellen mye plass. Viktigere enn de andre propellene er at en propell med tilstrekkelig diameter kan installeres. Gori fungerer i vanlig modus som de andre trebladete propellene underveis og i havn, mens den i overdrive modus har en klar fordel underveis i lavere turtall og ved motorseiling. Pluss for skikkelig demping og sikring av bladene. Av de tre «vanlige» foldepropellene, kommer Volvo og Flex-O- Fold bedre ut enn Varifold. Varifold er for dårlig i revers både med hensyn til krefter og fart i forhold til de andre to. Både Volvo og Flex-O-Fold får pluss for god manøvrerbarhet, akselerasjon, stoppedistanse og høy makshastighet, mens Volvo scorer ekstra på bedre fart og litt mer krefter akterover, men trekkes Fast propell eller foldepropell? Denne testen omfatter kun ytelsen til foldepropellene for motor. Vil du vite mer om motstanden propeller gir under seil, kan du lese vår test i SEILmagasinet 2003/2- Den finner du på internett; no under «Shop». Er du abonnent kan du laste ned artikkelen som en PDF-fil gratis, er du ikke abonnent koster den kr 60. Du får øyeblikkelig tilgang til artikkelen ved å betale med kredittkort. 34 SEILmagasinet 2004/2 for mangel på anode og demping. Flex-O-Fold har litt mer krefter å rutte med forover, meget bra sikring av aksel, stor anode og bra demping, men har dårlig fart akterover. En fordel er at bladene ikke slår helt ut slik at det for mange installasjoner er plass til en større Priser m.m. Merke Volvo Autoprop Dimensjon 18x15 18,5xX Pris, kr Overflateareal Merke Varifold, 3bl Gori, 3bl Dimensjon 18x13 18x14 Pris, kr Overflateareal Dette sier leverandørene Gori. De 3-bladede, patenterte Gori foldepropellene kan anvendes på seilbåter med motorer fra ca. 10 HK (7 kw) og opp til over 300 HK (221 kw). De 3-bladede Gori foldepropellere leveres i diametre fra 15 til 38 både til faste aksler og seildrev. Dette enestående propeller-designet tilbyr en «overdrive»-funksjon med 2 kontrollerbare stigninger. Overdrive-funksjonen kan anvendes i maksvær og betyr lavere turtall på motoren, men med samme fart. Dette resulterer i mindre motorstøy, færre vibrasjoner og lavere drivstofforbruk. Autoprop 2- og 3-blad produseres av engelske Brunton s Propellers, og er den eneste seilbåtpropellen i markedet som har automatisk, optimal variabel stigning. Dette gir høyere fart, særlig ved lave, men også ved høyere turtall. Når man motorseiler, oppnås høyere båthastighet fordi propellen allerede på lavt turtall vil utnytte kreftene fra seilet og gi mer stigning/kraft. Typisk oppnås god båtfart allerede ved omdreininger i svak vind. Dette øker rekkevidden for båten fordi man på denne måten bruker betydelig mindre drivstoff. Man oppnår øket komfort og redusert støy og slitasje. Propellen trekker båten meget lite til siden i revers på grunn av lav stigning når båten starter fra stillestående. Den har meget god effekt i revers. Bladene stiller seg parallelt med vannstrømmen under seilas. Dette er den optimale propell for cruising! Varifold 2-, 3- og 4-blad foldepropell er et samarbeid mellom Brunton s Propellers og SPW GMBH. Nyeste teknologi er benyttet for design og CNC-produksjon for å sikre ytelse og presisjon. Varifold er designet for å gi bedre effekt i revers, mer kraft fremover og mindre støy når man går for motor. Varifold har et større bladareal og en form på bladene som minner om dem man ser på faste propeller. Under seilas foldes bladene meget tett sammen for å gi minimal bremseeffekt. Flex-O-Fold har utviklet en 2- og 3-bladet foldepropell i nibralbronse, som legger vekt på gi best mulig effekt under motor, samtidig som den gir minst mulig motstand under seiling. Flere tester, blant annet av Cruising World og Technische Universität Berlin, viser at Flex-O-Fold er ledende både innen fremdrift og seilmotstand. Flex- O-Fold leveres både i racing og cruising utgave, med henholdsvis 25, 30 og 40% bladareale for å tilfredstille den enkeltes behov. Flex-O-Folds bladareale og vinkel på bladene gjør at de kommer lenger vekk fra båtens skrog, og dermed oppnår propell. Et viktig poeng. Og hva jeg ville ha valgt på IM- PETUS båten testene ble utført på? Flex-O-Fold eller Volvo her hjemme, og AutoProp på langtur om det hadde vært plass til riktig propelldiameter. Merke Max-prop Flex-o-fold Dimensjon 18x14 18x14 Pris, kr Overflateareal Merke Varifold, 2bl Gori, 2bl Dimensjon 17x13 18x15 Pris, kr Overflateareal en roligere gange. For å sikre en bedre utnyttelse av kreftene både ved reversering og ved nødstopp, har Flex-O-Fold optimalisert vektfordelingen i bladene. Et patentert låsesystem, og boss som er ferdig tilpasset alle standard aksler og drev, sikrer en enkel montering av Flex-O-fold foldepropellere. Dette kombinert med skråstilte tenner, som gir myk og smidig bladbevegelse, sørger for en trygg og lang levetid. Flex-O-Fold er for øvrig den eneste 3-bladede foldepropellen som er godkjent for bruk på Yanmar-seildrev. Max-Prop Max-Prop er en kvalitetspropell i 2- og 3-bladet utførelse med henholdsvis 35 og 50% bladareale. Prinsippet bak en Max-Prop er at bladene stiller seg automatisk i fartsretningen under seiling, og når motoren tas i bruk, vrir propellakselen bladene i riktig stilling. På en Max-Prop kan man dessuten når som helst justere bladenes stigning for å optimalisere forholdet mellom propell og motorturtall slik at det passer 100% for din båt. Ved reversering vrir akselen propellbladene 270 grader, slik man får en optimal ytelse også akterover. Dette gir et så godt resultat, at den i mange tilfeller er bedre enn en fast propell. Dette gjør Max-Prop til en spesielt godt egnet propell i de tilfeller der ekstremt gode manøvreringsegenskaper er ønskelig, som for eksempel ved tunge og/eller langkjølede båter. Den spesielle vridningen av bladene gjør også at Max-Prop lar seg montere i de fleste installasjoner, også der hvor en ordinær foldepropell hadde tatt for mye plass. Volvo Pentas 3-bladete foldepropell er en ny type propell for seilbåter. Den er ikke bare et alternativ for deg som ønsker fast propell for å få bedre bakke-egenskaper, den er også en god erstatning for deg som har en tradisjonell 2-bladet foldepropell, men er misfornøyd med manøvreringsegenskapene og generell ytelse. Propellen gir deg det beste fra to verdener; bakke-egenskaper og fart som er sammenlignbart med faste propeller i tillegg til foldepropellens suverent lave vannmotstand. Designet er spesielt. Det store bladarealet og den unike elliptiske bladprofilen (high skew) bidrar til den gode ytelsen i tillegg til en meget stillegående og vibrasjonsfri gange. Konstruksjonen er enkel og sikker. Propellen lages i spesialbronse som står godt mot saltvann og kavitasjonsskader. Gori, Sleipner Motor, tlf Autoprop og Varifold Autoprop Norge, tlf Flex-O-Fold og MaxProp Progress, tlf Volvo, Volvo Norge, tlf

For å sikre bladene har Flexofold festet dem med patenterte kile-bolter.

For å sikre bladene har Flexofold festet dem med patenterte kile-bolter. seilpropell Flexofold er en dansk kvalitets-propell. Den leveres både med 2 og 3 blader. Propellen er utviklet på bak-grunn av lang erfaring med foldepropellere. Flexofold har lagt vekt på både å gi best

Detaljer

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 2-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Utenbordspropellere fra Michigan Wheel

Utenbordspropellere fra Michigan Wheel Utenbordspropellere fra Michigan Wheel For UTENBORDSMOTORER OG DREV. Det er ingen andre produsenter i verden som produserer så mange forskjellige propellere for så mange typer båter og motorer som Michigan

Detaljer

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop

Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop Instruksjonsbok for 3-bladet Max-Prop 1. Justering av stigning Stignings diagram (fig 1) viser overgang fra grader til tommer for de forskjellige propell diametre. (1 tomme = 25,4mm) Propellens diameter

Detaljer

Tlf

Tlf Om propellere... Generell info: En propell er et fremdriftsmiddel hvor blader eller vinger festet til et nav omsetter en roterende fremdrift i luft eller vann. Propeller brukes på båter og y. otoren i

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker

KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X. Drill & trekker KRAFTIG & KOMPAKT EY74A2LJ2G/PN2G/X Drill & trekker 2 Ny børsteløs motor Den nye børsteløse motoren med stor diameter genererer høy kraft og effekt. En ny og avansert elektronisk kontroll sørger for stabil

Detaljer

Drivstofføkonomiske fremdriftssystem

Drivstofføkonomiske fremdriftssystem 3.12.2014 SEMINARPRESENTASJON Oddbjørn Følsvik Drivstofføkonomiske fremdriftssystem - 2 speed gir - Thorque - CRP-PM Kunnskap Kjernekompetanse System integrasjon Tannhjul design Fjernstyring Tribologi

Detaljer

Fremdriftssystem - Vannjet

Fremdriftssystem - Vannjet Fremdriftssystem - Vannjet En oppgave av Trond Noremark Forklare virkemåten til vannjetmotoren og drøfte fordeler og ulemper ved fremdriftssystemet. Individuell oppgave i Ingeniørfaglig innføring SKSK

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Test. Drev eller strak aksel? STRAK AKSEL

Test. Drev eller strak aksel? STRAK AKSEL Test Drev eller strak aksel? Drev Vi har testet to Viksund 340 Fly en med drev og en med strak aksel. Drev er overlegent strak aksel på fart og støy. Men gevinsten av redusert forbruk spises opp av høyere

Detaljer

Kjøreteknikk motocross

Kjøreteknikk motocross Kjøreteknikk motocross Den fritt oversatt fra Motocross Action, hvor motocross / supercrosslegenden Bob Hurricane Hannah og Motocross Action gir deg 10 eksklusive tips som reduserer rundetidene dine og

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Kenwood Motor og Girboks

Kenwood Motor og Girboks Den indre struktur i en Kenwood Major er unik! Den har evnen til å kjøre en rekke forskjellige tilbehør som krever forskjellige hastigheter. For å oppnå dette bruker vi en kraftig seriemotor kombinert

Detaljer

Stillasguide for TG og Lignende

Stillasguide for TG og Lignende Stillasguide for TG og Lignende Guide: Stillas Innhold 1: Forord... 2 2: Skaff og beregn materialer... 3 3: Materialer... 4 4: Konstruksjon... 4 4.1: Steg 1... 5 4.2: Steg 2... 5 4.3: Steg 3... 6 4.4:

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Ekofisk Livbåt Prosjekt

Ekofisk Livbåt Prosjekt Ekofisk Livbåt Prosjekt Et landskap i endring New Platform and Infrastructure Removing old platforms and plugging wells Changing our operating model 2020 Ekofisk - Fremtid Tor Ekofisk Tor 2/4Z Eldfisk

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Konsentrert kraft i kompakt form

Konsentrert kraft i kompakt form Konsentrert kraft i kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generasjonen slagbormaskiner fra Bosch. Enten det er Easy, Universal eller Expert du

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Diesel Tuning Module Teknikk

Diesel Tuning Module Teknikk HVORDAN VIRKER DEN? Diesel Tuning Module Teknikk Vi må gå tilbake til grunnleggende teori om dieselmotorer for å forklare hvordan ProDieselChip fungerer. Hovedforskjellen mellom diesel og bensinmotorer

Detaljer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Sweepmaster 900/980 R effektiv, helt enkelt...

Detaljer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Sjekk HEMPEL`S nyeste innovasjon og tekniske nyvinning det nye Silicone Fouling Release System! + + grunning bindesjikt silikon fås i følgende nyanser: RØD SVART Dette

Detaljer

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER

Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER Sporfresingssystemer GRINDLAZER-FORDELER InstaCut systemteknologi, gir mulighet for på eller av innkopling av fresesystemet mens du er i kontinuerlig bevegelse. Du kan flyte med fresesystemet på ujevne

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.

OPPSPENNING AV LERRET. tekst og foto An Doan Nguyen. Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem. OPPSPENNING AV LERRET tekst og foto An Doan Nguyen Kunstnernes Eget Materialutsalg Brenneriveien 9 B 0182 Oslo tel. 23 32 69 40 www.kem.no 1. Sørg for at utstyret er lett tilgjengelig. Oppspenningstang,

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Propellkatalog Blindheimsveien Nyborg Tlf

Propellkatalog Blindheimsveien Nyborg Tlf Propellkatalog 2017 Blindheimsveien 91-5131 Nyborg Tlf 55 33 58 00 Generell propell informasjon: Diameter: Diameter er distansen tvers over en sirkel som omgir alle propellbladene. (se tegning) Se også

Detaljer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer

Hako-Jonas 900 / 980. Effektiv feiing av mellomstore arealer Hako-Jonas 900 / 980 Effektiv feiing av mellomstore arealer Kjørbare feiemaskiner med en arealkapasitet på opptil 7200 m2/t Effektiv feiing raskt og rent Hako-Jonas 900/980 effektiv, helt enkelt... Kvalitet

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen.

Klasse 1. 106. Høyre sving Dette er en 90-graders høyresving under marsj. Fører har lov til å kommandere hunden når de begynner på øvelsen. Klasse 1 Skilt Rallylydighet Beskrivelse 101. Sitt Fører går inntil øvelsesskiltet. Fører gjør holdt og hunden setter seg i utgangsstilling. Når dette er utført kommanderer fører hunden til å følge med

Detaljer

Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på:

Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på: Gruppen begynte å diskutere hva slags prosjekt man ville jobbe med, alternativene falt på: Model båt, Kaffemaskin automatisert, Drone, Robot, Robot støvsuger, Robot luftflukter og Helikopter. Kriteriene

Detaljer

Vogn med frihjul. Lærerveiledning. Teknologi og design Bruke mekanismer hjul og akslinger Sette sammen komponenter

Vogn med frihjul. Lærerveiledning. Teknologi og design Bruke mekanismer hjul og akslinger Sette sammen komponenter Lærerveiledning Vogn med frihjul Teknologi og design Bruke mekanismer hjul og akslinger Sette sammen komponenter Naturfag Måle avstand Utstyr for avlesing og kalibrering Krefter Bevegelsesenergi Stillingsenergi

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb

SG/MG-grabber. Den perfekte kombinasjonen. Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb SG/MG-grabber Den perfekte kombinasjonen Maksimer maskinens potensial med en skreddersydd grabb En optimalisert grabb for hver tiltrotator Indexator Rototilt Systems har utviklet en ny generasjon multi-

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Nye Truma Mover XT. Truma Mover manøvreringssystemer

Nye Truma Mover XT. Truma Mover manøvreringssystemer e XT remt SUVEREN! Nye Truma Mover XT Truma Mover manøvreringssystemer Truma rangeres på toppen Campingfolket har kunnet stole på Mover manøvreringssystemer i over 15 år. De setter ekstra pris på brukervennligheten,

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

REKKEVIDDEKONGEN. dra dit du vil uten å bekymre deg for flatt batteri.

REKKEVIDDEKONGEN. dra dit du vil uten å bekymre deg for flatt batteri. NYE OPEL AMPERA-E REKKEVIDDEKONGEN Med en rekkevidde på over 500 kilometer, åpnes en helt ny verden for den som kjører elektrisk 1. Tiden da en elektrisk bil bare var egnet til korte turer er historie.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

ABC for krankjøpere 14.08.2015. Side 1

ABC for krankjøpere 14.08.2015. Side 1 Side 1 Sammenligning Når du skal kjøpe kran er det mange ting å vurdere og som du bør sammenligne dersom du har flere tilbud. Vi er ikke redde for å bli sammenlignet, og har utarbeidet et enkelt skjema

Detaljer

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen Skagit Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Myter for fall Dels er motviljen feilaktig begrunnet, og dels et hinder for mer variert fiske. Er skagit kastene rett

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisnig til Abilica CondiSpin Art. nr. 555 040 / 555 045

Bruks- og monteringsanvisnig til Abilica CondiSpin Art. nr. 555 040 / 555 045 Bruks- og monteringsanvisnig til Abilica CondiSpin Art. nr. 555 040 / 555 045 KOMPLETT DELETEGNING 2 KOMPLETT DELELISTE Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 Hovedramme 1 37 Kjede, 104L 1 2 Fremre

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

Ingeniørfaglig innføring. Vannjet system

Ingeniørfaglig innføring. Vannjet system Ingeniørfaglig innføring Vannjet system Øystein Sande 23.06.2016 Innhold innledning Hva er en vannjet motor Dens oppbygging og funksjon Fordeler Ulemper Nytenkende systemer Innledning I denne oppgaven

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

VOLVO PENTA CLASSIC PARTS

VOLVO PENTA CLASSIC PARTS VOLVO PENTA CLASSIC PARTS ORIGINALE VOLVO PENTA DELER TIL KLASSISKE MOTORER CLASSIC PARTS GENUINE VOLVO PENTA PARTS for CLASSIC engines Classic Parts til klassiske Volvo Penta motorer Som eier av en klassiske

Detaljer

Valse. Komprimering på første klasse. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson.

Valse. Komprimering på første klasse. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson. Valse D Komprimering på første klasse. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson. Når arbeidet blir komprimert gir det kunden suksess. Vibrasjonsvalser fra Wacker Neuson. OVERBEVISENDE YTELSE. Akkurat innen grøftegraving

Detaljer

Kraftfull og anvennlig maskin

Kraftfull og anvennlig maskin Kraftfull og anvennlig maskin Effektiv Lett å bruke Sikker i de bratteste bakker Hydraulisk drift av hjul og redskap Ingen slitasjeutsatt clutch Knivbjelker tilgjengelig fra 1,25 m til 3,50 m arbeidsbredde

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall

Alcoa smidde aluminiumfelger. Fakta og tall Alcoa smidde aluminiumfelger Fakta og tall VISSTE DU AT? Alcoa-felger er de sterkeste felgene Hver felg starter som en enkel blokk av en høyverdig korrosjonsbestandig aluminiumslegering. With a 8000 tons

Detaljer

KJETTINGTALJE. 250 kg

KJETTINGTALJE. 250 kg KJETTINGTALJE 250 kg Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE... 7 2 INNLEDNING En

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Mercedes - Benz. 8. Mai Lars Berg

Mercedes - Benz. 8. Mai Lars Berg Mercedes - Benz 8. Mai 2010 Lars Berg Faktorer som påvirker bilens drivstofforbruk De forskjellige faktorene: Rullemotstand Dekkvalg ( Brede dekk øker forbruk) Luftrykk ( 1 bar for lavt trykk gir 5-7%

Detaljer

Bormaskin MDU 3065. www.akutt.info

Bormaskin MDU 3065. www.akutt.info www.akutt.info Bormaskin MDU 3065 Vi har gleden av å tilby Pentruder MDU borrmotor - NTGRA. Denne motoren gir deg en komplett løsning innen kjerneboring. Denne maskinen er første generasjon maskin med

Detaljer

Svingermontering. Montering av svingeren

Svingermontering. Montering av svingeren Svingermontering Dette dokumentet dekker installasjonen av alle 83/200kHz, 50/200kHz og HDI/Downscansvingere som benytter akterspeil/hekk for montering. Innvendig liming i skrog kan benyttes, men ikke

Detaljer

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dørlukkere Sikkerhet og komfort ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Dørlukker av høy kvalitet Valgfri dørlukkerstørrelse 2/3/4 Regulerbar dørlukkerstørrelse 2-4 Justerbar dørlukkerstørrelse

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass CS 80 MAGNEO Den innovative Glass skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet CS 80 MAGNEO Skyvedørsautomatikk Kontormiljøer Kontormiljøer Behandlingsrom CS 80 MAGNEO Innovativ teknikk med

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter

Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter 21.05 DIVERSE VERKSTEDSUTSTYR OG VERKTØY Bærbare lufthydraulisk jekker Vi fører alle typer løfteutstyr fra AC, Nike, Slift og andre anerkjente produsenter Verkstedkraner Kontakt vårt ordrekontor og be

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2012/2013 AGRO TRADERS ble startet allerede

Detaljer

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen 1 Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING Presentasjon av sammenhengen Oppgaven dreier seg om å bygge en trygg trapp for en privatbolig ved hjelp av en vanlig trekonstruksjon, slik en snekker eller tømrer

Detaljer

MAKEADRONE MIKRO MED WIFI-KAMERA. Byggeveiledning for mikro-quadkopter.

MAKEADRONE MIKRO MED WIFI-KAMERA. Byggeveiledning for mikro-quadkopter. MAKEADRONE MIKRO yggeveiledning for mikro-quadkopter www.makeadrone.net MED WIFI-KAMERA Gratulerer med ditt nye dronekit fra Makeadrone! Lekedronen som kan repareres. Makeadrone Mikro er designet og produsert

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den

Og det er her hovedutfordringen med keramikk ligger. Først må man finne riktig skjærehastighet i forhold til arbeidsstykkets hardhet for å få den Har du nok tid og penger så er det nesten mulig å maskinere alle typer metaller med de verktøyene du har. Du har sikkert ikke ikke råd eller tid til å eksprimentere hver dag for å finne den optimale verktøyløsningen,

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat

Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat Produktblad PATENTERT SYSTEM TRÅDLØST Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat firmapost@ 1/5 Produktblad Hva er EQUICALOR Ecuicalor er et trådløst system, sammensatt av forskjellige

Detaljer

Big Float. Amfibisk gravemaskin. Pongtongunderstell. Transport og bruksområder. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200

Big Float. Amfibisk gravemaskin. Pongtongunderstell. Transport og bruksområder. REMU Big Float 800. REMU Big Float 1400. REMU Big Float 2200 Big Float Amfibisk gravemaskin Pongtongunderstell Transport og bruksområder REMU Big Float 800 REMU Big Float 1400 REMU Big Float 2200 Arbeid i åpent vann Tekniske data Norwegian 2 Pongtongunderstell REMU

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk service... 7 Garanti... 7 Frakt og levering... 8 I mer

Detaljer

OM: Nyttige tips og gode råd

OM: Nyttige tips og gode råd OM: Nyttige tips og gode råd Mars 2013 Toppsving Eksempelbilder Åpningsramme er skjev i karmen, enten ved at hengselet er feilplassert fra fabrikk eller at vinduet sitter feil i vegg. Den ene hengselen

Detaljer

DET Grønne merket GRØNN

DET Grønne merket GRØNN HVIT BRONSE DET Grønne merket NBBFs ferdighetsmerke -nivå 11 skal du huske på at det viktigste er å beherske teknikkene. Riktig utførelse og forståelse er viktigere enn at du for eksempel treffer på alt

Detaljer

Musefellebil (8. - 10. trinn) av Kai Håkon Sunde

Musefellebil (8. - 10. trinn) av Kai Håkon Sunde Lærerveiledning Musefellebil (8. - 10. trinn) av Kai Håkon Sunde Informasjon om skoleprogrammet Musefellebilprogrammet skal øke elevenes forståelse for energi og mekaniske sammenhenger. Læringsprogrammet

Detaljer

Vi du stå eller sitte? Begge deler. Men det er viktig å både stå og sitte godt.

Vi du stå eller sitte? Begge deler. Men det er viktig å både stå og sitte godt. Vi du stå eller sitte? Begge deler. Men det er viktig å både stå og sitte godt. Produktivitet er et spørsmål om holdning. Visste du at annenhver ansatt alltid må stå under arbeidet? Dette er et dilemma

Detaljer

Litt om rør og rørbehandling. Her er noen regler som vil hjelpe deg å finne den beste plasseringen.

Litt om rør og rørbehandling. Her er noen regler som vil hjelpe deg å finne den beste plasseringen. Litt om rør og rørbehandling En av de enkleste og beste måtene å få rørene til å spille bedre, er rett og slett ved å finne rett plassering på munnstykket. Riktig rørplassering kan gjøre en dramatisk forskjell

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1

1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 1. ØVELSENE: (oppdatert 19.10-2009) Klasse 1 101. STOPP SITT 102. STOPP SITT STÅ 103. STOPP SITT DEKK 104. STOPP SITT DEKK SITT 105. STOPP SITT - GÅ RUNDT 106 STOPP SITT DEKK - GÅ RUNDT 107 HØYRE SVING

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil

Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i. - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Hvordan best mulig utnytte forholdene man flyr i - Veivalg - Opp med hastigheten (distansen per time) Ved å unngå å gjøre feil Mål med leksjonen er at dere får en innføring i hvilke momenter som påvirker

Detaljer

PROFFENES FØRSTEVALG

PROFFENES FØRSTEVALG P R O F F PROFFENES FØRSTEVALG EN ARBEIDSDAG MED SJØSPRØYT De som har den norske naturen som arbeidsplass ville ikke byttet det bort for noe annet i verden. Naturen gir mye glede og store verdier, men

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent!

VEDMASKINKATALOGEN. Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! VEDMASKINKATALOGEN Hakki Pilke - et begrep innen vedproduksjon! - korteste vei mellom deg og produsent! Kjære kunde! Velkommen til Agro Traders vedmaskinkatalog 2015 AGRO TRADERS ble startet allerede i

Detaljer

SIKRING AV BARN I BIL

SIKRING AV BARN I BIL SIKRING AV BARN I BIL W W Innhold Et usikret barn kan bli alvorlig skadet, selv i lave hastigheter. Sørg derfor alltid for å sikre barnet ditt, også på korte turer. Montér barnesikringsutstyret etter produsentens

Detaljer

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Sammendrag: TØI-rapport 701/2004 Forfatter(e): Per G Karlsen Oslo 2004, 52 sider Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll Med hensyn på trafikksikkerhet er det viktig at kjøretøy

Detaljer

VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE

VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE VIBRASJONSDEMPERE STØYDEMPERE SJOKKDEMPERE Innhold: Side 2 Innledning Side 5 Cupmount Side 6 Paulstradyn Side 7 Vibmar Side 8 LO-mount Side 9 ME-mount Side 10 Luft demper - SLM Side 11 elbe Side 13 Evolo

Detaljer

VOLVO PENTA VÅRSESONG 2009 TIPS FRA DIN FORHANDLER

VOLVO PENTA VÅRSESONG 2009 TIPS FRA DIN FORHANDLER VÅRSESONG 2009 TIPS FRA DIN VOLVO PENTA FORHANDLER Prisene gjelder t.o.m 15. Mai 2009 om ikke annet angis. Alle priser er veiledende priser inkl. mva. Noen produkter kan være bestillingsvarer. GI DIN VOLVO

Detaljer

Langrennsbindinger www. rottefella. com

Langrennsbindinger www. rottefella. com Langrennsbindinger www. rottefella. com 2008 / 2009 Innhold S 6 NNN system S 7 NNN såle S 8-9 S 10-11 R4 S 12-13 Jr. Race S 14-15 Exersice og T4 S 16-17 NEMO S 18-19 R3,T3,TM og DINO S 20-21 BC S 22-23

Detaljer