Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock"

Transkript

1 Årsrapport

2 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock

3 ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år Undervisning og holdningsskapende aktivitet Informasjons- og mediearbeid Statistikk Styrets årsberetning Revisjonsberetningen 20 Tilbud til pårørende/ foresatte 33 Regnskap og resultat Forsidefoto: Line Ulvnes

4 4 Årsrapport 2012 SMI INNLEDNING Vår målsetting og vårt fokus er å hjelpe og støtte incestutsatte kvinner, menn og pårørende til incestutsatte i deres arbeid frem mot et bedre liv. Denne årsrapporten er en god indikasjon på at vi holder oss innenfor vår målsetting. Men uansett hvor gode vi er, vil det alltid være slik at en forutsetning for at de som trenger det skal nå oss, er at de vet at vi finnes. I denne sammenheng er det derfor gledelig at antall henvendelser fra målgruppen har øket fra i 2011 til i Vår hjemmeside hadde fra 1000 til 2200 besøk pr måned i Det er med på å gjøre oss synlige. En aktiv bruk av nye sosiale medier som Facebook og Twitter har vært med på å nå stadig nye brukergrupper. Vi ser blant annet at dette gjelder ungdom og unge voksne under 24 år. Denne gruppen er i dag voksende. Etter noen års erfaring med å følge denne aldersgruppen tett, ser vi at de unge voksne klarer å skape forandring i livet sitt relativt raskt, såfremt de får den ekstra støtten som skal til. Dette blant annet fordi de ennå ikke er bundet fast i overlevelsesmønstre som vi ser mange voksne incestutsatte sliter med å løsrive seg fra. Som et resultat av aktiv oppsøkende virksomhet med informasjon, undervisning og veiledning rettet mot barnevernet i og utenfor Oslo, er det i dag mange flere innen denne etaten som aktivt bruker oss. Gledelig er det også at barnevernet selv i stor grad anbefaler berørte pårørende å ta kontakt med oss. Dette er i dag en sterkt voksende gruppe. Fra å utgjøre 10 % av en samlet brukergruppe i 2011, utgjør denne gruppen i dag 30 % av dem som henvender seg. Dette er igjen med på å gi oss verdifull kunnskap om hva denne gruppen sliter med. Dermed kan vi både utvide og videreutvikle gode tilbud.

5 Årsrapport 2012 SMI 5 Antall henvendelser : Denne årsrapporten viser en stor bredde i våre tilbud der hovedfokus hele tiden skal være på vår primære brukergruppe. Aktiv brukermedvirkning er en del av senterets ideologi. Slik vil det være også i fremtiden. I praksis vil det si at vi forsøker så langt mulig å ha brukere med i områder som redaksjonen til vårt tidsskrift Ikke Stikka, utadrettet undervisning, konferanser eller kontakt med media for å nevne noe. Høsten 2012 gjennomførte vi en brukerevaluering av senterets drift som har gitt oss nyttige tilbakemeldinger. Dette vil bli fast praksis hvert halv år fremover. Jeg vil rette en stor og varm takk til alle frivillige aktører, samarbeidspartnere, ansatte og brukere som på forskjellige måter har bidratt i året som har gått. Takk til et styre som virkelig har stått på dette året og en spesiell takk til alle ansatte som virkelig bærer denne institusjonen og som har gjennomført sitt arbeid av høy faglig kvalitet. Vi vet alle at uansett hvor god jobb vi gjør har vi Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Oslo kommune å takke for at de gjør det økonomisk mulig for oss å gjennomføre dette arbeidet. Tusen takk! SMI Oslo har engasjert seg sterkt i saken om at barn dømmes til samvær med mistenkt/ikke dømt overgriper. Barn har rett til å bli hørt i disse sakene. Dette resulterte i et forslag om endring av barneloven, noe vi gleder oss stort over og håper blir vedtatt. Marianne Lind konstituert daglig leder Støttesenter mot Incest Oslo

6 6 Årsrapport 2012 SMI Flerkulturell satsning Senteret har helt siden åpningen i 1986 vært åpent for brukere med flerkulturell bakgrunn, men aldri riktig fått etablert god kontakt med denne målgruppen. Høsten 2012 gikk vi i gang med planleggingen av en større satsning på den flerkulturelle målgruppen. Prosjektet ønsker å bidra til kunnskapsformidling om senvirkninger etter incest og seksuelle overgrep. Det skal bli utarbeidet informasjons- og undervisningsmateriell basert på fagkunnskap og forskning og ved at brukerne av prosjektet deler egne selvhjelpserfaringer, styrke og håp. Som del av satsningen har vi jobbet med å utvide vårt nettverk og har brukt mye tid på research og kartlegging av NGO er og de faglige miljøene som jobber mot flerkulturelle grupper i Oslo og omegn. På denne måten kan vi lære av andres gode erfaring, og samtidig promotere støttesenteret og det arbeidet vi gjør. Videre kan de fagmiljøene vi møter henvise unge og voksne som trenger vår unike kompetanse. I forbindelse med satsningen, har vi revidert teksten til vår flerspråklige brosjyre om støttesenterets tilbud og planlegger et engelskspråklig Ikke Stikka. Incest og seksuelle overgrep er et svært tabubelagt tema, kanskje enda mer i det flerkulturelle miljøet. Derfor ønsker vi å bruke tid og planlegge vårt videre arbeid nøye for å kunne tilrettelegge våre tilbud for å møte behovene og utfordringene som et flerkulturelt samfunn gjenspeiler. Prosjekt Rikosjett Prosjekt Rikosjett ble startet på initiativ fra to brukere på SMI Oslo. Prosjektledelsen består av to brukere og tre ansatte. I mai ble 9 incestutsatte kvinner og menn fotografert av fotograf Marcel Leliënhof, hvor deltagerne hadde skrevet ord eller setninger som kneblet dem forut for, under eller etter overgrepene. Dette er setninger som deltagerne ble fortalt av sine nærmeste. Disse ordene eller setningene har de enten skrevet på plakater eller på sin egen kropp da de ble fotografert. Fotografiene skal bidra til gjenkjennelse, samt øke forståelsen for kompleksiteten i incesttematikken. Prosjektet tenker at korte tekster med fakta om senvirkninger, i følge med fotografiene (av voksne tydelige rollemodeller) representerer en ny, inviterende og mer skånsom tilnærming til incestproblematikken ut til andre. De ansatte i prosjektledelsen har ansvaret for oppfølging av deltagerne og deres prosess i det å være med i prosjektet. Prosjektledelsen har til nå flere samarbeidspartnere med fagfolk og reklamebyrå som ønsker å støtte prosjektet videre. Prosjektet er fortsatt under utvikling, men ønsker å komme ut offentlig våren Gjennomføring av spørreundersøkelsen LISA (Longitude Investigation on child Sexual Abuse) I 2009 ble vi med i en spørreundersøkelse administrert av Universitetet i Bergen, Psykologisk institutt. Denne undersøkelsen varer i 10 år. Undersøkelsen sendes til alle våre registrerte brukere og i år var det tid for en ny utsendelse. FN s dag for avskaffelse av vold mot kvinner den 25. november arr. av Jurk (Juridisk Rådgivning for kvinner) SMI Oslo ble invitert til å holde appell denne dagen i forbindelse med et fakkeltog de arrangerte. Tema for dagen var: Mor vær sterk! I appellen delte vi de erfaringen vi har i møte barn, ungdom og voksne at det er

7 Årsrapport 2012 SMI 7 Foto: Anine dessverre ofte sånn at mor ikke har klart å være sterk i det å ta det barna forteller på alvor, gjøre det de kan for å beskytte sine barn for nye overgrep. Men vi møter også mange av de mødre som kjemper en daglig kamp for sine barn. Appellen ble holdt på Grønlands Torg og fakkeltoget gikk til Oslo Domkirke. Jan Thomas på SMI Oslo En bruker og en ansatt ønsket å få til et bli ny tilbud til brukerne på senteret. De tok kontakt med stylisten Jan Thomas. Jan Thomas ønsket å bli med på dette og det ble først holdt et møte mellom Jan Thomas, brukeren og den ansatte. Der fikk han vite mer om senteret og hva senteret kunne tenke seg å samarbeide med han om. I april ble det gjennomført en temakveld med Jan Thomas for brukerne hvor Jan Thomas selv snakket ut i fra sin historie, om valg og selvfølelse. Det var 35 brukere til stede under temakvelden og det kom gode tilbakemeldinger. Det skal arrangeres små grupper som skal møte Jan Thomas i hans studio i Parkveien våren Kontorkonsert med Valkyrien Allstars NRK og MIC (Norsk musikkinformasjon) har et samarbeid om serien «Kontorkonserten». Konseptet går ut på at arbeidsplasser kan sende inn en søknad og konkurrere om å få en gratis konsert med norske artister på nettopp sin arbeidsplass. Konsertene blir sendt direkte på NRK P2 i programmet «Kulturhuset», og direkte på NRKs nett-tv. Noen av konsertene som blir holdt, sendes også på NRK 2. SMI Oslo sendte inn en søknad om å få Kontorkonsert med bandet Valkyrien Allstars. Det fikk vi, og 7. februar holdt Valkyrien Allstars konsert i stua på SMI Oslo for brukere og ansatte. Det ble en god konsert, og bandet ble igjen etter konserten for å snakke med brukere og ansatte. Samarbeidet med NRK ble godt, og i juli ble konserten i sin helhet sendt på NRK 2. SMI Oslo stilte med scene på Musikkfest i Oslo 2. juni ble arrangementet Musikkfest holdt over hele Oslo. SMI Oslo stilte med en egen scene denne dagen på Rådhusplassen. Dette var stort prosjekt som involverte mange brukere og ansatte i lang tid i forkant av konserten. I planleggingsfasen var det en egen komité av brukere, ledet av en ansatt. Både ansatte og brukere jobbet som crew under selve arrangementet, og de jobbet tett med artistene før og etter at de opptrådte. Mange dyktige artister spilte fra scenen vår denne dagen og kvelden, blant annet var gruppene Unicorn og Queendom med på å skape god stemning. Det kom mange tilskuere hele dagen. SMI Oslo holdt stand på området, det ble solgt mat og drikke, og det ble tilbudt ansiktsmaling for barna. Det var god stemning på Rådhusplassen og publikum danset og var med utover kvelden. Zumba Zumba startet opp i februar Det holdes zumbatime hver tirsdag på senteret fra kl Det trengs ikke påmelding til tilbudet. Det har vært tre faste deltagere, samt at det har vært flere av brukerne som har vært med av og til. Det er både mannlige og kvinnelige deltagere. Timen holdes av en sosialkonsulent på senteret, som er kurset som zumbainstruktør. Deltagerne og instruktøren ble intervjuet av redaksjonen i Ikke Stikka høsten 2012, og dette intervjuet kom med i Ikke Stikka s utgave av tema; Kroppen, nr Minikonsert Torsdag 1. mars arrangerte SMI Oslo minikonsert, av Vigdis Oskarsdottir og Kristian Grostad. Dette ble en variert og underholdende konsert. Senteret setter veldig pris på at ulike kommer og gjør dagene og kveldene litt annerledes for oss.

8 8 Årsrapport 2012 SMI Ansatte Marianne LIND daglig leder fom Utdanning: Vernepleier, kriminolog, gestaltterapeut med videreutdanning. Kari Engen Sørensen daglig leder tom Utdanning: Sykepleier, videreutdanning folkehelse + ledelse. Ingrid K. Århus sosialkonsulent/ekstravakt Utdanning: Førskolelærer m/ tilleggsutdanning Wenche Waal Hansen sosialkonsulent, vikariat Utdanning: Barnevernspedagog Hanne K. Helland sosialkonsulent Utdanning: Sykepleier, grunnfag psykologi samt film og medievitenskap Taina Berg Utheim sosialkonsulent Utdanning: Omsorgsarbeider Anabelle (Bella) C. Gerardo sosialkonsulent, vikariat Utdanning: Diplom i prosjektstyring og Risk management, samt lederutdanning. Sluttet i august Else-Gro Jørgensen seniorkonsulent Utdanning: Førskolelærer/can.mag, etterutdanning nettverksarbeid, kunst og uttrykksterapeut Trude Barstad seniorkonsulent, gestaltcoach Utdanning: Førskolelærer, gestaltcoach, etterutdanning i sosialpedagogikk og nettverksarbeid Torhild Ajer sosialkonsulent Utdanning: Helsesøster, psykiatrisk sykepleier, samt veilederutdanning Mari Munkejord assistent kontor Utdanning: Stud. pedagogikk Sluttet 1.12 Kari Hillås seniorkonsulent Utdanning: Gestaltterapeut, legesekretær

9 Årsrapport 2012 SMI 9 Ann Iren Reierskog Bolme seniorkonsulent Utdanning: Gestaltterapeut, organisasjonsutvikler, sivilmarkedsfører Borgny Skattebo sosialkonsulent Utdanning: Spesialhjelpepleier i somatikk, geriatri og psykiatri, ledelse i organisasjonsarbeid, bachelor i sosialt arbeid Nina Haugaard seniorkonsulent Utdanning: Gestaltterapeut, barnevernspedagog May Bjørkhaug sosialkonsulent/ekstravakt Utdanning: Hjelpepleier med spesialistutdanning i psykiatri Amina Benattou seniorkonsulent Utdanning: Bachelor engelsk litteratur, dataprogrammerer Maya Kaur sosialkonsulent Utdanning: Bachelor sosialt arbeid, coach Tommy Aashildrød sosialkonsulent Utdanning: Barnevernspedagog Rona E. Andersgaard sosialkonsulent Utdanning: 3 årig revy og teater, barnevernspedagog Hege Nesset sosialkonsulent Utdanning: Bachelorstudium i sosialt arbeid, etterutdanning i traumer Anine Aamaas Sosialkonsulent, (vikariat) Utdanning: Fysioterapeut, videreutdanning i tverrfaglig veiledning, psykodramaassistent

10 10 Årsrapport 2012 SMI VERDIDOKUMENT Visjon: Incest skal tales i hjel ikke ties i hjel Målsetting: Hjelpe og støtte incestutsatte kvinner og menn og deres pårørende i deres arbeid fram mot et bedre liv. Bekjempe incest ved å synliggjøre og motarbeide ethvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder seksuelle overgrep mot barn.

11 Årsrapport 2012 SMI 11 Metode og ideologi: SMI Oslo jobber etter metoden hjelp til selvhjelp. Det er et organisert tilbud der brukeren kan løse sine problemer ved å dele erfaringer, styrke og håp i et tilrettelagt fellesskap med andre i tilsvarende situasjon. Vi fokuserer på den enkeltes ressurser til selv å ta styring over eget liv og tror på et fellesskap som bygger på gjensidig støtte, solidaritet og vennskap mellom brukerne. Vi kan omsette dette til praktisk handling/væremåte i det daglige. SMI Oslo har et menneskesyn som bygger på prinsippet om at evnen til å heles ligger i personen selv. Vårt verdisyn er raushet, ydmykhet, mot og respekt. Vi tilbyr et aktivt miljø, støtte og rådgivning. Gjennom gruppefølelse, identifikasjon og trygghet på skam- og skyldproblematikk, brukes senteret til å åpne opp og føle på egen historie, identitet og smerte. Den enkelte må få lov til å ha sin individuelle smerteopplevelse og selv sette ord på denne. Opplevelsen av å være hovedpersonen i sitt eget liv er viktig. Vi ser på seinvirkninger som nødvendige overlevelsesstrategier som en gang ble valgt for å mestre en uholdbar livssituasjon. Med et slikt utgangspunkt er det lettere å se at til tross for opplevelsen av elendighet, har alle mennesker ressurser som styrke, mot, kreativitet og livsvilje. Dette er også viktig for å redusere selvfordømmelse, skyldfølelse, skamfølelse og oppgitthet. Å ta imot hjelp og støtte med den ene hånden, for så å bearbeide egen problematikk og gi av sine erfaringer med den andre hånden, er en av våre grunntanker. Dette setter fart på prosessen fram mot selvrespekt. Livet og alle de smertefulle erfaringene kan få en mening. Etter hvert som brukerne blir tryggere, tør de også å sette ord på tilleggstabuer som for eksempel prostitusjon, spiseproblemer, rusmiddelmisbruk, selvskading og annet. Fra å være et passivt offer blir kvinnen og mannen en kunnskapskilde og kraft med sine erfaringer. Sakte rettes ryggraden og det blir mulig å gjøre positive valg. Fra å være et passivt offer blir kvinnen og mannen en kunnskapskilde og kraft med sine erfaringer.

12 12 Årsrapport 2012 SMI TILBUD TIL BRUKERE OVER 18 ÅR

13 Årsrapport 2012 SMI 13 Telefonkontakt/E-post Det er to ansatte som svarer på telefon og e-post daglig. I tillegg er det opprettet en egen administrativ telefon som betjenes daglig kl Dette for at samarbeidspartnere/andre ikke skal stå i kø sammen med de som har behov for en støttesamtale. Ut fra vår ideologi ønsker vi at det er den incestutsatte selv som tar kontakt med oss første gang. Når det gjelder etablering av kontakt med yngre jenter og gutter, er vi mer fleksible med å involvere andre personer som de allerede har et tillitsforhold til. Brukere, pårørende og andre har mulighet til å ta kontakt med oss via e-post. For mange er dette den tryggeste måten å ta den første kontakten på. Vi ser at vi har en stor økning i antall e-poster fra nye og eldre brukere. Nyhetsbrev Nyhetsbrevet blir sendt ut hver måned for å informere brukere, fagfolk og andre interesserte om hva som tilbys av kurs, grupper, temakvelder og tilbud forøvrig. Nyhetsbrevet blir tilsendt på e-post, i posten eller lastes ned fra våre hjemmesider. Enesamtaler Enesamtale er en samtale mellom en ansatt og en bruker. Enesamtaler blir brukt til å klargjøre hvilke ønsker og forventninger de har til senteret. I samtalen blir kvinnen/mannen informert om senterets tilbud, og det diskuteres hvilke tilbud som passer best. Alle nye brukere får tilbud om samtaler. Vi ser en markant økning i antall par som ønsker samtaler. Vi har også mulighet til å snakke med hele familier. Åpent hus På Åpent hus kan man stikke innom for å prate og møte andre brukere. Det er alltid en ansatt til stede. Brukere kan også lese, se på dvd/video, bruke det kreative rommet eller andre typer aktivitet. Det kan være godt å ha et sted å komme til etter en terapitime, en dag man føler seg alene, eller bare ønsker å slappe av. Senteret holdt åpent i hele sommer. Senteret er åpent fra kl , tirsdag, onsdag og fredag ( f.o.m 15, mai t.o.m 15. september), mandag og torsdag fra kl Enkelte lederstyrte grupper og alle støttegruppene går på disse dagene. Andre lederstyrte grupper foregår utenom vanlig åpningstid og enkelte helger. Støttegrupper Støttegruppene har eksistert siden oppstart, og er det mest grunnleggende tilbudet vi har. Vi er stolte av at vi har drevet til sammen 142 grupper. Vi mottar fortløpende nye påmeldinger og etablerer stadig nye grupper. Støttegrupper er autonome selvhjelpsgrupper med fire til seks deltakere. Deltakerne binder seg til 12 møter om gangen. Gruppene starter med en ansatt som veileder de fire første gangene, og blir evaluert og avsluttet etter 12 samlinger. Brukerne lager sin egen målsetting. Vi erfarer at mange etablerte grupper ønsker å fortsette en ny runde. Vi har startet 9 slike grupper i år (totalt 45 deltagere). Av disse har 6 av gruppene fortsatt med ny målsetning etter 12 uker (ca 30 personer).

14 14 Årsrapport 2012 SMI Foto: Line Ulvnes Temakvelder Temakveldene gir en mulighet til å samtale sammen med ansatte om et ønsket tema, dele erfaringer og å gi og få støtte. Følgende temaer har vært tatt opp: Sinne og traumer Forholdet til mor Fagkvelder Noen av våre brukere tok initiativ til å danne en fagkomité. Denne komiteen tok kontakt med eksterne foredragsholdere og arrangerte fire ulike fagkvelder for utsatte brukere. Hva skjer i hjernen under og etter traumer? Fokus på senskader. Ved psykolog Harald Bækkelund, Modum Bads Osloavdeling Hva gjør traumene med oss? Ved Kathinka Salvesen, psykologspesialist ved Modum Bads Osloavdeling Hva er skam? Skammens spor og avtrykk i kroppen. Ved Marie Farstad, pedagog, diakon og integrativ terapeut Sommerleir Årets sommerleir ble gjennomført med 36 deltagere og 7 ledere på Vettre Konferansehotell i Asker fra søndag til fredag med hovedtema: Kom ut, kom fram. Undergruppene ble: 1. Relasjoner og skam 2. Erkjennelse og behov 3. Sinnemestring Også i år fikk vi svært gode tilbakemeldinger. Mange formidler at dette er den viktigste uka i hele året når det gjelder mulighet for selvutvikling. Alternativ sommerleir Alternativ sommerleir ble arrangert for andre gang i Det var en 5 dagers leir som foregikk både i og utenfor SMI Oslo sine lokaler. Initiativtaker og arrangører av leiren var 2 brukere. Daglig leder og en ansatt var tilgjengelig for deltagerne på senteret under leiren. Leiren ble finansiert av legater som initiativtaker søkte på. SMI Oslo hadde overoppsynet med bruk av finansene. Arrangørene satte selv opp budsjett og bestemte hva pengene skulle gå til. Aktivitetene var alt fra fallskjermhopp til spøkelsesvandring og kafébesøk. Deltagerne på leiren var i full aktivitet hele uken og var entusiastiske og engasjerte etter alt det de hadde fått være med på.

15 Årsrapport 2012 SMI 15 Foto: Line Ulvnes Kreativitet Kreativitetskvelder er et tilbud til brukere hver torsdagskveld. Kreativitet er positivt på flere måter. Mange kan bearbeide historien sin gjennom forskjellige uttrykksformer. I tillegg blir mye snakket om rundt bordet. Nye, og kanskje usikre brukere, kan være tilstede og observere og lytte, uten nødvendigvis å være med i samtalen. Det som skapes kan øke mestringsfølelse, bidra til å stabilisere brukere med dissosiative plager, noe som igjen øker selvfølelsen. I tillegg utvikles sosiale ferdigheter, fellesskapsfølelsen og samarbeidsevnene. Dukkeverksted Høsten 2012 hadde vi et dukkeverksted for incestutsatte kvinner på senteret. Seks kvinner deltok på kurset. Kurset varte over 9 ganger på dagtid, tre timer hver gang. På kurset skulle alle få lage sin egen dukke. Det trengtes ingen formingsferdigheter på forhånd. Målet for kurset var at deltagerne ved å skape dukken, ville bli mer kjent med egne tanker og følelser og også barnet i seg selv. Alle skulle få mulighet til å utforske dukkens personlighet. Vårt fokus skulle være på det positive ved dukkens egenskaper og hva den mestrer. Det å lage en dukke kan være en selvbiografisk prosess, hvor du kan møte deg selv og dine tidligere erfaringer i dukken. Siden en selvbiografisk prosess ofte kan oppleves truende, kan et humoristisk og karikert uttrykk, slik dukker gjerne kan bli, virke forløsende. Det ukjente og skremmende kan forandres til noe positivt og gi mot og livskraft til å komme ut av det man ikke mestrer, og det fastlåste kan dermed kanskje sees med nye øyne. Teatergruppe Senteret har en teatergruppe drevet av brukerne selv. De har sett teaterstykker hver måned. Julebord I år kom 28 brukere til vårt julebord. Det årlige julebordet på SMI-Oslo er en tradisjon for alle brukergrupper. Her spiser vi julemat sammen, synger sanger og leser eventyr. Dette er ett populært tilbud. Brukerne bidrar selv med litt mat, samt underholdning om de ønsker dette. Åpen mannegruppe Åpen mannegruppe har også i år hatt samlinger primært 2 ganger i måneden. Det har vært 7 ulike menn som har deltatt hvorav 4 har vært helt nye og i gjennomsnitt 1-5 menn på hver samling. Som alltid har åpenheten og ærligheten vært sterkt til stede, noe som gjør åpen mannegruppe til en arena hvor mange temaer rundt det å være utsatt mann dukker opp. Vi har blant annet snakket om seksualitet, forhold til partner,

16 16 Årsrapport 2012 SMI forhold til egen kropp, hvordan takle hverdagen, hvordan det er å være mann på senteret, mytene rundt det å være usatt mann etc. Noen av mennene har også gitt av seg selv ved å spille egenkomponerte sanger eller lest dikt de har skrevet selv. Bibliotek Vi har et innholdsrikt bibliotek med et godt utvalg i skjønn- og faglitteratur. Noen av bøkene kan lånes med hjem, andre må leses på senteret. Vi har også aktuelle tidsskrifter. Dette året har vi kjøpt inn mange nye fagbøker og i løpet av året har vi delt ut to aktuelle bøker til brukerne: Ta livet tilbake, en førstehjelpsbok for menn og kvinner som ble seksuelt misbrukt som barn, av Ellen Bass og Laura Davis, og Sommerfuglkvinnen, et kurshefte for kvinner som lever vanskelige liv, av Judith van der Weele og Annika With. Dette har vi gjort fordi vi mener at disse bøkene er gode redskaper i selvhjelpsarbeidet. Advokatvakt Mange av våre brukere sitter med juridiske spørsmål både i fht anmeldelse, erstatning og lignende, men har ofte en begrenset økonomi. Vi er derfor svært glade for at vi har fått midler fra justisdepartementet til å opprette en advokatvakt her på senteret. I år har vi hatt dette tilbudet 2 timer hver uke i samarbeid med Advokatkontoret Salomon Johansen. Brukermedvirkning Som et ledd i å styrke brukermedvirkningen på huset har vi hatt flere allmøter. På møtene kommer det mange engasjerte brukere. TILBUD TIL UNG VOKSEN, ÅR Ung voksen tilbudet har virkelig blomstret I Fra 18 brukere i denne aldersgruppen i 2011, har vi i hatt jevnlig kontakt med ca 30 og startet 3 nye ung/voksen grupper. De unge voksne har delt og fortalt åpent og mye om sin historie, sine tanker og sine følelser. De har knyttet bånd til hverandre og både gitt og tatt imot. Det er svært verdifullt å ha fokus på denne aldersgruppen fordi de sier at de får så mye igjen for det og de er i starten på sitt voksne liv. Vi ser at de unge voksne klarer å skape forandring ganske raskt fordi de ikke er bundet fast i mønster som mange voksne utsatte er i. Vi har sett en enorm vekst hos de enkelte som har vært i tilbudet over litt tid. Grupper og samtaler Rammene for det å gå i gruppe og selve gruppekonseptet er faste. Reglene for å gå i gruppe er tydelige og forutsigbare. Innholdsmessig velges et tema hver gang, og tilbakemeldingene er at de alltid får snakke om det de selv synes er viktig. Gruppene har hatt møter hver 14. dag ledet av en til to ansatte. Vi har vært gjennom mange temaer som: familie, makt, senvirkninger/ skader, manipulering, forholdet til mor, kropp, liv/død, fremtid, egne mønster, identitet, det å være i hverdagen her og nå og selvbilde/selvfølelse. Oppfølging utenom gruppene har i mange tilfeller vært essensielt for å støtte og beholde den enkelte i tilbudet. De som ikke går i gruppe får samme type oppfølging og er en like viktig del av tilbudet. Samlinger Vi har hatt 2 samlinger hvor det viktigste er å møtes uavhengig av om du går i gruppe eller ikke. Den første var en informasjonssamling hvor flere i etterkant ønsket å begynne i gruppe på grunnlag av det som ble delt. Den andre samlingen var for å skape et sosialt uformelt rom.

17 Årsrapport 2012 SMI 17 Foto: Line Ulvnes Foto: Line Ulvnes

18 18 Årsrapport 2012 SMI UNDER 18 ÅR TILBUD TIL BARN OG UNGDOM (GUTTER OG JENTER)

19 Årsrapport 2012 SMI 19 Det faste tilbudet til denne aldersgruppen er samtaler alene eller sammen med følge for de som har behov for det. Følgeperson kan være mor/far, fostermor/far, venn, kjæreste, barnevernet, lærer, kontaktperson på institusjon, eller andre. Det er noe kontakt via telefon og . For enkelte har dette vært den eneste kontakten de har med oss. Vi har en egen mobil som brukes kun i kontakten med de unge, dette er et tilbud som over tid har økt i bruk. Sms og mobil er ungdommenes egen kommunikasjonskanal. Ellers har vi i 2012 også deltatt i samarbeidsmøter med hjelpeapparatet, vært med som følge og støtte til legevakt/ barnevern/ politianmeldelse og i retten, vært på besøk hjemme og på institusjon, veiledet og samarbeidet med ulike innstanser i hjelpeapparatet. Ungdomsgruppe med incestutsatte jenter I 2012 ble en ungdomsgruppe overført til ung/voksen tilbud, og vi har hatt en ungdomsgruppe for de under 18 år gående. Målsetning med ungdomsgruppen; Å gi ungdommene et forum og et møtested å treffe hverandre og en mulighet til å dele tanker, erfaringer og følelser med andre i noenlunde samme alder og situasjon. Gjennom å støtte hverandre og dele med andre kan det være lettere å forstå egne reaksjoner og følelser, og ved det bidra til å gi seg selv og hverandre nye muligheter til forandring i livet og bearbeide overgrepsproblematikken. Viktig har vært å få muligheten til å dele, å gjenkjenne seg selv via andre og føle at en ikke er den eneste som har opplevd dette jeg er ikke totalt alene. Alder i ungdomsgruppene har vært 13 til 18 år (begynner før fylte 18 år). De møtes hver 2. uke på kveldstid, og starter alltid opp med litt mat og drikke. Her tas det opp aktuelle tema, og det legges vekt på å bruke ulike kreative tilnærminger i tillegg til å snakke. Vi kan også se på film og diskutere etterpå. Barn som pårørende Vi har hatt samtaler med barn som er pårørende til incestutsatte ungdom/voksne. Dette er en viktig gruppe som har trengt både å få snakke selv, få informasjon, få lufte tanker og følelser og få være med som en del av familien. Det har også vært etterspurt gruppetreff for ungdom som er pårørende, dette vil vi ta med i 2013.

20 20 Årsrapport 2012 SMI TILBUD TIL PÅRØRENDE / FORESATTE

21 Årsrapport 2012 SMI 21 Støttesenter mot incest opplever at foresatte og pårørende stadig tar kontakt med senteret. Denne gruppen av brukere øker stadig, og er nå cirka en tredjedel av den totale brukergruppen. Noen tar kontakt ved mistanke om overgrep, andre igjen når overgrep er avdekket. De foresatte som tar kontakt har barn i alle aldre. Flere henvendelser er foresatte til voksne utsatte som tar kontakt når de får vite om at overgrep har skjedd mange år tilbake. Felles for de alle er at de trenger hjelp og støtte i en krevende livssituasjon. Også i år har vi hatt kontakt med mange mødre som sliter med samværssaker. Etter at overgrep er avdekket, blir mange foresatte stående i tøffe sivilsaker der spørsmålet om daglig omsorg for barnet er tema, og hvor barna fremdeles må ha kontakt med overgriper. Dette oppleves som en svært belastende situasjon. Et annet behov foresatte / pårørende har er hjelp til å opprette kontakt med det offentlige hjelpeapparat eller komme i kontakt med advokat. Noen opplever en trygghet i at vi blir med når kontakt skal etableres med annen tjeneste. Samtaler Enesamtaler er et etterspurt tilbud, og dette tilbudet tilpasses etter hvilket behov de foresatte / pårørende har. Det har også vært ønske om familiesamtaler bestående både av den nærmeste familien og familiært nettverk for øvrig. Vi har også deltatt på samtaler med skole, barnevern og andre offentlige instanser. Temakvelder Mange foresatte/pårørende har også et stort behov for å lære om incest/overgrep i form av temakvelder. Dette året har vi gjennomført 5 temakvelder og interessen har vært stor. Det har gjennomsnittlig vært 20 foresatte / pårørende som har deltatt på dette tilbudet. Vi har tatt opp forskjellige sider ved det å være utsatt for incest. Temaene har vært hvordan seksuelle overgrep kan påvirke hjernen, hvordan seksuelle overgrep påvirker kroppen, hvordan seksuelle overgrep påvirker relasjoner, opplevelse skam og hvilke type behandling som kan hjelpe etter et barn har vært utsatt for seksuelle overgrep. Disse temaene har vært knyttet opp mot det å være foresatt / pårørende til en som har vært utsatt for incest. Åpne foresattegrupper I løpet av året har det annenhver måned vært arrangert åpne foresattegrupper hvor de foresatte kan få dele erfaringer og oppleve at de ikke er alene. Gruppesamlingene gir inspirasjon og påfyll slik at foresatte er i stand til å ta vare på seg selv i en krevende hverdag. Tema som rettssaker, hvordan vil det gå med barnet mitt videre, hvordan være tilstede i det barnet foreller om overgrep, gi trøst og trygghet, samtidig sette grenser og forsøke å ha en normal hverdag er blitt tatt opp. Mange foresatte er slitne, føler seg alene og trenger å sette ord på hvordan de har det og finne måter å ha det bra på tross at barnet deres har blir utsatt for incest/ seksuelle overgrep. Lukket støttegruppe I høst startet vi en støttegruppe for mødre til barn som er utsatt for incest, som også selv er utsatt for seksuelle overgrep. 5 mødre har deltatt i gruppa. Utsatt mor til utsatt barn er et tema som det har vært lite fokus på. Målet for gruppa var at disse mødrene skulle ha et sted hvor de kunne snakke åpent om den situasjonen de er i og om den dobbeltrollen de har i forhold til seksuelle overgrep. Tema vi har tatt opp er for eksempel retraumatisering, egen og barnets seksualitet, senkomplikasjoner og forhold til rettsapparatet. Partnere og par Vi har arrangert 4 partnerkvelder (tilbudet ble evaluert og fjernet pga. for få interesserte) Vi har hatt en jevn økning av partnersamtaler. Dette tilbudet er åpent for kvinner og menn. Vi har i tillegg sett en stor økning i interessen for parsamtaler.

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV SEPTEMBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 36 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 01. september

Detaljer

Foto: Norman Gutiérrez

Foto: Norman Gutiérrez Årsrapport 2013 13 Foto: Norman Gutiérrez ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD: 04 08 10 12 17 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til ung voksen 18-23 år 23 26 28 30 31 Undervisning

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

NYHETSBREV DESEMBER 2015

NYHETSBREV DESEMBER 2015 NYHETSBREV DESEMBER 2015 Brukertilbud Uke 49 Dato: Tid: Tema: Torsdag 3. desember 18.00-19.30 Kor* Fredag 4. desember 12.45-13.30 Allmøte* Fredag 4. desember 13.30-14.30 Fredagskaffe* Uke 50 Tirsdag 8.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV MARS 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 10 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 03. mars Ungdomsgruppe#

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

NYHETSBREV OKTOBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV OKTOBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV OKTOBER 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 40 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. oktober 12.00-14.00

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

NYHETSBREV FEBRUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV FEBRUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV FEBRUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 05 Dato: Tid: Tema: Mandag 26. januar 18.00-20.00

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon.

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Innhold Velkommen som ny bruker!... 3 Hva betyr det å være en bruker?... 3

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Rapport for 2015 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Ansvarlig for rapport: Gudbrandsdal Krisesenter IKS Skrevet : Mars 2016. 0 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Gudbrandsdal Krisesenter IKS viser

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP

SKUP Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER: Konferanseavgifter kr 1.201.185 kr 1.309.000 Tilskudd internasjonalt arbeid 3.675 70.000 Tilskudd fritt ord 200.000 250.000 Tilskudd andre 357.568 170.000

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

NYHETSBREV FEBRUAR 2016

NYHETSBREV FEBRUAR 2016 NYHETSBREV FEBRUAR 2016 Brukertilbud Uke 05 Dato: Tid: Tema: Mandag 01. februar 16.00 20.30 Kreativitetskveld: Vi maler på ulike treting* Mandag 01. februar 17.00 Allmøte* Mandag 01. februar 17.30 20.00

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA Foretaksnr. 980435857 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira i Valdres Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org. nr. 988 936

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

SOMMERLEIR 2013. Sted: Skiringssal Folkehøyskole i Sandefjord. Tid: Søndag 23. juni til fredag 28. juni. Påmeldingsfrist 10.

SOMMERLEIR 2013. Sted: Skiringssal Folkehøyskole i Sandefjord. Tid: Søndag 23. juni til fredag 28. juni. Påmeldingsfrist 10. SOMMERLEIR 2013 Sted: Skiringssal Folkehøyskole i Sandefjord Tid: Søndag 23. juni til fredag 28. juni. Påmeldingsfrist 10. mai 2013 Pris: 1500,- (750,- for studenter og trygdede) Betales etter mottatt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer