Komme i gang med Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4-maskiner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang med Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4-maskiner"

Transkript

1 apple Komme i gang med Power Mac G4 Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4-maskiner

2 K Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge lov om opphavsrett kan denne brukerveiledningen ikke kopieres, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Apple. Apple-logoen er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Bruk av «tastaturlogoen» (Tilvalg-A) i kommersiell sammenheng uten skriftlig tillatelse fra Apple, kan utgjøre en overtredelse av lov om opphavsrett. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne håndboken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil. Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA , USA AirPort, Apple, Apple-logoen, Apple Store, AppleShare, AppleTalk, Final Cut Pro, FireWire, FireWire-logoen, Keychain (Nøkkelring), Mac, Macintosh, QuickTime og Sherlock er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. DVD Studio Pro, Finder, imovie, ipod, itunes, Power Mac og SuperDrive er varemerker for Apple Computer, Inc. AppleCare er et varemerke for Apple Computer, Inc. Digital imagery copyright 2001 Photodisc, Inc. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. PowerPC og PowerPC-logoen er varemerker for International Business Machines Corporation, brukt under lisens derfra. Framstilt under lisens fra Dolby Laboratories. «Dolby» og dobbel-d-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av University of California, Berkeley, og deres bidragsytere. Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne håndboken, er varemerker for sine respektive eiere. Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes ytelse eller anvendelsesområde.

3 Innhold 1 Klargjøre maskinen 7 Plassering av maskinen og skjermen 7 Koble maskinen til strømnettet 8 Trenger du hjelp? 12 Når du ikke bruker datamaskinen 13 Justere skjermen 13 Bli kjent med maskinen 14 Utganger og kontakter Utvid maskinens funksjonalitet 16 Innsiden av Power Mac Maskinens indre utvidelsesmuligheter 18 Hva nå? 20 2 Komme i gang 21 Siste nytt 21 Om Mac OS X 22 Sherlock Din privatdetektiv på Internett 24 itools Gratis Internett-tjenester for Macintosh-brukere 26 Apple.com En innfallsport til World Wide Web 28 QuickTime Lyd og bilde på Internett 30 imovie Lag og rediger digitale filmer 32 idvd Sett sammen og brenn dine egne DVD-plater 34 itunes Digital musikk på Macintosh-måten 36 Programvareoppdatering Sørger for at maskinen alltid er oppdatert 38 Flerbruker Én maskin for mange brukere 40 Mac Hjelp Svar på alle spørsmål om Macintosh 42 3

4 3 Arbeide med operativsystemet 43 Om Mac OS X 43 Bruke Classic i Mac OS X 44 Skifte mellom operativsystemer 44 Trenger du hjelp? 46 4 Bruke maskinen 47 Bruke Apple Pro Keyboard og Apple Pro Mouse 48 Koble en ekstra skjerm til maskinen 50 Bruke USB-enheter 51 Bruke FireWire-enheter 53 Bruke den optiske stasjonen 55 Bruke modemet 58 Tilkobling til et Ethernet-nettverk 59 Bruke AirPort trådløst nettverk 61 Sette maskinen i dvale for å spare strøm 63 Bruke SCSI-enheter sammen med maskinen 64 Overføre informasjon mellom to Macintosh-maskiner 64 Bruke maskinen som en tjener uten tilkoblet skjerm 65 5 Installere og bytte ut komponenter i maskinen 67 Åpne maskinen 68 Installere hukommelse 70 Installere interne lagringsenheter 72 Installere et PCI-utvidelseskort eller skifte ut AGP-kortet 80 Installere et AirPort-kort 84 Bytte batteri 85 6 Problemløsing 87 Problemer med programvare 89 Problemer med skjermen 90 Gjenoppbygge maskinens programvare 92 Tillegg A Spesifikasjoner 95 4 Innhold

5 Tillegg B Helse, sikkerhet og vedlikehold 101 Viktig sikkerhetsinformasjon 101 Generelt vedlikehold 103 Viktig ergonomisk og helserelatert informasjon 104 Innhold 5

6

7 K A P I T T 1E L 1 Klargjøre maskinen Gratulerer med kjøpet av en ny Power Mac G4-maskin. Power Mac G4-maskinen er en svært kraftig datamaskin som bruker den nyeste datamaskinteknologien, for eksempel FireWire og USB. G4-maskinen din har også støtte for AirPort-teknologien som kan gi deg trådløs tilgang til nettverk og Internett, og det nyeste Macintosh-operativsystemet, Mac OS X. Dette kapitlet inneholder instruksjoner for hvordan du klargjør datamaskinen og skjermen. Plassering av maskinen og skjermen Du løfter maskinen ved å ta tak i håndtakene. Hvis skjermen er tung, må du passe på å bruke riktig løfteteknikk når du setter den på plass. Plasser maskin og skjerm slik at m de står på en solid, plan overflate m strømkabelen ikke trykkes mot veggen eller andre objekter m luftstrømmen til viften bak eller under på maskinen eller skjermen ikke hindres m den optiske stasjonen kan åpnes uten hindringer Viktig Den eneste måten du kan avslutte strømtilførselen til maskin og skjerm helt på, er ved å trekke ut strømkablene fra strømkildene de er tilkoblet. Kontroller at den ene enden av strømkabelen til maskin og skjerm alltid er lett å få tak i, slik at du raskt kan koble fra strømtilførselen hvis det er nødvendig. 7

8 Koble maskinen til strømnettet 1 Kontroller at spenningsbryteren på baksiden av maskinen er riktig innstilt. m Hvis det ikke er noen spenningsbryter på maskinen, er spenningen riktig innstilt og du kan hoppe over dette trinnet. m Hvis det er en spenningsbryter på maskinen, må du forsikre deg om at den er riktig innstilt for voltsystemet i det landet du oppholder deg i. Hvis spenningsbryteren ikke er riktig innstilt, kan maskinen bli skadet. Det kan være en spenningsbryter på baksiden av maskinen. Hvis du må endre innstillingen, bruker du en liten skrutrekker til å skyve bryteren til riktig posisjon. Still bryteren til «115» for vekselstrøm mellom 100 og 200 V. Still bryteren til «230» for vekselstrøm mellom 200 og 240 V. 8 Kapittel 1

9 Land Bermuda, Canada, Filippinene, Jamaica, Japan, Mexico, Puerto Rico, Saudi-Arabia, Taiwan, USA, Venezuela Innstilling 115 Bahrain, Brasil, Frankrike, Indonesia, Italia, Libanon, Peru, Spania, Sør- 115 eller 230 Korea 1 Argentina, Australia, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Chile, Danmark, De forente arabiske emirater, Egypt, Finland, Grønland, Hellas, India, Iran, Irland, Island, Israel, Jemen, Jordan, Kina (Folkerepublikken og Hongkong), Kroatia, Kuwait, Liechtenstein, Luxembourg, Makedonia, Malta, Nederland, Nepal, New Zealand, Nord-Irland, Norge, Oman, Pakistan, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Russland og Samveldet av uavhengige stater (SUS), Serbia og Montenegro, Singapore, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike Disse landene bruker flere enn én voltinnstilling. Spør en strømlevverandøren om hvilken innstilling du bør bruke. 2 Fest strømkabelen ordentlig i strøminntaket som er merket med symbolet på baksiden av maskinen, og sett den andre enden av kabelen i et jordet vegguttak eller en flerkontakt. Strøminntak Støpsel på strømkabel Klargjøre maskinen 9

10 3 Koble til skjermkablene slik det fremgår av illustrasjonen: Viktig Avhengig av hva slags skjerm du har, kan det være én eller flere kabler som skal tilkobles. Du finner flere opplysninger i håndboken som fulgte med skjermen. USB-utganger Skjermutganger Skjermkabel Kortet ditt har en ADC-utgang (ADC = Apple Display Connector) for tilkobling til Appleflatskjermer og en VGA-skjermutgang for tilkobling til de fleste skjermer med VGA-tilkobling. ADC-skjermutgang VGA-skjermutgang Hvis skjermkabelen har en to-rads DB-15-kontakt, kan du kjøpe en Macintosh-til-VGAadapter hos en Apple-autorisert forhandler og koble skjermen til VGA-utgangen på maskinen Hvis du vil vite mer om hvordan du kobler til en ekstra skjerm, kan du lese i retningslinjene i kapittel 4, «Bruke maskinen» 10 Kapittel 1

11 4 Hvis det er nødvendig, kobler du maskinen til et Ethernet-nettverk eller kobler modemutgangen til en telefonlinje ved hjelp av en telefonkabel. Modem-utgang Ethernet-utgang 5 Koble tastaturkabelen til en av USB-utgangene ( ) på maskinen eller skjermen. Koble musekabelen til USB-utgangen på tastaturet. Ikke berør høyttaleråpningen. Du kan ødelegge høyttaleren ved å ta på den. USB-utganger på tastaturet (2) Tastatur Mus Deler av maskinen kan være dekket av en klar plastfilm som beskytter maskinen under frakt. Denne kan fjernes. Klargjøre maskinen 11

12 Hvis du vil, kan du heve tastaturet ved å løfte det opp og slå ut foten. 6 Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen ( ) foran på maskinen. På enkelte Appleskjermer kan du trykke på skjermens På/av-knapp for å slå maskinen på. m Hvis skjermen må slås på separat, slår du den på ved å trykke på På/av-knappen på skjermen. Trenger du hjelp? Hvis du ikke ser noe på skjermen eller du tror at maskinen ikke har startet slik den skal, kan du gå gjennom disse punktene: m Er maskinen koblet til et strømuttak (veggkontakt eller flerkontakt)? Hvis den er koblet til en flerkontakt, er flerkontakten slått på? m Er tastatur- og skjermkablene riktig tilkoblet? m Lyser På/av-knappen på forsiden av maskin og skjerm? Hvis ikke, får ikke maskinen eller skjermen strøm. m Er skjermen slått på? Er lysstyrke- og kontrastkontrollene på skjermen riktig justert? Hvis skjermen har lysstyrke- og kontrastkontroller, kan du forsøke å justere dem. m Start maskinen på nytt. Trykk inn maskinens På/av-knapp i omtrent 5 sekunder til maskinen slås av. Trykk en gang til på knappen for å slå maskinen på. m Hvis du ser et blinkende spørsmålstegn på skjermen eller hører en serie pipelyder når du slår på maskinen, bør du lese kapittel 6, «Problemløsing», på side Kapittel 1

13 Når du ikke bruker datamaskinen Maskinen er stilt inn til å gå i dvale hvis den ikke er i bruk i løpet av en bestemt tidsperiode. Dvale er en tilstand maskinen kan settes i som gjør at den bruker svært lite strøm. Du vekker maskinen fra dvale ved å trykke på en hvilken som helst tast på tastaturet. Du kan stille inn maskinen slik at den går i dvale når det passer deg eller slik at den aldri går i dvale. Hvis du vil vite mer om dvale, kan du lese «Sette maskinen i dvale for å spare strøm» på side 63. Hvis du ikke skal bruke maskinen på et par dager, bør du slå den av. Du slår av maskinen ved å velge Slå av fra Apple-menyen (K). Viktig Du må ikke slå av maskinen ved å trekke ut kontakten eller bruke bryteren på en flerkontakt til å bryte strømforsyningen (med mindre du ikke kan slå av maskinen på annen måte). Filene på maskinen og systemprogramvaren kan bli skadet eller ødelagt hvis maskinen ikke slås av på riktig måte. Justere skjermen Hvis du vil endre innstillingene for skjermen, velger du Systemvalg fra Apple-menyen (K) og klikker på Monitorer. Du finner mer informasjon om problemløsing for skjermen i «Problemer med skjermen» på side 90. Du finner mer informasjon om vedlikehold av skjermen under «Vedlikehold av skjermen» på side 104. Du finner flere opplysninger om hvordan du bruker skjermen i Mac Hjelp. Klargjøre maskinen 13

14 Bli kjent med maskinen Optisk stasjon Zip-stasjon (tilleggsutstyr) På/av-knapp/ På/av-indikator P Nullstillknapp Programmererknapp Utmatingstast Høyttaler 14 Kapittel 1

15 Optisk stasjon Maskinen din har en CD-RW-stasjon, en kombinert DVD-ROM/CD-RW-stasjon eller en SuperDrive-stasjon. Alle de tre stasjonstypene kan lese CD-ROM-plater, Photo CD, musikk- CD-plater og andre platetyper. DVD-ROM/CD-RW-stasjonen og SuperDrive-stasjonen kan også lese DVD-plater og DVD-filmer og skrive musikk, dokumenter og andre digitale filer til CD-R- og CD-RW-plater. SuperDrive-stasjonen kan i tillegg skrive til tomme DVD-Rplater. Når du vil åpne den optiske stasjonen, trykker du på utmatingsknappen (C) på Apple Pro Keyboard-tastaturet. Zip-stasjon (tilleggsutstyr) Lagre og sikkerhetskopier informasjon på uttakbare Zip-disker. Hvis det er en Zip-stasjon i maskinen, er den installert her. På/av-knapp/indikator Trykk på denne knappen for å slå på maskinen eller vekke den fra dvalemodus. Når maskinen er på, setter du den i dvalemodus ved å trykke på På/av-knappen. En hvit lampe viser at maskinen er slått på. Et blinkende lys viser at maskinen er i dvale. P På enkelte Apple-skjermer kan du trykke på På/av-knappen på skjermen for å slå maskinen på eller for å sette den i dvalemodus. Nullstillknapp Denne knappen tvinger maskinen til å starte på nytt. Bruk nullstillknappen bare når du ikke kan starte maskinen på nytt på noen annen anbefalt måte, for eksempel ved å velge Omstart fra Apple-menyen (K) i Mac OS X eller ved å velge Omstart fra Spesielt-menyen i Mac OS 9. Hvis du vil vite mer om når du bør bruke nullstillknappen, kan du lese kapittel 6, «Problemløsing», på side 87. Programmererknapp Denne knappen avbryter den normale operasjonen for maskinens programvare. Bruk denne knappen kun når du skal foreta firmwareoppdateringer. Veiledning for bruk av denne knappen finner du i dokumentasjonen som følger med firmwareoppdateringen. C Høyttaler Den innebygde høyttaleren er utviklet for å gi svært god lydgjengivelse. Ikke la noe komme i kontakt med eller slå borti den skjøre høyttalermekanismen. Utmatingsknapp Utmatingsknappen på Apple Pro Keyboard åpner den optiske stasjonen og mater ut CDog DVD-plater. På noen tastaturer kan du også bruke F12-tasten til å mate ut plater og åpne den optiske stasjonen. Klargjøre maskinen 15

16 Utganger og kontakter Utvid maskinens funksjonalitet f Utgang for hodetelefoner Låsbar dekselklemme Utgang for Applehøyttalere W Utgang for internt modem (tilleggsutstyr) FireWire-utganger (2) Strøminntak USB-utganger (2) G Ethernet-utgang ADC-monitorutgang VGA-skjermutgang (Plass 1: AGP) F Feste for sikkerhetslås Deksel for utvidelsesplasser (Plassene 2-5: PCI) 16 Kapittel 1

17 f Utgang for hodetelefoner Du kan koble hodetelefoner, høyttalere med egen strømforsyning eller annet lydutstyr til Macintosh-maskinen. Hvis du vil vite mer om hva slags høyttalere du kan bruke, kan du ta kontakt med en autorisert Apple-forhandler eller gå til Apple Store på Utgang for Apple-høyttalere Du kan koble Apple Pro-høyttalere til Macintosh-maskinen. Du kan da spille musikk i stereo og høre musikk og lyd fra spill, multimedia og lyd-cd-plater i svært høy kvalitet. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker høyttalere ved å lese «Justere volumet mens en DVD- eller CD-plate spilles» på side 55. FireWire-utganger Du kan koble FireWire-enheter, for eksempel digitale videokameraer, skannere eller harddisker, til Macintosh-maskinen. FireWire-teknologien sørger for høyhastighets dataoverføring mellom alle enhetene. USB-utganger Du kan koble USB-enheter, for eksempel tastatur, mus eller andre pekeenheter, skrivere, skannere, høyttalere, USB-mikrofoner eller USB-huber til Macintosh-maskinen. Det er mulig at også skjermen du bruker, har USB-utganger for tilkobling av USB-enheter. F W G Skjermutganger Du kan koble skjermer som benytter ADC-tilkobling (ADC = Apple Display Connector) eller skjermer med vanlig videografikktilkobling ( VGA-kontakt) til Macintosh-maskinen. Låsbar dekselklemme og feste for sikkerhetslås Du kan feste en sikkerhetslås på maskinen og bakpanelet for å sikre de interne komponentene mot tyveri. Når den låsbare dekselklemmen er trukket ut, kan du sette på en lås eller en sikkerhetskabel slik at maskinens deksel ikke kan åpnes. Hvis du vil kjøpe en sikkerhetslås eller annet sikkerhetsutstyr, kan du ta kontakt med en dataforhandler. Utgang for internt modem Koble en telefonledning til det interne modemet. Strøminntak Tilkobling for maskinens strømkabel. 10/100/1000 tvunnet trådpar Ethernet-utgang Du kan koble Macintosh-maskinen til et høyhastighets Ethernet-nettverk. Dermed får du tilgang til nettverksressurser som skrivere og tjenere og kan dele informasjon med andre maskiner i nettverket. Deksel for utvidelsesplasser (4) Denne maskinen støtter opptil fire PCI-kort (PCI = peripheral component interconnect). De tildekkede plassene, merket 2, 3, 4 og 5, gir andre utvidelsesmuligheter. I noen konfigurasjoner er et Ultra160 lavspenning differensial (LVD)SCSI-kort installert i en av disse plassene. Klargjøre maskinen 17

18 Innsiden av Power Mac Maskinens indre utvidelsesmuligheter Stasjonsplass 3 Plass 2 5: 33-MHz PCI-plasser (4) Plass 1: AGP-plass (grafikkort er installert) Stasjonsplass 2 SDRAM-plasser (3) Stasjonsplass 1 AirPort-kortkontakt Batteri 18 Kapittel 1

19 Harddiskstasjonsbærere Du kan installere ekstra harddiskstasjoner i disse bærerne inne i maskinen. Hvis du har ATA-harddisker, kan du installere opptil to av dem i én enkelt U-formet bærer (plass tre). Hvis du har SCSI-harddiskstasjoner, kan du installere opptil tre SCSI-stasjoner i stasjonsbærerne. AirPort-kortkontakt Her kan du sette inn et AirPort-kort slik at maskinen kan kommunisere i et trådløst nettverk. Utvidelsesplasser for PCI-kort Du kan utvide maskinens funksjonalitet ved å installere PCI-kort i disse plassene. Du kan for eksempel installere et SCSI PCI-kort og koble til og bruke SCSI-enheter som skannere, harddisker og Zip-stasjoner. AGP-grafikkortplass Kobler AGP-grafikkortet (AGP = Advanced Graphics Port), som gir rask grafikkhåndtering, til skjermen. Avhengig av grafikkortet, kan du koble til en skjerm med ADC-tilkobling (ADC = Apple Display Connector) eller standard VGA-tilkobling ( VGA = Video Graphics Array). SDRAM-kontakter Du kan installere ekstra hukommelse i maskinen ved å sette inn opptil 3 DRAM DIMMer i hukommelsesplassene. Du kan utvide maskinens DRAM til maksimalt 1536 MB (1,5 GB). Batteri Maskinen bruker et batteri som sjelden skal byttes. Hvis maskinen har vanskeligheter med å starte eller systemets dato- og klokkegjengivelser stadig er feil, kan det hende du må bytte batteriet. Hvis du vil vite mer om dette, kan du lese «Bytte batteri» på side 85. Klargjøre maskinen 19

20 Hva nå? m Hvis du vil vite mer om maskinens funksjoner, kan du lese kapittel 2, «Komme i gang», på side 21. m Hvis du vil vite mer om operativsystemene som er installert på maskinen din, blant annet hvordan du skifter mellom Mac OS X og Mac OS 9, kan du lese kapittel 3, «Arbeide med operativsystemet», på side 43. m Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker modemet, kobler maskinen til et nettverk eller bruker andre funksjoner i maskinen, kan du lese kapittel 4, «Bruke maskinen», på side 47. m Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer flere stasjoner/disker, hukommelse eller PCI-kort, eller hvordan du bytter batteriet i maskinen, kan du lese kapittel 5, «Installere og bytte ut komponenter i maskinen», på side 67. m Oppsettassistenten leder deg gjennom Apple-registreringen av maskinen. Du kan også registrere maskinen, Apple-skjermer og Apple-programvare via Apples websted på 20 Kapittel 1

21 K A P I T T 2E L 2 Komme i gang Hvis du er utålmodig og gjerne vil begynne å bruke maskinen med en gang, er dette kapitlet skrevet for deg. Det gir deg en oversikt over maskinens programvarefunksjoner,og du får vite mer om de enestående Internett-tjenestene som er tilgjengelige for Macintosh-brukere. Maskinen din ble levert med to Macintosh-operativsystemer installert: Mac OS X og Mac OS 9. Maskinen er stilt inn til å starte fra Mac OS X, men du kan stille inn maskinen til å starte fra det operativsystemet du foretrekker, og deretter enkelt skifte mellom de to. Hvis du vil vite mer om dette, kan du lese kapittel 3, «Arbeide med operativsystemet», på side 43. Mac OS X inneholder nyttige funksjoner som blant annet gir deg mulighet til å bruke Internett til å se streamet video, søke etter informasjon, handle og til og med oppdatere programvaren automatisk. Med Power Mac G4 kan du også bruke den nyeste Appleprogramvaren for arbeid med multimedieprosjekter: Koble et digitalt kamera til maskinen, og lag dine egne filmer med imovie, sett sammen dine egne DVD-plater med imovie-filmer og digitale fotografier ved hjelp av idvd (hvis du har en SuperDrive-stasjon), eller spill og organiser digital musikk med itunes. Apple gir deg også gratis Internett-tjenester, for eksempel lagringsplass på Internett, en egen Mac.com e-postadresse, verktøy som hjelper deg til raskt å lage en hjemmeside eller vise imovie-filmer på Internett og mye mer. Merk: På grunn av at Apple ofte gir ut nye versjoner av systemprogramvaren, programmene og webstedene sine kan bildene i denne håndboken være noe annerledes enn det du ser på skjermen din. Siste nytt Apples websted inneholder mange koblinger, blant annet til teknisk support, nyheter fra Apple, gratis nedlasting og oversikter over maskin- og programvare som kan brukes sammen med Macintosh-maskinen din. Besøk Apple på og Du finner også håndbøker for mange Apple-produkter på webstedet for AppleCare Service og Support på 21

22 Om Mac OS X Apple-meny Bruk Applemenyen til å endre innstillinger, åpne nylig brukte objekter og slå av maskinen. Ark Ark for arkivering og utskrift er koblet til dokumentvinduer. Knapp Hvis en knapp pulserer, kan du bruke Enter- eller Retur-tasten i stedet for å klikke. Dock Klikk på et symbol i Dock for å åpne eller aktivere et objekt. Menylinjesymboler Kontroller status for systeminnstillinger fra menylinjen. Finder-verktøy Klikk for å åpne mapper, filer og snarveier til steder på maskinen. Vindu med knapper Klikk på en knapp for å lukke, minimere eller forstørre et vindu. 22 Kapittel 2

23 Hva du kan gjøre Mac OS X gir datamaskinen din et kraftig og elegant grensesnitt. Med Mac OS X trenger du ikke å bekymre deg for mengden RAM et program trenger for å kunne være effektivt, eller for å måtte starte maskinen på nytt hvis noe går galt i et program. I tillegg til at du med Mac OS X drar nytte av alle de nye funksjonene og programmene, kan du kan også bruke Mac OS 9- versjoner av programmer. Dette er fordi Mac OS X inneholder Classic-miljøet. I kapittel 3, «Arbeide med operativsystemet», på side 43 finner du mer informasjon om Classic. Mac OS X støtter også Java - og UNIX-basert programvare. Slik begynner du Systemvalg er kommandosenteret for alle innstillinger på maskinen, fra utseendet på skrivebordet til nettverkstilgang. Finder og Dock gir deg enkel tilgang til mapper, programmer, dokumenter og andre objekter som finnes på maskinen eller i nettverket. Hvis du vil vite mer om funksjonene i Mac OS X, kan du lese Velkommen til Mac OS X-heftet som fulgte med maskinen. Du finner også mye nyttig informasjon i Mac Hjelp (velg Mac Hjelp fra Hjelp-menyen i Mac OS X). Tips og råd Tilpasse Finder Velg et bilde eller en farge som skal brukes som bakgrunn på skrivebordet, ved å velge Systemvalg fra Apple(K)-menyen og klikke på Skrivebord-valgpanelet. Du kan flytte et bilde til bildeområdet eller velge et bilde fra Apple-bakgrunnsbildesamlingen. Tilpasse Dock Du kan endre størrelsen på symbolene i Dock og slå på forstørrelse slik at symboler du fører markøren over, blir større enn resten av Dock. Velg Dock fra Apple-menyen (K), og velg Dock-valg. Du kan også åpne Systemvalg fra Apple-menyen (K) og klikke på Dock. Organisere skrivebordet Du kan holde skrivebordet ryddig ved å minimere åpne vinduer slik at de legger seg i Dock. Hvis du vil minimere et vindu til Dock, dobbeltklikker du i tittelinjen i vinduet eller klikk på den midterste knappen i vinduets øvre venstre hjørne. Når du vil åpne vinduet igjen, klikker du på vinduets symbol i Dock. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Mac OS X eller hvordan du tilpasser Mac OS X- miljøet, kan du lese Velkommen til Mac OS X-heftet som fulgte med maskinen. Komme i gang 23

24 Sherlock Din privatdetektiv på Internett Sherlock-kanaler Søk på Internett, finn venner, shopping, nyheter, Appleinformasjon og mer. Søkeknapp Når du har skrevet et spørsmål, klikker du her. Søkesteder Sherlock bruker flere søkemotorer under søk på Internett. Sherlocksymbol Klikk på Sherlocksymbolet i Dock. 24 Kapittel 2

25 Hva du kan gjøre Sherlock er en detektiv som både kan finne informasjon for deg og være din personlige shoppingassistent på Internett. På en enkel måte kan du få hjelp til å finne personer, nyheter og nesten alt mulig annet. Du kan handle bøker og musikk, lete etter auksjonssteder, sammenligne priser og til og med kontrollere om produkter er tilgjengelige. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Åpne Sherlock ved å klikke på Sherlock-symbolet i Dock. Hvis du vil søke etter filer på maskinen din, kan du åpne Sherlock ved å velge Finn fra Arkiv-menyen. 3 Velg en Sherlock-kanal. 4 Skriv inn det du leter etter, og klikk på Søk-knappen. Tips og råd Opprette din egen tilpassede Sherlock søk-kanal 1 Velg Ny kanal fra Kanaler-menyen. 2 Oppgi navn, velg kanaltype og et symbol. 3 Last ned pluginmoduler til Sherlock, og flytt dem til listen over søkesteder. Eller trykk ned Tilvalg-tasten, og flytt over pluginmoduler fra andre søkelister til symbolet for din nye kanal. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke Sherlock, åpner du Mac Hjelp og søker etter «Sherlock». Hvis du vil laste ned flere pluginmoduler for søk, og finne ut hvordan du kan opprette din egen pluginmodul for Sherlock, kan du gå til Sherlocks websted på: eller Komme i gang 25

26 itools Gratis Internett-tjenester for Macintosh-brukere Din egen Mac.com-e-postadresse. Det er enkelt og fungerer med de aller fleste e-postprogrammer. Send et elegant icard. Velg et kort med ferdig bilde, eller lag en mer personlig hilsen ved å bruke et av bildene du har lagret på idisk. 20 MB gratis lagringsplass på Apples egen Internett-tjener. Del bilder, filmer og andre filer med venner over Internett. Hvis du har behov for det, kan du også kjøpe mer lagringsplass. Utfør tre enkle trinn, og bygg din egen webside. Lag et fotoalbum, utgi en imovie-film eller legg ut CV og annen informasjon. Fra nå av kan alle se deg på Internett. 26 Kapittel 2

27 Hva du kan gjøre itools er nye Internett-tjenester utviklet av Apple som kun er tilgjengelige for Macintoshbrukere. Med itools kan du sende e-post eller e-postkort til venner, sørge for at Internett blir tryggere å bruke for barna dine og dele fotografier og filmer med venner. Med itols kan du også opprette dine egne hjemmesider. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Gå til 3 Klikk på itools-fanen, og klikk deretter på knappen Fortsett. Klikk på Free Sign Up-knappen på neste side, og følg instruksjonene. Tips og råd Last opp bilder til idisk slik at du kan lage spesialtilpassede icard Du kan sende icard med dine egne bilder. Arkiver bildene i GIF- eller JPEG-filformat, og kopier dem til Pictures-mappen på idisk. Bildet vil vises som et valg når du skal opprette et icard. Start med en HomePage-mal, og lag din egen hjemmeside på noen minutter HomePage inneholder ferdige hjemmesidemaler som du kan endre og tilpasse med egen tekst og bilder. Lærere kan for eksempel bruke den spesiallagde malen for lærere når de skal formidle klassenyheter, hjemmeoppgaver og informasjon til de foresatte. Du kan også bruke fotoalbumet på HomePage og imovie-maler hvis du vil dele filmer og bilder på en enkel måte med venner og familie. Opprett et alias til idisk slik at du har enkel tilgang til den I stedet for å åpne idisk ved hjelp av en nettleser, kan du velge idisk fra Gå-menyen. Du kan også legge til et idisk-symbol i Finder-verktøylinjen. Velg Tilpass verktøylinje fra Vis-menyen, og flytt idisk-symbolet til Finder-verktøylinjen. Avslutt ved å klikke på Ferdig. Tilpass brukertilgang ved hjelp av itools Angi innstillinger slik at alle medlemmene i familien din kan logge seg på. Hvis du vil vite mer om hvordan du angir innstillinger slik at flere kan bruke samme maskin, kan du lese «Flerbruker Én maskin for mange brukere» på side 40. Komme i gang 27

28 Apple.com En innfallsport til World Wide Web Macintosh Products Guide Hvis du leter etter maskin- og Hvis du leter etter maskin- og programvare til maskinen din, kan du programvare til maskinen din, kan du gå hit eller se etter Mac-symbolet gå hit eller se etter Mac-symbolet hos forhandleren. (Webstedet er på hos forhandleren. (Webstedet er på engelsk.) engelsk.) Apple-programvare Søk etter Apple-programvare etter Søk etter Apple-programvare etter kategori. kategori. Apple Store Kjøp den nyeste Applemaskinvaren, -programvaren Kjøp den nyeste Applemaskinvaren, -programvaren og tilleggsutstyr. og tilleggsutstyr. 28 Kapittel 2

29 Mac OS X Her finner du siste nytt om verdens mest avanserte operativsystem. Siste nytt Her finner du informasjon om de nyeste programvareoppdateringene, programvare fra tredjepartsprodusenter, QuickTime Hot Picks og hva som skjer i Apple-verdenen. Apple Support Her finner du informasjon om AppleCare Protection Plan, opplæringsopplegg og produktsupport. Herfra får du også tilgang til programvareoppdateringer, Knowledge Base og teknisk informasjon. Komme i gang 29

30 QuickTime Lyd og bilde på Internett Volumkontroll QuickTime TV Klikk for å se QuickTime TVkanalene du har tilgang til fra maskinen din. QuickTime-symbol Klikk på QuickTimesymbolet i Dock. 30 Kapittel 2

31 Hva du kan gjøre I tillegg til å vise videoer og spille musikkfiler på maskinen kan du ved hjelp av QuickTime se direkteoverførte og opptaksbaserte sendinger som kringkastes over Internett. Arkiver kanaler du ofte ser på, ved å flytte dem til din egen liste over QuickTime-favoritter (!). Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Åpne QuickTime Player ved å klikke på symbolet til QuickTime Player i Dock. Du kan også dobbeltklikke på QuickTime Player i Applications-mappen. 3 Velg en kanal, eller velg en innstilling fra QuickTime Player-menyen. QuickTime TV bruker Internett-streaming slik at du kan få video, musikk og annen informasjon via Internett uten å måtte arkivere filer på harddisken. Du kan se QuickTime-favorittene (!) dine ved å velge Favoritter fra QTV-menyen og deretter velge Vis favoritter fra undermenyen. Tips og råd Legge til flere QuickTime TV-kanaler Gå til og klikk på QuickTime TV-koblingen. Her finner du alle tilgjengelige QuickTime-kanaler. Du kan se på QuickTime TV (QTV ) og med et klikk legge kanalen du ser på, inn i listen over QuickTime-favoritter. Oppgrader til QuickTime Pro for å kunne gjøre følgende: m Vise videofilmer i full skjermstørrelse og endre størrelse på filmer. m Opprette streamingfilmer. m Arbeide med flere enn 30 formater for lyd, video og bilde, inkludert Flash. m Opprette, åpne, redigere og arkivere filmer og lydspor like enkelt som du kopierer og limer inn tekst. Lære mer Internett-video er bare en av funksjonene du kan bruke QuickTime til. Hvis du vil vite mer, kan du begynne med QuickTime Hjelp. Hvis du vil laste ned flere kanaler eller finne informasjon om hvordan du oppretter din egen Internett-streamingtjener, kan du besøke Apples websted for QuickTime på: eller quicktime Komme i gang 31

Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner

Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner apple Klargjøringsveiledning for Power Mac G4 Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2000 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge

Detaljer

va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett?

va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett? H va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett? Les dette heftet hvor du finner mer informasjon om ibookmaskinen,

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare

ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare ipod touch Brukerhåndbok for iphone OS 3.0-programvare Innhold 7 Kapittel 1: Komme i gang 7 ipod touch-optimalisert brukerhåndbok 7 Hva du trenger 8 Registrere ipod touch 8 Synkronisering 12 E-post, kontakter

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted.

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Dette kommer du til å lære 4 Før du starter 4 Dette trenger du 4 Nyttige

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 4.3-programvare

ipad Brukerhåndbok For ios 4.3-programvare ipad Brukerhåndbok For ios 4.3-programvare Innhold 9 Kapittel 1: Oversikt 9 Oversikt 10 Knapper 12 Mikro-SIM-kortskuff 13 Hjem-skjermen 17 Multi-Touch-skjerm 18 Skjermbasert tastatur 24 Kapittel 2: Komme

Detaljer

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller Veiledning til funksjoner og egenskaper Innhold Squeezebox Touch Veiledning til funksjoner og egenskaper Takk!................................................................

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare

iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare iphone Brukerhåndbok For ios 5.1-programvare Innhold 9 Kapittel 1: iphone-oversikt 9 Bli kjent med iphone 9 Tilbehør 10 knapper 12 Symboler som viser status 14 Kapittel 2: Komme i gang 14 Vise denne brukerhåndboken

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

ipod touch Brukerhåndbok

ipod touch Brukerhåndbok ipod touch Brukerhåndbok Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Registrere ipod touch 6 Synkronisere med itunes 10 E-post-, kontakter- og kalenderkontoer 12 Installere konfigurasjonsprofiler

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169

Din bruksanvisning APPLE IPOD TOUCH http://no.yourpdfguides.com/dref/2359169 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/3670455 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer