Komme i gang med Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4-maskiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang med Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4-maskiner"

Transkript

1 apple Komme i gang med Power Mac G4 Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4-maskiner

2 K Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge lov om opphavsrett kan denne brukerveiledningen ikke kopieres, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Apple. Apple-logoen er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Bruk av «tastaturlogoen» (Tilvalg-A) i kommersiell sammenheng uten skriftlig tillatelse fra Apple, kan utgjøre en overtredelse av lov om opphavsrett. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne håndboken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil. Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA , USA AirPort, Apple, Apple-logoen, Apple Store, AppleShare, AppleTalk, Final Cut Pro, FireWire, FireWire-logoen, Keychain (Nøkkelring), Mac, Macintosh, QuickTime og Sherlock er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. DVD Studio Pro, Finder, imovie, ipod, itunes, Power Mac og SuperDrive er varemerker for Apple Computer, Inc. AppleCare er et varemerke for Apple Computer, Inc. Digital imagery copyright 2001 Photodisc, Inc. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker for Sun Microsystems, Inc. i USA og andre land. PowerPC og PowerPC-logoen er varemerker for International Business Machines Corporation, brukt under lisens derfra. Framstilt under lisens fra Dolby Laboratories. «Dolby» og dobbel-d-symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av University of California, Berkeley, og deres bidragsytere. Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne håndboken, er varemerker for sine respektive eiere. Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes ytelse eller anvendelsesområde.

3 Innhold 1 Klargjøre maskinen 7 Plassering av maskinen og skjermen 7 Koble maskinen til strømnettet 8 Trenger du hjelp? 12 Når du ikke bruker datamaskinen 13 Justere skjermen 13 Bli kjent med maskinen 14 Utganger og kontakter Utvid maskinens funksjonalitet 16 Innsiden av Power Mac Maskinens indre utvidelsesmuligheter 18 Hva nå? 20 2 Komme i gang 21 Siste nytt 21 Om Mac OS X 22 Sherlock Din privatdetektiv på Internett 24 itools Gratis Internett-tjenester for Macintosh-brukere 26 Apple.com En innfallsport til World Wide Web 28 QuickTime Lyd og bilde på Internett 30 imovie Lag og rediger digitale filmer 32 idvd Sett sammen og brenn dine egne DVD-plater 34 itunes Digital musikk på Macintosh-måten 36 Programvareoppdatering Sørger for at maskinen alltid er oppdatert 38 Flerbruker Én maskin for mange brukere 40 Mac Hjelp Svar på alle spørsmål om Macintosh 42 3

4 3 Arbeide med operativsystemet 43 Om Mac OS X 43 Bruke Classic i Mac OS X 44 Skifte mellom operativsystemer 44 Trenger du hjelp? 46 4 Bruke maskinen 47 Bruke Apple Pro Keyboard og Apple Pro Mouse 48 Koble en ekstra skjerm til maskinen 50 Bruke USB-enheter 51 Bruke FireWire-enheter 53 Bruke den optiske stasjonen 55 Bruke modemet 58 Tilkobling til et Ethernet-nettverk 59 Bruke AirPort trådløst nettverk 61 Sette maskinen i dvale for å spare strøm 63 Bruke SCSI-enheter sammen med maskinen 64 Overføre informasjon mellom to Macintosh-maskiner 64 Bruke maskinen som en tjener uten tilkoblet skjerm 65 5 Installere og bytte ut komponenter i maskinen 67 Åpne maskinen 68 Installere hukommelse 70 Installere interne lagringsenheter 72 Installere et PCI-utvidelseskort eller skifte ut AGP-kortet 80 Installere et AirPort-kort 84 Bytte batteri 85 6 Problemløsing 87 Problemer med programvare 89 Problemer med skjermen 90 Gjenoppbygge maskinens programvare 92 Tillegg A Spesifikasjoner 95 4 Innhold

5 Tillegg B Helse, sikkerhet og vedlikehold 101 Viktig sikkerhetsinformasjon 101 Generelt vedlikehold 103 Viktig ergonomisk og helserelatert informasjon 104 Innhold 5

6

7 K A P I T T 1E L 1 Klargjøre maskinen Gratulerer med kjøpet av en ny Power Mac G4-maskin. Power Mac G4-maskinen er en svært kraftig datamaskin som bruker den nyeste datamaskinteknologien, for eksempel FireWire og USB. G4-maskinen din har også støtte for AirPort-teknologien som kan gi deg trådløs tilgang til nettverk og Internett, og det nyeste Macintosh-operativsystemet, Mac OS X. Dette kapitlet inneholder instruksjoner for hvordan du klargjør datamaskinen og skjermen. Plassering av maskinen og skjermen Du løfter maskinen ved å ta tak i håndtakene. Hvis skjermen er tung, må du passe på å bruke riktig løfteteknikk når du setter den på plass. Plasser maskin og skjerm slik at m de står på en solid, plan overflate m strømkabelen ikke trykkes mot veggen eller andre objekter m luftstrømmen til viften bak eller under på maskinen eller skjermen ikke hindres m den optiske stasjonen kan åpnes uten hindringer Viktig Den eneste måten du kan avslutte strømtilførselen til maskin og skjerm helt på, er ved å trekke ut strømkablene fra strømkildene de er tilkoblet. Kontroller at den ene enden av strømkabelen til maskin og skjerm alltid er lett å få tak i, slik at du raskt kan koble fra strømtilførselen hvis det er nødvendig. 7

8 Koble maskinen til strømnettet 1 Kontroller at spenningsbryteren på baksiden av maskinen er riktig innstilt. m Hvis det ikke er noen spenningsbryter på maskinen, er spenningen riktig innstilt og du kan hoppe over dette trinnet. m Hvis det er en spenningsbryter på maskinen, må du forsikre deg om at den er riktig innstilt for voltsystemet i det landet du oppholder deg i. Hvis spenningsbryteren ikke er riktig innstilt, kan maskinen bli skadet. Det kan være en spenningsbryter på baksiden av maskinen. Hvis du må endre innstillingen, bruker du en liten skrutrekker til å skyve bryteren til riktig posisjon. Still bryteren til «115» for vekselstrøm mellom 100 og 200 V. Still bryteren til «230» for vekselstrøm mellom 200 og 240 V. 8 Kapittel 1

9 Land Bermuda, Canada, Filippinene, Jamaica, Japan, Mexico, Puerto Rico, Saudi-Arabia, Taiwan, USA, Venezuela Innstilling 115 Bahrain, Brasil, Frankrike, Indonesia, Italia, Libanon, Peru, Spania, Sør- 115 eller 230 Korea 1 Argentina, Australia, Belgia, Bosnia-Hercegovina, Chile, Danmark, De forente arabiske emirater, Egypt, Finland, Grønland, Hellas, India, Iran, Irland, Island, Israel, Jemen, Jordan, Kina (Folkerepublikken og Hongkong), Kroatia, Kuwait, Liechtenstein, Luxembourg, Makedonia, Malta, Nederland, Nepal, New Zealand, Nord-Irland, Norge, Oman, Pakistan, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Russland og Samveldet av uavhengige stater (SUS), Serbia og Montenegro, Singapore, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike Disse landene bruker flere enn én voltinnstilling. Spør en strømlevverandøren om hvilken innstilling du bør bruke. 2 Fest strømkabelen ordentlig i strøminntaket som er merket med symbolet på baksiden av maskinen, og sett den andre enden av kabelen i et jordet vegguttak eller en flerkontakt. Strøminntak Støpsel på strømkabel Klargjøre maskinen 9

10 3 Koble til skjermkablene slik det fremgår av illustrasjonen: Viktig Avhengig av hva slags skjerm du har, kan det være én eller flere kabler som skal tilkobles. Du finner flere opplysninger i håndboken som fulgte med skjermen. USB-utganger Skjermutganger Skjermkabel Kortet ditt har en ADC-utgang (ADC = Apple Display Connector) for tilkobling til Appleflatskjermer og en VGA-skjermutgang for tilkobling til de fleste skjermer med VGA-tilkobling. ADC-skjermutgang VGA-skjermutgang Hvis skjermkabelen har en to-rads DB-15-kontakt, kan du kjøpe en Macintosh-til-VGAadapter hos en Apple-autorisert forhandler og koble skjermen til VGA-utgangen på maskinen Hvis du vil vite mer om hvordan du kobler til en ekstra skjerm, kan du lese i retningslinjene i kapittel 4, «Bruke maskinen» 10 Kapittel 1

11 4 Hvis det er nødvendig, kobler du maskinen til et Ethernet-nettverk eller kobler modemutgangen til en telefonlinje ved hjelp av en telefonkabel. Modem-utgang Ethernet-utgang 5 Koble tastaturkabelen til en av USB-utgangene ( ) på maskinen eller skjermen. Koble musekabelen til USB-utgangen på tastaturet. Ikke berør høyttaleråpningen. Du kan ødelegge høyttaleren ved å ta på den. USB-utganger på tastaturet (2) Tastatur Mus Deler av maskinen kan være dekket av en klar plastfilm som beskytter maskinen under frakt. Denne kan fjernes. Klargjøre maskinen 11

12 Hvis du vil, kan du heve tastaturet ved å løfte det opp og slå ut foten. 6 Slå på maskinen ved å trykke på På/av-knappen ( ) foran på maskinen. På enkelte Appleskjermer kan du trykke på skjermens På/av-knapp for å slå maskinen på. m Hvis skjermen må slås på separat, slår du den på ved å trykke på På/av-knappen på skjermen. Trenger du hjelp? Hvis du ikke ser noe på skjermen eller du tror at maskinen ikke har startet slik den skal, kan du gå gjennom disse punktene: m Er maskinen koblet til et strømuttak (veggkontakt eller flerkontakt)? Hvis den er koblet til en flerkontakt, er flerkontakten slått på? m Er tastatur- og skjermkablene riktig tilkoblet? m Lyser På/av-knappen på forsiden av maskin og skjerm? Hvis ikke, får ikke maskinen eller skjermen strøm. m Er skjermen slått på? Er lysstyrke- og kontrastkontrollene på skjermen riktig justert? Hvis skjermen har lysstyrke- og kontrastkontroller, kan du forsøke å justere dem. m Start maskinen på nytt. Trykk inn maskinens På/av-knapp i omtrent 5 sekunder til maskinen slås av. Trykk en gang til på knappen for å slå maskinen på. m Hvis du ser et blinkende spørsmålstegn på skjermen eller hører en serie pipelyder når du slår på maskinen, bør du lese kapittel 6, «Problemløsing», på side Kapittel 1

13 Når du ikke bruker datamaskinen Maskinen er stilt inn til å gå i dvale hvis den ikke er i bruk i løpet av en bestemt tidsperiode. Dvale er en tilstand maskinen kan settes i som gjør at den bruker svært lite strøm. Du vekker maskinen fra dvale ved å trykke på en hvilken som helst tast på tastaturet. Du kan stille inn maskinen slik at den går i dvale når det passer deg eller slik at den aldri går i dvale. Hvis du vil vite mer om dvale, kan du lese «Sette maskinen i dvale for å spare strøm» på side 63. Hvis du ikke skal bruke maskinen på et par dager, bør du slå den av. Du slår av maskinen ved å velge Slå av fra Apple-menyen (K). Viktig Du må ikke slå av maskinen ved å trekke ut kontakten eller bruke bryteren på en flerkontakt til å bryte strømforsyningen (med mindre du ikke kan slå av maskinen på annen måte). Filene på maskinen og systemprogramvaren kan bli skadet eller ødelagt hvis maskinen ikke slås av på riktig måte. Justere skjermen Hvis du vil endre innstillingene for skjermen, velger du Systemvalg fra Apple-menyen (K) og klikker på Monitorer. Du finner mer informasjon om problemløsing for skjermen i «Problemer med skjermen» på side 90. Du finner mer informasjon om vedlikehold av skjermen under «Vedlikehold av skjermen» på side 104. Du finner flere opplysninger om hvordan du bruker skjermen i Mac Hjelp. Klargjøre maskinen 13

14 Bli kjent med maskinen Optisk stasjon Zip-stasjon (tilleggsutstyr) På/av-knapp/ På/av-indikator P Nullstillknapp Programmererknapp Utmatingstast Høyttaler 14 Kapittel 1

15 Optisk stasjon Maskinen din har en CD-RW-stasjon, en kombinert DVD-ROM/CD-RW-stasjon eller en SuperDrive-stasjon. Alle de tre stasjonstypene kan lese CD-ROM-plater, Photo CD, musikk- CD-plater og andre platetyper. DVD-ROM/CD-RW-stasjonen og SuperDrive-stasjonen kan også lese DVD-plater og DVD-filmer og skrive musikk, dokumenter og andre digitale filer til CD-R- og CD-RW-plater. SuperDrive-stasjonen kan i tillegg skrive til tomme DVD-Rplater. Når du vil åpne den optiske stasjonen, trykker du på utmatingsknappen (C) på Apple Pro Keyboard-tastaturet. Zip-stasjon (tilleggsutstyr) Lagre og sikkerhetskopier informasjon på uttakbare Zip-disker. Hvis det er en Zip-stasjon i maskinen, er den installert her. På/av-knapp/indikator Trykk på denne knappen for å slå på maskinen eller vekke den fra dvalemodus. Når maskinen er på, setter du den i dvalemodus ved å trykke på På/av-knappen. En hvit lampe viser at maskinen er slått på. Et blinkende lys viser at maskinen er i dvale. P På enkelte Apple-skjermer kan du trykke på På/av-knappen på skjermen for å slå maskinen på eller for å sette den i dvalemodus. Nullstillknapp Denne knappen tvinger maskinen til å starte på nytt. Bruk nullstillknappen bare når du ikke kan starte maskinen på nytt på noen annen anbefalt måte, for eksempel ved å velge Omstart fra Apple-menyen (K) i Mac OS X eller ved å velge Omstart fra Spesielt-menyen i Mac OS 9. Hvis du vil vite mer om når du bør bruke nullstillknappen, kan du lese kapittel 6, «Problemløsing», på side 87. Programmererknapp Denne knappen avbryter den normale operasjonen for maskinens programvare. Bruk denne knappen kun når du skal foreta firmwareoppdateringer. Veiledning for bruk av denne knappen finner du i dokumentasjonen som følger med firmwareoppdateringen. C Høyttaler Den innebygde høyttaleren er utviklet for å gi svært god lydgjengivelse. Ikke la noe komme i kontakt med eller slå borti den skjøre høyttalermekanismen. Utmatingsknapp Utmatingsknappen på Apple Pro Keyboard åpner den optiske stasjonen og mater ut CDog DVD-plater. På noen tastaturer kan du også bruke F12-tasten til å mate ut plater og åpne den optiske stasjonen. Klargjøre maskinen 15

16 Utganger og kontakter Utvid maskinens funksjonalitet f Utgang for hodetelefoner Låsbar dekselklemme Utgang for Applehøyttalere W Utgang for internt modem (tilleggsutstyr) FireWire-utganger (2) Strøminntak USB-utganger (2) G Ethernet-utgang ADC-monitorutgang VGA-skjermutgang (Plass 1: AGP) F Feste for sikkerhetslås Deksel for utvidelsesplasser (Plassene 2-5: PCI) 16 Kapittel 1

17 f Utgang for hodetelefoner Du kan koble hodetelefoner, høyttalere med egen strømforsyning eller annet lydutstyr til Macintosh-maskinen. Hvis du vil vite mer om hva slags høyttalere du kan bruke, kan du ta kontakt med en autorisert Apple-forhandler eller gå til Apple Store på Utgang for Apple-høyttalere Du kan koble Apple Pro-høyttalere til Macintosh-maskinen. Du kan da spille musikk i stereo og høre musikk og lyd fra spill, multimedia og lyd-cd-plater i svært høy kvalitet. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker høyttalere ved å lese «Justere volumet mens en DVD- eller CD-plate spilles» på side 55. FireWire-utganger Du kan koble FireWire-enheter, for eksempel digitale videokameraer, skannere eller harddisker, til Macintosh-maskinen. FireWire-teknologien sørger for høyhastighets dataoverføring mellom alle enhetene. USB-utganger Du kan koble USB-enheter, for eksempel tastatur, mus eller andre pekeenheter, skrivere, skannere, høyttalere, USB-mikrofoner eller USB-huber til Macintosh-maskinen. Det er mulig at også skjermen du bruker, har USB-utganger for tilkobling av USB-enheter. F W G Skjermutganger Du kan koble skjermer som benytter ADC-tilkobling (ADC = Apple Display Connector) eller skjermer med vanlig videografikktilkobling ( VGA-kontakt) til Macintosh-maskinen. Låsbar dekselklemme og feste for sikkerhetslås Du kan feste en sikkerhetslås på maskinen og bakpanelet for å sikre de interne komponentene mot tyveri. Når den låsbare dekselklemmen er trukket ut, kan du sette på en lås eller en sikkerhetskabel slik at maskinens deksel ikke kan åpnes. Hvis du vil kjøpe en sikkerhetslås eller annet sikkerhetsutstyr, kan du ta kontakt med en dataforhandler. Utgang for internt modem Koble en telefonledning til det interne modemet. Strøminntak Tilkobling for maskinens strømkabel. 10/100/1000 tvunnet trådpar Ethernet-utgang Du kan koble Macintosh-maskinen til et høyhastighets Ethernet-nettverk. Dermed får du tilgang til nettverksressurser som skrivere og tjenere og kan dele informasjon med andre maskiner i nettverket. Deksel for utvidelsesplasser (4) Denne maskinen støtter opptil fire PCI-kort (PCI = peripheral component interconnect). De tildekkede plassene, merket 2, 3, 4 og 5, gir andre utvidelsesmuligheter. I noen konfigurasjoner er et Ultra160 lavspenning differensial (LVD)SCSI-kort installert i en av disse plassene. Klargjøre maskinen 17

18 Innsiden av Power Mac Maskinens indre utvidelsesmuligheter Stasjonsplass 3 Plass 2 5: 33-MHz PCI-plasser (4) Plass 1: AGP-plass (grafikkort er installert) Stasjonsplass 2 SDRAM-plasser (3) Stasjonsplass 1 AirPort-kortkontakt Batteri 18 Kapittel 1

19 Harddiskstasjonsbærere Du kan installere ekstra harddiskstasjoner i disse bærerne inne i maskinen. Hvis du har ATA-harddisker, kan du installere opptil to av dem i én enkelt U-formet bærer (plass tre). Hvis du har SCSI-harddiskstasjoner, kan du installere opptil tre SCSI-stasjoner i stasjonsbærerne. AirPort-kortkontakt Her kan du sette inn et AirPort-kort slik at maskinen kan kommunisere i et trådløst nettverk. Utvidelsesplasser for PCI-kort Du kan utvide maskinens funksjonalitet ved å installere PCI-kort i disse plassene. Du kan for eksempel installere et SCSI PCI-kort og koble til og bruke SCSI-enheter som skannere, harddisker og Zip-stasjoner. AGP-grafikkortplass Kobler AGP-grafikkortet (AGP = Advanced Graphics Port), som gir rask grafikkhåndtering, til skjermen. Avhengig av grafikkortet, kan du koble til en skjerm med ADC-tilkobling (ADC = Apple Display Connector) eller standard VGA-tilkobling ( VGA = Video Graphics Array). SDRAM-kontakter Du kan installere ekstra hukommelse i maskinen ved å sette inn opptil 3 DRAM DIMMer i hukommelsesplassene. Du kan utvide maskinens DRAM til maksimalt 1536 MB (1,5 GB). Batteri Maskinen bruker et batteri som sjelden skal byttes. Hvis maskinen har vanskeligheter med å starte eller systemets dato- og klokkegjengivelser stadig er feil, kan det hende du må bytte batteriet. Hvis du vil vite mer om dette, kan du lese «Bytte batteri» på side 85. Klargjøre maskinen 19

20 Hva nå? m Hvis du vil vite mer om maskinens funksjoner, kan du lese kapittel 2, «Komme i gang», på side 21. m Hvis du vil vite mer om operativsystemene som er installert på maskinen din, blant annet hvordan du skifter mellom Mac OS X og Mac OS 9, kan du lese kapittel 3, «Arbeide med operativsystemet», på side 43. m Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker modemet, kobler maskinen til et nettverk eller bruker andre funksjoner i maskinen, kan du lese kapittel 4, «Bruke maskinen», på side 47. m Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer flere stasjoner/disker, hukommelse eller PCI-kort, eller hvordan du bytter batteriet i maskinen, kan du lese kapittel 5, «Installere og bytte ut komponenter i maskinen», på side 67. m Oppsettassistenten leder deg gjennom Apple-registreringen av maskinen. Du kan også registrere maskinen, Apple-skjermer og Apple-programvare via Apples websted på 20 Kapittel 1

21 K A P I T T 2E L 2 Komme i gang Hvis du er utålmodig og gjerne vil begynne å bruke maskinen med en gang, er dette kapitlet skrevet for deg. Det gir deg en oversikt over maskinens programvarefunksjoner,og du får vite mer om de enestående Internett-tjenestene som er tilgjengelige for Macintosh-brukere. Maskinen din ble levert med to Macintosh-operativsystemer installert: Mac OS X og Mac OS 9. Maskinen er stilt inn til å starte fra Mac OS X, men du kan stille inn maskinen til å starte fra det operativsystemet du foretrekker, og deretter enkelt skifte mellom de to. Hvis du vil vite mer om dette, kan du lese kapittel 3, «Arbeide med operativsystemet», på side 43. Mac OS X inneholder nyttige funksjoner som blant annet gir deg mulighet til å bruke Internett til å se streamet video, søke etter informasjon, handle og til og med oppdatere programvaren automatisk. Med Power Mac G4 kan du også bruke den nyeste Appleprogramvaren for arbeid med multimedieprosjekter: Koble et digitalt kamera til maskinen, og lag dine egne filmer med imovie, sett sammen dine egne DVD-plater med imovie-filmer og digitale fotografier ved hjelp av idvd (hvis du har en SuperDrive-stasjon), eller spill og organiser digital musikk med itunes. Apple gir deg også gratis Internett-tjenester, for eksempel lagringsplass på Internett, en egen Mac.com e-postadresse, verktøy som hjelper deg til raskt å lage en hjemmeside eller vise imovie-filmer på Internett og mye mer. Merk: På grunn av at Apple ofte gir ut nye versjoner av systemprogramvaren, programmene og webstedene sine kan bildene i denne håndboken være noe annerledes enn det du ser på skjermen din. Siste nytt Apples websted inneholder mange koblinger, blant annet til teknisk support, nyheter fra Apple, gratis nedlasting og oversikter over maskin- og programvare som kan brukes sammen med Macintosh-maskinen din. Besøk Apple på og Du finner også håndbøker for mange Apple-produkter på webstedet for AppleCare Service og Support på 21

22 Om Mac OS X Apple-meny Bruk Applemenyen til å endre innstillinger, åpne nylig brukte objekter og slå av maskinen. Ark Ark for arkivering og utskrift er koblet til dokumentvinduer. Knapp Hvis en knapp pulserer, kan du bruke Enter- eller Retur-tasten i stedet for å klikke. Dock Klikk på et symbol i Dock for å åpne eller aktivere et objekt. Menylinjesymboler Kontroller status for systeminnstillinger fra menylinjen. Finder-verktøy Klikk for å åpne mapper, filer og snarveier til steder på maskinen. Vindu med knapper Klikk på en knapp for å lukke, minimere eller forstørre et vindu. 22 Kapittel 2

23 Hva du kan gjøre Mac OS X gir datamaskinen din et kraftig og elegant grensesnitt. Med Mac OS X trenger du ikke å bekymre deg for mengden RAM et program trenger for å kunne være effektivt, eller for å måtte starte maskinen på nytt hvis noe går galt i et program. I tillegg til at du med Mac OS X drar nytte av alle de nye funksjonene og programmene, kan du kan også bruke Mac OS 9- versjoner av programmer. Dette er fordi Mac OS X inneholder Classic-miljøet. I kapittel 3, «Arbeide med operativsystemet», på side 43 finner du mer informasjon om Classic. Mac OS X støtter også Java - og UNIX-basert programvare. Slik begynner du Systemvalg er kommandosenteret for alle innstillinger på maskinen, fra utseendet på skrivebordet til nettverkstilgang. Finder og Dock gir deg enkel tilgang til mapper, programmer, dokumenter og andre objekter som finnes på maskinen eller i nettverket. Hvis du vil vite mer om funksjonene i Mac OS X, kan du lese Velkommen til Mac OS X-heftet som fulgte med maskinen. Du finner også mye nyttig informasjon i Mac Hjelp (velg Mac Hjelp fra Hjelp-menyen i Mac OS X). Tips og råd Tilpasse Finder Velg et bilde eller en farge som skal brukes som bakgrunn på skrivebordet, ved å velge Systemvalg fra Apple(K)-menyen og klikke på Skrivebord-valgpanelet. Du kan flytte et bilde til bildeområdet eller velge et bilde fra Apple-bakgrunnsbildesamlingen. Tilpasse Dock Du kan endre størrelsen på symbolene i Dock og slå på forstørrelse slik at symboler du fører markøren over, blir større enn resten av Dock. Velg Dock fra Apple-menyen (K), og velg Dock-valg. Du kan også åpne Systemvalg fra Apple-menyen (K) og klikke på Dock. Organisere skrivebordet Du kan holde skrivebordet ryddig ved å minimere åpne vinduer slik at de legger seg i Dock. Hvis du vil minimere et vindu til Dock, dobbeltklikker du i tittelinjen i vinduet eller klikk på den midterste knappen i vinduets øvre venstre hjørne. Når du vil åpne vinduet igjen, klikker du på vinduets symbol i Dock. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Mac OS X eller hvordan du tilpasser Mac OS X- miljøet, kan du lese Velkommen til Mac OS X-heftet som fulgte med maskinen. Komme i gang 23

24 Sherlock Din privatdetektiv på Internett Sherlock-kanaler Søk på Internett, finn venner, shopping, nyheter, Appleinformasjon og mer. Søkeknapp Når du har skrevet et spørsmål, klikker du her. Søkesteder Sherlock bruker flere søkemotorer under søk på Internett. Sherlocksymbol Klikk på Sherlocksymbolet i Dock. 24 Kapittel 2

25 Hva du kan gjøre Sherlock er en detektiv som både kan finne informasjon for deg og være din personlige shoppingassistent på Internett. På en enkel måte kan du få hjelp til å finne personer, nyheter og nesten alt mulig annet. Du kan handle bøker og musikk, lete etter auksjonssteder, sammenligne priser og til og med kontrollere om produkter er tilgjengelige. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Åpne Sherlock ved å klikke på Sherlock-symbolet i Dock. Hvis du vil søke etter filer på maskinen din, kan du åpne Sherlock ved å velge Finn fra Arkiv-menyen. 3 Velg en Sherlock-kanal. 4 Skriv inn det du leter etter, og klikk på Søk-knappen. Tips og råd Opprette din egen tilpassede Sherlock søk-kanal 1 Velg Ny kanal fra Kanaler-menyen. 2 Oppgi navn, velg kanaltype og et symbol. 3 Last ned pluginmoduler til Sherlock, og flytt dem til listen over søkesteder. Eller trykk ned Tilvalg-tasten, og flytt over pluginmoduler fra andre søkelister til symbolet for din nye kanal. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke Sherlock, åpner du Mac Hjelp og søker etter «Sherlock». Hvis du vil laste ned flere pluginmoduler for søk, og finne ut hvordan du kan opprette din egen pluginmodul for Sherlock, kan du gå til Sherlocks websted på: eller Komme i gang 25

26 itools Gratis Internett-tjenester for Macintosh-brukere Din egen Mac.com-e-postadresse. Det er enkelt og fungerer med de aller fleste e-postprogrammer. Send et elegant icard. Velg et kort med ferdig bilde, eller lag en mer personlig hilsen ved å bruke et av bildene du har lagret på idisk. 20 MB gratis lagringsplass på Apples egen Internett-tjener. Del bilder, filmer og andre filer med venner over Internett. Hvis du har behov for det, kan du også kjøpe mer lagringsplass. Utfør tre enkle trinn, og bygg din egen webside. Lag et fotoalbum, utgi en imovie-film eller legg ut CV og annen informasjon. Fra nå av kan alle se deg på Internett. 26 Kapittel 2

27 Hva du kan gjøre itools er nye Internett-tjenester utviklet av Apple som kun er tilgjengelige for Macintoshbrukere. Med itools kan du sende e-post eller e-postkort til venner, sørge for at Internett blir tryggere å bruke for barna dine og dele fotografier og filmer med venner. Med itols kan du også opprette dine egne hjemmesider. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Gå til 3 Klikk på itools-fanen, og klikk deretter på knappen Fortsett. Klikk på Free Sign Up-knappen på neste side, og følg instruksjonene. Tips og råd Last opp bilder til idisk slik at du kan lage spesialtilpassede icard Du kan sende icard med dine egne bilder. Arkiver bildene i GIF- eller JPEG-filformat, og kopier dem til Pictures-mappen på idisk. Bildet vil vises som et valg når du skal opprette et icard. Start med en HomePage-mal, og lag din egen hjemmeside på noen minutter HomePage inneholder ferdige hjemmesidemaler som du kan endre og tilpasse med egen tekst og bilder. Lærere kan for eksempel bruke den spesiallagde malen for lærere når de skal formidle klassenyheter, hjemmeoppgaver og informasjon til de foresatte. Du kan også bruke fotoalbumet på HomePage og imovie-maler hvis du vil dele filmer og bilder på en enkel måte med venner og familie. Opprett et alias til idisk slik at du har enkel tilgang til den I stedet for å åpne idisk ved hjelp av en nettleser, kan du velge idisk fra Gå-menyen. Du kan også legge til et idisk-symbol i Finder-verktøylinjen. Velg Tilpass verktøylinje fra Vis-menyen, og flytt idisk-symbolet til Finder-verktøylinjen. Avslutt ved å klikke på Ferdig. Tilpass brukertilgang ved hjelp av itools Angi innstillinger slik at alle medlemmene i familien din kan logge seg på. Hvis du vil vite mer om hvordan du angir innstillinger slik at flere kan bruke samme maskin, kan du lese «Flerbruker Én maskin for mange brukere» på side 40. Komme i gang 27

28 Apple.com En innfallsport til World Wide Web Macintosh Products Guide Hvis du leter etter maskin- og Hvis du leter etter maskin- og programvare til maskinen din, kan du programvare til maskinen din, kan du gå hit eller se etter Mac-symbolet gå hit eller se etter Mac-symbolet hos forhandleren. (Webstedet er på hos forhandleren. (Webstedet er på engelsk.) engelsk.) Apple-programvare Søk etter Apple-programvare etter Søk etter Apple-programvare etter kategori. kategori. Apple Store Kjøp den nyeste Applemaskinvaren, -programvaren Kjøp den nyeste Applemaskinvaren, -programvaren og tilleggsutstyr. og tilleggsutstyr. 28 Kapittel 2

29 Mac OS X Her finner du siste nytt om verdens mest avanserte operativsystem. Siste nytt Her finner du informasjon om de nyeste programvareoppdateringene, programvare fra tredjepartsprodusenter, QuickTime Hot Picks og hva som skjer i Apple-verdenen. Apple Support Her finner du informasjon om AppleCare Protection Plan, opplæringsopplegg og produktsupport. Herfra får du også tilgang til programvareoppdateringer, Knowledge Base og teknisk informasjon. Komme i gang 29

30 QuickTime Lyd og bilde på Internett Volumkontroll QuickTime TV Klikk for å se QuickTime TVkanalene du har tilgang til fra maskinen din. QuickTime-symbol Klikk på QuickTimesymbolet i Dock. 30 Kapittel 2

31 Hva du kan gjøre I tillegg til å vise videoer og spille musikkfiler på maskinen kan du ved hjelp av QuickTime se direkteoverførte og opptaksbaserte sendinger som kringkastes over Internett. Arkiver kanaler du ofte ser på, ved å flytte dem til din egen liste over QuickTime-favoritter (!). Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Åpne QuickTime Player ved å klikke på symbolet til QuickTime Player i Dock. Du kan også dobbeltklikke på QuickTime Player i Applications-mappen. 3 Velg en kanal, eller velg en innstilling fra QuickTime Player-menyen. QuickTime TV bruker Internett-streaming slik at du kan få video, musikk og annen informasjon via Internett uten å måtte arkivere filer på harddisken. Du kan se QuickTime-favorittene (!) dine ved å velge Favoritter fra QTV-menyen og deretter velge Vis favoritter fra undermenyen. Tips og råd Legge til flere QuickTime TV-kanaler Gå til og klikk på QuickTime TV-koblingen. Her finner du alle tilgjengelige QuickTime-kanaler. Du kan se på QuickTime TV (QTV ) og med et klikk legge kanalen du ser på, inn i listen over QuickTime-favoritter. Oppgrader til QuickTime Pro for å kunne gjøre følgende: m Vise videofilmer i full skjermstørrelse og endre størrelse på filmer. m Opprette streamingfilmer. m Arbeide med flere enn 30 formater for lyd, video og bilde, inkludert Flash. m Opprette, åpne, redigere og arkivere filmer og lydspor like enkelt som du kopierer og limer inn tekst. Lære mer Internett-video er bare en av funksjonene du kan bruke QuickTime til. Hvis du vil vite mer, kan du begynne med QuickTime Hjelp. Hvis du vil laste ned flere kanaler eller finne informasjon om hvordan du oppretter din egen Internett-streamingtjener, kan du besøke Apples websted for QuickTime på: eller quicktime Komme i gang 31

Din bruksanvisning APPLE POWERBOOK G4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3670639

Din bruksanvisning APPLE POWERBOOK G4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3670639 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner

Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner apple Klargjøringsveiledning for Power Mac G4 Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2000 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Power Mac G5 Brukerhåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Power Mac G5-maskiner

Power Mac G5 Brukerhåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Power Mac G5-maskiner Power Mac G5 Brukerhåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Power Mac G5-maskiner appleapple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE POWER MAC G4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3670637

Din bruksanvisning APPLE POWER MAC G4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3670637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Klargjøringshåndbok. PowerBook G4 17-tommersmodell. Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskinen

Klargjøringshåndbok. PowerBook G4 17-tommersmodell. Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskinen Klargjøringshåndbok PowerBook G4 17-tommersmodell Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskinen K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ipod Opplæring Inneholder leksjoner som tar for seg hvordan du overfører musikk, spiller musikk og oppbevarer filer på ipod

ipod Opplæring Inneholder leksjoner som tar for seg hvordan du overfører musikk, spiller musikk og oppbevarer filer på ipod ipod Opplæring Inneholder leksjoner som tar for seg hvordan du overfører musikk, spiller musikk og oppbevarer filer på ipod apple Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Mac mini Brukerhåndbok. Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini

Mac mini Brukerhåndbok. Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini Mac mini Brukerhåndbok Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge lov om opphavsrett kan denne

Detaljer

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Les før du installerer Mac OS X

Les før du installerer Mac OS X Les før du installerer Mac OS X Dette dokuentet inneholder viktig inforasjon so du bør lese før du installerer Mac OS X. Det inneholder inforasjon o hvilke askiner so støttes, systekrav og o installering

Detaljer

Mac Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner

Mac Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner Mac Pro Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner apple Apple Inc. 2007 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen kan

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

ibook G4 Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

PowerBook G4 17-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner

PowerBook G4 17-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner PowerBook G4 17-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett?

va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett? H va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett? Les dette heftet hvor du finner mer informasjon om ibookmaskinen,

Detaljer

PowerBook G4 12-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner

PowerBook G4 12-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner PowerBook G4 12-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPHOTO http://no.yourpdfguides.com/dref/3670461

Din bruksanvisning APPLE IPHOTO http://no.yourpdfguides.com/dref/3670461 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Velkommen til Panther En kort presentasjon av Mac OS X og Mac OS X-programmene

Velkommen til Panther En kort presentasjon av Mac OS X og Mac OS X-programmene Velkommen til Panther En kort presentasjon av Mac OS X og Mac OS X-programmene apple Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple-logoen er et varemerke for Apple

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE MAC MINI ORIGINAL http://no.yourpdfguides.com/dref/1167970

Din bruksanvisning APPLE MAC MINI ORIGINAL http://no.yourpdfguides.com/dref/1167970 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gratulerer!MacPro ersomskaptfordeg.

Gratulerer!MacPro ersomskaptfordeg. Gratulerer!MacPro ersomskaptfordeg. Finder Bla gjennom innholdet på datamaskinen ved hjelp av Cover Flow. www.apple.com/no/macosx Back to My Mac Få tilgang til filer på Macintoshmaskinen hjemme via Internett

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker Hurtigstartveiledning for SystemTweaker SystemTweaker er et trygt og brukervennlig verktøy som du kan bruke til å tilpasse Windows etter din egen smak. Denne hurtigstartveiledningen viser deg hvordan du

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE TV http://no.yourpdfguides.com/dref/1167625

Din bruksanvisning APPLE TV http://no.yourpdfguides.com/dref/1167625 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtigstartveiledning Norsk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 La oss komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet til TV-en. Visning fra baksiden AC IN-kontakt

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

MacBook Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook Pro-maskinen

MacBook Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook Pro-maskinen MacBook Pro Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook Pro-maskinen K Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av Mac Pro med Mac OS X Lion Server

Gratulerer med kjøpet av Mac Pro med Mac OS X Lion Server Gratulerer med kjøpet av Mac Pro med Mac OS X Lion Server Innhold Kapittel 1: Klargjør, ferdig, gå 8 Arbeide med Mac OS X Lion Server 9 Klargjøre Mac Pro 16 Tilpass skrivebordet og endre innstillinger.

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

Gratulerer! Mac Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! Mac Pro er som skapt for deg. Gratulerer! Mac Pro er som skapt for deg. Mac Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macpro Finder Bla gjennom filene dine slik du blar gjennom musikk, med Cover Flow. Mac Hjelp finder Mail Håndter

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE MACBOOK PRO 17-INCH http://no.yourpdfguides.com/dref/1168099

Din bruksanvisning APPLE MACBOOK PRO 17-INCH http://no.yourpdfguides.com/dref/1168099 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerhåndbok. AirPrint

Brukerhåndbok. AirPrint Brukerhåndbok AirPrint FORORD Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsenten påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare

Windows 98 Deaktivere den infrarøde porten før gjenoppretting av programvare 9. januar 2002 Denne filen inneholder oppdatert informasjon om følgende emner: Informasjonskilder for HP notebook-maskiner og Windows Forholdsregler Endre skjerminnstillinger Stille inn skjermen etter

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer