Gratulerer!MacPro ersomskaptfordeg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gratulerer!MacPro ersomskaptfordeg."

Transkript

1 Gratulerer!MacPro ersomskaptfordeg.

2 Finder Bla gjennom innholdet på datamaskinen ved hjelp av Cover Flow. Back to My Mac Få tilgang til filer på Macintoshmaskinen hjemme via Internett fra hvor som helst. Mac Hjelp finder Mac Hjelp.mac Spaces Organiser skrivebordet ved å plassere vinduene i forskjellige arbeidsområder. Mac Hjelp spaces Time Machine Sikkerhetskopier filene automatisk til en ekstern harddisk. Mac Hjelp time machine

3 imovie Samle all video i ett bibliotek. Opprett og del filmer raskt og enkelt. imovie Hjelp film iphoto Organiser bildene etter hendelser. Publiser dem til webgalleriet ditt med ett klikk. iphoto Hjelp bilde GarageBand Lag musikk ved å legge til musikere på en virtuell scene. Forbedre lyden, og få et enestående resultat. GarageBand Hjelp opptak iweb Lag flotte websteder med bilder, filmer, blogger, podcaster og dynamiske webwidgeter. iweb Hjelp websted

4

5 Innhold Kapittel1:Klargjør,ferdig,gå 9 KlargjøreMacPro 17 SlåavMacProellersettedenidvale Kapittel2:LivetmedMacPro 22 GrunnleggendefunksjonerpåframsidenavMacPro 24 FunksjonerpåAppleKeyboard-tastaturet 26 PorterogkontakterpåbaksidenavMacPro 28 Flereporterogkontakterpåbaksiden 30 Interneutvidelsesmuligheter 32 Finnesvar Kapittel3:Gjøreengodmaskinendabedre 37 ÅpneMacPro-maskinen 41 Installerehukommelse 49 Installereinternelagringsenheter 58 SetteinnPCIExpress-kort 62 Byttedetinternebatteriet Innhold 5

6 Kapittel4:Problemerogløsninger 66 ProblemermedMacPro 68 Problemermedprogramvare 69 Holdeprogramvarenoppdatert 70 ProblemermedtrådløseAirPort-nettverk 71 Problemermedskjermen 74 ProblemermedInternett-tilkoblingen 77 BrukeAppleHardwareTest 78 Reinstallereprogramvarensomfulgtemedmaskinen 79 ØkeEthernet-ytelsen 80 Service,supportogmerinformasjon 82 Finneserienummeretpåmaskinen Kapittel5:Underpanseret 84 Spesifikasjoner Kapittel6:Sist,menikkeminst 94 Viktigsikkerhetsinformasjon 95 Genereltvedlikehold 98 Omergonomi 100 Unngåhørselsskader 100 Appleogmiljøet 101 RegulatoryComplianceInformation 6 Innhold

7 1 1Klargjør,ferdig,gå Mac Hjelp Overføringsassistent

8 MacPro-maskineninneholderdennyesteteknologien,inkludertenavansert 64-bitsprosessormedflerekjerner,høyhastighetsFB-DIMM-hukommelse, PCIExpress-grafikkortog-utvidelsesplasseroginternlagringsplass,altiet anodisertaluminiumskabinettmedenkeltilgangtilinternekomponenter. Viktig:Lesalleklargjøringsinstruksjonene(ogsikkerhetsinformasjonensomstarter påside93)nøyeførdubegynneråbrukemacpro-maskinen. FjerneventuellbeskyttendeplastfilmfrautsidenavMacPro-maskinenogfrainnsiden avsidepaneletførdubegynner.hvisduvilhainformasjonomhvordanduåpner sidepanelet,leserdu«åpnemacpro-maskinen»påside37. DukanlikevelhanytteavåsegjennominformasjoneniKapittel2,«Livetmed MacPro»,foråfåoversiktoverMacPro-maskinensfunksjoner. DufinnersvarpåmangespørsmåliMacHjelppåMacPro-maskinen.Hvisduvilvite merommachjelp,leserdu«finnesvar»påside32. DetkanhendeatApplelanserernyeversjoneravogoppdateringerforsystemprogramvaren.Bildeneidennebokenkanderforavvikenoefradetsomvises påskjermen. 8 Kapittel1Klargjør,ferdig,gå

9 KlargjøreMacPro MacPro-maskinenerlagetslikatduenkeltkanklargjøredenogbegynneåbrukeden medengang.følgtrinnenepådenestesideneforåkommeigang. Trinn1:PlasserMacPro-maskinenogskjermen LøftMacPro-maskinenvedhjelpavbeggehåndtakene,ogbrukriktigløfteteknikk.Hvis skjermenertung,mådupassepååbrukeriktigløfteteknikknårdusetterdenpåplass. PlasserMacPro-maskinenogskjermenslikat:  destårpåensolid,planoverflate  strømkabelenikketrykkesmotveggenellerandreobjekter  ingentinghindrerluftstrømmenforan,bakellerunderskjermen ellermacpro-maskinen  skuffentildeoptiskestasjoneneimaskinenharplasstilååpnes DenenestemåtendukanbrytestrømtilførselentilMacPro-maskinenogskjermenhelt på,ervedåtrekkeutstrømkablenefrastrømkildenedeerkoblettil.forsikredegomat strømkableneformacpro-maskinenogskjermenenkeltkannåsslikatdukankoble maskinenogskjermenfrastrømnettet. Kapittel1Klargjør,ferdig,gå 9

10 Trinn2:Kobletilstrømkabelen KoblestrømkabelenordentligtilstrøminntaketbakpåMacPro-maskinen,ogsettden andreendenavkabelenienjordetveggkontaktellerflerkontakt. Strøminntak Strømnettstøpsel 10 Kapittel1Klargjør,ferdig,gå

11 Trinn3:Kobletilskjermen Kobletilskjermensomvistpåillustrasjonennedenfor.Avhengigavskjermtypenkandet væreénellerflerekablersomskalkoblestil.dufinnerflereopplysningerihåndboken somfulgtemedskjermen. Skjermporter USB-port FireWire 400-port Skjermkabel DukankobletoskjermermedDVI-tilkoblingtilskjermportenepåbaksiden avmacpro-maskinen. Kapittel1Klargjør,ferdig,gå 11

12 Du kan koble en Apple Cinema Display-skjerm til begge portene. DVI-skjermport DVI-skjermporter DVI-til-VGAskjermadapter VGA-plugg på skjermkabel Du kan også koble til skjermer som har ADC-tilkobling (ADC = Apple Display Connector) eller VGA-tilkobling ved hjelp av følgende adaptere: Â Hvis du vil koble til en VGA-skjerm, kobler du skjermen til DVI-porten ved hjelp av DVI-til-VGA-adapteren (følger med Mac Pro-maskinen). Â Hvis du vil koble til en ADC-skjerm, bruker du en Apple DVI-til-ADC-adapter (følger ikke med) til å koble skjermen til DVI-porten. Du kan kjøpe Apple DVI-til-ADC-adapteren fra Apple Store på Internett på eller fra en Apple-autorisert forhandler. 12 Kapittel1Klargjør, ferdig, gå

13 Trinn4:KobletilenEthernet-kabel Hvis du vil ha tilgang til Internett eller et nettverk, kobler du den ene enden av en Ethernet-kabel til en av Gigabit Ethernet-portene på baksiden av Mac Pro. Koble den andre enden til et DSL-modem, kabelmodem eller Ethernet-nettverk. Gigabit Ethernet-porter Kapittel1 Klargjør, ferdig, gå 13

14 Trinn5:Kobletiltastaturetogmusen Koble tastaturkabelen til en av USB-portene (d) på Mac Pro-maskinen eller skjermen. Koble Mighty Mouse-kabelen til USB-porten på tastaturet. Koble musen til en av USB-portene på tastaturet Tastatur Mus 14 Kapittel1Klargjør, ferdig, gå

15 Hvis tastaturkabelen ikke er lang nok, bruker du tastaturforlengelseskabelen som fulgte med Mac Pro-maskinen. Apple-tastaturforlengelseskabel BrukeWirelessKeyboardogWirelessMouse Hvis du kjøpte Apple Wireless Keyboard og Mouse sammen med Mac Pro, følger du instruksjonene som fulgte med tastaturet og musen for å klargjøre dem. Trinn6:SlåpåMacPro-maskinen Trykk på På/av-knappen ( ) på framsiden av Mac Pro-maskinen for å slå den på. Hvis skjermen må slås på separat, slår du den på ved å trykke på På/av-knappen på skjermen. Trinn7:Brukoppsettassistenten. Første gang du slår på Mac Pro-maskinen, starter oppsettassistenten. Oppsettassistenten hjelper deg med å legge inn nødvendig Internett- og e-postinformasjon og konfigurere en brukerkonto på Mac Pro-maskinen. Hvis du allerede har en annen Macintosh-maskin, hjelper oppsettassistenten deg med automatisk å overføre filer, programmer og annen informasjon fra den gamle Macintosh-maskinen til den nye Mac Pro-maskinen. Kapittel1 Klargjør, ferdig, gå 15

16 Trinn8:Tilpassskrivebordetogendreinnstillinger Du kan raskt endre utseendet på skrivebordet ved hjelp av Systemvalg. Velg Apple (apple) > Systemvalg fra menylinjen. Etter hvert som du blir kjent med Mac Pro-maskinen, kan du utforske innstillingene i Systemvalg. I Systemvalg finner du de fleste innstillingene for maskinen. Hvis du vil vite mer, kan du åpne Mac Hjelp og søke etter «Systemvalg» eller navnet på innstillingen du vil endre. Trengerduhjelpmedåkommeigang? Hvis du ikke ser noe på skjermen eller du tror at Mac Pro-maskinen ikke har startet slik den skal, kan du kontrollere følgende: Â Er Mac Pro-maskinen koblet til et strømuttak (veggkontakt eller flerkontakt)? Hvis den er koblet til en flerkontakt, er flerkontakten slått på? Â Er strømkabelen riktig koblet til på baksiden av Mac Pro-maskinen? Â Er tastatur- og skjermkablene riktig koblet til? Â Er skjermen slått på? Er lysstyrke- og kontrastkontrollene på skjermen riktig justert? Hvis skjermen har lysstyrkekontroller, kan du forsøke å bruke dem til å justere lysstyrken. Â Hvis du fortsatt ikke ser noe på skjermen, starter du Mac Pro-maskinen på nytt. Hold inne På/av-knappen ( ) på Mac Pro-maskinen i 5 eller 6 sekunder til den slår seg av. Trykk på På/av-knappen ( ) for å starte maskinen på nytt. Â Hvis du ser et blinkende spørsmålstegn på skjermen eller ser at statuslyset blinker når du slår på maskinen, bør du lese Kapittel 4, «Problemer og løsninger», på side Kapittel1Klargjør, ferdig, gå

17 SlåavMacProellersettedenidvale Når du er ferdig med å bruke Mac Pro-maskinen, kan du sette den i dvale eller slå den av. SetteMacPro-maskinenidvale Hvis du skal ha et kort opphold i arbeidet, kan du sette Mac Pro-maskinen i dvale. Når Mac Pro-maskinen er i dvale, er skjermen mørk. Du kommer raskt i gang med arbeidet fordi du slipper å gå gjennom oppstartsprosessen når Mac Pro-maskinen vekkes. HvisduvilsetteMacPro-maskinenidvale,gjørduettavfølgende: Â Velg Apple (apple) > Dvale. Â Trykk på På/av-knappen ( ) på framsiden av Mac Pro-maskinen, og klikk på Dvale i dialogruten som vises. Â Velg Apple (apple) > Systemvalg, klikk på Strømsparing og angi en tidsinnstilling. HvisduvilvekkeMacPro-maskinenfradvale,gjørduettavfølgende: Â Trykk på en hvilken som helst tast på tastaturet. Â Klikk med musen. Â Trykk på På/av-knappen ( ) på framsiden av Mac Pro-maskinen. Kapittel1 Klargjør, ferdig, gå 17

18 SlåavMacPro-maskinen Hvis du ikke skal bruke Mac Pro-maskinen på en eller to dager, bør du slå den av. HvisduvilslåavMacPro-maskinen,gjørduettavfølgende: Â Velg Apple (apple) > Slå av. Â Trykk på På/av-knappen ( ) på framsiden av Mac Pro-maskinen, og klikk på Slå av i dialogruten som vises. MERKNAD:Du må ikke slå av Mac Pro-maskinen ved å trekke ut støpselet til Mac Promaskinen eller bruke bryteren på en flerkontakt (med mindre du ikke kan slå av Mac Pro-maskinen på annen måte). Filene på maskinen og systemprogramvaren kan bli skadet eller ødelagt hvis Mac Pro-maskinen ikke slås av på riktig måte. MERKNAD:Slå av Mac Pro-maskinen før du flytter den. Hvis du flytter maskinen mens harddisken roterer, kan du skade harddisken. Skade på harddisken kan føre til at du mister data du har arkivert, og at du kanskje ikke kan starte fra den. 18 Kapittel1Klargjør, ferdig, gå

19 2 2LivetmedMacPro Mac Hjelp porter

20

21 Les videre for å få oversikt over de forskjellige funksjonene og portene Mac Promaskinen har. På Apples websted på finner du mange nyttige koblinger, blant annet til nyheter fra Apple, gratis programvarenedlasting og oversikter over maskinog programvare som kan brukes sammen med Mac Pro. Du finner dessuten håndbøker for mange Apple-produkter og teknisk support for alle Apples produkter på Apples supportwebsted på Kapittel2 Livet med Mac Pro 21

22 GrunnleggendefunksjonerpåframsidenavMacPro Optisk stasjon Statuslys Ekstra optisk stasjon (ekstrautstyr) f Hodetelefonutgang På/av-knapp USB 2.0-porter (2) FireWire 800-port FireWire 400-port 22 Kapittel2Livet med Mac Pro

23 Optisk stasjon Mac Pro-maskinen har en DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW-SuperDrive-stasjon som kan lese CD-ROM-, bilde-cd-, lyd- og DVD-plater. Den kan skrive musikk, dokumenter og andre filer til CD-R-, CD-RW-, DVD±R-, DVD±RW- og DVD+R Double Layer (DL)-plater. Når du vil åpne stasjonen, trykker du på Mat ut-tasten (C) på Apple-tastaturet. Hvis Mac Pro-maskinen har to optiske stasjoner, trykker du på Tilvalg- (z) og Mat uttasten (C) for å åpne den. På/av-knapp Trykk på denne knappen for å slå på Mac Pro-maskinen, for å sette den i dvale eller for å vekke den fra dvale. Hvis du vil starte maskinen på nytt, holder du inne denne knappen i omtrent 5 eller 6 sekunder til Mac Pro-maskinen slås av. Deretter trykker du på den igjen for å slå på maskinen. H FireWire 400- og 800-porter Du kan koble FireWire-enheter til Mac Pro-maskinen, for eksempel digitale videokameraer, skannere og eksterne harddisker. Du kan koble FireWire-enheter til og fra maskinen uten å starte den på nytt. FireWire 400-porten har støtte for datahastigheter på opptil 400 megabit per sekund (Mbit/s). FireWire 800-porten har støtte for datahastigheter på opptil 800 Mbit/s. d USB 2.0-porter Du kan koble USB-enheter til Mac Pro-maskinen, for eksempel USB-tastatur, mus, skrivere, skannere, ipod-enheter, høyttalere, mikrofoner og huber. Det er mulig at også skjermen har USB-porter. f Hodetelefonutgang Koble hodetelefoner til Mac Pro-maskinen via hodetelefonutgangen. Statuslys Et hvitt lys viser at Mac Pro-maskinen er på. Et pulserende lys viser at maskinen er i dvale. Kapittel 2 Livet med Mac Pro 23

24 FunksjonerpåAppleKeyboard-tastaturet Escape Reduser lysstyrke Øk lysstyrke Exposé Dashboard Framoverspoling Lyd av Volum ned Volum opp Mat ut Caps Lock Funksjon Start/pause Tilbakespoling USB-port (begge sider) 24 Kapittel 2 Livet med Mac Pro

25 Escape-tasten (esc) Trykk på Escape-tasten (esc) og Kommando-tasten (x) samtidig for å åpne Front Row. Trykk på Escape-tasten (esc) for å gå ut av Front Row. Lysstyrketaster (F1, F2) Øk ( ) eller reduser ( ) lysstyrken på Apple-skjermen. «Exposé alle vinduer»-tast (F3) Åpne Exposé for rask tilgang til alle de åpne vinduene dine. Dashboard-tast (F4) Åpne Dashboard for tilgang til widgetene dine. Lyd av-tast (F10) Slå av lyden fra de innebygde høyttalerne og hodetelefonutgangen. - Volumtaster (F11, F12) Reduser ( ) eller øk (-) volumet for lyden som kommer fra høyttalerne og hodetelefonutgangen på Mac Pro. C Mat ut-tast Hold nede Mat ut-tasten (C) for å mate ut en plate fra stasjonen. Funksjonstast (Fn) Hold nede denne tasten når du skal bruke egendefinerte funksjoner som er tilordnet funksjonstastene (F1 til F19). Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer funksjonstaster, velger du Hjelp > Mac Hjelp fra menylinjen og søker etter «funksjonstaster». Medietaster (F7, F8, F9) Spol framover ( ) eller spol tilbake (]) i en sang, film eller lysbildeserie, start avspillingen og sett den på pause ( ). Caps Lock-tasten Trykk på Caps Locktasten for å aktivere bruk av store bokstaver. d To USB 2.0-porter Koble til en mus, og synkroniser iphone, ipod eller et digitalkamera. Kapittel 2 Livet med Mac Pro 25

26 PorterogkontakterpåbaksidenavMacPro Strøminntak Låsespak d USB 2.0-porter (3) H FireWire 400-port H FireWire 800-port G Gigabit Ethernetporter (2) 26 Kapittel 2 Livet med Mac Pro

27 Strøminntak Koble til strømkabelen som ble levert sammen med Mac Pro-maskinen. Ikke bruk vanlige strømkabler eller forlengelseskabler. Låsespak Løft låsespaken for å åpne sidepanelet og få tilgang til de interne komponentene i Mac Pro-maskinen. Hvis du arbeider inne i Mac Pro-maskinen og låsespaken er nede, er de optiske stasjonene og harddiskene låst på plass. Du kan også feste en sikkerhetslås til låsespaken for å hindre tilgang og sikre de interne komponentene. Du kan også feste en sikkerhetskabel til låsespaken eller gjennom håndtakene og benene for å sikre Mac Promaskinen mot tyveri. d USB 2.0-porter Du kan koble USB-enheter, for eksempel tastatur, mus, skrivere, skannere, høyttalere, USB-mikrofoner eller USB-huber til Mac Pro-maskinen. Det er mulig at også skjermen har USB-porter. H FireWire 400- og 800-porter FireWire 400-porten har støtte for datahastigheter på opptil 400 Mbit/s. FireWire 800-porten har støtte for datahastigheter på opptil 800 Mbit/s. G To Gigabit Ethernet-porter med jumbo frame-støtte Du kan koble Mac Pro-maskinen til et høyhastighets Ethernet-nettverk ved hjelp av en CAT 5e-kabel slik at du får tilgang til Internett og nettverksressurser som skrivere og tjenere, og du kan dele informasjon over nettverket. Kapittel 2 Livet med Mac Pro 27

28 Flereporterogkontakterpåbaksiden PCI Expressutvidelsesplasser DVI-skjermport 1 DVI-skjermport 2 Optisk digital lydutgang Optisk digital lydinngang, - Linjeinngang for lyd Linjeutgang for lyd 28 Kapittel 2 Livet med Mac Pro

29 PCI Express-utvidelsesplasser (3) Du kan utvide Mac Pro-maskinens funksjonalitet ved å installere opptil tre PCI Expresskort (PCI = Peripheral Component Interconnect) i kortplassene som er merket 2, 3 og 4. DVI-skjermporter Koble skjermer som bruker en DVI-kontakt (DVI = Digital Visual Interface) til DVIskjermportene. Koble en Apple-skjerm, for eksempel en Apple Cinema Display på 20, 23 eller 30 tommer, til en av portene. Du kan også koble til skjermer som bruker VGAtilkobling (VGA = Video Graphics Array), ved hjelp av Apple DVI-til-VGA-skjermadapteren som fulgte med Mac Pro-maskinen. Optisk digital lydinngang og optisk digital lydutgang Koble til miksebord, receivere, digitale instrumenter og 5.1 surroundlydhøyttalersystemer ved hjelp av standard TOSLINK-kabler eller fiberoptiske kabler med en 3,5 mm optisk plast- eller nylonplugg. Du kan overføre stereo eller kodet 5.1-lyd ved hjelp av S/PDIFprotokollen (Sony/Philips Digital Interface) og TOSLINK-kabler., Linjeinngang for lyd (analog) Koble til mikrofoner med egen strømforsyning, MP3- og CD-spillere og andre analoge enheter. - Linjeutgang for lyd (analog) Koble til analoge høyttalere med egen forsterker og andre analoge enheter. Kapittel 2 Livet med Mac Pro 29

30 Interneutvidelsesmuligheter Bærer for optisk stasjon Bærere for harddisker (4) Plass 2 4: PCI Express Batteri Plass 1: PCI Expressgrafikk med dobbel bredde (grafikkort installert) Øverste hukommelseskort Nederste hukommelseskort 30 Kapittel 2 Livet med Mac Pro

31 Optiske stasjoner Mac Pro-maskinen leveres med en eller to DVD+R DL/DVD±RW/CD-RW SuperDrivestasjoner i plassene for optiske stasjoner. Hvis du vil bytte en optisk stasjon, kan du lese «Bytte ut den optiske stasjonen» på side 53. Harddisk Mac Pro-maskinen leveres med opptil fire harddisker i harddiskbærerne. Hvis du vil installere eller bytte ut harddisker, kan du lese «Installere interne lagringsenheter» på side 49. PCI Express-plasser Mac Pro-maskinen har tre PCI Express-utvidelsesplasser. Hvis du vil installere PCI-kort i plassene 2 til 4 for å utvide Mac Pro-maskinens funksjonalitet, kan du lese «Sette inn PCI Express-kort» på side 58. Batteri Mac Pro-maskinen har et internt batteri. Hvis Mac Pro-maskinen har vanskeligheter med å starte eller dato og tid stadig er feil, er det mulig at du må bytte ut batteriet. Les «Bytte det interne batteriet» på side 62. PCI Express-grafikkortplass med dobbel bredde Koble opptil to skjermer til grafikkortet i PCI Express-grafikkortplassen (plass 1). Du kan bytte ut kortet i denne plassen og installere ytterligere grafikkort i PCI-plassene 2 til 4. Les «Sette inn PCI Express-kort» på side 58. Hukommelseskort Mac Pro-maskinen har to hukommelseskort. Hvert kort har plass til opptil fire FB-DIMMer slik at det er plass til totalt åtte DIMMer. Hvis du vil ha mer hukommelse, installerer du FB-DIMMer på 800 MHz i par på hukommelseskortene. Se «Installere hukommelse» på side 41 for informasjon om hukommelsestypen som brukes i Mac Pro-maskinen. Kapittel 2 Livet med Mac Pro 31

32 Finnesvar Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Mac Pro-maskinen i Mac Hjelp og på webstedet Slik åpner du Mac Hjelp: 1 Klikk på Finder-symbolet i Dock (raden med symboler langs kanten på skjermen). 2 Klikk på Hjelp-menyen i menylinjen, og skriv inn et spørsmål eller et enkeltord i søkefeltet. 3 Velg et emne fra listen, eller velg Vis alle resultater for å vise alle emner. Mer informasjon Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Mac Pro-maskinen, leser du følgende: Hvisduvilvitemerom hvordan du installerer flere disker, hukommelse og utvidelseskort og hvordan du bytter batteri hvordan du løser problemer som kan oppstå med Mac Pro-maskinen hvordan du finner service og support for Mac Pro-maskinen hvordan du bruker Mac OS X finnerduinformasjonher Kapittel 3, «Gjøre en god maskin enda bedre», på side 35. Kapittel 4, «Problemer og løsninger», på side 65. «Service, support og mer informasjon» på side 80. Eller supportwebstedet for Mac Pro på Mac OS X-webstedet på Eller søk etter «Mac OS X» i Mac Hjelp. 32 Kapittel 2 Livet med Mac Pro

33 Hvisduvilvitemerom hvordan du går over fra PC til Mac hvordan du bruker ilife-programmer hvordan du endrer Systemvalg-innstillinger hvordan du bruker mus og tastatur hvordan du bruker AirPort Extreme-teknologi for trådløs kommunikasjon hvordan du bruker Bluetooth - teknologi for trådløs kommunikasjon hvordan du kobler til en skriver FireWire- og USB-tilkoblinger hvordan du kobler maskinen til Internett finnerduinformasjonher «How to move to Mac» på ilife-webstedet på Eller åpne et ilifeprogram, åpne Mac Hjelp, og skriv inn et spørsmål i søkefeltet. Åpne Systemvalg ved å velge Apple (K) > Systemvalg. Eller søk etter «systemvalg» i Mac Hjelp. Åpne Systemvalg, og velg Tastatur og mus-valgpanelet. Eller åpne Mac Hjelp, og søk etter «mus» eller «tastatur». Supportsiden for AirPort på Eller åpne Mac Hjelp, og søk etter «AirPort». Supportsiden for Bluetooth på Eller åpne programmet Bluetooth-filutveksling (ligger i Verktøy-mappen i Programmer-mappen), og velg Hjelp > Bluetooth Hjelp. Søk etter «utskrift» i Mac Hjelp. Søk etter «FireWire» eller «USB» i Mac Hjelp. Søk etter «Internett» i Mac Hjelp. Kapittel 2 Livet med Mac Pro 33

34 Hvisduvilvitemerom hvordan du kobler til en ekstern visningsenhet hvordan du bruker Front Row hvordan du brenner en CD eller DVD spesifikasjoner for Mac Pro-maskinen finnerduinformasjonher Søk etter «skjermutgang» i Mac Hjelp. Søk etter «Front Row» i Mac Hjelp. Søk etter «brenne plate» i Mac Hjelp. Kapittel 5, «Under panseret», på side 83. Eller besøk spesifikasjonssiden for Mac Pro på Eller åpne Systemprofil ved å velge Apple (K) > «Om denne maskinen» fra menylinjen, og klikk på Mer info. 34 Kapittel 2 Livet med Mac Pro

35 3 Gjøre en god maskin 3 enda bedre Mac Hjelp RAM

36 Bruk informasjonen i dette kapitlet til å tilpasse og utvide Mac Pro slik at den passer til dine behov. Du finner informasjon om viktige prosedyrer på følgende sider: Â «Åpne Mac Pro-maskinen» på side 37 Â «Installere hukommelse» på side 41 Â «Installere interne lagringsenheter» på side 49 Â «Sette inn PCI Express-kort» på side 58 Â «Bytte det interne batteriet» på side 62 MERKNAD:Apple anbefaler at du lar en Apple-autorisert tekniker installere hukommelse, PCI Express-utvidelseskort og interne lagringsenheter. Hvis du vil kontakte en Apple-autorisert serviceleverandør eller Apple for å bestille service, kan du lese «Service, support og mer informasjon» på side 80. Hvis du installerer slike enheter selv, kan du risikere å skade utstyret, og slike skader dekkes ikke av garantien. Kontakt en Apple-autorisert forhandler eller en Apple-autorisert serviceleverandør hvis du vil ha mer informasjon om dette eller andre garantispørsmål. 36 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

37 ÅpneMacPro-maskinen 1 Før du åpner Mac Pro-maskinen, slår du den av ved å velge Apple (apple) > Slå av. MERKNAD:Slå alltid av Mac Pro-maskinen før du åpner den slik at du unngår skade på interne komponenter eller komponentene du skal installere. Du må aldri åpne Mac Pro-maskinen eller forsøke å installere enheter i den mens den er slått på. 2 Vent i fem til ti minutter slik at de interne komponentene i Mac Pro-maskinen kjøles ned. ADVARSEL:La Mac Pro-maskinen kjøles ned før du tar på komponenter inni maskinen. Komponentene kan være svært varme. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 37

38 3 Berør en metalloverflate på utsiden av Mac Pro-maskinen for å lade ut eventuell statisk elektrisitet. Viktig:Du må alltid lade ut statisk elektrisitet før du berører interne deler i Mac Promaskinen eller installerer komponenter i maskinen. For å unngå å generere statisk elektrisitet bør du ikke bevege deg rundt i rommet før du har fullført installeringen av kortene, hukommelsen eller den interne lagringsenheten og satt sidepanelet tilbake på plass. Berør metallkabinettet for å fjerne statisk elektrisitet. 38 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

39 4 Koble alle kabler og strømkabelen fra Mac Pro-maskinen. MERKNAD:For å unngå skade på interne komponenter eller på komponenter du skal installere, må du alltid koble Mac Pro-maskinen fra strømnettet. Du må ikke forsøke å installere noe i maskinen mens den er tilkoblet strømnettet. 5 Hold fast sidepanelet, og løft låsespaken på baksiden av maskinen. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 39

40 6 Fjern sidepanelet ved å dra den øverste delen bort fra Mac Pro-maskinen og løfte panelet opp. Viktig:Hold sidepanelet støtt når du løsner det. 40 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

41 Installerehukommelse Mac Pro-maskinen har to hukommelseskort med fire hukommelsesspor på hvert kort (i fire banker med to hver). Mac Pro-maskinen leveres med minimum 2 GB hukommelse, installert som et par med FB-DIMMer (Fully Buffered Dual Inline Memory Module) på 1 GB i to av DIMM-plassene. Du kan installere ekstra par med FB-DIMMer på 1 GB, 2 GB eller 4 GB i de ledige DIMM-plassene på hukommelseskortene. Totalt kan maskinen ha installert maksimalt 32 GB hukommelse. DIMMene må installeres i par og oppfylle følgende spesifikasjoner:  DDR2 FB-DIMMer på 800 MHz  72-bits brede, 240-pinners moduler  Maksimalt 36 integrerte hukommelseskretser per DIMM  Feilkorrigeringskode (ECC) Viktig:Apple anbefaler at du bruker Apple-godkjente FB-DIMMer. Bruk av andre FB-DIMMer kan føre til at Mac Pro-maskinen støyer mer eller reduserer ytelsen for å begrense varmeutvikling. DIMMer fra eldre Macintosh-maskiner kan ikke brukes sammen med Mac Pro-maskinen. Merk:Når du kjøper DIMMer til bruk sammen med Macintosh-maskiner, må du forsikre deg om at produsenten følger JEDEC-spesifikasjonene (JEDEC = Joint Electron Device Engineering Council). Forsikre deg om at DIMMer du kjøper, støtter de riktige tidsmodusene og at SPD-funksjonen (SPD = Serial Presence Detect) er programmert basert på JEDEC-spesifikasjonen. Hvis du vil kontrollere om DIMMene dine er kompatible, kan du gå til Macintosh Products Guide på Apples websted på Du kan kjøpe original Apple-hukommelse fra Apple Store på Internett på Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 41

42 Det er viktig å installere FB-DIMMer i par med samme størrelse og med samme spesifikasjoner. Bruk tabellen nedenfor og instruksjonene som følger, som retningslinjer for plassering av DIMMer. Hvisduhar To DIMMer (standardkonfigurasjon) Fire DIMMer Seks DIMMer Åtte DIMMer Installererdu Én på det øverste hukommelseskortet og én på det nederste hukommelseskortet Ett par på det øverste hukommelseskortet og ett par på det nederste hukommelseskortet To par på det øverste hukommelseskortet og ett par på det nederste hukommelseskortet To par på det øverste hukommelseskortet og to par på det nederste hukommelseskortet Slik installerer du hukommelse: 1 Slå av Mac Pro-maskinen, åpne den, og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene på side 37. ADVARSEL:La Mac Pro-maskinen kjøles ned i 5 til 10 minutter før du tar på komponenter inni maskinen. Komponentene på hukommelseskortene kan være svært varme. 42 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

43 2 Bruk de to fingerhullene til å dra ut hukommelseskortene. Deretter legger du dem på et rent, mykt tøystykke med DIMMene opp. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 43

44 3 På det nederste hukommelseskortet åpner du åpningsspakene på DIMM-plassen og skyver dem utover. Deretter fjerner du DIMMen fra plass 1. Viktig:Når du installerer eller fjerner DIMMer, må du ikke berøre gullkontaktene på DIMMene eller hukommelseskortene. 4 Installer DIMMen du har fjernet, i DIMM-plass 2 på det øverste hukommelseskortet, slik det vises i illustrasjonen. Skyv begge endene av DIMMen ned til tappene er vertikale og åpningsspakene smetter på plass. 5 Installer det første paret med ekstra DIMMer i plass 1 og 2 på det nederste kortet. Plass 1 og 2 er nærmest gullkontaktene på kortet.. Viktig:Du må alltid installere DIMMer i par og i rekkefølgen som vises her. 1a Flytt en DIMM fra nederste kort til øverste kort 1b Første par med ekstra DIMMer Øverste hukommelseskort Nederste hukommelseskort 44 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

45 6 Hvis du skal installere enda et par ekstra DIMMer, setter du dem i DIMM-plass 3 og 4 på det øverste hukommelseskortet. Dette er de to siste plassene på dette kortet. Andre par med ekstra DIMMer 2 3 Tredje par med ekstra DIMMer Øverste hukommelseskort Nederste hukommelseskort 7 Hvis du skal installere et tredje par ekstra DIMMer, setter du dem i DIMM-plass 3 og 4 på det nederste hukommelseskortet. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 45

46 8 Legg Mac Pro-maskinen ned på et mykt, rent tøystykke på skrivebordet eller arbeidsflaten slik at du unngår å ripe opp arbeidsflaten eller Mac Pro-maskinen. 9 Sett hukommelseskortene inn i maskinen igjen. Skyv kortene nedover til de er på plass i hukommelsessporet. Hukommelsesplasser 46 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

47 10 Sett Mac Pro-maskinen riktig vei og sett tilbake sidepanelet. Viktig:Når du setter sidepanelet tilbake på plass, forsikrer du deg om at låsespaken er oppe. Hold sidepanelet på plass, slik at det ikke løsner mens du skyver ned låsespaken. Plasser sidepanelet i sporet, og lukk det ved å skyve det inn. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 47

48 11 Hold sidepanelet inntil Mac Pro-maskinen, og skyv låsespaken ned for å låse sidepanelet på plass. 12 Du kan feste en lås eller kabel til metallbøylen for å sikre Mac Pro-maskinen. Før låsetappen ned før du lukker låsespaken. 48 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

49 Installereinternelagringsenheter Mac Pro-maskinen har plass til seks interne stasjoner: to optiske stasjoner og fire harddisker. I de fleste konfigurasjoner er det én harddisk i den første harddiskplassen og én optisk stasjon i den øverste plassen for optiske stasjoner. Du kan sette inn opptil tre ekstra Serial ATA-harddisker (SATA) i de tomme harddiskplassene eller opptil fire Serial Attached SCSI-harddisker (SAS). Stasjonene må oppfylle disse kravene:  Type:SAS eller SATA på 3 Gb/s  Bredde:10,2 cm (3,9 tommer)  Dybde: 14,7 cm (5,7 tommer)  Høyde:2,54 cm (1,0 tommer) Viktig:Hvis du vil installere SAS-harddisker i Mac Pro-maskinen, må du også installere Mac Pro RAID-kortet (ekstrautstyr). Hvis du vil ha mer informasjon om krav til enheter og hvilke enheter som støttes, kan du ta kontakt med en Apple-autorisert forhandler, besøke Apple Store på eller besøke supportwebstedet for Mac Pro på Installere SAS- eller SATA-harddisker på 3 Gb/s Mac Pro-maskinen har plass til opptil fire interne 1-tommers SATA- eller SAS-harddisker på 3 Gbit/s i harddiskplassene. Hvis Mac Pro-maskinen leveres med én harddisk, er den installert i den første plassen. Du kan installer disker i den andre, tredje og fjerde plassen. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 49

50 Slik installerer du en harddisk: 1 Åpne Mac Pro-maskinen, og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene som starter på side Løft spaken for å låse opp harddiskbærerne. Viktig:Når låsespaken er nede, er bærerne låst i stasjonsplassene og kan ikke fjernes. 3 Trekk harddiskbæreren ut av stasjonsplassen. Harddiskbærer 50 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

51 4 Plasser bæreren over harddisken med kontaktene bakerst. 5 Bruk de fire skruene på bæreren til å feste harddisken i bæreren. Viktig:Hvis kretskortet er synlig på undersiden av harddisken, holder du harddisken i sidene. Ikke ta på kretskortet, slik at du unngår skade på harddisken. Kontakter Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 51

52 6 Løft spaken, og skyv bæreren i sporene inn i stasjonsplassen til den smetter på plass inntil harddiskkontaktene. Harddiskkontakter 7 Sett sidepanelet tilbake på plass, og skyv låsespaken ned for å låse det på plass. 52 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

53 Bytte ut den optiske stasjonen Mac Pro-maskinen leveres med én eller to SuperDrive-stasjoner i plassene for de optiske stasjonene. Følg disse instruksjonen for å installere en optisk stasjon. Viktig:Kontakt stasjonens produsent eller gå til produsentens websted for å finne ut om stasjonen er i «cable select»-modus. Før du installerer en stasjon, skal den stilles inn til «cable select» hvis det ikke allerede er gjort. Slik setter du inn en ny optisk stasjon: 1 Åpne Mac Pro-maskinen, og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene som starter på side Løft spaken for å låse opp bærerne for optiske stasjoner. Viktig:Når låsespaken er nede, er stasjonene og bærerne låst i stasjonsplassene og kan ikke fjernes. 3 Trekk bæreren halvveis ut av stasjonsplassen. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 53

54 4 Koble strøm- og båndkablene fra den optiske stasjonen, og fjern bæreren. Viktig:Når du installerer eller bytter ut optiske stasjoner, bruker du de originale Applekablene som fulgte med Mac Pro-maskinen. 54 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

55 5 Ta den optiske stasjonen ut av bæreren ved å skru ut festeskruene. 6 Bruk de fire skruene fra originalstasjonen til å feste erstatningsstasjonen i bæreren. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 55

56 7 Skyv den optiske stasjonen og bæreren halvveis inn i sporene i stasjonsplassen. 8 Koble strøm- og båndkablene til baksiden av stasjonen. Midtre kontakt på strømkabelen Siste kontakt på flatkabelen 56 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

57 9 Løft spaken, og skyv deretter den optiske stasjonen inn i stasjonsplassen til den er på plass. 10 Sett sidepanelet tilbake på plass, og skyv låsespaken ned for å låse det på plass. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 57

58 SetteinnPCIExpress-kort Du kan utvide egenskapene til Mac Pro-maskinen ved å installere kort i PCI Expressplassene (PCI = Peripheral Component Interconnect). Mac Pro-maskinen har én PCI Express-grafikkplass med dobbel bredde og tre PCI Express-utvidelsesplasser, totalt fire plasser. Disse plassene passer til PCI Express-grafikkort og -utvidelseskort. Om PCI Express-kort Mac Pro-maskinen leveres med et PCI Express-grafikkort med høy ytelse som inneholder grafikkprosessorenheten (GPU) og maskinens skjermporter. Grafikkortet er installert i plass 1. Du kan installere flere PCI Express-grafikkort og -utvidelseskort. Før du installerer et kort, kontrollerer du tabellen nedenfor og kortets spesifikasjoner for å forsikre deg om at kortet fungerer sammen med Mac Pro-maskinen. Plass Type Båndbredde 4 PCI Express spors 3 PCI Express spors 2 PCI Express spors 1 (dobbel bredde) PCI Express spors Viktig:Det kombinerte, maksimale strømforbruket for alle fire PCI Express-plassene må ikke overskride 300 watt (W). 58 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

59 Slik installerer du et PCI Express-kort: 1 Åpne Mac Pro-maskinen, og fjern sidepanelet (se side 37). ADVARSEL:Slå alltid av Mac Pro-maskinen og koble den fra strømnettet slik at du unngår skade på interne komponenter eller komponentene du skal installere. Du må ikke forsøke å installere objekter i maskinen mens den er tilkoblet strømnettet. La Mac Pro-maskinen kjøles ned i 5 til 10 minutter før du tar på komponenter inni maskinen. Komponentene kan være svært varme. 2 Legg Mac Pro-maskinen ned på et mykt, rent tøystykke slik at du unngår å ripe opp maskinen eller arbeidsflaten. 3 Løsne festeskruene i PCI-braketten, og fjern braketten. Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 59

60 4 Fjern tilgangsdekselet fra plassen der du skal installere kortet. PCI-brakett Portdeksel Utløserspak 5 Ta det nye kortet ut av den antistatiske posen og hold det i hjørnene. Du må ikke berøre gullkontaktene eller komponentene på kortet. 60 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

61 6 Plasser kortkontaktene i utvidelsesplassen, og trykk kortet inn i plassen. Nyttig tips installere et fullengdes PCI-kort Det kan være enklere å installere et PCI-kort hvis du fjerner harddiskene og bærerne og fjerner tilstøtende kort. Forsikre deg om at enden av kortet går i riktig kortspor før du fullfører installeringen ved å skyve kortet inn i PCI-plassen. PCI-brakett Støtte Åpning for port PCI Express-plass Kortspor Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 61

62 7 Trykk kortet forsiktig, men bestemt ned til kontakten er ordentlig på plass. Trykk kun på de delene av kortet uten komponenter slik at de ikke skades. Merk:Ikke vipp kortet fra side til side eller forsøk å tvinge det på plass. Hvis du merker motstand, kontrollerer du at kontakten og plassen ikke er skadet, og at det ikke er noe som blokkerer kortet. Prøv deretter å sette inn kortet på nytt. 8 Trekk forsiktig i kortet for å kontrollere at det er riktig satt inn. Hvis det sitter godt på plass, og hvis gullkontaktene så vidt er synlige, er kortet installert. 9 Sett PCI-braketten tilbake på plass under støtten, og stram til skruene for å sikre kortet. MERKNAD:Hvis du tar ut et kort fra maskinen og ikke installerer et nytt, må du plassere et deksel over den tomme kortplassen slik at ikke fremmedlegemer trenger inn i åpningen. En plass uten deksel påvirker luftstrømmen som kjøler ned maskinens interne komponenter, og kan derfor forårsake skade. 10 Sett sidepanelet tilbake på plass, og skyv låsespaken ned for å låse det på plass. Byttedetinternebatteriet Mac Pro-maskinen har et internt CR 2032-litiumbatteri som opprettholder enkelte innstillinger, for eksempel dato og klokkeslett, når Mac Pro-maskinen er slått av. Hvis det stadig oppstår problemer når Mac Pro-maskinen starter, eller hvis datoog klokkeslettinnstillingene stadig er feil, bytter du ut batteriet. Viktig:Brukte batterier skal avhendes i henhold til lokale miljøretningslinjer. Slik setter du inn et nytt batteri: 1 Åpne Mac Pro-maskinen, og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene på side Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

63 2 Fjern eventuelle PCI Express-kort som blokkerer tilgang til batteriet. Se «Sette inn PCI Express-kort» på side 58 for instruksjoner. 3 Ta det gamle batteriet ut av holderen. ADVARSEL:Hvis du installerer batteriet feil, kan det oppstå eksplosjonsfare. Bruk kun samme type batteri eller et tilsvarende batteri som er anbefalt av produsenten av originalbatteriet. 4 Sett det nye batteriet i holderen med plusspolen (+) opp. Utløserspak Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre 63

64 5 Sett eventuelle PCI Express-kort du har fjernet, tilbake på plass (les på side 58). 6 Sett sidepanelet tilbake på plass, og skyv låsespaken ned for å låse det på plass. 64 Kapittel 3 Gjøre en god maskin enda bedre

65 4 Problemer og løsninger 4 Mac Hjelp hjelp

66 Av og til kan det oppstå problemer når du arbeider med Mac Pro-maskinen. Dette kapitlet inneholder noen løsninger du kan prøve. ProblemermedMacPro Hvis Mac Pro-maskinen ikke reagerer eller slår seg på, hvis du har problemer med å mate ut en plate, eller hvis statuslyset blinker, kan du prøve trinnene i denne delen. Hvis maskinen ikke reagerer eller markøren ikke flytter seg. Først forsikrer du deg om at musen og tastaturet er riktig tilkoblet ved å koble fra og deretter koble til igjen kontaktene samtidig som du sørger for at de sitter godt. Forsøk å avbryte det maskinen holder på med. Â Trykk på Kommando-tasten (x) og Q-tasten samtidig for å avslutte programmet som er i bruk. Â Trykk på Kommando-tasten (x) og punktumtasten samtidig. Hvis en dialogrute vises, klikker du på Avbryt. Â Velg Apple (apple) > Tvungen avslutning, og marker programmet du vil avslutte. Du kan også tvinge et program til å avslutte ved å holde nede Esc-, Tilvalg- (z) og Kommando-tasten (x) samtidig. Start Mac Pro-maskinen på nytt ved å velge Apple (apple) > Omstart for å forsikre deg om at problemet er løst. Du kan også starte maskinen på nytt ved å trykke på På/av-knappen ( ) i 5 eller 6 sekunder til Mac Promaskinen slår seg av. Trykk på På/av-knappen ( ) en gang til for å slå på Mac Pro-maskinen. 66 Kapittel 4 Problemer og løsninger

67 Â Hvisproblemetbareoppstårnårdubrukeretbestemtprogram, kontakter du programvareleverandøren for å finne ut om programmet er kompatibelt med maskinen din. Â Hvisproblemetoppstårofte, velger du Hjelp > Mac Hjelp og søker etter «problemer». Hvis maskinen ikke starter. Â Først kontrollerer du at strømkabelen er koblet til et strømuttak som fungerer. Støpselet på strømkabelen må være satt helt inn i maskinens strøminntak og sitte ordentlig fast. Â Hvis maskinen fortsatt ikke starter, forsøker du å nullstille PRAM (PRAM = Parameter Random Access Memory). Start maskinen mens du holder nede Kommando- (x), Tilvalg- (z), P- og R-tasten samtidig til du hører oppstartlyden for andre gang. Slipp deretter tastene. Angi maskinens harddisk som startdisk ved å gjøre følgende: 1 Velg Apple (apple) > Systemvalg. 2 Klikk på Startdisk 3 Marker harddisken Etter at PRAM er nullstilt, er det mulig at standardinnstillinger og klokkeslett på maskinen på angis på nytt. Â Hvis maskinen ikke starter etter at du har nullstilt PRAM, starter du maskinen mens du holder nede Tilvalg-tasten (z) for å velge startdisk. Â Hvis det ikke fungerer, starter du maskinen på nytt mens du holder nede Skift-tasten. Hvis du ikke får matet ut en plate. Det er mulig at en fil på platen eller disken er i bruk. Avslutt alle åpne programmer, og prøv igjen. Kapittel 4 Problemer og løsninger 67

68 Hvis det ikke fungerer, velger du Apple (apple) > Omstart og holder nede enten museknappen eller Mat ut-tasten (C) på Apple Keyboard-tastaturet. Hvis dette ikke virker: 1 Slå av maskinen, og fjern sidepanelet. Du finner instruksjoner på side Trekk bæreren for den optiske stasjonen ut av stasjonsplassen. Du finner instruksjoner på side Stikk enden på en utbrettet binders forsiktig inn i hullet på framsiden av den optiske stasjonen. 4 Skyv bindersen inn til skuffen åpnes, ta ut platen, og skyv skuffen inn for å lukke den. 5 Sett bæreren og sidepanelet tilbake på plass. Du finner instruksjoner på side 57. Hvis statuslyset blinker og maskinen ikke vil starte. Â Hvis du nylig har installert hukommelse, PCI-utvidelseskort eller andre interne komponenter, forsikrer du deg om at alt er riktig installert og kompatibelt med maskinen. Kontroller om maskinen starter hvis du fjerner komponenter du nylig har installert. Â Hvis statuslyset fortsatt blinker, teller du antall blink for å bestemme problemet: Â Ettkortblinketterfulgtavenlengrepause: Ingen gyldig hukommelse. Â Trekorteblinketterfulgtavenlengrepause: Feil med hukommelsen. Problemermedprogramvare Når et program «fryser» eller slutter å reagere, kan Mac OS X avslutte programmet uten at du trenger å starte maskinen på nytt. Når du gjør dette, kan du i de fleste tilfeller arkivere arbeid i andre åpne programmer. 68 Kapittel 4 Problemer og løsninger

69 Slik tvinger du et program til å avslutte: 1 Trykk på Kommando- (x), Tilvalg- (z) og Esc-tasten, eller velg Apple (apple) > Tvungen avslutning fra menylinjen. 2 Marker programmet du vil avslutte, i Tvungen avslutning-dialogruten som vises, og klikk på Avslutt. 3 Klikk på Avslutt. Programmet avsluttes, men de andre programmene forblir åpne. Hvis du har problemer med et program. Â Bruk Programvareoppdatering for å være sikker på at du alltid har nyeste versjon av drivere, feilrettinger og andre oppdateringer. Â Hvis du har problemer med programvare fra andre produsenter enn Apple, tar du kontakt med produsenten. Hvis du har problemer med å bruke maskinen eller Mac OS X. Â Les emnene om problemløsing i Mac Hjelp (som er tilgjengelig fra Hjelp-menyen). Â På Apples websted for support på finner du den nyeste informasjonen om problemløsing og de nyeste programvareoppdateringene. Holdeprogramvarenoppdatert Du kan koble maskinen til Internett og automatisk laste ned og installere de nyeste oppdateringene, driverne og andre forbedringer fra Apple. Kapittel 4 Problemer og løsninger 69

70 Når du er koblet til Internett, tar Programvareoppdatering kontakt med Apples Internetttjenere for å kontrollere om det finnes tilgjengelige programvareoppdateringer for maskinen din. Du kan stille inn maskinen slik at den kobler seg til Apples tjenere med jevne mellomrom og laster ned og installerer oppdatert programvare for deg. Slik kontrollerer du om det finnes oppdatert programvare: 1 Velg Apple (apple) > Programvareoppdatering. 2 Følg instruksjonene som vises på skjermen. Â Du finner mer informasjon ved å søke etter «Programvareoppdatering» i Mac Hjelp. Â Den nyeste informasjonen om Mac OS X finner du på Apples websted for Mac OS X på ProblemermedtrådløseAirPort-nettverk Hvis du har problemer med trådløs AirPort-kommunikasjon: Â Kontroller at du har stilt inn programvaren i henhold til instruksjonene som fulgte med basestasjonen. Â Kontroller at maskinen eller nettverket du forsøker å koble til, er i gang og har tilgangspunkt for trådløs tilkobling. Â Kontroller at du er innenfor rekkevidden til den andre maskinen eller nettverkets tilgangspunkt. Elektroniske enheter eller metallstrukturer i nærheten kan føre til forstyrrelser i den trådløse kommunikasjonen og redusere rekkevidden. I noen tilfeller kan du få en bedre forbindelse hvis du flytter eller snur på maskinen. Â Kontroller AirPort-signalnivået. Det kan være opptil fire streker i AirPort-symbolet i menylinjen. 70 Kapittel 4 Problemer og løsninger

71 Â Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med den trådløse enheten, eller du kan søke etter «AirPort» i Mac Hjelp. Problemermedskjermen MERKNAD:Hvis du har problemer med en Apple-skjerm og ikke noe av det du finner i denne håndboken løser problemene dine, bør du kontakte en Apple-autorisert serviceleverandør eller Apple, som vil kunne hjelpe deg. Hvis du forsøker å reparere skjermen selv og i prosessen skader skjermen, dekkes ikke dette av den begrensede garantien for skjermen. Kontakt en Apple-autorisert forhandler eller en Appleautorisert serviceleverandør hvis du vil ha mer informasjon om dette eller andre garantispørsmål. Hvis det ikke vises noe på skjermen. Â Kontroller at skjermen og maskinen er slått på. Â Kontroller at kablene er koblet til maskinen og skjermen på riktig måte. Â Hvis grafikkortet har en intern strømkabel, forsikrer du deg om at det er tilkoblet kortet og hovedkortet. Â Kontroller at maskinen ikke er i dvalemodus. Trykk på På/av-knappen eller en hvilken som helst tast for å se om maskinen vekkes fra dvalemodus. Â Kontroller at innstillingene for lysstyrke og kontrast er riktige. Bruk lysstyrketastene på Apple Keyboard-tastaturet. Enkelte skjermer har også lysstyrke- og kontrastkontroller på eller under framsiden eller på siden. Kapittel 4 Problemer og løsninger 71

72 Â Nullstill PRAM ved å starte maskinen på nytt mens du holder nede Kommando- (x), Tilvalg- (z), P- og R-tasten. Slipp opp tastene når du hører oppstartlyden for andre gang. Deretter starter du ved hjelp av programvareinstalleringsplaten som ble levert sammen med maskinen. Hvis skjermbildet er mørkt eller flimrer. Â Juster innstillingene for lysstyrke og kontrast. Bruk lysstyrketastene på Apple Keyboard-tastaturet. Enkelte skjermer har også lysstyrke- og kontrastkontroller på eller under framsiden. Det kan også være mulig å justere lysstyrke og kontrast ved hjelp av Skjermer-panelet i Systemvalg. Â Kalibrer skjermen ved å velge Apple (apple) > Systemvalg. Klikk på Skjermer, velg Farger og klikk på Kalibrer. Hvis du vil vite mer om farger og skjermen din, kan du slå opp i Mac Hjelp. Â Flimringen kan skyldes forstyrrelser fra en strømkilde i nærheten, for eksempel et lysstoffrør eller en elektrisk enhet som en radio, en mikrobølgeovn eller en annen datamaskin. Forsøk å flytte på de elektriske enhetene, eller flytt maskinen og skjermen. Hvis det ikke vises farger på skjermen, eller fargene ikke ser riktige ut. Â Kontroller at skjermen er riktig koblet til maskinen. Â Åpne Skjermer-valgpanelet i Systemvalg, og forsikre deg om at skjermen er stilt inn til å vise millioner av farger. Hvis du vil vite mer om farger og skjermen din, kan du slå opp i Mac Hjelp. Â Kalibrer skjermen slik det beskrives på side Kapittel 4 Problemer og løsninger

73 Hvis symbolene endrer plassering på skrivebordet når du endrer på skjermoppløsningen. Endring av skjermoppløsningen påvirker hvordan informasjon vises på skjermen. Det er mulig at operativsystemet plasserer symbolene på nytt når du har endret skjermoppløsning. Hvis skjermen «fryser». Â Tving programmet som har «frosset», til å avslutte. Velg Apple (apple) > Tvungen avslutning, og marker programmet. Â Hvis maskinen ikke fortsetter oppstarten etter et lite opphold, slår du av maskinen ved å holde inne På/av-knappen ( ) i 5-6 sekunder til Mac Pro-maskinen slår seg av. Trykk på På/av-knappen ( ) en gang til for å slå på Mac Pro-maskinen. Hvis lyset på framsiden av skjermen blinker. På enkelte av Apples flatskjermer kan dette lyset blinke for å varsle om at det har oppstått en feil. Â Hvisduserengjentattsekvenspåtrekortelysblink, betyr det at skjermen mottar signaler med feil videoformat. Kontroller at skjermen er kompatibel med grafikkortet, og at du har installert riktig programvare til skjermen, hvis skjermen ble levert med programvare. Â Hvisdusertokorteogettlangtlysblink, betyr det at skjermen har oppdaget et problem med skjermlyskomponenten. Ta kontakt med en Apple-autorisert forhandler eller serviceleverandør. Kapittel 4 Problemer og løsninger 73

74 ProblemermedInternett-tilkoblingen Hvis du har problemer med Internett-forbindelsen, kan du prøve trinnene i denne delen. Begynn med Nettverksdiagnostikk. Slik bruker du Nettverksdiagnostikk: 1 Velg Apple (apple) > Systemvalg. 2 Klikk på Nettverk, og klikk deretter på «Hjelp meg» nederst på siden. 3 Klikk på Diagnostikk for å åpne Nettverksdiagnostikk. 4 Følg instruksjonene som vises på skjermen. Hvis Nettverksdiagnostikk ikke kan finne og løse problemet, er det mulig at problemet ligger hos Internett-leverandøren du forsøker å koble til, en ekstern enhet du bruker i tilkoblingsprosessen, eller tjeneren du forsøker å få tilgang til. Du kan også utføre trinnene i neste del. Internett-tilkoblingviaDSL-ellerkabelmodemellerlokalnettverk Forsikre deg om at alle modemkabler er ordentlig koblet til, inkludert strømkabelen, kabelen fra modemet til datamaskinen og kabelen fra modemet til vegguttaket. Kontroller kabler og strømforsyningen til Ethernet-huber og -rutere. Slå modemet av og deretter på igjen for å nullstille modemmaskinvaren. Slå DSL- eller kabelmodemet av, og slå det på igjen etter noen minutter. Noen Internettleverandører anbefaler at du kobler modemet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av strømuttaket. Hvis modemet har en nullstillingsknapp, trykker du på den enten før du slår modemet av eller etter at du har slått det på igjen. 74 Kapittel 4 Problemer og løsninger

Mac Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner

Mac Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner Mac Pro Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner apple Apple Inc. 2007 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen kan

Detaljer

Gratulerer! Mac Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! Mac Pro er som skapt for deg. Gratulerer! Mac Pro er som skapt for deg. Mac Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macpro Finder Bla gjennom filene dine slik du blar gjennom musikk, med Cover Flow. Mac Hjelp finder Mail Håndter

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av Mac Pro med Mac OS X Lion Server

Gratulerer med kjøpet av Mac Pro med Mac OS X Lion Server Gratulerer med kjøpet av Mac Pro med Mac OS X Lion Server Innhold Kapittel 1: Klargjør, ferdig, gå 8 Arbeide med Mac OS X Lion Server 9 Klargjøre Mac Pro 16 Tilpass skrivebordet og endre innstillinger.

Detaljer

Gratulerer, du og din Mac Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din Mac Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din Mac Pro er som skapt for hverandre. Velkommen til Mac Pro. www.apple.com/no/macpro Mac Pro vist med LED Cinema Display-skjerm, Apple-tastatur med talltastatur og Magic Mouse. HELLO

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE MAC PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/3670561

Din bruksanvisning APPLE MAC PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/3670561 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Power Mac G5 Brukerhåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Power Mac G5-maskiner

Power Mac G5 Brukerhåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Power Mac G5-maskiner Power Mac G5 Brukerhåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Power Mac G5-maskiner appleapple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Velkommen til MacBook Pro. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd FaceTime HD-kamera Ha videosamtaler med de nyeste ipad-, iphone-, ipod touch-

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Gratulerer! MacBook Air er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Air er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Air er som skapt for deg. Innebygd isight-kamera Videochat med opptil tre venner hvor som helst i verden samtidig. www.apple.com/no/macbookair Mac Hjelp isight Finder Bla gjennom innholdet

Detaljer

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Velkommen til Mac mini. www.apple.com/no/macmini Lynrask Thunderbolt I/O Koble til skjermer og enheter med høy ytelse. Hjelpsenter thunderbolt

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Gratulerer! imac er som skapt for deg.

Gratulerer! imac er som skapt for deg. Gratulerer! imac er som skapt for deg. imac gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/imac Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp isight Finder Bla

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

Gratulerer! imac er som skapt for deg.

Gratulerer! imac er som skapt for deg. Gratulerer! imac er som skapt for deg. imac gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/imac Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac-hjelp isight Finder Bla

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Mac mini Brukerhåndbok. Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini

Mac mini Brukerhåndbok. Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini Mac mini Brukerhåndbok Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge lov om opphavsrett kan denne

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Gratulerer! Mac mini er som skapt for deg.

Gratulerer! Mac mini er som skapt for deg. Gratulerer! Mac mini er som skapt for deg. Mac mini gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macmini Finder Bla gjennom filene dine slik du blar gjennom musikk, med Cover Flow. Mac-hjelp finder Mail Håndter

Detaljer

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Bli kjent med MacBook Air. www.apple.com/no/macbookair Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er.

Detaljer

Gratulerer!MacBook ersomskaptfordeg.

Gratulerer!MacBook ersomskaptfordeg. Gratulerer!MacBook ersomskaptfordeg. MacBook gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbook Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp isight Finder

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

ibook G4 Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE POWER MAC G5

Din bruksanvisning APPLE POWER MAC G5 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PowerBook G4 17-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner

PowerBook G4 17-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner PowerBook G4 17-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE MAC MINI ORIGINAL http://no.yourpdfguides.com/dref/1167970

Din bruksanvisning APPLE MAC MINI ORIGINAL http://no.yourpdfguides.com/dref/1167970 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE MAC PRO

Din bruksanvisning APPLE MAC PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Gratulerer! imac er som skapt for akkurat deg.

Gratulerer! imac er som skapt for akkurat deg. Gratulerer! imac er som skapt for akkurat deg. Innebygd isight-kamera Videochat med opptil tre venner hvor som helst i verden samtidig. www.apple.com/no/imac Mac Hjelp isight Music Front Row og Apple Remote

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Air er som skapt for hverandre. Velkommen til MacBook Air. www.apple.com/no/macbookair Innebygd FaceTimekamera Ha videosamtaler med de nyeste ipad-, iphone-, ipod toucheller

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Klargjøringshåndbok. PowerBook G4 17-tommersmodell. Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskinen

Klargjøringshåndbok. PowerBook G4 17-tommersmodell. Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskinen Klargjøringshåndbok PowerBook G4 17-tommersmodell Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskinen K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

MacBook Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook Pro-maskinen

MacBook Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook Pro-maskinen MacBook Pro Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook Pro-maskinen K Apple Computer, Inc. 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

imac Brukerhåndbok Informasjonomklargjøring, brukogproblemløsingfor imac-maskiner

imac Brukerhåndbok Informasjonomklargjøring, brukogproblemløsingfor imac-maskiner imac Brukerhåndbok Informasjonomklargjøring, brukogproblemløsingfor imac-maskiner KAppleInc. 2006AppleInc.Allerettigheterforbeholdes. Ihenholdtilopphavsrettlovgivningenkandenne brukerveiledningenikkekopieres,heltellerdelvis,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service

Håndbok for oppgradering og service Håndbok for oppgradering og service De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620.

Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Oppgave lab Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Søk etter denne maskinen på nettet. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T700

Din bruksanvisning HP PAVILION T700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T700 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136

Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 8129, 8132, 8133, 8134, 8135 og 8136 Resirkulering av maskinvare Elektronisk

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Dell XPS 14 Brukerhåndbok

Dell XPS 14 Brukerhåndbok Dell XPS 14 Brukerhåndbok Datamaskinmodell: XPS L421X Forskriftssmodell: P30G Forskriftstype: P30G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du

Detaljer

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra Laboppgave Del 1 Setup - BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til å kontrollere at maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE MACBOOK PRO 17-INCH http://no.yourpdfguides.com/dref/1168099

Din bruksanvisning APPLE MACBOOK PRO 17-INCH http://no.yourpdfguides.com/dref/1168099 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Contents. Utforming... 2 Start enheten... 2 En enhet som snakker... 2 Hjelp i VoiceOver... 4

Contents. Utforming... 2 Start enheten... 2 En enhet som snakker... 2 Hjelp i VoiceOver... 4 Contents Utforming... 2 Start enheten... 2 En enhet som snakker... 2 Hjelp i VoiceOver... 4 Dette kapitlet er ment som hjelp for deg som har anskaffet en ios-enhet og vil ta den i bruk. Kapitlet vil også

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Oppgradering og service

Oppgradering og service Oppgradering og service De eneste garantiene for Hewlett Packard-produkter og -tjenester er angitt i de uttrykte garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 407947-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold 1 Legge til eller bytte minnemoduler Legge til eller skifte

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050

Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Brukerhåndbok for Dell Inspiron M4040/14-N4050 Forskriftsmodell: P22G Forskriftstype: P22G001; P22G002 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK! MERK angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE MAC PRO

Din bruksanvisning APPLE MAC PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PowerBook G4 12-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner

PowerBook G4 12-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner PowerBook G4 12-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Les før du installerer Mac OS X

Les før du installerer Mac OS X Les før du installerer Mac OS X Dette dokuentet inneholder viktig inforasjon so du bør lese før du installerer Mac OS X. Det inneholder inforasjon o hvilke askiner so støttes, systekrav og o installering

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Hei. Hurtigstartguide

Hei. Hurtigstartguide Hei. Hurtigstartguide Velkommen til din nye Mac mini. Bli med på en omvisning. Denne guiden viser deg hva som er på Macmaskinen, hjelper deg med å konfigurere den og hjelper deg i gang med programmene

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring 1 Innhold 3 Boot Camp 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Hvis du allerede har brukt en betaversjon av Boot Camp 5 Oppgradere Windows XP til Windows Vista 5 Installeringsoversikt

Detaljer

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Wireless Keyboard & Mouse. Ta kontakt med et av de

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer