Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner"

Transkript

1 apple Klargjøringsveiledning for Power Mac G4 Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner

2 K Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge lov om opphavsrett kan denne brukerveiledningen ikke kopieres, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Apple. Apple-logoen er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Bruk av «tastaturlogoen» (Tilvalg-A) i kommersiell sammenheng uten skriftlig tillatelse fra Apple, kan utgjøre en overtredelse av lov om opphavsrett. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne håndboken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil. Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA , USA Apple, Apple-logoen, AppleShare, AppleTalk, FireWire, FireWire-logoen, Mac, Macintosh, Mac-logoen, PlainTalk, Power Macintosh og QuickTime er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. AirPort, The Apple Store, Finder, imovie, itools, Power Mac og Sherlock er varemerker for Apple Computer, Inc. PowerPC og PowerPC-logoen er varemerker for International Business Machines Corporation, brukt under lisens derfra. Framstilt under lisens fra Dolby Laboratories. «Dolby» og dobbel-d symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne håndboken, er varemerker for sine respektive eiere. Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes ytelse eller anvendelsesområde.

3 Innhold 1 Klargjøre maskinen 5 Plassering av maskinen og skjermen 5 Koble maskinen til strømnettet 6 Problemer? 11 Hva nå? 12 2 Bli kjent med maskinen 13 Oversikt over maskinen 14 Utganger og kontakter Øk maskinens yteevne 16 Innsiden av Power Mac-maskinen Maskinens interne utvidelsesmuligheter 18 QuickTime Lyd og bilde på Internett 20 Sherlock 2 Din privatdetektiv på Internett 22 imovie 2 Lag og rediger digitale filmer 24 itools Gratis Internett-tjenester for Macintosh-brukere 26 Programvareoppdatering Sørger for at maskinen alltid er oppdatert 28 Flerbruker Én maskin for mange brukere 30 Apple.com En innfallsport til World Wide Web 32 Mac Hjelp Svarene på alle dine Macintosh-spørsmål 34 3 Bruke maskinen 35 Bruke Apple Pro Keyboard og Apple Pro Mouse 36 Bruke USB-enheter 38 Bruke FireWire-enheter 40 Bruke DVD-stasjonen 42 Bruke modemet 44 Tilkobling til et Ethernet-nettverk 45 3

4 Bruke det trådløse AirPort-nettverket 47 Sette maskinen i dvale for å spare strøm 48 Bruke SCSI-enheter sammen med maskinen 49 Overføre informasjon mellom to Apple-maskiner 50 Bruke maskinen som en tjener uten tilkoblet monitor 50 4 Installere og bytte ut komponenter i maskinen 53 Åpne maskinen 54 Installere hukommelse 56 Installere interne lagringsenheter 58 Installere et PCI-utvidelseskort eller skifte ut AGP-kortet 68 Installere et AirPort-kort 72 Bytte batteri 73 5 Problemløsing 75 Tillegg A Spesifikasjoner 79 Tillegg B Helse, sikkerhet og vedlikehold 85 Viktig sikkerhetsinformasjon 85 Generelt vedlikehold 87 Viktig ergonomisk og helserelatert informasjon 88 Radio- og TV-forstyrrelser 91 4 Innhold

5 K A P I T T E L 1 1 Klargjøre maskinen Gratulerer med kjøpet av din nye Power Mac G4. Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du tar i bruk maskinen og skjermen. Plassering av maskinen og skjermen Du løfter maskinen ved å ta tak i håndtakene. Hvis monitoren er tung, må du passe på å bruke riktig løfteteknikk når du setter den på plass. Plasser maskin og skjerm slik at m de står på en solid, plan overflate m strømkabelen ikke trykkes mot veggen eller andre objekter m luftstrømmen til viften bak på maskinen eller skjermen ikke hindres m CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen kan åpnes uten hindringer VIKTIG Den eneste måten du kan stanse strømtilførselen til maskin og skjerm totalt på, er ved å ta strømkablene ut av strømkildene. Kontroller at den ene enden av strømkabelen til maskin og skjerm alltid er lett å få tak i, slik at du raskt kan koble fra strømtilførselen hvis det er nødvendig. 5

6 Koble maskinen til strømnettet 1 Kontroller at spenningsbryteren på maskinens bakside er korrekt innstilt før du kobler maskinen til strømnettet. Hvis spenningsbryteren ikke er riktig innstilt, kan maskinen bli skadet. Hvis du må endre innstillingen, kan du bruke en liten skrutrekker til å skyve bryteren til riktig posisjon. Still bryteren til «115» for vekselstrøm mellom V. Still bryteren til «230» for vekselstrøm mellom V. 6 Kapittel 1

7 Land Bermuda, Canada, Filippinene, Jamaica, Japan, Mexico, Puerto Rico, Saudi-Arabia, Taiwan, USA, Venezuela Innstilling 115 Bahrain, Brasil, Frankrike, Indonesia, Italia, Libanon, Peru, Spania eller 230 Argentina, Australia, Belgia, Bosnia og Hercegovina, Chile, Danmark, De forenede arabiske emirater, Egypt, Finland, Grønland, Hellas, India, Iran, Irland, Island, Israel, Jemen, Jordan, Kina (Folkerepublikken og Hongkong), Kroatia, Kuwait, Liechtenstein, Luxembourg, Makedonia, Malta, Nederland, Nepal, New Zealand, Nord-Irland, Norge, Oman, Pakistan, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Russland og Samveldet av uavhengige stater (SUS), Serbia og Montenegro, Singapore, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike Disse landene bruker flere voltinnstillinger. Spør en forhandler om hvilken innstilling du bør bruke. ADVARSEL Når du endrer spenningsbryteren for maskinen, endres samtidig spenningen for monitoren. Kontroller at monitoren kan benytte dette spenningsnivået før du kobler den til maskinens strømuttak. Bruk riktig adapter eller spenningskonverterer, hvis det er nødvendig å bruke en slik. (Monitorer som kobles til Apple Display-kontakten på maskinens AGP-grafikkort, vil automatisk benytte riktig spenning og trenger ikke adaptere.) Klargjøre maskinen 7

8 2 Fest strømkabelen ordentlig i strøminntaket som er merket med symbolet på baksiden av maskinen, og sett den andre enden av kabelen i et jordet vegguttak eller en flerkontakt. Strøminntak Støpsel på strømkabel 8 Kapittel 1

9 3 Koble monitorkablene slik det fremgår av illustrasjonen: VIKTIG Avhengig av hva slags monitor du har, kan det være en eller flere kabler som skal kobles. Du finner flere opplysninger i håndboken som fulgte med monitoren. USB-utganger Strømuttak for monitor ADC-monitorutgang VGA-monitorutgang Monitorkabel Hvis monitorkabelen har en DB-15-kontakt, kan du kjøpe en Mac-til-VGA-adapter fra en autorisert Apple-forhandler og koble monitoren til VGA-utgangen på maskinen. Klargjøre maskinen 9

10 4 Om nødvendig kobler du maskinen til et Ethernet-nettverk og kobler modemutgangen til en telefonlinje. Ethernetutgang Modemutgang 5 Koble tastaturkabelen til en av USB-utgangene ( ) på maskinen eller på monitoren, og sett musekabelen inn i USB-utgangen på tastaturet. USB-kontakter på tastaturet(2) Tastatur Mus Deler av maskinen kan være dekket av en klar plastfilm som brukes som beskyttelse under frakt. Denne kan fjernes. 10 Kapittel 1

11 Hvis du vil, kan du heve tastaturet ved å løfte det opp og slå ut foten. 6 Slå på maskinen ved å trykke på monitorens På/av-knapp eller på På/av-knappen ( ) på forsiden av maskinen. Problemer? Hvis du ikke ser noe på skjermen, eller du tror at maskinen ikke har startet slik den skal, kan du gå gjennom disse punktene: m Er maskinen koblet til et strømuttak (veggkontakt eller flerkontakt)? Hvis den er koblet til en flerkontakt, er flerkontakten slått på? m Er tastatur- og monitorkablene riktig tilkoblet? m Lyser På/av-knappen på forsiden av maskinen og monitoren? Hvis ikke, får ikke maskinen eller monitoren strøm. m Er lysstyrke- og kontrastkontrollene på monitoren riktig justert? Hvis monitoren har lysstyrke- og kontrastkontroller, kan du forsøke å justere dem. m Forsøk å slå på maskinen på nytt. Trykk inn maskinens På/av-knapp i omtrent 5 sekunder til maskinen slås av. Trykk en gang til på knappen for å slå maskinen på. m Hvis du ser et blinkende spørsmålstegn på skjermen eller hører en serie «pipe»-lyder når du slår på maskinen, bør du lese kapittel 5, «Problemløsing», på side 75. Klargjøre maskinen 11

12 Slå av maskinen Slik slår du av monitoren og maskinen: m Velg Slå av fra Spesielt-menyen. VIKTIG Du må ikke slå av maskinen ved å trekke ut kontakten eller bruke bryteren på en flerkontakt til å bryte strømforsyningen (med mindre du ikke kan slå av maskinen på annen måte). Filene på maskinen og systemprogramvaren kan bli skadet eller ødelagt hvis maskinen ikke slås av på riktig måte. Justere monitoren Bruk kontrollpanelet Monitorer når du skal endre innstillingene for monitoren. Du finner mer informasjon om hvordan du løser problemer med skjermen under «Problemer med skjermen» på side 77. Du finner mer informasjon om vedlikehold av skjermen under «Vedlikehold av skjermen» på side 88. Ytterligere opplysninger om hvordan du bruker skjermen, finner du i Mac Hjelp. Hvis du vil registrere en ny Apple-skjerm hos Apple, går du til Apples websted på: Hva nå? m Du får en oversikt over maskinens funksjoner i kapittel 2, «Bli kjent med maskinen», på side 13. m Du finner flere opplysninger om hvordan du bruker modemet, kobler maskinen i et nettverk eller bruker andre funksjoner i maskinen i kapittel 3, «Bruke maskinen», på side 35. m Hvis du trenger informasjon om hvordan du installerer flere stasjoner/disker, hukommelse eller PCI-kort, eller hvordan du bytter batteriet i maskinen, kan du lese kapittel 4, «Installere og bytte ut komponenter i maskinen», på side Kapittel 1

13 K A P I T T E L 2 2 Bli kjent med maskinen Hvis du er utålmodig og gjerne vil begynne å bruke maskinen med en gang, er dette kapitlet skrevet for deg. Her finner du en oversikt over de viktigste funksjonene for maskin- og programvare. Vil du lage dine egne mesterverk på video? Gjør deg kjent med imovie og finn ut hvordan du kan redigere en videofilm på maskinen. Lær hvordan QuickTime kan brukes for å formidle filmsekvenser over World Wide Web. Utnytt fordelene med Internett for å finne opplysninger, oppdatere programvare, handle, lete på nettet bare for moro skyld eller for å få tak i den hjelpen du trenger. Her finner du et bredt utvalg av maskinens funksjoner lettfattelig presentert og forklart. Prøv ut maskinen, og se hva din nye Power Mac G4 er god for. Hvis du vil finne informasjon om en bestemt funksjon, kan du slå opp i kapittel 3, «Bruke maskinen», på side 35, og i forklaringene i Mac Hjelp (se side 34). Merk: Illustrasjoner som viser de nyeste programvarefunksjonene, kan se noe annerledes ut på din skjerm. 13

14 Oversikt over maskinen C DVD-ROM- eller DVD-RAM- stasjon Åpne/lukke- knapp for DVD-ROM- eller DVD-RAM- stasjon Zip-stasjon (ekstrautstyr) Høyttaler På/av-knapp/ På/av-indikator Programmerer- knapp P Nullstillknapp 14 Kapittel 2

15 C DVD-ROM- eller DVD-RAM-stasjon Bruk DVD-plater for å vise DVD-filmer, installere programvare og få tilgang til informasjon. I DVD-ROM-stasjonen kan du spille av CD-ROM- og DVD-ROM-plater, DVD-videoplater og Photo CD-plater. DVD-ROM-stasjonen kan også spille av vanlige lyd-cd-plater. I en DVD- RAM-stasjon kan du spille de samme platene som i DVD-ROM-stasjonen, men i tillegg kan du også skrive til DVD-RAM-plater. Åpne/lukk-knapp for DVD-ROM- eller DVD-RAM-stasjonen Åpner stasjonsskuffen. Zip-stasjon (ekstrautstyr) Lagre og sikkerhetskopier informasjon på uttakbare Zip-disker. Hvis det ikke er en Zipstasjon installert i maskinen, kan du kjøpe en og installere den selv, eller du kan få en Apple-autorisert forhandler til å installere den for deg. På/av-knapp/På/av-indikator Trykk på denne knappen for å slå på maskinen eller vekke den fra dvalemodus. Når maskinen er på, går den i dvalemodus hvis du trykker på På/av-knappen. Et hvitt lys viser at maskinen er slått på. Et blinkende lys viser at maskinen er i dvale. P På enkelte Apple-skjermer kan du trykke på monitorens på-knapp for å slå maskinen av eller på, eller for å sette den i dvalemodus. Nullstillknapp Denne knappen tvinger maskinen til å starte på nytt. Knappen skal kun brukes hvis du ikke får maskinen til å starte på nytt ved hjelp av de anbefalte metodene, for eksempel ved å velge Omstart fra Spesielt-menyen. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker nullstillknappen, slår du opp i kapittel 5, «Problemløsing», på side 75. Programmererknapp Denne knappen avbryter den normale operasjonen for maskinens programvare. Denne knappen brukes sjelden eller aldri, kun når firmware-oppdateringer foretas. Veiledning for bruk av denne knappen finner du i dokumentasjonen som følger med firmwareoppdateringen. Bli kjent med maskinen 15

16 Utganger og kontakter Øk maskinens yteevne FireWire-utganger (2) Låsbar dekselklemme G Ethernet-utgang Strømkontakt USB-utganger (2) Strømkontakt for monitor Lydinngang - Lydutgang W Utgang for internt modem (ekstrautstyr) VGA-monitorutgang (Plass 1: AGP) ADC-monitorutgang F Feste for sikkerhetslås Deksel for utvidelsesplasser (Plassene 2 4: PCI) 16 Kapittel 2

17 G FireWire-utganger Du kan koblemacintosh-maskinen til FireWire-periferenheter, for eksempel videokameraer, harddisker eller annet. Opptil 63 enheter kan tilkobles, og FireWire er utstyrt med høyhastighets dataoverføringsmuligheter mellom alle. 10/100/1000 tvunnet trådpar Ethernet-utgang Du kan koble Macintosh-maskinen til et høyhastighets Ethernet-nettverk. Dermed får du tilgang til nettverksressurser som skrivere og tjenere, og kan dele informasjon med andre maskiner i nettverket. USB-utganger Du kan koble Macintosh-maskinen til USB-enheter som tastatur, mus-enheter, skrivere, skannere, høyttalere, USB-huber og annet. Det kan hende at monitoren har USB-utganger hvor du kan koble til USB-enheter. Lydinngang Du kan koble Macintosh-maskinen til en Apple PlainTalk-mikrofon eller annet lydutstyr slik at du kan ta opp lyd og musikk. - Lydutgang Du kan koble Macintosh-maskinen til hodetelefoner, frittstående høyttalere eller annet lydutstyr. F W Låsbar dekselklemme og feste for sikkerhetslås Du kan feste en sikkerhetslås på maskinen og bakpanelet for å sikre de interne komponentene mot tyveri. Maskinen har et innebygd feste for sikkerhetslås, og i tillegg er det mulig å låse maskinens deksel slik at det ikke kan åpnes. Hvis du vil kjøpe en sikkerhetslås eller annet sikkerhetsutstyr, kan du ta kontakt med en dataforhandler. Utgang for internt modem Koble en telefonledning til det interne modemet. Strømkontakt for monitor Dette er et lett tilgjengelig sted å koble til monitorens strømkabel i stedet for å koble monitoren til et vegguttak. Strømkontakt Tilkobling for maskinens strømkabel. Monitorutganger Koble Macintosh-maskinen til monitorer som benytter ADC-kontakten (ADC= Apple Display Connector) eller til standard monitorer med en videografikk ( VGA)-kontakt. Deksel for utvidelsesplasser (3) Denne maskinen støtter opptil tre PCI-kort (PCI = peripheral component interconnect). De tildekkede plassene, merket 2, 3 og 4, gir flere utvidelsesmuligheter. I noen konfigurasjoner er et Ultra160 lavspenning differensial (LVD)SCSI-kort installert i en av disse plassene. Bli kjent med maskinen 17

18 Innsiden av Power Mac-maskinen Maskinens interne utvidelsesmuligheter Stasjonsplass 3 Plassene 2-4: 33 MHz PCI-plasser (3) Batteri Stasjonsplass 2 Plass 1: AGP-plass (grafikkort er installert) Stasjonsplass 1 AirPort-kortplass SDRAM-plasser (4) 18 Kapittel 2

19 SDRAM-kontakter Du kan installere ekstra hukommelse i maskinen ved å sette inn opptil 4 DRAM DIMMer i hukommelsesplassene. Du kan utvide maskinens hukommelse til maksimalt 1536 MB. AirPort-kortkontakt Her kan du sette inn et AirPort-kort slik at maskinen kan kommunisere i et trådløst nettverk. Utvidelsesplasser for PCI-kort Du kan utvide maskinens funksjonalitet ved å installere PCI-kort i disse plassene. Du kan for eksempel installere et SCSI PCI-kort og koble til og bruke SCSI-enheter, for eksempel skannere, harddisker og Zip-stasjoner. AGP-grafikkortplass Her kan du koble til et AGP-grafikkort som gjør at monitoren viser bedre og raskere oppdaterte bilder. Du kan koble til en monitor som har en standard ADC-kontakt, eller en standard VGA-kontakt. Hvis du skal koble to monitorer til maskinen, må du installere et ekstra PCI-grafikkort som støtte for den ekstra monitoren. Batteri Maskinen bruker et batteri som sjelden skal erstattes. Hvis maskinen har vanskeligheter med å starte eller systemets dato og klokkeslett stadig er feil, kan det hende du må erstatte batteriet. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Bytte batteri» på side 73. Harddiskstasjonsbærere Du kan installere ekstra harddiskstasjoner i disse bærerne inne i maskinen. Hvis du har en ATA-harddiskstasjon, kan du installere opptil to stasjoner i en enkelt U-formet bærer. Hvis maskinen din har en eller flere SCSI-harddiskstasjoner, kan du installere opptil tre SCSIstasjoner i stasjonsbærerne. Utvidelsesplass for Zip-stasjon Du kan installere en Zip-stasjon i denne plassen. Den kan du kjøpe fra en Apple-autorisert forhandler. Bli kjent med maskinen 19

20 QuickTime Lyd og bilde på Internett Justering av lydstyrke Startknapp Favoritterskuffen Her får du enkel tilgang til de QuickTime-TV-kanalene du liker best. Bruk fanen når du skal åpne og lukke skuffen. 20 Kapittel 2

21 Hva du kan gjøre I tillegg til å vise videoer og spille musikkfiler på maskinen kan du ved hjelp av QuickTime se direkteoverførte og opptaksbaserte sendinger kringkastet over Internett. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Åpne QuickTime Player. 3 Åpne favoritterskuffen. 4 Velg en kanal. Tips og råd Legge til flere QuickTime TV-kanaler Gå til og klikk på QuickTime TV link. Her finner du alle tilgjengelige QuickTime-kanaler. Du kan se på en QuickTime TV-kanal og med et klikk legge den inn i favoritterskuffen i QuickTime Player. Oppgradere til QuickTime Pro for å kunne gjøre følgende: m Avspille videofilmer i full skjermstørrelse og endre størrelse på filmer. m Opprette streaming-filmer. m Arbeide med flere enn 30 formater for lyd, video og bilde, inkludert Flash. m Opprette, åpne, redigere og arkivere filmer og lydspor like lett som du kopierer og limer inn tekst. Lære mer Internett-video er bare en av funksjonene du kan bruke QuickTime til. Hvis du vil vite mer, kan du begynne med QuickTime Hjelp. Når du skal laste ned flere kanaler, se de nyeste filmklippene og finne informasjon om hvordan du oppretter din egen Internett streamingtjener, kan du besøke Apples websted for QuickTime på: Bli kjent med maskinen 21

22 Sherlock 2 Din privatdetektiv på Internett Sherlock-kanaler Søk på Internett for å finne personer, nettbutikker, nyheter, informasjon om Apple og mye annet. Søk-knapp Når du har skrevet inn hva du leter etter, klikker du her for å starte søket. Søkesteder Søkemotorer som Sherlock benytter for å søke på Internett. 22 Kapittel 2

23 Hva du kan gjøre Sherlock 2 er en detektiv som både kan lete for deg og være din personlige handleassistent på Internett. På en enkel måte får du hjelp til å finne personer, nyheter og nesten hva det skal være. Du kan handle bøker og musikk, lete etter auksjonssteder, sammenligne priser og til og med kontrollere om produkter er tilgjengelige. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Velg «Søk på Internett» fra Arkiv-menyen, eller dobbeltklikk på symbolet for Sherlock på skrivebordet. 3 Velg en Sherlock-kanal. 4 Skriv inn det du leter etter, og klikk på Søk-knappen. Tips og råd Opprett din egen tilpassete søkekanal i Sherlock 1 Velg Ny kanal fra Kanaler-menyen. 2 Oppgi navn, og velg kanaltype og symbol. 3 Last ned Sherlock pluginmoduler og flytt dem til listen over søkesteder. Eller trykk ned Tilvalg-tasten og flytt over pluginmoduler fra andre søkelister til symbolet for den nye kanalen din. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke Sherlock, åpner du Mac Hjelp og søker etter «Sherlock». Hvis du vil laste ned flere søkepluginmoduler, og finne ut hvordan du kan opprette din egen Sherlock-pluginmodul, kan du gå til webstedet for Sherlock på: Bli kjent med maskinen 23

24 imovie 2 Lag og rediger digitale filmer imovie-monitor Forhåndsvis filmen din eller se en videofilm direkte fra et tilkoblet DVkamera. Modusbryter Bruk denne når du veksler mellom å redigere og importere videofilmen. Filmklippvisning Tidslinje Filmklippvisningen og tidslinjen er nyttige hjelpemidler når du redigerer filmen. Avspillingskontroller Navigeringslinje Her kan du markere deler av videoen. Hylle Når klippene skal integreres i filmen etter at de importert, flytter du dem fra hyllen til Filmklippvisning. Bruk disse når du skal vise filmen i imoviemonitorvinduet. Redigeringsknapper Klikk på disse når du skal åpne paneler for å justere og markere lyd, videoeffekter, titler (tekst) og overganger. Klikk på knappen Klipp når du skal se hyllen. Videospor Her kan du arbeide med lyd som ligger i videoklipp. Lydspor Her kan du arbeide med lydopptak, musikk og lydeffekter. Spillehode Angir plasseringen av det enkelte bildet som vises i imovie-monitor. Flytt på spillehodet for å se hvor de enkelte bidene opptrer i filmen. 24 Kapittel 2

25 Hva du kan gjøre imovie er et brukervennlig program for redigering av digitale videoer. Ved hjelp av imovie og et digitalt video kamera, kan du lage og redigere dine egne filmer. Importer video fra kameraet, rediger filmklippene, legg til overganger, titler, lydeffekter og musikk. Deretter kan du kopiere filmen tilbake til et videokamera eller lage en QuickTime-film. Slik begynner du 1 Spill inn videoen, koble kameraet til maskinens FireWire-utgang og åpne imovie. 2 Klikk på Import-knappen når du skal importere filmklipp til hyllen, og legg dem inn i filmen din ved å flytte dem til filmklippvisning. 3 Sett sammen og rediger filmen i filmklippvisning og navigeringslinjen. 4 Legg til overganger, titler, lyd og musikk. 5 Når du er ferdig, velger du Eksport fra Arkiv-menyen. Tips og råd Del imovie med venner og familie Eksporter filmen som en QuickTime Web-film og kopier den deretter til idisken, eller bruk HomePage for å lage din egen imovie-kino slik at andre kan se filmen din på Internett. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker imovie, kan du slå opp i imovie Tutorial eller imovie Hjelp. De siste nyhetene om imovie, inkludert oppgraderinger av imovie, ekstra pluginmoduler, samt en liste over kompatible DV-kameraer finner du på webstedet for imovie på: Bli kjent med maskinen 25

26 itools Gratis Internett-tjenester for Macintosh-brukere Mac.com Du kan få din egen Mac.come-postadresse. Det er enkelt og gratis, og fungerer med de mest populære e-postprogrammene. KidSafe KidSafe sørger for at Internett blir tryggere for barna dine. Ved hjelp av KidSafe kan du styre at de får tilgang til flere enn godkjente opplæringssteder på nettet, men heller ikke til noe annet. idisk Ved å ta i bruk din egen 20 MB lagringsplass på Apples Internett-tjener blir idisk en lettvint måte å dele filer via Internett på. Fotografier og filmer som ligger på din idisk, kan enkelt sendes til andre eller importeres til din egen HomePage Følg tre enkle trinn og bygg din egen hjemmeside. Legg ut en melding om en nyfødt arving, et sammendrag av det du er opptatt av, et fotoalbum eller opprett din egen imovie-kino. Apple legger siden din på Internett-tjeneren sin, og dermed er den tilgjengelig for hele verden. Merk: itools-tjenester er kun tlgjengelig på engelsk. 26 Kapittel 2

27 Hva du kan gjøre itools er nye Internett-tjenester utviklet av Apple og kun tilgjengelige for Macintosh-brukere. Ved hjelp av itools kan du sende e-post til vennene dine, sørge for at Internett blir tryggere for barna dine, og dele fotografier og filmer med resten av verden. Du kan til og med opprette dine egne hjemmesider. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Gå til 3 Klikk på itools-fanen, og følg deretter veiledningen. Tips og råd Last bildene dine opp på idisken din slik at du kan lage spesialtilpassete icards Du kan sende icards med dine egne bilder. Arkiver bildene i GIF- eller JPEG-filformat og kopier dem til Pictures-mappen på idisken din. Bildet vil vises som et valg når du skal opprette et icard. Start med en HomePage-mal, og lag din egen hjemmeside på noen minutter HomePage inneholder ferdige hjemmesidemaler som du kan endre og tilpasse med egen tekst og egne bilder. Lærere kan for eksempel bruke den spesiallagde malen for lærere når de skal formidle klassenyheter, hjemmeoppgaver og annen informasjon til de foresatte. Du kan også bruke fotoalbumet på HomePage og imovie-maler hvis du vil dele filmer og bilder på en enkel måte med venner og familie. Opprett et alias til idisken slik at du har lett tilgang til den I stedet for at du manuelt kobler maskinen til nettet og åpner idisken din, kan du markere idisk-symbolet og velge Lag alias fra Arkiv-menyen. Når du vil ha tilgang til idisken, dobbeltklikker du på aliaset og skriver inn passordet. Bruk KidSafe sammen med kontrollpanelet Flerbruker Bruk kontrollpanelet Flerbruker når du skal klargjøre maskinen slik at hele familien skal bruke den. Nå kan du legge inn KidSafe på barnas kontoer. Bli kjent med maskinen 27

28 Programvareoppdatering Sørger for at maskinen alltid er oppdatert Oppdater nå Kontroller Apples Internetttjenere for å se om det finnes programvareoppdateringer. Kontrollpanelet Programvareoppdatering viser alle tilgjengelige oppdateringer som sørger for at maskinen fungerer best mulig. Tidsplan Angi ukedag og klokkeslett for når Programvareoppdatering automatisk skal kontrollere om det finnes oppdateringer. 28 Kapittel 2

29 Hva du kan gjøre Programvareoppdatering benytter Internett for å laste ned (og til og med installere) de nyeste oppdateringene, ressursene og andre forbedringer fra Apple automatisk. Du kan til og med innstille maskinen slik at den kontrollerer Apples tjener med jevne mellomrom og laster ned og installerer oppdatert programvare for deg. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Velg Kontrollpanel fra Apple-menyen, og velg deretter Programvareoppdatering fra undermenyen. 3 Klikk på Oppdater nå-knappen. 4 Marker hvilken programvare du vil oppdatere, og klikk på Installer. Tips og råd Innstill tidsplanen for Programvareoppdatering Hvis maskinen din alltid er koblet til Internett, kan du angi at maskinen skal kontrollere om det finnes programvareoppdateringer på et fast klokkeslett på en bestemt ukedag. Hvis du må koble maskinen manuelt til nettet ved å ringe opp, kan du la Programvareoppdatering kontrollere om det finnes oppdateringer neste gang du kobler maskinen til Internett. Installer ny programvare automatisk Du kan innstille maskinen slik at den kontrollerer og installerer den nyeste programvaren en gang i uken. Still inn tidspunktet for når maskinen skal kontrollere om det finnes programvareoppdateringer, og fjern haken i ruten «Spør meg før nedlasting av programvare». Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Programvareoppdatering, kan du søke etter «Programvareoppdatering» i Mac Hjelp. Den nyeste informasjonen om Mac OS finner du på Apples websted for Mac OS på Bli kjent med maskinen 29

30 Flerbruker Én maskin for mange brukere Brukerkontoer Bestem hvordan maskinen skal se ut for brukeren. Hvis du vil begrense brukerens tilgang til bestemte programmer, velger du Begrenset eller Paneler. 30 Kapittel 2

31 Hva du kan gjøre Ved hjelp av Flerbruker-funksjonen kan du la opptil 40 ulike brukere dele en enkelt Macintosh-maskin med egne, tilpassete innstillinger og egne lagringsplasser. Du kan for eksempel la brukerne benytte egne skrivebordsbilder, sortere innholdet som de ønsker, ha egne bokmerker for webstedene sine og mange andre ting som gjør at maskinen blir tilpasset de individuelle behovene for hver enkelt bruker. Du kan også angi hvilken grad av tilgang, og mulighet til å endre innstillinger, som brukerne skal ha. Slik begynner du 1 Velg Kontrollpanel fra Apple-menyen, og velg deretter Flerbruker fra undermenyen. 2 Slå på Flerbrukerkontoer. 3 Klikk på knappen Valg når du skal innstille de generelle brukervalgene, for eksempel en åpningshilsen eller andre valg. 4 Klikk på knappen Ny bruker. 5 Rediger brukeropplysningene, tilgangsnivåene og programmene. 6 Lukk kontrollpanelet Flerbruker. Hver gang maskinen slås på, vises påloggingsvinduet. Hvis du skal gå tilbake til påloggingsvinduet etter at en annen bruker har logget seg inn, velger du Logg av fra Spesieltmenyen. Tips og råd Lag et taleverifisert passord Du kan lage et opptak av din egen stemme hvor du sier for eksempel «Min stemme er mitt passord». Maskinen vil lagre opptaket og bruke det som referanse. Når du på et senere tidspunkt vil logge inn ved hjelp av taleverifisering, sammenligner maskinen det du sier i forhold til opptaket for å kontrollere at du er den du gir deg ut for. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Flerbruker-kontrollpanelet, inkludert hvordan du lager et taleverifisert passord, kan du søke etter Flerbruker i Mac Hjelp. Den nyeste informasjonen om Mac OS finner du på Apples websted for Mac OS på Bli kjent med maskinen 31

32 Apple.com En innfallsport til World Wide Web ireview Her finner du anmeldelser og anbefalinger av en rekke nettsteder som dekker alt fra nyheter til reiseliv, musikk og sport. (På engelsk) icards Bruk Internett når du skal sende hilsner til familie og venner. (På engelsk) Macintosh Products Guide Hvis du leter etter maskineller programvare til Macintosh-maskinen din, kan du gå til dette webstedet eller se etter Mac-symbolet. (På engelsk) 32 Kapittel 2

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge

Detaljer

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner

MacBook Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner MacBook Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for MacBook-maskiner K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. Gratulerer! MacBook Pro er som skapt for deg. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor du er. Mac Hjelp

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

HP Scanjet 3770 digital flatskanner

HP Scanjet 3770 digital flatskanner HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok HP Scanjet 3770 digital flatskanner Brukerhåndbok Opphavsrett og lisens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpassing

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Brukerhåndbok V1.0 Les sikkerhetsmerknadene og viktige tips i de medfølgende bruksanvisningene før du bruker datamaskinen. Merknader Før du bruker produktet, må du først

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok

Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Dell Vostro 1700 Brukerhåndbok Modell PP22X www.dell.com support.dell.com Merknader og advarsler MERK: En MERKNAD inneholder viktig informasjon som gjør at du kan bruke datamaskinen mer effektivt. MERKNAD:

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Brukerhåndbok Copyright 2012-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Brukerhåndbok. HP bærbar PC

Brukerhåndbok. HP bærbar PC Brukerhåndbok HP bærbar PC Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. AMD er et varemerke for Advanced

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918

Din bruksanvisning HP PAVILION DV7-4141SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4157918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1002SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1002SA i bruksanvisningen

Detaljer

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken.

Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Velkommen. Du ser på Apple TV. Her finner du informasjonen du trenger for å komme deg fra klargjøring til sofakroken. Innhold Kapittel 1: Koble til. 7 I esken 8 Oversikt over Apple TV 10 Hva du trenger

Detaljer