Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klargjøringsveiledning for Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner"

Transkript

1 apple Klargjøringsveiledning for Power Mac G4 Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4- og Macintosh Server G4-maskiner

2 K Apple Computer, Inc Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge lov om opphavsrett kan denne brukerveiledningen ikke kopieres, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Apple. Apple-logoen er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. Bruk av «tastaturlogoen» (Tilvalg-A) i kommersiell sammenheng uten skriftlig tillatelse fra Apple, kan utgjøre en overtredelse av lov om opphavsrett. Det er blitt lagt stor vekt på at informasjonen i denne håndboken skal være mest mulig nøyaktig og korrekt. Apple er ikke ansvarlig for eventuelle trykk- eller skrivefeil. Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino, CA , USA Apple, Apple-logoen, AppleShare, AppleTalk, FireWire, FireWire-logoen, Mac, Macintosh, Mac-logoen, PlainTalk, Power Macintosh og QuickTime er varemerker for Apple Computer, Inc., registrert i USA og andre land. AirPort, The Apple Store, Finder, imovie, itools, Power Mac og Sherlock er varemerker for Apple Computer, Inc. PowerPC og PowerPC-logoen er varemerker for International Business Machines Corporation, brukt under lisens derfra. Framstilt under lisens fra Dolby Laboratories. «Dolby» og dobbel-d symbolet er varemerker tilhørende Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works Dolby Laboratories, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Andre selskaper og produktnavn som nevnes i denne håndboken, er varemerker for sine respektive eiere. Henvisninger til produkter fra andre produsenter skjer kun av informasjonsmessige grunner og innebærer verken en understøttelse eller en anbefaling av disse produktene. Apple vedkjenner seg intet ansvar i forbindelse med disse produktenes ytelse eller anvendelsesområde.

3 Innhold 1 Klargjøre maskinen 5 Plassering av maskinen og skjermen 5 Koble maskinen til strømnettet 6 Problemer? 11 Hva nå? 12 2 Bli kjent med maskinen 13 Oversikt over maskinen 14 Utganger og kontakter Øk maskinens yteevne 16 Innsiden av Power Mac-maskinen Maskinens interne utvidelsesmuligheter 18 QuickTime Lyd og bilde på Internett 20 Sherlock 2 Din privatdetektiv på Internett 22 imovie 2 Lag og rediger digitale filmer 24 itools Gratis Internett-tjenester for Macintosh-brukere 26 Programvareoppdatering Sørger for at maskinen alltid er oppdatert 28 Flerbruker Én maskin for mange brukere 30 Apple.com En innfallsport til World Wide Web 32 Mac Hjelp Svarene på alle dine Macintosh-spørsmål 34 3 Bruke maskinen 35 Bruke Apple Pro Keyboard og Apple Pro Mouse 36 Bruke USB-enheter 38 Bruke FireWire-enheter 40 Bruke DVD-stasjonen 42 Bruke modemet 44 Tilkobling til et Ethernet-nettverk 45 3

4 Bruke det trådløse AirPort-nettverket 47 Sette maskinen i dvale for å spare strøm 48 Bruke SCSI-enheter sammen med maskinen 49 Overføre informasjon mellom to Apple-maskiner 50 Bruke maskinen som en tjener uten tilkoblet monitor 50 4 Installere og bytte ut komponenter i maskinen 53 Åpne maskinen 54 Installere hukommelse 56 Installere interne lagringsenheter 58 Installere et PCI-utvidelseskort eller skifte ut AGP-kortet 68 Installere et AirPort-kort 72 Bytte batteri 73 5 Problemløsing 75 Tillegg A Spesifikasjoner 79 Tillegg B Helse, sikkerhet og vedlikehold 85 Viktig sikkerhetsinformasjon 85 Generelt vedlikehold 87 Viktig ergonomisk og helserelatert informasjon 88 Radio- og TV-forstyrrelser 91 4 Innhold

5 K A P I T T E L 1 1 Klargjøre maskinen Gratulerer med kjøpet av din nye Power Mac G4. Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du tar i bruk maskinen og skjermen. Plassering av maskinen og skjermen Du løfter maskinen ved å ta tak i håndtakene. Hvis monitoren er tung, må du passe på å bruke riktig løfteteknikk når du setter den på plass. Plasser maskin og skjerm slik at m de står på en solid, plan overflate m strømkabelen ikke trykkes mot veggen eller andre objekter m luftstrømmen til viften bak på maskinen eller skjermen ikke hindres m CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen kan åpnes uten hindringer VIKTIG Den eneste måten du kan stanse strømtilførselen til maskin og skjerm totalt på, er ved å ta strømkablene ut av strømkildene. Kontroller at den ene enden av strømkabelen til maskin og skjerm alltid er lett å få tak i, slik at du raskt kan koble fra strømtilførselen hvis det er nødvendig. 5

6 Koble maskinen til strømnettet 1 Kontroller at spenningsbryteren på maskinens bakside er korrekt innstilt før du kobler maskinen til strømnettet. Hvis spenningsbryteren ikke er riktig innstilt, kan maskinen bli skadet. Hvis du må endre innstillingen, kan du bruke en liten skrutrekker til å skyve bryteren til riktig posisjon. Still bryteren til «115» for vekselstrøm mellom V. Still bryteren til «230» for vekselstrøm mellom V. 6 Kapittel 1

7 Land Bermuda, Canada, Filippinene, Jamaica, Japan, Mexico, Puerto Rico, Saudi-Arabia, Taiwan, USA, Venezuela Innstilling 115 Bahrain, Brasil, Frankrike, Indonesia, Italia, Libanon, Peru, Spania eller 230 Argentina, Australia, Belgia, Bosnia og Hercegovina, Chile, Danmark, De forenede arabiske emirater, Egypt, Finland, Grønland, Hellas, India, Iran, Irland, Island, Israel, Jemen, Jordan, Kina (Folkerepublikken og Hongkong), Kroatia, Kuwait, Liechtenstein, Luxembourg, Makedonia, Malta, Nederland, Nepal, New Zealand, Nord-Irland, Norge, Oman, Pakistan, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Polen, Portugal, Qatar, Romania, Russland og Samveldet av uavhengige stater (SUS), Serbia og Montenegro, Singapore, Slovakia, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike Disse landene bruker flere voltinnstillinger. Spør en forhandler om hvilken innstilling du bør bruke. ADVARSEL Når du endrer spenningsbryteren for maskinen, endres samtidig spenningen for monitoren. Kontroller at monitoren kan benytte dette spenningsnivået før du kobler den til maskinens strømuttak. Bruk riktig adapter eller spenningskonverterer, hvis det er nødvendig å bruke en slik. (Monitorer som kobles til Apple Display-kontakten på maskinens AGP-grafikkort, vil automatisk benytte riktig spenning og trenger ikke adaptere.) Klargjøre maskinen 7

8 2 Fest strømkabelen ordentlig i strøminntaket som er merket med symbolet på baksiden av maskinen, og sett den andre enden av kabelen i et jordet vegguttak eller en flerkontakt. Strøminntak Støpsel på strømkabel 8 Kapittel 1

9 3 Koble monitorkablene slik det fremgår av illustrasjonen: VIKTIG Avhengig av hva slags monitor du har, kan det være en eller flere kabler som skal kobles. Du finner flere opplysninger i håndboken som fulgte med monitoren. USB-utganger Strømuttak for monitor ADC-monitorutgang VGA-monitorutgang Monitorkabel Hvis monitorkabelen har en DB-15-kontakt, kan du kjøpe en Mac-til-VGA-adapter fra en autorisert Apple-forhandler og koble monitoren til VGA-utgangen på maskinen. Klargjøre maskinen 9

10 4 Om nødvendig kobler du maskinen til et Ethernet-nettverk og kobler modemutgangen til en telefonlinje. Ethernetutgang Modemutgang 5 Koble tastaturkabelen til en av USB-utgangene ( ) på maskinen eller på monitoren, og sett musekabelen inn i USB-utgangen på tastaturet. USB-kontakter på tastaturet(2) Tastatur Mus Deler av maskinen kan være dekket av en klar plastfilm som brukes som beskyttelse under frakt. Denne kan fjernes. 10 Kapittel 1

11 Hvis du vil, kan du heve tastaturet ved å løfte det opp og slå ut foten. 6 Slå på maskinen ved å trykke på monitorens På/av-knapp eller på På/av-knappen ( ) på forsiden av maskinen. Problemer? Hvis du ikke ser noe på skjermen, eller du tror at maskinen ikke har startet slik den skal, kan du gå gjennom disse punktene: m Er maskinen koblet til et strømuttak (veggkontakt eller flerkontakt)? Hvis den er koblet til en flerkontakt, er flerkontakten slått på? m Er tastatur- og monitorkablene riktig tilkoblet? m Lyser På/av-knappen på forsiden av maskinen og monitoren? Hvis ikke, får ikke maskinen eller monitoren strøm. m Er lysstyrke- og kontrastkontrollene på monitoren riktig justert? Hvis monitoren har lysstyrke- og kontrastkontroller, kan du forsøke å justere dem. m Forsøk å slå på maskinen på nytt. Trykk inn maskinens På/av-knapp i omtrent 5 sekunder til maskinen slås av. Trykk en gang til på knappen for å slå maskinen på. m Hvis du ser et blinkende spørsmålstegn på skjermen eller hører en serie «pipe»-lyder når du slår på maskinen, bør du lese kapittel 5, «Problemløsing», på side 75. Klargjøre maskinen 11

12 Slå av maskinen Slik slår du av monitoren og maskinen: m Velg Slå av fra Spesielt-menyen. VIKTIG Du må ikke slå av maskinen ved å trekke ut kontakten eller bruke bryteren på en flerkontakt til å bryte strømforsyningen (med mindre du ikke kan slå av maskinen på annen måte). Filene på maskinen og systemprogramvaren kan bli skadet eller ødelagt hvis maskinen ikke slås av på riktig måte. Justere monitoren Bruk kontrollpanelet Monitorer når du skal endre innstillingene for monitoren. Du finner mer informasjon om hvordan du løser problemer med skjermen under «Problemer med skjermen» på side 77. Du finner mer informasjon om vedlikehold av skjermen under «Vedlikehold av skjermen» på side 88. Ytterligere opplysninger om hvordan du bruker skjermen, finner du i Mac Hjelp. Hvis du vil registrere en ny Apple-skjerm hos Apple, går du til Apples websted på: Hva nå? m Du får en oversikt over maskinens funksjoner i kapittel 2, «Bli kjent med maskinen», på side 13. m Du finner flere opplysninger om hvordan du bruker modemet, kobler maskinen i et nettverk eller bruker andre funksjoner i maskinen i kapittel 3, «Bruke maskinen», på side 35. m Hvis du trenger informasjon om hvordan du installerer flere stasjoner/disker, hukommelse eller PCI-kort, eller hvordan du bytter batteriet i maskinen, kan du lese kapittel 4, «Installere og bytte ut komponenter i maskinen», på side Kapittel 1

13 K A P I T T E L 2 2 Bli kjent med maskinen Hvis du er utålmodig og gjerne vil begynne å bruke maskinen med en gang, er dette kapitlet skrevet for deg. Her finner du en oversikt over de viktigste funksjonene for maskin- og programvare. Vil du lage dine egne mesterverk på video? Gjør deg kjent med imovie og finn ut hvordan du kan redigere en videofilm på maskinen. Lær hvordan QuickTime kan brukes for å formidle filmsekvenser over World Wide Web. Utnytt fordelene med Internett for å finne opplysninger, oppdatere programvare, handle, lete på nettet bare for moro skyld eller for å få tak i den hjelpen du trenger. Her finner du et bredt utvalg av maskinens funksjoner lettfattelig presentert og forklart. Prøv ut maskinen, og se hva din nye Power Mac G4 er god for. Hvis du vil finne informasjon om en bestemt funksjon, kan du slå opp i kapittel 3, «Bruke maskinen», på side 35, og i forklaringene i Mac Hjelp (se side 34). Merk: Illustrasjoner som viser de nyeste programvarefunksjonene, kan se noe annerledes ut på din skjerm. 13

14 Oversikt over maskinen C DVD-ROM- eller DVD-RAM- stasjon Åpne/lukke- knapp for DVD-ROM- eller DVD-RAM- stasjon Zip-stasjon (ekstrautstyr) Høyttaler På/av-knapp/ På/av-indikator Programmerer- knapp P Nullstillknapp 14 Kapittel 2

15 C DVD-ROM- eller DVD-RAM-stasjon Bruk DVD-plater for å vise DVD-filmer, installere programvare og få tilgang til informasjon. I DVD-ROM-stasjonen kan du spille av CD-ROM- og DVD-ROM-plater, DVD-videoplater og Photo CD-plater. DVD-ROM-stasjonen kan også spille av vanlige lyd-cd-plater. I en DVD- RAM-stasjon kan du spille de samme platene som i DVD-ROM-stasjonen, men i tillegg kan du også skrive til DVD-RAM-plater. Åpne/lukk-knapp for DVD-ROM- eller DVD-RAM-stasjonen Åpner stasjonsskuffen. Zip-stasjon (ekstrautstyr) Lagre og sikkerhetskopier informasjon på uttakbare Zip-disker. Hvis det ikke er en Zipstasjon installert i maskinen, kan du kjøpe en og installere den selv, eller du kan få en Apple-autorisert forhandler til å installere den for deg. På/av-knapp/På/av-indikator Trykk på denne knappen for å slå på maskinen eller vekke den fra dvalemodus. Når maskinen er på, går den i dvalemodus hvis du trykker på På/av-knappen. Et hvitt lys viser at maskinen er slått på. Et blinkende lys viser at maskinen er i dvale. P På enkelte Apple-skjermer kan du trykke på monitorens på-knapp for å slå maskinen av eller på, eller for å sette den i dvalemodus. Nullstillknapp Denne knappen tvinger maskinen til å starte på nytt. Knappen skal kun brukes hvis du ikke får maskinen til å starte på nytt ved hjelp av de anbefalte metodene, for eksempel ved å velge Omstart fra Spesielt-menyen. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker nullstillknappen, slår du opp i kapittel 5, «Problemløsing», på side 75. Programmererknapp Denne knappen avbryter den normale operasjonen for maskinens programvare. Denne knappen brukes sjelden eller aldri, kun når firmware-oppdateringer foretas. Veiledning for bruk av denne knappen finner du i dokumentasjonen som følger med firmwareoppdateringen. Bli kjent med maskinen 15

16 Utganger og kontakter Øk maskinens yteevne FireWire-utganger (2) Låsbar dekselklemme G Ethernet-utgang Strømkontakt USB-utganger (2) Strømkontakt for monitor Lydinngang - Lydutgang W Utgang for internt modem (ekstrautstyr) VGA-monitorutgang (Plass 1: AGP) ADC-monitorutgang F Feste for sikkerhetslås Deksel for utvidelsesplasser (Plassene 2 4: PCI) 16 Kapittel 2

17 G FireWire-utganger Du kan koblemacintosh-maskinen til FireWire-periferenheter, for eksempel videokameraer, harddisker eller annet. Opptil 63 enheter kan tilkobles, og FireWire er utstyrt med høyhastighets dataoverføringsmuligheter mellom alle. 10/100/1000 tvunnet trådpar Ethernet-utgang Du kan koble Macintosh-maskinen til et høyhastighets Ethernet-nettverk. Dermed får du tilgang til nettverksressurser som skrivere og tjenere, og kan dele informasjon med andre maskiner i nettverket. USB-utganger Du kan koble Macintosh-maskinen til USB-enheter som tastatur, mus-enheter, skrivere, skannere, høyttalere, USB-huber og annet. Det kan hende at monitoren har USB-utganger hvor du kan koble til USB-enheter. Lydinngang Du kan koble Macintosh-maskinen til en Apple PlainTalk-mikrofon eller annet lydutstyr slik at du kan ta opp lyd og musikk. - Lydutgang Du kan koble Macintosh-maskinen til hodetelefoner, frittstående høyttalere eller annet lydutstyr. F W Låsbar dekselklemme og feste for sikkerhetslås Du kan feste en sikkerhetslås på maskinen og bakpanelet for å sikre de interne komponentene mot tyveri. Maskinen har et innebygd feste for sikkerhetslås, og i tillegg er det mulig å låse maskinens deksel slik at det ikke kan åpnes. Hvis du vil kjøpe en sikkerhetslås eller annet sikkerhetsutstyr, kan du ta kontakt med en dataforhandler. Utgang for internt modem Koble en telefonledning til det interne modemet. Strømkontakt for monitor Dette er et lett tilgjengelig sted å koble til monitorens strømkabel i stedet for å koble monitoren til et vegguttak. Strømkontakt Tilkobling for maskinens strømkabel. Monitorutganger Koble Macintosh-maskinen til monitorer som benytter ADC-kontakten (ADC= Apple Display Connector) eller til standard monitorer med en videografikk ( VGA)-kontakt. Deksel for utvidelsesplasser (3) Denne maskinen støtter opptil tre PCI-kort (PCI = peripheral component interconnect). De tildekkede plassene, merket 2, 3 og 4, gir flere utvidelsesmuligheter. I noen konfigurasjoner er et Ultra160 lavspenning differensial (LVD)SCSI-kort installert i en av disse plassene. Bli kjent med maskinen 17

18 Innsiden av Power Mac-maskinen Maskinens interne utvidelsesmuligheter Stasjonsplass 3 Plassene 2-4: 33 MHz PCI-plasser (3) Batteri Stasjonsplass 2 Plass 1: AGP-plass (grafikkort er installert) Stasjonsplass 1 AirPort-kortplass SDRAM-plasser (4) 18 Kapittel 2

19 SDRAM-kontakter Du kan installere ekstra hukommelse i maskinen ved å sette inn opptil 4 DRAM DIMMer i hukommelsesplassene. Du kan utvide maskinens hukommelse til maksimalt 1536 MB. AirPort-kortkontakt Her kan du sette inn et AirPort-kort slik at maskinen kan kommunisere i et trådløst nettverk. Utvidelsesplasser for PCI-kort Du kan utvide maskinens funksjonalitet ved å installere PCI-kort i disse plassene. Du kan for eksempel installere et SCSI PCI-kort og koble til og bruke SCSI-enheter, for eksempel skannere, harddisker og Zip-stasjoner. AGP-grafikkortplass Her kan du koble til et AGP-grafikkort som gjør at monitoren viser bedre og raskere oppdaterte bilder. Du kan koble til en monitor som har en standard ADC-kontakt, eller en standard VGA-kontakt. Hvis du skal koble to monitorer til maskinen, må du installere et ekstra PCI-grafikkort som støtte for den ekstra monitoren. Batteri Maskinen bruker et batteri som sjelden skal erstattes. Hvis maskinen har vanskeligheter med å starte eller systemets dato og klokkeslett stadig er feil, kan det hende du må erstatte batteriet. Hvis du vil vite mer, kan du lese «Bytte batteri» på side 73. Harddiskstasjonsbærere Du kan installere ekstra harddiskstasjoner i disse bærerne inne i maskinen. Hvis du har en ATA-harddiskstasjon, kan du installere opptil to stasjoner i en enkelt U-formet bærer. Hvis maskinen din har en eller flere SCSI-harddiskstasjoner, kan du installere opptil tre SCSIstasjoner i stasjonsbærerne. Utvidelsesplass for Zip-stasjon Du kan installere en Zip-stasjon i denne plassen. Den kan du kjøpe fra en Apple-autorisert forhandler. Bli kjent med maskinen 19

20 QuickTime Lyd og bilde på Internett Justering av lydstyrke Startknapp Favoritterskuffen Her får du enkel tilgang til de QuickTime-TV-kanalene du liker best. Bruk fanen når du skal åpne og lukke skuffen. 20 Kapittel 2

21 Hva du kan gjøre I tillegg til å vise videoer og spille musikkfiler på maskinen kan du ved hjelp av QuickTime se direkteoverførte og opptaksbaserte sendinger kringkastet over Internett. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Åpne QuickTime Player. 3 Åpne favoritterskuffen. 4 Velg en kanal. Tips og råd Legge til flere QuickTime TV-kanaler Gå til og klikk på QuickTime TV link. Her finner du alle tilgjengelige QuickTime-kanaler. Du kan se på en QuickTime TV-kanal og med et klikk legge den inn i favoritterskuffen i QuickTime Player. Oppgradere til QuickTime Pro for å kunne gjøre følgende: m Avspille videofilmer i full skjermstørrelse og endre størrelse på filmer. m Opprette streaming-filmer. m Arbeide med flere enn 30 formater for lyd, video og bilde, inkludert Flash. m Opprette, åpne, redigere og arkivere filmer og lydspor like lett som du kopierer og limer inn tekst. Lære mer Internett-video er bare en av funksjonene du kan bruke QuickTime til. Hvis du vil vite mer, kan du begynne med QuickTime Hjelp. Når du skal laste ned flere kanaler, se de nyeste filmklippene og finne informasjon om hvordan du oppretter din egen Internett streamingtjener, kan du besøke Apples websted for QuickTime på: Bli kjent med maskinen 21

22 Sherlock 2 Din privatdetektiv på Internett Sherlock-kanaler Søk på Internett for å finne personer, nettbutikker, nyheter, informasjon om Apple og mye annet. Søk-knapp Når du har skrevet inn hva du leter etter, klikker du her for å starte søket. Søkesteder Søkemotorer som Sherlock benytter for å søke på Internett. 22 Kapittel 2

23 Hva du kan gjøre Sherlock 2 er en detektiv som både kan lete for deg og være din personlige handleassistent på Internett. På en enkel måte får du hjelp til å finne personer, nyheter og nesten hva det skal være. Du kan handle bøker og musikk, lete etter auksjonssteder, sammenligne priser og til og med kontrollere om produkter er tilgjengelige. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Velg «Søk på Internett» fra Arkiv-menyen, eller dobbeltklikk på symbolet for Sherlock på skrivebordet. 3 Velg en Sherlock-kanal. 4 Skriv inn det du leter etter, og klikk på Søk-knappen. Tips og råd Opprett din egen tilpassete søkekanal i Sherlock 1 Velg Ny kanal fra Kanaler-menyen. 2 Oppgi navn, og velg kanaltype og symbol. 3 Last ned Sherlock pluginmoduler og flytt dem til listen over søkesteder. Eller trykk ned Tilvalg-tasten og flytt over pluginmoduler fra andre søkelister til symbolet for den nye kanalen din. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du kan bruke Sherlock, åpner du Mac Hjelp og søker etter «Sherlock». Hvis du vil laste ned flere søkepluginmoduler, og finne ut hvordan du kan opprette din egen Sherlock-pluginmodul, kan du gå til webstedet for Sherlock på: Bli kjent med maskinen 23

24 imovie 2 Lag og rediger digitale filmer imovie-monitor Forhåndsvis filmen din eller se en videofilm direkte fra et tilkoblet DVkamera. Modusbryter Bruk denne når du veksler mellom å redigere og importere videofilmen. Filmklippvisning Tidslinje Filmklippvisningen og tidslinjen er nyttige hjelpemidler når du redigerer filmen. Avspillingskontroller Navigeringslinje Her kan du markere deler av videoen. Hylle Når klippene skal integreres i filmen etter at de importert, flytter du dem fra hyllen til Filmklippvisning. Bruk disse når du skal vise filmen i imoviemonitorvinduet. Redigeringsknapper Klikk på disse når du skal åpne paneler for å justere og markere lyd, videoeffekter, titler (tekst) og overganger. Klikk på knappen Klipp når du skal se hyllen. Videospor Her kan du arbeide med lyd som ligger i videoklipp. Lydspor Her kan du arbeide med lydopptak, musikk og lydeffekter. Spillehode Angir plasseringen av det enkelte bildet som vises i imovie-monitor. Flytt på spillehodet for å se hvor de enkelte bidene opptrer i filmen. 24 Kapittel 2

25 Hva du kan gjøre imovie er et brukervennlig program for redigering av digitale videoer. Ved hjelp av imovie og et digitalt video kamera, kan du lage og redigere dine egne filmer. Importer video fra kameraet, rediger filmklippene, legg til overganger, titler, lydeffekter og musikk. Deretter kan du kopiere filmen tilbake til et videokamera eller lage en QuickTime-film. Slik begynner du 1 Spill inn videoen, koble kameraet til maskinens FireWire-utgang og åpne imovie. 2 Klikk på Import-knappen når du skal importere filmklipp til hyllen, og legg dem inn i filmen din ved å flytte dem til filmklippvisning. 3 Sett sammen og rediger filmen i filmklippvisning og navigeringslinjen. 4 Legg til overganger, titler, lyd og musikk. 5 Når du er ferdig, velger du Eksport fra Arkiv-menyen. Tips og råd Del imovie med venner og familie Eksporter filmen som en QuickTime Web-film og kopier den deretter til idisken, eller bruk HomePage for å lage din egen imovie-kino slik at andre kan se filmen din på Internett. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker imovie, kan du slå opp i imovie Tutorial eller imovie Hjelp. De siste nyhetene om imovie, inkludert oppgraderinger av imovie, ekstra pluginmoduler, samt en liste over kompatible DV-kameraer finner du på webstedet for imovie på: Bli kjent med maskinen 25

26 itools Gratis Internett-tjenester for Macintosh-brukere Mac.com Du kan få din egen Mac.come-postadresse. Det er enkelt og gratis, og fungerer med de mest populære e-postprogrammene. KidSafe KidSafe sørger for at Internett blir tryggere for barna dine. Ved hjelp av KidSafe kan du styre at de får tilgang til flere enn godkjente opplæringssteder på nettet, men heller ikke til noe annet. idisk Ved å ta i bruk din egen 20 MB lagringsplass på Apples Internett-tjener blir idisk en lettvint måte å dele filer via Internett på. Fotografier og filmer som ligger på din idisk, kan enkelt sendes til andre eller importeres til din egen HomePage Følg tre enkle trinn og bygg din egen hjemmeside. Legg ut en melding om en nyfødt arving, et sammendrag av det du er opptatt av, et fotoalbum eller opprett din egen imovie-kino. Apple legger siden din på Internett-tjeneren sin, og dermed er den tilgjengelig for hele verden. Merk: itools-tjenester er kun tlgjengelig på engelsk. 26 Kapittel 2

27 Hva du kan gjøre itools er nye Internett-tjenester utviklet av Apple og kun tilgjengelige for Macintosh-brukere. Ved hjelp av itools kan du sende e-post til vennene dine, sørge for at Internett blir tryggere for barna dine, og dele fotografier og filmer med resten av verden. Du kan til og med opprette dine egne hjemmesider. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Gå til 3 Klikk på itools-fanen, og følg deretter veiledningen. Tips og råd Last bildene dine opp på idisken din slik at du kan lage spesialtilpassete icards Du kan sende icards med dine egne bilder. Arkiver bildene i GIF- eller JPEG-filformat og kopier dem til Pictures-mappen på idisken din. Bildet vil vises som et valg når du skal opprette et icard. Start med en HomePage-mal, og lag din egen hjemmeside på noen minutter HomePage inneholder ferdige hjemmesidemaler som du kan endre og tilpasse med egen tekst og egne bilder. Lærere kan for eksempel bruke den spesiallagde malen for lærere når de skal formidle klassenyheter, hjemmeoppgaver og annen informasjon til de foresatte. Du kan også bruke fotoalbumet på HomePage og imovie-maler hvis du vil dele filmer og bilder på en enkel måte med venner og familie. Opprett et alias til idisken slik at du har lett tilgang til den I stedet for at du manuelt kobler maskinen til nettet og åpner idisken din, kan du markere idisk-symbolet og velge Lag alias fra Arkiv-menyen. Når du vil ha tilgang til idisken, dobbeltklikker du på aliaset og skriver inn passordet. Bruk KidSafe sammen med kontrollpanelet Flerbruker Bruk kontrollpanelet Flerbruker når du skal klargjøre maskinen slik at hele familien skal bruke den. Nå kan du legge inn KidSafe på barnas kontoer. Bli kjent med maskinen 27

28 Programvareoppdatering Sørger for at maskinen alltid er oppdatert Oppdater nå Kontroller Apples Internetttjenere for å se om det finnes programvareoppdateringer. Kontrollpanelet Programvareoppdatering viser alle tilgjengelige oppdateringer som sørger for at maskinen fungerer best mulig. Tidsplan Angi ukedag og klokkeslett for når Programvareoppdatering automatisk skal kontrollere om det finnes oppdateringer. 28 Kapittel 2

29 Hva du kan gjøre Programvareoppdatering benytter Internett for å laste ned (og til og med installere) de nyeste oppdateringene, ressursene og andre forbedringer fra Apple automatisk. Du kan til og med innstille maskinen slik at den kontrollerer Apples tjener med jevne mellomrom og laster ned og installerer oppdatert programvare for deg. Slik begynner du 1 Opprett forbindelse til Internett. 2 Velg Kontrollpanel fra Apple-menyen, og velg deretter Programvareoppdatering fra undermenyen. 3 Klikk på Oppdater nå-knappen. 4 Marker hvilken programvare du vil oppdatere, og klikk på Installer. Tips og råd Innstill tidsplanen for Programvareoppdatering Hvis maskinen din alltid er koblet til Internett, kan du angi at maskinen skal kontrollere om det finnes programvareoppdateringer på et fast klokkeslett på en bestemt ukedag. Hvis du må koble maskinen manuelt til nettet ved å ringe opp, kan du la Programvareoppdatering kontrollere om det finnes oppdateringer neste gang du kobler maskinen til Internett. Installer ny programvare automatisk Du kan innstille maskinen slik at den kontrollerer og installerer den nyeste programvaren en gang i uken. Still inn tidspunktet for når maskinen skal kontrollere om det finnes programvareoppdateringer, og fjern haken i ruten «Spør meg før nedlasting av programvare». Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Programvareoppdatering, kan du søke etter «Programvareoppdatering» i Mac Hjelp. Den nyeste informasjonen om Mac OS finner du på Apples websted for Mac OS på Bli kjent med maskinen 29

30 Flerbruker Én maskin for mange brukere Brukerkontoer Bestem hvordan maskinen skal se ut for brukeren. Hvis du vil begrense brukerens tilgang til bestemte programmer, velger du Begrenset eller Paneler. 30 Kapittel 2

31 Hva du kan gjøre Ved hjelp av Flerbruker-funksjonen kan du la opptil 40 ulike brukere dele en enkelt Macintosh-maskin med egne, tilpassete innstillinger og egne lagringsplasser. Du kan for eksempel la brukerne benytte egne skrivebordsbilder, sortere innholdet som de ønsker, ha egne bokmerker for webstedene sine og mange andre ting som gjør at maskinen blir tilpasset de individuelle behovene for hver enkelt bruker. Du kan også angi hvilken grad av tilgang, og mulighet til å endre innstillinger, som brukerne skal ha. Slik begynner du 1 Velg Kontrollpanel fra Apple-menyen, og velg deretter Flerbruker fra undermenyen. 2 Slå på Flerbrukerkontoer. 3 Klikk på knappen Valg når du skal innstille de generelle brukervalgene, for eksempel en åpningshilsen eller andre valg. 4 Klikk på knappen Ny bruker. 5 Rediger brukeropplysningene, tilgangsnivåene og programmene. 6 Lukk kontrollpanelet Flerbruker. Hver gang maskinen slås på, vises påloggingsvinduet. Hvis du skal gå tilbake til påloggingsvinduet etter at en annen bruker har logget seg inn, velger du Logg av fra Spesieltmenyen. Tips og råd Lag et taleverifisert passord Du kan lage et opptak av din egen stemme hvor du sier for eksempel «Min stemme er mitt passord». Maskinen vil lagre opptaket og bruke det som referanse. Når du på et senere tidspunkt vil logge inn ved hjelp av taleverifisering, sammenligner maskinen det du sier i forhold til opptaket for å kontrollere at du er den du gir deg ut for. Lære mer Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Flerbruker-kontrollpanelet, inkludert hvordan du lager et taleverifisert passord, kan du søke etter Flerbruker i Mac Hjelp. Den nyeste informasjonen om Mac OS finner du på Apples websted for Mac OS på Bli kjent med maskinen 31

32 Apple.com En innfallsport til World Wide Web ireview Her finner du anmeldelser og anbefalinger av en rekke nettsteder som dekker alt fra nyheter til reiseliv, musikk og sport. (På engelsk) icards Bruk Internett når du skal sende hilsner til familie og venner. (På engelsk) Macintosh Products Guide Hvis du leter etter maskineller programvare til Macintosh-maskinen din, kan du gå til dette webstedet eller se etter Mac-symbolet. (På engelsk) 32 Kapittel 2

Din bruksanvisning APPLE POWER MAC G4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3670637

Din bruksanvisning APPLE POWER MAC G4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3670637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Power Mac G5 Brukerhåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Power Mac G5-maskiner

Power Mac G5 Brukerhåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Power Mac G5-maskiner Power Mac G5 Brukerhåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Power Mac G5-maskiner appleapple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE POWERBOOK G4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3670639

Din bruksanvisning APPLE POWERBOOK G4 http://no.yourpdfguides.com/dref/3670639 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang med Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4-maskiner

Komme i gang med Power Mac G4. Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4-maskiner apple Komme i gang med Power Mac G4 Informasjon om klargjøring og utvidelser for Power Mac G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2002 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge lov om opphavsrett

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring

Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Mac OS X versjon 10.5 Leopard Installering og klargjøring Hvis du allerede har Mac OS X versjon 10.3 eller nyere installert på maskinen: Alt du trenger å gjøre, er å oppgradere til Leopard. Les «Oppgradere

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Klargjøringshåndbok. PowerBook G4 17-tommersmodell. Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskinen

Klargjøringshåndbok. PowerBook G4 17-tommersmodell. Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskinen Klargjøringshåndbok PowerBook G4 17-tommersmodell Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskinen K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge

Detaljer

Mac mini Brukerhåndbok. Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini

Mac mini Brukerhåndbok. Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini Mac mini Brukerhåndbok Inneholder klargjørings- og problemløsingsinformasjon for Mac mini K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Ifølge lov om opphavsrett kan denne

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett?

va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett? H va gjør du etter at du er ferdig med å sette opp maskinen og har fulgt den skjermbaserte oppsettassistenten for å koble deg til Internett? Les dette heftet hvor du finner mer informasjon om ibookmaskinen,

Detaljer

Mac Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner

Mac Pro Brukerhåndbok. Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner Mac Pro Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for Mac Pro-maskiner apple Apple Inc. 2007 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

PowerBook G4 17-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner

PowerBook G4 17-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner PowerBook G4 17-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

PowerBook G4 12-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner

PowerBook G4 12-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner PowerBook G4 12-tommersmodell Klargjøringshåndbok Inneholder informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for PowerBook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE MAC MINI ORIGINAL http://no.yourpdfguides.com/dref/1167970

Din bruksanvisning APPLE MAC MINI ORIGINAL http://no.yourpdfguides.com/dref/1167970 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Les før du installerer Mac OS X

Les før du installerer Mac OS X Les før du installerer Mac OS X Dette dokuentet inneholder viktig inforasjon so du bør lese før du installerer Mac OS X. Det inneholder inforasjon o hvilke askiner so støttes, systekrav og o installering

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet

Oppsettveiledning. 1. Sette opp maskinen. 2. Installere programvaren. Oversikt over kontrollpanelet Oppsettveiledning. Sette opp maskinen. Installere programvaren Oversikt over kontrollpanelet . Sette opp maskinen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning.

Velkommen til PlayStation-verdenen. Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning. Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen. Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1004A Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

ibook G4 Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner

ibook G4 Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner ibook G4 Brukerhåndbok Informasjon om klargjøring, utvidelser og problemløsing for ibook G4-maskiner K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til opphavsrettlovgivningen

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ipod Opplæring Inneholder leksjoner som tar for seg hvordan du overfører musikk, spiller musikk og oppbevarer filer på ipod

ipod Opplæring Inneholder leksjoner som tar for seg hvordan du overfører musikk, spiller musikk og oppbevarer filer på ipod ipod Opplæring Inneholder leksjoner som tar for seg hvordan du overfører musikk, spiller musikk og oppbevarer filer på ipod apple Apple Computer, Inc. 2004 Apple Computer, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av Mac Pro med Mac OS X Lion Server

Gratulerer med kjøpet av Mac Pro med Mac OS X Lion Server Gratulerer med kjøpet av Mac Pro med Mac OS X Lion Server Innhold Kapittel 1: Klargjør, ferdig, gå 8 Arbeide med Mac OS X Lion Server 9 Klargjøre Mac Pro 16 Tilpass skrivebordet og endre innstillinger.

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra Laboppgave Del 1 Setup - BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til å kontrollere at maskinen

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtigstartveiledning. Norsk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtigstartveiledning Norsk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 La oss komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for å koble PlayStation 4-systemet til TV-en. Visning fra baksiden AC IN-kontakt

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Gratulerer!MacPro ersomskaptfordeg.

Gratulerer!MacPro ersomskaptfordeg. Gratulerer!MacPro ersomskaptfordeg. Finder Bla gjennom innholdet på datamaskinen ved hjelp av Cover Flow. www.apple.com/no/macosx Back to My Mac Få tilgang til filer på Macintoshmaskinen hjemme via Internett

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Crucial msata halvlederstasjon Utstyr som trengs Crucial msata halvlederstasjon Skrujern som ikke er magnetisert i enden Datamaskinens brukermanual Spesielle ting å ta hensyn til

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din Mac mini er som skapt for hverandre. Velkommen til Mac mini. www.apple.com/no/macmini Lynrask Thunderbolt I/O Koble til skjermer og enheter med høy ytelse. Hjelpsenter thunderbolt

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Norsk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Slik bruker du P-touch Transfer Manager

Slik bruker du P-touch Transfer Manager Slik bruker du P-touch Transfer Manager Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg retten

Detaljer

Velkommen til PlayStation-verdenen

Velkommen til PlayStation-verdenen Velkommen til PlayStation-verdenen Konfigurer PS4 med denne hjelpsomme hurtigstartveiledningen Hurtigstartveiledning Norsk CUH-1116B 7026820 Komme i gang Koble til TV-en. Følg trinnene til nedenfor for

Detaljer

Gratulerer, du og din Mac Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din Mac Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din Mac Pro er som skapt for hverandre. Velkommen til Mac Pro. www.apple.com/no/macpro Mac Pro vist med LED Cinema Display-skjerm, Apple-tastatur med talltastatur og Magic Mouse. HELLO

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Multimedia Brukerhåndbok

Multimedia Brukerhåndbok Multimedia Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

Gratulerer! Mac Pro er som skapt for deg.

Gratulerer! Mac Pro er som skapt for deg. Gratulerer! Mac Pro er som skapt for deg. Mac Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macpro Finder Bla gjennom filene dine slik du blar gjennom musikk, med Cover Flow. Mac Hjelp finder Mail Håndter

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Veiledning for WiFi-innstillinger

Veiledning for WiFi-innstillinger Veiledning for WiFi-innstillinger Wi-Fi-koblinger til Koble til med en datamaskin via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en datamaskin Koble til med en smartenhet via en Wi-Fi-ruter Koble direkte til en

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Modem og lokalnettverk

Modem og lokalnettverk og lokalnettverk Dokumentdelenummer: 383057-092 Oktober 2005 Innhold 1 Modem Bruke modemledningen........................... 2 Bruke en landspesifikk modemadapter............... 3 Velge landinnstillinger

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

VS Communicator 4. Kommei gang

VS Communicator 4. Kommei gang VS Communicator 4 Kommei gang VELKOMMEN TIL VS COMMUNICATOR 4 VS Communicator 4 gjør det mulig for personer med fysiske eller kommunikative funksjonshemninger å bruke datamaskin eller kommunikasjonsutstyr.

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE POWER MAC G5

Din bruksanvisning APPLE POWER MAC G5 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840

Din bruksanvisning HP PAVILION 700 http://no.yourpdfguides.com/dref/854840 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 ThinkCentre Bytte ut maskinvare Type 9212 og 9213 Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og

Detaljer

Brukerhåndbok. AirPrint

Brukerhåndbok. AirPrint Brukerhåndbok AirPrint FORORD Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsenten påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen.

Multimedia. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Multimedia Dokumentdelenummer: 419442-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker lydog bildefunksjonene på maskinen. Innhold 1 Multimediamaskinvare Bruke den optiske stasjonen (kun på

Detaljer