Forord: Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord: Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF:"

Transkript

1 Jakt 2012

2 Forord: Med dette ønsker vi velkommen til en internettbasert jaktkatalog. Selv om den papirbaserte var grei å ha for hånden, var den blitt for dyr og arbeidskrevende å lage og distribuere. Vi håper du har forståelse for det og vil finne den nye løsningen akseptabel. I det hele finner du svært my nyttig informasjon under Jakt på Selv om vi har en aktiv gjeng med stort nettverk i jaktutvalget, har SRJFs 2500 medlemmer, alltid behov for nye jaktterreng. Har du tips om terreng, kontakt Morten Folkvord, tlf Jaktoppsyn i SRJF: Vi har fått flere tilbakemeldinger fra grunneiere og jegere at det det utøves ulovlig jakt i flere av våre jaktterreng. Foreningen har opprettet eget jaktoppsyn på våre jaktterreng. Det er medlemmene av jaktutvalget som står for jaktoppsynet. Det er tillatt for jaktoppsynet å drive egen jakt under utøvelse av oppsyn. For at vi skal få bukt med ulovlig jakt er det viktig at vi får tilbakemeldinger fra dere som benytter våre terreng om ulovligheter. Alle jegere plikter å forevise gyldige papirer på forespørsel! Vi er avhengige av et godt forhold til grunneierne vi leier terreng hos og naboene deres. Dette forholdet er viktig ifm fornyelse av leiekontrakter og inngåelse av nye. Ved at du ikke gjør rent etter deg i hyttene, kaster søppel i terrengene, ikke rapporterer om skader eller overtrer grensene, er du med på å ødelegge for 2500 andre jegere. Din overtredelse kan være nok til å ødelegge for svært mange i lang tid. Ved jakt på SRJF terreng plikter man å skaffe seg godt nok kart og tilstrekkelig kunnskaper om terrengets grenser Det finnes ingen akseptabel grunn for å jakte uten jaktkort. Vi har de 2 siste sesongene økt jaktoppsynet og ser at antall solgte kort har økt betydelig. I tillegg er det blitt mindre søppel i terrengene. Vi vil fortsette å prioritere jaktoppsynet. SRJF er avhengig av å få inn fangstrapporter. Disse hjelper oss i bedømmingen av hvor gode terrengene er og hvordan de utvikler seg. Fangstrapportene er også et godt utgangspunkt ved prisforhandlinger med grunneier. Alle som jakter i SRJF sine terreng har plikt til å sende inn fangstrapport innen hvert år. Dersom man ikke leverer fangstrapport blir man automatisk utestengt fra SRJF sine terreng for en periode på 2 år. Til slutt vil vi gjøre deg oppmerksom på flere jaktrelaterte tilbud fra SRJF. Først har vi gratis tilgang til sporhund for SRJFs medlemmer. Men husk at du først må registrere deg som bruker. Ellers har vi en 15m bane for luftgevær og salongrifle på Hiorthuset. Her har vi også utstyr for lading. Og ikke minst, kan du trene leirdueskyting på Skurve. Alt dette er nærmere beskrevet utover i jaktkatalogen. Skitt jakt, Jaktutvalget Tilbakerapportering av hjortevilt: All tilbakerapportering av felling av hjortevilt skal skje snarest etter fellingen, direkte til jaktkontakten. Meldingen skal inneholde: Terreng, fellingsresultat, kjønn og alder, kortnummeret / gironummeret, samt kontonummer. Jegere som unnlater å tilbakemelde resultat av felt hjortevilt vil bli utelukket fra SRJF sine terreng i 2 år. 2 3

3 Forhåndssalg og trekning av jakt: Trekning av jaktløyver og sesongkort samt forhåndssalg av dagskort til medlemmer i SRJF starter i år på Hiorthuset onsdag 21. juni kl Alle søknader må være foreningen i hende senest søndag 18. juni. Informasjon om hvilke terreng eller løyver det kan søkes på finnes under terrengbeskrivelsene. På forhåndssalget vil det bli foretatt loddtrekning blant de fremmøtte. Hver uttrukket kan i første omgang kjøpe inntil 4 dagskort. Samtidig vil det bli foretatt trekning blant søkere på løyver til elg, hjort og rådyr og terreng der jakta leies ut samlet. Uttrukne personer som ikke er til stede vil bli tilskrevet. Løyvene må betales innen angitt tidsfrist. Tildelte løyver som ikke betales innen tidsfrist går til uttrukne reserver. Etter denne dato kan ledige dagskort kjøpes hos G-MAX FORUS og JAKTSPORT på Vibemyr. Avtale om ettersøkshund: SRJF tilbyr alle sine medlemmer som jakter elg, hjort og/eller rådyr tilgang til ettersøkshund som en del av tilbudet som medlem i SRJF. For å benytte deg av avtalen må du registrere deg på for at avtalen skal være gjeldene. Avtalen dekker sørfylket d.v.s. sør for Boknafjorden og Hjelmeland, dessuten foreningens terreng i Vest-Agder. Avtalen gjelder enkeltpersoner og kun for den som står oppført på medlemskortet. Er dere flere i jaktlaget skal alle være registrert i ettersøksregisteret. For de av våre medlemmer som jakter i nordfylket vil disse kunne få avtale med ettersøksringen der. Ettersøksavtalen for nordfylket følger automatisk med løyvene som blir utstedt der. Spør grunneier om avtalen, der står også alle opplysningene du trenger, området den dekker o.l. Ikke medlemmer kan også inngå ettersøksavtale med SRJF. Dette vil for en sesong koste kr. 350,- Registrering gjør dere på Ved registrering vil dere få oppgitt et avtalenummer, i tillegg må dere oppgi navn og adresse og hvilke kommuner det skal jaktes i. Innbetal beløpet til kontonr som oppgis under registreringen. Avtalen er først gyldig når SRJF har mottatt innbetaling og kvitteringstrykk er påfært slippen nedenfor. Denne skal medbringes under jakt. Har du spørsmål vedrørende avtalen ta kontakt på vakttelefon eller til Jonny Johansen Mobil Ettersøksavtale Navn: Adresse: Postnummer: Medlem / Avtalenr.: Sted: Kvitteringstrykk for ikke medlemmer Vakttelefon Denne slipp sammen med gyldig medlemskap eller avtalenummer gjelder som ettersøksavtale med SRJF. Begge deler må medbringes under jakt, og forevises ved kontroll. 4 5

4 SRJFs nye tilbud til hagleskyttere på banen til Rogaland Jægerklubb på Skurve Denne banen hevdes å være Nord Europas beste og tilbyr en rekke ulike jaktrelaterte skuddmuligheter med 75 kastere på 12 ulike standplasser. Med sikkerhetskurs og elektronisk duekort kan du skyte alle dager året rundt. Som SRJF medlem slipper du å tegne individuelt medlemskap. Alle oppfordres til å kjøpe duer på et elektronisk kort som du fyller opp ved behov. For å få kjøpt duekortet må du ha bestått jegerprøven eller være konkurranseskytter. Kortet er ikke personlig, så flere kan skyte på samme kort. Innehaveren er da ansvarlig for alle som benytter kortet. Patroner kan kjøpes av SRJF til nær kostpris. 25 skudd og duer regner vi med å kunne selge fra 85 kr. Ungdom under 19 år får serien fra 50 kr, dvs SRJF sponser skuddene. SRJF har åpen skytedag hver mandag mellom 18:00 og 20:00. Vi vil på mandager tilby sikkerhetskurset gratis for SRJF-medlemmer. For ikke-medlemmer koster kurset 100 kr. På disse skytedagene tilbyr vi gratis instruksjon/hjelp til alle. Rogaland Jægerklubb har skyting på søndager fra 12 til 16 og alle kan også fylle opp kortet da. Med ammunisjon, duekort og sikkerhetskurs, kan du også skyte når det passer deg på Nord Europas beste leirdueanlegg. På de bemannede skytingene på mandag og søndag kan alle skyte. Huskeliste om uhellet skulle være ute. For å gi ettersøksekvipasjen best mulig forutsetning for å lykkes får du her noen enkle regler du bør huske og følge. Dette er spørsmål du vil få av hundefører før søket starter: 1. Hvor mange dyr i følge? Kjønn og alder? 2. Hvilket dyr ble påskutt? Kjønn og alder? 3. Skuddreaksjonen til det påskutte dyret? 4. Skuddplass og flukt retning. Merk av skuddplass. Hvor ble det av evnt. andre dyr i flokken? (Fluktretning) 5. Undersøk skuddplass for blod, beinsplinter, snitthår, vominnhold, klovavtrykk og eventuelle kulenedslag (bom). Vær rolig under dette arbeidet, for ikke å skremme dyret unødvendig. Er dere flere som jakter sammen skal de andre jegerne vente til alle undersøkelser er unnagjort. Ikke mer enn en på skuddplassen. Dette kan ødelegge mulighetene for et vellykket ettersøk. Har dere hund med skal denne kobles snarest. Selvsagt stoppes all videre jakt inntil dyret er funnet. 6. Granske fluktruten til dyret ca 100 m, eller der du mistet dyret av syne. Se etter blod o.a. merk gjerne med en kvist eller lignende der du gjør funn. Dette vil gjøre arbeidet lettere for hund og fører. Prøv å ikke tråkke i sporet da dette kan vanskeliggjøre ettersøket. 7. Er ikke dyret funnet langs fluktruten er tiden inne for å tilkalle ettersøksekvipasjen. 8. Ring sporhundsentralen`s vakttelefon Banen ligger langs E39 og 4,7 km sør for Ålgård. Her tar du av til Skurve Sør, svinger høyre to ganger og kjører 100 m nordover forbi Kranskolen. Du tar så til venstre hvor det er skiltet Rogaland Jægerklubb/Villmarksenteret. Kjør 200 m og ta svakt høyre ved Gjesdal Skyttarlags klubbhus. 6 77

5 Bore, Klepp 1 Rådyr. Ender, gjess og annet småvilt. Økonomisk kartverk. Langs sone 4 i Figgjoelven. Ned forbi Borebrua. Rv. 510 til Voll derfra vei ned til Borestranda. Eller Rv. 110 til Borekrysset, deretter Rv. 507 til avkjørsel til Borestranden. Parkering over sone 4 ved Figgjoelven. Ikke tillatt. Vis hensyn for beitende dyr. Ta tomhylser og annet søppel med hjem. Husk sikker skyteretning. Se SRJF`s fiskebrosjyre. G-MAX FORUS Det selges 6 kort pr dag. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Rådyr kr 800,- Flexikort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,- Rådyrløyve og flexikort tildeles etter søknad og trekning. Søknad sendes på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : Klipp ut annonsen og få 10% avslag på alle ordinære varer HUNDVÅG SENTER Hundvågveien HUNDVÅG Tlf.:

6 Horpestadvatnet Vest Roslandholmen Horpestadvatnet Horpestadvatnet Vest Ender, gjess og annet småvilt. Økonomisk kartverk J 18-4 Horpestad. Terrenget ligger på sørsiden av Horpestadvatnet i Klepp kommune. Kjør RV 44 mot Bryne, etter Klepp, ta første vei mot Pollestad (6). Fra krysset Tjøtta (I) og Horpestad (1,5) kjøres ytterligere 2,7 km i retning Pollestad. Ved transformatorkiosk i stolpe tar du av til høyre og holder høyre vei, deretter rett fram. Følg veien til du ser drivhus på venstre side. Kjør ned langs veien til du ser drivhus på venstre side. Kjør ned langs drivhusene og ta til høyre. Kjør til enden av veien og parker. Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren og under stadig kontroll. OBS! Det er plantet trær i skogen ved parkeringsplassen. Trø ikke på plantene! Fiske forbudt. G-MAX Forus Det selges 2 kort pr dag. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : tlf: Tlf: 10 11

7 Horpestadvatnet Sør Ender, gjess og annet småvilt. Økonomisk kartverk J 18-4 Horpestad. Terrenget ligger på sørsiden av Horpestadvatnet i Klepp kommune. Kjør RV 44 mot Bryne, etter Klepp, ta første vei mot Pollestad (6). Fra krysset Tjøtta (I) og Horpestad (1,5) kjøres ytterligere 900 meter i retning Pollestad. Det er her en rød løe på høyre side av veien. Parkering ved dobbelgarasje som ligger ved siden av løa. Sperr ikke utkjørselen fra garasjen. Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren og under stadig kontroll. Fiske forbudt G-MAX FORUS Det selges 3 kort pr dag. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. :

8 Horpestadvatnet Øst Ender, gjess og annet småvilt. Økonomisk kartverk J 18-4 Horpestad. Terrenget ligger på østsiden av Horpestadvatnet i Klepp kommune. Kjør RV 44 mot Bryne, etter Klepp, ta første vei mot Pollestad (6). Fra krysset Tjøtta (I) og Horpestad (1,5) tar du til høyre og kjører 500 meter mot Horpestad. Sving ned på gårdsvei til venstre og kjør frem til gården. Det står en høy, grønn transformatostasjon til venstre, rett ved nedkjørselen. Parkering foran uthus foran løa. Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren og under stadig kontroll. Fiske forbudt. G-MAX FORUS Det selges 2 kort pr dag. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Flexikort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,- Flexikort tildeles etter søknad og trekning. Søknad sendes på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : Sauedressur? Se SRJF hjemmesider 14 15

9 Fløyrli, Forsand 1 2 part i elg og 1 2 part på tre hjorter, 3 Rådyr. Fjellrype, lirype, hare og annet småvilt. M 711: 1313 III Lyngsvatnet og 1312 IV Frafjord. Terrenget er på ca da. og har en strandlinje på 4 km langs Lysefjorden. Det strekker seg 6 km i sydlig retning oppover Fløyrliheia fra K O til K Området består av lauvskog, barskog, lynghei og snauhei med mange vatn. Det går daglig båt til Lysebotn fra Stavanger eller Oanes. Saueren hund tillatt. Det er ikke tillatt å jakte rådyr under elgjakta. Foreningen har sammen med en annen grunneier felling på en elg og tre hjort. Foreningen har da 1 2 part i hvert av dyrene. Hele storviltjakten selges under ett. Det er mulig å overnatte på Stavanger Turistforenings hytte på Fløyrli. Det er svært mange vatn i terrenget, men foreløpig begrenset med fisk. JAKTSPORT Det selges 6 kort pr. dag og 2 sesongkort som tildeles etter søknad. Småviltjakt Kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Rådyr kr 800,- pr løyve. Storviltjakt (elg og hjort) kr 6500,- Felling av rådyr under ordinær jakt kr 300,- Sesongkort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,- Søknad på bukkejakt, Storviltjakt (elg og hjort) samt sesongkort for småvilt sendes på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Morten Folkvord, Husk innlevering av pantekort innen 31 desember Kortet innleveres hos en av kortselgerne eller via våre websider. Pantekort refunderes ikke etter denne dato! 16 17

10 Omlid, Sirdal Part i elg. Rådyr Rype, hare, orrfugl og annet småvilt M 711: 1312 I, Øvre Sirdal. Eiendommen er på ca da. og strekker seg fra Handelandslona / Tjørhomvatnet og ca. 1,5 km i syd-østlig retning mot gården Ausdal i Sirdal kommune. Høyde fra K 500 til K 795. E 39 til Ålgård og Rv 45 til Sinnes. Ta av til høyre mot Tonstad. Eller E 39 til Helleland og Rv 42 til Tonstad. Ved bro på Tonstad ta til venstre mot Øvre Sirdal. Saueren hund tillatt. Eiendommen inngår i et elgvald. Det er fra elgvaldets side ønskelig med en viss kontinuitet i sammensetningen av elglaget. De som har vært med tidligere vil derfor ha et visst fortrinn. Merk at det likevel vil skje en viss utskifting ved loddtrekning. For småvilt- og rådyrjakt selges det dagskort. Det selges ikke dagskort under elgjakta eller før kvoten er fylt. Det jaktes elg kun i helgene. Det er derfor mulig å drive småviltjakt mandag - onsdag i denne perioden. På overnattingsteder i Sirdal Sjekk fiskemuligheter hos GP Tjørhom (butikken) JAKTSPORT 1 kort pr dag, eller til jaktlag med inntil 3 våpen. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Elgjakt kr 1000,- pr deltaker. Søknad på elgjakt sendes på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Morten Folkvord,

11 Lyse sameige, Sør Fjellrype, hare og annet småvilt. M 711,1313 II, Lysekammen. Terrenget strekker seg fra grensen mellom Sirdal og Forsand kommune ved Andersvatn, og til hellingen ned mot Lysebotn. Terrenget ligger på begge sider av veien mellom Sirdal og Lysebotn. Areal: Ca da. høyfjellsterreng. E 39 fra Stavanger og Sandnes til Ålgård. Videre RV 45 merket Sirdal til Ådneram. Kjør derfra sommerveien over til Lysebotn. Sirdal Bilruter kjører daglig buss til Sirdal. Det går også båt fra Stavanger til Lysebotn. Sjekk avganger. Jaktkontakt: Saueren hund tillatt. Kortsalget er fordelt mellom to foreninger. Det er mulig å overnatte på turiststasjonen i Lysebotn, på Stavanger Turistforenings hytte ved Longavatn, eller forkjellige steder i Sirdal, bl.a. Fidjeland Høyfjellshotell. Det er tillatt med stangfiske i Andersvatn og Tjodanpollen hvor det er satt ut Canadabekkerøye. JAKTSPORT Det selges 9 kort pr dag og 5 sesongkort som tildeles etter søknad. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Sesongkort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,- Søknad på sesongkort for småvilt sendes på søknadskjema for jakt på våre websider: Rune Holst Johnsen, Jadeveien 6A, 4318 Sandnes Tlf.:

12 Kjetilstadheia, Suldal Jaktkontakt: Fjellrype, lirype, hare og annet småvilt. M 711: 1313 I, Blåsjø. Suldalsheiene opp fra Kvilldal/Kjetilstad. Terrenget ligger nord for Stranddalen og østover mot Blåsjø. Areal ca da. Ta ferje til Tau og kjør RV 13 til Hjelmeland og ferge derfra til Nesvik, Sand og videre Rv 13 forbi Suldalsosen. Ta til høyre ved skilt merket Kvilldal og kjør over broen. Hold høyre mot Kjetilstad der veien deler seg. Kjør helt frem til Saurdal kraftstasjon og parker mot høyre side av stasjonen. Følg anleggsvei merket Stranddalen, men hold Østre side av elva der veien krysser elva. Følg videre sti merket med varder inn til hyttene. Kart og kompass er helt nødvendig. Saueren hund tillatt. To fullt utstyrte hytter (ta med sovepose) inngår i jaktleien. Du må regne med et par timers gange inn til hyttene, men da er du midt inne i terrenget. Hver hytte har 6 liggeplasser. Hyttene skal ryddes og rengjøres etter bruk. Søppel tas med tilbake til Suldalsosen. Hyttene ligger i enden av Kjetilstaddalen merket Proststøldalen, hyttene er merket på kartet. JAKTSPORT Det selges 9 kort pr dag. kr 500,- pr person pr dag. 1/2 pris for medlemmer av SRJF mot fremvisning av gyldig medlemskort. Rune Holst Johnsen, Jadeveien 6A, 4318 Sandnes Tlf.:

13 Dyråsen, Egersund Part i elg(de år det er felling) 1 Rådyr. Hare, orrfugl og annet småvilt. Økonomisk kartverk 012-2, Møgedal og Imiseid. Sør for Helleland i Eigersund kommune. E 39 til Helleland sentrum, ta av til høyre og kjør over jernbanebruen. Følg skiltet Eia 15, ca 1 km fra Helleland sentrum deler veien seg. Hold høyre og følg skiltet Dranga 2. Kjør et par km til neste veikryss med skilt og ta til høyre også her. Følg skiltet Eikeland 7 fram til P-plass ved Eikelandsvatnet ca 1 km før Eikeland. Fra P-plass går merket sti fram til hytta. Ca 1 km gange rett fram, og med normal fart bruker du ca et kvarter på turen. Saueren hund tillatt. Under bukkejakta kan det jaktes alle dager, men under ordinær jakt, kun fredag, lørdag og søndag. Både bukkejakta og småviltjakta tildeles etter søknad til jaktutvalget. Navn og adresse til jeger/jaktlag må oppgis i søknaden. Bare medlemmer av SRJF kan jakte i Dyråsen. Jaktdager søkes i prioritert rekkefølge og søknadsfrist er Jakt-/hytteleie betales straks etter tildeling. Ved manglende innbetaling tilbys jakten andre. Det kan kun felles et rådyr pr. tildelt jaktløyve. Skal det jaktes rådyr etter 10.9 skal det sjekkes om det er ledig løyve hos kortselger. Ved jakt på SRJF terreng plikter man å skaffe seg godt nok kart og tilstrekkelig kunnskaper om terrengets grenser SRJF har egen hytte i terrenget (inkl.) med plass til minst fire personer. Hytta er fullt utstyrt, men sovepose må medtas. Nøkler til hytta fås hos jaktkontakt Hytta kan leies til medlemmer i SRJF utenom jaktsesongen til følgende priser: Weekend kr 500,- Ukedager kr 150,- Fritt fiske i Dyråsen. Ledig jakt etter trekning kjøpes hos: Jaktsport. Til jaktlag med inntil 4 våpen. Bukkejakt Kr 1000,- pr. løyve. Ordinær jakt kr 700,- pr helg (fredag, lørdag og søndag) Søknad på all jakt sendes til:: Jaktkontakt: Leif Gaute Tollefsen, mobil

14 Privat eiendom Høyland Statsskog, Sandnes Privat eiendom Kortsalg: Løyver, sesongkort etc.: 10 Rådyr. Hare og annet småvilt. Sandnes I.L.`s 0- kart nr. 15, Myklabust. Kolafjell Helgeland: Ganddal I.L. s kart nr. 3, Ganddal- Bråstein. På begge sider av E 39 like sør for Høyland kirke i Sandnes. Hele Høyland Statsskog er ca da. Bil, buss eller tog til Sandnes. God forbindelse daglig med buss. Saueren hund er tillatt Terrenget er inndelt i 3 vald Foreningen disponerer fiske i en del av Figgjoelva som grenser til området. Eget kort må løses. (Se fiskebrosjyre). Kontakt jaktkontakt 1. kort pr. vald pr. dag Rådyr kr 800,- pr løyve. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Søknad på rådyr sendes på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : Asbjørn Espedal, tlf

15 Lyngdal Prestegårdsskog og OF-Skog, Lyngdal 4 Rådyr. Hare, og annet småvilt M 711: 1411 III, Lyngdal. Det er to små terreng som ligger på begge sider av E 39 ved innkjørsel til Lyngdal sentrum. E 39 til Lyngdal. Saueren hund kan brukes, men bruk av hund er noe vanskelig p.g.a. små terreng. Losen vil gå mye på naboterreng. Jakta tildeles jaktlag eller enkelt person etter loddtrekning. Terrengene er små og grensene noe problematiske. NB! Det begynner å bli tett vegetasjon. Det kan være mulighet med beverjakt i terrenget, ta kontakt med jaktkontakt for mer info. Ingen Ingen All jakt tildeles ved trekning. 1 sesongkort. All jakt kr 3000,- Jaktkontakt: Trond Vaaga, tlf Søknad på sesongkort sendes på søknadskjema for jakt på våre websider:

16 Gunnleifsstøl, Audnedal Jaktkontakt: Part i elg. Rådyr. Hjort. Småvilt (skogsfugl, storfugl, hare). M711/Norge 1:50000: 1411 IV, Snartemo Eiendommen er på ca 1000 da og ligger i Audnedal kommune, ikke langt fra Naglestad, knappe 200 km / 2t 45min fra Stavanger. Terrenget består for det meste av gammel furuskog og einer og er relativt lettgått. E39 til Lyngdal, RV43 mot Eiken, ved Kvås ta av til høyre RV461 mot Konsmo, ta av til venstre mot Naglestad, ta til venstre ved skilt Audnedal St. inn på privat grusvei stengt med kjetting. For nøkkel: kontakt jaktkontakt. Saueren hund tillatt. Elgjakt: Eiendommen inngår i et elgvald med 28 grunneiere. Årlig kvote er 6 dyr. Jegerne inngår i etablerte jaktlag og skal følge de retningslinjer jaktleder til enhver tid gir. Vi har 1 plass. Jaktform er jaging og postering (etter trekning) Elgjakta starter fredag 5/10. Det jaktes kun fredag og lørdag til kvoten er tatt. Det er derfor mulig å drive småviltjakt mandag - onsdag i denne perioden. Bag limit på orrfugl/ storfugl: av hensyn til forvaltning og bestand praktiseres personlig bag limit på 1 orrfugl/storfugl pr. jeger pr. dag. Bukkejakt: 15/8-10/9. Rådyr fri kvote Hytte i terrenget følger med jaktleien. Soveplass (ta med sovepose) og utstyr til 3-4 personer. Vedovn, propanapparat. For nøkkel: kontakt jaktkontakt. Stangfiske tillatt i Sundsvannet. NB: fiske forbudt i de to vannene nærliggende til hytta. G-MAX Forus Småvilt: 1 kort pr. dag, eller til jaktlag inntil 3-4 våpen. Småviltjakt: helg (fre-søn) kr 1200,- for jaktlag med inntil 3-4 våpen. Ukedager (man-tors) kr 160,- pr. gevær pr. dag. Gjelder også rådyr etter bukkejakta. 1/2 pris for medlemmer ved framvising av gyldig medlemskort. Bukkejakt: kr 800,- pr. løyve Storviltjakt: (elg og hjort): kr 3000,- v/hjortefall betales i tillegg kr 50,- pr. kg slaktevekt. Søknad på elgjakt sendes på søknadskjema for jakt på våre websider: Henning Storm Trosdahl, tlf: , 30 31

17 Oltedal Nord Oltedal Sør 32 Oltedal Nord og Sør 6 rådyr. Småvilt. M 711: 1212 I Terrenget er delt i 2. Oltedal Nord ligger nord for Oltedal sentrum. Terrenget ligger mellom idrettsplass i Oltedal, Tjorldabæetjørna og Grytefjellet i Gjesdal kommune opp mot grensen til Sandnes. Oltedal Sør ligger mellom idrettsplass, Grinatjørna og Torsteinvatnet i Gjesdal kommune. Terrengene er til sammen ca da. Kjør E 39 til Limavatnet ved Ålgård. Ta første vei til venstre på RV 45 til Oltedal. Parker ved idrettsplassen i Oltedal. Saueren hund kan brukes. Det selges ikke egen bukkejakt. Det selges istedet dagskort. Det skal sendes SMS til jaktkontakt på med opplysning om navn og jaktdager etter at det er kjøpt jaktkort. Fritt fiske i med stang i vann som grenser til eller ligger i terrenget. G-MAX FORUS 1 dagskort, eller til jaktlag med inntil 4 våpen. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Fellingsavgift på rådyr kr 300,- Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. :

18 Sør Audnedal Prestegårdsskog, Lindesnes Rådyr. Småviltjakt. M 711: Lyngdal 1411 III Like øst for tettstedet Vigeland i Lindesnes kommune. Like ved E 39, og er ca 2350 da. E 39 til Vigeland og videre på fylkesvei 460. Saueren hund tillatt. Kortselger forbeholder seg retten til ved behov med umiddelbar virkning å stenge kortsalg/jakten, for eksempel i forbindelse med elgjakten. G-MAX FORUS 1 dagskort, eller til jaktlag med inntil 3 våpen. Jaktkontakt: Trond Vaaga, tlf Småviltjakt kr 160,- pr dag pr gevær. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Rådyr kr 750,- Rådyrløyve tildeles etter søknad og trekning. Søknad sendes på våre websider: Skulle din annonse vært med her? Annonsepriser: 1/1 side Kr 5000,- 1/2 side Kr 2500,- 1/4 side Kr 1500,- Kontakt: Morten Folkvord

19 Vigeland, Lindesnes kommune Part i elg og hjort. M 711: Lyngdal 1411 III Sør Audnedal prestegårdsskog ligger like øst for tettstedet Vigeland i Lindesnes kommune. Terrenget blir delt av E 39. Nord Audnedal prestegårdsskog inngår i Løland jaktlag, og ligger vest for riksveg 460 E 39 til Vigeland og videre på fylkesvei 460. Etter avtale med jaktleder. Jegerne inngår som medlemmer i etablerte jaktlag og skal følge de retningslinjer jaktleder til enhver tid gir. Vi har 2 plasser pr lag. Terrenget er en del av Sør Audnedal prestegårdsskog (inngår i Fasseland jaktlag og Skofteland jaktlag), og vestre teig av Nord Audnedal prestegårdsskog (inngår i Løland jaktlag), til sammen ca 3600 da. Fordeling av kjøtt skjer likt etter antall eiendommer/ deltakere uavhengig av størrelsen på eiendommen. All jakt tildeles ved trekning. 6 parter. kr 1500,- pr deltaker. Jaktkontakt: Trond Vaaga, tlf Søknad på jakt sendes på søknadskjema for jakt på våre websider: Lading av ammunisjon SRJFF har nå gått til anskaffelse av ladeutstyr til rifle. Utstyret kan brukes til flere kalibre bla til: 300 win mag, 7mm rem mag, 9,3x62, 30-06, 308w, 6,5x55, 270w og 222. Utstyret er rigget opp og står klar på klubbhuset vårt ved harfsfjord. Tilbudet vil være oppe fra kl til på onsdagene i mai og juni. Det vil da være en instruktør som kan gi litt hjelp og informere om dette med ladig av egne patroner. Foreningen stiller kun selve ladeutstyret. Komponenter som krutt etc, må dere skaffe selv. Hvorfor begynne å lade selv? 1. Hjemmelading av egne patroner gir en unik mulighet til å kunne lade patroner til ca 50 % av butikkpriser. 2. Kvaliteten vil bli like god eller bedre enn fabrikk ammunisjon. 3. Du kan lade med vesentlig bedre kuler enn det som selges som fabrikk ammunisjon. 4. Du kan lade flere patroner med forskjellige kuletyper slik at de får tilnærmet samme kulebane. Så litt praktiske opplysninger for de av dere som ikke er kjent med hjemmelading, men lurer om dere ønsker å prøve dette. Først en advarsel: Hjemmelading kan være svært farlig vis dere ikke følger reglene som for eksempel å følge ferdige ladetabeller. Hvordan starte selv med å lade med foreningens utstyr: Det første du skal begynne med er å skaffe ladetabeller for det kaliberet og type kuler du ønsker å bruke. Her vil også instruktøren kunne hjelpe til da foreningen disponerer en del bøker med ladetabeller

20 Så må du skaffe følgende komponenter: 1. Tomme patroner (helst noen du selv har skutt) 2. Tennhetter. 3. Krutt. (Her må det understrekes at det kun må benyttes det kruttet som står beskrevet i ladetabellen). 4. Kulen som er beskrevet i tabellen. Dere må første gang ta med våpenet for å få målt patronlengden. Avsender: Stavanger og Rogaland JFF Kiellandstien Hafrsfjord B Håper dere ønsker å benytte dere av dette tilbudet. Ytterligere informasjon kan fås på internettsiden til foreningen eller på jaktutvalgets telefon Jaktutvalget. Foreningen har nå begynt å selge Sportsman`s Pride hundefor til foreningens medlemmer. Kontakt Steinar Egeland 38

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Foto: Stolt far og sønn på elgjakt i Saltdal, høsten 2010. Hvorfor er det så få jegere som rekrutteres innen

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER

UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES BONDELAG 2001 1 FORORD I 1997 gav Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Mestringsguide. www.oxtri.com info@oxtri.com www.facebook.com/opplandxtremetriathlon

Mestringsguide. www.oxtri.com info@oxtri.com www.facebook.com/opplandxtremetriathlon Mestringsguide LEN DEG TILBAKE, SKJERP OPPMERKSOMHETEN OG TA DEG GOD TID TIL Å LESE OG FORSTÅ INNHOLDET I denne guiden har vi samlet informasjon vi tror vil komme godt med når du skal gjennomføre Oppland

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang Friluftsklubben i Oslo Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011 Foto: Kristoffer Løvvold www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy

Detaljer

...av Halvor Størmer. -en liten innføring

...av Halvor Størmer. -en liten innføring ...av Halvor Størmer B L O D S P O R -en liten innføring BLODSPOR Av Halvor Størmer (del 1) Tenk dere en usynlig sti i skogen som har så sterkt drag på hunden at den bare må finne ut hva dette er Tenk

Detaljer

Vårt boområde i Oslo syd

Vårt boområde i Oslo syd Brenna Vårt boområde i Oslo syd Kjære beboere på Brenna Styret for Brenna velforening ønsker med denne brosjyren å formidle en del sentral informasjon. Brosjyren legges i samtlige postkasser der huseier

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2013

Informasjon til fastliggere 2013 Informasjon til fastliggere 2013 Velkommen til ny campingsesong Endelig nærmer det seg vår og yrende liv på campingplassen. Vi har også i år noen nyheter til dere og vi gir oss ikke med å investere i et

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2012

Informasjon til fastliggere 2012 Informasjon til fastliggere 2012 Velkommen til ny campingsesong Håper spådommen som jeg hørte på radioen her en dag slår til: Været i sommer kommer til å bli tørt. Vi har nå mye fint vær til gode. For

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT

FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT FRA VALP TIL GODKJENT ETTERSØKSHUND OPPDATERT 2014 Fra valp til godkjent ettersøkshund 2. utgave: NJFF v/ Roar Lundby og Hans Ole Solberg Utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Grafisk produksjon: Erik

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Raumaprosjektet 2009.

Raumaprosjektet 2009. Raumaprosjektet 29. Registrering av treffpunkt i slakt. Rapport nr 2 Mars 29 1 Bakgrunn for undersøkelsen. Rauma kommune, Åndalsnes og omeng jeger og fiskerforening og Møre og Romsdal NJFF samarbeider

Detaljer