Forord: Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord: Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF:"

Transkript

1 Jakt 2010

2 Forord: Med dette ønsker vi velkommen til en internettbasert jaktkatalog. Selv om den papirbaserte var grei å ha for hånden, var den blitt for dyr og arbeidskrevende å lage og distribuere. Vi håper du har forståelse for det og vil finne den nye løsningen akseptabel. I det hele finner du svært my nyttig informasjon under Jakt på Jaktutvalget har siden årsmøtet vært uten formell leder. Til tross for det blir både katalogen klar og vi jobber godt med å skaffe nye terreng. Men det kan også hende at lederspørsmålet blir avklart om vi får omfordelt arbeidsoppgavene noe. Jaktoppsyn i SRJF: Vi har fått flere tilbakemeldinger fra grunneiere og jegere at det det utøves ulovlig jakt i flere av våre jaktterreng. Foreningen har opprettet eget jaktoppsyn på våre jaktterreng. Det er medlemmene av jaktutvalget som står for jaktoppsynet. Det er tillatt for jaktoppsynet å drive egen jakt under utøvelse av oppsyn. For at vi skal få bukt med ulovlig jakt er det viktig at vi får tilbakemeldinger fra dere som benytter våre terreng om ulovligheter. Alle jegere plikter å forevise gyldige papirer på forespørsel! Selv om vi har en aktiv gjeng med stort nettverk i jaktutvalget, har SRJFs 2500 medlemmer, alltid behov for nye jaktterreng. Har du tips om terreng, vil bidra i utvalget når det passer deg eller ønsker å være med i jaktutvalget, send en epost til Vi er avhengige av et godt forhold til grunneierne vi leier terreng hos og naboene deres. Dette forholdet er viktig ifm fornyelse av leiekontrakter og inngåelse av nye. Ved at du ikke gjør rent etter deg i hyttene, kaster søppel i terrengene, ikke rapporterer om skader eller overtrer grensene, er du med på å ødelegge for 2500 andre jegere. Din overtredelse kan være nok til å ødelegge for svært mange i lang tid. Selv om du er i god tro ifm overtredelse av jaktterrenggrensene, er det ditt ansvar å vite hvor du er. Skulle våre 2010-kart mot formodning ikke være oppdaterte og du kan vise til at du har fulgt et 2010-kart, skal du henvise til Jaktutvalget. Og i så fall vil vi svært gjerne ha beskjed. Det finnes ingen akseptabel grunn for å jakte uten jaktkort. Vi har de 2 siste sesongene økt jaktoppsynet og ser at antall solgte kort har økt betydelig. I tillegg er det blitt mindre søppel i terrengene. Vi vil fortsette å prioritere jaktoppsynet. Vi har stor nytte av å få inn fangstrapporter. Disse hjelper oss i bedømmingen av hvor gode terrengene er og hvordan de utvikler seg. Fangstrapportene er også et godt utgangspunkt ved prisforhandlinger med grunneier. Så vi ber deg om å ta det lille ekstra bryderiet med å sende inn fangstrapporten. Dette gjør du også på jaktsiden vår. Til slutt vil vi gjøre deg oppmerksom på flere jaktrelaterte tilbud fra SRJF. Først har vi gratis tilgang til sporhund for SRJFs medlemmer. Men husk at du først må registrere deg som bruker. Ellers har vi en 15m bane for luftgevær og salongrifle på Hiorthuset. Her har vi også utstyr for lading. Og ikke minst, kan du trene leirdueskyting på Lyebanen. Alt dette er nærmere beskrevet utover i jaktkatalogen. Skitt jakt, Jaktutvalget Tilbakerapportering av hjortevilt: Ved tildelingen av jaktløyver vil det tillegges kr 200,- i tillegg til kortprisen, denne summen vil benyttes som pantekort og tilbakebetales ved tilbakerapportering. All tilbakerapportering av felling av hjortevilt skal skje snarest etter fellingen og gjøres via sms eller direkte til jaktkontakten. Meldingen skal inneholde: Terreng, fellingsresultat, kjønn og alder, kortnummeret / gironummeret, samt kontonummer. Jegere som unnlater å tilbakemelde resultat av felt hjortevilt kan blir utelukket fra neste års trekning av jakt, samt tap av innbetalt pantekort. Jaktutvalget: Medlem Morten Folkvord Medlem Leif Ståle Tytlandsvik

3 Forhåndssalg og trekning av jakt: Trekning av jaktløyver og sesongkort samt forhåndssalg av dagskort til medlemmer i SRJF starter i år på Hiorthuset onsdag 9. juni kl Alle søknader må være foreningen i hende senest søndag 6. juni. Informasjon om hvilke terreng eller løyver det kan søkes på finnes under terrengbeskrivelsene. På forhåndssalget vil det bli foretatt loddtrekning blant de fremmøtte. Hver uttrukket kan i første omgang kjøpe inntil 4 dagskort. Samtidig vil det bli foretatt trekning blant søkere på løyver til elg, hjort og rådyr og terreng der jakta leies ut samlet. Uttrukne personer som ikke er til stede vil bli tilskrevet. Løyvene må betales innen angitt tidsfrist. Tildelte løyver som ikke betales innen tidsfrist går til uttrukne reserver. Etter denne dato kan ledige dagskort kjøpes hos den kortselger som står oppført under Avtale om ettersøkshund: SRJF tilbyr alle sine medlemmer som jakter elg, hjort og/eller rådyr tilgang til ettersøkshund som en del av tilbudet som medlem i SRJF. For å benytte deg av avtalen må du registrere deg på for at avtalen skal være gjeldene. Avtalen dekker sørfylket d.v.s. sør for Boknafjorden og Hjelmeland, dessuten foreningens terreng i Vest-Agder. Avtalen gjelder enkeltpersoner og kun for den som står oppført på medlemskortet. Er dere flere i jaktlaget skal alle være registrert i ettersøksregisteret. For de av våre medlemmer som jakter i nordfylket vil disse kunne få avtale med ettersøksringen der. Ettersøksavtalen for nordfylket følger automatisk med løyvene som blir utstedt der. Spør grunneier om avtalen, der står også alle opplysningene du trenger, området den dekker o.l. Ikke medlemmer kan også inngå ettersøksavtale med SRJF. Dette vil for en sesong koste kr. 350,- Registrering gjør dere på Ved registrering vil dere få oppgitt et avtalenummer, i tillegg må dere oppgi navn og adresse og hvilke kommuner det skal jaktes i. Innbetal beløpet til kontonr som oppgis under registreringen. Avtalen er først gyldig når SRJF har mottatt innbetaling og kvitteringstrykk er påfært slippen nedenfor. Denne skal medbringes under jakt. Har du spørsmål vedrørende avtalen ta kontakt på vakttelefon eller til Jonny Johansen Mobil Pantekort: Ordningen med pantekort fortsetter. Vi håper tilbakerapporteringen vil bli enda bedre i år. Alle som kjøper jaktkort på småviltjakt må innløse pantekort til kr 200,- for jaktåret. For å forenklere tilbakerapporteringen vil det også kunne rapporteres om felt vilt via våre websider på All tilbakemelding av felt småvilt skal være SRJF senest 31 desember 2010 enten det foreligger felling eller ikke. Vår tilbakerapportering må ikke forveksles med den som er obligatorisk fra jegerregistert. Pantekort som ikke er innlevert innen gitt dato refunderes ikke. Ettersøksavtale Navn: Adresse: Postnummer: Medlem / Avtalenr.: Sted: Kvitteringstrykk for ikke medlemmer Vakttelefon Denne slipp sammen med gyldig medlemskap eller avtalenummer gjelder som ettersøksavtale med SRJF. Begge deler må medbringes under jakt, og forevises ved kontroll. 4 5

4 Nyttige telefoner i SRJF: Styret: Leder Steinar Egeland Leder Jaktutvalget Leder Fiskeutvalg Jon Chr. Haaland Leder Studieutvalg Jan Sverre Arnevik Leder Ungdomsgruppe Kristian Hylle Leder Leirduekomitè Geir Aas Kvinnekontakt Ragnhild Ottesen Skytetilbud med hagle Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening (SRJF) fortsetter det gode samarbeidet med Jæren Jakt og Fiskelag (JJFL) om bruk av deres leirduebaner, ved Lye, til trening med hagle. Banene holder en meget god standard, og har muligheter for varierte og jaktrelaterte skyteprogrammer. Treningstider: Oversikt finnes på denne linken: I hovedsesongen fra 1/5 til 9/9 er det skyting hver mandag og torsdag fra 18:00 til 20:00, med unntak for offentlige høytidsdager og juli. Jaktutvalget: Leder Nestleder Leif Gaute Tollefsen Leder Dyråskomitè Erling Nilsen Leder Fuglehundkomitè Henning S. Trosdahl Leder Sporhundkomitè Jonny Johansen Medlem Jan Helliesen Medlem Frank Seldal Medlem Arild Pollestad Medlem Ole Geir Skjæveland Medlem Geir Aas Medlem Morten Folkvord Medlem Ståle Tytlandsvik Det henstilles å kontakte utvalgsmedlemmer mellom kl Vanlig medlem Ungdom (<18år) JJFL SRJF Ikke Medlem Skudd/ Duer Bare Duer Skudd/ Duer Bare Duer Skudd/ Duer Bare Duer kr. 75,- Kr. 45,- kr. 75,- Kr. 45,- kr. 100,- kr. 70,- kr. 55,- kr. 25,- kr. 55,- kr. 25,- kr. 75,- kr. 45,- Prisene gjelder for kal 12. Det er ikke tillatt med bly på Lyebanen. Prisene er de samme for hovedog sidemedlemmer i en forening. Leie av hagle koster kr 15 pr. serie. For kal 16 og 20 er det kt 10 ekstra pr. serie. Huskeliste om uhellet skulle være ute. For å gi ettersøksekvipasjen best mulig forutsetning for å lykkes får du her noen enkle regler du bør huske og følge. Dette er spørsmål du vil få av hundefører før søket starter: 1. Hvor mange dyr i følge? Kjønn og alder? 2. Hvilket dyr ble påskutt? Kjønn og alder? 3. Skuddreaksjonen til det påskutte dyret? 4. Skuddplass og flukt retning. Merk av skuddplass. Hvor ble det av evnt. andre dyr i flokken? (Fluktretning) 5. Undersøk skuddplass for blod, beinsplinter, snitthår, vominnhold, klovavtrykk og eventuelle kulenedslag (bom). Vær rolig under dette arbeidet, for ikke å skremme dyret unødvendig. Er dere flere som jakter sammen skal de andre jegerne vente til alle undersøkelser er unnagjort. Ikke mer enn en på skuddplassen. Dette kan ødelegge mulighetene for et vellykket ettersøk. Har dere hund med skal denne kobles snarest. Selvsagt stoppes all videre jakt inntil dyret er funnet. 6. Granske fluktruten til dyret ca 100 m, eller der du mistet dyret av syne. Se etter blod o.a. merk gjerne med en kvist eller lignende der du gjør funn. Dette vil gjøre arbeidet lettere for hund og fører. Prøv å ikke tråkke i sporet da dette kan vanskeliggjøre ettersøket. 7. Er ikke dyret funnet langs fluktruten er tiden inne for å tilkalle ettersøksekvipasjen. 8. Ring sporhundsentralen`s vakttelefon Kjør E39 mot Ålgård, ta av til høyre i krysset ved Statoil stasjonen ved Ålgård sentrum. Følg riksvei 506 mot Bryne og Lye der Melsvannet ligger på høyre side, ta av til høyre rett ved enden av vannet. Veien opp til banen er merket med skilt. Parkering er ved klubbhuset til JJFL. Det tar ca 40 min å kjøre fra Stavanger. Alternativt kan det kjøres om Ganddal mot Bryne på riksvei 505. Veldig interessert i hagleskyting? SRJF har egen leirduekomitè som skal har ansvaret for å drive skytedagene i samarbeid med leirduegruppa til JJFL. I denne forbindelse trenger vi i leirduekomiteen flere medlemmer som kunne tenke seg å være skyteledere. For unge og/eller uerfarne skyteledere kan vi tilby skytelederkurs. I tillegg til å bli medlem av et godt skytemiljø får også medlemmene skyte på egne skytedager. Er du interessert? Ta kontakt med leder av leirduekomiteen Geir Aas på Etter krav fra grunneier er det ikke tillatt å ta med hund til området. 6 7

5 Terrengoversikt: Nr. Terreng: Side: 1 Bore, Klepp 1 rådyr. Ender, gjess og annet småvilt Horpestadvatnet, Vest Ender, gjess og annet småvilt Horpestadvatnet, Sør Ender, gjess og annet småvilt Horpestadvatnet, Øst Ender, gjess og annet småvilt Fløyrli, Forsand Part i elg og hjort, 3 rådyr. Fjellrype, lirype, hare og annet småvilt. 7 Omlid, Sirdal Part i elg, rådyr, rype, hare, orrfugl og annet småvilt Lyse sameige, Sør Fjellrype, hare og annet småvilt Kjetilstadheia, Suldal Fjellrype, lirype, hare og annet småvilt Valevatn, Sirdal For mer info: 12 Dyråsen, Egersund Part i elg. 1rådyr, orrfugl og annet småvilt Høyland Statsskog, Sandnes 10 rådyr, 2 hjort. Hare og annet småvilt Lista Prestegårdsskog, Farsund 3 rådyr. Hare og annet småvilt Lyngdal Prestegårdsskog og 4 rådyr, Hare og annet småvilt. 33 OF-Skog, Lyngdal 16 Stokke, Spangereid 2 rådyr. Småvilt Gunnleifsstøl, Audnedal Part i elg. Rådyr. Hjort. Småvilt (skogsfugl, storfugl, hare, bever) Oltedal Nord og Sør 6 rådyr. Småvilt Sør Audnedal Prestegårdsskog, Rådyr. Småviltjakt 41 Lindesnes 22 Vigeland, Lindesnes kommune Part i elg og hjort. 43 Trekning av jaktkort på Hiorthuset onsdag 9 juni kl Søknad om jakt må være innlevert senest søndag 6 juni. 8 9

6 Bore, Klepp 1 Rådyr. Ender, gjess og annet småvilt. Økonomisk kartverk. Langs sone 4 i Figgjoelven. Ned forbi Borebrua. Rv. 510 til Voll derfra vei ned til Borestranda. Eller Rv. 110 til Borekrysset, deretter Rv. 507 til avkjørsel til Borestranden. Parkering over sone 4 ved Figgjoelven. Ikke tillatt. Vis hensyn for beitende dyr. Ta tomhylser og annet søppel med hjem. Husk sikker skyteretning. Se SRJF`s fiskebrosjyre. Dagskortsalg: G-Sport, Amfi Vågen, Sandnes - Tlf. : Det selges 6 kort pr dag. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Rådyr kr 800,- Flexikort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,- Rådyrløyve og flexikort tildeles etter søknad og trekning. Søknad sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. : % På alle ordinære lagerførte varer til medlemmer i SRJF på Bergans og Alfa produkter. Mot fremvising av medlemskort i SRJF. Gjelder ikke på tilbudsvarer. HUNDVÅG SENTER Hundvågveien HUNDVÅG Tlf.:

7 Roslandholmen Horpestadvatnet Horpestadvatnet Vest Horpestadvatnet Vest Ender, gjess og annet småvilt. Økonomisk kartverk J 18-4 Horpestad. Terrenget ligger på sørsiden av Horpestadvatnet i Klepp kommune. Kjør RV 44 mot Bryne, etter Klepp, ta første vei mot Pollestad (6). Fra krysset Tjøtta (I) og Horpestad (1,5) kjøres ytterligere 2,7 km i retning Pollestad. Ved transformatorkiosk i stolpe tar du av til høyre og holder høyre vei, deretter rett fram. Følg veien til du ser drivhus på venstre side. Kjør ned langs veien til du ser drivhus på venstre side. Kjør ned langs drivhusene og ta til høyre. Kjør til enden av veien og parker. Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren og under stadig kontroll. OBS! Det er plantet trær i skogen ved parkeringsplassen. Trø ikke på plantene! Fiske forbudt. Dagskortsalg: G-Sport, Amfi Vågen, Sandnes - Tlf. : Det selges 2 kort pr dag. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. :

8 Horpestadvatnet Sør Ender, gjess og annet småvilt. Økonomisk kartverk J 18-4 Horpestad. Terrenget ligger på sørsiden av Horpestadvatnet i Klepp kommune. Kjør RV 44 mot Bryne, etter Klepp, ta første vei mot Pollestad (6). Fra krysset Tjøtta (I) og Horpestad (1,5) kjøres ytterligere 900 meter i retning Pollestad. Det er her en rød løe på høyre side av veien. Parkering ved dobbelgarasje som ligger ved siden av løa. Sperr ikke utkjørselen fra garasjen. Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren og under stadig kontroll. Fiske forbudt Dagskortsalg: G-Sport, Amfi Vågen, Sandnes - Tlf. : Det selges 3 kort pr dag. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. :

9 Horpestadvatnet Øst Ender, gjess og annet småvilt. Økonomisk kartverk J 18-4 Horpestad. Terrenget ligger på østsiden av Horpestadvatnet i Klepp kommune. Kjør RV 44 mot Bryne, etter Klepp, ta første vei mot Pollestad (6). Fra krysset Tjøtta (I) og Horpestad (1,5) tar du til høyre og kjører 500 meter mot Horpestad. Sving ned på gårdsvei til venstre og kjør frem til gården. Det står en høy, grønn transformatostasjon til venstre, rett ved nedkjørselen. Parkering foran uthus foran løa. Apporterende hund kan brukes. Hunden må være saueren og under stadig kontroll. Fiske forbudt. Dagskortsalg: G-Sport, Amfi Vågen, Sandnes - Tlf. : Det selges 2 kort pr dag. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Flexikort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,- Flexikort tildeles etter søknad og trekning. Søknad sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. :

10 Fløyrli, Forsand 1 2 part i elg og 1 2 part på tre hjorter, 3 Rådyr. Fjellrype, lirype, hare og annet småvilt. M 711: 1313 III Lyngsvatnet og 1312 IV Frafjord. Terrenget er på ca da. og har en strandlinje på 4 km langs Lysefjorden. Det strekker seg 6 km i sydlig retning oppover Fløyrliheia fra K O til K Området består av lauvskog, barskog, lynghei og snauhei med mange vatn. Det går daglig båt til Lysebotn fra Stavanger eller Oanes. Saueren hund tillatt. Det er ikke tillatt å jakte rådyr under elgjakta. Foreningen har sammen med en annen grunneier felling på en elg og tre hjort. Foreningen har da 1 2 part i hvert av dyrene. Hele storviltjakten selges under ett. Det er mulig å overnatte på Stavanger Turistforenings hytte på Fløyrli. Det er svært mange vatn i terrenget, men foreløpig begrenset med fisk. Dagskortsalg: Sporty Hidle, Østervågen 7, 4006 Stavanger, Tlf.: Det selges 6 kort pr. dag og 2 sesongkort som tildeles etter søknad. Småviltjakt Kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Rådyr kr 800,- pr løyve. Storviltjakt (elg og hjort) kr 6500,- Felling av rådyr under ordinær jakt kr 300,- Sesongkort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,- Søknad på bukkejakt, Storviltjakt (elg og hjort) samt sesongkort for småvilt sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Egil Jørgensen, Bjørkevn. 7A, 4315 Sandnes Tlf.: Husk innlevering av pantekort innen 31 desember Kortet innleveres hos en av kortselgerne eller via våre websider. Pantekort refunderes ikke etter denne dato! 18 19

11 Omlid, Sirdal Part i elg. Rådyr Rype, hare, orrfugl og annet småvilt M 711: 1312 I, Øvre Sirdal. Eiendommen er på ca da. og strekker seg fra Handelandslona / Tjørhomvatnet og ca. 1,5 km i syd-østlig retning mot gården Ausdal i Sirdal kommune. Høyde fra K 500 til K 795. E 39 til Ålgård og Rv 45 til Sinnes. Ta av til høyre mot Tonstad. Eller E 39 til Helleland og Rv 42 til Tonstad. Ved bro på Tonstad ta til venstre mot Øvre Sirdal. Saueren hund tillatt. Eiendommen inngår i et elgvald. Det er fra elgvaldets side ønskelig med en viss kontinuitet i sammensetningen av elglaget. De som har vært med tidligere vil derfor ha et visst fortrinn. Merk at det likevel vil skje en viss utskifting ved loddtrekning. For småvilt- og rådyrjakt selges det dagskort. Det selges ikke dagskort under elgjakta eller før kvoten er fylt. Det jaktes elg kun i helgene. Det er derfor mulig å drive småviltjakt mandag - onsdag i denne perioden. På overnattingsteder i Sirdal Sjekk fiskemuligheter hos GP Tjørhom (butikken) Dagskortsalg: Sporty Hidle, Østervågen 7, 4006 Stavanger, Tlf.: Jaktkontakt: 1 kort pr dag, eller til jaktlag med inntil 3 våpen. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Elgjakt kr 1000,- pr deltaker. Søknad på elgjakt sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Henning S. Trosdahl Mail: Mobil: Kortsalget starter i butikkene mandag 2 august

12 Lyse sameige, Sør Fjellrype, hare og annet småvilt. M 711,1313 II, Lysekammen. Terrenget strekker seg fra grensen mellom Sirdal og Forsand kommune ved Andersvatn, og til hellingen ned mot Lysebotn. Terrenget ligger på begge sider av veien mellom Sirdal og Lysebotn. Areal: Ca da. høyfjellsterreng. E 39 fra Stavanger og Sandnes til Ålgård. Videre RV 45 merket Sirdal til Ådneram. Kjør derfra sommerveien over til Lysebotn. Sirdal Bilruter kjører daglig buss til Sirdal. Det går også båt fra Stavanger til Lysebotn. Sjekk avganger. Saueren hund tillatt. Kortsalget er fordelt mellom to foreninger. Det er mulig å overnatte på turiststasjonen i Lysebotn, på Stavanger Turistforenings hytte ved Longavatn, eller forkjellige steder i Sirdal, bl.a. Fidjeland Høyfjellshotell. Det er tillatt med stangfiske i Andersvatn og Tjodanpollen hvor det er satt ut Canadabekkerøye. Dagskortsalg: Sporty Hidle, Østervågen 7, 4006 Stavanger, Tlf.: Jaktkontakt: Det selges 9 kort pr dag og 5 sesongkort som tildeles etter søknad. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Sesongkort kr 1500,- Medlemmer i SRJF betaler kr 1000,- Søknad på sesongkort for småvilt sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Rune Holst Johnsen, Jadeveien 6A, 4318 Sandnes Tlf.:

13 Kjetilstadheia, Suldal Fjellrype, lirype, hare og annet småvilt. M 711: 1313 I, Blåsjø. Suldalsheiene opp fra Kvilldal/Kjetilstad. Terrenget ligger nord for Stranddalen og østover mot Blåsjø. Areal ca da. Ta ferje til Tau og kjør RV 13 til Hjelmeland og ferge derfra til Nesvik, Sand og videre Rv 13 forbi Suldalsosen. Ta til høyre ved skilt merket Kvilldal og kjør over broen. Hold høyre mot Kjetilstad der veien deler seg. Kjør helt frem til Saurdal kraftstasjon og parker mot høyre side av stasjonen. Følg anleggsvei merket Stranddalen, men hold Østre side av elva der veien krysser elva. Følg videre sti merket med varder inn til hyttene. Kart og kompass er helt nødvendig. Saueren hund tillatt. To fullt utstyrte hytter (ta med sovepose) inngår i jaktleien. Du må regne med et par timers gange inn til hyttene, men da er du midt inne i terrenget. Hver hytte har 6 liggeplasser. Hyttene skal ryddes og rengjøres etter bruk. Søppel tas med tilbake til Suldalsosen. Hyttene ligger i enden av Kjetilstaddalen merket Proststøldalen, hyttene er merket på kartet. Dagskortsalg: Sporty Hidle, Østervågen 7, 4006 Stavanger, Tlf.: Jaktkontakt: Det selges 9 kort pr dag. kr 500,- pr person pr dag. 1/2 pris for medlemmer av SRJF mot fremvisning av gyldig medlemskort. Rune Holst Johnsen, Jadeveien 6A, 4318 Sandnes Tlf.:

14 Dyråsen, Egersund Dagskortsalg: Part i elg. 1 Rådyr. Hare, orrfugl og annet småvilt. Økonomisk kartverk 012-2, Møgedal og Imiseid. Sør for Helleland i Eigersund kommune. E 39 til Helleland sentrum, ta av til høyre og kjør over jernbanebruen. Følg skiltet Eia 15, ca 1 km fra Helleland sentrum deler veien seg. Hold høyre og følg skiltet Dranga 2. Kjør et par km til neste veikryss med skilt og ta til høyre også her. Følg skiltet Eikeland 7 fram til P-plass ved Eikelandsvatnet ca 1 km før Eikeland. Fra P-plass går merket sti fram til hytta. Ca 1 km gange rett fram, og med normal fart bruker du ca et kvarter på turen. Saueren hund tillatt. Under bukkejakta kan det jaktes alle dager, men under ordinær jakt, kun fredag, lørdag og søndag. Både bukkejakta og småviltjakta tildeles etter søknad til jaktutvalget. Navn og adresse til jeger/jaktlag må oppgis i søknaden. Bare medlemmer av SRJF kan jakte i Dyråsen. Jaktdager søkes i prioritert rekkefølge og søknadsfrist er Jakt-/hytteleie betales straks etter tildeling. Ved manglende innbetaling tilbys jakten andre. Det kan kun felles et rådyr pr. tildelt jaktløyve. Skal det jaktes rådyr etter 10.9 skal det sjekkes om det er ledig løyve hos kortselger. SRJF har egen hytte i terrenget med plass til minst fire personer. Hytta er fullt utstyrt, men sovepose må medtas. Nøkler til hytta fås utlevert hos Hetland Sport AS mot et depositum på kr 200,- som tilbakebetales ved innlevering av nøkler. Nøkler skal tilbakeleveres snarest etter bruk. Hytta kan leies til medlemmer i SRJF utenom jaktsesongen til følgende priser: Weekend kr 500,- Ukedager kr 150,- Under jaktsesongen er hytteleien inkl. i kortprisen. Fritt fiske i Dyråsen. Ledig jakt etter trekning kjøpes hos: Hetland Sport AS, Erling Skjalgsonsgt. 5, 4300 Sandnes, Tlf. : Til jaktlag med inntil 4 våpen. Bukkejakt Kr 800,- pr. løyve. Ordinær jakt kr 600,- pr helg (fredag, lørdag og søndag) Søknad på all jakt sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Erling Nilsen, mobil

15 Privat eiendom Høyland Statsskog, Sandnes Privat eiendom Kortsalg: Løyver, sesongkort etc.: 10 Rådyr. 2 Hjort. Hare og annet småvilt. Sandnes I.L.`s 0- kart nr. 15, Myklabust. Kolafjell Helgeland: Ganddal I.L. s kart nr. 3, Ganddal- Bråstein. På begge sider av E 39 like sør for Høyland kirke i Sandnes. Hele Høyland Statsskog er ca da. Bil, buss eller tog til Sandnes. God forbindelse daglig med buss. OBS! Nye regler vil gjelde for inneværende sesong. Opplysninger vil bli gitt under trekning av kort. OBS! Nye regler vil gjelde for inneværende sesong. Opplysninger vil bli gitt under trekning av kort. Foreningen disponerer fiske i en del av Figgjoelva som grenser til området. Eget kort må løses. (Se fiskebrosjyre). OBS! Nye regler vil gjelde for inneværende sesong. Opplysninger vil bli gitt under trekning av kort. Hjort kr 1500,- + kr 50,- pr kg slaktevekt. Rådyr kr 800,- pr løyve. Småviltjakt kr 160,- pr gevær pr dag. 1/2 pris for medlemmer ved fremvisning av gyldig medlemskort. Trening av hund kr 50,- Søknad på hjort og rådyr sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Jaktkontakt: Frank Seldal, Markageilen 47, 4322 Sandnes Tlf. :

16 Lista Prestegårdsskog, Farsund Dagskortsalg: 3 rådyr. Hare, og annet småvilt M II, Farsund Terrenget ligger rett vest for Vanse sentrum i Farsund kommune. (Bak Vanse skole). Terrenget er 580 da. E 39 til Lyngdal. RV 43 til Vanse sentrum. Ved Vanse Sparebank, ta til høyre og kjør til første kryss. Ta så til høyre forbi Vanse skole. Ved første grusvei etter skolen ta til venstre og kjør ca. 200 m. Parkering ved grind til Statsskogeiendom. Saueren hund kan brukes, men bruk av hund er noe vanskelig p.g.a. lite terreng. Losen vil gå mye på naboterreng. Terrenget er lite og grensene noe problematiske. Det kan være mulighet med beverjakt i terrenget, ta kontakt med jaktkontakt for mer info. All jakt tildeles ved trekning. 1 sesongkort. All jakt kr 2500,- Jaktkontakt: Søknad på sesongkort sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Jan Helliesen, Egelandsveien 25, 4015 Stavanger Mobil: Lervigsv Stavanger Tlf.:

17 Lyngdal Prestegårdsskog og OF-Skog, Lyngdal 4 Rådyr. Hare, og annet småvilt M 711: 1411 III, Lyngdal. Det er tre små terreng som ligger på begge sider av E 39 ved innkjørsel til Lyngdal sentrum da. tilsammen Dagskortsalg: E 39 til Lyngdal. Saueren hund kan brukes, men bruk av hund er noe vanskelig p.g.a. små terreng. Losen vil gå mye på naboterreng. Jakta tildeles jaktlag eller enkelt person etter loddtrekning. Terrengene er små og grensene noe problematiske. NB! Det begynner å bli tett vegetasjon. Det kan være mulighet med beverjakt i terrenget, ta kontakt med jaktkontakt for mer info. Ingen Ingen All jakt tildeles ved trekning. 1 sesongkort. All jakt kr 3000,- Jaktkontakt: Felles jakttur på rype Søknad på sesongkort sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Jan Helliesen, Egelandsveien 25, 4015 Stavanger Mobil: SRJF arrangerer - Rypejakttur, Kjetilstad 8-10 oktober 2010 Fuglehundkomiteen inviterer foreningens rypejegere, uansett alder, erfaring og kjønn, med på en sosial jakttur til et av våre beste rype- og småviltterreng; Kjetilstad i Suldal helgen 8-10 oktober. Avreise fra Stavanger i 12-tiden. Vi disponerer hele terrenget, og har reservert begge hyttene. Det blir både lirypejakt med hund og fjellrypejakt. Om kvelden samles vi til et bedre måltid og sosialt samvær. Gå ikke glipp av denne unike sjansen til å treffe og bli kjent med likesinnede medlemmer, spennende jakt i variert biotop og kanskje plukke opp (evt lære fra deg) et lite tips eller to... Tilbudet er åpent for foreningens medlemmer, og vi har plass til 8 jegere (pluss instruktører). Pris: kr 500,- pr jeger, som inkluderer jakt og overnatting. I tillegg kommer felles mat/drikke og evt transport. Påmelding pr e-post til innen 31. august. Spørsmål kan rettes til Rune H. Johnsen, Velkommen til fjells! 32 33

18 Stokke, Lindesnes kommune Dagskortsalg: 2 Rådyr. Småvilt M 711: Lyngdal 1411 III. Nøyaktig kart med eiendomsgrenser fås sammen med sesonkort Like nord for tettstedet Spangereid ved fylkesveien mellom Stokke og Jåsund sør i Lindesnes kommune. Terrenget er på ca 350 da. Ta av E 39 mot Lindesnes fyr ved Vigeland, og følg riksvei 460 ca 15 km til Spangereid. Ta fylkesveien til høyre ved Spangereid mot Jåsund, og kjør ca 1 km. Terrenget grenser til fylkesveien. Alternativ vei via fylkesveien fra Lyngdal, Rosfjord og Jåsund. Saueren hund under jakten er tillatt, men krever spesiell oppmerksomhet da terrenget er relativt lite. Det skal ikke drives småviltjakt tre dager før, og første uke i elgjakten. Kortselger forbeholder seg retten til ved behov med umiddelbar virkning å stenge kortsalg/jakten. All jakt tildeles ved trekning. 1 sesongkort. All jakt kr 1500,- Jaktkontakt: Ungdomsgruppa Bli med i ungdomsgruppa! Søknad på sesongkort sendes til: Arild Pollestad, Kalhammarveien 20, 4007 Stavanger. Eller på søknadskjema for jakt på våre websider: Jan Helliesen, Egelandsveien 25, 4015 Stavanger Mobil: Vi reiser på jakt og fisketurer og møtes i tillegg ca en gang i uka, der vi jakter, fisker eller bare henger ut på klubbhuset. Her ser vi filmer, binder fluer, mulighet for ladning av patroner, haglesimulator pluss vi har egen skytebane i kjelleren! Vi fisker gratis i Figgjoelva (Vagle), jakter gratis på foreningens terreng og disponerer selvfølgelig også alle hyttene. Som aktiv ungdomsmedlem kan du få veldig mye igjen for ditt medlemskap. Både av jakt og fiskeopplevelser og du treffer mange nye venner som har de samme interessene som deg. Du er et sted mellom 14 og 20 år og har interesse for jakt og/eller fiske. Er dette noe for deg, Ta kontakt med ungdomsleder Kristian Hylle på mob

Forord: Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF:

Forord: Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF: Jakt 2012 Forord: Med dette ønsker vi velkommen til en internettbasert jaktkatalog. Selv om den papirbaserte var grei å ha for hånden, var den blitt for dyr og arbeidskrevende å lage og distribuere. Vi

Detaljer

Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF:

Tilbakerapportering av hjortevilt: Jaktoppsyn i SRJF: 3 Jakt 2014 Forord: Med dette ønsker vi velkommen til en internettbasert jaktkatalog. Selv om den papirbaserte var grei å ha for hånden, var den blitt for dyr og arbeidskrevende å lage og distribuere.vi

Detaljer

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46

INNHOLD. APPENDIX... 42 Sammendrag fra «Bedre jakt» undersøkelsene... 42 Rovviltskiver... 43 Sett elg... 44 Sett hjort... 46 JAKTLEDERS ANSVAR INNHOLD FORORD...3 INNLEDNING...4 JAKTLEDEREN...5 HUMAN OG SIKKER JAKT...7 NÅR UHELLET ER UTE - SKUDDPLASS OG ETTERSØK... 13 OPPGAVER FOR JAKTLEDER... 21 DEN PRAKTISKE JAKTA... 25 LOVER

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER

UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER UTVIKLING AV JAKTSALG SOM NÆRING PRODUKTUTVIKLING, SALG OG MARKEDSFØRING EKSEMPLER PÅ JAKTPRODUKTER NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES BONDELAG 2001 1 FORORD I 1997 gav Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Detaljer

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 S. 5 LUKTDISKRIMINERING S. 8 KULESTI GOD REKRUTTERINGSGREN? S. 10 11 KURS OG AKTIVITETER S. 18 ENDRING I JEGERNES LOVVERK 1 L e d e r hans ole solberg

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler

VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler M64-2013 VEILEDER Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer, instrukser og avtaler Utførende

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang

Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang Friluft Organ for Friluftsklubben i Oslo nr. 3 2008 11. årgang Friluftsklubben i Oslo Foreningen vil ha flere ut på tur, og vi legger vekt på det enkle friluftsliv. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland

Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Hvorfor er det ikke flere elgjegere? En undersøkelse om rekrutteringen innen elgjakta i Nordland Foto: Stolt far og sønn på elgjakt i Saltdal, høsten 2010. Hvorfor er det så få jegere som rekrutteres innen

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011 Foto: Kristoffer Løvvold www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy

Detaljer

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014

Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Audun Kjus Jakt NEG Julehilsen 2014 Omslagsfoto: Anders Beer Wilse 1929, Harejakt Samtlige foto i denne utgivelsen eies av Norsk Folkemuseum Trykt ved Aktiv Trykk AS ISBN 978-82-91161-41-9 ISSN 1500-0966

Detaljer

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang Nummer 2 juni 2015 16. årgang i Nordland INNHOLD Redaktørens spalte... 3 Leder... 4 Nytt fra NJFF Nordland... 5 Årsmøte 2015... 6-7 Isfiskedag på Hellarmovatn 2015... 8 Friluftsveileder`n... 9 Pollene

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke

NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen (MB) i båt 49 er først rundt le merke Medlemsblad nr 1/2010 NM Snipe 2008, Stavanger: Jan M. Hansen () i båt 49 er først rundt le merke NM Snipe arrangeres i år på Milde 30. juni 4. juli 2010 19. årgang Idrettslaget Milde Båtlags Styre 2010

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen 2005 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Bevaring av fjellrev kan jegere bidra?.......... 4 All bruk av blyhagl er nå forbudt!............... 6 Ny forskrift om ivaretakelse

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer