Oversikt over fiskemuligheter 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over fiskemuligheter 2015"

Transkript

1 Oversikt over fiskemuligheter 2015 Ikke telefonbestilling første og andre salgsdag. Vær obs på trekning av kort for Frafjord 4. mai og Figgjo 11. mai. NB! Ny ordning ved kjøp av fiskekort i Ulla Fiske skal opphøre straks kvoten på 3 fisker er nådd. I Ryfylkeelvene er sjøøretten fredet. Husk fremvisning av betalt fisketrygdavgift og medlemskort for 2015

2 FORORD Fangstoppgaver Hver elv samler inn alle innkomne fiskekort. Alle fangster blir lagt sammen.fiskeforvalter får inn alle fangster for alle elver. Vi kan utpå vinteren lese i pressen hvilke elver som har vært gode/dårlige. Ut fra dette setter en kanskje opp planer for fiskekortkjøp til sommeren. Har du alltid levert ditt fiskekort med riktig fangst på? Hva skjer dersom du og mange andre ikke leverer kort i retur eller fører for lite fangst på fiskekortet? Fangststatistikken blir rapportert "lavere" enn sannheten. Elveeiger/fiskeforvalter antar at det er mindre fisk på elva. Da må fiskestammen ikke beskattes så hardt og det kommer innskrenkninger i fisket. Kortere sesong kan bli resultatet. Ønsker du det? Følgelig kan det være fristende å føre "for store" fangster. Da blir fangststatistikken for stor. Elveeierne vil få stor etterspørsel etter fiskekort. Hva skjer da? Prisene stiger på fisket. Kanskje på det elvestrekket du vil ha. Ønsker du det? Det er derfor viktig å føre riktig fangsttall på fiskekortet og returnerer dette umiddelbart etter at sesongen er slutt, også ved 0-fangst. For fiskekort (pantkort) sendes disse til: Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening, Postboks 699, Malda 4090 Hafrsfjord, eller til kortselger. Fristen for innlevering er 25. september. Fiskereglene kan forandres under fiskesesongen. Vær oppmerksom på at det under fiskesesongen kan bli forandringer på fiskereglene. Det kan være flere grunner til dette. Disse kan være tidsbegrenset og er for å sikre fiskebestanden. Den enkelte fisker er forpliktet til å holde seg underrettet om de til en hver tid gjeldende fiskeregler og å følge disse. Tips om leie av fiskeretter ønskes. Dersom du hører om, kjenner til, stor eller liten fiskerett som er eller vil bli ledig, ta kontakt med styret eller kontaktpersoner i denne bok snarest mulig. Nye fiskemuligheter. Denne brosjyren blir trykket i mars. Det er mulig at nye fiskemuligheter blir tilgjengelige for våre medlemmer i løpet av våren. Kort til disse blir lagt ut for salg med nærmere opplysninger hos våre samarbeidspartnere på salg av fiskekort: Intersport Østervåge, Stavanger og Intersport Tinghuset, Sandnes og Ålgårdbuå as. Medlemmer som bevislig overbyr/undergraver SRJF i prissetting eller bryter fiskeforskrifter, vil bli ekskludert umiddelbart. God fisketur Styret Nyttige telefoner. SRJF Ranghild Ottesen Kvinnekontakt Lena B. Johansen Fiskeutvalg Jon Haaland Ungdomsgruppe Kristian Hylle Innlandsfiskekomite Jon Haaland

3 Figgjo Sone 1 og 2 Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Figgjoelva s utløp mellom Sele og Borestranda. RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda. Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda. ANTALL KORT: Området er landskapsvernområde, begrens derfor kjøringen til eksisterende veier og respekter alle sperringer. Parkering på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Campingvogn er ikke tillatt i området. Se internett. SESONG: Fra tom KORTPRISER: Se internett. TELEFONER: Fiskehytten: ØVRIGE OPPLYSNINGER OM PRISER, KORT, KORTFORDELING OG FISKEREGLER. Internett: 4

4 Figgjo Sone 3 Laks og sjøørret. Figgjoelva s utløp mellom Sele og Borestranda. RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda. Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda. Området er landskapsvernområde, begrens derfor kjøringen til eksisterende veier og respekter alle sperringer. Parkering på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Campingvogn er ikke tillatt i området. ANTALL KORT: 6 stk døgnkort. Kl SESONG: Fra tom HUSK: Første salgsdag er 13. juni. Fangst påføres fiskekort og legges i postkasse i sone 3. KORTSALG: Shellstasjone på Voll, Vollveien 2, 4354 Voll, tlf.: KORTPRISER: Juni/Juli kr. 200,- for medlemmer 300,- for ikke medlemmer. August/September kr. 300,- for medlemmer 400,- for ikke medlemmer. KONTAKTPERSON: Erik Waage Mob.: Pål Meling: Mob Jan SMith Jacobsen mob

5 Figgjo Sone 4 I følge avtale m/elveeigerlaget skal det slås 2 ganger i år ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Figgjoelvas nedre del. Fra skog på sørsiden av elva ved Bore og ca 2 km oppover. RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda. Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda. Parkering på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. SRJF har inngått avtale med Rein Bore om parkering for fiskerne i sone 4 på hans eiendom. Parkeringplassen har plass til biler og ligger ved skogen ovenfor pumpehuset midt i sonen. Parkeringsplassen er kun for fiskerne i sone stk sesongkort (21 stk på oddedager og 21 stk på pardager) + 5 dagskort, selges på Shellstasjonen på Voll SESONG: Fra tom HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. Bytting av kort er ikke tillatt i sone 4!!! B. Fiskekort/pantkort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes, 1/2 times regelen gjelder. Se fiskeregler på fiskekortet!! D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Fiskekortene trekkes og selges på klubbhuset 11. mai. Registrering fra kl Trekning kl Ved overtegning foretas loddtrekning. Kun medlemmer. Dersom ikke alle kort blir solgt til medlemmer, kan disse legges ut for salg til andre enn medlemmer av foreningen. KORTPRISER: Kr 2.100,- pr kort inkludert pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. Pris for ikke medlemmer: 2.600,- Dagskort Juni/Juli kr. 200,- August/September kr. 300,- for medlemmer. For ikke medlemmer Juni/Juli kr. 300,- og August/September kr. 400,- KONTAKTPERSON: Jan Smith-Jacobsen, Tlf.: Erik Waage Tlf.: DUGNADSPLIKT: Alle som får kort i sone 4 har dugnadsplikt ved gresslåing. De som ønsker seg sesongkort setter seg opp på dugnad i uke 26 og/eller uke 32. NB! Det kan bli endringer pga vannstand i elva Denne dugnadsplikten vil bli foretatt to ganger i sesongen. Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo. 6

6 Figgjo Øksnevad ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Sørsiden av elva, fra krokhølen på Grude/Stangeland til Lonevatnet RV44 til Skjæveland bro. Kan deretter følge gårdsvei på sørsiden av elva noe vestover mot Helleberg. Alternativt RV 44 til Øksnevad videregående Skole og gårdsvei ned til elva. Parkering på privat eiendom er generelt forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Parkering kan ellers foretas ved Skjæveland bro eller ved Øksnevad VGS. 19 stk sesongkort (9 stk på oddedager og 10 stk på pardager) SESONG: Fra tom HUSK: KORTSALG: KORTPRISER: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort/pantkort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. Fiskekort trekkes og selges på klubbhuset mandag 11. mai. Registrering fra kl Trekning kl presis. NB! Personlig fremmøte (stedfortreder med bevis for betalt medlemskontigen og fiskeravgift, kan møte for 1 medlem.) Dersom ikke alle kort blir solgt, kan disse bli kjøpt ved å henvende seg til kontaktperson nevnt nedenfor. Se også Kr 1.100,- pr kort inkludert pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. DUGNADSPLIKT: Alle som får kort på Øksnevadstrekket har dugnadsplikt. Denne dugnad vil bli foretatt to ganger. KONTAKTPERSON: Leif Andreas Oftedal, Mob.: Egil Løland, Mob.: Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo. 7

7 Figgjo Vagle ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Nordsiden av elva. Fra skog v/vagleleiren til rød bøye i Vaglehølen (Røyrvikhølen). RV44 til Ganddal, deretter mot Kvernaland. Sving av ved skilt mot Jæren Fjernhjelpkolonne (Vagleleiren). Parkering på privat eiendom er generelt forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Parkering kan imdlertid foretas kloss ved elva før Vagleleiren. 2 sesongkort 3 dagskort SESONG: Fra tom HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: KORTPRISER: Dagskort kr 100,- pr kort / pris for ikke medlemmer: 150,- Sesongkort kr. 500,- + pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo. 8

8 Figgjo Foss Eikeland ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Nordsiden av elva. Fra Vaglehølen til nedenfor Presthølen (nedenfor statsskogen på Bråstein). RV44 til Ganddal, deretter mot Kvernaland. Følg denne til broen som krysser elva ved Foss Eikeland. Parkering på privat eiendom er generelt forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Parkering kan imdlertid foretas i området omkring Stavanger Spennbetong. 7 stk sesongkort som gjelder alle dager i fiskesesongen. SESONG: Fra tom HUSK: KORTSALG: KORTPRISER: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. Fiskekort trekkes og selges på klubbhuset mandag 11. mai. Registrering fra kl Trekning kl presis. NB! Personlig fremmøte (stedfortreder med bevis for betalt medlemskontigen og fiskeravgift, kan møte for 1 medlem.) Dersom ikke alle kort blir solgt, kan disse bli kjøpt ved å henvende seg til kontaktperson nevnt nedenfor. Se også Kr 800,- pr kort + pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo. 9

9 Figgjo Bråstein (Statens Skoger) Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Nordsiden av elva, Statens skoger ved Bråstein. E 39 til Bråsteinvatnet, ta ned skogsvei på sørsiden av E 39, følg denne til endes. Parkering kan foretas der hvor veien slutter, men påse at parkeringen ikke hindrer eventuell skogstransport. ANTALL KORT: 3 stk døgnkort, kl til kl SESONG: Fra tom HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: Kortsalget starter 14. juni. KORTPRISER: Kr 100,- pr kort / pris for ikke medlemmer: 150,- + pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.:

10 Figgjo til Ålgård NB! For å få info om fangstresultat i dette området er det innført fiske-/pant-/fangstkort fra Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Mellom broen ved Figgjohallen og opp til Edlandsvannet. Begge sider. E 39. Ta av rett etter siste rundkjøring på Ålgård, 50 m. ANTALL KORT: Parkering og ferdsel på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Stor parkeringsplass bl.a. utenfor Figgjohallen. Ubegrenset. Sesongkort som fungerer som fiske-/pant-/fangstkort. SESONG: Fra tom KORTSALG: Ålgårdbuå as, tlf: KORTPRISER: 300 kroner. Hele beløpet betales tilbake ved innlevering av kortet påført fangstresultat. Senest 25.september på salgsstedet. KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: Johan Løland Mob.: Også 0-fangst og gjennutsatt fisk skal rapporteres. 11

11 Kommedalsfisket, Frafjordelva TELTPLASS: Laks. NB! sjøørret fredet! Kommedal i Frafjord. Øst for Molaugsvatnet, kun på sørsiden av elva (veisiden). E 39 til Ålgård, fortsett på RV45 til Gilja hvor en tar av til venstre mot Frafjord. Se oppslag ved buss-stopp like ved bru over til Molaug/Håland. Annen parkering enn anvist her er ikke tillatt. Som for Frafjord nedre del. ANTALL KORT: 2 stk døgnkort som gjelder fra kl til kl Fiskekort Kommedal gjelder ikke Frafjordfisket nedre del. SESONG: NB! Alle ukedager fra tom , fra kl til kl HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Pantkort påført fangstresultat skal tilbakeleveres til kortselger senest 20. september. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: Kortsalget starter mandag 11. mai i butikken for medlemmer av SRJF. KORTPRISER: Kr. 300,- for medlemmer i SRJF ved fremvisning av gyldig medlemskort. Kr. 350,- pr døgn for ikke medlemmer For Frafjordelva må det i tillegg kjøpes ett pantkort som gjelder hele elva, pr. fisker. Pantkortet gjelder for hele sesongen. Kostnaden for pantkortet refunderes når kortet returneres kortselger innen 20. september. Pris for pantkort er kr 200,-. KONTAKTPERSON: Egil Løland, Mob.: Jan Birger, Mob.: Terje Vaage,

12 Frafjordelva nedre del TELTPLASS: Laks. NB! sjøørret fredet! Frafjord, fra elvemunningen til 1/3 av Molaugvatnet (skiltet). E 39 til Ålgård, fortsett på RV 45 til Gilja hvor en tar av til venstre mot Frafjord. Foreningen leier/disponerer 3 parkeringsplasser Annen parkering er ikke tillatt uten avtale med grunneier. Foreningen leier teltplass ca 75 m fra parkeringsplassen. Annen camping er ikke tillatt. ANTALL KORT: 15 stk døgnkort som gjelder fra kl til kl Fiskekort Frafjord gjelder ikke Kommedalsfisket. SESONG: Fra tom Alle dager fra kl til kl Sammen med grunneigerlaget er det bestemt at det ved lav vannstand stenges elva for slukfiske fra overfra kobbesteinene og til sjøen. Dette vil bli skiltet i denne perioden. HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse, gyldig fiskekort skal medbringes. B. Pantkort påført fangstresultat skal tilbakeleveres til kortselger senest 20. september. C. Sonegrensene skal overholdes. Husk bevegelig fiske, maks 30 min. Start alltid over en annen fisker D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: Intersport, Østervåg 7, Stavanger, tlf.: Ålgårdbup A/S, tlf.: OBS! Se regler for trekning! Kortsalget etter trekning starter 11. mai i butikken for medlemmer av SRJF. Kortsalget for ikke medlemmer av SRJF starter 14 dager etter kortsalg til medlemmer. KORTPRISER: Kr. 300,- for medlemmer i SRJF ved fremvisning av gyldig medlemskort. Kr. 350,- pr døgn for ikke medlemmer For Frafjordelva må det i tillegg kjøpes ett pantkort som gjelder hele elva pr. fisker. Pantkortet gjelder for hele sesongen. Kostnaden for pantkortet refunderes når kortet returneres kortselger innen 20. september. Pris for pantkort er kr 300,-. KONTAKTPERSON: Jan Birger, Mob.: Egil Løland, Mob.: Terje Vaage,

13 Fremgangsmåte ved trekning av kort i Frafjord. 1. Ved fremmøte vises betalt medlemsskap/fiskeravgift. 2. Pantkort kr. 300,- innløses 3. Loddnummer tildeles. 4. Trekning starter kl Når deltageren trekkes ut tildeles kønummer for å kjøpe kort. 6. Nummeret blir ropt opp etter hvert som deltagerne kan få kjøpe kort. 7. Kortene betales kontant. Regler ved kjøp av fiskekort i Frafjord 4. mai. 1. Trekning og salg av kort i foreningens klubbhus ved Hafrsfjord. Registrering fra kl Trekning starter presis kl Hver fremmøtte person får tildelt et registreringsnummer. Når reg. nr. blir trukket ut kan vedkommende kjøpe inntil fire kort i Frafjord. Kortene betales ved tildeling. 3. Det selges ikke kort til dem som ikke kan fremvise betalt fiskeravgift og medlemsskap for kortkjøper. 4. Kortene selges kun til medlemmer og ved personlig fremmøte. Stedfortreder kan brukes, men skal ha papirene i orden for den som skal ha kortene. En person kan ikke kjøpe kort til seg og samtidig være stedfortreder. Samtidig må det også kjøpes pantkort til kr. 300,- 5. Fritt kortsalg for medlemmer starter i butikkene 11. mai. 6. Kortsalg for ikke medlemmer starter 14 dager etter kortsalget til medlemmer, for Frafjord. 7. Det kan bestilles kort pr. telefon, kun i Frafjord. Kortene skal hentes og betales senest dagen etter bestilling. Hvis ikke legges de ut for salg igjen. Ved avhenting skal det uoppfordret fremvises betalt fiskeravgift, eventuelt medlemsskap samt vise/kjøpe gyldig pantkort. Uavhentede bestilte kort skal betales. GENERELLE REGLER 1. Gyldig fiskekort skal forevises ved oppsyn. 2. Fiskemetode som fører til gjentatte feilkrokinger skal opphøre. 3. Fiskekort kan ikke deles av flere fiskere, kun en fisker pr. kort. 4. Husk bevegelig fiske, kun 30 min på en plass. 5. Ikke start fiske rett nedfor en annen som fisker. 6. Sett deg inn i de lokale fiskereglene for hver elv. 14

14 Ulla - elva OBS Nye regler!! OVERNATTING: Laks. NB! sjøørret fredet! Ryfylke, Jøsenfjorden. Bilferje til Tau eller Oanes og RV 13 til Hjelmeland, bilferje til Nesvik og videre langs Jøsenfjorden til Vadla. Gode parkeringsplasser langs elva. Foreningen eier egen hytte ved elva ca 300m ovenfor Storhoggfossen. Hytteleie kr. 25 pr. døgn, kun for medlemmer sammen med fiskekort i sesongen. Leie av hytte betales på utsalgsstedet for fiskekort og betaling påføres fiskekortet. Max 8 sengeplasser. SESONG: Fra tom NB! Kun torsdag kl til søndag kl HUSK: KORTSALG: KORTPRISER: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk. C. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. I Ulla selges det totalt 12 stk døgnkort som gjelder kl til kl neste dag. Forhåndssalget av fiskekort starter tirsdag 5. mai, klokken 17.00, for medlemmer av SRJF. Andre salgsdag i butikk er onsdag 6. mai, klokken I butikk Jøsingfjor starter salget begge dager kl 1000 For ikke medlemmer av SRJF starter kortsalget 14 dager etter første salgsdag. Hver fisker kan kjøpe inntil 4 kort første salgsdag og inntil 4 kort andre salgsdag. Max antall kort en fisker kan forhåndskjøpe i sesongen er 15 (NB! de 3 butikkortene som selges dagen før i Jøsenfjorden kommer i tillegg). Fiskekort kjøpt 1 eller 2 salgsdag kan ikke skrives over til andre fiskere. Ved videresalg av fiskekort kjøpt etter 2 salgsdag må nytt kort utstedes fra butikk eller oppsynsmann og navn på både kort og salgsbok må oppdateres. Ved kortsalg 1 og 2 salgsdag skal det trekkes lodd om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken åpner. På Coop i Jøsenfjorden selges det ved personlig fremmøte ons-lør 3 fiskekort til påfølgende fiskedag. Dersom flere enn 3 personer er møtt frem når butikken åpner om morgenen, skal det arrangeres loddtrekning om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken åpner. Det fines 3 utsalgssteder for fiskekort: Intersport Østervåg 7, Stavanger tlf.: døgnkort Intersport Tinghuset, Sandnes tlf døgnkort Coop Jøsenfjorden tlf døgnkort Husk at fiskekort som blir bestilt og ikke avhentes skal betales. NB! Det er ikke mulig å overført fiskekort fra ett utsalgssted til et annet. Kr. 150,- for medlemmer. Kr. 200,- for ikke medlemmer. Hytte kr 25,- pr døgn, kun for medlemmer, sammen med fiskekort i sesongen. Leie av hytte påføres fiskekortet. KONTAKTPERSON: Hilmar Helgeland Mob.: Andor Hjellbakk, Jon Haaland, Mob.:

15 Ulla - elva OBS Nye regler!! FANGSTRAPPORTERING OG SKJELLPRØVER: Det innføres pantekort som må fylles ut og returneres senest 2 uker etter sesongslutt. I tillegg skal ALLE fiskere fylle ut fangstoppgave på ordinært fiskekort og legge dette i postkassa på veggen hos Coop Vadla etter endt fiskedøgn, og senest 24 timer etter endt fiske. Størrelsen på hver enkelt fisk skal oppgis, ikke bare samlet vekt. Gjenutsatte fisker skal også føres på fiskekortet. Det skal tas skjellprøver fra alle fisker som avlives. Dette har vi blitt bedt om å innskjerpe fra direktoratet. Skjellprøvene returneres i egen pose og denne posen legges i postkassen sammen med fiskekortet. PRESISERING AV FISKEREGLER: Det er forbudt å fiske fra broer eller brokar. Det er ikke lov å parkere langs veien ved Hauge bro. Redskapsbegrensninger ved liten vannstand Ulla Ved lav vannstand vil det bli innført redskapsbegrensninger i Ullaelva. Hva som er lav vannstand vil bli vist på et skilt som blir montert ved Hauge Bro. Redskapsbegrensningene vil kun gjelde fra laksetrappen og til toppen av elven. Ved lav vannstand vil det i dette området kun bli tillatt med tradisjonelt fluefiskeutstyr samt med flue og dupp. Kastevekten skal kun utgjøres av snøre, flue og evt. dupp. Kunstig fortyngede fluer tillates ikke. Fra laksetrappen og ned til sjøen innføres det foreløpig ingen restriksjoner. Restriksjoner kan likevel innføres på kort varsel dersom dette skulle vise seg nødvendig. I de sonene hvor det tidligere har blitt innført fredning vil det fremdeles være fiskeforbud. 16

16 Hålandselva OVERNATTING: Laks. NB! sjøørret fredet! Erfjord, Ryfylke. Bilferje til Tau, RV 13 til Hjelmeland, bilferje til Nesvik og RV 13 videre til Erfjord. Alternativt bilferje til Oanes og RV 13 til Tau. Gode muligheter for parkering langs elva og ved foreningens hytte. Foreningen har egen hytte med svært enkel standard. Følg skilting mot Østerhus. Etter passert bro nr. 2 ved Marahølen fortsettes ca. 200m. Hytteleie kr. 25 pr. døgn, kun for medlemmer sammen med fiskekort i sesongen. Leie av hytte betales på utsalgsstedet for fiskekort og betaling påføres fiskekortet. Max. 4 sengeplasser. SESONG: Fra tom HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. Se spesielt nye regler fra 2012! B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk. C. Øvre fosshøl og hele Nedre fosshøl er totalfredet, se skilting. D. De to hølene i storura er fredet for all fisking, se skilting. E. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. Totalt 15 fisk pr sesong. KORTSALG: I Hålandselva selges det totalt 10 stk døgnkort som gjelder kl til kl neste dag. Forhåndssalget av fiskekort starter tirsdag 5. mai, klokken 1700 i butikk for medlemmer av SRJF. Andre salgsdag er onsdag 6. mai, klokken I Sand starter salger tirsdag 6. mai kl 0800 For ikke medlemmer av SRJF starter kortsalget 14 dager etter første salgsdag. Hver fisker kan kjøpe inntil 6 kort første salgsdag. Det er fritt kortsalg fra 2 salgsdag. Fiskekort kjøpt 1 salgsdag kan ikke skrives over til andre fiskere. Ved kortsalg 1 salgsdag skal det trekkes lodd om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken åpner. Ved videresalg av fiskekort kjøpt etter 1 salgsdag må nytt kort utstedes fra butikk eller oppsynsmann og navn på både kort og salgsbok må oppdateres. Turistkontoret på Sand selger ved personlig fremmøte 2 fiskekort til påfølgende fiskedag. På lørdager selges det også 2 kort til mandager. Dersom flere enn 2 personer er møtt frem idet butikken åpner om morgenen, skal det arrangeres loddtrekning om kørekkefølgen. Denne loddtrekningen organiserer de fremmøtte selv, og trekningen foretas idet butikken åpner. Det fines 3 utsalgssteder for fiskekort: Intersport Østervåg 7, Stavanger tlf.: døgnkort Intersport Tinghuset, Sandnes tlf døgnkort Turistkontoret, Sand tlf døgnkort Husk at fiskekort som blir bestilt og ikke avhentes skal betales. NB! Det er ikke mulig å overført fiskekort fra ett utsalgssted til et annet. KORTPRISER: Kr 150,- pr døgn. For ikke medlemer kr. 200,- Hytte kr. 25,- pr. døgn. Kun medlemmer med fiskekort i sesongen. Føres på fiskekortet. KONTAKTPERSON: Ove Tjølsen, Mob.: Andor Hjellbakk,

17 Hålandselva OBS Nye regler!! Redskapsbegrensninger ved liten vannstand Hålandselva Ved lav vannstand vil det bli innført redskapsbegrensninger i Hålandselva. Hva som er lav vannstand vil bli vist på et skilt som blir montert ved broen mellom fossehølene. Redskapsbegrensningene vil kun gjelde fra laksetrappen og til toppen av elven. Ved lav vannstand vil det i dette området kun bli tillatt med tradisjonelt fluefiskeutstyr samt med flue og dupp. Kastevekten skal kun utgjøres av snøre, flue og evt. dupp. Kunstig fortyngede fluer tillates ikke. Fra enden av fredningssonen ved Nedre Fossehøl og til sjøen innføres det foreløpig ingen restriksjoner. Restriksjoner kan likevel innføres på kort varsel dersom dette skulle vise seg nødvendig. I de sonene hvor det tidligere har blitt innført fredning vil det fremdeles være fiskeforbud. Det skal tas skjellprøver fra alle fisker som avlives. Skjellprøvene returneres i egen pose og legges i postkassen sammen med fiskekortet. PRESISERING AV FISKEREGLER: Det er forbudt å fiske fra broer eller brokar. 18

18 Lyse - elva OVERNATTING: ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se egne regler om kvoteordning. Lysebotn, Lysefjorden. RV 45 til Lysebotn + ferje fra Lauvvik. Ved Lysebotn Camping. Lysebotn Camping leier ut hytter. 2 kort pr. døgn. Intersport Tinghuset, Sandnes 3 kort pr. døg. selges i Lysebotn. Tlf.: SESONG: Fra tom HUSK: ØVRE TAK: DEPOSITUM: FISKESTANS: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk. NB! Se 7b i vedtekter fra fylkesmannen. C. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. Laks 40 stk, sjøørret 150 stk. Når taket er nådd for sjøørret og laks, stenges elva for fiske dersom dette oppnås før sesongslutt. Kortselger orienterer om dette. For at dette skal fungere, innføres et depositum på kr 100,- pr kort som selges. Dette depositum får en igjen når en leverer inn kortet til kortselger senest dagen etter endt fiske. All fangst skal være påført kortet ved innlevering - også ved 0-fangst. De fiskere som blir rammet av fiskestans, vil få refundert pengene en har betalt for kortene ved henvendelse til kortselger. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: Lysebotn. Kortsalget for medlemmer av SRJF starter 12. juni. KORTPRISER: Kr 100,- pr. døgn for medlemmer. Kr. 200,- pr. døgn for ikke medlemmer. KONTAKTPERSON: Oddvar Vermedal, Sandvika 12, 4329 Sandnes tlf.:

19 Orientering om fritidsfiske i Stavanger Store Stokkavatn, Mosvatnet og Hålandvatnet er det mulig å drive fritidsfiske. Alle må ha fiskekort, men det er gratis for barn under 16 år i perioden 1. januar til 20. august, med unntak av Hålandsvannet. Fra 2002 skal man ikke lengre betale fisketrygd for fiske etter ferskvannsfisk. Skal du fiske laks, sjørøye eller sjøørret i elver skal du fortsatt betale fisketrygd på postkontoret. Store Stokkavatn: Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre hele året fra kommunal grunn. Døgnkort koster kr 40,-, sesongkort (årskort til 3l.03.) koster kr 400,-. Fiskekort kjøpes hos Intersport, Østervåg 7, Stavanger, tlf.: Sporty Madla, og på Mississippisenteret. Mosvatnet: (Tilrettelagt for rullestolbrukere på to fiskeplasser) Fiskesesongen starter 1. juni og slutter 1. november. Fiske innenfor avmerkede soner og kun stangfiske med flue eller makk er tillatt. Dette er ett viktig vatn for flere våtmarksfuglarter og vi tar derfor ekstra hensyn her. Fiskekort gjelder for en stang i ett døgn og koster kr 40,-. Det kan kjøpes i resepsjonen ved Mosvangen Camping plass. tlf.: NB!! Fiske kun tillatt innenfor avmerkede områder. Det står skilt langs vannet. 20

20 Mosvatnet Fiskeregler: Fiskesesongen starter 1. juni og slutter 1. november. Fiske er bare tillatt innenfor avmerkete soner. Rød stolpe markerer venstre ende av sone og blå stolpe høyre. Vis hensyn til fugle- og planteliv. Det er ett viktig vatn for flere våtmarksfuglarter. Pass på at det ikke ligger igjen fiskesen og sluker. Kun stangfiske med flue og makk er tillatt. Det er forbudt å fange fisk mindre enn 25 cm (2 ganger fiskekortets lengde). En 1/2 time pr. person er max. fisketid, på en fiskeplass når andre venter på å få slippe til. Fiskekort gjeldler for en stang i ett døgn (Fra kl til kl ), og koster kr 40,-. Fangstoppgave, også ved null fangst, skal påføres fiskekortet og returneres til utsalgsstedet. Fiskekortet skal medbringes under fisket og forevises på forlangende (også av barn som får fiskekort gratis). Parksjefen og medlemmer av Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening driver fiskeoppsyn. Fiskekort kan kjøpes i resepsjonen ved Mosvangen Campingplass, tlf.: Store Stokkavatn Fiskeregler: Fiske er bare tillatt fra kommunal grunn. Vis hensyn til fugle- og planteliv. Det er ett viktig vann for flere våtmarksfuglarter. Pass på at det ikke ligger igjen fiskesen og sluker. Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre hele året. Det er forbudt å fange fisk mindre enn 25 cm (2 ganger fiskekortets lengde). En 1/2 time pr. person er max. fisketid, på en fiskeplass når andre venter på å få slippe til. Fiskekortet gjelder for en stang eller håndsnøre: a. Døgnkort (Fra kl til kl ), koster kr 40,-. b. Sesongkort (årskort ) koster kr 400,-. Fangstoppgave, også ved null fangst, skal påføres fiskekortet og returneres til utsalgsstedet. Fiskekortet skal medbringes under fisket og forevises på forlangende (også av barn som får fiskekort gratis). Parksjefen og medlemmer av Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening driver fiskeoppsyn. Fiskekort kan kjøpes hos Intersport TIf: For mer informasjon om fiske eller naturforvaltning i Stavanger kommune, ta gjerne kontakt med parksjefen v/naturforvalter Tlf.:

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva

Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva Semesteroppgave skjøtsel og tilrettelegging NKO- 155, 2012 Av Narve Stubbraaten Johansen - 1 - Johansen, N. S. 2012. Tilrettelegging for laksefiske i Kongsfjordelva,

Detaljer

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST 1 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen 28.08.08. 2 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg.

REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Godkjent av NJFF sportsfiskerutvalg. Dette heftet avløser regelheftet datert 24. november 2004. Reglene gjøres gjeldende fra og med 1. desember 2009 og til et nytt regelverk

Detaljer

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger

Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger REGLER FOR FISKEKONKURRANSER Gjelder fra sesongen 2010 til nytt regelverk foreligger Isfiske Sjøfiske Tradisjonelt meitefiske Havfiske Moderne meitefiske 1 Erik Tanche Nilssen AS - 2010 Forsidefoto: Steinar

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13. Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 18.03.13 Utkastet utarbeidet av Kjetil Bjørklid og Frank Båtnes - fiskeberettigede i Reisa 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap

Detaljer

NM SNIPE 2010. Innbydelse og kunngjøring. Onsdag 30. juni - søndag 4. juli. Milde, Bergen. Fanafjorden / Korsfjorden

NM SNIPE 2010. Innbydelse og kunngjøring. Onsdag 30. juni - søndag 4. juli. Milde, Bergen. Fanafjorden / Korsfjorden NM SNIPE 2010 Onsdag 30. juni - søndag 4. juli Milde, Bergen Fanafjorden / Korsfjorden Innbydelse og kunngjøring NM Snipe 2010 Innbydelse og kunngjøring 1 Åpent Norgesmesterskap Snipe 2010 Onsdag 30. juni

Detaljer

Reddvillak sen.no. Miniauksjon mai 2015-05- 05. Orkla, Spinnler, uke 25, 26, 27, 28 eller 30 etter avtale Drammenselva, Hellefossen, etter avtale

Reddvillak sen.no. Miniauksjon mai 2015-05- 05. Orkla, Spinnler, uke 25, 26, 27, 28 eller 30 etter avtale Drammenselva, Hellefossen, etter avtale Reddvillak sen.no Photo: Håvard Fosså Miniauksjon mai 2015-05- 05 Post Item Objekt Stenger Døgn Pris 1 Eira 11. 13.6. 2 2 10 000 2 Namsen 1.7 31.8 2 2 11 600 Orkla, Spinnler, uke 25, 26, 27, 28 eller 30

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2013

Informasjon til kolonistene våren 2013 Informasjon til kolonistene våren 2013 Innhold 1) Årets informasjon 2 a) Hvem er kommet til og hvem er gått ut? 2 b) Forslag til reguleringsplan for den gamle «komposttomta» 2 c) Oppussing kjøkken 2 d)

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Informasjon til fastliggere 2012

Informasjon til fastliggere 2012 Informasjon til fastliggere 2012 Velkommen til ny campingsesong Håper spådommen som jeg hørte på radioen her en dag slår til: Været i sommer kommer til å bli tørt. Vi har nå mye fint vær til gode. For

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

BRUKERMANUAL. November 2009

BRUKERMANUAL. November 2009 BRUKERMANUAL November 2009 Innhold TERMINALUTSTYR...4 HVORDAN BRUKE TERMINALEN...5 - Åpne...6 - kommisjonærkort...6 KUPONGBEHANDLING...7 - Salg av kuponger...7 - Salg av Lyntoto...9 - Lynsystem... 10 -

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET)

HVEM HVA HVOR NÅR. NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no. 28. UTGAVE Opplag 800 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) 1 HVEM HVA HVOR NÅR 2015 (MED REFERAT FRA ÅRSMØTET) NITTEDAL OG HAKADAL SKOG-, JAKT- OG FISKEFORENING www.nittedal-hakadal-jff.no 28. UTGAVE Opplag 800 2 3 1 Styret... 5 2 Foreningens adresse... 5 3 Øvrige

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 24. oktober 2013 kl. 1800 2130. Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere

Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge. 24. oktober 2013 kl. 1800 2130. Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere Foto: Matt Harris Den 9. auksjon til støtte for villaksen i Norge 24. oktober 2013 kl. 1800 2130 Inngang Grev Wedels plass 9, Oslo Samme sted som tidligere 1 Auksjonarius i år Lars Eikanger Eikanger startet

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer