Oversikt over fiskemuligheter 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over fiskemuligheter 2012"

Transkript

1 Oversikt over fiskemuligheter 2012 Ikke telefonbestilling første og andre salgsdag. Vær obs på trekning av kort for Frafjord 7. mai og Figgjo 21. mai. NB! Fiske skal opphøre straks kvoten på 3 fisker er nådd. I Ryfylkeelvene er sjøøretten fredet. Husk fremvisning av betalt fisketrygdavgift og medlemskort for 2012

2 FORORD Fangstoppgaver Hver elv samler inn alle innkomne fiskekort. Alle fangster blir lagt sammen.fiskeforvalter får inn alle fangster for alle elver. Vi kan utpå vinteren lese i pressen hvilke elver som har vært gode/dårlige. Ut fra dette setter en kanskje opp planer for fiskekortkjøp til sommeren. Har du alltid levert ditt fiskekort med riktig fangst på? Hva skjer dersom du og mange andre ikke leverer kort i retur eller fører for lite fangst på fiskekortet? Fangststatistikken blir rapportert "lavere" enn sannheten. Elveeiger/fiskeforvalter antar at det er mindre fisk på elva. Da må fiskestammen ikke beskattes så hardt og det kommer innskrenkninger i fisket. Kortere sesong kan bli resultatet. Ønsker du det? Følgelig kan det være fristende å føre "for store" fangster. Da blir fangststatistikken for stor. Elveeierne vil få stor etterspørsel etter fiskekort. Hva skjer da? Prisene stiger på fisket. Kanskje på det elvestrekket du vil ha. Ønsker du det? Det er derfor viktig å føre riktig fangsttall på fiskekortet og returnerer dette umiddelbart etter at sesongen er slutt, også ved 0-fangst. For fiskekort (pantkort) sendes disse til: Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening, Postboks 699, Malda 4090 Hafrsfjord, eller til kortselger. Fristen for innlevering er 20. september. Fiskereglene kan forandres under fiskesesongen. Vær oppmerksom på at det under fiskesesongen kan bli forandringer på fiskereglene. Det kan være flere grunner til dette. Disse kan være tidsbegrenset og er for å sikre fiskebestanden. Den enkelte fisker er forpliktet til å holde seg underrettet om de til en hver tid gjeldende fiskeregler og å følge disse. Tips om leie av fiskeretter ønskes. Dersom du hører om, kjenner til, stor eller liten fiskerett som er eller vil bli ledig, ta kontakt med styret eller kontaktpersoner i denne bok snarest mulig. Nye fiskemuligheter. Denne brosjyren blir trykket i mars. Det er mulig at nye fiskemuligheter blir tilgjengelige for våre medlemmer i løpet av våren. Kort til disse blir lagt ut for salg med nærmere opplysninger hos våre samarbeidspartnere på salg av fiskekort: Intersport Østervåge, Stavanger og Intersport Tinghuset, Sandnes og MX-Sport, Ålgård. Medlemmer som bevislig overbyr/undergraver SRJF i prissetting eller bryter fiskeforskrifter, vil bli ekskludert umiddelbart. God fisketur Styret Nyttige telefoner. SRJF Ranghild Ottesen Kvinnekontakt Lena B. Johansen Fiskeutvalg Jon Haaland Ungdomsgruppe Kristian Hylle Innlandsfiskekomite Jon Haaland

3 Figgjo Sone 1 og 2 Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Figgjoelva s utløp mellom Sele og Borestranda. RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda. Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda. ANTALL KORT: Området er landskapsvernområde, begrens derfor kjøringen til eksisterende veier og respekter alle sperringer. Parkering på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Campingvogn er ikke tillatt i området. Se internett. SESONG: Fra tom KORTPRISER: Se internett. TELEFONER: Fiskehytten: ØVRIGE OPPLYSNINGER OM PRISER, KORT, KORTFORDELING OG FISKEREGLER. Internett: 4

4 Figgjo Sone 3 Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Figgjoelva s utløp mellom Sele og Borestranda. RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda. Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda. Området er landskapsvernområde, begrens derfor kjøringen til eksisterende veier og respekter alle sperringer. Parkering på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Campingvogn er ikke tillatt i området. ANTALL KORT: 6 stk døgnkort. Kl SESONG: Fra tom HUSK: Første salgsdag er 14. juni. Fangst påføres fiskekort og legges i postkasse i sone 3. KORTSALG: Shellstasjone på Voll, Vollveien 2, 4354 Voll, tlf.: KORTPRISER: Juni/Juli kr. 200,- for medlemmer 300,- for ikke medlemmer. August/September kr. 300,- for medlemmer 400,- for ikke medlemmer. KONTAKTPERSON: Erik Waage Mob.: Pål Meling: Mob Jan SMith Jacobsen mob

5 Figgjo Sone 4 I følge avtale m/elveeigerlaget skal det slås 2 ganger i år ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Figgjoelvas nedre del. Fra skog på sørsiden av elva ved Bore og ca 2 km oppover. RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda. Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda. Parkering på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. SRJF har inngått avtale med Rein Bore om parkering for fiskerne i sone 4 på hans eiendom. Parkeringplassen har plass til biler og ligger ved skogen ovenfor pumpehuset midt i sonen. Parkeringsplassen er kun for fiskerne i sone stk sesongkort (21 stk på oddedager og 21 stk på pardager) SESONG: Fra tom HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. Bytting av kort er ikke tillatt i sone 4!!! B. Fiskekort/pantkort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes, 1/2 times regelen gjelder. Se fiskeregler på fiskekortet!! D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Fiskekortene trekkes og selges på klubbhuset 21. mai. Registrering fra kl Trekning kl Ved overtegning foretas loddtrekning. Kun medlemmer. Dersom ikke alle kort blir solgt til medlemmer, kan disse legges ut for salg til andre enn medlemmer av foreningen. KORTPRISER: Kr 2.000,- pr kort inkludert pant kr 200,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. Pris for ikke medlemmer: 2.500,- KONTAKTPERSON: Jan Smith-Jacobsen, Tlf.: Jon Haaland, Tlf.: Erik Waage Tlf.: DUGNADSPLIKT: Alle som får kort i sone 4 har dugnadsplikt ved gresslåing. De som ønsker seg sesongkort setter seg opp på dugnad i uke 26 og/eller uke 32. NB! Det kan bli endringer pga vannstand i elva Denne dugnadsplikten vil bli foretatt to ganger i sesongen. Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo. 5

6 Figgjo Øksnevad ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Sørsiden av elva, fra krokhølen på Grude/Stangeland til Lonevatnet RV44 til Skjæveland bro. Kan deretter følge gårdsvei på sørsiden av elva noe vestover mot Helleberg. Alternativt RV 44 til Øksnevad videregående Skole og gårdsvei ned til elva. Parkering på privat eiendom er generelt forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Parkering kan ellers foretas ved Skjæveland bro eller ved Øksnevad VGS. 19 stk sesongkort (9 stk på oddedager og 10 stk på pardager) SESONG: Fra tom HUSK: KORTSALG: KORTPRISER: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort/pantkort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. Fiskekort trekkes og selges på klubbhuset mandag 21. mai. Registrering fra kl Trekning kl presis. NB! Personlig fremmøte (stedfortreder med bevis for betalt medlemskontigen og fiskeravgift, kan møte for 1 medlem.) Dersom ikke alle kort blir solgt, kan disse bli kjøpt ved å henvende seg til kontaktperson nevnt nedenfor. Se også Kr 1.000,- pr kort inkludert pant kr 200,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. DUGNADSPLIKT: Alle som får kort på Øksnevadstrekket har dugnadsplikt. Denne dugnad vil bli foretatt to ganger. KONTAKTPERSON: Leif Andreas Oftedal, Mob.: Egil Løland, Mob.: Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo. 6

7 Figgjo Vagle ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Nordsiden av elva. Fra skog v/vagleleiren til rød bøye i Vaglehølen (Røyrvikhølen). RV44 til Ganddal, deretter mot Kvernaland. Sving av ved skilt mot Jæren Fjernhjelpkolonne (Vagleleiren). Parkering på privat eiendom er generelt forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Parkering kan imdlertid foretas kloss ved elva før Vagleleiren. 5 dagskort SESONG: Fra tom HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: KORTPRISER: Kr 100,- pr kort / pris for ikke medlemmer: 150,- + pant kr 200,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo. 7

8 Figgjo Foss Eikeland ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Nordsiden av elva. Fra Vaglehølen til nedenfor Presthølen (nedenfor statsskogen på Bråstein). RV44 til Ganddal, deretter mot Kvernaland. Følg denne til broen som krysser elva ved Foss Eikeland. Parkering på privat eiendom er generelt forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Parkering kan imdlertid foretas i området omkring Stavanger Spennbetong. 7 stk sesongkort som gjelder alle dager i fiskesesongen. SESONG: Fra tom HUSK: KORTSALG: KORTPRISER: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. Fiskekort trekkes og selges på klubbhuset mandag 21. mai. Registrering fra kl Trekning kl presis. NB! Personlig fremmøte (stedfortreder med bevis for betalt medlemskontigen og fiskeravgift, kan møte for 1 medlem.) Dersom ikke alle kort blir solgt, kan disse bli kjøpt ved å henvende seg til kontaktperson nevnt nedenfor. Se også Kr 800,- pr kort + pant kr 200,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: Se artikkel bak i brosjyren om trekning og tildeling av årskort i Figgjo. 8

9 Figgjo Bråstein (Statens Skoger) Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Nordsiden av elva, Statens skoger ved Bråstein. E 39 til Bråsteinvatnet, ta ned skogsvei på sørsiden av E 39, følg denne til endes. Parkering kan foretas der hvor veien slutter, men påse at parkeringen ikke hindrer eventuell skogstransport. ANTALL KORT: 3 stk døgnkort, kl til kl SESONG: Fra tom HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter sesongslutt. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: Kortsalget starter 14. juni. KORTPRISER: Kr 100,- pr kort / pris for ikke medlemmer: 150,- + pant kr 200,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen. KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.:

10 Figgjo til Ålgård NB! For å få info om fangstresultat i dette området, innføres fiske-/pant-/fangstkort i ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se nye regler om kvoteordning. Mellom broen ved Figgjohallen og opp til Edlandsvannet. Begge sider. E 39. Ta av i Figgjo eller Ålgård. Parkering og ferdsel på privat eiendom er forbudt med mindre spesiell tillatelse fra grunneier foreligger. Stor parkeringsplass bl.a. utenfor Figgjohallen. Ubegrenset. Sesongkort som fungerer som fiske-/pant-/fangstkort. SESONG: Fra tom KORTSALG: MX-Sport Ålgård A/S på Ålgård. Tlf KORTPRISER: 200 kroner. Hele beløpet betales tilbake ved innlevering av kortet påført fangstresultat. Senest 25.september på salgsstedet. KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: Johan Løland Mob.:

11 Kommedalsfisket, Frafjordelva TELTPLASS: Laks. NB! sjøørret fredet! Kommedal i Frafjord. Øst for Molaugsvatnet, kun på sørsiden av elva (veisiden). E 39 til Ålgård, fortsett på RV45 til Gilja hvor en tar av til venstre mot Frafjord. Se oppslag ved buss-stopp like ved bru over til Molaug/Håland. Annen parkering enn anvist her er ikke tillatt. Som for Frafjord nedre del. ANTALL KORT: 1 stk døgnkort som gjelder fra kl til kl Fiskekort Kommedal gjelder ikke Frafjordfisket nedre del. SESONG: NB! Alle ukedager fra tom , fra kl til kl HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Pantkort påført fangstresultat skal tilbakeleveres til kortselger senest 20. september. C. Sonegrensene skal overholdes. D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: Kortsalget etter trekning starter tirsdag 14. mai i butikken for medlemmer av SRJF. KORTPRISER: Kr. 200,- for medlemmer i SRJF ved fremvisning av gyldig medlemskort. Kr. 250,- pr døgn for ikke medlemmer For Frafjordelva må det i tillegg kjøpes ett pantkort som gjelder hele elva, pr. fisker. Pantkortet gjelder for hele sesongen. Kostnaden for pantkortet refunderes når kortet returneres kortselger innen 20. september. Pris for pantkort er kr 200,-. KONTAKTPERSON: Svein Øverland, Mob.: Terje Vaage,

12 Frafjordelva nedre del TELTPLASS: Laks. NB! sjøørret fredet! Frafjord, fra elvemunningen til 1/3 av Molaugvatnet (skiltet). E 39 til Ålgård, fortsett på RV 45 til Gilja hvor en tar av til venstre mot Frafjord. Foreningen leier/disponerer 3 parkeringsplasser Annen parkering er ikke tillatt uten avtale med grunneier. Foreningen leier teltplass ca 75 m fra parkeringsplassen. Annen camping er ikke tillatt. ANTALL KORT: 14 stk døgnkort som gjelder fra kl til kl Fiskekort Frafjord gjelder ikke Kommedalsfisket. SESONG: Fra tom Alle dager fra kl til kl Sammen med grunneigerlaget er det bestemt at det ved lav vannstand stenges elva for slukfiske fra overfra kobbesteinene og til sjøen. Dette vil bli skiltet i denne perioden. HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse, gyldig fiskekort skal medbringes. B. Pantkort påført fangstresultat skal tilbakeleveres til kortselger senest 20. september. C. Sonegrensene skal overholdes. Husk bevegelig fiske, maks 30 min. Start alltid over en annen fisker D. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: Intersport, Østervåg 7, Stavanger, tlf.: MX Sport, Ålgård A/S, tlf.: OBS! Se regler for trekning! Kortsalget etter trekning starter 14. mai i butikken for medlemmer av SRJF. Kortsalget for ikke medlemmer av SRJF starter 14 dager etter kortsalg til medlemmer. KORTPRISER: Kr. 300,- for medlemmer i SRJF ved fremvisning av gyldig medlemskort. Kr. 350,- pr døgn for ikke medlemmer For Frafjordelva må det i tillegg kjøpes ett pantkort som gjelder hele elva pr. fisker. Pantkortet gjelder for hele sesongen. Kostnaden for pantkortet refunderes når kortet returneres kortselger innen 20. september. Pris for pantkort er kr 200,-. KONTAKTPERSON: Svein Øverland, Mob.: Egil Løland, Mob.: Terje Vaage,

13 Fremgangsmåte ved trekning av kort i Frafjord. 1. Ved fremmøte vises betalt medlemsskap/fiskeravgift. 2. Pantkort kr. 200,- innløses 3. Loddnummer tildeles. 4. Trekning starter kl Når deltageren trekkes ut tildeles kønummer for å kjøpe kort. 6. Nummeret blir ropt opp etter hvert som deltagerne kan få kjøpe kort. 7. Kortene betales kontant. Regler ved kjøp av fiskekort i Frafjord 7. mai. 1. Trekning og salg av kort i foreningens klubbhus ved Hafrsfjord. Registrering fra kl Trekning starter presis kl Hver fremmøtte person får tildelt et registreringsnummer. Når reg. nr. blir trukket ut kan vedkommende kjøpe inntil fire kort i Frafjord. Kortene betales ved tildeling. 3. Det selges ikke kort til dem som ikke kan fremvise betalt fiskeravgift og medlemsskap for kortkjøper. 4. Kortene selges kun til medlemmer og ved personlig fremmøte. Stedfortreder kan brukes, men skal ha papirene i orden for den som skal ha kortene. En person kan ikke kjøpe kort til seg og samtidig være stedfortreder. Samtidig må det også kjøpes pantkort til kr. 200,- 5. Fritt kortsalg for medlemmer starter i butikkene 14. mai. 6. Kortsalg for ikke medlemmer starter 14 dager etter kortsalget til medlemmer, for Frafjord. 7. Det kan bestilles kort pr. telefon, kun i Frafjord. Kortene skal hentes og betales senest dagen etter bestilling. Hvis ikke legges de ut for salg igjen. Ved avhenting skal det uoppfordret fremvises betalt fiskeravgift, eventuelt medlemsskap samt vise/kjøpe gyldig pantkort. Uavhentede bestilte kort skal betales. 13

14 Ulla - elva OVERNATTING: ANTALL KORT: Laks. NB! sjøørret fredet! Ryfylke, Jøsenfjorden. Bilferje til Tau eller Oanes og RV 13 til Hjelmeland, bilferje til Nesvik og videre langs Jøsenfjorden til Vadla. Gode parkeringsplasser langs elva. Foreningen eier egen hytte ved elva, ca 300 m ovenfor Storhoggfossen. Plass kjøpes sammen med fiskekort. Kun to kort hvert døgn m/hytte fra hvert utsalgsted. Max 8 sengeplasser 11 stk døgnkort som gjelder fra kl til kl neste dag. NB! To fiskekort skal være til salgs hver dag på Handelslaget i Jøsingfjorden. Kan kun kjøpes ved personlig fremmøte, kortet skal levers tilbake til butikken etter endt bruk. Kjøp av kort dagen før når butikken åpner. Ved flere fiskere gjelder den som er først i køen. SESONG: Fra tom NB! Kun torsdag kl til søndag kl HUSK: KORTSALG: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk. C. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. Kortsalget starter mandag 7. mai for medlemmer av SRJF. Ikke telefonbestilling eller telefonsalg 1. og 2. salgsdag. Kun kjøp av inntil 6 kort ved personlig fremmøte første salgsdag. Ingen begrensning i kortsalget fra og med 2. salgsdag for medlemmer. OBS! Andre salgsdag tirsdag 8. mai, Intersport, Østervåg 7, Stavanger tlf.: døgnkort Intersport Tinghuset, Sandnes tlf.: døgnkort Handelslaget, Jøsenfjorden tlf.: døgnkort + 2 døgnkort Kortsalget for ikke medlemmer av SRJF starter 14 dager etter andre salgsdag. Husk at fiskekort som blir bestilt og ikke avhentes, skal betales. NB!! På grunn av alt for mye ringing for å få overført fiskekort mellom kortselgerne er det fra 2009 sesongen ikke anleding til å overføre kort på denne måten. Dette for å spare kortselgerne. Alternativet kan bli at ingen butikker vil selge fiskekort. KORTPRISER: Kr. 100,- for medlemmer. Kr. 150,- for ikke medlemmer. Hytte kr 25,- pr døgn, kun for medlemmer, sammen med fiskekort i sesongen. Leie av hytte påføres fiskekortet. KONTAKTPERSON: Hilmar Helgeland Mob.: Andor Hjellbakk, Jon Haaland, Mob.:

15 Hålandselva OBS Nye regler!! Laks. NB! sjøørret fredet! Erfjord, Ryfylke. Bilferje til Tau, RV 13 til Hjelmeland, bilferje til Nesvik og RV 13 videre til Erfjord. Alternativt bilferje til Oanes og RV 13 til Tau. Gode muligheter for parkering langs elva og ved foreningens hytte. OVERNATTING: Foreningen har egen hytte, følg skiltet mot Østerhus. Etter passering av bro nr. 2 ved Marahølen, fortsettes ca 200 m. Hytte kan leies fra Hetland Sport AS. Max 4 senger. Overnatting føres på kortet ANTALL KORT: 10 stk døgnkort som gjelder fra kl til kl OBS! Nattefredning. OBS! Ny ordning. 2 av disse døgnkortene selges dagen før hos Turistkontoret i Sand, kan kun kjøpes ved persoling frammøte. Mandagskort selges på lørdag. Ikke telefon bestilling. SESONG: Fra tom HUSK: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. Se spesielt nye regler fra 2012! B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk. C. Øvre fosshøl og hele Nedre fosshøl er totalfredet, se skilting. D. De to hølene i storura er fredet for all fisking, se skilting. E. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. Totalt 15 fisk pr sesong. KORTSALG: Kortsalget starter mandag 7. mai for medlemmer av SRJF. Ikke telefonbestilling eller telefonsalg 1. og 2. salgsdag. Kun kjøp av inntil 6 kort ved personlig fremmøte første salgsdag. Ingen begrensning i kortsalget fra og med 2. salgsdag for medlemmer. OBS! Andre salgsdag 8. mai. Intersport Tinghuset, Sandnes tlf.: døgnkort Intersport, Østervåg 7, Stavanger tlf.: døgnkort Turist kontoret i Sand tlf.: døgnkort Kortsalget for ikke medlemmer av SRJF starter 14 dager etter andre salgsdag. Fiskekort må hentes dagen etter telefonbestilling, ellers blir de lagt ut for salg igjen. NB!! På grunn av alt for mye ringing for å få overført fiskekort mellom kortselgerne er det fra 2009 sesongen ikke anleding til å overføre kort på denne måten. Dette for å spare kortselgerne. Alternativet kan bli at ingen butikker vil selge fiskekort. KORTPRISER: Kr 100,- pr døgn. For ikke medlemer kr. 200,- Hytte kr. 25,- pr. døgn. Kun medlemmer med fiskekort i sesongen. Føres på fiskekortet. KONTAKTPERSON: Ove Tjølsen, Mob.: Andor Hjellbakk,

16 Lyse - elva OVERNATTING: ANTALL KORT: Laks og sjøørret, se egne regler om kvoteordning. Lysebotn, Lysefjorden. RV 45 til Lysebotn. Ved Lysebotn Camping. Lysebotn Camping leier ut hytter. 5 kort pr. døgn. SESONG: Fra tom HUSK: ØVRE TAK: DEPOSITUM: FISKESTANS: A. Sett deg inn i fiskereglene og følg disse. B. Fiskekort påført fangstresultat skal tilbakeleveres umiddelbart etter bruk. NB! Se 7b i vedtekter fra fylkesmannen. C. Maks 3 fisker pr. døgn pr. fisker. Laks 40 stk, sjøørret 150 stk. Når taket er nådd for sjøørret og laks, stenges elva for fiske dersom dette oppnås før sesongslutt. Kortselger orienterer om dette. For at dette skal fungere, innføres et depositum på kr 100,- pr kort som selges. Dette depositum får en igjen når en leverer inn kortet til kortselger senest dagen etter endt fiske. All fangst skal være påført kortet ved innlevering - også ved 0-fangst. De fiskere som blir rammet av fiskestans, vil få refundert pengene en har betalt for kortene ved henvendelse til kortselger. KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: Lysebotn Camping, tlf.: Kortsalget for medlemmer av SRJF starter 14 juni. KORTPRISER: Kr 100,- pr. døgn for ikke medlemmer. Halv pris for medlemmer i SRJF ved fremvisning av gyldig medlemskort. KONTAKTPERSON: Oddvar Vermedal, Sandvika 12, 4329 Sandnes tlf.:

17 Orientering om fritidsfiske i Stavanger Store Stokkavatn, Mosvatnet og Hålandvatnet er det mulig å drive fritidsfiske. Alle må ha fiskekort, men det er gratis for barn under 16 år i perioden 1. januar til 20. august, med unntak av Hålandsvannet. Fra 2002 skal man ikke lengre betale fisketrygd for fiske etter ferskvannsfisk. Skal du fiske laks, sjørøye eller sjøørret i elver skal du fortsatt betale fisketrygd på postkontoret. Store Stokkavatn: Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre hele året fra kommunal grunn. Døgnkort koster kr 40,-, sesongkort (årskort til 3l.03.) koster kr 400,-. Fiskekort kjøpes hos Intersport, Østervåg 7, Stavanger, tlf.: Sporty Madla, og på Mississippisenteret. Mosvatnet: (Tilrettelagt for rullestolbrukere på to fiskeplasser) Fiskesesongen starter 1. juni og slutter 1. november. Fiske innenfor avmerkede soner og kun stangfiske med flue eller makk er tillatt. Dette er ett viktig vatn for flere våtmarksfuglarter og vi tar derfor ekstra hensyn her. Fiskekort gjelder for en stang i ett døgn og koster kr 40,-. Det kan kjøpes i resepsjonen ved Mosvangen Camping plass. tlf.: Hålandvatnet: Fisket organiseres av Hålandvatnet Grunneigarlag. Fiske i perioden 1. mai til 1. november. Salg av fiskekort fra Shell Kvernavik. Årskort kr. 400,- ukekort kr. 70,- dagskort kr. 40,- NB!! Fiske kun tillatt innenfor avmerkede områder. Det står skilt langs vannet. 18

18 Mosvatnet Fiskeregler: Fiskesesongen starter 1. juni og slutter 1. november. Fiske er bare tillatt innenfor avmerkete soner. Rød stolpe markerer venstre ende av sone og blå stolpe høyre. Vis hensyn til fugle- og planteliv. Det er ett viktig vatn for flere våtmarksfuglarter. Pass på at det ikke ligger igjen fiskesen og sluker. Kun stangfiske med flue og makk er tillatt. Det er forbudt å fange fisk mindre enn 25 cm (2 ganger fiskekortets lengde). En 1/2 time pr. person er max. fisketid, på en fiskeplass når andre venter på å få slippe til. Fiskekort gjeldler for en stang i ett døgn (Fra kl til kl ), og koster kr 40,-. Fangstoppgave, også ved null fangst, skal påføres fiskekortet og returneres til utsalgsstedet. Fiskekortet skal medbringes under fisket og forevises på forlangende (også av barn som får fiskekort gratis). Parksjefen og medlemmer av Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening driver fiskeoppsyn. Fiskekort kan kjøpes i resepsjonen ved Mosvangen Campingplass, tlf.: Store Stokkavatn Fiskeregler: Fiske er bare tillatt fra kommunal grunn. Vis hensyn til fugle- og planteliv. Det er ett viktig vann for flere våtmarksfuglarter. Pass på at det ikke ligger igjen fiskesen og sluker. Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre hele året. Det er forbudt å fange fisk mindre enn 25 cm (2 ganger fiskekortets lengde). En 1/2 time pr. person er max. fisketid, på en fiskeplass når andre venter på å få slippe til. Fiskekortet gjelder for en stang eller håndsnøre: a. Døgnkort (Fra kl til kl ), koster kr 40,-. b. Sesongkort (årskort ) koster kr 400,-. Fangstoppgave, også ved null fangst, skal påføres fiskekortet og returneres til utsalgsstedet. Fiskekortet skal medbringes under fisket og forevises på forlangende (også av barn som får fiskekort gratis). Parksjefen og medlemmer av Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening driver fiskeoppsyn. Fiskekort kan kjøpes hos Intersport TIf: For mer informasjon om fiske eller naturforvaltning i Stavanger kommune, ta gjerne kontakt med parksjefen v/naturforvalter Tlf.:

19 Trekning og korttildeling av årskort i Figgjo Følgende retningslinjer vil bli fulgt for tildeling av årskort i Figgjo (unntatt sone 1, 2 og 3): 1. Det tildeles normalt bare ett årskort pr. person. 2. Dersom det er ledige kort ved sesongstart, kan det tildeles mer enn ett kort pr. person. Disse selges av formann i elvefiskekomiteen etter første mann til mølla prinsippet, dvs. bestillinger mottas ikke. 3. Trekning foretas av foreningens tillitsvalgte og skjer i klubbhuset den 21. mai kl Registrering starter kl For sone 4 og for Øksnevad strekket er der et styrevedtak om at et antall kort kan reserveres personer som skal ha et spesielt ansvar for den dugnaden som skal gjøres i sonen. Disse personene må regne med å måtte gjøre mer arbeid i forbindelse med dugnaden enn gjennomsnittet. Det er ikke hvert år det er plukket ut slike personer. Dersom det gjøres, vil disse personene bli plukket ut av elvefiskekomiteen. Hvem som eventuelt er blitt plukket ut, vil bli opplyst før trekningen av kort skjer. 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på dugnadsplikten i sone 4, og på Øksnevadstrekket Det er ikke god nok grunn til å slippe dugnaden at en skal male hus eller pusse opp båten e.l. Vi kan ikke la noen slippe dette mens andre må gjøre jobben for dem. Skulle noe slikt inntreffe, får en avtale med en annen om å gjøre jobben for seg. Det vil imidlertid bli tatt hensyn til personer med god grunn til å slippe dugnad og som gir beskjed om dette i god tid. Det vil mest sannsynlig bli dugnad i to omganger. Den første vil vanligvis skje i juni mens andre del vanligvis skjer i august. Hver person må regne med 1 til 3 kvelder med dugnad totalt. 6. Kortprisen er som angitt i brosjyren og vil ikke bli forandret som følge av eventuelt kjøp sent i sesongen. 7. Pantkort for Figgjo påført fangstresultat (også null fangst) skal returnes til: Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening, Postboks 699, Madla, 4090 Hafrsfjord innen 25. september. Elvefiskekomiteen Stamfiske for neste år kommer til å bli annerledes enn det har vært en tid. Det vil bare være medlemmer fra elvefiske komiteen som kommer til å drive med stamfiske. De kan etter behov be noen få personer som er aktivt deltagende i deler av arbeidet i SRJF om å være med. Det er igjen en oppfordring til de som ønsker å delta mer aktivt til å stille opp og delta på klekkeriet, og vise mer interesse generelt for det arbeidet foreningen holder på med. For å delta i konkurransen om pokalen for største laks må fangsten bevitnes med et bilde. 20

Oversikt over fiskemuligheter 2016

Oversikt over fiskemuligheter 2016 Oversikt over fiskemuligheter 2016 Ikke telefonbestilling første og andre salgsdag. Vær obs på trekning av kort for Frafjord 2. mai og Figgjo 9. mai. Ulla og Håland 3. og 4. mai. Fiske skal opphøre straks

Detaljer

Oversikt over fiskemuligheter 2015

Oversikt over fiskemuligheter 2015 Oversikt over fiskemuligheter 2015 Ikke telefonbestilling første og andre salgsdag. Vær obs på trekning av kort for Frafjord 4. mai og Figgjo 11. mai. NB! Ny ordning ved kjøp av fiskekort i Ulla Fiske

Detaljer

Oversikt over fiskemuligheter 2017

Oversikt over fiskemuligheter 2017 Oversikt over fiskemuligheter 2017 Ikke telefonbestilling første og andre salgsdag. Vær obs på trekning av kort for Frafjord 3. mai og Figgjo 8. mai. Ulla og Håland 9. og 10. mai. Fiske skal opphøre straks

Detaljer

12. Fiskeforskrifter for Skøelva

12. Fiskeforskrifter for Skøelva 12. Fiskeforskrifter for Skøelva Forskriftene er nå revidert ut fra ny 5 årsplan for perioden 2015-2019 og bestandsvurdering med midtsesongsevaluering skal gjøres 1.august. Her skal beskatningen på tildelt

Detaljer

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva.

Y3. Saksnrg* Ö' S. Det vises til betingelser for refusjon av bompenger ved fiske i Nordelva. MOTTATT Ul SEPT 2015 R$SAKOMMUNE 1-E RÃSÉ-.Å K(}.`*f'l.\1U.\'[É U? SEPT 2015 Y3. Saksnrg* Ö' S "øl Kjell H. Kveberg 30.08.2015 Olav Tryggvasons gt 28 7011 Trondheim Rissa Kommune Servicetorget Rådhuset

Detaljer

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33

Ditt kjøp. Sammendrag. Bestilt av. Ordrenummer: Kvittering utstedt kl. 13:33 Ditt kjøp Ordrenummer: 13418611 Kvittering utstedt 22.03.2017 kl. 13:33 Sammendrag Laksefiske i Gaula Gå til tilbudet. Feragen døgnkort for magnus solum 500,00 Servicegebyr 20,00 Totalt 520,00 Herav 25%

Detaljer

Alsvåg/Sørvåg. Beskrivelse: Øksnes Jeger- og Fiskerforening selger to ulike kort. Kortsalg:

Alsvåg/Sørvåg. Beskrivelse: Øksnes Jeger- og Fiskerforening selger to ulike kort. Kortsalg: Alsvåg/Sørvåg Beskrivelse: Øksnes Jeger- og Fiskerforening selger to ulike kort. Kortsalg: Nye Fritidstorget AS, Rådhusgt. 30, 8430 Myre. Tlf.: 76 13 44 90 Pris: Alsvågelva: Døgnkort: kr 75,- Felleskort

Detaljer

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009

Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Reisaelva www.reisaelva.no fiskeregler 2009 Kort informasjon om Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms er et varig vernet vassdrag som ligger i et av Norges mest naturskjønne dalfører. Elva går gjennom Reisa

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2015 Lakselva - fish of a lifetime Best på fiskeutstyr. Vi hjelper deg med riktig utstyr. Banaksenteret - Lakselv sentrum - Telefon:

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2015 angstdagboka tilhører: (fiskers navn) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen til en

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Djupfjord og Brokløysa

Djupfjord og Brokløysa Djupfjord og Brokløysa Forvaltning: Fiskerett og kortsalg administreres av Brokløis og Djupfjord Utmarkslag. Beskrivelse: Djupfjord og Brokløis Utmarkslag selger et fiskekort som omfatter alle vatn med

Detaljer

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5 2016 40000_Fiskeguiden 2009:Fiskeguiden 2006 18-05-10 14:54 Side 1 postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no STØREN JEGER

Detaljer

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget

Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Fisketurismeprosjektet i Trysilvassdraget Trysil 24. april 2012 Børre K. Dervo Oppgaver Oppsummering av eksisterende kunnskap om fritidsfisket i vassdraget Sammenstille og analysere fiskekortstatistikk

Detaljer

Lovik Fiske- og Grunneierlag disponerer og forvalter fiskeretten samt forestår salg av fiskekort.

Lovik Fiske- og Grunneierlag disponerer og forvalter fiskeretten samt forestår salg av fiskekort. Lovik Lovik Forvaltning: Lovik Fiske- og Grunneierlag disponerer og forvalter fiskeretten samt forestår salg av fiskekort. Beskrivelse: I tillegg til mulighetene til å fiske etter anadrome fiskeslag kan

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2014 Lakselva - fish of a lifetime www.lakselva.no Kvadraten kjøpesenter - Tlf. 911 72 090 / 78 46 11 11 - E-post: post@vblakselv.no

Detaljer

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Kapittel I. Generelle bestemmelser Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 8. mars 2004 med hjemmel i lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende

Detaljer

REGISTRERING AV FANGST

REGISTRERING AV FANGST LÅGENS FRAMTID Laksebørs Numedalslågen REGISTRERING AV FANGST Leif Eriksen 20.05.2013 Rev. 0 20. mai 2013 1. utgave Veiledning i - Hvordan registrere/rapportere fangst til laksebørsen/databasen LAKSEBØRS

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2014 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2014 Jakt 2014 I 2014 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006

REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 REISA ELVELAG ÅRSMELDING 2006 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styret i Reisa Elvelag...3 Styrets beretning 2006...4 Fiskeregler...4 Fiske...4 Forvaltning av fiskeressursen...6 Biologisk handlingsplan...6 Handlingsplan

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland.

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland. 1. Definisjonar Døgnkvote: Tal på laks og/eller sjøaure som kvar fiskar kan fange kvart døgn. Kroka fisk: Ein fisk er definert som kroka dersom

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

Brukerveiledning for rettighetshavere i Målselvvassdraget

Brukerveiledning for rettighetshavere i Målselvvassdraget Brukerveiledning for rettighetshavere i Målselvvassdraget Versjon 3.0 14. mai 2014 Fossenes elveierlag 14.05.2014. 1 Fangstrapportering for Målselvvassdraget Spesielt for Midtre Målselv elveierlag I dette

Detaljer

Husjord/Sommerset. Husjord/Sommerset. Forvaltning: Fiskerett og kortsalg administreres av Husjord grunneierlag.

Husjord/Sommerset. Husjord/Sommerset. Forvaltning: Fiskerett og kortsalg administreres av Husjord grunneierlag. Husjord/Sommerset Husjord/Sommerset Forvaltning: Fiskerett og kortsalg administreres av Husjord grunneierlag. AUSTPOLLELVA - Øksfjorden Fisketype: Laks, Sjøørret, Ørret Det er tillatt å fiske med stang

Detaljer

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE

KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING FRITIDSFISKE (SPORTSFISKE) ØKE AKTIVITET INNLANDSFISKE KJFF Fritidsfiske / Sportsfiske Fiske med stang eller håndsnøre ANTALL FRITIDSFISKERE Antall fritidsfiskere

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: 18.03.2010 Adressater i følge liste Fastsettelse av regler for fiske i lakseelver i Buskerud 2010-2014 Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i elv skal revideres

Detaljer

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske

ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER. Muligheter for jakt og fiske ÅLEN OG HALTDALEN FJELLSTYRER Muligheter for jakt og fiske Jakt og fiske på statsallmenning reguleres av fjelloven med forskrifter Jakt: - 23 Lik rett for de som siste året har vært og fortsatt er fastboende

Detaljer

Konsekvenser for fisketurismen ved utbygging av Tolga Kraftverk

Konsekvenser for fisketurismen ved utbygging av Tolga Kraftverk Konsekvenser for fisketurismen ved utbygging av Tolga Kraftverk Tolga 7. desember 2011 Børre K. Dervo Innhold Metode Omsetning 0-alternativet Utvikling 0-alternativet Konsekvenser Metode Bygger på konsekvensvurderingene

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte torsdag 2.februar 2012 kl. 12:00 til ca. kl på møterommet i bankbygget

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte torsdag 2.februar 2012 kl. 12:00 til ca. kl på møterommet i bankbygget Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte torsdag 2.februar 2012 kl. 12:00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget Følgende møtte: Terje Nordberg (stemmeandel 1 ½) Roald Storslett (stemmeandel 1 ½)

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Blaker Jeger- og Fiskerforening

Blaker Jeger- og Fiskerforening Blaker Jeger- og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2010 Fra Igletjern Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2010 Jakt 2010 I 2010 blir jaktforholdene som følger: Kommuneskogen:

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland

MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland MØTEREFERAT Fagråd anadrom fisk Rogaland DATO: 5.10.2011 TILSTEDE: Trond Erik Børresen, møteleder og referent (FMRO), Knut Ståle Eriksen (NJFF Rogaland), Sigve Ravndal (Rogaland grunneigar og sjøfiskarlag),

Detaljer

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen

Notat til sak 28/14 Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Notat til sak 28/14 - Bakgrunnsnotat for vedtak av fiskeregler for 2015 Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Jan A. Johansen, daglig leder Reisa Elvelag 4.desember 2014 post@reisaelva.no

Detaljer

Vedtekter for Børselv jeger og fiskerforening fra og med

Vedtekter for Børselv jeger og fiskerforening fra og med Vedtekter for Børselv jeger og fiskerforening fra og med 19.03.2016. Vedtekter. 1 Navn Foreningens navn er Børselv jeger- og fiskerforening og er en uavhengig sammenslutning av sportsfiskere og jegere

Detaljer

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med:

Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: 0 cm FLOSTA MOTORBÅTFORENING 3 cm 0 cm 3 cm 1949 Flosta Båtsportklubb (FBSK) & Flosta Motorbåtforening (FMF) inviterer til 60 års jubileumsregatta med: Grand Prix 2009 som inkluderer rundbane- & offshorerace

Detaljer

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser.

Finnmarksloven FeFo er ikke en vanlig grunneier som alene innehar retten til å høste av de fornybare ressurser. Vedlegg Bakgrunnsnotat Grunneiers myndighet Innlandsfisket i Finnmark reguleres av ulike lover gitt av offentlig myndighet, blant annet lakse- og innlandsfiskeloven, naturmangfoldsloven, innlandsfiskeforskriften

Detaljer

Stavern Triatlonfestival

Stavern Triatlonfestival Stavern Triatlonfestival Velkommen! 5 og 6 juli 2008 Konkurransene arrangeres av klubben Oslofjord Triatlon. I 2008 arrangerer vi for fjerde år på rad. Alle konkurransene foregår i området rundt Kysthospitalet

Detaljer

Kort og kortpriser år 2004

Kort og kortpriser år 2004 Fiskesesongen 2004, Reisaelva Reisaelva i Nord-Troms, det varig vernede vassdraget gjennom et av Norges mest naturskjønne dalfører går inn gjennom Reisa Nasjonalpark og er ca 200 km langt. Flytid fra Tromsø

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

Roksdalsvassdraget i Andøy

Roksdalsvassdraget i Andøy Roksdalsvassdraget Roksdalsvassdraget i Andøy Ett av Nordlands fylkes beste smålaksevassdrag. År 2000 tredje beste smålaksevassdrag i Nordland Gårdene Å, Ånes, Svandalen, Åse, Rundholen og Åbergsjord har

Detaljer

DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014

DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014 DRIFTSPLAN FOR ROMBAKSELVA I NARVIK 2010-2014 Nordland fylke Rombakselva sett mot utløpet, Foto Knut Aune Hoseth, NVE Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening Postboks 536 info@nojff.no 8507 NARVIK www.nojff.no

Detaljer

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014 «10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014 www.stf.no/sandnesturlag «10 på topp» i Sandnes 2014 1. Bynuten 671 moh. dato: 2. Dalsnuten 323 moh. dato : 3. Bjørndalsfjellet 362 moh. dato: 4. Lifjell 282 moh. dato: 5. Vedafjell

Detaljer

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til?????

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? Kontakt Vidar. Mobil: + 47 90884658 Email: vidar@mcadventure.no Informasjon om motorsykkel tur fra Johannesburg i Sør-Afrika til

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017

Jaktbestemmelser/-instruks 2016/2017 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2016/2017, godkjent av styret. Hvem kan søke om jakt Alle medlemmer av Ski Jeger-

Detaljer

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG

MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG MOSS OG VÅLER JAKT- OG FISKELAG VEDTEKTER Til behandling i årsmøtet 12.02.2015 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2002 Ajour med tillegg og endringer pr. mars 2006 Ajour med tillegg og endringer pr.

Detaljer

Blokken. Blokken. Forvaltning: Blokken Grunneierlag forvalter fiskerett og administrerer salg av fiskekort. Kortsalg:

Blokken. Blokken. Forvaltning: Blokken Grunneierlag forvalter fiskerett og administrerer salg av fiskekort. Kortsalg: Blokken Blokken Forvaltning: Blokken Grunneierlag forvalter fiskerett og administrerer salg av fiskekort. Kortsalg: Blokkensenteret, Blokken. Tlf.: 76 1227 10 Wistex - Villmarksenteret, Strandgt. 31, 8400

Detaljer

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016

Fangstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016 angstdagbok for laksefiske i Tanavassdraget 2016 angstdagboka tilhører: (fiskers navn og sonenummer) iskekortnummer: Informasjon til fiskerne Tanavassdragets iskeforvaltning (T) ønsker alle fiskere velkommen

Detaljer

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i

FOR nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Side 1 av 7 FOR 2004-03-08 nr 515: Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning DATO: FOR-2004-03-08-515 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Direktoratet for naturforvaltning

Detaljer

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag.

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag. Område beskrivelse Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen, tilhører kommunene Sande, Svelvik og Drammen. Størsteparten av marka ligger i Vestfold fylke, men et lite område i nord

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland

Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure, Rogaland Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøaure i Rogaland fastsett av Fylkesmannen i Rogaland den 22. februar 2008. Fastsett med heimel i

Detaljer

Notat til sak 23/14. - Ny fiskeordning for 2015 med utgangspunkt i nye vedtekter i Nord-Troms jordskifterett, Rettsbok Sak: Reisaelva

Notat til sak 23/14. - Ny fiskeordning for 2015 med utgangspunkt i nye vedtekter i Nord-Troms jordskifterett, Rettsbok Sak: Reisaelva Notat til sak 23/14 - Ny fiskeordning for 2015 med utgangspunkt i nye vedtekter i Nord-Troms jordskifterett, Rettsbok Sak: 1900-2012-0051 Reisaelva Reisaelva ved Storslett. Fotograf: Jan A. Johansen Jan

Detaljer

Kjære Slektstreff deltakere

Kjære Slektstreff deltakere Håland (i bakgrunnen) 1972 Kjære Slektstreff deltakere Vi ber vennligst alle om å lese nøye dette skrivet! Skrivet er revidert den 31. mai vedr. parkering og pendelbusser. Skrivet av 20. mai ble sendt

Detaljer

Fangststatistikk 2011, norsk side av Tanavassdraget

Fangststatistikk 2011, norsk side av Tanavassdraget 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Tanavassdragets fiskeforvaltning Fangststatistikk 211, norsk side av Tanavassdraget

Detaljer

NC i Fluefiske, Voss August 2016

NC i Fluefiske, Voss August 2016 Invitasjon NC i Fluefiske, Voss 05. 07. August 2016 I samarbeid med NKFF sa ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til a delta pa Norgescup i fluefiske pa Voss 05.-07.

Detaljer

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???.

Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Panorama route. Johannesburg Durban - Richards Bay- Swaziland - Limpopo - og retur til Johannesburg. Torsdag??? til søndag???. Informasjon om motorsykkel tur T/R Johannesburg via Drakensberg, Durban, Richards

Detaljer

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015

Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Orientering om jakt, fiske m.m. Forsand JFF 2015 Jakt på hjortedyr: 1. Kolabygda: I området Oanes Meling 2 vald, Erevik nord og Erevik sør. Hjorte- og rådyrvald med fellingsløyve på 7 rådyr og 2 hjortar

Detaljer

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år

JKA Cup 2013. 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år JKA Cup 2013 27.10.2013 i Lurahallen, SANDNES JKA Cup er for junior t.o.m. 18 år Alle deltakere må ha pass og betalt JKA årsmerke for 2013. Årsmerke kan fåes kjøpt på stevnet, husk passet. Påmelding skjer

Detaljer

Også i 2014 inviterer. til. 9. og 10. mai 2014.

Også i 2014 inviterer. til. 9. og 10. mai 2014. Også i 2014 inviterer til 9. og 10. mai 2014. 1 Beskrivelse Også i 2014 inviterer Kristiansand Automobilklubb til Challenge løp. Løpet vil bli arrangert samtidig med Rally Sørland 2014. Løpet går over

Detaljer

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober. Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober. 4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE

MØTE I VULUFJELL FJELLSTYRE MØTE I 13.4.2016 Tilstede: Vulufjell Fjellstyre : Gunnar Tore Stenseng, 2642 Kvam Jan Petter Stebergløkken, 2647 Sør-Fron Brit Dalseg, 2647 Sør-Fron Harald Gryttingslien, 2647 Sør-Fron Hans Bondestad,

Detaljer

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Norges og Sveriges regjeringer, som understreker behovet for å sikre de naturlige bestander av

Detaljer

Nummer : 20/12 Emne : BRISLINGSESONGEN 2012 : Fiskere og kjøpere av kystbrisling til konsum Sted : Bergen Dato : 02.08.2012

Nummer : 20/12 Emne : BRISLINGSESONGEN 2012 : Fiskere og kjøpere av kystbrisling til konsum Sted : Bergen Dato : 02.08.2012 Rundskriv Nummer : 20/12 Emne : BRISLINGSESONGEN 2012 Til : Fiskere og kjøpere av kystbrisling til konsum Sted : Bergen Dato : 02.08.2012 Åpning Kystbrislingfiske til hermetikk vil bli åpnet tirsdag 7.

Detaljer

Fluefiskedemo på Utklev den 21. mai kl. 11:00 18:00.

Fluefiskedemo på Utklev den 21. mai kl. 11:00 18:00. Fluefiskedemo på Utklev den 21. mai kl. 11:00 18:00. Lågens Framtid, Sandefjord Jeger- og Fiskerforening og Larvikmarkas Fluefiskerforening arrangerer demonstrasjon av fluefiskerutstyr på Utklev i Lågen

Detaljer

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG

STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG STØRJEBYGDENS SKYTTERLAG Innhold: Instruks for banen Styret i laget 2015 Terminliste 2015 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve Hjelpemannskaper jaktfelt Priser Diverse BANEINSTRUKS 1 Skytebanen

Detaljer

Vedtekter for Reisa Elvelag, punkt 2 valg.

Vedtekter for Reisa Elvelag, punkt 2 valg. Nord Troms Jordskifterett Postboks 6602 9296 Tromsø Svein Vangen m/fl. Snemyr 9151 STORSLETT Vi påpekte i vårt brev med krav om jordskifte en del forhold ved vedtektene i Reisa Elvelag som etter vår mening

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 2012

Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 2012 Vannføring (m 3 /s) Tanavassdragets fiskeforvaltning Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 212 Fiskeregler for 212 Med hjemmel i forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Detaljer

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016

Jaktbestemmelser/-instruks 2015/2016 Ski Jeger- og Fiskerforening Side 1 av 5 i Ski Jeger- og Fiskerforening har utarbeidet nye jaktbestemmelser for sesongen 2014/2015, godkjent av styret. Rett til jakt Et hvert medlem av Ski Jeger- og Fiskerforening

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

Blaker Jeger og Fiskerforening

Blaker Jeger og Fiskerforening Blaker Jeger og Fiskerforening Medlemsinformasjon juni 2016 Foto: Espen Krogstad Tilsluttet: BLAKER JEGER OG FISKERFORENING MEDLEMSINFORMASJON, JUNI 2016 Jakt 2016 I 2016 blir jaktforholdene som følger:

Detaljer

Lakselva Informasjon, regelverk og kart

Lakselva Informasjon, regelverk og kart Lakselva Informasjon, regelverk og kart Norsk utgave / Norwegian edition - 2016 Lakselva - fish of a lifetime Kjøp fiskeutstyret ditt på Intersport Lakselv og få lokalkunnskapen på kjøpet! Banaksenteret

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak

Detaljer

NM i Formula Windsurfing

NM i Formula Windsurfing NM i Formula Windsurfing Arrangeres av Larvik Seilforening 29. 30. august 2009 1. Konkurranse Norgesmesterskap i brettseiling avholdes i tidsrommet 29. 30. august 2009. Stedet er Viksfjord og disiplinen

Detaljer

Figgjoelva, Gjesdal-, Sandnes-, og Klepp kommune

Figgjoelva, Gjesdal-, Sandnes-, og Klepp kommune Figgjoelva, Gjesdal-, Sandnes-, og Klepp kommune Figgjoelva byrjar i fjellområda i Gjesdal, medan den nedre delen av elva drenerer jordbruksområde på Jæren. Vasskvaliteten i elva er prega av jordebruksaktivitet,

Detaljer

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok

Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Protokoll fra møte i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) 24. februar 2015 på Fefo-bygget i Karasjok Møtetid: 10.00-17.00 Møteleder: TF leder Helge Samuelsen Møtende TF medlemmer: Bjarne Rikardsen, Elin

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

Rapport Fiske i Sel 2017.

Rapport Fiske i Sel 2017. Rapport Fiske i Sel 2017. 20.11.2017 Innledning Denne rapporten viser hva som er blitt gjort i 2017 i Fiskeprosjektet i Sel. I tillegg er resultatene fra kortsalget i prosjektperioden omtalt. Hovedsatsningsområdene

Detaljer

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn

Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Snarøya, 29.11.2014 Medlemsnummer=brukernavn: XXXX Passord: xxxxxxxx Viktig informasjon til alle medlemmer i Snarøykilen båthavn Informasjon om medlemssystemet Xmarina for Snarøykilen båthavn Dette brevet

Detaljer

Generalforsamling. og Winter Challenge. Pers Hotell, Gol. 31. januar-2. februar

Generalforsamling. og Winter Challenge. Pers Hotell, Gol. 31. januar-2. februar Generalforsamling og Winter Challenge 2014 Pers Hotell, Gol 31. januar-2. februar Styret i Porsche Club Norge har gleden av å invitere samtlige medlemmer til Porsche Club Norges på Pers Hotell på Gol 31.

Detaljer

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013

FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 FRITIDSFISKE OG FERDSEL PÅ SJØEN I TRØNDELAG 2013 Sammendrag av gjeldende regler og forskrifter pr. 4. februar 2013 Nils Roger Duna lensmann/miljøkoordinator og sjøtjenesteansvarlig Flatanger lensmannskontor

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. mai 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 24. mai 2017 11.05.2017 nr. 558 Forskrift om fiske

Detaljer

Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 2012

Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 2012 Vannføring (m 3 /s) Tanavassdragets fiskeforvaltning Fangststatistikk for norsk del av Tanavassdraget i 212 Fiskeregler for 212 Med hjemmel i forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Detaljer

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure.

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure. FISKE I ALASKA Reis med oss til Chunilna Creek, en av de beste elvene i hele Alaska! Denne elven er vår Alaskaguide s favorittelv. Vi har fått lov til å ta med våre kunder til guidens hytte langt oppe

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR REISA ELVELAG 21.03.2013 1. REISA ELVELAG Reisa elvelag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere/ rettighetshavere med fiskerett i Reisaelva innenfor

Detaljer

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne NIDELVA En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler Foto: Robert Rønne Stein Kleveland Februar 06 Nidelva Nidelva er en godt kjent lakse elv. Ovenfor Nedre Leirfoss finner vi fiskeartene Ørret, Røye

Detaljer

Referat fra fellesmøte 25. oktober 2014 kl på Tana miljøbygg

Referat fra fellesmøte 25. oktober 2014 kl på Tana miljøbygg Referat fra fellesmøte 25. oktober 2014 kl. 11.00 på Tana miljøbygg Saksliste 1 Åpning - TF som forvaltningsorgan 2 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget. Lov 2014-06-20-51 3 FOR-2014-06-20-787: Forskrift

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Valfjord, Oshaug, Lahaug. Valfjord, Oshaug, Lahaug. Beskrivelse:

Valfjord, Oshaug, Lahaug. Valfjord, Oshaug, Lahaug. Beskrivelse: Valfjord, Oshaug, Lahaug Valfjord, Oshaug, Lahaug Beskrivelse: Disse gårdene ligger i Eidsfjorden, og det selges to ulike fiskekort, ett for anadrome vassdrag og ett for innlandsfiske. Kortsalg: Anadrome

Detaljer

Etablert 1988 Gjeldende vedtekter

Etablert 1988 Gjeldende vedtekter La Fisken Leve Etablert 1988 Gjeldende vedtekter Sist oppdatert: 21.04.2007 1. NAVN/LOGO/SLAGORD Turene kalles for Fisketur med etterfølgende årstall for året turen arrangeres. Vårt slagord skal være:

Detaljer

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET TYSFJORD/HAMARØY 2015 Tangen Produkter 1 Innhold s. 1 Forside s. 2 Innhold s. 3 Forord s. 4 Oppsummering s. 5 Fiskekultiveringa i Varpa s. 6 Oversikt

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016

Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Fiske og forvaltning av Gjersjøelva 2016 Generelt Lav vannføring pga. lite nedbør preget sensommeren og begynnelsen av høsten. Dette resulterte i liten oppgang av fisk, og dermed en dårlig sesong for fiskerne.

Detaljer

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

FORENINGENS NAVN OG FORMÅL Bodø Jeger og Fiskerforenings vedtekter bygger på foreningens lover fra 1965 og foreningens vedtekter fra 1981, samt forbundets mønstervedtekter. Senere revideringer: 1993 av Rolf Selnes, Hans Waagen og

Detaljer