S2000 Selskapsavtale ANS/ DA. S2003 Innkalling første selskapsmøte ANS/ DA. S2004 Protokoll første selskapsmøte ANS/ DA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S2000 Selskapsavtale ANS/ DA. S2003 Innkalling første selskapsmøte ANS/ DA. S2004 Protokoll første selskapsmøte ANS/ DA"

Transkript

1 ANSVARLIG SELSKAP MS2000 Case stifte ANS/ DA S2000 Selskapsavtale ANS/ DA S2003 Innkalling første selskapsmøte ANS/ DA S2004 Protokoll første selskapsmøte ANS/ DA S2005 Revisors villighetserklæring ANS/ DA S2006 Innkalling første styremøte ANS/ DA S2007 Referat første styremøte ANS/ DA S2001 Samordnet registermelding del 1 ANS/ DA S2002 Samordnet registermelding del 2 ANS/ DA - Merverdiavgiftsregisteret S2000 Selskapsavtale ANS/ DA S2006 Innkalling første styremøte ANS/ DA S2007 Referat første styremøte ANS/ DA S2685 Innkalling styremøte S2681 Referat styremøte S2632 Styremedlems villighetserklæring S2641 Innkalling ordinært årsmøte S2643 Fullmakt ordinært årsmøte S2642 Protokoll ordinært årsmøte S2633 Revisors beretning S2005 Revisors villighetserklæring S2385 Innkalling ekstraordinært selskapsmøte S2381 Protokoll ekstraordinært selskapsmøte S3333 Årsberetning ANS

2 AKSJESELSKAP Stifte AS MS1000 Case stifte AS S1000 Stiftelsesdokument AS S1001 Vedtekter AS S1004 Åpningsbalanse AS - enkel S1005 Revisors villighetserklæring AS S1006 Aksjeeierbok S1007 Aksjebevis S1008 Revisors uttalelse til åpningsbalansen ved stiftelse av AS S1002 Samordnet registermelding del 1 - Hovedblankett - for stifte AS S1003 Samordnet registermelding del 2 - Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret MS1010 Case stifte AS - utvidet versjon S1010 Stiftelsesdokument AS - utvidet versjon S1011 Vedtekter AS - utvidet versjon S1012 Samordnet registermelding del 1 S1013 Samordnet registermelding del 2 - Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret S1014 Åpningsbalanse S1015 Revisors villighetserklæring S1016 Aksjeeierbok S1017 Aksjebevis S1018 Revisors uttalelse til åpningsbalansen ved stiftelse av AS S1030 Redegjørelse, tingsinnskudd, nystiftelse S1000 Stiftelsesdokument AS

3 S1001 Vedtekter AS S1011 Vedtekter AS - utvidet versjon S1030 Redegjørelse, tingsinnskudd, nystiftelse S1004 Åpningsbalanse AS enkel S1515 Åpningsbalanse AS tingsinnskudd S1008 Revisors uttalelse til åpningsbalansen ved stiftelse av AS S1576 Aksjeeieravtale S1580 Innkalling første styremøte S1685 Innkalling styremøte S1681 Referat styremøte S1111 Årsberetning AS S1633 Revisors beretning S1005 Revisors villighetserklæring AS S1690 Sluttseddel S3334 Kjøpekontrakt, aksjer S1908 Overdragelseserklæring aksjer S1260 Styreinstruks S1265 Instruks for daglig leder S1632 Styremedlems villighetserklæring Ordinær generalforsamling S1641 Innkalling ordinær generalforsamling S1590 Møtefullmakt, ordinær generalforsamling S1640 Protokoll ordinær generalforsamling S1645 Forenklet behandling generalforsamling AS (NY)

4 Ekstraordinær generalforsamling S1646 Innkalling ekstraordinær generalforsamling S1647 Møtefullmakt, ekstraordinær generalforsamling S1450 Protokoll ekstraordinær generalforsamling S1648 Forenklet behandling ekstraordinær generalforsamling AS (NY) Kapitalforhøyelse MS1470 Case kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer S1472 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling (NY) S1470 Generalforsamlingsprotokoll S1471 Redegjørelse for tingsinnskudd G9010 Samordnet registermelding del 1 Div. case MS1906 Case aksjeeiere S1906 Aksjeeierbok S1907 Aksjebevis S1906 Aksjeeierbok S1907 Aksjebevis MS1020 Case avtale mellom AS og aksjeeiere, nærstående mv. S1020 Innkalling til styremøte S1021 Styrets redegjørelse til generalforsamling S1022 Protokoll styremøte S1023 Revisors uttalelse om styrets redegjørelse S1024 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling S1025 Generalforsamlingsprotokoll S1026 Samordnet registermelding del 1 - Hovedblankett

5 MS1040 Case styremøte og generalforsamling S1040 Innkalling til styremøte S1041 Protokoll styremøte S1042 Innkalling til generalforsamling S1043 Generalforsamlingsprotokoll S1046 Samordnet registermelding del 1 - Hovedblankett MS1060 Case oppløsning og avvikling av AS S1060 Innkalling til styremøte S1061 Protokoll styremøte S1062 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling S1063 Generalforsamlingsprotokoll S1064 Samordnet registermelding S1065 Innkalling til styremøte S1066 Protokoll styremøte S1067 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling S1068 Generalforsamlingsprotokoll S1069 Samordnet registermelding MS1080 Case nedsetting av aksjekapitalen S1080 Innkalling til styremøte S1081 Protokoll styremøte S1082 Innkalling til generalforsamling S1083 Generalforsamlingsprotokoll S1084 Samordnet registermelding

6 MS1090 Daglig leders rapport - styremøte - innkalling i ett Fusjon S1091 Innkalling til styremøte S1092 Protokoll styremøte MS1100 Case fusjon (opptaksfusjon med vederlag i aksjer) S1100 Fusjonsplan S1101OD og S1101OT Redegjørelse for fusjonsplanen fra styrene i de fusjonerende selskapene S1102OD og 1102OT Rapport fra styrene i ide fusjonerende selskapene S1103OD og S1103OT Protokoll fra styremøter med forslag om fusjon mellom selskapene S1104 OD og 1104OT Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i de fusjonerende selskapene for vedtakelse av fusjonsplanen S1105 OD og 1105OT Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i de fusjonerende selskapene som vedtar fusjonsplanen MS1110 Fusjon mellom mor og datter AS S1110 Fusjonsplan S1111OD og OT Protokoll fra styremøter med forslag om fusjon mellom selskapene med rapport fra styrene i de fusjonerende selskapene S1112OD og OT Innkalling til styremøter i de fusjonerende selskapene for vedtakelse av fusjonsplanen S1113 OD og OT Protokoll fra styremøtene i de fusjonerende selskapene som vedtar fusjonsplanen ARBEIDSFORHOLD Arbeidsavtaler A1201 Arbeidsavtale for særlig uavhengig-/ledende stilling

7 A1200 Arbeidsavtale, generell, fast heltid A1200P Polsk arbeidskontrakt generell heltid G1200 Standard contract of employment A1220 Arbeidsavtale, fast, deltid A1210 Arbeidsavtale, midlertidig ansettelse A1210P Polsk arbeidskontrakt, midlertidig ansettelse A1211 Arbeidsavtale, vikariat A1222 Arbeidsavtale, etter behov A1301 Ansettelsesbevis A 1310 Advarsel i arbeidsforhold A1320 Avtale om hjemmekontor A1101 Arbeidsreglement A1900 Taushetserklæring A1803 Søknad om utvidet overtidsarbeid A1501 Avskjedigelse av arbeidstaker A1805 Søknad om etterskuddsferie A1806 Søknad om forskuddsferie A1810 Egenmelding ved fravær A1804 Permitteringsvarsel A1401 Oppsigelse av arbeidstaker A1801 Forhandlingsbrev, oppsigelse A1807 Protokoll forhandlingsmøte A1802 Forhandlingsbrev, avskjed A1800 Fratredelse, pensjonsalder A1601 Sluttattest

8 BLANKETTER Enhetsregisteret G9010 Samordnet registermelding del 1 G1025 Forenklet registermelding del 1 - enkeltpersonforetak G1026 Forenklet registermelding del 1 - sletting G9011 Samordnet registermelding del 2 - Merverdiavgiftsregisteret G1080 Del 1 - Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) G1122 Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser G1123 Tillegg for registrering i Frivillighetsregisteret G1124 Samordnet registermelding - Forenklet blankett for foreninger G1114 Vedlegg styre, deltakere m.v. G1119 Konsernmelding G1117 Tildeling av organisasjonsnummer Anmodning om D-nummer G1116 Anmodning om tildeling av D-nummer, engelsk tekst G1115 Anmodning om tildeling av D-nummer, norsk tekst Løsøreregisteret G4317 Pantobligasjon, varelager G4366 Pantobligasjon for motorvogner og anleggsmaskiner G4312 Pantobligasjon for fiskeriredskaper G4313 Pantobligasjon for redskaper i landbruk, m.v. i landbruksnæring G4314 Avtale om factoring G1377 Salgspant i motorvogn G1375 Leasing av motorvogn

9 G4380 Pantobligasjon for pant i driftstilbehør G1808 Vedlegg ved utregning av forsinkelsesrente Ektepaktregisteret G9377 Ektepakt - kjønnsnøytral G9376 Ektepakt - registrerte partnere G9375 Ektepakt mann/kvinne G9378 Begjæring om sletting av ektepakt G9379 Ektepakt - engelsk tekst Akvakulturregisteret G1060 Panterett i akvakulturtillatelse G1061 Overføring akvakulturtillatelse EMAS-registeret G1030 Registrering i EMAS Registeret - utøvere av alternativ behandling G1050 Registrering av utøvere av alternativ behandling Grunnboken G0598 Skjøte G0995 Festekontrakt G0996 Erklæring om rettighet i fast eiendom G1131 Hjemmelserklæring, arv/skifte/uskifte G1132 Hjemmelserklæring, arv m.m. borettslag G1133 Hjemmelserklæring, oppløsning av sameie G0596 Panterett i fast eiendom G3135 Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering G0597 Panterett i registrert andel i borettslag

10 G4001 Pantedokument - Andel borettslag G4002 Tinglysing av andel i borettslag G4003 Overføring av hjemmel til andel i borettslag G0361 Søknad om konsesjon G7360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v. G7356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense m.v. VPS-registeret G0216 Pantsettelse av VPS-konto Skatt/avgift m.v. G1622 Erklæring om frafall av falt arv etter arveloven 74 G1624 Verdsettelse av formuesobjekter omfattet av arveavgiftsloven 14, femte ledd G9111 Søknad om skattekort/forskuddsskatt G1619 Opplysningsskjema til bruk for verdsettelse av fritidseiendom eller tomt beregnet for fritidsformål G1618 Opplysningsskjema til bruk for verdsettelse av boligeiendom eller tomt beregnet for boligformål G1620 Opplysningsskjema for verdsettelse av jordbruks- og næringseiendom eller tomt beregnet for slike formål G0150 Erklæring fra brudefolkene G0151 Forlovererklæring Fylkesmannen G7166 Søknad om separasjon etter ekteskapsloven 20 G5172 Søknad om skilsmisse etter ekteskapsloven 21 G1173 Søknad om skilsmisse etter ekteskapsloven 22 Namsmannen G1428 Begjæring om utlegg / forliksklage

11 G1427 Begjæring om utlegg G1328 Begjæring om tvangssalg i adkomstdokument til leierett til bolig G1229 Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk G1228 Auksjonsvilkår fast eiendom G1230 Begjæring om tvangssalg av løsøre G1231 Begjæring om tvangssalg av andel i borettslag G1233 Begjæring om tvangsdekning i verdipapirer, fondsaktiviteter, m.m. G1235 Begjæring om tvangsfullbyrding av krav på annet enn penger G1236 Begjæring om fravikelse G3012 Varsel ved særlig tvangsgrunnlag Politiet G2021 Forenklet anmeldelse Diverse blanketter G1441 Begjæring om omgjøring av registrert partnerskap til ekteskap G1818 Melding om endring av navn G7000 Generalfullmakt G2000 Oppdragsavtale - eiendomsmegling G7305 Skjema for fri rettshjelp G5024 Arbeids og salærfastsettelse G8009 Fullmakt ved privat skifte av dødsbo G9009 Erklæring om privat skifte av dødsbo G8050 Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving etter reglene om minstearv i arveloven 6 G8051 Erklæring fra gjenlevende samboer som oppgir å være enearving etter arveloven 28b G5331 Melding om uskiftet bo

12 G5332 Melding om uskiftet bo - samboere G9090 Vitnestevning i sivil sak G4195 Reiseregning med MVA G8195 Reiseregning G3400 Bestilling av firmaattest Spesialdokumenter O1427 Begjæring om utlegg OPPDRAGSAVTALER D2002 Oppdragsavtale for regnskapsførere D4000 Oppdragsbekreftelse - advokat DIVERSE D1020 Tjenester på fast eiendom D1021 Tjenester på løsøre D3001 Forhandleravtale D5000 Fordringsanmeldelse konkursbo D9001 Faktura D9100 Kreditnota FAMILIE/ ARV P8311 Testament P8312 Gjensidig testament P8301 Samlivsavtale P8302 Eierfortegnelse

13 P8303 Avtale om foreldreansvar MP8301 Case samboere P8301 Samlivsavtale P8302 Eierfortegnelse P8303 Avtale om foreldreansvar P8311 Testament FULLMAKTER F3001 Fullmakt til å møte i forliksrådet F3002 Prosessfullmakt F1009 Fullmakt generalforsamling Bankfullmakter Tidsbegrenset: F1002 Privat person F1001 Juridisk person Enkelttilfelle: F1022 Privat person F1021 Juridisk person Postfullmakter Tidsbegrenset eller varig: F2002 Privat person F2001 Juridisk person Enkelttilfelle: F2022 Privat person F2021 Juridisk person

14 Generelle fullmakter F7001 Fullmaktsgiver, privat person F7002 Fullmaktsgiver, juridisk person KJØP/SALG Fast eiendom K1130 Kjøpekontrakt hus K1131 Kjøpekontrakt eierseksjon K1132 Kjøpekontrakt aksjebolig K1133 Kjøpekontrakt borettslag K1134 Kjøpekontrakt, tomt K1140 Budskjema fast eiendom K1141 Visningsliste - eiendomsmegling Løsøre K2132 Kjøpekontrakt, motorkjøretøy, brukt K2133 Kjøpekontrakt, fritidsbåt, brukt K2134 Kjøpekontrakt, bruktbil K2135 Kjøpekontrakt, brukt MC K2233 Kjøpekontrakt, løsøre, generell K2322 Kommisjonsavtale Angrerett - forbrukerkjøp K3130 Angrerett - varer K3131 Angrerett - tjenester K3132 Angrerett - tilvirkningskjøp

15 K3133 Angrerett - finansielle tjenester LÅN Låneavtaler L1210 Låntaker privat person L1220 Låntaker juridisk person L1230 Mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Omsetningsgjeldsbrev L1310 Omsetningsgjeldsbrev, låntaker privat person L1320 Omsetningsgjeldsbrev, låntaker juridisk person Kausjoner Selvskyldnerkausjoner: L5111 For et bestemt gjeldsbrev L5110 Generell, en kausjonist L5120 Generell, flere kausjonister Simple kausjoner: L5210 En kausjonist L5220 Flere kausjonister TVANGSFULLBYRDELSE Pengekrav T1001 Betalingspåminnelse T1002 Varsel før utleggsbegjæring T2001 Inkassovarsel T2010 Betalingsoppfordring (NY) T3001 Forliksklage

16 T3003 Varsel før forliksklage eller stevning T4001 Konkursvarsel HUSLEIE U2081 Oppsigelse i leieforhold U2183 Flyttevarsel U2182 Varsel før tvangsfullbyrdelse Fullmakter F3002 Prosessfullmakt UTLEIE Fast eiendom U2010 Leieavtale for lokaler U2021 Husordensregler for lokaler U2020 Utleie, bolig U2011 Husordensregler for bolig U2016 Utleie, fritidsbolig U2050 Utleie, garasje U2081 Oppsigelse i leieforhold U2183 Flyttevarsel U2182 Varsel før tvangsfullbyrdelse U2173 Søknad om fremleie Løsøre U2192 Utleie, båt U2193 Utleie, generell

17 FAKTURAMODUL MG9000 Case fakturering G9001 Faktura G9100 Kreditnota

Dokumentoversikt kreditt/depot

Dokumentoversikt kreditt/depot E 20000 Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysninger (SEF-opplysninger) E 20001 E 20010 E 20031 E 20033 E 20053 E 20054 E 20055 E 20056 E 20057 E 20058 E 20059 E 22000 E 22003 E 22005 Informasjon

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Samordnet registermelding Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

Kursdokumentasjon 2010

Kursdokumentasjon 2010 Kursdokumentasjon 2010 Forretningsjus 2010 - Avtaler og rettsstoff du bør kjenne Advokat Harald F. Strandenæs Advokat Øystein Olaussen Advokatfirmaet Strandenæs MNA 1 Hovedlinjer 1 Hvilke avtaler,,p protokoller,

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskriv for Tinglysingen Rundskriv for Tinglysingen Kartverket tinglysingsdivisjonen Ajourført pr. 21. april 2015 Forord FORORD I forbindelse med overføringen av tinglysingsansvaret fra domstolene til Statens kartverk ble det

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i nhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer:

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer: 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter (revidert etter reseksjonering fastsatt i sameiermøte 20.03.2008) (revidert etter endring i driftsmodell, vedtatt i sameiermøtet 03.04.2015) 1

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes)

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) SignForm 2008 Elektronisk utgave NB! Husk original underskrift i felt 28. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte feltene se egen veiledning Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS. 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted

V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS. 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted V E D T E K T E R FOR DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP AS 1. Selskapets navn, registrering og forretningssted Selskapets navn er Dæhlenengen Byggeselskap AS. Selskapet er registrert 11. februar 1931. Dets org.nr.

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner

Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Lunsjmøte Ryfylke Næringshage, fredag 4. mai 2012 Aksjeloven, en innføring og utvalgte emner Advokat Ingebjørg Voster Nyheter Kontor: Stavanger, Finnøy, Jørpeland Aksjelovens hovedkapitler Utvalgte tema

Detaljer

Begreper innen økonomisk saksbehandling

Begreper innen økonomisk saksbehandling Begreper innen økonomisk saksbehandling Innen den økonomiske verden er det i bruk en del begreper som vi til daglig ikke bruker så ofte. Derfor kan det være nyttig å ta med en gjennomgang av disse. Dette

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer