Innkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Formannskapet"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Ettersending av sak Saksliste Saksnr Tittel 117/14 Vidare breibandsutbygging - Rammer for søknad Dato Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

2 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 117/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frode Hervik FA - N64 14/399 Vidare breibandsutbygging - Rammer for søknad Vedlegg: Kart_Felt_Bergsvik-Lerøy Kart_Felt_Hopland Kart_felt_Kjelstraumen-Utkilen-Synnevågen Kart_Felt_Rebnor-Øksnes Innspel til høyring - utbygging av breiband til husa på Bakka Innspel til høyring om utbygging av breiband - Bakka Innspel til høyring om utbygging av breiband - Vikane Innspel til høyring om utbygging av breiband - Rebnord og Øksnes Innspel til høyring om utbygging av breiband på Årås - Leikvoll - Solen Høyringsuttale utbygging av breiband Ynskje om fiber/ breiband til Austrheimsvegen 1444, 1464 og 1474 Breiband til Søre Njøten Utbygging av breiband i Kvalvågen Ny_Felt_Leikvoll_Solend_Førland Framlegg til vedtak: Saksopplysninger: Bakgrunn

3 Austrheim sette i 2013 i gong eit prosjekt med utbygging av breiband med høg hastigheit basert på fiber, og fekk tilsegn om 1,6 mill. i tilskot frå Hordaland fylkeskommune som fordelte midlar til dette. Austrheim kommune har hatt utbygging ute på anbod, og har inngått avtale med BKK om utbygginga. Dette resulterer i utbygging av breiband basert på fiber til følgjande område i år: Kaland Fonnes, inkludert Fonnesstraumen Kvalvågen Sætre Mastrevik Årås Austrheim Totalt 705 husstandar og bedrifter får tilbod om tilkopling. I 2014 er tilskotsordninga lagt om ved at det er Post- og teletilsynet som forvaltar midlane. I år er det også krav om at kommunar som søkjer tilskot skal offentleggjere informasjon om kva geografisk område den planlagde utbygginga gjeld, med høringsfrist på minst ein månad. Dette gjer tidsaspektet svært trongt tatt i betraktning av at tilskotsordninga vart utlyst Dette gir lite tid til kommunane for å førebu søknad, forankre politisk og ha høyringsperiode. Post- og teletilsynet opererer med følgjande tildelingskriterier og vektlegging av desse: 1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet 2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt 3. Lokal medfinansiering 4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført 5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud 6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere næringsliv og besøkende Vektlegging av Evalueringskriterium Vurderingselementer Vekting kriterier Nr 1 Antall husstander som 25% får et tilbud om - Antall nye aksesser bredbånd med og relativ økning av grunnleggende god dekning kvalitet2 2 Kostnadseffektiv 20% nettutbygging i det - Best mulig utnyttelse enkelte prosjekt av tilgjengelige midler - Investeringskostnad per aksess - Tilgang til eksisterende infrastruktur som grøfter, stolper, punkt etc.

4 3 Lokal medfinansiering 10% - Lokal medfinansiering, sett ift. antall aktuelle brukere/kunder - Grad av egeninnsats 4 Plan for bærekraftig drift 15% etter at utbyggingen er - Sannsynlighet for at gjennomført bredbåndstilbudet kan opprettholdes og videreutvikles 5 Bedring av eksisterende bredbåndstilbud 15% - Antall aksesser som får økt kapasitet og hvor stor kapasitetsøkningen er 6 Betydning for lokal 15% samfunnsutvikling, - Samfunnsgevinsten verdiskaping og som utløses av attraktivitet for bredbåndsutbyggingen innbyggere, næringsliv - Konkrete eksempler og besøkende på betydning for lokalt næringsliv etc. - Bedring i mobildekningen Vurdering Austrheim kommune si arbeidsgruppe, som består av Rolf Raknes (planavdelinga), Hilde Hardang (teknisk) og Frode Hervik (Prosjektleiar utvikling), har gått igjennom kartdata og vurdert kva for område det vil vere hensiktsmessig å byggje vidare ut. Resultatet av denne gjennomgangen er at det vert søkt om tilskot til utbygging av fiberbasert breiband til følgjande område: Kilstraumen, Utkilen og Synnevågen. Leikvoll-Solend. Hopland. Bergsvik-Lerøy. Rebnor-Øksnes. Basert på førre utbyggingsrunde vil pris for utbygging av desse områda liggje på om lag 2. mill. kr. Dette er eit grovt estimat, fordi ein ikkje har full oversikt over kva utfordringar ein utbyggar vil stå overfor i desse områda. Ein tek sikte på også å nytte deler av fondsmidlane som vart sett av til breibandsutbygging, noko som vil verte vektlagt av Post- og teletilsynet.

5 I høyringsrunden kom det inn følgjande innspel med ynskje om breiband til: Utviding Førland (Austrheimsvegen 1444, 1464 og 1474). Nordre del av Kvalvågen (to fråsegner). Njøten. Vikane. Det kom også innspel om å sjå vassleidningen til Rebnor og Øksnes i samanheng med breibandsutbygging. Dette er vurdert I sjølve anbodsrunden vil ein gjere som sist ved å leggje opp til opsjonsområde for å prøve å få best mogleg dekning for pengane og for å gi utbyggjarane rom til å kome med løysingsframlegg. Opsjonsområda er: Leirvåg. Ulvøy. Monslaupen og Bakka. Njøten. Det vert lagt opp til følgjande saksgang: Formannskapet legg utbyggingsplanane ut på høyring, og slutthandsamar grunnlaget for søknaden i månadsskiftet mai/juni. Administrasjonen ferdigstiller søknaden, og legg oppdraget ut på anbod dersom ein får tilskot. Formannskapet handsamar som sist valet av tilbod og gjer eventuelle prioriteringar, dersom det ikkje vert økonomisk grunnlag for å ta full utbygging i Konklusjon

6

7

8

9

10 Fra: tiril hansen Sendt: 26. mai :16 Til: Post Austrheim Emne: Høringsuttalelse utbygging av breiband Jeg ber om at det også legges fiberbasert breibånd til husene på Bakka (Bakkavegen 311). Slik det er i dag har vi et dårlig og ustabilt Internett. Som lærer i videregående skole er jeg helt avhengig av å ha et velfungerende Internett. Vennlig hilsen Nora Hansen Sendt fra min ipadg

11 Fra: Terje Saetre Sendt: 26. mai :24 Til: Post Austrheim Emne: Høyringsuttale utbygging av breiband Innspill angående breiband utbygging i Austrheim kommune. Siden 1998 har jeg ledet Austrheim Engineering as og Sætre Automasjon as fra adresse Bakkaveien 311. På grunn av at vi ligger mer enn 7 km fra telesentralen får vi ikke en tilfredstillende kablet løsning. I dag bruker vi en trådløs løsning med sender fra Litlås. Denne senderen er det ofte feil på. Har også prøvd andre ustabile trådløse løsninger. Planen for utbygging av breiband med høg hastighet basert på fiber bør i 2015 inkludere de som driver næringsvirksomhet i kommunen. Med vennlig Hilsen Sætre Automasjon AS ved Terje Sætre

12 Fra: Kjetil Haugland (KJHA) Sendt: 25. mai :55 Til: Post Austrheim Emne: høyringsuttale utbygging av breiband Hei, Vikane var ikkje med når det vart utbygging av breiband til Matrevikane. Ser at Vikane ikkje er med når planlegg vidare utbygging til Leikvoll og Solen, som eg ser det må Vikane vere med når ein går vidare mot Leikvoll og Solen når ein ikkje var med når Mastrevikane vart utbygd. Mvh Kjetil Haugland The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return and delete this message. Thank you

13 Fra: Odd Oeksnes Sendt: 20. mai :06 Til: Post Austrheim Kopi: Emne: Breiband - Interesse Hallo! Send denne meldinga vidare til rette vedkomande. På årsmøtet i DRØ-vel var det stor interesse for å få bygd ut fiberbasert breiband til Rebnor og Øksnes. Ein ser at det kan vera mogeleg å leggja fiber-rør i dei same grøftene som vassleidingen. Konkret løysing må ein koma tilbake til med utbyggjar. for Drø-vel sitt styre Odd Øksnes

14 Fra: Helge Dyrkolbotn Sendt: 20. mai :29 Til: Post Austrheim Emne: høyringsuttale utbygging av breiband" Her er eit lite innspel til høyringa om vidare utbygging av breiband i Austrheim Først må eg sei at eg svært godt nøgd med denne satsinga, og eg får mange positive innspel og kommentarar. Når det no er planen å sjå på vidare utbygging meiner eg det er viktig at ein får på plass breiband frå Årås, via Leikvoll og til Solen. Gjerne med avstikkar til Hjertås og frå Solen mot Førland. For meg personleg er det viktigaste at vi får dette på plass til Leikvoll. Sjølv treng eg fiber med god hastighet i samband med jobb og politisk arbeid. Mykje av dette går no via internett, og då nyttar det ikkje å konkurrera om breibandet i heimen med speleglad ungdom. I tillegg driv eg to mindre firma der eg mellom anna styrer Nipo Kraft via internett/pc. Til det treng eg gode og raske nettsamband. Vidare er det fleire mindre bedrifter langs vegen mot Solen, mellom anna traktor og bilverkstad og fleire entreprenørar og gardsbruk. For alle desse vil fiber vera ein styrke. Eg håpar at strekning leikvoll Solend vert høgt prioritert i ei ny utbygging. Mvh Helge Dyrkolbotn Leikvoll 4

15 Fra: Trond Friborg Sendt: 15. mai :03 Til: Post Austrheim Emne: Høyringsuttale utbygging av breiband Hei Leser at vi kan komme med høyringsuttale angående utbygging av breibånd. Eg bur i Kvalvågen hvor det skal utbygges fiberbreibånd i Nå visere det seg at dette ikkje gjelder den nordlige delen, der ligges idag trekkerør for fiber til ny trafostasjon som blir bygget i krysset til Kvalvågen 121. I nordre delen som ikkje blir bygget ut nå, er det 15 hus og 16 tomter som nå ligger klar for utbygging. Eg håper dere kan få BKK til også å bygge ut resten av Kvalvågen. Mvh Trond Friborg Kvalvågen The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return and delete this message. Thank you

16

17 Fra: Annette Brügger Sendt: 8. mai :45 Til: Post Austrheim Emne: Fiber i austrheim! Hei! Ser at kommunen planlegger å bygge ut fiberbasert breiband i leikvoll-solend området i Håpar at dette blir utvida til Njøten og. I dei siste åra er det komt mange nye hus i Søre Njøten med behov for stabil internett iforbindelse med både skulearbeid, arbeid og fritidsaktivitetar. Og me er sjølvsagt interessert i å ha raskt og stabilt breiband på lik linje me resten av kommunen. Mvh Annette Brügger

18 Fra: Thoralf Paulsen Sendt: 7. mai :16 Til: Post Austrheim Emne: Høyringsuttale utbygging av breibånd. Hei Ser i avisa Nordhordland av 7.mai, at vi kan komme med høyringsuttale angående utbygging av breibånd. Eg bur i Kvalvågen hvor det skal utbygges fiberbreibånd i Nå visere det seg at dette ikkje gjelder den nordlige delen. ( se mail frå BKK v/ Langeland) I nordre delen som ikkje blir bygget ut nå, er det 15 hus og 16 tomter som nå ligger klar for utbygging. Eg håper dere kan få BKK til også å bygge ut resten av Kvalvågen. Mvh Thoralf Paulsen Kvalvågen 115 Fra: Langeland Jan Olav Sendt: 9. april :07 Til: Thoralf Paulsen Emne: SV: Fiberbredbånd Austrheim/Kvalvågen, informasjonsmøte Hei, I anbudet som kommunen sendte ut var det rammer knyttet til områder og tilskudd til utbygging. Videre var det krav om «fiber til så mange kunder som mulig». Basert på dette har vi delt inn kommunen i områder som kan bygges innenfor de økonomiske rammer vi må møte for å ivareta vår lønnsomhet. I denne omgang stopper fiberutbyggingen rundt Kvalvågen 52 og Kvalvågen 49 i nordlig retning. Utbygging som gjøres i denne omgang fører fiberen nærmere din bolig og vil forventelig muliggjøre fiber til din bolig i fremtiden. BKK utnytter synergier der det er mulig og legger med rør til fiber i forbindelse med endringer/oppgraderinger/nybygg av strømnett. Prosjektet du viser til fremkommer ikke i mitt kartunderlag p.t., men det kan skyldes at det ikke er ferdig planlagt enda. Det ligger inne et annet boligfelt lenger vest for deg, men vi har ingen ting i kartet i retning Krossneset/Staveneset mot nord. Basert på dette blir det vanskelig for meg å angi tidspunkt for fiberutbygging i retning deg og dine naboer. Dette avhenger også av eventuell økonomisk støtte som må søkes grunnet tomtestørrelser og avstander mellom husstandene. Jeg har full forståelse for at du ønsker fiber til din bolig, og håper vi i nær fremtid kan koble deg og dine naboer til vårt fibernett. Vennlig hilsen Jan Olav Langeland Divisjonssjef

19 BKK Marked AS Fjøsangerveien 65, 5020 Bergen T: M: Fra: Thoralf Paulsen Sendt: 9. april :38 Til: Langeland Jan Olav Emne: SV: Fiberbredbånd Austrheim/Kvalvågen, informasjonsmøte Hei Jeg er usikker hvem jeg skal sende denne meldingen til, men prøver å sende den via deg. Jeg er interessert i fiberkabel/altibox og var på informasjonsmøte på Austrheim Samfunnshus i går. Møte styrket meg i at fiberkabel er fremtiden. Mot slutten av møte ble det opplyst at alle som hadde fått skriftlig innbydelse til orienteringsmøte kunne inngå kontrakt på levering av fiber/altibox. Jeg og flere fra nordre del av Kvalvågen, hadde ikke fått innkalling og dermed ikke kunne få fiberkabel installert?? Jeg er kjent med at BKK er i gang med å fremføre ny høyspentkabel i grøft frem til 2 byggefelt i nordre kvalvågen. Det skal være sagt at det samtidig som det legges høyspentkabel skal det også legges fiberkabel frem til byggefeltene. Ny trafo vil da bli plassert på nabotomten til min tomt. Da skulle det være tilgjengelig fiber. Når tid vil fiberkabel være tilgjengelig? (Dersom meldingen skulle vært sendt til andre, kan du videresende den? Mva Thoralf Paulsen Kvalvågen Austrheim Fra: Langeland Jan Olav Sendt: 3. april :02 Til: Thoralf Paulsen Emne: SV: Fiberbredbånd Austrheim/Kvalvågen, informasjonsmøte Hei, Vi har sendt ut invitasjonsbrev til alle husstander i området Kaland/Fonnes denne uken. Invitasjoner til Austrheim og nærliggende områder sendes ut før helgen. Velkommen til informasjonsmøtet vi skal ha i Samfunnshuset tirsdag 8. april kl. 18:00. Vennlig hilsen Jan Olav Langeland Divisjonssjef BKK Marked AS Fjøsangerveien 65, 5020 Bergen T: M:

20 Fra: Thoralf Paulsen Sendt: 3. april :29 Til: Langeland Jan Olav Emne: Fiberbredbånd Austrheim/Kvalvågen, informasjonsmøte Hei Ifølge avisa Strilen lørdag 29. mars skal det være informasjonsmøte på torsdag på Kaland Skule og samfunnshuset på Årås uken etter. Jeg har ikke sett noen annonser i avisene om dette. Er det avtalt noen dato for informasjonsmøte på samfunnshuset på Årås. Jeg er interessert i utbyggingen i Austrheim/Kvalvågen. Mvh Thoralf Paulsen Kvalvågen Austrheim Denne e-posten er fri for virus og uønsket programvare fordi avast! Antivirus beskyttelsen er aktiv. This message and any attachment is intended for the person(s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If you have received this communication in error, please erase all copies of the message and its attachments and notify us immediately. Thank You. This footnote confirms that the and attachment(s) has been swept by our anti-virus solution for the presence of known computer viruses.

21 Denne e-posten er fri for virus og uønsket programvare fordi avast! Antivirus beskyttelsen er aktiv. This message and any attachment is intended for the person(s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If you have received this communication in error, please erase all copies of the message and its attachments and notify us immediately. Thank You. This footnote confirms that the and attachment(s) has been swept by our anti-virus solution for the presence of known computer viruses. Denne e-posten er fri for virus og uønsket programvare fordi avast! Antivirus beskyttelsen er aktiv.

22

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1456-1 Arkiv: L64 Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar A - I Austrheim kommune Bergen kommune Bergen kommune kommentar frå fylkestannlegen på høyringssvar Bergen tannlegeforening Bømlo kommune Delta v/mona Aardal

Detaljer

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015

Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 Skjema for tilleggsinformasjon Vedlegg til søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - 2015 «Tilskuddsordning for bredbåndsutbygging - 2015» har seks evalueringskriterier fastlagt av Samferdselsdepartementet

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom

Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015. Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Tilskudd for bredbåndsutbygging 2015 Torgeir Alvestad Sjefingeniør Nkom Innhold Kort om selve ordningen Kriterier for tilskudd Forståelse av evalueringskriteriene Krav til dokumentasjon Søknadsprosessen

Detaljer

BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014

BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014 BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014 Innhold Innleiing...3 Samandrag...3 Status breibandsdekning Sogndal kommune 2013...4 Status breibanddekning Sogndal kommune 2014...6 Breibandstatus etter næring, skule

Detaljer

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m 24. april Dagsorden 2249 Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m D a g s o r d e n (nr. 64): 1. Innstilling fra valgkomiteen om endringer i vararepresentasjonen i Stortingets

Detaljer

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m

Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m 24. april Dagsorden 2249 Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10 President: S y l v i G r a h a m D a g s o r d e n (nr. 64): 1. Innstilling fra valgkomiteen om endringer i vararepresentasjonen i Stortingets

Detaljer

Skogsveiprosjektet 2013

Skogsveiprosjektet 2013 1 Skogsveiprosjektet 2013 Innhold 1. Sammendrag 2 2. Bakgrunn 3 3. Fremdrift. 5 4. Tilgang på virkesdata 9 5. Resultater 11 6. Et gjennombrudd 13 7. Møter, foredrag og annen informasjon 14 8. Regnskap

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 07.11.2013 Klokka 13.30-15.00 Stad: Kommunehuset i Jondal Møteplanen i Hardangerrådet IKS godkjent 14.09.2012

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssenhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Fra kl.09:00 11:00 PS 102/13 Workshop med Arne Sundheim

Detaljer

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014

SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 SPØRSMÅL TIL SPØRJETIMEN 10.APRIL 2014 Spørsmål til spørjetimen Ingvill Taule, Senterpartiet Me treng flaggstang til 17.mai på Sæbø skule. Kommunen 50 års jubileum og Grunnlova 200 års jubileum og da er

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden

Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden 2013-2017 Bustadpolitisk handlingsplan for Ullensvang herad Med fokus på fortetting, integrering og variasjon i bustadmarknaden Ullensvang herad sin bustadplan for 2013 2017 gir føringar for ei bustadutvikling

Detaljer