Lissfossen et stoppested for laksen - 2 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lissfossen et stoppested for laksen - 2 -"

Transkript

1 - 1 -

2 Lissfossen et stoppested for laksen - 2 -

3 Saksen Gård Saksen Gård ligger i Salen ved vannet Sakstjønna. Sakstjønna er del av Salvassdraget i Fosnes kommune, Nord-Trøndelag. Saksen Gård har sin historie vi kjenner benefisert Fosnes kirke. Av beretningene forstår man at jordbruket har hatt et begrenset omfang, noe som gjør det naturlig å tro at mulighetene til jakt og fiske har vært desto viktigere. Fra nyere tid vet vi at jakt og fiske i Salen har hatt stor betydning, og at mange har besøkt området nettopp av denne grunn. For å legge forholdene best mulig til rette for jegere og fiskere ble Saksen Gård restaurert helt i slutten av 1980-årene, - og fremstår i dag som et velegnet utgangspunkt for jegere og fiskere. Om en velger full service under oppholdet på gården er den vanligvis bemannet med vår husbestyrerinne som serverer mat og holder orden i huset. Gjestene ha assistanse fra vår guide som hjelper til med praktiske råd om fiske, transport av bagasje m.v. Gården ligger i forholdsvis uberørte omgivelser uten bilveg fram til tunet og langt fra folk. Dette er et sted for de som vil oppleve en variert natur i ro og fred og på egen hånd

4 Selve vassdraget strekker seg fra Follahavet i vest ca. 4 mil innover i landet retning av Høylandet. Vassdraget kjennetegnes ved flere store innsjøer og flere betydelige bivassdrag som også inneholder mange interessante fiskevann. Sakstjønna med de tilhørende elvene Eidelva og Sakselva er det største sidevassdraget i Salen. Sakselva Sakselva har sitt utspring i Saksvatna og renner ut i Sakstjern. Sakstjernet renner ut i Salsvatn gjennom Eidaelva. Sakselva har en lakseførende langde på 6 km hvorav de øvre 2 km er strabasiøse å nå på grunn av et ravinelignende landskap. Vannføringen varierer en del på grunn av at det bare finnes forholdsvis små vann i nedslagsfeltet som fungerer som reservoarer i tørre perioder. Sakselva er et typisk smålaksvassdrag hvor gjennomsnittvekten ligger på anslagsvis 1,5 kg. Tidvis søker imidlertid større fisk opp i vassdraget, og det ble i 1990 tatt en laks på 14,3 kg på stang i Sakstjønna. I begynnelsen av august har man også oppgang av sjøørret i vassdraget

5 Bak i dette heftet vil du finne kart både over Sakselva og over Sakstjønna. Disse kan være hendige hjelpemidler til å orientere seg i elven og eventuelt også på stiene langs elven. Om hølene i Sakselva Det er svært mange fiskemuligheter eller høler i Sakselva. Her har vi forsøkt å beskrive hva vi tror er de mest interessante hølene. Vi synes imidlertid det er grunn til å nevne at gjestene også bør prøve andre fiskeplasser enn det som er beskrevet nedenfor. Og hvis fiskelykken slår til vil vi veldig gjerne høre om gjestenes erfaringer. Fellestrekk i de fleste hølene: - Fisken er sky p.g.a. klart vann, spesielt under snøsmeltingen. - På flom vil fisken stå ned mot utløpspartiet av hølene. - På lavvann vil fisken stå inn mot kvitskummet i innløpet. - Fisken vil fram til medio juli i hovedsak stå fra Trongfossen og nedover. - Når elva synker etter flom stiger laksen. Her har vi valgt å begynne beskrivelsen av de nederste hølene i elven for så å bevege oss oppover langs elven. Estuaret (Elveutløpet) Elveutløpet er et interessant område for fiske etter sjøørret med flue i august. Dette området er også velegnet for bruk av vadere. Kvernkroken Tidlig i sesongen (juni medio juli) hender det at laksen stopper her og fisket kan i perioder være bra. Fin fluefiskestrekning. Vadbar. Terskel 2 Tidlig i sesongen stopper laksen her, Den vil gjerne stå på brekket i utløps-sonen av terskelen. Hvis en ser nøye etter vil en oppdage djuphøler på hver side av hovedstrømmen. Det er sjelden at laksen stopper på nedsiden av terskele. Terskel 3 Forholdsvis lite fisket grunnet vanskeligheter med å nå helt ned i utløps- sonen. Dyp høl hvor fisken oftest står inn mot berget på venstre side sett ovenifra

6 Teinnbergene Oppgravd høl på gammel fangstplass. Dybde ca. 4 meter med stor stein i bunnen. Fin fluehøl. Øverste terskel før Trongfossen Her vil laksen stå i dyphøla ca. 10 meter nedenfor terskelen. Fisket må foregå fra terskelen og nedover. Trongfossen Her kan det tidlig i sesongen stå mye fisk. På grunn av dybde og sterk strøm er dette en typisk markhøl. På mindre vann står fisken under fossen. Alexanderhøla Fisken vil her gjerne stå i innløpspartiet. Fin fluestryk. I selve høla er det lite drag i vannet og her er det sluk som er best. Ørretsvingen I området fra gapahuken og nedover er det et typisk område for sjøørret. Elva er her vadbar. Et fint fluefiskeparti. Kaffepause ved gapahuken like ved Aunfossen Aunfossen Kombinasjonshøl for mark, flue eller sluk. På høy vannstand er det meget gunstig å fiske i utløpssonen av selve høla. En kan her se en stor flat stein som gir skygge og skjul til fisken. På lav vannstand vil fisken stå langs berget opp mot skummet i fossen

7 Storhøla Fiske med sluk i selve Storhøla. Et meget fint fluestryk i innløpet til høla helt opp til Holmhøla. Holmhøla Typisk slukhøl i innløpspartiet. Ser man nedover høla fra innløpet ser man 3 store steiner på venstre side. Fisken står gjerne litt utafor nederste stein. Det kreves lange kast (ca. 50 m). Aamothøla Fiskes med sluk oppstrøms med stor innsveivings-hastighet. Fisken står gjerne på høyre side når man ser oppover fra utløpet. Det er også tatt fisk i innløpspartiet ved at man har kastet sluk tvert over høla. Vanskelig å fiske flue. Svenskhøla Meget fin fluehøl. Må vades til midt ut i høla. Fisken står ved berget på venstre siden sett ovenfra. Standplassen er litt nedenfor midten i lengderetningen. På flom vil fisken stå i utløpspartiet og nedover mot Aamothøla. Høla rett nedenfor Svenskfossen er en typisk markhøl, men vær oppmerksom på veldig uren bunn. Fisken står ofte her på lav vannstand. Aurehøla: Fiskes med sluk eller flue i innløpspartiet. Fisken står langt ut i høla på flom og inn mot skummet på lite vann. Knotthøla Knotthøla er en utpreget sluk- og markhøl. Kan med fordel fiskes oppstrøms. Storfossen Storfossen er det stedet hvor laksen stopper opp fordi den ikke klarer å forsere det høye vannfallet. Denne hølen egner seg også først og fremst for sluk og mark. Hølen er litt vanskelig tilgjengelig på grunn av glatte berg omkring

8 Sakstjønna Sakstjern er mer enn 2 km langt, og er egentlig alt annet enn et tjern. Størrelse og form gir rike muligheter til å prøve fiskelykken. Dorgfiske etter laks og ørret kan i perioder med lite vann være et godt alternativ til lå stå i elven. En bruker sluk som anbefalt og ror dette etter båten (ca. 30 m). Elveosen og vestsiden av Sakstjern er gode plasser. Fisket bør foregå i marbakken (forholdsvis nært land). Ved isfiske på vinters tid vil vi anbefale området utenfor elveoset og mot Buvika da dette er de stedene hvor man de senere årene har tatt mest røye og ørret Av gangsplasser for røye vil vi nevne Sørmoen som finnes på vestre side av innløpet til Eidenelven. Den går vanligvis på ca. 1 meters dyp inn mot sand- stranden. Røya er små, men av god kvalitet. Om valg av utstyr Nedenfor har vi tillatt oss å komme med enkelte forslag til valg av fiskeutstyr. Årsaken til dette er først og fremst det forhold at gjestene vil ha problemer med å supplere utstyret etter ankomst til Saksen da det er mer enn 4 mil å kjøre inn til Namsos hvor nærmeste sportsbutikk finnes.

9 Utstyr for elvefiske Ved fiske i Sakselven vil vi anbefale enhånds fluestang AFTM 7-8 og gjerne 10 fot lang. Bruk gjerne flytesnøre, og kan hende vil det være en fordel med Weight Forward-snøre, Stouts Tail, General Practitioner, Zulu Silver og March Brown. Alternativt eller som supplement kan vi anbefale slukstang med forholdsvis stor kasteevne (opp mot 30 meter) med 0,3 i snøre. Ved valg av sluk vil vi anbefale at man i det minste har tatt med Viking Herring, mørsilda og Krokodil i gramvekter fra 12 til 18. Alternativt kan man også benytte markstang med krok og bly, og eventuelt med dupp for innlandsfiske. Vi vil også anbefale at gjestene tar med seg en langskaftet håv og vadere, - Husk også polaroidsolbriller, kniv, lykt, saks, ekstra monofilamentsnøre m.v. Utstyr for fiske i Sakstjern og i andre vann Hvis man fisker fra land kan dette fortrinnsvis skje med sluk med gramvekt fra 15 til 25. Alternativt kan man også ta med seg mark, krok, dupp og blysøkke. Du kan da kaste redskapen ut, og sitte å vente på at duppen skal bli trukket under før du drar inn kroken. Isfiske foregår gjerne med en pilkstikk med røyeblink og maggot eller mark. Alternativt kan man sette opp en vippe ved flere hull med markkrok og søkke bundet til hver vippe. Når fisk biter på vil man se at vippa endrer posisjon, og man kan da springe til det ishullet hvor man har fisk på kroken. I gangstiden fiskes røya med småbint garn hvor omfaret er 26 eller enda mindre. Slike garn finnes på gården. Bemerk at slikt fiske bare må foregå i avgrensede områder i bestemte tider på senhøsten. Det er utarbeidet et eget hefte Innlandsfiske i Søndre Salen som kan være verdt å studere for å få en bedre oversikt over fiskemulighetene i de forskjellige vann. Ved dorgefiske i Sakstjern er det hensiktsmessig å ha med sluk med gramvekt opp mot 30 for da å få denne til å gå dypere i vannet. Slukstang er godt egnet som redskap både til å holde snøret med og til å kjøre fisken med

10 Litt generelt om sportsfiske Nedenfor har vi forsøkt å gi en liten generell orientering om sportsfiske i sin alminnelighet. Dette kan kanskje sette fisket i Sakstjønna og i Saksselva litt i perspektiv både når det gjelder tid og sted. Kort om sportsfiskets historie Sportsfiske slik vi kjenner det i dag kom til Norge fra England på tallet. Da kom Owesen hjem til Trondheim etter et lengre opphold i utlandet, og prøvde ut sine kunster som sportsfisker i Leirfossen. Det var fluefiske som kom til å prege sportsfiskets første tid i Norge. Helt fra 1830-tallet og fram til første verdenskrig var det de engelske lakselordene som drev sportsfiske, og disse fisket nesten utelukkende med flue. Fluefiske ble etter hvert også mer og mer utbredt blant den lille skare av norske sportsfiskere som fantes på den tiden. Etter hvert kom det også ny og bedre redskap, splitcabestenger, silkesnører og en mengde nye fluer med magiske og engelske navn. Frem til 1970-tallet foregikk det en gradvis videreutvikling av utstyret. Det viktigste som skjedde etter den andre verdenskrig var den revolusjonerende glassfiberstangen, videre det at man fikk nye og mye bedre fluesnører i nylon som erstattet de gamle silkesnørene som krevde mye stell og smøring. På slutten av 1970-tallet og spesielt på 1980-tallet kom så den store revolusjonen i fluefisket. Kullfiberstenger, nye og bedre sneller med bremsesystemer, enda bedre fluesnører og nye kasteteknikker gjorde at det ble mye lettere å lære seg å kaste med flue. Også hva angår fluene har det skjedd store endringer. Bedre kroker, nye mønstre og andre materialer til å binde fluene av har bidratt til å gi rimelige og gode fluer. Tilsvarende har det også skjedd en betydelig utvikling når det gjelder utstyr for kastesluk. Totalt sett har dette bidratt til å øke interessen for sportsfiske i de senere år

11 Fluefiske på 1990-tallet Dagens moderne fiskere stiller stadig større krav til ustyret, og dette har bidratt til å utvikle stadig mer og bedre utstyr de siste årene. Fluer Det er etter hvert utviklet mange forskjellige typer fluer både for laksog ørretfiske samt for annet fiske. Her er det imidlertid mange forskjellige oppfatninger ute og går, og i dette lille heftet har vi derfor valgt å være litt forsiktige med våre kommentarer. Den tradisjonelle laksefluen har vært hva man kaller fully dressed og laget av fjær. Denne har gjerne fargerike fantasimønstre, og går best når det er litt drag i vannet. Etter hvert er det imidlertid blitt vanligere med hårvinge laksefluer, Disse er kanskje ikke like fargesprakende og vakre som sine klassiske forbilder, men synes å være veldig effektive kanskje først og fremst der hvor vannet er mer stilleflytende. De to ovennevnte fluetyper har nok vært de vanligste i bruk i Salområdet de senere årene, - men tubefluer, ørretfluer og nymfer er gradvis blitt mer populære. Når det gjelder størrelsen på fluene er det sjelden behov for større enn nr. 2, og mange har gjerne med seg fluer ned til nr. 10 for å kunne variere under de forskjellige forhold. Snører Det har også skjedd mye på snøresiden. Snører som har en nøye tilpasset flyteevne/oppdrift og med taperinger på snørene som bidrar til at man kan presentere fluen penere og kaste lengre enn tidligere. Noe forenklet kan man si at snørene flytende (F), svakt synkende (I=intermediate) og synkende (S). I Salvassdraget vil man stort sett kunne klare seg med flyteline, denne er dessuten den enkleste å kaste med. Det er bare ved stor vannføring i Moelven på Salsnes at det tidlig i sesongen kan være aktuelt med I eller S -line på grunn av dybde- og temperaturforhold.

12 Snørene kan også ha forskjellige fasong og vektfordeling som er tilpasset kasteteknikk og type fiske. Det vanligste er å ha et DT-snøre (double tapered) da dette er godt egnet for de fleste kasteteknikker. Enkelte vil kan hende velge et WF-snøre (weight forward) fordi dette kan være enklere å gjøre tradisjonelle kast med, - sjekk da at snøret er satt på riktig vei med den tunge enden der hvor fortom og flue settes på. For alle snører er det viktig å sjekke at de har en vektklasse som samsvarer med stangens aksjon. Stenger Ved alle typer av fluefiske er det stangen som er den viktigste delen av ustyret. I dag får man stenger med vanlig eller progressiv aksjon i både hel-, halv-, og toppaksjon. Videre kan det være valgets kval om man skal satse på en enhånds eller tohånds stang. Progresiv aksjon vil noe forenklet si at fiskeren behøver mindre egen kraft når man skal kaste, og mange vil anbefale denne type aksjon. At stangen har toppaksjon vil si at det først og fremst er den tynneste delen av stangen som føyer seg etter ved belastning. Halv aksjon er noe midt mellom topp- og helaksjon Valg av topp-, halveller helaksjon er i stor grad et individuelt spørsmål, og har kanskje mest å gjøre med fiskerens eget temperament. Enhåndsstenger er gjerne opp mot eller litt lengre enn 10 fot. Disse passer gjerne i mindre elver eller ved fiske i mindre vann. I hele Salvassdraget vil vi primært anbefale bruk av slikt utstyr hvis det da ikke er forhold ved kasteteknikk som kan gjøre det ønskelig å bruke en tohåndsstang. Tohåndsstenger er gjerne 14 eller 15 fot, og vil gjøre det enklere å håndtere både stor fisk og ekstra lange kast. I Salvassdraget er det imidlertid først og fremst interessant med slikt utstyr i forbindelse med underhåndskast eller speykast. Fortommer Fortommenes funksjon er kort og godt å danne en jevn overgang mellom den tykke fluelinen og frem til fluen. En god regel er at fortommenes lengde ikke bør være mindre enn stangens. Det er viktig at spissen på fortommen passer til den fluestørrelse som brukes. For tynn fortomsspiss i forhold til fluens vekt, vil forårsake store problemer under kastingen. Dette gjelder spesielt for laksefiske. Ved tørrflue- og nymfefiske bør en ha noe lenger fortom gjerne 1,5 ganger stangens lengde. Ved dette fisket er det særlig viktig at ikke spissen er for tykk i forhold til fluens størrelse. Det samme gjelder for sjøørretfiske og under dagfiske i blank elv. Sjøørreten kan til tider være veldig fortoms- sky

13 For at fluen skal presenteres pent er taperingen av fortommen viktig. Hvis de nye ferdige flettede fortommene brukes er problemet med taperingen allerede løst. Da er det bare å montere spiss på denne. Hvis egne fortommer knyttes kan følgende knuter være aktuelle: Ved hjelp av en nåleknute festes ca. 0,5 meter lang og 0,55 med mer line til fluelinen. Med en blodknute (se nedenfor) skjøtes så på ca 1 meter 0,45 med mer. Nå er grunnlaget for fortommen lagt og en fortsetter å skjøte på tynnere og tynnere fortomsmateriale helt til den spisstykkelse som ønskes. Disse dimensjonene gjelder for liner fra klasse 9 og oppover. For lettere lineklasser kan man bruke samme fremgangsmåte, men begynner med en tynner line, for eksempel 0,

14 Husk at fortommen er det svakeste punktet mellom deg og fisken. Kontroller den ofte og bytt omgående fortomsdel selv ved den minste skade. Benytt alltid anledningen til å dra i knutene for å kontrollere om de fremdeles holder. Utstyr for øvrig Det finnes mye flott tilleggsutstyr, men det er ikke nødvendig å se ut som et juletre for å få fisk. Av de mer fornuftige ting man kan ha med seg er imidlertid en bredbremmet hatt til beskyttelse mot fluen, polariserende solbriller for å se fluen i vanskelig lys og en peang til hjelp for å løsnes fluen fra fisken. Dessuten kan det være lurt å ha noe å beskytte seg mot mygg i perioder da den kan være plagsom. Om å ta vare på fangsten Når laksen eller ørreten er fanget er det viktig å få foreviget denne sammen med fiskeren da et bilde vil være alt en sitter igjen med etter at familien eller vennene har spist opp trofeet

15 Alternativt kan fisken bringes til en taxidermist som stopper den gjennom å lage en avstøpning av denne og som deretter kler på den fiskeskinnet. Dypfrysing er den best metoden for å ta vare på fisken. Jo lavere temperatur desto bedre. Man bør helst fryse fisken rund uten å sløye den. Da reduserer man oksygentilgangen til fiskekjøttet, og begrenser på den måten faren for at fetet skal harskne (oksyderes). Både av hensyn til harskning og uttørring bør fisken også emballeres så godt som mulig. Det beste er å glassere fisken med vann, - det mest praktiske vil som regel være å pakke den i tett plast eller gasstett aluminiumsfolie. Før pakking og dypfrysing, - husk at vekt og lengde mv. må måles slik at dette kan føres inn i fiskejournalen. Sluttord Vi håper du får et hyggelig opphold på Saksen Gård, - og vi ønsker deg skitt fiske. Hvis det er noe du skulle lure på underveis, - ikke nøl med å ta kontakt. Vi er også svært opptatt av at du blir fornøyd

16 Fiskeguide

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne

NIDELVA. En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler. Stein Kleveland Februar 06. Foto: Robert Rønne NIDELVA En miniguide for fluefiskeren i de øvre deler Foto: Robert Rønne Stein Kleveland Februar 06 Nidelva Nidelva er en godt kjent lakse elv. Ovenfor Nedre Leirfoss finner vi fiskeartene Ørret, Røye

Detaljer

Sportsfiske i Søndre Salen

Sportsfiske i Søndre Salen Overnattingsmuligheter Sportsfiskeområdet Søndre Salen ligger forholdsvis nært Saksen Gård og Hende Gård som begge leies ut på ukebasis til familier og vennegjenger. Begge gårdene tilbyr god standard hva

Detaljer

Suveren krokingsprosent

Suveren krokingsprosent L-rigg K ystfluer bundet på en enkeltkrok, typisk i str. 8 2, gir en veldig lav landingsrate uansett hvor skarpe de er og Jens hvilken produsent som har laget Bursell dem. Så enkelt kan det sies. Tekst

Detaljer

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne

Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne NOTAT Til: Fra: Ingeborg Grimsmo Vår ref. 10/1069-17/SF-470, SF-584, SF-711, SF-822, SF-902//IG Dato: 12.02.2011 Slukfisker ikke diskriminert på grunn av funksjonsevne En sportsfisker tok kontakt med ombudet

Detaljer

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE TROPISK FLUEFISKE B E L I Z E PLACENCIA Reis med XXL Adventure på et spennende eventyr til Placencia i Belize. Dette er stedet for den hardbarkede fiskeren som har permit og tarpon i fokus. Vi garanterer

Detaljer

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold

Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Vestfold xx.xx.2011 med hjemmel i lov om forvaltning av

Detaljer

Unikt laksefiske i Stjørdalselva. Camp 1 for nybegynnere Camp 2 for ungdom Camp 3 for jenter Camp 4 for alle

Unikt laksefiske i Stjørdalselva. Camp 1 for nybegynnere Camp 2 for ungdom Camp 3 for jenter Camp 4 for alle Unikt laksefiske i Stjørdalselva Camp 1 for nybegynnere Camp 2 for ungdom Camp 3 for jenter Camp 4 for alle Hekta på laksefiske! Norske Lakseelver er svært stolt av å kunne tilby VillaksCamp 2012 på Nord

Detaljer

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5

STØREN JEGER OG FISKERFORENING POSTBOKS 5 2016 40000_Fiskeguiden 2009:Fiskeguiden 2006 18-05-10 14:54 Side 1 postboks 5 7291 støren tlf. 469 42 315 www.njff.no/storen NYE G-SPORT STØREN AS STØRENSENTERET E6 Tlf. 72 43 10 80 www.iss.no STØREN JEGER

Detaljer

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august

Invitasjon. NM i Fluefiske Voss 2015. 13 august 16 august Invitasjon NM i Fluefiske Voss 2015 13 august 16 august I samarbeid med NKFF så ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til å delta i årets Norges Mesterskap i fluefiske

Detaljer

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure.

FISKE I ALASKA. XXL Adventure AS adventure@xxl.no Tlf: 24 08 40 34 eller 23 17 70 33 Mobil 918 24 405 Pb. 353 Alna 0614 Oslo www.xxladventure. FISKE I ALASKA Reis med oss til Chunilna Creek, en av de beste elvene i hele Alaska! Denne elven er vår Alaskaguide s favorittelv. Vi har fått lov til å ta med våre kunder til guidens hytte langt oppe

Detaljer

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen

Skagit. Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Terje Bomann- Larsen Skagit Mange norske fluefiskere har vært skeptiske til den amerikanske skagitstilen. Myter for fall Dels er motviljen feilaktig begrunnet, og dels et hinder for mer variert fiske. Er skagit kastene rett

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE TROPISK FLUEFISKE B E L I Z E B E L I Z E SPLIT TRIP Reis med XXL Adventure på et spennende eventyr i Belize. Split trip betyr av reisen er delt i to; 4 dager i nord og 4 dager i sør 3 hele fiskedager

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor Laksefiske Nytt liv i Tovdalselva Tovdalselva var lenge ei av de beste lakseelvene i landet. I årene 1880-83 var den nummer tre i landet regnet etter fangstvolum og verdiskapning. Sur nedbør begynte å

Detaljer

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Knut Ivar Kristoffersen 77 64 22 07 02.05.2014 2012/2613-28 443.3 Deres dato Deres ref. Statskog v/lars Frihetsli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos Bardu

Detaljer

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE

B E L I Z E TROPISK FLUEFISKE TROPISK FLUEFISKE B E L I Z E SAN PEDRO Grunnpakke Reis med XXL Adventure til San Pedro på øya Ambergris Cay i Belize! Denne øya er et fluefiskeparadis i Caribien! I dette området kan du fiske noen av

Detaljer

MOSKVA UGLITSJ DEN 13. OG 14. MAI.

MOSKVA UGLITSJ DEN 13. OG 14. MAI. MOSKVA UGLITSJ DEN 13. OG 14. MAI. Etter at vi hadde vært i Moskva, reiste vi videre mot Uglitsj om ettermiddagen den 13 mai. I Moskva lå båten på Moskva-elven. For å komme til Uglitsj måtte vi gjennom

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

M E X I C O TARPON FISKE

M E X I C O TARPON FISKE TARPON FISKE M E X I C O HOLBOX La oss gjøre det klart med en gang - dette er turen for de som kun er ute etter tarpon stor tarpon! Hele turen dreier seg om tarpon, og bortsett fra noe snook, snappere

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon

Fiskesesongen 2013. Kontaktinformasjon Fiskesesongen 2013 Kontaktinformasjon Navn E-mailadresse Telefon Thorleif Brandskogsand, leder t.brand@online.no 916 22 715 Tor Hågbo, nestleder torhagbo@frisurf.no 952 42 120 Johan M. Olsborg, sekretær

Detaljer

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET TYSFJORD/HAMARØY 2015 Tangen Produkter 1 Innhold s. 1 Forside s. 2 Innhold s. 3 Forord s. 4 Oppsummering s. 5 Fiskekultiveringa i Varpa s. 6 Oversikt

Detaljer

2818 13 jaktogfiske.net. Det meste av fisket er og vil alltid være et fiske for alle. Nederlenderen Eelco De Graaff står

2818 13 jaktogfiske.net. Det meste av fisket er og vil alltid være et fiske for alle. Nederlenderen Eelco De Graaff står Fiskekameratene fra Nederland mener harren er en fantastisk matfisk - så lenge den tilberedes fersk_ jakt u Fiske "". \'"'~ ~t. ' AV LARS REIT AN TEKST OG FOTO Nederlenderen Eelco De Graaff står med vann

Detaljer

Aitutaki - Cook Islands

Aitutaki - Cook Islands Aitutaki - Cook Islands AITUTAKI La oss si det med én gang: Dette er reisen for de som ønsker muligheten på rekord-bonefish, samt fiske GT og andre spennende arter på én og samme plass En av verdens vakreste

Detaljer

STENER SKOGMO `S FLUEKASTING

STENER SKOGMO `S FLUEKASTING STENER SKOGMO `S FLUEKASTING ENKELT OG GREIT. Kjære fluefisker! Det er sant at en dyktig fluekaster ikke nødvendigvis er en dyktig fisker, men det er meget sannsynlig. - En som er god til å kaste langt,

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Kom Mai du skjønne milde!

Kom Mai du skjønne milde! Sandtopp Nytt Kom Mai du skjønne milde! Ja mai kom, men om den var spesielt mild., nok en måned som har inneholdt alle årstider Vi takker alle som har stilt opp på dugnadene i Eikenøtta og Sandtoppen naturbarnehage.

Detaljer

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT

Lakseregulering 2012 - innspill fra Fylkesmannen i NT Saksbehandler: Anton Rikstad Deres ref.: Vår dato: 30.09.2011 Tlf. direkte: 74 16 80 60 E-post: ar@fmnt.no Vår ref.: 2009/3424 Arkivnr: 443.2 Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485

Detaljer

Informasjon om naturstien

Informasjon om naturstien Informasjon om naturstien Velkommen til natursti med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Gjennom denne løypa håper vi du kommer på mange poster du finner passe utfordrende. Opplegget er laget med to

Detaljer

ØRRETFISKE C H I L E

ØRRETFISKE C H I L E ØRRETFISKE C H I L E PATAGONIA - CHILE Patagonia har en tiltrekningskraft på mange ørretfiskere. Fantastisk natur med vulkaner og frodige daler, og en sesong som passer oss nordmenn midt i blinken! Ørretsesongen

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. april 2009 med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34, delegeringsvedtak

Detaljer

Kurs i Praktisk Fluefiske for Begynnere Kurspresentasjon

Kurs i Praktisk Fluefiske for Begynnere Kurspresentasjon Kurspresentasjon Målsettingen med dette kurset er å gi nybegynnere en god start på sitt praktiske fluefiske. Etter et gjennomført kastekurs vil mange fortsatt sitte igjen med spørsmål om hvordan de tilegnede

Detaljer

Fra tare til tind. m/ HEMO Travels Vårskitur 2012

Fra tare til tind. m/ HEMO Travels Vårskitur 2012 Fra tare til tind m/ HEMO Travels Vårskitur 2012 Trondheim Fivelstadhaugen Dato Klokkeslett Aktivitet Onsdag 18. april 13.00 19.00 Bil Trondheim Fivelstadhaugen 20.00 Middag på Villa Norangdal Fivelstadhaugen

Detaljer

Periodeplan for revene desember 2014 og januar 2015.

Periodeplan for revene desember 2014 og januar 2015. Periodeplan for revene desember 2014 og januar 2015. Hva har vi gjort i oktober/november. Disse månedene har vi kost oss masse ute i naturen på tur og i barnehagen. Vi har fulgt med på naturens utvikling

Detaljer

Undring i fjæra Et liv på stranda for solelskende slappinger eller pansrede tøffinger?

Undring i fjæra Et liv på stranda for solelskende slappinger eller pansrede tøffinger? Lærerveiledning Passer for: Varighet: Undring i fjæra Et liv på stranda for solelskende slappinger eller pansrede tøffinger? 4. - 5. trinn 1 dag Undring i fjæra er et pedagogisk program utviklet av Statens

Detaljer

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo

NOTAT 4. mars 2010. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo NOTAT 4. mars 21 Til: Naustdal og Askvoll kommuner, ved Annlaug Kjelstad og Kjersti Sande Tveit Fra: Jarle Molvær, NIVA Kopi: Harald Sørby (KLIF) og Jan Aure (Havforskningsinstituttet) Sak: Nærmere vurdering

Detaljer

V E N E Z U E L A TROPISK FISKE

V E N E Z U E L A TROPISK FISKE TROPISK FISKE V E N E Z U E L A Los Roques Los Roques er den største nationalparken i hele Karibien, og består bl.a av 350 små og store øyer, hundrevis av vakre laguner, og et 40km langt korallrev. Øyene

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER

Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 HESJER Norsk etnologisk gransking Bygdøy i september 1955 Emne nr. 51 HESJER Det kan være tvil om det er riktig å sende ut en spørreliste om hesja og ikke samtidig ta med hele kornskurden og høyonna. Men vi har

Detaljer

NC i Fluefiske, Voss August 2016

NC i Fluefiske, Voss August 2016 Invitasjon NC i Fluefiske, Voss 05. 07. August 2016 I samarbeid med NKFF sa ønsker vi i Piscatorius Flyfishing deg og dine venner hjertelig velkommen til a delta pa Norgescup i fluefiske pa Voss 05.-07.

Detaljer

Høstemelding #9 2015

Høstemelding #9 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Høstemelding #9 2015 Periode: Uke 40 (27.09-04.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn

Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Oppgaver til julekalenderen 2005 for mellomtrinnet; 5. - 7.trinn Løsningsord for kalenderen er RAKETTBASE PRESIS KLOKKA TO A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P Q R S T U

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

ØRRETFISKE I BOSNIA. Org. Nr 984 906 749

ØRRETFISKE I BOSNIA. Org. Nr 984 906 749 ØRRETFISKE I BOSNIA Vi tilbyr ørret- og harrfiske i de krystallklare elvene Ribnik og Pliva i Bosnia. Elvene i Bosnia omringes av vakker natur, og har meget gode bestander av ørret og harr, samt noe regnbue.

Detaljer

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset

Skattekister. Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Lekehuset Vi takker våre bidragsytere som har støttet oss for å få dette til: Lekehuset Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Barnas turlag og OK Moss takker Kaptein

Detaljer

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor på Boen Gård

Velkommen til laksefiske i lordenes fotspor på Boen Gård Nytt liv i Tovdalselva Elva var lenge ei av de beste lakseelvene i landet. I årene 1880-83 var den nummer tre i landet, regnet både etter vekt og verdi. Sur nedbør begynte å få betydning for elva allerede

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Høring Revisjon Folla Vindølareguleringen

Høring Revisjon Folla Vindølareguleringen Fiskeraksjonen for Surna Foto: Lars Jostein Tellesbø Høring Revisjon Folla Vindølareguleringen 2014-07-21 Forord: Fiskeraksjonen vil med dette takke alle bidragsytere for gode og meningsfylte innlegg i

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP!

GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP! GJENUTSETTING AV LAKSEFISK - FANG OG SLIPP! HVA? HVORFOR? HVORDAN? FOTO- OG ILLUSTRASJONSREFERANSER: Omslag, s. 5, s. 8, s. 23 og bakside: Hans Christian Krogh Hansen S. 6 og s. 12 (tang og målebånd):

Detaljer

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark

Forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjørøye og sjøørret i Finnmark FYLKSMANNN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lovdata sendes som e-post eres ref eres dato Vår ref Vår dato Sak 2009/3742 19.02.2010 Ark 443.0 Saksbehandler/direkte

Detaljer

Gjenutsetting av fisk

Gjenutsetting av fisk Gjenutsetting av fisk fang og slipp! Hva? Hvorfor? Hvordan? Gjenutsetting av fisk Utgitt av: Norges Jeger- og Fiskerforbund Norske Lakseelver Med støtte fra Direktoratet for naturforvaltning ved Statens

Detaljer

Friluftsliv er godt for helsa!

Friluftsliv er godt for helsa! Friluftsliv er godt for helsa! «Friluftslivets helseverdi er en gammel skattekiste for å oppnå god helse» Dette skrev friluftsrad.no i en av sine artikler. I denne skattekisten finnes det mange forskjellige

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Partytips. disneyjunior.no. DisneyJunior.co.uk. Disney

Partytips. disneyjunior.no. DisneyJunior.co.uk. Disney Partytips DisneyJunior.co.uk Be vennene dine om å kle seg ut som sjørøvere til festen. Da kan du dele ut premier for beste sjørøverantrekk! Rull sammen invitasjonen du skrev ut fra nettstedet, og fest

Detaljer

INNLEGG FRA MØTER I FORENINGEN. Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune. Av Bengt M. Tovslid

INNLEGG FRA MØTER I FORENINGEN. Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune. Av Bengt M. Tovslid Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Ny dam i Storåna, Sandnes kommune Av Bengt M. Tovslid Bengt M. Tovslid er naturforvalter hos Ecofact AS i Sandnes. Innlegg på det Det femte nasjonale seminaret om restaurering

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012

Innspill til fiskeregler for laksefiske i elv og sjø i Buskerud 2012 Vår dato: 27.09.2011 Vår referanse: 2011/6238 Arkivnr.: 443.2 Deres referanse: 15.09.2011 Saksbehandler: Erik Garnås Direktoratet for Naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Innvalgstelefon:

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

HYLLENGET GÅRD - 7863 OVERHALLA

HYLLENGET GÅRD - 7863 OVERHALLA HYLLENGET GÅRD - 7863 OVERHALLA Velkommen til Hyllenget Gård Ved bredden av elvens dronning møter det tradisjonelle det lukseriøse. Hyllenget Gård er et møte-og konferansested utenom det vanlige. Hos oss

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016

Fiskeregler for Salten. Gjelder fra 01.01.2016 Fiskeregler for Salten Gjelder fra 01.01.2016 Innlandsfiske på statsgrunn i Salten Denne brosjyren vil gi deg de viktigste opplysninger og regler for fiske på statens grunn i kommunene Saltdal, Meløy,

Detaljer

GJENUTSETTING AV LAKS

GJENUTSETTING AV LAKS GJENUTSETTING AV LAKS Eva B. Thorstad Mange har bidratt, spesielt Torgeir B. Havn Ingebrigt Uglem Robert Lennox DERE! Hvor mye laks gjenutsettes? Er gjenusetting i strid med dyrevernloven? Overlever laksen

Detaljer

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Før du begynner: Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære. Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående

Detaljer

Og der var det jammen en sommerfugl også har sommerfuglene mange farger mon tro?

Og der var det jammen en sommerfugl også har sommerfuglene mange farger mon tro? Månedsbrev for mai kom mai du skjønne milde.ja det hadde vært godt om mai kom med finvær og varme. I april har vi hatt mye vær, det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær som de sier. Når man i løpet

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

Drammenselva-Kultivering

Drammenselva-Kultivering Drammenselva-Kultivering Pål Andersen, 2004 Når det skrives 150 år med organisert kultivering, så er det en elv i særklasse som beviser at det nytter, Drammenselva. Drammenselva var en gigant av en lakseelv

Detaljer

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Innledning: Ørebekk ble el-fisket første gang av undertegnede den 27.2.1998, uten at det ble påvist fisk. Det ble imidlertid

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra

MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra. Vi tok fergen hit. Hagar Qim og Mnajdra MALTA 11. - 15. JUNI 2011 Dag 2 Da reiste vi med bussen bort til Hagar Qim. Vi tok fergen herfra Vi tok fergen hit Hagar Qim og Mnajdra Hagar Qim og Mnajdra ble bygget flere århundrer før Stonehenge og

Detaljer

Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen 2006

Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen 2006 Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen Trysil Fellesforening for jakt og fiske Fiskebekksjøen Fiskebekksjøen er et kunstig oppdemt fjellvann (818 m.o.h.) som ligger i Trysil- Knuts Fjellverden i Nordre

Detaljer

Lage en ny spillverden

Lage en ny spillverden Et spill er ikke like spennende om man bare kan gå rundt og snakke med folk. I denne utfordringen lærer du å legge til små hendelser, som her kan gjøre at man vinner og taper spillet. Du vil også lære

Detaljer

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016

Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Rapport om nesten-ulykke snøskred ved Rundfjellet på Breivikeidet, Tromsø kommune 24.01.2016 Ulykkesoppsummering Nesten- ulykken skjedde like ved Litleskarvatnet; se Fig.1 og Fig. 2 under. Stedet er merket

Detaljer

2 Oppvarming. Hva er oppvarming?

2 Oppvarming. Hva er oppvarming? 2 Oppvarming Hva er oppvarming? Før du går i gang med hard fysisk aktivitet, bør du varme opp. Det kan for eksempel være til å begynne med i en kroppsøvingstime eller ei treningsøkt, eller det kan være

Detaljer

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

3. Introduksjon til prosjektet Hringr. Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 3. Introduksjon til prosjektet Hringr 29 Sammenlikninger hvis og hvis-ellers Vi mennesker bruker sammenlikninger hundrevis av ganger hver eneste dag. Når vi utfører oppgaver, når vi tenker og når vi jobber.

Detaljer

Å klippe seg på Gran Canaria

Å klippe seg på Gran Canaria Å klippe seg på Gran Canaria Jeg skal gå å klippe meg. Dette er jo et helt feil utsagn. Jeg skal jo ikke klippe meg selv foran speilet, men få noen til å klippe meg. Det rette hadde vel vært å si jeg skal

Detaljer

Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014. -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter

Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014. -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter SNØPRODUKSJON Snøproduksjonsmøte 10 nov 2014 -Utstyret vi bruker Traktor Container Snøkanon Hydranter -Bytte av hydrant -Innstilling av kanon -Produksjonsplan -Gjennomgang av vaktlista -Praktisk befaring

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

MEITEFISKE I MJØSA. Thomas Ødegård regner sen kveld og grytidlig morgen som den beste tiden for å fiske brasme. (Foto: Morten B.

MEITEFISKE I MJØSA. Thomas Ødegård regner sen kveld og grytidlig morgen som den beste tiden for å fiske brasme. (Foto: Morten B. MEITEFISKE I MJØSA Ved Gjøvik by kan du oppleve et meget fint fiske etter fiskearter som, mort, vederbuk, brasme og abbor. Et vidstrakt jordbrukslandskap gir en fin ramme rundt fisketuren ved Norges største

Detaljer

Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss.

Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Vi takker våre bidragsytere som har støttet oss for å få dette til: Lekehuset Frisenfeldt Spesialist på klassiske førskole-leker. Midt I din flotte gågate I Moss. Barnas turlag og OK Moss takker Kaptein

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Periodeplan for revene for april og mai 2015

Periodeplan for revene for april og mai 2015 Periodeplan for revene for april og mai 2015 Hva har vi gjort i februar og mars. Vi har lekt oss med vinteren, og den snøen vi fikk. Skiføret ble etter hvert litt hardt her i barnehagen, så vi tok med

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

FORSLAG TIL AKTIVITETER

FORSLAG TIL AKTIVITETER FORSLAG TIL AKTIVITETER Når vi samler inn materiale, dvs. planter og dyr, fra ferskvann må vi oppbevare dem i det vannet vi henter dem fra, for eksempel i bøtter eller plastbakker. Skal etterarbeidet gjøres

Detaljer

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige

Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige Saknr. 12/11370-2 Ark.nr. Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fastsetting av fiskeforskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilsvassdraget og øvrige grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal

Detaljer

Stor elv, blanke forhold og vakende fisk. Det er nå du trenger en lett long belly!

Stor elv, blanke forhold og vakende fisk. Det er nå du trenger en lett long belly! Stor elv, blanke forhold og vakende fisk. Det er nå du trenger en lett long belly! D e fleste fluesnører i lette klasser har en klumplengde Valg av klasse mellom 9 og 11 meter. Disse er gode allroundsnører

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016

Bli med TIL TOPPS. Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Bli med TIL TOPPS Norges sprekeste integreringsarrangement. 3-5. juni 2016 Påmeldingsfrist: 1. mars 2016 Bli med Til Topps Tur er best sammen med andre. I år vil vi derfor invitere alle lokalforeninger

Detaljer

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem

MØTEBOK. Leder Medlem Nestleder Medelem Styre, råd, utvalg m.v. Innlandsfiskenemda Møtested Rådhuset Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 1400 Til kl. 1500 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Odd Erik Rønning Toril Dahl Aud Dolonen Siren Jankila Parti

Detaljer

Korsbrekka a salmonfly for glacial water

Korsbrekka a salmonfly for glacial water Korsbrekka a salmonfly for glacial water Skrevet av Trond Schjetne etter bidrag og inspirasjon fra John W. Sæther og Frank Bakkom Korsbrekka er en liten og heftig lakseelv mellom de Sunnmørske fjell, men

Detaljer

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN TIL DENNE LEKSJONEN Fokus: Gjeteren og sauene hans Tekster: Matteus 18:12-14; Lukas 15:1-7 (Salme 23; Joh.10) Lignelse Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Lignelseshylla

Detaljer

Kitdalselva venstre side. K1 Hinder Dos.punkt Peristalt ovenfor foss K2 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne K3 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne

Kitdalselva venstre side. K1 Hinder Dos.punkt Peristalt ovenfor foss K2 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne K3 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne PUNKTNR. TYPE PUNKT BESKRIVELSE BEHANDLING Kitdalselva venstre side K1 Hinder Dos.punkt Peristalt ovenfor foss K2 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne K3 Sig Ingen fiskeoppgang Kanne K4 Øy Kanne. Sjekk for dammer

Detaljer

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen.

Bispen. Trollstigen. Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av Trollstigen. Her sett fra Isterdalen. Bispen Bispen (1462 moh) er den mest tilgjengelige av de tre høye toppene på vestre side av. Her sett fra Isterdalen. En flott alpin topp med fantastisk utsikt. I topp-partiet er det luftig og mye ur,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge?

Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge? Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge? Langs Nord-Norges lange kyst munner det ut mer enn 400 vassdrag som har en slik størrelse at fisk kan vandre opp i dem for å overvintre eller gyte. Etter siste

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80

monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 monteringsanvisning Hyttedusj 80 x 80 - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 80 x 80 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar for seg

Detaljer

Høstemelding #12 2015

Høstemelding #12 2015 Page 1 of 4 - Periode: Uke 42 (11.10-18.10) Høstemelding #12 2015 Periode: Uke 42 (11.10-18.10) Praktisk: - Kjør forsiktig langs hele Vatneliveien og rundt gården. Barn leker! - Økologiske egg fra Sølve

Detaljer

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN Roknappen Roknappen Forbundet KYSTEN har som mål at flest mulig oppdager gledene det er å ro tradisjonsbåter. I dette heftet har vi beskrevet noen enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve

Detaljer