MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : Kl Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen Einar FrP Medlem Austrheim Svein Inge FrP Medlem Valstad Geir Ove FrP Forfall Medlem Hinderaker Grant FrP Medlem Li Rolf Arne FrP Medlem Midtun Rune FrP Forfall Medlem Vikingstad Arne FrP Forfall Medlem Hagland Trygve FrP Medlem Nilsen Einar Røthing FrP Medlem Kvale Einar Schultz FrP Medlem Pedersen Vegar L. FrP Medlem Øvrebø Karen Louise FrP Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Wisnæs Trond FrP Forfall Ordfører Svendsen Kjell Arvid KrF Medlem Valentinsen Siv Dorthea KrF Medlem Byrknes Norunn KrF Medlem Toskedal Geir S. KrF Medlem Alsaker Roald KrF Medlem Bakkevold Kåre KrF Medlem Eng Jakob KrF Medlem Eriksen Yngve KrF Medlem Knutsen Leif Malvin KrF Medlem Vårvik Einar KrF Varaordfører Rullestad Helga Ap Medlem Nilsen Jarle Ap Medlem Holvik John K. Ap Medlem Ferkingstad Didrik Ap Medlem Ferkingstad Anne Ap Medlem Storesund Siv Ap Medlem Hop Ruth Mariann Ap Medlem Næsse Simon Ap Forfall Medlem Andersen Svein H. Ap Medlem Eriksen Per Inge Ap Medlem Simonsen Aase H Medlem Broshaug Magny H Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Utvik Kristian Hausken H Medlem Skorpe Harald H Medlem Eik-Nes Asbjørn V Medlem Gressgård Sølvi V Forfall Medlem Stava Geir Allan SV Medlem Skeie Lars Magne Sp Varamedlem Moen Hans Ottar FrP Møtte for Valstad Geir Ove Varamedlem Tjøsvoll Bente FrP Møtte for Midtun Rune Varamedlem Olsen Gunvor R. FrP Møtte for Vikingstad Arne Varamedlem Døsen Pål Andre FrP Møtte for Wisnæs Trond Varamedlem Aminpour Behrouz Ap Møtte for Næsse Simon

2 Varamedlem Gjerdevik Solrun V Møtte for Gressgård Sølvi Medlemmer: 45 Forfall: 6 Varamedlemmer: 6 Fra adm. (evt. andre): Rådmann, formannskapssekretær, økonomisjef, skole- og kultursjef, teknisk sjef og samfunnsplanlegger Utlagt på representantenes bord: - Interpellasjon fra Høyre vedrørende kapasiteten ved IPK - Tilsynsmelding 2008, Helsetilsynet - Tilsyn med sosial og helse Innledningsvis ble det holdt en orientering om Haugalandspakken av samfunnsplanlegger Helge Torheim. Innkalling godkjent Saker meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent. Protokoll fra møte godkjent. Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Kristine Tveit formannskapssekretær Side 2 av 11

3 Side 3 av 11

4 Saknr. 12/09 KARMSUND HAVNEVESEN IKS - VEDTEKTSENDRING - HEVING AV SELSKAPETS LÅNETAK FRA KR 175 MILL TIL KR 200 MILL Karmøy kommunestyre godkjenner havnerådets forslag til endring av 7 i vedtektene for Karmsund Havnevesen slik at selskapets lånetak økes fra kr 175 millioner til kr 200 millioner før samtykke til nye lån må innhentes fra eierkommunene. Saknr. 13/09 T-FORBINDELSEN - NY AVTALE OM LOKAL FINANSIERING Karmøy kommunestyre opprettholder tidligere vedtak om at kommunen yter et tilskudd til T- forbindelsen på kroner 39 millioner og kroner 39 millioner i forskudd (av dette er kroner 6,5 millioner allerede utbetalt). Rest forskuttering kan prisjusteres fram til utbetaling. Karmøy kommunestyre vedtar at Karmøy kommunes andel av det såkalte garantibeløpet (kr 56,0 millioner av totalt 61,2 millioner 2008-kroner) blir omgjort til ekstraordinært tilskudd og at det blir flyttet fram som en del av prosjektets styringsramme. Dette ekstraordinære tilskuddet stilles til disposisjon avslutningsvis i gjennomføringen av prosjektet (i 2012/2013) dersom det er behov for dette til fullfinansiering av prosjektet. Det skal hvert år gjennomføres en oppdatert finansieringsanalyse. På bakgrunn av denne skal behovet for eventuelt ekstraordinært tilskudd vurderes. Analysen gjennomføres første gang når hovedanbudene foreligger. Saknr. 14/09 DRIFTSTILSKUDD TIL AS KARMØY KULTUROPPLEVELSER Thorsen (FrP) fremmet følgende forslag: Karmøy kommunestyre tildeler Karmøy kulturopplevelser kroner ,- i ekstraordinære midler for Beløpet belastes Karmøy kommunes disposisjonsfond. Karmøy kommunestyre forventer at fremtidig drift av Karmøy kulturopplevelser finansieres av selskapets egne driftsinntekter. Innstillingen vedtatt med 28 stemmer mot 17 stemmer for Thorsens forslag (FrP 16 og KrF 1). Side 4 av 11

5 Karmøy kommunestyre bevilger et driftstilskudd til Karmøy Kulturopplevelser på kr ,- i Beløpet belastes Karmøy kommunes disposisjonsfond. For 2010 må et driftstilskudd til Karmøy Kulturopplevelser sees i sammenheng med budsjettbehandlingen. Saknr. 15/09 RETTFERDIG HANDEL - FAIRTRADE Endresen (FrP) viste til sitt forslag da saken ble behandlet i formannskapet, og fremmet forslaget på nytt: Karmøy kommune avslutter sitt engasjement som Fairtrade kommune. Eng (KrF) fremmet forslag om nytt pkt. 5 som tillegg til innstillingen: 5. Karmøy kommune ber om at de norske initiativtakerne vurderer om virksomheten er i samsvar med forutsatte målsettinger, samt informere om resultatet av denne. Innstillingen vedtatt med 24 stemmer mot 21 stemmer for Endresens forslag (FrP 16 og H 5). Tillegget fremmet av Eng vedtatt med 29 stemmer mot 16 (FrP). 1. Karmøy kommunestyre ser positivt på allerede innført reglement vedr. servering av kaffe som fremmer rettferdig handel i den sentrale forvaltningen og til politiske møter. Karmøy kommunestyre utvider ordningen til å gjelde for alle kommunens virksomheter. 2. Karmøy kommunestyre forutsetter at produkter som fremmer rettferdig handel blir prioritert ved framtidige innkjøp og ved inngåelse/fornyelse av kontrakter. 3. Karmøy kommune viderefører og intensiverer arbeidet med å bli en Fairtrade kommune. 4. Karmøy kommune stiller til rådighet personell til sekretærfunksjon, kontorrekvisita og møterom for en framtidig Fairtrade styringsgruppe. 5. Karmøy kommune ber om at de norske initiativtakerne vurderer om virksomheten er i samsvar med forutsatte målsettinger, samt informere om resultatet av denne. Saknr. 16/09 LOKALER FOR KOMMUNENS FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTE OG HJELPEMIDDELLAGER Side 5 av 11

6 1. Karmøy kommunestyre godkjenner foreliggende intensjonsavtale med Industripartner Karmøy AS (IPK). Formålet med avtalen er at IPK oppfører lokaler for Fysio-og ergoterapitjenesten med hjelpemiddellager/sentral i Karmøy kommune. Avtalen skal sikre at prosjektering og videre planlegging ivaretar Karmøy kommunes ønsker og behov ved leie hos IPK. 2. Økte leiekostnader på anslagsvis kr på årsbasis samt investering i utstyr og inventar inntil kr , innarbeides i budsjett og økonomiplan fra Saknr. 17/09 KOMPENSASJON FOR BRUK AV EGEN BIL I TJENESTEN - RETNINGSLINJER Kvale (FrP) og Nilsen (Ap) erklært inhabile, jf. fvl 6 annet ledd. 43 representanter tilstede. 1. Kommunestyret vedtar å innføre utarbeidde retningslinjer for kompensasjon for å nytte egen bil i tjenesten med virkning fra Dersom kartleggingen ikke er ferdig, vil de som etter denne datoen innvilges kompensasjon, få denne etterbetalt fra For 2009 dekkes utgiftene innen godkjente rammer i vedtatt budsjett. Utgiftene innarbeides i budsjettet fra og med Saknr. 18/09 BORGAREDALEN AVFALLSANLEGG - ÅPNINGSTIDER OG TØMMEGEBYR 45 representanter tilstede. Toskedal (KrF) fremmet forslag om tillegg under innstillingens pkt. 2 A: Levering av mindre mengder hageavfall fra private husholdninger er gratis så lenge dette ikke medfører deponeringsavgift eller utgifter til forbrenning. Thorsen (FrP) fremmet forslag om at innstillingens pkt 2 erstattes med følgende: 2) Tømmeavgifter opprettholdes som i dag. Innstillingens pkt 1) og 3) enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 2 vedtatt med 23 stemmer mot 22 stemmer for Thorsens forslag (FrP 16, H 5 og SV 1). Tillegg under pkt 2 a) fremmet av Toskedal enstemmig vedtatt. Side 6 av 11

7 Karmøy kommune vedtar at følgende åpningstider og tømmeavgifter gjøres gjeldende for Borgaredalen Avfallsanlegg fra : 1) Åpningstider. mandag til fredag: kl torsdag: kl lørdag: kl ) Tømmeavgifter. a) Privat: personbil: kr 50,- (inkl. mva.) bil m.liten henger, stasjons- og liten varebil: kr 100,- (inkl. mva.) stor varebil, stor henger: kr 200,- (inkl. mva.) Levering av mindre mengder hageavfall fra private husholdninger er gratis så lenge dette ikke medfører deponeringsavgift eller utgifter til forbrenning. b)næring: restavfall til sortering: restavfall til deponi: behandlet trevirke: rent trevirke, hageavfall: CCA trykkimpregnert: asbest: kr 900,-/tonn (eks. mva) kr 1100,-/tonn (eks. mva.) kr 1100,-/tonn (eks. mva.) kr 500,-/tonn (eks. mva.) kr 1800,-/tonn (eks. mva.) kr 1000,-/tonn (eks. mva.) 3) Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyr ved spesielle leveranser. Saknr. 19/09 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - KOMMUNAL SAKSBEHANDLING INNEN OMRÅDET PLAN OG BYGGESAK Karmøy kommunestyre tar rapporten Forvaltningsrevisjonsprosjekt Kommunal saksbehandling innen området plan og byggesak til orientering, jf. vedlegg. Saknr. 20/09 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR STØLSMYR - RAGLAMYR SØR Side 7 av 11

8 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Stølsmyr Raglamyr Sør med tilhørende reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 21/09 PLAN NR ÅRABROTSHOLMEN M/SMÅBÅTHAVN OMREGULERING FRA BOLIGOMRÅDE TIL FRILUFTSOMRÅDE Hagland (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ber formannskapet se på muligheter for å få utbedret avslutningen av fyllingen, øst-vest, i planen. På grunn av endringer som er gjort i planen, blir fyllingen nå avsluttet med en stygg/farlig steinrøys. Haglands forslag oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. 1. Kommunestyret vedtar forslag til endring i reguleringsplan for gnr. 15, bnr m.fl. - del av godkjent reguleringsplan for Årabrotsholmen m/ småbåthavn med tilhørende reguleringsbestemmelser (Vist på kart sist datert ). 2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 22/09 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTHAVN, FINASVINGEN 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Småbåthavn Finasvingen, gnr. 66 bnr. 56 m. fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Side 8 av 11

9 Saknr. 23/09 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE, GNR. 66, BNR. 375, 419 OG 621, SUNDVEGEN 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Barnehage Sundvegen, gnr. 66 bnr. 375 m.fl, med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens 27-2 nr. 3. Saknr. 24/09 REFERATLISTA 1. Oversendelsesforslag fra kommunestyret Fsk-sak 23/09 2. Kontrollutvalget årsmelding Protokoll fra kontrollutvalget Protokoll fra kontrollutvalget Kjøp av boliger for utleie til vanskeligstilte 2008/ Kontrollrapport 2008 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i 1149 Karmøy kommune 7. KS Faktaark Høyere aktivitet og svekket økonomisk balanse Side 9 av 11

10 Saknr. 25/09 EVENTUELT 1. Simonsen (H) fremmet følgende interpellasjon på vegne av Høyre: Interpellasjon Jeg viser til Einar Vårviks (KRF) innlegg og oversendelsesforslag i kommunestyret 10. februar, samt Industripartner Karmøy AS (IPK) sin orientering i formannskapet 17.mars. Industripartner Karmøy AS er en tilrettelagt produksjonsbedrift som har som formål å utvikle ressurser hos yrkeshemmede. Bedriften satser aktivt på en helhetlig utvikling av sine arbeidstakere blant annet gjennom kostholdsveiledning, treningstilbud og fokus på arbeidsmiljø. Bedriften eies 100% av Karmøy kommune og overskuddet skal forbli i bedriften og komme de yrkeshemmede til gode. God produksjon i flere år har ført til at de yrkeshemmede i løpet av 2010 kan samles i nytt bygg på Vea Øst. IPKs målgruppe er alle som har uførepensjon. Psykisk utviklingshemning og psykiske lidelser er de to vanligste diagnosene blant arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Ansatte i arbeidsmarkedstiltak skal delta i produksjon av varer og tjenester. En arbeidsleder veileder og bistår 5 arbeidstakere. IPK har de siste årene ansatt arbeidstakere mer enn de får betalt for. Allikevel står fortsatt mange uføretrygdede som ønsker å jobbe på venteliste. I 2008 var det i praksis ansettelsestopp. Med dagens rammer er det ikke sannsynlig at IPK kan ansette nye uføretrygdede på flere år. IPK har i dag ansettelsestopp. Hvilke konsekvenser får dette? Ungdom med behov for tilrettelagt arbeid som er ferdig med videregående skoler står uten tilbud på dagtid. Historien i Haugesunds Avis viser at konsekvensene for foreldre kan være at de må slutte å arbeide. Ingen nye skoleelever på utplassering/arbeidsutprøving Aktuelle arbeidstakere for IPK er nå på treningsverkstedet på Bygnes. Ifølge virksomhetsleder for aktivitetsavdelingen er det sosiale utbytte her vesentlig mindre fordi det er i hovedsak personalet de kommuniserer med. Ledelsen ved IPK har i flere år arbeidet aktivt mot både NAV og Karmøy kommune, uten at flere yrkeshemmede har fått arbeid på IPK. Hva kan Karmøy kommune gjøre? Karmøy kommune har ikke noe tilbud mellom dagsentere og varig tilrettelagt arbeid. Til sammenligning betaler Haugesund kommune for 20 slike arbeidsplasser ved UNI-K. IPK mener behovet er like stort i Karmøy kommune og har i sin skisse utformet forslag som ivaretar både seniorer og yngre med behov for ekstra tilrettelegging. IPK har 8 ansatte som trenger mer tilrettelegging enn det som kan gis i VTA tiltaket. Dette er arbeidstakere som vil gi økt belastning på andre kommunale tilbud hvis de mister sin plass på IPK. Side 10 av 11

11 1. IPK ønsker nå at Karmøy kommune kjøper 8 senior/ekstra tilrettelagte arbeidsplasser ved IPK. Basert på samme sats som Haugesund kommune betaler er det være en årlig kostnad på kr ,-. 2. For å fjerne ventelisten kjøper Karmøy kommune opp til 15 VTA plasser og betaler for kun for de plassene de bruker. Basert på NAVs nasjonale satser vil kostnaden være ,- i året pr. plass. Karmøy kommune forplikter seg til å arbeide for medfinansiering fra NAV. 3. Foreslår at punkt.1 blir realisert i forbindelse regulering av budsjett Og at punkt 2. blir vurdert tatt med i budsjettet for Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. 2. Sæbø (FrP) fremmet følgende overseldelsesforslag: Jeg foreslår at vi kjøper interaktive tavler til alle skoler på trinn 5-6 og 7. klasse. Kostnadene foreslås brukt av tiltakspakkeoverføringene slik at vi kan få aktivisert lokale leverandører, både elektrikere og montører til dette arbeidet. Samtidig som vi handler lokalt. (Restsum 9,8 mill.). Oversendt formannskapet uten realitetsbehandling. 3. Ordfører orienterte kommunestyret om at Karmøy kommune er godt i gang med å bruke midlene fra regjeringens tiltakspakke. Midlene vil ventelig bli brukt inneværende år. 4. Ordfører orienterte om status for Kongsgårdprosjektet på Avaldsnes. Gravetillatelse er forsinket og forprosjektet er forlenget til senest ut mai. 5. Ordfører orienterte om at kommunen har fått henvendelse om opplagsfartøy i Bøvågen. Det er foreløpig aktuelt å ankre opp 2 frakteskip for biler. 6. Ordfører viste til nedbemanningen på Hydro og konkursen ved Karmsund Maritime. Dette har store konsekvenser for Karmøy-samfunnet og er et viktig tema overfor sentrale myndigheter, bl.a. i forbindelse med næringsministerens besøk i distriktet 15. april. Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30

Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Møteprotokoll Kommunestyret 05.05.2015 Behandlede saker: PS 24-31/2015, FO 32-35/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-20.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer