MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Medlem Rovik Eli M. Medlem Endresen Einar FO Medlem Austrheim Svein Inge FO Leder Svendsen Kjell Arvid Medlem Valentinsen Siv Dorthea Medlem Rullestad Helga Medlem Nilsen Jarle Medlem Eik-Nes Asbjørn Medlem Simonsen Aase Medlem Skeie Lars Magne Varamedlem Li Rolf Arne Endresen Einar Varamedlem Øvrebø Karen Louise Svein Inge Austrheim Fra adm. (evt. andre): Rådmann, budsjettsjef (sak 111/08), formannskapssekretær, Innkalling godkjent. Saklisten godkjent. Protokollen fra formannskapsmøte godkjent. Utlagt på bordet: - Brev fra advokat Sverre Kvilhaug av vedrørende byggesøknad vei til Planteholmen - Årsberetning 2007 Polytec - Rogaland i utvikling nr. 2/ Kraftlinjer. Sunnhordland kraftlag nr. 2/ Brev til kommunestyrerepresentantene fra Miljøstiftelsen Zero av om vindkraft Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Thomas Vatne

2 formannskapssekretær Side 2 av 6

3 Saknr. 111/08 ØKONOMIRAPPORT PER JUNI 2008 (HALVÅRSRAPPORT) Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy formannskap tar vedlagte økonomirapport per juni 2008 (halvårsrapport) til orientering. Saknr. 112/08 REVISJON AV KOMMUNEPLAN MERKNAD FRA O. A. TOMASGAARD Behandling: Brev fra advokat Sverre Kvilhaug av vedrørende byggesøknad vei til Planteholmen Bente Thorsen fremmet følgende forslag til vedtak: Formannskapet går inn for at Kommunestyrets vedtak opprettholdes. Votering: Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Thorsens forslag (4 FrP). 1. Formannskapet viser til brev fra O.A. Tomasgaard og konstaterer at det ved godkjenning av kommuneplanen og endring knyttet til merknad , ikke ble gitt tilstrekkelig kunngjøring til berørte grunneiere og myndigheter. Jf plan- og bygningslovens Spørsmålet om etablering av veg til Plantholmen ved Østremneset, Kopervik, må på bakgrunn av vedtakets pkt. 1, realitetsavklares på grunnlag av behandling av privat forslag til reguleringsplan med etterfølgende byggemelding. Jf plan- og bygningslovens 30 og 93. Alternativt kan spørsmålet avklares ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 3. På kommuneplankartet påføres teksten Vegtrase vist uten rettsvirkning ved den planlagte gangvegen til Plantholmen. Saknr. 113/08 REG. PLAN. TRAFIKKHAVN VELDEØYANE. ERVERV DEL AV GNR. 86, BNR 7, MIDTRE FLATASKJÆR. VURDERING AV SKJØNN. Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt Side 3 av 6

4 1. Karmøy formannskap er kjent med Karmsund tingrett sin avgjørelse i skjønnsak SKJ-HAUG for erverv av del av gnr. 86, bnr. 7, Midtre Flataskjær. Formannskapet tar skjønnsresultatet til etterretning. Det blir ikke begjært overskjønn. Under forutsetning av at skjønnet blir rettskraftig, utgjør kostnadene med ervervet ca. kr ,- med eventuelle tillegg av avsavnsrenter. I tillegg kommer kostnadene med skjønnet, deling og oppmåling ca. kr ,- og grunneiernes advokat på kr ,-. De samlede kostnadene på ca. kr ,- blir dekket over konto nr P 38500, Husøy etappe Dersom grunneierne krever overskjønn, får rådmannen nødvendig fullmakt til å begjære aksessorisk overskjønn, jfr. skjønnslovens 32. Saknr. 114/08 REFERATLISTA 1. Formues- og inntektsskatt fordelt til Karmøy pr. juni Drivstoffprisenes innvirkning på fiskerinæringen 3. Prøveordning med 16-årig stemmerett ved lokalvalget 2011 på Karmøy 4. Landsomfattende etablering av nye statlige mottak for asylsøkere 5. Karmøy kommune innsigelse til kommuneplanens arealdel Protokoll fra møte i havnestyret Protokoll fra møte i havnerådet Velkommen som Kvalitetskommune! 9. Gjestebryggen i Kopervik Oversendes rådmannen. 10. Sanitæranlegg for båt turister i Kopervik Oversendes rådmannen. Side 4 av 6

5 11. Studietur - Partssammensatt utvalg Enstemmig tatt opp som sak. Asbjørn Eik-Nes foreslo bevilget kroner Eik-Nes sitt forslag enstemmig vedtatt. Det bevilges kr ,- til studietur for Partssammensatt utvalg. Beløpet dekkes over konto med overføring til konto St.meld. nr. 33 Eit sterkt lokaldemokrati 13. Søknad om konsesjon for overdragelse av aksjer fra Novel Mining AS til Gexco AB Høring 14. Ikke tøft å være død for elevene i 10. trinn 2007/2008 Enstemmig tatt opp som sak og vedtatt. Karmøy formannskap bevilger kr ,- til Ikke tøft å være død. Beløpet belastes konto med overføring til konto Saknr. 115/08 EVENTUELT 1. Ordfører orienterte om at kommunen har kjøpt bilde av Magnus Gjertsen for kr inkl. alle avgifter, jf. FSK , 2. Ordfører orienterte om møte med Vegvesenet vedrørende rundkjøring Åkrehamn 3. Ordfører orienterte om status gang- og sykkelstiprosjekter i Karmøy. 4. Ordfører inviterte formannskapet til endags studietur til BIR Avfallsbehandling sitt forbrenningsanlegg i Rådalen, Bergen, 24. september. 5. Ordfører viste til at det er kommet inn få saker til neste formannskapsmøte. Formannskapets møte 26. august avlyses derfor. 6. Ordfører opplyste at en har mottatt en anmodning fra Haugaland Handelspark v/ Rolf Børseth om møte med formannskapet. Enighet om at møtet finner sted i forbindelse med formannskapets møte 2. september. 7. Ordfører skisserte følgende opplegg i forbindelse med budsjettbehandlingen: Side 5 av 6

6 28.10: Rådmann legger frem budsjett 4.11: Gjennomgang av budsjett i FSK med spørsmål til administrasjonen. Formannskapets møte settes noe tidligere. Ordfører ber om at gruppene setter av onsdag og til ev. budsjettdrøftinger. 8. Bente Thorsen stilte spørsmål vedrørende Idrettshall på Vea og forutsetninger knyttet til bruk av satt av til planlegging av prosjektet i Ordfører og rådmann svarte. 9. Bente Thorsen spurte om det hadde vært kontakt mellom administrasjonen og Havnevesenet vedrørende reguleringsplan/konsekvensutredning Flataskjær. Ordfører og rådmann svarte. 10. Bente Thorsen tok opp toalettforhold Åkrasanden og de begrensede mulighetene for tømming av bobiltoaletter i Karmøy kommune. Rådmann ser på saken i sammenheng med pkt. 9 og 10 i referatlista. 11. Eli M. Rovik viste til at innseilingen til Kopervik er beskjemmet av falleferdige og skjemmende bygninger. Rådmannen opplyste at saken ligger hos Teknisk. En må vurdere grad av tiltak for å rette opp i slike saker. 12. Eli M. Rovik ba om at ordfører orienterte fra møtet med Samferdselsdepartementet vedrørende flyplassavgifter Haugesund lufthavn Karmøy. Ordfører svarte, herunder planlagt opplegg i forbindelse med høringsrunden. 13. Eli M. Rovik stilte spørsmål om avkjøringsrampe Håvik. Ordfører svarte. 14. Lars Magne Skeie stilte spørsmål om status i kommunens næringsseksjon og anmodet om at en tenker alternative måter å organisere arbeidet på. Rådmannen ga en kort orientering om hvordan kommunen arbeidet, og kom også inn på utfordringer generelt i arbeidsmarkedet. 15. Helga Rullestad viste til at ny miljørvernrådgiver begynner i stillingen 27. oktober og at Utvalg natur og miljø deretter vil ha sekretariatsressurser for å arbeide med klima- og energiplan for Karmøy kommune. 16. Ordfører orienterte om status i forbindelse med behandlingen av hjemfall i Stortinget. 17. Bente Thorsen spurte om status Mykje skole. Rådmannen svarte. Side 6 av 6

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Einar Endresen Bente Sollien Rådmann,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Feøy skole Møtedato: 22.09.2008 Tid : Kl. 16.30. Til stede på møtet. Medlemmer: 11 Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Feøy skole Møtedato: 22.09.2008 Tid : Kl. 16.30. Til stede på møtet. Medlemmer: 11 Forfall: KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Feøy skole Møtedato: 22.09.2008 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim, Eli M. Rovik Varamedlemmer: Geir Ove

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.06 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra adm.

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 06.12.05

Kommunestyrets møteprotokoll 06.12.05 Page 1 of 16 Kommunestyrets møteprotokoll 06.12.05 Karmøy kommune Side 18 av 19 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.12.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer:

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEprotokoll. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEprotokoll. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Page 1 of 7 Formannskapets møteprotokoll 08.04.03 Karmøy kommune Side 6 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 08.04.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2012 Tid : Kl. 16.00 ca. 17.00 Funksjon Navn Parti Leder Simonsen Aase H Nestleder Thorheim Helge FRP Medlem Knutsen Leif Malvin

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 68/15 15/3710 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2015-2019 69/15 15/3711 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015-2019

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 68/15 15/3710 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN 2015-2019 69/15 15/3711 VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2015-2019 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen. Konstituerende møte. Møtedato: 22.10.2015 Tid: 18:00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Inger Elise Netland Kolstø. Fung. skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.01.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Solstein AS, Vea Øst Møtedato: 20.01.2014 Tid : Kl. 16.00 18.25 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Medlem Thorheim Helge FRP Forfall Medlem Knutsen

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 12.03.2015. Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 21.06.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.06.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 16.03.2015 Tid: 19:30 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes

Detaljer