MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Formannskapet"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Einar Endresen Varamedlemmer: Arne Vikingstad Fra adm. (evt. andre): Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Innledningsvis ble det gitt en orientering ved teknisk sjef Ove Røys vedr. næringstomter/ boligtomter. Videre ble det gitt en orientering ved rådgiver Tor Arne Solnørdal vedr. evt. videreføring av bokprosjektet Karmøys historie (bind IV). Signaler gitt om at prosjektet følges opp. Innkalling godkjent. Sakslista godkjent med ekstrasak 32/06 Hurtigbåttilbud Kopervik Stavanger. Utskriften fra formannskapsmøtet godkjent. Utskriften fra formannskapsmøtet godkjent (Saksnr. 31/06). Rett utskrift bekreftes: Karmøy kommune, Jostein Espeset

2 Saknr. 21/06 HØRINGSUTTALELSE - KOU 2005:1 - EGNE INNTEKTER FOR KOMMUNENE Bente Thorsen fremmet følgende presisering/tilleggsforslag: 1. Kommunene får frihet til å øke eller redusere skatteøren for inntektsskatten med inntil 2 øre i hver retning. Endringer i skatteøren kan gjøres ned til en 1/10 nivå. 2. Effekten av lokal fastsatt differens fra det fastsatte normnivå skal som hovedregel i sin helhet tilfalle gjeldende kommune. 3. Eiendomsskatten avvikles i sin helhet. 5. VAR tjenester baseres på et fortsatt selvkostprinsipp. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt med Thorsens presisering i kulepkt. 1. Thorsens endringsforslag til kulepkt. 2 fikk 4 stemmer og falt. (4Frp) Thorsens endringsforslag til kulepkt. 3 fikk 4 stemmer og falt. (4Frp) Thorsens endringsforslag til kulepkt. 5 fikk 5 stemmer og falt. (4Frp, 1H) Karmøy Formannskap avgir høringsuttalelse i samsvar med rådmannens forslag med følgende presisering: Kommunene får frihet til å øke eller redusere skatteøren for inntektsskatten med inntil 2 øre i hver retning. Endringer i skatteøren kan gjøres ned til en 1/10 nivå. Saknr. 22/06 KVARTNESET. RENSEANLEGG VED UTSLIPPSLEDNING. ERVERV AV DEL AV GNR. 2, BNR GODKJENNING KJØPEKONTRAKT. 1. Karmøy formannskap godkjenner kjøpekontrakt datert mellom Karmøy kommune og eier av gnr. 2, bnr Kjøpesummen på ca. kr ,-, med tillegg av utgifter til advokat, deling, oppmåling og tinglysing på ca. kr ,-, til sammen ca. kr ,-, dekkes over konto nr P , avløpsrensing Sævikevik. Saknr. 23/06 MOBILISERINGSPROSJEKT FOR MELKEPRODUKSJONEN PÅ HAUGALANDET Lars M. Skeie reiste spørsmål vedr. sin habilitet. Skeie fratrådte så. 10 representanter til stede. Lars M. Skeie enstemmig erklært habil. Skeie tiltrådte. 11 representanter til stede. Lars M. Skeie fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: Side 2 av 6

3 Midlene anvises fra formannskapets disposisjonskonto for Beløpet, kr , dekkes over post , med overføring til post Votering: Pkt. 1 og pkt. 2: Innstillingen vedtatt med 7 mot 4 stemmer (4 Frp). Pkt. 3: Skeies forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer (4 Frp, 1H). 1. Karmøy kommune er positiv til å bidra økonomisk til mobiliseringsprosjektet for melkeprodusenter på Haugalandet, innenfor de rammer som omtales i pkt Det er beregnet et årlig bidrag på kr 400 per melkeprodusent i kommunene. Årlig bidrag fra Karmøy kommune blir kr Karmøy kommune må etter dette budsjettere kr per år, over en prosjektperiode på 3 år. 3. Midlene anvises fra formannskapets disposisjonskonto for Beløpet, kr , dekkes over post , med overføring til post Saknr. 24/06 SØKNAD OM KOMMUNAL INDUSTRITOMT - BYGNES Formannskapet imøtekommer søknad datert fra All Maskin Service om kjøp av tomt på Vestheim. Tomtepris er kr pr.m2 tomtestørrelse ca m2. Saknr. 25/06 SØKNAD OM KJØP AV INDUSTRITOMT PÅ BYGNES - STANGE TRE OG BOLIGSERVICE AS Formannskapet imøtekommer søknad fra Stange Tre & Boligservice A/S om kjøp av tomt på Vestheim. Tomtepris er kr.250,00 pr.m2 tomtestørrelse ca m2. Salget er i henhold til standard kjøpekontrakt for næringstomter. Saknr. 26/06 SØKNAD OM KJØP AV TOMT VESTHEIM INDUSTRIOMRÅDE Side 3 av 6

4 Søknad fra Karmsund Maritime Eiendom A/S om kjøp av tomt på Vestheim imøtekommes. Prisen er kr. 250,00 pr. m2 tomtestørrelse ca m2. Salget er i henhold til standard kjøpekontrakt for næringstomter. Saknr. 27/06 TOMTEKJØP BYGNES/VESTHEIM Formannskapet imøtekommer søknad fra Friestad Kjøkken & Interiør Eiendom A/S om kjøp av tomt på Vestheim. Prisen er kr. 250,00 pr.m2 tomtestørrelse ca m2. Salget er i henhold til standard kjøpekontrakt for næringstomter. Saknr. 28/06 LIKVIDITETSLÅN FRA KARMØY KOMMUNE Saken behandlet for lukkede dører. Enstemmig vedtak: Karmøy kommune inndriver kravet. Karmøy kommune inndriver kravet. Saknr. 29/06 REFERATLISTA 1. Protokoll fra havnestyrets møte den Rapport vedrørende Karmøy kommunes finansforvaltning pr T-forbindelsen. Informasjon om framdrift og økonomi 4. Eldrerådets møteprotokoll Eldrerådets brev Vedr. økning i husleie i omsorgsboliger Side 4 av 6

5 6. NAV-reformen januar Rapport fra fylkesordfører/-rådslederkollegiet Premisser, oppgaver og inndeling ved en forvaltningsreform 8. Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland Årsrapport Budsjettvedtak 2006 merkostnader til utskifting av læremidler 10. Søknad om støtte til Fylkesmesse for ungdomsbedrifter ved KNM Harald Haarfagre 15. februar Saknr. 30/06 EVENTUELT 1. Ordfører orienterte om Haugalandskonferansen 10. mars. Påmelding via formannskapskontoret. 2. Ordfører orienterte om kommunens aksjer i Radio Bente Thorsen reiste spørsmål om lærerevaluering og elevevaluering i Karmøyskolen. Videre reiste hun spørsmål om evaluering av holdningsskapende kampanjer i skolen. Rådmannen svarte. 4. Eli Rovik reiste spørsmål om døgnvakt i IT-tjenesten. 5. Økonomisjefen orienterte om årsregnskap Saknr. 32/06 HURTIGBÅTTILBUD KOPERVIK - STAVANGER Ordfører foreslo bevilget kr ,- som Karmøy kommunes bidrag for å opprettholde pendlerruten Kopervik Stavanger ut året Beløpet dekkes over post med overføring til post Bente Thorsen fremmet følgende tilleggsforslag: Karmøy formannskap beklager at fylket som regional utviklingsaktør tvinger kommunen og næringslivet til å betale for en helt klar fylkeskommunal oppgave. Ordførers forslag med Thorsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Side 5 av 6

6 Karmøy formannskap bevilger kr ,- som Karmøy kommunes bidrag for å opprettholde pendlerruten Kopervik Stavanger ut året Beløpet dekkes over post med overføring til post Karmøy formannskap beklager at fylket som regional utviklingsaktør tvinger kommunen og næringslivet til å betale for en helt klar fylkeskommunal oppgave. Side 6 av 6

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03

Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Page 1 of 5 Formannskapets møteprotokoll 24.06.03 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 15 Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Einar Endresen Bente Sollien Rådmann,

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04

Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Page 1 of 8 Formannskapets møteprotokoll 11.10.04 Karmøy kommune Side 9 av 9 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen MØTEprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.10.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2009 Tid : Kl. 18.00 22.05 Frp Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Medlem Thorsen Bente Frp Permittert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid : Kl. 18.00-21.15 Funksjon Navn Parti Frammøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 19.04.04 Karmøy kommune Side 9 av 11 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.04 Tid : Kl. 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 31.03.2009 Tid : Kl. 18.00 21.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef. Elin Davidsen møtte som sekretær KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.07 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Formannskapet Rådmann, økonomisjef.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær

Møteprotokoll. Formannskapet. Bjørn Nedreaas, Einar Endresen Svein H. Andersen, Svein Inge Austrheim Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær Page 1 of 9 Formannskapets møteprotokoll 21.06.04 Karmøy kommune Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.06.04 Tid : Kl. 16.00 Medlemmer: 11 Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Kommunestyrets protokoll 13.05.03

Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Page 1 of 10 Kommunestyrets protokoll 13.05.03 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 13.05.03 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 60 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kåre Hatløy jr. møtte i sakene 25, 33 og 35. KARMØY KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: 45 Forfall: Geir Ove Valstad, Grant Hinderaker, Bjørn Seljestad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.01.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mykje skole Møtedato: 28.04.2009 Tid : Kl. 16.00 17.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Thorsen Bente FrP Forfall Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Salve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 022/15-038/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis vil det bli orientering ved It-sjef Steen Erik Hagland Hansen. SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.04.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtedato: 11.12.2013 Møtetidspunkt: Kl.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.06.2014 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 051/14-062/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Sulitjelma skole TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer