NOVAPOINT DCM. Novapoint GRUNNKURS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS"

Transkript

1 NOVAPOINT DCM Novapoint GRUNNKURS

2 Novapoint kurs for Asplan Viak, Leikanger 28.august

3 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova Systems AS. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjørelse ved hjelp av trykking, kopiering, duplisering eller elektronisk registrering. Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes. Vianova Systems AS forbeholder seg retten til å forandre og forbedre produktet. Denne publikasjonen beskriver kun produktet på det tidspunkt beskrivelsen er trykt. Sandvika august 2013 Vianova Systems AS Leif Tronstads Plass 4 Postboks Sandvika Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

4 Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

5 Innholdsfortegnelse DEL 1: OPPSTART... 6 DETTE KURSET... 6 KURSFILER... 6 ØVING 1 - START NYTT PROSJEKT... 7 BRUKERGRENSESNITT OG BEGREPER ØVING 2 - SETT INN EN PROSESSMAL DEL 2: LESE INN OG MODELLERE TERRENG ØVING 3 - IMPORT AV SOSI FIL ØVING 4 - GENERERE TERRENGOVERFLATE ØVING 5 - SE PÅ DATA I 3D ØVING 6 - REDIGERE TERRENGOVERFLATE ØVING 7 IMPORT AV KOF FIL OG LANDXML FIL DEL 3: MODELLERE EKSISTERENDE SITUASJON ØVING 8 - BYGNINGER ØVING 9 - MODELLERE ANDRE 3D OBJEKTER ØVING 10-3D OBJEKTER FRA EN AUTOCAD TEGNING DEL 4: PRESENTASJONER, ORTOFOTO, KARTOPPTEGNING OG SNITT ØVING 11 - PRESENTASJONSOPPGAVE FOR KARTGRUNNLAG I PLAN ØVING 12-3D PRESENTASJON AV ALLE OBJEKTER MED ORTOFOTO ØVING 13 - GENERERE LENGDESNITT AV ALT I MODELLEN ØVING 14 - GENERERE TVERRSNITT ØVING 15 - START OPP AUTOCAD OG TEGN OPP KARTGRUNNLAG DEL 5: LAG I GRUNNEN OG EKSISTERENDE VA ØVING 16 - IMPORT AV BORPUNKTER TIL FJELL ØVING 17 - LAG I GRUNNEN ØVING 18 - EKSISTERENDE VA LEDNINGER ØVING 19 - UTFORSKEREN DEL 6: VEG ØVING 20 - DEFINERE VEGLINJER OG VEGMODELLER ØVING 21 - LINJEKONSTRUKSJON ØVING 22 - VEGMODELL ØVING 23 IMPORT AV VEGPROSJEKT FRA NOVAPOINT DEL 7: VA ØVING 24 START OPP VA PROSJEKT ØVING 25 - KONSTRUERE VA TRASE DEL 8: LANDSKAP ØVING 26 - HØYDER (HENT PUNKTHØYDE FRA TERRENGOVERFLATE) ØVING 27 - SKRÅNINGSFLATER ØVING 28 - LINJEKONSTRUKSJON DEL 9: AREALPLAN ØVING 29 OPPRETT ET NYTT AREALPLANPROSJEKT ØVING 30 - OPPRETT PLAN FRA EN EKSISTERENDE TEGNING ØVING 31 - EKSPORT TIL SOSI VEDLEGG VEDLEGG 1: IMPORT OG BRUK AV LASERSCAN DATA EGNE NOTATER Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

6 Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

7 Del 1: Oppstart Dette kurset Dette minikurset er laget som en kort introduksjon til Novapoint DCM. Hensikten med dette kurset er å gi et godt innblikk i de muligheter som ligger i prosjektering med Novapoint DCM. Hovedfokus i minikurset er: - Bli kjent med brukergrensesnitt og arbeidsmetodikk - Importere kartgrunnlag fra SOSI fil - Bygge opp og redigere terrengoverflate - Bygge opp 3D objekter i modellen - Lag i grunnen - Generere lengdesnitt og tverrsnitt - Oppstart av veg- og VA prosjektering - Bli kjent med bruk av vinduer, tegneregler, utvalg av objekter, prosesser osv. Kursheftet vil bli supplert med flere øvinger etterhvert. Kursfiler Til dette minikurset er det laget et sett med prosjektfiler, C:\NOVAPOINT19.10 DCM _Kurs Under denne katalogen finner du disse filene: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

8 Øving 1 - Start nytt prosjekt 1. Dobbeltklikk på Novapoint DCM ikonet på skjermen din Eller velg Start Alle programmer og Novapoint slik som vist: 2. Denne dialogen kommer opp: Pek på knappen: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

9 Denne dialogen kommer opp: Her får du opp alle koordinatsystemer for Norge. Bruk feltet til høyre i dialogen til å bla det nedover til du finner EUREF89 UTM 32 (dette kursområdet ligger i Ringerike kommune og kartgrunnlaget er i UTM). Pek på EUREF89 UTM 32 og du får nå opp en forklaring i høyre del av dialogen slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

10 Fyll ut med prosjektnavn Kurs, bla til katalog C:\Novapoint19.10DCM_Kurs. Permens navn blir satt til samme navn som Quadri-modellen, Kurs. 3. Trykk på knappen OK og du har nå satt opp et nytt prosjekt med tilhørende kataloger. Novapoint DCM baserer seg på en sentral Quadri-modell for deling av data mellom forskjellige fag. Quadri-modellen overtar også rollen som «terrengmodell». I det videre bruker vi begrepet modell og Quadri-modell om hverandre. Disse filene opprettes på C:\Novapoint19.10DCM_Kurs og legges på en underkatalog med samme navn som prosjektet: Quadri-modellen lagres i disse filene. Når du senere lagrer prosjektet, får en mulighet til å lagre permen du har opprettet. Det vil også etter hvert komme mapper med vegmodell filer, VA-modell filer, m.v. Det opprettes en mappe for hver oppgave som trenger filvedlegg. Folderen får navn lik oppgavens GUID (Globally Unique ID). Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

11 Brukergrensesnitt og begreper Etter oppstart av prosjektet ser skjermen din omtrent slik ut. Typer vinduer og plassering av disse kan variere noe. Du kan styre vinduene og plasseringen av disse selv. Pek på menyen Vis og du får opp denne toolpaletten: Ved første gangs oppstart av Novapoint DCM alle vertøypanelene aktivert slik som vist ovenfor. Som bruker kan du selv styre hvilke du ønsker å ha oppe og hvor de skal plasseres på skjermen. Vi anbefaler at du i første omgang har både utforsker, prosessinfo, egenskaper og presentasjonsoppsett aktive. Pek på f.eks. vinduet for Egenskaper. For å flytte på vinduet hold venstre musetast nede, flytt vinduet og du får opp de mulige plasseringene vinduet kan ha. Dra vinduet til ønsket plassering og slipp. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

12 Videre i kurset vil denne oppbygging av dialogen brukes: Perm En perm er en fil som holder orden på prosjektinformasjonen i prosjektet ditt (ref. prosjektperm). I en og samme perm kan man legge inn en eller flere Quadri-modeller. Det er Quadri-modellene som har 99,9% av informasjonen som håndteres, men permen lagrer bl.a. hvilke av Quadrimodellene som er aktiv (kun en om gangen) og f.eks. hvilke vinduer du hadde oppe sist osv. Utforsker Utforskeren viser innholdet i en perm. Hovedsakelig er dette som nevnt innholdet en eller flere Quadri-modeller. Du kan utforske innholdet i hver modell, der du særlig vil bli kjent med prosesstreet og objektene, som også gjerne presenteres som et tre. Eks. på en modell bygd opp av: prosesstre (oppgaver i et hierarki) objekter, listet ihht sin objekttype Eksempelet under viser utforskeren bygget opp etter oppgaver i håndbok 138 til Statens vegvesen: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

13 Oppgave En oppgave er det det høres ut som; noe som skal utføres for at man får gjennomført prosjektet. Oppgavene kan brytes ned i et hierarki (Work Breakdown Structure, «WBS») for å holde oversikten over alle oppgavene. Oppgaven får et navn og en plass i oppgavehierarkiet. Oppgaven er av en viss type. For hver oppgave-type finnes det et verktøy som benyttes for å utføre slike oppgaver. Oppgavetypen Linje kan for eksempel utføres ved hjelp av verktøyet Linjekonstruksjon. Oppgaven husker hvilke objekter i modellen som ble brukt som inndata til oppgaven, samt hvilke objekter i modellen som ble resultatet etter at oppgaven var utført. Det finnes noen unntak; oppgaver som ikke nødvendigvis har inndata fra modellen (som import-oppgaver) og oppgaver som ikke produserer resultat i form av objekter (som presentasjonsoppgaver). En oppgave kan med andre ord produsere alt fra 0 til 1 eller flere 1000 objekter. NB! En oppgave kan gjentas og gjentas til man er fornøyd med resultatet. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

14 Objekt Et objekt i Quadrimodellen representerer fortrinnsvis et fysisk objekt i modellen med sine egenskaper (geometri er en av egenskapene). Ett objekt i Quadrimodellen kan også være et objekt uten geometri, f.eks. en hendelse (ulykke, dyrepåkjørsel, etc.) Modellen tillater også videre at et fysisk objekt kan eksistere i modellen uten geometri. Objektene som kan forekomme i modellen er definert som objekttyper i objektkatalogen. Objekttypene er kategorisert i objektgrupper. Et objekt i modellen er en forekomst av en objekttype beskrevet i objektkatalogen. Ett objekt har som minimum følgende egenskaper: Navn (personlig navn for objekttypens forekomst) Livsyklusstatus (eksisterende eller design) Unik ID (denne genereres av programmet og skal følge objektet i hele dets levetid) Gyldig tidsperiode Gyldig fra Gyldig til Generisk attributt Alle objekter har mulighet for å legge til et uendelig antall brukerdefinerte attributter (fremstår som «generisk egenskap» i egenskapsvinduet.) Denne egenskapen kan man legge til ved import, eller i etterkant om man ønsker å legge til en egenskap som ikke er forhåndsdefinert på objektet. Øvrige egenskaper som finnes på ett objekt vil variere avhengig av hva som er definert på objekttypen i objektkatalogen. Geometri Som tidligere nevnt kan objekter eksistere uten geometri. Objektene håndterer geometri som egenskaper og kan derfor ha 0 til flere geometrier. Hver geometri, med unntak av flater, har ett sett med egenskaper som sier noe om; - kvaliteten og nøyaktigheten til geometrien - hvor den ligger, høydereferanse, hvor på objektet geometrien ligger og hvor i «rommet» geometrien ligger (medium) - egenskaper som feltkodenumerisk(temakode), samt feltkode (alfanumerisk) - ett sett med datoer, førstedigitaliseringsdato, verifiseringsdato og oppdateringsdato for geometrien - prosesshistorie for geometrien Om man ikke finner en objekttype som passer til det man ønsker å skape i modellen, så tilbyr objektkatalogen en objekttype benevnt som Uklassifisert objekttype. Dette gjør det mulig å hente inn alle typer av objekter selv om man eventuelt ikke finner en matchende objekttype i forhold til det man skal lese inn. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

15 Egenskaper Dette vinduet viser egenskapene til det elementet som er valgt. Følgende elementer kan velges: Quadrimodellen Oppgaver Objekter Dersom du velger flere elementer vil utvalget summeres i egenskapsvinduet. Prosessinfo Prosessinfo viser meldinger fra systemet når oppgaver utføres. Dette kan være feilmeldinger, men også informasjon om hva som gjøres, f.eks. hvor mange objekter som ble importert. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

16 Øving 2 - Sett inn en prosessmal I denne øvingen skal vi sette inn en ferdig prosessmal. Prosessmalen som brukes videre i kurset er laget ut fra håndbok 138 fra Statens vegvesen. 1. Pek på Prosess i utforskeren og trykk høyre musetast. Velg Struktur og denne dialogen kommer opp: Pek på Vegprosjektering Prosessmodell for å prosjektere et veganlegg ihht Håndbok 138. Trykk på Sett inn knappen. 2. Utforskeren ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

17 3. Husk å lagre prosjektet ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. TIPS: Det er selvfølgelig også mulig å sette inn egne oppgaver. Pek på Prosess i utforskeren. Pek på menyen Sett inn og pek på knappen Hovedaktivitet oppgaver på tilsvarende måte.. Tast inn ønsket navn, og sett inn andre I eksempelet under er det satt inn 3 oppgaver med underoppgaver: Det er også mulig å dele opp oppgavene ytterligere ved først å markere f.eks. Ny situasjon før du trykker på knappen igjen. Strukturen i oppgaven kan lagres ved å peke på prosess, trykk høyre musetast og velg Lagre Struktur. og lagre det som en Lage egen oppgaver Lage egen mal f.eks firmatilpasset Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

18 Del 2: Lese inn og modellere terreng I denne delen av kurset skal vi importere en SOSI fil, se på de importerte dataene i plan og 3D, generere en terrengoverflate og redigere denne. Øving 3 - Import av SOSI fil 1. Pek på menyvalget Sett inn. Toolpaletten endrer seg slik at du får opp de valg som kan gjøres for å sette inn data av ulike typer. 2. Pek på knappen Import og denne dialogen kommer opp: Sett type fil til SOSI og pek på filen Kartgrunnlag.SOS som du finner på katalogen C:\Novapoint DCM _Kurs\Grunnlagsdata og trykk på Open knappen. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

19 3. Trykk på OK fortsett. Denne dialogen kommer opp: Huk av for Forhåndsvis innholdet i fila i et planvindu. Vi skal ikke bruke noe i denne i dialogen nå, så trykk på knappen OK og innlesingen av filen setter i gang og en liten dialog som viser status på innlesingen kommer opp, og lukker seg når filen er lest inn. Du får en forhåndsvisning av den importerte filen slik som dette: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

20 Dette er kun en forhåndsvisning av inneholdet i SOSI filen. 4. Toolpaletten for import åpnes: Fyll ut med ønsket navn, f.eks. Import Kartgrunnlag.SOS. Pek på pilen til høyre for Deloppgave til og velg /Byggeplan/01 Grunnlagsdata/01.01Kart (FKB). 5. Pek på feltet: Velg konverteringsregler /-regler og denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

21 Konverteringsreglene er et sett av regler som styrer hvordan informasjonen i fila, i dette tilfellet SOSI-fila, skal omformes til objekter i modellen. Pek på 1910_SOSI 4.0 std og på Velg >> knappen slik at valgt konverteringsregel kommer opp i listen over valgte konverteringsregler slik som vist nedenfor: Trykk på OK knappen og du er tilbake til hoveddialogen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

22 6. Pek på knappen og konverteringen setter i gang. Etter at filen er lest inn ser skjermen slik ut: NB: I Novapoint DCM vil data som ikke fanges opp av valgte konverteringsregel IKKE leses inn. I dette kurset ser vi ikke på hvordan vi behandler dataene som ikke leses inn, men det vil bli laget oppskrifter og forklaring på dette i brukerdokumentasjonen til Novapoint DCM. I dialogen for prosessinfo vil du få en oversikt over data som er lest inn og data som ikke er lest inn. 7. I fanen Forhåndsvisning av filene vil du se de objekter som evt. ikke fanges opp av standard konverteringsregel. I dette tilfellet er det kun noen adressepunkter uten høyde, og de er ikke interessante for videre prosjektering. Men dersom du ikke får konvertert alle nødvendige objekter, må du gå tilbake til konverteringsreglene og utvide disse slik at objektene dine blir lest inn. Dette vil bli beskrevet i vedlegg i dette kursheftet. Trykk på knappen og dataene leses inn i databasen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

23 8. Utforskeren ser nå slik ut: 9. Husk å lagre prosjektet ved å trykke på Lagre knappen slik som vist nedenfor. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

24 Øving 4 - Generere terrengoverflate I denne øvingen skal du generer en terrengoverflate basert på objektene i SOSI filen. 1. Stå på riktig sted i utforskeren, Terrengoverflate slik som vist: 2. Pek på fanen Modellering og trykk på knappen for Terrengoverflate slik som vist nedenfor: 3. Tast inn ønsket navn på terrengoverflaten og sjekk at du har angitt hvilke deloppgave den skal høre til. Har du markert en deloppgave før du starter oppgavene, så kommer den markerte oppgaven opp automatisk. I eksempelet under er det brukt Terrengoverflate som navn og den er satt til deloppgave /Byggeplan/02 Modellere eksisterende/02.01 Terrengoverflate TIPS: Stå på den prosessen du skal legge inn data før du trykker på modelleringsoppgaven. Da hentes prosessnavnet og legges inn på deloppgave navn. 4. Pek på knappen.. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

25 5. Pek på knappen Oppgaver og huk av for oppgaven Import Kartgrunnlag.SOS Dialogen ser nå slik ut: Legg merke til at alle filene og objektene som velges ut her markeres med rødt i de planog 3Dvinduene som eventuelt er oppe i bakgrunnen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

26 6. Pek på knappen Objekter. Dialogen ser nå slik ut: Her velger du ut de objekttypene i som skal danne grunnlaget for terrengoverflaten din: 7. Gå gjennom alle objekttypegrupper og marker de som skal være med. Nedenfor vises eksempel på objekttyper fra ulike veg objekttypegrupper for veg. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

27 NB! Pass også på å få med objekttypene i objekttypegruppen Terrenghøyde 8. Trykk på Lukk knappen. 9. Pek på knappen for å sette i gang genereringen av terrengoverflaten. Alle valgte elementer blir med i trianguleringen. Tips: Du kan styre innstillingene for trianguleringen ved å peke på Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

28 10. Utforsker ser nå slik ut: 11. Husk å lagre prosjektet ved å trykke på Lagre knappen slik som vist nedenfor. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

29 Øving 5 - Se på data i 3D Du kan nå se på terrengoverflaten i 3D for å sjekke om det ser riktig ut. 1. Pek på Terrengoverflaten som du nettopp opprettet i utforskeren og trykk høyre musetast. Denne menyen kommer opp: Pek på Vis i 3D og terrengoverflaten vises i 3D slik: 2. Knappene på høyre side er manøvreringsknapper. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

30 Navigeringsfunksjoner Navigeringsfunksjonene er tilgjengelige fra Hjem fanen, Vis fanen og fra knappene på siden av 3D vinduet. Navigeringsfunksjoner Zoom Extend Beskrivelse Pek på knappen for å zoome ut til å se hele modellen Zoom In Pek på + tegnet på knappen for å zoom inn i modellen Zoom Out Pek på - tegnet på knappen for å zoom ut i modellen Zoom Utvalg Pek på objekter og pek på knappen for å zoome inn eller ut til de valgte objektene Dobbeltklikk Velge Pan Orbit Orbit+zoom Fly Fly langs linje Forrige Neste Dobbeltklikk på valgte objekter fungerer på same måte som Zoom Utvalg (kortkommando G ) Det er fortsatt mulig å navigere selv om du er i Velge modus. Du kan scrolle med musehjulet for å zoome inn og ut. Hold nede musehjulet for å starte pan, bruk høyre musetast til å rotere kameraretning. Venstre musetast er kun for å velge objekter. Pan med å bruke venstre musetast. Hold nede musehjulet for å flytte modellen. Bruk høyre musetast for å rotere kameraretningen. Venstre musetast styrer Orbit, alternative dra på hjulet. Zoom inn og ut med musehjulet. Kombiner orbit og zoom inn/ut med å holde ned høyre musetast og dra musen forover og bakover. Fly inn og ut ved å holde nede venstre musetast og dra musen. Jo større avstand fra senter av vinduet, jo større navigasjonshastighet. Fly opp og ned ved å holde musehjulet nede. Zoom inn og ut ved å rulle på musehjulet. Roter kameraretning ved å holde nede høyre musetast og dra musen. Pek på basislinje i vinduet som du ønsker å fly langs Zoom for å vise forrige utsnitt Zoom for å vise neste utsnitt Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

31 Du kan midlertidig bytte til andre navigeringsmuligheter: Bytt navigasjonsmodus Alt Ctrl Beskrivelse Hold ALT tasten nede for å midlertidig bytte til orbit. Kan brukes i PAN eller VELGE modus. Slipp ALT tasten for å gå tilbake til opprinnelige navigasjonsmodus. Hold CTRL tasten nede for å midlertidig bytte til VELGE modus. Kan brukes i PAN eller ORBIT modus. Slipp tasten for å gå tilbake til opprinnelig navigasjonsmodus. Navigering med tastaturet (WASD) 3D vinduet supporterer også navigering med tastaturet. Det betyr at navigeringen starter når du trykker inn en tast. For å avslutte denne navigeringen, trykk Esc tasten. Tast U G W S A D Q E Caps Lock Shift CTRL Beskrivelse Gjør en U-sving og snur retningen 180 grader. Går til et uthevet objekt, eller til et sted definer av trådkorsets posisjon dersom utheving ikke er aktivisert, f.eks. i PAN modus Beveger seg forover Beveger seg bakover Beveger seg til venstre Beveger seg til høyre Beveger seg nedover Beveger seg oppover Når CAPS LOCK er av er navigasjonshastighetene konstant (anbefales). Når CAPS LOCK er på, er navigasjonshastigheten dynamisk, basert på avstanden fra øyeposisjon til modellen. Hold nede SHIFT tasten for å redusere navigasjonshastigheten. Dette må kombineres med en av retningstastene, f.eks. W. Når SHIFT tasten slippes går navigasjonshastigheten tilbake til normalt. Hold ned CTRL tasten for å øke navigasjonshastigheten. Dette må kombineres med en av retningstastene, f.eks. W. Når CTRL tasten slippes går navigasjonshastigheten tilbake til normalt. 3. Nederst i dialogen styrer du tegneregler for vinduet. Pek på pilen og du får opp en liste over tilgjengelige tegneregler. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

32 4. Standard tegneregelen er Basis 3D. Terrengoverflaten vises da slik: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

33 Øving 6 - Redigere terrengoverflate I denne øvingen skal vi se på ulike måter å redigere terrengoverflaten på. 1. Etter å ha vridd litt på terrengoverflaten finner vi dette: Noen av veglinjene har høydedata Z=0 og det skaper tilnærmede rette vegger i den triangulerte terrengoverflaten. Dette er en klar feil og må rettes opp. 2. Gå tilbake til utforskeren og marker oppgavene Import Kartgrunnlag.SOS og Terrengoverflate (hold CTRL tasten nede for velge begge oppgavene), trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

34 Et nytt 3D vindu kommer opp. Sjekk at tegneregelen Basis 3D er valgt. Zoom inn på tilsvarende område slik som vist nedenfor: 3. Du skal nå sjekke punktinformasjonen for veglinjene som ser ut til å ha feil høydeinformasjon. Pek på knappen. Pek på en av linjene med feil høyde. Under egenskapsoverskriften Geometri ligger en punktliste hvor antall punkter som definerer linjen er spesifisert. Peker du i feltet Punktliste/uklassifisertKurve, får du frem en liten pil til høyre i raden Når du har pekt på pilen helt til høyre vist i figuren over, får du opp egenskapene om alle punktene i linjen: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

35 4. Marker alle z-verdiene i listen ved å peke på det grå feltet for kolonnen Z. Trykk høyre musetast og velg Sett høyde til ukjent 5. Trykk på Tilbake knappen og du har redigert høydene og lagret de nye høydene på linjen. Editer høydene på de andre linjene i området også. TIPS: Som standard oppsett for 3D-vinduet, så vises ikke objekter med ukjente høyder. Derfor vil objektene du endrer høydene på forsvinne fra 3D-vinduet. Du kan endre på denne innstillingen (slik at objekter med ukjent høyder også blir vist) Velg N og Innstillinger som vist under: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

36 Velg deretter Vinduer og 3D-vindu og huk av for Vis objekter med udefinerte z-verdier: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

37 6. Det er også mulig å redigere utvalget ved å fjerne alle objekter av en type. I dette tilfellet er det aktuelt å fjerne trafikkøykantenene i utvalget for terrengoverflaten. Pek på Terrengoverflate i utforskeren. Trykk høyre musetast og velg Redigere oppgave. Toolpaletten ser nå slik ut: 7. Pek på Velg høydegrunnlag og dialogen for utvalg kommer opp. Pek på knappen Objekter slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

38 8. Beveg deg nedover i listen til du finner de objektene du ikke skal bruke, i dette tilfellet Trafikkøy og Trafikkøykant. Ta vekk haken på disse og trykk på Lukk knappen. 9. Trykk på knappen og terrengoverflaten oppdateres. 10. Rediger resten av modellen på tilsvarende måte til terrengoverflaten er uten feil slik som vist nedenfor: 11. Husk å lagre prosjektet før du avslutter oppgaven. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

39 Øving 7 Import av KOF fil og LandXML fil I denne øvingen skal vi de på import av to vanlige filformater, KOF og LandXML. 1. Import av KOF fil. En KOF fil importeres på tilsvarende måte som en SOSI fil med å peke på fanen Sett inn og peke på Import knappen. Velg KOF format i dialogen for format. Velg filen KURS.KOF og trykk på Open knappen. 2. Denne dialogen kommer opp: KOF filen inneholder ikke referanse til koordinatsystem. Du må derfor vite hvilke koordinatsystem som KOF filen er målt i, og velge om koordinatreferansesystemet på filen er lik eller forskjellig fra Qaudri-modellen. I dette tilfellet peker du på Koord.ref.sys i fil(ene) er lik Quadri-modellens slik som vist ovenfor. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

40 Denne dialogen kommer opp: Marker Forhåndsvis innholdet i fila i et planvindu slik som vist og trykk på OK knappen. 3. Toolpaletten ser nå slik ut: Velg navn og deloppgave til dersom du ikke stod på riktig sted i utforskeren før du startet importoppgaven. I dette tilfellet er det naturlig at import av KOF filen ligger under Suppl. Innmålinger. 4. Pek på Velg konverteringsregel/-regler og denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

41 Under standard kommer det opp et standardvalg for KOF filer slik som vist. Velg KOF til uklassifiserte objekter og trykk på Velg knappen. Trykk så på OK knappen. Pek på Forhåndsvisning slik som vist nedenfor: Avslutt importen med å trykke. Husk å lagre modellen. 5. Import av LandXML fil En LandXML fil importeres på tilsvarende måte som en SOSI fil. Stå på riktig sted i utforskeren, f.eks Suppl. Innmålinger. Pek på fanen Sett inn og peke på Import knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

42 Velg LandXML format i dialogen for format. Velg filen 1830_Overflate.XML og trykk på Open knappen. 6. Denne dialogen kommer opp: LandXML filen inneholder ikke referanse til koordinatsystem. Du må derfor vite hvilke koordinatsystem som LandXML filen er målt i, og velge om koordinatreferansesystemet på filen er lik eller forskjellig fra Qaudri-modellen. I dette tilfellet peker du på Koord.ref.sys i fil(ene) er lik Quadri-modellens slik som vist ovenfor. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

43 Denne dialogen kommer opp: Ta vekk haken for Forhåndsvis innholdet i fila i et planvindu og trykk på OK knappen. 7. Toolpaletten ser nå slik ut: Velg navn og deloppgave til dersom du ikke stod på riktig sted i utforskeren før du startet importoppgaven. I dette tilfellet er det naturlig at import av LandXML filen ligger under Suppl. Innmålinger. 8. Pek på Velg konverteringsregel/-regler og denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

44 Under standard kommer det opp et standardvalg for LandXML filer slik som vist. Velg Conversion by LandXmlObjectType og trykk på Velg knappen. Trykk så på OK knappen. 9. Pek på knappen slik som vist nedenfor: 10. Avslutt importen med å trykke. Husk å lagre modellen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

45 Del 3: Modellere eksisterende situasjon I denne delen av kursheftet skal vi se på hvordan vi kan gjøre om utvalgte objekter i kartgrunnlaget til 3D objekter. Det gjelder blant annet bygninger, kummer, hekker, bruer osv. Øving 8 - Bygninger Modellering av bygninger i planen er todelt. Den første oppgaven er å lage takflater som enkeltobjekter med 3D-geometri ut i fra takgrunnflater og linjer for takkonstruksjon. Den neste oppgaven er å ta utgangspunkt i takkantlinjer og generere yttervegger. 1. Før du starter funksjonen så er det en god ide å se på kartgrunnlaget i 3D, da er det lettere å se alle objektene du velger ut. Pek på Kurs helt øverst i treet i utforskeren, høyreklikk og velg Vis i 3D Bruk navigeringsfunksjonene til å zoome deg inn og vri kartgrunnlaget i 3D slik at du tydelig ser bygningene slik som vist nedenfor: 2. Stå på riktig sted i utforskeren, slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

46 3. Pek på mappen Modellering og Takflater slik som vist nedenfor: 4. Fyll ut Navn: Modellering eksist. takflater slik som vist: 5. Pek på knappen Velg beregningsgrunnlag. I Dynamisk utvalg dialogen som kommer opp, velger du Import Kartgrunnlag.SOS oppgaven. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

47 Pek deretter på knappen Objekter: Søk etter objektene av type GrunnflateTak ved å skrive i søkefeltet. Legg merke til at de objektene du har pekt ut blir markert i 3D modellen med rødt. Trykk på Lukk knappen. 6. I feltet for Resultat velger du Objekttype Tak slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

48 7. Trykk på knappen. Denne prosessen vil ta noe tid, da funksjonen søker seg igjennom linjene i modellen som definerer takavgrensning og danner takflater ut i fra disse. 8. Stå på riktig sted i utforskeren,( /Byggeplan/02 Modellere eksisterende/02.03 Objekter/ Bygninger) Pek på mappen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: 9. Fyll ut Navn, for eksempel Modellering eksist. yttervegger. 10. Pek på knappen Velg objekt(er) (0). Pek på knappen Oppgaver i dynamisk utvalg dialogen som kommer opp og velg oppgaven Import Kartgrunnlag.SOS: Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

49 Pek på Flategeometri slik som vist. Pek på Objekter og velg objektene av typen Takkant og TaksprangkantVedTopp som vist under: Legg merke til at de objektene du velger markeres i vinduet med rødt. Trykk på Lukk knappen. 11. I Normalprofil skriver du inn ønsket bredde. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

50 12. Under Vertikal utstrekning, pek på knappen Objekt å følge. Pek på Oppgave og velg Terrengoverflate slik som vist: Trykk på Lukk knappen. Pek på pilen for Vertikal utstrekning igjen og fyll ut slik som vist: Alle bygninger vil nå strekkes fra takhøyde og 2 meter under terrengoverflaten (for å simulere kjeller). I tillegg huker du av for Strekk til laveste punkt slik at kjelleren får samme høyde under hele huset. 13. Under Resultat, blar du deg nederst i lista og velger objekttypen Yttervegg slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

51 14. Trykk på knappen. 15. Pek på oppgavene Modellering eksist. Takflater og Modellering eksist. yttervegger i utforskeren. Trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Bygningen ser nå slik ut: 16. Gjenta eventuelt oppgaven dersom noen av bygningene ikke blir modellert i 3D. 17. Avslutt øvingen med å lagre modellen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

52 Øving 9 - Modellere andre 3D objekter I denne øvingen skal vi modellere flere eksisterende objekter som 3D objekter. Eksemplene vil blant annet være kummer, trær, støttemurer og hekker. Det er mulig å lage 3D objekter på denne måten av punkter, linjer, polygoner og flater. Kummer 1. Pek på + tegnet foran objekter i utforskeren slik som vist: Du får nå opp en liste over alle typer objekter som ligger i ditt prosjekt. Bla det ned til du finner Kum. Trykker du på + tegnet foran Kum så får du opp alle kummer i prosjektet ditt og kan isolere en kum. Alle objekter har en unik identifikasjon. Pek på Kum og trykk på høyre musetast og velg Vis i 3D. Alle kummer vises nå i 3D. Bytt eventuelt til tegningsregel Tegn alt: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

53 Zoom inn på en av kummene og bytt presentasjonsregel til Basis 3D. Geometriegenskapen til kummen er et punkt. I denne øvingen skal vi legge til volumgeometri som egenskap til kummene. 2. Marker riktig sted i utforskeren 02 Modellere eksisterende og Objekter og Vann og avløp slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

54 3. Pek på menyen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: Fyll ut med navn, f.eks. 3D Kum slik som vist: 4. Pek på knappen Velg objekt(er) (0). Pek på knappen Oppgaver i dynamisk utvalg dialogen som kommer opp og velg oppgaven Import Kartgrunnlag.SOS: Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

55 Pek på Punktgeometri slik som vist. Trykke på Objekter og velg objektene av typen Kum. (Du kan skrive objektnavnet i feltet slik som vist under:) Huk av for Kum og trykk på Lukk knappen. 5. I Normalprofil, fyll inn verdiene som vist under: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

56 6. I dette tilfellet har vi en z-verdi for hvert kumpunkt og vi antar at det er topp kum. Vi ønsker at kumobjektet skal strekke seg vertikalt nedover og taster dermed inn verdien -2 i feltet for Vertikalforskyvning i feltet for Vertikal utstrekning. Alle kummer vil nå bli 2 meter dype. Bruk verdi for å indikere at objektet skal gå nedover fra innsettingspunktet 7. Som resultat velger du Endre inndata-objektene. Da blir volumgeometrien lagret som tilleggsegenskap til de importerte kumobjektene. 8. Trykk på og kummene modellere nå som 3D objekter slik som figuren under viser: 9. Rediger parameterene om du ikke er helt fornøyd, og trykk på når du er ferdig. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

57 10. Pek på et av kumobjektene og sjekk egenskapsdataen. Nå er volumgeometri lagt til som egenskap til kumobjektet: Hekker 1. Pek på Hekk i listen over objekter, og trykk på høyre musetast og velg Vis i 3D. Alle hekker vises nå i 3D. Zoom inn slik at du ser et utvalg av dem tydelig: Hekkene vises bare som enkle linjer. I denne øvingen skal vi legge til volumgeometri på objektet. 2. Marker riktig sted i utforskeren 02 Modellere eksisterende og Objekter slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

58 Pek på menyen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: 3. Fyll ut med navn, f.eks. 3D Hekk slik som vist: Istedenfor å velge alle hekkene skal vi nå i første omgang bare velge en hekklinje. Dette kan være praktisk når det er mange objekter som skal endres. 4. Pek på pilen til høyre for knappen Velg objekter og denne menyen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

59 Pek på Velg objekter og pek på en av hekklinjene. 5. I Normalprofil fyller du ut verdiene slik som vist nedenfor: 6. I dette tilfellet ønsker vi at hekkene skal følge terrengoverflaten vår, og evt. gå litt under den (volum til røtter, jord mm). Under Vertikal utstrekning pek på knappen Objekt å følge. Pek på knappen Oppgaver og marker Terrengoverflate slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

60 Trykk på Lukk knappen. 7. I vertikal utstrekning taster du inn for negativ verdi (for eks. -0,5 dersom du ønsker å ha med volum til røtter, jord mm.) 8. Som resultat velger du Endre inndata-objektene. 9. Trykk på og hekken modelleres nå som 3D objekt slik som figuren under viser: 10. Ser dette bra ut, så kan alle objekter velges. Pek på feltet Velg Objekter slik at dialogen for dynamisk utvalg kommer opp. Pek på Objekter og velg Hekk slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

61 10. Trykk på når du er ferdig. 11. For å sjekke at alle hekkene ble riktig i forhold til terreng kan du merke Terrengoverflate og 3D Hekk i utforskeren, trykk høyre musetast og velg Vis i 3D slik som vist: Velg evt. en annen tegneregle for å se det bedre. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

62 Bru 1. Pek på BruGrunnflate under Objekter i Utforskeren og trykk på høyre musetast og velg Vis i 3D. Zoom inn på en av dem slik som vist nedenfor: 2. Marker riktig sted i utforskeren 02 Modellere eksisterende og Objekter slik som vist: 3. Pek på menyen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

63 Fyll ut med navn, f.eks. 3D Bru slik som vist: 4. Pek på knappen for Velg Objekt(er). Pek på Oppgaver og velg Import kartgrunnlag.sos slik som vist: Denne dialogen kommer opp: Pek på Flategeometri Pek på knappen Objekter og velg deretter objektene av type BruGrunnflate i dynamisk utvalg dialogen. Trykk på Lukk knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

64 5. I dette tilfellet skal vi ikke følge en overflate eller definere lengden til et referanseobjekt, men tast inn verdien -2 i feltet for vertikalforskyvning (m) 6. Som resultat velger du Bruflate slik som vist: 7. Trykk på knappen. 8. Pek på oppgaven 3D Bru i utforskeren. Trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Nye bruflater med solid geometri er nå laget som vist under: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

65 Øving 10-3D objekter fra en AutoCAD tegning I denne øving skal vi se på hvordan vi importerer et objekt som har 3D geometri i en tegning. I denne øvingen bruker vi en enkel støttemur som eksempel. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Velg menyen Sett inn og Import og denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

66 Velg DWG format og filen Støttemur.dwg fra katalogen \Novapoint19.10DCM_Kurs\Grunnlagsdata slik som vist ovenfor. Trykk på Open knappen. 3. Trykk på Koord.ref.sys i filen(ene) er lik Quadri-modellend når denne dialogen kommer opp: 4. Denne dialogen kommer opp: Pek på Flate og marker Ja i feltet som er i dialogen over. Trykk på OK knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

67 5. Pek på Velg konverteringsregel og denne dialogen kommer opp: Pek på CAD-Geometry to Sketch geometry og pek på Velg knappen slik som vist ovenfor. Trykk på OK knappen. 6. Gi oppgaven navn for eks Import Støttemur slik som vist: Trykk på knappen knappen. for å se at støttemuren kom inn og deretter 7. Pek på oppgaven Import Støttemur.dwg i utforskeren, trykk høyre musetast og Vis i 3D for å sjekke at den ser riktig ut: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

68 NB: I denne øvingen har vi satt inn et 3D objekt fra en AutoCAD tegning med helt standard konverteringsregel som tar alle objekter i tegningen og overfører den til objekttype UklassifisertObjekt. I tillegg til geometriske egenskaper, får du med informasjon som farge og lagstruktur. I egenskapsdialogen kan du også endre navnet til objektet til Støttemur (som vist under.) 8. Gjør du endringer i egenskaper så husk å lagre modellen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

69 Del 4: Presentasjoner, ortofoto, kartopptegning og snitt Visningene vi har brukt til nå i modellen er temporære. En kan velge flere oppgaver eller objekter og vise samtidig, og en får fort flere slike vinduer liggende (som vist under.) Vinduene lukkes ved å peke på krysset som vist over. Når en ønsker å lagre visninger/presentasjoner, så finnes det egne oppgaver for dette. Disse kan en også koble ortofoto eller WMS til. Planpresentasjonene brukes også til å tegne ut objekter til AutoCAD. Øving 11 - Presentasjonsoppgave for kartgrunnlag i plan For å få tegnet opp kartgrunnlagt til AutoCAD må vi opprette en presentasjonsoppgave av type Plan som deretter kan tegnes ut til DWG. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Velg menyen Vis og pek på knappen for Plan slik som vist nedenfor: Toolpaletten endrer seg slik: 2. Fyll ut med ønsket navn, f.eks. Kartopptegning og velg /Byggeplan/04 Presentasjoner/04.01 Plan til deloppgave slik som vist ovenfor. 3. Neste skritt er å velge de objektene som skal tegnes ut. Pek på knappen Velg innhold Ta vekk haken for Alt og pek på knappen Oppgaver. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

70 Velg Import Kartgrunnlag.SOS og trykk på Lukk knappen. 4. Pek på pilen til høyre for Presentasjonsoppsett og velg den presentasjonsregelen du ønsker. I dette tilfellet er det valgt Basiskart. 5. Trykk på knappen og vinduet er nå lagret og kan hentes fram ved f.eks. opptegning av kartgrunnlag i AutoCAD. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

71 Øving 12-3D presentasjon av alle objekter med ortofoto Vi lage også lage en permanent presentasjon av 3D vindu som viser alle objekter i modellen vår hvor vi også kan drapere ortofoto på terrenget 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Pek på menyen Vis og pek på 3D slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: 2. Fyll ut med navn, f.eks. 3D presentasjon og velg Deloppgave /Byggeplan/04 Presentasjoner/04.04 Perspektiv (3D) 3. Pek på Velg innhold og denne dialogen kommer opp: Marker Velg alt og trykk på Lukk knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

72 4. Pek på pilen under feltet Rasterbakgrunn Velg Legg til Ortofoto Denne dialogen kommer opp: 5. Fyll ut med ønsket navn. Pek på knappen Bla og bla deg fram til katalogen C:\Novapoint 19.10DCM_Kurs\Ortofoto Trykk på OK knappen for å avslutte ortofoto funksjonen. Sett en hake i feltet for Drapér til terreng slik som vist under. 6. Pek på pilen i feltet for Presentasjonoppsett. Velg Basis 3D. Trykk på knappen. 7. 3D vinduet med terrengoverflaten, alle objekter og ortofoto drapert over terrenget vises: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

73 8. Husk å lagre før du avslutter øvingen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

74 Øving 13 - Generere lengdesnitt av alt i modellen I denne øvingen skal vi generer et lengdesnitt. 1. Lengdesnitt kan bare genereres fra et planvindu. Åpne presentasjonen Kartopptegning ved å peke på den i utforskeren, trykk høyre musetast, og velg Åpne. Zoom deg inn på et område slik som vist: 2. Stå på riktig sted i utforskeren (Byggeplan/04 Presentasjoner/04.02 Lengdeprofiler) og trykk på menyen Vis og Lengdeprofil slik som vist: 3. Tast inn ønsket navn, f.eks Lengdesnitt slik som vist under: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

75 Pek på pilen under feltet Tegn og velg Tegn linje. Pek med venstre musetast på to punkter som du ønsker snittet langs. I vinduet markeres punktene og det legges inn en korridor på høyre og venstre side. Punktobjekter som befinner seg innenfor korridoren vil bli med på snittet, mens snitt gjennom f.eks. en terrengoverflate vil bli dannet eksakt på linjen. Dybden på lengdesnittet kan du evt. Endre under Seksjonsdybde. 4. Neste skritt er å angi hvilke objekter som snittet skal genereres ut fra. Pek på knappen Velg innhold og dialogen for Dynamisk utvalg kommer opp. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

76 Pass på at det er markert Velg alt og trykk på Lukk knappen. 5. Pek på pilen til høyre for Presentasjonsoppsett og velg Basis snitt 6. Trykk på knappen og lengdesnittet genereres. I vårt tilfelle ser det slik ut: 7. Det er mulig å redigere lengdesnittet og velge andre data for beregningen av snittet. 8. Huske å lagre før du avslutter øvingen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

77 Øving 14 - Generere tverrsnitt I denne øvingen skal vi generere et tverrsnitt av modellen. 1. Tverrsnitt kan bare generes fra et planvindu. Åpne presentasjonen Kartopptegning ved å peke på den i listen, trykk høyre musetast, og velg Åpne. Zoom deg inn på et område slik som vist: 2. Stå på riktig sted i utforskeren (Byggeplan/04 Presentasjoner/04.03 Tverrsnitt) og trykk på menyen Vis og Tverrprofil slik som vist: 3. Tast inn ønsket navn, f.eks Tverrsnitt slik som vist under: I Basislinje, pek på knappen Velg og velg linjen basislinjen for tverrsnittene i planvinduet. I vinduet markeres den valgte linjen og linjene for tverrsnittene vises: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

78 Fyll deretter inn med ønskede verdier for Seksjonsintervall og Seksjonsbredde. 4. Neste skritt er å angi hvilke objekter som snittet skal genereres ut fra. Pek på knappen Velg innhold og dialogen for Dynamisk utvalg kommer opp. Ta vekk haken foran Velg alt og pek på knappen for Oppgaver: Velg Terrengoverflate, importoppgaven for støttemur og alle 3D objektene slik som vist ovenfor. Trykk på Lukk knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

79 5. Pek på pilen til høyre for Presentasjonsoppsett og velg Basis snitt slik som vist nedenfor: 6. Trykk på knappen og tverrsnittene genereres. Du kan bla til neste tverrsnitt med pilene øverst i dialogen: 7. Det er mulig å redigere tverrsnittet og velge andre data for beregningen av snittet. Avslutt øvingen med å lagre modellen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

80 Øving 15 - Start opp AutoCAD og tegn opp kartgrunnlag 1. For å starte opp AutoCAD fra Novapoint Basis pek på pilen helt nederst til høyre i dialogen slik som vist nedenfor: Peker du på pilen ved siden av får du opp en meny med innstillingsvalg. Du må alltid starte AutoCAD fra Novapoint Basis for å ha kontakt med Novapoint. 2. AutoCAD starter opp på helt vanlig måte og du kan nå bruke funksjonene i Novapoint modulene. 3. Velg nedtrekksmenyen Novapoint Tegningspresentasjoner fra Quadri Tegn planpresentasjon slik som vist nedenfor: Denne dialogen kommer opp: Pek på pilen til høyre for feltet for å få opp en liste over alle definerte presentasjonsregel som er satt opp i Novapoint Basis. Pek på Kartopptegning som vist ovenfor. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

81 4. Trykk på Tegn knappen og kartgrunnlaget tegnes opp i tegningen. 5. Husk å lagre tegningen som Kartgrunnlag.dwg på arbeidskatalogen din. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

82 Del 5: Lag i grunnen og eksisterende VA Øving 16 - Import av borpunkter til fjell I denne øvingen skal vi importere data for lag i grunnen fra en AutoCAD tegning som inneholder borpunkter til fjell. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: 2. Pek på menyen Sett inn og velg Import. Denne dialogen kommer opp: Velg filen Fjellboringer.dwg under katalogen Grunnlagsdata og trykke på Open knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

83 3. Denne dialogen kommer opp: Pek på Koord.ref.sys i fil(ene) er lik Quadri-modellens. Trykk OK i dialogen som kommer opp. 4. Trykk på knappen for forhåndsvisning og se at alle punktene kom inn riktig. Fyll ut med riktig navn på oppgaven slik som vist: 5. Pek i listen for valg av Konverteringsregler, og denne dialogen kommer opp: Pek på CAD-Geometry to Unclassified objects og trykk på Velg knappen slik som vist. Trykk på OK knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

84 6. Pek på knappen for forhåndsvisning og trykk på knappen når du ser at borpunktene er importert. 7. Pek på oppgaven Import Fjellboringer.dwg i utforskeren og trykk høyre musetast og velg Vis i 3D for å se på punktene. Velg presentasjonsregel Tegn alt slik som vist: 8. Avslutt øvingen med å lagre modellen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

85 Øving 17 - Lag i grunnen I denne øvingen skal vi må generere lag i grunnen basert på borpunktene vi leste inn i forrige øving. 1. Pek på oppgaven Import Fjellboringer.dwg, trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Disse punktene er grunnlaget for lag i grunnen. 2. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Velg menyen Modellering og Lag i grunnen. Fyll ut navn slik som vist ovenfor. 3. Pek på knappen Velg høydegrunnlag. Pek på Oppgaver og velg slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

86 Trykk på Lukk knappen. 4. Pek på pilen til høyre for material og velg Jordmasser[1]. Dersom du har en terrengoverflate og en fjelloverflate så skal du markere materialet som skal være mellom laget i grunnen og terrengoverflaten, dvs. JORD. 5. Trykk på knappen. 6. Pek på Lag i grunnen Fjell i utforskeren, trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Den triangulerte fjelloverflaten ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

87 TIPS: Dersom du vil gjøre endringer i innstillingene til trianguleringen, høyreklikker du på oppgaven og velger Rediger. Deretter trykker du på knappen og gjør dine endringer og så OK. 7. Marker både Terrengoverflate og Lag i grunnen Fjell i utforskeren. Trykk høyre musetast og velg Vis i 3D for å se begge overflatene. 8. Husk å lagre prosjektet før du avslutter øvingen. Det er også mulig å bruke grenselinje for å avgrense trianguleringen. I dag må avgrensningslinjen lages i AutoCAD og importeres før den kan brukes. Det vil bli laget funksjoner for å konstruere avgrensningslinjer i Novapoint Basis senere. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

88 Øving 18 - Eksisterende VA ledninger I denne øvingen skal vi lese inn eksistrende VA ledninger fra en SOSI fil. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: 2. Pek på Sett inn og Import og denne dialogen kommer opp: Pek på filen Eksisterende-VA.SOS og trykk på Open knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

89 3. Denne dialogen kommer opp: Trykk på OK fortsett. Denne dialogen kommer opp: Vi skal ikke bruke noe i denne i dialogen nå, så trykk på knappen OK og innlesingen av filen setter i gang. En dialog som viser status på innlesingen kommer opp og lukker seg når filen er lest inn. Dialogen ser nå slik ut: Fyll ut med ønsket navn, f.eks. Import Eksistrende-VA.SOS. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

90 4. Pek på feltet: Velg konverteringsregler /-regler og denne dialogen kommer opp: Pek på SOSI 34 til uklassifiserte objekter og på Velg knappen slik at valgt konverteringsregel kommer opp i listen over valgte konverteringsregler. Trykk på OK knappen og du er tilbake til hoveddialogen. 5. Pek på knappen og konverteringen settes i gang. Etter at filen er lest inn ser skjermen slik ut: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

91 NB: I Novapoint DCM vil data som ikke fanges opp av valgte konverteringsregel IKKE leses inn. I dette kurset ser vi ikke på hvordan vi behandler dataene som ikke leses inn, men det vil bli laget oppskrifter og forklaring på dette i brukerdokumentasjonen til Novapoint DCM. I dialogen for prosessinfo vil du få en rapport over data som er lest inn og data som ikke er lest inn. 6. Trykk på knappen og dataene leses inn i databasen. 7. Avslutt øvingen med å lagre modellen. TIPS: VA objektene kan også modelleres opp som volumobjekter med funksjonen Modellering Strekk profil. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

92 Øving 19 - Utforskeren Før vi avslutter kursdelen om Novapoint Basis så er det et godt tips å sjekke og eventuelt rydde opp i utforskeren. NB: Novapoint DCM lagrer prosjektet automatisk hver gang du bruker en funksjon som har knappen, men du må passe på å lagre når du bruker andre funksjoner som opprette, rydde og slette i utforskeren. Eksempelet under viser opprydding under Presentasjoner: Her er alle underinndelingene fjernet og alle presentasjonene ligger direkte under presentasjoner. Du kan når som helst peke på en oppgave og dra den for å flytte den til et annet sted i utforskeren. I tillegg kan du peke på en oppgave og trykke høyre musetast. I menyen som kommer opp kan du for eksempel gi nytt navn eller slette en oppgave: Sletter du en oppgave som har innhold så får du opp denne dialogen: Pass på at du da huker av for Slett også resultatobjekter slik at objektene ikke blir liggende igjen i prosjektmodellen når oppgaven slettes. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

93 Del 6: Veg I denne delen av kurset skal vi se på hvordan vi definerer veglinjer og vegmodeller, i tillegg skal du oppdaterer vinduer og prosjekteringsgrunnlag. Øving 20 - Definere veglinjer og vegmodeller 1. Alle veglinjer og vegmodeller defineres fra Novapoint Basis. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Pek i menyen på Modellering og pek på Linje slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: 3. Tast inn ønsket navn f.eks. Veglinje1 4. Pek på Velg beregningsgrunnlag og denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

94 Ta eventuelt vekk haken for Velg alt og pek på knappen Oppgaver. Pek på tannhjulet og velg Grupper etter Type. Dialogen ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

95 Marker Terrengoverflate og Lag i grunnen Fjell og trykk på Lukk knappen. 5. Pek på pilen til høyre for objekttype og velg Referanselinje. 6. Pek på knappen. Definer eventuelle andre veglinjer på samme måte. 7. Neste skritt er å definere vegmodellen. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Pek på menyen Modellering og Veg slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

96 Toolpaletten ser nå slik ut: 8. Tast inn ønsket navn f.eks. Vegmodell 1 9. Pek på Velg beregningsgrunnlag og denne dialogen kommer opp: Marker Terrengoverflate og Lag i grunnen Fjell og trykk på Lukk knappen. 10. Pek på knappen. Definer eventuelle andre vegmodeller på samme måte. 11. Utforskeren ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

97 12. Husk å lagre prosjektet ditt før du fortsetter. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

98 Øving 21 - Linjekonstruksjon 1. Gå til AutoCAD tegningen din. Start opp Linjekonstruksjon på vanlig måte med å velge nedtrekksmenyen Veg - Linjekonstruksjon eller pek på. 2. I dialogen for Linjekonstruksjon velg menyen Linje og Velg oppgave eller pek på knappen. Denne dialogen kommer opp: Pek på Veglinje 1 og trykk på OK knappen. 3. Konstruer horisontal- og vertikalgeometri på vanlig måte. 4. Avslutt linjekonstruksjon. Husk å lagre tegningen din før du fortsetter. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

99 Øving 22 - Vegmodell 1. Gå tilbake til Novapoint Basis og dobbeltklikk på Oppgave Vegmodell 1 og Vegmodellen starter opp. (Du kan også Start opp Vegmodellen på vanlig måte fra nedtrekksmenyen Veg - Vegmodell eller pek på i AutoCAD) 2. Gå inn i Egenskaper og velg Veglinje1 og sett fra og til profil på vanlig måte. Trykk OK. Velg menyen Verktøy og kjør gjennom funksjonene Vegstandard, Normalprofil og Tverrfall og breddeutvidelse på vanlig måte. 3. Vegmodellen ser nå slik ut: NB: Det er også mulig å hente inn eksisterende prosjekter med menyvalget Verktøy og Vegbeskrivelse fra fil. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

100 4. Velg Modell og Bygg. Trykk på Bygg knappen. Gjør eventuell endringer i terrenget slik at beregningen blir feilfri. Trykk på Lukk knappen. 5. I Novapoint Basis ser du at vegmodellen automatisk er oppdatert i 3D vinduet slik som dette: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

101 TIPS: Du kan velge å se bare på vegmodellen i 3D ved å velge Oppgaven Veg 1, høyre musetast, og velg Vis i 3D. Hvis du vil se på flere Oppgaver sammen bruk Ctrl knappen og velg de oppgavene du ønsker Veglinje 1, Veg 1 og Terrengoverflate og deretter høyre musetast og Vis i 3D.. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

102 Øving 23 Import av vegprosjekt fra Novapoint For å importere en linjeberegning fra et prosjekt må du ha linjeberegningen din i en tegning eller den kan ligge i en terrengmodell fra Novapoint versjon Denne øvingen viser begge alternativer. 2. I Novapoint Basis velger du Modellering og Linje slik som vist: 3. Fyll ut med Navn, deloppgave og velg beregningsgrunnlag slik som vist: Trykk OK. 4a. Dersom veglinjen din ligger i en AutoCAD tegning så start opp AutoCAD og åpne tegningen din, i dette tilfellet tegning 1830Kartgrunnlag.dwg på katalogen C:\Novapoint19.10DCM_Kurs\1830prosjekt\Tegning Start linjekonstruksjon Pek på Velg linje knappen og pek på veglinjen i tegningen. Velg fra menyen Linje og Lagre til oppgave og veglinje oppgaven din slik som vist: Trykk på Ok knappen og avslutt linjekonstruksjon. Nå er din senterlinje i Novapoint knyttet til Novapoint DCM prosjektet og du kan gå tilbake i Basis, generere eller hente opp et 3D vindu og se at veglinjen er kommet inn slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

103 4b. Dersom veglinjen din ligger i en terrengmodell fra Novapoint så velger du menyen Sett inn og Import. Denne dialogen kommer opp: Velg filformat QuadriG1 og filen 1830.TMG slik som vist, og trykk på Open knappen. Denne dialogen kommer opp: Trykk på OK knappen og denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

104 Trykk på OK fortsett og denne dialogen kommer opp: Pek på Filterinnstillinger og huk av for Kun linjer slik som vist. Trykk på OK knappen. Pek på Konverteringsregel og fyll ut som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

105 Trykk på Ok knappen. Trykk på for å se linjen eller linjen. Ser det riktig ut så trykk på Trykk på. 5. I dette punktet skal vi importere en eksisterende Vegmodellen fra et Novapoint prosjekt. I Novapoint Basis velger du Modellering og Veg slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

106 6. Pek på Maler og denne listen kommer opp: Pek på Fra eksisterende vegmodell og denne dialogen kommer opp: Pek på Bla knappen og velg vegmodellen din (*.GEN filen) slik som vist ovenfor. I dette tilfellet velg katalogen C:\Novapoint19.10DCM_Kurs\1830prosjekt\Vegmodell og vegmodellen 1830.GEN. Trykk på Finish knappen. 7. Pek på Velg beregningsgrunnlag, pek på knappen for Oppgaver og velg Terrengoverflaten. Trykk på Lukk knappen og på OK knappen. 8. Start opp vegmodellen ved å dobbeltklikke på den i utforskeren. Velg Egenskaper og pek på knappen for å velge primærlinjen slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

107 Trykk på OK knappen og velg Modell og Bygg for å bygge modellen. 9. Gå til eller generer et 3D vindu for å se at vegmodellen er bygget slik som vist nedenfor: 10. Avslutt øvingen med å lagre modellen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

108 Del 7: VA I denne delen av kurshefte skal vi prosjektere et VA prosjekt koblet til den prosjekterte vegmodellen. Øving 24 Start opp VA prosjekt 1. Stå i Novapoint Basis og stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Pek på menyvalg Modellering og VA slik som vist nedenfor: 2. Fyll ut med prosjektnavn, f.eks. VA1 3. Pek på knappen for Velg beregningsgrunnlag. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

109 Ta vekk markeringen for Velg alt, og pek på knappen Oppgaver. Marker Terrengoverflate og Vegmodell 1. Trykk på Lukk knappen. 4. Trykk på 5. Husk å lagre modellen før du avslutter øvingen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

110 Øving 25 - Konstruere VA trase 1. Gå til AutoCAD. Velg fra nedtrekksmenyen VA og Velg oppgave. Denne dialogen kommer opp: Pass på å velge riktig VA oppgave, i dette tilfellet VA 1 slik som vist. Dersom VA modellen skal kobles til en vegmodell så må vegmodellen også velges under Veg. Trykk på OK knappen. 2. Start Konfigurasjon. Trykk OK i dialogen som kommer opp. Velg ønsket grøftekonfigurasjon. Eksempelet under en konfigurasjon for vegdrenering: Avslutt funksjonen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

111 3. Velg fra nedtrekksmeny VA og Start Konstruksjon. Denne dialogen kommer opp: 4. Velg fra menyen Trase og Relatert til Veg/Jernbane. Denne dialogen kommer opp: Velg Vegflate og tast inn ønsket avsett slik som vist. Trykk på OK knappen. 5. Velg grøftetverrsnittet Vegdrenering i dialogen som kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

112 Trykk på OK knappen. VA modellen bygges nå opp, dette kan ta litt tid. 6. Hoveddialogen kommer opp igjen og VA prosjektet vises i plan: Trykk på Lagre knappen for å lagre VA prosjektet. 7. Velg fra menyen Vindu og Åpne vertikaltegning. Du får nå se plan og profil for hele VA prosjektet. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

113 8. Velg fra menyen Data og Beregn. Marker Trase1 og trykk på Beregn knappen. Når beregningen er ferdig trykk på Avslutt knappen. 9. Velg menyen Vindu og Lukk vertikaltegningen. Trykk på OK knappen for å stenge ned dialogen for VA. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

114 Del 8: Landskap I denne delen av kurset skal vi se hvilke funksjoner i Novapoint Landskap som er knyttet til oppgaver i Novapoint DCM Basis. Følgende oppgaver under modellerings-fanen er aktuelle i Novapoint DCM for Landskap, Linje, Skråningsflater og Høyder: Øving 26 - Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate) For å bruke funksjoner som henter høyder fra terrengmodell må en først opprette en oppgave av type Høyder i NP Basis. I Landskapsmodulen er det fire typer funksjoner som denne oppgaven er aktuell for: Landskap > Høydesetting > Hent punkthøyder fra terrengmodell /Hent punkthøyder fra terrengmodell (rutenett) Landskap > Vegetasjon > Solitær /Rekker /Alle /Plantefelt, en art NB! For disse funksjonene er det kun hvis en selekterer «Høyde fra terrengmodell» at en trenger å ha opprettet en oppgave av type Høyder for å kunne beregne riktig høyde. Landskap > Symboler og objekter > Utsetting av ett objekt /Utsetting, objekt langs linje /Utsetting av lyspunkt /Utsetting, lyspunkt langs linje /Utsetting av VApunkt /Utsetting, VA-punkt langs linje NB! For disse funksjonene er det kun hvis en selekterer «Høyde fra terrengmodell» at en trenger å ha opprettet en oppgave av type Høyder for å kunne beregne riktig høyde Landskap > Terrengforming > Høydesette objekter I oppgaven inkluderes et beregningsgrunnlag som minimum må være en terrengoverflate eller andre objekter med 3D flategeometri. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

115 2. Pek i menyen på Modellering og pek på Høyder slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: 3. Tast inn ønsket navn for oppgaven f.eks. Eksist. terreng. 4. Pek på Velg beregningsgrunnlag (0) og dialogen for dynamisk utvalg kommer opp. Ta eventuelt vekk haken for Velg alt og pek på knappen Oppgaver. Velg oppgaven Terrengoverflate: 5. Pek på knappen. Du har nå valgt at med Høyder-oppgaven Eksist. Terreng, så skal funksjonene i Landskapsmodulen hente høyder fra oppgaven Terrengoverflate. (Ønsker du at andre elementer, for eks. vegmodeller skal inkluderes i høydegrunnlaget, så velger du også disse i beregningsgrunnlaget til Høyder-oppgaven.) Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

116 Nå kan du bruke funksjonene i Landskapsmodulen som henter høyde fra terrengmodell. Det er alltid siste genererte/oppdaterte Høyder-oppgave som er aktiv. Aktiv Høyderoppgave kan endres i Landskap > Velg oppgave Aktiv oppgave settes i dialogen som kommer opp: Når du videre bruker noen av funksjonene som henter høyde fra modell, så vil kommandovinduet i AutoCAD vise navnet til oppgaven hvor høydene hentes fra. Eksemplet over viser hvordan funksjonen Landskap > Høydesetting > Hent punkthøyde fra terrengmodell gir tilbakemelding om hvilken oppgave høydene hentes fra. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

117 Øving 27 - Skråningsflater Skråningsflater - For å kunne bruke Landskap > Terrengforming > Skråningsflater, opprettes først en oppgave av type Skråningsflater i NP Basis. I oppgaven inkluderes et beregningsgrunnlag som minimum må være en terrengoverflate for å kunne beregne skråningsflatene mot terrenget. Ønsker en å inkludere lag i grunnen, tas disse også inn i beregningsgrunnlaget til oppgaven. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Pek i menyen på Modellering og pek på Skråningsflater slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: 3. Tast inn ønsket navn for oppgaven f.eks. Byggegrop 1 4. Pek på Velg beregningsgrunnlag og dialogen for dynamisk utvalg kommer opp. Ta eventuelt vekk haken for Velg alt og pek på knappen Oppgaver. Velg oppgaven Terrengoverflate: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

118 Pek på Lukk knappen. 5. Pek på knappen. Nå kan du konstruere enbyggegrop med funksjonen Novapoint Landskap > Terrengforming > Skråningsflater 6. Gå til AutoCAD tegningen din. Velg nedtrekksmenyen Landskap og Velg oppgave. Pek på nedtrekkspilen til høyre for Skråningsflater og velg Byggegrop slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

119 Trykk på OK knappen. 7. Start opp Skråningsflater på vanlig måte med å velge nedtrekksmenyen Novapoint Landskap > Terrengforming > Skråningsflater 8. Utfør skråningsflateberegningen på vanlig måte. (Nytt i NP19.10 DCM er at skråningsflatene lagres direkte til Quadri-modellen. Ved endringer i egenskapene til polylinjen eller i beregningsparametre, oppdateres skråningsflatene i Quadri-modellen og i tegningen direkte) Under Objektinnstillinger og Generelle innstillinger står det hvilken Skråningsflateoppgave som er aktiv. En an endre oppgave ved å peke på knappen En kan ha flere byggegroper knyttet til samme oppgave. Alle byggegroper i én beregningsoppgave har samme beregningparametre. Ønskes det ulike beregningsparametre kan man opprette en oppgave pr byggegrop. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

120 Øving 28 - Linjekonstruksjon 1. For å kunne bruke funksjonen linjekonstruksjon i Landskap > Konstruerer linjer og arealer > Linjekonstruksjon må en opprette en oppgave av type Linje. 2. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: 3. Pek i menyen på Modellering og pek på Linje slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: Tast inn ønsket navn f.eks. Mur 1 4. Pek på Velg beregningsgrunnlag og dialogen for dynamisk utvalg kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

121 Ta vekk haken for Velg alt og pek på knappen Oppgaver. Marker Terrengoverflate og eventuelt Lag i grunnen Fjell og trykk på Lukk knappen. 5. Du må også velge objekttype for resultatobjekt. Pek på pilen til høyre for objekttype og velg Referanselinje. 6. Pek på knappen. Definer eventuelle andre linjer på samme måte. Nå kan du konstruere en linje med funksjonen Novapoint Landskap > Konstruerer linjer og arealer > Linjekonstruksjon. 7. Gå til AutoCAD tegningen din. Velg nedtrekksmenyen Landskap og Velg oppgave. Pek på pilen til høyre for Linje og velg Mur 1 slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

122 8. Start opp Linjekonstruksjon på vanlig måte med å velge nedtrekksmenyen Landskap > Konstruerer linjer og arealer > Linjekonstruksjon. Konstruer horisontal- og vertikalgeometri på vanlig måte. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

123 Del 9: Arealplan I denne delen skal vi se på hvordan vi jobber med Novapoint Arealplan i Novapoint DCM Øving 29 Opprett et nytt arealplanprosjekt 1. Stå på riktig sted i utforskeren, i dette tilfellet er det brukt: 2. Pek på fanene Modellering og på Arealplan slik som vist: 3. Fyll ut med navn slik som vist: Pek på Maler og denne listen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

124 Pek på Plan basert på SOSI Pek på Innstillinger under Standard slik som vist: Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

125 Fyll ut ønskede verdier for Kvalitet og Vertikalnivå. Standardvalget for vertikalnivå er 2 på grunne/vannoverflate. Pek på Nasjonal Plan-ID og fyll ut med kommune og Plan-ID slik som vist ovenfor. Trykk på OK knappen. Trykk på Ok knappen og utforskeren ser nå slik ut: 5. Start opp AutoCAD ved å peke feltet nederst til høyre på skjermen 6. Dobbeltklikk så på Ny arealplan i utforskeren og tegningen for denne planen åpnes automatisk. 7. Velg fra menyen Arealplan Planfremstilling og Velg Oppgave, og denne dialogen kommer opp: Pek på pilen til høyre for Arealplan og velg Ny arealplan fra listen. Trykk på OK knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

126 8. Konstruere planen på vanlig måte ved å kode linjer, sett ut formålstekst og egenskaper. Koble formål til grenser slik som vist nedenfor: 9. Når du er fornøyd med planen velg menyen Arealplan Eksport Plan til Novapoint for å overføre planen til Novapoint. 10. Gå tilbake til Novapoint Basis 11. Pek på planen i utforskeren, trykk høyre musetast og velg Vis i Plan. Planen ser i første omgang slik fordi det er Basiskart som er standard tegneregel for planvinduer. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

127 12. Pek på feltet Basiskart og velg Regulering og kommuneplan og Reguleringsplan_40_45 slik som vist: 13. Husk å lagre prosjektet før du avslutter øvingen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

128 Øving 30 - Opprett plan fra en eksisterende tegning For å kunne opprette en plan fra en eksisterende tegning må planen i tegningen inneholde planens begrensning og planområde. Planen bør være feilfri, hvis ikke blir selvfølgelig feilen med over i Novapoint Basis. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: 2. Velg Modellering og Arealplan. Pek på Maler og velg Plan basert på eksisterende DWG slik som vist: Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

129 3. Pek på knappen Bla og velg den dwg tegningen du skal bruke, i dette tilfellet Arealplan.dwg på katalogen C:\Novapoint19.10DCM_Kurs\Tegninger Trykk på Finish knappen. 4. Pek på Innstillinger under Standard og denne dialogen kommer opp: Fyll ut ønskede verdier for Kvalitet og Vertikalnivå. Standardvalget for vertikalnivå er 2 på grunne/vannoverflate. Pek på Nasjonal Plan-ID og fyll ut med kommune og Plan-ID slik som vist ovenfor. Trykk på OK knappen. 5. Fyll ut planen navn slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

130 Trykk på Ok knappen og utforskeren ser nå slik ut: 6. Pek på feltet Start AutoCAD nederst til høyre i Novapoint Basis. Dobbeltklikk på Ny plan fra tegning i utforskere og riktig tegning startes automatisk opp. Du kan ikke døpe om eller flytte tegningen da mister den koblingen til Novapoint Basis. 7. Velg fra menyen Arealplan Planfremstilling Velg oppgave slik som vist: Trykk på OK knappen. 8. Redigere og konstruer planen på vanlig måte. 9. Neste skritt er å overføre planen til Novapoint Basis. Velg menyen Arealplan eksport Plan til Novapoint Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

131 10. Gå tilbake til Novapoint Basis. Pek på oppgaven i utforskeren og trykk høyre musetast og velg Vis i plan. 10. Planen er nå oppdatert i Novapoint Basis med vises med den tegneregelen som er satt som standard. Pek på feltet Basiskart og velg Regulering og kommuneplan og Reguleringsplan_40_45 slik som vist: Planen vises slik: 11. Gå tilbake til tegningen og gjør endringer på vanlig måte. 12. Husk å lagre tegningen og prosjektet før du avslutter øvingen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

132 Øving 31 - Eksport til SOSI 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: 2. Pek på fanen for Leveranse og Eksport slik som vist: 3. Dialogen ser nå slik ut: Fyll ut med ønsket navn og sørg for å velge riktig deloppgave. Pek på Maler og velg Eksport. 4. Pek på knappen Velg objekter. Ta vekk haken foran Velg Alt. Pek på knappen oppgaver og velg oppgave slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

133 Trykk på Lukk knappen. 5. Under feltet format velger du format SOSI slik som vist: Pek på knappen Innstillinger og sjekk at vertikalnivå, kvalitet, dato, kommune og plan-id er fylt ut riktig. Pek på Lagre til oppgave knappen. 6. Pek på Velg konverteringsregler/-regler slik som vist: Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

134 Her vil kun konverteringsregler som passer til den versjonen du har valgt i innstillinger dukke opp. Pek på Plan 4.5 og på Velg >> knappen. Trykk på OK knappen. 7. Klikk på Forhåndsvisning for å se på det du har valgt å eksportere inne i Novapoint planvindu. Klikk på OK for å eksportere. 8. Dialogen for filnavn og valg av katalog kommer opp. Velg katalogen C:\Novapoint19.10DCM_Kurs og opprett katalogen Eksport. Fyll ut med filnavn Nyplan fra tegning.sos og trykk på OK knappen. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

135 Trykk på Save knappen. 9. Avslutt øvingen med å lagre prosjektet. Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

136 Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

137 Vedlegg Vedlegg 1: Import og bruk av laserscan data Det er også mulig å lese inn laserscandata og bruke dette som beregningsgrunnlag for f.eks. vegprosjektering. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Pek på fanen Sett inn og pek på Import knappen: 3. Velg filformat Laser Data slik som vist nedenfor: Velg filene og trykk på Open knappen. Det ligger ingen referanse til koordinatsystem i laserscan filene. Derfor kommer denne dialogen opp: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

138 Pek på Koord.ref.sys i fil(ene) er lik Quadri-modellen. Denne dialogen kommer opp: Pek på Rutenett innstillinger og sjekk at det er brukt riktige verdier. I dette tilfellet Bruk optimal rutenettsstørrelse. Trykk på OK knappen. 3. Tast inn ønsket Navn slik som vist: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

139 4. Pek på Velg konverteringsregel /-regler og denne dialogen kommer opp: Pek på Laserdata til uspesifisert markdekke og Velg >> knappen. Trykk på OK knappen. 5. Trykk på OK knappen. De importerte dataene vises som dette: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

140 6. Pek på filene i utforskeren: Trykk på høyre musetast og velg Vis i 3D. Du får nå se laserscandataene slik som dette: 7. Skal du bruke denne overflaten som grunnlag for prosjektering så velger du dette ved valg av beregningsgrunnlag: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

141 8. Avslutt øvingen med å lagre prosjektet. Tips: Du kan også lese inn en punktsky til for eksempel å se på denne sammen med modell for eksisterende situasjon og prosjektert data. Filtyper som leses er Compressed Lidar files (*.laz),xyz files (*.xyz) og Processed Lidar files (*.plf) Funksjonaliteten for å lese og vise en punktsky finner du under Sett inn > Punktsky.: Illustrasjonen under (Rettigheter til datasettet: Oslo kommune) er et skjermbilde hvor en punktsky fra flyscanning over Holmenkallen er lest inn: Kom i gang med Novapoint DCM oppdatert 22. august

KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no

KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no KURSHEFTE Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett

Detaljer

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: 67 81 70 00 Telefaks: 67 81 70 01

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: 67 81 70 00 Telefaks: 67 81 70 01 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Grunnlag og presentasjon av planer Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: Telefaks:

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: Telefaks: Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM Solveig Fiskaa, Vianova Systems Agenda Introduksjon Hva er en objektorientert modell? Sammenhengen mellom oppgavene og objektene som opprettes i Novapoint 19 DCM

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Erling Tronsmoen, Vianova Systems As Håndboka - V770 1 Grunnlagsdata mange formater ++ Format, støtte av geometri Format Punkter Linjer Linjeberegninger (Alignment)

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i DCM Innstillinger for terrengoverflate Laveste gravenivå

Detaljer

Øving 24 Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate)

Øving 24 Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate) Del 8: Landskap I denne delen av kurset skal vi se hvilke funksjoner i Novapoint Landskap som er knyttet til oppgaver i Novapoint 19 DCM Basis. Følgende oppgaver under modellerings-fanen er aktuelle i

Detaljer

B7 Novapoint Basis Tips & Triks

B7 Novapoint Basis Tips & Triks B7 Novapoint Basis Tips & Triks Solveig Fiskaa, Vianova Systems Kategoriene N > innstillinger Utforsker > Meny høyre museklikk Import Utvalg/spørringer mot modell Presentasjonsoppsett Store modeller: tips

Detaljer

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt

Detaljer

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Gjennomgang av enkel visualisering av arealplaner: Eksisterende situasjon Terrengoverflate Ortofoto Bygninger Vegetasjon Drapere arealplan over terrengoverflate Nye bygninger

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Novapoint 19 Arealplan A til Å

Novapoint 19 Arealplan A til Å A til Å Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt (*.NCP) Terrengmodell (*.TMG/*.GDD) 1 Oppstart av prosjekt

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10.

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Ved triangulering, er det ofte ønskelig at terrengoverflaten som skapes følger knekklinjer i terrenget som for eksempel veglinjer.

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

WEBSEMINAR KRYSSKONSTRUKSJON

WEBSEMINAR KRYSSKONSTRUKSJON WEBSEMINAR KRYSSKONSTRUKSJON Krysskonstruksjon april 2011 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30.

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av støttemur Prosjektering av to-løps tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler 1 NP

Detaljer

Kort norsk manual Hvordan komme i gang:

Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Det første du må gjøre er å laste inn et skip i programmet. Det gjør du ved å velge Open under File -menyen. Fra underkatalogen Ships Database velger du et skip,

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget: Hvordan jobber du med vegfunksjonene i Novapoint 19 DCM Veldig mye av det jeg vil gå gjennom i foredraget er likt for Novapoint 18 og 19. Det som

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

Nytt i Arealplan og Landskap

Nytt i Arealplan og Landskap Foredrag B6: Nytt i Arealplan og Landskap Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Gisle R. Totland Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 De viktigste nyhetene i Arealplan (versjon 17.00.SP1 eller 17.10)

Detaljer

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt Kristin Lysebo og Elin Lisbakken, Vianova Systems Hovedtema i dette foredraget er nye funksjoner i Novapoint DCM 19.20

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av to-rørs tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler Prosjektering av støttemur Prosjekteringen gjøres

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as Foredrag A 6: Nytt i Veg og Anlegg Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as 27. 29. mai 2008 Overbygning Helt ny dialog med en rekke nye funksjoner: Overbygning Dialogen er snudd

Detaljer

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG 2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG Import DWG Innstillinger for DWG leser Når man skal importere dwg, enten det er en eller flere filer samtidig, bør man på forhånd ha tenkt på hva man ønsker å importere

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg

Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg Oktober 2016, Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg Innehold: Novapoint Basis og V770... 2 Navngiving av linje og veg oppgaver:... 3 Grunnlagsmodeller i Novapoint Basis... 5 Koding av fagmodell

Detaljer

Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes.

Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes. Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes.

Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes. Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave.

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. 2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring Dynamisk spørring Generellt Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. Dynamisk spørring har tre filter

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

DEL MED TILLIT. Novapoint Brukermøte D7 Støyberegning i Novapoint Støy. Mini kurshefte for:

DEL MED TILLIT. Novapoint Brukermøte D7 Støyberegning i Novapoint Støy. Mini kurshefte for: DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: D7 Støyberegning i Novapoint Støy Innledning Versjon brukt i dette kursheftet er Novapoint 20.00.FP3a. Heftet er beregnet på brukere som har

Detaljer

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems Skråningsflatefunksjonen Solveig Fiskaa Vianova Systems Agenda Eksempler: Statnett, transformatorstasjon i Arendal Lag i grunnen Nordplan, 7-er fotballbane Mengdeberegning Lengdeprofil Tips&Triks Skråningsflatefunksjonen

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

D6: Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan

D6: Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan D6: Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan Kristin Lysebo E-post: kristin.lysebo@vianova.no Temaet for foredraget: Hvordan prosjektere en veg enklest mulig med Novapoint DCM Arealplan, og hvordan bruke

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland?

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets 2 Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets Eksamensoppgaver 0 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON GEOGEBRA...

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

RingAccess en innføring

RingAccess en innføring RingAccess en innføring Rapportering Alle ringmerkere skal kunne bruke RingAccess Alle merkinger og kontroller/gjenfunn gjort av ringmerkere SKAL rapporteres via RingAccess Rapporteringsfrister: Etter

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket.

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M0 Gjennomgang av kartverktøy Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. Kontroller

Detaljer

WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL

WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL Mengdeberegning i vegmodellen mars 2011 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov

Detaljer

2017/01/23 15:20 1/10 Endre

2017/01/23 15:20 1/10 Endre 2017/01/23 15:20 1/10 Endre Endre Denne menyen har følgende undervalg: Trasé > Splitte Benytt denne funksjonen til å splitte en grøftetrasé i en valgfri node. Nedtrekksmeny: Novapoint VA Konstruksjon >

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

E6 Novapoint Arealplan

E6 Novapoint Arealplan E6 Novapoint Arealplan Forbedret geometrikontroll, feilfri SOSI-filer, tips og triks Jakob Kowalski AGENDA Ny geometrikontroll Tips feilfri SOSI-filer Veg funksjonalitet 3D visning av plan Eksport til

Detaljer

Klargjør for dashbord i it s learning

Klargjør for dashbord i it s learning Klargjør for dashbord i it s learning Dette brevet gjelder KUN de av våre kunder som ikke allerede har aktivisert dashbordet for sin site. Kjære kunde! It s learning jobber stadig med å forbedre læringsplattformen.

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Hurtigtaster på tastaturet

Hurtigtaster på tastaturet Hurtigtaster på tastaturet Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på Panorer Klikk

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan legge inn ny geometri på eksisterende grenselinjer før

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper

Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Communicate SymWriter: R5. Brett og knapper Innhold R5.1 Hva er et brett - en oversikt...2 R5.2 Lage et brett....................................................2 R5.3 Endre utseendet på et brett....6

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate Heidi Berg, Ole Jacob Schia (Norconsult), Bård-Olav Aune og Besim Zekaj (Skanska), Krav

Detaljer