Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes."

Transkript

1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova Systems AS. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjøring ved hjelp av trykking, kopiering, duplisering eller elektronisk registrering. Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes. Vianova Systems AS forbeholder seg retten til å forandre og forbedre produktet. Denne publikasjonen beskriver kun produktet på det tidspunkt beskrivelsen er trykt. Sandvika, april 2015 E-post: Hjemmeside: Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: Telefaks: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

2 Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

3 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: OPPSTART... 5 DETTE KURSET...5 KURSFILER...5 Brukergrensesnitt og begreper...6 Perm...7 Utforsker...8 Oppgave...8 Objekt...9 Egenskaper Prosessinfo ØVING 1 - START NYTT PROSJEKT ØVING 2 - SETT INN EN PROSESSMAL DEL 2: LESE INN OG MODELLERE TERRENG ØVING 3 - IMPORT AV SOSI-FILER ØVING 4 - GENERERE TERRENGOVERFLATE ØVING 5 - SE PÅ DATA I 3D Navigeringsfunksjoner ØVING 6 - REDIGERE TERRENGOVERFLATE DEL 3: MODELLERE EKSISTERENDE SITUASJON ØVING 7 - BYGNINGER ØVING 8 - MODELLERE ANDRE 3D OBJEKTER Bru Hekker Stolper DEL 4: PRESENTASJONER, ORTOFOTO, KARTOPPTEGNING OG SNITT ØVING 9 - PRESENTASJONSOPPGAVE FOR KARTGRUNNLAG I PLAN ØVING 10-3D PRESENTASJON AV ALLE OBJEKTER MED ORTOFOTO ØVING 11 - GENERERE LENGDESNITT AV ALT I MODELLEN ØVING 12 - GENERERE TVERRSNITT ØVING 13 - START OPP AUTOCAD OG TEGN KARTGRUNNLAG ØVING 14 KOBLE TIL WMS DEL 5: LAG I GRUNNEN OG EKSISTERENDE VA ØVING 15 - IMPORT AV BORPUNKTER TIL FJELL ØVING 16 - LAG I GRUNNEN ØVING 17 - LAG I GRUNNEN (BUNNFLATE) ØVING 18 - EKSISTERENDE KABLER OG LEDNINGER ØVING 19 - MODELLERE EKSISTERENDE KABLER OG LEDNINGER ØVING 20 - INNLESING AV SUPPLERENDE INNMÅLINGER ØVING 21 - SAMLING ØVING 22 - UTFORSKEREN Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

4 VEDLEGG 1: SERVERPROSJEKT - QUADRIDCM VIKTIG: OPPRETTE ET PROSJEKT HENTE UT ET ARBEIDSDATASETT FRA SERVERPROSJEKTET Info: Ulike status på oppgaver i arbeidsdatasettet DELE OG MOTTA NYE OPPGAVER Dele Motta Frigi Reserver Info: Fortsette å jobbe i et arbeidsdatasett Info: Hvordan slette et arbeidsdatasett? Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

5 Del 1: OPPSTART Dette kurset Hovedfokus med dette grunnkurset er: Bli kjent med brukergrensesnitt og arbeidsmetodikk Importere kartgrunnlag fra SOSI fil Bygge opp og redigere terrengoverflate Bygge opp 3D objekter i modellen Lag i grunnen Generere lengdesnitt og tverrsnitt Bli kjent med bruk av vinduer, tegneregler, utvalg av objekter, prosesser osv. Kursfiler Til dette grunnkurset er det laget et sett med prosjektfiler C:\Novapoint_grunnkurs\ Under denne katalogen finner du disse filene: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

6 Brukergrensesnitt og begreper Etter oppstart av prosjektet ser skjermen din omtrent slik ut. Typer vinduer og plassering av disse kan variere noe. Du kan styre vinduene og plasseringen av disse selv. Pek på menyen Vis og du får opp dette verktøypanelet: Ved første gangs oppstart av Novapoint DCM 19.30/19.35 blir alle aktivert slik som vist ovenfor. Som bruker kan du selv styre hvilke du ønsker å ha oppe og hvor de skal plasseres på skjermen. Plasseringen av vinduene lagres i den aktive permen, slik at når du åpner permen igjen, vil programmet huske hvor du plasserte vinduene. Vi anbefaler at du i første omgang har vinduer for både utforsker, prosessinfo, egenskaper og presentasjonsoppsett aktive. Pek på f.eks. vinduet for Egenskaper. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

7 For å flytte på vinduet hold venstre museknapp nede over vindunavnet, flytt vinduet og du får opp de mulige plasseringene vinduet kan ha. Dra vinduet til ønsket plassering og slipp. Videre i kurset vil denne oppbyggingen av dialogen brukes: Perm En perm er en fil som holder orden på prosjektinformasjonen i prosjektet ditt (ref. prosjektperm). I en og samme perm kan man legge inn en eller flere Quadri-modeller. Det er Quadri-modellene som har 99,9% av informasjonen som håndteres, men permen lagrer bl.a. hvilke av Quadri-modellene som er aktiv (kun en om gangen) og f.eks. hvilke vinduer du hadde oppe sist osv. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

8 Utforsker Utforskeren viser innholdet i en perm. Hovedsakelig er dette som nevnt innholdet i en eller flere Quadrimodeller. Du kan utforske innholdet i hver modell, der du særlig vil bli kjent med prosesstreet og objektene, som også gjerne presenteres som et tre. Eks. på en modell bygd opp av: prosesstre (oppgaver i et hierarki) objekter, listet iht. sin objekttype Eksempelet til høyre viser utforskeren bygget opp etter oppgaver i håndbok V770 til Statens vegvesen: Oppgave En oppgave er det det høres ut som; noe som skal utføres for at man får gjennomført prosjektet. Oppgavene er av ulike typer og gis navn og plasseres i en prosesstruktur. For hver oppgavetype finnes det et verktøy som benyttes for å utføre slike oppgaver. Oppgavetypen Linje kan for eksempel utføres ved hjelp av verktøyet Linjekonstruksjon. Oppgaven husker hvilke objekter i modellen som ble brukt som inndata til oppgaven, samt hvilke objekter i modellen som ble resultatet etter at oppgaven var utført. Det finnes noen unntak; oppgaver som ikke nødvendigvis har inndata fra modellen (som importoppgaver) og oppgaver som ikke produserer resultat i form av objekter (som presentasjonsoppgaver). En oppgave kan med andre ord produsere alt fra null til en eller flere tusen objekter. NB! En oppgave kan redigeres og gjentas til man er fornøyd med resultatet. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

9 Objekt Et objekt i Quadri-modellen representerer fortrinnsvis et fysisk objekt i modellen med sine egenskaper (geometri er en av egenskapene). Ett objekt i Quadri-modellen kan også være et objekt uten geometri, f.eks. en hendelse (ulykke, dyrepåkjørsel, etc.) Modellen tillater også videre at et fysisk objekt kan eksistere i modellen uten geometri. Objektene som kan forekomme i modellen er definert som objekttyper i objektkatalogen. Objekttypene er kategorisert i objektgrupper. Et objekt i modellen er en forekomst av en objekttype beskrevet i objektkatalogen. Ett objekt har som minimum følgende egenskaper: Navn (personlig navn for objekttypens forekomst) Livsyklusstatus (eksisterende eller design) Unik ID (denne genereres av programmet og skal følge objektet i hele dets levetid) Gyldig tidsperiode Gyldig fra Gyldig til Generisk attributt Alle objekter som ikke er forskriftsregulerte (for eks. objekter iht reguleringsplaner) har mulighet for å legge til et uendelig antall brukerdefinerte attributter (fremstår som «generisk egenskap» i egenskapsvinduet.) Denne egenskapen kan man legge til ved import, eller i etterkant om man ønsker å legge til en egenskap som ikke er forhåndsdefinert på objektet. Øvrige egenskaper som finnes på et objekt vil variere avhengig av hva som er definert på objekttypen i objektkatalogen. Geometri Som tidligere nevnt kan objekter eksistere uten geometri. Objektene håndterer geometri som egenskaper og kan derfor ha null til flere geometrier. Hver geometri, med unntak av flater, har et sett med egenskaper som sier noe om; - kvaliteten og nøyaktigheten til geometrien - hvor den ligger, høydereferanse, hvor på objektet geometrien ligger og hvor i «rommet» geometrien ligger (medium) - egenskaper som feltkodenumerisk (temakode), samt feltkode (alfanumerisk) - et sett med datoer, første digitaliseringsdato, verifiseringsdato og oppdateringsdato for geometrien - prosesshistorie for geometrien Om man ikke finner en objekttype som passer til det man ønsker å skape i modellen, så tilbyr objektkatalogen en objekttype benevnt som Uklassifisert objekttype. Dette gjør det mulig å hente inn alle typer av objekter selv om man eventuelt ikke finner en passende objekttype i forhold til det man skal lese inn. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

10 Egenskaper Dette vinduet viser egenskapene til det elementet som er valgt. Følgende elementer kan velges: Quadri-modellen Oppgaver Objekter I bildet under vises egenskapene for et fortauskant-objekt: Dersom du velger flere elementer vil utvalget summeres i egenskapsvinduet. Prosessinfo Prosessinfo viser meldinger fra systemet når oppgaver utføres. Dette kan være feilmeldinger, men også informasjon om hva som gjøres, f.eks. hvor mange objekter som ble importert. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

11 Øving 1 - Start nytt prosjekt 1. Dobbeltklikk på Novapoint 19.30/19.35 ikonet på skjermen din Eller velg Start Alle programmer og Novapoint 19.30/19.35 slik som vist: 2. Denne dialogen kommer opp: Klikk på knappen: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

12 Denne dialogen kommer opp: Her får du opp alle koordinatsystemer for Norge. Bruk feltet til høyre i dialogen til å bla deg nedover til du finner EUREF89 NTM 10 (dette kursområdet ligger i Bærum kommune og kartgrunnlaget er i NTM projeksjon). Er du i tvil hva om er riktig koordinatsystem så kan du åpne en SOSI fil i en teksteditor (en slik editor følger med operativsystemet og finnes under Start- All Programs- Accessories - Notepad og velg File og velg Open SOSI fil) slik som vist: KOORDSYS 210 henviser til NMT sone 10 VERT-DATUM NN54 Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

13 3. Pek på EUREF89 NTM 10 og du får nå opp en forklaring i høyre del av dialogen slik som vist nedenfor med informasjon om koordinatsystemet. Legg merke til at det er referert til SOSI 210 og NN54 som i SOSI-filens hode. Fyll ut med prosjektnavn Novapointkurs, bla til katalog C:\Novapoint_grunnkurs. Permens navn blir satt til samme navn som Quadri-modellen, Novapointkurs. Permnavnet henviser til «permen» hvor Quadri-modellen er lagret lokalt. Flere Quadrimodeller eller delprosjekter kan være knyttet til en perm. 4. Trykk på knappen OK og du har nå satt opp en ny Quadri-modell og Perm med tilhørende filer. Tips: I Novapoint DCM 19.30/19.35 har vi en sentral Quadri-modell hvor data fra forskjellige fag samles. Quadri-modellen er en ny generasjon (G4) av terrengmodellen, som vi kjenner fra Novapoint 18 og tidligere versjoner. Videre i dette kurshefte bruker vi begrepet modell og Quadri-modell om hverandre. Disse filene opprettes på C:\ Novapoint_grunnkurs og legges på en underkatalog med samme navn som prosjektet, dvs. katalogen c:\ Novapoint_grunnkurs\Novapointkurs: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

14 Quadri-modellen lagres i disse filene. Permen (Novapointkurs.npbinder i listen over) lagres først når en velger Lagre-knappen, eller ved å velge OK etter å ha fullført en oppgave. Det vil også etter hvert komme mapper med vegmodell filer, VA-modell filer, m.v. Det opprettes en mappe for hver oppgave som trenger filvedlegg. Folderen får navn lik oppgavens GUID (Globally Unique ID). Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

15 Øving 2 - Sett inn en prosessmal I denne øvingen skal vi sette inn en ferdig prosessmal. 1. Pek på Prosess i utforskeren og trykk høyre museknapp. Velg Struktur og denne dialogen kommer opp: Det er flere tilgjengelige maler her. For mer komplekse byggeplaner for samferdselsanlegg med Statens vegvesens håndbok V770 anbefaler vi malen V770 Byggeplan Prosesstruktur ihht SVV veiledning V770, men den malen er noe omfattende for dette grunnkurset. Derfor vil vi videre i kurset bruke malen Enkel prosessmal. Denne malen mal har enklere oppbygging og kan fint brukes på andre prosjekter også. Pek på Enkel prosessmal slik som vist og trykk på Sett inn knappen. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

16 2. Utforskeren ser nå slik ut: Ønsker du å slette eller døpe om noen av prosessene så pek på teksten, trykk høyre museknapp: Velg Slett eller Gi nytt navn. Pek på Ja i dialogen som kommer opp. 3. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

17 TIPS: Det er selvfølgelig også mulig å sette inn egne oppgaver. I Utforsker, pek på Prosess under modellen. Pek deretter på Sett inn i Ribbon og pek på knappen Hovedaktivitet oppgaver på tilsvarende måte.. Tast inn ønsket navn, og sett inn eventuelt andre I eksempelet under er det satt inn 3 oppgaver med underoppgaver: For å sette inn underoppgaver står du på den hovedaktiviteten du ønsker å sett inn en ny underoppgave på og trykker deretter på igjen. Strukturen i oppgaven kan lagres ved å peke på Prosess, trykk høyre musetast og velg Lagre som prosessmal så har du malen til senere bruk: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

18 Del 2: Lese inn og modellere terreng I denne delen av kurset skal vi importere en SOSI-fil, se på de importerte dataene i plan og 3D, generere en terrengoverflate og redigere denne. Øving 3 - Import av SOSI-filer 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: 2. Pek på fanen Sett inn. Verktøypanelet endrer seg slik at du får opp de valg som kan gjøres for å sette inn data av ulike typer. 3. Pek på knappen Import og verktøypanelet for Import kommer opp. Pek på Velg filer(0) Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

19 Sett type fil til SOSI og pek på alle SOSI-filene, bortsett fra Voyen_VA Ledningsnett_UTM32-NN2000.sos på katalogen C:\Novapoint_grunnkurs\Grunnlagsdata og trykk på Open knappen. Denne dialogen kommer opp: 4. Du får opp en dialog for kontroll av Koordinatreferansesystem. I dette tilfelle er det lik koordinatreferansesystem i filene som i modellen. Trykk på OK fortsett. Denne dialogen kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

20 Huk av for Forhåndsvis innholdet i fila i et planvindu. Vi skal ikke bruke noe i denne i dialogen nå, så trykk på knappen OK og innlesingen av filene setter i gang, og en liten dialog som viser status på innlesingen kommer opp, og lukker seg når filen er lest inn. Du får opp en forhåndsvisning av innholdet i de importerte SOSI filene. 5. Du kommer tilbake til verktøypanelet for import: Fyll ut med ønsket navn, f.eks. Kartgrunnlag SOSI. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

21 6. På feltet konvertering trykk på knappen Velg regler og denne dialogen kommer opp: Tips: Konverteringsreglene er et sett av regler som styrer hvordan informasjonen i fila, i dette tilfellet SOSI-fila, skal omformes til objekter i modellen. En kan velge flere konverteringsregler og rekkefølgen de ligger i under Valgte konverteringsregler er styrende for konverteringen. Pek på _Standard (SOSI 4.0) og på Velg >> knappen slik at valgt konverteringsregel kommer opp i listen over valgte konverteringsregler slik som vist nedenfor: Trykk på OK knappen og du er tilbake til hoveddialogen. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

22 7. Pek på knappen og konverteringen setter i gang. Etter at filen er lest inn ser skjermen slik ut: (dette kan ta litt tid) Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

23 Tips: I Novapoint DCM 19.30/19.35 vil data som ikke fanges opp av valgte konverteringsregel IKKE leses inn. Dersom du ikke får konvertert alle nødvendige objekter, må du gå tilbake til konverteringsreglene og utvide disse slik at objektene dine blir lest inn. Dette ser vi ikke videre på i dette grunnkurset. I dialogen for prosessinfo vil du få en oversikt over eventuell feil og mangler på objektene samt antall objekter som er konvertert og antall objekter som ikke er konvertert. 8. I vinduet som heter Forhåndsvisning av filene vil du se de objekter som evt. ikke fanges opp av standard konverteringsregel. I dette tilfellet er det kun noen adressepunkter uten høyde, og de er ikke interessante for videre prosjektering. I vinduet som heter Forhåndsvisning av objektene vil du se objektene som er konvertert og som da blir importert til modellen. Trykk på knappen og dataene leses inn i databasen. Utforskeren ser nå slik ut: 9. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen slik som vist nedenfor. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

24 Øving 4 - Generere terrengoverflate I denne øvingen skal du generere en terrengoverflate basert på objektene i SOSI filen. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: TIPS: Når du står på den prosessen du skal legge inn data før du trykker på modelleringsoppgaven, hentes prosessnavnet og legges inn for Deloppgave til: slik at oppgaven legges der du stod i prosesstreet. 2. Pek på fanen Modellering og trykk på knappen for Terrengoverflate slik som vist nedenfor: 3. Tast inn ønsket navn på terrengoverflaten og sjekk at du har angitt hvilken deloppgave den skal høre til. Har du markert en deloppgave før du starter oppgavene, så kommer den markerte oppgaven opp automatisk. I eksempelet under er det brukt Eksist. Terreng SOSI som navn: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

25 4. Pek på knappen. Denne dialogen kommer opp: 5. Klikk på knappen Oppgaver og huk av for de oppgavene (filene) som inneholder høydeinformasjon på terrengoverflaten slik som eksempelet vist nedenfor: Legg merke til at alle filene og objektene som velges ut her markeres med rødt i de plan- og 3D-vinduene som eventuelt er åpne i bakgrunnen. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

26 6. Pek på knappen Objekter. Dialogen ser nå slik ut: Her velger du ut de objekttypene som skal inngå i beregningen for terrengoverflaten. Dersom du synes det er litt vanskelig å vite hvilke objekter som skal være med/ikke være med i terrengoverflaten så vil vi en senere øving se på redigering av terrengoverflaten, og det vil bli mulig å fjerne eller legge til objekter i utvalget. 7. Gå gjennom alle objekttypegrupper og marker de som skal være med. Nedenfor vises eksempel på objekttyper fra ulike veg objekttypegrupper for veg. Kun objekter som har avgrensning/kant i navnet er tatt med: Husk å velg Traktorvegkant, Vegdekkekant, Innsjøkant, KanalGrøftKant, ElvBekkKant Høydekurve, Arealbruksgrense, Sti og eventuelt andre objekter som kan være interssante. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

27 8. Når utvalget i Dynamisk Utvalg dialogen er gjort, trykk på Lukk knappen. 9. Pek på knappen for å sette i gang beregning av terrengoverflaten. Tips: Du kan styre innstillingene for trianguleringen ved å peke på 10. Utforsker ser nå slik ut: Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

28 Øving 5 - Se på data i 3D Du kan nå se på terrengoverflaten i 3D for å sjekke om det ser riktig ut. 1. Pek på modellen øverst i prosesstreet (Novapointkurs) i utforskeren og trykk høyre museknapp. Denne menyen kommer opp: Pek på Vis i 3D og terrengoverflaten vises i 3D slik: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

29 2. Knappene på høyre side er manøvreringsknapper. Navigeringsfunksjoner Navigeringsfunksjonene er tilgjengelige fra Hjem-fanen, Vis fanen og fra knappene på siden av 3D vinduet. Navigeringsfunksjoner Velge Pan Dobbeltklikk Orbit Orbit+zoom Fly Helikopter Beskrivelse Det er fortsatt mulig å navigere selv om du er i Velge modus. Du kan scrolle med musehjulet for å zoome inn og ut. Hold nede musehjulet for å starte panorering, bruk høyre museknapp til å rotere kameraretning. Venstre museknapp er kun for å velge objekter. Pan med å bruke venstre museknapp. Hold nede musehjulet for å flytte modellen. Bruk høyre museknapp for å rotere kameraretningen. Dobbeltklikk på valgte objekter fungerer på same måte som Zoom Utvalg (kortkommando G ) Venstre museknapp styrer Orbit, alternative dra på hjulet. Zoom inn og ut med musehjulet. Kombiner orbit og zoom inn/ut med å holde ned høyre museknapp og dra musen forover og bakover. Fly inn og ut ved å holde nede venstre museknapp og dra musen. Jo større avstand fra senter av vinduet, jo større navigasjonshastighet. Fly opp og ned ved å holde musehjulet nede. Zoom inn og ut ved å rulle på musehjulet. Rotér kameraretning ved å holde nede høyre museknapp og dra musen. Denne funksjonen bruke for å fly langs en linje i modellen. Ved oppstart av funksjonen kommer en menylinje opp nederst i 3D vinduet. Zoom In Pek på en linje, styr hastighet og pek på pilen for å starte flyvningen. Det er også mulig å hoppe i flyvningen med å flytte markøren på posisjonsmarkeringen. Pek på + tegnet på knappen for å zoome inn i modellen Zoom Out Pek på - tegnet på knappen for å zoome ut i modellen Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

30 Navigeringsfunksjoner Zoom Extents Beskrivelse Pek på knappen for å zoome ut til å se hele modellen Zoom Utvalg Forrige Neste Pek på objekter og pek på knappen for å zoome inn eller ut til de valgte objektene Zoom for å vise forrige utsnitt Zoom for å vise neste utsnitt Du kan midlertidig bytte til andre navigeringsmuligheter: Bytt navigasjonsmodus Beskrivelse Alt Hold ALT tasten nede for midlertidig å bytte til orbit. Kan brukes i PAN eller VELGE modus. Slipp ALT tasten for å gå tilbake til opprinnelige navigasjonsmodus. Ctrl Hold CTRL tasten nede for midlertidig å bytte til VELGE modus. Kan brukes i PAN eller ORBIT modus. Slipp tasten for å gå tilbake til opprinnelig navigasjonsmodus. Navigering med tastaturet (WASD) 3D vinduet støtter også navigering med tastaturet. Det betyr at navigeringen starter når du trykker inn en tast. For å avslutte denne navigeringen, trykk Esc tasten. Tast U G W S A D Q E Caps Lock Shift CTRL Beskrivelse Gjør en U-sving og snur retningen 180 grader. Går til et uthevet objekt, eller til et sted definer av trådkorsets posisjon dersom utheving ikke er aktivisert, f.eks. i PAN modus Beveger seg forover Beveger seg bakover Beveger seg til venstre Beveger seg til høyre Beveger seg nedover Beveger seg oppover Når CAPS LOCK er av er navigasjonshastighetene konstant (anbefales). Når CAPS LOCK er på, er navigasjonshastigheten dynamisk, basert på avstanden fra øyeposisjon til modellen. Hold nede SHIFT tasten for å redusere navigasjonshastigheten. Dette må kombineres med en av retningstastene, f.eks. W. Når SHIFT tasten slippes går navigasjonshastigheten tilbake til normalt. Hold ned CTRL tasten for å øke navigasjonshastigheten. Dette må kombineres med en av retningstastene, f.eks. W. Når CTRL tasten slippes går navigasjonshastigheten tilbake til normalt. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

31 2. Nederst i Basis vinduet styrer du presentasjonsregler (tegneregler) for vinduet: 3. Pek på aktiv presentasjonsregel (som vist i bildet under) og du får opp en liste over tilgjengelige regler: 4. Du kan velge hvilke presentasjonsregel du ønsker å vise utvalget i det aktive vinduet ditt med. I bildet under er presentasjonsregelen Tegn alt valgt: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

32 Tips: Du kan bruke Ctrl-knappen og velge flere oppgaver og/eller objekter i Utforskervinduet og deretter høyre museknap og Vis i 3D. I bildet under er oppgavene Kartgrunnlag og Eksist. Terreng valgt: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

33 Øving 6 - Redigere terrengoverflate I denne øvingen skal vi se på ulike måter å redigere terrengoverflaten på. 1. Etter å ha navigert rundt i modellen finner en områder med feil, for eksempel disse: 2. Noen av objektene som er høydegrunnlag til Terrengoverflateoppgaven har enten feil høydedata eller vi har valgt ut objekter som ikke burde være med i høydegrunnlaget/beregningsgrunnlaget til den genererte terrengoverflaten. Zoom inn på tilsvarende område slik som vist nedenfor: 3. Du skal nå sjekke punktinformasjonen for linjen som er brukt som inndata og som ser ut til å ha feil høydeinformasjon. Pek på knappen. Pek på en av linjen med feil høyde. Dersom det ligger flere objekter i området du peker vil du få opp en meny med alle mulige objekter slik som dette: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

34 Pek på Arealbrksgrense og se at denne linjen blir nå vist med rødt: og du får opp informasjon om denne linjen under Egenskaper: Det er tydelig at dette objektet eller denne objekttypen ikke skal være med i høydegrunnlaget til Terrengoverflateoppgaven. Vi velger å gå videre med å fjerne denne objekttypen i høydegrunnlaget til oppgaven. 4. Pek på Terrengoverflate-oppgaven Eksist. Terreng SOSI i utforskeren. Trykk høyre museknapp og velg Rediger slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

35 5. Pek på Velg Høydegrunnlag slik som vist: 6. Pek på knappen Objekter. I stedenfor å lete seg gjennom hele listen med objekter er det mulig å skrive i feltet og funksjonen vil automatisk vise alle objekter som inneholder søkeordet. 7. Ta vekk haken foran Arealbruksgrense slik som vist over. 8. Pek på Lukk knappen i Dynamisk Utvalg dialogen. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

36 9. For å reberegne terrengoverflaten (for å få med siste endring) pek på. Se deretter den endringen i terrengoverflaten: 10. Avslutt med Tips: En kan også fravelge oppgaver i høydegrunnlaget. En kan gå inn i høydegrunnlag for oppgaven å velge å fravelge oppgaven Import_Arealbruk_u.sos Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

37 5. Zoom deg inn til et annet område som som redigeres, f.eks dette området: Pek på knappen for selektering. Pek på en av linjene med «feil» høyde. Pek på Detaljer slik at du får fram høydene for linjen slik som vist: Det første punktet er feil og ligger 15m høyere enn de andre punktene. Pek i cellen, trykk høyre museknapp og velg Sett høyde til ukjent Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

38 Du kan eventuelt markere alle z-verdiene i lista ved å peke på det grå feltet for kolonnen Z, trykke høyre museknapp og velge Sett høyde til ukjent. Pek på Eksist. terreng i utforskeren, trykk høyre museknapp og velg Rediger. Pek på knappen. Gå tilbake til 3D-vinduet og se at endringene er oppdatert. Tips: Dersom det er feil høyder i punktlista, kan en også bruke mulighet for interpolering. En velger punktene foran og etter, samt punktet/punktene som skal få beregnet ny verdi, trykker høyre museknapp og velger Interpoler z-verdier Ny interpolert Z-verdi: 6. Rediger resten av modellen på tilsvarende måte til terrengoverflaten er uten feil slik som vist nedenfor: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

39 7. I noen områder, for eksempel ved broer, har trianguleringen inkludert linjer fra broen som en ikke ønsker at terrengoverflaten skal beregnes mot, slik som vist under: Det er lurt å fravelge flateobjekter i presentasjonsregelen slik at en enklere ser objektene som skal fravelges som høydegrunnlag. Visning når flater ikke er fravalgt: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

40 Samme bildet når Bru Grunnflate og vegdekkeoverflate er fravalgt i Presentasjonsoppset: En bør gå inn og fravelge disse enkeltobjektene en ikke ønsker å ha med i høydegrunnlagutvalget. Det gjør en ved å peke på pilen til høyre for Velg høydegrunnlag( ) og velge Velg objekter: Velg navigeringsmodus Selektering og hold Ctrl-knappen inne. Pek på objektet du ønsker å fjerne fra beregningen. Du vil se at musa får et minus-tegn for fjerning av objektet fra utvalget: Velg deretter objektet fra lista: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

41 NB! Følg nøye med på antall objekter i høydegrunnlaget når du fravelger/legger til objekter: Tips: Dersom antall objekter i høydegrunnlaget endrer seg drastisk, avslutt oppgaven med Avbryt-knappen og start redigeringen på nytt. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

42 Del 3: Modellere eksisterende situasjon I denne delen av kursheftet skal vi se på hvordan vi kan gjøre om utvalgte objekter i kartgrunnlaget til 3D objekter. Det gjelder blant annet bygninger, kummer, hekker, bruer osv. Øving 7 - Bygninger Modellering av hele bygninger gjøres nå i en og samme operasjon ved å generere takflater som strekkes ned til terrengoverflaten. 1. Før du starter funksjonen så er det en god ide å se på kartgrunnlaget i 3D, da er det lettere å se alle objektene du velger ut. Pek på Novapointkurs helt øverst i treet i utforskeren, høyreklikk og velg Vis i 3D Bruk navigeringsfunksjonene til å zoome deg inn og vri kartgrunnlaget i 3D slik at du tydelig ser bygningene slik som vist nedenfor: 2. Stå på riktig sted i utforskeren, slik som vist nedenfor: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

43 3. Pek på mappen Modellering og Bygning/Takflater slik som vist nedenfor: 4. Fyll ut navn Bygninger slik som vist: 5. Pek på knappen Velg beregningsgrunnlag. I Dynamisk utvalg dialogen som kommer opp, velger du Import Bygg_u.sos oppgaven. Pek deretter på knappen Objekter: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

44 Søk etter objektene av type GrunnflateTak ved å skrive i søkefeltet. Legg merke til at de objektene du har pekt ut blir markert i 3D modellen med rødt. Trykk på Lukk knappen. 6. Pek på Objekt å følge: 7. Pek på Oppgave og velg oppgaven Eksist. Terreng SOSI slik som vist, og lukk: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

45 8. I feltet Strekk vertikalt, fyll inn -2: Alle bygninger vil nå strekkes fra takhøyde og 2 meter under terrengoverflaten (for å simulere kjeller). Kjelleren får også samme høyde under hele huset. 9. Trykk på knappen. Denne prosessen vil ta noe tid, da funksjonen søker seg igjennom linjene i modellen som definerer takavgrensning og danner takflater ut i fra disse. 10. Trykk høyre museknapp på Bygninger, og velg Vis i 3D. Bygningene ser nå slik ut: 11. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

46 Øving 8 - Modellere andre 3D objekter I denne øvingen skal vi modellere flere eksisterende objekter som 3D objekter. Eksemplene vil blant annet være kummer, trær, støttemurer og hekker. Det er mulig å lage 3D objekter på denne måten av punkter, linjer, polygoner og flater. Bru 1. Pek på BruGrunnflate under Objekter i Utforskeren og trykk på høyre museknapp og velg Vis i 3D. Zoom inn på en av dem slik som vist nedenfor: 2. Marker riktig sted i utforskeren slik som vist: 3. Pek på menyen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

47 Fyll ut med navn, f.eks. 3D Bru slik som vist: 4. Pek på knappen for Velg Objekt(er). Pek på Oppgaver og velg Import SOSI slik som vist: Denne dialogen kommer opp: Klikk på Flategeometri Klikk på knappen Velg Objekter og velg deretter objektene av type BruGrunnflate i dynamisk utvalg dialogen. Trykk på Lukk knappen. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

48 5. I dette tilfellet skal vi ikke følge en overflate eller definere lengden til et referanseobjekt, men tast inn verdien -2 i feltet for vertikalforskyvning (m) 6. Som resultat velger du Bruflate slik som vist: 7. Trykk på knappen og husk å lagre modellen din. 8. Pek på oppgaven 3D Bru i utforskeren. Trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Nye bruflater med solid geometri er nå laget som vist under: Tips: Disse 3D bruobjektene kan være svært nyttige å ha med som Illustrasjonsobjekter i vegmodelloppgaver slik at de vises i vegmodellen sin tverrprofilviser. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

49 Hekker 1. Pek på + tegnet foran objekter i utforskeren slik som vist: Du får nå opp en liste over alle typer objekter som ligger i ditt prosjekt. Bla det ned til du finner Hekk. Trykker du på + tegnet foran Hekk så får du opp alle hekkene i prosjektet ditt og velge én eller flere. Alle objekter har en unik identifikasjon. Pek på Objekttype Hekk i listen over objekttyper (slik at alle 77 objekter av type Hekk velges), og trykk på høyre museknapp og velg Vis i 3D. Alle hekker vises nå i 3D. Zoom inn slik at du ser et utvalg av dem tydelig: Hekkene vises bare som enkle linjer. I denne øvingen skal vi legge til volumgeometri på objektet. 2. Marker riktig sted i utforskeren slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

50 Pek på menyen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: 3. Fyll ut med navn, f.eks. 3D Hekk slik som vist: Istedenfor å velge alle hekkene skal vi nå i første omgang bare velge en hekklinje. Dette kan være praktisk når det er mange objekter som skal endres. 4. Pek på pilen til høyre for knappen Velg objekter og denne menyen kommer opp: Klikk på Velg objekter, velg seleksjonspilen og klikk på en av hekklinjene. 5. I Normalprofil fyller du ut verdiene slik som vist nedenfor: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

51 6. Under Vertikal utstrekning pek på knappen Objekt å følge. Pek på knappen Oppgaver og marker Eksist. Terreng SOSI slik som vist nedenfor: Trykk på Lukk knappen i Dynamisk Utvalg dialogen. 7. I vertikal utstrekning taster du inn for negativ verdi (for eks. -0,5 dersom du ønsker å ha med volum til røtter, jord mm.) 8. Som resultat velger du Endre inndata-objektene. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

52 9. Trykk på og hekken modelleres nå som 3D objekt slik som figuren under viser: 10. Ser dette bra ut, så kan alle objekter velges. Pek på feltet Velg Objekter slik at dialogen for dynamisk utvalg kommer opp. Pek på Objekter og velg Hekk slik som vist: 11. Trykk på når du er ferdig og husk å lagre modellen før du fortsetter. 12. For å sjekke at alle hekkene ble riktig i forhold til terreng kan du merke oppgaven Eksist. terreng og 3D Hekk i utforskeren, trykk høyre museknapp og velg Vis i 3D slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

53 Velg evt. en annen presentasjonsregel/tegneregel for å se det bedre. Stolper 1. Pek på objekttypen StolpeForLedning i objektlisten og trykk på høyre museknapp og velg Vis i 3D. Alle stolper vises nå i 3D: Velg en av de opptegnede stolpene ved å peke på den. Geometriegenskapen til stolpen er et punkt. I denne øvingen skal vi legge til volumgeometri som egenskap til stolpene. 2. Marker riktig sted i utforskeren slik som vist: 3. Pek på menyen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

54 Fyll ut med navn, f.eks. 3D Stolpe slik som vist: 4. Pek på knappen Velg objekt(er). Pek på knappen Oppgaver i dynamisk utvalg dialogen som kommer opp og velg oppgaven Kartgrunnlag SOSI: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

55 Denne dialogen kommer opp: Pek på Punktgeometri slik som vist. Trykke på Objekter og velg objektene av typen Stolpe. (Du kan skrive objektnavnet i feltet slik som vist under:) Huk av for StolpeForLedning og trykk på Lukk knappen. 5. I Normalprofil, fyll inn verdiene som vist under: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

56 6. I dette tilfellet har vi en z-verdi for hvert stolpepunkt og vi antar at det er topp stolpe. Vi ønsker at stolpeobjektet skal strekke seg vertikalt nedover til den treffer terrengoverflaten. I feltet for Vertikal utstrekning pek på knappen kommer opp: og denne dialogen Pek på knappen Oppgaver og pek på Eksist. Terreng SOSI slik som vist. Trykk på Lukk knappen. 7. Som resultat velger du Endre inndata-objektene. Da blir volumgeometrien lagret som tilleggsegenskap til de importerte stolpeobjektene. 8. Trykk på og stolpene modelleres nå som 3D objekter slik som figuren under viser: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

57 9. Rediger parametrene om du ikke er helt fornøyd, og trykk på når du er ferdig. 10. Pek på et av stolpeobjektene og sjekk egenskapsdataen. Nå er volumgeometri lagt til som egenskap til stolpeobjektene: 11. I dette tilfellet ser det ut som stolpene har høyde på terrengoverflaten. Det er da mulig å endre geometrien slik at de ikke stopper ved terrengoverflatene, men heller har en fast høyde på f.eks. 5 meter. Pek på 3D Stolpe i utforskeren slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

58 Trykk på høyre museknapp og velg Rediger. I feltet Vertikal utstrekning, pek pån den lille nedtrekspilen ved siden av Objekt å følge. Velg deretter Fjerne. Da vil utvalget tømmes. I feltet for Vertikal utstrekning tast inn Vertikalforskyvning på 5 slik som vist: Set lages nå 3D sylindere av stolper med høyde 5m. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

59 Trykk på knappen og stolpen ser nå slik ut: 11. Trykk på den grønne OK knappen og husk å lagre modellen før du fortsetter. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

60 Del 4: Presentasjoner, ortofoto, kartopptegning og snitt Visningene vi har brukt til nå i modellen er temporære. En kan velge flere oppgaver eller objekter og vise samtidig, og en får fort flere slike vinduer liggende (som vist under.) Vinduene lukkes ved å peke på krysset som vist over. Det er også mulig å trykke høyre musetast over en vindu. Da får du blant annet opp valget Close All Windows som lukker alle vinduene samtidig. Når en ønsker å lagre visninger/presentasjoner, så finnes det egne oppgaver for dette. Disse kan en også koble ortofoto eller WMS til. Planpresentasjonene brukes også til å tegne ut objekter til AutoCAD. Øving 9 - Presentasjonsoppgave for kartgrunnlag i plan For å få tegnet opp kartgrunnlaget til AutoCAD må vi opprette en presentasjonsoppgave av type Plan som deretter kan tegnes ut til DWG. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Velg menyen Vis og pek på knappen for Plan slik som vist nedenfor: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

61 Verktøypanelet endrer seg slik: 2. Fyll ut med ønsket navn, f.eks. Kartopptegning SOSI. 3. Neste skritt er å velge de objektene som skal tegnes ut. Pek på knappen Velg innhold pek på knappen Oppgaver. Velg Kartgrunnlag SOSI slik som vist og trykk på Lukk knappen. 4. Pek på pilen til høyre for Presentasjonsoppsett og velg den presentasjonsregelen du ønsker. I dette tilfellet er det valgt FKB_SOSI4_N1_Nova. 5. Trykk på knappen og vinduet er nå lagret og kan hentes fram ved f.eks. opptegning av kartgrunnlag i AutoCAD. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

62 Øving 10-3D presentasjon av alle objekter med ortofoto Vi skal også lage en permanent presentasjon av 3D vindu som viser alle objekter i modellen vår hvor vi også kan drapere ortofoto på terrenget. Først må en koble til ortofoto. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Klikk på Ortofoto under fanen Sett inn Fyll ut med ønsket navn. Klikk på knappen Legg til sti og bla deg fram til katalogen C:\Novapoint _grunnkurs\ortofoto slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

63 Trykk på OK knappen Under Drapering Klikk på velg objekter, oppgaver og huk av for oppgaven Eksist. terreng SOSI Lukk Dynamisk utvalg dialogen Tips: For å endre utsende på dialog som vist over Pek på tannhjulet og velg Grupper etter Type. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

64 Klikk på forhåndsvisning 3D. Et forhåndsvisnings 3D vindu med terrengoverflaten, alle objekter og ortofoto drapert over terrenget vises: Trykk på knappen for å avslutte oppgaven. 3. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Pek på fanen Vis og pek på 3D slik som vist nedenfor: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

65 Verktøypanelet ser nå slik ut: 4. Fyll ut med navn, f.eks. 3D alt i modellen slik som vist. 5. Pek på Velg innhold og denne dialogen kommer opp: Marker Velg alt og trykk på Lukk knappen. Under presentasjonsoppsett velg Basis 3D Under WMS, Ortofoto,EDS velg Ortofoto: Trykk på knappen for å avslutte oppgaven. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

66 6. 3D-presentasjonen åpnes i nytt vindu med navn som angitt i oppgaven. Du kan for eksempel velge å fjerne de oransje takflatene fra visningen (da vil kun Takobjektene fra Takflater-oppgaven vises) 7. Velg 3D-oppgaven i Utforsker, høyre museklikk og velg Rediger. Pek deretter på knappen Velg innhold: 8. Under Oppgaver, pek på Velg alt (slik som vist over). Pek deretter på Objekter og velg Velg alt slik som vist under Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

67 9. Søk deretter etter GrunnflateTak og fravelg denne objekttypen slik som vist under: Trykk på knappen for å avslutte oppgaven og se at i det ny resultat er de oransje GrunnflateTak-objektene ikke med: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

68 Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

69 Øving 11 - Generere lengdesnitt av alt i modellen I denne øvingen skal vi generere et lengdesnitt. 1. Lengdesnitt kan bare genereres fra et planvindu. Åpne en planvisning av for eksempel hele modellen: Zoom inn på et område slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

70 2. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Pek på menyen Vis og Lengdeprofil slik som vist: 3. Tast inn ønsket navn, f.eks. Lengdesnitt slik som vist under: Pek på pilen under feltet Tegn og velg Tegn linje. Pek med venstre museknapp på to punkter som du ønsker snittet langs. I vinduet markeres punktene og det legges inn en korridor på høyre og venstre side. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

71 Punktobjekter som befinner seg innenfor korridoren vil bli med på snittet, mens snitt gjennom f.eks. en terrengoverflate vil bli dannet eksakt på linjen. Dybden på lengdesnittet kan du evt. Endre under Seksjonsdybde. 4. Neste skritt er å angi hvilke objekter som snittet skal genereres ut fra. Pek på knappen Velg innhold og dialogen for Dynamisk utvalg kommer opp. Pass på at det er markert Velg alt og trykk på Lukk knappen. 5. Pek på pilen til høyre for Presentasjonsoppsett og velg Basis snitt 6. Trykk på knappen og lengdesnittet genereres. I vårt tilfelle ser det slik ut: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

72 Tips: Dersom du ikke ser noe i lengdesnittvinduet kan du holde inne museknappen og dra oppover/nedover for å panorere (flytte visningsbildet.) 7. Det er mulig å redigere lengdesnittet og velge andre data for beregningen av snittet. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

73 Øving 12 - Generere tverrsnitt I denne øvingen skal vi generere et tverrsnitt av modellen. 1. Tverrsnitt kan bare genereres fra et planvindu. Åpne en planvisning av for eksempel hele modellen: Zoom inn på et område slik som vist: 2. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

74 Pek på menyen Vis og Tverrprofil slik som vist: 3. Tast inn ønsket navn, f.eks. Tverrsnitt slik som vist under: I Basislinje, pek på knappen Velg og pek deretter på en linje i vinduet som du ønsker å ta tverrsnitt langs I vinduet markeres den valgte linjen og linjene for tverrsnittene vises: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

75 Fyll deretter inn med ønskede verdier for Seksjonsintervall og Seksjonsbredde. 4. Neste skritt er å angi hvilke objekter som snittet skal genereres ut fra. Pek på knappen Velg innhold og dialogen for Dynamisk utvalg kommer opp: Sjekk at det er en hake foran Velg alle slik som vist, og trykk på Lukk knappen. 5. Pek på pilen til høyre for Presentasjonsoppsett og velg Basis snitt slik som vist nedenfor: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

76 6. Trykk på knappen og tverrsnittene genereres. Du kan bla til neste tverrsnitt med pilen øverst i dialogen: Pek på den blå pilen og dra den bortover, eller klikk til høyre eller venstre for pilen for å gå ett seksjonsintervall bortover. Dobbelklikk på profilnummer for å gå direkte. 7. Dersom du vil gjøre endringer, høyreklikker du oppgaven og velger Rediger. Da kan du redigere tverrsnittet og velge andre data for beregningen av snittet. Tips: Du kan ha flere vinduer ved siden og under hverandre ved å ta tak i fanen og dra ned mot sentrum av vinduet. I bildet under er lengdeprofilvinduet flyttet ned: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

77 Øving 13 - Start opp AutoCAD og tegn kartgrunnlag I denne øvingen skal vi starte opp AutoCAD fra Novapoint Basis og tegne opp kartgrunnlaget og lagre det som en AutoCAD tegning. 1. For å starte opp AutoCAD fra Novapoint Basis pek på pilen helt nederst til høyre i dialogen slik som vist nedenfor: Peker du på pilen ved siden av får du opp en meny med innstillingsvalg. Du må alltid starte AutoCAD fra Novapoint Basis for å ha kontakt med Novapoint. 2. AutoCAD starter opp på helt vanlig måte og du kan nå bruke funksjonene i Novapoint modulene. Det er to måter å lage uttegning fra Quadri modellen til dwg. Her beskrives begge metodene Metode 1: Opprette en eksport-oppgave til dwg Dette er raskeste og anbefalte metode Åpne Leveranse og Eksport til dwg: Fyll inn med relevant oppgavenavn, Kartgrunnlag og angi for eksempel ny deloppgave X EKSPORT hvor oppgaven kan legges, slik som vist under Velg planpresentasjonen laget i tidligere øving og fravelg Tegn i 3D: Avslutt med å trykke på knappen og gi dwg-filen et navn og filsti: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

78 Metode 2: Tegne ut planpresentasjon fra Novapoint Basis i AutoCAD 3. Pek på Novapoint i AutoCAD slik at ribbon kommer opp slik som vist: Har du ikke et oppsett med ribbon kan du velge nedtrekksmenyen Novapoint Tegningspresentasjoner fra Quadri Tegn plan-presentasjon Pek på Plan Presentasjon som vist ovenfor, og denne dialogen kommer opp: Pek på pilen til høyre for feltet for å få opp en liste over alle definerte presentasjonsregler som er satt opp i Novapoint Basis. Pek på Kartopptegning som vist ovenfor. 4. Trykk på Tegn knappen og kartgrunnlaget tegnes opp. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

79 5. Husk å lagre tegningen som Kartgrunnlag.dwg på arbeidskatalogen din, C:\Novapoint_grunnkurs\tegninger Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

80 Øving 14 Koble til WMS Å koble til WMS er en enkel måte å få vist ortofoto sammen med modellen, men også andre tematisk kart som kan være aktuelle å vise sammen med Quadri-modellen. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Klikk på WMS under fanen Sett inn Eksterne datakilder 3. Velg malen Geonorge: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

81 Url-adressen fylles ut med link til Geonorge. (Du kan også eventuelt ikke bruke mal, men skrive inn Url-adressen til WMS tjenesten du vil bruke) 4. Fyll inn oppgavenavn og plassering i Prosesstrukturen: Videre skal du velge hvilke Lag du ønsker å vise. 5. Pek på Velg Lag: (Det kan ta noe tid å laste opp listen med tilgjengelige WMS muligheter): Du får opp en dialog hvor du skal velge hvilke lag fra WMS-tjenesten som du ønsker å vise i presentasjonen. Behold standard (dvs alle lagene) eller gjør et utvalg: 6. Velg de lagene/temaene du ønsker å vise Du må også sjekke at Quadri modell CRS er samme som WMS CRS slik som vist under: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

82 7. Under Drapering velger du eventuelt hvilket objekt som WMS-lagene skal draperes over i 3D: Velg den eksisterende terrengoverflaten: 8. Velg Forhåndsvisning 3D (eller 2D) og avslutt med OK Visningen du får avhenger av hvilke lag du har valgt: Tips: Dersom du ikke får opp noen WMS-lag, sjekk at riktig objekt er valgt for drapering. Gjør du endringer, må du velge Oppdater data for at endringene skal lastes inn. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

83 Del 5: Lag i grunnen og eksisterende VA Øving 15 - Import av borpunkter til fjell I denne øvingen skal vi importere data for lag i grunnen fra en AutoCAD tegning som inneholder borpunkter til fjell. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: 2. Pek på menyen Sett inn og velg Import slik som vist: Pek på Velg filer i Inndata. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

84 Denne dialogen kommer opp: Velg filen Fjellboringer.dwg under katalogen Grunnlagsdata og trykke på Open knappen. 3. Denne dialogen kommer opp: Pek på Koord.ref.sys i fil(ene) er lik Quadri-modellens. Denne dialogen kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

85 Huk av foran Forhåndsvis innholdet i fila i et planvindu slik som vist, og trykk på OK i dialogen. Innholdet av filen vises slik: 4. I konverteringsregler klikk på knappen Velg regler., Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

86 Denne dialogen kommer opp: Pek på CAD-Geometry to Unclassified objects og trykk på Velg knappen slik som vist. Trykk på OK knappen. 5. Pek på knappen for forhåndsvisning og i listen ved siden av knappen, velg Ingen: Sjekk navnet på oppgaven før du avslutter med å trykke på knappen: Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

87 Øving 16 - Lag i grunnen I denne øvingen skal vi generere lag i grunnen basert på borpunktene vi leste inn i forrige øving. 1. Pek på oppgaven Fjellboringer.dwg, trykk høyre museknapp og velg Vis i 3D. Disse punktene er grunnlaget for lag i grunnen. 2. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Velg menyen Modellering og Lag i grunnen. Fyll ut navn slik som vist under. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

88 3. Pek på knappen Velg høydegrunnlag. Pek på Oppgaver og velg slik som vist nedenfor: Trykk på Lukk knappen. 4. I Material > Materialtype Pek på pilen til høyre og velg Løsmasser[1]. Dersom du har en terrengoverflate og en fjelloverflate så skal du markere materialet som skal være mellom fjelloverflaten og terrengoverflaten, dvs. IKKE Berg, men en av de andre materialtypene (som Løsmasser vist over.) 5. Trykk på knappen. 6. Pek på Lag i grunnen Fjell i utforskeren, trykk høyre museknapp og velg Vis i 3D. Den triangulerte fjelloverflaten ser nå slik ut: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

89 7. Som vi ser så er det dannet triangler mellom alle punkter også lange trekantsider. Dette gir et feil inntrykk, og vi ønsker å ha triangler mellom borhullene men ikke de lange trekantsidene i ytterkant. Pek på Fjell-opgaven i utforskeren, trykk høyre museknapp og velg Rediger slik som vist: Verktøylinjen for lag i grunnen åpnes. Pek på knappen for innstillinger slik som vist: Denne dialogen kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

90 Pek på Triangulering slik som vist, og marker Fjern lange trekantsider langt ytterkant av TIN geometrien. Prøv i første omgang med standardverdien på 50 meter, og trykk på knappen Lagre til oppgave. 8. Trykk på knappen. Lag i grunnen blir nå oppdatert og ser slik ut: Det ble en del bedre, men ikke helt optimalt. Pek på knappen på Innstillinger igjen og prøv med verdien 45 meter og trykk på forhåndsvisning igjen. Modellen ser nå slik ut: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

91 Er du nå fornøyd, så trykk på knappen. Er du ikke fornøyd, så pek igjen på knappen på Innstillinger igjen og prøv med enn annen verdi enn 50 meter og trykk på forhåndsvisning igjen. Avslutt oppgaven med OK når du er fornøyd med resultatet. 9. Marker både Eksist. terreng og Fjell i utforskeren. Trykk høyre museknapp og velg Vis i 3D for å se begge overflatene. TIPS: Det er også mulig å bruke grenselinjer for å avgrense trianguleringen. I dag må avgrensningslinjer lages i AutoCAD og importeres før de kan brukes. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

92 Øving 17 - Lag i grunnen (bunnflate) For Lag i grunnen gjelder det noen prinsipper: 1. Volumet under terrengoverflaten må ha en entydig beskrivelse så alle beregninger (veg, jernbane, VA,.) vet hvilket materiale de går gjennom. Materialtypen til et lag beskriver alltid det som er OVER laget. 2. Hvis beregningsgrunnlaget for en oppgave (veg, VA, jernbane, ) har bare én overflate for eks Terrengoverflate, vil modellen anta at volumet under denne er jord (materialtype løsmasse.) Bildet under viser et slikt tilfelle fra vegmodellen hvor kun Terrengoverflaten er tatt med som beregningsgrunnlag og vegmodellen antar at det er løsmasser (jord) under terrengoverflaten. 3. Under siste definerte Lag i grunnen antar modellen alltid at det er fjell. I bildet under fra vegmodellens tverrprofilviser er det lagt til et Matjord eller vegetasjonslag like under terrengoverflaten og vegmodellberegningene antar at det er fjell/berg under dette siste definerte lag i grunnen: 4. Et lag i grunnen som går gjennom går opp og gjennom terrengoverflaten blir kuttet i vegmodellberegninger. I området hvor dette laget i grunnen går over terrengoverflaten vil terrengoverflaten brukes som beregningsgrunnlag. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

93 5. Lag i grunnen kan ikke krysse hverandre 6. Lag med samme materialtype kan ikke være overlappende i plan. Da må en eventuelt bruke typenummer ([x] angitt bak materialtypen) for å skille mellom disse. Når en har definert ett lag i grunnen bør en definere en «bunnflate» for resten av modellen for å få samme beskrivelse av lag i grunnen for modelleringsverktøyene (veg, VA, jernbane. Til nå i kurset har vi bare laget et lag i grunnen fra fjellboringer. Dette laget i grunnen består av flere flater som ikke dekker hele modellen, og vi må opprette et lag i grunnen for resten av modellen slik at vi får en homogen modell. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Velg menyen Modellering og Lag i grunnen. Som i foregående øving Fyll ut navn slik som vist ovenfor. 3. Pek på knappen Flate å følge deretter på Oppgaver og velg slik som vist nedenfor: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

94 Trykk på Lukk knappen. Vertikalt Avsett setter vi til -50 som vist under. 4. Vi ønsker å klippe ut et hull der vi har de reelle boringene. Pek på knappen for Hull: Pek på Oppgaver og velg Lag i grunnen Fjell slik som vist nedenfor: 5. Under material Pek på pilen til høyre og velg Løsmasser[1]. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

95 6. Trykk på knappen. 7. Pek på Bunnflate oppgaven i utforskeren, trykk høyre museknapp og velg Vis i 3D. Den triangulerte bunnflaten ser nå slik ut: 8. Velg oppgavene Eksist. Terreng SOSI, Bunnflate og Fjell i utforskeren. Trykk høyre museknapp og velg Vis i 3D for å se alle tre flatene. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

96 Øving 18 - Eksisterende kabler og ledninger I denne øvingen skal vi lese inn eksisterende kabler og VA ledninger fra en SOSI fil. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Pek på fanen Sett inn og pek på Import. Fyll inn navn: Import eksist. kabler og ledninger. Klikk på knappen Velg filer Du får opp denne dialogen: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

97 Velg SOSI format slik som vist og filen Voyen_VA Ledningsnett_UTM32-NN2000.sos på katalogen C:\Novapoint_grunnkurs\Grunnlagsdata. Trykk på Open knappen. Denne dialogen kommer opp: Koordinatreferansesystemet til innlest fil er ikke det samme som Quadri-modellen sitt. Pek på OK fortsett for å bekrefte dette. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

98 Koordinatreferansesystemet må nå transformeres. Pek på Bruk tilgjengelig koordinattransformasjon. Tips: Tilgjengelige koordinat transformeringsbiblioteker finner du under N > Innstillinger > Miljø. 3. Denne dialogen kommer opp: Trykk på OK knappen. 4. Forhåndsvisning av innholdet av valgt fil vises nå slik: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

99 5. Pek på feltet for Konvertering/Velg regler slik som vist: Denne dialogen kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

100 6. Velg følgende konverteringsregler i denne rekkefølgen: Vi setter Powel/Gemini VA (SOSI 4.0) med assosiasjoner øverst. SOSI-filen er laget med Gemini, og med denne konverteringsregelen får også med assosiasjonene. Dersom objekter ikke blir konvertert med øverste konverteringsregel, søkes det eventuelt videre på de neste reglene, i gitt rekkefølge. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

101 7. Avslutt med OK. 8. Ved siden av Forhåndsvisningknappen, velg Ingen: 9. Pek deretter på Forhåndsvisning igjen. Nå kjøres konverteringen med valgte konverteringsregel og en forhåndsvisning med de konverterte objektene åpnes i nytt vindu: 10. Trykk på knappen. 11. Pek på Eksisterende kabler og ledninger i utforskeren slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

102 Trykk på høyre musetast og velg Vis i plan med presentasjonsregel Fagdata > VA Plankart Trykk på høyre musetast og velg Vis i 3D. Som vi ser av visningen i 3D, er det mange feil i høydedata til ledningsnettet. Det er mulig å redigere høydene på linjene slik som vi gjorde i øvingen med redigering av terrengoverflaten. Pek på en av kablene eller ledningene i visningen, og se egenskapene (metadata) til objekter Siden valgt konverteringsregel var med assosiasjoner, kan en nå peke på en av kablene eller ledningene i visningen, og se informasjon om objektet i egenskaper-vinduet: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

103 12. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

104 Øving 19 - Modellere eksisterende kabler og ledninger. For å gjøre om kablene og ledningene til volumobjekter slik vi har gjort med stolper og hekker i en tidligere øving, kan vi bruke funksjonen Strekk profil. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Pek på menyen Modellering og Strekk profil slik som vist: 3. Fyll ut med navn slik som vist: 4. Pek på Velg Objekter. Pek på Oppgaver og pek på Import eksist. kabler og ledninger slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

105 Pek på Objekter og tast inn vannledning og velg Vannledning slik som vist: Tips: Pek på egenskapsfilter verdier, for eksempel 200. og velg ytrebredde. Prøv deg fram med forskjellige Trykk på Lukk knappen. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

106 5. Under Normalprofil velg må en angi verdier. Vet du ikke dimensjonen på ledningene så må du anta en verdi. Her er det antatt diameter 15cm og vi lager også hull og rørets tykkelse på 1cm. Under Resultat behold Endre inndata-objektene slik som vist over. 6. Trykk på knappen. 7. Gjør eventuelt det samme for de andre importerte objekttyper av kabler og ledninger. 8. Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

107 Øving 20 - Innlesing av supplerende innmålinger I denne øvingen skal vi lese inn supplerende innmålinger for en veg, generere en terrengoverflate for denne og klippe den opprinnelige terrengoverflaten mot innmålingene. 1. Første steg er å importere de supplerende innmålingene fra en DWG fil og triangulere disse med avgrensning av lange trekantsider. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: Velg Sett inn og trykk på Import knappen. Velg DWG som filformat og bla deg til katalogen c:\novapoint_grunnkurs\grunnlagsdata slik som vist: Velg filen Rundkjøring ringeriksveien.dwg og trykk på Open knappen. Denne dialogen kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

108 Pek på Koord.ref.sys i fil(ene) er lik Quadri-modellens og denne dialogen kommer opp: Huk av for Forhåndsvis innholdet i fila i et planvindu og trykk på OK knappen. Innholdet av fila vises som dette: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

109 2. I konverteringsregler klikk på knappen Velg regler. Denne dialogen kommer opp:, Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

110 I en modell som Quadri-modellen hvor objekttypene er en viktig rolle, er det viktig å lage og bruke konverteringsregler som genererer objekttyper av geometriene fra AutoCAD på de ulike AutoCAD lagene. I dette tilfellet har vi en tegning med linjer for en rundkjøring plassert på ulike lag. Vi ønsker å importere dem inn i modellen med at de får riktig objekttype tilpasset hvilket objekt de er i virkeligheten. Vi må lage en egen konverteringsregel som gjør dette. 3. Pek på knappen og denne dialogen kommer opp: Fyll ut med navn på konverteringsregelen og en beskrivelse som sier deg og andre hva denne konverteringsregelen gjør. Trykk på OK knappen og denne dialogen kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

111 4. Pek på knappen Generer regler fra forhåndsvist modell slik som vist. Denne dialogen kommer opp: Denne dialogen viser at AutoCAD tegningen vi leser inn inneholder både punkt, linjer og solids. Trykk på Neste knappen og denne dialogen kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

112 Her velger du hvilke egenskaper i AutoCAD tegningen som vi skal søke på. Pek på Layer slik som vist og trykk på Neste knappen. Pek på Jeg har en kolonne med Quadri objekttyper [ ], og velg layer slik som vist. Pek deretter på. 5. Denne dialogen kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

113 Her vises alle lagene i AutoCAD tegningen i kolonnen for Verdi. Pek på Finn treff for å søke på gjennom listen og se om noen av verdiene matcher en objekttype. 6. Pek på Lukk. Pek deretter på Fullfør i neste dialog. 7. Pek i feltet i kolonnen for Resultat-objekt. Du får nå opp en liste over alle de objekter det er mulig å velge fra (objektkatalogen i Novapoint DCM ) Fyll ut slik som vist nedenfor eller velg de objekter fra listen som du synes passer best: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

114 8. Trykk på OK knappen, og du er tilbake i denne dialogen: Pek på Rundkjøring slik som vist og trykk på Velg >> knappen slik at den egendefinerte konverteringsregelen kommer opp under Valgte konverteringsregler. Trykk på OK knappen. 9. Pek på knappen for forhåndsvisning og i listen ved siden av knappen, velg Ingen: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

115 Kontroller at import-oppgaven har fått ønsket navn, f.eks. Import Rundkjøring Ringeriksveien: Fullfør importen ved å trykke på knappen. Sjekk prosessinfo-vinduet angående resultatet av konverteringen og vis også eventuelt oppgaven i 3D (slik som i tidligere øvinger.) 10. Da er dataene importert og neste skritt er å triangulere innmålingene som en ny terrengoverflate. Det gjør du med en ny Terrengoverflate-oppgave Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist. Pek på Modellering og Terrengoverflate. Gi oppgaven et navn, f.eks. TIN innmålinger. Pek på knappen for Velg Høydegrunnlag. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

116 I Dynamisk utvalg dialogen som kommer opp, pek på knappen Oppgaver og velg Import Rundkjøring Ringeriksveien slik som vist nedenfor: Trykk på Lukk knappen i dialogen over. Trykk på knappen og oppgaven med resulterende terrengoverflate genereres. 11. For å se om triangulering ble slik vi ønsket, viser vi de innmålte linjene samt resultatet av trianguleringen i 3D Pek på Import Rundkjøring Ringeriksveien.dwg og TIN innmålinger slik som vist: Trykk høyre musetast og velg Vis i 3D slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

117 Innmålingene og trianglene ser nå slik ut: Vi ser at det er nødvendig å korrigere trianglene enten mot en grenselinje eller med å sette maksimal lengde på trekantsidene. Pek på TIN innmålinger i utforskere, trykk høyre musetast og velg Rediger: Pek på knappen Innstillinger slik som vist: Denne dialogen kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

118 Pek på Triangulering og fyll ut med Fjern lange trekantsider langs ytterkant av TIN geometrien slik som vist: Pek på knappen Lagre til oppgave. Tilbake i oppgaven, pek på Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

119 Det ble bedre med ikke helt bra. Gå tilbake igjen til Innstillinger og prøv deg fram med ulike verdier for maksimal sidelengde. Bruk Forhåndsvisning for å se resultatet. I bildet nedenfor er 12m brukt som maksimal sidelengde langs ytterkant. 12. Det siste vi skal gjøre er å klippe hull i den opprinnelige terrengoverflaten mot terrengoverflaten for innmålinger slik at de til sammen utgjør én sammenhengende terrengoverflate. Pek på Eksist. Terreng SOSI i utforskeren, trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

120 Trykk høyre musetast igjen og velg Rediger. Pek på knappen Hull slik som vist over og dialogen for dynamisk utvalg kommer opp: Pek på Oppgaver og velg TIN innmålinger slik som vist ovenfor. Trykk på Lukk knappen i Dynamisk utvalg dialogen og knappen i oppgaven. Terrengoverflaten ser nå slik ut: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

121 De to terrengoverflatene gir til sammen en modell av eksisterende terrengoverflate. Det kan bli vertikale gap langs ytterkanten av innmålt terrengoverflate og hullet i terrengoverflaten fra sosi data. Dette fordi de langs denne grensen ikke har samme inndata og inndata har ulik kvalitet. En kan tette igjen det vertikale gapet med innstillingen Under Tringulering > Kontroll av inndata > Hull: Husk å lagre modellen ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

122 Øving 21 - Samling Når man jobber med et prosjekt er det en fordel å skape en samling som for eksempel holder på hvilke oppgaver og objekter for eksisterende situasjon som er beregningsgrunnlag eller illustrasjonsobjekter. I denne øvingen skaper vi en slik samling av terrengoverflate og lag i grunnen som brukes som senere kan brukes som beregningsgrunnlag til for eks Linje-, veg- og VA-oppgaver. 1. Stå i Novapoint Basis. 2. Pek i menyen på Sett inn og pek på Samling slik som vist nedenfor Verktøypanelet ser nå slik ut: 3. Tast inn ønsket navn f.eks. Beregningsgrunnlag og velg /20 TERRENG under Deloppgave som vist ovenfor. 4. Pek på Velg objekter og denne dialogen kommer frem: Marker oppgavene som representerer beregningsgrunnlag for eksisterende situasjon, her er det oppgavene Eksist. Terreng SOSI, TIN innmålinger.dwg, Bunnflate og Fjell. å Lukk deretter Dynamisk utvalgsdialogen 5. Pek på knappen. Definer eventuelle andre samlinger på samme måte Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

123 Øving 22 - Utforskeren Før vi avslutter kursdelen om Novapoint Basis så er det et godt tips å sjekke og eventuelt rydde opp i utforskeren. NB: Novapoint DCM 19.30/19.35 lagrer modellen automatisk hver gang du bruker en funksjon som har knappen, men du må passe på å lagre når du bruker andre funksjoner som opprette prosesstruktur, rydde og slette oppgaver og/eller objekter i utforskeren. Hver gang du trykker Lagre alle lagres en backupfil som er en kopi av hele modellen med vedlegg. Det er lurt å trykke Lagre alle jevnlig for å oppdatere backupfilen. Novapoint kjører AutoSave bl.a. hver gang man utfører en oppgave og avslutter med OK. Ved AutoSave lagres.gd*-filene og man har da forskjellig innhold der i forhold til backupfila. Hvis man lukker en Quadri-modell og svarer Nei til lagring, blir databasen overskrevet med innholdet fra backupfila slik at man kommer tilbake til slik situasjonen var ved siste brukerbestemte lagring. Når en åpner en modell, kjører systemet en sjekk om innholdet er det samme i modellen som i backupfila. Hvis det ikke er det, blir brukeren informert om at modellen er gjenopprettet etter unormal avslutning og modellen vil overskrives med kopien i backupfilen. Du kan når som helst peke på en oppgave og dra den for å flytte den til et annet sted i utforskeren. I tillegg kan du peke på en oppgave og trykke høyre museknapp. I menyen som kommer opp kan du for eksempel gi nytt navn eller slette en oppgave: Sletter du en oppgave som har innhold så får du opp denne dialogen: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

124 Kontroller om det er huket av for Slett også resultatobjekter. Dersom det er flere oppgaver som har et objekt som resultat, så vil denne ikke være forhåndsvalgt. For eksempel er Hekkene, Stolpene og Vannledningene i kursmodellen både resultat av Import-oppgaver og Strekk profil/vertikalt fordi vi har valgt Endre inndata som resultatobjekt. En kan ikke slette oppgaver som andre oppgaver bruker som inndata/beregningsgrunnlag. Prøver en å slette en slik oppgave, vil en få beskjeden om at denne ikke kan slettes, slik som vist under: Ønsker en å slette en slik oppgave, må en først gå inn i oppgavene som bruker denne oppgaven som inndata og fjerne denne herfra. Når alle slike tilkoblinger til etterfølgende oppgaver er fjernet, kan oppgaven slettes. Avslutt øvingen med å rydde opp i utforskeren slik at du får organisert prosjektet ditt slik du ønsker. I eksempelet under er det laget underinndelinger til 30 Eksisterende situasjon: Prøv både slett oppgave, endre navn på oppgave, lag ny oppgave og flytt oppgave. 2. Avslutt øvingen med å lagre modellen din Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

125 Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

126 Vedlegg 1: Serverprosjekt - QuadriDCM I et Quadri DCM prosjekt kan flere brukere jobbe mot samme Quadri-modell. Quadri-modellene ligger på en server med unik IP og Port. Hver Quadri DCM server kan inneholde flere Quadri DCM -modeller. Hver Quadri DCM modell kan inneholde et hierarki av Quadri DCM prosjekter hvor hvert Quadri DCM prosjekt har en unik ID som brukes for å koble det til Novapoint 19 DCM Basis. CRS er knyttet til Quadri DCM modell, så alle prosjekter i en Quadri DCM modell har samme CRS. Vi anbefaler at en oppretter en ny Quadri DCM modell for hvert samferdselsprosjekt. En bruker jobber mot et Quadri DCM prosjekt ved å hente ut et arbeidsdatasett (lokal kopi) av modellen. Brukeren jobber lokalt på sin kopi av modellen, og kan sende til/motta fra prosjektet på server. En bruker har mulighet til å hente ut flere slike arbeidsdatasett fra samme Quadri DCM prosjekt. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

127 Viktig: Prosjektleder bør etablere en prosjektstruktur som alle deltakere er kjent med. Denne bør følges opp daglig. Alle oppgaver og objekter bør kvalitetssikres før de lagres til server. Ha én person som er ansvarlig for grunnlagsdata. Når du Deler til server deler du alt (dvs. alle oppgaver og objekter) du har opprettet i ditt lokale arbeidsdatasett. Husk å dele jevnlig. Du kan fortsatt gjøre endringer etter at du har delt. Når du Mottar får du alt tilbake. Med Quadri DCM Model Manager (QMM) kan en frakoble (disconnect) et arbeidsdatasett. Det betyr at arbeidsdatasettet ikke lengre kan brukes for å jobbe mot en delt modell. Det ligger en motta innebygd i reservasjon fordi en skal være sikker på den som gjør endringer gjør endringer i en oppdatert versjon av modellen. Man kan Reservere/Frigi hele arbeidsdatasettet ved å høyreklikk Prosess i Utforskervinduet og velge Reservere/Frigi Man kan Reservere/Frigi deler av arbeidsdatasettet ved å velge disse i Utforskervinduet og velge Reservere/Frigi En kan slette en modell med QMM. Da vil alle prosjekter, alle oppgaver, alle objekter, alle brukere, ja absolutt alt som ligger der slettes. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

128 Opprette et prosjekt Modeller settes opp i administrasjonsprogrammet Quadri DCM Model Manager (QMM). Vi anbefaler én Modell per prosjekt. Hver modell har én eller flere administratorer og et antall mulige brukere. Disse settes opp i Quadri DCM Modell Manager. Det er bare Modell Administrator som kan sette opp et prosjekt og det gjøres i Prosjekt Admin. 1. Start Novapoint 19.30/ Velg N og velg Prosjekt Admin 3. Logg inn med brukernavn og passord. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

129 4. Pek på og denne dialogen kommer opp: Fyll ut dialogen med informasjon du har fått av ansvarlig for prosjektet og trykk på Legg til. I eksempelet under er det vist prosjektserveren som er satt opp for Roadshow For kurs på Novapoint server Fyll inn med Adresse (Navn eller IP) og alias Adresse: Alias: a. Dersom du sitter hos Vegvesenet på SVV sine PC-er. Når du har lagt til koblingen, pek på Sett koblingsparametre manuelt: 5b. Fyll deretter inn som vist under og avslutt med OK: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

130 Manual Proxy Settings: True Proxy name or IP-address: proxy.vegvesen.no Proxy port: Velg modellen angitt av kursholder (her under er den valgte modellen Bergen) og du får nå opp informasjon om prosjektet slik som vist nedenfor: 8. Pek på fanen Brukere slik som vist: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

131 9. Trykk på OK knappen. Alle brukere som er lagt til, kan laste ned arbeidsdatasett fra prosjektmodellen. Hente ut et arbeidsdatasett fra serverprosjektet 1. Når en bruker har fått tilgang til et serverprosjekt (Quadri DCM) ved å få brukernavn og passord, kan man laste ned et arbeidsdatasett. Pek på knappen for å ta del i et prosjekt på Novapoint DCM 19.30/19.35 sin oppstartside: 2. Du må først legge til en kobling mot server (dersom du ikke har gjort dette før). Pek på skyen med +tegnet Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

132 3. Fyll inn med Alias, navn/ip og Port som gis av kursholder. Trykk deretter Legg til 3a. Dersom du sitter hos Vegvesenet på SVV sine PC-er. Når du har lagt til koblingen, pek på Sett koblingsparametre manuelt: 3b. Fyll deretter inn som vist under og avslutt med OK: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

133 Manual Proxy Settings: True Proxy name or IP-address: proxy.vegvesen.no Proxy port: Nettskyen/serveren legges nå til i lista over tilgjengelige prosjekter. Pek på +tegnet foran den og du må logge deg på med brukernavn og passord: Du vil få opp modellene som du har tilgang til. Trykk på +tegnet for modellen du skal bruke i kurset: Du får frem listen mode prosjekter under denne modellen: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

134 Pek på prosjektet og du får frem dialogen for nedlasting av arbeidsdatasett Trykk på Last ned knappen. Det kan ta litt tid før arbeidsdatasettet er ferdig nedlastet til din PC. Det avhenger av hvor stor modellen er. 2. Når arbeidsdatasettet er ferdig lastet ned, velg Lagre for å lagre permen og arbeidsdatasettet. Vi anbefaler å lagre ofte. Info: Ulike status på oppgaver i arbeidsdatasettet I Utforsker har de ulike oppgavene ikon som viser status. En oppgave kan ha én av følgende fire typer status: 1. Kun lesertilgang i ditt arbeidsdatasett. Oppgaven er ikke reservert av annen bruker: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

135 (streken er grå) 2. Kun lesertilgang i ditt arbeidsdatasett. Oppgaven er reservert av annen bruker: (streken er grå og det er en lås på høyre side) 3. Reservert slik at du kan redigere denne oppgaven i dette arbeidsdatasettet: (streken er grønn) 4. En reservert oppgave som er endret i ditt arbeidsdatasett, men endringen er ikke delt til server: (blå strek med utropstegn på venstre side) 5. En ny oppgave opprettet av deg, som ikke er delt til server: (grønn +) 6. I bildet under er for eksempel Linjeoppgaven av type ikke reservert i dette arbeidsdatasettet og du har dermed ikke tilgang til å editere denne. 7. Hvis du holder pekeren over en oppgave vil du når den sist ble utført og om den er reservert og eventuelt hvem som har reservert den: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

136 Dele og motta nye oppgaver Bruker kan opprette nye oppgaver i Novapoint DCM Basis og dele disse til server-prosjektet ved å gå til Hjem > Samhandle > Dele. Motta velger du for å hente oppgaver og objekter fra server til ditt lokale arbeidsdatasett. Dele 1. Nå skal vi dele oppgaven med de andre i prosjektet. Pek på Dele knappen under fanen Hjem Menyen ser nå slik ut: Pek på OK knappen og dialogen for beskrivelse kommer opp: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

137 Motta Skriv en beskrivelse av hva du har gjort og som deles med de andre. Trykk OK. Oppgaven er nå delt til server og finnes i modellen på server. Ikonet til oppgaven endres til riktig status, fra f.eks. grønn + eller blå strek til grønn strek som betyr at oppgavene er delt med server men fortsatt er reservert at dette datasettet. 1. Videre skal vi motta oppgavene som de andre har delt til server modellen Pek på Motta knappen under fanen Hjem Det første som skjer er at det sjekkes mot endringer som er gjort i serverprosjektet. Deretter kommer denne dialogen opp, med en liste over alle endringer som er levert av andre deltagere på prosjektet: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

138 2. Pek på knappen Motta alle endringer. Denne dialogen kommer opp og viser hvor lang tid det tar å motta oppgavene: Når den er ferdig kommer denne dialogen opp: Pek på Lukk knappen. Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

139 3. Husk å lagre ditt arbeidsdatasett før du går videre: Ved å holde pekeren over de nye oppgavene kan du se hvem som har reservert dem. Frigi 1. Etter at du har delt de endringene du har gjort skal du frigjøre de oppgavene andre eventuelt skal reservere og endre. Velg en oppgave som er reservert, trykk høyre museklikk og velg Frigi: Det er ikke mulig å frigi en oppgave uten at den er delt først. Reserver 1. For å kunne redigere en oppgave som er mottatt fra server, må oppgaven reserveres først. Pek på en oppgave du skal redigeres, trykk høyre musetast og velg Reserver.: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

140 Husk å lagre arbeidsdatasettet etter at du har gjort endringene dine: Info: Fortsette å jobbe i et arbeidsdatasett Når du har lastet ned et arbeidsdatasett, lønner det seg å fortsette å jobbe videre med dette (dvs. ikke laste ned nytt arbeidsdatasett.) Du åpner et arbeidsdatasett ved å velge Åpne arbeidsdatasett: og hente det fra listen. En bør da velge å oppdatere reservasjonsstatus som vist under Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

141 En annen måte å åpne et eksisterende arbeidsdatasett er fra Startsiden: Når en velger et prosjekt som en tidligere har jobbet med, vil en få beskjed om dette og en velger vanligvis å fortsette med samme arbeidsdatasett: Info: Hvordan slette et arbeidsdatasett? Det er viktig at du ikke bare sletter filene med vanlig windows utforsker. Grunnen til dette er at dersom en bruker sletter et datasett og har glemt å frigi noen oppgaver, så vil disse oppgavene være låst på serveren. (En administratorbruker kan gå inn og rydde opp på serveren.) For å slette et arbeidsdatasett skal en høyreklikke arbeidsdatasettet og velge Frakoble arbeidsdatasett. PASS PÅ at du hvis du har noe i arbeidsdatasettet som ikke er delt til felles modell og som du ønsker å ta vare på videre, så må du først Dele før du frakobler arbeidsdatasettet. Svar Ja når får du denne meldingen: Novapoint DCM 19.30/19.35 grunnkurs Basis oppdatert 22. oktober

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: 67 81 70 00 Telefaks: 67 81 70 01

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: 67 81 70 00 Telefaks: 67 81 70 01 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS NOVAPOINT 19.10 DCM Novapoint GRUNNKURS Novapoint kurs for Asplan Viak, Leikanger 28.august 2013 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis

Detaljer

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: Telefaks:

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: Telefaks: Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes.

Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes. Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no

KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no KURSHEFTE Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett

Detaljer

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Grunnlag og presentasjon av planer Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende

Detaljer

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM Solveig Fiskaa, Vianova Systems Agenda Introduksjon Hva er en objektorientert modell? Sammenhengen mellom oppgavene og objektene som opprettes i Novapoint 19 DCM

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

B7 Novapoint Basis Tips & Triks

B7 Novapoint Basis Tips & Triks B7 Novapoint Basis Tips & Triks Solveig Fiskaa, Vianova Systems Kategoriene N > innstillinger Utforsker > Meny høyre museklikk Import Utvalg/spørringer mot modell Presentasjonsoppsett Store modeller: tips

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

Labyrint Introduksjon Scratch Lærerveiledning. Steg 1: Hvordan styre figurer med piltastene

Labyrint Introduksjon Scratch Lærerveiledning. Steg 1: Hvordan styre figurer med piltastene Labyrint Introduksjon Scratch Lærerveiledning Introduksjon I dette spillet vil vi kontrollere en liten utforsker mens hun leter etter skatten gjemt inne i labyrinten. Dessverre er skatten beskyttet av

Detaljer

Novapoint 19 Arealplan A til Å

Novapoint 19 Arealplan A til Å A til Å Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt (*.NCP) Terrengmodell (*.TMG/*.GDD) 1 Oppstart av prosjekt

Detaljer

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Erling Tronsmoen, Vianova Systems As Håndboka - V770 1 Grunnlagsdata mange formater ++ Format, støtte av geometri Format Punkter Linjer Linjeberegninger (Alignment)

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i DCM Innstillinger for terrengoverflate Laveste gravenivå

Detaljer

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

Øving 24 Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate)

Øving 24 Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate) Del 8: Landskap I denne delen av kurset skal vi se hvilke funksjoner i Novapoint Landskap som er knyttet til oppgaver i Novapoint 19 DCM Basis. Følgende oppgaver under modellerings-fanen er aktuelle i

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave.

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. 2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring Dynamisk spørring Generellt Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. Dynamisk spørring har tre filter

Detaljer

Novapoint DCM & Quadri DCM Store Quadri-modeller

Novapoint DCM & Quadri DCM Store Quadri-modeller Novapoint DCM & Quadri DCM Store Quadri-modeller Hvitbok Mars 2015 2 Innhold Introduksjon... 3 Bakgrunn... 3 Hva er stort?... 4 Modellens dimensjoner... 4 Geografisk utstrekning... 5 Antall objekter...

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg

Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg Oktober 2016, Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg Innehold: Novapoint Basis og V770... 2 Navngiving av linje og veg oppgaver:... 3 Grunnlagsmodeller i Novapoint Basis... 5 Koding av fagmodell

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Gjennomgang av enkel visualisering av arealplaner: Eksisterende situasjon Terrengoverflate Ortofoto Bygninger Vegetasjon Drapere arealplan over terrengoverflate Nye bygninger

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

2016/07/09 07:50 1/8 Versjon 19.2x.FP6

2016/07/09 07:50 1/8 Versjon 19.2x.FP6 2016/07/09 07:50 1/8 Versjon 19.2x.FP6 Versjon 19.2x.FP6 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Klassifiseringsoppgave og klasseoppgaver Med FP6 lanseres muligheten til å sette inn oppgaver

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10.

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Ved triangulering, er det ofte ønskelig at terrengoverflaten som skapes følger knekklinjer i terrenget som for eksempel veglinjer.

Detaljer

Vektorfil og linjeskjuling... 3

Vektorfil og linjeskjuling... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil og linjeskjuling Kapittel 11 1 Innhold Side Kapittel 11 Vektorfil og linjeskjuling... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3

Detaljer

Kom godt i gang. Ordboksverktøyet 1.0

Kom godt i gang. Ordboksverktøyet 1.0 Kom godt i gang Ordboksverktøyet 1.0 Forord - et lese- og skrivestøttende språkverktøy Ordboksverktøyet er et verktøy for rettskrivning og ordforklaring. Verktøyet lar brukeren vurdere og forstå ord ut

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Introduksjon til GUI. ALEPH ver. 16.02

Introduksjon til GUI. ALEPH ver. 16.02 Introduksjon til GUI ALEPH ver. 16.02 Mekanisk, fotografisk eller annen gjengivelse av dette materialet er ikke tillatt ifølge gjeldende lov om opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Fujitsu Tuborg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Revidert 29.08.2011 ITBASE PROSJEKTWEB FOR PROSJEKTDELTAKERE

BRUKERVEILEDNING. Revidert 29.08.2011 ITBASE PROSJEKTWEB FOR PROSJEKTDELTAKERE BRUKERVEILEDNING Revidert 29.08.2011 ITBASE PROSJEKTWEB FOR PROSJEKTDELTAKERE INNHOLD 1. Kom i gang med ITBASE Prosjektweb... 2 2. ITBASE Prosjektweb for Mac/iPad... 2 3. Mapper... 3 3.1. Ny mappe... 3

Detaljer

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget: Hvordan jobber du med vegfunksjonene i Novapoint 19 DCM Veldig mye av det jeg vil gå gjennom i foredraget er likt for Novapoint 18 og 19. Det som

Detaljer

Rev.: 3 Brukerveiledning Teknisk Regelverk og Adobe Acrobat Reader Side: 1 av 10

Rev.: 3 Brukerveiledning Teknisk Regelverk og Adobe Acrobat Reader Side: 1 av 10 Brukerveiledning Teknisk Regelverk og Adobe Acrobat Reader Side: 1 av 10 - ELEKTRONISK VERSJON... 2 1 ADOBE ACROBAT READER... 3 2 - ELEKTRONISK FORMAT... 5 2.1 Bokmerker og linker i innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerveiledning for PedIT - Web

Brukerveiledning for PedIT - Web Brukerveiledning for PedIT - Web PedIT- Web Logg inn For å kunne logge inn, trenger du et brukernavn og et passord. Det er administrator sin oppgave å legge til brukere. Venstremargen Margen til venstre

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG 2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG Import DWG Innstillinger for DWG leser Når man skal importere dwg, enten det er en eller flere filer samtidig, bør man på forhånd ha tenkt på hva man ønsker å importere

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av støttemur Prosjektering av to-løps tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler 1 NP

Detaljer

Kort norsk manual Hvordan komme i gang:

Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Det første du må gjøre er å laste inn et skip i programmet. Det gjør du ved å velge Open under File -menyen. Fra underkatalogen Ships Database velger du et skip,

Detaljer

Legg merke til at at over de blå klossene er det flere kategorier av kommandoer i forskjellige farger, for eksempel

Legg merke til at at over de blå klossene er det flere kategorier av kommandoer i forskjellige farger, for eksempel Astrokatt Introduksjon Scratch Introduksjon Katten vår har så lyst å være en astronaut, la oss se om vi kan hjelpe ham? Underveis vil vi lære hvordan vi flytter figurer rundt på skjermen, og hvordan katter

Detaljer

Mesteparten av kodingen av Donkey Kong skal du gjøre selv. Underveis vil du lære hvordan du lager et enkelt plattform-spill i Scratch.

Mesteparten av kodingen av Donkey Kong skal du gjøre selv. Underveis vil du lære hvordan du lager et enkelt plattform-spill i Scratch. Donkey Kong Ekspert Scratch Introduksjon Donkey Kong var det første virkelig plattform-spillet da det ble gitt ut i 1981. I tillegg til Donkey Kong var det også her vi første gang ble kjent med Super Mario

Detaljer

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang CD-ORD 9.0 Kom godt i gang CD-ORD Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8.3 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Kom godt i gang

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter 2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter Håndtering av vegkanter Nordisk beregningsmetode er laget for at man manuelt skal kunne kjøre beregningene. Det innebærer at det ikke er tenkt på at dataene

Detaljer

Jobb smartere i Journal

Jobb smartere i Journal Jobb smartere i Journal For kontor - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Dagens temaer Søk i rekvirentregister Opprette brev om timeinnkalling Korrigere i epikrise Redigere i dokument Sette inn mottakere

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Brukererfaring fra GeoSuite presentasjon, Dobbeltsport Oslo - Ski. Beate Kvalsund, Norconsult

Brukererfaring fra GeoSuite presentasjon, Dobbeltsport Oslo - Ski. Beate Kvalsund, Norconsult , Dobbeltsport Oslo - Ski. Beate Kvalsund, Norconsult Novapoint GeoSuite brukermøte 2010 Generelt om prosjektet Oslo - Ski, dagsonen nord for Ski Arbeidsmetodikk innsamling av tidligere boringer nye boringer

Detaljer

RingAccess en innføring

RingAccess en innføring RingAccess en innføring Rapportering Alle ringmerkere skal kunne bruke RingAccess Alle merkinger og kontroller/gjenfunn gjort av ringmerkere SKAL rapporteres via RingAccess Rapporteringsfrister: Etter

Detaljer

Fortsettelses kurs i Word

Fortsettelses kurs i Word Fortsettelses kurs i Word Lynkurs fra Kristiansand folkebibliotek Innholdsfortegnelse Formål med dagens kurs... 2 Sette inn forsider... 2 Sette inn tabeller... 2 Topptekst Bunntekst Sidetall... 2 Sett

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

DEL MED TILLIT. Novapoint Brukermøte D7 Støyberegning i Novapoint Støy. Mini kurshefte for:

DEL MED TILLIT. Novapoint Brukermøte D7 Støyberegning i Novapoint Støy. Mini kurshefte for: DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: D7 Støyberegning i Novapoint Støy Innledning Versjon brukt i dette kursheftet er Novapoint 20.00.FP3a. Heftet er beregnet på brukere som har

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomi

Visma Enterprise - Økonomi Visma Enterprise - Økonomi RAPPORTER og SPØRRING Kort innføring Fagenhet økonomi mars 2015 Del I Rapporter: Hvor mye penger har vi brukt, og hvordan ligger min avdeling an i forhold til budsjett. Hva er

Detaljer

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster

Ingen investeringskostnader Ingen risiko Ingen bindinger eller forpliktelser Løpende oversikt over status Enkel håndtering av nye poster Innledning GEOREG er et nytt system for registrering i konkurranser. Systemet baserer seg på at deltakerne har en smarttelefon med en app som muliggjør enkel registrering i en database. Systemet er spesielt

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av to-rørs tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler Prosjektering av støttemur Prosjekteringen gjøres

Detaljer

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling

Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M2 Opprett ny grunneiendom kvalitetsheving og fradeling Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan legge inn ny geometri på eksisterende grenselinjer før

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Nytt i Arealplan og Landskap

Nytt i Arealplan og Landskap Foredrag B6: Nytt i Arealplan og Landskap Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Gisle R. Totland Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 De viktigste nyhetene i Arealplan (versjon 17.00.SP1 eller 17.10)

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT)

VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) VISMA OPPVEKST SKOLE KOBLING MED VISMA ENTERPRISE HRM (UNIQUE ANSATT) INNHOLD FORUTSETNINGER ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Klargjøre Visma Enterprise

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Innholdsfortegnelse WEBPORTAL

Innholdsfortegnelse WEBPORTAL Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON... 2 INSTRUKSJONER OG ANGIVELSER... 2 2. PÅLOGGING... 2 3. KALENDER... 3 EGNE VAKTER... 3 ENHETENS VAKTER... 4 4. LEDIGE VAKTER... 5 ØNSKE EN LEDIG VAKT... 5 TILPASSE

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt Kristin Lysebo og Elin Lisbakken, Vianova Systems Hovedtema i dette foredraget er nye funksjoner i Novapoint DCM 19.20

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

E6 Novapoint Arealplan

E6 Novapoint Arealplan E6 Novapoint Arealplan Forbedret geometrikontroll, feilfri SOSI-filer, tips og triks Jakob Kowalski AGENDA Ny geometrikontroll Tips feilfri SOSI-filer Veg funksjonalitet 3D visning av plan Eksport til

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

1. Komme i gang. Må foreløpig brukes i Internet Explorer. Start opp Elverum kommunes standard kartløsning. Zoom inn til ønsket utsnitt.

1. Komme i gang. Må foreløpig brukes i Internet Explorer. Start opp Elverum kommunes standard kartløsning. Zoom inn til ønsket utsnitt. Bruk av 3D i web-kartet 1. Komme i gang Elverum kommune Må foreløpig brukes i Internet Explorer. Start opp Elverum kommunes standard kartløsning. Zoom inn til ønsket utsnitt. Klikk så på knappen Start

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

WEBSEMINAR KRYSSKONSTRUKSJON

WEBSEMINAR KRYSSKONSTRUKSJON WEBSEMINAR KRYSSKONSTRUKSJON Krysskonstruksjon april 2011 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30.

Detaljer

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering)

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering) Geografi i Nord-Trøndelag Brukerveiledning www.gint.no (http://a3.gint.no/ før lansering) 1 Utarbeidet september 2015 Kristin Bjerke Denstadli, GIS-medarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Gry Aune Tveten,

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

2017/01/23 15:20 1/10 Endre

2017/01/23 15:20 1/10 Endre 2017/01/23 15:20 1/10 Endre Endre Denne menyen har følgende undervalg: Trasé > Splitte Benytt denne funksjonen til å splitte en grøftetrasé i en valgfri node. Nedtrekksmeny: Novapoint VA Konstruksjon >

Detaljer

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems Skråningsflatefunksjonen Solveig Fiskaa Vianova Systems Agenda Eksempler: Statnett, transformatorstasjon i Arendal Lag i grunnen Nordplan, 7-er fotballbane Mengdeberegning Lengdeprofil Tips&Triks Skråningsflatefunksjonen

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

RETTET: Ikke lenger mulig å trykke på OK i dialogen for vertikal overstyring når vegmodellen ikke er reservert. Dette er i tråd med øvrige dialoger.

RETTET: Ikke lenger mulig å trykke på OK i dialogen for vertikal overstyring når vegmodellen ikke er reservert. Dette er i tråd med øvrige dialoger. 2017/01/20 13:35 1/5 Versjon 19.3x.FP3 Versjon 19.3x.FP3 Oppdateringer i Novapoint Veg Vegbåndet RETTET: Mindre endringer på navn på funksjoner. RETTET: Feil håndtering av malen Fra eksisterende prosjekt

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Vedlegg 1- Tilbakemelding på funksjonell vegklasse

Vedlegg 1- Tilbakemelding på funksjonell vegklasse Vedlegg 1- Tilbakemelding på funksjonell vegklasse 1. Innledning Det er laget en egen applikasjon som benyttes for å melde tilbake eventuelle justeringer på funksjonell vegklasse. Det må opprettes en egen

Detaljer

Opprydding og Vedlikehold av Windows

Opprydding og Vedlikehold av Windows Opprydding og Vedlikehold av Windows Innledning Hvis du synes at PC en går tregt kan det være på sin plass med en diskopprydding. Windows selv og de fleste programmer som arbeider under Windows benytter

Detaljer

Hurtigtaster på tastaturet

Hurtigtaster på tastaturet Hurtigtaster på tastaturet Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på Panorer Klikk

Detaljer