KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no"

Transkript

1 KURSHEFTE Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? no

2 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova Systems AS. Forbudet gjelder enhver form for mangfoldiggjørelse ved hjelp av trykking, kopiering, duplisering eller elektronisk registrering. Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes. Vianova Systems AS forbeholder seg retten til å forandre og forbedre produktet. Denne publikasjonen beskriver kun produktet på det tidspunkt beskrivelsen er trykt. Sandvika februar 2013 Vianova Systems AS Leif Tronstads Plass 4 Postboks Sandvika Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15. februar

3 Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

4 Innholdsfortegnelse DEL 1: OPPSTART...5 DETTE KURSET...5 KURSFILER...5 ØVING 1 - START NYTT PROSJEKT...6 BRUKERGRENSESNITT OG BEGREPER...9 Perm...10 Utforsker...10 Egenskaper...13 Prosessinfo...13 ØVING 2 - SETT INN EN PROSESSMAL...14 DEL 2: LESE INN OG MODELLERE TERRENG...16 ØVING 3 - IMPORT AV SOSI FIL...16 ØVING 4 - GENERERE TERRENGOVERFLATE...21 ØVING 5 - SE PÅ DATA I 3D...25 Navigeringsfunksjoner...26 ØVING 6 - REDIGERE TERRENGOVERFLATE...29 DEL 3: MODELLERE EKSISTERENDE SITUASJON...35 ØVING 7 - BYGNINGER...35 ØVING 8 - MODELLERE ANDRE 3D OBJEKTER...42 Kummer...42 Hekker...47 Bru...51 ØVING 9-3D OBJEKTER FRA EN AUTOCAD TEGNING...53 DEL 4: PRESENTASJONER, ORTOFOTO, KARTOPPTEGNING OG SNITT...57 ØVING 10 - PRESENTASJONSOPPGAVE FOR KARTGRUNNLAG I PLAN...57 ØVING 11-3D PRESENTASJON AV ALLE OBJEKTER MED ORTOFOTO...60 ØVING 12 - GENERERE LENGDESNITT AV ALT I MODELLEN...63 ØVING 13 - GENERERE TVERRSNITT...66 ØVING 14 - START OPP AUTOCAD OG TEGN OPP KARTGRUNNLAG...69 DEL 5: LAG I GRUNNEN OG EKSISTERENDE VA...71 ØVING 15 - IMPORT AV FJELL BORHULL...71 ØVING 16 - LAG I GRUNNEN...74 ØVING 17 - EKSISTERENDE VA LEDNINGER...77 UTFORSKEREN...82 DEL 6: VEG...83 ØVING 18 - DEFINERE VEGLINJER OG VEGMODELLER...83 ØVING 19 - LINJEKONSTRUKSJON...87 ØVING 20 - VEGMODELL...89 DEL 7: VA...92 ØVING 21 - START OPP VA PROSJEKT...92 ØVING 22 - KONSTRUERE VA TRASÉ...94 DEL 8: LANDSKAP...97 ØVING 23 - HØYDER (HENT PUNKTHØYDE FRA TERRENGOVERFLATE)...97 ØVING 24 - SKRÅNINGSFLATEFUNKSJONEN ØVING 25 - LINJEKONSTRUKSJON DEL 9 VEDLEGG VEDLEGG 1: TRANSFORMASJON Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

5 EGNE NOTATER Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

6 Del 1: Oppstart Dette kurset Dette minikurset er laget som en kort introduksjon til Novapoint 19 DCM. Hensikten med dette kurset er å gi et godt innblikk i de muligheter som ligger i prosjektering med Novapoint 19 DCM. Hovedfokus i minikurset er: - Bli kjent med brukergrensesnitt og arbeidsmetodikk - Importere kartgrunnlag fra SOSI fil - Bygge opp og redigere terrengoverflate - Bygge opp 3D objekter i modellen - Lag i grunnen - Generere lengdesnitt og tverrsnitt - Oppstart av veg- og VA prosjektering - Bli kjent med bruk av vinduer, tegneregler, utvalg av objekter, prosesser osv. Kursheftet vil bli supplert med flere øvinger etterhvert. Kursfiler Til dette minikurset er det laget et sett med prosjektfiler, C:\NOVAPOINT19 DCM _Kurs Under denne katalogen finner du disse filene: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

7 Øving 1 - Start nytt prosjekt 1. Dobbeltklikk på Novapoint 19 DCM ikonet på skjermen din 2. Denne dialogen kommer opp: Pek på knappen: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

8 Denne dialogen kommer opp: Her får du opp alle koordinatsystemer for Norge. Bruk feltet til høyre i dialogen til å bla det nedover til du finner EUREF89 UTM 32 (dette kursområdet ligger i Ringerike kommune og kartgrunnlaget er i UTM). Pek på EUREF89 UTM 32 og du får nå opp en forklaring i høyre del av dialogen slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

9 Fyll ut med prosjektnavn Kurs, bla til katalog C:\Novapoint19DCM_Kurs. Permens navn blir satt til samme navn som Quadri-modellen, Kurs. 3. Trykk på knappen OK og du har nå satt opp et nytt prosjekt med tilhørende kataloger. Novapoint 19 DCM baserer seg på en sentral Quadri-modell for deling av data mellom forskjellige fag. Quadri-modellen overtar også rollen som «terrengmodell». I det videre bruker vi begrepet modell og Quadri-modell om hverandre. Disse filene opprettes på C:\Novapoint19DCM_Kurs og legges på en underkatalog med samme navn som prosjektet: Quadri-modellen lagres i disse filene. Når en senerer lagrer prosjektet, får en mulighet til å lagre permen en har opprettet. Det vil også etter hvert komme foldere med vegmodell-filer, VA-modell-filer, m.v. Det opprettes en folder for hver oppgave som trenger filvedlegg. Folderen får navn lik oppgavens GUID (Globally Unique ID) Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

10 Brukergrensesnitt og begreper Etter oppstart av prosjektet ser skjermen din omtrent slik ut. Typer vinduer og plassering av disse kan variere noe. Du kan styre vinduene og plasseringen av disse selv. Pek på menyen Vis og du får opp denne toolpaletten: Pek på f.eks. Egenskaper. For å flytte på vinduet hold venstre musetast nede, flytt vinduet og du får opp de mulige plasseringene vinduet kan ha. Dra vinduet til ønsket plassering og slipp. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

11 Videre i kurset vil denne oppbygging av dialogen brukes: Perm En perm er en fil som holder orden på prosjektinformasjonen i prosjektet ditt (ref. prosjektperm). I en og samme perm kan man legge inn en eller flere Quadri-modeller. Det er Quadri-modellene som har 99,9% av informasjonen som håndteres, men permen lagrer bl.a. hvilke av Quadri-modellene som er aktiv (kun en om gangen) og f.eks. hvilke vinduer du hadde oppe sist osv. Utforsker Utforskeren viser innholdet i en perm. Hovedsakelig er dette som nevnt innholdet en eller flere Quadri-modeller. Du kan utforske innholdet i hver modell, der du særlig vil bli kjent med prosesstreet og objektene, som også gjerne presenteres som et tre. Eks. på en modell bygd opp av: prosesstre (oppgaver i et hierarki) objekter, listet ihht sin objekttype Eksempelet under viser utforskeren bygget opp etter oppgaver i håndbok 138 til Statens vegvesen: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

12 Oppgave En oppgave er det det høres ut som; noe som skal utføres for at man får gjennomført prosjektet. Oppgavene kan brytes ned i et hierarki (Work Breakdown Structure, «WBS») for å holde oversikten over alle oppgavene. Oppgaven får et navn og en plass i oppgavehierarkiet. Oppgaven er av en viss type. For hver oppgave-type finnes det et verktøy som benyttes for å utføre slike oppgaver. Oppgavetypen Linje kan for eksempel utføres ved hjelp av verktøyet Linjekonstruksjon. Oppgaven husker hvilke objekter i modellen som ble brukt som inndata til oppgaven, samt hvilke objekter i modellen som ble resultatet etter at oppgaven var utført. Det finnes noen unntak; oppgaver som ikke nødvendigvis har inndata fra modellen (som import-oppgaver) og oppgaver som ikke produserer resultat i form av objekter (som presentasjonsoppgaver). En oppgave kan med andre ord produsere alt fra 0 til 1 eller flere 1000 objekter. NB! En oppgave kan gjentas og gjentas til man er fornøyd med resultatet. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

13 Objekt Et objekt i Quadrimodellen representerer fortrinnsvis et fysisk objekt i modellen med sine egenskaper (geometri er en av egenskapene). Ett objekt i Quadrimodellen kan også være et objekt uten geometri, f.eks. en hendelse (ulykke, dyrepåkjørsel, etc.) Modellen tillater også videre at ett fysisk objekt kan eksistere i modellen uten geometri. Objektene som kan forekomme i modellen er definert som objekttyper i objektkatalogen. Objekttypene er kategorisert i objektgrupper. Et objekt i modellen er en forekomst av en objekttype beskrevet i objektkatalogen. Ett objekt har som minimum følgende egenskaper: Navn (personlig navn for objekttypens forekomst) Livsyklusstatus (eksisterende eller design) Unik ID (denne genereres av programmet og skal følge objektet i hele dets levetid) Gyldig tidsperiode Gyldig fra Gyldig til Generisk attributt Alle objekter har mulighet for å legge til et uendelig antall brukerdefinerte attributter (fremstår som «generisk egenskap» i egenskapsvinduet.) Denne egenskapen kan man legge til ved import, eller i etterkant om man ønsker å legge til en egenskap som ikke er forhåndsdefinert på objektet. Øvrige egenskaper som finnes på ett objekt vil variere avhengig av hva som er definert på objekttypen i objektkatalogen. Geometri Som tidligere nevnt kan objekter eksistere uten geometri. Objektene håndterer geometri som egenskaper og kan derfor ha 0 til flere geometrier. Hver geometri, med unntak av flater, har ett sett med egenskaper som sier noe om; - kvaliteten og nøyaktigheten til geometrien - hvor den ligger, høydereferanse, hvor på objektet geometrien ligger og hvor i «rommet» geometrien ligger (medium) - egenskaper som feltkodenumerisk(temakode), samt feltkode (alfanumerisk) - ett sett med datoer, førstedigitalieringsdato, verifiseringsdato og oppdateringsdato for geometrien - prosesshistorie for geometrien Om man ikke finner en objekttype som passer til det man ønsker å skape i modellen, så tilbyr objektkatalogen en objekttype benevnt som Uklassifisert objekttype. Dette gjør det mulig å hente inn alle typer av objekter selv om man eventuelt ikke finner en matchende objekttype i forhold til det man skal lese inn. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

14 Egenskaper Dette vinduet viser egenskapene til det elementet som er valgt. Følgende elementer kan velges: Quadri-modellen Oppgaver Objekter Dersom du velger flere elementer vil utvalget summeres i egenskapsvinduet. Prosessinfo Prosessinfo viser meldinger fra systemet når oppgaver utføres. Dette kan være feilmeldinger, men også informasjon om hva som gjøres, f.eks. hvor mange objekter som ble importert. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

15 Øving 2 - Sett inn en prosessmal I denne øvingen skal vi sette inn en ferdig prosessmal. Prosessmalen som brukes videre i kurset er laget ut fra håndbok 138 fra Statens vegvesen. 1. Pek på Prosess i utforskeren og trykk høyre musetast. Velg Struktur og denne dialogen kommer opp: Pek på Vegprosjektering Prosessmodell for å prosjektere et veganlegg ihht Håndbok 138. Trykk på Sett inn knappen. 2. Utforskeren ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

16 3. Husk å lagre prosjektet ved å trykke på Lagre knappen øverst til venstre. TIPS: Det er selvfølgelig også mulig å sette inn egne oppgaver. Pek på Prosess i utforskeren. Pek på menyen Sett inn og pek på knappen Hovedaktivitet oppgaver på tilsvarende måte.. Tast inn ønsket navn, og sett inn andre I eksempelet under er det satt inn 3 oppgaver: Det er også mulig å dele opp oppgavene ytterligere ved først å markere f.eks. Ny situasjon før du trykker på knappen igjen. Strukturen i oppgaven kan lagres ved å peke på prosess, trykk høyre musetast og velg Lagre Struktur. og lagre det som en Lage egen oppgaver Lage egen mal f.eks firmatilpasset Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

17 Del 2: Lese inn og modellere terreng I denne delen av kurset skal vi importere en SOSI fil, se på de importerte dataene i plan og 3D, generere en terrengoverflate og redigere denne. Øving 3 - Import av SOSI fil 1. Pek på menyvalget Sett inn. Toolpaletten endrer seg slik at du får opp de valg som kan gjøres for å sette inn data av ulike typer. 2. Pek på knappen Import og denne dialogen kommer opp: Sett type fil til SOSI og pek på filen Kartgrunnlag.SOS som du finner på katalogen C:\Novapoint 19 DCM _Kurs\Grunnlagsdata og trykk på Open knappen. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

18 3. Trykk på OK fortsett. Denne dialogen kommer opp: Vi skal ikke bruke noe i denne i dialogen nå, så trykk på knappen OK og innlesingen av filen setter i gang og en liten dialog som viser status på innlesingen kommer opp, og lukker seg når filen er lest inn. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

19 Toolpaletten for import åpnes: Fyll ut med ønsket navn, f.eks. Import Kartgrunnlag.SOS. Pek på pilen til høyre for Deloppgave til og velg /Byggeplan/01 Grunnlagsdata/01.01Kart (FKB). 4. Pek på feltet: Velg konverteringsregler /-regler og denne dialogen kommer opp: Konverteringsreglene er et sett av regler som styrer hvordan informasjonen i fila, i dette tilfellet SOSI-fila, skal omformes til objekter i modellen. Pek på SOSI 4.0 Standard og på Velg >> knappen slik at valgt konverteringsregel kommer opp i listen over valgte konverteringsregler slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

20 Trykk på OK knappen og du er tilbake til hoveddialogen. 5. Pek på knappen og konverteringen setter i gang. Etter at filen er lest inn ser skjermen slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

21 NB: I Novapoint 19 DCM vil data som ikke fanges opp av valgte konverteringsregel IKKE leses inn. I dette kurset ser vi ikke på hvordan vi behandler dataene som ikke leses inn, men det vil bli laget oppskrifter og forklaring på dette i brukerdokumentasjonen til Novapoint 19 DCM. I dialogen for prosessinfo vil du få en oversikt over data som er lest inn og data som ikke er lest inn. 6. Trykk på knappen og dataene leses inn i databasen. 7. Utforskeren ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

22 Øving 4 - Generere terrengoverflate 1. Pek på fanen Modellering og trykk på knappen for Terrengoverflate slik som vist nedenfor: 2. Tast inn ønsket navn på terrengoverflaten og angi hvilke deloppgave den skal høre til. I eksempelet under er det brukt Terrengoverflate som navn og den er satt til deloppgave /Byggeplan/02 Modellere eksisterende/02.01 Terrengoverflate TIPS: Stå på den prosessen du skal legge inn data før du trykker på modelleringsoppgaven. Da hentes prosessnavnet og legges inn på deloppgave navn. 3. Pek på knappen.. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

23 4. Pek på knappen Oppgaver og huk av for oppgaven Import Kartgrunnlag.SOS Dialogen ser nå slik ut: 5. Pek på knappen Objekter. Dialogen ser nå slik ut: Her velger du ut de objekttypene i som skal danne grunnlaget for terrengoverflaten din: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

24 6. Gå gjennom alle objekttypegrupper og marker de som skal være med. Under vises eksempel på objekttyper fra ulike veg objekttypegrupper for veg. NB! Pass også på å få med objekttypene i objekttypegruppen Terrenghøyde 7. Trykk på Lukk knappen. 8. Pek på knappen for forhåndsvisning dersom du ønsker å se de dataene du har valgt ut. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

25 9. Pek på knappen for å sette i gang genereringen av terrengoverflaten. Alle valgte elementer blir med i trianguleringen. Tips: Du kan styre innstillingene for trianguleringen ved å peke på 10. Utforsker ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

26 Øving 5 - Se på data i 3D Du kan nå se på terrengoverflaten i 3D for å sjekke om det ser riktig ut. 1. Pek på Terrengoverflateoppgaven som du nettopp opprettet i utforskeren og trykk høyre musetast. Denne menyen kommer opp: Pek på Vis i 3D og terrengoverflaten vises i 3D slik: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

27 2. Knappene på høyre side er manøvreringsknapper. Navigeringsfunksjoner Navigeringsfunksjonene er tilgjengelige fra Hjem fanen, Vis fanen og fra knappene på siden av 3D vinduet. Navigeringsfunksjoner Zoom Extend Beskrivelse Pek på knappen for å zoome ut til å se hele modellen Zoom In Pek på + tegnet på knappen for å zoom inn i modellen Zoom Out Pek på - tegnet på knappen for å zoom ut i modellen Zoom Utvalg Pek på objekter og pek på knappen for å zoome inn eller ut til de valgte objektene Dobbeltklikk Velge Pan Orbit Orbit+zoom Fly Fly langs linje Forrige Neste Dobbeltklikk på valgte objekter fungerer på same måte som Zoom Utvalg (kortkommando G ) Det er fortsatt mulig å navigere selv om du er i Velge modus. Du kan scrolle med musehjulet for å zoome inn og ut. Hold nede musehjulet for å starte pan, bruk høyre musetast til å rotere kameraretning. Venstre musetast er kun for å velge objekter. Pan med å bruke venstre musetast. Hold nede musehjulet for å flytte modellen. Bruk høyre musetast for å rotere kameraretningen. Venstre musetast styrer Orbit, alternative dra på hjulet. Zoom inn og ut med musehjulet. Kombiner orbit og zoom inn/ut med å holde ned høyre musetast og dra musen forover og bakover. Fly inn og ut ved å holde nede venstre musetast og dra musen. Jo større avstand fra senter av vinduet, jo større navigasjonshastighet. Fly opp og ned ved å holde musehjulet nede. Zoom inn og ut ved å rulle på musehjulet. Roter kameraretning ved å holde nede høyre musetast og dra musen. Pek på basislinje i vinduet som du ønsker å fly langs Zoom for å vise forrige utsnitt Zoom for å vise neste utsnitt Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

28 Du kan midlertidig bytte til andre navigeringsmuligheter: Bytt navigasjonsmodus Alt Ctrl Beskrivelse Hold ALT tasten nede for å midlertidig bytte til orbit. Kan brukes i PAN eller VELGE modus. Slipp ALT tasten for å gå tilbake til opprinnelige navigasjonsmodus. Hold CTRL tasten nede for å midlertidig bytte til VELGE modus. Kan brukes i PAN eller ORBIT modus. Slipp tasten for å gå tilbake til opprinnelig navigasjonsmodus. Navigering med tastaturet (WASD) 3D vinduet supporterer også navigering med tastaturet. Det betyr at navigeringen starter når du trykker inn en tast. For å avslutte denne navigeringen, trykk Esc tasten. Tast U G W S A D Q E Caps Lock Shift CTRL Beskrivelse Gjør en U-sving og snur retningen 180 grader. Går til et uthevet objekt, eller til et sted definer av trådkorsets posisjon dersom utheving ikke er aktivisert, f.eks. i PAN modus Beveger seg forover Beveger seg bakover Beveger seg til venstre Beveger seg til høyre Beveger seg nedover Beveger seg oppover Når CAPS LOCK er av er navigasjonshastighetene konstant (anbefales). Når CAPS LOCK er på, er navigasjonshastigheten dynamisk, basert på avstanden fra øyeposisjon til modellen. Hold nede SHIFT tasten for å redusere navigasjonshastigheten. Dette må kombineres med en av retningstastene, f.eks. W. Når SHIFT tasten slippes går navigasjonshastigheten tilbake til normalt. Hold ned CTRL tasten for å øke navigasjonshastigheten. Dette må kombineres med en av retningstastene, f.eks. W. Når CTRL tasten slippes går navigasjonshastigheten tilbake til normalt. 3. Nederst i dialogen styrer du tegneregler for vinduet. Pek på pilen og du får opp en liste over tilgjengelige tegneregler. 4. Velg tegneregelen Basis 3D. Terrengoverflaten vises da slik: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

29 Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

30 Øving 6 - Redigere terrengoverflate 1. Etter å ha vridd litt på terrengoverflaten finner vi dette: Noen av veglinjene har høydedata Z=0 og det skaper tilnærmede rette vegger i den triangulerte terrengoverflaten. Dette er en klar feil og må rettes opp. 2. Gå tilbake til utforskeren og marker oppgavene Import Kartgrunnlag.SOS og Terrengoverflate, trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

31 Et nytt 3D vindu kommer opp. Sjekk at tegneregelen Basis 3D er valgt. Zoom inn på tilsvarende område slik som vist nedenfor: 3. Du skal nå sjekke punktinformasjonen for veglinjene som ser ut til å ha feil høydeinformasjon. Pek på knappen. Pek på en av linjene med feil høyde. Under egenskapsoverskriften Geometri ligger en punktliste hvor antall punkter som definerer linjen er spesifisert. Peker du i feltet Punktliste/uklassifisertKurve, får du frem en liten pil til høyre i raden Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

32 Når du har pekt på pilen helt til høyre vist i figuren over, får du opp egenskapene om alle punktene i linjen: 4. Marker alle z-verdiene i listen ved å peke på kolonnen Z. Trykk høyre musetast og velg Sett høyde til ukjent 5. Trykk på Tilbake knappen og du har redigert høydene og lagret de nye høydene på linjen. Editer høydene på de andre linjene i området også. TIPS: Stå Som standard oppsett for 3D-vinduet, så vises ikke objekter med ukjente høyder. Derfor vil objektene du endrer høydene på forsvinne fra 3D-vinduet. Du kan endre på denne innstillingen (slik at objekter med ukjent høyder også blir vist) Velg N og Innstillinger som vist under: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

33 Velg deretter Vinduer og 3D-vindu og huk av for Vis objekter med udefinerte z- verdier: 6. Det er også mulig å redigere utvalget ved å fjerne alle objekter av en type. I dette tilfellet er det aktuelt å fjerne trafikkøyene i utvalget for terrengoverflaten. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

34 Pek på Terrengoverflate i utforskeren. Trykk høyre musetast og velg Redigere oppgave. Toolpaletten ser nå slik ut: 7. Pek på Objekter og denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

35 8. Beveg deg nedover i listen til du finner de objektene du ikke skal bruke, i dette tilfellet Trafikkøy og Trafikkøykant. Ta vekk haken på disse og trykk på Lukk knappen. 9. Trykk på knappen og terrengoverflaten oppdateres. 10. Rediger resten av modellen på tilsvarende måte til terrengoverflaten er uten feil. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

36 Del 3: Modellere eksisterende situasjon I denne delen av kursheftet skal vi se på hvordan vi kan gjøre om utvalgte objekter i kartgrunnlaget til 3D objekter. Det gjelder blant annet bygninger, kummer, hekker, bruer osv. Øving 7 - Bygninger Modellering av bygninger i planen er todelt. Den første oppgaven er å lage takflater som enkeltobjekter med 3D-geometri utifra takgrunnflater og linjer for takkonstruksjon. Den neste oppgaven er å ta utgangspunkt i takkantlinjer og generere yttervegger. 1. Før du starter funksjonen så er det en god ide å se på kartgrunnlaget i 3D, da er det lettere å se alle objektene du velger ut. Pek på oppgaven 3D Presentasjon du laget i forrige øving, trykk høyre musetast og velg Åpne om 3D visningen av modellen ikke er aktivisert. Bruk 3D funksjonene til å zoome deg inn og vri kartgrunnlaget i 3D slik at du tydelig ser bygningene slik som vist nedenfor: 2. Stå på riktig sted i utforskeren, slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

37 3. Pek på mappen Modellering og Takflater slik som vist nedenfor: 4. Fyll ut Navn: Modellering eksist. takflater slik som vist: 5. Pek på knappen Velg beregningsgrunnlag. I Dynamisk utvalg dialogen som kommer opp, velger du Import Kartgrunnlag.SOS oppgaven. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

38 Pek deretter på knappen Objekter: Søk etter objektene av type GrunnflateTak ved å skrive i søkefeltet. Legg merke til at de objektene du har pekt ut blir markert i 3D modellen med rødt. Trykk på Lukk knappen. 6. I feltet for Resultat velger du Objekttype Tak slik som vist: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

39 7. Trykk på knappen. Denne prosessen vil ta noe tid, da funksjonen søker seg igjennom linjene i modellen som definerer takavgrensning og danner takflater ut i fra disse. 8. Stå på riktig sted i utforskeren,( /Byggeplan/02 Modellere eksisterende/02.03 Objekter/ Bygninger) Pek på mappen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: 9. Fyll ut Navn, for eksempel Modellering eksist. yttervegger. 10. Pek på knappen Velg objekt(er) (0). Pek på knappen Oppgaver i dynamisk utvalg dialogen som kommer opp og velg oppgaven Import Kartgrunnlag.SOS: En dialogboks med en advarsel kommer frem. Trykk Ok Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

40 Som advarselen skrev, må du velge objekter av samme type. Minimer utvalget av objekter med å trykke på Objekter og velg objektene av typen Bygningslinje, Takkant og TaksprangkantVedTopp som vist under: Legg merke til at de objektene du velger markeres i vinduet med rødt. Trykk på Lukk knappen. 11. I Normalprofil skriver du inn ønsket bredde. I Vertikal utstrekning, pek på knappen Objekt å følge. Pek på Oppgave og velg Terrengoverflate slik som vist: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

41 Trykk på Lukk knappen. Pek på pilen for Vertikal utstrekning igjen og fyll ut slik som vist: Alle bygninger vil nå strekkes fra takhøyde og 2 meter under terrengoverflaten (for å simulere kjeller). I tillegg huker du av for Strekk til laveste punkt slik at kjelleren får samme høyde under hele huset. 12. I Resultat, blar du deg nederst i lista og velger objekttypen Yttervegg. 13. Trykk på knappen. 14. Pek på oppgavene Modellering eksist. Takflater og Modellering eksist. yttervegger i utforskeren. Trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Bygningen ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

42 15. Gjenta eventuelt oppgaven dersom noen av bygningene ikke blir modellert i 3D. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

43 Øving 8 - Modellere andre 3D objekter I denne øvingen skal vi modellere flere eksisterende objekter som 3D objekter. Eksemplene vil blant annet være kummer, trær, støttemurer og hekker. Det er mulig å lage 3D objekter på denne måten av punkter, linjer, polygoner og flater. Kummer 1. Pek på + tegnet foran objekter i utforskeren slik som vist: Du får nå opp en liste over alle typer objekter som ligger i ditt prosjekt. Bla det ned til du finner Kum. Trykker du på + tegnet foran Kum så får du opp alle kummer i prosjektet ditt og kan isolere en kum. Alle objekter har en unik identifikasjon. Pek på Kum og trykk på høyre musetast og velg Vis i 3D. Alle kummer vises nå i 3D. Bytt eventuelt til tegningsregel Tegn alt: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

44 Zoom inn på en av kummene og bytt presentasjonsregel til Basis 3D. Geometriegenskapen til kummen er et punkt. I denne øvingen skal vi legge til volumgeometri som egenskap til kummene. 2. Marker riktig sted i utforskeren 02 Modellere eksisterende og Objekter og Vann og avløp slik som vist: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

45 3. Pek på menyen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: Fyll ut med navn, f.eks. 3D Kum slik som vist: 4. Pek på knappen Velg objekt(er) (0). Pek på knappen Oppgaver i dynamisk utvalg dialogen som kommer opp og velg oppgaven Import Kartgrunnlag.SOS: En dialogboks med en advarsel kommer frem. Trykk OK Som advarselen skrev, må du velge objekter av samme type. Minimer utvalget av objekter med å trykke på Objekter og velg objektene av typen Kum. (Du kan skrive objektnavnet i feltet slik som vist under:) Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

46 Huk av for Kum og trykk på Lukk knappen. 5. I Normalprofil, fyll inn verdiene som vist under: 6. I dette tilfellet har vi en z-verdi for hvert kum-punkt og vi antar at det er topp kum. Vi ønsker at kumobjektet skal strekke seg vertikalt nedover og taster dermed inn verdien -2 i feltet for Vertikal offset. Alle kummer vil nå bli 2 meter dype. Bruk verdi for å indikere at objektet skal gå nedover fra innsettingspunktet 7. Som resultat velger du Endre inndata-objektene. Da blir volumgeometrien lagret som tilleggsegenskap til de importerte kumobjektene. 8. Trykk på og kummene modellere nå som 3D objekter slik som figuren under viser: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

47 9. Rediger parameterene om du ikke er helt fornøyd, og trykk på når du er ferdig. Pek på et av kumobjektene og sjekk egenskapsdataen. Nå er volumgeometri lagt til som egenskap til kumobjektet: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

48 Hekker 1. Pek på Hekk i listen over objekter, og trykk på høyre musetast og velg Vis i 3D. Alle hekker vises nå i 3D. Zoom inn slik at du ser et utvalg av dem tydelig: Hekkene vises bare som enkle linjer. I denne øvingen skal vi legge til volumgeometri på objektet. 2. Marker riktig sted i utforskeren 02 Modellere eksisterende og Objekter slik som vist: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

49 Pek på menyen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: 3. Fyll ut med navn, f.eks. Test 3D Hekk slik som vist: Istedenfor å velge alle hekkene skal vi nå i første omgang bare velge en hekklinje. Dette kan være praktisk når det er mange objekter som skal endres. 4. Pek på pilen til høyre for knappen Velg objekter og denne menyen kommer opp: Pek på Velg objekter og pek på en av hekklinjene. 5. I Normalprofil fyller du ut verdiene slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

50 6. I dette tilfellet ønsker vi at hekkene skal følge terrengoverflaten vår, og evt. gå litt under den (volum til røtter, jord mm). Pek på knappen Objekt å følge. Pek på knappen Oppgaver og marker Terrengoverflate slik som vist nedenfor: Trykk på Lukk knappen. 7. I vertikal utstrekning taster du inn for negativ verdi (for eks. -0,5 dersom du ønsker å ha med volum til røtter, jord mm.) 8. Som resultat velger du Endre inndata-objektene. 9. Trykk på og hekken modelleres nå som 3D objekt slik som figuren under viser: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

51 . Ser dette bra ut, så kan alle objekter velges. Trykk på og repeter denne øvingen hvor du gir nytt oppgavenavn 3D Hekk og velger alle Hekk-objektene i dynamisk utvalg. 10. Trykk på når du er ferdig. 11. For å sjekke at alle hekkene ble riktig i forhold til terreng kan du merke Terrengoverflate og 3D Hekk i utforskeren, trykk høyre musetast og velg Vis i 3D slik som vist: Velg evt. en annen tegneregle for å se det bedre. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

52 Bru 1. Pek på BruGrunnflate under Objekter i Utforskeren og trykk på høyre musetast og velg Vis i 3D. Zoom inn på en av dem slik som vist nedenfor: 2. Marker riktig sted i utforskeren 02 Modellere eksisterende og Objekter slik som vist: 3. Pek på menyen Modellering og Strekk vertikalt slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

53 Fyll ut med navn, f.eks. 3D Bru slik som vist: 4. Velg inndataobjekter ved å velge Import Kartgrunnlag.SOS oppgaven En dialogboks med en advarsel kommer frem. Trykk OK Som advarselen skrev, må du velge objekter av samme type. Minimer utvalget av objekter med å trykke på Objekter og velg deretter objektene av type BruGrunnflate i dynamisk utvalg dialogen. 5. I dette tilfellet skal vi ikke følge en overflate eller definere lengden til et referanseobjekt, men tast inn verdien -2 i feltet for vertikalforskyvning (m). Som resultat velger du Bruflate. 6. Trykk på knappen. 7. Pek på oppgaven 3D Bru i utforskeren. Trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Nye bruflater med solid-geometri er nå laget som vist under: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

54 Øving 9-3D objekter fra en AutoCAD tegning I denne øving skal vi se på hvordan vi importerer et objekt som har 3D geometri i en tegning. I denne øvingen bruker vi en enkel støttemur som eksempel. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist: 2. Velg menyen Sett inn og Import og denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

55 Velg DWG format og filen Støttemur.dwg slik som vist ovenfor. Trykk på Open knappen. 3. Trykk på Sett koord.sys for kilden til samme som aktiv Quadri-modell når denne dialogen kommer opp: 4. Denne dialogen kommer opp: Pek på Surface og marker Yes i feltet som er i dialogen over. Trykk på OK knappen. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

56 5. Pek på Velg konverteringsregel og denne dialogen kommer opp: Pek på CAD-Geometry to Sketch geometry og pek på Velg knappen slik som vist ovenfor. Trykk på OK knappen. 6. Gi oppgaven navn for eks Import Støttemur og Trykk på knappen for å se at støttemuren kom inn og deretter knappen. 7. Pek på oppgaven Import Støttemur i utforskeren, trykk høyre musetast og Vis i 3D for å sjekke at den ser riktig ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

57 NB: I denne øvingen har vi satt inn et 3D objekt fra en AutoCAD tegning med helt standard konverteringstregel som tar alle objekter i tegningen og overfører den til objekttype UklassifisertObjekt. I tillegg til geometriske egenskaper, får du med informasjon som farge og lagstruktur. I egenskapsdialogen kan du også endre navnet til objektet til Støttemur (som vist under.) Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

58 Del 4: Presentasjoner, ortofoto, kartopptegning og snitt Visningene vi har brukt til nå i modellen er temporære. En kan velge flere oppgaver eller objekter og vise samtidig, og en får fort flere slike vinduer liggende (som vist under.) Vinduene lukkes ved å peke på krysset som vist over. Når en ønsker å lagre visninger/presentasjoner, så finnes det egne oppgaver for dette. Disse kan en også koble ortofoto eller WMS til. Planpresentasjonene brukes også til å tegne ut objekter til AutoCAD. Øving 10 - Presentasjonsoppgave for kartgrunnlag i plan For å få tegnet opp kartgrunnlagt til AutoCAD må vi opprette en presentasjonsoppgave av type Plan som deretter kan tegnes ut til DWG. 1. Velg menyen Vis og pek på knappen for Plan slik som vist nedenfor: Toolpaletten endrer seg slik: 2. Fyll ut med ønsket navn, f.eks. Kartopptegning og velg /Byggeplan/04 Presentasjoner/04.01 Plan til deloppgave slik som vist ovenfor. 3. Neste skritt er å velge de objektene som skal tegnes ut. Pek på knappen Velg innhold Ta vekk haken for Alt og pek på knappen Oppgaver. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

59 Velg Import Kartgrunnlag.SOS og trykk på Lukk knappen. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

60 4. Pek på pilen til høyre for Presentasjonsoppsett og velg den presentasjonsregelen du ønsker. I dette tilfellet er det valgt Basiskart. 5. Trykk på knappen og vinduet er nå lagret og kan hentes fram ved f.eks. opptegning av kartgrunnlag i AutoCAD. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

61 Øving 11-3D presentasjon av alle objekter med ortofoto Vi lage også lage en permanent presentasjon av 3D vindu som viser alle objekter i modellen vår hvor vi også kan drapere ortofoto på terrenget 1. Pek på menyen Vis og pek på 3D slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: 2. Fyll ut med navn, f.eks. 3D Presentasjon og velg Deloppgave /Byggeplan/04 Presentasjoner/04.04 Perspektiv (3D) 3. Pek på Velg innhold og denne dialogen kommer opp: Marker Velg alt og trykk på Lukk knappen. Pek på pilen under feltet Rasterbakgrunn og velg Legg til Ortofoto slik som vist under: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

62 Denne dialogen kommer opp: 2. Fyll ut med ønsket navn. Pek på knappen Bla og bla deg fram til katalogen C:\Novapoint 19 DCM _Kurs\Ortofoto Trykk på OK knappen for å avslutte ortofoto funksjonen. Sett en hake i feltet for Drapér til terreng slik som vist under. 4. Pek på pilen i feltet for Presentasjonoppsett. Velg Basis 3D. Trykk på knappen. 5. 3D vinduet med terrengoverflaten, alle objekter og ortofoto drapert over terrenget vises: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

63 Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

64 Øving 12 - Generere lengdesnitt av alt i modellen 1. Lengdesnitt kan bare genereres fra et planvindu. Åpne presentasjonen Kartopptegning ved å peke på den i utforskeren, trykk høyre musetast, og velg Åpne. Zoom deg inn på et område slik som vist: 2. Stå på riktig sted i utforskeren (Byggeplan/04 Presentasjoner/04.02 Lengdeprofiler) og trykk på menyen Vis og Lengdeprofil slik som vist: 3. Tast inn ønsket navn, f.eks Lengdesnitt slik som vist under: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

65 Pek på pilen under feltet Tegn og velg Tegn linje. Pek med venstre musetast på to punkter som du ønsker snittet langs. I vinduet markeres punktene og det legges inn en korridor på høyre og venstre side. Punktobjekter som befinner seg innenfor korridoren vil bli med på snittet, mens snitt gjennom f.eks. en terrengoverflate vil bli dannet eksakt på linjen. Dybden på lengdesnittet kan du evt. Endre under Seksjonsdybde. 4. Neste skritt er å angi hvilke objekter som snittet skal genereres ut fra. Pek på knappen Velg innhold og dialogen for Dynamisk utvalg kommer opp. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

66 Pass på at det er markert Velg alt og trykk på Lukk knappen. 5. Pek på pilen til høyre for Presentasjonsoppsett og velg Basis snitt 6. Trykk på knappen og lengdesnittet genereres. I vårt tilfelle ser det slik ut: 7. Det er mulig å redigere lengdesnittet og velge andre data for beregningen av snittet. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

67 Øving 13 - Generere tverrsnitt 1. Tverrsnitt kan bare generes fra et planvindu. Åpne presentasjonen Kartopptegning ved å peke på den i listen, trykk høyre musetast, og velg Åpne. Zoom deg inn på et område slik som vist: 2. Stå på riktig sted i utforskeren (Byggeplan/04 Presentasjoner/04.03 Tverrsnitt) og trykk på menyen Vis og Tverrprofil slik som vist: 3. Tast inn ønsket navn, f.eks Tverrsnitt slik som vist under: I Basislinje, pek på knappen Velg og velg linjen basislinjen for tverrsnittene i planvinduet. I vinduet markeres den valgte linjen og linjene for tverrsnittene vises: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

68 Fyll deretter inn med ønskede verdier for Seksjonsintervall og Seksjonsbredde. 4. Neste skritt er å angi hvilke objekter som snittet skal genereres ut fra. Pek på knappen Velg innhold og dialogen for Dynamisk utvalg kommer opp. Ta vekk haken foran Velg alt og pek på knappen for Oppgaver: Velg Terrengoverflate, importoppgaven for støttemur og alle 3D objektene slik som vist ovenfor. Trykk på Lukk knappen. 5. Pek på pilen til høyre for Presentasjonsoppsett og velg Basis snitt slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

69 6. Trykk på knappen og tverrsnittene genereres. Du kan bla til neste tverrsnitt med pilene øverst i dialogen: 7. Det er mulig å redigere tverrsnittet og velge andre data for beregningen av snittet. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

70 Øving 14 - Start opp AutoCAD og tegn opp kartgrunnlag 1. For å starte opp AutoCAD fra Novapoint Basis pek på pilen helt nederst til høyre i dialogen slik som vist nedenfor: Peker du på pilen ved siden av får du opp en meny med innstillingsvalg. Du må alltid starte AutoCAD fra Novapoint Basis for å ha kontakt med Novapoint. 2. AutoCAD starter opp på helt vanlig måte og du kan nå bruke funksjonene i Novapoint modulene. 3. Velg nedtrekksmenyen Novapoint Tegningspresentasjoner fra Quadri Tegn plan-presentasjon slik som vist nedenfor: Denne dialogen kommer opp: Pek på pilen til høyre for feltet for å få opp en liste over alle definerte presentasjonsregel som er satt opp i Novapoint Basis. Pek på Kartopptegning som viste ovenfor. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

71 4. Trykk på Draw knappen og kartgrunnlaget tegnes opp i tegningen. 5. Husk å lagre tegningen på som Kartgrunnlag.dwg på arbeidskatalogen din. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

72 Del 5: Lag i grunnen og eksisterende VA Øving 15 - Import av fjell borhull I denne øvingen skal vi importere data for lag i grunnen fra en dwg tegning som inneholder borpunkter til fjell. Vi skal også se på bruken av avgrensningslinjer i forbindelse med triangulering ved lag i grunnen. 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: 2. Pek på menyen Sett inn og velg Import. Denne dialogen kommer opp: Velg filen Fjellboringer.dwg under katalogen Grunnlagsdata og trykke på Open knappen. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

73 3. Denne dialogen kommer opp: Pek på Sett koord.sys for kilden til samme som aktiv Quadri-modell. Trykk OK i dialogen som kommer opp. 4. Trykk på knappen for forhåndsvisning og se at alle punktene kom inn riktig. Fyll ut med riktig navn på oppgaven slik som vist: 5. Pek i listen for valg av Konverteringsregler. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

74 Pek på CAD-Geometry to Unclassified objects og trykk på Velg knappen slik som vist. Trykk på OK knappen. 6. Pek på knappen for forhåndsvisning og trykk på knappen når du ser at borpunktene er importert. 7. Pek på oppgaven Import Fjellboringer.dwg i utforskeren og trykk høyre musetast og velg Vis i 3D for å se på punktene. Velg presentasjonsregel Tegn alt slik som vist: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

75 Øving 16 - Lag i grunnen I denne øvingen skal vi må generere lag i grunnen basert på borpunktene vi leste inn i forrige øving. 1. Pek på oppgaven Import Fjellboringer.dwg, trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Disse punktene er grunnlaget for lag i grunnen. 2. Stå på riktig sted i utforskeren og velg menyen Modellering og Lag i grunnen. Fyll ut navn slik som vist ovenfor. 3. Pek på knappen Velg høydegrunnlag. Pek på Oppgaver og velg slik som vist nedenfor: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

76 Trykk på Lukk knappen. 4. Pek på pilen til høyre for material og velg Jordmasser[1]. Dersom du har en terrengoverflate og en fjelloverflate så skal du markere materialet som skal være mellom laget i grunnen og terrengoverflaten, dvs. JORD. 5. Trykk på knappen. 6. Pek på Lag i grunnen Fjell i utforskeren, trykk høyre musetast og velg Vis i 3D. Den triangulerte fjelloverflaten ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

77 TIPS: Dersom du vil gjøre endringer i innstillingene til trianguleringen, høyreklikker du på oppgaven og velger Rediger. Deretter trykker du på knappen og gjør dine endringer og så OK. 7. Marker både Terrengoverflate og Lag i grunnen Fjell i utforskeren. Trykk høyre musetast og velg Vis i 3D for å se begge overflatene. 8. Husk å lagre prosjektet før du avslutter øvingen. Det er også mulig å bruke grenselinje for å avgrense trianguleringen. I dag må avgrensningslinjen lages i AutoCAD og importeres før den kan brukes. Det vil bli laget funksjoner for å konstruere avgrensningslinjer i Novapoint Basis senere. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

78 Øving 17 - Eksisterende VA ledninger 1. Stå på riktig sted i utforskeren slik som vist nedenfor: 2. Pek på Sett inn og Import og denne dialogen kommer opp: Pek på filen Eksisterende-VA.SOS og trykk på Open knappen. 3. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

79 Trykk på OK fortsett. Denne dialogen kommer opp: Vi skal ikke bruke noe i denne i dialogen nå, så trykk på knappen OK og innlesingen av filen setter i gang. En dialog som viser status på innlesingen kommer opp og lukker seg når filen er lest inn. Dialogen ser nå slik ut: Fyll ut med ønsket navn, f.eks. Import Eksistrende VA.SOS. Pek på pilen til høyre for Deloppgave til og velg /Byggeplan/01 Grunnlagsdata/01.03 Suppl innmåleringer Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

80 4. Pek på feltet: Velg konverteringsregler /-regler og denne dialogen kommer opp: Pek på SOSI 34 til uklassifiserte objekter og på Velg knappen slik at valgt konverteringsregel kommer opp i listen over valgte konverteringsregler. Trykk på OK knappen og du er tilbake til hoveddialogen. 5. Pek på knappen og konverteringen settes i gang. Etter at filen er lest inn ser skjermen slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

81 NB: I Novapoint 19 DCM vil data som ikke fanges opp av valgte konverteringsregel IKKE leses inn. I dette kurset ser vi ikke på hvordan vi behandler dataene som ikke leses inn, men det vil bli laget oppskrifter og forklaring på dette i brukerdokumentasjonen til Novapoint 19 DCM. I dialogen for prosessinfo vil du få en rapport over data som er lest inn og data som ikke er lest inn. 6. Trykk på knappen og dataene leses inn i databasen. 7. Utforskeren ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

82 TIPS: VA objektene kan også modelleres opp som volumobjekter med funksjonen Modellering Strekk profil. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

83 Utforskeren Før vi avslutter kursdelen om Novapoint Basis så er det et godt tips å sjekke og eventuelt rydde opp i utforskeren. NB: Novapoint 19 DCM lagrer prosjektet automatisk hver gang du bruker en funksjon som har knappen, men du må passe på å lagre når du bruker andre funksjoner som opprette, rydde og slette i utforskeren. Eksempelet under viser opprydding under Presentasjoner: Her er alle underinndelingene fjernet og alle presentasjonene ligger direkte under presentasjoner. Du kan når som helst peke på en oppgave og dra den for å flytte den til et annet sted i utforskeren. I tillegg kan du peke på en oppgave og trykke høyre musetast. I menyen som kommer opp kan du for eksempel gi nytt navn eller slette en oppgave: Sletter du en oppgave som har innhold så får du opp denne dialogen: Pass på at du da huker av for Slett også resultatobjekter slik at objektene ikke blir liggende igjen i prosjektmodellen når oppgaven slettes. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

84 Del 6: Veg I denne delen av kurset skal vi se på hvordan vi definerer veglinjer og vegmodeller, i tillegg skal du oppdaterer vinduer og prosjekteringsgrunnlag. Øving 18 - Definere veglinjer og vegmodeller 1. Gå tilbake til Novapoint Basis. Alle veglinjer og vegmodeller defineres herfra. 2. Pek i menyen på Modellering og pek på Linje slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: 3. Tast inn ønsket navn f.eks. Veglinje1 og velg /Byggeplan/03 Modellere ny situasjon/03.01 Veg/03.01 Primærveg under Deloppgave slik som vist ovenfor. 4. Pek på Velg beregningsgrunnlag og denne dialogen kommer opp: Ta eventuelt vekk haken for Velg alt og pek på knappen Oppgaver. Pek på tannhjulet og velg Grupper etter Type. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

85 Dialogen ser nå slik ut: Marker Terrengoverflate og Lag i grunnen Fjell og trykk på Lukk knappen. 5. Pek på pilen til høyre for objekttype og velg Referanselinje. 6. Pek på knappen. Definer eventuelle andre veglinjer på samme måte. 7. Neste skritt er å definere vegmodellen. Pek på menyen Modellering og Veg slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

86 8. Tast inn ønsket navn f.eks. Vegmodell1 og velg /Byggeplan/03 Modellere ny situasjon/03.01 Veg/03.01 Primærveg under deloppgave slik som vist ovenfor. 9. Pek på Velg beregningsgrunnlag og denne dialogen kommer opp: Marker Terrengoverflate og Lag i grunnen Fjell og trykk på Lukk knappen. 10. Pek på knappen. Definer eventuelle andre vegmodeller på samme måte. 11. Utforskeren ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

87 12. Husk å lagre prosjektet ditt før du fortsetter. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

88 Øving 19 - Linjekonstruksjon 1. Gå til AutoCAD tegningen din. Start opp Linjekonstruksjon på vanlig måte med å velge nedtrekksmenyen Veg - Linjekonstruksjon eller pek på. 2. I dialogen for Linjekonstruksjon velg menyen Linje og Velg oppgave eller pek på knappen. Denne dialogen kommer opp: Pek på Veglinje 1 og trykk på OK knappen. 3. Konstruer horisontal- og vertikalgeometri på vanlig måte. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

89 4. Avslutt linjekonstruksjon. Husk å lagre tegningen din før du fortsetter. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

90 Øving 20 - Vegmodell 1. Gå tilbake til Novapoint Basis og dobbel klikk på Oppgave Veg 1 og Vegmodellen starter opp. (Du kan også Start opp Vegmodellen på vanlig måte fra nedtrekksmenyen Veg - Vegmodell eller pek på i AutoCAD) 2. Gå inn i Egenskaper og velg Veglinje1 og sett fra og til profil på vanlig måte. Trykk OK. Velg menyen Verktøy og kjør gjennom funksjonene Vegstandard, Normalprofil og Tverrfall og breddeutvidelse på vanlig måte. 3. Vegmodellen ser nå slik ut: NB: Det er også mulig å hente inn eksisterende prosjekter med menyvalget Verktøy og Vegbeskrivelse fra fil. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

91 4. Velg Modell og Bygg. Trykk på Bygg knappen. Gjør eventuell endringer i terrenget slik at beregningen blir feilfri. Trykk på Lukk knappen. 5. I Novapoint Basis se at vegmodellen automatisk er oppdatert i 3D vinduet slik som dette: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

92 TIPS: Du kan velge å se bare på vegmodellen i 3D ved å velge Oppgaven Veg 1, høyre musetast, og velg Vis i 3D. Hvis du vil se på flere Oppgaver sammen bruk Ctrl knappen og velg de oppgavene du ønsker Veglinje 1, Veg 1 og Terrengoverflate og deretter høyre musetast og Vis i 3D.. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

93 Del 7: VA I denne delen av kurshefte skal vi modellere et VA-anlegg koblet til den prosjekterte vegmodellen. Øving 21 - Start opp VA prosjekt 1. Stå i Novapoint Basis. Pek på menyvalg Modellering og VA slik som vist nedenfor: 2. Fyll ut med prosjektnavn, f.eks. VA1 og velg /Byggeplan/03 Modellere ny situasjon/03.04 VA, grøft og drenering som deloppgave. 3. Pek på knappen for Velg beregningsgrunnlag. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

94 Ta vekk markeringen for Velg alt, og pek på knappen Oppgaver. Marker Terrengoverflate og Veg 1. Trykk på Lukk knappen. 4. Trykk på Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

95 Øving 22 - Konstruere VA trasé 1. Gå til AutoCAD. Velg fra nedtrekksmenyen VA og Start Konfigurasjon. Trykk OK i dialogen som kommer opp, for å kopiere konfigurasjonen som følger med installasjonen. 2. I listen vises noen eksempler på tverrsnitt, bla for vegdrenering. Hvis ikke ønsket tverrsnitt finnes, skaper du et nytt: Avslutt funksjonen. 3. Velg fra nedtrekksmeny VA og Start Konstruksjon > Trase. Denne dialogen kommer opp: 4. Velg fra menyen Trase og Relatert til aktiv Veg/Jernbane. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

96 Velg referanseflate. Trykk på OK knappen. 5. Velg grøftetverrsnittet HS O250-D150-2 nivå i dialogen som kommer opp: Trykk på OK knappen. VA modellen bygges nå opp, dette kan ta litt tid. 6. Hoveddialogen kommer opp igjen og VA prosjektet vises i plan: Trykk på Lagre knappen for å lagre VA prosjektet. 7. Velg fra menyen Vindu og Åpne vertikaltegning. Du får nå se plan og profil for hele VA prosjektet. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

97 8. Velg fra menyen Data og Beregn. Marker Trase1 og trykk på Beregn knappen. Når beregningen er ferdig trykk på Avslutt knappen. 9. Velg menyen Vindu og Lukk vertikaltegningen. Trykk på OK knappen for å stenge ned dialogen for VA. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

98 Del 8: Landskap I denne delen av kurset skal vi se hvilke funksjoner i Novapoint Landskap som er knyttet til oppgaver i Novapoint 19 DCM Basis. Følgende oppgaver under modellerings-fanen er aktuelle i Novapoint 19 DCM for Landskap, Linje, Skråningsflater og Høyder: Øving 23 - Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate) For å bruke funksjoner som henter høyder fra terrengmodell må en først opprette en oppgave av type Høyder i NP Basis. I Landskapsmodulen er det fire typer funksjoner som denne oppgaven er aktuell for: Landskap > Høydesetting > Hent punkthøyder fra terrengmodell /Hent punkthøyder fra terrengmodell (rutenett) Landskap > Vegetasjon > Solitær /Rekker /Alle /Plantefelt, en art NB! For disse funksjonene er det kun hvis en selekterer «Høyde fra terrengmodell» at en trenger å ha opprettet en oppgave av type Høyder for å kunne beregne riktig høyde. Landskap > Symboler og objekter > Utsetting av ett objekt /Utsetting, objekt langs linje /Utsetting av lyspunkt /Utsetting, lyspunkt langs linje /Utsetting av VApunkt /Utsetting, VA-punkt langs linje NB! For disse funksjonene er det kun hvis en selekterer «Høyde fra terrengmodell» at en trenger å ha opprettet en oppgave av type Høyder for å kunne beregne riktig høyde Landskap > Terrengforming > Høydesette objekter I oppgaven inkluderes et beregningsgrunnlag som minimum må være en terrengoverflate eller andre objekter med 3D flategeometri. 1. Pek i menyen på Modellering og pek på Høyder slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

99 2. Tast inn ønsket navn for oppgaven f.eks. Eksist. terreng og velg /Byggeplan/02 Modellere eksisterende/02.01 Terrengoverflate under Deloppgave slik som vist ovenfor. 3. Pek på Velg beregningsgrunnlag (0) og dialogen for dynamisk utvalg kommer opp. Ta eventuelt vekk haken for Velg alt og pek på knappen Oppgaver. Velg oppgaven Terrengoverflate: 4. Pek på knappen. Du har nå valgt at med Høyder-oppgaven Eksist. Terreng, så skal funksjonene i Landskapsmodulen hente høyder fra oppgaven Terrengoverflate. (Ønsker du at andre elementer, for eks. vegmodeller skal inkluderes i høydegrunnlaget, så velger du også disse i beregningsgrunnlaget til Høyder-oppgaven.) Nå kan du bruke funksjonene i Landskapsmodulen som henter høyde fra terrengmodell. Det er alltid siste genererte/oppdaterte Høyder-oppgave som er aktiv. Aktiv Høyderoppgave kan endres i Landskap > Velg oppgave Aktiv oppgave settes i dialogen som kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

100 Når du videre bruker noen av funksjonene som henter høyde fra modell, så vil kommandovinduet i AutoCAD vise navnet til oppgaven hvor høydene hentes fra. Eksemplet over viser hvordan funksjonen Landskap > Høydesetting > Hent punkthøyde fra terrengmodell gir tilbakemelding om hvilken oppgave høydene hentes fra. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

101 Øving 24 - Skråningsflatefunksjonen Skråningsflater - For å kunne bruke Landskap > Terrengforming > Skråningsflater, opprettes først en oppgave av type Skråningsflater i NP Basis. I oppgaven inkluderes et beregningsgrunnlag som minimum må være en terrengoverflate for å kunne beregne skråningsflatene mot terrenget. Ønsker en å inkludere lag i grunnen, tas disse også inn i beregningsgrunnlaget til oppgaven. 5. Pek i menyen på Modellering og pek på Skråningsflater slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: 6. Tast inn ønsket navn for oppgaven f.eks. Byggegrop 1 og velg /Byggeplan/03 Modellere ny situasjon/03.10 Landskapstiltak under Deloppgave slik som vist ovenfor. 7. Pek på Velg beregningsgrunnlag (0) og dialogen for dynamisk utvalg kommer opp. Ta eventuelt vekk haken for Velg alt og pek på knappen Oppgaver. Velg oppgaven Terrengoverflate: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

102 8. Pek på knappen. Nå kan du konstruere enbyggegrop med funksjonen Novapoint Landskap > Terrengforming > Skråningsflater 9. Gå til AutoCAD tegningen din. Start opp Skråningsflater på vanlig måte med å velge nedtrekksmenyen Novapoint Landskap > Terrengforming > Skråningsflater Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

103 10. Utfør skråningsflateberegningen på vanlig måte. (Nytt i NP19 DCM er at skråningsflatene lagres direkte til Quadri-modellen. Ved endringer i egenskapene til polylinjen eller i beregningsparametre, oppdateres skråningsflatene i Quadrimodellen og i tegningen direkte) Under Objektinnstillinger og Generelle innstillinger står hvilken Skråningsflate-oppgave som er aktiv. En an endre oppgave ved å peke på knappen En kan ha flere byggegroper knyttet til samme oppgave. Alle byggegroper i én beregningsoppgave har samme beregningparametre. Ønskes det ulike beregningsparametre kan man opprette en oppgave pr byggegrop. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

104 Øving 25 - Linjekonstruksjon 1. For å kunne bruke funksjonen linjekonstruksjon i Landskap > Konstruerer linjer og arealer > Linjekonstruksjon må en opprette en oppgave av type Linje. 2. Pek i menyen på Modellering og pek på Linje slik som vist nedenfor: Toolpaletten ser nå slik ut: 3. Tast inn ønsket navn f.eks. Mur 1 og velg /Byggeplan/03 Modellere ny situasjon/03.10 Landskapstiltak under Deloppgave slik som vist ovenfor. 4. Pek på Velg beregningsgrunnlag og dialogen for dynamisk utvalg kommer opp: Ta vekk haken for Velg alt og pek på knappen Oppgaver. Pek på tannhjulet og velg Grupper etter Type. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

105 Dialogen ser nå slik ut: Marker Terrengoverflate og eventuelt Lag i grunnen Fjell og trykk på Lukk knappen. 5. Du må også velge objekttype for resultatobjekt. Pek på pilen til høyre for objekttype og velg Referanselinje. 6. Pek på knappen. Definer eventuelle andre linjer på samme måte. Nå kan du konstruere en linje med funksjonen Novapoint Landskap > Konstruerer linjer og arealer > Linjekonstruksjon. 1. Gå til AutoCAD tegningen din. Start opp Linjekonstruksjon på vanlig måte med å velge nedtrekksmenyen Landskap > Konstruerer linjer og arealer > Linjekonstruksjon. 2. I dialogen for Linjekonstruksjon velg menyen Linje og Velg oppgave eller pek på knappen. Denne dialogen kommer opp: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

106 Pek på Mur 1 og trykk på OK knappen. 3. Konstruer horisontal- og vertikalgeometri på vanlig måte. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

107 Del 9 Vedlegg Vedlegg 1: Koordinatreferansesystem og transformasjon Når en oppretter en Quadri-modell i Novapoint 19 DCM, angir en tilhørende koordinatreferansesystem for modellen. En har mulighet for å importere objekter fra filer med andre koordinatreferansesystem, men da må en kjenne til hvilket koordinatreferansesystem disse objektene er opprettet i. Når en importerer filer med annet koordinatreferansesystem til Quadri-modellen, kan en velge å transformere slik at objektene etter import får koordinater tilsvarende koordinatreferansesystemet til Quadrimodellen. Ved eksport har en også mulighet til å transformere til andre koordinatreferansesystem. Transformasjon ved import av dwg 1. Velg menyen Sett inn og Import. Finn frem til tegningen (3D_Boliger_NTMs10.dwg) du ønsker å importere 2. Denne dialogen kommer opp Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

108 Koordinatreferansesystemet er ikke angitt i dwg-en, men vi vet at den er prosjektert i NTM, sone 10 og velger dermed Koord.ref.sys. til filen(ene) er forskjellig fra Quadri-modellens 3. Denne dialogen kommer opp Bla det frem i lista til du finner koordinatreferansesystemet 5110: ETRS89/NTM zone 10 og velg OK. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

109 4. Denne dialogen kommer opp Velg Bruk tilgjengelig koordinat-transformasjon 5. Denne dialogen kommer opp Velg Blocks i menyen til venstre og huk av for Yes. 6. Gi Importoppgaven et passende navn, for eks 3D Bolig og legg oppgaven under en passende deloppgave. 7. Pek på Velg konverteringsregei/-regler i Objekter. I dialogen som kommer opp, velger du CAD-Geometry to Unclassified Objects og deretter OK. Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

110 8. Velg Forhåndsvisning eller OK og avslutt oppgaven. For å se resultatet, kan du for eksempel bruke høyre museklikk på hele Quadrimodellen og velge Vis i 3D, deretter høyre museklikk på Import-oppgaven og velge Velg resultat. De importerte objektene vises i rødt. For å finne resultatobjektene kan du gå inn i Vis > Utvalg Resultatet skal se slik ut: Kom i gang med Novapoint 19 DCM oppdatert 15.februar

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS NOVAPOINT 19.10 DCM Novapoint GRUNNKURS Novapoint kurs for Asplan Viak, Leikanger 28.august 2013 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis

Detaljer

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: 67 81 70 00 Telefaks: 67 81 70 01

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: 67 81 70 00 Telefaks: 67 81 70 01 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Grunnlag og presentasjon av planer Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Øving 24 Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate)

Øving 24 Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate) Del 8: Landskap I denne delen av kurset skal vi se hvilke funksjoner i Novapoint Landskap som er knyttet til oppgaver i Novapoint 19 DCM Basis. Følgende oppgaver under modellerings-fanen er aktuelle i

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: Telefaks:

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: Telefaks: Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i DCM Innstillinger for terrengoverflate Laveste gravenivå

Detaljer

Novapoint 19 Arealplan A til Å

Novapoint 19 Arealplan A til Å A til Å Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt (*.NCP) Terrengmodell (*.TMG/*.GDD) 1 Oppstart av prosjekt

Detaljer

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM Solveig Fiskaa, Vianova Systems Agenda Introduksjon Hva er en objektorientert modell? Sammenhengen mellom oppgavene og objektene som opprettes i Novapoint 19 DCM

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10.

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Ved triangulering, er det ofte ønskelig at terrengoverflaten som skapes følger knekklinjer i terrenget som for eksempel veglinjer.

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt

Detaljer

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Erling Tronsmoen, Vianova Systems As Håndboka - V770 1 Grunnlagsdata mange formater ++ Format, støtte av geometri Format Punkter Linjer Linjeberegninger (Alignment)

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

B7 Novapoint Basis Tips & Triks

B7 Novapoint Basis Tips & Triks B7 Novapoint Basis Tips & Triks Solveig Fiskaa, Vianova Systems Kategoriene N > innstillinger Utforsker > Meny høyre museklikk Import Utvalg/spørringer mot modell Presentasjonsoppsett Store modeller: tips

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget: Hvordan jobber du med vegfunksjonene i Novapoint 19 DCM Veldig mye av det jeg vil gå gjennom i foredraget er likt for Novapoint 18 og 19. Det som

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

2017/01/23 15:20 1/10 Endre

2017/01/23 15:20 1/10 Endre 2017/01/23 15:20 1/10 Endre Endre Denne menyen har følgende undervalg: Trasé > Splitte Benytt denne funksjonen til å splitte en grøftetrasé i en valgfri node. Nedtrekksmeny: Novapoint VA Konstruksjon >

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av støttemur Prosjektering av to-løps tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler 1 NP

Detaljer

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave.

2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring. Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. 2017/05/24 04:52 1/5 Dynamisk spørring Dynamisk spørring Generellt Dynamisk spørring blir brukt til å velge objekter fra modellen, typisk for å angi inndata til en oppgave. Dynamisk spørring har tre filter

Detaljer

WEBSEMINAR VEGREHABILITERING

WEBSEMINAR VEGREHABILITERING WEBSEMINAR VEGREHABILITERING Vegrehabilitering januar 2012 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30.

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg

Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg Oktober 2016, Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg Innehold: Novapoint Basis og V770... 2 Navngiving av linje og veg oppgaver:... 3 Grunnlagsmodeller i Novapoint Basis... 5 Koding av fagmodell

Detaljer

DEL MED TILLIT. Novapoint Brukermøte D7 Støyberegning i Novapoint Støy. Mini kurshefte for:

DEL MED TILLIT. Novapoint Brukermøte D7 Støyberegning i Novapoint Støy. Mini kurshefte for: DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: D7 Støyberegning i Novapoint Støy Innledning Versjon brukt i dette kursheftet er Novapoint 20.00.FP3a. Heftet er beregnet på brukere som har

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

WEBSEMINAR KRYSSKONSTRUKSJON

WEBSEMINAR KRYSSKONSTRUKSJON WEBSEMINAR KRYSSKONSTRUKSJON Krysskonstruksjon april 2011 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30.

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

D6: Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan

D6: Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan D6: Minikurs: Novapoint DCM Veg og Arealplan Kristin Lysebo E-post: kristin.lysebo@vianova.no Temaet for foredraget: Hvordan prosjektere en veg enklest mulig med Novapoint DCM Arealplan, og hvordan bruke

Detaljer

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Gjennomgang av enkel visualisering av arealplaner: Eksisterende situasjon Terrengoverflate Ortofoto Bygninger Vegetasjon Drapere arealplan over terrengoverflate Nye bygninger

Detaljer

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av to-rørs tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler Prosjektering av støttemur Prosjekteringen gjøres

Detaljer

E6 Novapoint Arealplan

E6 Novapoint Arealplan E6 Novapoint Arealplan Forbedret geometrikontroll, feilfri SOSI-filer, tips og triks Jakob Kowalski AGENDA Ny geometrikontroll Tips feilfri SOSI-filer Veg funksjonalitet 3D visning av plan Eksport til

Detaljer

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen.

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen. 2017/02/01 03:43 1/9 Node Node Horisontalvinduet Øverst i menyen er det angitt informasjon om hvilken node som er valgt. Høyreklikkmeny for node har følgende valg: Node Flytt Funksjonen benyttes

Detaljer

2017/01/23 15:20 1/10 Ændre. PullDown menu: Novapoint VA Konstruktion > Ændre > Udgravning > Opdel

2017/01/23 15:20 1/10 Ændre. PullDown menu: Novapoint VA Konstruktion > Ændre > Udgravning > Opdel 2017/01/23 15:20 1/10 Ændre Ændre Menuen har følgende funktioner: Udgravning > Opdel / Forbind / Vend Ledning > Fastgør / Adskil / Kopier egenskaber / Erstat geometri Samling > Juster dækselkoten / Juster

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG 2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG Import DWG Innstillinger for DWG leser Når man skal importere dwg, enten det er en eller flere filer samtidig, bør man på forhånd ha tenkt på hva man ønsker å importere

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12 VIZhtm Side 1 av 12 Innhold Side MÅL 1 OPPGAVE / RESULTAT 1 BESKRIVELSE ØVING 6A 2 BESKRIVELSE ØVING 6B 9 BESKRIVELSE ØVING 6C 12 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne: Benytte et kamera som

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems Skråningsflatefunksjonen Solveig Fiskaa Vianova Systems Agenda Eksempler: Statnett, transformatorstasjon i Arendal Lag i grunnen Nordplan, 7-er fotballbane Mengdeberegning Lengdeprofil Tips&Triks Skråningsflatefunksjonen

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL

WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL Mengdeberegning i vegmodellen mars 2011 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov

Detaljer

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt Kristin Lysebo og Elin Lisbakken, Vianova Systems Hovedtema i dette foredraget er nye funksjoner i Novapoint DCM 19.20

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2:

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2: Foredrag Tema 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 Hvordan enkelt visualisere og hente mest mulig informasjon ut av eksisterende

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

C11 - Veggeometri for arealplanleggere

C11 - Veggeometri for arealplanleggere C11 - Veggeometri for arealplanleggere Kristin Lysebo Vianova Systems As e-post: kristin.lysebo@vianova.no Innhold Målet med foredraget er en gjennomgang av de viktigste elementene i veggeometri som inngår

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

RETTET: Ikke lenger mulig å trykke på OK i dialogen for vertikal overstyring når vegmodellen ikke er reservert. Dette er i tråd med øvrige dialoger.

RETTET: Ikke lenger mulig å trykke på OK i dialogen for vertikal overstyring når vegmodellen ikke er reservert. Dette er i tråd med øvrige dialoger. 2017/01/20 13:35 1/5 Versjon 19.3x.FP3 Versjon 19.3x.FP3 Oppdateringer i Novapoint Veg Vegbåndet RETTET: Mindre endringer på navn på funksjoner. RETTET: Feil håndtering av malen Fra eksisterende prosjekt

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

Kort norsk manual Hvordan komme i gang:

Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Det første du må gjøre er å laste inn et skip i programmet. Det gjør du ved å velge Open under File -menyen. Fra underkatalogen Ships Database velger du et skip,

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter 2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter Håndtering av vegkanter Nordisk beregningsmetode er laget for at man manuelt skal kunne kjøre beregningene. Det innebærer at det ikke er tenkt på at dataene

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes.

Vianova Systems AS kan ikke stilles til økonomisk ansvar for evt. feil og mangler, eller hvordan programmet brukes. Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument

Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Veiledning Nettbrett Hvordan lese og arbeide med et dokument Sammendrag Denne veiledning gir en innføring i hvordan man leser og arbeider med et dokument i programmet ebok. ebok er en brukervennlig PDF-leser

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland?

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For GIS/LINE kart - versjon 2014-10-01 Jørn Storholt Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway 1 INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Denne funksjonen kan brukes for vertikalgeometrien (Inndata V), som får den til å følge gjeldende terrengprofil.

Denne funksjonen kan brukes for vertikalgeometrien (Inndata V), som får den til å følge gjeldende terrengprofil. 2017/01/30 08:10 1/6 Verktøy Verktøy Følg Terreng Bruk denne funksjonen til å få vertikalgeometrien til å følge terrenget. Denne funksjonen kan brukes for vertikalgeometrien (Inndata V), som får den til

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data Brukerveiledning SOSI-kontroll/SOSI-vis & tips til feilsøking i sosi-data Innhold SOSI-KONTROLL/SOSI-VIS... 3 GENERELT:... 3 TEGNEOPPSETT... 4 UTVALG... 4 FIL/OPPSETT:... 5 ÅPNE SOSIFIL:... 6 FIL ENDRE

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F3 Nyheter i Novapoint Tunnel Innhold Angivelse av høyde for tunnelens baselinje... 3 Mulighet for å angi rette vegger for sprengningsprofil

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer