En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far..."

Transkript

1 En mor og en far mister sitt barn, et barn mister sin mor og far... Nei til Frontkollisjoner Kontaktperson: Per-Kaare Holdal tlf.:

2 1 INNLEDNING 3 2 TRAGEDIEN SOM RYSTET OSS EN HVERDAGSNYHET? 5 3 NEI TIL FRONTKOLLISJONER BLIR STIFTET LIKE ETTER TRAGEDIEN FOLKEMØTET 17. JULI HOVEDPUNKTER I UTFØRT ARBEID 9 5 FAKKELSTAFETTEN OG MØTET FAKKELEN BLE TENT I VADSØ 19. AUGUST FAKKELSTAFETTEN KOMMER TIL TROMSØ BODØ LØRDAG 22. AUGUST ARBEIDERPARTIET OG FRP MARKERTE SEG I MOSJØEN SØNDAG 23. AUGUST VARDEN TENT I TRONDHEIM 24. AUGUST LOVENDE VARDETENNING I ÅLESUND 25. AUGUST FORSVARSMINISTEREN TIL ANGREP MOT FRONTKOLLISJONER 26. AUGUST VARDETENNING I STAVANGER - MIDTREKKVERK I FOKUS 27. AUGUST MARKERING PÅ KVINESHEIA 28. AUGUST VARDEN TENT I KRISTIANSAND FREDAG 28. AUGUST TIDENES STØRSTE I SITT SLAG I ARENDAL OG BAMBLE LØRDAG 29. AUGUST VARDEN TENT PÅ LILLETORGET I LILLEHAMMER ONSDAG 02. SEPTEMBER I DAG BESØKTE VI ELVERUM 3. SEPTEMBER TRAFIKKSIKKERHETSMARKERING I OSLO 4. AUGUST KONFERANSEN I OSLO 44 6 STATSMINISTER JENS STOLTENBERG 52 7 SAMFERDSELSMINISTER LIV SIGNE NAVARSETE 58 8 VÅRE ERFARINGER des

3 1 Innledning Nei til Frontkollisjoner ble etablert på et folkemøte i Kristiansand 17. juli 2007, nøyaktig et år etter at tragedien skjedde på E39 ved Hæstad mellom Kristiansand og Stavanger. Dette var en tragedie som ikke skulle ha skjedd og vi har erfart hva slikt koster i smerte og savn i dagens velferds-norge. Mine foreldre, Elsa og Otto Holdal, mistet sin yngste datter og Kim-Andre og Thea mistet sin lillesøster, sin mor og far. En mor og en far mistet sitt barn, et barn mistet sin mor og far... Tragedien kunne vært unngått, og det vet vår statsminister, samferdselsminister, helseminister, justisminister og vår samordningsminister, hvis vegen hadde vært midtsikret. Min far sa like etter at tragedien var et faktum Denne tragedien må få en mening. Vi bestemte oss for å gjøre en innsats med dette som utgangspunkt: - statistikken må få et ansikt - kunnskap fra fagekspertisen - ansvarliggjøring av de folkevalgte - hindre at flest mulig må oppleve den samme smerte som oss Vi benytter anledningen til å takke alle enkeltpersoner, fagpersoner, politikere, media, sponsorer, UP og politi for samarbeidet. Uten dette ville det ikke vært mulig for oss å oppnå resultatet som vi har gjort. Det er viktigere enn noensinne å ta i bruk de midler som er gitt oss for å hindre frontkollisjoner og andre unngåelige trafikktragedier fysiske midtrekkverk. Lofoten, 1. desember 2009 Per-Kaare Holdal 5. des

4 En mor og en far mistet sitt barn, et barn mistet sin mor og far des

5 2 Tragedien som rystet oss en hverdagsnyhet? Telefonen som kom til oss denne tragiske dagen forandret våre liv fullstendig. Fullstendig uten skyld ble en familie revet bort og de gjenlevende knust i sorg og smerte. Dette skjedde på den ekstremt ulykkesutsatte strekningen E39 mellom Kristiansand og Stavanger, som er en del av stamvegen mellom Oslo og Stavanger. I løpet av de siste 10 årene er flere hundre drept i trafikkulykker på denne strekningen. Ifølge veimyndighetene dominerer møteulykkene ulykkesstatistikken på strekningen. Disse ville vært unngått hvis det hadde vært satt opp midtdeler på vegen. Midtdelere hadde forhindret den fatale hendelsen som rammet oss 17. juli Men enda i Nasjonal Transportplan for er det ikke planer om å gjøre noen tiltak det er en hån mot oss og et feilgrep mot våre medmennesker. God livskvalitet betyr fravær av ulykker. Det betyr at vi pårørende og etterlatte som har mistet en eller flere sine nærmeste i en trafikkulykke, har mistet en del av sin livskvalitet som de aldri får tilbake. Vi kunne høre en ansvarlig politiker under debatten om finanskrisen komme med følgende beskrivelse: - nest etter å miste en av sine kjære, må det å bli arbeidsledig være det verste som kan skje. Så synd at når politikerne kommer til prioriteringer om hva som er viktigst, faller disse verdier gjennom og økonomi og billig velgerfrieri blir gjeldene. Når ulykken har skjedd er det i mange tilfelle et faktum at de pårørende og etterlatte i etterkant av ulykken ikke får tilstrekkelig oppfølging eller blir glemt. Vi opplevde at de pårørende som hadde adresse i sør, Hægeland kommune, fikk en meget god oppfølgning og støtte fra hele det offentlige støtteapparat med ordfører Torhild Bransdal i spissen. Dette kan være et eksempel til etterfølgelse for flere kommuner. I mine foreldres hjemkommune, Vestvågøy, ble det vist liten omsorg fra det offentlige og daværende ordfører Guri Ingebrigtsen kanskje tvert i mot. I ettertid har Vestvågøy kommune med dagens ordfører Jonny Finstad støttet vårt arbeid. 3 Nei til Frontkollisjoner blir stiftet 3.1 Like etter tragedien Etter tragedien førte gode samtaler i familien til at vi ble enige om at vi måtte snu vår sorg og våre tap til en positiv energi. Vi visste at hadde trafikksikkerheten vært god nok ville våre kjære mest sannsynlig vært i live. Hvorfor er det da slik? var spørsmålet vi ville gjøre noe med. Allerede i august 2006 bestemte vår familie at vi kunne og måtte gjøre noe. Mor Elsa, far Otto og bror Per-Kaare Holdal gikk inn for å arrangere et folkemøte. Vi allierte oss med Anders Bjarne Steinsland, far til Arnt Olav, om at vi skulle ha en større faglig samling i Kristiansand. Allerede 17. august 2006 gikk første brev og invitasjon til statsminister Jens Stoltenberg. 17. oktober mottok vi avslag fra statsministeren at han ikke kunne delta. Det skulle bli det første av mange.

6 Vi har tidligere hatt meget god støtte fra vår biskop i nord, Tor B. Jørgensen. Vi søkte også denne gang hans støtte og ba han være møteleder på det vi ønsket å kalle et folkemøte. Han var villig og positiv til initiativet fra første stund. I samtale med Vegdirektoratet, sentrale politikere og familien ble vi enige om at et års dagen for vår tragedie var en dato som var egnet 17. juli mennesker døde på stamvegen mellom Oslo og Stavanger mellom 1997 og 2004, skrev nettutgaven til Fædrelandsvennen like etter tragedien vår. Videre; 128 av dem kunne vært i live med mer moderne veier med fire felt eller midtdelere. I samme tidsrom ble 444 alvorlig eller meget alvorlig skadd på denne strekningen, viser tall fra Statens Vegvesen. Og det var møteulykkene som er verst. Det var 178 ulike dødsulykker på strekningen, og møteulykkene tok 142 liv. Dermed konkluderte vi at vi med meget begrensede ressurser kunne fokusere på frontkollisjoner og dermed gjøre en innsats der effekten var størst. Avgjørelsen var ganske enkelt i og med at vi mistet våre i en tragisk frontkollisjon. Arbeidet med grunnlaget for folkemøtet i Kristiansand startet med at vi måtte i dialog med politikere, fagfolk og pårørende av trafikkofre. En av de første vi søkte kunnskap hos var trafikksikkerhetsansvarlig i Vegdirektoratet, Finn Harald Amundsen. Per-Kaare Holdal fikk fra første stund positiv tilbakemelding fra han og avtalte et møte ved første anledning. Dette skulle bli et møte som ga oss et godt utgangspunkt. Vi brakte videre i erfaring at på moderne veier med midtdeler eller firefelt reduseres møteulykkene med opp mot 90 prosent. I løpet av 2005 ble 223 mennesker drept og skadd i trafikken i Norge. Fagsjef Vilrid Femoen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) viser til tallene for 2005, og hva offentlige rapporter har konkludert med når det gjelder norske veier. - Av dødsulykkene er møteulykkene den hyppigst forekommende ulykkestypen med 86 drepte i 2005, mens utforkjøringsulykker følger tett på med 73 drepte, sa Vilrid Femoen i OFV til TV 2 Nettavisen. Basert på en rapport fra Trafikkøkonomisk institutt (TØI) anslår man at trafikkulykkene koster samfunnet 28 milliarder kroner hvert år. Men vi brakte også i erfaring at denne summen på 28 milliarder ville vært mye høyere dersom vi i Norge hadde brukt samme verdi på et menneskeliv som de bruker i for eksempel USA. Erfaringene fra Vestfold som tidligere hadde dødsveg nummer en i Norge er det etter at det ble bygd firefeltsveien er ulykkene er borte. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 6

7 Ifølge en rapport fra SINTEF (2004) taper samfunnet på den dårlige vegstandarden vi har i Norge, dels på grunn av ulykkeskostnadene, dels på grunn av økte transportkostnader for næringslivet, og til sist miljøkostnader. SINTEF konkluderer med at samfunnet taper mer enn det ville koste å oppgradere veiene. Alle taper på de veiene vi har nå. Bilistene, staten, helsesektoren, miljøet og næringslivet, for å nevne noen. Hvor mye av menneskelige lidelser ligger bak disse tallene? Vi vet hva det vil si! Dette handler ikke om finansdepartementets retningslinjer eller vegvesenets budsjett - dette handler om at våre folkevalgte - politikerne - ikke tar det ansvar som er gitt de. Etter statistikken vil ca. 20 av våre kjære dø hver måned på norske veier - det er den brutale sannhet og meget alvorlig! Hver år blir ca mennesker drept og hardt skadd i trafikken. Hva er årsaken og hvorfor gjøres det ikke strakstiltak for å hindre flere drap/trafikk-katastrofer? 17. juli i 2006 ble en familie på tre brått revet bort ved Hæstad i Rogaland etter en møteulykke og dette måtte få konsekvenser. Hadde det vært midtdeler eller firefelts vei på stedet, hadde denne tragedien vært unngått. På denne vegstrekningen som er hardt belastet er det autovern på begge sider, hvorfor? Hvorfor tenker ingen da på hva som kan skje midt på vegen? - Tre tapte liv må få mening. Smerten ved tapet av våre tre kjære er delvis lindret ved at venner, naboer og bekjente har vist omsorg og medfølelse. Det samme har Vennesla kommune i sør. Vi må alle lokalt og sentralt ta et større ansvar for å få trafikktragediene ned i Norge, sa pårørende Otto Holdal. En mor og en far mistet sitt barn, et barn mistet sin mor og far Folkemøtet 17. juli 2007 Da Per-Kaare Holdal høsten 2006 hadde sitt første møte med trafikksikkerhetssjef i Vegdirektoratet, Finn Harald Amundsen, sa han at det var to herrer som han burde ta kontakt med for dette var to som også var veldig engasjert i saken. Jeg fikk navnene til disse to herrene på et ark og navnene var Gunnar Grette og Trygve Præsttun. Geirr Tangstad-Holdal på media-tur Under arbeidet med planleggingen av folkemøtet i Kristiansand var strategien klar. Vi måtte søke samarbeid 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 7

8 med Fagekspertisen Politikere Trafikkskadde og pårørende etter trafikkdrepte Det ble et en styringsgruppe som besto av: Biskop Tor B. Jørgensen Forhenv. H.r.adv. Gunnar Grette Siv.ing. Trygve Præsttun Rådgiver Geirr Tangstad-Holdal IKT-sjef Per-Kaare Holdal Toril Engebretsen Egil Bjelland Vårt utgangspunkt var at vi ville gjøre en innsats for å hindre flest mulig tragedier på grunn av frontkollisjoner. Per-Kaare Holdal, prosjektleder, jobbet fram et program som vi var stolte av å presentere. Dessverre ble ikke finansieringen det som var målsetningen til tross for at det ble jobbet hardt fra prosjektleders side på dette området. Men vi nådde et resultat som gjorde oss i stand til å gjennomføre folkemøte som vi kunne kvalitetsmessig stå til ansvar for. Våre sponsorer gjorde det også mulig å arrangere en mediatur med bil på Øst- og Sørlandet i forkant av møtet. Våre sponsorer var: 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 8

9 09:00 09:30 10:40 10:50 11:00 11:30 12: :50 14:05 15:10 Åpning Møteleder biskop Tor B. Jørgensen Velkommen - Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand kommune og fylkesordfører Thore Westermoen, Vest-Agder Fylkeskommune Ulykken der vår kjære Siri døde - Toril Engebretsen - Yrkessjåførenes - landeveiens engel - Mona "Trolle" Burås Trafikk-katastrofen som tok 3 av våre kjære - Geir Tangstad Holdal, Anders Bjarne Steinsland og Otto Holdal En vond virkelighet - en redningsmanns historier - Egil Bjelland, Norsk Luftambulanse Fruktpause "Sometimes I feel like a motherless child" - Lofotens Røde, Johs. Røde Infrastruktur i Norge og andre vesteuropeiske land - dr.oecon Knut Boge, førsteamanuensis Høyskolen i Akershus Møteulykkene er vårt alvorligste trafikkulykkesproblem! Finn Harald Amundsen, Seksjonsleder Trafikksikkerhet, Statens vegvesen, Vegdirektoratet Lunsj Meningsutveksling Leder: Gunnar Grette, Høyesterettsadvokat Deltakere: statssekretær Steinulf Tungesvik, Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud, FrP, Stortingsrepresentant, Borghild Tenden, stortingsrepresentant, Venstre Irene M. Haugaa, Høyres fylkesordførerkandidat i Vest-Agder Jan Sahl, KrF, Stortingsrepresentant, Rolf Klungeland, stortingsrepresentant, AP Lene Liebe, 2. nestleder, Natur og Ungdom Fruktpause Meningsutveksling forts. Avslutning og en sikker vei videre Rapport fra pårørende kommisjonen - Trygve Præsttun Etablering av foreningen Nei til frontkollisjoner Per-Kaare Holdal, prosjektleder Avslutning - møteleder biskop Tor B. Jørgensen Folkemøtet gikk meget bra med et fullsatt lokale med tilhørere og media tilstede. Foreningen Nei til Frontkollisjoner ble stiftet i Kristiansand med biskop Tor B. Jørgensen som styreleder og Per-Kaare Holdal som administrativ tilrettelegger. Vårt mål ved denne etableringen var å holde trykk på å hindre frontkollisjoner til stortingsvalget Hovedpunkter i utført arbeid - Fått på plass oversikt over hvor det er behov for midtrekkverk i Nasjonal Transportplan /12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 9

10 Utdrag fra NTP - Vi har deltatt i referansegruppen for Nasjonal Transportplan hvor det er utarbeidet høringsuttalelse - Utarbeidet samfunnsøkonomisk regnskap på hva frontkollisjoner koster i kroner i tillegg til den smerte den påfører 1000-vis av familier - Høringer på Stortinget om Nasjonal Transportplan - Møte med Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomité - Flere møter med samferdselsministeren også i samrådsmøte - Samrådsmøte på statsministerens kontor med statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 10

11 - Korstog i Oslos gater med overlevering av appell til Stortinget og statsministeren - Deltatt i flere radio- og TV-program - Arrangert flere konferanser bl.a. i Stavanger og Oslo 5 Fakkelstafetten og møtet Fakkelstafetten og møtet i Oslo Kongressenter skulle være en stor finale foran Stortingsvalget Det ble stor sett gjennomført av Per-Kaare Holdal med god hjelp av sin kone Ragni-Jenny Holdal. Tor B. Jørgensen og Gunnar Grette deltok også på et av punktene på fakkelstafetten, samt møtet i Oslo 9. september. 5.1 Fakkelen ble tent i Vadsø 19. august 2009 Fakkelstafetten startet i Finnmarks fylkessenter, Vadsø. Fakkelen ble tent av Finnmark fylkespolitiker for Arbeiderpartiet, Nils Johan J. Gaup, som holdt appell. Trafikksikkerhet er en av de beste investering vi kan gjøre, Norge kan spare bortimot 30 milliarder årlig for det samfunnet blir belastet med skadde liv og tap av menneskeliv på norske veier. Hver investerte krone til å bedre sikkerhet og bedre vegstandarden i Norge vil være et stort økonomisk gevinst. Ikke minst, sorgen for de nærmeste og pårørende er svært tungt å bære ved tap og skade av sine nærmeste, sa Gaup i sin appell. - Jeg har både et håp og en forventning til at samferdselsministeren gjennomfører byggingen av midtrekkverk i kommende stortingsperiode, sa Gaup. - Jeg håper mange vil være med dere å bringe fakkelen frem til målet og vet at dere med deres sterke engasjementet vil sette TRAFIKKSIKKERHET i fokus som NR 1. Jeg ønsker dere hell og lykke til med reisen og arrangementene i deres reise frem til Oslo. På vegne av befolkningen i Finnmark håper vi at deres reise frem til Oslo skjer trygt og at dere oppnår den støtte og engasjementet som dere virkelig fortjener, avsluttet Nils Johan Gaup. Han tente så fakkelen som skal bringes videre innom de fleste fylkessentra i Norge og overbringes samferdselsministeren den 9.9. i Oslo. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 11

12 TV2 God Morgen Norge sendte fra åpningen, samt at lokalavisen Finnmarken var til stede og lagde en fin reportasje og bildeserie. Nils Johan J. Gaup og Per-Kaare Holdal ble invitert til studio i NRK i Vadsø som sendte direkte fra åpningen. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 12

13 5.2 Fakkelstafetten kommer til Tromsø Fakkelen som ble tent 19. august i Vadsø ble brakt videre til Tromsø dagen etter. Det var en tallrik bilkortesje som kom inn til Tromsø og markeringen på Tromsø Torg. Her holdt følgende stortingskandidatene sin appell: SV - 1. kandidat på stortingslista Lena Jensen KrF - 1. kandidat på stortingslista, Mariam Rapp SP - 1. kandidat på stortingslista Irene Lange Nordahl Arbeiderpartiet - 2. kandidat på stortingslista Anne-Marit Bjørnflaten Høyres - 1. kandidat på stortingslista Elisabeth Aspaker Appellen fokuserte på at det må en innsats til for å redusere antall ulykker på norske veger. Det ble også fokusert på at vi aldri på godta frontkollisjoner og Elisabeth Aspaker (H) lanserte sammen med Mariam Rapp (KrF) at E8 inn mot Tromsø må midtsikres med fysisk midtrekkverk. Partiene stilte med kvinnelige representanter og de ga alle uttrykk for at nullvisjonen må være en ledetråd. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 13

14 SV's førstekandidat til Stortinget, Lena Jensen sa: - Kan du ikke te deg bak rattet har du ingenting bak rattet å gjøre. Det er ingen menneskerett å ha førerkort. - Vi går inn for 15 milliarder mer enn den rød-grønne til veg, sa Mariam Rapp og vektla også de myke trafikanter. - Trafikkulykker er et alvorlig samfunnsproblem som rammer uventa, hardt og ofte vilkårlig. Og det er gjerne først når vi sjøl eller noen som står oss nær blir utsatt at vi skjønner at dette er noe som kan ramme oss alle og hvor brått og brutalt det skjer. For å bedre trafikksikkerheten vil Sp satse på mange flere veier med midtdelere. Det er veldokumentert at midtrekkverk er et svært effektivt tiltak, spesielt mot møteulykker. Sp vil ha ei større satsing for å få på plass flere midtdelere på strekninger som er belastet med ulykker, sa Irene Lange Nordahl fra SP. - Vi i Nei til Frontkollisjoner håper nå på et tverrpolitisk løft for å sikre vegene på en helt annen måte enn det gjøres i dag. Og da er det svenske eksemplet noe som kan være et mål, oppsummerte Holdal fra Nei til Frontkollisjoner - Personlig ansvar kan aldri bli nok i trafikksikkerhetsarbeidet, oppsummerte Holdal videre. - Min kjære søster som omkom sammen med sin mann og lille datter på E39 tok ansvar og kjørte lovlydig. Hun gjorde ingen feil, men ble drept i en frontkollisjoner hvor bil kom over i deres kjørebane. Hun var bare på feilt sted til feil tid, sa Holdal. - Vi må sikres på en mye bedre måte enn det gjøres i dag i trafikken og det handler ikke om penger, men i velferds-norge handler det om menneskelige tragedier, avsluttet Holdal før han kjørte videre med fakkelen mot Bodø. I Tromsø var avisen Nordlys tilstede og gjorde en sterk artikkel. 5.3 Bodø lørdag 22. august Fakkelstafetten i mot Bodø hadde veldig god oppslutning med Pelle Politibil, en polititjenestebil og en rød cabrioletfolkevogn, som var kommet helt fra Lofoten for å delta, i spisse av kortesjen. Med i kortesjen var også politikere og Norges Lastebileier- Forbund. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 14

15 Biskop Tor B. Jørgensen, styreleder i Nei til Frontkollisjoner, ønsket velkommen til vardetenning midt på Torget i Bodø. Han kunne ønske politimester Tone Vangen, representanter fra FrP, Høyre, KrF, AP og SP til en politisk appell hva de partiene går til valg på når det gjelder trafikksikkerhet generelt og midtrekkverk spesielt. Politimester Tone Vangen holdt en appell som var rettet mot det personlige ansvaret som hver enkelt av oss har i trafikken og hun orienterte også om det viktige arbeidet politiet gjør. Vi i Nei til Frontkollisjoner kvitterte med å takke spesielt politimesteren og politiet i Bodø for å stille så sterkt opp sammen med oss i denne markeringen. Høyre var representert med Daniel Bjarmann-Simonsen fra Unge Høyre. Han holdt et meget engasjert appell og tildels personlig opplevelse. Appellen var uten tvil en støtte til arbeidet med midtsikring av vegene med fysisk midtrekkverk. KrF ved Arve Knutsen, Senterpartiet ved fylkesleder Agnar Hansen og Arbeiderpartiets Øyvind Mathisen som også er fylkesvaraordfører i Nordland holdt innlegg med lovnader om satsing på veg og trafikksikkerhet. Øyvind Mathisen viste til den nye Nasjonale Transportplan som har fokus på midtrekkverk og trafikksikkerhet. Per-Kaare Holdal oppsummerte med at den ensidige tilslutning om at midtrekkverk er et godt middel for å hindre død og lemlestelser på norske og Nordlandske veger lover godt for en nasjonal satsing på å forhindre frontkollisjoner. Holdal sa videre at vi i Norge har et unikt utgangspunkt både økonomisk og teknologisk for å sette igang med et tverrpolitisk felles løft for å forhindre frontkollisjoner. Også i Bodø var media godt tilstede med NRK og Avisa Nordland. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 15

16 NRK Nordland: Kasta brannfakkel inn i valkampen Nei Til Frontkollisjoner og biskop Tor B. Jørgensen kravde svar frå politikarane, om kva dei vil gjere for å gjere vegane i fylket tryggare. Biskop Tor B. Jørgensen meiner kampen for å få politikarane til å rette meir fokus på vegtryggleiken er i ferd med å lukkast. - No er det så stort press på politikarane at eg trur vi kan få eit gjennombrot når det gjeld statlege løyvingar til utbetring av vegar i landet, sa han. Nei Til Frontkollisjonar arrangerar i samband med valet fakkelstafett og vardebrenning langs dei farlegaste vegane i Noreg. I dag var fakkelen i Bodø. - Vi starta i Vadsø og skal ende opp i Oslo 9. september, sa initiativtakar Per Kåre Holdal frå Nei Til Frontkollisjoner. Biskopen har lenge vore engasjert i kampen for betre vegar, og hadde samane med lastebileigarforbundet, politiet og sentrale politikarar frå Nordland møtt opp for å halde appell i samband med markeringa. Samde om målet, men ikkje vegen Representantar frå mange ulike parti hadde møtt opp for å orientere om deira standpunkt i samband med valet. Alle var samde om at vegstandarden er for dårleg, men ikkje om korleis ein skal nå målet om vegar som er gode nok. Agnar Hansen (Sp) Foto: Gisle Forland/NRK Fylkesleiar i Senterpartiet Agnar Hansen la i sin appell vekt på kva partiet har fått gjort i regjering, kor Senterparti-leiar Liv Signe Navarsete er statsråd med ansvar for samferdsel. - Det er gjort ei formidabel satsing på vegar den siste perioden. Vi har både fått nye vegar, og utbetra dei gamle, sa Hansen. Han er heilt einig med opposisjonspartia Frp og Høgre i at det framleis er mykje som står att før vegstandarden er god nok. - Men det er eit spørsmål om prioritering. Frp har jo pengar til alt, medan vi prøver å gjere det vi kan innanfor realistiske rammer. I tillegg vil vi styrke utrykningspolitiet, i motsetnad til Frp som fjerne UP og bruke dei pengane til anna politiarbeid, sa han. Heller ikkje Arbeidarpartiet trur Frp vil klare å gjennomføre det dei lovar under valkampen. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 16

17 Pelle Politibil kjørte i spissen av kortesjen inn mot Bodø og deltok også på Torget i Bodø da varden ble tent for å markere kampen mot frontkollisjoner og for midtrekkverk. Politiet i Salten deltok sterkt i markeringen med politimester Tone Vangen i spissen. Politiet og UP gjør en viktig jobb for å hindre tragedier og ulykker på vegen. Vi i Nei til Frontkollisjoner takker politiet i Bodø og Salten for innsatsen. Lofotens Johs Røde viste igjen sitt samfunnsengasjement og hadde tatt turen helt fra Lofoten med sin folkevogn. Sammen med Pelle Politibil dannet den røde folkevogna et flott par i spissen av kortesjen og på Torget i Bodø. 5.4 Arbeiderpartiet og FrP markerte seg i Mosjøen søndag 23. august Fra venstre: Medlem i Nei til Frontkollisjoner Svein Reiert Nilsen, Mosjøen, Allan Johansen (FrP), Per-Kaare Holdal i Nei til Frontkollisjoner og Anna-Kristin Lunggren (AP) To parti, AP og FrP, tok i mot invitasjonen vår og brukte søndag ettermiddag i Mosjøen til å snakke om trafikksikkerhet, hvordan hindre frontkollisjoner og bygging av midtrekkverk. Etter at varden var tent på torget i Mosjøen ble ordet gitt til de to politikerne som beundringsverdig ville bruke søndags ettermiddag sammen med oss. Anna-Kristin Ljunggren 2. kandidat for Arbeiderpartiet brukte tiden blant annet til viktigheten med fortsatt holdningsskapende arbeid mot ungdommen og da spesielt med fokus på fart 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 17

18 og farlige forbikjøringer. Hun fortsatte med å berømme Statens Vegvesen for en god jobb. Hun påpekte også at bilister har et viktig ansvar når det gjelder sykelister, fotgjengere og andre trafikanter. Hun trakk også fram at UP gjør en viktig jobb og at en måtte få på plass gulstripe og bygge midtrekkverk. Allan Johansen fra FrP bemerket at holdningsskapende arbeid har det alltid vært gjort, men nå var det på tide med å få møtefrie veger fra Trondheim til Kirkenes. Den beste investering vi kan gjøre nå er investering i veg og dette må gjøres uten bompenger. Allan Johansen avsluttet med kravet om ny kurs i samferdselspolitikken. Per-Kaare Holdal oppsummerte at et parti som er villig til å bruke midler på møtefrie og gode veger må ikke kalles uansvarlig. Den nye NTP er et godt utgangspunkt, men lagt fra nok. - Vi håper nå på en tverrpolitisk satsing den kommende stortingsperioden på å fullføre NTP med bygging av møtefrie veger. I så måte er NTP et godt utgangspunkt, men det er en stor mangel. Møtefrie veger er nesten totalt fraværende i Nord-Norge i NTP, avsluttet Holdal. Brønnøysunds Avis: Biskop fyrer fakler mot trafikkdød Biskop Tor B. Jørgensen vil tenne fakler langs alle de mest trafikkfarlige veiene frem til valget. Biskop Tor B. Jørgensen vil tenne fakler langs alle de mest trafikkfarlige veiene frem til valget. bente milde Publisert: kl. 14:40, Endret: kl. 15:02 Nei Til Frontkollisjonar arrangerer i sammenheng med Stortingsvalget fakkelstafett og vardebrenning langs dei farligste veiene i Noreg. Lørdag var fakkelen i Bodø. -Som prest har jeg veldig mange ganger møtt folk som har opplevd at en av deres nærmeste har blitt drept i trafikken. Det har gjort sterkt inntrykk; for det er så meningsløst og håpløst for de pårørende. Når jeg da ble spurt om å være med i kampanjen "Nei til Frontkollisjoner", ja da ville jeg være med, sier biskop Tor B. Jørgensen til BA. Han tror nå på gjennombrudd for statlige bevilgninger for trafikksikring på veiene. I Bodø lørdag, krevde Nei til Frontkollisjoner og biskop Jørgensen svar fra politikerne, om hva de ville gjøre for å trygge veiene i fylket. Biskopen mener kampen for å få politikarane til å rette meir fokus på veisikkerhet er i ferd med å lykkest. - Nå er det et så stort press på politikerne at jeg tror vi kan få et gjennombrudd når det gjelder statlige bevilgninger til utbedring av veier i landet, sier han til NRK- Nordland. Fakkelstafetten startet i Vadsø og skal ende opp i Oslo 9. september. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 18

19 5.5 Varden tent i Trondheim 24. august Fakkelen tente varden utenfor Vår Frues kirke i sentrum av Trondheim i dag. Dette etter en bilkortesje inn til byen med blant annet Norges Lastebileierforbund, Fremskrittspartiet og flere. Dessverre var det noen politikere som ikke møtte opp, men vi er glade for at stortingsrepresentant og -kandidat Jorodd Asphjell (AP) og stortingsrepresentant og - kandidat Tord Lien (FrP) fortalte om hva deres parti ønsker å gjøre med dette alvorlige samfunnsproblem. Asphjell viste til hva som er utført i forhold til fullførelsen av den nasjonale transportplan, samt hva som skal gjøres. Den nye nasjonale transportplan legger opp til 970 kilometer med møtefrie veger og skal fullføres innen Lien understreket de mange tragedier som familier rundt i Norge opplever ved å miste noen av sine. Tord Lien kom også inn på det svenske eksemplet som bygger 300 km midtsikring pr. år av vegene uten bompenger og uten oljefond. Lien fortalte at kostnadene med å få midtrekkverk der det er nødvendig vil komme på 5.5 milliarder, noe som er samfunnsøkonomisk forsvarlig. Lien sa også at FrP støtter kravet fra Nei til Frontkollisjoner om å utbedre de verste ulykkesstrekningene. Han kritiserte den sittende regjering og sa at i fjor klarte de bare å bygge ut fattigslige 6 km og i år ligger ser det ut til å kun klare å bygge ut ca. 5 km midtrekkverk. Han var også sterkt bekymret med overføring av riksvegene til fylket noe som FrP har stemt i mot. Per-Kaare Holdal fra Nei til Frontkollisjoner takket for innspillene og bemerket at han tolker en generell anerkjennelse fra alle parti at midtrekkverk er riktig middel for å hindre vårt største trafikksikkerhetsproblem. - Vi har også den kunnskap som skal til for å få de veger som trengs i Norge for å få plass til midtrekkverk. Da gjenstår det en ting; etikk, sa Holdal. Han oppfordret politikerne til å bruke etiske prinsipper i løftene om trafikksikkerhet - for det handler om framtidige tapte liv og ødelagt helse. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 19

20 Fra venstre: distriktssjef i Sør-Trøndelag, Norges Lastebileierforbund Olav Hagen, stortingsrepresentant og -kandidat Tord Lien (FrP), midtrekkverk-leverandør for Euroskilt, Tormod Olsen og Per-Kaare Holdal fra Nei til Frontkollisjoner. (Jorodd Asphjell (AP) var allerede dradd til neste valgkamparena). 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 20

21 5.6 Lovende vardetenning i Ålesund 25. august Vi ble møtt på Vestnes fergeleie av deltakerne i kortesjen. Her var også NRK Møre og Romsdal til stede og fulgte oss hele vegen inn til Ålesund. Det ble en løfterik og solvarm dag på torget i Ålesund. På Ålesund Torg var alle politiske parti invitert og de som møtte var stortingskandidat Eva Vinje Aurdal, Møre og Romsdal Arbeiderparti, for Møre og Romsdal Høyre Elisabeth Røbekk Nørve og Frp var det Jon Georg Dale som møtte. Appellene inneholdt fra Høyre og FrP er meget offensiv satsning på bygging av bredere veger og midtrekkverk. Elisabeth Røbekk Nørve fra Høyre lovte at innen 2020 skal ikke vegen være årsak til tragedier på norske veger, mens FrP lover midtrekkverk på stamveger. AP's stortingskandidat Eva Vinje Aurdal viste at nåværende regjering har fullført NTP, og har som mål i den nye NTP å bygge 250 km midtrekkverk og til sammen 970 km midtdelere. Det hele ble avsluttet av Nei til Frontkollisjoners Per-Kaare Holdal som har brakt fakkelen helt fra Vadsø. Han oppsummerte med å si at valgkampen angående trafikksikkerhet burde preges av nullvisjonens hovedpunkter, nemlig "teknikk, kunnskap og etikk". Vi har i Norge i dag leverandører av verdens beste fysiske midtrekkverk som også ekspanderer internasjonalt. Vi har også den kunnskap som 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 21

22 skal til for å få de veger som trengs i Norge for å få plass til midtrekkverk. Da gjenstår det en ting; etikk - han oppfordret politikerne til å bruke etiske prinsipper i løftene om trafikksikkerhet - for det handler om framtidige tapte liv og ødelagt helse. På fergeleiet på Vestnes ble vi også møtt av Romsdals Budstikke som hadde to reportasjer fra stafetten. Og NRK fulgte oss både inne i bilen vår og som en del av kortesjen inn mot Ålesund. Det ble et flott innslag i nyhetene denne dagen også. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 22

23 Lederen i Romsdals Budstikke Bygg veger med midtrekkverk Livsviktig kamp: Per Kåre Holdal aksjonerer for midtrekkverk. Foto: Olav Skjegstad "Vi trenger stemmer som Per Kåre Holdal, som kan ta opp en så viktig kamp. Nesten halvparten av alle som dør i vegtrafikken, omkommer i møteulykker." Midtrekkverk redder liv. Likevel planlegges og bygges det nye stamveger uten dette sikkerhetstiltaket. Hvis myndighetene mener alvor med visjonen om null dødsulykker, må det mer enn ord til. Da må man få fortgang i arbeidet. Tirsdag var Per Kåre Holdal, som står bak aksjonen «Nei til frontkollisjoner», i Vestnes. Holdal gjør en imponerende innsats med å bruke ferien på å reise Norge rundt for å argumentere for bygging av midtrekkverk. Sjøl ble han rammet da søsteren, hennes mann og et barn omkom i en møteulykke på E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Vegen har ikke midtrekkverk. Vi trenger stemmer som Holdal, som kan ta opp en så viktig kamp. Nesten halvparten av alle som dør i vegtrafikken, omkommer i møteulykker. Da er det nærmest ubegripelig at ikke politikerne vil bruke mer penger på den mest effektive måten å hindre møteulykker på, nemlig midtrekkverk. Normene er helt klare, men blir ikke fulgt: Stamveger med en trafikk på biler i døgnet skal ha midtrekkverk. Og på veger mellom og biler i døgnet, skal det være midtfelt eller midtmarkering. I dag er status at kilometer veg i Norge ikke tilfredsstiller minstekravene. Og med 200 millioner kroner til rådighet til midtrekkverk hvert år, klarer man å bygge 200 km innen Det er en utbygging som går i et altfor dårlig tempo. Vi oppfordrer politikere til å prioritere midtrekkverk på stamveger. Hvis man mener alvor med nullvisjonen, kan man ta et sjumilssteg ved å begrense møteulykkene gjennom å bygge midtrekkverk. Det er vanskelig å begripe hvordan man med en nullvisjon i forhold til trafikkulykker kan bygge 15 kilometer stamveg langs E39 mellom Renndalen og Staurset uten en eneste kilometer midtrekkverk. Eller planlegge en rundkjøring på Årø uten undergang for fotgjengere. Det eneste svaret vi finner, er at man verken i Statens vegvesen eller blant politikere er tilstrekkelig opptatt av trafikksikkerhet. Det synes vi er meget alvorlig. Publisert torsdag 27. august 2009 kl. 06:00. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 23

24 Fra Romsdals Budstikke Fakkelstafett mot trafikkdød Norge rundt: Per Kåre Holdal reiser Norge rundt for å aksjonere for tryggere veger. Her på Furneset på Vestnes tirsdag. Foto: Olav Skjegstad Per Kåre Holdal mistet søstra si i trafikkulykke. Det har satt sterke spor. Nå bruker han ferien til å reise Norge rundt for å agitere for midtrekkverk som kan hindre flere dødsulykker. Olav Skjegstad Vi møtte Per Kåre Holdal på ferjekaia på Furneset, før han kjørte videre sammen med kona Ragni-Jenny til Ålesund. På tripptelleren på bobilen sto det 4000 kilometer, det er strekningen han har kjørt siden han startet i Vadsø forrige onsdag. Turen skal ende opp i Oslo den 9. september, der han blir tatt imot av blant andre samferdselsminister Liv Signe Navarsete og Høyre-leder Erna Solberg. Nettopp Erna Solberg har presentert skyhøge mål i for å få ned antallet dødsulykker i trafikken, og Per Kåre Holdal ser ikke dette som umulig. Også samferdsels-ministeren satser på flere veger med Midtrekkverk. Det handler om vilje til å satse. Jeg arbeider for aksjonen "Nei til frontkollisjoner" og bruker ferien til å spre budskapet. Det skje gjennom en fakkelstafett, sier Holdal, som til daglig er IKT-sjef i Kvæfjord kommune i Troms. Nært innpå. Han ble engasjert i saken etter at den ene søstra hans, hennes mann og et barn mistet livet i en trafikkulykke på E 39 mellom Kristiansand og Stavanger. Her er et ikke midtrekkverk. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 24

25 Selv om vi var ti søsken, har vi ingen å miste. Det er forferdelig å miste noen i trafikkulykke. Mange kommer aldri over sorgen, mange blir ødelagt for livet. Midtrekkverk er den mest effektive måten å hindre møteulykker på. Vi vil ha 1000 kilometer midtrekkverk fram til Det vil koste 5-10 milliarder kroner, En stor sum, men ikke stor i forhold til kostnadene ved trafikkulykker, som er på 28 milliarder kroner, understreker Per Kåre Holdal. Han vet at det ikke nytter å sette opp midtrekkverk overalt. Vegbanen må være 9-11 meter for at dette skal fungere, men på mange av hovedvegene kan det komme. Samme veg. Holdal er realist og innser at man ikke kan hindre alle ulykker, og sier at alle kan gjøre feil. Deretter trekker han fram et sitat fra Martin Schanche som har en viss relevans. Forskjell på å kjøre på en vanlig veg og på en racerbane er at på en racerbane kjører alle tullingene én veg. Slik blir det også på veger med midtrekkverk. Arbeidet vårt blir tatt på stort alvor, og vi jobber tverrpolitisk. Biskop Tor B. Jørgensen er styreleder, forteller Per Kåre Holdal. 5.7 Forsvarsministeren til angrep mot frontkollisjoner 26. august Forsvarsminister og 1. stortingskandidat Anne-Grete Strøm-Erichsen, Arbeiderpartiet forsvarte fysiske midtrekkverk som midlet for å hindre frontkollisjoner. Hun berømmet også initiativet til Nei til Frontkollisjoner og ønsket lykke til. Fakkelstafetten kom fram til Bergen etter en kjøretur fra Ålesund på veger som vi mener var med livet som innsats. Ja, det er faktisk vår konklusjon etter denne kjøreturen. Det ble en lang, fergerik og skrekkelig tur fra Ålesund mot Bergen. Med mørket kom regnet og vegen var et mareritt å kjøre. Smal var den og flere steder var det ikke mulig for bobilen vår å møte lastebiler. Dette er for så vidt det som har preget den lange reisen vår fra Vadsø i nord. Norge er et uland på området når det gjelder veg. Vi er det rikeste landet i verden, men har en livsfarlig veg å tilby befolkningen, næringslivet og besøkende. Utfordringene er betydelige, men mulighetene har vi. Forsvarsministeren var en av tre som holdt appell på Festplassen i Bergen. I tillegg var stortingskandidatene Øyvind Halleraker fra Høyre og Arne Sortevik fra FrP. Igjen var det opposisjonspartiene som var på offensiven og hadde de mest ambisiøse planene når det gjelder tiltak for å hindre frontkollisjoner. Men det var godt å høre at Arbeiderpartiet fokuserer på fysiske midtrekkverk, selv om vi hadde ønsket et mye raskere tempo enn det nye NTP lover. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 25

26 Nei til Frontkollisjoner brukte denne turen til å gjøre opp status på det norske vegnettet, samt ha dialog med stortingskandidater på vår fakkelstafett. Den 9. september skuller vi med anbefalingen på hvilke parti vi som velgere burde stemme på når det gjelder vårt krav om midtrekkverk på veg. Vi krever bredere veger, sikrere veger - det gir bedre veger. Fra venstre: Arne Sortevik (FrP), Forsvarsminister og 1. stortingskandidat Anne- Grete Strøm-Erichsen (AP), Per-Kaare Holdal og Øyvind Halleraker fra Høyre på Torget i Bergen I Bergen var NRK Vestlandsrevyen med oss fra Frekhaug, samt at vi deltok i valgsendingen senere på kvelden. 5.8 Vardetenning i Stavanger - midtrekkverk i fokus 27. august Byparken i Stavanger var en idyllisk arena for et viktig tema - forhindre drepte og skadde i frontkollisjoner. Følgende politikere holdt appell om tiltak: Leder i Rogaland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Per Kåre Foss Gro Skartveit (V), medlem i trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland fylke 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 26

27 1. Stortingskandidat Ketil Solvik-Olsen (FrP) 1. Stortingskandidat Bent Høie (H) 1. Stortingskandidat Hallgeir Langeland (SV) Det hele ble avsluttet med appell fra Karl W. Strandvik, Norges Lastebileier-Forbund og Per-Kaare Holdal i Nei til Frontkollisjoner. Vi delere optimismen for et felles løft i bruk av midtrekkverk for å hindre frontkollisjoner. Fra venstre: Hallgeir Langeland, Per Kåre Foss, Per-Kaare Holdal, Ketil Solvik-Olsen, Gro Skartveit, Bent Høie og Karl W. Strandvik 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 27

28 Stavanger Aftenblad: Storebror tok sorgen inn i valgkampen For tre år siden mistet Per-Kaare Holdal sin søster Anne-Cathrine Steinsland i en front mot front-ulykke ved Helleland. Også hennes mann, Arnt Olav, og deres fem år gamle datter, Andrea, omkom. Nå har han og familien satt kampen for midtdelere på politikernes dagsorden. Stein Halvor Jupskås Per-Kaare Holdal tente en varde i Byparken for å varsle fare langs veiene. Midtdelere vil drastisk redusere faren for dødsulykker, mener han. (Foto: Kristian Jacobsen) Den siste uka har Holdal kjørt strekningen Vadsø-Stavanger for å utfordre beslutningstakerne til handling nå. Planen er å ende opp i Oslo 9. september, fem dager før valget. - Noe fornuftig - Vi måtte gjøre noe fornuftig i sorgen. Derfor startet vi denne aksjonen. Vi synes det er for galt at vi kun har 100 kilometer med midtdeler på norske veier. I Sverige har de 4000 kilometer og bygger 300 nye kilometer hvert år. Vi krever at det blir tatt et krtafttak for å komme opp på den samme utbyggingstakten som svenskene har, sa Holdal under møtet i Byparken torsdag ettermiddag. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 28

29 Deretter fikk representanter for partiene Venstre, KrF,Høyre, SV og Frp anledning til å legge fram sine tanker om trafikksikring de kommende årene. Alle hadde økt satsing på midtdelere som ett av flere tiltak på sin liste, uten at noen av dem forpliktet seg, hverken når det gjaldt beløp eller antall meter midtdeler. Mest konkret var Bent Høie (H) som opplyste at Høyre vil sette av 50 milliarder til et vedlikeholdsfond for norske veier, hvori også innbefattet trafikksikkerhetstiltak. Han nevnte konkret E 39 sørover og veien mellom Aksdal og Haugesund som strekninger som trenger midtdeler snarest. - Vi har ikke flere liv å miste, sa Høie. Både han og de andre stortingsrepresentantene, Hallgeir H. Langeland (SV) og Ketil Solvik-Olsen (Frp) var rause med rosen til familien bak aksjonen. - Mektig imponert - Jeg er mektig imponert over den jobben du og familien din gjør, sa Langeland til Holdal. Langeland benyttet også anledningen til å kritisere Frp for forslaget om å dra inn ressurser fra UP. - Det virker uforståelig, når vi vet at farten dreper, at man skal satse mindre på det som for folk til å overholde fartsgrensene, sa Langeland. - Det er ingen kampsak for Frp å fjerne hverken UP eller fartskontroller. Det vi har sagt er at vi må prioritere ressursene i politiet, ikke minst etter at den sittende regjeringen har vært mer opptatt av å bekjempe politiet enn å bekjempe de kriminelle, svarte Solvik- Olsen. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 29

30 5.9 Markering på Kvinesheia 28. august Fakkelstafetten gikk videre fra Stavanger til Kvinesheia. Her var det en markering sammen med Nullvisjonsprosjektet Lister. Fra venstere: Dagrun Eriksen (KrF), Åse Michalsen (FrP), Sigmund Oksefjell (Senterpartiet), Odd Omland (Arbeiderpartiet og ordfører i Kvinesdal), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Per-Kaare Holdal (NtF), Henning Skumsvoll (Frp) og prosjektleder for Nullvisjonprosjektet Ivar Dammann. Sittende Jan Egil Omdal i Jannickes Minnefond. På Kvinesheia på E39 mellom Stavanger og Kristiansand tente vi varden som tegn på at "fare er på veg" sammen med Nullvisjonsprosjektet i Lister. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 30

31 Stavanger Aftenblad - Hans E. H. Jacobsen Krever 1000 km midtrekkverk Fakkelstafetten arrangert av aksjon Nei til frontkollisjoner er nå på vei fra Stavanger til Kristiansand. Per-Kaare Holdal fikk ikke skikkelig fyr på fakkelen i regnværet. I bakgrunnen stortingsrepresentantene Henning Skumsvoll (Frp), Åse Michaelsen (Frp), Dagrun Eriksen (KrF) og stortingskandidat Hans Fredrik Grøvan (KrF). (Foto: Hans E.H. Jacobsen) - Vi krever 1000 kilometer med nye midtrekkverk i løpet av fire år. I Nasjonal transportplan er det lagt opp til ti år, sier fakkelbærer Per-Kaare Holdal til Aftenbladet. På Kvinesheia ble fakkelstafetten møtt av seks stortingskandidater fra KrF (to), Frp (to), Ap (en) og Sp (en). 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 31

32 Aftenbladet ba dem som ville imøtekomme kravet om 1000 km med nye midtrekkverk i kommende stortingsperiode rekke opp en hånd. Bare to responderte positivt på aksjonskravet: Dagens to stortingsrepresentanter for Frp i Vest- Agder, Henning Skumsvoll (Flekkefjord) og Åse Michaelsen (Mandal). Fakkelstafetten fortsetter til Oslo der Aksjon mot frontkollisjoner utfordrer sentrale politikere til debatt 9. september. Underveis fra Stavanger fredag la Holdal ned blomster på på Hæstad i Eigersund der han mistet sin kjære lillesøster, en svoger og en niese i en møteulykke 17. juli På Hæstad er det autovern på begge sider av veien. Staten tar altså et visst ansvar for at man ikke skal kjøre utfor. Men ikke for hva som skjer midt på veien mellom autovernene. Som sjåfører har vi et visst ansvar for å kjøre forsiktig. Men vi kan aldri vite hva som kommer imot. Derfor forlanger vi midtrekkverk, poengterte Holdal. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 32

33 Stortingskandidatene i Vest-Agder møtte opp ved bommen på E39 i går for å høre hva aksjonleder Holdal hadde å si. Foran fra venstre: Dagrun Eriksen(KrF), Åse Michalsen (Frp) Jan Egil Omland, Per-Kaare Holdal ( aksjonen), Henning Skumsvoll (Frp), Ivar Damman (0-visjonen). Bak fra venstre: Sigmund Oksefjell (Sp). Odd Omland (Ap) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Farsund Avis - Vil møteulykkene til livs Aksjonen vil presse stortingspolitikerne til å prioritere trafikksikkerhetsarbeid før og utenom Nasjonal transportplan. Vi har ikke tid til å vente i 10 år eller 20 år på at trafikksikkerhetsarbeidet blir prioritert gjennom en Nasjonal transportplan. Vi krever at det nye Stortinget og den neste regjeringen allerede etter valget, i den kommende fireårs perioden tar disse ulykkene virkelig på alvor og bevilger de pengene som skal til for å sikre veiene våre bedre og hindre møteulykker, sier Per-Kaare Holdal til våre stortingskandidater i Vest-Agder. Han er leder av aksjonen « Nei til frontkollisjoner». Styreleder i aksjonsgruppen er biskopen i Sør Hålogaland, Tor B. Jørgensen. Vardebrenning I går stanset aksjonen ved bomstasjonen på E39 i Lyngdal. Siden starten 19. august i Vadsø har fakkelstafetten gått langs hele norskekysten. Målet er hovedstaden, hvor man vil avkreve politikerne løfter. Under alle stoppene langs ruten fra Finnmark og til stafetten nådde Vest-Agder i går, har aksjonistene tent en varde som en advarsel for å markere faren langs norske veier. Alt som kan være med å fokusere på Nullvisjonens mål og arbeid, ser vi på som svært viktig i kampen for tryggere atferd i trafikken og færre ulykker langs veiene, sier Ivar Damman i Nullvisjonen, som hadde invitert stortingskandidatene Hans Fredrik Grøvan (KrF), Odd Omland (Ap) og Sigmund Oksefjell (Sp) fra Nullvisjonskommunene, til å komme med sine appeller. Alle tre ga løfter om at trafikksikre veier ville få prioritet i den neste stortingsperioden. Og selv om politikerne kunne høres ut som om de snakket fra samme ståsted, var ikke aksjonslederen bekymret. Gjentakelse er bra. Det viser at vi har tverrpolitisk støtte for vår aksjon, sier Holdal. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 33

34 Svenskene gjør det Ifølge Holdal er over halvparten av alle trafikkdrepte innblandet i møteulykker. Han har selv opplevd å miste et nært familiemedlem i en møteulykke. Midtdelere og bredere veier kunne spart svært mange liv hvert år. Vi har teknikken og kunnskapene, nå mangler det å få etikken inn i debatten. Vi har ikke lenger råd til å overse den mennekelige siden ved dette, mener han. Det er altså en etisk side ved dette som de bevilgende myndighetene må svare for. Nemlig det å være villig til å bruke av samfunnets felleskasse til å sørge for at ikke enkeltindivider og deres familier skal oppleve tragedier på norske veier, sier han. Vi krever at det kommer på plass minst kilometer midtdelere snarest, sier han og viser til hva som gjøres i vårt naboland Sverige. Tall viser at der har man kilometer midtrekkverk og innen 2015 skal 85 prosent av de svenske veiene ha slike delere. Her i Norge har vi til sammenligning i dag cirka ett hundre kilometer midtdelere. Det er tragisk i seg selv, kommenterer Holdal. Etter avslutningen av aksjonen i Oslo 9. september, kommer aksjonen til å gå ut med en klar anbefaling til velgerne i forhold til hvilket parti som er mest til å stole på i denne saken. Holdal vil ikke røpe hvem som «leder» i forhold til anbefalingene som vil komme fra aksjonen. Så langt er det opposisjonspartiene som har vist størst vilje til å legge de nødvendige pengene på bordet. Da snakker vi ikke om enkeltpartier, men de partiene som i dag er utenfor regjering, sier han. Det ble gitt politiske løfter om å ta kravene fra aksjonen på alvor. Her holder Odd Omland (Ap) sin appell. (F.v) Henning Skumsvoll (Frp), Åse Michalsen(Frp), Dagrun Eriksen (KrF) og Hans Fredrik Grøvan (Krf) var også tilstede på markeringen. Sigmund Oksefjell (Sp) holdt også en appell om trafikksikkerhet. (Publisert :00) 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 34

35 5.10 Varden tent i Kristiansand fredag 28. august Foto fra venstre: Peter S Gitmark (Høyre), nesleder i styret til Nei til Frontkollisjoner Gunnar Grette, Åse Michalsen (FrP), Per-Kaare Holdal, Dagrun Eriksen (KrF), Karl W. Strandvik fra Norges Lastebileier-Forbund og Hans Fredrik Grøvan (KrF). I forkant fotograf fra Fædrelandsvennen. Fakkelstafetten kom til Kristiansand på fredag og inntok torget midt i byen. Alle parti med stortingskandidater var også invitert for å fortelle oss hva de har som tiltak de kommende fire år for å hindre frontkollisjoner. De som møtte fra Åse Michalsen (FrP), Dagrun Eriksen og Hans Fredrik Grøvan (KrF), Peter S Gitmark (Høyre). Altså bare parti fra opposisjonen fra Stortinget. Karl W. Strandvik fra Norges Lastebileier-Forbund deltok også. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 35

36 Per-Kaare Holdal i Nei til Frontkollisjoner som har vært fakkelbærer helt fra Vadsø oppsummerte med å si at Nei til Frontkollisjoner har fått en meget god evaluering av hvilke konkrete tiltak de enkelte parti vil gjøre for å hindre trafikkdrepte og -skadde de neste fire årene. Han kommer til å bruke fakkelstafetten videre fram til Oslo til å utarbeidet en anbefaling overfor velgerne. - Det er på valgdagen vi som velgere kan bruke vår makt og Norge er et uland når det gjelder vegstandard. Vi har veldig mange utfordringer, men aldri har vi hatt og aldri kommer vi til å få slike muligheter som vi har i dag. Vi må som et minimum komme opp på svensk standard når det gjelder veg. Det vil si større bredde og møtefrie veger, avsluttet Holdal før fakkelstafetten gikk videre til Arendal. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 36

37 5.11 Tidenes største i sitt slag i Arendal og Bamble lørdag 29. august Vidar Tellefsen, Aksjon E18, overtar stafettpinnen i Arendal og fører denne videre til Bamle. Fakkelstafetten har nå gått fra Vadsø og kom til Arendal etter 11. dager hard jobbing. I Arendal overtok Vidar Tellefsen fra Aksjonsgruppa for en tryggere E18 Telemark fakkelen fra Per-Kaare Holdal i "Nei til frontkollisjon". De har den siste tiden gjennomført en landsomfattende fakkelstafett for å hindre de livsfarlige møteulykkene. Det deltok over 120 lastebiler i markeringen, med krav om en ny firefelts motorvei gjennom Telemark og Aust-Agder innen Dagens aksjon ble tidenes største i sitt slag. AksjonsGruppa og Vidar har gjort en formidabel innsats med aksjonen for tryggere veger.' 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 37

38 Fakkelbærer Per-Kaare Holdal i samtale med journalist i Agderposten Kristoffer B. Fürstenberg 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 38

39 KOLONNE: En fire kilometer lang kolonne med lastebiler kom i ettermiddag til Arendal. Foto: Kristoffer B. Fürstenberg - Tidenes trafikkaksjon En fire kilometer lang lastebilkortesje ankom i ettermiddag Arendal under tidenes største veiaksjon. I dag viste lastebilsjåfører fra hele landet at de krever en ny firefelts motorvei mellom Porsgrunn og Grimstad innen Se bildene fra veiaksjonen HER. Kristoffer B. Fürstenberg August :25 - Sist oppdatert: 29. August :16 I dag overtok Aksjonsgruppa for en tryggere E18 Telemark fakkelen fra Per Kåre Holdal i "Nei til frontkollisjon". De har den siste tiden gjennomført en landsomfattende fakkelstafett for å hindre de livsfarlige møteulykkene. I dag deltok over 120 lastebiler i markeringen, med krav om en ny firefelts motorvei gjennom Telemark og Aust-Agder innen Dagens aksjon ble tidenes største i sitt slag. - Jeg er veldig godt fornøyd med oppmøtet. Vi er enda flere i år enn i fjor. Hvis vi ikke får igjennom kravet vårt i løpet av det året som kommer, skal jeg love deg at det blir en enda større aksjon til neste år, sier Vidar Tellevsen i aksjonsgruppa for en tryggere E18 i Telemark Han mener det er viktig at både Aust-Agder og Telemark står sammen i kampen for en bedre E18 i de to fylkene. - Veien henger sammen. Det nytter ikke at Aust-Agder og Telemark konkurrerer om midler til nye veier. Nå må vi stå sammen for å få en akseptabel veistandard i fylkene våre. Det er ikke noe alternativ. Vi må ha firefelt motorvei innen 2018, sier Vidar Tellevsen. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 39

40 5.12 Varden tent på Lilletorget i Lillehammer onsdag 02. september Foto fra venstre: Torstein Rudihagen, Per-Kaare Holdal, Helene Birkeli og Olemic Thommessen. Fakkelstafetten kom i dag til Lillehammer hvor varden ble tent på Lilletorget. Fra de politiske partiene møtte Olemic Thommessen (H), Helene Birkeli (SV) og Torstein Rudihagen (Ap) for å holde appell om hvordan hindre frontkollisjoner og tragedier på norske veger. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 40

41 5.13 I dag besøkte vi Elverum 3. september Østlendingen: En livsfarlig vegstrekning KOMMER MED ANBEFALING: 9. september vil organisasjonen Nei til frontkollisjoner komme med en anbefaling til det norske folk om hvilket parti de bør stemme på, dersom de ønsker tryggere og bedre veger i Norge. Riksveg 3 er en livsfarlig veg hvor man ferdes med livet som innsats, sier administrativ leder i organisasjonen Per- Kaare Holdal. (Foto: Kjetil Brorson Dahl) Torsdag kom Nei til frontkollisjoners landsomfattende fakkelstafett til Elverum via riksveg 3. En livsfarlig vegstrekning, sier administrativ leder i organisasjonen Per-Kaare Holdal. Kjetil Brorson Dahl I august og september har organisasjonen Nei til frontkollisjoner brukt tiden på en landsomfattende fakkelstafett. Det har de gjort for å sette fokus på det faktum at frontkollisjoner tar liv. Torsdag morgen frontkolliderte to biler på riksveg 2 ved Kongsvinger. Dette er et meget godt eksempel på hva som kunne vært unngått ved bruk av midtrekkverk, sier han. Massedrap Organisasjonen beskriver frontkollisjoner og omfanget av dette som massedrap og mener de kunne vært forhindret med enkle midler. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 41

42 Det er både teknisk og økonomisk mulig å bygge 250 kilometer med midtrekkverk i løpet av et år. Vi forventer at det i løpet av neste stortingsperiode blir bygget kilometer veg på denne måten. Den enkelte sjåfør har et ansvar for egen atferd i trafikken, men man kan ikke ta ansvar for de som kommer imot. Kun midtrekkverk hindrer uvedkommende å komme over i feil kjørefelt, sier Holdal. Han argumenterer med at økt bruk av midtrekkverk kan hindre frontkollisjoner med opp til 100 prosent. Holdal er skuffet over det han beskriver som en manglende satsning på trafikksikkerhet. Vi kan bygge opera til mange millioner kroner. Over natta klarer vi å bevilge 650 millioner kroner til noe vi tror kan bli en pandemi. Det er bare i trafikken vi ikke klarer en tilsvarende satsning, fortsetter han. Livsfarlig vegstrekning Nei til frontkollisjoner beskriver riksveg 3 som en livsfarlig vegstrekning. Holdal misunner ikke yrkessjåførene som daglig har strekningen som sin arbeidsplass. Vi har daglig kontakt med yrkessjåfører. De beskriver det som et arbeid med livet som innsats, det å ferdes på vegen gjennom Østerdalen, forteller Holdal. Også E6, E39 og E18 står på Nei til frontkollisjoners «dødsliste». Trafikksikkerhet blir ikke tatt på alvor i Norge i dag. Stamvegnettet vårt er både for smalt og for dårlig sikret, mener han. Politisk anbefaling Førstkommende onsdag inviterer organisasjonen til møte i Oslo kongressenter. Til møtet kommer blant annet samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) og partileder for Høyre Erna Solberg. Her vil politikerne blant annet få møte trafikkskadde og pårørende etter omkomne i trafikken. I løpet av dagen vil vi Nei til frontkollisjoner komme med en anbefaling på hvilket parti man bør stemme på. Anbefalingen gjør vi i forhold til hvilket parti som prioriterer sikkerhet langs vegene høyest, sier Holdal. Fakkelstafetten ble arrangert av Per-Kaare Holdal som hadde uvurderlig hjelp fra sin kone Ragni-Jenny på turen fra Vadsø i nord til Oslo i sør. På denne 9000 km lange turen ble hele E6, E39, E18, E8, rv. 80 og rv. 3 tilbakelagt. Konklusjonen er klar: Da fakkelstafetten passerte Grong i Nord-Trøndelag la vi ned blomster og tente en fakkel til minne for de besteforeldre som ble drept og de barna som ble hardt skadet. Noen kilometer lengre sør var en lettelse å komme inn på en godt midtsikret veg nord for Steinskjer. Norge er et uland i veg sammenheng. I nord og vest preges det av livsfarlige veger på grunn av smale og svingete veger. På Sør- og Østlandet er vegene livsfarlige fordi de ikke er midtsikret med en meget høy trafikk hvor det meste skjer i høyt tempo. Bobilen som gjorde fakkelstafetten mulig ble sponset av Didriksen Bilutleie AS, Bodø. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 42

43 5.14 Trafikksikkerhetsmarkering i Oslo 4. august Vi deltok sammen med Høyre i en demonstrasjon for bedre trafikksikkerhet. Erna Solberg presenterte Høyres visjoner for de neste fire årene i regjering. Dette var varsel om en satsning på trafikksikkerhet som vi i Nei Til Frontkollisjoner forventer av en ansvarlig parti - menneskene i trafikken blir beskyttet på en best mulig måte. Vi har utfordret alle politiske parti til å få omgjort NTP til strakstiltak og nå kommer lovnader om satsning som vi ønsker velkommen! Tidligere i sommer har Høyre presentert en ambisiøs visjon om null drepte som følge av dårlig vei innen For å følge opp dette skal de jobbe for: Bygge 750 km fysisk midtskille de fire neste årene. Dette er det samme som ambisjonen for NTP over ti år. 750 km innebærer: - Fysisk midtdeler - Smal firefelts vei med adskilte vegbaner Starte bygging av 3-5 OPS-prosjekter hvert år Prosjekter med oppstart i 2009: 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 43

44 - Rv 7 Sokna-Ørgevika - E18 mot Stockholm frem til svenskegrense - E16 Råda - Svegatjønn En rapport fra Agenda viser at offentlig-privat samarbeid gir % raskere veibygging. Over 10 år gir dette 290 færre drepte og hardt skadde langs norske veier grunnet tryggere vei fortere. Vi i Nei til Frontkollisjoner har sendt melding til alle politiske parti at vi deltar gjerne på trafikksikkerhetsmarkering i Osloområdet fram mot Fra 5september til og med tirsdag 8. september var vi parkert på Youngstorget i Oslo og snakket med masse folk og delta ut informasjonsmateriell Konferansen i Oslo Samferdselsminister Liv Signe Navarsete, Høyreleder Erna Solberg, stortingsrepresentantene Per Sandberg (kom inn i stedet for Bård Hoksrud) og Borghild Tenden deltok i panelet som ble ledet av Årets trafikksikkerhetsjournalist Lis Merethe Homdal og vår styreleder biskop Tor B. Jørgensen. Det ble også anledning for trafikkskadde og pårørende til å stille spørsmål eller gi kommentarer. Møtested var Oslo Kongressenter med åpning den kl /12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 44

45 Hovedpunktene for konferansen er: 1. I vår jobb har vi fått samferdselsdepartementet til å lage et kart over hvor det er behov for midtrekkverk. Denne er nå en del av NTP Vil ditt parti medvirke aktivt for midtrekkverk på disse vegene som livreddende tiltak i kommende stortingsperiode for å hindre flest mulig av de 480 drepte og skadde? 2. Frontkollisjoner er vårt største trafikksikkerhetsproblem og dette er bekreftet av vegdirektoratet og neste største helseproblem etter hjerte- og karsykdommer. 3. Nei til Frontkollisjoner søker samarbeid med politikerne og bred kunnskap i den kjørende befolkning. 4. Det ufravikelige grunnlag er enighet om å hindre død og menneskeskader ved møteulykker. 5. Det søkes full forståelse for at fysisk midtrekkverk er et sterkt og effektivt virkemiddel. 6. Det gjelder forståelse for at veger om nødvendig må utvides for å gi plass til midtrekkverk. 7. Det dreier seg om et objektivt virkemiddel for å oppnå veger som redder liv. Det ble en omfattende og meget krevende jobb og jeg håper vi kunne være med å synliggjøre de politikere som viste evne til å gjøre raske tiltak for å hindre drepte og lemlestede i kommende stortingsperiode. En av de utfordringene vi stadig står overfor er å få sentrale politikere til å sette av nok tid til også å høre på de øvrige innleggene, og vi stilte som et minstekrav at de politikerne som skal delta i panelet deltar i det øvrige programmet, men vi lyktes ikke med dette denne gangen heller. Vi utfordret politikerne til å følge opp NTP hvor samferdselsministeren fulgte opp vår utfordring om å lage kart hvor det er behov for midtrekkverk. Vi hadde forventinger om at politikerne kunne forsere tempoet og komme opp på svensk nivå km midtrekkverk pr. år. Da har de mulighet til å innfri i løpet av kommende stortingsperiode. Det var nå vi som velgere kunne avgjøre hvem som fortjener plass i vårt øverste organ - vi anbefalte å velge de politikere som tok ansvar - å redde flest mulig å våre medtrafikanter og medmennesker. Et barn mister sin mor, en mor mister sitt barn. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 45

46 SV - Silje Schei Tveitdal, KrF - Eva Høyly, V - Borghild Tenden, FrP Per Sandberg, H Erna Solberg, SP Geir Pollestad 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 46

47 Stavanger Aftenblad: Aksjon Nei til Frontkollisjoner anbefaler å stemme på Erna Solberg (H) med Per Sandberg (Frp) som god toer. Men ikke på Silje Schei Tveitdal (SV). (Foto: Hans E. H. Jacobsen) Publisert :32 - Oppdatert :32 Hans E.H. Jacobsen 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 47

48 Erna Solberg var den eneste i panelet som kunne love 750 km nye firefeltsveier og/eller midtfelt i neste fireårsperiode. Solberg mente Norge burde satse hver ledige krone til blant annet samferdsel de neste ti årene før eldrebølgen slår inn for alvor. Jeg vil benytte anledningen til å takke Nei til frontkollisjoner. Det er dere som har gitt oss forståelsen for denne satsingen, fulgte Høyres partileder opp. Jeg ble helt rørt, kommenterte, biskop Tor B. Jørgensen. Han gir seg som styreleder i aksjonen som oppsto etter at to voksne og ett barn omkom i en voldsom trafikkulykke på Hæstad i Eigersund 17. juli Frps Per Sandberg ville ikke love noen konkret antall km møtesikring de fire neste årene. Det vi lover, er 2250 km med nye firefelts motorveier med midtsikring i Nasjonal Transportplan (NTP) i de neste ti årene, sa Sandberg som fikk fem på Holdals terning. Statssekretær Geir Pollestad (Sp) sa han gjerne ville ha enda mer til veibygging enn partiet hadde fått gjennomslag for i Norsk Transportplan. Dermed ble det en firer på ham. Borghild Tenden (V) og Eva Høyly (KrF) var mindre konkrete utover vage løfter om økt satsing. «Belønningen» ble henholdsvis tre og to. SVs Silje Schei Tveitdal ser ikke ny veibygging som noen løsning på det hun mente var hovedproblemet: Den voldsomme trafikkøkningen på bekostning av miljøet. Terningkast en. Jeg er likevel mest skuffet over Ap som ikke stilte opp. Men en terning har ikke «null», kommenterer Holdal. Det hele ble leder på en profesjonell måte av Lis Merethe Homdal og biskop Tor B. Jørgensen. Journalist Hans E. H. Jacobsen, Stavanger Aftenblad, fikk overrakt prisen for Årets trafikksikkerhetsjournalist 2009 av fjorårsvinneren Lis Merethe Homdal. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 48

49 Intervju av NRK i forkant av konferansen /12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 49

50 På tur inn i konferansesalen med fakkelen Finn Harald Amundsen, Vegdirektoratet 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 50

51 Journalist fra Stavanger Aftenblad, Hans E. H. Jacobsen, fikk tildelt prisen Årets trafikksikkerhetsjournalist 2009 Tor B. Jørgensen og Toril Engebretsen i samtale med samferdselsministeren. Per-Kaare Holdal gir ordet til dialogleder Lis Merethe Homdal, Nettavisen 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 51

52 6 Statsminister Jens Stoltenberg Vi har gjort flere direkte henvendelser til statsminister Jens Stoltenberg, som vi mener har ansvarer for at et av de viktigste samfunnsspørsmål og vårt nest største helseproblem får mye større prioritering enn det har i dag. Et barn mister sin mor, en mor mister sitt barn. Vi har helt siden 2006 henvendt oss direkte til statsministeren og fokusert på at skal vi kunne hindre disse tragiske ulykkene må vi se på tvers av departement. Pårørende og far Otto Holdal skrev brev til statsministeren like etter 17. juli 2006, men savner fortsatt en konstruktivt svar fra statsministeren. Far til Arnt Olav Steinsland, Anders Bjarne Steinsland, skrev også brev til statsministeren og fikk oppringing fra statsministeren. Anders Bjarne oppsummerte denne samtalen som et ullent svar. Per-Kaare Holdal under åpningen av korstoget i Oslo Biskop Tor B. Jørgensen overlever appell til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite ved Bård Håkosrud (FrP) Nei til Frontkollisjoner har skrevet flere henvendelser og bedt om møte med statsministeren. 1. september 2008 arrangerte vi et korstog gjennom Oslos gater som endte opp foran regjeringsbygget og statsministerens kontor. Selv ikke da fikk vi møte statsministeren. Her er appellen som ble overlevert statsministerens kontor: 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 52

53 Appell til Norges statsminister og Stortingets Transport og kommunikasjonskomite Av dødstragedier er frontkollisjoner den hyppigst forekommende tragedietypen i trafikken. Vegdirektorat bekrefter at midtrekkverk er opp mot 100 % effektivt for å hindre frontkollisjoner. Opp mot 50 % av tragediene skyldes frontkollisjoner og det er uansvarlig å skylde bare på sjåføren. Det finnes et politisk ansvar som skal ivareta trafikantenes liv og helse. De økonomiske argumentene holder heller ikke for å komme bort fra strakstiltak. Hvert tapt liv koster samfunnet 26 millioner og hver hardt skadd koster 16 millioner. Vi ber på vegne av trafikanter, trafikkskadde og pårørende om at landets statsminister iverksetter strakstiltak med bygging av midtrekkverk på de mest utsatte veger veger som dreper. Bygging av midtrekkverk på disse veger vil kunne spare opp mot 150 medmenneskers liv for hvert år. Og ikkeminst, spare opp mot medmenneskers helse for hvert år - oftest er det bruddskader, indre blødninger, hodeskader, kvestelser og alvorlige ryggskader som krever lange sykehusopphold og langvarig rehabilitering. Også de pårørende blir sterkt berørt. Arbeidet som samferdselsministeren har startet med å kartlegge hvilke veger som har behov for midtrekkverk, etter vår oppfordring 5. mars 2008, må intensiveres. Biltrafikken øker nå langt mer enn alle prognoser skulle tilsi. Trafikken med tunge kjøretøy har økt med opp mot 6 ganger mer enn de offisielle prognosene fra regjeringen. På vegne av landets innbyggere framtidige tapte liv og helse i trafikken ber vi om at landets statsminister og Storting tar ansvar og handler raskt med etablering av midtrekkverk på nødvendige veger. Det handler om våre kjære og medmennesker i velferds-norge. Oslo /12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 53

54 Noen av deltakerne fra korstoget gjennom Oslos gater, blant annet h.r.adv. Gunnar Grette, biskop Tor B. Jørgensen, adv. Mona Høiness. Nei til Frontkollisjoner hevder etter å arrangert mange møter og konferanser hvor også fagekspertisen har vært til stede er det en bred enighet om at fysiske midtrekkverk hindrer frontkollisjoner opp mot 100 %. Dette er det en ensidig aksept for. Men den politiske viljen mangler. Statsminister Jens Stoltenberg er i dette tilfelle bremseklossen og det må kun være økonomiske hensyn som blir tatt. De menneskelige hensynene er fraværende. Vi ble invitert i samrådsmøte med statsministeren og samferdselsministeren den 10. november Her la vi fram nettopp ovenstående syn, men dessverre uten å oppnå aksept. Heller ikke i ettertid ser vi at statsministeren har vært å rokke når det gjelder å ta i bruk dette aksepterte middel fysiske midtrekkverk. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 54

55 Vi mener at samferdselsminister Liv Signe Navarsete gjorde en god jobb med blant annet å følge opp vårt forslag fra vår konferanse i Stavanger 5. mars 2008 hvor hun ble utfordret til å lage kart over hvor det var behov for midtrekkverk. Trygve Præsttun og Per-Kaare Holdal ble deretter invitert i møte med samferdselsministeren i Tromsø den 16. april 2008 hvor hun bekreftet at dette skulle hun gjøre. Og da den nye Nasjonale Transportplan ble presentert var kart med ca km midtsikret veg på plass. Dette inkluderer midtfelt eller rumlefelt, noe som vi mener er en nødløsning og langt fra godt nok. For at de fleste frontkollisjoner skal hindres må det svenske eksemplet følges. De skal bygge fysiske midtrekkverk på 85 % av sine veger innen Nå har vi til og med hørt på NRK TV at nåværende samferdselsminister Kleppa si at norske veger er for smale til å bygge midtrekkverk på! Media fortalte tidligere i år at trafikkveksten er ute av kontroll. Og her, kjære samferdselsminister, er nok en stor del av forklaringen. Det norske veisystemet er ikke beregnet for den store veksten av tungtrafikk og det må være medmennesker betale for. I Sverige er vegene 13 meter brede og de skal midtsikres, mens norske veger som er 5,6,7 meter brede 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 55

56 skal ikke midtsikres. Dette er meget alvorlig og når ikke regjeringen tar ansvar er det da domstolen som er neste? Selv den beste sjåfør kan gjøre feil, her utforkjøring til venstre. Hadde det kommet en bil i mot ville det blitt en frontkollisjon. Regjeringens politikk har så langt vært at det er du som sjåfør som har ansvaret. Ja, det er ingen uenig i at vi som sjåfører har et stort ansvar, men vi kan ikke ta dette ansvaret alene. Justis-, helse-, undervisnings- og samferdselsdepartementet har et ansvar og dermed ligger det hele hos statsministeren. Så langt er vi meget skuffet over statsministerens engasjement i trafikksikkerhetsarbeidet og spesielt i å hindre frontkollisjoner. Hvor mye menneskelige lidelser ligger bak disse tragediene? Vi vet hva det vil si! Et barn mister sin mor, en mor mister sitt barn. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 56

57 Dette handler ikke om statsministerens ansvarsbevissthet, finansministerens handlingsregel eller vegvesenets budsjett - dette handler om at de som er gitt ansvar ikke gjør nok. Nå har regjeringen lagt fram en plan for som godtar at ca. 15 av våre kjære dør hver måned på norske veger i frontkollisjoner det blir 1500 medmennesker i planperioden - det er den brutale sannhet og meget alvorlig! Hva er årsaken og hvorfor gjøres det ikke strakstiltak for å hindre flere drap/trafikkkatastrofer? Statsminister, Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen sa på vårt folkemøtet 17. juli Midtrekkverk har hatt en meget gunstig effekt, spesielt på de alvorlige ulykkene. Møteulykkene har som forventet blitt helt borte på veger med fysiskiske midtrekkverk. Samtidig kan vi ikke se noen negativ bivirkning med hensyn til andre typer ulykker. Jens Stoltenberg, Norge har penger og har de beste produsenter av fysisk midtrekkverk hvorfor gjør du ikke som landets statsminister mer for å hindre at våre medmennesker blir drept og lemlestet i trafikken? Et barn mister sin mor, en mor mister sitt barn. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 57

58 7 Samferdselsminister Liv Signe Navarsete Vi mener at samferdselsminister Liv Signe Navarsete gjorde en god jobb med blant annet å følge opp vårt forslag fra vår konferanse i Stavanger 5. mars 2008 hvor hun ble utfordret til å lage kart over hvor det var behov for midtrekkverk. Kort tid deretter ble Trygve Præsttun og Per-Kaare Holdal invitert i møte med samferdselsministeren i Tromsø den 16. april 2008 hvor hun bekreftet at dette skulle hun gjøre. Dette mener vi viser en statsråd med handlekraft, men vi tror at når det kommer til økonomiske prioriteringer ble hun nedstemt av statsministeren og finansminister Kristin Halvorsen. Og da den nye Nasjonale Transportplan ble presentert var kart med ca km midtsikret veg på plass. Dette inkluderer midtfelt eller rumlefelt, noe som vi mener er en nødløsning og langt fra godt nok. Vi utfordret politikerne til å følge opp NTP hvor samferdselsministeren på vår oppfordring laget kart hvor det er behov for midtrekkverk. Vi hadde forventinger om at politikerne kunne forsere tempoet og komme opp på svensk nivå km midtrekkverk pr. år. Etter at samferdselsminister Navarsete gikk over til nye utfordringer som kommunalminister mottok vi denne hilsen fra henne: Gode Per Kaare, Takk for godt og konstruktivt samarbeid i den tida eg var statsråd i samferdselsdepartementet. Du har gjort ein stor og viktig jobb for å setje møteulukker og tiltak for å redusere omfanget av desse på dagsorden. Utan innsatsen til Nei til Frontkollisjoner ville det ikkje vore kart i NTP som viser behovet for midtsikring av vegane våre, og heller ikkje så stor merksemd rundt eit viktig tema i arbeidet med trafikktryggleik. Eg har beundra den stå-på-viljen og innsatsen de har vist. Eg ynskjer deg og dine alt godt vidare! Venleg helsing Liv Signe Navarsete. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 58

59 8 Våre erfaringer Hvert år rammes nordmenn av trafikkskader. I frontkollisjoner som utgjør ca. 50 % blir de fleste hardt skadde. Det er oftest utsatt for bruddskader, indre blødninger, hodeskader, kvestelser og alvorlige ryggskader som krever lange sykehusopphold og langvarig rehabilitering. Også de pårørende blir sterkt berørt. Det er irrasjonalt at vi kan møte hverandre i 80 km i timen, ofte bare med noen centimeters klaring. Det er et i prinsippet et høyrisikofenomen. Vi er overgitt i andres, og skjebnens hender, på en måte som det egentlig er merkelig at vi tåler og tolererer. Skjebnen behøver ikke å være mer enn en liten uoppmerksomhet. En liten feilvurdering. En liten uforutsetthet. Kom over i feil kjørebane heter det så nøkternt i avisreferatene. For dem som blir rammet, er det en katastrofe. På norske veger godtar vi at i gjennomsnitt 150 medmennesker blir drept og flere tusen hardt skadd hvert år i frontkollisjoner. Og disse medmenneskene har pårørende pr. år. Hvor mye av menneskelige lidelser ligger bak disse tallene? Vi vet hva det vil si! Et barn mister sin mor, en mor mister sitt barn. Dette handler ikke om statsministerens ansvarsbevissthet, finansministerens handlingsregel eller vegvesenets budsjett - dette handler om at de som er gitt ansvar ikke gjør nok. Nå har regjeringen lagt fram en plan for som godtar at ca. 15 av våre kjære dør hver måned på norske veger i frontkollisjoner det blir 1500 medmennesker i planperioden - det er den brutale sannhet og meget alvorlig! Hva er årsaken og hvorfor gjøres det ikke strakstiltak for å hindre flere drap/trafikk-katastrofer? - Midtrekkverk har hatt en meget gunstig effekt, spesielt på de alvorlige ulykkene. Møteulykkene har som forventet blitt helt borte. Samtidig kan vi ikke se noen negativ bivirkning med hensyn til andre typer ulykker, sa Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen på vårt folkemøtet 17. juli Nei til Frontkollisjoner ønsker ikke en regjering som godtar slike menneskelige tragedier når det finnes virkemidler som ikke tas i bruk. Det svenske forsikringsselskapet FOLKSAMs undersøkelse viser: Selskapet har studert 215 dødsulykker. Disse ulykkene førte til 248 dødsfall. Veiens sviktende sikkerhetsstand forårsaket 72 prosent av dødsulykkene. Brudd på bilens sikkerhetsstandard kom frem i 53 prosent av tilfellene. 42 prosent skyldes regelbrudd fra førerens side. I fire av 10 var føreren største årsak til dødsulykken. 17 prosent brukte ikke bilbelte 13 prosent ble det utvist uaktsom kjøring (alkohol/narkotika/høy fart) slik at verken bilen eller veiens standard kunne redde de involverte. 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 59

60 25 prosent av dødsulykkene kunne vært unngått ved bruk av antisladdbeskyttelse. Gunnar Grette og Geirr Tangstad-Holdal på besøk i TV -studio. Årlig innkrever Staten over 33 milliarder kroner i året i bil og vegavgift. At det kun brukes en fjerdedel av disse inntektene på vegutbygging og vedlikehold er et stort tankekors. Tenk hvor mange liv som kunne vært spart hvis disse skatteinntektene var øremerket slik de faktisk var når vegavgiften ble innført? I tillegg vet vi at frontkollisjoner med tapte liv og helse koster samfunnet nærmere 20 milliarder. Sverige bygger ca. 300 km midtrekkverk hvert år, vi bygger under 10 km midtrekkverk. Til neste år,2010, skal vi bygge 9 km midtrekkverk det er en skam! Historien kommer til å dømme oss hardt. Holdningsskapende arbeid er langt fra tilstrekkelig. Det vil i framtiden være et økende behov for fysiske sikkerhetsinstallasjoner på vegene. Dette grunnet økende trafikk og dermed en økning i fartssyndere og personer som kjører ruspåvirket. Min søster som ble drept samme med sin minstedatter og mann gjorde ingen feil, men ble allikevel drept i frontkollisjon. D Fordeling av midlene på statsbudsjettet til organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet må fordeles på en helt annen måte. Nei til Frontkollisjoner har søkt om midler fra Statens Vegvesen og samferdselsdepartementet for hver gang å ha fått avslag. Vi vet i dag at hele posten på budsjettet på nærmere 75 millioner kroner går til Trygg Trafikk. Virkningen ville ha blitt noe helt annet om flere 05/12/2009 Nei til Frontkollisjoner - Per-Kaare Holdal 60

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Høringsnotat Grunnlagsdokument NTP

Høringsnotat Grunnlagsdokument NTP Høringsnotat Grunnlagsdokument NTP 2018-2029 Foreningen Nei til Frontkollisjoner har sitt mål som navn. Møtefrie veier med fysiske barrierer eller annen teknologi som hindrer frontkollisjoner og utelukker

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS- KONFERANSEN 2016

TRAFIKKSIKKERHETS- KONFERANSEN 2016 TRAFIKKSIKKERHETS- KONFERANSEN 2016 TTTTTTTTTT KK TRAFI KKSI KKERH ETSKON FERANSEN 2016 1 :Xiiennesifte-r, teknologi og mu Li-gheter Bakgrunn og mål for konferansen 2016 Trafikksikkerhet handler først

Detaljer

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK

HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK HØYRES SAMFERDSELSPOLITIKK LØSNINGER I VEST Øyvind Halleraker (H) Transport- og kommunikasjonskomiteen Bergen, 25.8.2011 På tide med Høyrepolitikk! SIST HØYRE HADDE SAMFERDSELSMINISTEREN KORT OPPSUMMERT

Detaljer

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken

Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hva sier ulykkesstatistikken om rus i trafikken Hans Olav Hellesøe TS- seksjonen Ulykkesanalysegruppen, UAG UAG Hans Olav, Anne Margrethe, Nils, Bente, Arne, Petter og Elin (Overlege SUS) Kompetanse veg

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innst. S. nr. 33. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. S. nr. 33. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. S. nr. 33 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr 8:143 (2007 2008) og Dokument nr. 8:145 (2007 2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

30 år med veisalting 710 ekstra drepte

30 år med veisalting 710 ekstra drepte 30 år med veisalting 710 ekstra drepte Stopp Veisaltingen mener at salting av veiene fører til flere trafikkdrepte. Nå har organisasjonen gjort en beregning som viser at 710 liv kunne vært spart uten veisalting

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylke Vest-Agder fylke består av 15 kommuner 170.377 innbyggere pr 1. januar 2010 Areal på 7.281 km 2 Norges

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 291 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 291 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:100 S (2011 2012) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2

Innhold. Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre. Side 2 n -e I sk nne riv n el 48 se t Ap av ime ril ka r 20 m 11 pa nj en be Innhold Om oss Bakgrunn Mål for kampanjen Aktiviteter så langt Veien videre Side 2 Om oss Initiativtaker Halvor Wilberg mistet sin

Detaljer

Hva kan vi lære av dødsulykkene?

Hva kan vi lære av dødsulykkene? Hva kan vi lære av dødsulykkene? Regional TS-konferanse Tromsø 15. -16. okt. 2012 Knut Hågensen Seksjon Miljø og trafikksikkerhet Mandat for ulykkesansalysene Erfaringer fra tidligere undersøkelser førte

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for kommunikasjonstjenester knyttet til utvikling av kampanjer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for kommunikasjonstjenester knyttet til utvikling av kampanjer Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale for kommunikasjonstjenester knyttet til utvikling av kampanjer Dokumentets dato: 12.12.12 Saksnummer: 2012147798 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Bakgrunn

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Trafikkdagene Ålborg Universitet 2006

Trafikkdagene Ålborg Universitet 2006 Presentasjon av Trafikkprosjekt for ungdom Trafikkdagene Ålborg Universitet 2006 Beliggenhet Ved Kristiansand i Norge Besøk På området til Skandinavisk Trafikksenter øst for Kristiansand De ytre rammene

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer

ETTERRETTELIG SKRIVING NORSK VEISTANDARD

ETTERRETTELIG SKRIVING NORSK VEISTANDARD ETTERRETTELIG SKRIVING NORSK VEISTANDARD Av Eivind Mathisen 04.10.2012 Innhold: INNHOLD:... 1 INNLEDNING/PROBLEMSTILLING... 1 OM NORSK VEISTANDARD... 2 TRAFIKKSIKKERHET... 3 MIDLER... 5 OPPSUMMERING...

Detaljer

Innst. 387 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 387 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 387 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:113 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling.

SØRLANDETS. veivalg. Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. SØRLANDETS veivalg Et samferdselsløft for økt trafikksikkerhet, bedre levekår og fortsatt vekst og utvikling. De veiene. Agder trenger veiinvesteringer for å styrke vekstkraften i landsdelen. Dette er

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Innst. S. nr. 267. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:73 (2006-2007)

Innst. S. nr. 267. (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:73 (2006-2007) Innst. S. nr. 267 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:73 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger.

Transport- og. Logistikkdagen. Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Transport- og 9 Logistikkdagen Fullt og helt - eller stykkevis og delt? En konferanse om fremtidige transport- og logistikkløsninger. Torsdag 27. august 2009, kl. 11.30-17.35 Grand Selskapslokaler, Ole

Detaljer

Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004 R Bærum G post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Referat fra 27. april 2004 Nr.206 Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF forbundsstyremøte Reykjavik, 11. juni 2009 Aktuelle saker Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling for funksjonskontrakter Fartskampanjen Forvaltningsreformen og

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Færre ulykker eller dyr lærdom? Evaluering av Bilist2000

Færre ulykker eller dyr lærdom? Evaluering av Bilist2000 TØI rapport 661/2003 Forfattere: Terje Assum og Aslak Fyhri Oslo 2003, 38 sider Sammendrag: Færre ulykker eller dyr lærdom? Evaluering av Bilist2000 Bakgrunn, oppdrag og metode Bilist2000 er en kampanje

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir deg billigere forsikring Målsetningen er å øke forståelsen

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Rammeavtale for medierådgiving, planlegging, forhandling og formidling knyttet til kampanjer Dokumentets dato: 19.02.2013 Saksnummer: 2013003509 B.1. Kravspesifikasjon

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-034 05.11.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer