Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll Godkjenning av dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll Godkjenning av dagsorden"

Transkript

1 Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll Godkjenning av dagsorden Politisk innledning kjent SV-politiker etterfulgt av åpen debatt Styrets beretning for 0 v/pernille Ødegård Beretning fra SV i bydelsutvalget 0 v/bu-leder Per Østvold Regnskap og budsjett Arbeidsplan for styret 0 Presentasjon av Grünerløkka SVs uttalelser med debatt Rådgivende avstemning av lederkandidat til SV med valg av kandidater til Landsmøtet Valg av representantskap Valg av styre v/ valgkomiteen Valg av valgkomité for 01 Avslutning 1

2 Styrets beretning for 0 0 var et godt år for Grünerløkka SV, på tross av et dårlig valg. Vi hadde et jevnt tilsig av nye medlemmer, med et ekstra hopp på seinsommeren. Totalt sett har det blitt noen færre medlemmer på grunn av opprydning i medlemslistene til SV sentralt. Vi er fremdeles det største lokallaget i Norge, med unntak fra Bergen. Styret er svært stolte av den imponerende innsatsen til alle medlemmene som bidro i valgkampen. I tillegg har vi fått flere nye aktive medlemmer gjennom valgkampen og Løkkarådene som ønsker å bidra fremover. Noen fakta Antall medlemmer pr : Antall medlemmer pr : Antall nyinnmeldte i 0: Styret: Pernille Ødegård, leder og medlem i arbeidsutvalget (AU) Ola Martin Steimoeggen, nestleder og medlem i AU Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien, medlem i AU Ragnhild Olin Amdam, kasserer og medlem i AU Ina Smith-Meyer, styremedlem Ane Marthe Solheim Skar, styremedlem Britt Bekkedal, styremedlem Mohammed Al Samarai, styremedlem Espen Stegger Ledaal, styremedlem og medieansvarlig Signe Sæbø, styremedlem fra SU Vara: Monica Marholm og Leif-Ove Hanssen Styremøter har som regel blitt avholdt annenhver uke i forkant av Løkkarådene. Sosiale aktiviteter Styret har gjennomført fem Løkkaråd og tre Østkantråd 0 1.mars Løkkaråd med Gunnell Sandanger om miljø. mars Østkantråd med Ingvild Reymert om SVs landsmøte 1. april Østkantråd med Per Østvold - Hvordan vinne østkanten?. mai Østkantråd med Iver Wien fra Ruter om Kollektivtransport og K0. oktober Løkkaråd med Per Østvold - Hva vil med ordføreren på Løkka?. november Løkkaråd med Ingvild Reymert, Hvordan påvirke bystyret?. november Løkkaråd med Silje Schei Tveitdal - Hvordan skal vi bygge SV? 0. november Løkkaråd med Sunniva P. Eidsvold - Hva kan vi gjøre med bydelsbudsjettet? Styret har i tillegg arrangert fårikålfest og julefest i Korsgata med godt oppmøte, 1. mai i samarbeid med Gamle Oslo, samt en mindre sommeravslutning for lokallagets medlemmer. Valgkampen Laget vårt gjorde en meget solid innsats i valgkampen. En liten oppsummering:

3 1 1 1 Vi monterte og dekorerte en ny valgbod på Olaf Ryes plass som vi bemannet hver dag de tre siste ukene av valgkampen. Vi trykte og distribuerte flere tusen lokale løpesedler i hele bydelen. Vi hadde flere stands på Hasle og Carl Berner, og her hadde vi også flere postkasseaksjoner. Vi hadde best oppmøte på dør-til-dør-aksjonene til Oslo SV. Vi delte ut lister ved alle bydelens valglokaler på valgdagen. Vi hadde morgenaksjoner, blant annet med Erik Solheim som tok første spadetak for ny t-banestasjon på Olaf Ryes plass Vi fikk tildelt i prosjektmidler fra SV sentralt for å øke valgdeltakelsen til minoriteter i bydelen Vi arrangerte en stort valgkampfest i Birkelunden siste lørdag før valget med mange oppmøtte og med Kristin Halvorsen som hovedtaler. Vi gjennomførte fire besøk til voksenopplæringssentre, og var i kontakt med både den katolske kirke, Quo Vadis og lokale innvandrerorganisasjoner For å vise at vi satte pris på den store innsatsen blant våre aktivisert og medlemmer, arrangerte vi en stor fårikålfest etter valget. Valgkampen har blitt evaluert skriftlig, og konklusjonen var at selv om valgkampen lokalt var en suksess, kunne planleggingen ha startet enda tidligere. Valgresultatet i bydelen Grunerløkka var den bydelen i Oslo hvor SV fikk flest stemmer. Bydelsvalget: 1 prosent i 0 mot 1. prosent i 00. Bystyrevalget: prosent i 0. Utadrettet virksomhet Medlemmene våre har fått nyhetsbrev på mail med jevne mellomrom. Som supplement har vi brukt Grünerløkka SVs Facebookside for å spre ytterligere informasjon om nyhetssaker, aktiviteter og arrangementer. Politisk engasjerte medlemmer har skaffet oss medieoppmerksomhet ved flere anledninger, med blant annet oppslag om behovet for satsing på kollektivtransport og behovet for byplanlegging på Hasle/Løren. Nyskapninger Vi har lenge sett at flere av våre representanter i BU og i komitéene har følt seg ensomme i det politiske arbeidet, og ikke har hatt kapasitet til å jobbe frem de gode SV-sakene. Derfor har vi opprettet undergrupper til de tre komiteene. I hver gruppe sitter vår komitérepresentant med varaer, minst ett medlem fra styret og andre medlemmer som er interesserte i å bidra. Hoveddelen av arbeidet i disse gruppene er å jobbe frem politiske saker til bydelsutvalget, men også fungere som en sparringsparter i pågående BU-saker. Her er alle som har lyst velkomne til å delta. De tre undergruppene er 1) oppvekst, miljø og kultur, ) helse, sosial og sysselsetting og ) byutvikling

4 BUs beretning Blir lagt ut i løpet av få dager.

5 Regnskap 0 Grünerløkka SV Inntekter Kontingentandeler sentralt/fylke,00 Partiskatt 1,0 Minoritetsprosjekt SVs org fond 1,0 Arrangementer egenbetaling,00 Andre inntekter,00 Renter 0 1, Inntekter 1,1 Kostnader Valgkamp/kampanjemateriell 1,0 Valgbod 0, Arrangementer 1 01, Minoritetsprosjekt 1,0 Årsmøter 0/0, Delegat SVs Landsmøte 0 000,00 Andre kontorkostnader 1,00 Kostnader, Balanse Inntekter 1,1 Kostnader, Årets resultat -,0 Egenkapital Egenkapital (konto og utestående) ved årets start + saldo balanse Egenkapital, Kontonavn Startsaldo Posteringer i perioden Sluttsaldo Inn Ut Bevegelser Bankkonto Postbanken 1, 1,00 -, - 1, 0,00 Bankkonto Fokus Bank 1,0 1,1 -,0 -, 1 1, Fordringer 0,00,00 0,00,00,00 Gjeld 0,00-1, 0,00-1, -1, Egenkapital 0, -,0, Oslo,

6 Budsjett 0 Utgifter Inntekter Arrangementer og medlemsmøter 000,00 kr Medlemskontingent 1 000,00 kr Kampanjemateriell 1 000,00 kr Partiskatt 0 000,00 kr Delegatavgift landsmøtet 000,00 kr Inntekt skoleringspenger 1 000,00 kr Medlemsprosjekter/aksjoner 000,00 kr Medlemsbrev 000,00 kr 0.000,00 kr.000,00 kr Vi sparer til neste valgkamp: 1.000,00 kr

7 Arbeidsplan for Grünerløkka SV 0 Et sosialt og aktivt lokallag Styret skal styrke kontakten med lokalsamfunnet gjennom å besøke ulike aktører, bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Styret skal bygge allianser med fagforeninger og andre lokale organisasjoner for å styrke vår kompetanse og spisse vår lokalpolitikk. Styret skal fortsette å arrangere åpne medlemsmøter som Løkkaråd annenhver uke. Ved større arrangementer skal styret vurdere å samarbeide med andre lokallag om Østkantråd eller tilsvarende. Styret skal oppfordre flere til å delta på Oslo SVs skoleringer i 0. Vi skal delta aktivt utformingen av SVs program for stortingsperioden Her ønsker vi bredest mulig deltagelse fra medlemmer og lokale organisasjoner. Styret skal videreføre tradisjonen med å arrangere sommerfest og julefest for alle lokallagsmedlemmer. Vi skal også ha studieturer til Rådhuset og Stortinget. I tillegg har styret ansvar for at lokallaget markerer eller deltar i markeringer av 1. mai, Kvinnedagen, Krystallnatta og Verdens miljødag. Styret skal informere bredt om medlemsmøter gjennom blant annet nyhetsbrev på e-post, brosjyrer og i sosiale medier. Styret skal sende ut nyhetsbrev per e-post minst ganger i året. Styret skal sørge for at det er enkelt å engasjere seg i lokallaget. Medlemmer skal oppfordres til å sette i gang egne kampanjer og aksjoner. Medlemmer kan i tillegg søke styret om å få tildelt begrensede midler til politiske prosjekter i løpet av året. Styret skal sikre at undergruppene til bydelen tre komiteer blomstrer. De tre komiteene er byutviklingskomiteen, oppvekst- miljø- og kulturkomiteen, samt helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen. Styret skal sørge for at gruppene blir bedre kjent blant medlemmer, og at de fungerer som nye arenaer for deltakelse og påvirkning. God samarbeid mellom styret og lokalpolitikere Styret skal ha et godt samarbeid med SVs representanter i bydelsutvalget (BU) og møte disse regelmessig for erfaringsutveksling og dialog. Styret skal regelmessig invitere BU til sine styremøter. Styret skal bruke det Grünerløkka SVs politiske program som rettesnor, og jobbe for å gjennomføre punktene i programmet. Styret skal sikre at SVs bydelsutvalgsrepresentanter følger Grünerløkka SVs politiske program. Styret skal sikre at lokallagets representanter i ulike politiske og folkevalgte verv får tilstrekkelig oppfølging. Styret og BU skal samarbeide om å få til flere mediesaker, og tar sikte på å foreslå en mediesak i forbindelse med hvert Løkkaråd. Erfaringsutveksling og evaluering Styret skal samle sentrale erfaringer fra våre hovedaktiviteter i korte evalueringer som gjøres tilgjengelig på vårt fellesområde på nett.

8 Uttalelse 1: Oslo En by for barna? Barn har krav på trygge og sunne uteområder hvor de kan leke fritt. Vi må føye oss mye mer til barnas ønsker, og barn flest ønsker mye mindre vei og langt mindre biler. Grünerløkka SV tror på at en by som barna trives i også er en by som vi voksne vil like oss bedre i. Hvert døgn passerer ca.000 kjøretøyer bygrensen og passerer bomringen. Selv om kun 0 av disse bilene parkerer i Oslo, krever dette en parkeringsplass på over 00 kvadratmeter. Dette er plass om heller kunne blitt bruk på parker, lekeplasser og sykkelveier. Grünerløkka SV ønsker et byrom med færre biler, mindre luftforurensing og flere grønne lunger. Et byrom uten bil er ikke noe nytt. Se på Aker Brygge, Rådhusplassen, Karl Johan, se på parkene våre, øyene og se på festningen. Dette er områdene vi stolt viser frem til besøkende. Hit drar vi med barna våre i helgene og i disse områdene koser vi oss. Det er mulig. Hvorfor ikke gjøre noe med det? Et byrom hvor bilen ikke har første prioritet gir rom for utforming av arealer som fremmer byliv og oppholdskvalitet. Den kvaliteten som byrom gir i form av frihet, sikkerhet og opplevelse veier opp for at bilene ikke kommer fram for enhver pris. Det skal være trygt å gå og sykle i gatene, og vi må få tilbake barneleken mellom husene. Dette vil være viktig for utviklingen av identiteten av byen og samtidig fremme en bærekraftig adferd fra beboerne. Grünerløkka SV vil jobbe for: Overføring av gjennomgangstrafikk til hovedveinettet Utforming av et gatenett som avviser unødvendig trafikk, og som tilrettelegger for sykkelveier Restriksjoner for biltrafikk i gatenettet, stenge av ring 1 for biler Reduksjon i parkeringstilbud, samt at parkeringsplasser på bakkeplan avvikles (med unntak av handikapp-parkering, beboerparkering, elbiler og bilkollektivbiler) Parkeringsplasser konsentreres i p-hus langs ring Fjerne skattefritaket for frynsegodet gratis jobbparkering Innføre skattefritak for frynsegodet gratis månedskort

9 Uttalelse : Når kommer neste bane til byen? Ingen storby i Europa vokser like raskt som Oslo, og hvert år flytter nærmere nye innbyggere inn til byen. Skal alle disse være avhengig av bil, kommer miljø- og fremkommelighetsproblemene i byen til å øke dramatisk. Kollektivtrafikken er derfor nødt til å håndtere denne veksten. Grünerløkka SV ønsker nå en kraftig storbysatsing på kollektivtrafikk. Dette krever en tredobling av bevilgningene til kollektivprosjekter rundt og i de større byene frem mot 00. Oslos innbyggere skal slippe å drukne i biler, trafikkstøy og forurensning. Kollektivløft skaffer flere bomuligheter Fortetting og befolkningsvekst skaper press på både miljø og økonomi i Oslo. Eiendomsmeglerbransjen har påpekt at en sterkere satsing på infrastruktur i storbyregioner vil gjøre flere områder attraktive for både boligkjøpere og boligbyggere. Dette vil lette presset på storbyene og gjøre det mulig for de som ikke har råd eller lyst til å bo i sentrum av byene til å komme seg raskt til og fra jobb. Det er dyrt å ikke satse på kollektivtransport Regjeringen har i statsbudsjettet valgt å fastholde dagens bevilgninger til nesten uendret. Samtidig vil den forventede trafikkveksten skjer hovedsakelig innen bruk av privatbil. Dette koster i følge Urbanet Analyse samfunnet milliarder kroner årlig. Samfunnet hadde spart flere milliarder hvis kollektivtransporten hadde tatt det meste av denne trafikkveksten. Investeringer i velfungerende, attraktive kollektivsystemer i og rundt de store byområdene vil: 0 kutte drastisk i byenes klimagassutslipp fjerne betydelige, uproduktiv tid i trafikkøer for arbeidstakerne føre til at flere arbeidsplasser kan etableres utenfor sentrumsområdene frigjøre plass på veiene til annen nyttetrafikk kunne håndtere den ventede trafikkøkningen til lavest mulige kostnader redusere helseplager som følge av lokal luftforurensning minske presset på grøntarealer og boligmarkedet i byene Prosjekter vi må satse på i og rundt Oslo For å få til det løftet som kollektivtrafikken i Oslo trenger, må det snarest bevilges penger til viktige prosjekter som blant annet er beskrevet i Ruters strategiske kollektivtrafikkplan. Dette vil kunne forbedre hverdagen totalt for Oslos befolkning og pendlere rundt Oslo. Grünerløkka SV ønsker derfor: Bygging av ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum som åpner for tredobling av dagens t- bane trafikk Ny t-banelinje til Fornebu med mulighet for forlengelse til Nesodden Forlengelse av t-banen til Ahus og Rykkinn og tverrforbindelse mellom Økern og Furusetbanen Ny sentrumstunnel for jernbanen for økt kapasitet gjennom Oslo Gjøvikbanen oppgraderes ved at det nedenfor Åneby legges en ny, moderne trasé med tilknytning til Grorud via Stovner. Traseen gjennom Nittedal tilpasses utbyggingsmuligheter, eventuell miljøby. Nåværende trasé nedenfor Kjelsås kan eventuelt inngå i et fremtidig trikkenett Utbygging av dobbeltspor for økt frekvens og kapasitet på Kongsvingerbanen Lillestrøm- Årnes/Kongsvinger. Fortgang i utbygging av høyhastighetstunnel til Ski og dobbeltspor videre til Moss og Mysen på Follobanen At Hurumbanen bygges ut. Dette er en forlengelse av Spikkestadlinjen med utbygging av dobbeltspor for økt frekvens og kapasitet. i samspill med ny baneinfrastruktur på begge sider av fjorden i området Røyken/Hurum/Frogn/Ås/Ski

10 Uttalelse : Ny by ingen plan. Velkommen til Ensjøbyen! I løpet av ti år får Ensjø like mange innbyggere som Lillehammer. Ensjøbyen er landets største boligutviklingsprosjekt noensinne, men er dessverre overlatt til planløse politikere. Området som tidligere huset næringsbygg og bilforhandlere, skal romme mer enn.000 boliger og nye innbyggere før 00. Til sammenligning har Lillehammer 0. innbyggere. Her slutter likhetene mellom Ensjøbyen og Lillehammer. På Ensjø og naboområdene Hasle og Helsfyr er det i dag barnehager, 1 barneskole og 1 ungdoms- og videregående skole. Det er ett sykehjem, men ingen kommunale helsetilbud, og heller ingen kommunale kultur og idrettstilbud. Lillehammer har barnehager, rene barneskoler, ungdomsskoler, 1 barne- og ungdomsskole, videregående skoler og høgskoler. Lillehammer har dessuten kino, kunstmuseum, kulturhus, bibliotek, fornøyelsespark, hoppbakke, skøytehall, idrettshaller, svømmeanlegg, fotball- og friidrettsstadioner, sykehus, helsehus, helsestasjon og sykeog eldrehjem. Den 1. mars 00 vedtok Oslo bystyre det overordnede programmet for Ensjøutbyggingen. Bystyret mente at skolekapasiteten og barnehagekapasiteten ville bli godt ivaretatt. De ville bygge 1 ny barneskole og barnehager. I planen stod det ikke noe om helse-, kultur- og idrettstilbud. Siden den gang har kommunen bygget brakkebarnehager og Hasle skole har fått to brakkebygg for 1- klasse. Et tredje brakkebygg må nå bygges for å dekke opp en førsteklasse som vokser med over 0 elever i året. På Helsestasjonene rundt Hasle og Ensjø får foreldre tilbud om fire års-kontroll lenge etter at barnet har blitt fem år. Grünerløkka SV krever: ny barne- og ungdomsskole med flerbrukshall på Teglverkstomta på Hasle at Hasle skole blir pusset opp og bygget ut til en småbarnsskole for 1- trinn med barnehage bygging av ny skole på Teglverkstomta for - trinn flere kulturtilbud i nærområdet og bedre barne- og ungdomstilbud at det etableres et godt helsestasjonstilbud sentralt i den nye bydelen 0 Grünerløkka SV mener at hvis ikke planer for utbygging av skoler og andre offentlige tilbud snarest kommer på plass, er det nødvendig å stanse utbyggingen av Ensjøbyen.

11 Uttalelse : I Oslo skal alle ha et hjem Man trenger ikke å ha prøvd å leie bolig mer enn en gang for å skjønne at det er noe galt med boligpolitikken i byen vår. Oslo Kommune bygger ikke flere kommunale boliger, men foreslår i ny forskrift å senke maksinntektsgrensen slik at langt færre vil kunne søke og få tilbud om bolig fra kommunen. Grünerløkka SV mener at det er å feie fattigdommen under teppet. Dyrt og trangt I følge OBOS trenger byen flere boliger innen 00. Nå er vi mer enn mennesker i hovedstaden og det er stadig flere som ønsker å bosette seg og jobbe her. Det er et skrikende behov etter ordinære utleieboliger samtidig som de sosiale forskjellene øker. I følge boligbygg koster det i snitt 00 kr i måneden å leie en leilighet i Oslo. Det blir 1 00 kr i året. Det er en umulig kostnad å bære for foreldre med lav inntekt som følge av sykdom, arbeidsløshet, psykiatriske problemer eller rus. Lang boligkø Svaret for mange av de som ikke greier å skaffe seg et sted å bo til markedspris er kommunal utleiebolig. På tross at vi er blitt flere innbyggere fra 00 til 0 har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti de siste årene solgt mange av de kommunaleide boligene uten å kjøpe nye, slik at det i dag er om lag 000 utleieboliger igjen. Etterspørselen etter kommunale boliger er så stor at det har blitt et gode som bare er tilgjengelig for de med de aller største problemene. Flere av boligene som er igjen har blitt slumlignende boligkomplekser. Svaret på at køen for å få kommunal utleiebolig er blitt for lang er nå kommet fra det nye byrådet bestående av Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti. I stedet for å skaffe nye boliger skal tildelingskriteriene endres. Ved å senke grensen for hvor mye folk skal kunne tjene skal færre kunne kvalifisere seg for å få kommunal bolig og på den måten reduseres køen. Å usynliggjøre fattigdom I dag må en familie på fire tjene maks 0 00 kr i året for å kunne søke. Den grensen vil Oslo kommune redusere til 00 kr slik at inntektsgrensen blir lik den for å få innvilget statlig bostøtte. Leieboerforeningen advarer mot å gjennomføre denne innstrammingen og peker på at tilnærmet alle de som i dag mottar statlige bostøtte har en inntekt som ligger under den definerte fattigdomsgrensen, både før og etter utbetaling av bostøtte. En slik grense betyr at mor og far med laveste uføretrygd og to barn vil tjene for mye til å få kommunal utleiebolig. Hvis forslaget blir innført vil mange vanskeligstilte bli slettet fra søknadskøen og mange som i dag bor i en kommunal bolig vil bli satt på gata neste gang kontrakten skal fornyes. Det kommunen ønsker å gjøre kalles å usynliggjøre fattigdom. Skrinlegg forslaget nå! Når vi har for få skoleplasser så bygger vi flere skoler. Vi sier ikke at -åringene ikke skal få gå på skole. På samme måte må vi løse problemene med boligmarkedet i byen. Grünerløkka SV vil at kommunen skal kjøpe prosent av nye boliger som bygges slik at vi får flere rimelige utleieboliger, spredt ut over hele byen og dermed ikke gjøre folk bostedsløse. I Oslo skal alle ha et hjem. Grünerløkka SV krever at Oslo Kommune skrinlegger forslaget om å øke maksinntektsgrensene umiddelbart!

12 Innstiling fra valgkomiteen Vedlagt følger innstillingen fra valgkomiteen på nytt styre og revisor. Valgkomiteen innstiller på et styre på ni personer med to varapersoner. Man innstiller på en revisor. Vedlagt ligger også en kort presentasjon av de ulike kandidatene, samt noen kommentarer knytt til vedtekter og valg av valgkomite. Oslo Valgkomiteen i Grünerløkka SV Kristian Fjellanger Marius Engh Pellerud Brit Håland Innstilling fra valgkomitéen Funksjon Kandidat Styreleder/Leder i Arbeidsutvalget Pernille Ødegård Gjenvalg Nestleder/Nestleder i Arbeidsutvalget Ola Steimoeggen Gjenvalg Kasserer/Medlem i Arbeidsutvalget Ragnhild Olin Amdam Gjenvalg Styremedlem/Medlem i Arbeidsutvalget Kay Asbjørn Schjørlien Gjenvalg Styremedlem Ane Marte Solheim Skar Gjenvalg Styremedlem Sunniva Lundh Ny Styremedlem Daniel Rodrigo Nilsen Ny Styremedlem Arild Sverstad Haug Ny Styremedlem Malin Jacob Ny 1.vara Christoffer Grønstad Ny.vara Monica Marholm Gjenvalg Revisor Hilde Longva Gjenvalg

13 Presentasjon av kandidater Styreleder/Leder i Arbeidsutvalget: Pernille Ødegård (1) Pernille har lang fartstid i SV både som tillitsvalgt og ansatt i Stortingsgruppa og på partikontoret. Hun arbeider til daglig som Kommunikasjonsrådgiver at NID- Senter for ID-kunnskap Nestleder i styret/nestleder i Arbeidsutvalget: Ola Steimoeggen (1) Ola har vært aktiv i Sosialistisk Ungdom tidligere. Har vært medlem i styret i Grünerløkka SV i perioder tidligere. Ola studerer offentlig administrasjon på UIO og jobber på sykehjem i helgene. Kasserer/Medlem i Arbeidsutvalget: Ragnhild Olin Amdam (11) Ragnhild arbeider i Kommunal- og regionaldepartementet, og har tidligere jobbet blant annet i Forbrukerrådet og DIFI. Ragnhild er for tiden kasserer i Grünerløkka SV Styremedlem/Medlem i Arbeidsutvalget: Kay Asbjørn Schjørlien (1) Kay Asbjørn har bakgrunn frå Sosialistisk Ungdom, og fra Oppland SV. Han arbeider i dag som prosjektleder i Naturvernforbundet. Styremedlem: Ane Marte Solheim Skar (10) Ane Marte har tidligere studert psykologi, og tar for tiden en doktorgrad ved UIO. Hun er styremedlem i dagens styre og blant annet opptatt av minoritetshelse. Styremedlem: Sunniva Lundh (1) Sunnvia er ganske fersk i SV samanheng, men sitter som 1.vara til byutvklingskomiteen. Studerer pedagogikk. Styremedlem: Daniel Rodrigo Nilsen (10) Er fersk i SV samanheng. Tar utdannelse innen dans på Kunsthøyskolen i Oslo. Er opptatt av kulturpolitikk. Arild Sverstad Haug (11) Arild er fortiden faglig sekretær i FO avdeling Oslo. Dette er et valgt verv. Han har vært medlem av SV i fire år, og er vara til bydelsutvalget for Helse og sosial. Malin Jacob (1) Studerer statsvitenskap på UIO. Jobber på hotell i tillegg til studiene. Vært nestleder i Natur og Ungdom. Vært medlem i SV i rundt år. 1. vara: Christoffer Grønstad (1) Christoffer Grønstad er tidligere leder i LNU og vært aktiv i flere ulike organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han jobber til daglig som senior kommunikasjonsrådgiver i Klima- og forurensningsdirektoratet. vara: Monica Marholm (1) Er utdannet innen barnepedagogikk. Arbeider som lærer på Ruseløkka Skole. Revisor: Hilde Longva (1) Er økonomisjef ved SVs sentrale kontor. 1

14 Kommentarer til innstilling fra valgkomiteen 1. Vedtekter Valgkomiteen mener det er uheldig at Grünerløkka SV ikke har egne vedtekter når det gjelder valg av styre. Slik situasjonen er i dag er hverken størrelse på styre, antall varapersoner, funksjonstid, sammensetning eller hvilke funksjoner man skal ha i styret regulert av vedtektene. Det som regulerer Grünerløkka SV sitt styre er partiets sentrale vedtekter, som sier at man skal ha minst et styre på tre personer. Man kan i verste fall oppleve at et helt styre blir byttet ut fra et år til et annet, da det ikke er noe som regulerer kontinuitet. En slik mangel på vedtekter mener valgkomiteen er uheldig og vil oppfordre det nyvalgte styret om å sette i gang et arbeid med å utarbeide vedtekter.. Valg av valgkomite Videre vil valgkomiteen oppfordre styre om å se på praksisen rundt hvordan man velger valgkomite. I flere andre organisasjoner og lokallag er det vanlig praksis at det er årsmøte som velger valgkomite. Det gir valgkomiteen mulighet til å kunne arbeide over lengre tid, og vil etter vår mening gjøre prosessen mer ryddig. 1

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2013! Styret

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2013! Styret ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2013 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Eivind Hoff (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar (styremedlem),

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Møte i bydelsutvalget 15. desember 2011 SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak: Bydel Grünerløkka

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016

Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 1 Årsmøte i FAU Stokmarknes skole 6. april 2016 Innholdsfortegnelse 1. Valg av møteleder og referent... 1 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 1 3. Årsberetning... 1 4. Regnskap... 3 5. Budsjett...

Detaljer

Bærekraftig stedsutvikling?

Bærekraftig stedsutvikling? Bærekraftig stedsutvikling? ANALYSEE Har ikke: - Grøntstruktur - Har ikke kollektivdekning - Koblet gatenett - Tilgjengelig sjøfront Det er: - Stor gjennomgangstrafikk - Miljøgifter Det betyr: - Kan ikke

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum Fredrik Barth Jobber I Asplan Viak Koordinator for fagfeltene stedsutvikling og byutvikling Jobber med mulighetsstudier, analyser,

Detaljer

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk:

Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Årsmøte og demokratiskole for BUFT 25-26 oktober 2014 Kl: Hva: Merk: Lørdag 25.oktober 12:00-13:00 Registrering og oppmøte i konferanserommet 13:00-13:30 Lunsj 13:30-13:40 Velkommen ved leder Joakim Kasin

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

ØSTENSJØ SV ÅRSBERETNING FOR 2015

ØSTENSJØ SV ÅRSBERETNING FOR 2015 ØSTENSJØ SV ÅRSBERETNING FOR 2015 1. Styrets sammensetning På årsmøtet 3. februar 2015 ble følgende styre valgt: Torstein Bae (leder), Gunnell Sandanger (nestleder), Susana Escobar (kasserer), Steinar

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel?

To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø- og samferdsel? Årsmøte i Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Marianne Borgen, SVs gruppeleder og leder av bystyrets samferdselsog miljøkomite To temaer: Hvordan kan velforeningene bidra positivt innen området miljø-

Detaljer

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref.

Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash Sangtarash, Kaveh Ataei, Tirill Sjøvoll, Helga Forus (ref. Protokoll Møte FS 7/2014 Tid: 15.05.14 kl. 17.30 Sted: Akersgata 35, Partikontoret Tilstede: Forfall: Gjest: Sak 61/14 Nora Fjelddalen, Liv Jorunn Eriksen, Benjamin Endré Larsen, Theo Koritzinsky, Siavash

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen. Møteinnkalling 5/08 Oslo kommune Bydel Nordre Aker Driftsavdelingen Møteinnkalling 5/08 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Trikkehallen, Kjelsås MERK!! Møtetid: tirsdag 21. oktober 2008 kl. 17.00 MERK!! Sekretariat:

Detaljer

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes

Bjørn Arne Wigtil Joakim Dyrnes Protokoll Møte i Oslo SVs representantskap RS 1/2015 Tid: 20.01.15 kl. 18.00 Sted: Hagegata 22, 6. etasje Delegater: 42 Observatører: 6 Tilstede: Gamle Oslo: Grünerløkka: St. Hanshaugen: Frogner: Ullern:

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014

Store byer trenger store grep. Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Store byer trenger store grep Konsernsjef Martin Mæland, OBOS 26. august 2014 Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling i Norge. Antall år mellom økning på en million. Kilde: SSB Gjennomsnittlig

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen

Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Miljøvennlig samferdsel og betydningen for folkehelsen Bengt Fjeldbraaten Folkehelsekoordinator Lillehammer Hvordan samarbeide med kommunene om naturvern? Samarbeid som puslespill Hver del har sin funksjon

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Skogstrand Idrettslag

Skogstrand Idrettslag Skogstrand Idrettslag Protokoll Fra ekstraordinært årsmøte i SKOGSTRAND IL tirsdag 4. april 2006 på klubbhuset Side 1 av 5 DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Valg av dirigent og referent 4. Valg

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I!!!! GRÜNERLØKKA SV 25.01.14!

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I!!!! GRÜNERLØKKA SV 25.01.14! PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRÜNERLØKKA SV 25.01.14 Møtested: Bydelshuset på Grünerløkka Leder Ingrid Hødnebø åpnet årsmøtet ved å ønske alle oppmøtte velkommen. Det var 18 stemmeberettigede til stede. Deltakerliste:

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017

ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 ÅRSMØTE 15. FEBRUAR 2017 Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen for Innlandet! 1. Konstituering a. Godkjenning av innkallingen b. Valg av ordstyrer c. Valg av referent og to personer til å undertegne

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib

Valgkampen 2013. Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Valgkampen 2013 Karlstad 5. oktober 2013 Geir Staib Bakgrunn valget 2011 Fra valget i 2009 hadde Høyre en jevn økning på meningsmålingene. I juni 2011 hadde Høyre 32,4% på lokal Oslomåling. Det var borgerlig

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Rogaland ÅRSMØTEPROTOKOLL 2015 Årsmøte ble avholdt 28.02.2016, på Rossabø skole i Haugesund. Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1/15 Åpning av årsmøtet v/ leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal Leder Solfrid Kjærvoll-Birkedal

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg. instruks for klassekontakter ved Vallset skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets Arbeidsutvalg og instruks for klassekontakter ved Vallset skole 1 Vedtekter for foreldrerådet I følge 11-4 i opplæringsloven skal foreldrerådet fremme foreldrenes

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av:

Sak 3. I 2016 har styret i lokallag Oslo og Akershus bestått av: Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 9. februar, 2016, kl. 18.00 Sted: Litteraturhuset, møterom «Amalie Skram», Oslo Dagsorden: 1. Konstituering a. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014 kl. 17.00 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2.

PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014 kl. 17.00 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gate 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180 Internett: www.bgo.oslo.kommune.no PROTOKOLL FRA ARBEIDSUTVALGET 21. oktober 2014

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike

Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike Forsvarets seniorforbund avdeling Øvre Romerike PROTOKOLL 2016 ÅRSBERETNING 2016 Dato: 3. mars 2O17 Sted: Sessvollmoen Dato: 3. mars 2017 kl. 17.00 43 medlemmer var tilstede. Protokoll Årsmøte 2017 Forsvarets

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordstrand. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordstrand Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Steinar Andersen, BU-lederkandidat Kandidatliste Nordstrand Arbeiderparti 1. Steinar Andersen, f. 1947 2. Anna Charlotte

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BU sak 32/11 Arkivsak: Arkivkode: 371 Saksbeh: Anders Norman Saksgang Helse- og sosialkomiteen Bydelsutvalget Møtedato 30.11.2011 15.12.2011

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus

Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 17. februar, 2016, kl. 18.00 Sted: KSAgenda, auditoriet «Lindesnes», Haakon VIIs gate 9, Oslo Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn.

Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. sv.no SV har levert SV har levert! Dette valget handler om din og min hverdag, men også om framtiden for våre barn og barnebarn. Skal vi stanse klimaendringene før det er for sent, må vi ta de riktige

Detaljer