Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll Godkjenning av dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll Godkjenning av dagsorden"

Transkript

1 Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll Godkjenning av dagsorden Politisk innledning kjent SV-politiker etterfulgt av åpen debatt Styrets beretning for 0 v/pernille Ødegård Beretning fra SV i bydelsutvalget 0 v/bu-leder Per Østvold Regnskap og budsjett Arbeidsplan for styret 0 Presentasjon av Grünerløkka SVs uttalelser med debatt Rådgivende avstemning av lederkandidat til SV med valg av kandidater til Landsmøtet Valg av representantskap Valg av styre v/ valgkomiteen Valg av valgkomité for 01 Avslutning 1

2 Styrets beretning for 0 0 var et godt år for Grünerløkka SV, på tross av et dårlig valg. Vi hadde et jevnt tilsig av nye medlemmer, med et ekstra hopp på seinsommeren. Totalt sett har det blitt noen færre medlemmer på grunn av opprydning i medlemslistene til SV sentralt. Vi er fremdeles det største lokallaget i Norge, med unntak fra Bergen. Styret er svært stolte av den imponerende innsatsen til alle medlemmene som bidro i valgkampen. I tillegg har vi fått flere nye aktive medlemmer gjennom valgkampen og Løkkarådene som ønsker å bidra fremover. Noen fakta Antall medlemmer pr : Antall medlemmer pr : Antall nyinnmeldte i 0: Styret: Pernille Ødegård, leder og medlem i arbeidsutvalget (AU) Ola Martin Steimoeggen, nestleder og medlem i AU Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien, medlem i AU Ragnhild Olin Amdam, kasserer og medlem i AU Ina Smith-Meyer, styremedlem Ane Marthe Solheim Skar, styremedlem Britt Bekkedal, styremedlem Mohammed Al Samarai, styremedlem Espen Stegger Ledaal, styremedlem og medieansvarlig Signe Sæbø, styremedlem fra SU Vara: Monica Marholm og Leif-Ove Hanssen Styremøter har som regel blitt avholdt annenhver uke i forkant av Løkkarådene. Sosiale aktiviteter Styret har gjennomført fem Løkkaråd og tre Østkantråd 0 1.mars Løkkaråd med Gunnell Sandanger om miljø. mars Østkantråd med Ingvild Reymert om SVs landsmøte 1. april Østkantråd med Per Østvold - Hvordan vinne østkanten?. mai Østkantråd med Iver Wien fra Ruter om Kollektivtransport og K0. oktober Løkkaråd med Per Østvold - Hva vil med ordføreren på Løkka?. november Løkkaråd med Ingvild Reymert, Hvordan påvirke bystyret?. november Løkkaråd med Silje Schei Tveitdal - Hvordan skal vi bygge SV? 0. november Løkkaråd med Sunniva P. Eidsvold - Hva kan vi gjøre med bydelsbudsjettet? Styret har i tillegg arrangert fårikålfest og julefest i Korsgata med godt oppmøte, 1. mai i samarbeid med Gamle Oslo, samt en mindre sommeravslutning for lokallagets medlemmer. Valgkampen Laget vårt gjorde en meget solid innsats i valgkampen. En liten oppsummering:

3 1 1 1 Vi monterte og dekorerte en ny valgbod på Olaf Ryes plass som vi bemannet hver dag de tre siste ukene av valgkampen. Vi trykte og distribuerte flere tusen lokale løpesedler i hele bydelen. Vi hadde flere stands på Hasle og Carl Berner, og her hadde vi også flere postkasseaksjoner. Vi hadde best oppmøte på dør-til-dør-aksjonene til Oslo SV. Vi delte ut lister ved alle bydelens valglokaler på valgdagen. Vi hadde morgenaksjoner, blant annet med Erik Solheim som tok første spadetak for ny t-banestasjon på Olaf Ryes plass Vi fikk tildelt i prosjektmidler fra SV sentralt for å øke valgdeltakelsen til minoriteter i bydelen Vi arrangerte en stort valgkampfest i Birkelunden siste lørdag før valget med mange oppmøtte og med Kristin Halvorsen som hovedtaler. Vi gjennomførte fire besøk til voksenopplæringssentre, og var i kontakt med både den katolske kirke, Quo Vadis og lokale innvandrerorganisasjoner For å vise at vi satte pris på den store innsatsen blant våre aktivisert og medlemmer, arrangerte vi en stor fårikålfest etter valget. Valgkampen har blitt evaluert skriftlig, og konklusjonen var at selv om valgkampen lokalt var en suksess, kunne planleggingen ha startet enda tidligere. Valgresultatet i bydelen Grunerløkka var den bydelen i Oslo hvor SV fikk flest stemmer. Bydelsvalget: 1 prosent i 0 mot 1. prosent i 00. Bystyrevalget: prosent i 0. Utadrettet virksomhet Medlemmene våre har fått nyhetsbrev på mail med jevne mellomrom. Som supplement har vi brukt Grünerløkka SVs Facebookside for å spre ytterligere informasjon om nyhetssaker, aktiviteter og arrangementer. Politisk engasjerte medlemmer har skaffet oss medieoppmerksomhet ved flere anledninger, med blant annet oppslag om behovet for satsing på kollektivtransport og behovet for byplanlegging på Hasle/Løren. Nyskapninger Vi har lenge sett at flere av våre representanter i BU og i komitéene har følt seg ensomme i det politiske arbeidet, og ikke har hatt kapasitet til å jobbe frem de gode SV-sakene. Derfor har vi opprettet undergrupper til de tre komiteene. I hver gruppe sitter vår komitérepresentant med varaer, minst ett medlem fra styret og andre medlemmer som er interesserte i å bidra. Hoveddelen av arbeidet i disse gruppene er å jobbe frem politiske saker til bydelsutvalget, men også fungere som en sparringsparter i pågående BU-saker. Her er alle som har lyst velkomne til å delta. De tre undergruppene er 1) oppvekst, miljø og kultur, ) helse, sosial og sysselsetting og ) byutvikling

4 BUs beretning Blir lagt ut i løpet av få dager.

5 Regnskap 0 Grünerløkka SV Inntekter Kontingentandeler sentralt/fylke,00 Partiskatt 1,0 Minoritetsprosjekt SVs org fond 1,0 Arrangementer egenbetaling,00 Andre inntekter,00 Renter 0 1, Inntekter 1,1 Kostnader Valgkamp/kampanjemateriell 1,0 Valgbod 0, Arrangementer 1 01, Minoritetsprosjekt 1,0 Årsmøter 0/0, Delegat SVs Landsmøte 0 000,00 Andre kontorkostnader 1,00 Kostnader, Balanse Inntekter 1,1 Kostnader, Årets resultat -,0 Egenkapital Egenkapital (konto og utestående) ved årets start + saldo balanse Egenkapital, Kontonavn Startsaldo Posteringer i perioden Sluttsaldo Inn Ut Bevegelser Bankkonto Postbanken 1, 1,00 -, - 1, 0,00 Bankkonto Fokus Bank 1,0 1,1 -,0 -, 1 1, Fordringer 0,00,00 0,00,00,00 Gjeld 0,00-1, 0,00-1, -1, Egenkapital 0, -,0, Oslo,

6 Budsjett 0 Utgifter Inntekter Arrangementer og medlemsmøter 000,00 kr Medlemskontingent 1 000,00 kr Kampanjemateriell 1 000,00 kr Partiskatt 0 000,00 kr Delegatavgift landsmøtet 000,00 kr Inntekt skoleringspenger 1 000,00 kr Medlemsprosjekter/aksjoner 000,00 kr Medlemsbrev 000,00 kr 0.000,00 kr.000,00 kr Vi sparer til neste valgkamp: 1.000,00 kr

7 Arbeidsplan for Grünerløkka SV 0 Et sosialt og aktivt lokallag Styret skal styrke kontakten med lokalsamfunnet gjennom å besøke ulike aktører, bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Styret skal bygge allianser med fagforeninger og andre lokale organisasjoner for å styrke vår kompetanse og spisse vår lokalpolitikk. Styret skal fortsette å arrangere åpne medlemsmøter som Løkkaråd annenhver uke. Ved større arrangementer skal styret vurdere å samarbeide med andre lokallag om Østkantråd eller tilsvarende. Styret skal oppfordre flere til å delta på Oslo SVs skoleringer i 0. Vi skal delta aktivt utformingen av SVs program for stortingsperioden Her ønsker vi bredest mulig deltagelse fra medlemmer og lokale organisasjoner. Styret skal videreføre tradisjonen med å arrangere sommerfest og julefest for alle lokallagsmedlemmer. Vi skal også ha studieturer til Rådhuset og Stortinget. I tillegg har styret ansvar for at lokallaget markerer eller deltar i markeringer av 1. mai, Kvinnedagen, Krystallnatta og Verdens miljødag. Styret skal informere bredt om medlemsmøter gjennom blant annet nyhetsbrev på e-post, brosjyrer og i sosiale medier. Styret skal sende ut nyhetsbrev per e-post minst ganger i året. Styret skal sørge for at det er enkelt å engasjere seg i lokallaget. Medlemmer skal oppfordres til å sette i gang egne kampanjer og aksjoner. Medlemmer kan i tillegg søke styret om å få tildelt begrensede midler til politiske prosjekter i løpet av året. Styret skal sikre at undergruppene til bydelen tre komiteer blomstrer. De tre komiteene er byutviklingskomiteen, oppvekst- miljø- og kulturkomiteen, samt helse-, sosial- og sysselsettingskomiteen. Styret skal sørge for at gruppene blir bedre kjent blant medlemmer, og at de fungerer som nye arenaer for deltakelse og påvirkning. God samarbeid mellom styret og lokalpolitikere Styret skal ha et godt samarbeid med SVs representanter i bydelsutvalget (BU) og møte disse regelmessig for erfaringsutveksling og dialog. Styret skal regelmessig invitere BU til sine styremøter. Styret skal bruke det Grünerløkka SVs politiske program som rettesnor, og jobbe for å gjennomføre punktene i programmet. Styret skal sikre at SVs bydelsutvalgsrepresentanter følger Grünerløkka SVs politiske program. Styret skal sikre at lokallagets representanter i ulike politiske og folkevalgte verv får tilstrekkelig oppfølging. Styret og BU skal samarbeide om å få til flere mediesaker, og tar sikte på å foreslå en mediesak i forbindelse med hvert Løkkaråd. Erfaringsutveksling og evaluering Styret skal samle sentrale erfaringer fra våre hovedaktiviteter i korte evalueringer som gjøres tilgjengelig på vårt fellesområde på nett.

8 Uttalelse 1: Oslo En by for barna? Barn har krav på trygge og sunne uteområder hvor de kan leke fritt. Vi må føye oss mye mer til barnas ønsker, og barn flest ønsker mye mindre vei og langt mindre biler. Grünerløkka SV tror på at en by som barna trives i også er en by som vi voksne vil like oss bedre i. Hvert døgn passerer ca.000 kjøretøyer bygrensen og passerer bomringen. Selv om kun 0 av disse bilene parkerer i Oslo, krever dette en parkeringsplass på over 00 kvadratmeter. Dette er plass om heller kunne blitt bruk på parker, lekeplasser og sykkelveier. Grünerløkka SV ønsker et byrom med færre biler, mindre luftforurensing og flere grønne lunger. Et byrom uten bil er ikke noe nytt. Se på Aker Brygge, Rådhusplassen, Karl Johan, se på parkene våre, øyene og se på festningen. Dette er områdene vi stolt viser frem til besøkende. Hit drar vi med barna våre i helgene og i disse områdene koser vi oss. Det er mulig. Hvorfor ikke gjøre noe med det? Et byrom hvor bilen ikke har første prioritet gir rom for utforming av arealer som fremmer byliv og oppholdskvalitet. Den kvaliteten som byrom gir i form av frihet, sikkerhet og opplevelse veier opp for at bilene ikke kommer fram for enhver pris. Det skal være trygt å gå og sykle i gatene, og vi må få tilbake barneleken mellom husene. Dette vil være viktig for utviklingen av identiteten av byen og samtidig fremme en bærekraftig adferd fra beboerne. Grünerløkka SV vil jobbe for: Overføring av gjennomgangstrafikk til hovedveinettet Utforming av et gatenett som avviser unødvendig trafikk, og som tilrettelegger for sykkelveier Restriksjoner for biltrafikk i gatenettet, stenge av ring 1 for biler Reduksjon i parkeringstilbud, samt at parkeringsplasser på bakkeplan avvikles (med unntak av handikapp-parkering, beboerparkering, elbiler og bilkollektivbiler) Parkeringsplasser konsentreres i p-hus langs ring Fjerne skattefritaket for frynsegodet gratis jobbparkering Innføre skattefritak for frynsegodet gratis månedskort

9 Uttalelse : Når kommer neste bane til byen? Ingen storby i Europa vokser like raskt som Oslo, og hvert år flytter nærmere nye innbyggere inn til byen. Skal alle disse være avhengig av bil, kommer miljø- og fremkommelighetsproblemene i byen til å øke dramatisk. Kollektivtrafikken er derfor nødt til å håndtere denne veksten. Grünerløkka SV ønsker nå en kraftig storbysatsing på kollektivtrafikk. Dette krever en tredobling av bevilgningene til kollektivprosjekter rundt og i de større byene frem mot 00. Oslos innbyggere skal slippe å drukne i biler, trafikkstøy og forurensning. Kollektivløft skaffer flere bomuligheter Fortetting og befolkningsvekst skaper press på både miljø og økonomi i Oslo. Eiendomsmeglerbransjen har påpekt at en sterkere satsing på infrastruktur i storbyregioner vil gjøre flere områder attraktive for både boligkjøpere og boligbyggere. Dette vil lette presset på storbyene og gjøre det mulig for de som ikke har råd eller lyst til å bo i sentrum av byene til å komme seg raskt til og fra jobb. Det er dyrt å ikke satse på kollektivtransport Regjeringen har i statsbudsjettet valgt å fastholde dagens bevilgninger til nesten uendret. Samtidig vil den forventede trafikkveksten skjer hovedsakelig innen bruk av privatbil. Dette koster i følge Urbanet Analyse samfunnet milliarder kroner årlig. Samfunnet hadde spart flere milliarder hvis kollektivtransporten hadde tatt det meste av denne trafikkveksten. Investeringer i velfungerende, attraktive kollektivsystemer i og rundt de store byområdene vil: 0 kutte drastisk i byenes klimagassutslipp fjerne betydelige, uproduktiv tid i trafikkøer for arbeidstakerne føre til at flere arbeidsplasser kan etableres utenfor sentrumsområdene frigjøre plass på veiene til annen nyttetrafikk kunne håndtere den ventede trafikkøkningen til lavest mulige kostnader redusere helseplager som følge av lokal luftforurensning minske presset på grøntarealer og boligmarkedet i byene Prosjekter vi må satse på i og rundt Oslo For å få til det løftet som kollektivtrafikken i Oslo trenger, må det snarest bevilges penger til viktige prosjekter som blant annet er beskrevet i Ruters strategiske kollektivtrafikkplan. Dette vil kunne forbedre hverdagen totalt for Oslos befolkning og pendlere rundt Oslo. Grünerløkka SV ønsker derfor: Bygging av ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum som åpner for tredobling av dagens t- bane trafikk Ny t-banelinje til Fornebu med mulighet for forlengelse til Nesodden Forlengelse av t-banen til Ahus og Rykkinn og tverrforbindelse mellom Økern og Furusetbanen Ny sentrumstunnel for jernbanen for økt kapasitet gjennom Oslo Gjøvikbanen oppgraderes ved at det nedenfor Åneby legges en ny, moderne trasé med tilknytning til Grorud via Stovner. Traseen gjennom Nittedal tilpasses utbyggingsmuligheter, eventuell miljøby. Nåværende trasé nedenfor Kjelsås kan eventuelt inngå i et fremtidig trikkenett Utbygging av dobbeltspor for økt frekvens og kapasitet på Kongsvingerbanen Lillestrøm- Årnes/Kongsvinger. Fortgang i utbygging av høyhastighetstunnel til Ski og dobbeltspor videre til Moss og Mysen på Follobanen At Hurumbanen bygges ut. Dette er en forlengelse av Spikkestadlinjen med utbygging av dobbeltspor for økt frekvens og kapasitet. i samspill med ny baneinfrastruktur på begge sider av fjorden i området Røyken/Hurum/Frogn/Ås/Ski

10 Uttalelse : Ny by ingen plan. Velkommen til Ensjøbyen! I løpet av ti år får Ensjø like mange innbyggere som Lillehammer. Ensjøbyen er landets største boligutviklingsprosjekt noensinne, men er dessverre overlatt til planløse politikere. Området som tidligere huset næringsbygg og bilforhandlere, skal romme mer enn.000 boliger og nye innbyggere før 00. Til sammenligning har Lillehammer 0. innbyggere. Her slutter likhetene mellom Ensjøbyen og Lillehammer. På Ensjø og naboområdene Hasle og Helsfyr er det i dag barnehager, 1 barneskole og 1 ungdoms- og videregående skole. Det er ett sykehjem, men ingen kommunale helsetilbud, og heller ingen kommunale kultur og idrettstilbud. Lillehammer har barnehager, rene barneskoler, ungdomsskoler, 1 barne- og ungdomsskole, videregående skoler og høgskoler. Lillehammer har dessuten kino, kunstmuseum, kulturhus, bibliotek, fornøyelsespark, hoppbakke, skøytehall, idrettshaller, svømmeanlegg, fotball- og friidrettsstadioner, sykehus, helsehus, helsestasjon og sykeog eldrehjem. Den 1. mars 00 vedtok Oslo bystyre det overordnede programmet for Ensjøutbyggingen. Bystyret mente at skolekapasiteten og barnehagekapasiteten ville bli godt ivaretatt. De ville bygge 1 ny barneskole og barnehager. I planen stod det ikke noe om helse-, kultur- og idrettstilbud. Siden den gang har kommunen bygget brakkebarnehager og Hasle skole har fått to brakkebygg for 1- klasse. Et tredje brakkebygg må nå bygges for å dekke opp en førsteklasse som vokser med over 0 elever i året. På Helsestasjonene rundt Hasle og Ensjø får foreldre tilbud om fire års-kontroll lenge etter at barnet har blitt fem år. Grünerløkka SV krever: ny barne- og ungdomsskole med flerbrukshall på Teglverkstomta på Hasle at Hasle skole blir pusset opp og bygget ut til en småbarnsskole for 1- trinn med barnehage bygging av ny skole på Teglverkstomta for - trinn flere kulturtilbud i nærområdet og bedre barne- og ungdomstilbud at det etableres et godt helsestasjonstilbud sentralt i den nye bydelen 0 Grünerløkka SV mener at hvis ikke planer for utbygging av skoler og andre offentlige tilbud snarest kommer på plass, er det nødvendig å stanse utbyggingen av Ensjøbyen.

11 Uttalelse : I Oslo skal alle ha et hjem Man trenger ikke å ha prøvd å leie bolig mer enn en gang for å skjønne at det er noe galt med boligpolitikken i byen vår. Oslo Kommune bygger ikke flere kommunale boliger, men foreslår i ny forskrift å senke maksinntektsgrensen slik at langt færre vil kunne søke og få tilbud om bolig fra kommunen. Grünerløkka SV mener at det er å feie fattigdommen under teppet. Dyrt og trangt I følge OBOS trenger byen flere boliger innen 00. Nå er vi mer enn mennesker i hovedstaden og det er stadig flere som ønsker å bosette seg og jobbe her. Det er et skrikende behov etter ordinære utleieboliger samtidig som de sosiale forskjellene øker. I følge boligbygg koster det i snitt 00 kr i måneden å leie en leilighet i Oslo. Det blir 1 00 kr i året. Det er en umulig kostnad å bære for foreldre med lav inntekt som følge av sykdom, arbeidsløshet, psykiatriske problemer eller rus. Lang boligkø Svaret for mange av de som ikke greier å skaffe seg et sted å bo til markedspris er kommunal utleiebolig. På tross at vi er blitt flere innbyggere fra 00 til 0 har Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti de siste årene solgt mange av de kommunaleide boligene uten å kjøpe nye, slik at det i dag er om lag 000 utleieboliger igjen. Etterspørselen etter kommunale boliger er så stor at det har blitt et gode som bare er tilgjengelig for de med de aller største problemene. Flere av boligene som er igjen har blitt slumlignende boligkomplekser. Svaret på at køen for å få kommunal utleiebolig er blitt for lang er nå kommet fra det nye byrådet bestående av Høyre, Venstre og Kristelig folkeparti. I stedet for å skaffe nye boliger skal tildelingskriteriene endres. Ved å senke grensen for hvor mye folk skal kunne tjene skal færre kunne kvalifisere seg for å få kommunal bolig og på den måten reduseres køen. Å usynliggjøre fattigdom I dag må en familie på fire tjene maks 0 00 kr i året for å kunne søke. Den grensen vil Oslo kommune redusere til 00 kr slik at inntektsgrensen blir lik den for å få innvilget statlig bostøtte. Leieboerforeningen advarer mot å gjennomføre denne innstrammingen og peker på at tilnærmet alle de som i dag mottar statlige bostøtte har en inntekt som ligger under den definerte fattigdomsgrensen, både før og etter utbetaling av bostøtte. En slik grense betyr at mor og far med laveste uføretrygd og to barn vil tjene for mye til å få kommunal utleiebolig. Hvis forslaget blir innført vil mange vanskeligstilte bli slettet fra søknadskøen og mange som i dag bor i en kommunal bolig vil bli satt på gata neste gang kontrakten skal fornyes. Det kommunen ønsker å gjøre kalles å usynliggjøre fattigdom. Skrinlegg forslaget nå! Når vi har for få skoleplasser så bygger vi flere skoler. Vi sier ikke at -åringene ikke skal få gå på skole. På samme måte må vi løse problemene med boligmarkedet i byen. Grünerløkka SV vil at kommunen skal kjøpe prosent av nye boliger som bygges slik at vi får flere rimelige utleieboliger, spredt ut over hele byen og dermed ikke gjøre folk bostedsløse. I Oslo skal alle ha et hjem. Grünerløkka SV krever at Oslo Kommune skrinlegger forslaget om å øke maksinntektsgrensene umiddelbart!

12 Innstiling fra valgkomiteen Vedlagt følger innstillingen fra valgkomiteen på nytt styre og revisor. Valgkomiteen innstiller på et styre på ni personer med to varapersoner. Man innstiller på en revisor. Vedlagt ligger også en kort presentasjon av de ulike kandidatene, samt noen kommentarer knytt til vedtekter og valg av valgkomite. Oslo Valgkomiteen i Grünerløkka SV Kristian Fjellanger Marius Engh Pellerud Brit Håland Innstilling fra valgkomitéen Funksjon Kandidat Styreleder/Leder i Arbeidsutvalget Pernille Ødegård Gjenvalg Nestleder/Nestleder i Arbeidsutvalget Ola Steimoeggen Gjenvalg Kasserer/Medlem i Arbeidsutvalget Ragnhild Olin Amdam Gjenvalg Styremedlem/Medlem i Arbeidsutvalget Kay Asbjørn Schjørlien Gjenvalg Styremedlem Ane Marte Solheim Skar Gjenvalg Styremedlem Sunniva Lundh Ny Styremedlem Daniel Rodrigo Nilsen Ny Styremedlem Arild Sverstad Haug Ny Styremedlem Malin Jacob Ny 1.vara Christoffer Grønstad Ny.vara Monica Marholm Gjenvalg Revisor Hilde Longva Gjenvalg

13 Presentasjon av kandidater Styreleder/Leder i Arbeidsutvalget: Pernille Ødegård (1) Pernille har lang fartstid i SV både som tillitsvalgt og ansatt i Stortingsgruppa og på partikontoret. Hun arbeider til daglig som Kommunikasjonsrådgiver at NID- Senter for ID-kunnskap Nestleder i styret/nestleder i Arbeidsutvalget: Ola Steimoeggen (1) Ola har vært aktiv i Sosialistisk Ungdom tidligere. Har vært medlem i styret i Grünerløkka SV i perioder tidligere. Ola studerer offentlig administrasjon på UIO og jobber på sykehjem i helgene. Kasserer/Medlem i Arbeidsutvalget: Ragnhild Olin Amdam (11) Ragnhild arbeider i Kommunal- og regionaldepartementet, og har tidligere jobbet blant annet i Forbrukerrådet og DIFI. Ragnhild er for tiden kasserer i Grünerløkka SV Styremedlem/Medlem i Arbeidsutvalget: Kay Asbjørn Schjørlien (1) Kay Asbjørn har bakgrunn frå Sosialistisk Ungdom, og fra Oppland SV. Han arbeider i dag som prosjektleder i Naturvernforbundet. Styremedlem: Ane Marte Solheim Skar (10) Ane Marte har tidligere studert psykologi, og tar for tiden en doktorgrad ved UIO. Hun er styremedlem i dagens styre og blant annet opptatt av minoritetshelse. Styremedlem: Sunniva Lundh (1) Sunnvia er ganske fersk i SV samanheng, men sitter som 1.vara til byutvklingskomiteen. Studerer pedagogikk. Styremedlem: Daniel Rodrigo Nilsen (10) Er fersk i SV samanheng. Tar utdannelse innen dans på Kunsthøyskolen i Oslo. Er opptatt av kulturpolitikk. Arild Sverstad Haug (11) Arild er fortiden faglig sekretær i FO avdeling Oslo. Dette er et valgt verv. Han har vært medlem av SV i fire år, og er vara til bydelsutvalget for Helse og sosial. Malin Jacob (1) Studerer statsvitenskap på UIO. Jobber på hotell i tillegg til studiene. Vært nestleder i Natur og Ungdom. Vært medlem i SV i rundt år. 1. vara: Christoffer Grønstad (1) Christoffer Grønstad er tidligere leder i LNU og vært aktiv i flere ulike organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Han jobber til daglig som senior kommunikasjonsrådgiver i Klima- og forurensningsdirektoratet. vara: Monica Marholm (1) Er utdannet innen barnepedagogikk. Arbeider som lærer på Ruseløkka Skole. Revisor: Hilde Longva (1) Er økonomisjef ved SVs sentrale kontor. 1

14 Kommentarer til innstilling fra valgkomiteen 1. Vedtekter Valgkomiteen mener det er uheldig at Grünerløkka SV ikke har egne vedtekter når det gjelder valg av styre. Slik situasjonen er i dag er hverken størrelse på styre, antall varapersoner, funksjonstid, sammensetning eller hvilke funksjoner man skal ha i styret regulert av vedtektene. Det som regulerer Grünerløkka SV sitt styre er partiets sentrale vedtekter, som sier at man skal ha minst et styre på tre personer. Man kan i verste fall oppleve at et helt styre blir byttet ut fra et år til et annet, da det ikke er noe som regulerer kontinuitet. En slik mangel på vedtekter mener valgkomiteen er uheldig og vil oppfordre det nyvalgte styret om å sette i gang et arbeid med å utarbeide vedtekter.. Valg av valgkomite Videre vil valgkomiteen oppfordre styre om å se på praksisen rundt hvordan man velger valgkomite. I flere andre organisasjoner og lokallag er det vanlig praksis at det er årsmøte som velger valgkomite. Det gir valgkomiteen mulighet til å kunne arbeide over lengre tid, og vil etter vår mening gjøre prosessen mer ryddig. 1

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer

Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN. For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST. Foto: Dag Hammer Bydel Østensjø TRAFIKKPLAN For en trafikksikker og miljøvennlig bydelsutvikling UTKAST 1 Foto: Dag Hammer 2 Forord Trafikkplan for Bydel Østensjø gir uttrykk for hva lokalpolitikerne og befolkningen i

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY. ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM.

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer