It s your future how far will you take it?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "It s your future how far will you take it?"

Transkript

1 It s your future how far will you take it?

2 Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte er en global organisasjon med ansatte i over 140 land. I Norge er vi over 850 kollegaer fordelt på fire forretningsområder som arbeider tett sammen: Audit & Advisory, Consulting, Tax & Legal (Deloitte Advokatfirma DA) og Financial Advisory.

3 din fremtid Det er din fremtid... Når studiene går inn i sin siste fase, skal du ta et viktig valg: Din første jobb i din fremtidige karriere. Hvor store ambisjoner har du? Den rette arbeidsgiveren kan gi utfordrende og utviklende oppgaver, lærerike erfaringer og ikke minst en god CV. Deloitte kan tilby deg en jobb i en organisasjon som vil gi deg en unik start på karrieren. Er du en person med ambisjoner? Stiller du krav til din arbeidsgiver om jobbens innhold? Ser du etter en bedrift som gir utviklingsmuligheter i et godt arbeidsmiljø, og som samtidig jobber aktivt for å finne løsninger som gir god balanse mellom jobb og fritid? Da bør du vurdere Deloitte. La oss fortelle hvorfor: For å si det som det er; vi tilbyr tjenester som også andre tilbyr. Det unike ved Deloitte ligger i vår inkluderende kultur og det at vi jobber mer aktivt enn mange andre arbeidsgivere for å gi våre medarbeidere varierte erfaringer. Du får sjansen til å jobbe i forskjellige team, og arbeide på mange ulike typer oppdrag i forskjellige bransjer. Vi arbeider ofte på tvers av fagområder, alder og landegrenser, og du vil oppleve en kultur der hver og en av oss føler en gjensidig forpliktelse til å gjøre hverandre gode. Denne kulturen er et resultat av en bevisst holdning og klare prioriteringer fra ledelsen i Deloitte, og effekten er at vi utvikler enkeltpersoner og team som er i stand til å ligge et skritt foran. For deg som er engasjert og tar initiativ, er det en arbeidsplass for utvikling og vekst både personlig og faglig. Vi ønsker å gi rom for personlige initiativ. Du får jobbe med et bredt spekter av interessante klienter i Norge og internasjonalt, og vil lære noe nytt hele tiden. Deloitte ble også kåret av Business Week som verdens beste sted å starte en karriere i den nyeste utgaven av rapporten Best places to launch a career, ikke minst på grunn av de mulighetene en nyansatt får hos oss. Å være ny på en arbeidsplass er gjerne litt overveldende, men vi har en kultur der det er naturlig at kollegaene rundt deg tar seg tid til å hjelpe deg. Arbeidsmiljøet er veldig godt på tvers av avdelingene i Deloitte, noe som ikke minst skyldes at vi stadig har sosiale, sportslige og kulturelle aktiviteter. Det gjør det lett å bli kjent med mange mennesker fra ulike miljøer. I tillegg foregår mye av kursingen i Europa, noe som gjør at du kan få et internasjonalt nettverk. Mange blir overrasket over hvor ulik bakgrunn våre ansatte har. Vi tror mangfold er avgjørende for å utvikle gode team. Våre ansatte er blant de beste i sitt fag, men de er først og fremst lagspillere og sosiale mennesker. Hvis du er en person som liker å jobbe i team og har integritet og empati, så vil du se spenningen og utfordringen i å videreutvikle deg i en slik kultur. Slik har vi bygget opp Deloitte i Norge, og slik har vi skapt vår suksess. Les mer om oss i denne brosjyren

4 AUDIT & ADVISORY AUDIT & ADVISORY Drømmer du om en flying start på karrieren? Deloitte er kåret av Business Week som verdens beste firma du kan starte karrieren i. Mye av årsaken ligger i verdien av alle erfaringene jobben gir. Som medarbeider i Deloitte får du en grundig og god opplæring i finansielle og økonomiske strukturer svært få andre jobber kan gi deg. Samtidig får du en bred og tverrfaglig erfaring fra flere bransjer både i Norge og internasjonalt. Vi jobber direkte opp mot ledelsen hos våre klienter. Alt dette setter deg lettere i stand til å kunne lære å identifisere risiko og gi verdifulle råd til de klientene du arbeider med. I Deloitte deltar du i flere team, hvor sammensetningen varierer etter oppdragets art og størrelse. Dette gir deg sjansen til å jobbe med mange spennende og interessante selskaper. Du vil samarbeide med dyktige og erfarne kollegaer som vil engasjere og gi rom for utvikling av ditt talent. Deloitte har et omfattende utdanningsprogram for revisjonsmedarbeidere som vil gi deg kontinuerlig faglig oppdatering både i Norge og internasjonalt, samt utvikling av personlige egenskaper. Hvis du går på bachelor, bør du også se nærmere på vår stipend- og ansettelsesordning for Master i regnskap og revisjon. Hva er Deloitte Audit & Advisory? Audit & Advisory er det største forretningsområdet i Deloitte. Vi utfører et viktig samfunnsoppdrag gjennom å hjelpe norske bedrifter med sin lovpålagte revisjon. En stor del av virksomheten består av rådgivning, som en del av revisjonen eller som enkeltstående prosjekter. Rådgivningen kan være innenfor områder som børsintroduksjoner, miljørapportering, risikostyring og gransking. Våre revisorer har en særegen og verdifull kompetanse som er til stor nytte for våre klienter. Ser du for deg en fremtidig karriere i Audit & Advisory? Les mer på de siste sidene i denne brosjyren eller gå til 6.

5 ALT DU TRENGER Å VITE PÅ ETT MINUTT Deloitte er et av de sentrale revisjons- og rådgivningsmiljøene i Norge. Deloitte er også et bredt kompetansemiljø med store og ledende forretningsområder innen konsulent- og advokattjenester, samt finansiell rådgiving. Vi er 850 ansatte med bakgrunn fra en rekke forskjellige utdanningsinstitusjoner og bransjer. Deloitte har en bred og spennende klientliste. Vi jobber med store internasjonale selskaper, så vel som små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Deloitte har en særlig styrke innen de største selskapene i Norge og mange av disse er klienter hos oss. Som rådgivere for klienter arbeider vi i bedrifters og organisasjoners nervesenter. Våre råd kan ha store konsekvenser for klientenes suksess og for dem som jobber der. Våre medarbeidere må derfor ha faglig kompetanse som ligger et skritt foran markedets, samtidig som de må ha individuelle egenskaper som gjør at de blir lyttet til og får en god personlig kommunikasjon med lederne hos våre klienter. Vi har en kultur som er preget av et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Her er det åpne dører mellom kontor og avdelinger, og utstrakt samarbeid mellom forretningsområder, alder og landegrenser. Mange faglige arrangementer foregår i utlandet slik at den ansatte bygger seg opp et internasjonalt nettverk. I Deloitte kan du dra på internasjonal utveksling allerede etter ett år. Vi har en egen forening som jevnlig arrangerer sosiale, sportslige og kulturelle aktiviteter. Alle ansatte har en egen mentor som følger deg opp underveis og er en diskusjonspartner og tilrettelegger for din karriereutvikling. Nyansatte tilbys konkurransedyktig lønn med overtidsbetaling og gode betingelser som tåler sammenligning med andre selskaper.

6 CONSULTING Er du på ditt beste når situasjonen stiller store krav? CONSULTING CONCULTIN Som konsulent i Deloitte vil du komme til et ledende læringsmiljø, der du sammen med dyktige og erfarne kollegaer løser problemstillinger i samarbeid med kunden. Du hjelper bedrifter og organisasjoner med å endre og utvikle strategier, prosesser, informasjonsteknologi og organisasjonsstruktur. Du kommer til å arbeide med kundenes nåværende og fremtidige forretningsstrategier, og dine anbefalinger vil kunne avgjøre kundenes suksess. I Deloitte ser vi på deg som en fullverdig konsulent fra første dag. Du går rett inn i teamet, får egne ansvarsområder og utfordrende arbeidsoppgaver. Du får god oppfølging og støtte fra dyktige ledere. Du kommer til å delta på interne og eksterne kurs både i Norge og utlandet, og i tillegg samles alle konsulentene jevnlig til faglige og sosiale samlinger. Alt dette gir deg en jobb der du har alle muligheter til kontinuerlig utvikling både faglig og personlig. Hva er Deloitte Consulting? Deloitte Consulting er et av verdens ledende konsulentselskaper. Vi er over 110 ansatte i Norge, fordelt på to kompetanseområder: Strategy & Operations og Technology, og jobber for tiden med flere av de største konsulentoppdragene i Norge. Som konsulentselskap skiller vi oss ut med en god balanse mellom strategisk forretningsforståelse, prosesskunnskap og gjennomføringsevne. Ser du for deg en fremtidig karriere i Deloitte Consulting? Les mer på de siste sidene i denne brosjyren eller gå til Konsulentene i Deloitte arbeider i team, gjerne med deltakere fra andre forretningsområder. Det gir oss muligheten til å dele kunnskap og gjøre hverandre gode, og bidrar til at vi skaper de beste resultatene for kunden. 10.

7 DELOITTE I SAMFUNNET Som rådgivere i store prosjekter for våre klienter, og ikke minst som utøvere av lovpålagt revisjon og revisjonsoppgaver, har Deloitte en maktposisjon og et meget viktig ansvar i det norske samfunnet. Det er avgjørende at vi utfører vårt arbeid ikke bare med stor faglig dyktighet og gjennomføringsevne, men også med uangripelig integritet og stor bevissthet rundt etiske og samfunnsmessige spørsmål. Dette er alltid på dagsordenen i Deloitte. Etikk og samfunnsansvar er ikke bare pynt i Code of conduct, det er en del av alle prosjekter og et tema våre ledere og ansatte alltid er opptatt av. Vi blir aldri ferdig med dette arbeidet, men vi er stolte av våre etiske retningslinjer, vår opplæring og de prosjektrutinene vi har på dette området. Vi har et godt omdømme blant våre kunder og i det norske samfunnet, og vi tror en høy etisk standard er avgjørende for en slik posisjon. Som selskap og som enkeltindivider har vi også et ønske om å bidra til det samfunnet vi er en del av. Vi deltar i en rekke lokale og nasjonale tiltak, og er åpen for at våre ansatte tar samfunnsnyttige initiativ som også Deloitte kan være en del av. Vi har etablert et omfattende samarbeid med Plan Norge, som vi inviterer interesserte til å lære mer om og engasjere seg i.

8 FINANCIAL ADVISORY Ser du for deg en karriere i grenselandet mellom et meglerhus og et konsulentselskap? Å være rådgiver i Deloitte Financial Advisory er som å jobbe i grenseland mellom et meglerhus og konsulentselskap, med det beste fra to verdener. Vi jobber med spennende finansielle problemstillinger og transaksjoner, med et konsulentselskaps prosjekt- og teambaserte tilnærming. Enhver transaksjon er en vesentlig forretningsmessig disponering for en bedrift, enten det er et oppkjøp eller et salg av virksomhet. Det er avgjørende at disse prosjektene lykkes, og derfor er våre råd av stor verdi og viktighet. Du får en krevende, men meget interessant arbeidshverdag. Som nyansatt hos oss går du rett inn i norske og noen ganger internasjonale team, og du samarbeider ofte med advokater. Du får innføring i verktøy og modeller før du arbeider på prosjekt og deltar i kundemøter for å diskutere problemstillinger eller presentere løsninger. Du kan også etter hvert være med i forhandlingsteam på vegne av oppdragsgiver. Før du spesialiserer deg, jobber du bransjeuavhengig og med mange typer problemstillinger. Slik finner du fort ut av hva du liker og hva du vil jobbe mer med, i tillegg til at du lærer mye som du kan ta med deg videre i karrieren. Hva er Deloitte Financial Advisory Financial Advisory er et forretningsområde i Deloitte som arbeider med rådgivning ved planlegging og gjennomføring av transaksjoner. Oppgavene kan være relatert til kjøp, salg, fusjon og omstrukturering av virksomheter i Norge og internasjonalt. Vi arbeider innen tre hovedområder: Corporate Finance, Valuation og M&A Transaction Services (due diligence). Ser du for deg en fremtidig karriere i Financial Advisory? Les mer på de siste sidene i denne brosjyren eller gå til FINANCIAL ADVISORY 14.

9 DET HELE MENNESKET Vi legger ikke skjul på at en jobb i Deloitte kan være krevende og i perioder legge beslag på mye tid. Vi jobber i prosjekter som betyr mye for klientene våre, og som ofte har store krav til leveranse innen strenge tidsrammer. Teamene våre kan derfor i perioder oppleve å måtte arbeide mer enn i en vanlig ni-til-fire jobb. Derfor mener vi det er avgjørende at våre ansatte trives med Deloitte som arbeidsgiver og med sine kollegaer på jobb. Det begynner med at vi ser etter sosiale egenskaper når vi ansetter. Vi vil ha hele mennesker, folk som kan faget sitt, men som også liker å arbeide i team med kollegaer og klienter. Du skal være god selv, men du skal også kunne gjøre andre rundt deg god. Det fortsetter med at vi bruker store ressurser på å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø sosialt og faglig. Det er kanskje ingen faser i livet som er så sosiale som studiene, men du vil oppleve at du finner spor av dette også i Deloitte. Vi har en kalender med sosiale og kulturelle arrangementer, turer og ulike initiativ som bidrar til å utvikle det gode miljøet både i Norge og internasjonalt. Det viktigste er likevel at du som et helt menneske også skal kunne ha et liv utenfor jobben. Våre ledere er opptatt av at alle medarbeidere skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid. Alle som jobber i Deloitte er forskjellige og dette reflekteres i ulike behov. Derfor er vi opptatt av å legge til rette for individuelle løsninger, uansett om det handler om å ta fri et år for å arbeide som frivillig i et utviklingsland, eller bare en enkel måte å organisere hverdagen for å imøtekomme familiære behov. Du kan forvente en god dialog om dette med din nærmeste leder. Vi jobber kontinuerlig med å finne løsninger som skal gjøre det lettere for alle å balansere jobb og fritid på en best mulig måte, blant annet ved å vise størst mulig grad av fleksibilitet for våre ansatte. Du skal og vil bli oppfordret til å ta fri når du kan det. Vi tror at du og Deloitte har det best når du kan være et helt menneske.

10 DELOITTE ADVOKATFIRMA Ser du for deg en plass ved bordet der de store beslutningene blir tatt? Som ansatt i Deloitte Advokatfirma vil du fra første dag få utfordrende arbeidsoppgaver med spennende klienter. Du blir fort tatt med på prosjekter for alt fra store norske og internasjonale konsern og offentlige aktører, til mindre firmaer og enkeltpersoner. Som ny er det betryggende og inspirerende å kunne diskutere problemstillinger med bransjens dyktigste advokater. Vi har et inkluderende miljø og en flat struktur, og du vil oppleve åpne dører til partnere og advokatfullmektiger. Deloitte har et utstrakt samarbeid på tvers av forretningsområder. Dette gjør hverdagen enda mer interessant, og du får nye bekjentskaper i tillegg til at du får en mer tverrfaglig utvikling. Dessuten er mange av våre oppgaver internasjonalt rettet. Det gir deg muligheten til å få et bredt nettverk gjennom arbeid i internasjonale team og ved å delta på kurs og utveksling i utlandet. Hva er Deloitte Advokatfirma DA? Deloitte Advokatfirma DA er et av landets største advokatfirmaer, med mer enn 120 medarbeidere. Vi arbeider innen områdene skatt, merverdiavgift, transfer pricing, alminnelig forretningsjus, konkurs, fast eiendom, EU og konkurranserett, granskninger samt trygd/pensjoner og arbeidsrett. Både enkeltadvokater og firmaet har fått en rekke utmerkelser som ledende innen sitt felt. Vi er blant annet kåret av bransjetidsskriftet International Tax Review til Norges beste advokatfirma innen skatt i Ser du for deg en fremtidig karriere i Deloitte Advokatfirma DA? Les mer på de siste sidene i denne brosjyren eller gå til DELOITTE ADVOKATFIRMA 18.

11 Ser du for deg en fremtid i Deloitte? Korte fakta Forretningsområder Audit & Advisory 527 Deloitte Advokatfirma DA 127 Consulting 110 Financial Advisory 22 Support Services Vi vil gjerne høre fra deg. Vi søker mennesker med engasjement, integritet og ambisjoner om å være blant de beste i sitt fagområde. Vi trenger flere mennesker fordi vi vokser, men også fordi et arbeidsmiljø har godt av å få kontinuerlig tilførsel av ny kompetanse, nye tanker og nye individer som utfordrer det bestående. Du kan gjøre karriere. Deloitte er et meget godt sted å starte en karriere. Her vil du få muligheten til å bygge opp erfaring og kunnskaper gjennom å arbeide med de dyktigste rådgiverne, med riktige problemstillinger for noen av landets mest interessante oppdragsgivere. Samtidig får du ta del i et internasjonalt ledende læringsmiljø. Hvilken karriere du vil gjøre og hvor langt du vil nå, er likevel mest opp til deg selv. I Deloitte i Norge er vi ca 100 partnere. De begynte på samme måte som du vurderer nå, og har gått gradene i firmaet. Vi har en klar karrierevei med spesifikke nivåer, mål for hva du må prestere og god faglig og personlig støtte for å utvikle deg. Du har også gode muligheter for kortere eller lengre utenlandsopphold allerede etter ett år i selskapet gjennom vårt internasjonale utvekslingsprogram. Vi kan love deg at du aldri vil gå tom for utfordrende karrieremuligheter i Deloitte. Men hvis du på et tidspunkt likevel vil prøve å arbeide andre steder, vil noen år i Deloitte være meget verdifullt. Det sitter mange kvinner og menn i norske ledergrupper i dag som på et tidspunkt i karrieren har arbeidet i Deloitte. Aldersfordeling år 36 % år 37 % år 15 % år 8 % Over 60 år 4 % Kvinner og menn Kvinner 43% Menn 57% Landsfordeling Østlandet 523 Oslo 462 Kristiansand/Lyngdal 32 Tønsberg/Skien 29 Drammen 60 Midt-Norge 36 Trondheim/Steinkjer % 37 % 15 % 8 % 4 % 43 Vestlandet 113 Bergen 86 Sunnfjord 19 Sogndal 8 Rogaland 78 Stavanger 54 Haugesund

12 Hvordan søke jobb i Deloitte Vi ønsker at alle søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema som du finner under ledige stillinger på våre karrieresider. Du søker på den eller de stillingene som er mest relevante for din utdannelse, erfaring og interesser. Det er viktig at du har følgende dokumenter klare før du starter: Søknadsbrev CV Vitnemål fra videregående og oppover Eventuelle attester Videre prosess: Vi er opptatt av at alle som søker jobb hos oss skal få rask tilbakemelding. Du vil motta en e-post kort tid etter at du har levert søknaden, som bekreftelse på at vi har mottatt den. Søker du innen fristen for din skole vil du få beskjed om du er aktuell for intervju innen en uke. Videre prosess vil vanligvis bestå av to intervjuer der du i et av intervjuene vil bli bedt om å løse et businesscase. Vi er et internasjonalt firma og ønsker derfor også å teste engelskkunnskapene dine muntlig under intervjuet. Alle som har vært på intervju hos oss kan få personlig tilbakemelding. Ta kontakt med vår rekrutteringsavdeling hvis du ønsker det. Vi ser etter deg som har noe ekstra. De fleste hos oss har økonomisk, teknisk eller juridisk studiebakgrunn, men vi ser ikke etter en standardkandidat. Vi ansetter dyktige personer med engasjement, vilje, driv og læringslyst, og like gode sosiale som faglige evner. KONTAKT OSS Deloitte Karenslyst allé 20 Tlf: Oslo Ta kontakt med vår rekrutteringsansvarlig hvis du ønsker mer informasjon om å jobbe i Deloitte eller har spørsmål om våre studentarrangementer. 22. Ser du for deg en fremtid i Deloitte? Vi har mange interessante tilbud både til deg som har noen år igjen av studiene, og til deg som nærmer deg slutten. Ta gjerne kontakt med oss! Synnøve Follestad Rekrutteringsansvarlig HR Tlf: kontakt oss

13 These materials and the information contained herein are provided by Deloitte Touche Tohmatsu and are intended to provide general information on a particular subject or subjects and are not an exhaustive treatment of such subject(s). Accordingly, the information in these materials is not intended to constitute accounting, tax, legal, investment, consulting, or other professional advice or services. The information is not intended to be relied upon as the sole basis for any decision which may affect you or your business. Before making any decision or taking any action that might affect your personal finances or business, you should consult a qualified professional adviser. These materials and the information contained therein are provided as is, and Deloitte Touche Tohmatsu makes no express or implied representations or warranties regarding these materials or the information contained therein. Without limiting the foregoing, Deloitte Touche Tohmatsu does not warrant that the materials or information contained therein will be error-free or will meet any particular criteria of performance or quality. Deloitte Touche Tohmatsu expressly disclaims all implied warranties, including, without limitation, warranties of merchantability, title, fitness for a particular purpose, noninfringement, compatibility, security, and accuracy. Your use of these materials and information contained therein is at your own risk, and you assume full responsibility and risk of loss resulting from the use thereof. Deloitte Touche Tohmatsu will not be liable for any special, indirect, incidental, consequential, or punitive damages or any other damages whatsoever, whether in an action of contract, statute, tort (including, without limitation, negligence), or otherwise, relating to the use of these materials or the information contained therein. If any of the foregoing is not fully enforceable for any reason, the remainder shall nonetheless continue to apply. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in 140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte s 165,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Deloitte s professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity, outstanding value to markets and clients, commitment to each other, and strength from cultural diversity. They enjoy an environment of continuous learning, challenging experiences, and enriching career opportunities. Deloitte s professionals are dedicated to strengthening corporate responsibility, building public trust, and making a positive impact in their communities. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu and its member firms Deloitte AS. All rights reserved.

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Vær raus mot deg selv

Vær raus mot deg selv BALANSE finans karriere rekruttering nummer 1 2006 Fire ledere om avkobling Møt Norges finanskometer Mor & datter i finans Futuraprojektet skal få jentene opp og frem Kristin Halvorsen: Vær raus mot deg

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv.

Forord. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon slik at nyskaping og verdiskaping kan fortsette å blomstre i norsk næringsliv. Forord Dette prosjektet er basert på undertegnedes hovedoppgave i psykologi: Dialogens dynamikk, musikkens mangfold og språkets spenninger. En studie av organisasjonens polyfone virkelighet (2004). Det

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

LedMed vær med å lede

LedMed vær med å lede LedMed vær med å lede Historisk utvikling Kartlegging av ansattes holdninger og arbeidsmoral oppsto i amerikanske industrimiljøer på 1950- tallet, men det var først på slutten av 1970-tallet det ble en

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Museene i Sør-Trøndelag 2014/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum ISBN-10 82-90348-44-4 ISBN-13 978-82-90348-44-6 EAN 9788290348446 FOTO

Detaljer

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar

Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar Opp eller ut? En kvalitativ rapport om kvinnelige advokaters vei ut av bransjen og utfordringer knyttet til å kombinere karriere og omsorgsansvar av Selma Therese Lyng AFI-notat 12/2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J.

Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010. Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Tid for lederskap En oppsummering av forskning om aldersriktig ledelse 2007-2010 Universitetet i Stavanger Trude Furunes og Reidar J. Mykletun 1 2 Forord Mangeårig forskning både nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Velge selv, men ikke helt alene?

Velge selv, men ikke helt alene? Velge selv, men ikke helt alene? -Et økologisk systemperspektiv på 10. klassingers utdanningsvalg i overgangen til videregående opplæring. Ellen Gustavsen Simensen Pedagogiske institusjonen. Eksamensarbeid

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK

Når brukere. blir prosjektledere. erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt. VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Når brukere blir prosjektledere erfaringsrapport fra et HUSK-prosjekt VANJA DIETRICHSON og LENI HEMMINGHYTT RØNBECK VANJA DIETRICHSON LENI HEMMINGHYTT RØNBECK Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt

Detaljer