Reduser kostnadene, ikke sikkerheten. Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reduser kostnadene, ikke sikkerheten. Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk"

Transkript

1 Sikker overføring av alle typer alarmer Reduser kostnadene, ikke sikkerheten Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk Bedriftsnettverk Lukkede nettverk Private dedikerte systemer Offentlige nettverk WEBWAY OVERVÅKET STJENESTE

2 WEBWAY BESKYTTER OVERFØRINGSVEIEN Systemets formål WebWay tilbyr en alarmoverføringstjeneste som benytter offentlige eller private nettverkforbindelser. Tjenesten reduserer driftskostnadene, øker sikkerheten og gir mulighet for fjernservice og feilsøking på alarmanlegget. Systemet er designet for å fungere i en hvilken som helst nettverkstruktur, uten restriksjoner på funksjonalitet eller sikkerhet. Systemets komponenter WebWay-systemet og nettverksarkitekturen består av følgende komponenter: - WebWay IP/GPRS Secure Premises Transceiver (SPT / Alarmsender) - Konfigurerbar for DHCP eller statisk IP adresse - MAC adresse er tilgjengelig på forespørsel - Lokal router - Default gateway adresse - Nettmaske - Valg for datatrafikk mellom private nettverk og WebWay MCT - Via bedriftens brannmur(er) og offentlig Internett - Via VPN - Via leide linjer til delt WebWay mottaksplattform - Via leide linjer til dedikert WebWay mottaksplattform - WebWay mottaksplattform (delt eller dedikert) - WebWay Monitoring Centre Transceiver (MCT) bestående av: - WebWay Managed Linux OS - WebWay Managed GateWay software - 2 eller 4 servere (resilient clustered) - WebWay secure management software - WebWay Command Centre, for sanntid diagnostikk og konfigurasjon - WebWay Remote Manager, for tilgang til sentralapparater via WebWay MCT Oversikt over kommunikasjonsprosessen Ved idriftsetting vil WebWay IP/GPRS alarmsendere opprette en utgående UDP/IP forbindelse til WebWay MCT. Dersom trafikken sendes til WebWay MCT via Internett eller via bedriftens brannmur, vil brannmuren merke forbindelsen som Ny/Opprettet/Relatert og tillate returtrafikk for denne forbindelsen med mindre den har timet ut. WebWay IP/GPRS alarmsendere poller kontinuerlig overføringsveien, hvilket holder forbindelsen Ny/Opprettet/Relatert. WebWay IP/GPRS alarmsendere poller fra det beskyttede objektet til WebWay MCT hvert 30 sekund. Ingen innkommende forbindelser opprettes fra WebWay MCT. Alle kommandoforespørsler, fjernservicedata og flash oppgradering bæres i kvitteringspakken fra WebWay MCT. Det er aldri nødvendig å koble direkte til WebWay IP/GPRS alarmsenderen eller kundens nettverk. WEBWAY OVERVÅKET STJENESTE

3 WEBWAY BESKYTTER MELDINGENE WebWay Secure Private Link (WSPL) WebWay alarmsendere vil kun akseptere krypterte nummererte meldinger fra serverne på de aktuelle ARC (mottaksstasjoner). WebWay Monitoring Centre Transceivers (MCT) vil kun akseptere krypterte og nummererte meldinger fra kjente WebWay alarmsendere. Hver WSPL kan inkludere flere bredbånd og GPRS overføringsveier. Alle andre meldinger forkastes. Håndtering av krypteringsnøkler Hver WebWay alarmsender har sin egen unike, hemmelige datakrypteringsnøkkel som genereres automatisk under produksjonen. Prosessen tildeler en tilfeldig generert 128-bit nøkkel til det unike serienummeret i hver WebWay alarmsender. Når en WebWay alarmsender sendes til en kunde, blir dens unike nøkkel automatisk overført via en kryptert forbindelse til mottakerne på de aktuelle alarmstasjonene. WebWay meldingskryptering Alle WebWay meldinger (poll, alarm, flash, fjernservice osv) krypteres etter AES128. Denne prosessen tilfredsstiller kravene i EN samt EN Europeisk overføringsstandard for IP nettverksprotokoller. Beskyttelse mot falske meldinger Alle WebWay meldinger er nummererte slik at det ikke er mulig å ta opp og spille av nettverksmeldinger. Beskyttelse mot utskifting av enheten Alle WebWay alarmsendere har en unik nøkkel og kan ikke klones. En WebWay alarmsender kan likevel flyttes til en annen alarmstasjon eller kunde med en spesiell autorisert prosess. MAC adresse WebWayOne kan om nødvendig gi opplysninger om alarmsenderens MAC adresse. WEBWAY OVERVÅKET STJENESTE

4 WEBWAY BÅNDVIDDE OG POLLFREKVENS WebWay benytter UDP/IP protokollen for alle alarmer, meldinger, vedlikehold og polling. WebWay benytter overliggende protokoller for å ivareta den nødvendige sikkerheten for høysikkerhetsapplikasjoner via en hvilket som helst nettverksteknologi. WebWays protokollimplementering inkluderer også nummerert og kryptert innkapsling av alle alarmer, meldinger, driftsinformasjon, service, nettverkstatus og sanntidsklokke. UDP reduserer vesentlig størrelsen på hver melding, slik at en tur/retur melding holdes nede på 160 byte. Dette reduserer kostnadene for GPRS, hvilket tillater en høyere pollfrekvens over GPRS forbindelsen. Den foretrukne protokollen valgt av CENELEC (Europa) og SIA (USA) er UDP/IP. WebWay pollprofil (for å tilfredsstille EN standard og god praksis) - IP nettverk overføringsvei Hvert 30. sekund - GPRS overføringsvei Hvert 30. minutt, dersom IP nettverk er OK - GPRS overføringsvei Hvert 60. sekund, dersom IP nettverk IKKE er OK Varighet av økt pollfrekvens er 96 timer, eller etter avtale Hver morgen og kveld vil alarmanlegget på hver lokasjon vanligvis sende fra- og tilkoblingsmelding, men innvirkning på båndbredden som følge av dette er minimal. WEBWAY OVERVÅKET STJENESTE

5 WEBWAY MCT (ALARMMOTTAKER) Skalerbarhet og pålitelighet WebWay systemet er designet for maksimal sikkerhet, tilgjengelighet og skalerbarhet. Hver WebWay IP/GPRS kommuniserer med flere WebWay MCT systemer. Mottaksstasjonene installerer minst en WebWay MCT pr. geografisk lokasjon. Ofte har man en primær- og en speilarkitektur på hovedstasjonen, og en tredje MCT på backupstasjonen. Bruk av UDP/IP som overføringsprotokoll gir følgende fordeler: - WebWay kontrollerer alle mekanismer for å sende meldinger på nytt, dersom de blokkeres av feil eller pakketap, hvilket resulterer i raskere identifisering av status og beslutningstagning. - Mindre intensiv for mottaksplattformen enn TCP/IP. - Krever opptil fem ganger mindre båndbredde enn TCP/IP, noe som reduserer nettverksbelastning og GPRS kostnader. WebWay MCT benytter Gentoo Linux som operativsystem. Dette gir følgende fordeler: - Høy sikkerhet, skalerbart og tilgjengelig. - Mindre krav til hardware. - Kan oppgraderes og vedlikeholdes via nettverk. Tilgjengelighet Hver WebWay MCT kommuniserer med sitt nettverk av MCT'er (minst 2 stk). Supportteknikere kan logge på hver av dem og se live status for alle WebWay IP/GPRS enheter. En WebWay IP/GPRS enhet vil se en av MCT'ene som sin primære MCT, men nettverket av WebWay MCT'er er fullstendig synkroniserte og har ikke en master. Dersom det oppstår feil med en WebWay MCT eller dersom hele dens nettverk faller ut, vil de WebWay IP/GPRS alarmsendere som har denne MTC'en som primær automatisk kommunisere med sine sekundære eller tertiære systemer. Sanntids synkronisering sikrer at dersom et av systemene feiler, så vil hele historikken til hver eneste forbindelse til det systemet være tilgjengelig til enhver tid på hver eneste WebWay MCT. Synkronisering av databasene kan skje enten via mottaksstasjonens infrastruktur, Internett eller kundens private datanett. WebWay MCT support WebWay tilbyr 24 timer support og vedlikehold av alle WebWay MCT systemer, inkludert Gentoo Linux OS. Det er ikke nødvendig, med mindre man ønsker det, for mottaksstasjonen (eller sluttkunder med private dedikerte WebWay MCTe'r) å utføre vedlikehold på operativsystemet. WEBWAY OVERVÅKET STJENESTE

6 WEBWAY SYSTEMTILGANG Tilgang til delte WebWay MCT systemer Kun autoriserte eksterne maskiner med enten WebWay Command Centre eller Remote Manager vil få tilgang til WebWay MCT. For å installere eller bruk disse applikasjonene må man ha autorisasjon og lisensnøkler. Disse lisensnøklene låser applikasjonen til maskinen. All tilgang til WebWay MCT skjer via SSH-2 med AES kryptering og Offentlige/Private nøkler). Hver tilgang registreres og lagres i hver WebWay server. Tilgang til dedikerte WebWay MCT systemer Dersom WebWay MCT er plassert inne i kundens lukkede nettverk og private mottaksstasjon, kan man avtale alternative metoder for tilgang for WebWay support. Ad hoc tilgang Kunden kan velge å gi WebWays tekniske tjenester eller andre autoriserte parter tilgang på forespørsel. WEBWAY SPORINGSLOGG WebWay IP/GPRS enheten har en lokal logg. Loggen lagrer opptil 2000 hendelser og kan lastes ned til WebWay MCT. WebWay MCT har en logg over alle hendelser for hver WebWay IP/GPRS enhet. Loggen kan inneholde milliarder av hendelser og er kun begrenset av harddiskstørrelse og arkiveringsprosedyrer. Dette er standard prosedyre for alle våre alarmmottakspartnere, og vi arbeider nært sammen med dem for å sørge for at alle relevante data blir lagret. WEBWAY OVERVÅKET STJENESTE

7 WEBWAY NETTVERKSDIAGRAM - WebWay IP/GPRS autokonfigureres over GPRS med data fra kundedatabasen i WebWay MCT - WebWay IP/GPRS sender utgående UDP/IP pakke til WebWay MCT mottaksadresser - Privat brannmur videresender UDP/IP pakken og merker den som ny forbindelse - Brannmuren holder porten åpen en stund og tillater UDP/IP trafikk å returnere fra destinasjonen - WebWay IP/GPRS poller kontinuerlig, og holder ruten aktiv for kjente avsendere - Ingen andre avsendere gis tilgang til WebWay IP/GPRS over IP eller GPRS - Ingen datapakker aksepteres dersom de ikke er pakket i beskyttet WebWay UDP/IP protocol WEBWAY OVERVÅKET STJENESTE

8 WEBWAY KLARGJØRING AV NETTVERK I forkant av store prosjekter kan man opprette en sjablongkunde, enten på en av lokasjonene, eller på et testanlegg. Dersom man skal sende trafikk via bedriftens brannmur via Internett, er følgende data nødvendig: Lokasjonen må ha klargjort: - En fungerende Ethernet forbindelse / port - Strømforsyning enten via alarmsentralapparatet, eller lokal nettspenning Bedriftens brannmur(er) må være konfigurert som følger: Brannmuren må være åpen for UDP/IP trafikk til: Destinasjonsadresse 1... port Destinasjonsadresse 2... port Mottaksstasjonen er... WebWay må ha følgende LAN data for lokasjonen: DHCP Ja / Nei Statisk IP adresse... Nettmaske... Gateway... WebWay MAC adresse kreves Ja / Nei WebWay må ha følgende data fra din valgte sikkerhetsleverandør: - Site ID / kundenummer - Anleggets adresse - Alarm sentralapparat type WEBWAY OVERVÅKET STJENESTE

9 WEBWAY ORDLISTE WebWay IP/GPRS WebWay MCT WebWay alarmsender. WebWay Monitoring Centre Transceiver. En kombinasjon av en Linux serverplattform og WebWay programvare for håndtering av kommunikasjon og WebWay enheter. WebWay Command Centre WebWay håndteringsgrensesnitt for WebWay MCT. WebWay Remote Manager WebWay programvare som gir en seriell-til-ip konvertering og kryptert og passordbeskyttet tilgang. Dette gjør det mulig å benytte sentralapparatets PC-programvare via WebWay MCT. Poll ARC AMS En melding som overføres mellom WebWay IP/GPRS alarmsender og WebWay MCT for å verifisere forbindelsen fra ende til annen, og som bærer data til og fra WebWay IP/GPRS alarmsendere. Alarm Receiving Centre (mottaksstasjon). Sikker lokasjon som håndterer alarmer og bestemmer respons for disse (teknisk personell, kontaktpersoner, politi, brannvesen). Alarm Management System. Programvare som benyttes av ARC for å håndtere alarmer. WEBWAY OVERVÅKET STJENESTE

Reduser kortnadene, ikke sikkerheten. Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk

Reduser kortnadene, ikke sikkerheten. Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk Sikker overføring av alle typer alarmer Reduser kortnadene, ikke sikkerheten Beskyttet eiendom, beskyttet nettverk Bli kvitt kostnadene til PSTN telefonlinjer Fremtidssikret, benytter digital IP teknologi

Detaljer

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows

Sette opp AirPortnettverk. ved hjelp av AirPortverktøy. Mac OS X versjon 10.5 og Windows Sette opp AirPortnettverk ved hjelp av AirPortverktøy Mac OS X versjon 10.5 og Windows 1 Innhold Kapittel 1 3 Komme i gang 5 Konfigurere en trådløs Apple-enhet for Internett-tilgang med AirPort-verktøy

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Touch Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Touch Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av kretskort...

Detaljer

BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk

BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk BioStar 1.35 Administrator Guide Norsk Innholdsfortegnelse Om BioStar Systemet... 1 1.1 Logisk konfigurasjon... 3 1.2 Funksjoner for adgangskontroll... 5 1.2.1 Brukerautentisering... 5 1.2.2 Brukeradministrasjon...

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tom side til prosjekt beskrivelse.

Tom side til prosjekt beskrivelse. Tom side til prosjekt beskrivelse. 2 Hovedprosjekt datateknikk, Våren 2003. Tittel: Deltakere: Veileder: Ip-telefoni. Robert Rinnan, Morten Sundstrøm, Vegard Slettedahl. Hans Jørgen Alker. Sammendrag Som

Detaljer

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling

Airborne DC8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Innholdsfortegnelse. Airborne DC8. Airborne DC8 i medium kapsling Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 OSLO Tlf: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC8 Manual revisjon 1 16. juni 2010 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen.

Ekstranett er flere sammensatte intranett som forbindes via Internett, men det er kun de fra de ulike intranettene som har adgang til informasjonen. Servere 1. Hva er forskjellen på Internett, intranett og ekstranett? Internett er et verdensomspennende nettverk som består av mange mindre nettverk og er basert på TCP/IP-suiten. Dette nettet kan benyttes

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden

NOD32 Antivirus 3.0. Brukerveiledning. Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. vi beskytter din digitale verden NOD32 Antivirus 3.0 Integrerte komponenter: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Brukerveiledning vi beskytter din digitale verden innhold 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Hva er nytt... 4 1.2

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Våre tjenester. Have a safe day

Våre tjenester. Have a safe day Våre tjenester Have a safe day AddSecure har en klar forpliktelse til markedet Å bidra til et tryggere samfunn ved å sikre kritisk kommunikasjon Sikret kommunikasjon for alle behov Uansett om du har en

Detaljer

Innledning. PowerManage Versjon 3.1 Brukerveiledning

Innledning. PowerManage Versjon 3.1 Brukerveiledning Innledning PowerManage Versjon 3.1 Brukerveiledning Innledning Opphavsretter og garanti Copyright 2013 by Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Med enerett. Det er ikke tillatt å reprodusere

Detaljer

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2

IRIS Connect-serien Teknisk håndbok. Versjon 1.2 IRIS Connect-serien Teknisk håndbok Versjon 1.2 Innhold 1. Introduksjon... 3 2. IRIS-kommunikasjonsmekanisme (polling/alarmer)... 4 3. Produktfunksjoner... 5 4. Pakkens innhold... 6 5. Konfigurasjon av

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer

Oppsettsveiledning Revisjon B. McAfee SaaS Web Protection Service

Oppsettsveiledning Revisjon B. McAfee SaaS Web Protection Service Oppsettsveiledning Revisjon B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee logoen, McAfee Active Protection, McAfee CleanBoot,

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC Desire HD Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare

Produktveiledning. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare Produktveiledning McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvare COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Ikke kopier uten tillatelse. VAREMERKER McAfee, McAfee-logoen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

HP Jetdirect-utskriftsservere

HP Jetdirect-utskriftsservere HP Jetdirect-utskriftsservere Brukerhåndbok for systemansvarlig 625n 620n en3700 ew2400 HP Jetdirect-utskriftsservere 625n, 620n, en3700, ew2400 Brukerhåndbok for systemansvarlig 2002-2005 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer