Årsrapport Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå"

Transkript

1 Årsrapport

2 Foto: Terje Rakke / Nordic Life

3 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i 14 Markedsutviklingen i 16 Kommunikasjon 18 Kongress 28 Ferie og fritid 40 Vertskap 52 Årsregnskap 56 Resultatregnskap 58 Balanse 59 Noter Revisjonsberetning Medlemmer 64 65

4 Foto: Monica Larsen / Region Stavanger 4 Reiselivs direktøren har ordet var et godt år for reiselivet i Stavangerregionen. Rogaland og Stavangerregionen var vekstvinneren i Fjord Norge, og en av de sterkest voksende reiselivsregionene i landet. Først av alt: tusen takk til medlemmene og de ansatte for en veldig god innsats i! Det er fantastisk å komme tilbake som reiselivsdirektør i et så aktivt destinasjonsselskap og en så kreativ og positiv reiselivsregion. Stavangerregionen vokser mest i Fjord Norge, og vi er en av de sterkest voksende reiselivsregionene i landet. Kombinert med landets høyeste gjennomsnittspriser på hotellene, har veksten gitt et veldig positivt løft for regionen i. I juni august var veksten på hele 9 %. Flere av hotellene i regionen hadde en rekordsommer med % belegg i juli, og økningen i antall utenlandsreisende ved Stavanger Lufthavn var på rundt 20 % i juni august. Vi har fått bekreftet mer enn 30 konferanser og 10 idrettsarrangement til regionen i år, og har rundt 100 konferanser og arrangement under arbeid. Målsetningen i henhold til forretningsplanen var en økning innen hotellgjestedøgn på i. Økningen ble på gjestedøgn, hvorav er registrert som ferie/fritids- og kongress/ konferansegjester. Utviklingen i hotellgjestedøgn viser vekst i alle månedene, utenom april, med størst prosentvis og absolutt økning i perioden juni august. I forhold til målet om flere hotellgjestdøgn innen utgangen av 2014 gjenstår det nå gjestedøgn. Regionen fortsetter den sterke veksten som cruisedestinasjon med 130 anløp (+17 %) og passasjerer (+22 %) i, i tillegg til at Stavanger lufthavn har hatt et rekordår med 19,8 % flere utenlandsreisende i. I har vi kunnet ønske Scandic Forus Hotel velkommen som nytt hotell i regionen. Tilveksten av folkehallene, DNB arena og nytt konserthus i 2012 gir for store, fremtidige muligheter innen idretts- og kulturarrangement i regionen. Samtidig krever det et samlet, regionalt salgsløft innen arrangements-, konferanse- og kulturturisme fremover. Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå sammen med medlemmene i. Vi tapte på oppløpet i kampen om sykkel-vm, men har vunnet uvurderlig kompetanse om kollektiv storsatsing på arrangementsturisme som vi skal utnytte videre. Det blir viktig fremover å forsterke salgsutløsende aktivitet mot det norske weekend- og feriemarkedet, øke salgskapasiteten mot konferansemarkedet og arrangementsturisme, og sikre langsiktig videreføring av den internasjonale kampanjesatsingen med flyselskapene og Avinor i Turismeprosjektet. Vi takker for et aktivt, målrettet reiselivsår sammen med medlemmene, og ser frem til et nytt år med fokus på salg, samarbeid og videre vekst! Ståle Brandshaug Reiselivsdirektør, Region Stavanger BA

5 Sammendrag Årsrapport Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå på salgs- og markedsaktiviteter mot ferie/fritids-, konferanse/kongress og arrangementsturismemarkedet i. Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper har gitt resultater for både reiselivsnæringen, øvrig næringsliv og regionen generelt i form av verdiskaping fra gjestedøgn i Stavangerregionen. Stavangerregionen vokser Stavangerregionen vokser mest i Fjord Norge, og vi er en av de sterkest voksende reiselivsregionene i landet. Kombinert med landets høyeste gjennomsnittspriser på hotellene, har veksten gitt et veldig positivt løft for regionen i. I juni august var veksten på hele 9 %. Flere av hotellene i r egionen hadde en rekordsommer med % belegg i juli, og økningen i antall utenlandsreisende ved Stavanger Lufthavn var på rundt 20 % i juni august. Vi har fått bekreftet mer enn 30 konferanser og 10 idretts arrangement til regionen i år, og har rundt 100 konferanser og arrangement under arbeid. Stavanger Norges 4. største cruisehavn, og regnes for en av de raskest voksende havnene nord for Gibraltar. I var det ca 130 utenlandske cruiseskipsanløp i Stavanger, mot 111 i Antall cruise gjester økte med 22 % fra til Både kurs/konferanse- ( ) og ferie og fritidssegmentet ( ) har hatt en meget bra utvikling i (samlet ). Samlet marked var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Oppgangen i totale gjestedøgn var på (12 %) fra 2010, fordelt på gjestedøgnene på hotellene og gjestedøgn på hytte/camping. Nordmenn står for 10 % vekst (93 772) og utlendinger for 19 % (54 075). Veksten i sommersesongen var på 9 % ( gjestedøgn), med 4,4 % (13 468) flere nordmenn og 18,9 % (24 628) økning fra utlandet. Hotell markedet vokste med 12,6 % (40 363), hvorav 7,6 % (17 901) flere nordmenn og 26,5 % (22 461) flere utlendinger. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 75 % / 25 % gjennom året, og 68 % / 32 % i juni august. Hotellene i Stavangerregionen størst på kurs/konferansetrafikk etter Oslo og Bergen, og størst på yrkes trafikk etter Oslo, mens hotellene i Bergen har flere registrerte ferie/fritidsgjestedøgn (+147 %) i enn vår region ( mot ). Kommunikasjonsarbeidet Kommunikasjonsarbeidet i Region Stavanger omfatter websider, brosjyrer, kart, mobil-applika sjoner, oppdatering av eksternt informasjonsmateriell, nyhetsproduksjon, bildearkiv, visningsturer for internasjonal presse/media, mediebearbeiding, redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt, samt turistinformasjon og «Kjenn din egen region» -kurs for næringen og kommunene. Sosiale media har økt fra 1400 til over 2000 følgere og dobbelt så mange brukere per uke i løpet av. Websidene hadde flere unike brukere (+32 %), med flest besøkende fra Tyskland, Storbritannia, Spania, Danmark og USA. Gjestene bruker også lenger tid på sidene enn tidligere. Bookingen på egne sider har økt med 26 % spesielt i forhold til aktivitets-booking mens hotell bookingen i samarbeid med VisitNorway har vært preget av tekniske utfordringer i den nasjonale løsningen. Sommeren gjorde vi ny fototagning i regionen. Noen av bildene er allerede blitt ikonbilder som brukes av Fjord Norge og Innovasjon Norge. Nyhetsbrevet som sendes ut til alle våre kontakter fikk nytt design og ble sendt ut i 5 utgaver med 68 ulike artikler i. 5

6 6 Det ble gjennomført 60 visningsturer for internasjonal presse og media. I fikk Preikestolen stor internasjonal oppmerksomhet. I Lonely Planet boken «1000 ultimate sights» ble Preikestolen kåret til en av verdens topp ti heftigste utsiktspunkter. CNN International Interactive (24 mill lesere) rangerte Preikestolen på 1. plass over «Top 50 Natural Wonders The Ultimate List of Scenic Splendor», og National Geographic Traveler kunne melde at Preikestolen var størst på bildesøk på sine sider med 4,4 mill unike besøkende i måneden. Feel free-brosjyren er den offisielle guiden for Stavanger, Sandnes og Jæren med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden i samme opplag som de siste to årene. Også i kjørte vi samme store format som i 2010 på City Maps, som er en gratis attraksjons- og shoppingveiviser for alle som besøker Stavangerregionen. Opplaget var på , fordelt på brettekart og kart i blokk. Begge turistinformasjonskontorer hadde i status som autoriserte turistkontorer klasse 1 med ca besøkende. Også i kom de fleste turister fra Tyskland, mens norske besøkende ble redusert fra andre plass i 2010, og havner nå på en fjerde plass bak Storbritannia og Spania. Kjenn din egen region-kurset med vekt på vertskapsrollen ble gjennomført fra 24. til 26. mai med 33 deltakere fra 16 medlemsbedrifter/-kommuner, mot 19 deltakere fra 12 bedrifter i Konferanse- og kongressmarkedet Region Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale og internasjonale møte- og kongressmarkedet, kalt MICE (meetings, incentive, conventions and exhibitions/events). Undersøkelser viser at en kongressgjest legger igjen NOK (NCB, 2008) pr dag. En gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca 250 deltagere over 3 dager, noe som tilsvarer NOK Kongressavdelingens salgs- og markedsaktiviteter overfor næringsliv, organisasjoner og FoU-miljø har hatt vekt på markedskartlegging, research, profileringsarrangementer og nettverkstreff, salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops. Arbeidet omfatter blant annet tiltak som Selg Stavangeregionen, Stavangerregionen i Oslo, Ambassadørprogrammet, visningsturer og bransjebesøk, aktivt medlemskap i ICCA International Congress and Convention Association Norwegian-British Chamber of Commerce/NBCC og Norway Convention Bureau (NCB) og en rekke arrangerte lunsjseminarer og lignende opp mot fagmiljøene på Universitetet i Stavanger, IRIS, SUS osv. igjennom hele året. I har vi hatt dialog med, bearbeidet og fulgt opp en rekke internasjonale og nasjonale arrangement. Felles for de fleste internasjonale arrangementene vi bistår, er at de roterer mellom minst 3 nasjoner, har mer enn 50 delegater og dermed godkjennes av Union of International Associations (UiA) eller International Congress and Conventions Associations (ICCA). De nasjonale konferansene og årsmøtene derimot legges ofte til en helg, noe som er gunstig for å øke belegget utenom midtukedagene. I tillegg til topptrent kongress- og konferansesatsing, har vi i år innlemmet flere idrettsarrangement i vår portefølje. Region Stavanger har vært en katalysator og pådriver for å få flere idrettsarrangement til regionen, men initiativene kommer som oftest fra ulike idrettsmiljø som ønsker å arrangere nasjonale eller internasjonale mesterskap. Arbeidet er lagt inn under kongressavdelingen grunnet likhetstrekk når det gjelder kartlegging og innsalg.

7 Ferie- og fritidsmarkedet Fokusert satsing på det nasjonale og internasjonale ferie- og fritidsmarkedet i samarbeid med Fjord Norge, Innovasjon Norge, medlemsbedriftene og omfattende kampanjesatsing sammen med fly selskapene og Avinor har gitt gode resultater i. Stavangerregionen tar markedsandeler innen ferie/fritidsmarkedet i Fjord Norge, og var en av de sterkest voksende reiselivsregionene i landet i. Nordmenn står for mer enn 2/3 av sommertrafikken, mens utenlandsmarkedene stod for størst vekst i. Region Stavanger deltok i Fjord Norges salgs- og markedstiltak mot utvalgte markeder (Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA og Spania), Innovasjon Norges Norgeskampanjen i tillegg til egne salgsreiser og annonsering mot det norske markedet, samt mediebearbeiding nasjonalt og internasjonalt. I Turismeprosjektet investerte vi i markedene Nederland, Sverige, UK og USA i tett samarbeid med KLM, Skyways, British Midland, Norwegian og Icelandair i USA om salgsutløsende markedsaktiviteter rettet mot de som investerer i en ferie nummer to hovedsakelig par og enslige uten barn. Antall internasjonale ferie/fritidsgjestedøgn har økt siden oppstart av Turismeprosjektet i 2007 og frem til. En ny studie ved UiS vil i 2012 vil se nærmere på mer detaljerte resultat av prosjektet. Region Stavanger deltar i Innovasjon Norges/Fjord Norges nasjonale temasatsing for hiking/vandring mot det internasjonale og nasjonale markedet. Fra 2012 blir tre utvalgte turer promotert nasjonalt: Romsdalseggen, Aurlandsdalen og Preikestolen, og det er produsert en ny vandrefilm som publiseres gjennom Innovasjon Norge, Fjord Norge og på regionstavanger.com 7

8

9 Administrasjonen Region Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestod per 31. desember av følgende ansatte: Ståle Brandshaug, Reiselivsdirektør Heidi Jeanette Nygård, Kommersiell leder Gunhild Vevik, Produktsjef/Administrativ leder Ellen Frisvold, Salgssjef feriefritid Lene Lunde, Webutvikler/Webmaster (permisjon) Per Morten Haarr, Kongressrådgiver Liv Kristina Bantel, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene Marit Vibe Endresen, prosjektleder Bjørn Hagen Aakre, Webutvikler/Webmaster (vikar) Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Anette Larsen, medlem av regionalt team NCE Tourism - Fjord Norway (engasjement) Anne-Gina Fredriksen, prosjektleder Turismeprosjektet (engasjement) Ståle Brandshaug Heidi Jeanette Nygård Gunhild Vevik Ellen Frisvold Lene Lunde Per Morten Haarr Liv Kristina Bantel Marit Vibe Endresen Bjørn Hagen Aakre Inger-Sigrun Slagstad Vik Anette Larsen Anne-Gina Fredriksen Bakgrunnsfoto: Monica Larsen Ansattefoto: Monica Larsen / Region Stavanger og Anne-Lise Norheim / Region Stavanger 9

10 Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

11 Styret Region Stavanger BA styret 2012: STYRELEDER Sigrid-Helene Risa, Scan One AS, valgt 2013 NESTLEDER Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen, valgt STYREMEDLEM Svein Arild Holmen, Stavanger kommune, valgt 2013 Anne-May Waage, Norled AS, valgt 2013 Siri I. Vinje, Norsk Oljemuseum, valgt 2013 Magne Torgersen, Rica Hotels Vest AS, valgt 2013 Ivan Vågstøl, Quality Residence Hotel, valgt 2013 Jan Soppeland, Greater Stavanger Economic Development, valgt 2012 Karton Nilsen, Sørmarka Arena IKS, valgt 2013 VARA Hans Øyvind Sagen, Kronengruppen AS, valgt Marianne Jørgensen, Sandnes kommune, valgt 2013 Ingrid Roth, Time kommune, valgt

12 12 Styrets beretning Virksomheten Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- og markedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Region Stavanger BA anses som meget godt, og det er i ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i var på 245 dager, som utgjør ca. 10,2 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i. Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, av disse er fem kvinner. Blant de åtte fast ansatte og tre ansatte på engasjement, er åtte kvinner og tre menn. I tillegg var det fem sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Ytre miljø Region Stavanger BA forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Resultatregnskap Region Stavanger BAs driftsinntekter utgjorde i kr mot kr i Turisme prosjektet er integrert i selskapets regnskapstall. Selskapet fikk et positivt års resultat på kr Dette er kr bedre enn budsjett.

13 Balanse Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen var på kr dette gir en egen kapitalandel pr på 29,60 % av totalkapitalen. Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr. regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Sandnes 29. februar 2012 Sigrid-Helene Risa Styreleder Harald Minge Nestleder Siri I. Vinje Styremedlem Ivan Vågstøl Styremedlem Jan Soppeland Styremedlem Magne Torgersen Styremedlem Svein Arild Holmen Styremedlem Anne-May Waage Styremedlem Karton Nilsen Styremedlem 13

14 Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

15 Tiltakene i Hva har vi gjort for å nå våre mål?

16 Generell markedsutvikling i Samlet kommersielt marked 2007 (antall gjestedøgn) Marked 2007 I alt Endring 2007 Endring Betydning Nordmenn % Utlendinger % Storbritannia % Tyskland % Nederland % Danmark % Spania % Sverige % USA % % Frankrike Italia % Russland % Kilde: Samlet marked 2007 Totale hotellgjestedøgn Gjestedøgn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totale gjestedøgn Kilde: Totale gjestedøgn Kilde: Samlet marked var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Oppgangen i totale gjestedøgn var på (12 %) fra 2010, fordelt på gjestedøgnene på hotellene og gjestedøgn på hytte/camping. Nordmenn står for 10 % vekst (93 772) og utlendinger for 19 % (54 075). Veksten i sommersesongen var på 9 % ( gjestedøgn), med 4,4 % (13 468) flere nordmenn og 18,9 % (24 628) økning fra utlandet. Hotellmarkedet vokste med 12,6 % (40 363), hvorav 7,6 % (17 901) flere nordmenn og 26,5 % (22 461) flere utlendinger. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 75 % / 25 % gjennom året, og 68 % / 32 % i juni august. Målsetningen i henhold til forretningsplanen var en økning innen hotellgjestedøgn på Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå sammen med medlemmene i. Ut viklingen i hotellgjestedøgn viser vekst i alle månedene, utenom april, med størst prosentvis og a bsolutt økning i juni august.

17 Hotellene i Stavangerregionen størst på kurs/konferansetrafikk etter Oslo og Bergen, og størst på yrkes trafikk etter Oslo, mens hotellene i Bergen har flere registrerte ferie/fritidsgjestedøgn (+147 %) i enn vår region ( mot ). Stavangerregionen er den regionen med størst prosentvis vekst i Fjord Norge i, og en av regionene med størst relativ vekst i Norge. Regionen har i tillegg den høyeste gjennomsnittlige revparen i landet (NOK 665). Bergen: NOK 656. Oslo: NOK 626). Formålsutvikling 2007 Marked Endring 2007 Endring 2010 Betydning I alt % 13 % Yrke % 13 % 64 % Ferie/fritid % 16 % 27 % Kurs/konferanse % 13 % 9% Kilde: Kurs og konferanse satsingen har vært veldig aktiv i. Fra identifikasjon av potensielle kongresser til faktisk gjennomføring kan det gå fra 2 9 år. Innsatsen i vil materialisere seg i flere år fremover. Både kurs/konferanse- ( ) og ferie og fritidssegmentet ( ) har hatt en meget bra utvikling i (samlet ). Målsetningen var en samlet økning på gjestedøgn med gjestedøgn innen for hvert av de to formålsområdene. Kontinuerlige feilkilder i formålsregistreringen gjør formålsstatistikken ikke nødvendigvis viser nøyaktig fordeling mellom yrkesreisende, ferie/fritidsreisende og kurs/konferanse-deltakere. Formålsutvikling 2007 Marked IB 2010 Mål 2014 Vekstmål * %-vekstmål Vekst 2010 %-vekst 2010 I alt % % Yrke % % Ferie/fritid % % % % Kurs/konferanse *Vekstmålet er større enn differansen mellom IB 2010 og mål 2014 grunnet avvik mellom SSB-statistikken og andelen medlemsbedrifter. I forhold til målbildet i forretningsplan for Region Stavanger gjenstår en samlet vekst på hotellgjestedøgn for måloppnåelse, med gjestedøgn innen ferie/fritid og gjestedøgn fra kurs/konferansemarkedet (merk: avvik mellom samlet vekst og samlet vekst innen de to segmentene skyldes at yrkestrafikken i allerede er registrert med flere gjestedøgn enn målsettingen for 2014). 17

18 Kommunikasjon Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

19 Flere besøker websidene våre Stavangerregionens offisielle nettside inneholder det man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavanger BAs medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene er det også publisering videre til med over 10 millioner besøkende årlig. I tillegg distribueres produktinformasjon og arrangementer til flere andre nettsteder, blant annet og Informasjon ligger også i Visit Norways mobilapplikasjon, som ble lastet ned over ganger til Iphone allerede i mai, og minst ganger til androidmobiler. Denne mobilapplikasjonen henter ut kartbeskrivelser, produkter og arrangementer fra våre opp føringer. Statistikk Websiden vår har hatt en økning i på om lag 32 % i antall unike besøkende. I tall er dette flere enn Totalt hadde vi unike besøkende, og av disse viste siden på engelsk. De viktigste trafikkildene er søkemotortrafikk, som står for 56 % av alle besøk. Her dominerer Google, som står for 80 % av søkemotortrafikk til vår side. Viktige henvisningssider er Visitnorway som har over 10 millioner besøkende i året, videre er Aftenbladet, Kvasir, Bing, Stavanger kommune og Facebook de største. endte med hele sidevisninger på regionstavanger.com, en økning på 18 % fra sidevisningene året før. De viktigste opprinnelseslandene for besøkende er: Tyskland (opp 18,78 %), Storbritannia (opp 41,83 %), Spania (opp 28,32 %), Danmark (52,86 %) og USA (opp 24,46 %), men nesten 70 % av sidevisningene ble gjort fra en datamaskin som befant seg i Norge. Statistikk fra Google Analytics kan tilsi at det var flere utenlandske besøkende til stavangerregionen som brukte nettsiden for å oppdatere seg på informasjon mens de var her: besøkende fra Rogaland brukte engelsk sidevisning, mot i En økning på 33 %. Gjestene våre brukte også lenger tid på nettstedet enn året før, i snitt 3,5 minutter. Vi jobber kontinuerlig med å beholde gjestene enda lenger på siden med tematisering og mer spisset innhold på våre landingssider. Den løpende produksjon av nyhetsartikler er en viktig del av arbeidet, med fokus på tydelige koblinger til våre medlemmer, produkter og relevant informasjon. Booking av rom og aktiviteter på regionstavanger.com Den 23. februar ble den nye bookingløsningen på regionstavanger.com lansert. I nylanseringen kom integrasjonen mellom hotellers sentrale reservasjonssystemer og GM Booking på plass, og nesten samtlige av overnattingsstedene i Stavangerregionen kunne dermed bestilles via bookingportalen på regionstavanger.com. I tillegg har løsningen fått et nytt visuelt uttrykk, med bedre funksjonalitet enn tidligere. Vi så en økning i antall bookinger i forhold til forrige år på 26 %. Web-bookinger på destinasjonsportalen i NOK , mot NOK i Av dette har aktivitetsbookingen økt mest, fra å være 7 % av totalomsetning i 2010 til 24 % i, hovedsakelig på grunn av utviklingen Rødne har hatt på vår booking. totale verdien av omsetningen på bookingportalen økte i med 31 % til kroner, mot kroner i Booking av rom på Visitnorway.com BookNorway ble lansert på i september. Region Stavanger var pilot på integreringen og testingen av systemet frem til lansering. Vi tok jobben med å få hotellene opp mot BookNorway, og foretok opprettelse av tekst, praktisk informasjon og bilder i systemet. Hotellene ble bookbare med direkte uthenting av priser og kapasitet fra hotellenes CRS. Da hentes ledig rom og priser fra bookingssystemet på destinasjonsnivå ut til BookNorway. Kjedehoteller som har en direkteintegrasjon opp mot BookNorway, men også er med på bookingssystemet på destinasjonsnivå, vil kunne bli hentet fra begge steder via diverse integrasjoner. Dette for 19

20 å sikre at det arbeidet som blir gjort av destinasjonene blir kompensert i form av viktige provisjons inntekter. Noen få hoteller er også blitt lansert via integrasjonen med GM Booking, men ingen kjedehoteller da dette søket tok for lang tid for definert responstid i løsningen til BookNorway. Dette jobbes det fortsatt med å ordne opp mellom Hotelzon og GuestMaker. Sosiale medier I løpet av har betydningen av sosiale medier virkelig blitt tydelig som en viktig kanal for markedsføring. Aller størst i denne sammenheng er Facebook, som med sine 800 millioner brukere er en enorm aktør i multimediehverdagen til oss alle. Region Stavanger BA er hovedsaklig tilstede på Facebook, Twitter og Youtube, samt Flikr. Den viktigste kanalen har blitt Facebook på grunn av brukernes besøksfrekvens og antall, og at farten nyheter sprer seg med er svært høy. Muligheten til å besvare spørsmål fra interesserte brukere som ser sakene våre svært raskt, er viktig. Koordinering av nyhetspublisering mellom vår webside og facebook/twitter har vist seg å gi en positiv utvikling på facebooksiden. Fra juli ble det fokusert på- og avsatt kapasitet til å være tydeligere tilstede på Facebook med oppdateringer fra kulturkalenderen, profilbilder, personlige bilder fra regionen og nyhetssaker om vår region. Dette har gitt goderesultater. Daglige brukere i løpet av Totalt antall følgere: dag i Serie Kilde: Utviklingen av følgere på Facebooksiden gikk fra 1400 i januar, til å passere 2000 i desember. Antall følgere har gått fra 1400 i begynnelsen av, med ukentlige brukere til å ha 2000 følgere, og 1400 ukentlige brukere i desember av facebookfølgerne har Norge som bosted, men bare 800 bruker facebook på norsk. Det kan tyde på at en betydelig del av følgerne er innflyttere og fremmedspråklige. Andre land som flest følgere befinner seg i, er: USA med 75, Tyskland med 78, og Storbritannia med 39.

21 Behovet for å nå brukere fra utlandet har vist seg å bli den største forbedringsmuligheten for oss i sosiale medier. Til nå har vi observert at tilbakemeldinger fra norske brukere kommer i forbindelse med artikler og nyhetssaker fra våre medlemmer, eller nyhetslinker om regionen generelt. Utenlandske brukere responderte betydelig bedre på bilder og video som blir publisert, da språkproblemer ikke er en faktor. Dette har vi tatt hensyn til i struktureringen av vår kommunikasjon på Facebook. Lokale saker fra nettaviser som kun finnes på norsk, blir filtrert til kun å treffe brukere med norsk språk på Facebook. Dette fører til en ryddigere og mer inkluderende opplevelse for de som er fremmedspråklige. Målet har vært at våre følgere skal få oppdateringer som er forståelige, aktuelle og relevante, og dermed lettere kan deles blant deres venner uavhengig av hvor de er, og hvilket språk de bruker. Større personliggjøring av Region Stavangers Facebookside ble også oppnådd gjennom og aktivt dele egne opplevelser og aktiviteter som ansatte deltok på som kunne promotere vår region. Kulturkalender Kultur- og arrangementkalenderen er til en hver tid oppdatert på Region Stavanger BA var også i i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 40 personer som la inn arrangement fra våre 24 deltagende medlemsbedrifter, i tillegg til det som legges inn av våre medlemskommuner og våre egne turistinformasjonskontor. Tilbyderadgang på kalenderen er et eksklusivt medlemstilbud. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til følgende nettsteder: kommune.no, og Det nasjonalt unike samarbeidet med regionalt avishus, Aftenbladet Mediehus for publisering av våre kulturaktiviteter på har fortsatt i som tidligere. Vi var det første destinasjonsselskapet i Norge som fikk til dette i Av de fem best besøkte sidene på nettsiden til Region Stavanger, er kulturkalenderen den siden som har nest best besøk. Kalenderen hadde listevisninger av produkt hele ganger, og av disse var det faktiske klikk på kulturkalenderprodukter på ganger. Unike nye bilder på bildearkivet Gode og unike bilder er vårt viktigste markedsføringsverktøy. Sommeren fikk gjort en ny foto tagning. Arbeidet ga oss nye profilbilder som nå er lagt ut for bruk på bildearkivet. Ett par av bildene er allerede blitt ikonbilder til bruk i markedsføringen av Stavangerregionen, også hos våre samarbeidspartnere Fjord Norge og Innovasjon Norge m fl. Bildearkivet driftes av og er tilgjengelig for alle interesserte gjennom Administrasjonen mottar hver uke forespørsler om lån av bilder og alle henvises til å bestille bilder via bildearkivet på nett. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, turoperatører, næringsliv i regionen og medlemmer av Region Stavanger BA. I var det 114 bedrifter ( ), organisasjoner eller medier som hadde foretatt 136 bestillinger. Alt i alt 863 bilder ble bestilt mot 779 i 2010, de mest populære motivene er som tidligere Preikestolen og Skagenkaien, med Jærstrender og Beachvolley på de neste plassene. I tillegg har vi kongressbilder fra vår region på 21

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2012 Forsidefoto: Terje Rakke / Nordic Life Bakgrunnsfoto: Bjørn Hagen Aakre Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i 2012

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik aturvern klima miljøpolitikk klimagas una miljø økoturisme natur- og kulturver unnskap om natur miljø lokal kultur kvalitet lokal merke g jenvinning g jenbruk øko-bedrift natur- og ku miljøbrensel miljøarbeid

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Cruise Shipping Miami 2015

Cruise Shipping Miami 2015 Cruise Shipping Miami 2015 Notater fra deltakelsen på konferansen Publisert: Mai 2015 Skrevet av: Einar Lier Madsen Jarle Løvland Arbeidsnotat nr.: 1006/2015 ISSN-NR: 0804-1873 Prosjektnr: 1491 ARBEIDSNOTAT

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Næringslivsdag på Sleneset

Næringslivsdag på Sleneset Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2012 26. ÅRGANG En spennende reise fra USA til Norge Ved Cato Rødsand Dette

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Rosenkilden. WOWfaktoren. .Side 37, 38, 39, 40, 41 og 42. .Side 14 og 15

Rosenkilden. WOWfaktoren. .Side 37, 38, 39, 40, 41 og 42. .Side 14 og 15 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 11-2009 ÅRGANG 16 WOWfaktoren Med bildet av en naken legestudent på Kjerag vant Norge reiselivsbransjens markedsførings-oscar i Firenze. Kampanjen er sentral når

Detaljer

Ta gjerne med magasinet hjem. RBK gleder seg til å bo på lerkendal. stamgjest. egne sider. Rom for. nr. 1 million

Ta gjerne med magasinet hjem. RBK gleder seg til å bo på lerkendal. stamgjest. egne sider. Rom for. nr. 1 million Ta gjerne med magasinet hjem RBK gleder seg til å bo på lerkendal Rom for ALLE stamgjest nr. 1 million egne sider for barna Magasin fra Scandic Hotels scandichotels.no Scandic Living #2-2013 SCANDIC ER

Detaljer

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien.

Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009, et år med usikkerhet ispedd gode håp på veien. ETNYTTÅRMEDUSIKKERHETiVENTE Vi ønsker alle vår medlemmer et særdeles godt år for 2009,etårmedusikkerhet ispeddgodehåppåveien. Viharnettoppgjortossferdigmedetsterktårformange innenreiselivet.antallgjestedøgnøktemed2%samtidig

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer