Årsrapport Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå"

Transkript

1 Årsrapport

2 Foto: Terje Rakke / Nordic Life

3 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i 14 Markedsutviklingen i 16 Kommunikasjon 18 Kongress 28 Ferie og fritid 40 Vertskap 52 Årsregnskap 56 Resultatregnskap 58 Balanse 59 Noter Revisjonsberetning Medlemmer 64 65

4 Foto: Monica Larsen / Region Stavanger 4 Reiselivs direktøren har ordet var et godt år for reiselivet i Stavangerregionen. Rogaland og Stavangerregionen var vekstvinneren i Fjord Norge, og en av de sterkest voksende reiselivsregionene i landet. Først av alt: tusen takk til medlemmene og de ansatte for en veldig god innsats i! Det er fantastisk å komme tilbake som reiselivsdirektør i et så aktivt destinasjonsselskap og en så kreativ og positiv reiselivsregion. Stavangerregionen vokser mest i Fjord Norge, og vi er en av de sterkest voksende reiselivsregionene i landet. Kombinert med landets høyeste gjennomsnittspriser på hotellene, har veksten gitt et veldig positivt løft for regionen i. I juni august var veksten på hele 9 %. Flere av hotellene i regionen hadde en rekordsommer med % belegg i juli, og økningen i antall utenlandsreisende ved Stavanger Lufthavn var på rundt 20 % i juni august. Vi har fått bekreftet mer enn 30 konferanser og 10 idrettsarrangement til regionen i år, og har rundt 100 konferanser og arrangement under arbeid. Målsetningen i henhold til forretningsplanen var en økning innen hotellgjestedøgn på i. Økningen ble på gjestedøgn, hvorav er registrert som ferie/fritids- og kongress/ konferansegjester. Utviklingen i hotellgjestedøgn viser vekst i alle månedene, utenom april, med størst prosentvis og absolutt økning i perioden juni august. I forhold til målet om flere hotellgjestdøgn innen utgangen av 2014 gjenstår det nå gjestedøgn. Regionen fortsetter den sterke veksten som cruisedestinasjon med 130 anløp (+17 %) og passasjerer (+22 %) i, i tillegg til at Stavanger lufthavn har hatt et rekordår med 19,8 % flere utenlandsreisende i. I har vi kunnet ønske Scandic Forus Hotel velkommen som nytt hotell i regionen. Tilveksten av folkehallene, DNB arena og nytt konserthus i 2012 gir for store, fremtidige muligheter innen idretts- og kulturarrangement i regionen. Samtidig krever det et samlet, regionalt salgsløft innen arrangements-, konferanse- og kulturturisme fremover. Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå sammen med medlemmene i. Vi tapte på oppløpet i kampen om sykkel-vm, men har vunnet uvurderlig kompetanse om kollektiv storsatsing på arrangementsturisme som vi skal utnytte videre. Det blir viktig fremover å forsterke salgsutløsende aktivitet mot det norske weekend- og feriemarkedet, øke salgskapasiteten mot konferansemarkedet og arrangementsturisme, og sikre langsiktig videreføring av den internasjonale kampanjesatsingen med flyselskapene og Avinor i Turismeprosjektet. Vi takker for et aktivt, målrettet reiselivsår sammen med medlemmene, og ser frem til et nytt år med fokus på salg, samarbeid og videre vekst! Ståle Brandshaug Reiselivsdirektør, Region Stavanger BA

5 Sammendrag Årsrapport Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå på salgs- og markedsaktiviteter mot ferie/fritids-, konferanse/kongress og arrangementsturismemarkedet i. Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper har gitt resultater for både reiselivsnæringen, øvrig næringsliv og regionen generelt i form av verdiskaping fra gjestedøgn i Stavangerregionen. Stavangerregionen vokser Stavangerregionen vokser mest i Fjord Norge, og vi er en av de sterkest voksende reiselivsregionene i landet. Kombinert med landets høyeste gjennomsnittspriser på hotellene, har veksten gitt et veldig positivt løft for regionen i. I juni august var veksten på hele 9 %. Flere av hotellene i r egionen hadde en rekordsommer med % belegg i juli, og økningen i antall utenlandsreisende ved Stavanger Lufthavn var på rundt 20 % i juni august. Vi har fått bekreftet mer enn 30 konferanser og 10 idretts arrangement til regionen i år, og har rundt 100 konferanser og arrangement under arbeid. Stavanger Norges 4. største cruisehavn, og regnes for en av de raskest voksende havnene nord for Gibraltar. I var det ca 130 utenlandske cruiseskipsanløp i Stavanger, mot 111 i Antall cruise gjester økte med 22 % fra til Både kurs/konferanse- ( ) og ferie og fritidssegmentet ( ) har hatt en meget bra utvikling i (samlet ). Samlet marked var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Oppgangen i totale gjestedøgn var på (12 %) fra 2010, fordelt på gjestedøgnene på hotellene og gjestedøgn på hytte/camping. Nordmenn står for 10 % vekst (93 772) og utlendinger for 19 % (54 075). Veksten i sommersesongen var på 9 % ( gjestedøgn), med 4,4 % (13 468) flere nordmenn og 18,9 % (24 628) økning fra utlandet. Hotell markedet vokste med 12,6 % (40 363), hvorav 7,6 % (17 901) flere nordmenn og 26,5 % (22 461) flere utlendinger. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 75 % / 25 % gjennom året, og 68 % / 32 % i juni august. Hotellene i Stavangerregionen størst på kurs/konferansetrafikk etter Oslo og Bergen, og størst på yrkes trafikk etter Oslo, mens hotellene i Bergen har flere registrerte ferie/fritidsgjestedøgn (+147 %) i enn vår region ( mot ). Kommunikasjonsarbeidet Kommunikasjonsarbeidet i Region Stavanger omfatter websider, brosjyrer, kart, mobil-applika sjoner, oppdatering av eksternt informasjonsmateriell, nyhetsproduksjon, bildearkiv, visningsturer for internasjonal presse/media, mediebearbeiding, redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt, samt turistinformasjon og «Kjenn din egen region» -kurs for næringen og kommunene. Sosiale media har økt fra 1400 til over 2000 følgere og dobbelt så mange brukere per uke i løpet av. Websidene hadde flere unike brukere (+32 %), med flest besøkende fra Tyskland, Storbritannia, Spania, Danmark og USA. Gjestene bruker også lenger tid på sidene enn tidligere. Bookingen på egne sider har økt med 26 % spesielt i forhold til aktivitets-booking mens hotell bookingen i samarbeid med VisitNorway har vært preget av tekniske utfordringer i den nasjonale løsningen. Sommeren gjorde vi ny fototagning i regionen. Noen av bildene er allerede blitt ikonbilder som brukes av Fjord Norge og Innovasjon Norge. Nyhetsbrevet som sendes ut til alle våre kontakter fikk nytt design og ble sendt ut i 5 utgaver med 68 ulike artikler i. 5

6 6 Det ble gjennomført 60 visningsturer for internasjonal presse og media. I fikk Preikestolen stor internasjonal oppmerksomhet. I Lonely Planet boken «1000 ultimate sights» ble Preikestolen kåret til en av verdens topp ti heftigste utsiktspunkter. CNN International Interactive (24 mill lesere) rangerte Preikestolen på 1. plass over «Top 50 Natural Wonders The Ultimate List of Scenic Splendor», og National Geographic Traveler kunne melde at Preikestolen var størst på bildesøk på sine sider med 4,4 mill unike besøkende i måneden. Feel free-brosjyren er den offisielle guiden for Stavanger, Sandnes og Jæren med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden i samme opplag som de siste to årene. Også i kjørte vi samme store format som i 2010 på City Maps, som er en gratis attraksjons- og shoppingveiviser for alle som besøker Stavangerregionen. Opplaget var på , fordelt på brettekart og kart i blokk. Begge turistinformasjonskontorer hadde i status som autoriserte turistkontorer klasse 1 med ca besøkende. Også i kom de fleste turister fra Tyskland, mens norske besøkende ble redusert fra andre plass i 2010, og havner nå på en fjerde plass bak Storbritannia og Spania. Kjenn din egen region-kurset med vekt på vertskapsrollen ble gjennomført fra 24. til 26. mai med 33 deltakere fra 16 medlemsbedrifter/-kommuner, mot 19 deltakere fra 12 bedrifter i Konferanse- og kongressmarkedet Region Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale og internasjonale møte- og kongressmarkedet, kalt MICE (meetings, incentive, conventions and exhibitions/events). Undersøkelser viser at en kongressgjest legger igjen NOK (NCB, 2008) pr dag. En gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca 250 deltagere over 3 dager, noe som tilsvarer NOK Kongressavdelingens salgs- og markedsaktiviteter overfor næringsliv, organisasjoner og FoU-miljø har hatt vekt på markedskartlegging, research, profileringsarrangementer og nettverkstreff, salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops. Arbeidet omfatter blant annet tiltak som Selg Stavangeregionen, Stavangerregionen i Oslo, Ambassadørprogrammet, visningsturer og bransjebesøk, aktivt medlemskap i ICCA International Congress and Convention Association Norwegian-British Chamber of Commerce/NBCC og Norway Convention Bureau (NCB) og en rekke arrangerte lunsjseminarer og lignende opp mot fagmiljøene på Universitetet i Stavanger, IRIS, SUS osv. igjennom hele året. I har vi hatt dialog med, bearbeidet og fulgt opp en rekke internasjonale og nasjonale arrangement. Felles for de fleste internasjonale arrangementene vi bistår, er at de roterer mellom minst 3 nasjoner, har mer enn 50 delegater og dermed godkjennes av Union of International Associations (UiA) eller International Congress and Conventions Associations (ICCA). De nasjonale konferansene og årsmøtene derimot legges ofte til en helg, noe som er gunstig for å øke belegget utenom midtukedagene. I tillegg til topptrent kongress- og konferansesatsing, har vi i år innlemmet flere idrettsarrangement i vår portefølje. Region Stavanger har vært en katalysator og pådriver for å få flere idrettsarrangement til regionen, men initiativene kommer som oftest fra ulike idrettsmiljø som ønsker å arrangere nasjonale eller internasjonale mesterskap. Arbeidet er lagt inn under kongressavdelingen grunnet likhetstrekk når det gjelder kartlegging og innsalg.

7 Ferie- og fritidsmarkedet Fokusert satsing på det nasjonale og internasjonale ferie- og fritidsmarkedet i samarbeid med Fjord Norge, Innovasjon Norge, medlemsbedriftene og omfattende kampanjesatsing sammen med fly selskapene og Avinor har gitt gode resultater i. Stavangerregionen tar markedsandeler innen ferie/fritidsmarkedet i Fjord Norge, og var en av de sterkest voksende reiselivsregionene i landet i. Nordmenn står for mer enn 2/3 av sommertrafikken, mens utenlandsmarkedene stod for størst vekst i. Region Stavanger deltok i Fjord Norges salgs- og markedstiltak mot utvalgte markeder (Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA og Spania), Innovasjon Norges Norgeskampanjen i tillegg til egne salgsreiser og annonsering mot det norske markedet, samt mediebearbeiding nasjonalt og internasjonalt. I Turismeprosjektet investerte vi i markedene Nederland, Sverige, UK og USA i tett samarbeid med KLM, Skyways, British Midland, Norwegian og Icelandair i USA om salgsutløsende markedsaktiviteter rettet mot de som investerer i en ferie nummer to hovedsakelig par og enslige uten barn. Antall internasjonale ferie/fritidsgjestedøgn har økt siden oppstart av Turismeprosjektet i 2007 og frem til. En ny studie ved UiS vil i 2012 vil se nærmere på mer detaljerte resultat av prosjektet. Region Stavanger deltar i Innovasjon Norges/Fjord Norges nasjonale temasatsing for hiking/vandring mot det internasjonale og nasjonale markedet. Fra 2012 blir tre utvalgte turer promotert nasjonalt: Romsdalseggen, Aurlandsdalen og Preikestolen, og det er produsert en ny vandrefilm som publiseres gjennom Innovasjon Norge, Fjord Norge og på regionstavanger.com 7

8

9 Administrasjonen Region Stavanger BA, destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren bestod per 31. desember av følgende ansatte: Ståle Brandshaug, Reiselivsdirektør Heidi Jeanette Nygård, Kommersiell leder Gunhild Vevik, Produktsjef/Administrativ leder Ellen Frisvold, Salgssjef feriefritid Lene Lunde, Webutvikler/Webmaster (permisjon) Per Morten Haarr, Kongressrådgiver Liv Kristina Bantel, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene Marit Vibe Endresen, prosjektleder Bjørn Hagen Aakre, Webutvikler/Webmaster (vikar) Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Anette Larsen, medlem av regionalt team NCE Tourism - Fjord Norway (engasjement) Anne-Gina Fredriksen, prosjektleder Turismeprosjektet (engasjement) Ståle Brandshaug Heidi Jeanette Nygård Gunhild Vevik Ellen Frisvold Lene Lunde Per Morten Haarr Liv Kristina Bantel Marit Vibe Endresen Bjørn Hagen Aakre Inger-Sigrun Slagstad Vik Anette Larsen Anne-Gina Fredriksen Bakgrunnsfoto: Monica Larsen Ansattefoto: Monica Larsen / Region Stavanger og Anne-Lise Norheim / Region Stavanger 9

10 Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

11 Styret Region Stavanger BA styret 2012: STYRELEDER Sigrid-Helene Risa, Scan One AS, valgt 2013 NESTLEDER Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen, valgt STYREMEDLEM Svein Arild Holmen, Stavanger kommune, valgt 2013 Anne-May Waage, Norled AS, valgt 2013 Siri I. Vinje, Norsk Oljemuseum, valgt 2013 Magne Torgersen, Rica Hotels Vest AS, valgt 2013 Ivan Vågstøl, Quality Residence Hotel, valgt 2013 Jan Soppeland, Greater Stavanger Economic Development, valgt 2012 Karton Nilsen, Sørmarka Arena IKS, valgt 2013 VARA Hans Øyvind Sagen, Kronengruppen AS, valgt Marianne Jørgensen, Sandnes kommune, valgt 2013 Ingrid Roth, Time kommune, valgt

12 12 Styrets beretning Virksomheten Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er et felles salgs- og markedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i Region Stavanger BA anses som meget godt, og det er i ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i var på 245 dager, som utgjør ca. 10,2 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i. Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, av disse er fem kvinner. Blant de åtte fast ansatte og tre ansatte på engasjement, er åtte kvinner og tre menn. I tillegg var det fem sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Ytre miljø Region Stavanger BA forurenser ikke det ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Resultatregnskap Region Stavanger BAs driftsinntekter utgjorde i kr mot kr i Turisme prosjektet er integrert i selskapets regnskapstall. Selskapet fikk et positivt års resultat på kr Dette er kr bedre enn budsjett.

13 Balanse Totalkapitalen pr var kr Egenkapitalen var på kr dette gir en egen kapitalandel pr på 29,60 % av totalkapitalen. Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr. regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Sandnes 29. februar 2012 Sigrid-Helene Risa Styreleder Harald Minge Nestleder Siri I. Vinje Styremedlem Ivan Vågstøl Styremedlem Jan Soppeland Styremedlem Magne Torgersen Styremedlem Svein Arild Holmen Styremedlem Anne-May Waage Styremedlem Karton Nilsen Styremedlem 13

14 Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

15 Tiltakene i Hva har vi gjort for å nå våre mål?

16 Generell markedsutvikling i Samlet kommersielt marked 2007 (antall gjestedøgn) Marked 2007 I alt Endring 2007 Endring Betydning Nordmenn % Utlendinger % Storbritannia % Tyskland % Nederland % Danmark % Spania % Sverige % USA % % Frankrike Italia % Russland % Kilde: Samlet marked 2007 Totale hotellgjestedøgn Gjestedøgn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totale gjestedøgn Kilde: Totale gjestedøgn Kilde: Samlet marked var på gjestedøgn, med andel hotellgjestedøgn på Oppgangen i totale gjestedøgn var på (12 %) fra 2010, fordelt på gjestedøgnene på hotellene og gjestedøgn på hytte/camping. Nordmenn står for 10 % vekst (93 772) og utlendinger for 19 % (54 075). Veksten i sommersesongen var på 9 % ( gjestedøgn), med 4,4 % (13 468) flere nordmenn og 18,9 % (24 628) økning fra utlandet. Hotellmarkedet vokste med 12,6 % (40 363), hvorav 7,6 % (17 901) flere nordmenn og 26,5 % (22 461) flere utlendinger. Fordelingen mellom nordmenn og utlendinger er 75 % / 25 % gjennom året, og 68 % / 32 % i juni august. Målsetningen i henhold til forretningsplanen var en økning innen hotellgjestedøgn på Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå sammen med medlemmene i. Ut viklingen i hotellgjestedøgn viser vekst i alle månedene, utenom april, med størst prosentvis og a bsolutt økning i juni august.

17 Hotellene i Stavangerregionen størst på kurs/konferansetrafikk etter Oslo og Bergen, og størst på yrkes trafikk etter Oslo, mens hotellene i Bergen har flere registrerte ferie/fritidsgjestedøgn (+147 %) i enn vår region ( mot ). Stavangerregionen er den regionen med størst prosentvis vekst i Fjord Norge i, og en av regionene med størst relativ vekst i Norge. Regionen har i tillegg den høyeste gjennomsnittlige revparen i landet (NOK 665). Bergen: NOK 656. Oslo: NOK 626). Formålsutvikling 2007 Marked Endring 2007 Endring 2010 Betydning I alt % 13 % Yrke % 13 % 64 % Ferie/fritid % 16 % 27 % Kurs/konferanse % 13 % 9% Kilde: Kurs og konferanse satsingen har vært veldig aktiv i. Fra identifikasjon av potensielle kongresser til faktisk gjennomføring kan det gå fra 2 9 år. Innsatsen i vil materialisere seg i flere år fremover. Både kurs/konferanse- ( ) og ferie og fritidssegmentet ( ) har hatt en meget bra utvikling i (samlet ). Målsetningen var en samlet økning på gjestedøgn med gjestedøgn innen for hvert av de to formålsområdene. Kontinuerlige feilkilder i formålsregistreringen gjør formålsstatistikken ikke nødvendigvis viser nøyaktig fordeling mellom yrkesreisende, ferie/fritidsreisende og kurs/konferanse-deltakere. Formålsutvikling 2007 Marked IB 2010 Mål 2014 Vekstmål * %-vekstmål Vekst 2010 %-vekst 2010 I alt % % Yrke % % Ferie/fritid % % % % Kurs/konferanse *Vekstmålet er større enn differansen mellom IB 2010 og mål 2014 grunnet avvik mellom SSB-statistikken og andelen medlemsbedrifter. I forhold til målbildet i forretningsplan for Region Stavanger gjenstår en samlet vekst på hotellgjestedøgn for måloppnåelse, med gjestedøgn innen ferie/fritid og gjestedøgn fra kurs/konferansemarkedet (merk: avvik mellom samlet vekst og samlet vekst innen de to segmentene skyldes at yrkestrafikken i allerede er registrert med flere gjestedøgn enn målsettingen for 2014). 17

18 Kommunikasjon Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Region Stavanger

19 Flere besøker websidene våre Stavangerregionens offisielle nettside inneholder det man trenger å vite som besøkende til regionen. Alle Region Stavanger BAs medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene er det også publisering videre til med over 10 millioner besøkende årlig. I tillegg distribueres produktinformasjon og arrangementer til flere andre nettsteder, blant annet og Informasjon ligger også i Visit Norways mobilapplikasjon, som ble lastet ned over ganger til Iphone allerede i mai, og minst ganger til androidmobiler. Denne mobilapplikasjonen henter ut kartbeskrivelser, produkter og arrangementer fra våre opp føringer. Statistikk Websiden vår har hatt en økning i på om lag 32 % i antall unike besøkende. I tall er dette flere enn Totalt hadde vi unike besøkende, og av disse viste siden på engelsk. De viktigste trafikkildene er søkemotortrafikk, som står for 56 % av alle besøk. Her dominerer Google, som står for 80 % av søkemotortrafikk til vår side. Viktige henvisningssider er Visitnorway som har over 10 millioner besøkende i året, videre er Aftenbladet, Kvasir, Bing, Stavanger kommune og Facebook de største. endte med hele sidevisninger på regionstavanger.com, en økning på 18 % fra sidevisningene året før. De viktigste opprinnelseslandene for besøkende er: Tyskland (opp 18,78 %), Storbritannia (opp 41,83 %), Spania (opp 28,32 %), Danmark (52,86 %) og USA (opp 24,46 %), men nesten 70 % av sidevisningene ble gjort fra en datamaskin som befant seg i Norge. Statistikk fra Google Analytics kan tilsi at det var flere utenlandske besøkende til stavangerregionen som brukte nettsiden for å oppdatere seg på informasjon mens de var her: besøkende fra Rogaland brukte engelsk sidevisning, mot i En økning på 33 %. Gjestene våre brukte også lenger tid på nettstedet enn året før, i snitt 3,5 minutter. Vi jobber kontinuerlig med å beholde gjestene enda lenger på siden med tematisering og mer spisset innhold på våre landingssider. Den løpende produksjon av nyhetsartikler er en viktig del av arbeidet, med fokus på tydelige koblinger til våre medlemmer, produkter og relevant informasjon. Booking av rom og aktiviteter på regionstavanger.com Den 23. februar ble den nye bookingløsningen på regionstavanger.com lansert. I nylanseringen kom integrasjonen mellom hotellers sentrale reservasjonssystemer og GM Booking på plass, og nesten samtlige av overnattingsstedene i Stavangerregionen kunne dermed bestilles via bookingportalen på regionstavanger.com. I tillegg har løsningen fått et nytt visuelt uttrykk, med bedre funksjonalitet enn tidligere. Vi så en økning i antall bookinger i forhold til forrige år på 26 %. Web-bookinger på destinasjonsportalen i NOK , mot NOK i Av dette har aktivitetsbookingen økt mest, fra å være 7 % av totalomsetning i 2010 til 24 % i, hovedsakelig på grunn av utviklingen Rødne har hatt på vår booking. totale verdien av omsetningen på bookingportalen økte i med 31 % til kroner, mot kroner i Booking av rom på Visitnorway.com BookNorway ble lansert på i september. Region Stavanger var pilot på integreringen og testingen av systemet frem til lansering. Vi tok jobben med å få hotellene opp mot BookNorway, og foretok opprettelse av tekst, praktisk informasjon og bilder i systemet. Hotellene ble bookbare med direkte uthenting av priser og kapasitet fra hotellenes CRS. Da hentes ledig rom og priser fra bookingssystemet på destinasjonsnivå ut til BookNorway. Kjedehoteller som har en direkteintegrasjon opp mot BookNorway, men også er med på bookingssystemet på destinasjonsnivå, vil kunne bli hentet fra begge steder via diverse integrasjoner. Dette for 19

20 å sikre at det arbeidet som blir gjort av destinasjonene blir kompensert i form av viktige provisjons inntekter. Noen få hoteller er også blitt lansert via integrasjonen med GM Booking, men ingen kjedehoteller da dette søket tok for lang tid for definert responstid i løsningen til BookNorway. Dette jobbes det fortsatt med å ordne opp mellom Hotelzon og GuestMaker. Sosiale medier I løpet av har betydningen av sosiale medier virkelig blitt tydelig som en viktig kanal for markedsføring. Aller størst i denne sammenheng er Facebook, som med sine 800 millioner brukere er en enorm aktør i multimediehverdagen til oss alle. Region Stavanger BA er hovedsaklig tilstede på Facebook, Twitter og Youtube, samt Flikr. Den viktigste kanalen har blitt Facebook på grunn av brukernes besøksfrekvens og antall, og at farten nyheter sprer seg med er svært høy. Muligheten til å besvare spørsmål fra interesserte brukere som ser sakene våre svært raskt, er viktig. Koordinering av nyhetspublisering mellom vår webside og facebook/twitter har vist seg å gi en positiv utvikling på facebooksiden. Fra juli ble det fokusert på- og avsatt kapasitet til å være tydeligere tilstede på Facebook med oppdateringer fra kulturkalenderen, profilbilder, personlige bilder fra regionen og nyhetssaker om vår region. Dette har gitt goderesultater. Daglige brukere i løpet av Totalt antall følgere: dag i Serie Kilde: Utviklingen av følgere på Facebooksiden gikk fra 1400 i januar, til å passere 2000 i desember. Antall følgere har gått fra 1400 i begynnelsen av, med ukentlige brukere til å ha 2000 følgere, og 1400 ukentlige brukere i desember av facebookfølgerne har Norge som bosted, men bare 800 bruker facebook på norsk. Det kan tyde på at en betydelig del av følgerne er innflyttere og fremmedspråklige. Andre land som flest følgere befinner seg i, er: USA med 75, Tyskland med 78, og Storbritannia med 39.

21 Behovet for å nå brukere fra utlandet har vist seg å bli den største forbedringsmuligheten for oss i sosiale medier. Til nå har vi observert at tilbakemeldinger fra norske brukere kommer i forbindelse med artikler og nyhetssaker fra våre medlemmer, eller nyhetslinker om regionen generelt. Utenlandske brukere responderte betydelig bedre på bilder og video som blir publisert, da språkproblemer ikke er en faktor. Dette har vi tatt hensyn til i struktureringen av vår kommunikasjon på Facebook. Lokale saker fra nettaviser som kun finnes på norsk, blir filtrert til kun å treffe brukere med norsk språk på Facebook. Dette fører til en ryddigere og mer inkluderende opplevelse for de som er fremmedspråklige. Målet har vært at våre følgere skal få oppdateringer som er forståelige, aktuelle og relevante, og dermed lettere kan deles blant deres venner uavhengig av hvor de er, og hvilket språk de bruker. Større personliggjøring av Region Stavangers Facebookside ble også oppnådd gjennom og aktivt dele egne opplevelser og aktiviteter som ansatte deltok på som kunne promotere vår region. Kulturkalender Kultur- og arrangementkalenderen er til en hver tid oppdatert på Region Stavanger BA var også i i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 40 personer som la inn arrangement fra våre 24 deltagende medlemsbedrifter, i tillegg til det som legges inn av våre medlemskommuner og våre egne turistinformasjonskontor. Tilbyderadgang på kalenderen er et eksklusivt medlemstilbud. Kalenderen er på norsk og engelsk, og ble publisert til følgende nettsteder: kommune.no, og Det nasjonalt unike samarbeidet med regionalt avishus, Aftenbladet Mediehus for publisering av våre kulturaktiviteter på har fortsatt i som tidligere. Vi var det første destinasjonsselskapet i Norge som fikk til dette i Av de fem best besøkte sidene på nettsiden til Region Stavanger, er kulturkalenderen den siden som har nest best besøk. Kalenderen hadde listevisninger av produkt hele ganger, og av disse var det faktiske klikk på kulturkalenderprodukter på ganger. Unike nye bilder på bildearkivet Gode og unike bilder er vårt viktigste markedsføringsverktøy. Sommeren fikk gjort en ny foto tagning. Arbeidet ga oss nye profilbilder som nå er lagt ut for bruk på bildearkivet. Ett par av bildene er allerede blitt ikonbilder til bruk i markedsføringen av Stavangerregionen, også hos våre samarbeidspartnere Fjord Norge og Innovasjon Norge m fl. Bildearkivet driftes av og er tilgjengelig for alle interesserte gjennom Administrasjonen mottar hver uke forespørsler om lån av bilder og alle henvises til å bestille bilder via bildearkivet på nett. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, turoperatører, næringsliv i regionen og medlemmer av Region Stavanger BA. I var det 114 bedrifter ( ), organisasjoner eller medier som hadde foretatt 136 bestillinger. Alt i alt 863 bilder ble bestilt mot 779 i 2010, de mest populære motivene er som tidligere Preikestolen og Skagenkaien, med Jærstrender og Beachvolley på de neste plassene. I tillegg har vi kongressbilder fra vår region på 21

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original)

Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) HiQPdf Evaluation 07/30/2017 Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway Great Ocean Road Adventure ex Melbourne (Original) Turkode

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne Finnøy 20. mars Jærmalerne besøker Skagenmalerne Region Stavanger BA 9 ansatte 200 næringsmedlemmer 14 medlemskommuner Høy standard på fasiliteter, mat og opplevelser i regionen Fjord Norge og Rogaland

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen Veslemøy Holt Tord F Paulsen 1 2 Hvordan skape dialog og relasjoner i sosiale medier for bedrifter Brukbare eksempler Hvilken plattform skal du prioritere? Brukbar branding Facebook i Norge 3 294 000 har

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen på 6 minutter, og turen er en opplevelse

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er

Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er Støtteark Tidsformer (verb) Presens (nåtid): Når vi skriver i presens så bruker vi verbet i sin grunnform, men hvis det er he, she eller it som gjør noe, så føyer vi til en s (-es). Det har altså ikke

Detaljer

World s greatest travel destination

World s greatest travel destination World s greatest travel destination Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Regionstavanger.com Tourist boards and convention bureaus in Rogaland Destinasjon Haugesund og Haugalandet Reisemål Ryfylke Region Stavanger

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN»

MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» MANGFOLDSLEDELSE I BYGGENÆRINGEN UTVALGTE FUNN FRA FORSKNINGSRAPPORTEN «FLERKULTURELLE ARBEIDSPLASSER I BYGGENÆRINGEN» Iwona Kilanowska, prosjektleder rådgiver BNL Prosjektets målsetting Utfordringer rundt

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Veiatlas Norge: Veikart = Road Maps = Strassenkarten 1: : Bykart = City Maps = Stadtplane 1: (Norwegian Edition) By Statens kartverk

Veiatlas Norge: Veikart = Road Maps = Strassenkarten 1: : Bykart = City Maps = Stadtplane 1: (Norwegian Edition) By Statens kartverk Veiatlas Norge: Veikart = Road Maps = Strassenkarten 1:300 000 : Bykart = City Maps = Stadtplane 1:20 000 (Norwegian Edition) By Statens kartverk (Norway) Search Maps Library of Congress - Classroom materials,

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer