PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik"

Transkript

1 Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Fremskrittspartiet Kurt Randeberg Lars Inge Håland Per Inge Kvindesland Ole-Martin Enoksen Høyre Øyvind Revheim Kirsten Clausen Bjørn Kahrs Svein Livar Haga Kristelig Folkeparti Tone Tvedt Nybø, ordfører Inger Johanne Goa Gunhild Vårvik Tangeland Leif Egil Torkelsen Senterpartiet Odd Sande Jarle Bø Venstre Thor Geir Harestad Besøksadresse Postadresse Telefon Randabergveien 370 Postboks 40 Telefaks Randaberg 4096 Randaberg

2 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Møteleder: Innkalling: Merknader: Tom Tvedt (Ap) Kirsti Dahl Jensen (Ap) Magne Fjell, Rådmann Per Blikra, Økonomisjef Anders Jaarvik, Kultursjef Jorunn Bogevik, Teknisk sjef Anne Kristin Gangenes, Plan og forvaltningssjef Anne Berit Berge Ims, Informasjon og næringssjef Kel Tighe, Nav leder Jenny Nilsen, Skolesjef Lene Møller Fosen, Rådgiver Jan-Kåre Ruud, Rådgiver Sisel Vareberg Hobberstad, Utvalgssekretær Tone Tvedt Nybø, ordfører Ingen merknader Tone Tvedt Nybø, ordfører ba kommunestyre vurdere hennes habilitet i forbindelse med behandling av sak 93/10. Kommunestyret erklærte ordfører habil. Sak 102/10 ble behandlet før sak 101/10 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Side 2 av 55

3 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 92/10 10/1105 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN PS 93/10 07/1279 REGULERINGSPLAN - HARESTAD INDRUSTRIOMRÅDE 2.GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK PS 94/10 09/410 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET PS 95/10 09/1785 E39 SMIENE - HARESTAD - GODKJENNING AV PLANPROGRAM. PS 96/10 10/1391 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN PS 97/10 10/1530 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I RANDABERG 2010 PS 98/10 10/1646 TRÅDLØST NETTVERK I RANDABERG KOMMUNE PS 99/10 10/1738 VALG AV VARAMEDLEM TIL RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN PS 100/10 10/1778 SELSKAPSKONTROLL SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS PS 102/10 10/1851 SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN FRA REPRESENTANTEN ØYVIND REVHEIM (H) PS 101/10 10/1787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Side 3 av 55

4 Sak PS 92/10 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN Kommunestyrets vedtak: 1. Forslag til budsjett 2011 og økonomiplan godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2011 utskrives med 2 promille for boligeiendommer og 5 promille for næring. Bunnfradrag som i Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 80,175 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 1. Kommunestyret ber om en sak hvor det utredes alternative mulige plasseringer (gjerne samlokalisering) for barneboliger/avlastningssenter. 2. Kommunestyret ønsker at det ses på muligheten for å bruke moderne teknologi i mye større grad enn i dag. 3. For å opprettholde et godt tjenestetilbud samtidig som det planlegges gjennomført store investeringer, er Randaberg kommune avhengig av en kontinuerlig prosess med effektivisering av driften. Det er derfor avgjørende at vår kommune trekker på erfaringer fra beste praksis i eksempelvis andre kommuner innen alle tjenesteområder. Kommunestyret ber rådmannen holde Kommunestyret orientert gjennom året i egne saksfremlegg om hvilke konkrete prosesser og prosjekter som planlegges og som gjennomføres og hvilke (målbare) effekter disse har eller forventes å ha. Kommunestyret ber rådmannen utrede hvordan Randaberg kommune på mest mulig rasjonelt vis skal kunne tilby varmtvannsbasseng til revmatikere og andre som har stor glede og nytte av slikt tilbud. Side 4 av 55

5 Side 5 av 55

6 Side 6 av 55

7 Side 7 av 55

8 Side 8 av 55

9 Behandling: Endringsforslag (fellesforslag AP, KrF og SP): 1. Kommunestyret ber om en sak hvor det utredes alternative mulige plasseringer (gjerne samlokalisering) for barneboliger/avlastningssenter. 2. Kommunestyret ønsker at det ses på muligheten for å bruke moderne teknologi i mye større grad enn i dag. 3. For å opprettholde et godt tjenestetilbud samtidig som det planlegges gjennomført store investeringer, er Randaberg kommune avhengig av en kontinuerlig prosess med effektivisering av driften. Det er derfor avgjørende at vår kommune trekker på erfaringer fra beste praksis i eksempelvis andre kommuner innen alle tjenesteområder. Kommunestyret ber rådmannen holde Kommunestyret orientert gjennom året i egne saksfremlegg om hvilke konkrete prosesser og prosjekter som planlegges og som gjennomføres og hvilke (målbare) effekter disse har eller forventes å ha. Side 9 av 55

10 Side 10 av 55

11 Side 11 av 55

12 Side 12 av 55

13 Side 13 av 55

14 Frp fremmet følgende forslag: Side 14 av 55

15 Side 15 av 55

16 Side 16 av 55

17 Side 17 av 55

18 Side 18 av 55

19 Side 19 av 55

20 Side 20 av 55

21 Side 21 av 55

22 Side 22 av 55

23 Side 23 av 55

24 Side 24 av 55

25 Side 25 av 55

26 Side 26 av 55

27 Side 27 av 55

28 Side 28 av 55

29 Side 29 av 55

30 Høyre fremmet følgende forslag: Side 30 av 55

31 Side 31 av 55

32 Side 32 av 55

33 Side 33 av 55

34 Side 34 av 55

35 Side 35 av 55

36 Side 36 av 55

37 Side 37 av 55

38 Thor Geir Harestad, Venstre fremmet følgende forslag: Forslag til budsjett ut fra FSK (Ap, KrF og Sp), Investeringer Harestad nye skole utbygges fra 2013 i samsvar med vedtak i mulighetsstudiet (ikke utsettes til 2014). Utbyggingen på omsorgssektoren følger vedtatt plan. Venstre ønsker opprioritering av kulturhus og ny tomtevurdering. Kjøp av eiendommer for utbygging til 40 mill. utstår. Kommunens ansvar for helse og omsorg gir prioritet for varmtvannsbasseng. Drift Oppvekst: Kommunens ansvar for barn og unges oppvekst er høyt prioritert. Det gjelder særlig barnehage, skolefritid, skole og kulturskole. Venstre vil årlig tilføre samlet 4,0 mill. Skolene (2,0 mill.), Barnehagene (1,5 mill.) og Kulturskolen (0,5 mill., ikke økte avgifter). Omsorg: Følgende områder innen omsorg gis ekstra tilskudd på 0,75 mill. Helgeomsorg (0,4 mill.). Fysioterapi (0,25 mill.) og Feriereiser (0,1 mill.). Innsparing Kompensasjon for ekstra driftstilskudd: Tildeling fra staten på 1,9 mill. Politikerlønn på 0,6 mill. Studieturer/kurs/reiser 0,85 mill. Kutt i rådmannsstaben 0,4 mill. Bruk av fond 1,0 mill Side 38 av 55

39 Votering: Venstre sitt forslag fikk stemmen til V og ble ikke vedtatt. Høyres forslag fikk stemmene til H og ble ikke vedtatt. Frp sitt budsjett forslag 1-9 fikk stemmene til Frp og ble ikke vedtatt. 10. Konkuranseutsetting av sykehjem fikk stemmene til Frp og H og ble ikke vedtatt. 11. Fritt brukervalg for brukere av hjemmetjenester fikk stemmene til Frp og H og ble ikke vedtatt 12. Fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleietjenester fikk stemmene til Frp og H og ble ikke vedtatt 13. Alternativ til KLPfikk stemmene til Frp og H og ble ikke vedtatt 14. Program for konkuransestimulering fikk stemmene til Frp og H og ble ikke vedtatt. 15. Salg av bankbygget fikk stemmene til Frp og Svein Livar Haga (H) og ble ikke vedtatt. 16. Tømmeanlegg for bobil fikk stemmene til Frp, V og Sp og ble ikke vedtatt 17. Varmtvannsbasseng for revmatikere og andre ble enstemmig vedtatt 18. Vurdering av ordningen med fritidskontakter fikk stemmene til Frp, V og Sp og ble ikke vedtatt 19. Anonym retting fikk stemmene til Frp og Sp og ble ikke vedtatt 20. Redusere klorbruk fikk stemmene til Frp, H, V og Sp og ble ikke vedtatt. 21. Grønn landsby et endelig farvel fikk stemmene til Frp og ble ikke vedtatt. Rådmannens tilråding med Ap, Krf og Sp sitt endringsforslag ble vedtatt med stemmene til partiene Ap, Krf, Sp og H mot stemmene til Frp og V Formannskapets tilråding: Side 39 av 55

40 1. Forslag til budsjett 2011 og økonomiplan godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2011 utskrives med 2 promille for boligeiendommer og 5 promille for næring. Bunnfradrag som i Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 80,175 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 10 mill. kr. 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. Formannskapet ber om en sak hvor det utredes alternative mulige plasseringer (gjerne samlokalisering) for barneboliger/avlastningssenter. Formannskapet ønsker at det ses på muligheten for å bruke moderne teknologi i mye større grad enn i dag. Rådmannen legger fram en sak hvor han orienterer Formannskapet hvilke effektiviseringstiltak han har gjennomført, eventuelle prosjekter, studieturer, tiltak osv. Side 40 av 55

41 Side 41 av 55

42 Side 42 av 55

43 Side 43 av 55

44 Side 44 av 55

45 Side 45 av 55

46 Sak PS 93/10 REGULERINGSPLAN - HARESTAD INDRUSTRIOMRÅDE 2.GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK Kommunestyrets vedtak: Randaberg kommune vedtar reguleringsplan, datert , revisjon C, med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert , for Harestad industriområde etter plan- og bygningslovens (pbl85) Reguleringsplanen erstatter/opphever følgende reguleringsplaner: Reguleringsplan for industriareal Harestadvika, vedtatt Reguleringsplan for utvidelse av industri- og havneområde i Harestadvika, vedtatt 1984 Reguleringsplanen erstatter/opphever deler av følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for utvidelse av industriområde i Harestadvika, vedtatt Behandling: Thor Geir Harestad (V) fremmet følgende tileggsforslag: 1 Kommunen følger opp med halvårige støymålinger (reguleringsbestemmelsene pkt 2.4). Målingene utføres i samråd med nabo (velforeningene) som part i saken. 2 Reguleringen skjer i samarbeid og forståelse med grunneiere som er direkte berørt. 3 Utslipp til vann underlegges samme krav som for andre næringsområder i kommunen. Kristine Enger (Ap) fremmet følgende tileggsforslag: Kommunestyret vil henstille båtene som er fortøyd til kai ved Harestad Industriområde om å ta hensyn til det nærliggende boligområdet også når det gjelder lysforurensning. Dette kan gjøres ved å ikke bruke mer lys enn nødvendig og når det er mulig, legge båtene til kai i en slik retning at belysningen skjer bort fra regulert boligområde. Per Inge Kvindesland (Frp) fremmet følgende tileggsforslag: Det skal settes opp en målestasjon for støy. Denne registrerer kontinuerlig 24/7 og loggfører målt støy. Måleresultatene skal gjøres tilgjengelig for interreserte for eksempel ved publisering på nett. Votering: Side 46 av 55

47 Thor Geir Harestad (V) sitt tileggsforslag fikk stemmene til V og ble ikke vedtatt Per Inge Kvindesland (Frp) sitt tileggsforslag fikk stemmene til Frp og ble ikke vedtatt. Hovedtutvalg for nærmiljø og kulturs tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt Kristine Enger (Ap) sitt tileggsforslag fikk stemmene til Ap og ble ikke vedtatt. Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs tilråding: Randaberg kommune vedtar reguleringsplan, datert , revisjon C, med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert , for Harestad industriområde etter plan- og bygningslovens (pbl85) Reguleringsplanen erstatter/opphever følgende reguleringsplaner: Reguleringsplan for industriareal Harestadvika, vedtatt Reguleringsplan for utvidelse av industri- og havneområde i Harestadvika, vedtatt 1984 Reguleringsplanen erstatter/opphever deler av følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for utvidelse av industriområde i Harestadvika, vedtatt Sak PS 94/10 PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Kommunestyrets vedtak: Plan for idrett og fysisk aktivitet vedtas med de endringer som er foreslått under Rådmannens tilråding til endringer i saksfremlegget. Spillemiddelsøknader prioriteres i den rekkefølgen som fremgår av 8.2 Prioritert handlingsprogram for anleggsprosjekter Tilleggsforslag til paragraf 8.2: Lysanlegg Viste Endrestø legges inn i 2013 i prioritert handlingsprogram (prioritet 5) for anleggsprosjekter med kr i kommunale og kr ,- i Spillemidler. Side 47 av 55

48 Behandling: Tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt Formannskapet/Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs tilråding: Plan for idrett og fysisk aktivitet vedtas med de endringer som er foreslått under Rådmannens tilråding til endringer i saksfremlegget. Spillemiddelsøknader prioriteres i den rekkefølgen som fremgår av 8.2 Prioritert handlingsprogram for anleggsprosjekter Tilleggsforslag til paragraf 8.2: Lysanlegg Viste Endrestø legges inn i 2013 i prioritert handlingsprogram (prioritet 5) for anleggsprosjekter med kr i kommunale og kr ,- i Spillemidler. Sak PS 95/10 E39 SMIENE - HARESTAD - GODKJENNING AV PLANPROGRAM. Kommunestyrets vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 9-3, 11-13, godkjennes revidert planprogram av november 2010, for kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 Smiene Harestad. Behandling: Rådmannens tilråding ble fremmet av Sverre Nergaard (Ap) I medhold av plan- og bygningslovens 9-3, 11-13, godkjennes revidert planprogram av november 2010, for kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 Smiene Harestad. Votering: Side 48 av 55

49 Rådmannens tilråding ble vedtatt med stemmene til Ap, Krf, Sp og V mot stemmene til Frp og H som stemte for kommuneplanutvalgets tilråding som falt. Kommuneplanutvalgets tilråding: I medhold av plan- og bygningslovens 9-3,11-13, godkjennes revidert planprogram av november 2010, for kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 Smiene-Harestad. Veistandard S11 legges til grunn. Sak PS 96/10 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN Kommunestyrets vedtak: 1. Randaberg kommune er ikkje enig i forslaget om å lovfeste krav om kvalifisert fleirtal for å endre talet på medlemmer i kommunestyret. 2. Randaberg kommune støtter forslag om at det blir lovfesta at kommunestyret i kvar valperiode skal vedta eit delegasjonsreglement i kommunen, men ser ingen grunn til å lovfeste når i perioden dette skal skje. 3. Randaberg kommune ønsker å behalde dagens ordning med at kommunestyret sjølv avgjer kven som skal innstille i saker til vedtak i kommunestyret eller andre folkevalde organ, og går mot forslaget om at alle saker som skal behandlast i folkevalde organ skal ha ei politisk innstilling. Mindretallsforslaget skal følge høringssvaret. 1. Randaberg kommune er enig i forslaget om å lovfeste krav om kvalifisert flertall for å redusere antallet medlemmer i kommunestyret. Ved økning er det tilstrekkelig med alminnelig flertall. 2. Randaberg kommune støtter forslag om at det blir lovfestet at kommunestyret i hver valgperiode skal vedta et delegasjonsreglement for kommunen og at dette skal skje innen 1.april i året etter valget. Det bør lages en mal for utarbeidelse og oppsett av delegasjonsreglement og gis en form for identifikasjon som skal påføres alle vedtak fattet i henhold til delegert myndighet slik at parter og politikere får oversikt over omfanget av delegert myndighetsutøvelse. 3. Randaberg kommune ønsker å måtte vedta i alle saker som skal utredes for innstilling om det skal skje administrativt eller politisk. Dette kan skje under ordførerens ledelse sammen med gruppelederne. Side 49 av 55

50 Behandling: Representanten Kirsten Clausen (H) fremmet følgende forslag: 1. Randaberg kommune er enig i forslaget om å lovfeste krav om kvalifisert flertall for å redusere antallet medlemmer i kommunestyret. Ved økning er det tilstrekkelig med alminnelig flertall. 2. Randaberg kommune støtter forslag om at det blir lovfestet at kommunestyret i hver valgperiode skal vedta et delegasjonsreglement for kommunen og at dette skal skje innen 1.april i året etter valget. Det bør lages en mal for utarbeidelse og oppsett av delegasjonsreglement og gis en form for identifikasjon som skal påføres alle vedtak fattet i henhold til delegert myndighet slik at parter og politikere får oversikt over omfanget av delegert myndighetsutøvelse. 3. Randaberg kommune ønsker å måtte vedta i alle saker som skal utredes for innstilling om det skal skje administrativt eller politisk. Dette kan skje under ordførerens ledelse sammen med gruppelederne. Votering: Kirsten Clausen sitt forslag fikk stemmene til H, Frp, Sp og V og ble ikke vedtatt mot stemmene til Ap og Krf som stemte for tilrådingen som ble vedtatt. Mindretallsforslaget skal følge høringssvaret. Formannskapets tilråding: 1. Randaberg kommune er ikkje enig i forslaget om å lovfeste krav om kvalifisert fleirtal for å endre talet på medlemmer i kommunestyret. 2. Randaberg kommune støtter forslag om at det blir lovfesta at kommunestyret i kvar valperiode skal vedta eit delegasjonsreglement i kommunen, men ser ingen grunn til å lovfeste når i perioden dette skal skje. 3. Randaberg kommune ønsker å behalde dagens ordning med at kommunestyret sjølv avgjer kven som skal innstille i saker til vedtak i kommunestyret eller andre folkevalde organ, og går mot forslaget om at alle saker som skal behandlast i folkevalde organ skal ha ei politisk innstilling. Side 50 av 55

51 Sak PS 97/10 TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I RANDABERG 2010 Kommunestyrets vedtak: Framlagt Tilstandsrapport for skolene i Randaberg 2010 tas til orientering Behandling: Thor Geir Harestad (V) fremmet følgende tileggsforslag: Rådmannens dialogmøte mellom skolene og politikerne legges vekselvis til alle tre skolene. Votering: Thor Geir Harestad (V) sitt tilleggsforslag fikk stemmen til V og ble ikke vedtatt. Tilrådingen ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalg for oppvekst og levekårs tilråding: Framlagt Tilstandsrapport for skolene i Randaberg 2010 tas til orientering Sak PS 98/10 TRÅDLØST NETTVERK I RANDABERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak: Det etableres ikke trådløst nettverk på torget i Randaberg sentrum Side 51 av 55

52 Behandling: Gunhild Vårvik Tangeland (Krf) fremmet følgende forslag: Det etableres ikke trådløst nettverk på torget i Randaberg sentrum Per Inge Kvindesland (Frp) fremmet rådmannens tilråding: Randaberg kommune legger dette inn som et tiltak i IKT strategien fra Votering: Gunhild Vårvik Tangeland (Krf) sitt forslag fikk stemmene til Krf, Sp, Ap og H og ble vedtatt mot stemmene til Frp og V som stemte for rådmannens tilråding som falt. Rådmannens tilråding: Randaberg kommune legger dette inn som et tiltak i IKT strategien fra Sak PS 99/10 VALG AV VARAMEDLEM TIL RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN Kommunestyrets vedtak: Som varamedlem for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden velges: Bjørnar Fattnes. Behandling: Tilråding ble enstemmig vedtatt. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes tilråding: Side 52 av 55

53 Som varamedlem for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden velges: Bjørnar Fattnes. Sak PS 100/10 SELSKAPSKONTROLL SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret i Randaberg tar den framlagte selskapskontrollen i Sørmarka Flerbrukshall IKS til etterretning. Behandling: Kontrollutvalgets tilråding ble enstemmig vedtatt Kontrollutvalgets tilråding til vedtak: Kommunestyret i Randaberg tar den framlagte selskapskontrollen i Sørmarka Flerbrukshall IKS til etterretning. Sak PS 101/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Kommunestyrets vedtak: Protokollen godkjennes. Behandling: Protokoll godkjennes enstemmig Side 53 av 55

54 Rådmannens tilråding: Protokollen godkjennes. Sak PS 102/10 SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN FRA REPRESENTANTEN ØYVIND REVHEIM (H) Kommunestyrets vedtak: Behandling: Spørsmål til ordføreren Når sakslistene i FSK, KST, HOL & HNK legges frem, er det i en tilfeldig rekkefølge i forhold til om det er vedtaksaker eller orienteringssaker. Det kan skje at viktige debatter rundt vedtaksaker kommer sent i møte og at representantene ikke har samme fokus som i begynnelsen av møtene. Vil ordføreren ta iniativ til at sakslistene fra og med 2011 får en inndeling i følgende rekkefølge: Vedtaksaker, orienteringssaker, spørsmål og interpellasjoner, eventuelt og godkjenning av protokollen Øyvind Revheim, Høyre Svar på spørsmål fra representanten Øyvind Revheim i Høyre Ordføreren ser positivt på å ha en fast rekkefølge på sakene til de politiske møtene og vil innføre en slik praksis som representanten Revheim foreslår. Samtidig vil jeg understreke at det er viktig at alle representantene følger med under alle sakene og er godt forberedt til møtene. For å holde fokuset på sakene oppe vet jeg at det i næringslivet jobbes med møtekultur. Det som kan uroe mange er bruk av mobil og laptop. Det som anbefales er at ingen skal lese eller sende sms og mail eller taste på laptopen under møtene. Ordføreren forventer at representantene i kommunestyret forholder seg til disse anbefalingene. Tone Tvedt Nybø ordfører Side 54 av 55

55 Rådmannens tilråding: Side 55 av 55

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2009, kl. 18:00-18:50 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap), varaordfører Sverre

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014

Budsjettet i Randaberg 2014. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Budsjettet i Randaberg 2014 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2014 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF anerkjenner vår kommunes utfordring rundt store investeringer og velger å ta de

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2012 Tid : Kl. 18.00-19.35 Funksjon Navn Parti Fremmøte Ordfører Simonsen Aase H Varaordfører Thorheim Helge FRP Medlem Nesheim Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer