Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming"

Transkript

1 FRA GAZELLE COMMUNICATION Fritt Fram et temabilag om universell utforming Flere universelle boliger Side 5 Selvbetjeningssamfunnet Stopp Side 9 diskrimineringen Side 13

2 Publisher: Per Erik Wilsbeck, tlf: Prosjektleder: Hanna Østberg Tekst: Anna K. Langhammer Robert Walmann Sindre E. Engelstad June K. Ragnif Tore Aune Grafisk form: mpdesign AS Trykk: AS Dagblad-Trykk Distribusjon: Dagbladet riksdekkende Gazelle Communication AS er et publiseringsbyrå som utgir og produserer temabilag, brosjyrer, kundemagasiner og oppdragsbaserte publikasjoner. Gazelle tilbyr også grafiske-, tekstforfatter- og ADtjenester. C O M M U N I C A T I O N Alle rettigheter til formidling av denne publikasjonen eller dens innhold forvaltes av Gazelle Communication AS. Tillatelse av Gazelle Communication AS kreves ved gjengivelse av artikler og/eller annen bruk av avisens innhold. Dette gjelder også elektronisk bruk av denne publikasjonen. PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes Fellersorganisasjon (FFO) Historie skrevet i Norge Ny diskriminerings og tilgjengelighetslov på plass. Hvorfor en lov? ler at man ikke får laget seg den Daglig diskrimineres funksjonshemmede og mennesker med dagligvarer er umulig å få tak middagen man ønsker fordi for alle andre. kroniske sykdommer i Norge. i eller dårlig merket. Dette er Omfanget er stort og dokumentasjonen situasjoner funksjonshemmede solid. Nå er det nok og personer med ulike kroniske funksjonshemmede finner seg sykdommer hittil ikke har hatt ikke lenger i å bli diskriminert. Det var derfor en historisk dag da regjeringen tidligere i år la fram forslag til en lov som skal forby diskriminering på viktige samfunnsområder. En seier av betydning både for oss som god nok beskyttelse mot. Formålet med den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er å gi den type vern. Den fastslår at det ikke lenger er lov å diskriminere noen på grunnlag C O M M U N I C A T I O N av funksjonshemning eller kronisk organisasjoner, men også for sykdom. Norge som nasjon. At vi nå Loven er unik i nordisk gjennom denne loven erkjenner at diskriminering skjer, og vidtrekkende vern i interna- sammenheng og gir et svært at vi faktisk gjør noe med den, sjonal sammenheng. Loven vil har vært etterlengtet. ha regler om plikt til generell Viktig med en lov 2 tilrettelegging (universell utforming) FRAM og den definerer mangel FRITT Funksjonshemmede og mennesker med kroniske sykdommer på generell tilrettelegging som diskriminering. må hele tiden være for- beredt på situasjoner der de behandles annerledes enn andre. Det kan være at man ikke kan reise med bussen til byen sammen med vennene sine, at man ikke kan ta en kaffe på nabokafeen fordi det er to trappetrinn inn, at man ikke får den jobben man er kvalifisert til fordi arbeidsgivere tillegger deg egenskaper du ikke har, el- Har noen svakheter FFO ønsker loven velkommen, og er glad for at den har en egen tilgjengelighetsdel, som skal sikre fysisk tilgang til bygninger, transportmidler og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Å ikke tilrettelegge vil være diskriminering når loven trer i kraft, og man kan gå til individuelt søksmål Her jobber FFO med universell utforming Brukerforum for tilgjengelighet i fly, tog og veg Kontaktforum for universell utforming innen transportsektoren Deltasenterets styre MediaLT Ressursnettverket universell IKT og Kontaktgruppe for ny opera Posten brukerforum Statsbygg Universell utforming-forum Rogaland Miljøverndepartementet Faglig referan- kollektivtrafikk segruppe for handlingsplanen for tilgjengelighet Direktoratet for naturforvaltning Arbeidsgruppe for friluftsliv og funksjonshemmede, fører an Forskningsrådet IT-Funk N TeleFunkForum Statens Vegvesen Referansegruppen til Nasjonal transportplan , Multiconsult/Jernbaneverket har ansvar for Arbeidsgruppe for universell utforming ved Ski stasjon OSL har ansvaret for arbeidsgruppen ved nye terminal 2 ved OSL lufthavn Gardermoen Vil du vite mer? Se Bryter barrierer med ny kunnskap Diskriminering er fortsatt hverdag for funksjonshemmede, sier direktør Britta Nilsson ved Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun mener hindringene for full deltakelse både er av fysisk art og sitter i hodene våre. ilsson tar utgangspunkt i et samfunnsperspektiv på funksjonshemming: Det er først og fremst samfunnets barrierer, holdninger, krav og hindringer som skaper Rogaland går i bresjen funksjonshemming, for universell ikke den enkeltes individuelle forutsetninger. utforming i kollektivtrafikken. Universell utforming er et sentralt prinsipp i arbeidet for et Universell utforming er en selvfølge, mer tilgjengelig samfunn. Bare gjennom universell utforming, eller sier Tomas Nesheim, design fagsjef for alle, har vi håp Universell om at alle mennesker i størst mulig grad kan benytte produkter og tjenester uten utforming i Rogaland Kollektivtrafikk spesielle tilpasninger, påpeker hun. FKF Kolumbus. UNIVERSELL UTFORMING Universell utforming, eller design for alle, er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at alle mennesker i størst mulig grad kan benytte dem, uten behov for spesiell tilpasning eller design. Universell utforming er en forutsetning for likestilling. Universell utforming omfatter både fysiske forhold, transport, tjenester og IKT. NEDSLÅENDE Ikke bare en drøm? Men ikke alle hindringene som daglig møter funksjonshemmede er av rent fysisk art. De kan like NYE REGLER gjerne sitte i hodene våre. I fjor presenterte Dokumentasjonssenteret Fra 1. januar 2007 stiller lov om resultatene av en MMI-undersøkelse om arbeidsgiveres holdning offentlige anskaffelser krav om at innkjøpere skal ta hensyn All kollektivtrafikk i Rogaland legges ut på anbud smarkedet. til Fylket Resultatene jobber var også ned- til funksjonshemmede Jobber med på bussene arbeid- til bl.a. universell utforming i FFOs Jarl Ovesen kjemper for et samfunn uten planlegging av innkjøp av varer med en oppjustering av bussene. Også der Dokumentasjonssenteret har som formål å øke kunnskapsgrunnlaget om situasjonen og samfunnsutviklingen for personer med eksterne operatører. Rogaland fylke stiller strenge krav til slående. Bare 10 prosent oppga at og tjenester. Dette skal også nedsatt funksjonsevne. hindringer. Vi ble med på vei til jobben, de ville ha innkalt en meget godt utdypes for det enkelte område i et universelt utformet tankeeksperiment. kvalifisert stilles blind krav arbeidssøker til universell med i teknisk utforming. til jobbintervju. 37 prosent vedlegg til utlysningen allerede solid dokumentasjon om at erer og til å fjerne eksisterende. til offentlige anskaffelser, tilgjengelig universell utforming av bussene førerhund av anbudsrunden. Det offentlige funksjonshemmede er utestengt: Arbeids- og inkluderingsministeren har varslet framleggelse av en Innen europeisk standardisering får transport og informasjonsteknologi. og båtene i fylket. Rederiet Stavangerske Den romslig (nå Tide) fikk mye med samme kvalifikasjoner. ville ha innkalt Rogaland en rullestolbruker utgjør i dag et viktig marked fylke prioriterer eisen begynner. Ovesen utstyrt med elektroniske displayer gode fargekontraster, slik at svaksynte kan orientere seg best mulig. og har også verbal oppmerksomhet varsling. Alle ned til perrongene. på rundt 300 milliarder årlig og Funksjonshemmede er underrepresentert i arbeidslivet. lov som også vil omfatte universell rolle, sier hun. diskriminerings- og tilgjengelighets- universell utforming også en sentral universell utforming av kollektivtrafikken, både på sjø og land, R jobber for et samfunn alle med sanntidsinformasjon som varsler ansvarlig. med skrift og En lyd når hundre neste buss søkere All skriftlig til en informasjon jobb kan har stor og knapper er merket med punktskrift. Når de fleste norske erfaringer fra andre land viser for sine løsninger på hurtigbåtene til Ryfylke, veldig høyt. Og vi har kommet kan bruke. For det mot som er den nødvendig som er arbeidsgivere takker nei til meget at krav til tilgjengelighet har Offentlig transport er dårlig tilpasset bevegelseshemmete og om universelt utformede bygg og før uttrykk som et samfunn for alle utforming av transport og IKT. Krav Norge har godt stykke igjen for noen, blir som svakhet regel mye bedre ved loven kommer. imidlertid at den bare gjelder for nye at det er funksjonshemningen det være tydelig vanskelig skrift, og å stoppknapper bevise er På samme måte som på trikk og buss godt kvalifiserte arbeidssøkere betydning for leverandørsidens Praktisk nok har også holdeplassen ledelinjer som viser frem samme måte som innstigningen, med automatisk lem Blindeforbunds som feller seg Tilgjengelighets- er det et godt stykke igjen til Offentlige nettesteder har fortsatt bygningsloven. Britta Nilsson. tydelig merket. Avstigning skjer på er det direkte innstigning og i 2007 i toget, fikk Kolumbus Norges med førerhund veldig langt eller på rullestol, utforming av sine produkter. begge steder. I synshemmete. anlegg skal innarbeides i plan- og blir mer enn et munnhell, avslutter I tankeeksperimentet merkes dag er cirka åtti prosent av bussene universelt utformet, men det allerede på fortauet. bygg, Det anlegg, er mye IKT mot og inngangspartiet, transportmidler. og er ned- ytterst som varsler at holdeplassen Av tidsmessige mellom årsaker bussen og sier holdeplassen. lo- toget. og som varselfelt gjør at uten man uoverstigelige ikke får den. nivåforskjeller ut over gapet mellom pris. perrongen Båtene og tverrpolitiske mål om et samfunn et stykke igjen før de er tilgjengelige for alle. FORPLIKTENDE blir benevnt som bredere enn normalt for alle, sier Nilsson. av årlige statusrapporter Europas beste i forhold til universell i toget utforming, er de i følge Tomas GODT DOKUMENTERT de seks største rutene er univer- tilpasset dem med størst behov 30. mars 2007 undertegnet FN- hundre prosent av bussene på senket der vi krysser gaten. Det Hva er vanskelig om slutter å der. vite hvor ven heller ikke noe om tilgangen til varer og tjenester, men Informasjonssystemene på perrongen og om bord samt fortløpende på hjemmesiden Sosial- og helsetjenester er dårlig Nilsson minner om at Norge vi hadde gått med barnevogn? Det Selve bussen har utvendig høyttaler som annonserer nummeret på delen av reisen bydd på utfordringer samme som på trikk Nesheim, og buss, og fagsjef i Universell ut- Nasjonalt dokumentasjonssenter har Formålet er å gi myndighetene for hjelp. konvensjonen om menneskerettig- Toget venter. Vanligvis ville denne Nasjonalt dokumentasjonssenter godt vern loven faktisk vil gi blir åpenlyst at universelle tiltak selt utformet. Det er ca. 2/3 av for personer med nedsatt funksjonsevne er et faglig uavhengig er ment for det før store saker flertall, kommer ikke trikken opp og og hvor loven den går. her Svaksynte jobber for vi mange. for at Men loven nei, det på er enkelt tillegg er det handikaptoalett forming. om blant annet i oppgave å dokumentere hvilke hindringer som møter arbeidet for å nå tverrpolitiske mål har ikke tilgjengelig og/eller tilrett- Konvensjonen omfatter universell et best mulig kunnskapsgrunnlag i Syns- og lesehemmede studenter heter for funksjonshemmede. de reisende tar disse rutene, bare noen få. Og testes vi er ikke ut engang i praksis. kan dermed Den har vite likevel noen svakheter bussen de som skal FFO reise med og vi som holdeplassen. I lyskrysset er det til utforming og kan brukes av absolutt om det sikt er forbedres. den å finne frem til stasjonen fra bord. Alle automater har universell forvaltningsorgan, administrativt Båtene er tenkt ut både i forteller Nesheim. kommet til bussen. personer med nedsatt funksjonsevne på Fagsjefen veien mot full sier likestilling. videre at Nilsson. Rogaland grad, og kommer derfor i faresonen konvensjonen, må endre sine lover om et samfunn for alle, påpeker elagt studielitteratur i tilstrekkelig utforming. Land som ratifiserer underlagt Arbeids- og inkluder ikke rakk å se bussnummeret kan og med egen hc-knapp, som gir alle. forhold til personer som er bevegelseshemmede, har svekket Dokumentasjonen presenteres i På en rekke områder finnes det for utsettelse eller forlengelse ingsdepartementet. ser allerede nå. Loven stiller Et bedre vern? Vel ute på holdeplassen. Vi føle oss trygge på at dette er riktig grønn mann lengre enn normalt slik fylke tenker universell utforming og foreta tiltak som styrker rettighethetene til mennesker med funksjons- registrerer at den eksempelvis er høyere enn ingen buss. krav til eksisterende får dermed en transportmateriell, kan gi et vern veibanen som før ikke det blir er rødt. der i Nei! Vi har allerede kommet langt. FFO er spent at man på får hvordan god tid til loven å krysse hele Bare en drøm Jarl Ovesen? av studiene. Konsekvensene kan syn og hørsel, allergikere, samt i alle sammenhenger der det er Nasjonalt dokumentasjonssenter veien, passasjerene bli forhøyet studielån for disse nedsettelser og fjerne hindringer. samler inn kunnskap om forhold som dokumenterer funksj- personer som er psykisk utviklingshemmede, et veiskille sier Nesheim. «Norge har Når arkitekter godt stykke sier at igjen før mulig. direkte innstigning og i bussen. også når Smart! det gjelder Vi er på nye vei. Inne innkjøp er det svakheter. Loven sier gere et seminar der vi presente- på bussen dag, er og det vil allerede Det i lett høst å arran- komme inn i Den nye og historiske antidiskrimineringsloven vil markere gruppene. I tillegg har Norge på en rekke Når bussen stopper feller den ut display som med skrift tydelig varsler og finne frem på stasjonen, og områder forpliktet seg gjennom onshemmedes livssituasjon og en lem som dekker åpningen til neste stoppested, og annen relevant tilgjengelig personell som man kan i Norge. Jeg tror og Ingen håper at detaljer den er glemt i utformingen effektiv av hvis båtene. Nilsson mener både det nye antidiskrimineringslovverket som er I EU får universell utforming EØS-avtalen. den billigste måten å bevege utvikler verktøy for å rapportere perrongen. Vi er på godt dette forberedt området informasjon. at det bare Det er avsatt rer plass fiktive til be saker om hjelp for hvis et juridisk man trenger det. både blir tydelig og uttrykk som et samfunn for alle seg mellom to nivåer på er en om utviklingen. Dokumentasjonssenteret gjør kunnskapen og vet nøyaktig når diskriminering bussen går. På når rullestol det om er brudd bord, og egne panel seter som er Billettautomatene avsier dom er i tydelige, saken. Denne lydinformasjon øvelsen vil og kunne kan brukes av ambisjoner. Men kampen, den er har vi skal tro på Regjeringens uttalte bebudet høsten 2007, og arbeidet en økende betydning både i politikk Alt er på ett dekk. Båtene trapp, sier vi at det er feil. Det re ekstrakostnader. Nesheim kan Hvis man er med helt fra tegnebrettstadiet, vil gjennom behøver EØS- ikke avtalen, univer- opplyser holdeplassen finnes på nemlig en standard. god og reservert I dag finnes for funksjonshemmede. det blir mer enn et munnhell» med å dokumentere funksjonshemmedes at det samfunnssituasjon, knapt og lovgivning som berører Norge tilgjengelig for ulike samfunnsaktører. tydelig informasjon om rutetider Det er ingen trapper eller avsatser inne på bussen. Interiøret har å finne rett perrong. Vi velger heisen alle. Det er korte avstander, og lett nok langt fra over. er gjennomtenkt, med fargevalg billigste er taustige, men antallet som har ferdigheter til å kla- har kostet noe som helst ekstra. sell utforming å være fordyrende Rogaland Kollektivtrafikk imidlertid slå fast gi en pekepinn Britta Nilsson, Nasjonalt dokumentasjonssenter og god belysning som gir naturlige ledelinjer. Vi har teleslynger tre i taustige er for lavt. Det er Veldig mange spør hvordan i det hele tatt, sier Nesheim. på holdeplassen. Den er til og med kunne bidra til hindre fremveksten Nilsson. på hvor godt loven i realiteten i båten og informasjon på skjerm sånn vi tenker personen med vi fikk penger til dette. Hurtigbå- Merkenavn Kolumbus av nye funksjonshemmende barri- Dette gjelder områder som krav «Den har likevel ivaretar den siste underveis. Slik kan publikum lavest funksjonsnivå er dimisjonerende faktor, sier han. ner kroner. Da vi regnet nøye på mulig kollektivtilbud med buss tene kostet totalt cirka 100 millio- Har som oppgave FRITT FRAM å gi et best 3 noen svakheter som gruppen mennesker i vårt land at allergikere lettere skal kunne det, fant vi at kostnadsøkningen og båt i Rogaland følge med på hvor båten er. For FFO ser allerede nå» som ikke har reise med båtene er alle setetrekk Ikke dyrt kaskje var på kroner. Det Har 30 ansatte som jobber grunnleggende i kunstskinn. Dette gjør at setene Det er lett å forestille seg at en er under en promille av byggekostnadene. Til sammenligning markedsføre og informere om med å planlegge, administrere, rettigheter som ikke trekker til seg parfyme, og så konsekvent gjennomføring av ingen slike standarder for hva resten av befolkningen nyter det letter det generelle renholdet, universell utforming må bety sto- tror jeg at dåpsfesten kostet mer. rutetilbudet, samt utvikle nye som er god tilgjengelighet eller godt av. forklarer Nesheim. produkter som skal gjøre det universell utforming. FFO tror Nesheim legger til at den attraktivt å reise kollektivt derfor det kan bli vanskelig å universelle utformingen som ble Selve transporten med buss påvise at diskriminering faktisk har skjedd. Også på andre Jarl Ovesen blitt standarden for all hurtigbåt- forskjellige operatørselskap utviklet for disse båtene nå har «Rogaland fylke prioriterer universell utforming av og båt gjøres på kontrakt av områder kan dette være problematisk, for eksempel i en Funksjonshemmedes som har bygget båtene. Ass. generalsekretær i bygging ved verftet Brødrene Aa, kollektivtrafikken veldig høyt, både på sjø og land» For mer informasjon, se: ansettelsessituasjon. Når det er Fellesorganisasjon Tomas Nesheim, fagsjef Universell utforming i Rogaland Kollektivtrafikk FKF Kolumbus 2 Fritt fram 3

3 DET DET ER ER IKKE DET ER DIN FEIL IKKE OM DIN FEIL DU FEIL OM DU SNUBLER IBLANT! IBLANT! Bedre føre var Når vi skal velge Ved å være bevisst på universell bolig, må vi være bevisste på de fysiske løsningene som kan gjøre oss funksjonshemmet. DET ER IKKE DIN FEIL OM DU SNUBLER IBLANT Må du opp en trapp for å komme til boligen din? Har du barnevogn? Da har du en utfordring. Det ville ikke ha vært et problem hvis du var tjue år, fullt førlig og uten barnevogn. Slik beskriver Tone Rønnevig og Åse Røstum Norang i Statens bygningstekniske etat utfordringene du ikke kjenner til før du står der med barnevognen. I samarbeid med Husbanken driver etaten et informasjonsprogram for å heve kompetansen om universell utforming av bolig, bygg og uteområder. Det handler om å bevisstgjøre forbrukerne på fordelene ved en universelt utformet bolig. Det er ikke en særbolig for funksjonshemmede, men en bolig som passer alle, sier Rønnevig utforming, enten man kjøper, bygger eller leier bolig, tar man ut forsikring for fremtiden. Behov kan forandre seg plutselig eller over tid. Vi blir flere eldre, og gjennomsnitlig levealder øker. Vi må regne med å bo hjemme og klare oss selv lenger. Vi vil bo i hjemmet vårt, ikke på institusjon, men da må også hjemmet fungere, sier Rønnevig. Du kan bo i en universelt utformet bolig som tenåring, ungdom, småbarnsfamilie, voksen og aldrende. Det er boliger som er funksjonelle og praktiske i bruk. Og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at folk kan bo lenger i hjemmene sine, sier Norang. Og lønnsomt for den enkelte. Det behøver ikke å koste så mye penger når du bygger. Hvis du skal gjøre det etterpå derimot, da kan det koste. Å bygge om til en trinnfri bolig hvor du kan komme fram til både soverom, kjøkken, stue og bad på en flate, vil boligeieren selv måtte ta regningen for, sier Rønnevig. Tone Rønnevig og Åse Røstum Norang diskuterer om planløsningen er universelt utformet. Øker kunnskapen Informasjonsprogrammet ønsker å bidra til å øke etterspørselen etter universelt utformede boliger. Det som bygges må kunne brukes av et bredt spekter av mennesker i ulike aldre, livssituasjoner og med ulik funksjonsevne. Vi bør tenke på at de fysiske omgivelsene i mange tilfeller gjør oss funksjonshemmet, sier Norang. Statens bygningstekniske etat og Husbanken arbeider for å heve kompetansen hos byggebransjen, slik at de kan levere universelt utformede boliger. Det bygges fortsatt sånn som man har vært vant til å bygge. Så har menneskene vært vant med å tilpasse seg de dårlige og upraktiske løsningene. Vi ønsker å dreie dette til mer praktiske løsninger for alle, sier Rønnevig. «En universelt utformet bolig er mer praktisk enn du aner» Åse Norang, Statens bygningstekniske etat Din feil eller dårlig løsning? Vi omgis av løsninger som gjør hverdagen vanskeligere. Din feil eller Bratte dårlig løsning? trapper, manglende Vi omgis skilting, av løsninger tunge som gjør dører upraktiske hverdagen Din feil løsninger vanskeligere. som Bratte Din feil vi godtar fordi vi trapper, eller dårlig ikke vet manglende løsning? om skilting, en. tunge Vi omgis noe annet. Universell dører av løsninger utforming upraktiske som gjør Vi omgis av løsninger som gjør løsninger som hverdagen vanskeligere. Bratte vi hverdagen godtar vanskeligere. fordi vi ikke Bratte vet om handler om trapper, å unngå manglende slike skilting, løsninger eller erstatte tunge dem dører med upraktiske tunge trapper, manglende skilting, dører noe upraktiske annet. løsninger Universell som utforming vi godtar gode handler fordi vi ikke vet å om unngå slike løsninger ikke eller vet om erstatte noe annet. dem med gode en. løsninger som vi godtar fordi vi både praktiske noe annet. Universell og estetiske. utforming handler om Universell å unngå utforming slike løsnin- handler både praktiske og estetiske. ger eller erstatte om å unngå dem slike med løsninger gode eller både praktiske erstatte dem og med estetiske. gode både praktiske og estetiske. Sjekkliste 1. Kommer du inn i boligen uten trapper og trinn? 2. Kommer du til stue, soverom, kjøkken, bad/toalett uten trapper og trinn? 3. Er alle dører - fra parkering/ garasje til og med til stue - lette å åpne? 4. Er gulvene uten terskler og med gulvbelegg som er lett å holde rent? 5. Er inngangspartiet og fellesrom godt belyst? 6. Er vinduene enkle å åpne med en hånd? 7. Er det godt med fri gulvplass på tre sider av sengen? 8. Har kjøkkenbenken god lengde på arbeidsflaten og er den godt belyst? 9. Slår døren fra badet ut, er det plass til et stellebord på badet, er det godt fall mot sluk? 10. Er det plass til å sette fra seg barnevogn/rullator i oppgang eller entre? Mer utfyllende sjekklister finner du på Flere universelle boliger en. Etterspørselen etter universelt utformede boliger vil om Husbanken får viljen sin øke betraktelig i tiden som kommer. Eldrebølgen er bare en av faktorene som gjør slike boliger til en god investering. To tredjedeler av boligene Husbanken finansierer har gode kvaliteter innen universell utforming. Årsaken er at det er et viktig boligpolitisk mål å stimulere til bygging av flere slike boliger. For å lykkes må Husbanken jobbe på to områder: Tilbudet må økes, noe Husbanken gjør gjennom blant annet kunnskapsformidling til utbyggere og kommuner og finansiering av prosjekter med de rette kvalitetene. På den andre siden må etterspørselen sikres. Husbanken vil derfor spre det gode ord til folket. Vi vil at flere skal få øynene opp for universell utforming, at folk ser hva det dreier seg om og hvordan slike boliger ser ut. Lån i Husbanken ligger i gjennomsnitt en halv til en prosent under markedsrente. Vil man bygge med universell utforming får man lettere lån hos oss, sier administrerende direktør Geir Barvik i Husbanken. og slett om funksjonelle og gode boliger. Foreløpig er det en utfordring at det ikke finnes så mange boliger som man kan bruke som eksempel, som har hele spekteret av løsninger, sier Barvik. Foran med et godt eksempel På Finstad i Ski kommune skal det bygges nettopp et slikt eksempel, der universell utforming er en viktig premiss for utformingen av både boliger og uteområder. Barvik tror det er viktig at noen går foran og bidrar til å heve listen for boligprosjekter over hele landet. Prosjektet på Finstad er et eksempel på et prosjekt der universell utforming har vært tatt veldig på alvor helt fra starten, og både utbygger og kommunen har brukt store ressurser i planfasen. Husbanken er inne i prosjektet for å bidra til å spre kunnskapen som utvikles videre til andre aktører. Vi mener dette prosjektet har stor overføringsverdi, sier Barvik. Blant kvalitetene en universelt utformet bolig bør ha, trekker Barvik fram luftige, gode størrelser på rom og gangarealer, materialbruk som tar hensyn til astma- og allergi og trinnfrie løsninger. Dette vil også oppleves som kvalitet av de som ikke har spesielle behov, mener han. Barvik peker også på at eldrebølgen vil bidra til å øke etterspørselen, og dermed verdien på boliger med universell utforming. Det er en økende andel eldre i befolkningen, og de har bedre og bedre råd. De vil antakelig være interessert i å betale for kvalitet og tilgjengelige boliger. Jeg er sikker på at det er en god investering å kjøpe en bolig med universell utforming, slår Barvik fast. «Det er viktig at folk får med seg at det ikke er spesialløsninger for funksjonshemmede, men en løsning som passer for alle. Det er funksjonelle og gode boliger» Administrerende direktør Geir Barvik i Husbanken Lån i Husbanken Husbankens gunstige grunnlån skal bidra til å øke andelen boliger med universell utforming. Grunnlånet kan benyttes til bygging av nye boliger og til utbedring og ombygging av eksisterende boliger Nye boliger kan finansieres med inntil 80 prosent av prosjektkostnadene, mens utbedring kan finansieres med inntil 100 % av kostnadene Husbanken godkjenner. I samarbeid med kommunene gir Husbanken også tilskudd til ombygging/tilpasning av boliger (ordningen er behovsprøvd). I tillegg til finansiering kan Husbanken bidra med råd om gode løsninger Søknader om lån kan sendes til husbankens regionkontor Ytterligere informasjon finnes på Test, Ta testen lær og vinn - Lær og vinn Direktør Geir Barvik i Husbanken sier universell utforming er gode løsninger som passer for alle. Utfordringen foreløpig er et lavt kunnskapsnivå i befolkningen, og mange har en feil oppfatning av hva en universelt utformet bolig er. Det er også en utfordring at det foreløpig finnes få eksempler på boliger som har maksimert potensielet i universell utforming. Det er viktig at folk får med seg at universell utforming ikke er spesialløsninger for funksjonshemmede, men løsninger som passer for alle. Vi snakker rett Test, lær og vinn BYGGESTART TIL HØSTEN: Daværende kommunal- og regionalminister Åslaug Haga fikk presentert Finstad-prosjektet under et besøk i Ski kommune i juni Salget av det første byggetrinnet er i gang, og byggestart er satt til høsten Fritt fram 5

4 DELTASENTERET Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet er deltakelse og tilgjengelighet for alle, uavhengig av funksjonsevne. Deltasenteret hovedstrategi for arbeidet er universell utforming. STANDARD NORGE Standard Norge fastsetter og utgir Norsk Standard og andre normative publikasjoner. De fleste standardene baserer seg på felles europeiske standarder. Standard Norge er medlem av og deltar aktivt i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Foto: Lin Stensrud Foto: Lin Stensrud Verdifulle opplevelser Hever kvaliteten i transportsystemet En standard for tilgjengelige reiselivsmål er klar til bruk. Reiselivsvirksomheter skal bli mer tilgjengelig for alle. Har du sjekket inn på et hotell uten heis, der du ikke får med deg bagasjen opp alle trappene? Eller har du bestilt bord på en restaurant hvor lyset er så dempet at du ikke klarer å lese menyen? Deltasenteret, Standard Norge, representanter fra reiselivsnæringene og interesseorganisasjonene for funksjonshemmede, har utarbeidet en standard som skal danne grunnlag for en merkeordning. NHO Reiseliv vurderer om merkeordningen kan bli del av en generell kvalitetsordning for reiselivet. Hensikten med merkeordningen er å styrke forbrukerinformasjonen og produktkvaliteten til nytte for besøkende til norske reiselivsmål. Målgruppene for standarden er virksomheter som tilbyr overnatting, mat og drikke, og kulturopplevelser, forteller Aina Olsen fra Deltasenteret. Standarden viser hvilke krav som må oppfylles for at bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og personer med astma og allergi skal kunne bo på hotell, spise på restaurant, besøke et museum eller en fornøyelsespark. Kan virksomhetene vise til økt tilgjengelighet, vil etterspørselen etter tilbudene øke, og dermed også inntjeningen, sier Olsen. Små grep som skal til Standarden inneholder både krav og anbefalinger. Virksomhetene kan kvalifisere seg for ett til fire merker, avhengig av hvilke brukerkategoriers krav som innfris. Man skal uavhengig av funksjonsnivå kunne benytte seg av de tilbudene som finnes. Man skal kunne snu en rullestol på hotellrommet. Lyset må være slik at det ikke blender, og skiltene være godt synlige med store bokstaver. I tillegg vil hørselshemmede ha behov for brannvarslingssystem gjennom lys- og vibrasjonssignaler, i tillegg til lyd. Dette er bare noen eksempler, og ofte er det kun små grep som skal til for å finne gode løsninger for alle, sier Inger Jørgensen, Standard Norge. Det gjør det litt enklere å være turist. Ikke bare fysisk tilgjengelighet Et tilgjengelig reiseliv bidrar til at gjestene kan delta i kultur- og aktivitetstilbud. Vi oppfordrer virksomhetene til å få kunnskap om ulike brukergrupper inn i internopplæringen. Det kan for eksempel dreie seg kommunikasjon. En hørselshemmet gjest vil oppleve seg mer velkommen dersom personalet vet hvordan de best skal kommunisere med hørselshemmede, sier Olsen. Økt tilgjengelighet er en fordel for alle reisende. Eksempler på tiltak: Informasjon om tilbud i alternative formater Tydelig skilting Hvilemuligheter langs gangvei Trinnfri atkomst Teleslyngeanlegg Hotell- og bad med god plass for rullestol Evakueringsrutiner som omfatter alle Alternativ meny for allergikere Universell utforming er ett av fire overordnede mål i transportpolitikken. Universell utforming er ikke bare for dem med spesielle behov, men en generell kvalitetsheving, sier Trine Hagen, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Trine Hagen i Statens vegvesen sier det som det er: Når det gjelder universell utforming, ser det norske transportsystemet rett og slett ikke ut. Men hun betegner den oppmerksomheten universell utforming nå får i Vegdirektoratet som nesten revolusjonerende. Dette er noe vi tar veldig alvorlig og prøver å gjøre noe med. Universell utforming er ett av fire overordnede mål i transportpolitikken i dag, sier hun. Vegdirektoratet har vedtatt en egen policy for universell utforming. Alt nytt skal bygges i henhold til den. Det meste av infrastrukturen er jo faktisk bygd, men det må vedlikeholdes. Noe vil alltid måtte bygges nytt. Da vil universell utforming bli lagt til grunn, sier Hagen. Begynner med kollektivnettet Vegvesenet har valgt å starte med kollektivtransportsystemet fordi det er en avgrenset del av transportsystemet, og en del der mange mennesker rører seg. Vi er aller mest opptatt av de områdene der det er mange mennesker til fots og i bevegelse som er i kontakt med infrastrukturen. Og det er jo først og fremst kollektivsystemet, sier Hagen. Jernbanetorget i Oslo er et eksempel på et område hvor universell utforming blir godt integrert. Der graves det som bare det for tiden, og det lages en helt ny infrastruktur. Et av tiltakene er å lage høye bussholdeplasser. Kantsteinen skal være så høy at når det kommer en buss som kan «knele» med hydraulikken sin, vil det bli en trinnløs adkomst sånn at man kan gå rett fra bakkenivå og inn på bussen uten noen som «Vi prøver å fokusere mye på at universell utforming ikke bare er for de med spesielle behov» Seniorrådgiver Trine Hagen, Vegdirektoratet helst nivåforskjell, forteller hun. Også Drammen og Kristiansand er gode foregangseksempler på universell utforming i transportsystemet. Spleiselag Transportsystemet er et ansvarsområde som er delt opp mellom flere. Kommunene har ansvar for de kommunale veiene. Staten har ansvar for stamveinettet. Fylkeskommunene har ansvaret for kjøp av kollektivtransporttjenester. Og så er det operatørene som skal ha bussmateriell og lære opp folk. I Drammen, Kristiansand og Oslo har vi har fått til veldig gode samarbeidsgrupper på tvers av dette. Generelt er det veldig lite av det som blir gjort i byområdene våre som Statens vegvesen eller fylkeskommunene gjør helt alene. Det viktige er å få til samarbeid, sier Hagen. Viktig for alle Universell utforming kommer ikke bare personer med spesielle behov til gode. Det er en fordel for oss alle. Det norske transportsystemet har i veldig mange år vært preget av generelt dårlig vedlikehold, men nå begynner man å få øynene opp for universell utforming. Vi prøver å fokusere mye på at universell utforming ikke bare er for personer med spesielle behov. Det er tiltak som er helt nødvendige for noen, men også tiltak som er veldig bra for alle. De tiltakene vi ser på kollektivtransportområdet fører til at vi får en god heving av den generelle kvaliteten i systemet, avslutter Hagen. Fakta Statens Vegvesen Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av stamveger og øvrige riksveger, i tillegg til tilsyn med kjøretøy og opplæring av trafikanter 6 Fritt fram 7

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på

Detaljer

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører

Universell utforming: Fremtiden. Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming: Fremtiden Tom Tvedt Fylkesordfører Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor

Detaljer

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS

08.01.2010 UNIVERSELL UTFORMING AS EIES AV: NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE UNIVERSELL UTFORMING AS 08.01.2010 NYE KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMINGKONSEKVENSER FOR PROSJEKTERENDE Kursdagene 7.-8. jan 2010 Dagens og fremtidens bygninger av Trine Presterud, Universell utforming AS UNIVERSELL UTFORMING AS

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven

Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Intensjoner med universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og sammenheng med plan- og bygningsloven Felles samling for ressurskommuner og pilotfylker i Kristiansand Kristiansand 31.

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde:

GIVERGLEDE. Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen. Hindringer stanser blinde: GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.4 2004 Hindringer stanser blinde: Alt vi ber om er å bli tatt hensyn til... NBFs generalsekretær Gunnar Haugsveen Bli med Gunnar på «hindringstur»!

Detaljer

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING

HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING HVORDAN UNIVERSELL UTFORMING Marius Espnes Landheim, Universell utforming AS 28. september 2010 Utsagn fra Gjøvikregionen: Universell utforming dreier seg ikke om innføring av nytt lovverk, men om en dyptgripende

Detaljer

Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser

Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser 1 Konsekvenser av kvalitetsreformen for studenter med funksjonsnedsettelser Kjetil Knarlag Rådgiver for funksjonshemmede studenter/ Nasjonal pådriver for tilgjengelighet til høyere utdanning Trondheim

Detaljer

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet!

Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Universell utforming: Et virkemiddel for likestilling, deltakelse og parkeringsanlegg med god kvalitet! Ingrid R. Øvsteng Statens vegvesen Vegdirektoratet 1. november 2012 Foto: Knut Opeide 1. Hva er universell

Detaljer

Universell utforming. Et virkemiddel for kvalitet på gang- og sykkelanlegg. Ida S. Harildstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Universell utforming. Et virkemiddel for kvalitet på gang- og sykkelanlegg. Ida S. Harildstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet Universell utforming Et virkemiddel for kvalitet på gang- og sykkelanlegg Ida S. Harildstad Statens vegvesen, Vegdirektoratet Om innlegget Hva er universell utforming? Om kvalitet Tilpasning for bevegelse,

Detaljer

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april 1. Tilskuddsmuligheter innen kollektivtransporten 2. Strategi for universell utforming for Statens vegvesen, Region nord. Ved Randulf Kristiansen, koordinator

Detaljer

Universell utforming på kommunalt vegnett. Egil T. Andersen, Deltasenteret

Universell utforming på kommunalt vegnett. Egil T. Andersen, Deltasenteret Universell utforming på kommunalt vegnett Egil T. Andersen, Deltasenteret Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Avdeling i Helsedirektoratet,

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Universell utforming viktig for den enkelte og samfunnet

Universell utforming viktig for den enkelte og samfunnet Universell utforming status og veien videre. Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013. Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner.

Detaljer

Gode råd til en bedre utformet butikk

Gode råd til en bedre utformet butikk Butikk for alle Gode råd til en bedre utformet butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010

Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Hva er universell utforming og folkehelsesammenhengen? Temadag om universell utforming. Rygge kommune. 9. november 2010 Definisjoner Faglig definisjon: Universell utforming er utforming av produkter og

Detaljer

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming

Presentasjon av Solveig Dale. Universell utforming Presentasjon av Solveig Dale Universell utforming Rehabilitering av skoleanlegg, Lillestrøm 27. 28. Oktober 2005 -------------------------------------------------------------------------------------- En

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE

UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling UNIVERSELL UTFORMING KOMMUNEDELPLAN OVERHALLA KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Vedtatt av kommunestyret i sak XX/13, den FORORD Diskriminerings-

Detaljer

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no

Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten www.vaf.no Foto: Bragdøya kystlag Helhetlig tilrettelegging av kollektivtransporten NASJONALE STYRINGSSIGNALER Nasjonal transportplan 2010-2019 Et av hovedmålene: Universelt utformet transportsystem Lov om forbud

Detaljer

Universell utforming i offentlige anskaffelser. Haakon Aspelund Deltasenteret

Universell utforming i offentlige anskaffelser. Haakon Aspelund Deltasenteret Universell utforming i offentlige anskaffelser Haakon Aspelund Deltasenteret Disposisjon Deltasenteret Funksjonshemmende barrierer Noen gode grunner Noen lover www.universelleanskaffelser.no Deltasenteret

Detaljer

Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse fra Universell.

Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse fra Universell. Deres dato: 5.11.2012 Deres referanse: 12/2935 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep N-0030 OSLO Høring Forslag til forskrift om universell utforming av IKTløsninger. Høringsuttalelse

Detaljer

Gode råd ved utforming av butikk

Gode råd ved utforming av butikk Butikk for alle 1 Gode råd ved utforming av butikk Nesten daglig er vi innom butikken på hjørnet eller et kjøpesenter. For synshemmede og eldre kan utfordringene være mange, men med et enkelt grep kan

Detaljer

Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016

Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016 Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016 Kan ein byggje smartare? Og kva gjer vi med bustadene vi har? v/ Carolyn Ahmer HiB Ulike grupper og behov Rundt 330 000 er bevegelseshemmede.

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag?

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? IT-FUNK 20. Sept. 2006 IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 5 år etter Manneråk Arbeid for å beskrive situasjonen for funksjonshemmede

Detaljer

Test butikken din! er den universelt utformet?

Test butikken din! er den universelt utformet? Test butikken din! er den universelt utformet? Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 er det mulig?

Norge universelt utformet 2025 er det mulig? Norge universelt utformet 2025 er det mulig? Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Kursdagene 2010 Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning med fokus på offentlig

Detaljer

Universell utforming på Maihaugen?

Universell utforming på Maihaugen? Universell utforming på Maihaugen? Føringer Stortingsmelding 49 (2008-2009) Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for

Detaljer

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober Sigmund Asmervik: Universell utforming!? VG 17.09.2009 Hvor mange er funksjonshemmet? I Norge i dag regner man at 770.000 personer har varige vansker i

Detaljer

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og ny handlingsplan for økt tilgjengelighet

Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og ny handlingsplan for økt tilgjengelighet Lise Christoffersen Stortingsrepresentant (Ap) Arbeids- og sosialkomiteen I de siste dagene har jeg: Reist med fly

Detaljer

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner

Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Hvordan jobber kommuner og fylker med universell utforming Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprossjekt for universell utforming fylker og kommuner Seniorrådgiver Einar Lund Lillestrøm 2.12.2011 Hva. K1 - Nasjonalt

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

TEK 10 og universell utforming

TEK 10 og universell utforming Foto: www.archelon.no TEK 10 og universell utforming PÅL LYNGSTAD 05.11.12 NKF fagseminar, DFDS Gode bygg for et godt samfunn Likestilt bruk av byggverk Brukbare uteområder Flere tilgjengelige boliger

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet

Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet Fornebu-dagene 2015 Det er i kommunene det skjer - brukerperspektivet v/rådgiver Cato Lie Innhold Kort om FFO Hva skjer i kommuner og fylker? Sammenslåing av kommunale råd Om FFO Norges største paraplyorganisasjon

Detaljer

Universell utforming hele veien

Universell utforming hele veien Universell utforming hele veien Universell utforming av kollektivtransport i tettsteder Tomas Nesheim Driftsleder båt Fagleder universell utforming Rogaland litt fakta 26 kommuner < 420 000 innbyggere

Detaljer

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Forslag til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Konferanse om universell utforming Trondheim 28.09.06 Rådgiver Kristi Ringard, Miljøverndepartementet Handlingsplan for økt tilgjengelighet

Detaljer

Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne

Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne Erfaringer fra ikke-brukere Kjersti Visnes Øksenholt Lanseringsseminar, Deltasenteret 19.10.2015 Universell utforming Definert i diskriminerings-

Detaljer

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune

TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015. Kari Gregersen Næss Verdal kommune TEMADAG UNIVERSELL UTFORMING Februar 2015 Kari Gregersen Næss Verdal kommune Regjeringens visjon- mai 2009 Norge universelt utformet 2025 Nasjonale grep for å nå visjonen. Handlingsplanen 2009-2013 8 pilotfylker;

Detaljer

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør

Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør Tone Skajaa Rye Byggesaksbehandler og K5 - instruktør http://uukurs.be.no/ Universell utforming og Kompetanseprogrammet Kompetanseprogrammet er et opplæringsprogram for politikere og ansatte i kommuner

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

Er biblioteket tilgjengelig for alle?

Er biblioteket tilgjengelig for alle? Er biblioteket tilgjengelig for alle? Sjekkpunkter for nedbygging av fysiske barrierer i eksisterende lokaler Hva er et tilgjengelig bibliotek? Et bibliotek for alle har utformet sine lokaler og tilrettelagt

Detaljer

Ruters arbeid med universell utforming:

Ruters arbeid med universell utforming: Ruters arbeid med universell utforming: Presentasjon til Frokostseminar standarder for et mer inkluderende samfunn Svend Wandaas, Juridisk rådgiver, Ruter Lysaker den 4.12.2014 Rammer for arbeidet med

Detaljer

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle

Deltasenteret. Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle Deltasenteret Tilgjengelighet for alle mer enn fysisk utforming Bevisst tilrettelegging og tydelig kommunikasjon for alle 30.10.2008 Servicekonferansen 2008 1 Universell utforming Universell utforming

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 18.03.2015 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 14:30-16:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Berit Wammeli,

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

Tilgjengelighet i Verdal sentrum

Tilgjengelighet i Verdal sentrum Tilgjengelighet i Verdal sentrum Praksisprosjekt i ergoterapi Vår 2007 Ergoterapeututdanningen Avdeling for helse og sosial Høgskolen i Sør-Trøndelag Et prosjekt utført av: Hilde Vollan Caroline Osjord

Detaljer

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger

Grunnlån. Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger 2006 Grunnlån Nye boliger Utbedring og tilpasning av boliger Husbankens grunnlån Husbankens grunnlån skal fremme god kvalitet i ny og eksisterende bebyggelse og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene.

Detaljer

Ledefelt viser retning

Ledefelt viser retning 500 Bank for alle 1 Ledefelt viser retning Mange blinde, svaksynte og eldre har problemer med å orientere seg i banklokalet. Med noen enkle grep blir det lettere for alle å bruke bankens mange tjenester.

Detaljer

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim

Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Tilgjengelighet til og universell utforming av hotell i trondheim Universell utforming Nødvendig for noen, bra for alle! 1. Mars 2013 Julie Runningshaugen, Mathilde Øvestad, Mina Dalby & Njål Hidle Disposisjon

Detaljer

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene

Gode råd i møte med synshemmede. Ser. mulighetene Gode råd i møte med synshemmede Ser mulighetene Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Seende føler seg imidlertid ofte usikre på

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN PLANLEGGER MAN LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? Sivilarkitekt MNAL Gunn Schmitthenner b a m b u s a r k

Detaljer

Norge universelt utformet Handlingsplan for universell utforming Statssekretær Kai-Morten Terning

Norge universelt utformet Handlingsplan for universell utforming Statssekretær Kai-Morten Terning Norge universelt utformet Handlingsplan for universell utforming Statssekretær Kai-Morten Terning Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede 2015. Bodø 19. august 2015. Rettslige virkemidler Bygninger

Detaljer

Kvalitetsplan for hele flyreisen

Kvalitetsplan for hele flyreisen Kvalitetsplan for hele flyreisen med fokus på passasjerer med funksjonshemninger Utarbeidet av Forum for tilgjengelighet til flyreiser Innhold 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Innledning Hvem er funksjonshemmet

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Universell utforming i Rogaland. Regionalt perspektiv og handlingsplan 2. desember 2014, Scandic Fornebu

Universell utforming i Rogaland. Regionalt perspektiv og handlingsplan 2. desember 2014, Scandic Fornebu Universell utforming i Rogaland Regionalt perspektiv og handlingsplan 2. desember 2014, Scandic Fornebu Regionalt perspektiv og handlingsplan for universell utforming - Sigbjørn Husø Rogaland fylkeskommune

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING AV FRILUFTSOMRÅDER Universell utforming betyr utforming for alle Fordi kravene til universell utforming er høye, og kan være uoppnåelig i naturlandskapet, brukes gjerne begrepet tilgjengelighet

Detaljer

Lansering av fire standarder for universell utforming

Lansering av fire standarder for universell utforming 2. desember 2013 Lansering av fire standarder for universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Utvikler standarder på de fleste

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gammel vin på ny flaske, eller?????

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Gammel vin på ny flaske, eller????? Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Gammel vin på ny flaske, eller????? Status funksjonshemmede - Forsterkede skoler Holdninger Institusjonslignende boliger 55% av funksjonshemmede er ikke sysselsatt,

Detaljer

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1378-8-MBA 01.06.2011 Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fikk inn klage på inngangspartiene til flere kommunale bygninger i Kongsberg kommune.

Detaljer

www.nr.no EIDD 22. Nov 2006 Manneråk +5 IKT Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no

www.nr.no EIDD 22. Nov 2006 Manneråk +5 IKT Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no EIDD 22. Nov 2006 Manneråk +5 IKT Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 5 år etter Manneråk Arbeid for å beskrive situasjonen for funksjonshemmede innenfor 8 ulike områder/delprosjekter

Detaljer

Studentlivet for alle. Universell utforming av arrangement og aktiviteter

Studentlivet for alle. Universell utforming av arrangement og aktiviteter Studentlivet for alle Universell utforming av arrangement og aktiviteter Universell utforming av studentaktiviteter Universell utforming bidrar til likestilling gjennom å inkludere flest mulig i ordinære

Detaljer

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g

U n i v e r s e l l U t f o r m i n g U n i v e r s e l l U t f o r m i n g HVORDAN SKAL MAN TENKE SOM ARKITEKT NÅR MAN SKAL LAGE LØSNINGER SOM PASSER FOR ALLE? HVILKE SPESIELLE UTFORDRINGER MØTER MAN I PROSESSEN? BOLIGER BASERT PÅ PRINSIPPET

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Universell utforming Transport og knutepunkter

Universell utforming Transport og knutepunkter Universell utforming Transport og knutepunkter Bybanen i Bergen. En Bybane for alle! (?) Universell utforming. Transport og knutepunkter. NAL akademiet - 19.mars 2010 Ingrid Haukeland, Landskapsarkitekt

Detaljer

Universell utforming. Et virkemiddel for kvalitet på gangog sykkelanlegg. Ingrid R. Øvsteng Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Universell utforming. Et virkemiddel for kvalitet på gangog sykkelanlegg. Ingrid R. Øvsteng Statens vegvesen, Vegdirektoratet Universell utforming Et virkemiddel for kvalitet på gangog sykkelanlegg Ingrid R. Øvsteng Statens vegvesen, Vegdirektoratet Forankring universell utforming! Plan- og bygningsloven (2009)! Tilgjengelighets-

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 10/496-11/SF-471, SF-520.4, SF-711, SF-814, SF-902//AKH 15.09.2011 Videregående skole har tilrettelagt for personer med nedsatt synsevne. Ombudet

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

Bakgrunn. Våren 2007 fikk jeg en bestilling på å utarbeide:

Bakgrunn. Våren 2007 fikk jeg en bestilling på å utarbeide: Bakgrunn Våren 2007 fikk jeg en bestilling på å utarbeide: Et faktagrunnlag for universell utforming i Region øst. Dvs. generelle fakta om lover som vi bør forholde oss til, og informasjon og veiledere

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Den norske regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal

Detaljer

Universell utforming kollektivtrafikk

Universell utforming kollektivtrafikk Generelle krav Alle ledd i reisekjeden må være tilgjengelige. Materiell og infrastruktur må være tilpasset hverandre. Krav til materiell Universell utforming kollektivtrafikk Trinnfri atkomst må sikres

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelser 2010-2015 Utarbeidet av læringsmiljøutvalget Vedtatt av musikkhøgskolens styre 05.02.100 Innhold Forord... 3 Formål med planen... 4 Hva er funksjonsnedsettelse?...

Detaljer

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting;

Litt om Gaia Buss AS. Kollektivtrafikk.. Universell utforming Høringskonferanse. Idar Sylta Gaia Buss AS. For Gaia vil kollektivtrafikk være to ting; Universell utforming Høringskonferanse Litt om Gaia Buss AS Kva har transportbransjen å tene på universell utforming? Idar Sylta Gaia Buss AS SAS Radisson Hotel Bryggen Et heleid datterselskap i Gaia Trafikk

Detaljer

Tilgjengelighet- Universell utforming.

Tilgjengelighet- Universell utforming. . Tilgjengelighet og universell. Skilting av innvendige bygg. Ledelinje. Glassmarkører. . I diskriminerings - og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft 1.1.2009, er både offentlig og privat virksomhet

Detaljer

Manglende universell utforming av inngangsparti

Manglende universell utforming av inngangsparti Manglende universell utforming av inngangsparti Restaurantens inngangsparti består av flere trappetrinn. Besøkende i rullestol kan benytte en sideinngang, og må deretter ta vareheisen og så kjøre gjennom

Detaljer

Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv.

Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv. Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv. IKT, funksjonshemming og arbeidsliv 25.06.10 1 Teknologioptimisme økt sysselsetting

Detaljer

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by

Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Krav og anbefalinger til universell utforming av gågate, fortau og gang/sykkelveg i tettbygde områder/by Kommunevegdagene 2011 Ingrid R. Øvsteng, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 23.mai 2011 Vi har ulike

Detaljer

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Relaterte standarder og veiledere for universell utforming Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Standarder som verktøy for universell utforming I arbeidet for universell utforming er standarder og standardiseringsarbeid

Detaljer

10/1781-04.06.2012. Saksnummer: 10/1781 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse: 2. mai 2012

10/1781-04.06.2012. Saksnummer: 10/1781 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse: 2. mai 2012 Vår ref.: Dato: 10/1781-04.06.2012 Ombudets uttalelse Norges Blindeforbund hevder at Statens vegvesen (vegvesenet) handlet i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 og plikt til generell

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1996-2-RLI 08/471- SHO 19.03.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1996-2-RLI 08/471- SHO 19.03.2009 Samferdselsdepartementet Signe Hovbrender Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1996-2-RLI 08/471- SHO 19.03.2009 FORSKRIFT OM UNIVERSELL UTFORMING AV RULLENDE MATERIELL TIL JERNBANE

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 Lystbetont kreativ og nødvendig aktivitet Prosjekteringsmodell Voksen mann på 185 cm som

Detaljer

Ny veileder og eksempel fra en norsk kommune. Ingrid Rindal Øvsteng Rådgiver, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 30.September 2010

Ny veileder og eksempel fra en norsk kommune. Ingrid Rindal Øvsteng Rådgiver, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 30.September 2010 Ny veileder og eksempel fra en norsk kommune Ingrid Rindal Øvsteng Rådgiver, Statens vegvesen, Vegdirektoratet 30.September 2010 Jeg vil snakke om Kort om bakgrunn og forankring Ny veileder om universell

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret

Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Ergonomidagen 2008: Universell utforming i skolebygg Kristin Bille, Deltasenteret Deltasenteret - statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet Fokus mot mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

En nordisk erklæring. Et bedre samfunn gjennom universell utforming

En nordisk erklæring. Et bedre samfunn gjennom universell utforming En nordisk erklæring Et bedre samfunn gjennom universell utforming Erklæringen ble første gang presentert på konferansen "UD 2012 Inspire, Challenge and Empower", som ble arrangert i Oslo 11. 13. juni

Detaljer

«Hit eit steg, og dit eit steg»

«Hit eit steg, og dit eit steg» «Hit eit steg, og dit eit steg» Nasjonal konferanse- universell utforming -tilgjenge og likeverd innan 2025 Bybanen i Bergen. En Bybane for alle! (?) Bergen, 27-28 september 2012 Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven

Detaljer

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STUDENTER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Retningslinjer for praktisk og pedagogisk tilrettelegging av studiesituasjonen Høgskolen i Hedmark 2009-2012 Godkjent ved rektors fullmakt 17.2.2009 Innhold Praktisk

Detaljer

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012 Vår ref.: Dato: 11/2112 10.11.2012 Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Input10 - Universell utforming i praksis. Plan. Seniorrådgiver Einar Lund Oslo 20.01.2010

Input10 - Universell utforming i praksis. Plan. Seniorrådgiver Einar Lund Oslo 20.01.2010 Input10 - Universell utforming i praksis. Fra plan til det ferdige byggverket Plan Seniorrådgiver Einar Lund Oslo 20.01.2010 Temaveileder for universell utforming Universell utforming og planlegging etter

Detaljer

Virksomhet i Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti

Virksomhet i Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti Tor Odberg Hansen torodhan@online.no Vår ref.: Deres ref.: Dato: 11/2124-12- MBA 18.02.2013 Virksomhet i Larvik bryter ikke plikten til universell utforming av inngangsparti Inngangspartiet var ikke universelt

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

Universell utforming og reiseliv

Universell utforming og reiseliv Universell utforming og reiseliv 25. okt. 2013 Innledning til og befaring på - Maihaugen Velkommen til Maihaugen v/torger Korpberget, driftssjef ved Lillehammer-museene Innledning om universell utforming

Detaljer