Universell utforming hele veien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming hele veien"

Transkript

1 Universell utforming hele veien Universell utforming av kollektivtransport i tettsteder Tomas Nesheim Driftsleder båt Fagleder universell utforming

2 Rogaland litt fakta 26 kommuner < innbyggere Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg har ca. 50% 3 bussruteområder Haugalandet Sør-Rogaland Ryfylke Ca 500 busser Ca holdeplasser 3 hurtigbåtområder 12 hurtigbåter 81 kaier 30 øyer uten fastlandsforbindelse

3 Sektorprinsippet i bunn Tilretteleggingsmidler i over 20 år Ca. 30 mill fra 1988 Fragmenterte tiltak Bussheis og noen få laventré busser Løfteplattform i maxitaxi Kontrastmerking i buss Fra 2004 som supplement til BRA-midler Utredningsarbeid og terminalutbedringer Sjåfør- og mannskapskurs Holdeplasser og ledelinjer Taktil informasjon Båtuvikling

4 Kollektivtrafikk på anbud Rogaland Kollektivtrafikk FKF Kolumbus fra Fylkeskommunens administrasjonsselskap Kolumbus er premissgiver Anbudskrav Materiell Universell design, Komfort og plass, billettering osv. Markedsføring Informasjon, kampanjer, markedstilpassing av ruter, Profilering osv Bedriftspakker Informasjon Rutehefter, holdeplassinfo, produktbrosjyrer, websider osv.

5 Fylkesdelplan for samferdsel Innarbeide tilgjengelighetshensyn i alle planer for utbygging og drift Sikre at materiell og nye anlegg får en tilfredsstillende tilgjengelighetsstandard Videreføre og styrke arbeidet med tilrettelegginstiltak, herunder videreføre tilskuddsordningen Øke innsatsen med å tilrettelegge holdeplasser og terminaler

6 Utfordringen Den viktigste utfordringen for å oppnå universell utforming er å endre tenkemåten til alle som hver dag tar valg som avgjør graden av tilgjengelighet. Er trapp alltid billigst?

7 Det er på dette stadiet graden av tilgjengelighet blir avgjort

8 Vår visjon Våre tilbud skal være for alle.. uavhengig av gener eller hendelser i livet

9 Handlingsplan Krav om universell utforming er førende ved alle nye anbudsinbydelser. Alle nye transportmidler skal tilfredsstille EU`s direktiver eller være bedre Ved leie av terminaltjenester skal terminalene ha universell standard Aktiv pådriver overfor veiholder for å få universell utforming av holdeplasser, kaier og infrastruktur i forhold til disse Web-sidene skal være auditive og tilfredsstille WAIstandard Bevisst bruk av font og farger i all skriftlig informasjon

10 Fylkesdelplan for Universell utforming Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere

11 Fylkesdelplan for uu - 5 hovedområder Kunnskap og kompetanse Bygg og anlegg Uteområde, friluftsliv og reiseliv Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Samferdsel

12 Fylkesdelplan for UU - Samferdsel I Rogaland skal transportmateriell som nyttes i offentlige ruter tilfredsstille krav til universell standard innen Buss og båt vil være på plass ved utskifting av materiell og nye anbud fra pr nov er over 95% av bussmateriellet uu 100% buss innen 2014, båt i 2019 Alle offentlige transporttjenester skal utføres på en måte som ivaretar universell utforming. Kompetanseheving i alle ledd Sanntidssystem på busser og holdeplasser 2012

13 Fylkesdelplan for UU - Samferdsel Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn ved planlegging og bygging av ny infrastruktur. Kompetanseheving hos planleggere uu ved utforming av infrastruktur uu i innkjøpsprosessen I Rogaland skal infrastrukturen tilfredsstille prinsippene for universell utforming innen 2019 Foreta kartlegging og utarbeide handlingsplaner Sikre økonomiske ressurser for gjennomføring av HP innen 2019

14 Universell busspark Universell utforming, også av klasse-ii og III busser Over 95 % av bussene er mindre enn 3 år og har universell utforming 100 % av bussene på våre 6 hovedruter har uu og frakter 2/3 av fylkets busspassasjerer

15 Universell utforming av båt

16 Ferjemateriell Fylket som bestiller setter premissene og må være bevisst på det

17 De beste løsningene er ofte de usynlige løsningene

18 Holdeplasser

19 Områdeskilting

20 Terminalskilting

21 Informasjon riktig plassert

22 Suksesskriterier Samarbeid, samarbeid, samarbeid, samarbeid.. uu må være forankret i hele organisasjonen Brukerorg. er rådgivere Hele reisekjeden Infrastruktur må ha samme prioritet som transportmiddel Spesifikk på krav Detaljert fokus på hva en vil ha Der krav for uu ikke er spesifisert, spesifiser dem Tett oppfølging av båt- og bussbyggere Gulrøtter Tilretteleggingsmider, BRA-midler Arbeidsmiljø, effektivitet

23 Mange oppgaver gjenstår, for eksempel.. Noen få busser i distriktet mangler fortsatt uu Ca. 300 holdeplasser etter ny standard igjen Prioritet 1: Alle langs 6 hovedruter skal få uu Kaiene er kartlagt i detalj Utbedringsrapport under arbeid 2 har tilnærmet uu 80 igjen Mye igjen før vi har intuitive reisekjeder Websider under kontinuerlig utvikling Sanntidsinformasjon buss og holdeplasser innen 2012 Sikkerhetsbrosjyre for båt i blindeskrift

24 Universell utforming kan være utfordrene Prioriter i rett rekkefølge

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig? Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 Lystbetont kreativ og nødvendig aktivitet Prosjekteringsmodell Voksen mann på 185 cm som

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Universell utforming og folkehelse Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Folkehelse/ universell utforming Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming (fdp uu) Pilotfylket

Detaljer

Er universell utforming mer enn fysiske hindre?

Er universell utforming mer enn fysiske hindre? Er universell utforming mer enn fysiske hindre? Tegning: Egil Bjørøen Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedfundament Menneskeverd Respekt for individet Diskrimineringsvern 2 definisjoner av universell

Detaljer

Kollektivplan Vedtatt av Hammerfest kommunestyre 14.11.2013

Kollektivplan Vedtatt av Hammerfest kommunestyre 14.11.2013 Kollektivplan Vedtatt av Hammerfest kommunestyre 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Målsettinger 3. Organisering 4. Ny rutestruktur 5. Universell utforming 6. Takster og betalingsformer 7. Strategi-

Detaljer

På sporet til fremtiden!

På sporet til fremtiden! På sporet til fremtiden! Universell utforming 11. Mars 2015 Ski kommune på sporet til fremtiden! Mål: Ski - et fremtidig utstillingsvindu for universell utforming! Overordnede føringer: Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013 Fylkesdelplan for Universell Utforming 2014 2017 Høringsutkast, okt. 2013 1 Forord Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for

Detaljer

NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten

NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten 1 NOTAT: Utviklingstrekk transportbehov og utfordringer for kollektivtransporten Dette notatet oppsummerer noen av de viktigste utviklingstrekkene av betydning for transportbehov, samt problemstillinger

Detaljer

TILGJENGELIGHET FOR ALLE

TILGJENGELIGHET FOR ALLE TILGJENGELIGHET FOR ALLE HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING I TROMS FYLKESKOMMUNE 2009-2013 Fylkestinget behandlet sak 66/08 i møte 02.12.08 og gjorde følgende vedtak: Fylkestinget vedtar handlingsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Strategi for bussanlegg

Strategi for bussanlegg Ruterrapport 2012:5 Versjon 2.0 1.10.2012 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss- og båtinfrastruktur Ruter# 2 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss-

Detaljer

Vi tar dæ me fra A te B

Vi tar dæ me fra A te B 1 Årsrapport AtB AS / s. 4 Inntektsfordeling Sammendrag / s. 6 Per Magne Reitbakken 18.6.2015 14.57 Deleted:... [48] Vi tar dæ me fra A te B Buss - Trondheim/Klæbu Buss - Region Trikk Båt Tilskudd Kunden

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Innhold Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Aktuelle lover og forskrifter 3 Utdrag fra Eierskapsmelding for Hedmark Fylkeskommune 2011, vedtatt oktober 2011 - Del

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter

Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Hedmark Trafikk FKF Styringsdokumenter Innhold Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Aktuelle lover og forskrifter 3 Utdrag fra Eierskapsmelding for Hedmark Fylkeskommune 2011, vedtatt oktober 2011 - Del

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen, planprogram. Av Østfold Arkitektforening

Innspill til kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen, planprogram. Av Østfold Arkitektforening Innspill til kommuneplan 2011-2023 samfunnsdelen, planprogram. Av Østfold Arkitektforening Etter folkemøtet som ble holdt i forbindelse med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ønsker ØAF å komme med

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Kolumbus. Årsrapport 2011

Kolumbus. Årsrapport 2011 Kolumbus Årsrapport 2011 2011: Innhold 2011: Buss Buss Sør-Rogaland Buss Nord-Rogaland Buss Ryfylke 4 6 8 2011: Båt Båt Ryfylke Båt Byøyene Båt Nord-Rogaland 9 10 11 2011: Øvrig virksomhet Kolumbus kundesenter

Detaljer

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013.

Møtedato 15.6.2010 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 2010-2013. Sentraladministrasjonen Samferdselsavdelinga Arkivsak: 09/01280 Arkivkode: _ Saksbeh: David Karlsen Ugradert Saksgang Fylkestinget Møtedato 15.6.2010 Saksnr. 10/22 HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT

Detaljer

Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming

Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming FRA GAZELLE COMMUNICATION Fritt Fram et temabilag om universell utforming Flere universelle boliger Side 5 Selvbetjeningssamfunnet Stopp Side 9 diskrimineringen Side 13 Publisher: Per Erik Wilsbeck, tlf:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser Dokument nr. 3:10 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Innspill til reform av jernbanen

Innspill til reform av jernbanen Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE www.spekter.no Til: Fra:

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter. Endre Angelvik, IT-sjef

Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter. Endre Angelvik, IT-sjef Dialog med leverandører. Forutsetning for god tilgang til de rette konsulenter, og leveranse av kvalitet i prosjekter Endre Angelvik, IT-sjef http://www.youtube.com/watch? v=nxpjqyz_ub8&list=uuz4ubozrjad_gl94srinmag&feature=player

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Kolumbus. - Årsrapport 2010

Kolumbus. - Årsrapport 2010 Kolumbus - Årsrapport 2010 2010: Innhold Styrets beretning 3 2010: Buss 4 Buss Sør-Rogaland 5 Buss Nord-Rogaland 6 Buss Ryfylke 6 2010: Båt 7 Båt Ryfylke 8 Båt Byøyene 9 Båt Nord-Rogaland 9 2010: Styre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål

Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi 2009-2012 Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL..3 1.1 Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER..4 2.1 Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet

Detaljer