Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?"

Transkript

1 Rogaland for alle. Uansett alder eller funksjonsnivå. Er det mulig?

2 Universell utforming er basert på internasjonalt etablerte prinsipper Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassning og en spesiell løsning. Eller Universell utforming er løsninger som kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte, uten behov for tilpassing.

3 Hovedprinsippene for universell utforming Like muligheter for bruk Fleksibel i bruk Enkel og intuitiv i bruk Forståelig informasjon Toleranse for feil Lav fysisk anstrengelse Størrelse og plass for tilgang og bruk

4 Samfunnsforståelse

5 Hvorfor universell utforming? Vanskelig å sette eksakte tall på hvor mange: - orienteringshemmede - bevegelseshemmede - miljøhemmede vi har i Norge. Men omkring: - 20% av befolkningen har en varig funksjonshemming - 70 % har en eller flere ganger i livet nedsatt funksjonsevne.

6 Når trenger en universell utforming? Når en har barn (barnevogn) Når en blir skadet eller syk Når en får/har en funksjonshemming Når noen en kjenner får/har en funksjonshemming Når en blir gammel Universell utforming trenger vi alle i livsløpet mellom 0 til 100 år.

7 Universell utforming angår alle Barn Eldre Bevegelseshemmede - personer med redusert gangfunksjon / styrke; rullestolbrukere, stokk, krykker, rullator, barnevogn Orienteringshemmede - blinde, svaksynte, brillebrukere, hørselshemmede, personer med forståelsesproblemer Miljøhemmede - astmatikere, allergikere

8 Eldrebølgen - i 2020 er 28 % over 60 år i den vestlige verden - i Norge er 20 % over 60 år. Om 12 år (i 2020) er 25 % av befolkningen over 60 år

9 Dette er relativt unge eldre. De er kjøpesterke og utgjør en betydelig kundegruppe, forbrukerbevisste, livsglade, men har andre krav og behov.

10 Bilde av Preikestolen Det er ikke mulig å tilrettelegge mht. alt og alle overalt. Og selv om det er tilrettelagt er det ingen skam å be om hjelp.

11

12 Hovedmålsetning i Fylkesdelplan for universell utforming i Rogaland Universell utforming skal legges til grunn ved all offentlig planlegging og utforming av offentlige og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser, og innebærer en utforming for alle brukere.

13 FYLKESDELPLANENS FEM SATSNINGSOMRÅDER Kunnskap og kompetanse Bygg og anlegg Uteområder, friluftsliv og reiseliv Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Samferdsel

14 KUNNSKAP OG KOMPETANSE 1. Elever med nedsatt funksjonsevne skal kunne velge fagretning og studium etter ønske og evner, og ikke etter fysiske eller ressursmessige forhold ved skolene. 2. Læremateriell i skole og utdanning skal utarbeides og tilrettelegges slik at alle grupper av elever har like muligheter til å benytte seg av dem 3. Etter endt grunnskole skal alle ha forståelse for hva som menes med universell utforming av omgivelser, produkt og tjenester, og hvilke fordeler slik utforming har for dem selv, medmennesker og samfunnet generelt. Forts. neste bilde

15 -forts. kunnskap og kompetanse 4. Temaet Universell utforming skal være en integrert del av undervisningen i videregående skole. 5. I Rogaland skal det være tilgang på kurs om universell utforming rettet mot ulike fagdisipliner. 6. Personer i Rogaland med nedsatt funksjonsevne skal ha tilgang til et godt utvalg av tilrettelagt litteratur på bibliotek i sin kommune

16 Læringssituasjon Elever med/uten funksjonshemminger skal ha lik rett til: - valg av fagretning /studium - læremateriell i skole og utdanning og til å benytte seg av dem Gjennom skolegangen skal de ha fått forståelse av innholdet i universell utforming.

17 Kunnskap om sammenhengen mellom lys, farge og alder er viktig for bl.a. arkitekter, a) Normalsyn (nesten, da bildet er noe uklart!!) b) Eksempel fra en svaksynt person

18 Behovet for lys øker med alderen

19 BYGG OG ANLEGG 1. I Rogaland skal alle nye bygg og anlegg rettet mot allmennheten ha universell utforming fra og med Eksisterende bygg og anlegg rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra En størst mulig del av boligene i fylket skal ha universell utforming. 4. Kulturbaserte attraksjoner og verna bygg og anlegg skal i størst mulig grad være tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming.

20 Adkomsten til Randaberg kommunehus

21 Ledelinjer i offentlige bygg

22 Viktig å formidle kunnskap!

23 Illustrasjon: Egil Bjørøen

24 Randaberg kirke

25 Fremtidens bygg - tilgjengelig for alle???

26 Trapper til besvær Illustrasjon: Egil Bjørøen

27 UTEOMRÅDER, FRILUFTSLIV OG REISELIV 1. Personer med nedsatt funksjonsevne skal ikke oppleve mentale barrierer mot å utøve friluftsliv i større grad enn andre. 2. Alle skal ha tilgang til et variert tilbud for fysisk utfoldelse i sin kommune. 3. Offentlige parker, rekreasjonsområder og rasteplasser skal stimulere til aktivitet og hvile for mennesker i alle aldre og med ulik funksjonsevne. 4. Alle barn og unge skal ha tilgang til lekeområder med høy kvalitet i nærhet av sin bolig. 5. Gjøre flere natur- og kulturbaserte attraksjoner tilgjengelig for alle. 6. Et rikt tilbud av aktiviteter med universell uforming skal gjøre Rogaland til et stadig mer attraktivt reisemål.

28 Rogaland har mange lange og vakre strender, men ikke alle er enkle å komme ut på.

29 Et eksempel på vindens tildekking av fysisk tilrettelegging!

30 Slik kan strender gjøres tilgjengelig med treplattinger Åkrasanden, Karmøy kommune

31 . og glassfibermatter!

32 Orre friluftshus på Orrestranden på Jæren - ligger i Jærstrendene landskapsvernområde. - ligger rett ved et fuglefredningsområde sørover ligger et plantefredningsområde Vern kontra tilrettelegging kan by på konflikter.

33 INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI 1. I Rogaland skal alle ha anledning til å utføre tjenester på internett - enten gjennom egen tilgang til nettet, eller gjennom tilbud tilgjengelig i sitt nærmiljø. 2. I Rogaland skal alle nettsteder til offentlige etater oppfylle Norge.no sine kvalitetskriterier for tilgjengelighet. 3. IKT-utstyr beregnet på publikum i offentlige bygg skal kunne betjenes/benyttes/sees av alle. 4. Automater for selvbetjening i banker/minibanker, bibliotek, kino, bussterminaler, flyplasser m.m. skal følge prinsippene om universell utforming

34 Selvbetjeningsautomat med Touchscreen skjerm Offentlig tilgjengelig PC med heve og senke muligheter.

35 Informasjonsskjermer i riktig høyde mtp. rullestol og tett-innpå lesing. Det negative her er mye refleks fra store glassvinduer!

36 Informasjon er mer enn IKT. Informasjonstavler skal også være tilgjengelig for alle..

37 SAMFERDSEL 1. I Rogaland skal transportmateriell som nyttes i offentlige ruter tilfredsstille krav til universell standard innen Alle offentlige transporttjenester skal utføres på en måte som ivaretar universell utforming. 3. Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn ved planlegging og bygging av ny infrastruktur. 4. I Rogaland skal infrastrukturen tilfredsstille prinsippene for universell utforming innen 2019.

38 Informasjon Informasjonen må være tilpasset alle reisende. Ikke bare de som ser godt og har riktig høyde.

39 Ikke lett å finne fram

40 Tilgjengelighet til og fra holdeplass Et jevnt og godt synlig underlag med lederlinjer gjør det lettere å finne veien til holdeplass og terminal.

41 Holdeplassen Holdeplassen og terminalen må gi: - mulighet for hvile, - ha ledelinjer, - gode kontraster og - høyde på kantstein som gir trinnfri adkomst til transportmidlet.

42 Her er det lett å komme på og av bussen

43 Billettautomater Billettautomater må være enkle å forstå. Enkel bruksanvisning. Lett å lese Være i en høyde som også kan betjenes av folk i rullestol og kortvokste. Det må ikke benytte touch screen Gode kontraster på skjermer Mulig å kontakte hjelp

44 Transportmiddelet Busser må ha mulighet for senkes ned til fortauskanten. Tog og båter må ha mulighet for ombordstigning med rullestol uten hjelp Informasjon under reisen må være tilpasset både hørselshemmede og synshemmede.

45 Viktig i prosesser Ta vare på og bruke engasjementet og kunnskapen til brukergruppene Samarbeide med lokalt næringsliv

46 -forts. Involvere bred fagkompetanse (ikke bare en ansvarlig for tilgjengelighet). Spre kunnskap og informasjon Skape engasjement Langsiktig strategi et skritt av gangen Vise fram det vi får til Fokus på at dette handler om kunnskap ikke om penger. Universell utforming nødvendigvis ikke dyrere.

47 Universell utforming - handler ofte om enkle løsninger, men det krever kunnskap og at en tenker rett første gangen og det koster nødvendigvis ikke mye

48 Eksempel fra naturparken i Harestadmyra, Randaberg kommune.

49 MÅL! Vi er først i mål når ingen ser at vi har tilrettelagt. Takk for meg!

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

Er universell utforming mer enn fysiske hindre?

Er universell utforming mer enn fysiske hindre? Er universell utforming mer enn fysiske hindre? Tegning: Egil Bjørøen Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Hovedfundament Menneskeverd Respekt for individet Diskrimineringsvern 2 definisjoner av universell

Detaljer

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Universell utforming og folkehelse Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Folkehelse/ universell utforming Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming (fdp uu) Pilotfylket

Detaljer

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013

Fylkesdelplan for Universell Utforming. Høringsutkast, okt. 2013 Fylkesdelplan for Universell Utforming 2014 2017 Høringsutkast, okt. 2013 1 Forord Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for

Detaljer

TILGJENGELIGHET FOR ALLE

TILGJENGELIGHET FOR ALLE TILGJENGELIGHET FOR ALLE HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING I TROMS FYLKESKOMMUNE 2009-2013 Fylkestinget behandlet sak 66/08 i møte 02.12.08 og gjorde følgende vedtak: Fylkestinget vedtar handlingsplan

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming

Fritt Fram. Flere universelle boliger. Stopp. diskrimineringen. Selvbetjeningssamfunnet. Side 5. Side 9. Side 13. et temabilag om universell utforming FRA GAZELLE COMMUNICATION Fritt Fram et temabilag om universell utforming Flere universelle boliger Side 5 Selvbetjeningssamfunnet Stopp Side 9 diskrimineringen Side 13 Publisher: Per Erik Wilsbeck, tlf:

Detaljer

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Innhold Forord... 5 Bakgrunn...6 Generelt om universell

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming

Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Rapport på prosjekt friluftsliv og universell utforming Innledning Det er tverrpolitisk enighet i Rogaland om at fylkeskommunen skal være en aktiv pådriver og medspiller i arbeidet for å skape et tilgjengelig

Detaljer

Hva er universell utforming innen IKT? Skrevet av: Morten Tollefsen Sist oppdatert: 15.06.2006

Hva er universell utforming innen IKT? Skrevet av: Morten Tollefsen Sist oppdatert: 15.06.2006 Hva er universell utforming innen IKT? Skrevet av: Morten Tollefsen Sist oppdatert: 15.06.2006 Bakgrunn Våren 2007 lyste Norges Forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng: etablering

Detaljer

Universell utforming Begrepsavklaring

Universell utforming Begrepsavklaring SBF51 A06014 Åpen RAPPORT Universell utforming Begrepsavklaring www.sintef.no www.ntnu.no NTNU SOLVÅR WÅGØ, KARIN HØYLAND, DAG KITTANG OG LIV ØVSTEDAL SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk November

Detaljer

IKT-basert informasjon

IKT-basert informasjon IKT-basert informasjon innen offentlige publikumstjenester Om funksjonshemmende barrierer - og noen forslag til løsninger Innhold Virkelighet 4 Inkludering og tilgjengelighet 6 Mottakeren må nå fram til

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1

INNHOLDSFORTEGNELSE. Versjon 2, 07.11.05 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Universell utforming - Eksempler på gode løsninger...2 Hva er universell utforming?...2 0versikt over brukte symboler...3 Inngangsparti...4 Høydeforskjeller trapper og ramper...12 Høydeforskjeller

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming.

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming. FRA GAZELLE COMMUNICATION et temabilag om universell utforming Japan 15 år foran side 15 Pilotkommunene side 10-11 Universell utforming lønner seg side 12-13 NSB ruster opp side 17 PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy

Kulturminnevern og universell utforming. Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming Et prosessverktøy Kulturminnevern og universell utforming -Et prosessverktøy Trondheim folkebibliotek har siden 1933 hatt tilhold i det gamle rådhus. Det nye biblioteket

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming Friluftsliv og universell utforming Universell utforming Den generelle forståelsen av begrepet universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer