Energiske Sør-Aurdøler gjennom 60 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energiske Sør-Aurdøler gjennom 60 år"

Transkript

1 Energiske Sør-Aurdøler gjennom 6 år

2 Gudbrand A sl. Strømmen, styreleder Styrelederen har ordet Innhold 3 Styrelederen har ordet 4 Fra den spede spire til Sør-Aurdal Kraftandelslag er etablert 6 Utbygging av linjenettet - bygd for bygd 8 Fra 1948 og frem til i dag - Sør Aurdal Energi sin utvikling 1 Framtid - for og med Sør Aurdal Energi 12 Elektrisitetens betydning og samfunnsutviklingen 13 Nøkkeltall 14 Fra 1956 og frem til i dag - hytteutbyggingen i Sør-Aurdal 16 Jobb i energibransjen 18 Styremedlemmer - da og nå 19 SAE i ny drakt Utgiver: Sør Aurdal Energi Redaktør: Anne Kristin Medhus Sør Aurdal Energi kan i 27 se tilbake på 6 års drift. Selskapet ble stiftet 7. juli 1947 og het da Sør Aurdal Kraftandelslag. Dagens navn, Sør Aurdal Energi (SAE), ble vedtatt på generalforsamlingen i Ved 5 års jubileet i 1997 ble SAEs historie utgitt i bokform. Boka beskriver dannelse og utvikling av et selskap som gjennom 5 år har overført elektrisk kraft gjennom linjenettet. Den beskriver også fremragende menneskelig innsats under vanskelige forhold. Denne innsatsen kjennetegner SAE også i dag. Ansatte står på både i det daglige og når det oppstår noe uforutsett. Gjennom beredskapsfunksjonen rykker vi ut på kort varsel, hele døgnet, hvis feil oppstår. Da jobbes det hardt for å utbedre feilen slik at Form: Kreativ Strek AS Opplag: 3. eks. strømstansen blir så kort som mulig. All mulig honnør til alle ansatte. og vekst trenger vi slik kommunikasjon innen alle deler av kommunen. I det siste tiåret har selskapet utviklet seg videre. I denne perioden har SAE startet rehabilitering av store deler av linjenettet. Nye og forsterkede anlegg sikrer en stabil og rasjonell strømforsyning. Der det er mulig bruker vi nå jordkabel til erstatning for luftlinjer. Det fellesskapet som ble skapt for 6 år siden står ved lag i dag. SAE har aldri har vært sterkere. Andelslaget har viljen og evnen til å se framover og til å satse for at samfunnet vi lever i fortsatt skal ha utvikling og vekst. Utbygging av strømforsyning til gamle og nye hytteområder er et viktig område for SAE. Nye nettkunder er positivt for hele Sør-Aurdal, det blir flere å dele regninga med. Nye hytteområder er en positiv bidragsyter til lokal verdiskapning. Etter min mening etterlever SAE sin egen visjon: «Sør Aurdal Energi skal være en positiv deltaker i bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet». Gudbrand Asl. Strømmen styreleder Et nytt satsningsområde for SAE er bredbånd. Dette er infrastruktur som det er naturlig for SAE å bygge ut. Skal Sør-Aurdal fortsatt ha utvikling Trykk: Valdres Trykkeri AS, 11/7 3

3 Tilkopling av ny transformator ved Høneren i Begnadalen, ca år 195. F.v. Gunnar Garthus, Hermann Skogstad, Birkelid, Anton Garthus og Carl O. Mørk. Tilkopling av ny transformator ved Sørum i Begnadalen, ca år 195. F.v. Gunnar Garthus, Carl O. Mørk, Hermann Skogstad, NN, Birkelid, Arnfinn Brenn, fru Birkelid, Odd Henriksen, Sigurd Landsend og Anton Garthus. Halstein Heiene Stilling: Nettsjef Ansatt siden: : SAK ble konstituert i juli, samme måned og år som Thor Heyerdahl gjennomførte den vellykkede Kon Tiki-ekspedisjonen. Heyerdahl seilte på 99 dager helt fra Peru til Polynesia-øyene i Stillehavet på en flåte av balsa. Fra den spede spire til Sør-Aurdal Kraftandelslag er etablert» Midten av 193-årene I Hedalen var spiren til felles utbygging av elektrisitetsforsyningen i Sør-Aurdal sådd. Her var det mange små kraftverk, og en så den store nytten folk hadde av elektristeten.» Sigurd Landsend fikk i stand et folkemøte på Nordre Hedalen forsamlingshus for å se på mulighet for utbygging av elverk i Hedalen. I et fullsatt forsamlingshus tegnet hedølene seg villig vekk for andeler i form av penger, levering av stolper og arbeid.» 1946 Harald Bakken var ordfører i Sør-Aurdal kommune og fikk igjennom at kommunestyret oppnevnte en elektrisitetsnemnd for hele kommunen. Nemnda fikk som hovedoppgave å arbeide for en felles elektrisitetsforsyning for hele Sør-Aurdal i et felles anlegg. Nemndas representanter var: Sigurd Landsend fra Hedalen, Gunnar Garthus fra Begnadalen, Harald Bakken og Elling Juvkam fra Bagn og Ola H. Sukke fra Reinli.» 1946, 21. oktober Elektrisitetsnemnda for Sør-Aurdal hadde sitt første møte på Tollefsrud hotell. Der ble følgende hovedpunkt vedtatt: Sør-Aurdal Kraftandelslag skal dannes. Kraftandelslaget skal i første omgang arbeide for å få utbygd kraftnett over hele kommunen. Det skal settes i gang andelstegning i alle skolekretser. Andelskapitalen skal tegnes bare som kontantinnskudd. Det ble slått opp plakater over hele kommunen der nemnda og kommunen anbefalte andelstegning på det sterkeste.» 1947 Den 15. april var det tegnet andeler for kr 175.,-, og allerede 29. mai var andelstegningen oppe i kr 418.,-.» 1947, 7. juli Sør-Aurdal Kraftandelslag konstitueres på Begnadalen forsamlingshus. Elektrisitetsnemnda for Sør-Aurdal skiftet status til styret i Sør Aurdal Kraftandelslag. Sigurd Landsend ble valgt som formann. Ordfører Harald Bakken ble valgt som nestformann. Styremedlemmer for øvrig ble Ola H. Sukke, Reinli, Gunnar Garthus, Begnadalen og Elling Juvkam, Bagn. «Der hvor det har skjedd størst forandring fra jeg ble ansatt og frem til i dag, er ved lokalisering av feil på nettet. I dag finner vi feilen mye raskere enn for 2-3 år siden. «Før i tiden» måtte ansatte reise rundt å sjekke linjene, og det kunne ta lang tid å finne feilen. Det var mye slit. Fra 1988 fikk vi et fjernkontrollsystem som forenklet jobben mye. Dette systemet har stadig blitt forbedret og jobben med å lokalisere feil er i dag langt enklere og gjøres mer effektivt enn på starten av 7-tallet. Mobiltelefonen har også hatt en rivende utvikling. Sør Aurdal Energi fikk mobiltelefon tidlig, alt i Vi var av de første i Sør-Aurdal. Det var en stor koloss, tung å dra på. I dag stilles det mye større og strengere krav til sikker strømlevering. Det er en selvfølge at folk har strøm, til en hver tid, og elektriske utkoplinger passer aldri. I «gamle dager» var ikke behovet for elektrisk strøm like stort og folk var mer tolerante om strømmen var borte en periode.» Halstein anno

4 Tilkopling av ny transformator ved Seigen i Begnadalen. Gunnar Garthus betjener bryteren, assistert av driftsbestyrer Mørk. Tilkopling av ny transformator ved Haslene i Reinli. I bakgrunnen sees Framgarden. Ola Sukke betjener bryteren, og driftsbestyrer Mørk iakttar det hele. Gunnar Kana Stilling: Kontorsjef Ansatt siden: 1972 I 195 fikk Leirskogen og Begnadalen strøm. Samme år ble telefonsvareren oppfunnet. I 1958 ble de 1 første parkometerne tatt i bruk i Norge, rundt Rådhuset i Oslo. Avgiften var 25 øre pr halvtime. Dette året kom elektrisiteten til Liagrenda. Utbygging av linjenettet - bygd for bygd Utbyggingen av linjenettet ble av praktiske og økonomiske grunner inndelt i byggetrinn. Naturlig nok ble det bestemt at første trinn for hovedledningen skulle følge dalføret fra Bagn mot Begnadalen. Så kom linja Begnadalen Hedalen, før det ble lagt opp til et parallelt løp sør og nord i kommunen. Utbyggingen ble avsluttet med sjarmøretappen til Liagrenda, i nært samarbeid med Nord-Aurdal kommune. Slik fikk bygdene i Sør-Aurdal elektrisk strøm, trinn for trinn:» 1949 Bagn sentrum og utover til Dølven, med sidegrein til Tronrud i Vestre Bagn.» 195 Rett før jul fikk linjene til Leirskogen og Begnadalen fram til Strandbråten strømmen koplet på.» mai er en gledens dag i Hedalen. Strømmen fra Storruste i sør til Åsli i nord ble satt på. 19. juni ble det arrangert lys- og folkefest i Hedalen, med messe i Hedalen kirke, middag for innbudte på Nerby og folkefest om kvelden på Nordre Hedalen forsamlingshus. 16. desember: Reinli ble knyttet til nettet rett før jul.» 1953 Februar: Sør-Aurdal Kraftandelslag overtok linja til Strømmen Kraftlag, bygd i Dermed var Sørum- og Strømmenområdet koblet til SAK s linjenett.» 1958 Desember: Liagrenda i Reinli ble knyttet til linjenettet, som siste grend. I hele byggeperioden var det mange små og store problem som måtte løses, både av teknisk og økonomisk art. Grunnavståelse var et innviklet problem og ikke minst var det temmelig arbeidskrevende å rydde linjetraseer. Prisene begynte raskt å stige. For hvert byggetrinn var det en kamp å holde kostnadsrammen. Og, etter som nye linjer ble koplet til, økte raskt behovet for mer strøm. På 4. generalforsamling på Fossvang 27. mars 195 ble det vedtatt endringer i tariffer, samtidig som styret fikk fullmakt til å skaffe mer kapital for å kunne øke strømtilførselen. «Min tid i Sør Aurdal Energi deler jeg i to, før og etter dataalderen. Vi fikk vår første datamaskin i. Det var en stor overgang fra manuell føring til bruk av data ved regnskapsføring og strømregistrering på kundene. Før vi fikk elektroniske hjelpemidler hadde vi folk som gikk rundt og leste av strømmålerne. Inne satt vi med regnemaskin og beregna årsforbruket. Til slutt registrerte vi dette på hver enkelt kunde.» Reaksjon på utsendt tilbud på autogiro-avtale i slutten av 199 (tilbudet ble godt mottatt av de fleste). Gunnar anno 6 7

5 Reinli får lys og kraft i desember Utbygging ved Søndre Fjellstølen, september 27. Foto: Ole Jørgen Liodden. 1951: Det første fotgjengerfeltet males på gata i byen Slough i England. SAK kjøper sin første driftsbil. 1959: SAK anså sin utbygging som fullført, samme året som en amerikansk romsonde tar det første fargebildet av jordkloden sett fra verdensrommet. 1963: USA s president John F. Kennedy blir skutt i Dallas. I Bagn legger SAK sin første jordkabel. Fra 1948 og frem til i dag Sør Aurdal Energi sin utvikling» 194-åra 1948: Sør-Aurdal Kraftandelslag ansetter sin første arbeider. Den 1. august ble ingeniør Anton Garthus ansatt som forretningsfører og driftsassistent.» 195-åra 1951: Første driftsbestyrer i Sør-Aurdal Kraftandelslag blir ansatt: Carl O. Mørk. Instrukser ble satt opp. Første driftsbil ble kjøpt inn, en Land Rover. : Administrasjonsbygget på Lysheim i Begnadalen sto ferdig. Styret bestemte at det skulle være leilighet til driftsbestyrer i 2. etg og kontorer i 1. etg. Verksted og garasje fulgte også med. Byggmester Hallgrim Tronrud satte opp bygget. Kontorer og arkiv ble flyttet fra Garthus der driftsbestyrer og personell hadde holdt til i leide lokaler. Utgraving av tomt til lageret ved Lysheim i Begnadalen. Bildet er tatt i : Linjeutbyggingen til Sør-Aurdal Kraftandelslag ble fullført. Mandatet til elektrisitetsnemnda fra 1946, å arbeide for en felles elektrisitetsforsyning for hele Sør-Aurdal, var gjennomført. Fra 1. juli 1959 ble det vedtatt å avslutte andelstegningen. Den private andelskapitalen utgjorde kr 72.,-. Nye abonnenter måtte heretter betale tilkoblingsavgift. Mange ønsket å betale sin andelskapital i form av arbeidsinnsats. Utkjøring av stolp ga arbeid til mange menn og hester. Koppertråder som ble benyttet under utbyggingen i etterkrigsårene ble importert fra England. Kopper, som mye annet, var en mangelvare etter krigen. Målere og vipper som hver hustand med strøm måtte ha, ble raskt en mangelvare. Dette medførte at sentrale myndigheter måtte inn med kvoteregulering. 5-årene hadde mange overveldende snøvintre. Dette medførte at arbeidet med å kveile ut ledningsnettet var voldsomt strabasiøst for folk og hest. Ledningene kom på tromler så store at det knapt sto i manns- og hestemakt å kveile dem ut i terrenget.» 196-åra 1963: Første høgspentkabel lagt i jord fra Sør-Aurdal Kraftandelslag sitt nett til Bagn Kraftverk.» 197-åra Utvikling og oppgradering av linjenettet på grunn av økt levestandard og industriell utbygging.» 198-åra Oppgradering av bygningsmassen til Sør- Aurdal Kraftandelslag. Det bygges nytt lager og verksted i , og nytt stolpelager i Kontorbygget rehabiliteres og leiligheter i 2. etg og hybel i 1. etg. kuttes ut.» 199-åra 1992: Ny energilov som medførte endringer i inntektsgrunnlaget til Sør-Aurdal Kraftandelslag. Heretter skulle NVE bestemme hva SAK kunne ta for nettdriften. Tidligere utarbeidet SAK tariffer ut fra hva som var driftsmessig nødvendig. Nå ble SAK tildelt en viss pott, som selskapet måtte forholde seg til. 1993: Sør-Aurdal Kraftandelslag AL skifter navn til Sør Aurdal Energi BA. 1999: SAE ble et rent nettselskap. SAE solgte sin kundeportefølje til Økokraft, samtidig gikk SAE inn som medeier i selskapet.» -åra : Forhandlinger med Sør-Aurdal kommune om fortsatt disponeringer av Sør-Aurdals kraftrettigheter førte ikke fram. Rettighetene ble overdratt til Oppland Energiverk DA for en 5-årsperiode. Dette gjaldt konsesjonskraften i Bagn Kraftverk, Åbjøra Kraftverk og rettighetskraft fra Faslefoss. De 3 kontraktene som kommunen solgte til Oppland Energi utgjorde i overkant av 3% av kraftforbruket i kommunen. : Eid Kraftverk ble satt i drift. Oppland Energiverk bygde kraftverket. En 4 års ønskedrøm om å få bygge ut Eidsfossen hadde gått i oppfyllelse. Det hadde vært store diskusjoner om hvem som skulle bygge ut fossen. 22: Strekningen Søreng til Strømsmoen i Begnadalen var første linja som ble bygd om fra luft til jord. Det ble lagt 5,3 km med jordkabel. 23: Den siste store ombyggingen fra linje til linje var strekningen Stugaard til Skolehagen i Hedalen. Etter dette har det, så sant det er praktisk mulig og finansielt forsvarlig, blitt bygd anlegg med jordkabel. 23: Det første privatbygde småkraftverket ble tilkoplet nettet, Koparvike Kraft AS. Året etter kom Fønhus Kraft AS, mens Reinli Kraft kommer i : Denne sommeren ble første trinn i bredbåndutbyggingen gjennomført. Fiberkabel ble lagt sør i Hedalen og sør i Begnadalen, til sammen 8 km. 24: SAE startet montering av automatisk måleravlesning. Første kunde var Begna Bruk. Dette medførte at SAE selv kunne lese av strømforbruket hos kunden, og kunden ville ikke lenger få tilsendt måleravlesningskort. Prosjektet er beregnet å være ferdigstilt i

6 Da selskapet startet opp for mer enn 6 år siden var behovet å legge grunnlag for utvikling og vekst i Sør-Aurdal. Og pussig nok: 6 år etter starten og nærmere 5 år etter at nettet ble regnet som «ferdig utbygget» står vi fortsatt fast ved den samme oppgaven. Jeg vil påstå at distribusjonsnettet og tjenestene SAE yter er viktigere for utvikling av nærområdet enn noen gang før! Samfunnsansvaret Sør Aurdal Energi (SAE) er ansvarlig for drift, vedlikehold og videreutvikling av distribusjonsnett for elektrisk energi. En infrastruktur som nå har større betydning for kundene enn noen kanskje ville trodd for noe over 6 år siden. Om ikke distribusjonsnettet fungerer, vil nær sagt alle funksjoner i samfunnet rammes. De fleste av oss kan vel holde det gående i heimen en tid med bjørkeved og stearinlys. Like fullt vil viktige funksjoner ellers i samfunnet berøres nokså umiddelbart. Tenk bare over hvor lenge du har signal på mobiltelefonen din neste gang det er strømløst hos deg Vi har gjennom de siste årene flere ganger utfordret eierne på hvilke oppgaver selskapet skal fokusere på. Gjennom disse rundene har eierne gitt tindrende klare signaler om at SAE fortsatt skal bygge, eie og drive viktig infrastruktur i Sør-Aurdal. Dette med bakgrunn i at det påhviler selskapet et stort samfunnsansvar! Som ansvarlig for den daglige driften i selskapet kjenner jeg trygghet for at selskapets ansatte, styret og eierne legger stor vekt på nettopp samfunnsansvaret. Elektrisitetens betydning Etter månelandingen i 1969, har verden tatt i bruk stadig nye teknologiske hjelpemidler, og menneskehetens latskap driver oss videre i utviklingen. De fleste nyere hjelpemidler i hus og heim eller i næringslivet, er elektrisk drevet eller har kontrollfunksjoner som krever elektrisitet for å fungere. Ikke en gang nye pelletsovner til oppvarming fungerer uten strømtilførsel. I tillegg til dette har vi det siste 1-året blitt betydelig mer avhengig av gode løsninger for elektronisk kommunikasjon. Fortsatt leveringssikkerhet og trygghet Vi er overbevist om at framtida for SAE ligger i at vi skal fortsette å levere trygghet. Trygghet i den forstand at brukerne av nettet, kundene, skal være trygge for at: feil som medfører utkopling for våre kunder blir raskt og effektivt rettet nettet fornyes og oppdateres for å ivareta framtidige behov for leveringskvalitet nettet skal legge til rette for lokal utvikling og vekst «Hvordan?» kan du gjerne spørre Å gi svar på det er langt fra enkelt, for vi står overfor mange utfordringer. Likevel skal vi gi noen signaler om hvordan: Vi skal løpende rehabilitere og oppgradere distribusjonsnettet slik at dette er i stand til å yte den kapasitet og kvalitet som vi er forpliktet til gjennom avtaler med kundene og etter retningslinjer gitt av myndighetene. Vi skal være en attraktiv arbeids- og oppdragsgiver. Vi må ta vare på og videreutvikle eksisterende kompetanse. Vi må også trekke til oss ny kompetanse og opprettholde (eller kanskje aller helst øke) egen kapasitet til å gjennomføre oppgavene. Nils-Martin Sætrang, adm. dir. Vi skal, sammen med tiltakshavere, legge til rette for lokal utvikling og vekst. Dette gjøres blant annet ved å bidra til at nye forsyningsområder blir bygget ut. Vi skal i samarbeid med aktuelle operatører bidra til at vår infrastruktur og våre føringsveier for elforsyning også kan legge til rette for utbygging av høyhastighets datakommunikasjon i vårt distrikt. Sør Aurdal Energi skal videreføre virksomheten med basis i sikker og lønnsom forretningsdrift og gjennom dette stå rustet til å nå målene. Sør Aurdal Energi har styrke til å fortsette oppgaven som infrastruktureier i Sør- Aurdal. Nils-Martin Sætrang Administrerende direktør 11

7 , Utviklingen i tall 3 fra 1958 til Antall kunder , ,7 558 Nettutstrekning (km)» 196-åra Oppstart av bygging av Bagn Kraftverk, eid av Vestfold Kraft og Skien kommunale kraftselskap. Ferdigstilt i Bagn Kraftverk skulle forsyne Sør-Aurdal. Fram til da hadde hele kommunen forsyning av strøm fra Åbjøra.» 1964 Ny større industri blir etablert. Oppstart av Begna Bruk AS, som ble tilkoplet strømnettet via ny transformator og linje.» 1966 Bagn Møbelindustri etableres.» 197 Sør-Aurdal Ungdomsskole blir bygd. Lysløyper ble bygd. Foruten alle husstander og bedrifter i kommunen, ble alle skoler, kirker og lignende institusjoner oppvarmet med elektrisk varme.» 1971 Kommunen la ut et av de første byggefeltene på Bagn, Prestegradsjordet. SAK måtte tilrettelegge for strømforsyning. På 7-tallet kom det nye byggefelt i hele kommunen, i Begnadalen, Hedalen og videre utbygging i Bagn.» 1977 Begna Trafostasjon ble bygd og tilkoplet nettet. Dette var en viktig milepæl for leveringssikkerheten sør i dalen, som nå ville stå bedre rusta til utvikling av industriområdet på Begna.» 1977 Bedriften Interpower bygger på Begna Industriområde. I siste halvdel av 8-tallet begynte sammenslåingsdebatt i Valdres om å danne et felles energiverk.» 1988 Generalformsalingen i Sør-Aurdal Kraftandelslag skulle behandle saken om å danne et felles energiverk i Valdres. Det var et meget stort frammøte på Sørum, med kø helt ut i E16. Opptalte stemmer viste et klart flertall for fortsatt å være selvstendig. Resultatet av sammenslåingsdebatten endte i etablering av Valdres Energiverk, hvor Vang Energiverk og Sør-Aurdal Kraftandelslag holdt seg utenfor. 5 Lokale kunder Fritidskunder* Total Høyspent Lavspent Total Høyspent Lavspent Overført kraftmengde (MWh) Lokalt forbruk og tap *Fritidskunder før 1986 er ikke registrert Totalt nett per kunde (meter) , Kraftmengde (MWh) ,

8 Bagn 2 1 Hellsenningen og Søbekkseter 266 potensielle kunder* 2 Bagn Vestås 3 potensielle kunder* Sør-Aurdal Begnadalen 3 Nordre Fjellstølen 26 potensielle kunder* Graving ved Søndre Fjellstølen. Foto: Ole Jørgen Liodden Fra 1956 og frem til i dag Hytteutbyggingen i Sør-Aurdal 4 5 Søndre Fjellstølen 13 potensielle kunder* Stavadalen 8 potensielle kunder* *Antall kunder som kan få strøm med de utbygginger som er gjort. 1 Hedalen 197: Norge innfører momsen. I USA er det store demonstrasjoner mot Vietnam-krigen. Sør-Aurdal ungdomsskole blir bygd. 1977: Spania innfører demokrati og søker medlemskap i EF. Elvis Presley dør, 42 år gammel. Bedriften Interpower bygger på Begna Industriområde. Utbygging av strøm til hytteområdene har skapt stort engasjement og mye diskusjoner gjennom all tid i Sør Aurdal Energi. De to første hytteområdene som fikk strøm var Fjellstølen og Søbekkseter. Alt på slutten av 5-årene var det et tema i Sør- Aurdal Kraftandelslag hvor mye som skulle investeres og bygges ut i hytte- og stølsområdene.» 1956 Fjellstølen Turistheim fikk strøm. Hotelleier Jensen måtte betale kr 5.,- i andel + et større tilskudd. Det ble opprettet en strømleiekontrakt på 25 kw i 2 år.» 1959 Søbekkseter i Hedalen fikk strøm, på samme betingelser som Fjellstølen Turistheim.» 198-tallet Hytteutbyggingen skyter fart først på 8-tallet. I 1982 startet planlegging, stikking og utbygging av linjenettet innover Bagn vestås, fra Skarshaugen mot Hellebekken. Det var en turbulent forprosess før arbeidet kunne settes i gang. Planen var det skulle bygges et stort hotell på Hellebekken, og dette prosjektet skulle være en pådriver for å få strømforsyning til området. Linja var ferdig fram til Bøven i 1984, men stoppet der fordi det ikke ble bygd hotell på Hellebekken. I 1989 kom strømmen likevel fram til Hellebekken, etter at en annen mindre turistbedrift startet opp der. Etter utbyggingen på Bagn vestås ble det en roligere periode i strømtilførsel til hytteområder i Sør-Aurdal. Søndre Fjellstølen ble neste område. Dette var et fellesprosjekt for SAK og hytteeierne.» 199-tallet Mye planlegging og prosjektering av strømforsyning til hytteområder.» -tallet Etter årtusenskiftet skjøt det fart i utbygging av hytteområder.» 23 Det ble bygd ut nye strømforsyningsanlegg i tilknytning til Stavadalen Hyttesenter» 24 Høgstandard hyttefelt øst for Helsenningen, 98 enheter, 4,1 mill kr. Utbygger var Hedda Hytter AS.» 25 Utbygging nord for Helsenningen og Svarttjennlia, 7 eksisterende og 5 nye hytter. Samme året ble det utarbeidet ny forsyningsplan for området Ellingseter.» 26 Et mindre prosjekt på Skrikkarvollen.» 27 Utbygging til Ølnesseter Hyttegrend, 77 tomter. Forberedelse for videre utbygging til Ølnesseter, Bøhnseter og Blomstølen. Interiør fra en Hedda-hytte 14 15

9 Energimontør Steinar Østgård Overmontør - Lærling Ansatt siden 1994 Sivilingeniør 1 år Grunnkurs elektro VK1 E-verkslinja Fagbrev klasse B (linjemontør) Fagbrev klasse A (kabel- og linjemontør) «Jeg valgte dette yrket fordi det er et allsidig arbeid og en får jobbe mye ute. Har alltid hatt lyst til å arbeide med strøm, - gir mye spenning! Det er nye utfordringer hver dag, og er ei bransje med store utviklingsmuligheter der det stilles store krav til jobben vi gjør.» Utdanning til sivilingeniør foregår ved et universitet og tar 5 år. Inntakskravet til sivilingeniør er vanligvis det samme som for ingeniørutdanning. Tar du ingeniørutdanning først, kan du starte i det fjerde året ved universitetet og utdanne deg til sivilingeniør. En sivilingeniør blir som regel ansatt i en ledende stilling i næringslivet eller offentlige forvaltning. Sivilingeniøren arbeider også ofte med forskning og avanserte utviklingsoppgaver. Det er stor mangel på sivilingeniører innenfor fagområdet energi og miljø. Det er store og utfordrende oppgaver å engasjere seg i for den som velger denne utdanningen. Energimontør - Lærling Ansatt siden 26 «Jeg hadde en suveren lærer som snakket så mye positivt om yrket. Jeg hadde egentlig tenkt å bli elektriker, men jobb som montør gir mer frihet, jobbing ute og en får brukt kroppen mer. Midt i blinken for min del. I tillegg er det et interessant fagfelt som gir mange personlige utfordringer.» Jostein Vestrum 1 år Grunnkurs elektro VK1 elektro Lærling 2 år ved SAE Fagbrev energimontør Vg1 Vg2 Vg3/Opplæring i bedrift Høyere utdanning Elektro El-energi Energimontør Tekniker Dataelektronikk Energioperatør Bachelor/ingeniør Automatisering Elektriker Master/Sivilingeniør Kulde- og varmepumpefag Heismontør Flyfag Signalmontør Elektroreparatør Elektromontør- og transformatorreparatør 16 Togelektriker Studieforberedende med teoretisk matte og realfag Energimontøren bygger og vedlikeholder strømnettet, fra kraftstasjon til forbruker. Som energimontør vil en møte mange utfordringer, der ens ferdighet og evne til problemløsning blir testet. Arbeidet er allsidig og gjennom samarbeid med forskjellige yrker får en muligheter til faglig og personlig utvikling. Arbeidsstedet varierer fra innendørs anlegg til kraftnett og trafostasjoner ute på strømnettet. Vårt moderne samfunn trenger en stabil strømforsyning og er derfor avhengig av energimontørenes innsats. Utdanning: Vg1 elektrofag Vg2 el-energi Vg3 energimontørfaget eller 2 års lærertid i bedrift Fagprøve etter endt læretid. Ingeniør Tekniker Dersom du ønsker å starte din egen elektriske installasjonsvirksomhet, eller du vil utdanne deg til arbeidsleder eller prosjektleder, er teknisk fagskole er godt alternativ. For å komme inn på teknisk fagskole må du ha fagbrev og minst ett års praksis som fagarbeider. Velger du en treårig høgskoleutdanning, blir du høyskoleingeniør. Som utdannet ingeniør kan du søke arbeid innenfor mange områder blant annet som konstruktør, produktutvikler, prosjektleder, bedriftsleder eller elektroinstallatør. Det er økende underskudd på ingeniører innen elkraft og energi/miljø både i privat og offentlig virksomhet. Det er derfor svært gode arbeidsmuligheter i ledende tekniske stillinger over hele landet. 17

10 Dagens styre i SAE I Sør Aurdal Eneregi s vedtekter 8 står det at selskapet ledes av et styre på 6 medlemmer hvor av 5 velges på Generalforsamling. 3 av styremedlemmene skal komme fra øvre sogn og 2 fra ytre sogn. Styremedlemmene velges for 2 og 2 år av gangen. Det første styret i SAE, anno 1947: Foran f.v. Elling Juvkam, Sigurd Landsend og Harald Bakken. Bak f.v. Gunnar Garthus og Ola Sukke. Stabilt i styret Gudbrand Asl. Strømmen Kommer fra: Begnadalen Valgt inn i styret: 1997 Styreleder (siden 21) Et 6-årsjubileum er verdt å markere og også en fin anledning til å pynte på utseendet. Vi har derfor valgt å fornye logo og den grafiske layouten og fremstår nå i ny drakt! Styrerepresentanter i SAE fra starten: Sigurd Landsend Harald Bakken Elling Juvkam Gunnar Garthus Ola H. Sukke Arne Mikkelsgård Sigurd M. Granheim Erik Juvkam Hallgrim Tronrud Gunvald Lineikro Ole Stensrud Nils Huset Anders Sæteren Johanne Stavdahl Magne Skogly* Gunnar Kana* Berit Bagn Thorsrud Arvid Berg Anne Kristin Medhus Kommer fra: Bagn Valgt inn i styret: 24 Nestleder (siden 26) Harald Arne Haugen Kommer fra: Hedalen Valgt inn i styret: 21 Nestleder i perioden Erland Fremgård Kommer fra: Reinli Valgt inn i styret: 1998 Mikael Dølven Seksti år har gått siden oppstarten. Bedriften har vært gjennom store forandringer, selv om funksjonen i bunn og grunn er den samme. Dette gjelder også bedriftens behov for å kommunisere med omverdenen. Vi deltar i dag aktivt i utvikling av nærområdet, samtidig som vi bygger nytt nett, hovedsakelig i hytteområder. Kundene er ikke lenger bare lokale fastboende, men kan også være bosatt utenfor landets grenser. Dette krever at vi er fleksible i kommunikasjonsform og -flater. Bedriften ønsker å fremstå som en positiv bidragsyter og samfunnsaktør i Sør-Aurdal. Internett og e-post har blitt viktige kanaler for å spre informasjon. Gjennom disse mediene er vi synlige for svært mange. I dette perspektivet vil også behovet for helhetlig visuell profil bli mer tydelig. Med ny logo ønsker vi også å bli mer synlige i arbeidsmarkedet. Kampen om arbeidskraften er stor. Vi har tro på at vår nye visuelle profil vil bidra til å synliggjøre våre kvaliteter og at SAE vil framstå som en mer interessant arbeidsplass. Ei arbeidsgruppe bestående av ansatte, styrerepresentanter og grafikere har i fellesskap utarbeidet ny grafisk profil for SAE. I den nye logoen har vi lagt vekt på: Fart og spenning Symbolisere transport av strøm og informasjon Tidsriktig visuelt språk Fleksibilitet i bruk og anvendelsesområder Gudbrand Asl. Strømmen 1997 Erland Fremgård 1998 Magne Skogly* Kommer fra: Bagn Valgt inn i styret: 22 Tidligere logoer: Harald Arne Haugen 21 Mikael Dølven 22 Steinar Østgård* Anne Kristin Medhus 24 Hans Erik Lybekk* 27 *ansattrepresentant Hans Erik Lybekk Kommer fra: Begnadalen Valgt inn i styret: 27 Ansattrepresentant Sør Aurdal Energi 19

11 Fra det historiske arkivet: Brev fra forretningsfører Anton Garthus til styreformann Sigurd Landsend, uttesting av bedriftens første skrivemaskin.

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

FREMTIDEN ER PÅ SKINNER!

FREMTIDEN ER PÅ SKINNER! FREMTIDEN ER PÅ SKINNER! JERNBANEN KAN DU TRYGT SATSE PÅ Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter nå og i framtiden. Du kan bli lærling i fagene signalmontør, energimontør,

Detaljer

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS

Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter. Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Anleggsbidrag praksis i et område med mange hytter Ole Inge Rismoen Seksjonsleder Anskaffelser Eidsiva Nett AS Nøkkeltall Eidsiva Energi AS (konsern) Årlig omsetning: I overkant av tre milliarder kroner

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER. til olje- og gassindustrien Prossessoperatør Boreoperatør Sivilingeniør Automatiker FU-operatør Brønnoperatør Brønnoperatør Kjemiker Elektriker Geolog Sivilingeniør Fysiker Geofysiker Ingeniør Kran- og løfteoperatør Kjemiker Prosessoperatør

Detaljer

Ny rørgate til Hammeren kraftverk. Informasjonsmøte 18. mars 2014 Per Storm-Mathisen Informasjonssjef E-CO Energi

Ny rørgate til Hammeren kraftverk. Informasjonsmøte 18. mars 2014 Per Storm-Mathisen Informasjonssjef E-CO Energi Ny rørgate til Hammeren kraftverk Informasjonsmøte 18. mars 2014 Per Storm-Mathisen Informasjonssjef E-CO Energi Lucia-dagen 13. desember i 1892 13. desember i 1892 skjer noe som kommer til å forandre

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

BLI MED UT OG LÆR MER OM JERNBANE, TRIKK OG T-BANE!

BLI MED UT OG LÆR MER OM JERNBANE, TRIKK OG T-BANE! Fremtiden er på skinner! Jernbanen kan du trygt satse på Som ferdig utdannet vil du ha en spesialkompetanse det er stor etterspørsel etter nå og i framtiden. Du kan bli lærling i fagene signalmontør, energimontør,

Detaljer

Vi møter morgendagen i ny profil

Vi møter morgendagen i ny profil Alltid til stede Vi møter morgendagen i ny profil Vi ønsker å fremstå som en nær og solid bedrift som er til stede for kunden. Godt forankret med verdiskapning og nyskapning i høysete. Valdres Energiverk

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution

Nett-Nytt. nr. 1 2009. Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nett-Nytt nr. 1 2009 O Nyhetsbrev fra Fortum Distribution Nesset trafostasjon i Moss bygges om I forrige nummer av Nett-Nytt fortalte vi om nettleien hva den er, hva den brukes til, hva den består av,

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Liten og kjapp eller stor og slapp?

Liten og kjapp eller stor og slapp? Liten og kjapp eller stor og slapp? Norske nettselskaper ved et veiskille Bernt Grimstvedt Adm dir, Fusa Kraftlag Fusa Kraftlag SA Et klassisk mindre vertikalintegrert lokalt energiselskap (+) Etablert

Detaljer

«Juniorpolitikk» i energibransjen -sett fra ståsted EB Entreprenør

«Juniorpolitikk» i energibransjen -sett fra ståsted EB Entreprenør «Juniorpolitikk» i energibransjen -sett fra ståsted EB Entreprenør Tema: Like viktig å utvikle og beholde de unge, som de eldre Tar vi godt nok vare på de unge i bransjen i et HMS-perspektiv? Nye rammevilkår

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Gap analyse for elverksmontør med fagbrev før 1994 i forhold til dagens energimontør med læreplan fra kunnskapsløftet 2006.

Gap analyse for elverksmontør med fagbrev før 1994 i forhold til dagens energimontør med læreplan fra kunnskapsløftet 2006. Gap analyse for elverksmontør med fagbrev før 1994 i forhold til dagens energimontør med læreplan fra kunnskapsløftet 2006. 1 Innhold. Innledning side 3 Del 1. Fagopplæring innen elverksfaget fra 1970-tallet

Detaljer

M Forskriftene foreligger trykket i eget hefte og fås kjøpt hos bok handlene.

M Forskriftene foreligger trykket i eget hefte og fås kjøpt hos bok handlene. TBZ7 Forskrifter om faglig utdanning for elektrofagfolk» Meddelelse ET-64 (1986) fra Norges vassdrags- og energiverk (NVE) I medhold av 12 i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske an legg og bemyndigelse

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger

Detaljer

Kåre Helland: Magnhild Huseby:

Kåre Helland: Magnhild Huseby: Kåre Helland: Dette er kanskje den vanskeligste saken vi har i denne perioden. Det er stort engasjement i saken. Det er viktig å poengtere at det ikke bare må være økonomiske forhold som gjør at vi må

Detaljer

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Nedre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Nedre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse

Faglig råd elektro. Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Utviklingsredegjørelse Faglig råd elektro Gruppe 1 Yrkesveiledning/Rekruttering Gruppe 2 Internasjonalisering Gruppe 3 Tilbudsstruktur /dimensjonering Gruppe 4 Elenergi/ kuldefaget Gruppe

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Tavlemontørfaget. Hans-Petter Nybakk. hpn@tavleforeningen.no Tlf.: 90532466. Faglig leder. 2015 Norsk Eltavleforening.

Tavlemontørfaget. Hans-Petter Nybakk. hpn@tavleforeningen.no Tlf.: 90532466. Faglig leder. 2015 Norsk Eltavleforening. Tavlemontørfaget Hans-Petter Nybakk Faglig leder hpn@tavleforeningen.no Tlf.: 90532466 Hjertet i elektriske anlegg Elsikkerheten sitter i tavlene! 22 Elektrotavlens funksjoner Distribuerer Kobler Beskytter

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger. d.d. våren 2014

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger. d.d. våren 2014 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Etnedal kommune 3. Søknadsbeløp: 600 000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

STARTLISTE. Gutter 13 år max 31 år

STARTLISTE. Gutter 13 år max 31 år Hedalen IL / Alge Timing Norge AS Tlf: 56529820 - Side 1-07.03.13 23:42 STARTLISTE START kl. : 12:00 Stnr Lags-navn Klubb Klasse Start-tid Gutter 13 år max 31 år 1 Bagn IL 1 Bagn IL G13 12:00:00 Thomas

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. Spørsmål / kommentarer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. Spørsmål / kommentarer Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag Spørsmål / kommentarer Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger kommune 5,15% Kvalsund kommune 0,72% Fiskeindustri 25,34%

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 «Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 24.09.2015 Og jeg kan dokumentere med GPSkoordinater! HALLELUJA! 24.09.2015 Tema

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

i Sør-Aurdal vedtatt 21. juni 2011

i Sør-Aurdal vedtatt 21. juni 2011 Sør-Aurdal Høyre sitt program for perioden 2011 2015 i Sør-Aurdal vedtatt 21. juni 2011 Endelig vedtatt versjon, medlemsmøte 21. juni 2011. Til stede: Bjørn Storrø, Else Turid Storsveen, Olav Kristian

Detaljer

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat

Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøtereferat Sak: Referat fra årsmøte i Håen Hytteforening 2013 Tid/sted: Langfredag 29. mars 2013/hytte nr. 18 (Rognså) Deltakere: C. E. Strøm (hytte nr. 3), S. Havik (5), K. Holthe (6), A. Moksnes (7), T. Holden

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs Elektro og automatisering Nett- og bedriftsinterne kurs Norsk Industri-Ifea komplette FSE kurs Det er lovpålagt med en årlig gjennomgang av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Styret for næringsfondet Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina Dato: 02.06.2010 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt

Mange ren KraFt. ren VerDiSKaPing. Muligheter i norsk VannKraFt I energibransjen finnes det mange jobbmuligheter med spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. En energifaglig utdanning gir deg muligheter til å spille en viktig rolle i å løse klimautfordringen. Det

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Kommunenes forhold til energiverkene

Kommunenes forhold til energiverkene NOTAT Dato: 06.02.14 Kommunenes forhold til energiverkene Til Fra Fylkesmannen i Oppland Gunner Myhren 1. Konsesjonsrettslige forhold 1.1 Konsesjonslover De viktigste lovene i denne sammenheng er industrikonsesjonsloven

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

I forkant av høstens kommunevalg har vi stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal:

I forkant av høstens kommunevalg har vi stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal: I forkant av høstens kommunevalg har vi stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal: Hva vil du kjempe for i Sør-Aurdal kommune de neste fire årene? Hvorfor er denne/disse saken(e) viktig(e)

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Ved Dag Arne Danielsen

Ved Dag Arne Danielsen Ved Dag Arne Danielsen De ønsket dokumentasjon for ettertiden på en selvbygger virksomhet, som ikke vil komme tilbake i en slik form/omfang som vi drev med her oppe på 70-tallet. Nå rette tidspunktet for

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling

Detaljer

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret

Byåsen videregående skole. - Innstilling fra prosjektstyret Byåsen videregående skole - Innstilling fra prosjektstyret 29.03.2001 1 Innledning Prosjektstyret for Byåsen videregående skole ble oppnevnt av fylkesrådmannen, og fikk følgende mandat: 1. å gi konkret

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013

Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Rådgiverkonferanse - Oppland Lillehammer 5. februar 2013 Jørgen Leegaard direktør kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering Byggenæringens Landsforening - BNL BNL 13 bransjeforeninger Rundt 4 000 medlemsbedrifter

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 - Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag... 2 1.1 Beregningsgrunnlaget

Detaljer

Status Vestre korridor

Status Vestre korridor Status Vestre korridor Nils Sirnes, Prosjektleder Vestre korridor - Spenningsoppgradering fra 300- til 420kV legger til rette for: Sikker drift av dagens nett og mellomlandsforbindelser Innfasing av ny

Detaljer

VANNFORSYNING I RENNESØY

VANNFORSYNING I RENNESØY VANNFORSYNING I RENNESØY Status før 1980, (1977) Typisk øysamfunn, lite vann i tørkeperioder, infiser vann vår og høst Privat brønner Ikke vanlig å sjekke kvaliteten på vannet Innbyggerne måtte spare på

Detaljer

LAG OG FORENINGER I SØR-AURDAL KOMMUNE. Oppdatert pr 01.11.2012.

LAG OG FORENINGER I SØR-AURDAL KOMMUNE. Oppdatert pr 01.11.2012. LAG OG FORENINGER I SØR-AURDAL KOMMUNE 2012 Oppdatert pr 01.11.2012. SANG OG MUSIKK NAVN FORMANN KASSERER SEKRETÆR E-POST Sør-Aurdal Musikkråd Bjørg Strandbråten Toril Grønhaug Gunhild Vegstein Leite 2937

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått)

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg VEDTEKTER (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 Kinnskogen Radio/TV- anlegg (heretter kalt KjennRTV) er en selvstendig forening bestående av medlemmer som er tilknyttet

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Radisson Blu Gardemoen Møtetidspunkt: 10.november 2014 kl. 16:00-18:30 Styremedlemmer: Fra administrasjonen: Observatør: Steinar Frydenlund, leder Jan Eirik

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

Effektiv drift og sparte kostnader ved gode analyser og planlegging

Effektiv drift og sparte kostnader ved gode analyser og planlegging Effektiv drift og sparte kostnader ved gode analyser og planlegging Tore Morten Wetterhus Adm. Dir EB Nett September 2014 Agenda Ouverture Intermesso Finale Agenda Ouverture Viktigheten av effektivitet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM

Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Advokat Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379 Egersund Deres ref Vår ref Dato 28/02.2001 OED 99/694 EV MM Klage på vedtak om beregning av anleggsbidrag Advokat Asbjørn Stokkeland har i brev av 12.03.99

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

Jeg skal prøve å snakke

Jeg skal prøve å snakke Jeg skal prøve å snakke Litt om arbeidsmarkedet, utviklingstrekk og mulige konsekvenser. Litt om Fellesforbundet, myndigheter og rammeforhold. Litt om lærlinger. Jeg håper vi kan ha dialog de neste 30

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012

SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Fra Faglig råd Teknikk og industriell produksjon (TIP) SLUTTRAPPORT UTPRØVINGEN AV GJENNOMGÅENDE DOKUMENTASJON FEBRUAR 2012 Vi viser til brev fra Utdanningsdirektoratet (UDIR) av 30.11.11 hvor UDIR ber

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på leveringsplikt og anleggsbidrag - vedtak Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Kjell Arne Haugen Sagplassveien 95 7054 RANHEIM Vår dato: 17 MAR 2010 Vår ref.: NVE 200906405-4 ep/bfl Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres

Detaljer

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Nils-Martin Sætrang 15.03.2014 NMS Deres dato: Deres referanse: Til alle våre kunder KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Tariffgrunnlaget

Detaljer

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen.

I forbindelse med denne høringsplanen har vi rådført oss, med våre medlemmer innen varehandel, reiseliv og bygg og anleggsbransjen. Nord-Fron Kommune V/planlegger Arne Skuterud 2640 Vinstra Nedregt.54, 2640 Vinstra Adm.: Sverre Sætre Sentralbord: 61 21 61 00 Telefon dir.: 61 21 61 82 Mobil: 97 18 11 12 E- post:post@mgnf.no Høringsuttalelse

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning

Detaljer

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått.

Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra sist møte ble gjennomgått. Oppsummering Møte 27-10-2015 Sted: Kartverket, Hamar Agenda: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Gjennomgang av referat fra forrige møte Georg ønsket velkommen til møtet, og referatet fra

Detaljer