DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012"

Transkript

1 DES - NORGE NR Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien 13, Lysaker (se kartskisse på vår hjemmeside) Hver medlemsklubb kan møte med to representanter. DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant. Registrering av deltagerne skjer fra kl. 09:30 slik at vi kan starte opp møtet kl. 10:00 Årsmøte 2012 s.2 Årsberetning s.3 Årsregnskap s.6 Revisjonsberetning s.6 Budsjett 2012 s.7 Valgkomiteens forslag s.7 Innlegg av takstmann Per Egil Ilsaas s.9 Presentasjon av DES-Ullensaker s.12 VIKTIG MELDING! Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i ett eksemplar. Grunnen til dette er de økte portoutgifter. Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: vil kunne skrive ut flere eksemplarer av skriftet. Adresseendringer må meldes til DES-Norge slik at Informasjonsheftet blir sendt til riktig adresse. Adresse: Kongensgt. 9, 0153 Oslo. Telefon: Mobil: (Styret) E-post adresse: Hjemmeside: Bankgiro: Organisasjonsnr Post: DES-Norge v/advokat Knut Lyngtveit, Kongensgt. 9, 0153 Oslo

2 Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge MANDAG 7. MAI 2012 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien 13, Lysaker Av praktiske grunner ber vi om bindende påmelding til DES-Norges sekretariat. Deltageravgiften kr innbetales til konto ved påmelding innen 12. april 2012 Adresse: Kongensgt. 9, 0153 Oslo Telefon: Mobil: (Styret) E-post adresse: Post: DES-Norge v/advokat Knut Lyngtveit, Kongensgt. 9, 0153 Oslo Etter vedtektenes 5 vil følgende saker bli behandlet: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap med revisors beretning 4. Fastsettelse av kontingent 5. Godtgjørelse til styrets medlemmer 6. Innkomne forslag 7. Valg av styre: a. Styreleder for to år b. Tre styremedlemmer for to år c. To varamedlemmer for ett år 8. Valg av revisor for ett år 9. Valg av valgkomité 10. Andre saker nevnt i innkallingen Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret senest 20 dager før generalforsamlingen. Eventuelle forslag om vedtektsendringer vil bli sendt DES-klubbene senest 7 dager før generalforsamlingen. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Hver medlems-klubb eller interessegruppe har én stemme. Medlemmene kan møte med fullmektig. Forslag til styreleder/styremedlemmer/varamedlemmer ved valget sendes til DES-Norge ved valgkomitéen innen 12. april. Vi ønsker kvinner velkommen i styret! TIDSSKJEMA FOR ÅRSMØTET Kl. 09:30 Registrering av deltagere/kaffepause m/kake GENERALFORSAMLINGEN KL. 10:00 Opprop på grunnlag av påmeldinger. Presentasjon av nye klubber Saker til behandling etter vedtektenes 5 Generalforsamlingen avsluttes Info-hefte Side 2 av 13 DES-Norge

3 Kl INFORMASJON Informasjon om dom i Høyesterett 9. desember 2011 etter ankesak mot Bygdøy Boligspareklubb For Eldre. Saken gjelder. Prisregulering av andeler i borettslag. Redegjørelse ved advokat Nils-Henrik Pettersson (foto) Advokatfirmaet Schjødt DA Kl LUNSJ Nils-Henrik Pettersson Kl INFORMASJON Vidar Andersen (foto) er varaordfører i Sandefjord kommune. Han representerer FrP, og ble i februar valgt til leder/talsmann for partiets seniorpolitikk. Tema: Kommunens seniorpolitikk og forholdet til DES-klubben KL Kaffepause Vidar Andersen Innlegg av takstmann Per Egil Ilsaas (foto) som i en årrekke har taksert boliger for DES-klubber. Per Egil har vært deltager i Takstsenteret siden Arbeidsområder: Bolig- og næringstaksering, tilstandsrapporter/ boligsalgsrapporter/ reklamasjonsrapporter, anleggsmidler i foretak og skadetaksering, samt avhendingssaker KL Avslutning ÅRSBERETNING FOR DES-NORGE 2011 Per Egil Ilsaas Styret har bestått av: Styreleder: Per B. Brosstad Bærum (Til 9. mai 2011) Styremedlemmer: Bjørg Inger Møllerplass Gol Bjørn Leif Solberg Sandefjord (Sekretær/Regnskap) Kjartan Engstu Gjøvik Bjarne Ødegaard Oslo (Fra 9.mai 2011) Berit Stolt Kongsvinger (Fra 9.mai 2011) Varamedlemmer: Idar Furuseth Ski (Web-ansvarlig) Bjørn Roger Løvås Kongsberg (Fra 9.mai 2011) Valgkomite: Kari Johnsrud Strømmen Oddvar Sending Kongsberg Info-hefte Side 3 av 13 DES-Norge

4 Revisor: Bjørn Engebretsen Oppegård (Fra 9.mai 2011) VALGT AV STYRET: Spesialkonsulent Bjørn Engebretsen Oppegård Spesialkonsulent Olav Flåt Skedsmo Juridisk rådgiver: Advokat Knut Lyngtveit Oslo Info-skrivene: Per B. Brosstad Kolsås Styrets arbeid: Det har i 2011 vært avholdt 6 styremøter og behandlet 82 saker. Arbeidsutvalget har avholdt 7 møter. Generalforsamlingen ble holdt 9. mai på Fossekallen konferansesenter med 41 deltagere - 16 klubber var representert. Conrad T. Gogstad sluttet i 2011 som regnskapsfører og styret takker ham for godt utført arbeid gjennom mange år. Sekretær Bjørn Leif Solberg overtok føringen av regnskapet. Styreleder Per B. Brosstad sluttet i 2011 som styrets formann. Det ble ikke valgt ny formann ved årsmøtet 2011 og styret ble derfor omorganisert. Samarbeidende DES-klubber i Norge v/advokat Nils-Henrik Pettersson, Advokatfirmaet Schjødt, deltok som partshjelper i ankesaken Bygdøy Boligspareklubb for Eldre. Den 9. desember 2011 avsa Høyesterett slik dom (Bygdøy Boligspareklubb) 1). Anken forkastes. 2.) I sakskostninger for Høyesterett betaler Anne Kjellberg, Ellen Kjellberg og Halvor Kjellberg en for alle og alle for en til det offentlige kr to uker fra forkynnelsen av denne dom. 3.) I sakskostnader for Høyesterett betaler Anne Kjellberg, Ellen Kjellberg og Halvor Kjellberg en for alle og alle for en til Samarbeidende DES-klubber i Norge kr to uker fra forkynnelsen av denne dom. Vi takker Olav Flåt og Bjørn Engebretsen som begge har deltatt i rettsaken på vegne av Samarbeidende DES-klubber i Norge. Informasjon: Styret har i 2011 sendt ut 2 informasjonsskriv til DES-klubbene. Vi har fortsatt med å presentere de enkelte DES-klubbene. Info-heftene blir sendt klubbene i ett eksemplar som også kan skrives ut fra vår hjemmeside Eksterne kåsører ved årsmøtet Tidl. kinosjef i Oslo, Ordfører i Gjøvik kommune, Forsker Avdelingsdirektør i Husbanken Ingeborg Moræus Hansen. Bjørn Ideberg Ivar Brevik Stig Stark-Hansen Info-skriv nr. 2/2011 har et fyldig referat fra årsmøtet 2011 på Fossekallen konferansesenter, Lysaker. Medlemsklubber/Oppstart av nye medlemsklubber DES-Norge hadde pr. 31/12-25 medlemsklubber med ca 5700 medlemmer. Ved årsmøtet møtte Sjur Brande, Eldrerådet i Ålesund, og Ola Mulvik fra DEBO - Haugesund som observatører. Etter dom i Høyesterett 2011 kan vi vente nystart av flere spareklubber i Norge, vår oppgave som partshjelper har vist dette. Styret har i 2011 vedtatt en rekke besøk for både start og besøk i eksisterende DES-klubber. Info-hefte Side 4 av 13 DES-Norge

5 Vår advokat Knut Lyngtveit har besvart en del spørsmål fra DES-klubbene som ønsker veiledning for sine byggeplaner og vedtekter. Knut Lyngtveit er styrets rådgiver og kan etter avtale ta saker for disse. DES-klubbene i Oppegård, Skedsmo og Rælingen har alle planer for bygging av nye boliger. Samarbeidspartnere Husbanken Vårt samarbeid er svært godt. På årsmøtet 2011 hadde vi besøk av avdelingsdirektør Stig Stark-Johansen som redgjorde hvordan Husbanken kan bidra til finansiering av boliger for eldre. Husbanken har i 2011 etter søknad gitt tilsagn om tilskudd på kr for årene Kommunene Vi fikk ved årsmøtet 2011 besøk av ordfører i Gjøvik kommune, Bjørn Idberg. Han avsluttet sitt kåseri slik: Ordførerens dør er åpen for oppfølgingsmøter på Gjøvik Styret arbeider aktivt for å bedre kontakten med kommunene og fortsatt innby ordførerne til våre møter. Kommunal- og Regionaldepartementet DES-Norge er registret i departementet hva angår forslag til endringer i borettslagsloven (Høringsutkast) Siste gang 1.august Vi har ikke hatt møter med departementet i 2011, men etter at dom i ankesaken (Bygdøy Boligspareklubb) er falt, ønsker vi et nytt møte i Vår hjemmeside: Det er varamedlem til styret, Idar Furuseth, som er ansvarlig for vår hjemmeside som bringer aktuelt nytt fra arbeidet i DES-Norge. I 2011 er det også tatt inn en Presentasjon av Samarbeidende DES-klubber i Norge i tekst og bilder. Vår økonomi: Regnskapet for 2011 ble avsluttet med et overskudd på kr ,09 (Budsjett Kr ) Beholdning 31/ var kr ,75 Kontingenten for 2011 er fortsatt kr pr. medlem med forfall betaling 31/1-12. Melding om betaling sendt DES-klubbene 15/ Vår økonomi er tilfredsstillende og styret vil i 2012 legge opp til nye besøk i distriktene. Avslutning Des Norge står overfor spennende utfordringer i årene som kommer. Høyesterettsdommen fra DES klubben på Bygdøy har lagt et godt grunnlag som sikrerde prisregulerings-klausuler som DES klubbene benytter. Samhandlingsreformen har på ny satt søkelyset på ønsket om sterkere hjelp til selvhjelp i eldreomsorgen. Et viktig virkemiddel i årene fremover er å legge til rette for og gjennomføre bygging av lett tilpassede boliger for eldre. Det er nettopp hva DES-Norge arbeider for og vil kunne spille en viktig rolle overfor kommunene. Oslo, februar 2012, for styret i Samarbeidende DES-klubber i Norge Bjørn Leif Solberg, sekretær Per B. Brosstad, Etter fullmakt Bjarne Ødegaard, styremedlem NYTT FRA STYRETS ARBEID Styremøter våren 2012: fredag 17. februar, torsdag 29. mars og 27. april Saker som du ønsker styret skal behandle, må sendes DES-Norge i god tid før neste styremøte. Info-hefte Side 5 av 13 DES-Norge

6 Årsegnskap for DES-Norge 2011 Utgifter Inntekter Resultat Kontingenter 0, , ,00 Årsmøte / Granfos , , ,00 Sekretariat ,00 0, ,00 Møter ,50 0, ,50 Reiser 9 948,00 0, ,00 Kontorhold / Rekvisita ,00 0, ,00 Info.skriv / Porto ,87 0, ,87 Tilskudd / Husbanken 0, , ,00 Kursavgift 3 151,00 0, ,00 Gebyrer / renter 0,00 209,46 209, , , , ,09 Spesifikasjon av poster: (føres manuelt) Årsmøte / Granfos Møter / Reiser deltakerbetaling 7 000,00 Granfos ,00 møter ,50 reiser 9 948,00 Kontorhold / Rekvisita kontorhold styreleder/sekretær 6 500,00 Sekretariat inkl. juridisk bistand ,00 rekvisita 5 906,00 Info.skriv / Porto info.skriv ,37 porto 2 758,50 Tilskudd / Husbanken tilskudd Husbanken ,00 Gebyrer / renter gebyrer renter 209,46 Kursavgift 3 151,00 Spesifikasjon av beholdning Aktiva Beholdning pr. 1/1 Beholdning pr. 31/12 Brukskonto , ,75 Resultat for året ,09 Revisjonsberetning ved Bjørn Engebretsen Jeg har gjennomgått det fremlagte regnskap med bilag og bankutskrifter for år Regnskapet viser et overskudd på NOK ,09 som er ført mot egenkapitalen. Regnskapet er ført etter akseptert god regnskapsskikk. Det fremlagte årsregnskap og balanse viser DE SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE`s økonomiske stilling ved årsskiftet 2011\2012 og anbefales godkjent. 28. februar 2012, Bjørn Engebretsen, valgt revisor Info-hefte Side 6 av 13 DES-Norge

7 Forslag til budsjett for 2012 INNTEKTER: Kontingenter (ca 5000 x 30.-) kr Deltageravgift (Granfos) Bevilgning fra Husbanken (1/ ) Renter 100 Andre inntekter 0 kr ======== KOSTNADER: Kontorleie / lagerleie 2012 kr Honorarer (Advokat hjelp til klubbene) Styreleder Sekretær Trykking av Info-skriv Opptrykk av hefter til informasjon Kostnader ved Info-heftene Porto Granfos 2012: Kurspakke/andre kostnader Styrets arbeid Eldre og Bolig (Med forbehold) Besøk/samlinger i distriktene Andre kostnader Annonsekostnader kr ========== Inntekter kr Kostnader kr Overskudd kr ============= FORSLAG TIL ÅRSMØTET VALG AV STYRE Styremedlemmer: Bjørn Solberg Ikke på valg 2011/2013 (Sandefjord) Bjarne Ødegaard Ikke på valg 2011/2013 (Oslo) Bjørg Inger Møllerplassen Gjenvalg 2012/2014 (Gol) Kjartan Engstu Gjenvalg 2012/2014 (Gjøvik) Berit Stolt Ikke på valg 2011/2013 (Kongsvinger) Info-hefte Side 7 av 13 DES-Norge

8 Varamedlemmer: Valgkomite: Idar Furuseth Gjenvalg 2012/2013 (Ski) Jan Hansvoll Ny 2012/2013 (Kongsberg) Oddvar Sending (Ønsker ikke gjenvalg) 2011/2012 Kari Jonsrud (Ønsker ikke gjenvalg) 2011/2012 Forslag fra styret til valg av: Revisor? 2012/2014 Valgkomite (2 medlemmer)? 2012/2014? 2012/2014 Valgkomiteen 11. januar 2012 Oddvar Sending og Kari Johnsrud (Avskrift ved/per B. Brosstad) ================================ MEDLEMSKONTINGENTEN 2012 Vi minner om at kontingenten er forfalt til betaling Kontingenten innbetales til konto med kr pr. medlem pr.1. januar. Informasjonshefter fra DES-Norge ================================ DES-Norge har utgitt flere hefter om arbeidet i DES-klubbene. Her følger en oversikt over disse: 1. Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi av forsker Ivar Brevik (nr ) 2. Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Revidert i henhold til ny lov om borettslag av 6. juni 2003 nr. 39. (nr ) 3. Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubbene (nr ) 4. Start av DES-klubb (Nr ) Heftene er sendt alle DES-klubbene til orientering. Ta kontakt med DES-Norge hvis klubben ønsker flere eksemplarer. ======================= Info-hefte Side 8 av 13 DES-Norge

9 Innlegg av takstmann Per Egil Ilsaas som i en årrekke har taksert boliger for DES-klubber. Per Egil (foto) har vært deltager i Takstsenteret siden Arbeidsområder: Bolig- og næringstaksering, tilstandsrapporter/boligsalgsrapporter/ reklamasjonsrapporter, anleggsmidler i foretak og skadetaksering, samt avhendingssaker. TAKSERING AV ANDELSLEILIGHETER I BORETTSLAG SOM ER TILKNYTTET BOLIGSPAREKLUBBER FOR ELDRE Jeg er anmodet om å gi en orientering om forholdene ved taksering av andelsleiligheter i borettslag som er tilknyttet Boligspareklubber for Eldre. Som takstmann i 28 år har jeg vært oppnevnt takstmann for Bærum Boligspareklubb for Eldre i mer enn 20 år og etter høyesterettsdommen i forbindelse med Bygdøy Boligspareklubb for Eldre og Grandeløkken Borettslag ble jeg oppnevnt takstmann for å taksere de andelsleilighetene som nå skal selges i Grandeløkken Borettslag på Bygdøy. Grunnlaget for takseringen av disse andelsleilighetene er vedtektene i boligspareklubbene og i de enkelte borettslagene. Det er i takstdokumentene presisert at det er disse som er hjemmelen og grunnlaget for den enkelte takst som avholdes. Dette gjør at det er meget viktig at boligspareklubbene som paraplyorganisasjon i det enkelte distrikt har klare og entydige vedtekter, og at vedtektene til borettslagene som dannes under den enkelte boligspareklubb er like og sammenfallende. DES Norge har laget vedtekter som bør benyttes ved ny dannelse av boligspareklubber og nye borettslag. Det bør også oppnevnes et takstmannsutvalg i det enkelte distrikt som får i oppgave å taksere andelsleilighetene i henhold til det gjeldende regelverket. Dette for å sikre en så lik og enhetlig vurdering av andelsleilighetene som mulig ved salg. Alle takstmenn i dag er organisert gjennom to organisasjoner som er Norges Takseringsforbund eller NITO Takst. Disse organisasjonene har sammenfallende instrukser for takstmennene. Det er instruksene og regelverket i disse organisasjonene som legges til grunn for alt takstarbeid som utføres i dag. Skjematuret som benyttes ivaretar alle forhold som er nødvendig ved kjøp og salg av alle typer boliger. Forutsetningene for taksering av andelsleiligheter som er tilknyttet en boligspareklubb må innarbeides som forutsetninger og mandat i det enkelte takstdokument. Info-hefte Side 9 av 13 DES-Norge

10 Vanlig dokumentasjon ved taksering av andelsleiligheter er følgende: Andelsbevis med andelens pålydende beløp og andelens nr. Partialobligasjon med innskuddskapitalen og partialobligasjonens nr. Årsberetning og regnskap for siste driftsår for borettslaget. Vedtekter og husordensregler for borettslaget. Vedtekter for Boligspareklubben som borettslaget er tilknyttet. Oppgave over fellesutgiften og årsoppgaven med andel disponible midler og andel fellesgjeld for andelsleiligheten i borettslaget. Tekniske opplysninger, for eksempel prospekt med tegninger fra kjøpsåret. En oppnevnt takstmann vil etterhvert opparbeide seg et eget arkiv for borettslaget slik at han har god oversikt over forholdene i det enkelte borettslag. Takstmannen vil for øvrig innhente nødvendige tekniske opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for takstarbeidet. Takseringen av andelsleiligheten utføres for øvrig etter samme mal og mønster som alle andre typer andelsleiligheter og boliger. Andelsleiligheten besiktiges og måles opp for at følgende arealer angis i takstdokumentet: Bruttoareal BTA, Bruksareal BRA som deles i Primærrom P- rom og Sekundærrom S-rom. Bruttoareal BTA er andelsleiligheten målt på utvendig side av utvendig vegger og midt i vegg til nabo eller trapperom. Bruksarealet er andelsleilighetens samlete gulvflate målt på innsiden av leilighetens yttervegger og delevegger mot nabo eller trapperom. Primærrom er rom som er innredet til sitt bruk, og som er fullverdig overflatebehandlet. Stue, kjøkken, soverom, ganger, bad, toalett. Sekundærrom er rom som ikke er overflatebehandlet eller som ikke tilfredsstiller andre forskriftsmessige krav til varig opphold. Garderoberom, kott, bod, garasje m.m. Min erfaring med taksering av andelsleiligheter som er tilknyttet boligspareklubbene er variert. Å være andelshaver i et borettslag gir andelshaveren rett og plikt til å bebo den andelsleiligheten som tildeles eller som «kjøpes». Leilighetene blir taksert når andelshaver flytter til institusjon eller er død slik at leiligheten skal overdras til ny andelshaver. I denne sammenhengen er det viktig at familie, arvinger og andre som blir involvert ved salg er orientert og kjent med de spesielle forholdene som gjelder for borettslag tilknyttet boligspareklubber. Det er da spesielt konsekvensen av vedtektenes bestemmelser som kommer til anvendelse med hensyn til prisfastsettelsen og aldersbegrensningene som det er viktig at er kjent for ovennevnte i denne situasjonen. Det er ofte kommet opp problemstillinger og unødvendige tvister med bakgrunn i disse bestemmelsene fordi familie, arvinger og andre ikke var kjent med dette på forhånd, eller at det har gått så lang tid siden andelshaver flyttet inn at dette er blitt glemt. Erfaringsmessig vil salgsprosessen for den enkelte leilighet gå lettere dersom Boligspareklubben og tilsluttete borettslag i fellesskap avtaler og oppnevner en fast eiendomsmeglerforretning / eiendomsmegler til å ivareta salgene. Jeg vil si at en har høstet god erfaring med dette i Bærum hvor dette er praktisert i mange år. Info-hefte Side 10 av 13 DES-Norge

11 Det har gjennom tiden vært to metoder å taksere / verdsette andelsleiligheter som er klausulerte med hensyn til prisdannelsen. Den mest regulerte metoden er at den opprinnelige byggekostnaden indeksreguleres med en indeksregulering i henhold til økningen i byggepris for småhus eller boligblokk fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er den mest regulerende og kontrollbare metoden. Det forutsettes da at det gis tillegg for varige påkostninger utover normal standard fra byggeåret. Det skal samtidig gjøres fradrag for manglende vedlikehold etter en norm som er nedfelt i vedtektene eller husordensreglene for borettslaget. I forbindelse med dagens alminnelige regelverk for omsetning av boliger er det forutsatt at det utarbeides en takst eller boligsalgsrapport av oppnevnt takstmann som beskriver andelsleiligheten og foretar vurderingen av varige påkostninger og vedlikeholdsbehovet i hvert enkelt tilfelle. Det må påregnes at det i fremtiden vil bli et offentlig krav om at et hvert salg av boliger og andelsleiligheter vil bli stilt krav om å avholde en boligsalgsrapport. Den andre metoden som gjennom snart 20 år er benyttet av Bærum Boligspareklubb for Eldre og de tre tilknyttete borettslagene, er at det benyttes oppnevnte faste takstmenn som avholder en «normal verditakst» hvor alle forhold er hensyntatt og prisfastsettelsen gjøres etter et nedfelt skjønn og med bakgrunn i den opprinnelige byggekostnaden fra byggeåret. I Bærum er det to faster oppnevnte takstmenn. Med denne metoden gis det større mulighet for å foreta gode og riktige fradrag for manglende vedlikehold og tillegg for varige påkostninger. Med begge metoder må graden av nedbetaling av andel felles gjeld og eventuelt at nedbetalingen av fellesgjelden ikke er startet hensyntas i vurderingene. Erfaringsmessig fungerer begge metodene godt, men metoden med indeksregulering gir best grunnlag for en helt lik vurdering av prisnivået, da innbyrdes ulikheter som beliggenhet i etasjene og beliggenhet på borettslagets tomteområde ikke blir gjenstand for skjønnsmessige vurderinger. Med bakgrunn i de erfaringene som er høstet gjennom tiden, vil jeg som takstmann anbefale DES-Norge med tilknyttete Boligspareklubber og borettslag å benytte samme sett vedtekter og samme metode for å taksere / verdsette andelsleilighetene. Det bør også tilstrebes å få allerede eksisterende Boligspareklubber og borettslag til å komme frem til samme enhetlige grunnlag ved omsetting av andelsleilighetene. Takstmann Per Egil Ilsaas, Mobil: , e-post: Våre forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag er nå blitt noe justert. Se vår hjemmeside for oppdateringer (i kursiv). Info-hefte Side 11 av 13 DES-Norge

12 Presentasjon av De Eldres Boligspareklubb (DES) i Ullensaker De Eldres Boligspareklubb i Ullensaker ble stiftet den 7. september 1982 etter initiativ av daværende banksjef Knut Smedsrud i Ullensaker Sparebank. I stiftelsesmøtet fikk klubben 20 medlemmer. Den ble det utarbeidet egne vedtekter som ble registrert i Brønnøysundregistrene den Klubbens primære mål var å skaffe våre medlemmer velegnede rimelige seniorboliger, hvor godt voksne mennesker gis mulighet til å leve i felleskap som prioriterer trygghet, trivsel og kvalitet. I tillegg til medlemskontingenten som da var kr 60 pr år, ble det vedtatt at medlemmene skulle spare minst kr 200,- pr måned slik at de kunne opparbeide seg sparekapital til et eventuelt fremtidig kjøp av leilighet. Dette kravet er imidlertid frafalt i ettertid. I 1983 søkte De Eldres Boligspareklubb kommunen om kjøp av ca.5 da tomt på Parktoppen - Jessheim. Herredstyret vedtok å selge 4,825 da - til Boligspareklubben for oppsetting av boliger til eldre. Kjøpesummen var kr ,- Flere byggefirmaer ble kontaktet, Mesterhus Romerike AL v/ Arnt Borgen AL ble valgt som byggefirma. Det ble bygd 20 leiligheter i to byggetrinn og disse ble ferdigstilt i hhv og På den tiden hadde klubben vel 100 medlemmer og det forelå også en videre utbyggingsplan av området med ca 22 leiligheter samt fellesrom. Dessverre trakk kommunen seg fra videre utbygging her pga naboprotester. I 1993 fikk klubben tilbud på ca. 4 da. tomt vederlagsfritt av Oddvar Hellen, Kløfta, for oppføring av boliger for eldre. Arnt Borgen fikk i oppdrag å utarbeide planer for bygging av eldreboliger. Medlemmene fikk tilsend et vel utformet prosjekt, men det var liten interesse blant medlemmene. Tilbudet gikk da videre til kommunen som har bygd et eldresenter med sykehjem og omsorgsboliger på tomten. Vi skulle gjerne hatt flere leiligheter til vårt formål, men det er vanskelig å få tak i tomter. Politikerene har dessverre ikke vært så interessert, og etter den store utviklingen som har skjedd i forbindelse med hovedflyplassen er det markedsprisene som rår. Info-hefte Side 12 av 13 DES-Norge

13 DES-klubben Ullensaker har derfor ikke funnet det forsvarlig å stå for nye egne byggeprosjekter, men heller prøve å inngå samarbeid med øvrige utbyggere i Ullensaker for eventuelt å få til avtaler for våre medlemmer. Som et resultat av dette har vi hatt en intensjonsavtale med eier av Folkets Hus-tomta på Jessheim, hvilket har medført at våre medlemmer har fått en mulighet til å kjøpe seg inn i dette prosjektet før det ble lagt ut på det åpne markedet. DES-klubben har i dag ca. 115 medlemmer og ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemskap koster p.t. kr pr. år og kan tegnes fra fylte 40 år. Medlemskap i De Eldres Boligspareklubb Ullensaker er en forutsetning for å kunne overta bolig i klubbens borettslag, og man må bo eller ha bodd i Ullensaker kommune. Ledig leilighet tildeles iht vedtektene fra fylte 60 år etter medlemsansiennitet og til fastsatt prisregulering. Parktoppen borettslag: Består av 20 leiligheter på 1 plan m/tilhørende liten hage. Leiligheten har litt forskjellig utforming og er på ca 6073 m2 med hhv 1 eller 2 soverom + boder. Noen av leilighetene har egen garasje for øvrig er det biloppstillingsplasser. Leilighetene ligger i et rolig villaområde, ganske sentralt og i nær tilknytning til Gjestad bo- og aktivitetssenter. Flere av beboerne benytter seg av noen av tilbudene her, samt at man kan kjøpe seg en billig og god middag. Det er et meget godt bofellesskap her hvor man tar vare på hverandre. Det blir arrangert flere sammenkomster i løpet av året, helst om sommeren. Flere av beboerne har bodd her helt fra starten av, det vil si at gjennomsnittsalderen er høy, og den eldste beboeren er 95 år. Forfattet av Ole Egeland og illustrert med foto fra Knut Skyttersæter Info-hefte Side 13 av 13 DES-Norge

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008

ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008 SAMARBEIDENDE DES - KLUBBER I NORGE Takk for sist! ÅRSMØTET MANDAG 5. MAI 2008 Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge MANDAG 5. MAI 2008 KL. 1000 Granfos konferansesenter,

Detaljer

NR. 1 2009 Informasjonsskrift for samarbeidende DES-klubber i Norge

NR. 1 2009 Informasjonsskrift for samarbeidende DES-klubber i Norge NR. 1 2009 Informasjonsskrift for samarbeidende DES-klubber i Norge Innkalling til Generalforsamling mandag 4.mai 2009 Årsberetning 2008 - Regnskap 2008 Budsjett 2009 Valg av styreleder styremedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB ( DES ) I BYDEL 13 ØSTENSJØ STIFTET 14. JUNI 1984

VEDTEKTER FOR DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB ( DES ) I BYDEL 13 ØSTENSJØ STIFTET 14. JUNI 1984 VEDTEKTER FOR DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBB ( DES ) I BYDEL 13 ØSTENSJØ STIFTET 14. JUNI 1984 REV. NR. UTGITT 1 JUNI 1984 2 MAI 1999 3 MAI 2001 4 6. MAI 2009 5 26. MAI 2011 6 23. Mai 2012 7 02. SEPTEMBER 2013

Detaljer

Bolig når du blir eldre. Er det tid for å tenke på din framtidige pensjonsbolig?

Bolig når du blir eldre. Er det tid for å tenke på din framtidige pensjonsbolig? Bolig når du blir eldre Er det tid for å tenke på din framtidige pensjonsbolig? Haugesund Sparebank side 2 Byparken Borettslag Sør 4. stk. 2 roms leiligheter, 7 stk. 3 roms leiligheter, 4 stk. 4 roms leiligheter

Detaljer

Granfos konferan. sesenter

Granfos konferan. sesenter NR 2-2017 SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2017 * Granfos konferan sesenter Innkalling til Generalforsamling mandag 8. mai 2017 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark,

Detaljer

DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 6. mai 2013

DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 6. mai 2013 DES - NORGE NR. 2 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge DEBO Haugesund DEBO Haugesund Innkalling til Generalforsamling mandag 6. mai 2013 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark,

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling De eldres boligspareklubb bydel 13, ØstensiØ Innkalling til generalforsamling CIrelimapr gerueralforsaruaåfrmg;lvln*åetres ctrem!-9, mrai 2S tr -rd, kå" X${}fi i {-}papsaå sarn 'errursålus "I.# Kerms$.åtua:N"ixag

Detaljer

Godt nytt år 2017 til alle våre medlemmer!

Godt nytt år 2017 til alle våre medlemmer! NR 1-2017 SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 1-2017 * Takk for samarbeidet i 2016! Godt nytt år 2017 til alle våre medlemmer! DES-Norge i et møte med Kommunal- og moderniserings-departementet

Detaljer

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr * Granfos konferan. sesenter

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr * Granfos konferan. sesenter NR 2-2016 SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2016 * Granfos konferan sesenter Innkalling til Generalforsamling mandag 2. mai 2016 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark,

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING

VEDTEKTER BJERKAKERSTRANDA VELFORENING VEDTEKTER FOR BJERKAKERSTRANDA VELFORENING Vedtatt på konstituerende generalforsamling 21.09.2005 Endret på generalforsamlingen 14. april 08. Bjerkakerstranda velforening Side 2 av 9 1. Navn 1-1 Foreningens

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

DES NORGE. NR. 3 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Fra årsmøtet på Granfos (Fossekallen) 6. mai 2013

DES NORGE. NR. 3 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Fra årsmøtet på Granfos (Fossekallen) 6. mai 2013 DES NORGE NR. 3 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Fra årsmøtet på Granfos (Fossekallen) 6. mai 2013 Presentasjon av Moderklubben s3 Deltagerliste Granfos s7 Referat Granfos

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL)

Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtekter for RYGGE ANTENNEANLEGG SA (RAAL) Vedtatt på generalforsamling 4-7 2013 1 Foretaksnavn (1) Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Rygge Antenneanlegg SA. (2) Medlemmene

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2014 * Granfos konferanse-senter

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2014 * Granfos konferanse-senter DES - NORGE SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2014 * Granfos konferanse-senter Innkalling til Generalforsamling mandag 5. mai 2014 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark,

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening).

(2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld (forening). VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOGENFELTET VEL Som vedtatt på stiftelsesmøte 21. januar 2015 1 Navn og foretaksform (1) Foreningens navn er Skogenfeltet vel. (2) Skogenfeltet vel er en selveiende og frittstående

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA

Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Stiftelsesdokument for Land Utvikling SA Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak: Navn eller foretaksnavn Adresse Fødselsnr./organisasjonsnr. Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. Foretakets

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 *

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * Granfos konferan sesenter Innkalling til Generalforsamling mandag 4. mai 2015 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 17. mars 2010 kl. 18:00. Møtested : Nordstrand Eldresenter. Tilstede var 19 seksjonseiere og 14 med fullmakt til sammen 33 stemmeberettigede.

Detaljer

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER Kontaktinformasjon: Org.nr: 992354143 Kontonummer: 7035 09 55362 Mailadresse: garasjelaget@finstadkollen.no 0 Formål Beboere i Finstadkollen Garasjelag, heretter

Detaljer

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen.

Vedtekter. For. Leieboerforeningen Bergen. Vedtekter For Leieboerforeningen Bergen. 1 Oppgaver og formål. Leieboerforeningen er en partipolitisk nøytral organisasjon. Leieboerforeningen skal ivareta medlemmenes økonomiske, juridiske, miljømessige

Detaljer

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013

5. Rapport fra kontrollkomiteen 1. mai april 2013 Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel Sjusjøen Fjellkirke 27. juli 2013 Årsmøtet ble åpnet kl. 16:05 av Bjørn Egil Skar som ønsket alle velkommen og orienterte om tilleggsdokumentene og aktuelle saker.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Bertramjordet Borettslag Avholdt: Tirsdag 12. april 2011, kl.18.00 Sted: Grendehus Øst, Bertramjordet 25 --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg

Detaljer

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge

Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge HHT Osler foreningen, Norge september 2016 Innkalling til årsmøte/generalforsamling 2016 i HHT Osler foreningen Norge Tid og sted: 1.november kl 16.00, Scandic hotell Gardermoen Saker til behandling: 1.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Emanuelfjell borettslag arrangeres 09.04.2013 kl. 19:00 i Vaktmestersentralens møterom, Romsås senter 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG

BLYSTADRINGEN BORETTSLAG BLYSTADRINGEN BORETTSLAG År 2011, torsdag 7. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Blystadringen borettslag. Møtet ble avholdt i Storstua, Blystadringen 2 H, fra kl. 19.00. Tilstede fra styret

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Sameiet Vidars gate 10 ÅRSMØTE 2016 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Mandag 14. mars kl 18:00 Sted: Vaskerommet i Vidars gate 10 REGISTRERINGSBLANKETT Fyll ut og lever denne blanketten ved inngangen

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening.

Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Innkalling til Årsmøte i Grytelva hytteforening. Det innkalles til Årsmøte i Grytelva hytteforening, torsdag 2.april 2014 kl 16.00 på Folkemusikksenteret i Prestfoss. Medlemmer som ønsker å fremme forslag

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

DES - NORGE. NR 3-2008 Informasjonsskrift for samarbeidende DES-klubber i Norge. I denne utgaven leser yi om: VIKTIG MELDING!

DES - NORGE. NR 3-2008 Informasjonsskrift for samarbeidende DES-klubber i Norge. I denne utgaven leser yi om: VIKTIG MELDING! DES - NORGE NR 3-2008 Informasjonsskrift for samarbeidende DES-klubber i Norge I denne utgaven leser yi om: General forsaml ingen på Granfo s konferanse senter mandag 5. mai 2008 - referat fra møtet. Nytt

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007.

VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. VEDTEKTER FOR BRANSJERÅDET FOR SØKEMOTORMARKEDSFØRING Vedtatt på stiftelsesmøtet 3. desember 2007. 1 NAVN Foreningens navn er Bransjerådet for Søkemotormarkedsføring (BRSM) 2 MEDLEMSKAP Som medlem av foreningen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer